121 Pelsdyr X Oms Får X Oms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34"

Transkript

1 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering i I/S 5. Indkomstopgørelse 6. Balance - virksomhed *) 7. Balance - privat *) 8. Kapitalforklaring - virksomhed 9. Kapitalforklaring - privat *) Balancen vises i dén opstilling, hvor egenkapitalen står som residual, og hvor der ikke er overskrift "Aktiver" og "Passiver". Se om valget her Forkortelser De fortegn, der bruges i definitionen er: pos Kun positiv saldo medtages i balancen neg Kun negativ saldo medtages i balancen vf Fortegn vendes i forhold til posteringerne De typer, der bruges i definitionen er: Oms Der medregnes beløb fra kasseregistrering og efterposteringer Sta.æn Der medregnes beløb fra ultimo balance minus primo balance Ult Der medregnes beløb fra ultimo I primokolonnen i balancen medregnes beløb fra primo balance Saldo Der medregnes saldo Sup Indtastes som supplerende oplysning Stammer fra skatteberegning 1. Virksomhedens resultat I dette afsnit indgår KUN posteringer med virksomhedskode (V=1). Der tages IKKE hensyn til personkode. Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer Kun i landbrug 100 Planteprodukter X Oms Mælk X Oms 111 Kvæg X Oms Svin X Oms Fjerkræ X Oms

2 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Konto- Konto- tekst tegn nummer sp.nr. 121 Pelsdyr X Oms Får X Oms Husdyr i øvrigt X Oms Kun i forretning 10 Varesalg X Oms 11 Varesalg 2 X Oms 12 Varesalg 3 X Oms 15 Engrossalg X Oms 16 Engrossalg 2 X Oms 17 Engrossalg 3 X Oms Arbejde efter regning X Oms 21 Arbejde efter regning 2 X Oms 25 Entreprise X Oms 26 Entreprise 2 X Oms 30 Tilbudsarbejde X Oms 31 Tilbudsarbejde 2 X Oms Arbejde i øvrigt X Oms Kørsel X Oms 41 Kørsel 2 X Oms 45 Honorar, salær, provision m.v. X Oms Maskinstationsindtægter HE X 3804 Oms 132 Skov, råstoffer mm. HE X Oms

3 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Konto- Konto- tekst tegn nummer sp.nr. 134 Andet hovedområde HE X 3839 Oms 141 Anden virksomhed 1 X Saldo rel.til Anden virksomhed 2 X Saldo rel.til Anden virksomhed 3 X Saldo rel.til Anden virksomhed 4 X Saldo rel.til Anden virksomhed 5 X Saldo rel.til Anden virksomhed 6 X Saldo rel.til Anden virksomhed 7 X Saldo rel.til Udlejning X Saldo rel.til Varer og tjenesteydelser udvalgte linjer X 150 Egne produkter X 3880 Oms Forskydning i igangværende arbejder X Sta.æn Nettoomsætning Valgfri subtotal note Ændring i besætning X Saldo Kun i landbrug 421 Ændring i jordbeholdning X Saldo 421 Ændring i foderbeholdning X Saldo Kun i forretning 421 Ændring i fremstillede varer X Saldo 421 Ændring i salgsbeholdning X Sta.æn Ændring i varelager udvalgte linjer 421 Ændring i varelager Valgfri subtotal linje X 160 Tilskud X Oms

4 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer Sygedagpenge X Oms 162 Maskinstationsindtægter X Oms Skov og råstoffer X Oms 166 Lejeindtægter X Oms Anden virksomhed fri X Saldo Anden virksomhed 2 fri X Saldo Anden virksomhed 1 X Saldo rel.til Anden virksomhed 2 X Saldo rel.til Anden virksomhed 3 X Saldo rel.til Anden virksomhed 4 X Saldo rel.til Anden virksomhed 5 X Saldo rel.til Anden virksomhed 6 X Saldo rel.til Anden virksomhed 7 X Saldo rel.til Udlejning X Saldo rel.til Anden indtjening X Oms

5 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer Andre driftsindtægter udvalgte linjer Andre indtægter Valgfri subtotal linje Indtægter og ændring varelager Delresultat linje X X Kun i landbrug 210 Omkostninger mark X Oms Indkøb besætning X Oms 220 Omkostninger husdyr X Oms Kun forretningsregnskab 200 Vare- og materialekøb Oms 202 Råvarekøb Oms 204 Køb af halvfabrikata Oms 206 Hjælpematerialer Oms Øvrige råvarer og hjælpematerialer X Oms 230 Ændring i indkøbt varelager X Sta.æn Omkostninger til råvarer og hælpematerialer udvalgte linjer Omk. til råvarer og hjælpemat. Valgfri subtotal linje X Kun i landbrug: 240 Maskinstation X Oms Kun i forretning: 242 Tjenesteydelser til videresalg X Oms 244 Underentreprenører X Oms 246 Garanti- og serviceomkostninger X Oms 248 Div.vedr. varekøb og materialer X Oms 252 Tab på debitorer X 4750 Oms 254 Salgsomkostninger, produktudvikling X Oms 260 Vedligehold X Oms 261 Småinventar X 4680 Oms

6 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer 262 Læhegn og skov X 4681 Oms 263 Straksfradrag X 4682 Oms 265 Energi X Oms 267 Lejeudgift X Oms 270 Forsikring X Oms 272 Kontor, administration mv. X 4759 Oms afrunding resultat 274 Ejendomsskatter mv. X Oms Diverse omkostninger X 4758 Oms Driftens andel af biludgifter X Oms 280 Privat andel af udgifter X Oms Andre eksterne omkostninger udvalgte linjer Andre eksterne omkostninger Valgfri subtotal linje Bruttoresultat Valgfri subtotal linje (skrives kun hvis der er personaleomkostn.) X 283 Personaleomkostninger X Oms Resultat før afskrivning Valgfri subtotal linje Afskrivning immaterielle aktiver Oms 723 Læhegn og skov 4981 Oms 723 Straksfradrag 4982 Oms Afskrivning fast ejendom Oms Nedrivningsfradrag 4979 Oms

7 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Kontotekst tegn nummer 723 Afskrivning lejede lokaler Oms 725 Afskrivning driftsmidler Oms 725 Restsaldo driftsmidler 4998 Oms 725 Småinventar 4980 Oms alle straksafskrivninger Forskudsafskrivninger Saldo 726 Afskrivning bil mv Oms 720 Af- og nedskrivning anlægsaktiver udvalgte linjer Ændring i nedskrivning Saldo Ændring i forskelsbeløb Saldo 420 Ændring i nedskrivning og forskelsbeløb udvalgte linjer Genvundne afskrivninger Saldo 286 Fortjeneste vedsalg af bil mv Oms Negativ saldo driftsmidler 4985 Oms 286 Gevinst ved salg af anlægsaktiver udvalgte linjer Tab ved salg af anlægsaktiver Oms Afskrivninger mv. Valgfri subtotal linje , 420, Resultat før tilknyttet virksomhed (skrives kun hvis der er anden virksomhed) X 289 Anden virksomhed 1 X , 91 Saldo rel.til , Anden virksomhed 2 X , 92 Saldo rel.til , Anden virksomhed 3 X , 93 Saldo rel.til , Anden virksomhed 4 X , 94 Saldo rel.til , Anden virksomhed 5 X , 95 Saldo

8 Note Linje i virksomhedens resultat Var For- Konto- Kontotekst tegn nummer sp.nr. rel.til , Anden virksomhed 6 X , 96 Saldo rel.til , Anden virksomhed 7 X , 97 Saldo rel.til , Udlejning X ,98 Saldo rel.til , Indtjening i tilknyttet virksomhed udvalgte linjer 289 Resultat før renter X 290 Renteindtægter X Oms Periodisering renteindtægter X Sta.æn Anden kapitalindkomst X Saldo Finansielle indtægter udvalgte linjer X 296 Renteudgifter X Oms Periodisering renteudgifter X Sta.æn Finansielle omkostninger udvalgte linjer 296 Renter mv. i virksomhed Virksomhedens resultat nr.

9 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud I kolonnen til venstre betyder VS: kun MED virksomhedsordning og PS: kun UDEN virksomhedsordning VS/PS Linje i disponering af overskud Var Txt For- Kontotegn nummer Sp. Nr. VS PS Resultatet beskattes sådan: Resultat før renter beskattes sådan: Overført t. medarbejdende ægtefælle vf Saldo Kapitalafkast Saldo VS Kapitalafkast til ægtefælle vf 8568 Saldo VS Personlig indkomst Saldo vf vf 8591 PS Personlig indkomst Saldo Opsparing i VS-ordning 8591 Saldo Henlagt til konjunkturudligning 5065 Saldo Resultatet deles mellem ægtefællerne (skrivses kun hvis ligedeling) 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud I kolonnen til venstre betyder VS: kun MED virksomhedsordning og PS: kun UDEN virksomhedsordning VS/PS Linje i disponering af underskud Var. For- Kontotekst tegn nummer VS Efter Overførsel til ægtefælle af vf Saldo VS Er der et underskud på VS Afhængigt af beskatningen skrives: Hele underskuddet dækkes ved at hæve opsparing eller Hele underskuddet trækkes fra i kapitalindkomst eller Hele underskuddet trækkes fra i personlig indkomst eller Underskuddet beskattes sådan: Dækkes af hævet opsparing vf vf Trækkes fra i kapitalindkomst Trækkes fra i personlig indkomst Resultatet deles mellem ægtefællerne (skrives kun hvis ligedeling)

10 4. Virksomhedens resultat - disponering i I/S Note Linje i disponering i I/S Var Txt For- Kontotegn nummer Sp. Nr. Resultatet fordeles mellem deltagerne på denne måde: (en linje pr. deltager / spec.konto) Saldo 5. Indkomstopgørelse Indkomstopgørelsen følger samme definition for driftsherre og samlever/ægtefælle. Personens navn skrives over opgørelsen Hos driftsherren medregnes alt på virksomhedskode (V=1) og private poster (V=2) med personkode 1 og 2. Hos ægtefælle/samlever medregnes alt med privatkode (V=2) og personkode 3. Note Linje i indkomstopgørelse (hver person for sig) Var Txt V- Forkode tegn Kontonummer Sp. Nr. 300 Medarbejdende ægtefælle X 1 vf Saldo Personlig indkomst fra virksomhed / Underskud fra virksomhed Fra res. 600 Hævet opsparing 1 vf Saldo vf vf Rentekorrektion Saldo Hævet konjunkturudligning X Saldo 304 Anden virksomhed fri X Saldo Anden virksomhed fri 2 X Saldo Anden virksomhed 1 X ,71, 81,91 rel.til ,71, 81, ,81, Anden virksomhed 2 X ,72, 72,92 rel.til ,72, 72, ,72,92 Saldo Saldo

11 Note Linje i indkomstopgørelse (hver person for sig) Var Txt V- Forkode tegn Kontonummer Sp. Nr. 304 Anden virksomhed 3 X ,73, 83,93 rel.til ,73, 83, ,83, Anden virksomhed 4 X ,74, 84,94 rel.til ,74, 84, ,84, Anden virksomhed 5 X ,75, 85,95 rel.til ,75, 85, ,85, Anden virksomhed 6 X ,76, 86,96 rel.til ,76, 86, ,86, Anden virksomhed 7 X ,77, 87,97 rel.til ,77, 87, ,87, Udlejning X ,78, 88,98 rel.til ,78, 88, ,88,98 Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 304 udvalgte linjer 304 X Ligedeling af overskud til ægtefælle (Skrives kun hvis ligedeling) 306 Løn, honorar, gratiale mv Saldo Hædersgaver Sup Skattefri del af gratiale Særligt kapitalafkast ved køb af selskab Sup AM-indkomst 770 AM-bidrag 308 Pension, dagpenge, underholdsbidrag mv Saldo Pensionsfradrag Saldo

12 Note Linje i indkomstopgørelse (hver person for sig) Var Txt V- Forkode tegn Kontonummer Sp. Nr. 310 Andre fradrag i personlig indkomst Saldo 310 Pensionsfradrag mv. udvalgte linjer 310 Personlig indkomst Renter mv. fra virksomhed (Kun UDEN virksomhedsordning) Underskud fra virksomhed Kapitalafkast fra virksomhed Saldo Fra res. Fra res. 630 Rentekorrektion 1 vf Saldo Ligedeling af VS-kapitalindk. til ægtefælle (Skrives kun ved ligedeling) 301 Renteindtægter Saldo Anden kapitalindkomst Saldo Ophør aps supl.opl 303 Renteudgifter Saldo 5810 Ophør med anpartsvirksomhed Særligt kapitalafkast ved køb af selskab Sup Sup Kapitalindkomst 320 Ligningsmæssige fradrag Saldo Beskæftigelsesfradrag Ekstra befordringsfradrag Ligningsmæssige fradrag Skattepligtig indkomst 330 Aktieindkomst Saldo Indkomst der spares op i virksomhed Saldo Gamle underskud er ikke modregnet her. Se modregning i skatteberegningen. (Udskrives kun hvis gamle underskud)

13 Note Linje i indkomstopgørelse (hver person for sig) Var Txt AM-bidrag Bundskat Topskat af personlig indkomst Topskat af kapitalindkomst Sundhedsbidrag og kommunale skatter Aktieskat Skat af opsparing Skat af konjunkturudligning Modregnet værdi af underskud Modregnet værdi af personfradrag Ejendomsværdiskat Modregnet negativ aktieskat ede skatter og AM-bidrag Indregnet restskat forrige år Betalt AM-bidrag og skat Overskydende skat og AM-bidrag / Restskat og -AM-bidrag V- Forkode tegn Kontonummer Sp. Nr. 6. Balance - virksomhed *) Balancens linjer er defineret ens i virksomhed og privat med nogle få undtagelser. Alle linjer vises begge steder, selv om nogle af dem er irrelevante og ikke må bruges, og vil give fejl, hvis man prøver. Se under fejlkonti i kapitalforklaringen. *) Balancen vises i dén opstilling, hvor egenkapitalen står som residual, og hvor der ikke er overskrift "Aktiver" og "Passiver" Note Linjer i balance - virksomhed Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 400 Rettigheder, udvikling mv. X Ult vf vf Goodwill X Ult vf Påbegyndte investeringer X Ult Immaterielle anlægsaktiver 405 Fast ejendom X Ult 1 vf vf Ult 1 vf Produktionsanlæg og driftsmidler X Ult

14 Note Linjer i balance - virksomhed Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Konto- Kontonummer sp.nr Øvrige materielle aktiver X Ult Påbegyndte investeringer X Ult Materielle anlægsaktiver 417 Andel i tilknyttet virksomhed X Ult 418 Værdipapirer X Ult Finansielle anlægsaktiver 551 Aktiver anden virksomhed X vf pos pos vf Ult Ult Besætning X 1 Ult (Husdyrbesætning) , , , (Anden besætning) Salgsbeholdninger X Ult Foderbeholdninger af egen avl X Ult 421 Jordbeholdninger X Ult 421 Indkøbte beholdninger X Ult

15 Note Linjer i balance - virksomhed Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 421 Varebeholdninger udvalgte linjer 421 Varebeholdninger X 430 Tilgodehavende X 1 pos Ult pos pos pos pos pos Moms og afgifter X Ult (kun her hvis men af alle konti er negativ) Hensættelse til tab tilgodehavender X Ult 430 Igangværende arbejde X Ult 430 Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed X 1 pos Ult pos Tilgode hos virksomhedsdeltagere og ledelse X 1 pos Ult Periodeafgrænsningsposter X 1 pos 2268 pos 2746 pos pos pos pos Ult 430 Tilgodehavende skat X Ult (kun her hvis men af alle konti er positiv) 430 Tilgodehavender Udvalgte linjer 430 Tilgodehavender X 435 Værdipapirer X Ult Likvide beholdninger X 1 pos Ult pos Likvide beholdninger Aktiver

16 Note Linjer i balance - virksomhed Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 420 Forskelsbeløb X Ult 420 Nedskrivning besætning X Ult 441 Konjunkturudligning X Ult 442 Andre hensatte forpligtelser X Ult Hensættelser anden virksomhed X Ult Hensat til privat hævning 1 vf 8580 Ult Saldo mellemregning med privat 1 vf 8600 Ult Hensatte forpligtelser 445 Realkreditinstitutter X Ult 445 Pante- og gældsbreve X Ult 445 Offentlige lån mv. X Ult Prioritetsgæld udvalgte linjer 445 X 450 Leverandører X 1 neg Ult 460 Ansvarlig lånekapital X Ult 460 Pengeinstitutter X 1 neg Ult Ult neg Leasingforpligtelser X ult 460 Gæld til tilknyttet virksomhed X 1 neg Ult neg Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse X 1 neg Ult Skat X (kun her hvis men af alle konti er negativ) 460 Anden gæld X 1 neg Ult neg neg neg neg

17 Note Linjer i balance - virksomhed Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 460 Moms og afgifter X Ult (kun her hvis men af alle konti er negativ) Periodeafgrænsningsposter X 1 neg 2268 Ult neg 2746 neg neg neg neg Anden gæld udvalgte linjer 460 X Gæld anden virksomhed X Ult neg neg Gældsforpligtelser Egenkapital i virksomhed Egenkapital i virksomhed 7. Balance - privat *) Balancens linjer er defineret ens i virksomhed og privat med nogle få undtagelser. Alle linjer vises begge steder, selv om nogle af dem er irrelevante og ikke må bruges, og vil give fejl, hvis man prøver. Se under fejlkonti i kapitalforklaringen. *) Balancen vises i dén opstilling, hvor egenkapitalen står som residual, og hvor der ikke er overskrift "Aktiver" og "Passiver" Note Linjer i balance - privat Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer Rettigheder, udvikling mv Ult vf vf Goodwill Ult vf Påbegyndte investeringer Ult Immaterielle anlægsaktiver 405 Stuehus X Ult vf

18 Note Linjer i balance - privat Opstilling uden overskrifter Var. V- tekst kode Fortegn Konto- Konto- nummer sp.nr vf Ult vf Biler mv. X Ult Øvrige materielle aktiver X Ult Påbegyndte investeringer X Ult Materielle anlægsaktiver 417 Andel i tilknyttet virksomhed X Ult 418 Værdipapirer X Ult Finansielle anlægsaktiver, privat 551 Aktiver anden virksomhed X Ult pos pos vf Besætning X Ult 421 Salgsbeholdninger X Ult Foderbeholdninger af egen avl X Ult 421 Jordbeholdninger X Ult 421 Indkøbte beholdninger X Ult Varebeholdninger udvalgte X 2

19 Note Linjer i balance - privat Opstilling uden overskrifter Varebeholdninger, privat Var. V- tekst kode Fortegn Kontonummer 430 Tilgodehavende X 2 pos Ult pos pos pos pos pos Moms og afgifter X Ult (kun her hvis men af alle konti er negativ) Hensættelse til tab tilgodehavende X Ult 430 Igangværende arbejde X Ult 430 Tilgode i tilknyttet virksomhed X 2 pos Ult pos Tilgode hos virksomhedsdeltagere og ledelse X 2 pos Ult Periodeafgrænsningsposter X 2 pos 2268 pos 2746 pos pos pos pos Ult 430 Tilgodehavende skat X Ult (kun her hvis men af alle konti er positiv) 430 Tilgodehavender udvalgte linjer 430 Tilgodehavender, privat 435 Værdipapirer X Ult Likvide beholdninger X 2 pos Ult pos Likvide beholdninger, privat Aktiver, privat 420 Forskelsbeløb X Ult

20 Note Linjer i balance - privat Var. V- For- Konto- Konto- Opstilling uden overskrifter tekst kode tegn nummer sp.nr. 420 Nedskrivning besætning X Ult 441 Konjunkturudligning X Ult 442 Andre hensatte forpligtelser X Ult Hensættelser anden virksomhed, privat X Hensat til privat hævning Ult Saldo mellemregning med virksomheden Ult Hensatte forpligtelser, privat 445 Realkreditinstitutter X Ult 445 Pante- og gældsbreve X Ult 445 Offentlige lån mv. X Ult Prioritetsgæld Udvalgte linjer Leverandører X 2 neg Ult 460 Ansvarlig lånekapital X Ult 460 Pengeinstitutter X 2 neg Ult neg Leasingforpligtelser X Ult Gæld til tilknyttet virksomhed X 2 neg Ult 460 neg Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse X 2 neg Ult Skat X (kun her hvis men af alle konti er negativ) 460 Anden gæld X 2 neg Ult neg neg neg neg Moms og afgifter X Ult (kun her hvis men af alle konti er negativ)

21 Note Linjer i balance - privat Var. V- For- Konto- Opstilling uden overskrifter tekst kode tegn nummer 460 Periodeafgrænsningsposter X 2 neg 2268 neg 2746 neg neg neg neg Ult 460 Anden gæld udvalgte linjer Gæld anden virksomhed X Ult neg neg Gældsforpligtelser, privat Egenkapital, privat Egenkapital virksomhed Egenkapital privat Samlet egenkapital 8. Kapitalforklaring - virksomhed Kapitalforklaringens linjer er defineret ens i virksomhed og privat med nogle få undtagelser. Alle linjer vises begge steder, selv om nogle af dem er irrelevante og ikke må bruges, og vil give fejl, hvis man prøver. Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Egenkapital primo fra balance Resultat virksomhed fra resultat 500 Tilbageført indkomstregulering X Saldo Skattefri indtægter X Saldo 7790 Indbetalt af deltagere i I/S X Saldo Indtægter der påvirker egenkapital 505 Udbetaling af driftsoverskud X Saldo 515 Ikke fradragsberettigede udgifter X Saldo 400 Konjunktur rettigheder mv. X Saldo Værdiændring fast ejendom X Saldo 1 vf 1005 Saldo 2 vf 1007 Saldo Saldo

22 Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Konto- Konto- tekst kode tegn nummer sp.nr Saldo 1 vf Oms 1 vf Oms 1 vf Oms 1 vf Oms Oms Saldo Saldo Saldo Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms Oms 420 Konjunktur besætning X Saldo 520 Konjunktur andre aktiver X Saldo Konjunktur finansaktiver X Saldo Kursændringer gæld X Saldo Konjunktur aktiver anden virksomhed X Saldo vf Værdiregulering i alt Overført mellem virksomhed / privat 1 vf 8580 Sta.æn. (Kun MED virksomhedsordning) 8627 Saldo Saldo

23 Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer vf 8628 Saldo Netto indskud fra privat / Netto hævet til privat (kun UDEN virksomhedsordning) Afstemning Egenkapital i virksomhed ultimo Hvis der er afstemningsfejl, skrives (før EK ultimo): Fejlkonti 1. Må ikke bruges i skat 1019 alle 1039 alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle 9448 alle alle 2. Må ikke bruges til virksomhed alle alle 2798 alle alle alle alle alle alle 3. Må ikke bruges i VS-ordning ægtefælle personkode saldo ægtefælle personkode saldo 4. Må ikke bruges i forretningsregnskab saldo saldo 5. Må kun bruges i kap.afk.ordn saldo 6. Må kun bruges i I/S saldo saldo Afstemningsfejl 1. Fejl, kasseregistrering stemmer ikke 2. Fejl, konti skal stemme

24 Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Fejl, frie mellemregninger stemmer ikke Fejl, afskrivningsmodul kontra 49xx Afstemningsfejl køb/salg ejendom Afstemningsfejl grundforbedring Afstemningsfejl bygninger Afstemningsfejl immaterielle

25 Note Linje i kapitalforklaring virksomhed Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Afstemningsfejl driftsmidler Afstemningsfejl bl. driftsmidler Fejl, anden virksomhed Afstemningsfejl moms, A-skat mv Saldo 8403 Sta.æn Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Uspecificeret afstemningsfejl 9. Kapitalforklaring - privat Kapitalforklaringens linjer er defineret ens i virksomhed og privat med nogle få undtagelser. Alle linjer vises begge steder, selv om nogle af dem er irrelevante og ikke må bruges, og vil give fejl, hvis man prøver. Note Linje i kapitalforklaring privat Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Privat egenkapital primo fra balance Indkomst før AM-bidrag fra indkomst Ægtefælles Indkomst før AM-bidrag X fra indkomst 500 Tilbageført indkomstregulering, privat X Saldo Skattefri indtægter, privat X Saldo 7790 Indtægter der påvirker egenkapital 510 Privatforbrug X Saldo 7901 afrunding 515 Ikke fradragsberettigede udgifter, privat X Saldo 517 Skat X Saldo

26 Note Linje i kapitalforklaring privat Udgifter der påvirker egenkapital Var. V- For- Kontotekst kode tegn nummer Konjunktur rettigheder, privat Saldo Værdiændring stuehus, privat X Saldo vf vf Konjunktur andre aktiver, privat X Saldo Konjunktur finansaktiver, privat X Saldo Kursændringer gæld, privat X Saldo Konjunktur aktiver anden virksomhed, privat X Saldo Værdiregulering i alt Netto indskud til virksomhed / Netto hævet fra virksomhed Egenkapital privat ultimo vf fra kap.forkl. virksomhed Hvis der er afstemningsfejl, skrives (før EK ultimo): Fejlkonti 1. Må ikke bruges til privat i skat alle alle alle alle alle alle 5059 kasse alle 5099 alle alle alle

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

Konto Kontonavn Kontotype Moms

Konto Kontonavn Kontotype Moms 1 9999 RESULTATOPGØRELSEN Overskrift 10000 Omsætning Overskrift 10112 Varesalg Drift U 10115 Varesalg EU (B) Drift 10120 Eksport øvrige lande (C) Drift 10122 Varesalg Drift U 10130 Momsfrit varesalg Drift

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere