Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej Rudkøbing 6. februar 2015:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015:"

Transkript

1 Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej Rudkøbing 6. februar 2015: Referent Astrid Ejlersen (AE). Mødets program: 1) Velkommen ved Langeland Kommune 2) Præsentation af deltagere 3) Kort resume fra mødet på Banjen 29. august ) Oplæg med kort gennemgang af historikken i området herunder digeprojektet fra erne og den eksisterende højvandssikring på Nordstranden den støbte mur. 5) Bordet rundt 6) Hvad vil der ske efter i dag. 1) John Kjær Andersen, bød velkommen til mødet. 2) Lodsejere med arealer beliggende indenfor den røde streg var pr. brev inviteret til at deltage i mødet. Desuden var Morten Nielsen, formand for Hou Digelag inviteret til at deltage.

2 Langeland Kommune har inden mødet modtaget afbud fra Jan Kolster Fyrrevej 1 Niels Hansens Vej Middelfart Cille Hansen Fyrrevej 8 Lundsager Ringe Nils Peter Francke/Marianne Francke Petersensvej 25 Katrinedalsvej 28,st 2720 Vanløse Nedenstående tabel indeholder oplysninger om deltagerne på mødet. Udover de inviterede deltog Hans Bertelsen, formand for Hou Plantage grundejerforening. Lene og Karsten Klit Østerled 8 Linkenkærsvej Svendborg Torben Bjørndal Hansen Nørreled 1 Leestrupvej Svendborg m Benny Rosberg Nørreled 4 H.C. Ørsteds Vej th Frederiksberg C Helge Kildemoes Læssøegade 18,3 th 5000 Odense C Petersensvej 9 Finn Methmann Nørreled 6 Gerdaslundsvej Odense M Hans Rossen Petersensvej Tranekær Petersensvej 11 Claus Pedersen Nørreled 5 Vejlevej Jelling Bjarne Jørgensen Nørreled 3 Nøglegårdsvænge Lynge Kaj Teinholdt Hovborglejren Petersensvej 3 Laurbærvænget Kværndrup Morten Nielsen Hou Digelag Peter Larsen Østerled 6 Broløkken 2 B 5900 Rudkøbing Vivian Rose Østerled 10 Enighedsvej 12,1., Charlottenlund Kirsten & Lars Moth- Østerled 12 Soløsevej Gentofte Poulsen Leif og Margit Vogn Fyrrevej 6 Erikkevej Svendborg Johansen Hans Bertelsen Hou Plantage 11 Hjallesevej Odense M Indledningsvis blev der rejst kritik af tidligere referater, ligesom et referat fra mødet i Odense (15.juni 2011) blev efterlyst på kommunens hjemmeside. John Kjær svarede at det har vist sig overordentligt vanskeligt at udfærdige et referat som alle kan tiltræde, selv efter mødet på Banjen, hvor referatet blev skrevet og godkendt under mødet blev der efterfølgende rejst kritik af indholdet. Referatet fra mødet i dag vil derfor

3 blive overordnet og kortfattet. Hovedsageligt med karakter af et beslutningsreferat. AE svarede at der vil blive fulgt op på det manglende referat fra mødet i Odense. 3) Kort resume fra mødet på Banjen 29. august 2014 Den 29. august blev der afholdt information møde på Banjen i Lohals. Teknisk Udvalg fra Langeland Kommune deltog i mødet. Forud for mødet var Teknisk Udvalg på besigtigelse på Nordstranden. I følgeskab med medarbejder fra Landinspektørfirmaet Geo Partner, som undervejs kunne anvise hvilken højde over terræn et dige i kote 2,50 m ville medføre. John Kjær orienterede om at det nuværende tekniske udvalg i Langeland Kommune ikke er det samme som deltog under mødet da kommunalbestyrelsen i efteråret 2014 blev konstitueret på ny. Årsagen til at vi er samlet i dag (6. februar 2015) er delvist at der på mødet på Banjen blev givet udtryk for at såfremt der skulle etableres højvandssikring, hvilket bestemt ikke var ønskeligt, ville en udbygning af den allerede eksisterende sikring (muren) være den mest hensigtsmæssige løsning. Efter mødet på Banjen blev sagen fremlagt på ny til politisk behandling, hvor det blev besluttet at denne mulighed skulle undersøges yderligere. Og at de implicerede lodsejere skulle inviteres til et dialog møde. John Kjær Andersen læste bemærkninger til sagen op, fra de 3 afbud som Langeland Kommune har modtaget til mødet. Generelle indlæg: Benny Rosberg/ Torben Bjørndahl (med flere) Stiller spørgsmål til: adgangs på et eventuel dige, er der risiko for at digekronen vil blive anvendt som sti. Til viden om behov for højvandssikring. Til Økonomien i sagen. Spørgsmål henvendt til Morten Nielsen omkring et tidligere udsagn fra digelaget om at de var villige til at betale for alle omkostninger i forbindelse med etablering af højvandsikring. Morten Nielsen fremlægger digelagets ønsker i relation til set stillede spørgsmål er svaret at det var holdningen i digelaget dengang. Det kræver en generalforsamlingsbeslutning at afgøre om det stadig er tilfældet. Kritik af sagens længde. Kritik af antal af indbudte til dette møde. idet der er indbudt flere lodsejere end dem som vil blive påvirket af digeprojektet som det er skitseret i COWI rapporten og i kystdirektoratets forslag. AE svarer at der er indbudt flere end det absolut nødvendige antal udfra en overvejelse om at det var bedre at invitere for mange end for lidt, og at det ikke var hensigten at genere nogen ved at invitere. I relation til

4 viden om behovet er der udtalelsen fra kystdirektoratet som beskriver at der er et behov for sikring på strækningen. Bjarne Jørgensen spørger om det er korrekt at der er mulighed for at etablere højvandssikringen i det lavereliggende område, på det fredede areal. Det er korrekt udfordringen er at området er fredet og omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. 4) Oplæg med kort gennemgang af historikken i området herunder digeprojektet fra erne og den eksisterende højvandssikring på Nordstranden den støbte mur. AE gennemgik oplæg historikken i området fra historiske kort, og den allerede etablerede højvandssikring langs øst kysten og syd for fyret. Samt hvilken viden Langeland Kommune har opnået om muren og sagen i øvrigt. Blandt andet fra lån af Fyns Amts sagsakter på Rigsarkivet. 5) Bordet rundt Østerled 8: Betonmuren er langt nede, mener ikke der er behov og har ikke lyst til mere anlæg på grunden. Nørreled 1: Grund i kote 2:26 mener det er tilstrækkeligt Nørreled 4: Mener ikke der er behov, ønsker ikke maskiner på grunden. Petersensvej 11: Mener det er et stats ansliggende Petersensvej 9: Har empati for at de andre har et behov, mener det er vigtigt at holde en pæn tone. Men har ikke noget behov selv. Nørreled 6: I samme situation, kysten lægger på. Enig i vigtigheden af at holde en ordenligt tone. Hans Bertelsen: Skuffet over ikke at være blevet inviteret til mødet anbefaler en henlæggelse. Petersensvej 11 og 13: Udsæt sagen til der eventuelt opstår et problem Nørreled 5 Synderen er dem som har udstykket. Stormflod sidste år gav ingen problem. Hvad med Lohals og højvandssikring? Etablering af dige er i bund og grund udtryk for værdiflytning. Der tilgår de sikrede huse en værdi, som går fra de huse som mister udsigt på grund af etablering af et dige. Nørreled 3: Ikke behov for kystsikring, lad dem som har behov finde en løsning. Bliver der et reelt behov vil vi gerne være med. Hovborg lejren Ønsker at være solidarisk med dem som har et behov. Østerled 6 Huset har ligget der i år. Ingen behov eller lyst til at deltage

5 Østerlev 10 Samme holdning. Østerled 8 Ingen interesse i at få gravende entreprenør arbejde på sin grund. Fyrrevej 6 Grunden er tør, ingen behov, ødelægger herlighedsværdi. Hou Digelag Ønsker ikke at genere nogen: Sagens håndtering er ude af digelaget hænder når Kystdirektoratet er involveret. Omkring tonen og stemning i området. Ja den er skarp til møder, men fin i dagligdagen. John Kjær samler op: Helt overordnet er der på mødet forståelse for digelagets problematik, men der henvises til at problemstillingen bør løses via en lokal løsning. Altså en løsning som ikke påvirker matrikler der ikke ønsker- eller føler behov for, højvandssikring. 6) Hvad vil der ske efter i dag. John Kjær Andersen forklarede at sagen skal til behandling på teknisk udvalg. Forventet til mødet den 16. marts Der vil i dagsordenpunktet blive redegjort for afholdelse af det herværende møde og de fremlagte synspunkter.

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Orla Spenner, og.spenner@talnet.dk Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde,

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008

Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Referat af grundejerforeningen Søndertoftens generalforsamling den 20. november 2008 Dagsorden. Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Formandens beretning Pkt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Pkt.

Læs mere

Referat af møde den 23. april 2012 med grundejerforeninger i Nordmarken om handleplan mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

Referat af møde den 23. april 2012 med grundejerforeninger i Nordmarken om handleplan mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk 15. maj 2012 Referat af møde den 23. april 2012 med grundejerforeninger i Nordmarken om handleplan mod oversvømmelser

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

til klimatilpasningsplanen

til klimatilpasningsplanen Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø Maj 2014 til klimatilpasningsplanen offentlighedsfase 6. januar 3. marts 2014 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 4 3. Resume af indkomne høringssvar...

Læs mere

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : 11.50 (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl. 12.00) Slut kl. : 19.15 Medlemmer

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere