Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s"

Transkript

1 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme periode sidste år, svarende til en vækst på 7 procent. Resultat før skat blev i første kvartal negativt med 33 millioner DKK mod et negativt resultat på 35 millioner DKK sidste år. Resultatet er negativt påvirket med 6 millioner DKK i fratrædelsesgodtgørelser, som relaterer til organisationsændringer i forlængelse af implementeringen af den nye virksomhedsstrategi. Koncernens bruttoavance blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 38,6 procent mod en bruttoavance på 40,0 procent i samme periode sidste år. Den lavere bruttoavance skyldes primært omkostninger i forbindelse med terminering af en række produkter. Koncernens omsætning for audio-video divisionen blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 480 millioner DKK mod 457 millioner DKK for den tilsvarende periode sidste år. Dette svarer til en vækst på 5 procent. Forretningsområdet Automotive viste fortsat fremgang i første kvartal af regnskabsåret 2011/12, idet omsætningen blev på 98 millioner DKK mod 91 millioner DKK i samme periode sidste år. Bang & Olufsen fastholder forventningerne om et resultat før skat for 2011/12 i niveauet 100 millioner DKK baseret på et omsætningsniveau over millioner DKK. Ole Andersen Formand for bestyrelsen Tue Mantoni President & CEO Henvendelser til denne meddelelse kan rettes til: President & CEO Tue Mantoni, tlf.: /20

2 Ledelsesberetning Hovedtal Bang & Olufsen a/s koncernen (Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor) (mio. DKK) Hovedtal for perioden 1/6 31/8 2011/ /11 Nettoomsætning 598,6 561,7 Bruttoresultat 231,0 224,8 Bruttoavance 38,6 % 40,0 % Resultat af primær drift (28,5) (29,3) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,9) (2,9) Finansielle poster, netto (3,2) (2,5) Resultat før skat (32,6) (34,7) Skat af periodens resultat 5,6 8,0 Periodens resultat (27,0) (26,7) Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (27,0) (26,7) Minoritetsinteresser - - Periodens resultat (27,0) (26,7) Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK (0,7) (0,7) Udvandet resultat pr. aktie, DKK (0,7) (0,7) Periodens resultat (27,0) (26,7) Anden totalindkomst efter skat 2,6 (4,3) Periodens totalindkomst (24,4) (31,0) Balance oplysninger 31/ / /8-10 Immaterielle aktiver 616,3 596,2 498,5 Materielle aktiver 512,4 507,8 526,4 Investeringsejendomme 42,3 42,7 44,5 Finansielle aktiver 46,1 45,8 45,0 Udskudte skatteaktiver 146,1 144,1 151,0 Langfristede aktiver i alt 1.363, , ,4 Varebeholdninger 597,1 563,0 606,6 Tilgodehavender 450,4 419,5 413,5 Likvide beholdninger 102,7 189,1 147,4 Kortfristede aktiver i alt 1.150, , ,5 Aktiver i alt 2.513, , ,9 Egenkapital 1.514, , ,9 Langfristede forpligtelser 314,5 319,0 373,5 Kortfristede forpligtelser 684,2 650,9 592,5 Passiver i alt 2.513, , ,9 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 2/20

3 Udvikling i egenkapital 1/6 31/8 2011/ /11 Egenkapital pr. 1. juni 1.538, ,2 Periodens totalindkomst (24,4) (31,0) Køb minoritetsandel Bo-Soft (0,6) - Tildeling af aktieoptioner 1,4 1,7 Egenkapital pr. 31. august 1.514, ,9 Pengestrømsopgørelse i hovedtal 1/6 31/8 2011/ /11 Pengestrømme fra driftsaktivitet (52,9) (51,0) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (87,5) (45,7) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 48,4 (2,9) Periodens pengestrømme (92,0) (99,6) Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 3/20

4 Kommentarer til udviklingen i første kvartal Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev i første kvartal 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme periode sidste år. Nettoomsætning fordelt pr. forretningsområde (mio. DKK) 1/6 31/8 2011/12 1/6-31/8 2010/11 Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Koncernintern omsætning (2) (2) Nettoomsætning i alt I den brand-understøttede forretning blev omsætningen på 577 millioner DKK i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 mod 549 millioner DKK sidste år. Væksten i omsætningen kan relateres til audio-video divisionen og forretningsområdet Automotive. Koncernens omsætning i audio-video divisionen i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 blev 480 millioner DKK mod 457 millioner DKK i den tilsvarende periode sidste år, svarende til en vækst på 5 procent. I første kvartal 2011/12 fortsatte forretningsområdet Automotive fremgangen, idet omsætningen udgjorde 98 millioner DKK mod 91 millioner DKK for samme periode sidste år. I den brand-uafhængige forretning, som omfatter Bang & Olufsen ICEpower, steg omsætningen med 9 millioner DKK eller 60 procent. Stigningen skal ses i lyset af et lavt sammenligningsgrundlag, idet omsætningen i første kvartal sidste år var negativt påvirket af en vanskelig leveringssituation for komponenter. Koncernens bruttoavance blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 38,6 procent mod en bruttoavance på 40,0 procent i samme periode sidste år. Den lavere bruttoavance skyldes primært omkostninger i forbindelse med terminering af en række produkter. Resultat før skat blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 negativt med 33 millioner DKK mod et negativt resultat på 35 millioner DKK for samme periode sidste år. Resultatet er negativt påvirket med 6 millioner DKK i fratrædelsesgodtgørelser, som relaterer til organisationsændringer i forlængelse af implementeringen af den nye virksomhedsstrategi. Koncernens kapacitetsomkostninger steg med 6 millioner DKK i forhold til sidste år fra 254 millioner DKK til 260 millioner DKK. Stigningen i kapacitetsomkostninger relaterer til en stigning i udviklingsomkostninger på 16 millioner DKK, hvilket er i overensstemmelse med koncernens ambition om at opretholde et højt aktivitetsniveau inden for produktudviklingsområdet. Der er fokus på lanceringer indenfor audio-video forretningen, udvikling af nye lydsystemer til partnere inden for Automotive forretningsområdet samt færdiggørelsen af arbejdet med koncernens digitale platform. 4/20

5 Distributions- og marketingomkostningerne faldt med 12 millioner DKK fra 160 millioner DKK sidste år til 148 millioner DKK i år som følge af generelle omkostningsbesparelser. Nettoeffekt af udviklingsaktiveringer var positiv med 26 millioner DKK sammenlignet med 25 millioner DKK sidste år. Afholdte udviklingsomkostninger var på 117 millioner DKK imod 100 millioner DKK sidste år. Refusioner for udviklingsprojekter fra Automotive partnere på 1 million DKK blev modtaget i første kvartal af regnskabsåret 2011/12. De modtagne refusioner er i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis ikke indregnet i resultatopgørelsen, men modregnet direkte i immaterielle aktiver. Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet var negative med 53 millioner DKK mod negative 51 millioner DKK for samme periode sidste år. Udviklingen på markederne I første kvartal af regnskabsåret 2011/12 voksede omsætningen i to af koncernens hovedmarkeder, Tyskland og Danmark, med henholdsvis 19 procent og 14 procent, mens det tredje hovedmarked, Storbritannien, var på niveau med sidste år. De asiatiske markeder oplevede en omsætningsvækst på 14 procent, mens Schweiz og Nordamerika havde en vækst på henholdsvis 16 procent og 11 procent. Sydeuropa så en tilbagegang i omsætningen, hvor specielt Spanien og Italien så nedgange på henholdsvis 27 procent og 26 procent. Produktlanceringer I første kvartal af regnskabsåret 2011/12 lancerede koncernen et nyt audio-produkt og et nyt videoprodukt. BeoSound 5 Encore, som blev lanceret i juli bygger på BeoSound 5s stolte design-arv og giver adgang til mere end internationale netradio-stationer. Foruden netradio, gør BeoSound 5 Encore det muligt at afspille musik fra en række kilder som, f.eks. eksterne harddisks, NAS servere, computere, USB-hukommelse eller bærbare enheder. BeoSound 5 Encore er blevet godt modtaget af både kunder og anmeldere og forventes at tiltrække nye kunder til Bang & Olufsen brandet. I august blev BeoVision 7-familien udvidet med lanceringen af BeoVision D. 3D versionen af BeoVision 7-55 er et supplement til de eksisterende BeoVision D og BeoVision D. Det nye TV har en integreret Blu-ray afspiller og tilbyder enestående lyd og billedkvalitet. Distributionsudvikling I løbet af første kvartal er der åbnet eller opgraderet 14 B1-butikker, mens 22 butikker er blevet lukket eller omdannet til shop-in-shop butikker. Ved udgangen af august 2011 er der 682 B1 butikker mod 690 ved udgangen af regnskabsåret 2010/11. Omsætningsandelen i B1 butikker er 83 procent. Der er 262 shop-in-shop butikker sammenlignet med 265 ved slutningen af regnskabsåret 2010/11. 5/20

6 Business-to-business Enterprise Bang & Olufsen Enterprise, som omfatter koncernens salg til luksushoteller i hele verden samt til byggeprojekter i blandt andet Mellemøsten og Asien havde i første kvartal 2011/12 en omsætning på 5 millioner DKK sammenlignet med en omsætning på 13 millioner DKK i den tilsvarende periode sidste regnskabsår. Enterprise er et projektbaseret forretningsområde, og første kvartal er derfor ikke nødvendigvis indikativ for hele årets resultat. Automotive Bang & Olufsen Automotive, som producerer og sælger eksklusive lydsystemer til automobilindustrien, havde i første kvartal en omsætning på 98 millioner DKK mod en omsætning på 91 millioner DKK i samme periode i regnskabsåret 2010/11. Væksten skal ses i lyset af et højt sammenligningsgrundlag, idet væksten i første kvartal sidste år var drevet af lanceringer af lydsystemer til Audi A8, Mercedes- Benz SLS AMG og Aston Martin Rapide. Bang & Olufsen Automotive fortsætter med at øge aktiviteterne inden for udvikling af innovative løsninger, og flere nye produkter vil blive lanceret i indeværende regnskabsår. I forbindelse med biludstillingen IAA i Frankfurt i september, lancerede Bang & Olufsen et lydsystem for konceptbilen Mercedes-Benz Viano Vision Pearl. Endvidere introducerede Audi Bang & Olufsen Advanced Sound til Audi S6, Audi S7 og Audi S8. Bang & Olufsen ICEpower a/s Omsætningen i Bang & Olufsen ICEpower a/s blev i første kvartal af 2011/12 på 24 millioner DKK mod 15 millioner DKK i 2010/11 svarende til en stigning på 9 millioner DKK eller 60 procent. Stigningen i omsætning skal ses i lyset af et lavt sammenligningsgrundlag, idet omsætningen i første kvartal sidste år var negativt påvirket af en vanskelig leveringssituation for komponenter. Bang & Olufsen ICEpower a/s leverer patenteret forstærkerteknologi, som kombinerer høj effektivitet med lavt energiforbrug og fantastisk lydkvalitet. Da ICEpower forstærkere har ekstremt høj energieffektivitet, gør teknologien det muligt at fremstille mere kompakte konstruktioner, hvilket giver større designfrihed. Desuden betyder den reducerede varmeudvikling, at de elektroniske komponenters holdbarhed øges. En væsentlig del af omsætningen kommer fortsat fra salg af standard forstærkermoduler og skræddersyede løsninger til højkvalitets producenter på det globale audio marked. Herudover får Bang & Olufsen ICEpower a/s royaltyindtægter i forbindelse med salg af forstærkerteknologi og akustiskløsninger til større OEM-partnere, bl.a. computerproducenten ASUS. 6/20

7 Forventningerne for regnskabsåret 2011/12 Bang & Olufsen fastholder forventningerne om et resultat før skat for 2011/12 i niveauet 100 millioner DKK baseret på et omsætningsniveau over millioner DKK. Koncernens målsætning for regnskabsåret 2011/12 er at understøtte vækstambitionerne inden for den brand-understøttede forretning gennem et fortsat højt aktivitetsniveau inden for produktudvikling. Koncernen forventer derfor, at cirka 30 procent af omsætningen inden for audio og video forretningen vil komme fra nye produkter og større produkt-opdateringer. Nye defineres som salg i de første 12 måneder efter lancering. Årsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udmeldinger er usikre og forbundet med risici, idet forskellige faktorer, hvoraf nogle er uden for Bang & Olufsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrenceforhold, leverandørforhold samt finansielle forhold i form af valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisiko. 7/20

8 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni august 2011 for Bang & Olufsen a/s. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni august Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Struer, 12. oktober 2011 Bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s Ole Andersen Alberto Torres Peter Skak Olufsen Formand Næstformand Rolf Eriksen Jesper Jarlbæk Jim Hagemann Snabe Knud Olesen Jesper Olesen Per Østergaard Frederiksen Direktionen for Bang & Olufsen a/s Tue Mantoni President & CEO Henning Beier Beck Christian Winther John Bennett-Therkildsen Executive Vice President, CFO Executive Vice President Executive Vice President 8/20

9 Resultatopgølse Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 1/6-31/8 1/6-31/8 2011/ /11 Nettoomsætning 598,6 561,7 Produktionsomkostninger (367,6) (336,9) Bruttoresultat 231,0 224,8 2 Udviklingsomkostninger (91,0) (75,4) Distributions- og marketingomkostninger (147,8) (160,1) Administrationsomkostninger mv. (20,7) (18,6) Resultat af primær drift (28,5) (29,3) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,9) (2,9) 3 Finansielle indtægter 1,6 2,4 4 Finansielle omkostninger (4,8) (4,9) Finansielle poster, netto (3,2) (2,5) Resultat før skat (32,6) (34,7) Skat af periodens resultat 5,6 8,0 Periodens resultat (27,0) (26,7) Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (27,0) (26,7) Minoritetsinteresser - - (27,0) (26,7) Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK (0,7) (0,7) Udvandet resultat pr. aktie, DKK (0,7) (0,7) 9/20

10 Totalindkomstopgørelse Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 1/6-31/8 1/6-31/8 2011/ /11 Periodens resultat (27,0) (26,7) Valutakursregulering af investeringer i udenlandske datterselskaber 3,5 8,5 Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme 2,4 (22,3) Overførsel til resultatopgørelsen af dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme: Overførsel til nettoomsætning (2,9) 7,5 Overførsel til produktionsomkostninger (0,7) (2,2) Skat af anden totalindkomst 0,3 4,2 Anden totalindkomst efter skat 2,6 (4,3) Periodens totalindkomst (24,4) (31,0) Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (24,4) (31,0) Minoritetsinteresser - - (24,4) (31,0) 10/20

11 Balance Aktiver Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 31/ / /8-10 Immaterielle aktiver Goodwill 44,8 44,8 44,8 Erhvervede rettigheder 34,3 37,7 43,8 Færdiggjorte udviklingsprojekter 315,8 191,7 214,9 Udviklingsprojekter under udførelse 221,4 322,0 195,0 Immaterielle aktiver i alt 616,3 596,2 498,5 Materielle aktiver Grunde og bygninger 222,9 227,8 239,2 Produktionsanlæg og maskiner 165,1 164,0 196,4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 32,8 31,3 32,2 Indretning af lejede lokaler 15,4 15,6 21,4 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 76,2 69,1 37,2 Materielle aktiver i alt 512,4 507,8 526,4 Investeringsejendomme 42,3 42,7 44,5 Finansielle aktiver Kapitalandele i associerede selskaber 5,7 5,7 5,3 Andre finansielle tilgodehavender 40,4 40,1 39,7 Finansielle aktiver i alt 46,1 45,8 45,0 Udskudte skatteaktiver 146,1 144,1 151,0 Langfristede aktiver i alt 1.363, , ,4 Varebeholdninger 597,1 563,0 606,6 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg 370,9 365,2 342,7 Tilgodehavender hos associerede selskaber 6,0 1,7 1,3 Tilgodehavende selskabsskat 16,3 13,3 21,1 Andre tilgodehavender 36,0 24,3 26,0 Periodeafgrænsningsposter 21,2 15,0 22,4 Tilgodehavender i alt 450,4 419,5 413,5 Likvide beholdninger 102,7 189,1 147,4 Kortfristede aktiver i alt 1.150, , ,5 Aktiver i alt 2.513, , ,9 11/20

12 Balance Passiver Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 31/ / /8-10 Egenkapital Aktiekapital 362,4 362,4 362,4 Indbetalt overkurs ,1 Reserve for valutakursregulering 28,6 25,1 21,6 Reserve vedr. regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme (12,1) (10,9) (22,0) Overført resultat 1.135, ,1 871,3 Egenkapital, moderselskabets aktionærer 1.514, , ,4 Minoritetsinteresser - 0,6 1,5 Egenkapital i alt 1.514, , ,9 Langfristede forpligtelser Pensioner 9,0 9,0 7,8 Udskudt skat 4,2 8,1 4,9 Hensatte forpligtelser 82,5 81,5 84,7 Realkreditinstitutter 217,9 219,5 224,7 Kreditinstitutter ,0 Øvrige langfristede forpligtelser 0,9 0,9 0,4 Langfristede forpligtelser i alt 314,5 319,0 373,5 Kortfristede forpligtelser Realkreditinstitutter 6,4 6,4 4,6 Kreditinstitutter 50,0-42,8 Kassekreditter 52,8 47,7 5,3 Hensatte forpligtelser 55,2 56,4 52,5 Leverandører af varer og tjenesteydelser 202,4 199,8 184,0 Selskabsskat 22,7 21,7 19,2 Anden gæld 261,7 303,9 284,1 Periodeafgrænsningsposter 33,0 15,0 - Kortfristede forpligtelser i alt 684,2 650,9 592,5 Forpligtelser i alt 998,7 969,9 966,0 Passiver i alt 2.513, , ,9 12/20

13 Pengestrømsopgørelse for perioden 1/6 31/8 Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 2011/ /11 Periodens resultat (27,0) (26,7) Af- og nedskrivninger 59,4 56,1 5 Reguleringer 1,9 (15,7) 6 Ændring i driftskapital (82,0) (61,8) Pengestrømme fra primær drift (47,7) (48,1) Renteindbetalinger og lignende 1,6 2,4 Renteudbetalinger og lignende (4,8) (4,9) Betalt selskabsskat (2,0) (0,4) Pengestrømme fra driftsaktivitet (52,9) (51,0) Køb af immaterielle langfristede aktiver (51,0) (49,1) Køb af materielle langfristede aktiver (34,1) (14,9) Køb af kapitalandel i dattervirksomhed (3,4) - Salg af materielle anlægsaktiver 0,8 - Modtagne refusioner, immaterielle langfristede aktiver 0,5 16,6 Ændring i finansielle tilgodehavender (0,3) 1,7 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (87,5) (45,7) Afdrag på langfristede lån (1,6) (2,9) Optagelse af kortfristet lån 50,0 - Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 48,4 (2,9) Ændring i likvider - periodens pengestrømme (92,0) (99,6) Likvider 1. juni 141,4 241,7 Valutakursregulering af likvider 0,5 Likvider 31. august 49,9 142,1 13/20

14 Egenkapitalopgørelse Bang & Olufsen a/s, koncern (mio. DKK) Moderselskabets aktionærers andel Minoritetsinteresser I alt Reserve vedr. regnskabsmæssig Reserve for sikring Indbetalt valutakurs- af fremtidige Overført Egenkapital Aktiekapital overkurs regulering pengestrømme resultat koncern Egenkapital 1. juni ,4 232,1 13,1 (5,0) 892,1 1, ,2 Periodens totalindkomst - - 8,5 (17,0) (22,5) - (31,0) Tildeling af aktieoptioner ,7-1,7 Egenkapital 31. august ,4 232,1 21,6 (22,0) 871,3 1, ,9 Egenkapital 1. juni ,4-25,1 (10,9) 1.161,1 0, ,3 Periodens totalindkomst - - 3,5 (1,2) (26,7) - (24,4) Køb minoritetsandel Bo-Soft (0,6) (0,6) Tildeling af aktieoptioner ,4-1,4 Egenkapital 31. august ,4-28,6 (12,1) 1.135, ,7 14/20

15 Noter til delårsrapporten for perioden 1/6-31/8 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for Bang & Olufsen a/s aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis og beregningsmetoder i delårsrapporten er uændrede i forhold til den regnskabspraksis, som er anvendt i årsrapporten 2010/11, som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU. Visse nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2011/12. Det er ledelsens vurdering, at disse standarder og fortolkningsbidrag ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern 1/6-31/8 1/6-31/8 2. Udviklingsomkostninger 2011/ /11 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 116,9 99,9 Heraf aktiveret (56,2) (48,8) Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 30,3 24,3 Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen 91,0 75,4 3. Finansielle indtægter Renteindtægter fra kreditinstitutter 0,2 - Valutakursgevinst, netto - 0,2 Øvrige finansielle indtægter 1,4 2,2 Finansielle indtægter 1,6 2,4 4. Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter 1,3 1,0 Renter af gæld til realkreditinstitutter 2,3 3,5 Valutakurstab, netto 0,5 - Øvrige finansielle omkostninger 0,7 0,4 Finansielle omkostninger 4,8 4,9 5. Reguleringer Ændring i øvrige forpligtelser 2,6 (0,2) Finansielle indtægter mv. (1,6) (2,4) Finansielle omkostninger mv. 4,8 4,9 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 0,9 2,9 Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver - 0,3 Skat af periodens resultat (5,6) (8,0) Diverse reguleringer 0,8 (13,2) Reguleringer 1,9 (15,7) 6. Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender (23,6) 77,0 Ændring i varebeholdninger (34,1) (43,0) Ændring i leverandørgæld mv. (24,3) (95,8) Ændring i driftskapital (82,0) (61,8) 15/20

16 Nøgletal Bang & Olufsen a/s, koncernen (mio. DKK) 2011/ /11 7. Nøgletal EBITDA 30,9 26,8 EBITDA-margin, % 5,2 4,8 Overskudsgrad, % (4,8) (5,2) Afkastningsgrad, % (1,3) (1,3) Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill, % 0,1 (0,2) Egenkapitalens forrentning, % (1,8) (1,8) Likviditetsgrad 1,7 1,7 Selvfinansieringsgrad, % 60,3 58,4 Finansiel gearing 0,1 0,1 Rentebærende gæld (netto) 224,4 181,0 Nettoomsætning/Investeret kapital ekskl. goodwill 0,4 0,4 Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK 41,8 40,4 Børskurs 31. august 64,0 46,5 Price/earnings (85,7) (63,0) Price/earnings, udvandet (85,7) (63,0) Børskurs/Indre værdi pr. aktie 1,5 1,2 Antal aktier, ultimo perioden Antal egne aktier, ultimo perioden Gennemsnitligt antal aktier i omløb Gennemsnitligt antal aktier i omløb - udvandet Parentes angiver negative beløb. 16/20

17 Nøgletallene er defineret således: EBITDA: Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortiseringer, nedskrivninger og resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat EBITDA-margin: EBITDA x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad : Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver EBITA: Resultat før renter, skat, amortiseringer, nedskrivninger af immaterielle aktiver og resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat Afkast af investeret kapital EBITA x 100 ekskl. goodwill: Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser x 100 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver Kortfristet gæld Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser x 100 Passiver ultimo Finansiel gearing: Nettoomsætning/investeret kapital ekskl. goodwill: Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Price/earnings : Price/earnings, udvandet: Nettorentebærende gæld ultimo Egenkapital ultimo Nettoomsætning Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill Periodens resultat ekskl. minoritetsinteresser Gennemsnitligt antal aktier i omløb Periodens resultat ekskl. minoritetsinteresser Gennemsnitligt antal aktier i omløb udvandet Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser Antal aktier ultimo Børskurs Resultat pr. nom. 10 DKK aktie Børskurs Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og Anbefalinger og nøgletal 2010 fra Den Danske Finansanalytikerforening bortset fra dem, der ikke er defineret deri. Sammenligningstal er tilpasset. 17/20

18 8. Segmentoplysninger Perioden 1/ til 31/ Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Bang & Olufsen Bang & Olufsen Segmenter (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s i alt Nettoomsætning 573,4-24,3 597,7 Intern omsætning - - (2,0) (2,0) Ekstern omsætning 573,4-22,3 595,7 Resultat før skat (38,3) (0,9) 6,6 (32,6) Perioden 1/ til 31/ Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Bang & Olufsen Bang & Olufsen Segmenter (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s i alt Nettoomsætning 536,4-15,4 551,8 Intern omsætning - - (1,9) (1,9) Ekstern omsætning 536,4-13,5 549,9 Resultat før skat (32,0) (2,9) 0,2 (34,7) 1/6-31/8 1/6-31/8 Afstemning af segmentoplysninger 2011/ /11 Nettoomsætning, segmenter i alt 597,7 551,8 Effekt af forskelle i valutakurser anvendt i den interne ledelsesrapportering 2,9 11,8 Eliminering af intern omsætning (2,0) (1,9) Nettoomsætning, koncern 598,6 561,7 Resultat før skat, segmenter i alt (32,6) (34,7) Resultat før skat, koncern (32,6) (34,7) Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 18/20

19 9. Omsætning brand-understøttet forretning Omsætning Omsætning 1/6-31/8 1/6-31/8 Vækst i 2011/ /11 lokal valuta Automotive ,7 % Tyskland ,9 % Asiatiske markeder, ekskl. Japan ,0 % Danmark ,0 % Schweiz ,1 % Storbritanien (0,5) % Nordamerika ,7 % Holland (2,1) % Frankrig (7,5) % Spanien/Portugal (26,8) % Italien (26,0) % Rusland ,3 % Belgien (6,0) % Expansion markeder, ekskl. Rusland (20,4) % Sverige 9 10 (13,6) % Østrig ,0 % Japan 6 6 (9,9) % Enterprise * 5 13 (61,5) % Mellemøsten 5 8 (38,3) % Øvrige Norge (24,2) %- I alt brand-understøttet forretning * Enterprise står for omsætningen til hotelbranchen mv. Parentes angiver negativt fortegn. 10. Distributionsudvikling* Antal butikker Ændring i perioden Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Butikssegment pr. 31. august / /08-11 pr. segment 2011/12 pr. segment 2010/11 B1 682 (8) 83 % 84 % Shop-in-shop 262 (3) 17 % 16 % Øvrige % 0 % I alt 945 (11) 100 % 100 % Definitioner af butikssegmenter: B1 Shop-in-shop Øvrige Butikker, der udelukkende forhandler Bang & Olufsen produkter. Butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Butikker uden dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Parentes angiver negativt fortegn. Den organiske vækst i Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift var i perioden 10 % for B1-butikker og 25 % for shop-inshop-butikker. * Beløbene er ikke revideret. 19/20

20 Bilag 1 (mio. DKK) 2011/ /12 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 598,6 598,6 Bruttoresultat 231,0 231,0 Resultat af primær drift (28,5) (28,5) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,9) (0,9) Finansielle poster netto (3,2) (3,2) Resultat før skat (32,6) (32,6) Skat af periodens resultat 5,6 5,6 Periodens resultat (27,0) (27,0) Heraf minoritetsinteressernes andel - - Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat (27,0) (27,0) 2010/ /11 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 561,7 774,5 820,1 710,6 561, , , ,9 Bruttoresultat 224,8 326,0 326,4 278,3 224,8 550,8 877, ,5 Resultat af primær drift (29,3) 37,0 35,7 16,4 (29,3) 7,7 43,4 59,8 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (2,9) 4,1 (2,4) 1,4 (2,9) 1,2 (1,2) 0,2 Finansielle poster netto (2,5) (4,7) (3,0) (9,7) (2,5) (7,2) (10,2) (19,9) Resultat før skat (34,7) 36,4 30,3 8,1 (34,7) 1,7 (72,0) 40,1 Skat af periodens resultat 8,0 (8,3) (2,4) (9,4) 8,0 (0,3) (2,7) (12,1) Periodens resultat (26,7) 28,1 27,9 (1,3) (26,7) 1,4 (58,2) 28,0 Heraf minoritetsinteressernes andel 0,0 (0,5) (0,4) (0,2) 0,0 (0,5) (0,9) (1,1) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat (26,7) 27,6 27,5 (1,5) (26,7) 0,9 (59,4) 26,9 Parentes angiver negativt fortegn. 20/20

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning for regnskabsåret 2010/11 blev 2.867 millioner DKK mod 2.762 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 4 procent.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011 Jeg har hermed den glæde at byde vore aktionærer velkommen til den årlige ordinære generalforsamling. Til at lede generalforsamlingen har bestyrelsen udpeget advokat Søren Mejsling, som også tidligere

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 7 Nikolaj Plads 6 side 1 af 19 Postboks

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere