Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev"

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 3 Årsregnskab PUK - til behandling Sag: PUK 2013 (1026) Årsregnskab PUK - til behandling Kvartalsrapport PUK 4. kvartal 2013 Regnskabserklæring vedr. PUK årsregnskab 2013 Årsregnskabet 2013 for PUK-kassen blev gennemgået af provstisekretæren og efterfølgende godkendt og tiltrådt ved underskrift. Kvartalsrapporten for PUK-kassen for 4. kvartal 2013 blev godkendt. Regnskabserklæringen vedrørende PUK-kassens årsregnskab 2013 blev underskrevet af formanden og provstisekretæren. Reglerne vedrørende regnskabsarkivet blev taget til efterretning. Regnskabsarkivet 4 Ansøgning om overførsel af skolekirke overskud fra 2013 til 2014 Sag: Haderslev Skole Kirke Samarbejde (1143) En ansøgning om at måtte overføre kr af overskuddet fra 2013 til 2014 blev godkendt. Ansøgning om overførsel af skolekirke overskud fra 2013 til 2014 Referat, Side: 1

2 5 Referat og prioriteringsplan - budgetsamrådsmødet den 19. marts 2014 Sag: Budget 2015 (1295) Referat og prioriteringsplan - budgetsamrådsmødet den 19. marts 2014 Stiftsbidrag Ind- og udlånsrenten 2015 PU tilbyder møde med Mr. om Vedsted kirkekasses budget Oversigter fra KAS 6 Stiftet spørger, hvordan salgsprovenu og afdrag på lån skal administreres Sag: Oksenvad kirkekasse - Opgørelse over salg - indbetaling til stiftet (1048) - Oksenvad Sogn Provstiudvalget tog referatet til efterretning som fyldestgørende for budgetsamrådsmødet. Provstiudvalget evaluerede aftenen og vurderede, at det havde været et godt og konstruktivt budgetsamråd. Provstiudvalget gennemgik den opdaterede prioriteringsplan med henblik på budgetterne for Størrelsen af stiftsbidraget for 2015 og stiftsrådets fastlæggelse af indlåns- og udlånsrenten for 2015 blev taget til efterretning. Provstiudvalget afventer Vedsted menighedsråds anmodning om et møde. Låneoversigten blev taget til efterretning. Provstiudvalget vil anmode stiftet om at forlænge lånet til 2015, hvor kirkekassen vil få tilført kr til et ekstraordinært afdrag. Stiftet spørger, hvordan salgsprovenu og afdrag på lån skal administreres Formandens tilkendegivelse om bevilling af ligningsmidler i Vilstrup Kirkekasse: Afslutning på kirkeistandsættelse m.v. og udbetaling af 5%-midler. Sag: Vilstrup kirke - udskiftning af varmeanlæg m.m. (1059) - Vilstrup Sogn Beløbet på kr svarende til det bevilgede beløb af 5 % midlerne - er overført. Og Provstiudvalget tager til efterretning, at det omfattende projekt hermed er afsluttet. Vilstrup Kirkekasse: Afslutning på kirkeistandsættelse m.v. og udbetaling af 5%- midler. I henhold til tidligere vedtagelse i PU overføres de ansøgte kr. Referat, Side: 2

3 8 Øsby Kirkekasse, ansøgning om godkendelse af overførsel af opsparing til kalkning af kirken fra anlæg til drift. Sag: Øsby kirkekasse vedr. økonomi (1180) - Øsby Sogn Provstiudvalget har hele tiden opfattet bevillingerne til kalkning som tilskud til driften, hvorfor provstiudvalget kan godkende, at de opsparede midler overføres fra en anlægskonto til en driftskonto. Øsby Kirkekasse, ansøgning om godkendelse af overførsel af opsparing til kalkning af kirken fra anlæg til drift. 9 Anmodning om reduktion af timetal fra provstisekretæren Sag: Provstisekretær (1125) Anmodning om reduktion af timetal fra provstisekretæren Opslag af 17 timers provstisekretær stilling 10 Konsulentrunde i Haderslev Stift forår 2014 Sag: Konsulentrunde i Haderslev Stift 2014 (1233) Provstiudvalget tog provstisekretærens ønske om at gå ned i ugentlig arbejdstid til 20 timer om ugen til efterretning. Det vil ske med virkning fra 1. juni. Provstiudvalget godkendte, at den samlede provstisekretærstilling hæves fra 32 timer til 37 timer. Det vil betyde en årlig merudgift for PUK kassen på godt kr. I 2014 vil merudgiften blive på omkirng kr. Det er provstiudvalget vurdering, at PUK-kassens frie midler vil kunne finansiere dette. Fra og med 2015 skal PUK-kassen budget justeres. I forlængelse heref opslås der en stilling på 17 timer om ugen til besættelse pr. 1. juni. Der er besøg på Hoptrup kirkegård i forbindelse med konsulentrunden den 2. maj. Helge C. Jacobsen og Ingrid Vilslev deltager. Konsulentrunde i Haderslev Stift forår 2014 Fole ønsker besøg på konsulent runde. Til Jegerup MR - konsulentrunde i efteråret Referat, Side: 3

4 11 Hoptrup kirkegård - udvidelse af urnegravsteder - mødeindkaldelse fredag den 2. maj 2014 kl Sag: Hoptrup kirkegård (1174) - Hoptrup Sogn Provstiudvalget tog skrivelserne til efterretning. Hoptrup kirkegård - udvidelse af urnegravsteder - mødeindkaldelse fredag den 2. maj 2014 kl Hoptrup kirkegård - udvidelse af urnegravsteder (sag på konsulentrunde) Mr. meddeler at drænningen er blevet billigere end forventet 12 Fole kirkegård, Haderslev Domprovsti - ny lagerplads - supplerende materiale i fortsættelse af brev af vedr. samme Sag: Fole kirkegård - ny lagerplads (1218) - Fole Sogn Provstiudvalget orienterede sig med interesse i materialet og afventer konsulenternes bemærkninger. Fole kirkegård, Haderslev Domprovsti - ny lagerplads - supplerende materiale i fortsættelse af brev af vedr. samme Fole kirkegård - nyt forslag til placering af lagerplads Referat, Side: 4

5 13 Biskoppens bemærkninger til beslutning om salg af tjenestebolig Sag: Præstebolig Klostervænget 1, Haderslev (1250) - Haderslev Vor Frue Domsogn Provstiudvalget tog status i sagen til efterretning og afventer menighedsrådets fornyede indstilling. Biskoppens bemærkninger til beslutning om salg af tjenestebolig Menighedsrådets foreløbige svar til biskoppen om den videre procedure Domsognet: Ansøgning om at måtte sælge præsteboligen Klostervænget 1 Klostervænget 1 - notat fra møde Mr. anmoder Christa Hansen om skriftlig kommentar Christa Hansens skriftlig kommentar 14 Stiftet spørges om bemærkninger til kontrakt med arkitektfirme M+ Sag: Sommersted sognehus og garage (1249) - Sommersted Sogn Der forelå på mødet en udtalelse fra stiftsjurist Cathrine Lerche Jørgensen. Provstiudvalget vil skrive til menighedsrådet, at man forventer, at stiftets bemærkninger indarbejdes i kontrakten. Stiftet spørges om bemærkninger til kontrakt med arkitektfirme M+ 15 Domsognet ansøger om 5000 kr. af udviklingspuljen Sag: Udviklingspuljen 2014 (1262) Domsognet ansøger om 5000 kr. af udviklingspuljen Ingrid Vilslev og domprovsten erklærede sig inhabil i behandlingen af denne sag. Provstiudvalgte bevilgede de ansøgte kr af udviklingspuljen til at sende to unge til kursus i SUK regi (Samtaleforum for unge og kirke) med henblik på at blive kirkepiloter. Referat, Side: 5

6 16 Fjelstrup kirke - indvendig istandsættelse - kvittering Sag: Fjelstrup Kirke - renovering (1099) - Fjelstrup Sogn Fjelstrup kirke - indvendig istandsættelse - kvittering Provstiudvalget må konstatere, at økonomien i projektet synes at skride, og at den forudsatte ramme på kr. ikke længere slår til. Skal anmode menighedsrådet om at fremsende et opdateret budget for projektet, idet provstiudvalgte tager det forbehold, at der måske vil skulle prioriteres mellem de projekterede arbejder. Overslag fra konservator 17 Stiftet anmoder provstiudvalget om at fremsende sin godkendelse Sag: Moltrup kirke - varmeanlæg (1209) - Moltrup Sogn Provstiudvalgte vil svare stiftet, at man anbefaler en godkendelse og allerede i 2013 har bevilget kr til formålet. Stiftet anmoder provstiudvalget om at fremsende sin godkendelse Stiftet sender sagen til udtalelse Moltrup MR ansøger stiftet om godkendelse af projekt for etablering af kirkevarme 18 Sommersted spørger om månerdlig betaling kan fortsætte Sag: Forpagtningskontrakt Sommersted (1288) - Sommersted Sogn Provstiudvalget har godkendt en forlængelse af den eksisterende aftale, hvorfor også betalingsformen kan fortsætte endnu et år. Ved yderligere forlængelse vil betalingen skulle ske årligt forud, eller der skal stilles en anfordringsgaranti. Sommersted spørger om månerdlig betalæing kan fortsætte 19 Ansøgnming om lån til maskinindkøb Sag: Lån til maskinindkøb (1296) - Sommersted Sogn Ansøgnming om lån til maskinindkøb Helge C. Jacobsen, Bent K. Andersen og domprovsten vil deltage i et møde med menighedsrådet om sagen, hvor de to kirkekassers økonomi vil blive drøftet. Provstiudvalgte finder det principielt betænkeligt at lånefinansiere maskinindskøb, der i så udpræget grad ville skulle finansieres over driften. Provstiudvalget vil i denne som andre sagen endvidere forlange, at der indhentes mindst to tilbud. Referat, Side: 6

7 20 Aftale med kommunen om konfirmandundervisningen Sag: Konfirmandundervisningen (1297) Taget til efterretning. Aftale med kommunen om konfirmandundervisningen 21 Besigtigelsesrapport vedrørende en baldakin og to konsoller oplagt på loftet i Grarup Kirke, Haderslev Herred, Haderslev Amt (NM, j. nr. 758/2013) Sag: Baldakin og konsoller - restaurering (1299) - Grarup Sogn Provstiudvalget tog rapporten fra Nationalmuseet til efterretning og forventer, at menighedsrådet følger anvisningerne på en forsvarlig opbevaring af de henlagte effekter. Menighedsrådet opfordres derudover til at søge fonde for en istandsættelse. Besigtigelsesrapport vedrørende en baldakin og to konsoller oplagt på loftet i Grarup Kirke, Haderslev Herred, Haderslev Amt (NM, j. nr. 758/2013) 22 Høring om nyt udkast til bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og valg af medarbejderrepræsentant til menighedsrådene Sag: Høringer (1300) - Kirkeministeriet Provstiudvalget har ingen bemærkninger og vil undlade at afgive et høringssvar. Høring om nyt udkast til bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og valg af medarbejderrepræsentant til menighedsrådene 23 Sikkerheds- og miljøkoordinator Sag: Sikkerheds- og miljøkoordinator (1301) Skrivelse fra Anker Ravn Knudsen blev taget til efterretning. Sikkerheds- og miljøkoordinator Referat, Side: 7

8 24 Referat af møde den 18. marts 2014 om stråtaget på Hoptrup præstegård Sag: Hoptrup præstegård - stråtag og skimmelsvampe (1302) - Hoptrup Sogn Referat af møde den 18. marts 2014 om stråtaget på Hoptrup præstegård Domprovsten orienterede om status i sagen og om de to møder, der er afholdt med menighedsrådet og stiftsjurist Cathrine Lerche Jørgensen. Ved det sidste møde havde også tækkemanden været til stede. Menighedsrådet arbejder videre med en løsning ved at anmode arkitekt Jørgen Overby om at gå ind i sagen. arkitekt til Hoptrup præstegård Møde om sagen hvor stiftet deltager - stiftskontorchefens bemærkninger Redegørelse fra bygningskonsulent Mogens Svenning og arkitekt Reinhard Hansen Mr formand om hvilke papirer der ligger på sagen 25 Ansøgning om godkendelse af renovering af østdiget på Bjerning kirkegård Sag: Bjerning kirkedige (1304) - Bjerning Sogn Ansøgning om godkendelse af renovering af østdiget på Bjerning kirkegård 26 Forhandling med Provas om areal til regnvandsbassin Sag: Bevtoft - Provas og regnvandsbaasin (1312) - Bevtoft Sogn Forhandling med Provas om areal til regnvandsbassin Helge C. Jacobsen havde drøftet sagen med menighedsrådet. Der er tale om en større reparation, som menighedsrådet var af den opfattelse af, at der var sagt god for i og med drøftelserne med konsulenterne i forbindelse med en konsulentrunde. Der er tale om en fornuftig og fuld forsvarlig reparation, hvorfor formanden indstillede, at provstiudvalget godkendte anvendelse af de kr., der var henlagt til formålet. Bent K. Andersen erklærede sig inhabil i behandlingen af dette punkt. Provstiudvalget noterede sig, at stiftskontorchefen var gået ind i sagen med rådgivning af menighedsrådet. Stiftskontorchefew går ind i sagen 27 Vojens MR ansøger om 5% midler - opretning forplads ved kølerum Sag: 5 % midler - ansøgning i 2014 (1311) Vojens MR ansøger om 5% midler - opretning forplads ved kølerum Provstiudvalget anerkender det umiddelbare behov for opretning af forpladsen ved kølerummet på Vojens kirkegård. Provstiudvalget bevilgede kr kr. plus moms ,50 kr - af 5 % midlerne til formålet. Pengene vil bliver overført, når udgiften er afholdt, og det til kontoret er oplyst, til hvilken konto pengene vil kunne overføres. Referat, Side: 8

9 28 Vedsted om anlæggelse af Krolfbane Sag: Vedsted - Krolfbane (1308) - Vedsted Sogn Vedsted om anlæggelse af Krolfbane 29 Tilbud fra orgelbygger om rensning af orglet i Hoptrup kirke Sag: Rensning af orglet i Hoptrup kirke (1305) - Hoptrup Sogn Bent K. Andersen erklærede sig inhabil i behandlingen af denne sag. Provstiudvalget vil forespørge Vedsted menighedsråd, om sagen skal fremsendes til stiftet til egentlig sagsbehandling, eller om sagen frafaldes. Provstiudvalget er af den principielle opfattelse, at orgelkonsulenten bør høres i denne og lignende sager. Også med henblik på spørgsmålet om, hvorvidt det er forsvarligt at indhente supplerende tilbud fra et andet orgelfirma. Tilbud fra orgelbygger om rensning af orglet i Hoptrup kirke 30 Tilbud på møbler m.m. i forbindelse med istandsættelse af konfirmandstuen i Nustrup Sag: Nustrup præstegård - carport - konfirmandstue (1096) - Nustrup Sogn Tilbud på møbler m.m. i forbindelse med istandsættelse af konfirmandstuen i Nustrup 31 Ansøgning fra Vojens Menighedsråd om at måtte fælde træer på kirkegården Sag: Fældning af træer på Vojens kirkegård (1314) - Vojens Sogn Arne Rudbeck erklærede sig inhabil i behandlingen af denne sag. Provstiudvalget tog til efterretning, at der nu foreligger to sammenlignelige tilbud på opgaven. Provstiudvalgte godkender hermed endeligt, at man går igang med opgaven med at istandsætte konfirmandstuen og vil efterse, at finansieringen er på plads med bevillingen af et stiftslån. Provstiudvalget godkender, at man som ansøgt fælder nogle nærmere angivne træer på Vojens kirkegård. Ansøgning fra Vojens Menighedsråd om at måtte fælde træer på kirkegården Referat, Side: 9

10 32 Eventuelt Provstiudvalget havde ved mødets start besluttet at behandle følgende sager under punktet eventuelt: Der forelå på mødet en ansøgning fra sognepræsterne Poul Martin Langdahl og Lars- Peter Melchiorsen til udviklingspuljen om kr af udviklingspuljen som støtte til en konfirmandrejse og opstart af en fælles konfirmandklub i tilknytning til Hoptrup og Vilstrup kirker. Lars-Peter Melchiorsen erklærede sig indhabil i behandlingen af denne sag. Provstiudvalget bevilgede de ansøgte kr Det er dog en forudsætning, at der tilbagebetales et beløb svarende til det, som man måtte få fra andre fonde, man har søgt. Provstiudvalgte bemærker endvidere, at man gerne havde set, at ansøgningen var fulgt af en udtalelse fra de to menighedsråd. Arne Rudbech tog forbehold for beslutningen, da han fandt det unødvendigt, at turen gik til Sverige med den forøgelse af udgifterne, der var forbundet hermed. Der forelå på mødet endvidere en sag til høring med meget kort høringsfrist: Opførelse af silo på Bjerndrupvej 1. Placeringen er indenfor Sommersted kirkes omgivelser. Såfrem menighedsrådet ingen bemærkninger har, vil provstiudvalget følge den indstilling. Provstiudvalget noterede sig i øvrigt, at der nu lå en Betænkning vedrørende Folkekirkens styre. Provstiudvalgte vil afsætte tid til en drøftelse på sit næste møde og eventuelt udforme et høringssvar. Referat, Side: 10

11 Orientering 33 SV: Mail til provstier om post fra virk.dk Sag: NemID (1283) SV: Mail til provstier om post fra virk.dk aftale om oprettelse af NemID administrator 34 Dagsorden for erfa-møde for kontaktpersoner den 11. marts 2014 Sag: ERFA-kurser for nye kontaktpersoner (1049) Dagsorden for erfa-møde for kontaktpersoner den 11. marts Provstiets videndeling i Aarhus onssdag den 9. april kursus for provstisekretæren Sag: Provstisekretær (1125) Provstiets videndeling i Aarhus onssdag den 9. april kursus for provstisekretæren 36 Hammelev kirke - renovering af knæfald og reparation af balustre - godkendelse Sag: Hammelev kirke- renovering af knærfald (1133) - Hammelev Sogn Hammelev kirke - renovering af knæfald og reparation af balustre - godkendelse Referat, Side: 11

12 Orientering 37 Haderslev kommune - Kommuneplantillæg nr erhvervsområde ved Kapdrupvej, Skovbølling - ingen bem. Sag: Lokalplaner Haderslev kommune (1253) - Haderslev Stift Haderslev kommune - Kommuneplantillæg nr erhvervsområde ved Kapdrupvej, Skovbølling - ingen bem. Gram og Højrup - Haderslev Kommuen - kommuneplantillæg udvidelse af solvarmeanlæg, Gram Fjernvarme Haderslev Kommune, Kommuenplantillæg , Vojens Fjernvarme, Solcelleanlæg - ingen bem. Lokalplanforslag boligområde ved Hoptrup Hovedgade - ingen bemærkninger 38 Stiftets bemærkninger til køb af Povsbjerg Børnehave i Vojens Sag: Køb af Povlsbjerg Børnehave i Vojens - parkeringsplads (1260) - Vojens Sogn Stiftets bemærkninger til køb af Povsbjerg Børnehave i Vojens 39 Stiftet godkender at lån kan også anvendes til modering af køkken i sognegård Sag: Bjerninghus - nyt køkken (1284) - Bjerning Sogn Stiftet godkender at lån kan også anvendes til modering af køkken i sognegård 40 Stiftet giver vejledning Sag: Hjerndrup kirkes altertavle (1293) - Hjerndrup Sogn Stiftet giver vejledning Referat, Side: 12

13 Orientering 41 Principiel forespørgsel om betaling af specialkonfirmander Sag: Konfirmandundervisningen (1297) Principiel forespørgsel om betaling af specialkonfirmander Nærmere præcisering fra Sommersted 42 Vilstrup Kirkekasse, ansøgning om udsættelse med aflevering og godkendelse af regnskab Sag: Årsregnskab kirkelige kasser 2013 (1298) Vilstrup Kirkekasse, ansøgning om udsættelse med aflevering og godkendelse af regnskab Halk-Grarup Kirkekasse, ansøgning om udsættelse med aflevering og godkendelse af regnskab Domsognet om regnskab anmodning om udsættelse af aflevering Øsby-Årø Kirkekasse, ansøgning om udsættelse med aflevering og godkendelse af regnskab 2013 Åstrup MR anmoder om udsættelse for aflevering af regnskab til 15. april Sommersted anmoderom udsættelse af aflevering af regnskab 2013 Højrup om udsættelse med aflevering af regnskab APV hos sognepræst Lone Marie Lundsgaard Sag: Arbejdspladsvurderinger 2014 (1303) APV hos sognepræst Lone Marie Lundsgaard Referat, Side: 13

14 Orientering 44 APV hos Eva Holm Riis Sag: Arbejdspladsvurderinger 2014 (1303) APV hos Eva Holm Riis 45 APV hos sognepræst Lykke Wester Sag: Arbejdspladsvurderinger 2014 (1303) APV hos sognepræst Lykke Wester 46 Bevtoft kirke - skimmelsvamp i orgel (kvittering) Sag: Bevtoft kirke - skimmelsvamp i orgel (kvittering) (1306) - Bevtoft Sogn Bevtoft kirke - skimmelsvamp i orgel (kvittering) 47 Forrmanden rådgiver om inddragelse af Nationalmuseet for en analyse Sag: Borebilleangreb (1307) - Jegerup Sogn Forrmanden rådgiver om inddragelse af Nationalmuseet for en analyse 48 Stiftet rådgiver at vedtægten skal godkendes af PU Sag: Kirkegårdsvedtægt (1309) - Øsby Sogn Stiftet rådgiver at vedtægten skal godkendes af PU Referat, Side: 14

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere