Hold Afgangsprojekt fra uge 3 til uge Modul nr Modul navn Afgangsprojekt på PD-studiet. Sted VIA University College Vest - Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold Afgangsprojekt fra uge 3 til uge 25 2010 Modul nr. 167010001 Modul navn Afgangsprojekt på PD-studiet. Sted VIA University College Vest - Herning"

Transkript

1 Hold Afgangsprojekt fra uge 3 til uge Modul nr Modul navn Afgangsprojekt på PD-studiet. Sted VIA University College Vest - Herning Navn Helle Lambæk Studienr Opgavetitel Læsebånd på mellemtrinnet virker det? Vejleder Mette-Maria Rydén Antal anslag

2 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering... 5 Metode... 5 Læsebånd... 7 Læsebånd på Alkjærskolen Alkjærskolens øvrige læsetiltag på mellemtrinnet... 9 Læseundervisning på mellemtrinnet... 9 Komponenter i læseforståelsen Ordafkodning Ordafkodning i forhold til læsebånd Mundtligt sprog Mundtligt sprog i forhold til læsebånd Kognitive evner Kognitive evner i forhold til læsebånd Forkundskaber Forkundskaber i forhold til læsebånd Viden om skriftsprog Viden om skriftsprog i forhold til læsebånd Forståelsesstrategier Forståelsesstrategier i forhold til læsebånd Læsebåndets struktur Den kvantitative læsning Hvorfor nationale test (NT)? Læseresultater for 4. og 6. klasse på Alkjærskolen Anvendelse af resultaterne af NT i undervisningen, herunder læsebåndet Hvad er en læsevenlig tekst? Læsemotivation Læsemotivation i forhold til læsebånd Konkurrenceaspektet i læsebåndet Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag

3 Indledning. Siden begyndelsen af 1990érne 1, hvor offentliggørelsen af de første internationale undersøgelser om læsning viste, at danske elever ikke læser så godt, som eleverne gør i f.eks. lande som Finland og Sverige, har læsning været i både politikkernes, forskernes, erhvervslivets og ikke mindst i skoleledelsernes og lærernes søgelys. Hvordan opkvalificerer vi læseundervisningen i Danmark, så vi i fremtidens læseundersøgelser klarer os lige så godt, som de lande, vi gerne vil sammenligne os med? I kølvandet på de første læseundersøgelser, er der sket det positive, at eleverne i indskolingen nu klarer sig bedre. Men DANLÆS viser, at allerede i klasse er elevernes forspring indhentet, således at fremgangen i resultaterne for 1. og 2. klasse ikke fortsætter op i 3. og 4. klasse. Desuden viser forskning 3 i danske børns læsevaner, at mange elever allerede i overgangen mellem 3. og 4. klassetrin begynder at læse mindre, hvorimod børnene i Norge og Sverige bevarer læselysten helt op i teenagealderen. Regeringen afsatte i 2005, 105 millioner til en national handleplan for læsning, som et nyt udvalg 4 skulle igangsætte. Som var en del af regeringsgrundlaget tilførtes 1. klasse en ekstra dansktime i 2006, året efter fulgte en dansktime mere til 2. klasse og i 2008 kom så 3. klasse med. Det betød, at minimumstimetallet blev hævet fra 810 dansktimer i klasse til 900 dansktimer. Udover flere andre tiltag blev det besluttet, at alle skoler skulle have mindst èn uddannet læsevejleder. Man kan undre sig over, at timetallet i dansk kun blev hævet i indskolingen, når forskningen netop viser, at fremgangen i indskolingen ikke fortsætter op på mellemtrinnet! På Alkjærskolen 5 hvor jeg har været ansat siden 2002, primært som dansklærer, har vi iværksat flere læsetiltag. Vi har gennem flere år haft en læsegruppe bestående af indskolingslærere. Denne gruppe arbejder med at skabe sammenhæng i læseindlæringen fra 0. klasse til 2. klasse. Derudover har en anden læsegruppe, med udgangspunkt i Ehris interaktive læsemodel, forsøgt indenfor hvert klassetrin at koble pædagogik og praksis på de forskellige områder. Det blev et omfattende værk, som var meget spændende at være med til at lave, men som desværre nok var for uoverskuelig til, at de af vore kollegaer, som ikke havde siddet med i læsegruppen, anvendte den i undervisningen. Vi er to læsevejledere på skolen, hvor jeg som den sidste blev uddannet i november Vi to 1 IEA RL. Undersøgelse af læsesikkerhed i 3.og 8. klasse i Projekt Danlæs Undersøgelse og pædagogisk evaluering af danske børns læsning Analyser og resultater, Forlaget Skolepsykologi, Blå serie nr. 30, august Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner i Norden. Anette Øster Jørgen Søndergaard, seniorforsker Jørgen Frost, Bredtved kompetansesenter, Oslo, Mogens Jansen, tidligere direktør for Danmarks Pædagogiske Institut, professor Carsten Elbro, Københavns Universitet, lektor Elisabeth Arnbak, Danmarks Pædagogiske Universitet, docent Jill Mehlbye, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut og lektor Merete Brudholm, CVU Sjælland. 5 Alkjærskolen ligger i Ringkøbing og er en alm. folkeskole med ca. 530 elever fra Årgang. 3

4 læsevejledere har fordelt opgaverne således, at min kollega fortrinsvis vejleder i indskolingen, og jeg tager mig af mellemtrinnet. En fordeling vi havde aftalt, inden jeg påbegyndte uddannelsen som læsevejleder, hvilket gjorde, at jeg i modulopgaverne havde fokus på læsning på mellemtrinnet. Et fokus som efterfølgende har betydet, at jeg har holdt oplæg for mine kolleger om faglig læsning, jeg har været rundt i årgangsteamene og undervise i, hvordan der kan arbejdes med fagliglæsning på netop denne årgang. Ligeledes har jeg på danskfagudvalgsmøder holdt oplæg om optimering af læsebåndet på mellemtrinnet. Årsagen til at Alkjærskolen indførte læsebåndet var, at Ringkøbing kommunes læseresultater 6, foretaget af kommunens læsekonsulent viste, at eleverne i 1. og 2. klasse på Alkjærskolen var rigtig dygtige læsere, idet de både placerede sig bedst i hele kommunen og langt over landsgennemsnittet, men desværre måtte vi i lighed med DANLÆS konkludere, at eleverne i 3. og 4. klasse ikke var i stand til at bevare det høje gennemsnit, så for at opkvalificere elevernes fortsatte læseudvikling indførte Alkjærskolen i 2004 et dagligt læsebånd 7 på 20 min. for alle skolens elever. I forældreinformationen forud for indførelse af læsebåndet skrev skolens ledelse; At kunne læse er en meget vigtig færdighed at beherske i vores informationstidsalder. Det er også vigtigt i forhold til indlæring i samtlige skolens fag, boglige såvel som praktiske. Alkjærskolen har derfor over de seneste mange skoleår satset meget på læsning i begynderundervisningen, således at skolens elever behersker denne færdighed på et højt niveau. Det har bevisligt båret frugt, idet resultaterne af de læseprøver, som kommunens læsekonsulent tager på samtlige kommunens skoleelever på 1. og 2. klassetrin, viser, at resultatet for Alkjærskolens elever ligger over kommunens gennemsnit. Enhver færdighed, som man har erhvervet, kræver dog et minimum af kontinuerlig vedligeholdelse for, at man fortsat behersker den til et fornuftigt niveau. Derfor indfører Alkjærskolen med det formål at fastholde elevernes læseniveau på alle klassetrin et læsebånd. Dagligt fra til arbejder alle skolens elever med læsestyrkende aktiviteter, f.eks. højtlæsning, selvstændig læsning af skøn- eller faglitteratur. Indholdet varierer fra klasse til klasse i forhold til klassens øvrige undervisning 8. Ledelsen på Alkjærskolen fokuserer i ovenstående forældreinformation på læsning som redskabs- og færdighedspræget fag, der skal hjælpe i de øvrige fag. I årene forud for Alkjærskolens implementering af læsebåndet, havde læsning på begyndertrinnet især været i fokus. Godt støttet af kommunens læsekonsulent, som kom ud og fulgte 6 Os64 og Os120 7 Siden 2004 har hele skolen dagligt læst 20 min. 8 Ole Graversen, skoleinspektør og Maria Braae, viceskoleinspektør,

5 undervisning i sprogligopmærksomhed/læsning i 0., 1. og 2. klasse. Desuden blev eleverne i 1. klasse og 2. klasse testet i OS64/OS120 i maj. Disse tests viste, ifølge ledelsen at vore elever i indskolingen læste på et højt niveau (jf. informationsark til forældrene). Et højt niveau i forhold til hvad? Hvis det er i forhold til læsetestene, så testes eleverne i begge OS-prøverne i læsehastighed og sikkerhed i ordafkodning, og i forhold til disse to delkomponenter i læsning, så klarede vore elever sig flot. Alkjærskolens daglige læsebånd på 20 min. har betydet, at vore elever får læst rigtig mange sider, men om man automatisk kan sætte lighedstegn mellem læsekvantitet og læsekvalitet, er en interessant diskussion. I min praksis som dansklærer har jeg erfaret, at det giver bedre læsere på mellemtrinnet, at der dagligt afsættes tid til læsning. Spørgsmålet er, hvordan læsebåndet kvalificerer læsningen på mellemtrinnet og om læsebåndet kvalificerer alle læsningens delkomponenter. Et andet interessant spørgsmål er, om vore elever har forbedret deres læsning tilstrækkeligt i forhold til den megen læsetid de har på skolen, og de mange ressourcer 9 skolen anvender på læsebåndet. Problemformulering. Som et af vore tiltag for at styrke læsningen indførte vi for 6 år siden læsebåndet på Alkjærskolen. I mit virke som læsevejleder på mellemtrinnet, synes jeg, det er på tide at diskutere læsebåndsindsatsen i forhold til den samlede indsats på mellemtrinnet. Er Alkjærskolens læsebånd i dets nuværende form optimal for mellemtrinnet? Generelt er der på Alkjærskolen behov for en samlet analyse af læseindsatsen på mellemtrinnet, hvorfor jeg gerne vil diskutere læsebåndet set i lyset af alle læsningens delkomponenter samt analysere relationerne mellem mestring, motivation og tekstvalg. Metode. I denne opgave vil jeg først beskrive, hvad et læsebånd er, derefter beskriver jeg Alkjærskolens definition på læsebåndet. Herefter går jeg kort ind og beskriver Alkjærskolens øvrige læsetiltag på mellemtrinnet. Dernæst vil jeg definere begrebet funktionel læsekompetence, samt beskrive den gode læseundervisning på mellemtrinnet. Til dette anvender jeg den norske læseforsker Ivar Bråtens 3 standarder til evaluering af tekstforståelse. Til at analysere hvor eleverne på mellemtrinnet befinder sig i læseudviklingen, anvender jeg den amerikanske læseforsker 9 Alkjærskolen prioriterer, at alle skolens lærere er ude i klasserne i læsebåndet. Det betyder, at der på de enkelte årgange, som alle består af 3 klasser, er mellem 4 og 5 lærer i læsebåndet. 5

6 Jeanne Challs stadietænkning og beskrivelse af begrebet fluency. Ligeledes vil jeg, for at sammenholde Challs stadietænkning med barnets kognitive udvikling, anvende den schweiziske psykolog Jean Piagets teori om barnets kognitive udvikling på mellemtrinnet. Herefter bevæger jeg mig ind på opdeling af læseforståelsesprocessen i forskellige komponenter, som redskab til dette, anvender jeg Ivar Bråtens opdeling af læsningens delkomponenter. Disse delkomponenter beskriver jeg i selvstændige afsnit, hvor jeg som afslutning på hvert afsnit forholder mig til, hvordan man i læsebåndet kan arbejde med delkomponenten. Læsebåndets struktur giver dels mulighed for at elevernes læsemængde øges betragteligt, dels giver den underviseren mulighed for at iagttage og følge elevernes læsekompetencer tæt. Men hvad siger forskningen om forholdet mellem læsemængde og læseudvikling, og hvordan udnyttes underviserens mulighed for at følge den enkelte elevs læseudvikling bedst? Dernæst vil jeg ind og undersøge 4. og 6. klasse på Alkjærskolen. Jeg vil vurdere, om vore elever læser bedre end landsgennemsnittet. Til dette anvender jeg skolens spritnye resultater fra de nationale tests for læsning på 4. og 6. årgang. Jeg vil undersøge, hvilke delkomponenter, indenfor læsning på mellemtrinnet, der testes via de nationale tests. Herefter vil jeg beskrive, hvordan man i læsebåndet kan arbejde med eleverne med udgangspunkt i testresultaterne, og ligeledes forholde mig til, hvordan man i læsebåndet kan styrke elevens kompetencer indenfor de delkomponenter, der ikke testes i de nationale tests. Så vil jeg beskæftige mig med tekstvalg i læsebåndet. Jeg vil undersøge hvilke kriterier teksterne skal vælges ud fra, og hvad gør en tekst læsbar, læselig og læseværdig. Hvem skal udvælge teksterne og hvilken betydning har tekstvalget for læsemotivationen. Som afslutning på dette afsnit vil jeg undersøge konkurrenceaspektet i forhold til læsemotivation. Slutteligt vil jeg perspektivere begreber som læsemotivation og mestring af læsning, læseundervisningens kvalitet contra læsemængden altså kvantitet ind i læsebåndet på Alkjærskolen. Ligeledes vil jeg gerne, med udgangspunkt i Elbros tanker om kausalitet og korrelation diskutere, om det er rimeligt at konkludere, at det er indførelsen af læsebåndet på Alkjærskolen, der er årsag til, at vore elever på mellemtrinnet læser over landsgennemsnittet. Endelig vil jeg afslutte perspektiveringen med en analyse af læsebåndets fremtid på Alkjærskolen. 6

7 Læsebånd. Jeg vil i dette afsnit forsøge at beskrive, hvad der forstås ved begrebet læsebånd. I min søgning efter en begrebsafklaring, er det ikke lykkedes mig at finde en entydig definition. Men fælles for alle skoler, der har indført et læsebånd, gælder, at de har lagt et tidsrum ind, hvor alle elever arbejder med læsning. Nogle skoler arbejder med et fast tidsrum hver dag, året rundt, hvor alle skolens elever arbejder med læsning, mens andre skoler i perioder på f.eks. 4 uger indfører et dagligt læsebånd. Den definition på læsebånd, jeg er stødt på, og som jeg vurderer rammer bredest er; Et fast læsetidspunkt, som løber over en længere periode 10. Som begrundelse for at arbejde i læsebånd, anvender mange skoler den svenske læseforsker Ingvar Lundberg forskning, som siger, at det tager 5000 timer at udvikle en funktionel læsekompetence 11. Andre skoler bruger formuleringen; For at blive god til at cykle, skal man cykle. For at blive god til at læse, skal man læse 12. For næsten alle skoler drejer aktiviteterne i læsebåndet sig om, at eleverne får læst meget. Under min læsning af andre skolers arbejde med læsebåndet har jeg fået det indtryk, at den dominerende aktivitet i læsebåndet er selvstændig indenadslæsning i individuelle bøger. På flere skoler har man udviklet læsebåndet undervejs bl.a. på Rådmandsgades Skole i Københavns kommune 13. Her oplevede man, at de svage læsere ikke udviklede deres læsning tilstrækkeligt via. læsebåndet, hvorfor skolen ændrede læsebåndet fra at være et bånd, hvor eleverne fik tid til at læse i individuelle bøger, til også at bestå af målrettet og struktureret læseundervisning. Således at læsebåndet nu består af 1) Målrettet og struktureret læseundervisning 2) Individuel læsetræning med fokus på læsehastighed og læselyst. Skolen søgte og fik ekstrabevilling. Disse penge blev bl.a. brugt til; at sende alle lærerne på et to timers kursus specielt designet til læsebåndet, at forlænge skoledagen med 25 min. for alle elever, at indkøbe materiale til brug i læsebåndet. Specifikt for mellemtrinnet var undervisningen målrettet arbejdet med læseforståelsesstrategierne. Læsebånd på Alkjærskolen. Læsebåndet på Alkjærskolen har efterhånden nogle år på bagen, og vi har lige som på Rådmandsgades skole ændret i strukturen undervejs (dog uden ekstrabevillinger til hjælp). I forhold til mellemtrinnet definerede vi ved læsebåndets opstart læsebåndet som Vejlby-skole, Skolebladet 67, marts F.eks. skrevet i Rådmandsgades skoles ansøgning om ekstramidler til udvikling af læsebåndet. 12 Citat fra Kværkeby skoles informationsfolder til forældrene. 13 Hanne Møller Pedersen. Fleksibel læring nr.2 september wwwfleksibellaering.dk 7

8 minutter, hvor eleverne enten kunne læse makkerlæsning eller læse selvstændig indenadslæsning i individuelle bøger. Læsebåndet lå det første år på samme tidspunkt hver dag for hele skolen. Dette blev ændret, fordi det gav nogle planlægningsmæssige problemer i forhold til faglokaler osv. Desuden var der rigtig meget run på biblioteket under læsebåndet. Vi havde fra starten besluttet, at eleverne skulle sørge for, at have lånt bøger inden læsebåndets start. Hvis det ikke var tilfældet, kunne de låne bøger i klassens bogkasser. På mellemtrinnet lod det sig ikke altid gøre. Eleverne havde ofte ikke haft mulighed for at gå på biblioteket tidligere på dagen, og der var ikke lige noget i klassens bogkasser, som tændte dem. Vi oplevede, at det var meget demotiverende for nogle af eleverne på mellemtrinnet, hvis vi i stedet for at give dem lov til at gå på biblioteket, pressede dem til at vælge en bog fra klassens bogkasse. Konsekvensen blev, at vi lempede lidt på denne regel. Undervejs har vi erfaret, at eleverne har brug for hjælp til at strukturere deres læsning i læsebåndet. Derfor har vi indført læsesedler (se bilag 1), hvor eleverne hver dag ved læsebåndets start skriver dato, titel og sidetal, og når læsebåndet er slut, skriver de, hvilken side, de er nået til. Alle elever på Alkjærskolen skal dagligt læse 15 min. hjemme. Derfor er der også på læsesedlen et felt, hvor de skal skrive hvilke sider, de læser hjemme. Der er ligeledes et felt, hvor hjemmet kan skrive, samt et felt hvor lærerne kan give respons på læsningen. Læsesedlen gav eleverne meget mere struktur på deres læsning, og skole-/hjemsamarbejdet omkring læsningen blev meget tydeligt. Alle klasser på mellemtrinnet bruger desuden Læsekontrakten 14. Især læsemængden er øget betragteligt med Læsekontrakten, fordi der for nogle af eleverne går sport i at læse så mange sider som muligt. Ligeledes har mange elever i forhold udvikling af læseforståelsen haft stor glæde af at skulle skrive resumé i Læsekontrakten, fordi det netop forudsætter, at man har forstået og kan huske, det man har læst. P.t. arbejder vi på mellemtrinnet med at videreudvikle strukturen i læsebåndet. Vi har især fokus på, hvordan vi får mere struktur på arbejdet med læseforståelsesstrategierne. Jeg synes, det er oplagt, at vi i vort videre arbejde bl.a. lader os inspirere af Rådmandsgades skoles tiltag. Ligeledes er vi meget optagede af, hvordan vi som lærere bliver bedre til at guide i eleverne i deres tekstvalg. Noget jeg kommer ind på senere i denne opgave, og som jeg gerne vil diskutere til den mundtlige eksamen. 14 Læsekontrakten er et redskab, som ligger på skolens elevintra. Her laver læreren en kontrakt med hver elev, om hvor mange sider der skal læses indenfor et bestemt tidsrum. Elvens opgave er så at gå ind i kontrakten, hver gang han/hun har læst en bog. Inde i kontrakten skal eleven skrive, bogens titel, forfatter, sideantal, nøgleord, sværhedsgrad, resumé, vurdering 8

9 Alkjærskolens øvrige læsetiltag på mellemtrinnet. For efter hånden nogle år siden besluttede min læsevejlederkollega og ledelsen, at der skulle være fokus på læseforståelsen i læsningen på mellemtrinnet. Læsevejlederen rustede os kolleger til arbejdet med læseforståelsen på flg. måde: 1. Oplæg på pæd.råd, hvor hun med udgangspunkt i Ehris interaktive læsemodel underviste i komponenterne i læsningen og læseforståelsen. 2. Besøg i hvert årgangsteam på mellemtrinnet, hvor hun ekspliciterede, hvordan man kunne arbejde med komponenterne i den interaktive læsemodel. 3. Nedsatte en Læsegruppe med læsevejlederen og viseinspektøren som tovholdere. Gruppen skulle skrive nogle praksisforslag ned indenfor hver af komponenterne i den interaktive læsemodel. Af andre tiltag kan nævnes, at skolen købte klassesæt hjem af undervisningsmaterialer, som netop går ind og arbejder med læseforståelse og læseforståelsesstrategier. F.eks. Gid du brækkede benet og andre fortællinger af Merete Brudholm. Desuden har rigtig mange af lærerne deltaget i både kortere og længere kurser, omhandlende dansk på mellemtrinnet. Læseundervisning på mellemtrinnet. Som nævnt i indledningen, så viser undersøgelser i læsning 15, at danske elever i indskolingen er blevet dygtige læsere, til gengæld er der stilstand på mellemtrinnet. En del børn, der er testet som gode afkodere, viser sig overraskende på mellemtrinnet, at have problemer med læseforståelsen 16. Dvs. at de gode læseresultater på begyndertrinnet, ikke fortsætter op på mellemtrinnet. Hvilket absolut ikke er acceptabelt, idet målet for os som læseundervisere er, at de danske skoleelever forlader skolen, med en funktionel læsekompetence. Definitionen på den funktionelle læsekompetence ifølge PISA er: At være i stand til at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster for gennem dette at kunne opnå sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og være i stand til at deltage i samfundslivet 17. I dette afsnit vil jeg beskrive den gode læseundervisning på mellemtrinnet, idet den gode undervisning er en forudsætning for udvikling af den funktionelle læsekompetence. 15 Danlæs 2007, PIRLS KLIM 2008 s

10 Den fortsatte undervisning på mellemtrinnet forudsætter, at eleverne har automatiseret afkodningen af hyppige ord indenfor hverdagssproget. Vi forventer altså, at denne tekniske delkompetence stort set er indlært. Det vil sige, at læseundervisningen på mellemtrinnet i særdeleshed beskæftiger sig med den anden delkompetence nemlig læseforståelsen. Bråten 18 taler om, at læseren skal anvende 3 forskellige standarder, for at evaluere forståelsen af en tekst. 1) en leksikalsk standard, som opererer på enkeltordsniveau, 2) en syntaktisk, som forudsætter en vis forståelse for grammatiske regler 3) en semantisk standard, som tager hensyn til sætninger og teksten som helhed. Denne standard benyttes bl.a. for at vurdere om en information i en sætning eller et afsnit er i overensstemmelse med information i en anden sætning eller et andet afsnit. Han konkluderer:. at det er den semantiske standard som kræver den grundigste bearbejdelse af teksten og er den vigtigste for god læseforståelse 19. Vanskeligheder med læseforståelsen optræder generelt først på 3. eller 4. klassetrin, da kravene til teksterne vokser i takt med at teksterne i alle fag bliver mere komprimerede og komplicerede 20. Ifølge den Schweiziske psykolog Jean Piaget, som i 1930èrne udviklede en teori om barnets kognitive udvikling, gennemløber alle børn en trinvis udvikling i 4 udviklingsstadier. Eleverne på mellemtrinnet befinder sig på det stadie Piaget kalder for Den konkretoperationelle fase. I denne fase er barnet afhængig af handling, som forudsætning for tilegnelse af kundskaber. Læring for børn på dette stadie kræver simpelthen eksemplificeringer og handlinger. For os som undervisere i læseforståelse, betyder det, at når eleverne skal tilegne sig læseforståelsen, så skal de ind og arbejde med og anvende de forskellige læseforståelsesstrategier. Det er ikke nok, at de bliver fortalt om strategierne. Jeanne Chall 21 skildrer i sin læseudviklingsmodel den normale læseudvikling i 5 stadier (se bilag 2). Chall mener, at læseudviklingsstadier ligner stadier i kognitiv udvikling og sprogudvikling 22. Eleverne på mellemtrinnet befinder sig på stadie 3, At læse for at lære. Læseudviklingsmodellen præciserer, at en læseundervisning må afstemmes efter det læsestadie, eleven befinder sig på. Chall beskriver undervisningen på stadie 3, som primært Top-down, sekundært Bottom-up 23. Primært tager undervisningen sit udgangspunkt i helheden, hvorfra man så går ned i detaljen. Sekundært starter man ved 18 Ivar Bråten er dr.phil og professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. 19 Bråten 1997, Her i Brudholm 2002 s, Projekt om læseforståelse. National videns center for læsning. 21 Amerikansk læseforsker 22 Den gule serie nr. 62 s Brudholm 2002, s

11 detaljen, hvor man så bygger på, til man har helheden. Dette, synes jeg, går fint i tråd med Piagets teorier om den konkret operationelle fase. Chall siger, at elever på Stadie 3 skal kunne magte den flydende læsning. For at kunne læse for at lære, skal man altså kunne læse flydende. Chall definerer fluency som: 1. Eleven læser hurtigt uden tøven 2. Eleven læser roligt med naturlig prosodi 3. Eleven har gode afkodningsfærdigheder 4. Eleven læser hurtigt og har kun problemer med mærkeligt udtalte ord. 5. Eleven stillelæser, dvs. læser tekst uden at mumle eller sige det højt for sig selv 24. Ifølge Chall er elever, der kan læse flydende i stand til at udvide ordforrådet, som er en nødvendighed for forståelsen. Det er lige præcis her elevgruppen, der læser lidt under middel får problemer, fordi de ikke når den flydende læsning, der er nødvendig for selvstændigt at læse for at lære 25. Endvidere mener Chall, at elevers problemer med overgangen til stadie 3 ligger i deres ordforråd, der ikke er udvidet tilstrækkeligt efter 3. klasse. Undermiddel læsere ser ikke ud til at være i stand til at tilegne sig de mere specielle ord, der er nødvendige for den faglige succes på mellemtrinnet og senere. Chall foreslår, at eleverne på dette trin læser mange bøger i kendte genrer både selvstændigt og i undervisningssammenhæng for at fremme en flydende læsning 26. Challs forskning peger på, at når eleverne skal klare kravene på skolens mellemtrin, skal de kunne læse for at lære. Jeg vil til den mundtlige eksamen uddybe begrebet fluency i forhold til de nationale tests og tekstvalg i læsebåndet. Komponenter i læseforståelsen. Nyere forskning i læseforståelse viser, at den består at mange delkomponenter, som alle er vigtige for at kunne læse for at lære. Disse delkomponenter beskriver jeg i det følgende i hvert sit afsnit. Netop for at undersøge hvilke komponenter der skal tænkes ind i den kvalitative undervisning på mellemtrinnet. Hvert afsnit afsluttes med, at jeg perspektiverer delkomponenten ind i læsebåndet. Jeg tager udgangspunkt i den norske læseforsker Ivar 24 Chall Den gule serie nr. 62 s Den gule serie nr. 62 s Den gule serie nr. 62 s

12 Bråtens inddeling af læseforståelsens komponenter i bogen Læseforståelse 27. Den første komponent er ifølge Bråten ordafkodningen. Ordafkodning. Ordafkodning består af: Bevidsthed om skrift og viden om begreber, der angår skrift. Alfabetisk kendskab Stavning Genkendelse af hele ord Ordafkodning bygger på: Fonologisk bevidsthed Ortografisk bevidsthed Ordforråd Basale kognitive evner Læseren skal være i stand til at aflæse ordene i en tekst uden for meget besvær. Bevidst opmærksomhed er en begrænset ressource hos mennesker. Både ordafkodning og læseforståelse lægger beslag på bevidst opmærksomhed. Hvis ordafkodningen hos en læser er automatiseret, er der mere opmærksomhed til læseforståelsen. I begynderundervisningen er der stor sammenhæng mellem ordafkodning og læseforståelse, hvorimod denne sammenhæng ikke er så udpræget på mellemtrinnet, hvor andre komponenter som god sprogforståelse, god baggrundsviden og forforståelse, evne til at danne inferenser, evne til at danne indre forestillingsbilleder, godt genrekendskab og en aktiv læseindstilling 28 ser ud til at have større betydning for læseforståelsen. Fejlfri og automatiseret ordafkodning opnås kun efter omfattende øvelse. Eleven skal læse meget, gerne en ekstra gang, og læsestoffet skal være af en passende sværhedsgrad. Derved vil stadig flere ord indprentes i hukommelsen, hvorved ordafkodningen vil blive hurtigere og mere præcis. Ved gentagen læsning vil eleven ikke skulle bruge så meget energi på ordafkodning, hvorved energien kan bruges på de andre komponenter i læseforståelsen. Der har i Danmark været tradition for, at når eleverne havde knækket koden, så tog man det for givet, at indholdsforståelsen automatisk fulgte med efter lidt træning. Men det gør 27 KLIM Ivar Bråten. Læseforståelse. Læsning i videnssamfundet teori og praksis. 28 Brudholm 2002 s

13 den ikke nødvendigvis. Læseforskningen har indenfor de seneste årtier påvist, at elever, der modtager systematisk læseundervisning, efter at de har automatiseret deres læsning, bliver mere kompetente læsere og tekstbrugere 29. Selvom jeg tidligere har skrevet, at det mest er læseundervisningen på begyndertrinnet, der beskæftiger sig med automatisering af ordafkodningen, så har afsnittet alligevel relevans i denne opgave, da læseundervisningen på mellemtrinnet fortsætter denne udvikling både kvalitativt og kvantitativt. Ordafkodning i forhold til læsebånd. Aktiviteter i læsebåndet som kan være med til at styrke eleverne i at automatisere ordafkodningen er bl.a. repeteret læsning/ gentagen læsning, læsevenner, parlæsning, læsning i kor, læsning med støtte fra lydbånd. For at forøge mængden af tekstlæsning på skolen kan læreren også sørge for, at eleverne dagligt får tid til at læse selvvalgte tekster, som de finder interessante og inden for rækkevidde. Desuden bør han eller hun i samarbejde med forældre og ledelse stimulere eleverne til at øge mængden af fritidslæsning, eftersom sammenhængen mellem fritidslæsning og automatisk ordafkodning synes ganske klar 30. Mundtligt sprog. Et stort ordforråd er en vigtig komponent i målet mod en bedre læseforståelse. Forskningen på ordforrådsområdet viser tydeligt, at læsere med større ordforråd, ser ud til at forstå det de læser, bedre end læsere med mindre ordforråd 31. Man kan sige, at et godt ordforråd har betydning for kvaliteten af forståelse. Eleverne på mellemtrinnet har stor gavn af at arbejde med kendte morfemer i ukendte ord, når de skal arbejde med at udvide ordforrådet. Eleverne på mellemtrinnet, bør undervises i at se på ordenes betydningselementer som støtte for stavning, læsning og forståelse 32. Arbejdet med at udvikle elevernes ordforråd ligger som udgangspunkt hos alle faglærerne, men lige præcis, når det gælder arbejdet med ordenes morfemer, skal den systematiske undervisning efter min mening foregå i dansktimerne. Denne undervisning er efterfølgende udgangspunktet for faglærernes arbejde med deres fagspecifikke ordforråd. 29 Michael Pressley 1998, KLIM Bråten. KLIM 2008 s Pressley Her i KLIM 2008 s Elbro Her i Brudholm 2002 s

14 Især når det drejer sig om læsning af faglitteratur, som eleverne på mellemtrinnet præsenteres for i samtlige fag, er det vigtigt, at eleverne har et ordforråd inden indenfor de forskellige faglige vidensområder, da de ellers vil få problemer med at læseforståelsen. Mange forskere anser læsning for at være den væsentligste kilde til tilegnelse af nye ord, og dermed omfanget af elevernes læsning som afgørende for udviklingen af ordforrådet 33. Elisabeth Arnbak 34 siger, at det er vigtigt, at eleverne kender forskellen på at læse skønlitteratur og faglitteratur. Eleverne skal vide, at når de læser faglitteratur, er det nødvendigt at forstå, alt hvad de læser, hvilket ikke er nødvendigt, når de læser skønlitteratur. Elsebeth Arnbak definerer forskellen på faglig- og skønlitterærlæsning således: Faglig læsning: At læse for at få viden. Formålet med fagtekster er at informere om faglige begreber og om sammenhænge. Skønlitterær læsning: At læse for at få en god oplevelse. Formålet med skønlitterære tekster er at underholde og måske give indsigt i, hvordan andre mennesker tænker. Udover et godt ordforråd kræver en god læseforståelse ligeledes, at læseren behersker et aldersvarende kendskab til grammatiske forhold. Læseren skal ligeledes være i besiddelse af sproglig bevidsthed, bevidsthed om sprogstrukturer. Læseren skal vide, hvad der er grammatisk acceptabelt, således at han/hun kan vurdere, om det læste er i overensstemmelse med de sproglige regler for eks. bøjning osv. Desuden skal læseren være i besiddelse af pragmatisk bevidsthed, så han/hun ved, hvordan sproget kan anvendes i kommunikations øjemed. Et felt som absolut befinder sig indenfor dansklærerens undervisningsområde. Endelig tales der om, at læseforståelse afhænger af læserens evne til at hente meningsfulde sproglige enheder frem, som er lagret i korttidshukommelsen, arbejdshukommelsen eller i langtidshukommelsen 35. Ved meningsfulde sproglige enheder forstås, at læseren, når han/hun læser, kan hente ord eller sætninger frem fra hukommelsen, som har relevans i forhold til at forstå den givne tekst. Mundtligt sprog i forhold til læsebånd. Hvis læsning i læsebåndet er lig med læsning i individuelle bøger, er det svært at arbejde med systematisk undervisning i ordforråd på klasseplan. Ulempen ved stillelæsning i individuelle bøger, er, at man som lærer kun kan arbejde med en elev ad gangen. I en tidligere modulopgave skrev jeg om Cooperative Learning i forhold til udvikling af 33 F.eks. Elbro 2002 og Stanovich Lektor på Center for Grundskoleforskning 35 Vellutino Her i KLIM 2008 s

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Projekt Læsevenner asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Læsetræning uden for

Læs mere

Læsepolitik Klarup Skole 2012

Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Indhold Hvad vil vi med Klarup Skoles læsepolitik?... 4 Hvad er læsning?... 5 Afkodning Læsning Forståelse - Motivation... 5 Hvad er målet for

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsepolitik - Sdr. Felding Skole Indholdsfortegnelse... 2 1: Indledning... 4 A: Skolens værdigrundlag... 4 B: Overordnede succeskriterier... 4 C: Målsætning

Læs mere

Læsepolitikken Hillerslev skole

Læsepolitikken Hillerslev skole HILLERSLEV SKOLE Læsepolitikken Hillerslev skole Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1330940 Hillerslev Skole Hillerslev Kær Vej 9, 7700 Thisted Tlf: 99171717 Dir. tlf: 99173366

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Læsning og litteratur i skolestarten

Læsning og litteratur i skolestarten Læsning og litteratur i skolestarten Stig Broström Marianne Frandsen Karen Vilhelmsen Nationalt Videncenter for Læsning København 2008 1 Læsning og litteratur i skolestarten Nationalt Videncenter for Læsning,

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRUKTUREREDE TEKSTSAMTALER

STRUKTUREREDE TEKSTSAMTALER PROJEKTRAPPORT STRUKTUREREDE TEKSTSAMTALER L I S P Ø H L E R NATIONALT VIDENCENTER FOR LÆSNING Strukturerede tekstsamtaler Lis Pøhler April 2015 Opsætning: Nanna Madsen Korrektur: Kirsten Fobian Kovacs

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen?

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013 Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Billede: Vibe Fauerholdt Frederiksen, Æblekoncentrat PD-afgangsprojekt af Ellen

Læs mere

GIV DRENGENE LYST TIL AT INVESTERE I LÆSNING

GIV DRENGENE LYST TIL AT INVESTERE I LÆSNING MAJ 2013 KRISTINE SOLVANG DØSSING, 29109943 DANSK GIV DRENGENE LYST TIL AT INVESTERE I LÆSNING Linjefagsvejleder: Inger Maibom Pædagogisk vejleder: Mette Beck Læreruddannelsen i Silkeborg VIA UNIVERSITY

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Fra litteraturundervisning til læseglæde

Fra litteraturundervisning til læseglæde VIA College Læreruddannelsen i Silkeborg Fra litteraturundervisning til læseglæde At komme langt ud i den vide verden og dybt ind i os selv. (Astrid Lindgren) Stine Bertelsen, 7270010 Dansk vejleder: Ayoe

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere