Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s"

Transkript

1 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme periode sidste år, svarende til en vækst på 7 procent. Resultat før skat blev i første kvartal negativt med 33 millioner DKK mod et negativt resultat på 35 millioner DKK sidste år. Resultatet er negativt påvirket med 6 millioner DKK i fratrædelsesgodtgørelser, som relaterer til organisationsændringer i forlængelse af implementeringen af den nye virksomhedsstrategi. Koncernens bruttoavance blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 38,6 procent mod en bruttoavance på 40,0 procent i samme periode sidste år. Den lavere bruttoavance skyldes primært omkostninger i forbindelse med terminering af en række produkter. Koncernens omsætning for audio-video divisionen blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 480 millioner DKK mod 457 millioner DKK for den tilsvarende periode sidste år. Dette svarer til en vækst på 5 procent. Forretningsområdet Automotive viste fortsat fremgang i første kvartal af regnskabsåret 2011/12, idet omsætningen blev på 98 millioner DKK mod 91 millioner DKK i samme periode sidste år. Bang & Olufsen fastholder forventningerne om et resultat før skat for 2011/12 i niveauet 100 millioner DKK baseret på et omsætningsniveau over millioner DKK. Ole Andersen Formand for bestyrelsen Tue Mantoni President & CEO Henvendelser til denne meddelelse kan rettes til: President & CEO Tue Mantoni, tlf.: /20

2 Ledelsesberetning Hovedtal Bang & Olufsen a/s koncernen (Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor) (mio. DKK) Hovedtal for perioden 1/6 31/8 2011/ /11 Nettoomsætning 598,6 561,7 Bruttoresultat 231,0 224,8 Bruttoavance 38,6 % 40,0 % Resultat af primær drift (28,5) (29,3) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,9) (2,9) Finansielle poster, netto (3,2) (2,5) Resultat før skat (32,6) (34,7) Skat af periodens resultat 5,6 8,0 Periodens resultat (27,0) (26,7) Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (27,0) (26,7) Minoritetsinteresser - - Periodens resultat (27,0) (26,7) Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK (0,7) (0,7) Udvandet resultat pr. aktie, DKK (0,7) (0,7) Periodens resultat (27,0) (26,7) Anden totalindkomst efter skat 2,6 (4,3) Periodens totalindkomst (24,4) (31,0) Balance oplysninger 31/ / /8-10 Immaterielle aktiver 616,3 596,2 498,5 Materielle aktiver 512,4 507,8 526,4 Investeringsejendomme 42,3 42,7 44,5 Finansielle aktiver 46,1 45,8 45,0 Udskudte skatteaktiver 146,1 144,1 151,0 Langfristede aktiver i alt 1.363, , ,4 Varebeholdninger 597,1 563,0 606,6 Tilgodehavender 450,4 419,5 413,5 Likvide beholdninger 102,7 189,1 147,4 Kortfristede aktiver i alt 1.150, , ,5 Aktiver i alt 2.513, , ,9 Egenkapital 1.514, , ,9 Langfristede forpligtelser 314,5 319,0 373,5 Kortfristede forpligtelser 684,2 650,9 592,5 Passiver i alt 2.513, , ,9 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 2/20

3 Udvikling i egenkapital 1/6 31/8 2011/ /11 Egenkapital pr. 1. juni 1.538, ,2 Periodens totalindkomst (24,4) (31,0) Køb minoritetsandel Bo-Soft (0,6) - Tildeling af aktieoptioner 1,4 1,7 Egenkapital pr. 31. august 1.514, ,9 Pengestrømsopgørelse i hovedtal 1/6 31/8 2011/ /11 Pengestrømme fra driftsaktivitet (52,9) (51,0) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (87,5) (45,7) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 48,4 (2,9) Periodens pengestrømme (92,0) (99,6) Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 3/20

4 Kommentarer til udviklingen i første kvartal Omsætningen i Bang & Olufsen a/s koncernen blev i første kvartal 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme periode sidste år. Nettoomsætning fordelt pr. forretningsområde (mio. DKK) 1/6 31/8 2011/12 1/6-31/8 2010/11 Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Koncernintern omsætning (2) (2) Nettoomsætning i alt I den brand-understøttede forretning blev omsætningen på 577 millioner DKK i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 mod 549 millioner DKK sidste år. Væksten i omsætningen kan relateres til audio-video divisionen og forretningsområdet Automotive. Koncernens omsætning i audio-video divisionen i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 blev 480 millioner DKK mod 457 millioner DKK i den tilsvarende periode sidste år, svarende til en vækst på 5 procent. I første kvartal 2011/12 fortsatte forretningsområdet Automotive fremgangen, idet omsætningen udgjorde 98 millioner DKK mod 91 millioner DKK for samme periode sidste år. I den brand-uafhængige forretning, som omfatter Bang & Olufsen ICEpower, steg omsætningen med 9 millioner DKK eller 60 procent. Stigningen skal ses i lyset af et lavt sammenligningsgrundlag, idet omsætningen i første kvartal sidste år var negativt påvirket af en vanskelig leveringssituation for komponenter. Koncernens bruttoavance blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 38,6 procent mod en bruttoavance på 40,0 procent i samme periode sidste år. Den lavere bruttoavance skyldes primært omkostninger i forbindelse med terminering af en række produkter. Resultat før skat blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 negativt med 33 millioner DKK mod et negativt resultat på 35 millioner DKK for samme periode sidste år. Resultatet er negativt påvirket med 6 millioner DKK i fratrædelsesgodtgørelser, som relaterer til organisationsændringer i forlængelse af implementeringen af den nye virksomhedsstrategi. Koncernens kapacitetsomkostninger steg med 6 millioner DKK i forhold til sidste år fra 254 millioner DKK til 260 millioner DKK. Stigningen i kapacitetsomkostninger relaterer til en stigning i udviklingsomkostninger på 16 millioner DKK, hvilket er i overensstemmelse med koncernens ambition om at opretholde et højt aktivitetsniveau inden for produktudviklingsområdet. Der er fokus på lanceringer indenfor audio-video forretningen, udvikling af nye lydsystemer til partnere inden for Automotive forretningsområdet samt færdiggørelsen af arbejdet med koncernens digitale platform. 4/20

5 Distributions- og marketingomkostningerne faldt med 12 millioner DKK fra 160 millioner DKK sidste år til 148 millioner DKK i år som følge af generelle omkostningsbesparelser. Nettoeffekt af udviklingsaktiveringer var positiv med 26 millioner DKK sammenlignet med 25 millioner DKK sidste år. Afholdte udviklingsomkostninger var på 117 millioner DKK imod 100 millioner DKK sidste år. Refusioner for udviklingsprojekter fra Automotive partnere på 1 million DKK blev modtaget i første kvartal af regnskabsåret 2011/12. De modtagne refusioner er i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis ikke indregnet i resultatopgørelsen, men modregnet direkte i immaterielle aktiver. Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet var negative med 53 millioner DKK mod negative 51 millioner DKK for samme periode sidste år. Udviklingen på markederne I første kvartal af regnskabsåret 2011/12 voksede omsætningen i to af koncernens hovedmarkeder, Tyskland og Danmark, med henholdsvis 19 procent og 14 procent, mens det tredje hovedmarked, Storbritannien, var på niveau med sidste år. De asiatiske markeder oplevede en omsætningsvækst på 14 procent, mens Schweiz og Nordamerika havde en vækst på henholdsvis 16 procent og 11 procent. Sydeuropa så en tilbagegang i omsætningen, hvor specielt Spanien og Italien så nedgange på henholdsvis 27 procent og 26 procent. Produktlanceringer I første kvartal af regnskabsåret 2011/12 lancerede koncernen et nyt audio-produkt og et nyt videoprodukt. BeoSound 5 Encore, som blev lanceret i juli bygger på BeoSound 5s stolte design-arv og giver adgang til mere end internationale netradio-stationer. Foruden netradio, gør BeoSound 5 Encore det muligt at afspille musik fra en række kilder som, f.eks. eksterne harddisks, NAS servere, computere, USB-hukommelse eller bærbare enheder. BeoSound 5 Encore er blevet godt modtaget af både kunder og anmeldere og forventes at tiltrække nye kunder til Bang & Olufsen brandet. I august blev BeoVision 7-familien udvidet med lanceringen af BeoVision D. 3D versionen af BeoVision 7-55 er et supplement til de eksisterende BeoVision D og BeoVision D. Det nye TV har en integreret Blu-ray afspiller og tilbyder enestående lyd og billedkvalitet. Distributionsudvikling I løbet af første kvartal er der åbnet eller opgraderet 14 B1-butikker, mens 22 butikker er blevet lukket eller omdannet til shop-in-shop butikker. Ved udgangen af august 2011 er der 682 B1 butikker mod 690 ved udgangen af regnskabsåret 2010/11. Omsætningsandelen i B1 butikker er 83 procent. Der er 262 shop-in-shop butikker sammenlignet med 265 ved slutningen af regnskabsåret 2010/11. 5/20

6 Business-to-business Enterprise Bang & Olufsen Enterprise, som omfatter koncernens salg til luksushoteller i hele verden samt til byggeprojekter i blandt andet Mellemøsten og Asien havde i første kvartal 2011/12 en omsætning på 5 millioner DKK sammenlignet med en omsætning på 13 millioner DKK i den tilsvarende periode sidste regnskabsår. Enterprise er et projektbaseret forretningsområde, og første kvartal er derfor ikke nødvendigvis indikativ for hele årets resultat. Automotive Bang & Olufsen Automotive, som producerer og sælger eksklusive lydsystemer til automobilindustrien, havde i første kvartal en omsætning på 98 millioner DKK mod en omsætning på 91 millioner DKK i samme periode i regnskabsåret 2010/11. Væksten skal ses i lyset af et højt sammenligningsgrundlag, idet væksten i første kvartal sidste år var drevet af lanceringer af lydsystemer til Audi A8, Mercedes- Benz SLS AMG og Aston Martin Rapide. Bang & Olufsen Automotive fortsætter med at øge aktiviteterne inden for udvikling af innovative løsninger, og flere nye produkter vil blive lanceret i indeværende regnskabsår. I forbindelse med biludstillingen IAA i Frankfurt i september, lancerede Bang & Olufsen et lydsystem for konceptbilen Mercedes-Benz Viano Vision Pearl. Endvidere introducerede Audi Bang & Olufsen Advanced Sound til Audi S6, Audi S7 og Audi S8. Bang & Olufsen ICEpower a/s Omsætningen i Bang & Olufsen ICEpower a/s blev i første kvartal af 2011/12 på 24 millioner DKK mod 15 millioner DKK i 2010/11 svarende til en stigning på 9 millioner DKK eller 60 procent. Stigningen i omsætning skal ses i lyset af et lavt sammenligningsgrundlag, idet omsætningen i første kvartal sidste år var negativt påvirket af en vanskelig leveringssituation for komponenter. Bang & Olufsen ICEpower a/s leverer patenteret forstærkerteknologi, som kombinerer høj effektivitet med lavt energiforbrug og fantastisk lydkvalitet. Da ICEpower forstærkere har ekstremt høj energieffektivitet, gør teknologien det muligt at fremstille mere kompakte konstruktioner, hvilket giver større designfrihed. Desuden betyder den reducerede varmeudvikling, at de elektroniske komponenters holdbarhed øges. En væsentlig del af omsætningen kommer fortsat fra salg af standard forstærkermoduler og skræddersyede løsninger til højkvalitets producenter på det globale audio marked. Herudover får Bang & Olufsen ICEpower a/s royaltyindtægter i forbindelse med salg af forstærkerteknologi og akustiskløsninger til større OEM-partnere, bl.a. computerproducenten ASUS. 6/20

7 Forventningerne for regnskabsåret 2011/12 Bang & Olufsen fastholder forventningerne om et resultat før skat for 2011/12 i niveauet 100 millioner DKK baseret på et omsætningsniveau over millioner DKK. Koncernens målsætning for regnskabsåret 2011/12 er at understøtte vækstambitionerne inden for den brand-understøttede forretning gennem et fortsat højt aktivitetsniveau inden for produktudvikling. Koncernen forventer derfor, at cirka 30 procent af omsætningen inden for audio og video forretningen vil komme fra nye produkter og større produkt-opdateringer. Nye defineres som salg i de første 12 måneder efter lancering. Årsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udmeldinger er usikre og forbundet med risici, idet forskellige faktorer, hvoraf nogle er uden for Bang & Olufsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrenceforhold, leverandørforhold samt finansielle forhold i form af valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisiko. 7/20

8 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni august 2011 for Bang & Olufsen a/s. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni august Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Struer, 12. oktober 2011 Bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s Ole Andersen Alberto Torres Peter Skak Olufsen Formand Næstformand Rolf Eriksen Jesper Jarlbæk Jim Hagemann Snabe Knud Olesen Jesper Olesen Per Østergaard Frederiksen Direktionen for Bang & Olufsen a/s Tue Mantoni President & CEO Henning Beier Beck Christian Winther John Bennett-Therkildsen Executive Vice President, CFO Executive Vice President Executive Vice President 8/20

9 Resultatopgølse Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 1/6-31/8 1/6-31/8 2011/ /11 Nettoomsætning 598,6 561,7 Produktionsomkostninger (367,6) (336,9) Bruttoresultat 231,0 224,8 2 Udviklingsomkostninger (91,0) (75,4) Distributions- og marketingomkostninger (147,8) (160,1) Administrationsomkostninger mv. (20,7) (18,6) Resultat af primær drift (28,5) (29,3) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,9) (2,9) 3 Finansielle indtægter 1,6 2,4 4 Finansielle omkostninger (4,8) (4,9) Finansielle poster, netto (3,2) (2,5) Resultat før skat (32,6) (34,7) Skat af periodens resultat 5,6 8,0 Periodens resultat (27,0) (26,7) Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (27,0) (26,7) Minoritetsinteresser - - (27,0) (26,7) Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK (0,7) (0,7) Udvandet resultat pr. aktie, DKK (0,7) (0,7) 9/20

10 Totalindkomstopgørelse Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 1/6-31/8 1/6-31/8 2011/ /11 Periodens resultat (27,0) (26,7) Valutakursregulering af investeringer i udenlandske datterselskaber 3,5 8,5 Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme 2,4 (22,3) Overførsel til resultatopgørelsen af dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter anvendt til regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme: Overførsel til nettoomsætning (2,9) 7,5 Overførsel til produktionsomkostninger (0,7) (2,2) Skat af anden totalindkomst 0,3 4,2 Anden totalindkomst efter skat 2,6 (4,3) Periodens totalindkomst (24,4) (31,0) Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (24,4) (31,0) Minoritetsinteresser - - (24,4) (31,0) 10/20

11 Balance Aktiver Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 31/ / /8-10 Immaterielle aktiver Goodwill 44,8 44,8 44,8 Erhvervede rettigheder 34,3 37,7 43,8 Færdiggjorte udviklingsprojekter 315,8 191,7 214,9 Udviklingsprojekter under udførelse 221,4 322,0 195,0 Immaterielle aktiver i alt 616,3 596,2 498,5 Materielle aktiver Grunde og bygninger 222,9 227,8 239,2 Produktionsanlæg og maskiner 165,1 164,0 196,4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 32,8 31,3 32,2 Indretning af lejede lokaler 15,4 15,6 21,4 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 76,2 69,1 37,2 Materielle aktiver i alt 512,4 507,8 526,4 Investeringsejendomme 42,3 42,7 44,5 Finansielle aktiver Kapitalandele i associerede selskaber 5,7 5,7 5,3 Andre finansielle tilgodehavender 40,4 40,1 39,7 Finansielle aktiver i alt 46,1 45,8 45,0 Udskudte skatteaktiver 146,1 144,1 151,0 Langfristede aktiver i alt 1.363, , ,4 Varebeholdninger 597,1 563,0 606,6 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg 370,9 365,2 342,7 Tilgodehavender hos associerede selskaber 6,0 1,7 1,3 Tilgodehavende selskabsskat 16,3 13,3 21,1 Andre tilgodehavender 36,0 24,3 26,0 Periodeafgrænsningsposter 21,2 15,0 22,4 Tilgodehavender i alt 450,4 419,5 413,5 Likvide beholdninger 102,7 189,1 147,4 Kortfristede aktiver i alt 1.150, , ,5 Aktiver i alt 2.513, , ,9 11/20

12 Balance Passiver Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 31/ / /8-10 Egenkapital Aktiekapital 362,4 362,4 362,4 Indbetalt overkurs ,1 Reserve for valutakursregulering 28,6 25,1 21,6 Reserve vedr. regnskabsmæssig sikring af fremtidige pengestrømme (12,1) (10,9) (22,0) Overført resultat 1.135, ,1 871,3 Egenkapital, moderselskabets aktionærer 1.514, , ,4 Minoritetsinteresser - 0,6 1,5 Egenkapital i alt 1.514, , ,9 Langfristede forpligtelser Pensioner 9,0 9,0 7,8 Udskudt skat 4,2 8,1 4,9 Hensatte forpligtelser 82,5 81,5 84,7 Realkreditinstitutter 217,9 219,5 224,7 Kreditinstitutter ,0 Øvrige langfristede forpligtelser 0,9 0,9 0,4 Langfristede forpligtelser i alt 314,5 319,0 373,5 Kortfristede forpligtelser Realkreditinstitutter 6,4 6,4 4,6 Kreditinstitutter 50,0-42,8 Kassekreditter 52,8 47,7 5,3 Hensatte forpligtelser 55,2 56,4 52,5 Leverandører af varer og tjenesteydelser 202,4 199,8 184,0 Selskabsskat 22,7 21,7 19,2 Anden gæld 261,7 303,9 284,1 Periodeafgrænsningsposter 33,0 15,0 - Kortfristede forpligtelser i alt 684,2 650,9 592,5 Forpligtelser i alt 998,7 969,9 966,0 Passiver i alt 2.513, , ,9 12/20

13 Pengestrømsopgørelse for perioden 1/6 31/8 Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 2011/ /11 Periodens resultat (27,0) (26,7) Af- og nedskrivninger 59,4 56,1 5 Reguleringer 1,9 (15,7) 6 Ændring i driftskapital (82,0) (61,8) Pengestrømme fra primær drift (47,7) (48,1) Renteindbetalinger og lignende 1,6 2,4 Renteudbetalinger og lignende (4,8) (4,9) Betalt selskabsskat (2,0) (0,4) Pengestrømme fra driftsaktivitet (52,9) (51,0) Køb af immaterielle langfristede aktiver (51,0) (49,1) Køb af materielle langfristede aktiver (34,1) (14,9) Køb af kapitalandel i dattervirksomhed (3,4) - Salg af materielle anlægsaktiver 0,8 - Modtagne refusioner, immaterielle langfristede aktiver 0,5 16,6 Ændring i finansielle tilgodehavender (0,3) 1,7 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (87,5) (45,7) Afdrag på langfristede lån (1,6) (2,9) Optagelse af kortfristet lån 50,0 - Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 48,4 (2,9) Ændring i likvider - periodens pengestrømme (92,0) (99,6) Likvider 1. juni 141,4 241,7 Valutakursregulering af likvider 0,5 Likvider 31. august 49,9 142,1 13/20

14 Egenkapitalopgørelse Bang & Olufsen a/s, koncern (mio. DKK) Moderselskabets aktionærers andel Minoritetsinteresser I alt Reserve vedr. regnskabsmæssig Reserve for sikring Indbetalt valutakurs- af fremtidige Overført Egenkapital Aktiekapital overkurs regulering pengestrømme resultat koncern Egenkapital 1. juni ,4 232,1 13,1 (5,0) 892,1 1, ,2 Periodens totalindkomst - - 8,5 (17,0) (22,5) - (31,0) Tildeling af aktieoptioner ,7-1,7 Egenkapital 31. august ,4 232,1 21,6 (22,0) 871,3 1, ,9 Egenkapital 1. juni ,4-25,1 (10,9) 1.161,1 0, ,3 Periodens totalindkomst - - 3,5 (1,2) (26,7) - (24,4) Køb minoritetsandel Bo-Soft (0,6) (0,6) Tildeling af aktieoptioner ,4-1,4 Egenkapital 31. august ,4-28,6 (12,1) 1.135, ,7 14/20

15 Noter til delårsrapporten for perioden 1/6-31/8 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for Bang & Olufsen a/s aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis og beregningsmetoder i delårsrapporten er uændrede i forhold til den regnskabspraksis, som er anvendt i årsrapporten 2010/11, som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU. Visse nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2011/12. Det er ledelsens vurdering, at disse standarder og fortolkningsbidrag ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern 1/6-31/8 1/6-31/8 2. Udviklingsomkostninger 2011/ /11 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 116,9 99,9 Heraf aktiveret (56,2) (48,8) Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 30,3 24,3 Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen 91,0 75,4 3. Finansielle indtægter Renteindtægter fra kreditinstitutter 0,2 - Valutakursgevinst, netto - 0,2 Øvrige finansielle indtægter 1,4 2,2 Finansielle indtægter 1,6 2,4 4. Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter 1,3 1,0 Renter af gæld til realkreditinstitutter 2,3 3,5 Valutakurstab, netto 0,5 - Øvrige finansielle omkostninger 0,7 0,4 Finansielle omkostninger 4,8 4,9 5. Reguleringer Ændring i øvrige forpligtelser 2,6 (0,2) Finansielle indtægter mv. (1,6) (2,4) Finansielle omkostninger mv. 4,8 4,9 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 0,9 2,9 Gevinst/tab ved salg af langfristede aktiver - 0,3 Skat af periodens resultat (5,6) (8,0) Diverse reguleringer 0,8 (13,2) Reguleringer 1,9 (15,7) 6. Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender (23,6) 77,0 Ændring i varebeholdninger (34,1) (43,0) Ændring i leverandørgæld mv. (24,3) (95,8) Ændring i driftskapital (82,0) (61,8) 15/20

16 Nøgletal Bang & Olufsen a/s, koncernen (mio. DKK) 2011/ /11 7. Nøgletal EBITDA 30,9 26,8 EBITDA-margin, % 5,2 4,8 Overskudsgrad, % (4,8) (5,2) Afkastningsgrad, % (1,3) (1,3) Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill, % 0,1 (0,2) Egenkapitalens forrentning, % (1,8) (1,8) Likviditetsgrad 1,7 1,7 Selvfinansieringsgrad, % 60,3 58,4 Finansiel gearing 0,1 0,1 Rentebærende gæld (netto) 224,4 181,0 Nettoomsætning/Investeret kapital ekskl. goodwill 0,4 0,4 Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK 41,8 40,4 Børskurs 31. august 64,0 46,5 Price/earnings (85,7) (63,0) Price/earnings, udvandet (85,7) (63,0) Børskurs/Indre værdi pr. aktie 1,5 1,2 Antal aktier, ultimo perioden Antal egne aktier, ultimo perioden Gennemsnitligt antal aktier i omløb Gennemsnitligt antal aktier i omløb - udvandet Parentes angiver negative beløb. 16/20

17 Nøgletallene er defineret således: EBITDA: Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortiseringer, nedskrivninger og resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat EBITDA-margin: EBITDA x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad : Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver EBITA: Resultat før renter, skat, amortiseringer, nedskrivninger af immaterielle aktiver og resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat Afkast af investeret kapital EBITA x 100 ekskl. goodwill: Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser x 100 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver Kortfristet gæld Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser x 100 Passiver ultimo Finansiel gearing: Nettoomsætning/investeret kapital ekskl. goodwill: Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Price/earnings : Price/earnings, udvandet: Nettorentebærende gæld ultimo Egenkapital ultimo Nettoomsætning Gennemsnitlig investeret kapital ekskl. goodwill Periodens resultat ekskl. minoritetsinteresser Gennemsnitligt antal aktier i omløb Periodens resultat ekskl. minoritetsinteresser Gennemsnitligt antal aktier i omløb udvandet Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser Antal aktier ultimo Børskurs Resultat pr. nom. 10 DKK aktie Børskurs Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og Anbefalinger og nøgletal 2010 fra Den Danske Finansanalytikerforening bortset fra dem, der ikke er defineret deri. Sammenligningstal er tilpasset. 17/20

18 8. Segmentoplysninger Perioden 1/ til 31/ Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Bang & Olufsen Bang & Olufsen Segmenter (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s i alt Nettoomsætning 573,4-24,3 597,7 Intern omsætning - - (2,0) (2,0) Ekstern omsætning 573,4-22,3 595,7 Resultat før skat (38,3) (0,9) 6,6 (32,6) Perioden 1/ til 31/ Brand-understøttet forretning Brand-uafhængig forretning Bang & Olufsen Bang & Olufsen Segmenter (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s i alt Nettoomsætning 536,4-15,4 551,8 Intern omsætning - - (1,9) (1,9) Ekstern omsætning 536,4-13,5 549,9 Resultat før skat (32,0) (2,9) 0,2 (34,7) 1/6-31/8 1/6-31/8 Afstemning af segmentoplysninger 2011/ /11 Nettoomsætning, segmenter i alt 597,7 551,8 Effekt af forskelle i valutakurser anvendt i den interne ledelsesrapportering 2,9 11,8 Eliminering af intern omsætning (2,0) (1,9) Nettoomsætning, koncern 598,6 561,7 Resultat før skat, segmenter i alt (32,6) (34,7) Resultat før skat, koncern (32,6) (34,7) Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 18/20

19 9. Omsætning brand-understøttet forretning Omsætning Omsætning 1/6-31/8 1/6-31/8 Vækst i 2011/ /11 lokal valuta Automotive ,7 % Tyskland ,9 % Asiatiske markeder, ekskl. Japan ,0 % Danmark ,0 % Schweiz ,1 % Storbritanien (0,5) % Nordamerika ,7 % Holland (2,1) % Frankrig (7,5) % Spanien/Portugal (26,8) % Italien (26,0) % Rusland ,3 % Belgien (6,0) % Expansion markeder, ekskl. Rusland (20,4) % Sverige 9 10 (13,6) % Østrig ,0 % Japan 6 6 (9,9) % Enterprise * 5 13 (61,5) % Mellemøsten 5 8 (38,3) % Øvrige Norge (24,2) %- I alt brand-understøttet forretning * Enterprise står for omsætningen til hotelbranchen mv. Parentes angiver negativt fortegn. 10. Distributionsudvikling* Antal butikker Ændring i perioden Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Butikssegment pr. 31. august / /08-11 pr. segment 2011/12 pr. segment 2010/11 B1 682 (8) 83 % 84 % Shop-in-shop 262 (3) 17 % 16 % Øvrige % 0 % I alt 945 (11) 100 % 100 % Definitioner af butikssegmenter: B1 Shop-in-shop Øvrige Butikker, der udelukkende forhandler Bang & Olufsen produkter. Butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Butikker uden dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Parentes angiver negativt fortegn. Den organiske vækst i Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift var i perioden 10 % for B1-butikker og 25 % for shop-inshop-butikker. * Beløbene er ikke revideret. 19/20

20 Bilag 1 (mio. DKK) 2011/ /12 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 598,6 598,6 Bruttoresultat 231,0 231,0 Resultat af primær drift (28,5) (28,5) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,9) (0,9) Finansielle poster netto (3,2) (3,2) Resultat før skat (32,6) (32,6) Skat af periodens resultat 5,6 5,6 Periodens resultat (27,0) (27,0) Heraf minoritetsinteressernes andel - - Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat (27,0) (27,0) 2010/ /11 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 561,7 774,5 820,1 710,6 561, , , ,9 Bruttoresultat 224,8 326,0 326,4 278,3 224,8 550,8 877, ,5 Resultat af primær drift (29,3) 37,0 35,7 16,4 (29,3) 7,7 43,4 59,8 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (2,9) 4,1 (2,4) 1,4 (2,9) 1,2 (1,2) 0,2 Finansielle poster netto (2,5) (4,7) (3,0) (9,7) (2,5) (7,2) (10,2) (19,9) Resultat før skat (34,7) 36,4 30,3 8,1 (34,7) 1,7 (72,0) 40,1 Skat af periodens resultat 8,0 (8,3) (2,4) (9,4) 8,0 (0,3) (2,7) (12,1) Periodens resultat (26,7) 28,1 27,9 (1,3) (26,7) 1,4 (58,2) 28,0 Heraf minoritetsinteressernes andel 0,0 (0,5) (0,4) (0,2) 0,0 (0,5) (0,9) (1,1) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat (26,7) 27,6 27,5 (1,5) (26,7) 0,9 (59,4) 26,9 Parentes angiver negativt fortegn. 20/20

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2009/10 på 1.234 millioner DKK mod 1.533 millioner DKK

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2009/10 blev på 2.762 millioner DKK mod 2.790 millioner DKK sidste år. Omsætningen i fjerde kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011)

Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni november 2011) Bang & Olufsen A/s Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 1 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2011/12 18. januar 2012 Delårsrapport, 1. halvår 2011/12 (1. juni 2011 30. november 2011) BeoSound 5 Encore Årets danske

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2008/09 på 1.533 millioner DKK mod 2.166 millioner DKK i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 blev på 1.982 millioner DKK mod 2.173 millioner

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsårets første tre kvartaler på 2.173 millioner DKK mod 3.207 millioner DKK i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012

delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.16, 2012/13 10. oktober 2012 delårsrapport 2012/13 1. Juni 2012 31. august 2012 beolab 12-2 Playmaker Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.02 16. august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 31. MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2010/11 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning for regnskabsåret 2010/11 blev 2.867 millioner DKK mod 2.762 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en vækst på 4 procent.

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsåret 2007/08 på 4.092 millioner DKK mod 4.376 millioner DKK sidste år. Medicom indgik i sammenligningstallene

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 12. januar 2005 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 for Bang & Olufsen a/s Som udtrykt i forventningerne til første kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 2011/12 (1. maj januar 2012) CVR-nr Delårsrapport 2011/12 (1. maj 2011-31. januar 2012) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport pr. 31/1 2012 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere