Bestyrelsesmøde d. 16. januar Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde d. 16. januar Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Thorvald Odgaard fremlægger forslag til udsmykning af vendepladsen Thorvald gennemgik de tanker, der ligger bag valget af projektet. Båden repræsenterer en del af Sebbersunds historie, brostenene er lagt som bølger og den nordiske fugl er symbol på det rige dyreliv, der findes ved fjorden. 3 Gennemgang af økonomien i udsmykningen af vendepladsen. Ole Møller har udarbejdet en oversigt over den økonomiske ramme for projektet. Bestyrelsen opfordrer udvalget til at søge yderligere midler hos diverse fonde og Ålborg kommune. Bestyrelsen er enige om, at projektet sættes i gang under forudsætning af, at udvalget fortsætter med at søge midler. 4 Navet Intet nyt ang. retsagen Navet 46 Rikke Øvad har påbegyndt fotografering af sommerhusene. Allan Rasmussen har fået luftfotos af Navet. Vedligeholdelses udvalget + en rep. for Lejerforeningen planlægger besigtigelsestur på Navet. Henrik Hansen tager kontakt til Lejerforeningen. 5 Legepladsudvalg Dorte Kudsk er interesseret i at deltage i et legepladsudvalg. Michael Møller er Borgerforeningens repræsentant i det kommende legepladsudvalg. Udvalget etableres af Michael Møller og Dorte Kudsk. 6 Nedsættelse af udvalg til fastelavnsfest Dorte Kudsk og Rikke Øvad m. fl. bevilges 3000 kr. til festen. Michael Møller informerer udvalget om den økonomiske ramme. 7 Aktivitetsskema Fastelavnsfest. Nærmere besked følger Sct. Hans fest 23. juni m/ fællesspisning Vandretur m/ Hans Heidemann dato følger Pilefletkursus dato følger Bestyrelsen ønsker at undersøge, om der er basis for at danne en cykelgruppe. Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret i at deltage. Forslag til andre aktiviteter modtages gerne. Kontakt bestyrelsen 8 Udkast til layout af de nye vedtægter Ole Møllers udkast til vedtægter blev godkendt. De nye vedtægter lægges ud på Borgerforeningen hjemmeside. 9 Evt. Indtil videre er der ikke i arkiverne fundet relevante papirer ang. opgravning/ klapning og placering af slam fra havnen. Ole Møller kontakter Holger Elberg for at bede om hans hjælp. Henrik Hansen undersøger opgravning af grøften på parcellen 7 d Næste møde d. 6. marts 2007 hos Michael Møller Bestyrelsesmøde den 14. marts 2007 hos Michael Møller Afbud fra Henrik Hansen 1 Referatet blev godkendt. 2 Opfølgning på retssagen vedr. Navet 46. Der er indkaldt til forligsmøde i retten i Ålborg tirsdag d Ernst Haase og Hanne Gerges repræsenterer Sebber Borgerforening.

2 3 Vendepladsen: Udvalget har afsendt de sidste ansøgninger. Hanne og Evy deltager lørdag d. 17. marts 07 i besigtigelsestur til de projekter, som LINK har givet støtte. 4 Ang. afsendt forespørgsel til Nibe Kommune om fældning af siv langs vandkanten. Borgerforeningen har ikke modtaget svar fra Nibe Kommune inden kommunesammenlægningen. Evy undersøger, hvor sagen er landet. 5 Fastelavnsfest afholdt d. 18. februar. Det vellykkede arrangement fandt sted på Sebber Skole med ca. 115 deltagere. Fra Borgerforeningen side en stor tak til udvalget. 6 Skt. Hansfesten. Evy arbejder stadigvæk på at finde en båltaler til Skt. Hansfesten. Da Sct. Hans aften falder på en lørdag, har Borgerforeningen planer om at arrangere fællesspisning, inden bålet tændes. Ole og Evy danner et festudvalg. Gode ideer fra borgernes side er velkommen. 7 Cykelture. Vi vil undersøge, om der er behov for 2 typer ture. Nydelsesture i roligt tempo "Sved på panden" ture Henrik Hansen og Hanne Gerges udarbejder en invitation, som husstandsomdeles. Aftenvandringstur v/ Hans Heidemann og Henrik Hansen d. 16. maj Filtekursus finder sted til efteråret. 8 Allan Rasmussen er tovholder i opgaven med opmåling og fotografering af sommerhusene. Henrik Hansen tegner kontakt til AR for at få en opfølgning i sagen. Borgerforeningen ser gerne at arbejdet er afsluttet senest d. 1. maj 2007 Desuden tager Henrik Hansen kontakt til Lejerforeningen for sammen med vedligeholdelsesudvalget (Hans Heidemann, Anita Steffensen, Mie Holm, Allan Rasmussen) at afholde en besigtigelsestur på Navet inden 1. maj. 9 Indkomne forslag: Henvendelse fra Lejerforeningen ang. samarbejde. Lejerforeningen inviteres til næste møde d Evy inviterer. Opgravning og klapning i havneområdet: Papirerne viser, at klappetilladelsens gyldighedsperiode udløb d Ole Møller tager kopi af papirerne til Kai Øvad. Ole Møller prøver at aftale med Kai Øvad ang. et evt. udvalg. Næste møde d kl hos Evy. Bestyrelsesmøde d. 17. april 2007 Næste møde tirsdag d. 1. maj hos Hanne Gerges kl Godkendelse af referat fra d. 14. marts Referatet godkendt og underskrevet 2 Orientering fra forligsmødet d

3 Ernst Haase og Hanne Gerges repræsenterede Borgerforeningen. Arvid Larsen var mødt som repræsentant for Lejerforeningen "Navet". Parterne enedes om flere punkter og ved forligsmødet blev det besluttet, at ejeren af Navet 47 i samarbejde med sin advokat udarbejder teksten til en udvidet lejeaftale. Borgerforeningen skal herefter tage stilling til indholdet og evt. komme med indsigelser. Herefter forhandles aftalen endeligt. Borgerforeningen arbejder på sagen pt. da papirerne lige er kommet fra advokaten 3 Orientering om LINKs besigtigelsestur i gl. Nibe kommune Evy Moric og Hanne Gerges deltog sammen med mange andre repræsentanter for foreninger. Det blev en interessant tur, hvor de mange projekter, som LINK har støttet, fik stor respekt, da mange frivillige arbejdstimer er blevet lagt i vidt forskellige arbejdsopgaver.. Turen var til stor inspiration for alle, og Holger Elberg blev takket for den vedholdende indsats i LINK i gennem mange år. Eftersom LINK nedlægges, betyder det, at de resterende midler deles ud til ansøgere, og Kunstudvalget i Sebbersund får yderligere ca kr. til udsmykning af vendepladsen. 4 Beskæring af siv langs vandkanten Intet nyt. Evy Moric arbejder på at skaffe informationer 5 Båltaler til Skt. Hansfest Der arbejdes med at skaffe en båltaler. Da dagen falder på en lørdag, påtænkes at lave aktiviteter om eftermiddagen og fælles spisning om aftenen. 6 Cykelture Der arrangeres 2 typer ture. Hanne Gerges er ansvarlig for "sved på panden" ture, og Henrik Hansen for ture i et roligere tempo. Alle interesserede mødes ved petanquebanen bag den gl. brugs den 23/5 30/5 6/6 13/6 20/6. Turene starter kl og er planlagt til at vare ca. 1 time. Invitation uddeles til sommerhuslejerne og beboerne i Sebbersund. Henrik Hansen udarbejder invitation. 7 Vedligeholdelsesudvalget for Navet Der er aftalt besigtigelsestur lørdag d Henrik Hansen er repræsentant for bestyrelsen. 8 Havneområdet Vendepladsen Michael Møller sørger for at få det gamle hegn fjernet. Michael undersøger ligeledes, hvem der har vedligeholdelse af området. Kunstudvalget arbejde forløbende med at skaffe de sidste midler til selve skulpturen. Optimismen er stor! 9 Legepladsen Michael præsenterede et forslag til fornyelse /vedligeholdelse af legepladsen. Der bliver arbejdsdag for alle interesserede den 2/6. Invitation følger! Rettelse: datoen er ændret til fredag den 27. april, kl , på lejepladsen! 10 Hegn ved Sølyst Ejeren 2E har opsat hegn. Borgerforeningen tager kontakt til Teknisk Forvaltning for at forespørge om lovligheden af hegnet. Evy Moric har opgaven 11 Opmåling/fotografering af sommerhuse Bestyrelsen vil gerne have husene målt på med udarbejdet rids med mål over det enkelte hus. Hanne Gerges tager kontakt til Allan Rasmussen, som har påtaget sig opgaven. Henrik Hansen tager kontakt til Rikke Øvad for at høre, hvor langt hun er nået med fotografering af de enkelte huse. Bestyrelsen håber, at arbejdet kan færdiggøres til ca. 1 maj Møde med lejerforeningen Referat af mødet den mellem Lejerforeningen "Navet" og Sebber Borgerforening. Lejerforeningen blev repræsenteret ved Mette Larsen nr.41, Arle Sørensen nr.39 og Bente Pedersen nr. 14. Borgerforeningen var repræsenteret med alle bestyrelsesmedlemmer. I marts måned havde Borgerforeningen fået en skriftlig henvendelse fra Lejerforeningen, som på deres generalforsamling havde besluttet at forsøge at etablere et tættere samarbejde med Borgerforeningen vedr. Navet.

4 Denne henvendelse dannede grundlag for mødet. Borgerforeningen og Lejerforeningen havde en god dialog om Navet og de problemstillinger, som begge parter oplever. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en velkomstfolder til nye lejere. I denne folder oplyses om vigtige forhold, som gælder for alle lejere på Navet. Desuden oplyses der også om arrangementer, som både fastboende borgere i Sebbersund og lejere er velkomne til at deltage i. Mette Larsen påbegynder et udkast til velkomstfolderen. Lejerforeningen er også repræsenteret i Vedligeholdelsesudvalget for Navet og deltager i udvalgets møde senere i april måned. På Lejerforeningens generalforsamling var der blevet ytret ønske om en tømmerflåde, der kan fungere som badebro et stykke ude i fjorden. Borgerforeningen var positiv overfor ønsket og Lejerforeningen arbejder videre med sagen. Vi diskuterede også, om det er muligt at udsætte får på Navet med det formål at begrænse hybenplantens indtog så meget som muligt. Ingen i de 2 bestyrelser kan lige i øjeblikket overskue, hvorledes det kan lade sig gøre. Nogle lejere har også givet udtryk for at de gerne deltager i vedligeholdelse af legepladsen. Der arbejdes fra Borgerforeningens side på at arrangere en arbejdslørdag/søndag for at renovere legepladsen. Invitationen uddeles til sommerhusejerne og byens borgere. Det blev besluttet, at begge foreningen gerne vil deltage i nyt fællesmøde d. 24. september 2007 hos Mette Larsen Navet nr. 41 kl Begge foreninger gav udtryk for, at et tættere samarbejde kan blive et stort aktiv for Navet. Bestyrelsesmøde d. 1. maj Navet Bommen bliver åbnet d. 12. maj, så borgerne i Sebbersund får mulighed for at køre GRENE og ikke andet til Skt. Hansbålet. Evy taler med Carl Staun 2. Forslag til lejeaftale fra advokaten for Navet 46 Bestyrelsen arbejder med at forholde sig til forslagets ordlyd og udfærdige ændringer på visse punkter. Vores indstilling er, at den nye lejekontrakt skal være bæredygtig i mange år, og vi vil derfor gerne sikre os, at ordlyden bliver så tydelig og forståelig, at tvistligheder kan undgås. Evy afleverer vores forslag til Borgerforeningens advokat. Næste møde d. 15.maj hos Ole kl Referat af bestyrelsesmøde d.12.sep 2007 hos Michael Møller. Afbud: Ole Møller Godkendelse af referat Referatet godkendt Nyt ang. retssagen Navet 46 Sebber Borgerforening og lejeren af jordstykket Navet 46 var blevet indkaldt til forligsmøde d. 14. august. På mødet blev endelig lejekontrakt/aftale godkendt og underskrevet af parterne. Sagen er hermed blevet afsluttet med forlig. Retten har bestemt, at hver part bærer egne omkostninger. I forliget indgik bl.a. at Navet 46 lejer et jordstykke på ca kvadratmeter, og at lejen frem til år 2021 er kroner årligt. Genforhandling af lejen sker første gang 2021.

5 Herefter følger lejen den almindelige regulering for sommerhusene. Borgerforeningen sørger via landmåler for opmåling af de omtalte 5000 kvadratmeter. Seneste nyt fra kunstudvalg. Den indsendte ansøgning til Ålborg Kommune om tilskud er blevet afvist. Kunstudvalget har hermed afsluttet projektet, som resulterede i Sebbersunds nye vartegn "Nordfuglen". Projektet har modtaget megen ros fra borgere. Borgerforeningen undersøger om det er muligt at forsikre kunstværket. Evy har påtaget sig opgaven. Opfølgning på Skt. Hans fest Fin tilslutning til spisning før selve festen. En god aften med godt vejr, god tale og stort bål. Status over legepladsen Der mangler stadigvæk en del arbejde, inden legepladsen er færdig. Den nye basketball bane er til stor glæde for byens unge. Henrik Hansen prøver at kontakte et par borgere i Sebbersund for at få de sidste pæle ved rutschebanen sat ned. Påskønnelse af Carls Stauns arbejde Hanne sørger for kurv og benzinpenge. Ang. flagning så sørger Carl Staun for flagning efter liste fra borgerforening. Evy undersøger og køber flag, som kan lånes ud til borgere, der personligt ønsker at flage ved særlige lejligheder. Dette kører som en forsøgsordning. Borgerforeningen vil kræve, at flagene tages ned inden solnedgang, da vi ikke ønsker at flage om natten. Ansøgning fra nye lejer fra Navet 13 Ansøgningen blev imødekommet Vedligeholdelsesudvalget for Navet Punktet er udsat til fællesmøde mellem Lejerforeningen og Borgerforeningen d Her drøftes punktet. Ajourføring af informationer på hjemmesiden Vi arbejder videre med sagen, da nogle oplysninger er forældede. Møde med Lejerforeningen d kl Lejerforeningen har udarbejdet en dagsorden, som der arbejdes efter. Kommende generalforsamling Mødet afholdes på Sebbersund Kro d kl Dagsorden følger! Evt. Der kan indsendes ansøgning om midler fra LAK Næste møde Mandag d. 1. okt. kl hos Ole Møller Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 1. oktober 2007 Godkendelse af referat Ref. blev godkendt med enkelte formuleringsændringer. Navet 46 Landinspektør Anders Dalum har udfærdiget plankort af det lejede jordstykke for navet 46. Bestyrelsen arbejder for at færdiggør sagen. I forliget indgik, at Navet 46 lejer et jordstykke på ca kvadratmeter. Lejen er kr. årligt fra 2007 og reguleres på same måde som lejen for sommerhusene. Genforhandling af lejen sker første gang Borgerforeningen sørger for via landmåler for opmåling af de omtalte 5000 kvadratmeter. Opfølgning på mødet med lejerforeningen

6 Vi har endnu ikke modtaget referat fra mødet d. 24. sep. med lejerforeningens formand Lars Thomsen På mødet blev lejerforeningens forslag til "Velkommen til Navet" gennemgået og vi blev enige om folderens indhold. Lejerforeningen tager selv kontakt til Taco for at få et link til lejerforeningen på Vedligeholdelsesudvalget Der er besigtigelsestur d kl Mødested for interesserede: Navet 27 hos Henrik Hansen. Det er blevet besluttet at lave arbejdsdag d Mødested navet 42 kl Der startes med kaffe. Henrik Hansen tager kontakt til en maskinstation for at høre om mulighederne for maskinel hjælp i bekæmpelsen af hybenbuskene. Generalforsamling Ændret dato pga. af andet møde for mange forældre. Generalforsamlingen finder sted onsdag d kl på kroen. Evy laver til næste møde udkast til årets beretning. Hanne Gerges medbringer lærred og Evy skaffer projektor. På valg er Ole Møller og Michael Møller Praksis omkring lån af flag Borgerne i Sebbersund kan låne flag hos Michael Møller Brogade 4 eller hos Evy Moric, Bagerstræde. Der betales 100 kr. i depositum. Desuden skal man skrive under på følgende: Flaget skal sættes af en myndig person ( voksen) Flaget skal stryges inden solnedgang Flagstangen skal efterlades med begge liner fastgjort. Vis det bliver nødvendigt at lægge flagstangen ned fro at få fat i linen, returneres depositum ikke. Byggeriet på Bagerstrædet "Sølyst Marina" er påbegyndt. Pt. bliver der i dagtimerne udført pæleramning. Arbejdet forventes at tage 10 dage. Michael Møller sørger for at afsende ansøgning til LAK om midler til fortsat forbedring af legepladsen. Næste møde Onsdag d kl hos Hanne Gerges. Bestyrelsemøde d hos Hanne Gerges 1 Velkomstfolder for beboerne på Navet Bestyrelsen gennemgik referatet fra mødet med Lejerforeningen samt den fælles udarbejdede "Velkomstfolder" til sommerhusejerne. Der blev foretaget en ænkelt ændring " Der lukkes hvert år for kørsel af grenaffald til bålpladsen d. 8. juni." Dette sker af hensyn til fuglene og deres unger. 2 Generalforsamling Gennemgang af indkaldelse til generalforsamling d kl på kroen. 3 Juletræ. Aalborg Kommune leverer juletræet. Træet opsættes lørdag d. 1. dec. kl Henrik Hansen aftaler leveringstidspunkt og sted med Aalborg Kommune. 4 Evt. Ingen punkter. Referat fra Sebber Borgerforenings generalforsamling onsdag d på Sebbersund kro. Valg af dirigent

7 Holger Elberg Formandens beretning Evy Moric gennemgik årets aktiviteter, som bl.a havde omfattet en vellykket fastelavnsfest. Samtidigt takkede hun de borgere, der havde dannet et udvalg med det formål af afholde festen. En anden stor begivenhed var indvielsen af byens kunstværk på vendepladsen. Dette arrangement trak mange mennesker af huse og dagen blev en virkelig god oplevelse for de mange gæster. Senere samme dag. d. 23. juni fortsatte festlighederne med fælles spisning på legepladsen og herefter gik turen til Navet, hvor der blev afholdt Skt. Hans fest. Ved hjælp af en del frivillige er der påbegyndt en renovering af legepladsen. Borgerforeningen håber, at mange vil være med i foråret 2008 til at fortsætte arbejdet. Borgerforeningen har søgt penge hos LAK, og der er blevet bevilget kr. til nye legeredskaber, som gerne skal sættes op i foråret. I maj måned blev der arrangeret en vandretur med Hans Heidemann og Henrik Hansen som guider. Det blev en dejlig aften, og ideen vil blive gentaget til foråret med en aftenvandretur på Navet. Ud over dette har der også været cykelture i omegnen. Borgerforeningen har nu indgået et mere formelt samarbejde med lejerforeningen for Navet, og i det forgangne år har der været afholdt 2 fællesmøder. Dette har resulteret i en fælles arbejdsdag lørdag d. 28. april 2008, hvor vi i fællesskab skal fælde en del træer samt beskære andre. Det fjernede træ står til de deltagernes disposition. En arbejdsgruppe har været i gang med opmåling og fotografering af sommerhusenes på Navet, og Borgerforeningen er nu ved at afslutte opgaven med optegning af sommerhusene. Dette vil lette arbejdet meget, når der ansøges om udvidelse af disse. D. 13. oktober afholdt Borgerforeningen filtekursus, som blev en stor succes. En del deltagere ønskede en fortsættelse af arrangementet næste år. Retssagen vedr. Navet 46 er nu afsluttet med et forlig, der er godkendt og underskrevet af begge parter. I 2007 måtte Sebbersund sige farvel til restaurant Sølyst, som erstattes med et nybyggeri bestående af 9 huse. Der er nyt ang. flagning. Borgeren kan mod 100 kr. i dispositum låne et flag henholdsvis hos Michael Møller Brogade 4 eller hos Evy Moric Bagerstræde 6. Borgerforeningen sørger stadigvæk for flagning til diverse fødselsdage. Finder en borger herudover anledning til at hejse flaget, er det blevet muligt med den nye ordning. En tak til bestyreren af foreningens hjemmeside og Borgerforeningen vil ajourføre den først i det nye år. Til sidst rettede formanden en tak til de mange frivillige hjælpere både til dem med faste opgaver og til de borgere, der påtager sig ad hoc opgaver. Herefter blev formanden beretning godkendt. Fremlæggelse af regnskab Formanden fremlagde regnskabet, da kassereren var nyopereret. Regnskabet blev godkendt. Fastsættelse af kontingent 50 kr. for enkelt personer 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag Valg til bestyrelsen Michael Møller blev genvalgt samt Ulla Raffen Valg af 2 suppleanter Hans Heidemann og Poul Jørgen Winter genvalgt. Valg af revisor Arne Staun Sørensen genvalgt.

8 Evt. Hundeejere opfordres til at "rydde op " efter deres hunde, når de luftes. En anden forslog, at vi prøver at ændre Brogades udseende mht. belægning. Borgerforeningen vil undersøge, hvem der har ansvar ved uheld på legepladsen. Herefter blev der snakket over kaffen.

Velkomst nye beboere: Ernst H. afleverer en hilsen til nye beboere. Alle borgere er velkommen til at orientere Ernst H. om nye naboer.

Velkomst nye beboere: Ernst H. afleverer en hilsen til nye beboere. Alle borgere er velkommen til at orientere Ernst H. om nye naboer. Referat af bestyrelsesmøde. 25. januar 2006 Godkendelse af sidste referat: (Opfølgning fra sidste møde) Michael Møller har haft kontakt til Nibe Kommune ang. nye elmaster på Brogade. Disse er bevilget

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09. 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09. 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt 2 Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf.:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d.18. januar 2005. 1: Det sidste referat blev godkendt og underskrevet. 2: Jazzaften

Referat af bestyrelsesmøde d.18. januar 2005. 1: Det sidste referat blev godkendt og underskrevet. 2: Jazzaften Referat af bestyrelsesmøde d.18. januar 2005 1: Det sidste referat blev godkendt og underskrevet. 2: Jazzaften Der forsøges arrangeret en jazz aften i marts eller april. Holger Elberg har kontaktet Thorvald

Læs mere

Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat)

Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat) Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat) Borgerforeningens formand Hanne Gerges bød velkommen til de 26 deltagere og rettede tak til Michael Møller for at stille lokale til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf: 98355454 Kasserer:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening

Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening Referat fra ordinær generalforsamling, den 25.august 2012. Deltagere i generalforsamlingen i alt 33 personer fra 21 ud af 39 sommerhuse

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Sebber Borgerforening netreferat

Sebber Borgerforening netreferat Sebber Borgerforening netreferat Bestyrelsesmøde 10. maj 2016 Fremmøde Hanne Gerges, Henrik Hansen, Bjarne Christensen, Antoine Groslier, Hans Heidemann Lassen. Evy Moric havde afleveret kontoudtog til

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Hanne Gerges Henrik Hansen Ulla Rahn Evy Moric Lena Pedersen. Lena Pedersen Lena Pedersen Evy Moric

Hanne Gerges Henrik Hansen Ulla Rahn Evy Moric Lena Pedersen. Lena Pedersen Lena Pedersen Evy Moric Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2011 referat Fremmøde Godkendelse af referat af generalforsamlingen Konstituering af bestyrelsen: Formand Næstformand Sekretær Kasserer Menigt

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30

Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30 Sebbersund, den 4/8 2014 Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30 Skalcentret, Skalhuse 5, 9240 Nibe Dagsorden: 1. Valg af referent og ordstyrer Orienteringspunkter (ultrakort): 2. Placering

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden: Hos Henrik. Anders, Jens, Henrik og Peter (ref.) Annette 1) Sidste referat 2) Fastelavn

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Punkt 1 VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til generalforsamlingen. Omkring 50 af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

indkalder hermed til ordinær generalforsamling indkalder hermed til ordinær generalforsamling 12. Husk Grundejerforeningen har en hjemmeside med mange relevante oplysninger: www.bredballe-villapark.dk Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 19.30 i Sognegården

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tid: Tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.15 21.25 Sted: Til stede: Afbud: Bestyrelseslokalet Bue Kjems, Claus Bech, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Tom Gudmandsen, Michael Bartholdy,

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet.

Vi sparer på pengene indtil FRIG midlerne bliver frigivet. Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 29. marts 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referat: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten Torp, Fouzia Awala,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen, 6mdr. Og 12mdr`s Medlemmer. I alt 41 stemmeberetigede medlemmer. Referat 04.03.2016 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.04.03.2016. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013. 19. marts 2013

Referat af Generalforsamling 2013. 19. marts 2013 Referat af Generalforsamling 2013 19. marts 2013 Inden generalforsamlingen holdt Jørgen Johansen, Ishøj Kommune, Vej og Park Center et indlæg om udviklingen i Strandparken. Jørgen kom bl.a. ind på Strandparkens

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere