SMART Document Camera 450. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMART Document Camera 450. Brugervejledning"

Transkript

1 SMART Dcument Camera 450 Brugervejledning

2 Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer nline på smarttech.cm/registratin. Gem følgende infrmatin, hvis du skulle få brug fr at kntakte SMART Supprt. Serienummer: Købsdat: FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet g verhlder grænserne fr digitale enheder i klasse A i verensstemmelse med kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat fr at sikre en rimelig beskyttelse md skadelig interferens i erhvervsinstallatiner. Udstyret genererer, anvender g kan udsende radifrekvensenergi g kan desuden frårsage skadelig interferens fr radikmmunikatiner, hvis det ikke installeres g anvendes i verensstemmelse med prducentens instruktiner. Brug af udstyret i bebelsesmråder vil sandsynligvis frårsage skadelig interferens, g brugeren skal i så tilfælde udbedre interferensen fr egen regning. Meddelelse m varemærker SMART Dcument Camera, SMART Bard, SMART Ntebk, SMART Exchange, smarttech, SMART-lget g alle SMART-slganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technlgies ULC i USA g/eller andre lande. Ggle 3D Warehuse g SketchUp er varemærker tilhørende Ggle Inc. Adbe, Reader g Acrbat er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adbe Systems Incrprated i USA g/eller andre lande. Windws er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Micrsft Crpratin i USA g/eller andre lande. Mac g OS X er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA g andre lande. Alle andre tredjepartsprdukter g firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Meddelelse m cpyright 2012 SMART Technlgies ULC. Alle rettigheder frbehldes. Intet i denne publikatin må gengives, verføres, kpieres, lagres i et søgesystem eller versættes til et andet sprg i ngen frm eller på ngen måde uden frudgående skriftlig tilladelse fra SMART Technlgies ULC. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel g skal ikke betragtes sm en frpligtelse fra SMARTs side. Dette prdukt g/eller brug deraf er mfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter. 01/2013

3 Vigtige plysninger A D V A R S E L Hvis ikke de installatinsinstruktiner, der følger med SMART-prduktet, følges, er der fare fr persn- g prduktskade. Kntrllér, at eventuelle ledninger, der strækker sig hen ver gulvet til SMART-prduktet, er rdentligt bundtet g markeret fr at frhindre, at ngen snubler ver dem. Fr at reducere risiken fr brand eller elektrisk stød må SMART-prduktet ikke udsættes fr regn eller fugt. Skub ikke fremmedbjekter ind i åbningerne på dit SMART-prdukt. SMART-prduktet må ikke åbnes eller skilles ad. Du risikerer at få elektrisk stød på grund af den høje spænding i kabinettet. Åbning af kabinettet gør desuden garantien ugyldig. Kameraarmen på SMART-prduktet har led, hvr fingre kan kmme i klemme, når kameraarmen flyttes. Hld fingrene væk fra klemmepunkter. Kig ikke ind i lyset, g lys ikke andre direkte ind i øjnene. Sluk fr lyset, når du viser eller tager billeder af mennesker. Undgå at verbelaste stikkntakter eller frlængerledninger, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Sluk fr SMART-prduktet, g tag stikket ud af kntakten frud fr trdenvejr. I trdenvejr må du ikke røre ved SMART-prduktet eller strømstikket, da der er risik fr elektrisk stød. Brug kun SMART-prduktet med den strømkilde, sm er angivet på strømkablet. Stikket må ikke mdificeres. F O R S I G T I G Anbring SMART-prduktet på en slid verflade fr at undgå, at det vælter. Hvis du har mnteret et sikkerhedskabel på SMART-prduktet, må du ikke bære eller dreje SMART-prduktet ved hjælp af sikkerhedskablet. i

4 V I G T I G E O P L Y S N I N G E R Brug kun beskyttede interfacekabler til SMART-prduktet, g lad ikke kabler sidde i ubrugte stik, da det kan medføre interferensniveauer, der verstiger FCCbestemmelserne. SMART-prduktet må ikke pstilles eller bruges på et sted, hvr der er usædvanligt meget støv, fugtighed eller røg. Åbningerne g sprækkerne på SMART-prduktet må ikke blkeres eller tildækkes. Disse sprækker giver ventilatin g gør, at SMART-prduktet fungerer sikkert g ikke verphedes. SMART-prduktet må ikke bæres i kameraarmen. Løft det ved at tage fat i basen til enheden. Ret ikke kameralinsen md slen. Hvis du har brug fr udskiftningsdele til SMART-prduktet, skal du sørge fr, at serviceteknikeren bruger udskiftningsdele, sm er specificeret af SMART Technlgies, eller dele med de samme karaktertræk sm de riginale. ii

5 Indhld Vigtige plysninger i Kapitel 1: Oversigt 1 Indledning 1 Dkumentkameraets funktiner 2 Dele af dkumentkameraet 3 Dkumentkameraets tilstande 8 Dkumentkameraets sftware 9 Kapitel 2: Opstilling af SMART Dcument Camera 11 Indledning 11 Opstilling af dkumentkameraet 12 Tilslutning af dkumentkameraet til frskellige skærme 13 Tænding g slukning af dkumentkameraet 15 Tilslutning af dkumentkameraet til eksterne enheder 15 Optagelsesmråde, verhead-lys g refleksfrit ark 18 Eksternt hukmmelseslager 20 Kapitel 3: Brug af SMART Dcument Camera 21 Indledning 21 Frklaring på Kamera-, Cmputergennemgang- g Afspilning-tilstand 21 Identificering af funktiner i hver tilstand 22 Indstilling af dkumentkameraets tilstande 24 Visning af trykte dkumenter 24 Indsættelse g fjernelse af et SD/SDHC-krt 25 Kapitel 4: Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand 27 Indledning 27 Brug af Kamera-tilstand 27 Brug af skærmmenuen i Kamera-tilstand 28 Hentning g verførsel af billeder g videer 38 Brug af et mikrskp 40 Kapitel 5: Brug af SMART Dcument Camera med Ntebk-sftwaren 41 Brug af dkumentkameraet med SMART Ntebk-sftwaren 41 Kapitel 6: Brug af SMART Dcument Camera i Afspilning-tilstand 45 Indledning 45 Indstilling af dkumentkameraet til Afspilning-tilstand 45 Brug af skærmmenuen i Afspilning-tilstand 46 Skærmmenuen i Afspilning-tilstand 46 Sletning af billeder i Afspilning-tilstand 50 iii

6 I N D H O L D Kapitel 7: Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality 53 Indledning 53 Indarbejdning af 3D-indhld i dine lektiner 54 Km gdt i gang med Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera 54 Indsætning g manipulering af 3D-mdeller 56 Brug af Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera 62 Brug af SketchUp-tegnesftware g Trimble 3D Warehuse 65 Kapitel 8: Fejlfinding 67 Prblemer med dkumentkameraet 67 Bilag A: Miljølvgivning fr hardware 71 Regler fr affald af elektrisk g elektrnisk udstyr (WEEE-direktivet) 71 Begrænsning af visse farlige stffer (RHS-direktiv) 71 Emballage 71 Stikrdsregister 73 iv

7 Kapitel 1 Oversigt Indledning 1 Dkumentkameraets funktiner 2 Kamera 2 Output/input 2 Fysisk knstruktin 2 Sftware 2 Billed- g videlager 3 Dele af dkumentkameraet 3 Justerbar kameraarm g kamerahved 3 Kntrlpanel 3 Bageste tilslutningspanel 5 Venstre side tilslutningspanel 5 Højre side tilslutningspanel 6 Nederste kntrlpanel 6 Mixed Reality-kubus 7 Strømfrsyning 7 USB-kabel 7 VGA-kabel 7 Cmpsite-videadapterkabel 7 Mikrskpadapter 7 Refleksfrit ark 7 Dkumentkameraets tilstande 8 Dkumentkameraets sftware 9 SMART Ntebk-sftware g SMART Prduktdrivere 9 Dwnlading af sftware 9 Indledning Dit SMART Dcument Camera 450 kan frvandle alle klasseværelser g frelæsningssale til spntane g interaktive indlæringsmiljøer. Det anvender et videkamera med høj pløsning til at vise tydelige g detaljerede billeder af skriftligt materiale eller fysiske bjekter. SMART Dcument Camera 450 giver dig mulighed fr at vise trykte dkumenter, mikrskpbjektglas g 3D-bjekter på din cmputer, prjektr eller dit fjernsyn. Du kan indspille videer, scanne dkumenter, hente billeder g gemme dem til en SMART Ntebk samarbejdsbaseret indlæringssftwarefil eller til et SD/SDHC-krt eller USB-drev. 1

8 K A P I T E L 1 Oversigt Dkumentkameraet integreres med SMART Ntebk-sftware g SMART Bard interaktive whitebards, hvilket skaber et interaktivt præsentatinsmiljø. Du kan bruge Mixed Reality-kubussen med dit dkumentkamera til at manipulere 3D-mdeller i SMART Ntebk-filer. Dkumentkameraets funktiner Kamera 5 MP CMOS sensr i højpløsning 8 ptisk zm, 8 digital zm Intern hukmmelse Op til 30 rammer pr. sekund Autmatisk eller manuel fkus Maksimalt ptagelsesmråde 15 3/4" 11 3/4" (40 cm 30 cm). Mikrfn integreret i base Mikrskp-tilstand s kræver adaptere Output/input VGA g DVI-I utputs XGA ( ), SXGA ( ), 720p ( ), 1080p ( ) Cmpsite-videutput med brugervalgbare NTSC- eller PAL-frmater RGB (VGA) input (når valgt af brugeren) er en gennemgang til VGA-utputtet. Fysisk knstruktin Sikkerhedslås Fleksibel arm Klart LED verhead-lys Sftware SMART Ntebk sftware 11 eller nyere, inklusive 3D-værktøjer til SMART Ntebksftware g Værktøjer til Mixed Reality-sftware. SMART Prduktdrivere 2

9 K A P I T E L 1 Oversigt Billed- g videlager Understøtter SD/SDHC-krt med et indbygget krtstik (p til 32 GB, hastighedsklasse 4). Understøtter USB-drivere. Understøtter USB-masselagertilstand til intern hukmmelse g SD-krt, når det er tilsluttet til en cmputer. Dele af dkumentkameraet Justerbar kameraarm g kamerahved Du kan flde g justere den fleksible arm g på den måde placere linsen ved enhver vinkel. Kamerahvedet har et klart LED verhead-lys, sm frbedrer belysningsfrhldene. 1 Kamerahved 2 Kameralinse 3 Overhead-lys 4 Fleksibel arm 5 Kntrlpanel Kntrlpanel Du kan bruge kntrlpanelet til at skifte imellem tilstandene Kamera, Cmputergennemgang g Afspilning. Du kan gså bruge det til at styre funktiner g indstillinger i Kamera-tilstandens skærmmenuen. Knap 3

10 K A P I T E L 1 Oversigt 1 Vælg/Enter 7 Vælg afspilning 2 Menu 8 Overhead-lys tænd/sluk 3 Indspil vide 9 Billedlysstyrke 4 Tænd/Sluk 10 Zm ind/ud 5 Vælg kamera 11 Autfkus 6 Vælg cmputergennemgang 12 Hent til SMART Ntebk-sftware eller til lkal hukmmelse 13 USB-indikatr: cmputer eller USB-drev Oplysninger m de frskellige tilstande findes i Frklaring på Kamera-, Cmputergennemgangg Afspilning-tilstand på side 21. 4

11 K A P I T E L 1 Oversigt Bageste tilslutningspanel Det bageste tilslutningspanel har stik til DC 12V 2A, VGA In, VGA Out, Cmpsite-videutput g USB mini-b. 1 Tilslut strømkablet 2 Tilslut et VGA-udgangsstik fra en cmputer 3 Tilslut en skærmenhed med et VGA-kabel 4 Tilslut det medfølgende Cmpsite-videadapterkabel 5 Tilslut et USB-stik fra en cmputer Venstre side tilslutningspanel Tilslutningspanelet i den venstre side har en DVI-udgang, en kntakt til at vælge enten en cmputer eller et USB-drev g frbindelser til lydind- g udgang. 1 Tilslut en skærmenhed med et DVI-kabel 2 USB-kntakt 3 Tilslut et USB-drev 4 Tilslut en ekstern mikrfn 5 Tilslut højttalere udelukkende til videafspilning 5

12 K A P I T E L 1 Oversigt Højre side tilslutningspanel Tilslutningspanelet i den højre side har et SD/SDHC-krtstik, en kntakt til at vælge VGA-DVI eller Cmpsite-videutput g en sikkerhedslås. 1 Opbevaring af kamerahved 2 SD/SDHC-krtstik 3 TV/VGA-kntakt 4 Sikkerhedslås Nederste kntrlpanel NTSC/PAL-kntakten er på det nederste kntrlpanel. Denne kntakt giver dig mulighed fr at ændre frmatet på Cmpsite-videutputtet til dit fjernsyn. Ændringer til det valgte videutput træder i kraft, den næste gang at du tænder fr dkumentkameraet. Knappen til nulstilling af pløsningen nulstiller utput VGA/DVI-pløsningen til XGA. B E M Æ R K Du kan trykke på knappen til nulstilling af pløsningen med spidsen af en pen. Hvis du trykker på knappen i tre sekunder nulstilles utput VGA/DVI-pløsningen til NTSC/PAL-kntakt 6

13 K A P I T E L 1 Oversigt 2 Knap til nulstilling af pløsning Mixed Reality-kubus Med en Mixed Reality-kubus kan du interagere med 3D-mdeller i SMART Ntebk-sftware ved brug af Værktøjer til Mixed Reality. Se Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality på side 53. Strømfrsyning Dkumentkameraet leveres med en strømfrsyning, inklusive et landespecifikt stik, sm kan tilsluttes med den eksterne strømfrsyning. Stikadaptere til Nrdamerika, Strbritannien, Eurpa g Australien medfølger. USB-kabel Brug USB-kablet til at frbinde dkumentkameraet med din cmputer. Du kan vise bjekter, hente billeder til SMART Ntebk-filer g styre dit dkumentkamera fra SMART Ntebksftwaren. VGA-kabel Brug VGA-kablet til at frbinde dkumentkameraet med en cmputer, prjektr eller skærm. Du kan vise bjekter g hente billeder g videer til en lagerenhed. Cmpsite-videadapterkabel Brug Cmpsite-videadapterkablet til at frbinde dkumentkameraet med en prjektr eller en skærm. Du kan vise bjekter, hente billeder g videer til en lagerenhed g bruge funktinerne i skærmmenuerne. B E M Æ R K Det medfølgende DB9-stik er ikke nødvendigt i ngen af frbindelsesknfiguratinerne. Mikrskpadapter Dkumentkameraet leveres med en mikrskpadapter g gummimuffer i t frskellige størrelser, der passer til kularet på mikrskpet. Du kan undersøge mikrskpiske bjekter på en str skærm ved hjælp af et mikrskp. Refleksfrit ark Anbring det refleksfrie ark ver trykte dkumenter fr at reducere genskær. 7

14 K A P I T E L 1 Oversigt Dkumentkameraets tilstande Dkumentkameraet har tre tilstande, sm du kan bruge til at styre, hvrdan det sender data til en cmputer, prjektr, skærm eller et fjernsyn. Kamera-tilstanden styrer dkumentkameraet fra dets kntrlpanel g viser billeder på en prjektr, skærm eller et fjernsyn. Cmputergennemgang-tilstanden viser billedet fra VGA-inputtet på en prjektr, skærm eller et fjernsyn, sm er frbundet med VGA-utputtet. Afspilning-tilstanden styrer dkumentkameraet fra dets kntrlpanel g viser billeder fra et SD/SDHC-krt eller USB-drev på en tilsluttet prjektr, skærm eller fjernsyn. Se Frklaring på Kamera-, Cmputergennemgang- g Afspilning-tilstand på side 21 fr at få yderligere plysninger m disse tilstande. 8

15 K A P I T E L 1 Oversigt Dkumentkameraets sftware Dkumentkameraet inkluderer sftwaredwnlads, sm du skal bruge fr at præsentere billeder fra dit dkumentkamera. SMART Ntebk-sftware g SMART Prduktdrivere Dkumentkameraet bruger SMART Ntebk-sftware g SMART Prduktdrivere. SMART Ntebk-sftware er præsentatinssftware, sm er udviklet til at fungere med SMART Dcument Camera g trykfunktinerne på SMART Bard interaktive whitebards. Med en Mixed Reality-kubus kan du desuden manipulere 3D-mdeller i SMART Ntebk-filer ved brug af samarbejdsbaserede værktøjer til Mixed Reality (se Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality på side 53). Du kan finde systemkravene til din cmputer i Prduktbemærkninger til SMART Ntebk sftware 11.1 (smarttech.cm/kb/170138). V I G T I G T Du skal have SMART Ntebk-sftware 11 SP1 eller nyere installeret på din cmputer, før du tilslutter dit dkumentkamera. Dwnlading af sftware Sådan installerer du SMART Ntebk-sftware g SMART Prduktdrivere 1. Gå til smarttech.cm/sftware. 2. Rul til SMART Ntebk samarbejdsbaseret indlæringssftware. 3. Klik på Vælg en versin, vælg den seneste versin af SMART Ntebk-sftware til Windws eller Mac, g følg derefter instruktinerne på skærmen. 9

16

17 Kapitel 2 Opstilling af SMART Dcument Camera Indledning 11 Opstilling af dkumentkameraet 12 Tilslutning af dkumentkameraet til frskellige skærme 13 Indstilling af TV/VGA-kntakten 14 Tilslutning af dkumentkameraet til en skærm eller en prjektr 14 Tilslutning af dkumentkameraet til en skærm eller en prjektr med en DVI-interface 14 Tilslutning af dkumentkameraet til et fjernsyn eller en prjektr 14 Tænding g slukning af dkumentkameraet 15 Tilslutning af dkumentkameraet til eksterne enheder 15 Tilslutning af dkumentkameraet til et mikrskp 15 Sådan skifter du imellem VGA-, DVI- g Cmpsite-utput 17 Tilslutning af dkumentkameraet til en ekstern mikrfn 17 Tilslutning af dkumentkameraet til højttalere 17 Optagelsesmråde, verhead-lys g refleksfrit ark 18 Optagelsesmråde 18 Overhead-lys 19 Refleksfrit ark 19 Eksternt hukmmelseslager 20 Indledning Dette kapitel frklarer, hvrdan du pstiller dkumentkameraet, g hvrdan det tilsluttes med frskellige skærme g enheder. Det frklarer gså brug af eksternt hukmmelseslager. 11

18 K A P I T E L 2 Opstilling af SMART Dcument Camera Opstilling af dkumentkameraet Dkumentkameraet har en fleksibel arm med rtatinsbevægelse, sm gør det nemt at placere fremvisningsbjekter. Sådan placeres g fldes dkumentkameraet ud 1. Anbring en hånd på basen af dkumentkameraet fr at stabilisere det. 2. Tryk kamerahvedet ned, g træk derefter kameraarmen ud g p. 3. Flyt kamerahvedet fr at rette linsen md bjektet. V I G T I G T Hvis du vil bruge dit dkumentkamera med SMART Ntebk-sftware, er du nødt til at tilslutte dkumentkameraet til en cmputer. Sådan tilsluttes strømfrsyningen 1. Frbind netledningen med stikket DC 12V på det bageste tilslutningspanel. 2. Tilslut et landespecifikt stik til strømfrsyningen. 12

19 K A P I T E L 2 Opstilling af SMART Dcument Camera 3. F O R S I G T I G Sørg fr, at du tilslutter strømstikket til strømfrsyningen, før du sætter strømstikket i en stikkntakt. 4. Sæt stikket i en stikkntakt. Hvis du vil bruge dkumentkameraet i Kamera- eller Afspilning-tilstand, skal dkumentkameraet frbindes direkte med en ekstern skærm. Sådan tilsluttes dkumentkameraet til en cmputer med et USB-kabel 1. Sæt USB-kntakten på tilslutningspanelet i den venstre side til. Indikatren på kntrlpanelet lyser, g du kan bruge dit dkumentkamera sm et USB-kamera eller til at verføre hentede billeder/videer fra hukmmelseskilden til din cmputer. 2. Frbind et USB-kabel med USB-stikket på det bageste tilslutningspanel. 3. Find USB-stikket på din cmputer, g sæt derefter kablet i det. Sådan tilsluttes dkumentkameraet til en cmputer med et VGA-kabel 1. Frbind et VGA-kabel med stikket VGA In på det bageste tilslutningspanel. 2. Find stikket VGA Out på din cmputer, g sæt derefter kablet i det. Tilslutning af dkumentkameraet til frskellige skærme Efter du har fuldført den grundlæggende tilslutningsprcedure, kan du tilslutte dkumentkameraet til en ekstern skærm. Dette gør det muligt fr dig at bruge dkumentkameraet i Kamera-tilstand g Afspilning-tilstand (se side 21) g få adgang til skærmmenuen til disse tilstande. Du kan tilslutte dkumentkameraet direkte til en ekstern skærm fr at aktivere følgende funktiner: Brug Kamera-tilstand til at vise kamerabilledet i fuld skærm på den eksterne skærm. Brug Afspilning-tilstand til at vise et diasshw i fuld skærm på den eksterne skærm. V I G T I G T Hvis du vil bruge dit dkumentkamera med SMART Ntebk-sftware, er du nødt til at tilslutte dkumentkameraet til en cmputer. 13

20 K A P I T E L 2 Opstilling af SMART Dcument Camera Indstilling af TV/VGA-kntakten TV/VGA-kntakten fastslår skærmudgangsvalget. Sæt den til VGA (højre) en VGA- eller DVI-frbindelse til en signaludgang. Sæt den til TV (venstre) RCA-frbindelse til en Cmpsite-udgang., når du bruger, når du bruger en Tilslutning af dkumentkameraet til en skærm eller en prjektr I denne knfiguratin er dkumentkameraet tilsluttet den eksterne skærmenhed med et VGAkabel. Sådan tilsluttes dkumentkameraet til en skærm eller en prjektr 1. Fuldfør den grundlæggende tilslutningsprcedure (se side 12). V I G T I G T Sørg fr, at TV/VGA-kntakten er sat til VGA. 2. Frbind et VGA-kabel med dkumentkamerastikket VGA Out g skærmenhedsstikket VGA In. Tilslutning af dkumentkameraet til en skærm eller en prjektr med en DVI-interface I denne knfiguratin er dkumentkameraet tilsluttet din eksterne skærmenhed med et DVI-kabel (medfølger ikke). Sådan tilsluttes dkumentkameraet til en skærm eller en prjektr med en DVI-interface 1. Fuldfør den grundlæggende tilslutningsprcedure (se side 12). V I G T I G T Sørg fr, at TV/VGA-kntakten er sat til VGA. 2. Frbind et DVI-kabel med dkumentkamerastikket DVI Out g skærm- eller prjektrstikket DVI Input. 3. Tilslut dkumentkameraet til en ekstern skærm med et VGA-kabel (se side 15). Denne knfiguratin gør det nemt at gå fra Cmputergennemgang-tilstand til Kameratilstand eller Afspilning-tilstand ved brug af den samme prjektr eller skærm fr alle tre tilstande. Tilslutning af dkumentkameraet til et fjernsyn eller en prjektr I denne knfiguratin er dkumentkameraet tilsluttet din cmputer med både et Cmpsitevideadapterkabel g et RCA-kabel. 14

21 K A P I T E L 2 Opstilling af SMART Dcument Camera Sådan tilsluttes dkumentkameraet til et fjernsyn eller en prjektr 1. Fuldfør den grundlæggende tilslutningsprcedure (se side 12). 2. Tilslut et Cmpsite-videadapterkabel til dkumentkamerastikket Cmpsite Vide. 3. Tilslut et RCA-kabel i skærmstikket Vide In. 4. Tilslut RCA- g Cmpsite-videadapterkablerne (se side 15). V I G T I G T Tilslut ikke 9-bens kablet DVI- eller Cmpsite-videskærme vil ikke vise din cmputervisning. Det er nødvendigt med en VGA-skærm. Tænding g slukning af dkumentkameraet Sådan tændes dkumentkameraet Tryk på strømknappen på kntrlpanelet. Strømindikatren skifter fra range til blinkende grøn. Når den lyser knstant grønt, kan dkumentkameraet betjenes. Sådan slukkes dkumentkameraet Tryk på strømknappen på kntrlpanelet. Strømindikatren skifter fra grøn til range. Tilslutning af dkumentkameraet til eksterne enheder Du kan tilslutte dkumentkameraet direkte til følgende eksterne enheder: Mikrskp Mikrfn Højttalere Tilslutning af dkumentkameraet til et mikrskp Du kan tilslutte dkumentkameraet til et mikrskp. Dette giver dig mulighed fr at undersøge mikrskpiske bjekter på en str skærm. 15

22 K A P I T E L 2 Opstilling af SMART Dcument Camera Sådan psættes et mikrskp 1. Vælg den rigtige størrelse gummimuffe til kularet på mikrskpet g indsæt det i mikrskpadapteren. 2. Fastgør mikrskpadapteren til dkumentkameraets kamerahved, g frbind det derefter med dkumentkameraet. 3. Stram de tre blte, indtil adapteren fastgør kularet. 4. Tilpas kamerahvedet med mikrskpadapteren ver kularet på mikrskpet. V I G T I G T Sørg fr, at pilen på kamerahvedet g mikrskpadapteren er på den samme side. 5. Drej mikrskpadapteren md uret således at pilene er ud fr hinanden, g så mikrskpadapteren låses på plads. 16

23 K A P I T E L 2 Opstilling af SMART Dcument Camera Sådan tilsluttes mikrskpet til en prjektr eller en skærm 1. Tryk på knappen på kntrlpanelet, g vælg derefter fanebladet. 2. Brug knappen på kntrlpanelen fr at vælge MODE (TILSTAND) g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 3. Brug knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at lukke menuen. 5. Tilslut den anden ende af VGA-kabelet med VGA In stikket på din prjektr eller skærm. 6. Sæt VGA/TV-kntakten på tilslutningspanelet i den højre side til VGA. Sådan skifter du imellem VGA-, DVI- g Cmpsite-utput Hvis du bruger en prjektr eller en cmputerskærm med et VGA- eller et DVI-kabel, skal du sætte dkumentkameraet til VGA-tilstanden. Hvis du bruger et fjernsyn med Cmpsitevidekablet, sætter du dkumentkameraet til TV-tilstanden Sådan indstilles dkumentkameraet til VGA-tilstanden Sæt VGA/TV-kntakten på tilslutningspanelet i den højre side til VGA. Sådan indstilles dkumentkameraet til TV-tilstanden Sæt VGA/TV-kntakten på tilslutningspanelet i den højre side til TV. Tilslutning af dkumentkameraet til en ekstern mikrfn Du kan tilslutte en ekstern mikrfn til dit dkumentkamera. B E M Æ R K N I N G E R Den indbyggede mikrfn på kntrlpanelet er deaktiveret, når der er tilsluttet en ekstern mikrfn. Lyden er mnfnisk. Sådan tilsluttes en ekstern mikrfn til dit dkumentkamera Tilslut mikrfnkablet til mikrfnen på dkumentkameraets tilslutningspanel i den venstre side. Tilslutning af dkumentkameraet til højttalere Du kan tilslutte højttalere til dit dkumentkamera. Kun lyd fra videafspilning understøttes. 17

24 K A P I T E L 2 Opstilling af SMART Dcument Camera F O R S I G T I G Skru ned fr lyden fr at frhindre høreskade, når du bruger øretelefner. Sådan tilsluttes højttalere Tilslut højttalernes 3,5 mm kabel til højttalerstikket på dkumentkameraets tilslutningspanel i den venstre side. Optagelsesmråde, verhead-lys g refleksfrit ark Optagelsesmråde Optagelsesmrådet kan maksimalt se et mråde på 15 3/4" 11 3/4" (40 cm 30 cm). Sådan rteres billedet 1. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet,g vælg derefter. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet, g vælg derefter ROTATE (ROTER). 5. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 6. Vælg rtatinsmråde, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 7. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at lukke menuen. Sådan spejles billedet 1. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet,g vælg derefter. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet, g vælg derefter MIRROR (SPEJL). 5. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 18

25 K A P I T E L 2 Opstilling af SMART Dcument Camera 6. Vælg ON eller OFF, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 7. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at lukke menuen. Overhead-lys på dkumentkameraets kntrlpanel fr at tænde eller slukke fr verhead- Tryk på knappen lyset. Refleksfrit ark Det refleksfrie ark er en særlig belagt film, sm hjælper med at eliminere eventuelt genskær, der måtte pstå, når der vises skinnende bjekter, såsm ugeblade g fts. Anbring det refleksfrie ark venpå bjektet fr at reducere reflekterende lys. 19

26 K A P I T E L 2 Opstilling af SMART Dcument Camera Eksternt hukmmelseslager Dit dkumentkamera understøtter både et SD/SDHC-krt g et USB-drev til billedhentning, lydg videindspilninger. Dkumentkameraet registrerer, når der er tilsluttet en ekstern lagerenhed, g skifter autmatisk til det sidst registrerede lager. Hvis der ikke er tilsluttet ngen ekstern lagerenhed, gemmes alle hentede billeder i den indbyggede hukmmelse. V I G T I G T Dkumentkameraet leveres med et stykke plastic indsat i SD-krtstikket. Fjern dette stykke plastic, før du indsætter dit SD/SDHC-krt. B E M Æ R K N I N G E R Dkumentkameraet understøtter SD/SDHC-krt med p til 32 GB, hastighedsklase 10. SDHC-krt med klasse-6 eller højere anbefales til indspilning i højkvalitet. Tryk ind på SD/SDHC-krtet fr at skubbe det ud. Sådan tilsluttes et USB-drev 1. Sæt USB-kntakten på tilslutningspanelet i den venstre side til. Dkumentkameraet registrerer USB-drevet g indikatren på kntrlpanelet lyser. 2. Indfør USB-drevet i USB-stikket. B E M Æ R K N I N G E R Dkumentkameraet understøtter USB-drev med p til 64 GB. 20

27 Kapitel 3 Brug af SMART Dcument Camera Indledning 21 Frklaring på Kamera-, Cmputergennemgang- g Afspilning-tilstand 21 Kamera-tilstand 21 Cmputergennemgang-tilstand 22 Afspilning-tilstand 22 Identificering af funktiner i hver tilstand 22 Indstilling af dkumentkameraets tilstande 24 Visning af trykte dkumenter 24 Indsættelse g fjernelse af et SD/SDHC-krt 25 Indledning Dette kapitel giver plysninger m dit dkumentkameras frskellige tilstande. Frklaring på Kamera-, Cmputergennemgang- g Afspilning-tilstand Du kan bruge dkumentkameraet i Kamera-, Cmputergennemgang- eller Afspilning-tilstand. Hver tilstand giver dig mulighed fr at udføre frskellige funktiner g kræver en specifik frbindelse til enten en skærm, prjektr eller cmputer. Kamera-tilstand I Kamera-tilstand kan du kun vise dkumentkamerabilleder i SMART Ntebk-sftwaren. Kamera-tilstand tillader frbindelse ver USB g live billedutput. Du kan vise billeder på fuld skærm fra dit dkumentkamera ved brug af en prjektr eller højdefinitinskærm uden en cmputer. 21

28 K A P I T E L 3 Brug af SMART Dcument Camera Du kan gemme billeder til en SMART Ntebk-fil g præsentere dem senere, eller hvis din cmputer er frbundet med et interaktivt whitebard, en prjektr eller et fjernsyn, kan du give din SMART Ntebk-præsentatin med live billeder fra dit dkumentkamera. B E M Æ R K Knappen Hent på kntrlpanelet gemmer billedet til Ntebk-siden g lukker SMART Dcument Camera-vinduet. Hvis du trykker på knappen Hent igen, vil det åbne SMART Dcument Camera-vinduet igen. Du kan bruge Kamera-tilstandens skærmmenu til at styre billedet yderligere. Se Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand på side 27. Cmputergennemgang-tilstand Cmputergennemgang-tilstand skifter dkumentkameraets videutput til VGA-inputtet. Du kan skifte imellem et live kamerabillede g din cmputers skærmbillede. Du kan kun vise dkumentkameraets live billede i SMART Ntebk-sftwaren. B E M Æ R K N I N G E R Knappen Hent på kntrlpanelet har ingen virkning i Cmputergennemgang-tilstand. I Cmputergennemgang-tilstand kan du kun vise dkumentkameraets live billede i SMART Ntebk-sftwaren. Afspilning-tilstand I Afspilning-tilstand kan du vise billeder på fuld skærm g diasshws fra hukmmelseskrtet på en prjektr eller højdefinitinskærm uden en cmputer. Du kan bruge dkumentkameraet sm en masselagerenhed i Afspilning-tilstand. Identificering af funktiner i hver tilstand Følgende tabel beskriver frskellene imellem hver tilstand. Beskrivelse af funktin Kamera Cmputer- Afspilning tilstand gennemgang tilstand tilstand Vis cmputerinput (VGA In) Nej Ja (VGA Out g DVI analg) Nej Vis dkumentkamerabillede Ja Nej Nej 22

29 K A P I T E L 3 Brug af SMART Dcument Camera Beskrivelse af funktin Kamera Cmputer- Afspilning tilstand gennemgang tilstand tilstand Vis billeder fra et hukmmelseskrt Nej Nej Ja Få adgang til en intern hukmmelse g et SD/SDHC-krt fra cmputeren med et USBkabel Ja [1] Ja [1] Nej Administrer dkumentkameraet fra en cmputer Ja Ja [1] Nej Hent til SMART Ntebk-sftware Ja Nej Nej Hent til et SD/SDHC-hukmmelseskrt Ja Nej Nej Få adgang til den relaterede skærmmenu Ja Nej Ja Hent til et USB-drev Ja [2] Nej Nej B E M Æ R K N I N G E R [1] Kun når USB-kntakten er sat til. Se Fanebladet Indstilling på side 35. [2] Kun når USB-kntakten er sat til. Se Fanebladet Indstilling på side 35. Følgende tabel beskriver udgange, når dkumentkameraet er frbundet med en skærm via VGA, DVI eller Cmpsite Vide Out. Beskrivelse af funktin Kamera Cmputer- Afspilning tilstand gennemgang tilstand tilstand Frbind med en prjektr eller skærm (VGA ut g DVI analg utput) Frbind med en DVI digital utput-prjektr eller en skærm Frbind med et fjernsyn (Cmpsite Vide Out) Kamerabillede VGA In Kamerabillede ikke relevant Kamerabillede ikke relevant Billeder på hukmmelseskrt Billeder på hukmmelseskrt Billeder på hukmmelseskrt 23

30 K A P I T E L 3 Brug af SMART Dcument Camera Indstilling af dkumentkameraets tilstande Sådan indstilles dkumentkameraet til Kamera-tilstand 1. Sæt dkumentkameraet til Cmputer-tilstand ved brug af kntakten på tilslutningspanelet i den venstre side. USB-indikatren på kntrlpanelet viser. 2. Tilslut dkumentkameraet til din cmputer med USB-kablet. 3. Sæt TV/VGA-kntakten på tilslutningspanelet i den højre side til VGA. 4. Tilslut dkumentkameraet til en prjektr, skærm eller et fjernsyn med et VGA-kabel. 5. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Sådan indstilles dkumentkameraet til Cmputergennemgang-tilstand 1. Tilslut dkumentkameraet til din cmputer med USB-kablet. 2. Tilslut cmputeren med VGA-kablet til dkumentkameraets VGA In-stik. 3. Tilslut din skærmenhed med et andet VGA-kabel til dkumentkameraets VGA Out-stik. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Sådan indstilles dkumentkameraet til Afspilning-tilstand 1. Frakbl USB-kablet fra det bageste tilslutningspanel. 2. Tilslut dkumentkameraet til en prjektr eller en skærm med VGA-kablet eller til et fjernsyn med Cmpsite-videadapterkablet, hvis det er nødvendigt. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Visning af trykte dkumenter Når du indstiller dit dkumentkamera til Kamera-tilstand, kan du vise trykte dkumenter, bruge det refleksfrie ark til at reducere genskær, g ptimere billedet fr tekst- g grafikdkumenter med billedtilstandsindstillingerne. Sådan vises trykte dkumenter 1. Anbring dine dkumenter på brdet. 2. Juster dkumentkameraet,g ret derefter dets linse md dkumenterne. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at justere fkusset. 24

31 K A P I T E L 3 Brug af SMART Dcument Camera Sådan reduceres genskær Hvis genskær gør det svært fr dig at læse de trykte dkumenter, sm du viser, kan du anbringe det refleksfrie ark ven på de trykte dkumenter. Sådan ptimeres billedet til tekstdkumenter 1. Indstil dkumentkameraet til Kamera-tilstand. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Skærmmenuen vises. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelen fr at vælge IMAGE MODE (BILLEDTILSTAND) g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 5. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. Se Fanebladet Billede på side 29 fr at få en frklaring på indstillingerne. Sådan ptimeres billedet til dkumenter med grafik 1. Indstil dkumentkameraet til Kamera-tilstand. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Skærmmenuen vises. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelen fr at vælge IMAGE MODE (BILLEDTILSTAND) g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 5. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. Se Fanebladet Billede på side 29 fr at få en frklaring på indstillingerne. Indsættelse g fjernelse af et SD/SDHC-krt Dit dkumentkamera har et SD/SDHC-krtstik på tilslutningspanelet i den højre side. Du kan gemme dkumentkamerabilleder til et SD/SDHC-krt, når dit dkumentkamera er i Kamera- eller Cmputergennemgang-tilstand. Når dkumentkameraet er i Afspilning-tilstand, kan du vise tidligere hentede billeder fra et SD/SDHC-krt. 25

32 K A P I T E L 3 Brug af SMART Dcument Camera F O R S I G T I G Undgå statisk electricitet i nærheden af krtet, eftersm det kan beskadige det. V I G T I G T Dkumentkameraet leveres med et stykke plastic indsat i SD/SDHC-krtstikket. Fjern dette stykke plastic, før du indsætter dit SD/SDHC-krt. Sådan indsættes et SD/SDHC-krt 1. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 2. Indsæt et SD/SDHC-krt i krtstikket på tilslutningspanelet i den højre side med kntakten vendende nedad. V I G T I G T Du er måske nødt til at indstille dkumentkameraet til at bruge SD/SDHC-krtet sm lagerplacering (se Fanebladet Indstilling på side 35). Sørg fr, at mærkatet på SD/SDHC-krtet vender pad. Sådan fjernes et SD/SDHC-krt F O R S I G T I G Fr at frhindre beskadigelse af hukmmelseskrtet, må det ikke fjernes under hentning eller sletning af billeder. 1. Tryk på knappen på kntrlpanelet g vent indtil dkumentkameraet viser et live billede. 2. Tryk krtet ind fr at få det skudt ud, g fjern derefter krtet. 26

33 Kapitel 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand Indledning 27 Brug af Kamera-tilstand 27 Brug af skærmmenuen i Kamera-tilstand 28 Fanebladet Billede 29 Fanebladet Præsentatin 32 Brug af PiP-funktinen (Picture in Picture) 34 Fanebladet Indstilling 35 Afspilning-tilstand 36 Fanebladet System 37 Hentning g verførsel af billeder g videer 38 Hentning af billeder 38 Overførsel af billeder til din cmputer 39 Brug af et mikrskp 40 Indledning Dette kapitel frklarer, hvrdan du bruger dkumentkameraet i Kamera-tilstand. Brug af Kamera-tilstand Når SMART Dcument Camera er frbundet med en prjektr, fladskærm eller et fjernsyn, kan du vise et billede i fuld skærm fra dkumentkameraet. Du kan bruge dkumentkameraet i Kamera-tilstand til at udføre følgende pgaver: Vise bjekter. Hente billeder til et SD/SDHC-krt. Hente billeder til SMART Ntebk. Bruge funktinerne g indstillingerne i skærmmenuen. Bruge et mikrskp med et standardkular med yderligere adaptere. 27

34 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand V I G T I G T Dkumentkameraet skal være frbundet direkte med en ekstern skærm, når skærmmenuen bruges. Se Tilslutning af dkumentkameraet til eksterne enheder på side 15. Sådan skifter du til Kamera-tilstand 1. Tilslut dkumentkameraet til en prjektr eller fladskærm med et passende kabel (se Tilslutning af dkumentkameraet til eksterne enheder på side 15). 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Sådan vises bjekter 1. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 2. Anbring det bjekt, sm du vil vise, under kameraet. 3. Drej kamerahvedet fr at rette linsen md bjektet. Sådan justeres zmfrstørrelsen Tryk på knappen på kntrlpanelet. Sådan justeres fkusset autmatisk Tryk på knappen på kntrlpanelet. Sådan justeres lysstyrkeindstillingerne Tryk på knappen på kntrlpanelet. Sådan indspilles en vide 1. Indsæt et SD/SDHC-krt eller USB-drev i det relevante stik. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at starte indspilningen. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at standse indspilningen. Brug af skærmmenuen i Kamera-tilstand Der er fire faneblade på skærmmenuen: Billede, Præsentatin, Indstilling g System. Brug skærmmenuen til at justere indstillinger til dkumentkameraet i Kamera-tilstand. 28

35 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand Sådan navigeres skærmmenuen g undermenuerne 1. Indstil dkumentkameraet til Kamera-tilstand. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Skærmmenuen vises. 3. Tryk på knapperne g på kntrlpanelet fr at skifte imellem faneblade. 4. Tryk på knapperne g på kntrlpanelet fr at fretage et valg på menulisten. 5. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at fretage et valg. 6. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at åbne en undermenu. 7. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vende tilbage til det frrige menuniveau. 8. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at afslutte menuen. Følgende skærmmenuvalg er tilgængelige, når dkumentkameraet er i Kamera-tilstand. Faneblad Billede Præsentatin Indstillinger System Valg Lysstyrke, Kntrast, Tilstand, Effekt, Spejl, Avanceret, Fkus, Rtér. Se Fanebladet Billede nederst. PIP (Picture in Picture), Opdelt skærm, Timer. Se Fanebladet Præsentatin på side 32. Hent, Optagelse, Opbevaring, Frmat, USB til PC g Flicker. Sprg, Outputskærm, Backup, Gem indstilling, Genkald indstilling, Oplysninger, Standard. Fanebladet Billede Sådan får du adgang til indstillingsmenuen Billede 1. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 29

36 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand 4. Tryk på knappen eller på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. Billedvalg Lysstyrke Kntrast Tilstand Beskrivelse Juster billedets lysstyrke manuelt. Juster billedets kntrast. Fretag et valg fra de fem billedindstillinger: Skarp justerer kntrasten fr at gøre tekst mere tydelig Grafik juster billedets graduering Bevægelse frøg rammehastigheden (tilstrækkelig belysning er nødvendig, når denne indstilling bruges) Makr indstil når et bjekt vises, sm er tæt på kameraet, ikke mere end 7 3/4" (20 cm) væk fra kameraet Uendelig indstil når et bjekt vises, sm er mere end 22" (55 cm) væk fra kameraet Effekt Spejl Knverter billedet til farve, srt/hvid eller filmnegativ Vælg at vende billedet: FRA viser et nrmalt billede TIL viser et spejlvendt billede Avanceret Autmatisk Vælg fr autmatisk at justere den hvide balance g ekspnering, g fr at rette farve- g ekspneringskmpensatin. 30

37 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand Billedvalg Beskrivelse Ekspnering Vælg ekspneringsindstillingen: AUTO justerer autmatisk kameraekspneringen MANUEL justerer manuelt kameraekspneringen Hvid balance Vælg indstillingen fr hvid balance til frskellige lysfrhld: AUTO justerer autmatisk den hvide balance MANUEL juster manuelt de røde g blå farveniveauer p til 255. Fkus Juster fkusset manuelt. Rter FRA viser nrmal billedrtatin 90 drejer billedet drejer billedet drejer billedet

38 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand Fanebladet Præsentatin Præsentatinsfunktiner giver dig mulighed fr at vise tidligere hentede billeder sammen med live kameravisning. Disse funktiner er ikke tilgængelige, når dkumentkameraet er tilsluttet sm et USB-kamera. Sådan får du adgang til fanebladet Præsentatin 1. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 32

39 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand Præsentatinsvalg Beskrivelse PIP (Picture in Picture) Viser hentede billeder eller videer sm miniaturer i hjørnet på skærmen i Kamera-tilstand. Tryk på den venstre g højre navigatinknap fr at navigere gennem de lagrede billeder. Tryk på knappen fr at annullere PiP. Opdelt skærm Deler skærmbilledet i t dele. Det halve af skærmen viser miniaturebilleder, g den anden halvdel viser billedet fra dkumentkameraet. Vælg visningsplaceringen: venstre, højre, tp, bund. Tryk på den venstre/højre g p/ned navigatinsknap fr at fremhæve billedet. Tryk på knappen fr at vælge billedet. Tryk på den venstre/højre g p/ned navigatinsknap fr at panrere det gemte billede. Tryk på knappen fr at annullere det delte skærmbillede. 33

40 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand Præsentatinsvalg Beskrivelse B E M Æ R K Du kan ikke hente et billede under Opdelt skærmtilstand. Timer Giver en nedtællingstimer på skærmen, sm en hjælp til præsentatinsværten med administratin af tid. Brug af PiP-funktinen (Picture in Picture) PiP-funktinen giver dig mulighed fr at vise et billede fra den lagrede hukmmelse i et live kamerabillede. Dette er praktisk, når der vises før g efter sammenligninger. B E M Æ R K PiP-funktinen er kun til fremvisningsfrmål. Du kan ikke hente et billede under PiP-tilstand. Sådan vises PiP-billedet 1. Vis et bjekt i Kamera-tilstand g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. Skærmmenuen vises. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge PiP, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 34

41 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand 4. Vælg hjørnet på skærmen g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. Dkumentkameraet viser et billede i billedet. 5. Tryk på knappen g på kntrlpanelet fr at vælge frskellige gemte billeder. Fanebladet Indstilling Sådan får du adgang til fanebladet Indstilling 1. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 35

42 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand Indstillingsvalg Beskrivelse Hent Opløsning Vælg billedhentningsstørrelse. I 5M-indstillingen er hentningspløsningen Kvalitet Vælg billedkvalitet; Finest, Høj, Nrmal. Type Vælg billedhentningstype: Enkel hent et billede ad gangen Frtsat hent efterføglende billeder Interval Indstil tidsintervallet fr frtsat hentning. Længden kan indstilles p til 600 sek (10 min). Optagelse Opbevaring Frmater USB til PC Flicker Vælg kmpressinsindstillingen fr videptagelse. Skift lagerplacering: Lyd- g videindspilning kan kun gemmes på et SD/SDHC-krt, eller et USB-drev. Slet alle dataene fra den valgte hukmmelse. Vælg statussen på dkumentkameraet, når det er frbundet med cmputeren ved brug af et USB-kabel. Sørg fr, at USB-kntakten på tilslutningspanelet i den venstre side er sat til. Kamera kan bruges sm et cmputerwebkamera til at hente stillbilleder eller til at ptage en vide Opbevaring verfør hentede billeder eller videer fra hukmmelsen til et cmputerharddrev Vælg pdateringshastighed: 50 Hz indstiller frekvens til 50 Hz 60 Hz indstiller frekvens til 60 Hz Afspilning-tilstand Afspilning-tilstand indstiller, hvrdan dit dkumentkamera, din cmputer g et hukmmelseskrt fungerer sammen. Sådan får du adgang til Afspilning-tilstanden 1. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 36

43 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge USB til PC, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 5. Vælg STORAGE (OPBEVARING) g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. Handling Opbevaring Kamera Se hukmmelseskrtet fra cmputeren Ja Nej Vis g brug dkumentkameraet fra SMART Ntebksftwaren Hent billede til hukmmelseskrtet i både Cmputergennemgang- g Kamera-tilstand Nej Nej Ja Ja Denne tilstand giver dig mulighed fr at se indhldet på dit USB-drev eller SD-hukmmelseskrt fra din cmputer. Masselagertilstanden giver dig mulighed fr at se indhldet i den integrerede hukmmelse eller på SD/SDHC-krt fra din cmputer. De vil blive vist sm udtagelige diske. Se i dkumentkameraets DCIM-bibliteker efter de gemte billeder g videer. Fanebladet System Sådan får du adgang til menuen System 1. Frbind dkumentkameraet med en prjektr, fladskærm eller et fjernsyn (se side 15). 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Skærmmenuen vises. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 37

44 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand Systemvalg Sprg Outputskærm Beskrivelse Vælg eller skift sprget: Engelsk Fransk Tysk Spansk Indstil pløsningen fr at vise et billede på skærmen: B E M Æ R K Dette valg er deaktiveret i TV utput-tilstand. Backup SD/SDHC kpiér billeder g præsentatiner fra den indbyggede hukmmelse til et SD/SDHC-krt USB-drev kpiér billeder g præsentatiner fra den indbyggede hukmmelse til et USB-drev Gem indstillinger Gem den aktuelle indstilling i det valgte prfilnummer. B E M Æ R K Kun indstillinger fr effekt, tilstand, lysstyrke g kntrast kan gemmes. Genkald indstillinger Oplysninger Standard Gendan indstillingen til det valgte prfilnummer. Vis prduktplysningerne. Gendan alle indstillingerne til fabrikkens standardindstillinger. Hentning g verførsel af billeder g videer Du kan hente billeder g videer fra dit dkumentkamera til et SD/SDHC-krt eller USB-drev g verføre dem til en cmputer. Hentning af billeder Du kan hente billeder g videer til et SD/SDHC-krt eller USB-drev, når dkumentkameraet er i Kamera-tilstand. Sådan hentes billeder til hukmmelse 1. Indstil dkumentkameraet til Kamera-tilstand. Se Brug af Kamera-tilstand på side Anbring dkumentkameraet. 38

45 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand 3. Juster eventuelle kameraindstillinger ved brug af skærmmenuen i Kamera-tilstand. Se Brug af Kamera-tilstand på side Tryk på knappen på kntrlpanelet. Sådan indspilles en vide ved brug af et SD/SDHC-krt 1. Indsæt et SD/SDHC-krt i dkumentkameraets SD/SDHC-krtstik. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 3. Tryk på fr at vælge STORAGE (LAGER), g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. Dkumentkameraet registrerer SD/SDHC-krtet. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at starte indspilningen. 2. B E M Æ R K Videen gemmes i.avi-frmatet på SD/SDHC-krtet. 5. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at standse indspilningen. Sådan indspilles en vide ved brug af et USB-drev 1. Indsæt et USB-drev i dkumentkameraets USB-stik. 2. Tryk på fr at vælge STORAGE (LAGER), g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. Dkumentkameraet registrerer USB-drevet. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at starte indspilningen. 2. B E M Æ R K Videen gemmes i.avi-frmatet på USB-drevet. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at standse indspilningen. Overførsel af billeder til din cmputer Du kan verføre billeder fra din eksterne lagerenhed til cmputeren. Sådan verføres billeder til din cmputer 1. Brug skærmmenuen til at indstille dkumentkameraets USB til PC-tilstand til STORAGE (LAGER). 39

46 K A P I T E L 4 Brug af SMART Dcument Camera i Kamera-tilstand 2. Tilslut dkumentkameraet til cmputeren med USB-kablet (se Opstilling af dkumentkameraet på side 12). Cmputeren genkender dkumentkameraet g den eksterne lagerenhed sm en udtagelig disk. 3. Find frem til den udtagelige disk på din cmputer, g verfør derefter billederne til cmputeren. Brug af et mikrskp Du kan vise mikrskpets bjektbrd gennem dkumentkameraet ved brug af yderligere mnteringer. Se Tilslutning af dkumentkameraet til eksterne enheder på side 15 Sådan vises et mikrskpbjektglas 1. Anbring et bjektglas eller et bjekt på mikrskpets bjektbrd. 2. Fkuser mikrskpet, således at emnet er i skarpt fkus. 3. Anbring mikrskpet under dkumentkameraet, således at kameralinsen er rettet ind efter kularet på mikrskpet. F O R S I G T I G Sørg fr, at du ikke rammer dkumentkameraets linse med mikrskpet. Dette kan beskadige dkumentkameraets linse. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 5. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 6. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 7. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge MODE (TILSTAND), g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 8. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 40

47 Kapitel 5 Brug af SMART Dcument Camera med Ntebksftwaren Brug af dkumentkameraet med SMART Ntebk-sftwaren 41 Brug af dkumentkameraet med SMART Ntebk-sftwaren Du kan vise bjekter g hente et billede til en SMART Ntebk-side. Du kan præsentere billeder fra dkumentkameraet gennem SMART Ntebk-sftwaren. Det interaktive whitebard eller prjektren viser cmputerens skrivebrd eller SMART Ntebkfilen. V I G T I G T Dkumentkameraet bør være i Kamera-tilstand. SMART Ntebk-sftwaren fungerer gså med kameraet i Cmputergennemgang-tilstand. Se Fanebladet Indstilling på side 35. B E M Æ R K Du kan få plysninger m brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera i Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebksftware g Værktøjer til Mixed Reality på side 53. Sådan åbnes et SMART Dcument Camera-vindue 1. Tilslut dit SMART Dcument Camera til din cmputer, g tænd dkumentkameraet. 2. Start SMART Ntebk-sftwaren. 3. Tryk på SMART Dcument Camera på SMART Ntebk-menulinjen. Der vises et SMART Dcument Camera-vindue. 41

48 K A P I T E L 5 Brug af SMART Dcument Camera med Ntebk-sftwaren 4. Anbring det eller de bjekter, der skal vises, under kameraet. 5. Tryk på et af følgende på menulinjen fr at justere billedet. Menuvalg Beskrivelse Zm ud. Zm ind. Reducer lysstyrke. Frøg lysstyrke. Fkusér autmatisk. Fkusér ud manuelt. Fkusér ind manuelt. Skift udseendet på billedet: rter det 180º, definer billedfarven, srt g hvid eller filmnegativ. Du kan gså starte g stppe Mikrskp-tilstand g starte Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera autmatisk. Start Mixed Reality. Indsæt en skærmhenting på den aktuelle side g luk derefter vinduet. Hent et billede g indsæt en skærmhentning på en ny side g lad det aktuelle vindue være åbent. Sådan tager du en række skærmhentninger 1. Åbn et SMART Dcument Camera-vindue. 2. Tryk på Hent med frsinkelse på menulinjen i SMART Dcument Camera-vinduet, g vælg derefter en tidsperide. (Hvis du f.eks. vil hente et skærmbillede hvert 15. sekund, skal du vælge 15 sekunder). 42

49 K A P I T E L 5 Brug af SMART Dcument Camera med Ntebk-sftwaren 3. Når du er færdig, trykker du på fr at stppe indspilningen. B E M Æ R K Billedet vises i det nederste venstre hjørne af SMART Ntebk-siden. Det viser den tid, der er gået, siden den sidste skærmhentning g antallet af skærmhentninger, der er taget. Sådan bruges et mikrskp 1. Tilslut dkumentkameraet til et mikrskp. Se Tilslutning af dkumentkameraet til eksterne enheder på side Åbn et SMART Dcument Camera-vindue. 3. Tryk på Yderligere indstillinger på menulinjen i SMART Dcument Camera-vinduet g vælg derefter Start Mikrskp-tilstand. B E M Æ R K Knappen Flere indstillinger vises ikke, hvis du bruger et SMART Dcument Camera 230 med SMART Ntebk-sftwaren. 4. Tryk på Flere indstillinger, g vælg derefter Stp Mikrskp-tilstand, når du er færdig. 43

50

51 Kapitel 6 Brug af SMART Dcument Camera i Afspilning-tilstand Indledning 45 Indstilling af dkumentkameraet til Afspilning-tilstand 45 Brug af skærmmenuen i Afspilning-tilstand 46 Skærmmenuvalg i Afspilning-tilstand 46 Skærmmenuen i Afspilning-tilstand 46 Sletning af billeder i Afspilning-tilstand 50 Indledning Dette kapitel frklarer, hvrdan du bruger dkumentkameraet i Afspilning-tilstand. Når du indstiller dkumentkameraet til Afspilning-tilstand, kan du afspille billeder fra SD/SDHC-krtet, USB-drevet eller intern hukmmelse. Du kan gennemse de lagrede billeder g vise tidligere hentede billeder, enten individuelt eller sm et diasshw. B E M Æ R K I denne tilstand kan dkumentkameraet ikke frbindes med et USB-kabel, g du skal have billeder lagret enten i den interne eller eksterne hukmmelseskilde. Indstilling af dkumentkameraet til Afspilningtilstand Afspilning-tilstand vertager dkumentkameraets videutput. Live billeder g USB-funktiner er ikke tilgængelige på dette tidspunkt. Sådan indstilles Afspilning-tilstand når der bruges et SD/SDHC-krt 1. Frbind dkumentkameraet direkte med en prjektr eller en anden skærm. Oplysninger m frbindelser findes i side Indsæt et SD/SDHC-krt i dkumentkameraet. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 45

52 K A P I T E L 6 Brug af SMART Dcument Camera i Afspilning-tilstand Sådan indstilles Afspilning-tilstand når der bruges et USB-drev 1. Frbind dkumentkameraet direkte med en prjektr eller en anden skærm. Oplysninger m frbindelser findes i side Sæt USB-kntakten til. USB-indikatren på kntrlpanelet lyser. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Brug af skærmmenuen i Afspilning-tilstand Skærmmenuen i Afspilning-tilstand viser kildelagerplaceringen, g styrer hvrdan gemte billeder vises. Skærmmenuvalg i Afspilning-tilstand Sådan får du adgang til skærmmenuen i Afspilning-tilstand 1. Frbind dkumentkameraet direkte med en prjektr eller en anden skærm. Oplysninger m frbindelser findes i side Sæt USB-kntakten til. USB-indikatren på kntrlpanelet lyser. ELLER Frakbl cmputerens USB-frbindelse fr at ændre hukmmelsesplaceringen til USBdrevet. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Skærmmenuen i Afspilning-tilstand Afspilning-menuvalg Diasshw Beskrivelse Viser alle hentede stillbilleder i et autmatiseret diasshw. 46

53 K A P I T E L 6 Brug af SMART Dcument Camera i Afspilning-tilstand Afspilning-menuvalg Interval Effekt Beskrivelse Indstil diasshwintervallet (i 5 sekunders interval) før det næste billede vises. Det maksimale interval er 100 sek. Vælger vergangseffekten fr diasshwet: Diasbillede Tern ned Tør ned Delt ldret ud Delt vandret ind Aktuelle lager Slet alt Vælger lagerkilden, hvis der er mere end en tilgængelig. Detekterer kun lagerkilden, hvis der er en tilgængelig. Slet alle dataene permanent fra den valgte hukmmelseskilde. B E M Æ R K Der vises en advarselsmeddelelse. Vælg YES (JA) fr at frtsætte eller NO (NEJ) fr at stppe. Sådan vælges indstillingerne til et diasshw 1. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at få adgang til skærmmenuen i Afspilningtilstand. 2. Tryk på knappen g på kntrlpanelet fr at fretage et valg, g tryk derefter på knappen på kntrlpanelet. 3. Tryk på knapperne g på kntrlpanelet fr at skifte imellem funktinerne. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at fretage et valg. 5. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at lukke menuen. Gentag trin 2 4 efter behv. Sådan afspiller du et diasshw 1. Frbind dkumentkameraet direkte med en prjektr eller en anden skærm. Oplysninger m frbindelser findes i side Sæt USB-kntakten til. USB-indikatren på kntrlpanelet lyser. ELLER Indsæt et SD/SDHC-krt eller USB-drev i det relevante stik. 47

54 K A P I T E L 6 Brug af SMART Dcument Camera i Afspilning-tilstand 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Miniaturebilleder fra hukmmelseskilden vises. 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet. 5. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at starte diasshwet. 6. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at stppe diasshwet eller fr at vende tilbage til miniaturevisningen. Sådan afspiller du en vide B E M Æ R K I miniaturevisningen har videer et miniaturebilledet. symbl i det øverste venstre hjørne af 1. Frbind dkumentkameraet direkte med en prjektr eller en anden skærm. Oplysninger m frbindelser findes i side Sæt USB-kntakten til. USB-indikatren på kntrlpanelet lyser. 3. Indsæt et SD/SDHC-krt eller USB-drev i det relevante stik. 48

55 K A P I T E L 6 Brug af SMART Dcument Camera i Afspilning-tilstand 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Miniaturebilleder fra hukmmelseskilden vises. 5. Tryk på knapperne g på kntrlpanelet fr at skifte imellem billederne. 6. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge den vide, sm du ønsker at spille. 49

56 K A P I T E L 6 Brug af SMART Dcument Camera i Afspilning-tilstand 7. B E M Æ R K Tryk på knappen fr at hlde pause i videen. Tryk på knappen r fr at justere lydstyrken. Tryk på knappen fr at sple tilbage g knappen fr at sple fremad. 8. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at stppe videen eller fr at vende tilbage til miniaturevisningen. Sletning af billeder i Afspilning-tilstand Du kan slette alle billeder på én gang fra dkumentkameraets tre hukmmelseskilder ved brug af skærmmenuen, eller du kan nøjes med at slette valgte billeder. Sådan slettes alle billeder V I G T I G T Du kan ikke slette billeder fra din cmputer i Afspilning-tilstand. Du kan kun slette billeder fra de tre hukmmelseskilder. 1. Vælg den hukmmeleskilde, sm du vil slette alle billederne fra. 2. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at få adgang til skærmmenuen i Afspilningtilstand. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge DELETE ALL (SLET ALT). 4. Tryk på knappen på kntrlpanelet, g tryk derefter på knappen igen fr at fretage et valg. Advarslen DELETE ALL (SLET ALT) vises. 50

57 K A P I T E L 6 Brug af SMART Dcument Camera i Afspilning-tilstand 5. Tryk på knappen eller på kntrlpanelet fr at vælge JA eller NEJ. 6. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge DELETE (SLET) eller CANCEL (ANNULLER). 7. Tryk på knappen på kntrlpanelet igen fr at lukke skærmmenuen i Afspilning-tilstand. B E M Æ R K Slet billede-iknet vises krt, mens dkumentkameraet sletter billederne. Sådan slettes et valgt billede 1. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vise alle billederne i hukmmelseslageret. 2. Tryk på knappen eller eller eller på kntrlpanelet fr at vælge det billede, sm du vil slette. 3. Tryk på knappen på kntrlpanelet. Advarslen DELETE THIS IMAGE (SLET DETTE BILLEDE) vises. 4. Tryk på knappen eller på kntrlpanelet fr at vælge JA eller NEJ. 5. Tryk på knappen på kntrlpanelet fr at vælge DELETE (SLET) eller CANCEL (ANNULLER). 51

58

59 Kapitel 7 Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality Indledning 53 Indarbejdning af 3D-indhld i dine lektiner 54 Km gdt i gang med Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera 54 Aktivering af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality 54 Krav til hardware g sftware 55 Krav til belysning 55 Indsætning g manipulering af 3D-mdeller 56 Indsætning af 3D-mdeller 56 Manipulering af 3D-mdeller 57 Rtatin af en 3D-mdel 57 Afbrydelse, afspilning g genstart af animatin 58 Tilføjelse af mærkater 58 Navigering i 3D-scener 59 Brug af Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera 62 Manipulering af 3D-mdeller ved brug af Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera 62 Frklædning af 3D-mdeller, inden de præsenteres 64 Brug af SketchUp-tegnesftware g Trimble 3D Warehuse 65 Brug af SketchUp-tegnesftware 65 Brug af Trimble 3D Warehuse 66 Indledning Dette kapitel giver dig de plysninger, du har brug fr til at kmme i gang med at bruge 3Dværktøjer til SMART Ntebk-sftwaren g Værktøjer til Mixed Reality sammen med dit SMART Dcument Camera samt SketchUp tegnesftwaren g Trimble 3D Warehuse. 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality giver elever g lærere mulighed fr at udfrske digitalt indhld på en intuitiv måde med dkumentkameraet. Denne teknlgi er integreret med SMART Ntebk-sftwaren. 53

60 K A P I T E L 7 Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftwaren g Værktøjer til Mixed Reality tager denne plevelse p på et nyt niveau ved at give lærere g elever en ny måde at arbejde med digitalt 3Dindhld på. Indarbejdning af 3D-indhld i dine lektiner Du kan indarbejde 3D-indhld i dine lektiner med SMART Ntebk-sftwaren. Det følgende er eksempler på, hvrdan du kan gøre det: Hvis du skal undervise i bilgi, kan du indsætte en 3D-mdel af et hjerte i.ntebk-filen. Drej g lav størrelsen m på 3D-mdellen fr at præsentere de frskellige dele af hjertet. Hvis du skal undervise i dansk, kan du indsætte en 3D-mdel af en by, der nævnes i en rman, sm klassen læser. Træd ind i 3D-scenen fr at navigere rundt på gader g i bygninger. Hvis du skal undervise små børn, kan du indsætte flere 3D-mdeller g bruge funktinen Frklædning til at afsløre svarene sm en hukmmelsesøvelse. Km gdt i gang med Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera Aktivering af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality giver elever g lærere mulighed fr at udfrske digitalt indhld på en intuitiv måde med SMART Dcument Camera. Når du tilslutter dkumentkameraet til din cmputer, aktiveres 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality autmatisk. Hvis du vil bruge 3Dværktøjer til SMART Ntebk-sftware på en cmputer, der aldrig har været tilsluttet til et dkumentkamera, kan du aktivere 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware ved at få en prduktnøgle g følge prceduren nedenfr. B E M Æ R K Du kan få en prduktnøgle til 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftwaren ved at registrere dkumentkameraets serienummer på smarttech.cm/register. Sådan aktiveres 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftwaren 1. Windws-perativsystemer: Vælg Start > Alle prgrammer > SMART Technlgies > SMART Værktøjer > SMART Prduct Update. 54

61 K A P I T E L 7 Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality Mac OS X-perativsystemsftware: Gå til g dbbeltklik på Prgrammer\SMART Technlgies\SMART Tls\SMART Prduct Update. Vinduet SMART Prduct Update vises. 2. Klik på Aktivér på rækken fr SMART Ntebk. Dialgbksen Aktivering af SMART-sftware vises. 3. Klik på Tilføj. 4. Indtast den prduktnøgle, du har mdtaget fra SMART, i feltet Prduktnøgle, g klik derefter på Tilføj. 5. Klik på Licensaftale, gennemlæs licensaftalen, g klik derefter på Luk. 6. Hvis du accepterer licensaftalen, skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen. 7. Klik på Næste. 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftwaren aktiveres. 8. Klik på Udfør, g luk derefter vinduet SMART Prduct Update. Krav til hardware g sftware Fr at kmme i gang med Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera skal du bruge følgende: SMART Ntebk-sftware 11 SP1 SMART Dcument Camera 450 En Mixed Reality-kubus En cmputer, sm pfylder kravene i SMART Ntebk-sftwareprduktbemærkningerne (smarttech.cm/kb/170144). Krav til belysning Værktøjer til Mixed Reality fungerer bedst i et lyst rum, hvr der ikke er ngen stre skygger eller genskær på arbejdsfladen. Lyset skal være så ensartet sm muligt g skal lyse på kubussen g baggrunden. Du kan sikre dette ved at placere dkumentkameraet således, at kameraet peger direkte ned, vinkelret på en ensartet, neutral arbejdsflade. Arbejdsfladen bør ikke være mørkere end de srte elementer på Mixed Reality-kubussen eller lysere end de hvide elementer på kubussen. B E M Æ R K N I N G E R I meget lyse rum kan arbejdsfladen virke hvidere end de hvide elementer på kubussen. Sm en hjælp til at frøge kntrasten imellem kubuselementerne g baggrunden, g fr at frøge billedrammehastigheden, kan du anbringe et stykke hvidt papir under kubussen. 55

62 K A P I T E L 7 Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality Et typisk prjektrrum er sm regel ret mørkt. Fr at Værktøjer til Mixed Reality skal kunne fungere krrekt, bør lyset på dkumentkameraet være tændt. Arbejd ikke med kubussen mere end 35 cm fra dkumentkameraet. B E M Æ R K Ryst kubussen under kameraet, hvis SMART Ntebk-sftwaren ikke skifter til Mixed Reality-tilstand, når du hlder kubussen under kameraet. Hvis prblemet frtsætter, skal du trykke på lysstyrkeknappen på dkumentkameraet g hlde den inde fr at øge lysstyrken til det maksimale. Indsætning g manipulering af 3D-mdeller Fr at bruge 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftwaren skal du indsætte en 3D-mdel i din.ntebk-fil. Når du har indsat en 3D-mdel, kan du arbejde med den på samme måde, sm du arbejder med andre bjekter i SMART Ntebk-sftwaren. B E M Æ R K Du kan indsætte 2D-billeder g 3D-mdeller på den samme side g arbejde med dem på samme måde, sm du arbejder med andre bjekter i SMART Ntebk-sftwaren. Indsætning af 3D-mdeller 3D-mdeller kan findes i mappen 3D-bjekter i Eksempler på lektinsaktiviteter g på SMART Exchange webstedet (exchange.smarttech.cm) såvel sm Trimble 3D Warehuse (se Brug af Trimble 3D Warehuse på side 66). Du kan gså indsætte dine egne 3D-mdeller, hvis de er i et af følgende frmater: COLLADA (.dae) 3D-bjekt (.bj) FBX (.fbx) B E M Æ R K Strukturer g andre plysninger m visse 3D-mdeller gemmes i særskilte filer g mapper. Når du indsætter disse 3D-mdeller, skal du sikre, at 3D-mdelfilen er placeret i den rigtige mappestruktur med de supplerende filer g mapper. Sådan indsætter du en 3D-mdel 1. Vælg Indsæt > 3D-fil. Dialgbksen Indsæt 3D-fil vises. 2. Gå til den 3D-mdel, du vil indsætte, g vælg den. 56

63 K A P I T E L 7 Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality 3. Tryk på Åbn. 3D-mdellen vises på siden. Manipulering af 3D-mdeller Når du har indsat en 3D-mdel, kan du arbejde med den på samme måde, sm du arbejder med andre bjekter i SMART Ntebk-sftwaren. Navnlig kan du gøre følgende: Klippe, kpiere g sætte ind Klne Flytte Skalere Låse Vedhæfte links g lyde Føje elementer til fanebladet Galleri B E M Æ R K N I N G E R Se Hjælp til SMART Ntebk-sftwaren fr at få plysnigner m disse grundlæggende indstillinger. Når du føjer en 3D-mdel til fanebladet Galleri, vises den i kategrien 3D-bjekter. Ud ver disse grundlæggende handlinger kan du gøre følgende: Dreje 3D-mdellen Hlde pause i, genptage, afspille g genstarte animatin Tilføje mærkater Rtatin af en 3D-mdel Du kan dreje en 3D-mdel langs flere akser. Når du har drejet en 3D-mdel, kan du nulstille den til dens prindelige rientering. Sådan drejer du en 3D-mdel langs en enkelt akse 1. Vælg 3D-mdellen. 2. Tryk g hld på et af rtatinshåndtagene i siden. 3. Træk fingeren rundt m midten af 3D-mdellen, g giv slip med fingeren, når du er færdig. 57

64 K A P I T E L 7 Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality Sådan drejer du en 3D-mdel langs flere akser 1. Vælg 3D-mdellen. 2. Tryk g hld på rtatinshåndtaget i midten. 3. Træk fingeren i den retning, du vil dreje 3D-mdellen, g giv slip med fingeren, når du er færdig. Sådan nulstiller du en 3D-mdel til den prindelige rientering 1. Vælg 3D-mdellen. 2. Tryk på 3D-mdellens menupil, g vælg derefter Nulstil drejning. Afbrydelse, afspilning g genstart af animatin Hvis en 3D-mdel indehlder animatin, kan du hlde pause i, genptage g genstarte animatinen. B E M Æ R K Hvis en 3D-mdel ikke indehlder animatin, er menuen Animatin, sm dkumenteres i de følgende fremgangsmåder, slået fra. Sådan hlder du pause i en animatin 1. Vælg 3D-mdellen. 2. Tryk på 3D-mdellens menupil, g vælg derefter Animatin > Afspil/Hld pause i animatin. Sådan genptager du afspilningen af animatin 1. Vælg 3D-mdellen. 2. Tryk på 3D-mdellens menupil, g vælg derefter Animatin > Afspil/Hld pause i animatin. Sådan genstarter du en animatin 1. Vælg 3D-mdellen. 2. Tryk på 3D-mdellens menupil, g vælg derefter Animatin > Genstart animatin. Tilføjelse af mærkater Du kan bruge mærkater til at fremhæve frskellige kmpnenter i en 3D-mdel. Mærkater kan være tekst, figurer eller andre 2D-bjekter. 58

65 K A P I T E L 7 Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality Sådan tilføjer du en mærkat 1. Vælg 3D-mdellen. 2. Højreklik på den 3D-mdel på det sted, hvr du vil frbinde mærkaten, g vælg derefter Tilføj mærkat. Der vises en mærkat. 3. Hvis du vil bruge tekst i mærkaten skal du dbbeltklikke på mærkatens standardtekst g derefter indtaste din egen tekst. ELLER Hvis du vil bruge en figur eller et andet 2D-bjekt i mærkaten, skal du prette bjektet g derefter trække det ind i mærkaten. 4. Træk evt. mærkatens frbindelsespunkt til en anden placering på 3D-mdellen. Sådan skjuler g viser du en mærkat 1. Tryk på mærkatens frbindelsespunkt på 3D-mdellen. Mærkaten skjules. 2. Tryk på mærkatens frbindelsespunkt fr at vise mærkaten. Sådan fjerner du en mærkat 1. Vælg mærkaten. 2. Tryk på Luk. Navigering i 3D-scener Stre 3D-mdeller, der indehlder indvendige detaljer, kaldes 3D-scener. Du kan navigere i 3Dscener ved hjælp af knapperne i SMART Ntebk-sftwaren. B E M Æ R K N I N G E R Du kan bruge navigatinsknapperne til at navigere i en hvilken sm helst 3D-mdel. Det er dg ikke alle 3D-mdeller, der indehlder indvendige detaljer. Hvis du træder ind i en 3Dmdel, der ikke indehlder indvendige detaljer, ser det indvendige af mdellen tmt eller mørkt ud. Hvis du bruger Mac OS X-perativsystemsftware, kan du ikke træde ind i en 3D-scene i tilstanden Fuld skærm. Fr at træde ind i en 3D-scene skal du først frlade tilstanden Fuld skærm g derefter fuldføre følgende prcedure. 59

66 K A P I T E L 7 Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality Sådan navigerer du i en 3D-scene 1. Vælg en 3D-mdel. 2. Tryk på 3D-mdellens menupil, g vælg derefter Træd ind i 3D-scene. SMART Ntebk-sftwaren viser 3D-scenen i tilstanden Fuld skærm. Et krt ver 3Dscenen, navigatinsknapper g knappen Luk vises. T I P Du kan trykke på den grå kant på krtet fr at trække det til et andet mråde af siden, hvis det dækker materialer, sm du vil vise. Du kan gså ændre størrelsen på krtet ved at trykke på g trække i kanten i det nederste højre hjørne. Du kan trykke på den grå baggrund eller midteriknet på en navigatinsknap fr at trække det til et andet mråde af siden, hvis det dækker materialer, sm du vil vise. 60

67 K A P I T E L 7 Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality 3. Naviger i 3D-scenen ved hjælp af navigatinsknapperne. Knap A B C D E F G H I J Brug til at: Ændre rienteringen pad. Ændre rienteringen til venstre. Ændre rienteringen til højre. Ændre rienteringen nedad. Hæve højde. Gå frem i scenen. Gå til venstre i scenen. Gå til højre i scenen. Gå tilbage i scenen. Sænke højde. Alternativt kan du bruge tastaturknapperne til at navigere i 3D-scenen. Tastaturknap W A D S PAGE UP PIL OP VENSTRE PIL Brug til at: Ændre rienteringen pad. Ændre rienteringen til venstre. Ændre rienteringen til højre. Ændre rienteringen nedad. Hæve højde. Gå frem i scenen. Gå til venstre i scenen. 61

68 K A P I T E L 7 Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality Tastaturknap HØJRE PIL PIL NED PAGE DOWN ESC Brug til at: Gå til højre i scenen. Gå tilbage i scenen. Sænke højde. Luk B E M Æ R K Når du navigerer i 3D-scenen, viser en rød indikatr på krtet, hvr du er i scenen, g i hvilken retning du ser. Pilen i midten angiver rienteringen. Pilen bliver til en cirkel, når du ser direkte p eller ned. Niveau Stigning Fald Uden fr skærmbilledet (plan) Opad Nedad 4. Tryk på Luk, når du er færdig. Brug af Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera Når du har indsat 3D-mdeller i dine.ntebk-filer ved hjælp af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftwaren, kan du manipulere disse mdeller ved hjælp af Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera. Manipulering af 3D-mdeller ved brug af Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera Du arbejder med 3D-mdeller med dit SMART Dcument Camera g Mixed Reality-kubussen. Sådan arbejder du med en 3D-mdel ved hjælp af Mixed Reality-kubussen 1. Tilslut dit SMART Dcument Camera til din cmputer, g tænd dkumentkameraet. 2. Åbn.ntebk-filen, g vis derefter siden med 3D-mdellen. 62

69 K A P I T E L 7 Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality 3. Anbring Mixed Reality-kubussen under SMART Dcument Camera, så én side af kubussen vises fr kameraet. SMART Ntebk-sftwaren skifter til Mixed Reality-tilstand g knytter 3D-mdellen til kubussen. Hvis der er mere end én 3D-mdel på siden, skal du flytte kubussen, indtil animatinen på siden angiver, at kubussen er frbundet til den 3D-mdel, du vil arbejde med. B E M Æ R K SMART Ntebk-sftwaren skifter kun til Mixed Reality-tilstand i denne situatin, hvis der er en 3D-mdel på siden. Alternativt kan du skifte til Mixed Reality-tilstanden ved at trykke på SMART Dcument Camera på værktøjslinjen g derefter trykke på Start Mixed Reality i vinduet SMART Dcument Camera. 4. Gør et af følgende: Hvis du vil flytte 3D-mdellen på skærmen: Flyt kubussen. Hvis du vil dreje 3D-mdellen på skærmen: Drej kubussen i hånden. Hvis du vil fjerne tilknytningen af 3D-mdellen fra kubussen: Dæk markeringerne på kubussen med hånden. B E M Æ R K Hvis ngen af følgende symptmer pstår, kan det skyldes prblemer med spring: 3D-mdellen pretter ikke frbindelse til kubussen. 3D-mdellen ryster, når den er frbundet til kubussen. 3D-mdellen mister spradisk frbindelsen til kubussen. SMART Ntebk-sftwaren skifter til Mixed Reality-tilstanden, når kubussen er under kameraet, selvm du ikke flytter kubussen. Se Krav til belysning på side 55 fr at få hjælp til løsning af prblemer med spring. T I P Når du flytter g drejer kubussen i hånden, skal du passe på ikke at dække symblerne på verfladen af kubussen. Hvis du vil skjule billedet fra SMART Dcument Camera g kun vise 3D-mdellen, skal du flytte gennemsigtighedssglideknappen til venstre. 63

70 K A P I T E L 7 Brug af 3D-værktøjer til SMART Ntebk-sftware g Værktøjer til Mixed Reality 5. Hvis du har købt en anden kubus fra SMART, g der er mere end én 3D-mdel på siden, kan du arbejde med en anden 3D-mdel ved at gennemføre trin 3 g 4 med den anden kubus. B E M Æ R K De t kubusser skal have frskellige mønstre, hvis du vil bruge dem begge t på samme tid. 6. Flyt kubussen (eller kubusserne) væk fra kameraet, når du er færdig. SMART Ntebk-sftwaren frlader Mixed Reality-tilstanden efter et par sekunder. Frklædning af 3D-mdeller, inden de præsenteres Hvis du vil skjule 3D-mdeller i din.ntebk-fil, inden du præsenterer dem, kan du bruge frklædningsfunktinen til at skjule 3D-mdellerne med en magisk hat. Hvis du bruger Værktøjer til Mixed Reality, frsvinder den magiske hat, når Værktøjer til Mixed Reality knytter 3D-mdellen til kubussen, g derved afsløres 3D-mdellen. B E M Æ R K Hvis du skjuler flere 3D-mdeller på den samme side med magiske hatte, har båndene på hattene hver sin farve. Sådan skjuler du en 3D-mdel med en magisk hat 1. Vælg 3D-mdellen. 2. Tryk på 3D-mdellens menupil, g vælg derefter Frklædning > Frklædt. Sådan ændrer du farven på den magiske hat 1. Vælg den magiske hat. 2. Tryk på menupilen fr den magiske hat, g vælg derefter Frklædning > Skift farve. Sådan afslører du en 3D-mdel under en magisk hat Brug Værktøjer til Mixed Reality sm beskrevet i Manipulering af 3D-mdeller ved brug af Værktøjer til Mixed Reality til SMART Dcument Camera på side 62. Når Værktøjer til Mixed Reality knytter 3D-mdellen til kubussen, hvirvler der stjerner rundt m den magiske hat, g hatten frsvinder, hvrmed 3D-mdellen bag den afsløres. 64

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikatiner SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Fysiske specifikatiner Alle mål +/- 0,3 cm. Alle vægtangivelser +/- 1 z (30 g.). Standardfunktiner Fleksibel kameraarm med rtatinsbevægelse til nem placering

Læs mere

LightRaise 60wi interaktiv projektor

LightRaise 60wi interaktiv projektor Valg af en verflade LightRaise 60wi interaktiv prjektr Den interaktive LightRaise 60wi prjektr er vægmnteret g har en krt prjektinsafstand, g den kan frvandle næsten enhver væg eller whitebard til en interaktiv

Læs mere

SMART Produktdrivere 11.3 til Windows - og Mac-computere

SMART Produktdrivere 11.3 til Windows - og Mac-computere Prduktbemærkninger SMART Prduktdrivere 11.3 til Windws - g Mac-cmputere Lidt m disse prduktbemærkninger Disse prduktbemærkninger psummerer funktinerne i SMART Prduct Drivers 11 g dens servicepakker g rettelser

Læs mere

SMART Room System til Microsoft Lync

SMART Room System til Microsoft Lync SMART Rm System til Micrsft Lync BRUGERVEJLEDNING FOR MODELLER SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L-G5 OG SRS-LYNC-XL MED SMART BOARD 8055i-G5, 8065i-G5 OG 8084i-G4 INTERAKTIVE

Læs mere

SMART Notebook 11.1 Math Tools

SMART Notebook 11.1 Math Tools SMART Ntebk 11.1 Math Tls Windws perativsystemer Brugervejledning Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper.

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper. Teknisk FAQ Når jeg lgger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kmmer jeg blt tilbage igen til startsiden den lper. Du skal være medlem eller have været medlem fr at kunne lgge på. Digital signatur

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

SMART Document Camera 330 Brugervejledning

SMART Document Camera 330 Brugervejledning TÆNK, FØR DU UDSKRIVER SMART Document Camera 330 Brugervejledning Ekstraordinært gjort simpelt Produktregistrering Hvis du registrerer dette SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner

Læs mere

SMART Notebook 14. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning

SMART Notebook 14. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning SMART Ntebk 14 Mac OS X-perativsystemsftware Brugervejledning Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, SMART-lget g alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

SMART Notebook 11.1. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Notebook 11.1. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ntebk 11.1 Windws perativsystemer Brugervejledning Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchange, SMART Ink, smarttech, SMART-lget g alle SMARTslganer

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS-OPERATIVSYSTEMER

BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS-OPERATIVSYSTEMER BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS-OPERATIVSYSTEMER Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer nline på smarttech.cm/registratin.

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 4

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 4 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1. START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 s g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Motherboard. Chip-set (nord- og syd-bro)

Motherboard. Chip-set (nord- og syd-bro) Samle PC Gruppe 5: Rn, Ajitkumar, Lars O., Lars N. Mtherbard mærke, mdel HP D530CMT(DF376T) Cmpaq CPU-skkel BIOS (mærke, versin sv.) 786B2 v1.11 BIOS Al hardware har brug fr sftware fr at fungere. BIOS

Læs mere

Brugervejledning til Avigilon Control Center Virtual Matrix. Version 6.2

Brugervejledning til Avigilon Control Center Virtual Matrix. Version 6.2 Brugervejledning til Avigiln Cntrl Center Virtual Matrix Versin 6.2 2006 2017, Avigiln Crpratin. Alle rettigheder frbehldes. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

SMART Notebook 14. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning

SMART Notebook 14. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning SMART Ntebk 14 Mac OS X-perativsystemsftware Brugervejledning Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, SMART-lget g alle

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR Klargøringsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Vejledning AV-udstyr Salen, EG

Vejledning AV-udstyr Salen, EG Vejledning AV-udstyr Salen, EG INDHOLDSFORTEGNELSE - Opbygningen af flightcasen - Sådan tændes flightcasen - Brug af DVD, Bluray og CD - Brug af fjernbetjening - Lyd - Start af flightcasens computer -

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT Klargøringsvejledning fr BTTS 230V BAT Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

SMART Notebook 14. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Notebook 14. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ntebk 14 Windws perativsystemer Brugervejledning Meddelelse m varemærker SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, SMART-lget g alle SMARTslganer

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

SMART Board 8055i og 8055i-SMP

SMART Board 8055i og 8055i-SMP SMART Board 8055i og 8055i-SMP interaktiv fladskærm Installationsvejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5.5 GPal Navigatr Versin 5.5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

SMART Notebook 15 software

SMART Notebook 15 software SMART Ntebk 15 sftware BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS OPERATIVSYSTEMER Prduktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-prdukt, giver vi dig besked, når der er nye funktiner g sftwarepgraderinger. Registrer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide

Christian Hjortshøj. HTX Roskilde 1.4 06-05-2011. Lære: Bartlomiej Warszawski. Fag: KomIT 1 S ide Christian Hjrtshøj HTX Rskilde 1.4 06-05-2011 Lære: Bartlmiej Warszawski Fag: KmIT 1 S ide Indhld 1. Indledning... 3 2. Målgruppeanalyse... 4 3. Valg af medie... 5 4. Skitsering... 6 4.1 Skitse 1.... 6

Læs mere

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Vejledning til klubregister Indhld Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Grupper g ekstra felter... 3 Opret grupper... 3 Hvad er en gruppe... 3 Opret ekstrafelter... 4 Hvad er standartfelter...

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst... 1 CD/DVD ens indhld... 1 Systemfrudsætninger... 3 Knventiner i denne håndbg... 3 Tips g advarselshenvisninger...

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning 3D-værktøjer til SMART Notebook 11.1 Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Brugervejledning tilavigilon Control Center Server. Version 6.2

Brugervejledning tilavigilon Control Center Server. Version 6.2 Brugervejledning tilavigiln Cntrl Center Server Versin 6.2 2006 2017, Avigiln Crpratin. Alle rettigheder frbehldes. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY SOLUTIONS.AVIGILON,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Oversvømmelse ved havstigning. Informi GIS Instruktion til øvelse

Oversvømmelse ved havstigning. Informi GIS Instruktion til øvelse Oversvømmelse ved havstigning Infrmi GIS Instruktin til øvelse Øvelse: Oversvømmelse ved havstigning Estimeret tidsfrbrug: 30 minutter Overblik ver pgaven Denne pgave giver indsigt i analytiske værktøjer

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5

Kurser klar til brug... 4. Grundlæggende Windows 8 og Internetværktøjer... 4. IT-Borger Kursus... 5 Indhld Kurser klar til brug... 4 Grundlæggende Windws 8 g Internetværktøjer... 4 IT-Brger Kursus... 5 Wrd (1) - versin 2010/2013 - Ttalt nybegyndere... 6 Wrd (2) - versin 2010/2013 Let øvede... 7 ipad

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42 Danfss Link CC (MK2 mdel, dvs.mdel med mulighed fr SD krt indføring i knsl bunden af regulatren):sw. 2.7.42 Sftware pdateringen mfatter bl.a. Valgmulighed mellem synlige radiatrer g skjulte radiatrer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright

Indholdsfortegnelse. Copyright 1 Hvis filer slettes fra prgrammet kan det frårsage at dette ikke længere fungerer. Slet kun filer med det dertil prettede prgramværktøj. Garantien dækker ikke i tilfælde at manuelt slettede filer. Indhldsfrtegnelse

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Dash Cam HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere