121 Pelsdyr X Oms Får X Oms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34"

Transkript

1 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering i I/S 5. Indkomstopgørelse 6. Balance - virksomhed *) 7. Balance - privat *) 8. Kapitalforklaring - virksomhed 9. Kapitalforklaring - privat *) Balancen vises i dén opstilling, hvor egenkapitalen står som residual, og hvor der ikke er overskrift "Aktiver" og "Passiver". Se om valget her Forkortelser De fortegn, der bruges i definitionen er: pos Kun positiv saldo medtages i balancen neg Kun negativ saldo medtages i balancen vf Fortegn vendes i forhold til posteringerne De typer, der bruges i definitionen er: Oms Der medregnes beløb fra kasseregistrering og efterposteringer Sta.æn Der medregnes beløb fra ultimo balance minus primo balance Ult Der medregnes beløb fra ultimo I primokolonnen i balancen medregnes beløb fra primo balance Saldo Der medregnes saldo Sup Indtastes som supplerende oplysning Stammer fra skatteberegning 1. Virksomhedens resultat I dette afsnit indgår KUN posteringer med virksomhedskode (V=1). Der tages IKKE hensyn til personkode. Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer Kun i landbrug 100 Planteprodukter X Oms Mælk X Oms 111 Kvæg X Oms Svin X Oms Fjerkræ X Oms

2 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Konto- Konto- tekst tegn nummer sp.nr. 121 Pelsdyr X Oms Får X Oms Husdyr i øvrigt X Oms Kun i forretning 10 Varesalg X Oms 11 Varesalg 2 X Oms 12 Varesalg 3 X Oms 15 Engrossalg X Oms 16 Engrossalg 2 X Oms 17 Engrossalg 3 X Oms Arbejde efter regning X Oms 21 Arbejde efter regning 2 X Oms 25 Entreprise X Oms 26 Entreprise 2 X Oms 30 Tilbudsarbejde X Oms 31 Tilbudsarbejde 2 X Oms Arbejde i øvrigt X Oms Kørsel X Oms 41 Kørsel 2 X Oms 45 Honorar, salær, provision m.v. X Oms Maskinstationsindtægter HE X 3804 Oms 132 Skov, råstoffer mm. HE X Oms

3 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Konto- Konto- tekst tegn nummer sp.nr. 134 Andet hovedområde HE X 3839 Oms 141 Anden virksomhed 1 X Saldo rel.til Anden virksomhed 2 X Saldo rel.til Anden virksomhed 3 X Saldo rel.til Anden virksomhed 4 X Saldo rel.til Anden virksomhed 5 X Saldo rel.til Anden virksomhed 6 X Saldo rel.til Anden virksomhed 7 X Saldo rel.til Udlejning X Saldo rel.til Varer og tjenesteydelser udvalgte linjer X 150 Egne produkter X 3880 Oms Forskydning i igangværende arbejder X Sta.æn Nettoomsætning Valgfri subtotal note Ændring i besætning X Saldo Kun i landbrug 421 Ændring i jordbeholdning X Saldo 421 Ændring i foderbeholdning X Saldo Kun i forretning 421 Ændring i fremstillede varer X Saldo 421 Ændring i salgsbeholdning X Sta.æn Ændring i varelager udvalgte linjer 421 Ændring i varelager Valgfri subtotal linje X 160 Tilskud X Oms

4 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer Sygedagpenge X Oms 162 Maskinstationsindtægter X Oms Skov og råstoffer X Oms 166 Lejeindtægter X Oms Anden virksomhed fri X Saldo Anden virksomhed 2 fri X Saldo Anden virksomhed 1 X Saldo rel.til Anden virksomhed 2 X Saldo rel.til Anden virksomhed 3 X Saldo rel.til Anden virksomhed 4 X Saldo rel.til Anden virksomhed 5 X Saldo rel.til Anden virksomhed 6 X Saldo rel.til Anden virksomhed 7 X Saldo rel.til Udlejning X Saldo rel.til Anden indtjening X Oms

5 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer Andre driftsindtægter udvalgte linjer Andre indtægter Valgfri subtotal linje Indtægter og ændring varelager Delresultat linje X X Kun i landbrug 210 Omkostninger mark X Oms Indkøb besætning X Oms 220 Omkostninger husdyr X Oms Kun forretningsregnskab 200 Vare- og materialekøb Oms 202 Råvarekøb Oms 204 Køb af halvfabrikata Oms 206 Hjælpematerialer Oms Øvrige råvarer og hjælpematerialer X Oms 230 Ændring i indkøbt varelager X Sta.æn Omkostninger til råvarer og hælpematerialer udvalgte linjer Omk. til råvarer og hjælpemat. Valgfri subtotal linje X Kun i landbrug: 240 Maskinstation X Oms Kun i forretning: 242 Tjenesteydelser til videresalg X Oms 244 Underentreprenører X Oms 246 Garanti- og serviceomkostninger X Oms 248 Div.vedr. varekøb og materialer X Oms 252 Tab på debitorer X 4750 Oms 254 Salgsomkostninger, produktudvikling X Oms 260 Vedligehold X Oms 261 Småinventar X 4680 Oms

6 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer 262 Læhegn og skov X 4681 Oms 263 Straksfradrag X 4682 Oms 265 Energi X Oms 267 Lejeudgift X Oms 270 Forsikring X Oms 272 Kontor, administration mv. X 4759 Oms afrunding resultat 274 Ejendomsskatter mv. X Oms Diverse omkostninger X 4758 Oms Driftens andel af biludgifter X Oms 280 Privat andel af udgifter X Oms Andre eksterne omkostninger udvalgte linjer Andre eksterne omkostninger Valgfri subtotal linje Bruttoresultat Valgfri subtotal linje (skrives kun hvis der er personaleomkostn.) X 283 Personaleomkostninger X Oms Resultat før afskrivning Valgfri subtotal linje Afskrivning immaterielle aktiver Oms 723 Læhegn og skov 4981 Oms 723 Straksfradrag 4982 Oms Afskrivning fast ejendom Oms Nedrivningsfradrag 4979 Oms

7 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer 723 Afskrivning lejede lokaler Oms 725 Afskrivning driftsmidler Oms 725 Restsaldo driftsmidler 4998 Oms 725 Småinventar 4980 Oms alle straksafskrivninger Forskudsafskrivninger Saldo 726 Afskrivning bil mv Oms 720 Af- og nedskrivning anlægsaktiver udvalgte linjer Ændring i nedskrivning Saldo Ændring i forskelsbeløb Saldo 420 Ændring i nedskrivning og forskelsbeløb udvalgte linjer Genvundne afskrivninger Saldo 286 Fortjeneste vedsalg af bil mv Oms Negativ saldo driftsmidler 4985 Oms 286 Gevinst ved salg af anlægsaktiver udvalgte linjer Tab ved salg af anlægsaktiver Oms Afskrivninger mv. Valgfri subtotal linje , 420, Resultat før tilknyttet virksomhed (skrives kun hvis der er anden virksomhed) X 289 Anden virksomhed 1 X , 91 Saldo rel.til , Anden virksomhed 2 X , 92 Saldo rel.til , Anden virksomhed 3 X , 93 Saldo rel.til , Anden virksomhed 4 X , 94 Saldo rel.til , Anden virksomhed 5 X , 95 Saldo

8 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Konto- Kontotekst tegn nummer sp.nr. rel.til , Anden virksomhed 6 X , 96 Saldo rel.til , Anden virksomhed 7 X , 97 Saldo rel.til , Udlejning X ,98 Saldo rel.til , Indtjening i tilknyttet virksomhed udvalgte linjer 289 Resultat før renter X 290 Renteindtægter X Oms Periodisering renteindtægter X Sta.æn Anden kapitalindkomst X Saldo Finansielle indtægter udvalgte linjer X 296 Renteudgifter X Oms Periodisering renteudgifter X Sta.æn Finansielle omkostninger udvalgte linjer 296 Renter mv. i virksomhed Virksomhedens resultat nr.

9 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud I kolonnen til venstre betyder VS: kun MED virksomhedsordning og PS: kun UDEN virksomhedsordning VS/PS Linje i disponering af overskud Var Txt For- Kontotegn nummer Sp. Nr. VS PS Resultatet beskattes sådan: Resultat før renter beskattes sådan: Overført t. medarbejdende ægtefælle vf Saldo Kapitalafkast Saldo VS Kapitalafkast til ægtefælle vf 8568 Saldo VS Personlig indkomst Saldo vf vf 8591 PS Personlig indkomst Saldo Opsparing i VS-ordning 8591 Saldo Henlagt til konjunkturudligning 5065 Saldo Resultatet deles mellem ægtefællerne (skrivses kun hvis ligedeling) 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud I kolonnen til venstre betyder VS: kun MED virksomhedsordning og PS: kun UDEN virksomhedsordning VS/PS Linje i disponering af underskud Var. For- Kontotekst tegn nummer VS Efter Overførsel til ægtefælle af vf Saldo VS Er der et underskud på VS Afhængigt af beskatningen skrives: Hele underskuddet dækkes ved at hæve opsparing eller Hele underskuddet trækkes fra i kapitalindkomst eller Hele underskuddet trækkes fra i personlig indkomst eller Underskuddet beskattes sådan: Dækkes af hævet opsparing vf vf Trækkes fra i kapitalindkomst Trækkes fra i personlig indkomst Resultatet deles mellem ægtefællerne (skrives kun hvis ligedeling)

10 4. Virksomhedens resultat - disponering i I/S Note Linje i disponering i I/S Var Txt For- Kontotegn nummer Sp. Nr. Resultatet fordeles mellem deltagerne på denne måde: (en linje pr. deltager / spec.konto) Saldo 5. Indkomstopgørelse Indkomstopgørelsen følger samme definition for driftsherre og samlever/ægtefælle. Personens navn skrives over opgørelsen Hos driftsherren medregnes alt på virksomhedskode (V=1) og private poster (V=2) med personkode 1 og 2. Hos ægtefælle/samlever medregnes alt med privatkode (V=2) og personkode 3. Note Linje i indkomstopgørelse (hver person for sig) Var Txt V- Forkode tegn Kontonummer Sp. Nr. 300 Medarbejdende ægtefælle X 1 vf Saldo Personlig indkomst fra virksomhed / Underskud fra virksomhed Fra res. 600 Hævet opsparing 1 vf Saldo vf vf Rentekorrektion Saldo Hævet konjunkturudligning X Saldo 304 Anden virksomhed fri X Saldo Anden virksomhed fri 2 X Saldo Anden virksomhed 1 X ,71, 81,91 rel.til ,71, 81, ,81, Anden virksomhed 2 X ,72, 72,92 rel.til ,72, 72, ,72,92 Saldo Saldo

11 Note Linje i indkomstopgørelse (hver person for sig) Var Txt V- Forkode tegn Kontonummer Sp. Nr. 304 Anden virksomhed 3 X ,73, 83,93 rel.til ,73, 83, ,83, Anden virksomhed 4 X ,74, 84,94 rel.til ,74, 84, ,84, Anden virksomhed 5 X ,75, 85,95 rel.til ,75, 85, ,85, Anden virksomhed 6 X ,76, 86,96 rel.til ,76, 86, ,86, Anden virksomhed 7 X ,77, 87,97 rel.til ,77, 87, ,87, Udlejning X ,78, 88,98 rel.til ,78, 88, ,88,98 Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 304 udvalgte linjer 304 X Ligedeling af overskud til ægtefælle (Skrives kun hvis ligedeling) 306 Løn, honorar, gratiale mv Saldo Hædersgaver Sup Skattefri del af gratiale Særligt kapitalafkast ved køb af selskab Sup AM-indkomst 770 AM-bidrag 308 Pension, dagpenge, underholdsbidrag mv Saldo Pensionsfradrag Saldo

12 Note Linje i indkomstopgørelse (hver person for sig) Var Txt V- Forkode tegn Kontonummer Sp. Nr. 310 Andre fradrag i personlig indkomst Saldo 310 Pensionsfradrag mv. udvalgte linjer 310 Personlig indkomst Renter mv. fra virksomhed (Kun UDEN virksomhedsordning) Underskud fra virksomhed Kapitalafkast fra virksomhed Saldo Fra res. Fra res. 630 Rentekorrektion 1 vf Saldo Ligedeling af VS-kapitalindk. til ægtefælle (Skrives kun ved ligedeling) 301 Renteindtægter Saldo Anden kapitalindkomst Saldo Ophør aps supl.opl 303 Renteudgifter Saldo 5810 Ophør med anpartsvirksomhed Særligt kapitalafkast ved køb af selskab Sup Sup Kapitalindkomst 320 Ligningsmæssige fradrag Saldo Beskæftigelsesfradrag Ekstra befordringsfradrag Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst 330 Aktieindkomst Saldo Indkomst der spares op i virksomhed Saldo Gamle underskud er ikke modregnet her. Se modregning i skatteberegningen. (Udskrives kun hvis gamle underskud)

13 Note Linje i indkomstopgørelse (hver person for sig) Var Txt AM-bidrag Bundskat Topskat af personlig indkomst Topskat af kapitalindkomst Sundhedsbidrag og kommunale skatter Aktieskat Skat af opsparing Skat af konjunkturudligning Modregnet værdi af underskud Modregnet værdi af personfradrag Ejendomsværdiskat Modregnet negativ aktieskat ede skatter og AM-bidrag Indregnet restskat forrige år Betalt AM-bidrag og skat Overskydende skat og AM-bidrag / Restskat og -AM-bidrag V- Forkode tegn Kontonummer Sp. Nr. 6. Balance - virksomhed *) Balancens linjer er defineret ens i virksomhed og privat med nogle få undtagelser. Alle linjer vises begge steder, selv om nogle af dem er irrelevante og ikke må bruges, og vil give fejl, hvis man prøver. Se under fejlkonti i kapitalforklaringen. *) Balancen vises i dén opstilling, hvor egenkapitalen står som residual, og hvor der ikke er overskrift "Aktiver" og "Passiver" Note Linjer i balance - virksomhed Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 400 Rettigheder, udvikling mv. X Ult vf vf Goodwill X Ult vf Påbegyndte investeringer X Ult Immaterielle anlægsaktiver 405 Fast ejendom X Ult 1 vf vf Ult 1 vf Produktionsanlæg og driftsmidler X Ult

14 Note Linjer i balance - virksomhed Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Konto- Kontonummer sp.nr Øvrige materielle aktiver X Ult Påbegyndte investeringer X Ult Materielle anlægsaktiver 417 Andel i tilknyttet virksomhed X Ult 418 Værdipapirer X Ult Finansielle anlægsaktiver 551 Aktiver anden virksomhed X vf pos pos vf Ult Ult Besætning X 1 Ult (Husdyrbesætning) , , , (Anden besætning) Salgsbeholdninger X Ult Foderbeholdninger af egen avl X Ult 421 Jordbeholdninger X Ult 421 Indkøbte beholdninger X Ult

15 Note Linjer i balance - virksomhed Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 421 Varebeholdninger udvalgte linjer 421 Varebeholdninger X 430 Tilgodehavende X 1 pos Ult pos pos pos pos pos Moms og afgifter X Ult (kun her hvis men af alle konti er negativ) Hensættelse til tab tilgodehavender X Ult 430 Igangværende arbejde X Ult 430 Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed X 1 pos Ult pos Tilgode hos virksomhedsdeltagere og ledelse X 1 pos Ult Periodeafgrænsningsposter X 1 pos 2268 pos 2746 pos pos pos pos Ult 430 Tilgodehavende skat X Ult (kun her hvis men af alle konti er positiv) 430 Tilgodehavender Udvalgte linjer 430 Tilgodehavender X 435 Værdipapirer X Ult Likvide beholdninger X 1 pos Ult pos Likvide beholdninger Aktiver

16 Note Linjer i balance - virksomhed Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 420 Forskelsbeløb X Ult 420 Nedskrivning besætning X Ult 441 Konjunkturudligning X Ult 442 Andre hensatte forpligtelser X Ult Hensættelser anden virksomhed X Ult Hensat til privat hævning 1 vf 8580 Ult Saldo mellemregning med privat 1 vf 8600 Ult Hensatte forpligtelser 445 Realkreditinstitutter X Ult 445 Pante- og gældsbreve X Ult 445 Offentlige lån mv. X Ult Prioritetsgæld udvalgte linjer 445 X 450 Leverandører X 1 neg Ult 460 Ansvarlig lånekapital X Ult 460 Pengeinstitutter X 1 neg Ult Ult neg Leasingforpligtelser X ult 460 Gæld til tilknyttet virksomhed X 1 neg Ult neg Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse X 1 neg Ult Skat X (kun her hvis men af alle konti er negativ) 460 Anden gæld X 1 neg Ult neg neg neg neg

17 Note Linjer i balance - virksomhed Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 460 Moms og afgifter X Ult (kun her hvis men af alle konti er negativ) Periodeafgrænsningsposter X 1 neg 2268 Ult neg 2746 neg neg neg neg Anden gæld udvalgte linjer 460 X Gæld anden virksomhed X Ult neg neg Gældsforpligtelser Egenkapital i virksomhed Egenkapital i virksomhed 7. Balance - privat *) Balancens linjer er defineret ens i virksomhed og privat med nogle få undtagelser. Alle linjer vises begge steder, selv om nogle af dem er irrelevante og ikke må bruges, og vil give fejl, hvis man prøver. Se under fejlkonti i kapitalforklaringen. *) Balancen vises i dén opstilling, hvor egenkapitalen står som residual, og hvor der ikke er overskrift "Aktiver" og "Passiver" Note Linjer i balance - privat Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer Rettigheder, udvikling mv Ult vf vf Goodwill Ult vf Påbegyndte investeringer Ult Immaterielle anlægsaktiver 405 Stuehus X Ult vf

18 Note Linjer i balance - privat Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Konto- Konto- nummer sp.nr vf Ult vf Biler mv. X Ult Øvrige materielle aktiver X Ult Påbegyndte investeringer X Ult Materielle anlægsaktiver 417 Andel i tilknyttet virksomhed X Ult 418 Værdipapirer X Ult Finansielle anlægsaktiver, privat 551 Aktiver anden virksomhed X Ult pos pos vf Besætning X Ult 421 Salgsbeholdninger X Ult Foderbeholdninger af egen avl X Ult 421 Jordbeholdninger X Ult 421 Indkøbte beholdninger X Ult Varebeholdninger udvalgte X 2

19 Note Linjer i balance - privat Opstilling uden overskrifter Varebeholdninger, privat Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 430 Tilgodehavende X 2 pos Ult pos pos pos pos pos Moms og afgifter X Ult (kun her hvis men af alle konti er negativ) Hensættelse til tab tilgodehavende X Ult 430 Igangværende arbejde X Ult 430 Tilgode i tilknyttet virksomhed X 2 pos Ult pos Tilgode hos virksomhedsdeltagere og ledelse X 2 pos Ult Periodeafgrænsningsposter X 2 pos 2268 pos 2746 pos pos pos pos Ult 430 Tilgodehavende skat X Ult (kun her hvis men af alle konti er positiv) 430 Tilgodehavender udvalgte linjer 430 Tilgodehavender, privat 435 Værdipapirer X Ult Likvide beholdninger X 2 pos Ult pos Likvide beholdninger, privat Aktiver, privat 420 Forskelsbeløb X Ult

20 Note Linjer i balance - privat Var. V- For- Konto- Konto- Opstilling uden overskrifter tekst kode tegn nummer sp.nr. 420 Nedskrivning besætning X Ult 441 Konjunkturudligning X Ult 442 Andre hensatte forpligtelser X Ult Hensættelser anden virksomhed, privat X Hensat til privat hævning Ult Saldo mellemregning med virksomheden Ult Hensatte forpligtelser, privat 445 Realkreditinstitutter X Ult 445 Pante- og gældsbreve X Ult 445 Offentlige lån mv. X Ult Prioritetsgæld Udvalgte linjer Leverandører X 2 neg Ult 460 Ansvarlig lånekapital X Ult 460 Pengeinstitutter X 2 neg Ult neg Leasingforpligtelser X Ult Gæld til tilknyttet virksomhed X 2 neg Ult 460 neg Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse X 2 neg Ult Skat X (kun her hvis men af alle konti er negativ) 460 Anden gæld X 2 neg Ult neg neg neg neg Moms og afgifter X Ult (kun her hvis men af alle konti er negativ)

21 Note Linjer i balance - privat Var. V- For- Konto- Opstilling uden overskrifter tekst kode tegn nummer 460 Periodeafgrænsningsposter X 2 neg 2268 neg 2746 neg neg neg neg Ult 460 Anden gæld udvalgte linjer Gæld anden virksomhed X Ult neg neg Gældsforpligtelser, privat Egenkapital, privat Egenkapital virksomhed Egenkapital privat Samlet egenkapital 8. Kapitalforklaring - virksomhed Kapitalforklaringens linjer er defineret ens i virksomhed og privat med nogle få undtagelser. Alle linjer vises begge steder, selv om nogle af dem er irrelevante og ikke må bruges, og vil give fejl, hvis man prøver. Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Egenkapital primo fra balance Resultat virksomhed fra resultat 500 Tilbageført indkomstregulering X Saldo Skattefri indtægter X Saldo 7790 Indbetalt af deltagere i I/S X Saldo Indtægter der påvirker egenkapital 505 Udbetaling af driftsoverskud X Saldo 515 Ikke fradragsberettigede udgifter X Saldo 400 Konjunktur rettigheder mv. X Saldo Værdiændring fast ejendom X Saldo 1 vf 1005 Saldo 2 vf 1007 Saldo Saldo

22 Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Konto- Konto- tekst kode tegn nummer sp.nr Saldo 1 vf Oms 1 vf Oms 1 vf Oms 1 vf Oms Oms Saldo Saldo Saldo Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms 420 Konjunktur besætning X Saldo 520 Konjunktur andre aktiver X Saldo Konjunktur finansaktiver X Saldo Kursændringer gæld X Saldo Konjunktur aktiver anden virksomhed X Saldo vf Værdiregulering i alt Overført mellem virksomhed / privat 1 vf 8580 Sta.æn. (Kun MED virksomhedsordning) 8627 Saldo Saldo

23 Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer vf 8628 Saldo Netto indskud fra privat / Netto hævet til privat (kun UDEN virksomhedsordning) Afstemning Egenkapital i virksomhed ultimo Hvis der er afstemningsfejl, skrives (før EK ultimo): Fejlkonti 1. Må ikke bruges i skat 1019 alle 1039 alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle 9448 alle alle 2. Må ikke bruges til virksomhed alle alle 2798 alle alle alle alle alle alle 3. Må ikke bruges i VS-ordning ægtefælle personkode saldo ægtefælle personkode saldo 4. Må ikke bruges i forretningsregnskab saldo saldo 5. Må kun bruges i kap.afk.ordn saldo 6. Må kun bruges i I/S saldo saldo Afstemningsfejl 1. Fejl, kasseregistrering stemmer ikke 2. Fejl, konti skal stemme

24 Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Fejl, frie mellemregninger stemmer ikke Fejl, afskrivningsmodul kontra 49xx Afstemningsfejl køb/salg ejendom Afstemningsfejl grundforbedring Afstemningsfejl bygninger Afstemningsfejl immaterielle

25 Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Afstemningsfejl driftsmidler Afstemningsfejl bl. driftsmidler Fejl, anden virksomhed Afstemningsfejl moms, A-skat mv Saldo 8403 Sta.æn Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Uspecificeret afstemningsfejl 9. Kapitalforklaring - privat Kapitalforklaringens linjer er defineret ens i virksomhed og privat med nogle få undtagelser. Alle linjer vises begge steder, selv om nogle af dem er irrelevante og ikke må bruges, og vil give fejl, hvis man prøver. Note Linje i kapitalforklaring privat Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Privat egenkapital primo fra balance Indkomst før AM-bidrag fra indkomst Ægtefælles Indkomst før AM-bidrag X fra indkomst 500 Tilbageført indkomstregulering, privat X Saldo Skattefri indtægter, privat X Saldo 7790 Indtægter der påvirker egenkapital 510 Privatforbrug X Saldo 7901 afrunding 515 Ikke fradragsberettigede udgifter, privat X Saldo 517 Skat X Saldo

26 Note Linje i kapitalforklaring privat Udgifter der påvirker egenkapital Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Konjunktur rettigheder, privat Saldo Værdiændring stuehus, privat X Saldo vf vf Konjunktur andre aktiver, privat X Saldo Konjunktur finansaktiver, privat X Saldo Kursændringer gæld, privat X Saldo Konjunktur aktiver anden virksomhed, privat X Saldo Værdiregulering i alt Netto indskud til virksomhed / Netto hævet fra virksomhed Egenkapital privat ultimo vf fra kap.forkl. virksomhed Hvis der er afstemningsfejl, skrives (før EK ultimo): Fejlkonti 1. Må ikke bruges til privat i skat alle alle alle alle alle alle 5059 kasse alle 5099 alle alle alle

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Definition årsrapport B, drift

Definition årsrapport B, drift Definition årsrapport B, drift Dato: 27-11-2009 I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6)

Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Privat regnskab, virk. resultat efter KAO (J6) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (F6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

MURERMESTER MADS LARSEN ApS

MURERMESTER MADS LARSEN ApS MURERMESTER MADS LARSEN ApS Årsrapport 6. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Mads Larsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

INTERNATIONAL TECH ApS

INTERNATIONAL TECH ApS INTERNATIONAL TECH ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2013 Torben Madsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til

Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Regnskabsår 2010 Regnskab for sideaktivitet Hald Ege Varmeværk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0387 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sct. Jørgen V-K Hald Ege Varmeværk Viborg kommune

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2015 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

REVI-SOFT. Kære Revisor. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark. Informationsteknologiske løsninger for revisorer

REVI-SOFT. Kære Revisor. REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark. Informationsteknologiske løsninger for revisorer RS REVI-SOFT REVI-SOFT A/S Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 Telefax (+45) 86 28 88 01 E-mail revi-soft@revi-soft.dk Internet www.revi-soft.dk SE-nr./VAT no. DK

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AR SERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AR SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05/2013 Keyhan Moazzeni Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Døstrup Betonentreprise ApS Årsrapport

Døstrup Betonentreprise ApS Årsrapport Døstrup Betonentreprise ApS CVR: 33384122 1. januar 2013-31. december 2013 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 19. maj 2014 Dirigent: Henrik Nielsen side 2 Indhold

Læs mere

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M.

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. 26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. DAGSORDEN Moms Anbefalet arbejdsgang ved helårsmoms Udfordringer Kendte fejl Skattedisponeringsbilledet Brush up hvordan læses og

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7)

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for et interessentskab med op til 10 interessenter. Rapporten er primært tænkt som et

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Boligforeningen Højstrup Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder Fra Til

Boligforeningen Højstrup Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0167 LBF-nr.: 940 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Højstrup Kapitalindskud m.v. i andre virksomheder

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2014 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Selskab, årsrapport ekstern (C6)

Selskab, årsrapport ekstern (C6) Selskab, årsrapport ekstern (C6) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den eksterne årsrapport for et selskab. Rapporten specificerer bruttoresultatet. Der er noter til alle

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport 2010. Årsrapport 2008-09. DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09.

Årsrapport 2010. Årsrapport 2008-09. DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09. Årsrapport 2010 Årsrapport 2008-09 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09.2009 DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N Indholdsfortegnelse 2 Årsrapport Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober september 2014 Kjeldgård Svineprod. A/S CVR:

Årsrapport. 1. oktober september 2014 Kjeldgård Svineprod. A/S CVR: 1. oktober 2013-30. september 2014 Kjeldgård Svineprod. A/S CVR: 32834329 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 22. februar 2015 Dirigent: Marianne Jørgensen LMO.DK 7015

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere