Lydisolering DEL 2. -Etageadskillelser af massive sømmede træelementer. Af Louise Eriksen Christine V.J. Ejlersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lydisolering DEL 2. -Etageadskillelser af massive sømmede træelementer. Af Louise Eriksen Christine V.J. Ejlersen"

Transkript

1 Lydisolering DEL 2 -Etageadskillelser af massive sømmede træelementer Af Christine V.J. Ejlersen Forskningprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU Forår 3

2 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 1 Forord Følgende rapport er udarbejdet af og Christine Vinding Juul Ejlersen i forbindelse med forskningsprojekt ved BYG DTU og Ørsted DTU på Danmarks Tekniske Universitet i Kgs. Lyngby. Projektet er en fortsættelse af vores eksamensprojekt Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer fra efteråret 3. I forbindelse med projektet ønsker vi at rette en stor tak til en række personer og firmaer, som har gjort det muligt at udarbejde denne rapport: Hardy Vølund, Produktionschef, Dansk Træemballage A/S, for sponsorering af træelementer. Johnny Halsted, Rådgivende Ingeniør, Associerede Ingeniører, for et godt samarbejde. Aage Peter Jensen, Docent Civilingeniør, BYG DTU for et godt samarbejde. Per Oluf Kjærbye, Lektor, BYG DTU for et godt samarbejde. Jens Holger Rindel, Docent Civilingeniør, Ørsted DTU for et godt samarbejde, samt for lån af laboratorium i bygning 355. Aage Sonesson, ingeniørassistent, og Jørgen Rasmussen, ingeniørassistent, begge fra Ørsted DTU for deres assistance i forbindelse med forsøgene. Dan Hoffmeier, Civilingeniør, og Robert Mortensen, Tekniker, begge fra Delta Akustik og Vibration, for vejledning og lån af tætningsmaterialer. Jens Martin Dandanell, Ingeniørassistent, BYG DTU og hans håndværkersjak for god assistance. Peder Fynholm, Civilingeniør, Teknologisk Institut, for hjælp til at fremskaffe materiale inden for massivtræsbyggerier. Erling Jessen, Udviklingschef, Isover A/S, for vejledning og sponsorering af materialer. Bjarne Kristiansen, konsulent, Danogips A/S for vejledning og sponsorering af materialer. Thomas Flint, Bygningsingeniør, Junckers Industrier A/S for vejledning og sponsorering af materialer. Ulrik Overland, Direktør, Knudsen Kilen, for vejledning og sponsorering af materialer. Alex Mogensen, Civilingeniør, Christian Berner, for vejledning og sponsorering af materialer. Stig Petersen, Driftsleder, NCC-Asfalt, for vejledning og sponsorering af materialer.

3 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 2 Christian Thomsen, Driftsleder, Sydjydsk Vulkanisering, for vejledning og sponsorering af materialer. Barbara Rønn, Salgschef, Fibertex A/S for vejledning og sponsorering af materialer. BYG DTU, Danmarks Tekniske Universitet Kgs. Lyngby den 14. maj 3 Bygningsingeniør, Bygningsingeniør, Christine Vinding Juul Ejlersen

4 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 3 Resumé Denne rapport er en udbygning af rapporten Lydisolering etageadskillelser af massive træelementer. Som beskrevet i Lydisolering etageadskillelser af massive træelementer har massivtræsbyggerier vundet betydeligt indpas i Europa de seneste år. Dette skyldes blandt andet massivtræets lave egenvægt der medfører en hurtig og nem byggeproces samt at det er miljøvenligt og arkitektonisk smukt. Formålet med dette forskningsprojekt er dels at sammenligne de lydmæssige egenskaber for limede og sømmede massivelementer. Resultaterne for de limede elementer er taget fra rapporten Lydisolering etageadskillelser af massive træelementer mens resultaterne for de sømmede elementer er udarbejdet i forbindelse med dette projekt. Derudover er formålet at finde nogle konstruktioner med sømmede massivelementer der mindst opfylder lydkravene i henhold til Bygningsreglementet BR 95, samt prøve at opnå en lydklasse A eller B i henhold til DS 49. Dækkonstruktionerne er udviklet ud fra eksperimentelt arbejde, hvor der i lydhårderum er lavet lydmålinger på prøveelementer med en størrelse på 1 m 2. På hvert dæk er der lavet en måleserie bestående af luftlydisolation, trinlydniveau samt efterklangstid og baggrundsstøj i modtagerrum, i frekvensområdet fra - Hz. Af resultaterne ses det at sømmede massivelementer er en anelse dårligere lydmæssigt end de limede massivelementer. Dette skyldes sandsynligvis de limede elementers større rumvægt. I de sømmede elementer kan der være gennemgående sprækker i elementerne, men de giver kun nævneværdige lydmæssige problemer i konstruktioner hvor der ikke monteres materialer over eller under træelementerne. Desuden er der opnået gode resultater med tunge elementer som sand og asfaltgranulat samt nedhængte gipslofter. Af elastiske lag i dobbeltkonstruktionerne er der arbejdet med forskellige former for mineraluld samt med Sylomer der er en elastisk polyurethan.

5 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 4 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING TEORI SØMMEDE MASSIVTRÆ-DÆKELEMENTER BESTANDDELE UDSEENDE BELASTNINGSTABEL FORARBEJDNING FASTGØRELSER FORSØGSGENNEMGANG FORSØGSOPSTILLING RESULTATBEHANDLING BÆRENDE DEL SØMMEDE KONTRA LIMEDE ELEMENTER I KONSTRUKTIONENS BÆRENDE DEL FLADELEJREDE SVØMMENDE GULVE ROCKWOOL GULVRENOVERINGSPLADER KONTRA ISOVER TRINLYDSPLADER SØMMEDE ELEMENTER KONTRA LIMEDE ELEMENTER I DOBBELTKONSTRUKTIONER RESULTATTABELLER OVER FLADELEJREDE SVØMMENDE GULVE DÆKKONSTRUKTIONER MED SAND ISOVER TRINLYDSPLADER SYLOMER P SAND OVENPÅ DET ELASTISKE LAG RESULTATTABELLER OVER KONSTRUKTIONER MED SAND DÆKKONSTRUKTIONER MED ASFALTGRANULAT ASFALT KONTRA SAND PARKET PÅ STRØER Gul Knudsen Kile Sylomer P RESULTATTABELLER OVER KONSTRUKTIONER MED ASFALTGRANULAT NEDHÆNGT GIPSLOFT RESULTATTABEL FOR KONSTRUKTIONER MED NEDHÆNGT GIPSLOFT SAMLET RESULTATTABEL DATABLADE...37

6 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 5 7 KONKLUSION SØMMEDE KONTRA LIMEDE MASSIVE TRÆELEMENTER SAND/ASFALTGRANULAT SYLOMER GULV PÅ STRØER NEDHÆNGT GIPSLOFT LITTERATURHENVISNING SUPPLERENDE LITTERATUR WEB-LITTERATUR...54

7 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 6 1 Indledning Denne rapport er en fortsættelse af rapporten Lydisolering etageadskillelser af massive træelementer. I forbindelse med en stor del af teorien og baggrunden for brugen af massivtræ i byggerier, vil der derfor blive henvist til denne rapport. I Lydisolering etageadskillelser af massive træelementer blev der lavet forsøg med limede massivelementer, mens der i denne rapport er arbejdet med dækkonstruktioner indeholdende sømmede massivelementer. Den første del af forsøgsrækken er lavet for at kunne sammenligne limede og sømmede massivelementer. Hvorvidt der er en lydmæssig forskel og dermed hvorvidt det er muligt at overføre resultater indbyrdes mellem de to forskellige massivelementtyper. Den videre forsøgsrække er opbygget løbende gennem projektet, dvs. hver dækkonstruktion er opbygget ved at vurdere lydisoleringsevnen af de foregående konstruktioner. De sømmede massivelementer bliver produceret af Dansk Træemballage A/S. Elementerne består at kantstillede brædder der bindes mekanisk sammen med søm. De enkelte elementer forbindes indbyrdes i disse forsøg med skruer i en samleliste, som er formonteret fra fabrikken. Rapporten er struktureret som følger: Kapitel 1, Indledning. Kapitel 2, Teori. Kapitel 3, Sømmede Massivtræ-Dækelementer, beskrivelse af den type massivelementer der er brugt i dækkonstruktionerne. Kapitel 4, Forsøgsgennemgang er en gennemgang af målerum, målemetoder og forsøgsopstilling. Kapitel 5, Resultatbehandling hvor de opnåede måleresultater gennemgås og vurderes. Kapitel 6, Datablade med måleresultater og beskrivelser af de afprøvede dækkonstruktioner. Kapitel 7, Konklusion. Kapitel 8, Litteraturhenvisning.

8 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 7 2 Teori Lydmålingerne i denne rapport omfatter trinlyd og luftlyd. De tilhørende akustiske grundbegreber er kort beskrevet i reference [1]. Teorier der kun knytter sig til en eller et par af målingerne i denne rapport, bliver beskrevet sammen med den pågældende måling i afsnittet resultatbehandling. I reference [2] forefindes en beskrivelse af de gældende danske normer på lydområdet og der er samtidig foretaget en sammenligning mellem kravene i de forskellige nordiske lande.

9 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 8 3 Sømmede Massivtræ-Dækelementer Den efterfølgende beskrivelse af de sømmede massivtræ-dækelementer er taget direkte fra DTE s materialekatalog [3]. 3.1 Bestanddele DTE-Massivtræ-Dækelementet er en betegnelse for dækelementer til anvendelse i byggeriet både i nybyggeriet og renovering. Elementerne fremstilles af høvlet træ uimprægneret i standardstørrelse, mekanisk sammenbundne med søm og kan evt. udstyres med en kantrem. Ved produktionstidspunktet har træet et fugtindhold på 15 +/- 3 %. Efter tilpasning i høvl bliver de enkelte træplanker fastholdt og sømmet sammen på fladen, så den færdige elementoverflade fremstår plan og lige. Elementet bliver produceret i fastlagte breddemoduler tilpasset standardtrædimensioner. Når elementet er færdigproduceret bliver evt. udfræsninger foretaget, hvorefter elementet bliver overført til lagring og pakning. [3] 3.2 Udseende DTE-Massivtræ-Elementet fremstår som en plan, glat, høvlet træoverflade, hvor en evt. belægning let kan monteres. Belægningen kan let fastgøres mekanisk og vil efter montage fremstå klar til brug. I overfladen på elementet tillades kun mindre ujævnheder, som ikke overstiger 1 mm. Elementet fremtræder med synlige fuger mellem de enkelte træplanker og fugebredden er fastlagt til min.2 mm samt max..5 mm. Hvis elementet tænkes anvendt med overfladen synlig, bør dette opgives ved bestilling, ellers kan der forekomme op til 1 % af overfladearealet som bomkantet. [3]

10 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side Belastningstabel Tabel 3.1 Belastningstabel for DTE-Massivtræ-Dækelementet. Grundlag DS udgave/1 oplag Der anvendes S7 samt S 1 i elementet. Anvendelsesklasse: 1-2. Sikkerhedsklasse : lav, normal, høj(delvis). Spændvidde / Last 2. kn2/m2 2.5 kn2/m2 3. kn2/m2 3,5 kn2/m2 4. kn2/m2 4,5 kn2/m2 5. kn2/m2 2.5/2.5m *t =95 *t =95 *t =95 *t =95 *t =95 *t =95 *t =95 3./3.m *t =95 *t =95 *t =95 *t =95 *t =95 *t =12 *t =12 3.5/3.5m *t =95 *t =95 *t =95 *t =12 *t =12 *t =12 *t =12 4,/4, *t=95 *t=12 *t=12 *t=12 *t=12 *t=12 *t=12 4.5/4.5 *t =12 *t =12 *t =12 *t =12 *t =12 *t =12 *t =12 5./5. *t =12 *t =12 *t =12 *t =145 *t =145 *t =17 *t =17 5.5/5.5 *t =12 *t =145 *t =17 *t =17 *t =17 *t =17 *t =195 6./6. *t =145 *t =17 *t =17 *t =195 *t =195 *Samlet laster i kn/m2 for en tilladelig nedbøjning på l/3 (vederlag) min > 6 mm [3] 3.4 Forarbejdning Tilskæring af DTE-Massivtræ-Dækelementet kan foretages med håndsav, elektrisk håndværktøj eller stationære skære- og bore/fræseanlæg, samt elektrisk stiksav. Det anbefales at anvende specialklinger når det påtænkes at forarbejde områder med mekaniske forbindelser. Støvet er rent træstøv, men det anbefales at overholde gældende arbejdsmiljøregler. [3] 3.5 Fastgørelser DTE-Massivtræ-Dækelementet forbindes med skruer i en samleliste, som er formonteret fra fabrik. Kantremme monteres med en limfuge, samt mekanisk fastgørelse. [3]

11 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 1 4 Forsøgsgennemgang Målingerne er udført på Ørsted-DTU i lydhårde rum. For beskrivelse af målerum og målemetoder se reference [4]. Ved målinger hvor der er brugt roterende mikrofon er der imidlertid kun målt i 32 sek. i stedet for 64 sek. som beskrevet i referencen. 4.1 Forsøgsopstilling Alle prøvelegemer (dækkonstruktioner) er opbygget af materialelag som ikke er fastgjort til hinanden. Gipslofterne og parketgulvet på strøer er imidlertid en undtagelse. Gipsloftet er fastgjort på lydbøjler som er skruet fast på undersiden af dækkene og parketten er fastgjort til strøerne som igen er fastgjort til kilerne, mens kilerne ingen fast forbindelse har til underlaget. Massivelementerne er monteret med fiberretningen parallelt med den lange side af prøvehullet og samlet indbyrdes med skruer der har en længde på ca. 5/6 af elementernes tykkelse. Ved opstilling af forsøg, er der et par hensyn man skal tage for at minimere lydtransmission udenom prøvedækkets vandrette flade. For det første skal man være sikker på at prøvelegemet slutter tæt til stålkanten det lægges af på, og at den mekaniske forbindelse minimeres. Dette gøres ved at lægge en elastisk gummistrimmel rundt på prøvehullets stålkant inden prøvelegemet lægges i. Yderligere fuges dækket nedefra med akrylfuge, så sprækken mellem prøvelegemet og prøvehullets kant lukkes helt. For det andet skal man sørge for at den sprække der er mellem prøvelegemets sider og kanten af hullet er isoleret godt, så lyden kun transmitteres via prøvefladen. Dette sikres ved at udfylde sprækken med ISOVER Fugefilt og afslutte med en tung gummistrimmel der fastgøres med tape til dækket og prøvehullets ramme. Ved dæk der er højere end prøvehullet, monteres en træramme som kant og der isoleres som beskrevet ovenfor.

12 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 11 5 Resultatbehandling 5.1 Bærende del Den bærende del i alle dækkonstruktionerne består af 17 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer. For at have et lydmæssigt udgangspunkt for de i denne rapport behandlede konstruktioner og for at kunne sammenligne sømmede elementer med limede, er der lavet lydmålinger på den bærende del alene R Ln Figur 5.1 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk1. Dækket består af 17 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer. Trinlydniveauet for Dæk1, 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, er L nw = 79, L nw +C i,-2 = 75, mens reduktionstallet er R w = 38, R w +C -31 = 38. Det ses af kurven for lufylydisolationen at denne bliver tilnærmelsesvis konstant fra 63 Hz og op efter, hvilket skyldes utætheder mellem de kantstillede brædder i dækket.

13 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side R+Ln () 31 R+Ln Principforløb Figur 5.2 Principforløb for R+L n for en massiv plade over den kritiske frekvens f c, samt forløbet for R+L n for Dæk1, 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer. Ved at kigge på kurven for R+L n samt principforløbet for denne, ses det at forløbet for Dæk1 afviger fra 4- Hz og opefter, samt at der omkring Hz er yderligere et knæk på kurven. Denne afvigelse skyldes dels utæthederne i dækket og dels at der opstår forskydningsbølger i konstruktionen. Ved beregning bliver overgangsfrekvensen til forskydningsbølger ca. 11 Hz, men ud fra grafen i figur 5.2, tyder det på, at overgangsfrekvensen er noget lavere (omkring Hz). Dette skyldes de øgede indre tab der opstår pga. sømsamlingerne i elementerne Sømmede kontra limede elementer i konstruktionens bærende del Ved at sammenligne resultaterne for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelement med resultaterne for 185 mm Lilleheden Massivelement fra rapporten Lydisolation etageadskillelser af massive træelementer [5], ses det at de to typer massivelementer, i store dele af måleområdet, lydisolere stort set ens. Se figur 5.3 næste side.

14 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side R, sømmet Ln, sømmet R, limet Ln,limet Figur 5.3 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk1 (sømmet) og for limet grunddæk. Man opnår dog lidt bedre resultater for L nw med de sømmede elementer, hvilket med stor sandsynlighed skyldes det større indre tab der er i disse sammenlignet med de limede elementer. I området hvor utæthederne i DTE-Massivtræ-Dækelement har indflydelse på lyftlyden, er afvigelsen mellem de to typer elementer imidlertid stor og der opnås derfor noget bedre resultater med de limede elementer, end med de sømmede. 5.2 Fladelejrede svømmende gulve I konstruktionerne med fladelejrede svømmende gulve består det elastiske lag af ISOVER Trinlydsplader på 25 mm. For at vurdere forskellen mellem ISOVER Trinlydsplader på 25 mm og Rockwool Gulvrenoveringsplader 3 mm, som blev brugt i forbindelse med de limede elementer, er der her målt på to grundkonstruktioner med fladelejret svømmende gulv, hvor den eneste forskel er typen af elastisk materiale. Udover elastisk materiale består de to konstruktioner af 17 mm massivtræ nederst og 12 mm massivtræ øverst. De to trædimensioner er valgt så de ligger så tæt som muligt på dem der blev benyttet ved forsøgene med det limede massivtræ.

15 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side Rockwool Gulvrenoveringsplader kontra ISOVER Trinlydsplader R Ln Figur 5.4 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk2. Dækket består af 17 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer er L nw = 62, L nw +C i,-2 = 63, mens reduktionstallet er R w = 55, R w +C -31 = 52. Det ses af grafen at utætheden i den bærende del af dækket er blevet lukket ved at opbygge materialelag ovenpå det bærende dæk, og luftlydisolationen derved også stiger i frekvenser over 63 Hz.

16 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side R Ln Figur 5.5 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk3. Dækket består af 17 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer er L nw = 6, L nw +C i,-2 = 61, mens reduktionstallet er R w = 57, R w +C -31 = 54. Ved at sammenligne resultaterne for de to grundkonstruktioner med forskellig slags mineraluld kan man se at ISOVER s Trinlydsplader dæmper 2 mere end Gulvrenoveringspladerne fra Rockwool. Der er derfor valgt at bruge ISOVER Trinlydsplader i de resterende forsøg med fladelejrede gulve Sømmede elementer kontra limede elementer i dobbeltkonstruktioner For at kunne sammenligne sømmede og limede elementer i simple dobbeltkonstruktioner med fladelejrede svømmende gulve, er der i figur 5.6 optegnet grafer for resultaterne af to forskellige dobbeltkonstruktioner. Den ene er Dæk3, som er beskrevet ovenfor, mens den anden konstruktion består af: 185 mm Lilleheden Massivelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 115 mm Lilleheden Massivelementer, denne konstruktion er behandlet i rapporten Lydisolering etageadskillelser af massive træelementer [6].

17 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side R, sømmede Ln, sømmede R, limede Ln, limede Figur 5.6 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for konstruktionen bestående af 185 mm Lilleheden Massivelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 115 mm Lilleheden Massivelementer og for konstruktionen bestående af 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Trinlydniveauet for 185 mm Lilleheden Massivelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 115 mm Lilleheden Massivelementer er L nw = 59, L nw +C i,- 2 = 6, mens reduktionstallet er R w = 56, R w +C -31 = 52. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer er L nw = 62, L nw +C i,-2 = 63, mens reduktionstallet er R w = 55, R w +C -31 = 52. Ved sammenligning af dobbeltkonstruktionerne med Rockwool Gulvrenoveringsplader og henholdsvis limede elementer og sømmede elementer, ses det at de limede elementer giver en lidt bedre dæmpning, end de sømmede, i trinlydniveauet (3 ). Dette skyldes med stor sandsynlighed at de limede elementer er tungere, og derfor virker bedre i en dobbeltkonstruktion. I den bærende del af dækket alene oplevede man det modsatte da forskydningsbølgerne der havde stor indflydelse på dæmpningen. Desuden ses det at ved at

18 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 17 opbygge flere materiale lag oven på hinanden, lukkes utæthederne i det sømmede trædæk, og man opnår derved stort set samme reduktionstal for limede og sømmede dækkonstruktioner med svømmende fladelejrede gulve Resultattabeller over fladelejrede svømmende gulve Tabel 5.1 Resultater for det bærende dæk alene, samt dækkonstruktioner med fladelejrede svømmende gulve. Dæk R w R w +C -31 L n,w L n,w +C i,-2 Lydklasse 1: 17mm træ 38, 38, 79, 75, - 2: 17mm træ, 3mm MU (Rockwool), 55, 52, 62, 63, - 12mm træ 3: 17mm træ, 25mm MU (ISOVER), 12mm træ 57, 54, 6, 61, - Tabel 5.2 Dæmpning fra svømmende gulv på bærende dæk af 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer. Dæk 2 3 Svømmende gulv 12mm træ 3mm MU (Rockwool) 12 mm træ 25 mm MU (ISOVER) R w R w +C -31 L n,w L n,w +C i, , + 14, + 17, + 12, + 19, + 16, + 19, + 14, 5.3 Dækkonstruktioner med sand Der er lavet målinger på en række dækkonstruktioner hvor konstruktionernes vægt er øget ved at indlægge et lag sand. Sandet, der er ovntørret, har en kornstørrelse på,3-,6 mm og en kornhobsdensitet på ca. 16 kg/m 3. Det er udlagt i et 1 cm tykt lag, i poser á 25 kg, hvilket giver en vægt på 16 kg/m 2. Dette giver en forholdsvis jævn fordeling af sandet, dog med ujævnheder i samlingerne mellem poserne.

19 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side ISOVER Trinlydsplader I dobbeltkonstruktionen bestående af 17 mm Sømmede massivelementer, 25 mm Trinlydsplader og 12 mm sømmede massivelementer indlægges der, under mineralulden, et 1 mm tykt lag sand samt en 21 mm trykfordelende krydsfinerplade R Ln Figur 5.7 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk4. Dækket består af 17 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ- Dækelementer. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer er L nw = 48, L nw +C i,-2 = 49, mens reduktionstallet er R w = 62, R w +C -31 = 6. Ved at se på dækkonstruktionen med og uden sand (Dæk3 og Dæk4) ses det at sandet giver en dæmpning på 12 i L n,w og 12 i L nw +C i,-2 samt en dæmpning på 5 i R w og 6 i R w +C -31. Den frekvensafhængige dæmpning kan ses af graferne på figur 5.8. Den lavere luftlydisolation skyldes den uønskede flanketransmission der opstår i målerummet, se reference [7].

20 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side Dæmpning () 31 dr, Sand dln, Sand Figur 5.8 Frekvensafhængig dæmpning fra 1 mm sand i en konstruktion bestående af: 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer Sylomer P12 Efter at have opnået den gode dæmpning fra sandet er det ønskeligt at forbedre det elastiske lag. Derfor er der lavet en forsøgsrække hvor det elastiske lag består at Sylomer, fra Getzner Werkstoffe. Sylomer er en elastisk celleformig PUR (polyurethan) elastomer, der alt efter type og hårdhed, består af både lukkede og åbne celler. Sylomer har den unikke egenskab, at det kan tåle vedvarende statisk belastning i mange år uden at en blivende deformation opstår, og derved bevares de dæmpende egenskaber.[8] Til dækkonstruktionerne er der brugt Sylomer af typen P12 (12 mm) ud fra kriteriet at det skal kunne klare en punktlast på 2 kn. Sylomeren er udskåret i brikker med størrelsen 16 x 55 x 12 mm og placeret med en indbyrdes afstand der medfører maksimal belastning indenfor materialets elastiske område. Der er målt på en konstruktion bestående af 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 2,25 mm Fibertex F4M, 12 mm Sylomer P12 og 12 m DTE- Massivtræ-Dækelementer. Der er indlagt 16 brikker Sylomer på 1 m 2, dvs.,14 m 2

21 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 2 Sylomer pr. m 2 etagedæk. Fibertexen er lagt i for at dæmpe svingningerne i hulrummet mellem Sylomeren R Ln Figur 5.9 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk5. Dækket består af 17 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 2,25 mm Fibertex F4M, 12 mm Sylomer P12 og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 2,25 mm Fibertex F4M, 12 mm Sylomer P12 og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer er L nw =, L nw +C i,-2 = 51, mens reduktionstallet er R w = 61, R w +C -31 = 6. Det elastiske lag bestående af Sylomer gav en ringere dæmpning end det bestående af ISOVER Trinlydsplader, dette skyldes den stive luftfjeder der opstår mellem Sylomeren. Derfor er der lavet en dækkonstruktion svarende til Dæk5, men hvor Sylomeren er lagt op på lægter af størrelsen 45 x 45 mm, og hvor hulrummet er dæmpet med 45 mm ISOVER Formstykker. Herved bliver luftfjederen mindre stiv, og dens resonansfrekvens sænkes så den kommer tættere på Sylomerens resonansfrekvens.

22 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side R Ln Figur 5.1 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk6. Dækket består af 17 mm DTE- Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 2,25 mm Fibertex F4M, 45 x 45 mm lægter, 12 mm Sylomer P12, 45 mm ISOVER Formstykker og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 2,25 mm Fibertex F4M, 45 x 45 mm lægter, 12 mm Sylomer P12, 45 mm ISOVER Formstykker og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer er L nw = 46, L nw +C i,-2 = 47, mens reduktionstallet er R w = 63, R w +C -31 = 61. Det ses at ved at gøre luftfjederen mindre stiv får man bedre udbytte af Sylomeren, og man får dermed et bedre elastisk lag end med Trinlydspladerne fra ISOVER. Konstruktionen kan selvfølgelig gøres endnu bedre ved at øge hulrumshøjden yderligere, dette er blot et spørgsmål om hvor høj etageadskillelsen må være Sand ovenpå det elastiske lag Ved at øge antallet af Sylomer brikker fra 16 til 24 stk., og dermed fra,14 m 2 til,21 m 2 Sylomer pr. m 2 etageadskillelse, kan det elastiske lag bære at de 1 mm sand placeres ovenpå det elastiske lag, i stedet for under. Herved bliver resonansfrekvensen for den 12 mm høje luftfjeder den samme, som for den 57 mm høje luftfjeder med den lavere belastning (DÆK6).

23 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side R Ln Figur 5.11 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk7. Dækket består af 17 mm DTE- Massivtræ-Dækelementer, 2,25 mm Fibertex F4M, 12 mm Sylomer P12, 7 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer, 1 mm sand og 21 mm krydsfiner. Trinlydniveauet for Dæk7, 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 2,25 mm Fibertex F4M, 12 mm Sylomer P12, 7 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand og 21 mm krydsfiner, er L nw = 54, L nw +C i,-2 = 56, mens reduktionstallet er R w = 6, R w +C -31 = 57. Det ses at man opnår noget dårligere resultater ved at flytte tyngden op i den øverste del at dækkonstruktionen. Dette skyldes at den nederste del, og dermed den bærende del, af konstruktionen ikke er tung og stabil nok til at modsvare svingningerne fra den øverste del. Det kan dermed konkluderes at man får det bedste resultat ved at have den største tyngde i den nederste/bærende del af dækkonstruktionen så denne bliver tung og stabil.

24 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side Resultattabeller over konstruktioner med sand Tabel 5.3 Resultater for dækkonstruktioner med sand Dæk 4: 17mm træ, 1mm sand, 21mm finer, 25mm MU, 12mm træ 5: 17mm træ, 1mm sand, 21mm finer, 2 x fibertex, 12mm Sylomer, 12mm træ 6: 17mm træ, 1mm sand, 21mm finer, 2 x fibertex, 45x45 mm legter, 45 mm MU, 12mm Sylomer, 12mm træ 7: 17mm træ, 2x fibertex, 12mm Sylomer, 7mm træ, 1mm sand, 21mm finer R w R w +C -31 L n,w L n,w +C i,-2 Lydklasse 62, 6, 48, 49, C 61, 6,, 51, C 63, 61, 46, 47, B 6, 57, 54, 56, D 5.4 Dækkonstruktioner med asfaltgranulat Da sand er meget levende og dermed kan flytte sig når det ligger i en konstruktion der arbejder ved påvirkning af vejr, vind og brug, er det valgt at afprøve et mere fast materiale, asfaltgranulat. Asfaltgranulaten har en kornstørrelse på -16 mm og en rumvægt på ca.

25 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 24 1 kg/m 3. Den er udlagt løst i dækkonstruktionen i en lagtykkelse på 9 mm, og derefter komprimeret en anelse, herved opnår man ca. den samme vægt pr. m 2 som fra 1 mm sand. For at skåne miljøet er der brugt genbrugsasfalt, dvs. asfalt der tidligere har været brugt i anden sammenhæng Asfalt kontra sand For at kunne sammenligne den dæmpende virkning fra sand og asfaltgranulat, begge med en vægt på ca. 16 kg/m 2, er der målt på en konstruktion, Dæk8, med følgende opbygning: af 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 9 mm asfaltgranulat, 21 mm krydsfiner, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer R Ln Figur 5.12 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk8. Dækket består af 17 mm DTE- Massivtræ-Dækelementer, 9 mm asfaltgranulat, 21 mm krydsfinerplade, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 9 mm asfaltgranulat, 21 mm trykfordelende krydsfinerplade, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ- Dækelementer er L nw = 46, L nw +C i,-2 = 48, mens reduktionstallet er R w = 62, R w +C -31 = 6.

26 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 25 Ved at se på dækkonstruktionen med og uden asfaltgranulat (Dæk3 og Dæk8) ses det at asfaltgranulaten giver en dæmpning på 14 i L n,w og 13 i L nw +C i,-2 samt en dæmpning på 5 i R w og 6 i R w +C -31. Den frekvensafhængige dæmpning kan ses af graferne på figur Også her skyldes den lavere luftlydisolation den uønskede flanketransmission der opstår i målerummet, se reference [7] Dæmpning () R, asfalt Ln, asfalt Figur 5.13 Dæmpningen fra 9 mm asfaltgranulat i en dobbeltkonstruktion med følgende opbygning: 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 9 mm asfaltgranulat, 21 mm trykfordelende krydsfinerplade, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Da det tidligere er vist at sand giver en dæmpning på 12 i L n,w og 12 i L nw +C i,-2 samt en dæmpning på 5 i R w og 6 i R w +C -31 kan det hermed konkluderes at asfalten giver en bedre dæmpning end sandet, hvilket kan skyldes den større spredning i kornstørrelsen der medfører en bedre brydning af lyden. Desuden kan det skyldes at asfaltgranulatet er mere plastisk end sandet, og dermed giver mere efter ved belastning samtidig med, at der opstår indre viskose tab i granulatet. Det skal dog nævnes at det ikke er muligt at afgøre om vægten af asfalt har været helt den samme som vægten af sand da komprimeringen af materialerne og dermed densiteterne, er usikre faktorer som også kan have indvirkning på den dæmpende effekt.

Resultater. fra Lydisolering - etageadskillelser af massive træelementer

Resultater. fra Lydisolering - etageadskillelser af massive træelementer Resultater fra Lydisolering - etageadskillelser af massive træelementer Af (Stud. nr. 991622) (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 1. januar 23 Lydmålinger- etageadskillelser af massive

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rapport Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rekvirent: Grundejernes Investeringsfond Side 1 af 71 Udført

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Teknisk notat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Måling af lydisolation i forsøgsopstilling Udført for Kuben Byggeadm. A/S Sagsnr.: K 870152 Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Kongsvang Allé 33 DK-8000 Århus

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts

Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts We help ideas meet the real world Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af absorptionskoefficient for SkanDek Standardelement med lydbatts Rekvirent: SkanDek A/S Side 1 af 8 23. april 2004 DELTA Dansk

Læs mere

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk

Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af trinlyddæmpning for et trægulv på strøer på Kombi Max kiler udlagt på et 140 mm betondæk Udført for Knudsen Kilen A/S AV 1166/11 Sagsnr. T200142 Side 1 af

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri

Lydisolering mellem boliger nybyggeri SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger nybyggeri 1. udgave 2011 Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed.

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed. Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, DK-1862 Frederiksberg C, Denmark Telefon +45 3555 7017 Fax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Projekt: 545821 Rapport: 545821

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Lydisolering mellem boliger

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Biograf / musik. Indervægge / Funktionsvægge. indervægge

Biograf / musik. Indervægge / Funktionsvægge. indervægge Indervægge / Funktionsvægge Biograf / musik Silentboard giver i forhold til traditionelle gipspladevægge en lydreduktion, som er op til 10 db bedre. Silentboard er bl.a. velegnet til biografer, musiklokaler

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305. Ejerforening Klinten Faaborg. Teknisk notat Ejerforening Klinten Faaborg Lydforhold - Klinten Faaborg, Boliger 205, 304 & 305 Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

GI medvirker til at bekæmpe problemet i samarbejdet www.stojpartner.dk SIDE 3 AF 32

GI medvirker til at bekæmpe problemet i samarbejdet www.stojpartner.dk SIDE 3 AF 32 Nabostøj 32 Indhold Nedhængte lofter... 4 Væg... 6 Bærende gulve... 8 Stålbeslag (Hatteprofiler)... 8 Vibrationsdæmpere... 11 Gulvstrøer på tværs af bjælker... 13 Svømmende gulve... 15 Træfiberunderlag

Læs mere

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

Gulve og akustik Juli 2013

Gulve og akustik Juli 2013 Gulve og akustik Juli 2013 Entreprenører og leverandører i gulvbranchen møder ofte forventninger om at gulvet kan "løse de akustiske" krav der stilles til det moderne byggeri. Begreberne bruges i flæng

Læs mere

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI SBI-ANVISNING 243 1. UDGAVE 2014 Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit

Læs mere

Vibration- & Lydisolering

Vibration- & Lydisolering Vibration- & Lydisolering Gulv Væg Loft Version 5.01 Web: Tlf: http://www.iac-nordic.dk +45 36 78 54 98 E-mail: Web: http://www.iac-acoustics.com/dk/ nordic@iac-nordic.dk Email: nordic@iac-nordic.dk 1

Læs mere

Rapport. Lydisolation af tilslutningselementer i glas- og alufacader. Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen

Rapport. Lydisolation af tilslutningselementer i glas- og alufacader. Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen Rapport Lydisolation af tilslutningser i glas- og alufacader Udført for Dansk Byggeri, Alufacadesektionen TC-101033 rev. 1 Sagsnr.: 116-33729 Side 1 af 19 24. april 2017 DELTA a part of FORCE Technology

Læs mere

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj Sådan dæmper du støj 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. 20 % af beboere er generet af støj Nabostøj i etageejendomme Mange oplever nabostøj i etageejendomme som et stort

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Rosenvænget i Frederikssund før renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 37 3. juli 2015 DELTA Venlighedsvej 4

Læs mere

Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering

Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering Rapport Måling af lydisolation i bebyggelsen Kagshusene i Brønshøj før renovering Udført for SBi, Statens Byggeforskningsinstitut Sagsnr.: A581529 Side 1 af 3. juli 15 DELTA Venlighedsvej 4 29 Hørsholm

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp M 16 BSH 12/(4-36) Finnforest Kerto Kerto Q 69 indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke Bulldog 75 Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp 100 69 60 Stålrør 42/3,2 Finnforest højteknologi i

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Lydkrav for lette konstruktioner

Lydkrav for lette konstruktioner Side 1 af 20 Lydkrav for lette konstruktioner Rapport udarbejdet af Dan Brøsted Pedersen DELTA Akustik & Vibration Rekvirent: By- og Boligministeriet September 1999 Side 2 af 20 Forord I forbindelse med

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

3.4 Etagedæk og Lofter

3.4 Etagedæk og Lofter Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Projektering 3. Gyproc Håndbog 9 271 Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Indhold 3..0 Indledning... 273 Dimensionering... 27

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi Akustisk indeklima Ernst Jan de Place Hansen, SBi Indhold BR10 Lydkrav generelt Hvorfor skærpede krav? Kontrolmålinger Boliger Undervisningsbygninger Daginstitutioner Kontorbyggeri mv. Klassifikation af

Læs mere

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning 243 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014 Titel Lydisolering mellem boliger eksisterende

Læs mere

Bygningsfysik Lyd og bygninger

Bygningsfysik Lyd og bygninger Bygningsfysik Lyd og bygninger Ministeriet for Børn og Undervisning, marts 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Niels Erik Hvam, Hansenberg.

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indhold Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Indhold 2.1 Indervægge...25 2.2 Ydervægge...51 2.3 Etagedæk

Læs mere

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6543 www.grontmij-carlbro.dk OM LYD CVR-nr. 48233511 God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Trækonstruktioner. Beregning. H. J. Larsen H. Riberholt

Trækonstruktioner. Beregning. H. J. Larsen H. Riberholt Trækonstruktioner Beregning H. J. Larsen H. Riberholt SBi-anvisning 210 6. udgave Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Trækonstruktioner Undertitel Beregning Serietitel SBi-anvisning 210 Udgave 6.

Læs mere

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 13.

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Trinlydniveau med Knudsen lydbrik og Zylomer. Dato 27. august 2012 Målested Rekvirent Skejbygårdsvej 19-21, Bygning C, 8240 Risskov Tore Brøcker, Sahl Arkitekter,

Læs mere

BYGNINGERS LYDISOLERING

BYGNINGERS LYDISOLERING BYGNINGERS LYDISOLERING NYERE BYGNINGER JØRGEN KRISTENSEN SBI-ANVISNING 172 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1992 SBI-anvisninger er forskningsresultater bearbejdet til brug ved planlægning, projektering,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Akustisk rapport. Bestemmelse af behovet for lyddæmpning i Vejle Kajakklub. Revision nr.: 00 Udgivelsesdato: Oktober 2004

Akustisk rapport. Bestemmelse af behovet for lyddæmpning i Vejle Kajakklub. Revision nr.: 00 Udgivelsesdato: Oktober 2004 Bestemmelse af behovet for lyddæmpning i Vejle Kajakklub Revision nr.: 00 Udgivelsesdato: Oktober 2004 Udarbejdet: Niels Uhre Christensen Ringdams Kobbel 50 7100 Vejle nuc@iot.dk Side 2/10 lndholdsfortegnelse

Læs mere

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing

Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation mellem to lokaler på Ellekildeskolen, 4990 Sakskøbing Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 31. januar 2008

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER

BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 3 Konklusion 5 Projektbeskrivelse 8 Projektorganisation 9 Resultater 10 - beskrivelse

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Gode rum. Moelven bolig akustik Paneler til loft

Gode rum. Moelven bolig akustik Paneler til loft Gode rum Moelven bolig akustik 2017 Paneler til loft Designs Med Moelven bolig akustik sættes der fokus på designet af loftet og de akustiske egenskaber. Akustikpanelerne findes i 3 forskellige designs

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Måling af lydisolation af etageadskillelse på Brendstrupvej 3 Dato 5. juni 2012 Målested Rekvirent Brendstrupvej 3 st. og 1.sal, 8200 Århus N Claus Jensen, Arkitektfirma

Læs mere

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Hüttemann Hüttemann er meget mere end standardlimtræ. En stor del af produktionen ligger i dag på dæk-

Læs mere

Brandbeskyttelse af beton huldæk

Brandbeskyttelse af beton huldæk Brandbeskyttelse 1.6 Brandbeskyttelse af beton huldæk MONTERINGSVEJLEDNING Bygningsdel klasse R 120 [BS-120] Med 30 mm C 150 opgraderes beton-huldæk til R 120 A2-s1,d0 Konstruktionen er brandteknisk afprøvet

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H)

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H) PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Fraster Side 1 af 10 sider Rapport nr.: P2.036.12 Glostrup den 24. juli 2012 Sag: 35.3457.03

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979

Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979 7 S,B/1'A'P/' Bygningers lydisolering ~ SBI-ANVISNING 112 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1979 I Bygningers lydisolering JØRGEN KRISTENSEN HENRIK NISSEN ERIK WIUFF (J{) rff'tj? STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT.ey:.

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 1 Juli 2012 Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer - eksempelsamling Udarbejdet af BC Lydforhold ApS v. Bent Christensen i samarbejde med

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Installation System M

Installation System M Installation System M max 40 mm max 200 mm til væg 200 mm 00 mm Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. System M fastgøres enten direkte

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere