C. OI-udvalg: (Bilag 8)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C. OI-udvalg: (Bilag 8) ----------------------------------------------------------------------- 13"

Transkript

1 1. SINDSROBØN OPLÆSNING AF KONCEPTER PRÆSENTATIONSRUNDE OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN GODKENDELSE AF REFERAT GODKENDELSE AF DAGSORDEN, HERUNDER PUNKTER FRA OSR ERNES FORUM VALG AF BETROEDE TJENERE: ADMINISTRATIONSKOMITÉEN ORIENTERER: Post til RSK Ændringer i retningslinier Velkomstpakke til nye medlemmer af RSK Servicekonferencemanual OU overlevering Workshop Arbejdsgang i administrationskomiteen Skypemøde Servicepamflet RD ORIENTERER EDM møde i Barcelona (Bilag 4) WSO Verdensservicekonferencen BUDGET OVERBLIK Budgetoplæg Diskussionsoplæg WORKSHOP Workshop i planlægningsværktøjet Områdeselvransagelse og planlægning Kommunikation mellem grupperne og OSK og RSK: Flere penge til RSK: OPREJSNING I HENHOLD TIL KONCEPTERNE (AFSAT FORMAND FOR OU)(BILAG 5) ECCNA Økonomi Møderne KASSERERENS RAPPORT OG BUDGET CVR CVR registrering RAPPORT FRA UNDERUDVALG: A. Internetudvalg: (Bilag 6) B. Oversættelsesudvalg: (Bilag 7) C. OI-udvalg: (Bilag 8) D. Merchandise (Bilag 9) RAPPORT FRA OMRÅDERNE Nordjylland Midtjylland Syddanmark SOV København Bedringsmarch (Bilag 10) OPREJSNING I HENHOLD TIL KONCEPTERNE (PUNKT 11 FORTSAT) KOORDINATOR ECCNA FORMAND FOR OVERSÆTTELSESUDVALGET? POSTKORT FORELØBIG BUDGETOPSAMLING DATOER SAMT BUD PÅ RSK-MØDER 2010 OG SERVICEKONFERENCE SERVICEKONFERENCE Forberedelse

2 Navn Regionalt GSR-forum Tilmelding BUDGETFASTLÆGGELSE (BILAG 11) SINDSROBØNNENS AFSLUTNING VED RSK MØDER EVENTUELT Litteratur på lydbånd/cd-rom HD optager RUNDE OM HVORDAN MØDET ER GÅET SINDSROBØN APPENDIKS...21 BILAG 1 BESLUTNINGER Post til komiteen Ændringer i retningslinier Velkomstpakke til nye medlemmer af RSK Servicepamflet Oversættelse OI Oprejsning i henhold til koncepterne Koordinator ECCNA Formand for Oversættelsesudvalget Postkort Datoer samt bud på RSK-møder 2010 og servicekonference Servicekonference Budgetfastlæggelse Sindsrobønnens afslutning ved RSK møder Basic text på lydbånd/cd-rom HD optager BILAG 2 PUNKTER DER SKAL MEDTAGES TIL NÆSTE MØDES DAGSORDEN BILAG 3 MED UD TIL OMRÅDERNE Nomineringer Verdensservicekonferencen Tilbud om service Postkort Datoer samt bud på RSK-møder 2010 og servicekonference Servicekonference Regionalt GSR-forum Sindsrobønnens afslutning ved RSK møder HD optager BILAG 4 EDM-RAPPORT Rapport fra EDM august 2009 Barcelona BILAG 5 RAPPORT OG KOMMENTAR FRA AFSAT OU FORMAND BILAG 6 RAPPORT INTERNETUDVALGET BILAG 7 RAPPORT OVERSÆTTELSESUDVALGET BILAG 8 RAPPORT OFFENTLIG INFORMATION BILAG 9 RAPPORT MERCHANDISEUDVALG BILAG 10 BEDRINGSMARCH BILAG 11 BUDGET RSK DANMARK

3 1. Sindsrobøn Udført 2. Oplæsning af koncepter OSR SOV læser koncepterne op 3. Præsentationsrunde Administrationskomiteen: Thomas; formand Pernille; næstformand Iver; regionsdelegeret Erik; regionsdelegeret suppleant Asger; kasserer Gert; vicekasserer Sofie; sekretær Jakki; vicesekretær Udvalg: Michael; formand for Internetudvalget Karsten; formand for Offentlig Information Nikolaj; næstformand for Offentlig Information Mogens; konstitueret formand for Oversættelsesudvalget Områdeservicerepræsentanter: Andy; OSR Nordjylland Kim; OSS Nordjylland Brian; OSR Midtjylland Sanne; OSR København Thomas; OSR Syddanmark Thomas; OSR SOV Observatører: Elsebeth, Kim, Peter, Muhammed, Erik 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om teksten OSS Nordjylland deler om teksten 5. Godkendelse af referat Referatet godkendt 3

4 6. Godkendelse af dagsorden, herunder punkter fra OSR ernes forum Den afgående formand for OU kommer i eftermiddag. Punktet vedrørende oprejsning rykkes til hun kommer (punkt 11). Valg af formand for oversættelsesudvalget. Punktet tages op efter at den afgående formand for OU har søgt oprejsning (punkt 19). Hvilken litteratur er på vej? Group Treasurer s Workbook ønskes oversat. Spørgsmålene behandles under Oversættelsesudvalget orienterer (punkt 14). CVR registrering? Punktet kommer under Kassererrapport (punkt 13). Fordelinger, arbejdsgange, ansvarsområder mellem OI Danmark og OI København, unity vedrørende OI trykning og klarhed over OI budget. Emnerne behandles under rapport fra OI (punkt 14 C). Litteratur på lydbånd? Behandles under eventuelt (punkt 26). Rapport fra områderne (punkt 15). Sindsrobønnens afslutning (punkt 25). 7. Valg af betroede tjenere: Nomineringer til poster på valg på servicekonferencen: kasserer, vicekasserer, RD, RDS og OI formand. RD informerer om, at han ikke kan deltage i EDM til vinter og næste vinter, men ønsker at stille op til en periode mere, såfremt områderne accepterer afbuddene. RDS ønsker at genopstille, er klar til at overtage RD posten, såfremt nuværende RD ikke genvælges. Kasserer og vicekasserer ønsker begge at genopstille. OSR København ønsker at stille op til RDS, såfremt RD ikke genvælges. OSR Syddanmark ønsker at stille op til RDS, såfremt RD ikke genvælges. OI formand ønsker ikke at genopstille. Næstformand for OI stiller op til OI formand. Nordjylland nominerer Peter fra Nordjylland til OI formand. ServiceCV fremsendes til alle i RSK senest 28 dage inden næste RSK møde. 8. Administrationskomitéen orienterer: Post til RSK Elektronisk post er behandlet og besvaret. Henvendelse om afholdelse af et Danmarkskonvent. Besvaret med information om servicestrukturen og henvist til servicekomiteen i det område, henvendelsen kommer fra. 4

5 Den afgåede webmaster har fået stjålet den bærbare computer han fik stillet til rådighed i forbindelse med sin post. Computeren blev stjålet i et tog. Han køber en ny tilsvarende computer. RSK har modtaget et brev fra Fyns politi om anmeldelse af hændelsen. Breve fra Danske bank, kontooversigter. Vicekassereren kontakter banken og frabeder sig dette i og med vi har netbank og tjekker posteringer der. Reaching Out 4 eksemplarer. Postkassen bliver herefter tømt hver 14. dag af OI formand Midtjylland. Ændringer i retningslinier Valg af RD og RDS holdes på servicekonferencen, men tiltrædelsen sker efter World Service Conference i april/maj Velkomstpakke til nye medlemmer af RSK Ad hoc udvalg nedsat af administrationskomiteen (næstformand, vicekasserer og vicesekretær) færdiggør velkomstpakke til servicekonferencen. Sendes ud så snart udkast er færdig. Servicekonferencemanual Servicekonferencemanualen er færdig, sendes ud snarest muligt. OU overlevering OU overlevering i forhold til OU ikke lykkes endnu Workshop Workshop til i dag er forberedt Arbejdsgang i administrationskomiteen Der er søgt erfaring og inspiration fra Sverige. Administrationskomiteen udvikler arbejdsgange kontinuerligt. Skypemøde Skypemøde afholdt i administrationskomiteen, fungerede fint. Møder vil afholdes ved behov. Servicepamflet Der blev nedsat et ad hoc udvalg til oversættelse og tilpasning af hhv. engelsk og amerikansk servicepamflet til dansk og til danske forhold. Udvalget færdiggør pamfletten til servicekonferencen. Det nedsatte udvalg består af næstformanden, formanden for OU og OSR fra Syddanmark. 5

6 9. RD orienterer EDM møde i Barcelona (Bilag 4) Rapport udsendt. (rapport fra EDM Barcelona.pdf) EDMmødet i Barcelona er afrapporteret og rundsendt. OSR SOV ønsker lidt mundtlig orientering. OSR Syddanmark roser rapporten. RD oplyser, EDM er samling af repræsentanter for de europæiske lande til erfaringsudveksling. Fellowship Development, FD, er et udvalg til udvikling af NA i alle lande i Europa. EDM er gået fra at være relativt svagt og økonomisk begrænset, til en stærk og aktiv aktør. Zonefora som EDM får generelt større og større betydning, hvilket anerkendes af WSO. WSO WSO har sendt et kort spørgeskema som forberedelse af planlægningen af Verdensservicekonferencen til april næste år. Der skal prioriteres diskussionsemner så RD kan melde tilbage til WSO. WSO har bedt om prioritering af disse diskussionsemner og valg af de tre vigtigste. - Next step discussions about Leadership in NA (lederskab) 4 - Further discussions on the IDT Communication (Issue Discussion Topics, de emner der bliver diskuteret mellem WSO konferencerne) 1 - Further discussions on the IDT Our Freedom Our Responsibility ( Vores frihed vores ansvar : pamflet med økonomi som et særligt arbejdspunkt) 3 - Planning at a local level (Lokal områdeplanlægning, lokal service) 0 - The literature development process (Litteraturudviklingsprocessen) 5 - Delegates sharing local service issues (Erfaringsudveksling i forhold til lokale service spørgsmål) 1 - Challenges and Successes in being a Regional Delegate (Udfordringer og succeser for RD ere) 0 - WSC Processes (World Service konference processer) 1 Planlægningsværktøjet anvendes og følgende prioritering: 1: Litteraturudviklingsprocessen (5) 2: lederskab (4) 3: Vores frihed vores ansvar : pamflet med økonomi som et særligt arbejdspunkt (3) 6

7 Verdensservicekonferencen RD udsender ca. 15 spørgsmål om service til OSRerne, som skal diskuteres på servicekonferencen. Tilbagemeldinger fra servicekonferencen bliver bragt direkte videre til WSC af RD. Fremover ønsker RD at lave workshops omkring emnerne på servicekonferencer og konventer. RD ønsker i denne forbindelse et samarbejde med konventkomiteerne i forhold til at få plads i programmet. 10. Budget overblik 11. koncept uddeles NA kapital skal bruges til at fremme vores væsentligste formål og skal styres ansvarligt ORS Midtjylland oplæser hele teksten. Budgetoplæg Udsendte budgetoplæg uddeles og vicekasserer gennemgår dette. Det vurderes at budgetoplægget er urealistisk og at der skal findes besparelser. Administrationskomiteen foreslår følgende besparelser: OI (fra til ) Administrationskomiteen (fra til ) Regionsdelegeret ( til ) Servicekonference (fra til 0, ikke længere gratis registrering) Diskussionsoplæg: - Det diskuteres hvorvidt det er ansvarligt at budgettere med et underskud og i så fald hvor stort? - Hvordan skal vi forholde os og hvor skal der spares, hvis det viser sig at budgettet ikke holder undervejs? - Der skal øget fokus på donationer fra grupperne til hhv. OSK og RSK. Styrkelse af 7. tradition vil styrke forholdet mellem grupperne og servicestrukturen som helhed. - Det er ønskeligt at der ikke begrænses på vores visioner, men laves velovervejede arbejdsplaner jf. vores servicestruktur. Arbejdsplaner der afspejler vores prioriterede mål, således at underudvalgene har fokus på sammenhængen mellem vedtagne visioner, handleplaner og budget. Visionerne udarbejdes i forbindelse med RSK mødet på servicekonferencen, handleplaner i forbindelse med augustmødet og budget i forbindelse med novembermødet. - Fokus på information og kærlighed, ikke agitation og stridigheder. - Der overvejes og diskuteres internt i komiteen, til punktet tages op igen i morgen. 7

8 WORKSHOP Workshop i planlægningsværktøjet Områdeselvransagelse og planlægning. RD gjorde opmærksom på servicestrukturen for RSK møderne som en cyklus hen over året, hvor planværktøjet er inkorporeret: - servicekonference om foråret, hvor der udarbejdes visioner - augustmøde med forretningsplaner - novembermøde med budget Planlægningsværktøjet er nemt og anvendeligt og kan bruges på alle niveauer af servicearbejdet. Vedhæftet er en PowerPoint præsentation af Planlægningsværktøjet, klar til brug værsgo! Planlægningsværktøjet er baseret på principper om at omgås hinanden på en ordentlig måde og på tolerance. På den måde, at når det aftales, hvem der gør hvad hvornår, så undgås diskussioner. Og der frigøres energi til hovedformålet. Det er altså både et arbejdsredskab og en filosofi om, hvordan organisationen virker på en god måde. Ved hjælp af planlægningsværktøjet (se vedhæftede fil i PowerPoint format) udarbejdede vi i grupper, ved hjælp af brainstorm, forslag og efterfølgende prioriteringer inden for to områder: 1. Kommunikation mellem grupperne og OSK og RSK og 2. Flere penge til RSK Kommunikation mellem grupperne og OSK og RSK: Deadlinekalender: aflevering af rapporter Træning ved hjælp af workshops og føl (prioritet 2) Tydelighed ved i opgave, ansvar, deadline, ressource (prioritet 3) Ophængning af referater på væresteder Udsendelse af referater til alle som har deltaget i mødet de sidste tre gange Servicesponsorship, sponsoren sætter en sponsi ind i service Tydelighed i hvilken information, der skal ud Dansk NAmagasin enkelt opsat og med deadlines (prioritet 1) Addict til addict mundtlig overlevering Checkliste, hvem gør hvad hvornår og hvilke ressourcer, når der træffes beslutninger Liste over beslutninger og afslag Opsummering af beslutninger og afslag over en længere periode Flere penge til RSK: Fundraising (prioritet 1) Oplysninger til grupperne om hvad pengene går til Workshops om hvad pengene går til Flere events bedringsmarch, konventer mm Individuelt ansvar for hvert medlem Tydeligere rapporter Træning i koncepter gennem fx workshops (prioritet 2) Profit på litteratur Flere medlemmer (prioritet 3) 8

9 11. Oprejsning i henhold til koncepterne (Afsat formand for OU)(Bilag 5) Den afsatte formand for OU indleder med at beklage at der kun er tildelt 10 min. taletid til et så følsomt og vigtigt punkt. Den tidligere formand meddeler at hun ikke accepterer afsættelsen, idet en sådan beslutning ikke kan tages uden om retningslinier og koncepter og at hun derfor i dag optræder som formand for oversættelsesudvalget og vil udover sin oprejsningsanmodning også aflægge rapport og regnskab. Der uddeles skriftlig anmodning om oprejsning (jf. 9. og 10. koncept), rapport fra OU og regnskab for OU. 9. koncept: Alle dele af vores servicestruktur er forpligtet til at overveje alle synspunkter nøje under deres beslutningsproces. 10. koncept: Ethvert medlem af en serviceenhed kan indkalde denne enhed for at få afleveret personlig klage, nag, eller lignende uden frygt for repressalier. Den afsatte formand for OU læser brev højt og tilføjer at processen har været meget ubehagelig for hende og med alvorlige konsekvenser. (er pt. ved at købe hus og bliver truet med RKI og den måde beslutningen blev udført på, menes at have skadet hende personligt og sat pletter på hendes personlige omdømme). Den afsatte formand for OU kommer kort ind på forskellige regninger og konti og fortæller at hun d.d. har betalt den sidste regning for trykning og at status herefter er at RSK skylder hende ca Den afsatte formand for OU synes det er trist at vi alle kan være så fastlåste, mener selv at hun har flyttet sig, har lavet en personlig ransagelse og ikke er så skrap længere og har lært at slippe kontrollen. Der undskyldes til RSKs formand og næstformand der har stået i skudlinien for meget af vreden i processen. Den afsatte formand for OU er meget ked af det. Der er lagt meget tid og hårdt arbejde i udvalget og mange resultater er opnået. Hendes oplevelse er at der ikke er sket andet end at der kom en med beklagelser over udvalgets beslutninger og at der blev reageret meget hurtigt og voldsomt herpå. Gået fra ros og opbakning til utidig opsigelse. Slutter af med at beklage at hun d.d. har fået at vide at Oversættelsesudvalgets arbejde og økonomi skal overleveres og føler derved at beslutningen er taget uden at der er taget stilling til hendes ønske om oprejsning. RSK bedes tage stilling til følgende: - Blev de meninger, der blev udtrykt som ikke lige passede ind respekteret og overvejet? - Hvorfor hastede beslutningen, så der ikke blev tid til at høre alle berørte parter? - Hvad hastede så meget, at retningslinier ikke blev overholdt, og man så bort fra koncepternes anbefalinger? 9

10 - Anmoder om at kunne afslutte sit arbejde ifølge visionen; at kunne indsætte en person, som erfaringer kan overdrages til. Oprejsningsspørgsmålet og svar på de forespurgte forhold tages op under punkt ECCNA 2011 Besøg af formanden, sekretæren og kassereren for ECCNA i Malmø. NA Danmark har været med i budgivningen, der gav Sverige Europakonventet. Der er dannet konventkomite og underkomiteer. Danmark ønskes med i de underkomiteer, hvor det er muligt, helst alle. Der ønskes en dansker i administrationskomiteen, som løser kommunikationsopgaver mellem NA Danmark og administrationskomiteen. Økonomi: 5000 euro udbetales af EDM, men først efter EDMmødet sommeren 2010, så konventkomiteen er gået i gang med fundraising i form af speakerdage, armbånd, T-shirts, kasketter og konventer med fundraising som formål. Der er nedsat en særskilt fundraisingkomite. Der bliver en fest, formentlig i slutningen af februar. Konventkomiteen vil tage kontakt til EDM og bede om forklaring på, hvorfor der først kan falde et udlæg så sent, og om der ikke kan gives penge inden da. Konventkomiteen vil ansøge Region Sverige om forskud, som skal betales tilbage og man forestiller sig, at der kunne gives et forskud fra RSK Danmark. Komiteen vil foreslå Region Sverige at et evt. overskud fordeles ud fra følgende fordelingsnøgle: 80 % til EDM og 10 % procent til WSO, 4 % til region Sverige, 4 % til region Danmark, 2 % til området. Regninger faktureres så sent som muligt, så for-registrering kan dække dem. Der er et behov for svenske kr. inden september Budget fremlægges. Budgettet ligger på samme niveau som tidligere europakonventer, fx med 260 SEK. for for-registrering og 320 SEK. for registrering på stedet. Budgetændringer skal vedtages af EDM, så der er lagt et realistisk budget, der forhåbentlig ikke skal ændres. Der regnes forsigtigt med 1000 deltagere, håbes på flere. Udgifterne i forbindelse med budgivningen vil ikke blive betalt tilbage. EDM betragter alle afholdte omkostninger efter vedtagelsen af, at ECCNA 27 afholdes i Malmø, som lån der vil blive tilbagebetalt. 10

11 Møderne: 1 møde hver sjette uge i 2010, hvor hele komiteen er samlet. Underkomiteer holder møder samme dag. I 2011 er mødefrekvensen større, meget større. Der har foreløbigt meldt sig 8-10 personer fra Danmark. Sverige betaler for en Brobizz og kørsel på ca. 100 km pr. møde. Sverige ønsker at høre om RSK vil lægge ud. Der er 12 underkomiteer. Der arbejdes meget med opgaver på Internettet, fx i programkomiteen, kommunikationen kan løses via Skype og Internettet og ved at finde naturlige mødesteder, fx på konventer. Mødesproget vil være engelsk på konventet, planlægningen er dog på svensk. Der er talt om at etablere en hjemmeside med serviceinformation for ECCNA 27 på svensk, dansk og engelsk. Det hele er endnu på et forberedende stade. Det er nyt at skabe et europakonvent over grænsen. På nuværende tidspunkt af planlægningen er vi der, hvor der tilbydes service på forskellige poster og der er begyndt at ske nomineringer til formandsposterne, hvorefter underkomiteer sammensættes af formanden, med dem der vil være med. Det foreslås, at der fortsættes med en koordinator fra Danmark i administrationskomiteen, som har kommunikationsopgaver. Der er behov for mange personer i servicearbejdet på alle planer, også på selve konventet, men naturligvis også i planlægningen. Formanden er selv i København hver weekend og får snarest et dansk telefonnummer. Håbet er at skabe et konvent, som folk sjældent vil glemme. RSK Danmark ønsker at få logo og tema for konventet rundsendt, så der kan fundraises her i Danmark. 13. Kassererens rapport og budget (kasserer_rapport_rsknov09.pdf) Kassereren gennemgår regnskab for kontant- og bankbeholdning for RSK. CVR CVR nummer er opdateret d , gælder indtil medio januar CVR registrering RSK har fire konti Der er oprettet to konti til OSK Midtjylland, og tre konti til OSK Syddanmark og fire konti til OSK København. NA Danmark har dermed pt. 13 konti under vores CVR nummer. 11

12 I forbindelse med aktivering af de oprettede konti skal fuldmagt udfyldes og afleveres i banken. Fuldmagt skal udfyldes med konti, bemyndigedes personoplysninger, CVR nummer, NA Danmark/områdets OSK, underskrift af bemyndigede, og underskrift af de øvrige tegningsberettigede til kontiene, samt underskrift af vitterlighedsvidne. 14. Rapport fra underudvalg: A. Internetudvalg: (Bilag 6) (14 & Internet udvalgets rapport til RSK mødet.pdf) (budget forslag internetudvalget 2010.pdf) Formanden aflægger rapport samt budget for udvalgets arbejde de næste 2 år. Præsentation af ny hjemmeside. Spørgsmål: hvordan kommunikeres til Internetudvalget, eksempelvis forslag til udvalget? Lidt utydelig struktur, skal det gå igennem RSK, OSK, OI udvalg eller hvordan? Svar: der er ikke taget stilling til dette, emnet vil tages op på næste møde i Internetudvalget. Internetformanden kan altid kontaktes vil . Der diskuteres lidt vedrørende censur og anonymitet. Formanden opfordrer betroede tjenere til at gå ind og læse de formuleringer der er anvendt i forklaringer omkring eksempelvis anonymitet og komme med eventuelle rettelser til ham. Mangler næstformand i udvalget, stor post, meget viden der skal overleveres. B. Oversættelsesudvalg: (Bilag 7) (OU_rapport_nov_2009_pdf) (budget OU 2010.pdf) Formanden aflægger rapport samt budget for udvalgets arbejde de næste 2 år. Formanden gennemgår rapporten og forslag til retningslinier for Oversættelsesudvalget. Rapport Group Treasurer s Workbook ønskes oversat af OSRerne. RSKs formand minder om tidligere taget beslutning om vedtaget oversættelsesrækkefølge. RDer argumenterer for at Guide to Local Service prioriteres. Det besluttes at Oversættelsesudvalget går i gang med Guide to local Service. Forslag til retningslinier Indhold godkendes ved konsensus, små rettelser gives til formanden (slet mest muligt linie 2 og evt. opdel punkt 1 i a og b). 12

13 C. OI-udvalg: (Bilag 8) (OI rapport november 2009.pdf) (budgetforslag OI 2010.pdf) Formanden aflægger rapport samt budget for udvalgets arbejde de næste 2 år. Rapport Har ikke lavet retningslinier færdig. Oplæg til retningslinier sendt ud til OI udvalg i områderne, men der er ikke kommet svar retur. Spørgsmål: Følges visionerne fra servicekonferencen? Svar: Ja, udvalget følger visionerne, vælger selv hvordan de søges udført, eksempelvis ved stand på Skanderborg Festival. Spørgsmål: Overvejes hvad der virker bedst, hvordan vi når ud til flest addicts? Erfaringer viser at de fleste får kendskab til NA via professionelle. Svar: Der er lavet en folder til professionelle, arbejdet med præsentationer til professionelle er stadig under udarbejdelse, der skal laves en trænings- og udførelsesmanual. Spørgsmål: Arbejdsgange, ansvarsområder, fordeling mellem OI Danmark og OI København Svar: En fælles trykker ville være billigere og være et udtryk for unity, men OI kan selvfølgelig ikke bestemme over områdernes prioriteringer. Det er okay at områderne trykker selv ved behov, når nu det regionale OI udvalg ikke har fundet en fast trykker. kommentar: Opgørelse af henvendelser i forhold til udbredelsesmetode. Kommentar: Der må gerne bruges penge på at uddanne vores medlemmer eksempelvis i forhold til at kunne kommunikere effektivt til professionelle. Kommentar: politi, læger, institutioner når ud til mange addicts. Spørgsmål fra OI: Vi har visionerne, mener RSK at OI skal prioritere professionelle relationer? Svar: Anvend strategisk planlægning i forhold til, hvordan vi får mest ud af midlerne. Spørgsmål: Radio og tv blev højt prioriteret, hvad er der blevet af det? Svar: Vi ville ikke gå i radio og tv før vi vidste at vi kunne modtage henvendelser, eksempelvis ved en velfungerende helpline og brochurer. Budget: Hvad skal vi gøre i forhold til at udvalget har budgetteret med til Skanderborg Festival 2010? Kommentar: administrationskomiteen har ikke været opmærksomme nok på at fastholde udvalgene i servicestrukturen med visioner-arbejdsplaner-budget. Vælger selv om der skal tages til festival igen næste år. Kommentar: Brug planlægningsværktøjet. Svar: det gør vi på næstkommende OI møde. Det besluttes at retningslinier og arbejdsplaner bedes fremlagt på næste RSK møde. 13

14 D. Merchandise (Bilag 9) (merchandise_rapport_sep09.pdf) Tovholderen aflægger rapport, evaluering og regnskab. Merchandise salg WCNA 33 Barcelona den 22. august Formålet med at sælge merchandise på WCNA 33 var dække et evt. underskud på service konferencen Målet blev mere end nået, med et overskud på godt 6500 kr. 15. Rapport fra områderne Nordjylland (osr_rapport_nordjylland.pdf) OSR Nordjylland gennemgår områderapporten. HD optager til at optage speak på konventer eller andet er købt. Såfremt den kan opbevares sikkert ønsker Nordjylland at stille den til rådighed for hele landet. Punktet tages under eventuelt. Midtjylland (osr_rapport_midtjylland_nov09.pdf) OSR Midtjylland gennemgår områderapporten. Syddanmark (osr_rapport_syddanmark.pdf) OSR Syddanmark gennemgår områderapporten. SOV (osr_rapport_sov.pdf) OSR SOV gennemgår områderapporten. I forhold til spørgsmål om addicts på medicin der deler på møderne, henvises til gruppernes autonomi og pamfletterne: NA grupper og medicin og Times of illness. København (osr_rapport_november_kbh_2009.pdf) OSR BHH gennemgår områderapporten. Næsten fuld bestyrelse for første gang i meget lang tid. Hvordan tager vi imod ikke dansktalende på møderne? Opfordring: tag godt imod alle nykommere, evt. Tilbyde tolk, husk altid at kramme, internationalt! Basic Text ønskes indlæst på cd rom, punktet tages under eventuelt. 14

15 Bedringsmarch (Bilag 10) (bedringsmarch.pdf) OI København har arrangeret og afholdt Danmark og Nordeuropas første bedringsmarch. Beskrivelse og erfaringer deles i rapport, (bilag 9) nedenfor følger et kort uddrag: Marchen startede kl og det tog dem ca. 1 time at tilbagelægge ruten. De ankom ca. kl Det er værd at nævne, at det var med politieskorte de kom gående. Trafikken gik i stå. Biler måtte vente, de gik over for rødt. De fik meget opmærksomhed. Alt sammen med politiets velsignelse. Stort. Det var med stolthed i hjertet at vi så ca. 90 mennesker komme ind i parken. Der blev oplyst at det var den 7ende der skulle finansiere marchen. Så tog folk af fadet. Satte sig i klynger og talte sammen. Vi hyggede til ca. kl hvor der så var oplæsning af Hvem er en addict, hvorfor er vi her, NA program, (hvordan det virker) NA s 12 trin, NA s 12 traditioner Derefter blev speakeren annonceret, han speakede ca. 45 min. Det var et fantastisk speak. Derefter oplæsning af bare for i dag Efterfulgt af en Sindsrobøn. Sus og kærlighed. 16. Oprejsning i henhold til koncepterne (punkt 11 fortsat) Komiteen forholder sig til oprejsningsspørgsmålet. Kommentar: Beslutningen der er taget var rigtig, men oprejsningsspørgsmål i forhold til processen er relevant. Ønsker at der nedskrives en fast procedure for afsættelser. Foreslår at der nedsættes et ad hoc udvalg til at tage sig af den økonomiske situation, idet oplysningerne er for uigennemsigtige til at der kan tages stilling pt. Kommentar: Processen har alt i alt været fin, lidt mere kærlig ånd kunne være ønskværdig. Kommentar: Blandet, RSK skulle have grebet ind tidligere, det skal vi lærer af. Mener at beslutningen var rigtig og blev taget samvittighedsfuldt. Har respekt for den måde oprejsningsanmodningen blev fremført i går. Vores måde at kommunikere beslutningen ud var uklar. Vi holder os til sandheden selvom den er hård. Ikke censurere, selvom det er hårde meddelelser, uvished svær at håndtere. Vi kan lærer noget i forhold til at vi sætter hurtigere ind i sådanne sager. Regnskab, unødigt grimme kommentarer. Kommentar: Svært, synes at meninger blev respekteret og overvejet. Der blev ikke responderet på henvendelser, men der var mulighed for at alle berørte parter blev hørt. Koncepter blev fulgt. Mener ikke beslutningen blev taget på baggrund af påstande, men kendsgerninger. OU er et underudvalg og skal følge RSKs beslutninger. RSK beslutter hvem der skal overdrages til. Mener ikke RSK skal give oprejsning. 15

16 Kommentar: Ønsker en tredje instans i forhold til økonomien. RSK skal lære ikke at være berøringsangste og gribe hurtigere ind. Forretningsgangen kan forbedres. Kommentar: 10. koncept, ingen repressalier. Kommentar: Give oprejsning i forhold til processen, at RSK skulle have grebet tidligere og tydeligere ind. RSK tager sin del i forhold til forretningsgangen. Kommentar: Princippet før personen. Handler ikke om den afgåede formand, men lære af situationen og skabe præcedens ved at formulere retningslinier for forretningsgangen. Kommentar: Langmodigheden med at tage beslutningen har været uheldig, har historiske årsager. Fremover vil der på naturlig vis handles hurtigere. Arbejde på og fremelske en fælles kultur, stemning og ånd i forumet der vil afhjælpe lignende situationer. Kommentar: Servicebedringsniveauet er efterhånden så højt at vi skal til at lære at sige fra og stille krav i en kærlig ånd. Ordentlige præmisser at arbejde under. Kommentar: Følge koncepterne for service og traditionerne, vi behøver ikke flere regler og retningslinier. Kommentar: Kan ovenstående være svar nok på henvendelsen? Nedsæt udvalg til at sætte sig ind i den økonomiske situation. Kommentar: RSK fastholder beslutningen om afsættelse. Økonomiske og menneskelige tab og meget læring. Kommentar: Mener at det er vigtigt at udvalget der skal kigge på økonomien skal være neutralt. Der er enighed om at ovenstående giver et ærligt billede af holdningerne i komiteen og vi vil lade det stå som kommentarer/refleksioner i forhold til de spørgsmål tidligere formand for OU har fremsat. Beslutning: RSK fastholder beslutningen om afsættelse af OU formanden. Et udvalg til udredning af økonomien i oversættelsesudvalget er nedsat, bestående af: Kassereren og vicekassereren. 16

17 17. Koordinator ECCNA27 OSR KBH. opstilles af RSK som dansk koordinator og vælges ved konsensus. Ansvar og kompetencer: Deltage på alle konventmøder i Sverige. Aflægge rapport og være bindeled mellem ECCNA27 og RSK Danmark. RSK låner 5000 til at dække transportudgifter, til efter konventet (2011). Referat, budget og regnskab fremlægges for RSK. Koordination af transport og henvendelser fra danske betroede tjenere. Udvælgelsesproces af danske betroede tjenere skal ske i forhold til evner og behov. Er der yderligere ønsker fra RSK til Sanne bedes disse kommunikeret til hende. Sanne har et forslag til en suppleant der kan tage af sted i hendes fravær, således at Danmark altid er repræsenteret. 18. Formand for Oversættelsesudvalget? Mogens er på valg som formand for oversættelsesudvalget. Service CV fremsendt. Mogens vælges ved konsensus. Posten kommer på valg igen på servicekonferencen Postkort Koordinator: Koordination af salg af resterende postkort. Efterfølgende regnskab. Forslag om at fordele dem mellem områderne og donere pengene til ECCNA27 Fast pris er fastlagt 1 stk.= 6kr. 10 stk. = 50 kr. 20 stk. = 80 kr. Landsdækkende koordinator Peter fra Nordjylland stiller op som landsdækkende koordinator. (regnskab til RSK) vælges ved konsensus. Hvad overskuddet fra salget skal gå til, tages som punkt på næste dagsorden. 20. Foreløbig budgetopsamling Offentlig Information (festivalstand fjernet, flere midler til trykning) Servicekonference (ikke medregnet, ikke gratis registrering) ECCNA (lån 5000 givet) Foreløbigt budgetteres med udgifter på kr. 17

18 21. Datoer samt bud på RSK-møder 2010 og servicekonference 2011 Visionsmøde Servicekonference og 4. april 2010 Nordjylland Handleplansmøde og 15. august (uge 32) 2010 SOV Budgetmøde og 14. november (uge 44) 2010? Servicekonference og 10. april (uge 14) 2011 Midtjylland 22. Servicekonference 2010 RSK mødet starter fredag morgen på servicekonferencen. OSR mødet starter 1. april, torsdag aften kl Forberedelse Formanden for servicekonferencen aflægger foreløbig rapport. Kommet lidt sent i gang, styr på det meste bortset fra lokaler. Lokaler findes i næste uge. Navn Afstemning om navn til servicekonference Forslag: Hvorfor er vi her, vores fælles velfærd, At bringe budskabet, fællesskabets udvikling. Vores fælles velfærd bliver valgt som navn på servicekonferencen ved hjælp af afstemning. Regionalt GSR-forum GSR-forummet struktureres denne gang omkring planlægningsværktøjet, med fokus på hvad forummet skal bruges til for fremtiden. OSRerne informerer GSRerne om dette, forummet afholdes lørdag eftermiddag på servicekonferencen. GSRerne bedes tænke over hvad de gerne vil bruge forummet til fremover og have forslag klar til servicekonferencen. OSRerne kan eventuelt informer om hvad de bruger deres eget forum til. Administrationskomiteen sørger for lokaler, introduktion, at være til stede og klar til at informere. Administrationskomiteen sender officiel invitation og appetitvækker ud et par måneder inden. Tilmelding Tilmeld alle der ved de kommer til servicekonference pr. Mail så Nordjylland ved ca. Hvor mange der kommer: 18

19 23. Budgetfastlæggelse (Bilag 11) (Budget_rsk_2010.pdf) OI Med mulighed for ekstrabevilling i forbindelse med handleplanmøde i august og evt. Tillæg kan søges der. Servicekonference Der afsættes på budgettet til servicekonference. (Registrering via 7. tradition) Eventuelt overskud for servicekonferencen: Op til 5000 doneres til WOS resten RSK. ECCNA Lån, tilbagebetales i 2011 når Sverige får penge fra EDM. WSO EDM Samlet budgetteres med kr. for Sindsrobønnens afslutning ved RSK møder Forslag: Lav service det virker Forsøg med service det fungerer Service det virker Giv service det virker Gør service det virker Service virker Det besluttes ved hjælp af afstemning at vi afslutter Sindsrobønnen med: Service virker, ved RSK møder. 25. Eventuelt Litteratur på lydbånd/cd-rom Flere grupper har efterspurgt Basic Text på lydbog, cd-rom. Sidste år gav RSK tilladelse til at organisationen KLO kunne indtale Basic Text. Organisationen KLO har de sidste ca. 27 år, på ikke-kommerciel basis, indlæst en række pjecer, håndbøger og lignende udgivelser på lydbog. Lydbøgerne udlånes til læse handicappede, dvs. synshandicappede, ordblinde, bevægelseshandicappede, afatikere og andre, der ikke kan læse de trykte udgaver. RD undersøger om den er indlæst og i så fald hvordan vi kan fremskaffe den. Og undersøger om vi kan sælge den. 19

20 HD optager Nordjylland donerer en HP optager til RSK. Nordjylland opbevarer optageren. Ved udlån kontaktes OSR Nordjylland, mailadresse findes på 26. Runde om hvordan mødet er gået Det har været rigtig dejligt at lytte, og at lave service her. Rigtig dejligt. Det har flyttet sig, skønt at se. Vi er i den skarpe ende af Europa. Tusind tak for et dejligt møde. Svært at være her alene. Respekter at undlade negative tilråb under indlæg. Ved at falde til. Ikke så mast i dag som andre gange. Glæder mig til at få det tilbage i grupperne igen. Bestræbe sig på kærlige kommentarer. Svært at være her. Ønsker ikke at blive skammet ud. Min anden familie. Elsker servicearbejdet i NA. Tak for arrangementet her. Lærer noget hver gang. Nyt også for mig. Dejlig ånd her. Resultater. Hård og lang weekend, men godt klaret. Sober tone. Vi har nået det vi skal. Noget af det mærkeligste jeg har oplevet, første gang jeg har siddet så længe uden at sige noget. Undgå at fortsætte efter aftensmaden. Elsker at være sammen med jer. Tak for tilliden. Tak til området. Velkommen til de nye. Ønsker ikke at have møde efter aftensmaden. Elsker at vi kan være uenige og være glade for hinanden alligevel. Glad for at være med i den historiske udvikling. Har glædet mig siden sidste møde til det her. Fed weekend. Ville ønske det kunne have varet hele ugen. Lærerigt. Rigtig hårdt ind i mellem. Rigtig god ånd. Fedt med mange mennesker. Møde med ind i mellem ubehagelige følelsesmæssige oplevelser, men godt at leve det igennem sammen med jer. Godt arrangeret. Godt møde. Glad for service. Oplysende. Godt at få snakket ud. Som altid dejligt at være her. Fedt at være med hele vejen også ude i verden. Godt at vi behandler hinanden ordentligt. 27. Sindsrobøn 20

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014

Referat af RSK-mødet 22. 24. august 2014 Referat af t 22. 24. august 2014 Dagsorden 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Oplæsning af koncepter og NA s visioner for service 4. Oplæsning af dagens tekst og et medlem deler om den 5. Godkendelse

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009

Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Referat fra RSK-møde 3-4-5. april 2009 Sted: Servicekonference III, afholdt i Odense 01. Sindsrobøn 02. Oplæsning af koncepter 03. Præsentationsrunde ADMIN Iver Formand Sofie Vicesekretær Thomas Sekretær

Læs mere

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012

Områdeservicekomité Nordjylland. Referat OSK-møde 5. januar 2012 Områdeservicekomité Nordjylland Referat OSK-møde 5. januar 2012 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Afholdt og oplæst. 2. Præsentationsrunde og afbud. GSR & GSS: GSR Serenity, Naja GSS Serenity,

Læs mere

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager.

Vores beslutning om ikke at støtte forslag om at tage ordliste op, blev ikke medtaget i referatet af uvisse årsager. Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland. 02.08.2012 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde Bestyrelse: Peter, Formand. Thomas, Sekretær. Davis, OSS Stephanie, Kasserer. GSR er: Birgitte, Soulmates Christian,

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006

Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 Område Service Komitémøde for NA Midtjylland d. 5-02-2006 1. Sindsro 2. Præsentationsrunde Brian, Formand og Webmaster. Erik, GSS Keep on Rocking Thomas, Formand OI. Iver, OSR. Gert, GSS Sammen kan Vi.

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg.

Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. Referat OSK-Nordjylland Torsdag den 1. september 18.30-21.30. Multihuset, Skelagervej 136. 9000 Aalborg. 1. Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. Foretaget og oplæst 2. Præsentationsrunde og afbud.

Læs mere

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær)

Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 8) Valg af OSK bestyrelse. (litteratur formand, sekretær) Dagsorden OSK møde torsdag 02/06 2011 kl. 18.30! 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009

OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 OSR rapport Region Danmark www.nadanmark.dk Til RSK mødet den 4. & 5.april 2009 Område: Midtjylland Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Post adresse: OSK.NA Midtjylland Postboks 430 8100 Århus C. Danmark

Læs mere

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark

Retningslinier for. Regionsservicekomité. NA Danmark Retningslinier for Regionsservicekomité NA Danmark Disse retningslinier er blevet til i en proces, hvor NA i Danmark siden 2006 begyndte at orientere sig mod Sverige, for at drage nytte af deres erfaringer

Læs mere

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?.

13) Hvad skal G.S.R erne have med ud i grupperne?. Dagsorden OSK møde Torsdag 09/09 2010 - kl. 18.30 1) Sindsrobøn og oplæsning af NA s koncepter. 2) Præsentationsrunde og afbud. 3 ) Godkendelse af referat. 4) Godkendelse af dagsorden. 5) Post til komiteen.

Læs mere

Årsregnskab 2011. Kontant & Bank regnskab & oversigt

Årsregnskab 2011. Kontant & Bank regnskab & oversigt Årsregnskab 2011 Kontant & Bank regnskab & oversigt Side 2 Kontantregnskab Side 3 & 4 Bankregnskab Side 5 Regnskabs oversigt Side 6 Beholdnings oversigt Regnskabet er udarbejdet den 2. januar 2012 Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber

ÅRSREGNSKAB 2014. Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber ÅRSREGNSKAB 2014 Oversigt over reelt forbrug/budget, Årsregnskab, bank + kontant bevægelser Udvalgsregnskaber 1. januar - 31. december 2014 Overblik budget/forbrug Underudvalg: Forbrug i alt Endeligt budget

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK

RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK 1. Navn og adresse : RETNINGSLINJER FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA SYDDANMARK Denne forsamling kaldes Område Service Komité Narcotics Anonymous Syddanmark og kaldes i det følgende for OSKNA-SYDDANMARK Postadressen

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE. Midtjylland. Godkendt den 26.juni 2006. Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11. FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA Midtjylland Godkendt den 26.juni 2006 Opdateret OSK mødet hver anden mdr. & postboks adressen, den 11.august 2010 Opdateret nyt mødetidspunkt for OSK mødet, den 1. november

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014. Administrative komite: Udgifter til afholdelse af RSK møderne: RSK donationer

Budgetoplæg 2015. Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014. Administrative komite: Udgifter til afholdelse af RSK møderne: RSK donationer Budgetoplæg 2015 Underudvalg: Oplæg 2015 budget 2014 Offentlig information (OI) 1.500,00 18.675,00 Oversættesudvalget 22.670,00 14.275,00 Internetudvalget 21.000,00 13.275,00 Hi - udvalget 31.520,00 21.975,00

Læs mere

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk

OSK Midtjylland Postboks 430 8100 Århus Hjemmeside: www.namidtjylland.dk Område Service Komite møde d. 2. Marts 2008 1. Sindsro. 2. Præsentationsrunde. Claudia observatør Thomas, GSR Onsdagsgruppen Sammen kan Vi Århus og næstformand OI. Brian P, GSS Onsdagsgruppen Sammen kan

Læs mere

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014.

Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Referat af OSK-møde i OSK NA SoV, d. 12. oktober 2014. Dagsorden Formalia: Sindsrobøn Præsentationsrunde og afbud Velkommen til nye Oplæsning af Koncepter og Traditioner Bemærkninger/godkendelse af referat

Læs mere

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker

Referat. Konvent møde den 2. marts 2015. Konvent & camp 2015. Mirakler sker Referat Konvent møde den 2. marts 2015 Konvent & camp 2015 Mirakler sker www.namidtjylland.dk www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde 3. Valg af referat & ordstyrer 4. Oplæsning

Læs mere

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008

Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Referat fra OI-regionsmøde 20-09-2008 Tilstede: Karsten (OIK) Louise, Jesper, Nikolaj (SOV) Anita (Syddanmark) Peter, Kenneth (Nordjylland) Thomas (Midtjylland) Johnny (KBH) Afbud: Ingen Ad.1. Ad.2. Ad.3.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udafbejdet af Internetudvalget d 26. April 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

Introduktion til OSK

Introduktion til OSK Narcotics Anonymous OSK Mappe Introduktion til OSK OSK består af repræsentanter; Gruppe Service Repræsentanter- (herefter ), fra grupper indenfor et bestemt område, som mødes månedligt m. det besternte

Læs mere

RD/RDS Rapport fra EDM i Athen - September 2014

RD/RDS Rapport fra EDM i Athen - September 2014 Til NA Danmark Hej RD/RDS Rapport fra EDM i Athen - September 2014 Her er så min rapport fra Sommer EDM i Athen 2014. Håber den er fyldestgørende og at i kan få en fornemmelse af hvad der er foregået på

Læs mere

Retningslinjer for RSK Internetudvalg

Retningslinjer for RSK Internetudvalg Retningslinjer for RSK Internetudvalg Udarbejdet af Internetudvalget d 25. Oktober 2014 1. Navn og adresse: RSK Internetudvalg - Hjemmeside: www.nadanmark.dk Postadresse: Regions Service Komiteen Narcotics

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003.

Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Referat af O.S.K.N.A. Midtjylland`s møde den 7. September 2003. Dagsorden: 1. Sindsrobøn. 2. Præsentation. 3. Beslutningsdygtighed/Stemmeret/Afbud. 4. Oplæsning af N.A.`s 12 koncepter. 5. Oplæsning og

Læs mere

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde.

Side 1. Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Side 1 Kære AA-venner i Grønland Hermed tilsender vi Jer lidt oplysninger om, hvad vi AA ere i Nuuk går og laver af AA arbejde. Da disse oplysninger helst skal nå ud til så mange AA ere som muligt vil

Læs mere

Det lille hæfte om gruppen

Det lille hæfte om gruppen Det lille hæfte om gruppen "The Group Booklet, revised" oversat og godkendt af OU NADanmark 2012 (må ikke distribueres udenfor NA) Indhold Introduktion... 2 Hvad er en NA-gruppe?... 2 Hvad er en "hjemmegruppe"?...

Læs mere

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA

Narcotics Anonymous. Det lille hæfte om Gruppen. Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA Narcotics Anonymous Det lille hæfte om Gruppen Ikke W.S.O. godkendt. Må ikke distribueres udenfor NA - 2 - Det lille hæfte om gruppen Indhold Introduktion...3 Hvad er en N.A. gruppe?...3 Hvad er en "hjemmegruppe"?...3

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA

IP Nr. 24. Penge har betydning. Selvforsyning i NA IP Nr. 24 Penge har betydning Selvforsyning i NA Enhver NA-gruppe bør være fuldstændig selvforsynende og afslå bidrag udefra. Syvende Tradition Der fortælles en historie fra Narcotics Anonymous tidlige

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag REFERAT

Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag REFERAT Komiteen NA Danmark 25 års fødselsdag 19-07-15 - Vendersgade 63, Fredericia - Klokken 12:00 1. Sindsrobøn REFERAT 2. Valg af Ordstyrer og Referent Referent Pippi, Ordstyrer Kenneth 3. Oplæsning af NA-koncept

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 03-11-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3. november 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: BL, KA, EJ, MJM, HP, DB, KDP, LM, MM Afbud: KFG, JCK, MB Fravær: NKC, EG Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2014 Referat af bestyrelsesmøde 15. marts 2014 Tilstedeværende: Kenneth Brimdahl-Bengtson, Paalo Bisgaard, Agathe Møller, Avaruna Mathæussen, Nyoka Steenholdt, Marie-Louise Nuka Karlsen, Jonas Elgaard Kommer

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Hos Bjarne i Gjern Formalia: Til stede: Afbud: Ordstyrer: Referent: Mette, Bjarne, Thomas, Martin og Uffe Anna-Marie Mette Uffe O. Dagsorden Valg

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE!

DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! DETTE SKAL LÆSES SOM ET SPEAK DET ER MINE PERSONLIGE OPFATTELSER, MENINGER OG ERFARINGER. TAG, HVAD DU KAN BRUGE, OG LAD RESTEN LIGGE! :O) Hej til alle i serviceudvalg og i service ellers I har ventet

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe?

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe? Scleroseforeningens netværksgrupper Scleroseforeningens netværksgrupper er grupper, hvis deltagere enten selv har sclerose eller er pårørende. En netværksgruppe er et fællesskab, hvor man kan dele de oplevelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted.

Servicegruppemøde. Søndag den 31. August 2014. Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. SGM Servicegruppemøde Tid: søndag den 31. August 2014 kl. 13 16. Sted: Ringsted. Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens arbejde : www.aca- danmark.dk/servicegruppen/servicegruppens-

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere