Lydisolering DEL 2. -Etageadskillelser af massive sømmede træelementer. Af Louise Eriksen Christine V.J. Ejlersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lydisolering DEL 2. -Etageadskillelser af massive sømmede træelementer. Af Louise Eriksen Christine V.J. Ejlersen"

Transkript

1 Lydisolering DEL 2 -Etageadskillelser af massive sømmede træelementer Af Christine V.J. Ejlersen Forskningprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU Forår 3

2 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 1 Forord Følgende rapport er udarbejdet af og Christine Vinding Juul Ejlersen i forbindelse med forskningsprojekt ved BYG DTU og Ørsted DTU på Danmarks Tekniske Universitet i Kgs. Lyngby. Projektet er en fortsættelse af vores eksamensprojekt Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer fra efteråret 3. I forbindelse med projektet ønsker vi at rette en stor tak til en række personer og firmaer, som har gjort det muligt at udarbejde denne rapport: Hardy Vølund, Produktionschef, Dansk Træemballage A/S, for sponsorering af træelementer. Johnny Halsted, Rådgivende Ingeniør, Associerede Ingeniører, for et godt samarbejde. Aage Peter Jensen, Docent Civilingeniør, BYG DTU for et godt samarbejde. Per Oluf Kjærbye, Lektor, BYG DTU for et godt samarbejde. Jens Holger Rindel, Docent Civilingeniør, Ørsted DTU for et godt samarbejde, samt for lån af laboratorium i bygning 355. Aage Sonesson, ingeniørassistent, og Jørgen Rasmussen, ingeniørassistent, begge fra Ørsted DTU for deres assistance i forbindelse med forsøgene. Dan Hoffmeier, Civilingeniør, og Robert Mortensen, Tekniker, begge fra Delta Akustik og Vibration, for vejledning og lån af tætningsmaterialer. Jens Martin Dandanell, Ingeniørassistent, BYG DTU og hans håndværkersjak for god assistance. Peder Fynholm, Civilingeniør, Teknologisk Institut, for hjælp til at fremskaffe materiale inden for massivtræsbyggerier. Erling Jessen, Udviklingschef, Isover A/S, for vejledning og sponsorering af materialer. Bjarne Kristiansen, konsulent, Danogips A/S for vejledning og sponsorering af materialer. Thomas Flint, Bygningsingeniør, Junckers Industrier A/S for vejledning og sponsorering af materialer. Ulrik Overland, Direktør, Knudsen Kilen, for vejledning og sponsorering af materialer. Alex Mogensen, Civilingeniør, Christian Berner, for vejledning og sponsorering af materialer. Stig Petersen, Driftsleder, NCC-Asfalt, for vejledning og sponsorering af materialer.

3 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 2 Christian Thomsen, Driftsleder, Sydjydsk Vulkanisering, for vejledning og sponsorering af materialer. Barbara Rønn, Salgschef, Fibertex A/S for vejledning og sponsorering af materialer. BYG DTU, Danmarks Tekniske Universitet Kgs. Lyngby den 14. maj 3 Bygningsingeniør, Bygningsingeniør, Christine Vinding Juul Ejlersen

4 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 3 Resumé Denne rapport er en udbygning af rapporten Lydisolering etageadskillelser af massive træelementer. Som beskrevet i Lydisolering etageadskillelser af massive træelementer har massivtræsbyggerier vundet betydeligt indpas i Europa de seneste år. Dette skyldes blandt andet massivtræets lave egenvægt der medfører en hurtig og nem byggeproces samt at det er miljøvenligt og arkitektonisk smukt. Formålet med dette forskningsprojekt er dels at sammenligne de lydmæssige egenskaber for limede og sømmede massivelementer. Resultaterne for de limede elementer er taget fra rapporten Lydisolering etageadskillelser af massive træelementer mens resultaterne for de sømmede elementer er udarbejdet i forbindelse med dette projekt. Derudover er formålet at finde nogle konstruktioner med sømmede massivelementer der mindst opfylder lydkravene i henhold til Bygningsreglementet BR 95, samt prøve at opnå en lydklasse A eller B i henhold til DS 49. Dækkonstruktionerne er udviklet ud fra eksperimentelt arbejde, hvor der i lydhårderum er lavet lydmålinger på prøveelementer med en størrelse på 1 m 2. På hvert dæk er der lavet en måleserie bestående af luftlydisolation, trinlydniveau samt efterklangstid og baggrundsstøj i modtagerrum, i frekvensområdet fra - Hz. Af resultaterne ses det at sømmede massivelementer er en anelse dårligere lydmæssigt end de limede massivelementer. Dette skyldes sandsynligvis de limede elementers større rumvægt. I de sømmede elementer kan der være gennemgående sprækker i elementerne, men de giver kun nævneværdige lydmæssige problemer i konstruktioner hvor der ikke monteres materialer over eller under træelementerne. Desuden er der opnået gode resultater med tunge elementer som sand og asfaltgranulat samt nedhængte gipslofter. Af elastiske lag i dobbeltkonstruktionerne er der arbejdet med forskellige former for mineraluld samt med Sylomer der er en elastisk polyurethan.

5 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 4 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING TEORI SØMMEDE MASSIVTRÆ-DÆKELEMENTER BESTANDDELE UDSEENDE BELASTNINGSTABEL FORARBEJDNING FASTGØRELSER FORSØGSGENNEMGANG FORSØGSOPSTILLING RESULTATBEHANDLING BÆRENDE DEL SØMMEDE KONTRA LIMEDE ELEMENTER I KONSTRUKTIONENS BÆRENDE DEL FLADELEJREDE SVØMMENDE GULVE ROCKWOOL GULVRENOVERINGSPLADER KONTRA ISOVER TRINLYDSPLADER SØMMEDE ELEMENTER KONTRA LIMEDE ELEMENTER I DOBBELTKONSTRUKTIONER RESULTATTABELLER OVER FLADELEJREDE SVØMMENDE GULVE DÆKKONSTRUKTIONER MED SAND ISOVER TRINLYDSPLADER SYLOMER P SAND OVENPÅ DET ELASTISKE LAG RESULTATTABELLER OVER KONSTRUKTIONER MED SAND DÆKKONSTRUKTIONER MED ASFALTGRANULAT ASFALT KONTRA SAND PARKET PÅ STRØER Gul Knudsen Kile Sylomer P RESULTATTABELLER OVER KONSTRUKTIONER MED ASFALTGRANULAT NEDHÆNGT GIPSLOFT RESULTATTABEL FOR KONSTRUKTIONER MED NEDHÆNGT GIPSLOFT SAMLET RESULTATTABEL DATABLADE...37

6 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 5 7 KONKLUSION SØMMEDE KONTRA LIMEDE MASSIVE TRÆELEMENTER SAND/ASFALTGRANULAT SYLOMER GULV PÅ STRØER NEDHÆNGT GIPSLOFT LITTERATURHENVISNING SUPPLERENDE LITTERATUR WEB-LITTERATUR...54

7 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 6 1 Indledning Denne rapport er en fortsættelse af rapporten Lydisolering etageadskillelser af massive træelementer. I forbindelse med en stor del af teorien og baggrunden for brugen af massivtræ i byggerier, vil der derfor blive henvist til denne rapport. I Lydisolering etageadskillelser af massive træelementer blev der lavet forsøg med limede massivelementer, mens der i denne rapport er arbejdet med dækkonstruktioner indeholdende sømmede massivelementer. Den første del af forsøgsrækken er lavet for at kunne sammenligne limede og sømmede massivelementer. Hvorvidt der er en lydmæssig forskel og dermed hvorvidt det er muligt at overføre resultater indbyrdes mellem de to forskellige massivelementtyper. Den videre forsøgsrække er opbygget løbende gennem projektet, dvs. hver dækkonstruktion er opbygget ved at vurdere lydisoleringsevnen af de foregående konstruktioner. De sømmede massivelementer bliver produceret af Dansk Træemballage A/S. Elementerne består at kantstillede brædder der bindes mekanisk sammen med søm. De enkelte elementer forbindes indbyrdes i disse forsøg med skruer i en samleliste, som er formonteret fra fabrikken. Rapporten er struktureret som følger: Kapitel 1, Indledning. Kapitel 2, Teori. Kapitel 3, Sømmede Massivtræ-Dækelementer, beskrivelse af den type massivelementer der er brugt i dækkonstruktionerne. Kapitel 4, Forsøgsgennemgang er en gennemgang af målerum, målemetoder og forsøgsopstilling. Kapitel 5, Resultatbehandling hvor de opnåede måleresultater gennemgås og vurderes. Kapitel 6, Datablade med måleresultater og beskrivelser af de afprøvede dækkonstruktioner. Kapitel 7, Konklusion. Kapitel 8, Litteraturhenvisning.

8 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 7 2 Teori Lydmålingerne i denne rapport omfatter trinlyd og luftlyd. De tilhørende akustiske grundbegreber er kort beskrevet i reference [1]. Teorier der kun knytter sig til en eller et par af målingerne i denne rapport, bliver beskrevet sammen med den pågældende måling i afsnittet resultatbehandling. I reference [2] forefindes en beskrivelse af de gældende danske normer på lydområdet og der er samtidig foretaget en sammenligning mellem kravene i de forskellige nordiske lande.

9 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 8 3 Sømmede Massivtræ-Dækelementer Den efterfølgende beskrivelse af de sømmede massivtræ-dækelementer er taget direkte fra DTE s materialekatalog [3]. 3.1 Bestanddele DTE-Massivtræ-Dækelementet er en betegnelse for dækelementer til anvendelse i byggeriet både i nybyggeriet og renovering. Elementerne fremstilles af høvlet træ uimprægneret i standardstørrelse, mekanisk sammenbundne med søm og kan evt. udstyres med en kantrem. Ved produktionstidspunktet har træet et fugtindhold på 15 +/- 3 %. Efter tilpasning i høvl bliver de enkelte træplanker fastholdt og sømmet sammen på fladen, så den færdige elementoverflade fremstår plan og lige. Elementet bliver produceret i fastlagte breddemoduler tilpasset standardtrædimensioner. Når elementet er færdigproduceret bliver evt. udfræsninger foretaget, hvorefter elementet bliver overført til lagring og pakning. [3] 3.2 Udseende DTE-Massivtræ-Elementet fremstår som en plan, glat, høvlet træoverflade, hvor en evt. belægning let kan monteres. Belægningen kan let fastgøres mekanisk og vil efter montage fremstå klar til brug. I overfladen på elementet tillades kun mindre ujævnheder, som ikke overstiger 1 mm. Elementet fremtræder med synlige fuger mellem de enkelte træplanker og fugebredden er fastlagt til min.2 mm samt max..5 mm. Hvis elementet tænkes anvendt med overfladen synlig, bør dette opgives ved bestilling, ellers kan der forekomme op til 1 % af overfladearealet som bomkantet. [3]

10 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side Belastningstabel Tabel 3.1 Belastningstabel for DTE-Massivtræ-Dækelementet. Grundlag DS udgave/1 oplag Der anvendes S7 samt S 1 i elementet. Anvendelsesklasse: 1-2. Sikkerhedsklasse : lav, normal, høj(delvis). Spændvidde / Last 2. kn2/m2 2.5 kn2/m2 3. kn2/m2 3,5 kn2/m2 4. kn2/m2 4,5 kn2/m2 5. kn2/m2 2.5/2.5m *t =95 *t =95 *t =95 *t =95 *t =95 *t =95 *t =95 3./3.m *t =95 *t =95 *t =95 *t =95 *t =95 *t =12 *t =12 3.5/3.5m *t =95 *t =95 *t =95 *t =12 *t =12 *t =12 *t =12 4,/4, *t=95 *t=12 *t=12 *t=12 *t=12 *t=12 *t=12 4.5/4.5 *t =12 *t =12 *t =12 *t =12 *t =12 *t =12 *t =12 5./5. *t =12 *t =12 *t =12 *t =145 *t =145 *t =17 *t =17 5.5/5.5 *t =12 *t =145 *t =17 *t =17 *t =17 *t =17 *t =195 6./6. *t =145 *t =17 *t =17 *t =195 *t =195 *Samlet laster i kn/m2 for en tilladelig nedbøjning på l/3 (vederlag) min > 6 mm [3] 3.4 Forarbejdning Tilskæring af DTE-Massivtræ-Dækelementet kan foretages med håndsav, elektrisk håndværktøj eller stationære skære- og bore/fræseanlæg, samt elektrisk stiksav. Det anbefales at anvende specialklinger når det påtænkes at forarbejde områder med mekaniske forbindelser. Støvet er rent træstøv, men det anbefales at overholde gældende arbejdsmiljøregler. [3] 3.5 Fastgørelser DTE-Massivtræ-Dækelementet forbindes med skruer i en samleliste, som er formonteret fra fabrik. Kantremme monteres med en limfuge, samt mekanisk fastgørelse. [3]

11 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 1 4 Forsøgsgennemgang Målingerne er udført på Ørsted-DTU i lydhårde rum. For beskrivelse af målerum og målemetoder se reference [4]. Ved målinger hvor der er brugt roterende mikrofon er der imidlertid kun målt i 32 sek. i stedet for 64 sek. som beskrevet i referencen. 4.1 Forsøgsopstilling Alle prøvelegemer (dækkonstruktioner) er opbygget af materialelag som ikke er fastgjort til hinanden. Gipslofterne og parketgulvet på strøer er imidlertid en undtagelse. Gipsloftet er fastgjort på lydbøjler som er skruet fast på undersiden af dækkene og parketten er fastgjort til strøerne som igen er fastgjort til kilerne, mens kilerne ingen fast forbindelse har til underlaget. Massivelementerne er monteret med fiberretningen parallelt med den lange side af prøvehullet og samlet indbyrdes med skruer der har en længde på ca. 5/6 af elementernes tykkelse. Ved opstilling af forsøg, er der et par hensyn man skal tage for at minimere lydtransmission udenom prøvedækkets vandrette flade. For det første skal man være sikker på at prøvelegemet slutter tæt til stålkanten det lægges af på, og at den mekaniske forbindelse minimeres. Dette gøres ved at lægge en elastisk gummistrimmel rundt på prøvehullets stålkant inden prøvelegemet lægges i. Yderligere fuges dækket nedefra med akrylfuge, så sprækken mellem prøvelegemet og prøvehullets kant lukkes helt. For det andet skal man sørge for at den sprække der er mellem prøvelegemets sider og kanten af hullet er isoleret godt, så lyden kun transmitteres via prøvefladen. Dette sikres ved at udfylde sprækken med ISOVER Fugefilt og afslutte med en tung gummistrimmel der fastgøres med tape til dækket og prøvehullets ramme. Ved dæk der er højere end prøvehullet, monteres en træramme som kant og der isoleres som beskrevet ovenfor.

12 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 11 5 Resultatbehandling 5.1 Bærende del Den bærende del i alle dækkonstruktionerne består af 17 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer. For at have et lydmæssigt udgangspunkt for de i denne rapport behandlede konstruktioner og for at kunne sammenligne sømmede elementer med limede, er der lavet lydmålinger på den bærende del alene R Ln Figur 5.1 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk1. Dækket består af 17 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer. Trinlydniveauet for Dæk1, 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, er L nw = 79, L nw +C i,-2 = 75, mens reduktionstallet er R w = 38, R w +C -31 = 38. Det ses af kurven for lufylydisolationen at denne bliver tilnærmelsesvis konstant fra 63 Hz og op efter, hvilket skyldes utætheder mellem de kantstillede brædder i dækket.

13 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side R+Ln () 31 R+Ln Principforløb Figur 5.2 Principforløb for R+L n for en massiv plade over den kritiske frekvens f c, samt forløbet for R+L n for Dæk1, 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer. Ved at kigge på kurven for R+L n samt principforløbet for denne, ses det at forløbet for Dæk1 afviger fra 4- Hz og opefter, samt at der omkring Hz er yderligere et knæk på kurven. Denne afvigelse skyldes dels utæthederne i dækket og dels at der opstår forskydningsbølger i konstruktionen. Ved beregning bliver overgangsfrekvensen til forskydningsbølger ca. 11 Hz, men ud fra grafen i figur 5.2, tyder det på, at overgangsfrekvensen er noget lavere (omkring Hz). Dette skyldes de øgede indre tab der opstår pga. sømsamlingerne i elementerne Sømmede kontra limede elementer i konstruktionens bærende del Ved at sammenligne resultaterne for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelement med resultaterne for 185 mm Lilleheden Massivelement fra rapporten Lydisolation etageadskillelser af massive træelementer [5], ses det at de to typer massivelementer, i store dele af måleområdet, lydisolere stort set ens. Se figur 5.3 næste side.

14 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side R, sømmet Ln, sømmet R, limet Ln,limet Figur 5.3 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk1 (sømmet) og for limet grunddæk. Man opnår dog lidt bedre resultater for L nw med de sømmede elementer, hvilket med stor sandsynlighed skyldes det større indre tab der er i disse sammenlignet med de limede elementer. I området hvor utæthederne i DTE-Massivtræ-Dækelement har indflydelse på lyftlyden, er afvigelsen mellem de to typer elementer imidlertid stor og der opnås derfor noget bedre resultater med de limede elementer, end med de sømmede. 5.2 Fladelejrede svømmende gulve I konstruktionerne med fladelejrede svømmende gulve består det elastiske lag af ISOVER Trinlydsplader på 25 mm. For at vurdere forskellen mellem ISOVER Trinlydsplader på 25 mm og Rockwool Gulvrenoveringsplader 3 mm, som blev brugt i forbindelse med de limede elementer, er der her målt på to grundkonstruktioner med fladelejret svømmende gulv, hvor den eneste forskel er typen af elastisk materiale. Udover elastisk materiale består de to konstruktioner af 17 mm massivtræ nederst og 12 mm massivtræ øverst. De to trædimensioner er valgt så de ligger så tæt som muligt på dem der blev benyttet ved forsøgene med det limede massivtræ.

15 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side Rockwool Gulvrenoveringsplader kontra ISOVER Trinlydsplader R Ln Figur 5.4 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk2. Dækket består af 17 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer er L nw = 62, L nw +C i,-2 = 63, mens reduktionstallet er R w = 55, R w +C -31 = 52. Det ses af grafen at utætheden i den bærende del af dækket er blevet lukket ved at opbygge materialelag ovenpå det bærende dæk, og luftlydisolationen derved også stiger i frekvenser over 63 Hz.

16 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side R Ln Figur 5.5 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk3. Dækket består af 17 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer er L nw = 6, L nw +C i,-2 = 61, mens reduktionstallet er R w = 57, R w +C -31 = 54. Ved at sammenligne resultaterne for de to grundkonstruktioner med forskellig slags mineraluld kan man se at ISOVER s Trinlydsplader dæmper 2 mere end Gulvrenoveringspladerne fra Rockwool. Der er derfor valgt at bruge ISOVER Trinlydsplader i de resterende forsøg med fladelejrede gulve Sømmede elementer kontra limede elementer i dobbeltkonstruktioner For at kunne sammenligne sømmede og limede elementer i simple dobbeltkonstruktioner med fladelejrede svømmende gulve, er der i figur 5.6 optegnet grafer for resultaterne af to forskellige dobbeltkonstruktioner. Den ene er Dæk3, som er beskrevet ovenfor, mens den anden konstruktion består af: 185 mm Lilleheden Massivelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 115 mm Lilleheden Massivelementer, denne konstruktion er behandlet i rapporten Lydisolering etageadskillelser af massive træelementer [6].

17 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side R, sømmede Ln, sømmede R, limede Ln, limede Figur 5.6 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for konstruktionen bestående af 185 mm Lilleheden Massivelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 115 mm Lilleheden Massivelementer og for konstruktionen bestående af 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Trinlydniveauet for 185 mm Lilleheden Massivelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 115 mm Lilleheden Massivelementer er L nw = 59, L nw +C i,- 2 = 6, mens reduktionstallet er R w = 56, R w +C -31 = 52. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 3 mm Rockwool Gulvrenoveringsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer er L nw = 62, L nw +C i,-2 = 63, mens reduktionstallet er R w = 55, R w +C -31 = 52. Ved sammenligning af dobbeltkonstruktionerne med Rockwool Gulvrenoveringsplader og henholdsvis limede elementer og sømmede elementer, ses det at de limede elementer giver en lidt bedre dæmpning, end de sømmede, i trinlydniveauet (3 ). Dette skyldes med stor sandsynlighed at de limede elementer er tungere, og derfor virker bedre i en dobbeltkonstruktion. I den bærende del af dækket alene oplevede man det modsatte da forskydningsbølgerne der havde stor indflydelse på dæmpningen. Desuden ses det at ved at

18 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 17 opbygge flere materiale lag oven på hinanden, lukkes utæthederne i det sømmede trædæk, og man opnår derved stort set samme reduktionstal for limede og sømmede dækkonstruktioner med svømmende fladelejrede gulve Resultattabeller over fladelejrede svømmende gulve Tabel 5.1 Resultater for det bærende dæk alene, samt dækkonstruktioner med fladelejrede svømmende gulve. Dæk R w R w +C -31 L n,w L n,w +C i,-2 Lydklasse 1: 17mm træ 38, 38, 79, 75, - 2: 17mm træ, 3mm MU (Rockwool), 55, 52, 62, 63, - 12mm træ 3: 17mm træ, 25mm MU (ISOVER), 12mm træ 57, 54, 6, 61, - Tabel 5.2 Dæmpning fra svømmende gulv på bærende dæk af 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer. Dæk 2 3 Svømmende gulv 12mm træ 3mm MU (Rockwool) 12 mm træ 25 mm MU (ISOVER) R w R w +C -31 L n,w L n,w +C i, , + 14, + 17, + 12, + 19, + 16, + 19, + 14, 5.3 Dækkonstruktioner med sand Der er lavet målinger på en række dækkonstruktioner hvor konstruktionernes vægt er øget ved at indlægge et lag sand. Sandet, der er ovntørret, har en kornstørrelse på,3-,6 mm og en kornhobsdensitet på ca. 16 kg/m 3. Det er udlagt i et 1 cm tykt lag, i poser á 25 kg, hvilket giver en vægt på 16 kg/m 2. Dette giver en forholdsvis jævn fordeling af sandet, dog med ujævnheder i samlingerne mellem poserne.

19 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side ISOVER Trinlydsplader I dobbeltkonstruktionen bestående af 17 mm Sømmede massivelementer, 25 mm Trinlydsplader og 12 mm sømmede massivelementer indlægges der, under mineralulden, et 1 mm tykt lag sand samt en 21 mm trykfordelende krydsfinerplade R Ln Figur 5.7 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk4. Dækket består af 17 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ- Dækelementer. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer er L nw = 48, L nw +C i,-2 = 49, mens reduktionstallet er R w = 62, R w +C -31 = 6. Ved at se på dækkonstruktionen med og uden sand (Dæk3 og Dæk4) ses det at sandet giver en dæmpning på 12 i L n,w og 12 i L nw +C i,-2 samt en dæmpning på 5 i R w og 6 i R w +C -31. Den frekvensafhængige dæmpning kan ses af graferne på figur 5.8. Den lavere luftlydisolation skyldes den uønskede flanketransmission der opstår i målerummet, se reference [7].

20 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side Dæmpning () 31 dr, Sand dln, Sand Figur 5.8 Frekvensafhængig dæmpning fra 1 mm sand i en konstruktion bestående af: 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer Sylomer P12 Efter at have opnået den gode dæmpning fra sandet er det ønskeligt at forbedre det elastiske lag. Derfor er der lavet en forsøgsrække hvor det elastiske lag består at Sylomer, fra Getzner Werkstoffe. Sylomer er en elastisk celleformig PUR (polyurethan) elastomer, der alt efter type og hårdhed, består af både lukkede og åbne celler. Sylomer har den unikke egenskab, at det kan tåle vedvarende statisk belastning i mange år uden at en blivende deformation opstår, og derved bevares de dæmpende egenskaber.[8] Til dækkonstruktionerne er der brugt Sylomer af typen P12 (12 mm) ud fra kriteriet at det skal kunne klare en punktlast på 2 kn. Sylomeren er udskåret i brikker med størrelsen 16 x 55 x 12 mm og placeret med en indbyrdes afstand der medfører maksimal belastning indenfor materialets elastiske område. Der er målt på en konstruktion bestående af 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 2,25 mm Fibertex F4M, 12 mm Sylomer P12 og 12 m DTE- Massivtræ-Dækelementer. Der er indlagt 16 brikker Sylomer på 1 m 2, dvs.,14 m 2

21 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 2 Sylomer pr. m 2 etagedæk. Fibertexen er lagt i for at dæmpe svingningerne i hulrummet mellem Sylomeren R Ln Figur 5.9 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk5. Dækket består af 17 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 2,25 mm Fibertex F4M, 12 mm Sylomer P12 og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 2,25 mm Fibertex F4M, 12 mm Sylomer P12 og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer er L nw =, L nw +C i,-2 = 51, mens reduktionstallet er R w = 61, R w +C -31 = 6. Det elastiske lag bestående af Sylomer gav en ringere dæmpning end det bestående af ISOVER Trinlydsplader, dette skyldes den stive luftfjeder der opstår mellem Sylomeren. Derfor er der lavet en dækkonstruktion svarende til Dæk5, men hvor Sylomeren er lagt op på lægter af størrelsen 45 x 45 mm, og hvor hulrummet er dæmpet med 45 mm ISOVER Formstykker. Herved bliver luftfjederen mindre stiv, og dens resonansfrekvens sænkes så den kommer tættere på Sylomerens resonansfrekvens.

22 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side R Ln Figur 5.1 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk6. Dækket består af 17 mm DTE- Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 2,25 mm Fibertex F4M, 45 x 45 mm lægter, 12 mm Sylomer P12, 45 mm ISOVER Formstykker og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand, 21 mm krydsfiner, 2,25 mm Fibertex F4M, 45 x 45 mm lægter, 12 mm Sylomer P12, 45 mm ISOVER Formstykker og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer er L nw = 46, L nw +C i,-2 = 47, mens reduktionstallet er R w = 63, R w +C -31 = 61. Det ses at ved at gøre luftfjederen mindre stiv får man bedre udbytte af Sylomeren, og man får dermed et bedre elastisk lag end med Trinlydspladerne fra ISOVER. Konstruktionen kan selvfølgelig gøres endnu bedre ved at øge hulrumshøjden yderligere, dette er blot et spørgsmål om hvor høj etageadskillelsen må være Sand ovenpå det elastiske lag Ved at øge antallet af Sylomer brikker fra 16 til 24 stk., og dermed fra,14 m 2 til,21 m 2 Sylomer pr. m 2 etageadskillelse, kan det elastiske lag bære at de 1 mm sand placeres ovenpå det elastiske lag, i stedet for under. Herved bliver resonansfrekvensen for den 12 mm høje luftfjeder den samme, som for den 57 mm høje luftfjeder med den lavere belastning (DÆK6).

23 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side R Ln Figur 5.11 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk7. Dækket består af 17 mm DTE- Massivtræ-Dækelementer, 2,25 mm Fibertex F4M, 12 mm Sylomer P12, 7 mm DTE-Massivtræ- Dækelementer, 1 mm sand og 21 mm krydsfiner. Trinlydniveauet for Dæk7, 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 2,25 mm Fibertex F4M, 12 mm Sylomer P12, 7 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 1 mm sand og 21 mm krydsfiner, er L nw = 54, L nw +C i,-2 = 56, mens reduktionstallet er R w = 6, R w +C -31 = 57. Det ses at man opnår noget dårligere resultater ved at flytte tyngden op i den øverste del at dækkonstruktionen. Dette skyldes at den nederste del, og dermed den bærende del, af konstruktionen ikke er tung og stabil nok til at modsvare svingningerne fra den øverste del. Det kan dermed konkluderes at man får det bedste resultat ved at have den største tyngde i den nederste/bærende del af dækkonstruktionen så denne bliver tung og stabil.

24 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side Resultattabeller over konstruktioner med sand Tabel 5.3 Resultater for dækkonstruktioner med sand Dæk 4: 17mm træ, 1mm sand, 21mm finer, 25mm MU, 12mm træ 5: 17mm træ, 1mm sand, 21mm finer, 2 x fibertex, 12mm Sylomer, 12mm træ 6: 17mm træ, 1mm sand, 21mm finer, 2 x fibertex, 45x45 mm legter, 45 mm MU, 12mm Sylomer, 12mm træ 7: 17mm træ, 2x fibertex, 12mm Sylomer, 7mm træ, 1mm sand, 21mm finer R w R w +C -31 L n,w L n,w +C i,-2 Lydklasse 62, 6, 48, 49, C 61, 6,, 51, C 63, 61, 46, 47, B 6, 57, 54, 56, D 5.4 Dækkonstruktioner med asfaltgranulat Da sand er meget levende og dermed kan flytte sig når det ligger i en konstruktion der arbejder ved påvirkning af vejr, vind og brug, er det valgt at afprøve et mere fast materiale, asfaltgranulat. Asfaltgranulaten har en kornstørrelse på -16 mm og en rumvægt på ca.

25 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 24 1 kg/m 3. Den er udlagt løst i dækkonstruktionen i en lagtykkelse på 9 mm, og derefter komprimeret en anelse, herved opnår man ca. den samme vægt pr. m 2 som fra 1 mm sand. For at skåne miljøet er der brugt genbrugsasfalt, dvs. asfalt der tidligere har været brugt i anden sammenhæng Asfalt kontra sand For at kunne sammenligne den dæmpende virkning fra sand og asfaltgranulat, begge med en vægt på ca. 16 kg/m 2, er der målt på en konstruktion, Dæk8, med følgende opbygning: af 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 9 mm asfaltgranulat, 21 mm krydsfiner, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer R Ln Figur 5.12 Opmålt trinlydniveau og reduktionstal for Dæk8. Dækket består af 17 mm DTE- Massivtræ-Dækelementer, 9 mm asfaltgranulat, 21 mm krydsfinerplade, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Trinlydniveauet for 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 9 mm asfaltgranulat, 21 mm trykfordelende krydsfinerplade, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ- Dækelementer er L nw = 46, L nw +C i,-2 = 48, mens reduktionstallet er R w = 62, R w +C -31 = 6.

26 Lydmålinger DEL 2 etageadskillelser af massive sømmede træelementer Side 25 Ved at se på dækkonstruktionen med og uden asfaltgranulat (Dæk3 og Dæk8) ses det at asfaltgranulaten giver en dæmpning på 14 i L n,w og 13 i L nw +C i,-2 samt en dæmpning på 5 i R w og 6 i R w +C -31. Den frekvensafhængige dæmpning kan ses af graferne på figur Også her skyldes den lavere luftlydisolation den uønskede flanketransmission der opstår i målerummet, se reference [7] Dæmpning () R, asfalt Ln, asfalt Figur 5.13 Dæmpningen fra 9 mm asfaltgranulat i en dobbeltkonstruktion med følgende opbygning: 17 mm DTE-Massivtræ-Dækelementer, 9 mm asfaltgranulat, 21 mm trykfordelende krydsfinerplade, 25 mm ISOVER Trinlydsplader og 12 m DTE-Massivtræ-Dækelementer. Da det tidligere er vist at sand giver en dæmpning på 12 i L n,w og 12 i L nw +C i,-2 samt en dæmpning på 5 i R w og 6 i R w +C -31 kan det hermed konkluderes at asfalten giver en bedre dæmpning end sandet, hvilket kan skyldes den større spredning i kornstørrelsen der medfører en bedre brydning af lyden. Desuden kan det skyldes at asfaltgranulatet er mere plastisk end sandet, og dermed giver mere efter ved belastning samtidig med, at der opstår indre viskose tab i granulatet. Det skal dog nævnes at det ikke er muligt at afgøre om vægten af asfalt har været helt den samme som vægten af sand da komprimeringen af materialerne og dermed densiteterne, er usikre faktorer som også kan have indvirkning på den dæmpende effekt.

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Gulve og akustik Juli 2013

Gulve og akustik Juli 2013 Gulve og akustik Juli 2013 Entreprenører og leverandører i gulvbranchen møder ofte forventninger om at gulvet kan "løse de akustiske" krav der stilles til det moderne byggeri. Begreberne bruges i flæng

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau.

Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trinstøj er støj, der kommer fra den ovenfor liggende etage, eller via flangetransmission fra andre rum i samme niveau. Trommelyd er betegnelsen for den specielle form for trinlyd, som udstråles i samme

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER

BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER BEDRE LYDISOLERING I NYRENOVEREDE BOLIGER 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 3 Konklusion 5 Projektbeskrivelse 8 Projektorganisation 9 Resultater 10 - beskrivelse

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton HÆFTE NR. APR. 2008. Lydisolering LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Lydisolering HÆFTE NR. APR. 008 LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Referencer.... Lydbestemmelser... -5. Boliger

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

Lyd i tekniske installationer

Lyd i tekniske installationer Lyd i tekniske installationer Kompetencebrochure Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 5 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 19 3 Geberit

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer

Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer Miljøprojekt Nr. 727 2 Substitution af SF 6 i lydisolerende vinduer Dan Hoffmeyer DELTA Akustik & Vibration Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015

fermacell Generelt om Projektering Juni 2015 fermacell Juni 2015 38 Information Koncerthuset i DR Byen, København, Danmark Bygherre Arkitekt Akustiker Ingeniør Entreprenør projektering Danmarks Radio (DR) Jean Nouvel, Paris, VLA Vilhelm Lauritzen,

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER

Pro Lofttrapper tra PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Profile Pro Lofttrapper tra - den sikre adgang til loftrummet PROFILE - DIN SIKRE LEVERANDØR AF BYGGEMATERIALER Model Termo Robust og brugervenlig lofttrappe i træ, består af 3 led, og er nem at åbne og

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.

Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring. Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

GLUNZ SCANDINAVIA A/S

GLUNZ SCANDINAVIA A/S Produktbeskrivelse CEMSPÅN er cementbundne spånplader, et pladeprodukt til brug i byggeindustrien. Pladerne fremstilles ved presning af træspåner med tilsætning af Portland cement - og kemiske tilsætningsstoffer.

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere