Sådan kommer du i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan kommer du i gang"

Transkript

1 TomTom XL

2 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Montering af navigationsenheden 1. Tryk EasyPort -holderen på din TomTom XL godt fast mod forruden i bilen Indstil enheden til den ønskede position Lås EasyPort-holderen fast ved at dreje basen rundt Sæt bilopladeren i enheden. 4 2

3 5. Sæt bilopladeren i bilens cigarettænder Tænd for enheden ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen oven på enheden Du skal nu svare på et par spørgsmål for at konfigurere enheden. Tryk let på skærmen for at svare på spørgsmålene Fjern EasyPort-holderen fra forruden ved først at låse op for den og derefter forsigtigt løfte en af tapperne. Holderen løsnes fra forruden. 8 GPS-modtagelse Første gang du starter TomTom XL-navigationsenheden, kan det tage nogle minutter, før den bestemmer din GPS-position og viser din nuværende position på kortet. Derefter kan den bestemme din position meget hurtigere. Normalt tager det kun nogle få sekunder. For at sikre en god GPS-modtagelse, skal enheden anvendes udendørs. Store genstande, f.eks. høje bygninger, kan til tider forstyrre modtagelsen. Fejlfinding En sjælden gang kan det ske, at TomTom XL-navigationsenheden ikke starter rigtigt, eller at den holder op med at reagere, selv om du trykker på skærmen. 3

4 Kontroller først, om batteriet skal lades op. Hvis batteriet skal lades op, sættes enheden i bilopladeren. Det kan tage op til 2 timer at lade batteriet helt op. Hvis dette ikke løser problemet, kan du nulstille enheden. Sluk først for enheden, og vent i mindst 10 sekunder. Brug spidsen af en papirclips eller lignende til at holde nulstillingsknappen inde. Nulstillingsknappen findes på enhedens underside. 4

5 2. Kørselsvisning Kørselsvisning 1. Din aktuelle position. 2. Navnet på den næste større vej eller oplysningerne fra det næste vejskilt, hvis det er relevant. 3. Din hastighed og den gældende hastighedsgrænse, hvis den er kendt. Tryk let på dette område for at gentage den sidste stemmeinstruktion og for at ændre lydstyrken. 4. Navigationsinstruktioner for det næste stykke vej. Tryk let på dette panel på statuslinjen, hvis du vil skifte mellem 2D- og 3D-visning i kørselsvisning. 5. Navnet på den gade, du kører på. 6. Oplysninger om din rejse: køretid, resterende afstand og ankomsttidspunkt. Tryk let på dette panel på statuslinjen, hvis du vil se en ruteoversigt. 5

6 3. Avancerede vognbaneskift Avancerede vognbaneskift Avancerede vognbaneskift Bemærk: Oplysninger om vognbaneskift findes ikke til alle vejkryds eller i alle lande. TomTom XL forbereder dig på motorvejsfrakørsler og vejkryds ved at vise den rigtige vognbane til den planlagte rute. Når du nærmer dig en frakørsel eller et vejkryds, vises den bane, du skal bruge, på skærmen. Ved nogle frakørsler og vejkryds vises den vognbane, du skal bruge, på statuslinjen. 6

7 4. Hovedmenu Hovedmenu I hovedmenuen kan du planlægge en rute, se på et kort eller ændre enhedens indstillinger. Hvis du vil åbne hovedmenuen fra kørselsvisning, skal du trykke let midt på skærmen. Hvis du vil tilbage til kørselsvisning fra hovedmenuen, skal du trykke let på Udført. Hovedmenuens knapper Følgende knapper vises i hovedmenuen. Planlæg rute Tryk let på denne knap for at planlægge en rute. Denne knap vises, inden du har planlagt en rute. Skift rute Tryk let på denne knap for at ændre den eksisterende rute eller planlægge en ny rute. Denne knap vises, når du har planlagt en rute. Lyd Inspicer kort Tryk let på denne knap for at se kortet. lyd Tryk let på denne knap for at slå lyden fra. lyd Tryk let på denne knap for at slå lyden til. 7

8 Nat/Dag nat Tryk let på denne knap for at indstille nattefarveskemaet, så skærmens lysstyrke reduceres og kortet vises med nattefarver. Dette er særligt nyttigt, når du kører om natten eller i mørke omgivelser som lange tunneler. Valg Hjælp dag Tryk let på denne knap for at indstille dagfarveskemaet, så skærmens lysstyrke øges og kortet vises med dagfarver. valg Tryk let på denne knap for at justere enhedens indstillinger. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet indstillinger. hjælp Tryk let på denne knap for at få vist kontaktoplysninger til lokale nødtjenester og andre specialtjenester, f.eks. hospitaler og dyreklinikker. Derefter kan du planlægge en rute til det valgte servicecenter. Der findes flere oplysninger under Hjælp. 8

9 5. Inspicer kort Inspicer kort Hvis du vil se på kortet på samme måde som på et helt almindeligt landkort, skal du trykke let på Inspicer kort i hovedmenuen. Du kan flytte kortet ved at pege på skærmen med fingeren og trække fingeren let hen over skærmen. 1. Målestok 2. Markør Markørerne viser din aktuelle position, din hjemmeadresse og din destination. Markøren viser afstanden til stedet. Tryk let på en markør for at centrere kortet omkring den pågældende position. 3. IP-knap Tryk let på denne knap for at vælge de IP'er, der skal vises på kortet. 4. Markør 5. Knappen Find Tryk let på denne knap for at finde bestemte adresser. 6. Markørknap Tryk let på denne knap for at planlægge en rute til markørens position, oprette en favorit på markørens position eller finde et interessepunkt tæt ved markørens position. 7. Zoomværktøj Zoom ind og ud ved at flytte skyderen. 9

10 6. Ruteplanlægning Ruteplanlægnin g 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Planlæg rute. En adresse kan angives på flere måder, men vi angiver den fulde adresse. 3. Tryk let på Adresse. 4. Begynd at indtaste navnet på den by, hvor turen skal starte, og tryk let på byen, når den vises på listen. Tip: Første gang du planlægger en rute, bliver du bedt om at vælge et land eller en stat. Dit valg gemmes og bruges til alle fremtidige ruter. Du kan ændre denne indstilling ved at trykke let på flaget og vælge et nyt land eller en ny stat. 5. Skriv gadenavn og husnummer, og tryk derefter let på Udført. Tip: Før du begynder at skrive et gadenavn, vises Bymidte øverst på listen. Dette er nyttigt, hvis du ikke har en adresse, og du kun har brug for generelle kørselsanvisninger. 6. Tryk let på Udført. Ruten planlægges, og der vises en oversigt over ruten. 7. Tryk let på Udført. Navigationsenheden er klar til at vise dig vej til destinationen. 10

11 Ruteplanlægning med et nyt udgangspunkt Når du skal planlægge en rute, før du tager af sted, eller hvis du bruger et udgangspunkt, som ikke er din nuværende position, skal du benytte følgende fremgangsmåde: 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Planlæg rute. 3. Tryk let på Afrejs fra. En adresse kan angives på flere måder, men vi angiver den fulde adresse. 4. Tryk let på Adresse. Begynd at indtaste navnet på den by, hvor turen skal starte, og tryk let på byen, når den vises på listen. Tip: Første gang du planlægger en rute, bliver du bedt om at vælge et land eller en stat. Dit valg gemmes og bruges til alle fremtidige ruter. Du kan ændre denne indstilling ved at trykke let på flaget og vælge et nyt land eller en ny stat. 5. Skriv gadenavn og husnummer, og tryk derefter let på Udført. Tip: Før du begynder at skrive et gadenavn, vises Bymidte øverst på listen. Dette er nyttigt, hvis du ikke har en adresse, og du kun har brug for generelle kørselsanvisninger. 6. Angiv destinationsadressen, og vælg derefter Nu, når du bliver bedt om at angive afgangstidspunkt. Tryk derefter let på Udført. Ruten planlægges, og der vises en oversigt over ruten. 7. Tryk let på Udført. Navigationsenheden er klar til at vise dig vej til destinationen. 11

12 7. Sådan finder du alternative ruter Sådan finder du alternative ruter Når du har planlagt en rute, vil du måske gerne ændre noget ved den uden at ændre selve destinationen. Grunde til at ændre en rute Der kan være mange gode grunde til at ændre en planlagt rute: Du får måske øje på en vejspærring eller en kø forude. Du vil måske gerne køre via et bestemt sted, hente en, holde frokostpause eller fylde benzin på. Du vil måske undgå et vanskeligt vejkryds eller en vej, du ikke bryder dig om. Skift rute Tryk let på denne knap i hovedmenuen, hvis du vil ændre den rute, der er planlagt i øjeblikket. Undgå vejspærring Tryk let på denne knap, hvis du får øje på en vejspærring eller kø længere fremme. Dernæst skal du vælge, hvor stor en del af ruten du vil undgå. Vælg mellem de forskellige muligheder. XL omberegner ruten, så du undgår den del af den, du har angivet. Husk, at når der er udregnet en ny rute, skal du muligvis meget snart dreje væk fra den vej, du kører på. Hvis vejspærringen forsvinder, mens du kører, kan du trykke let på Omberegn oprindelig for at omberegne den oprindelige rute. Når du trykker let på Udregn alternativ, ændres knapnavnet til Omberegn oprindelig. Udregn alternativ Tryk let på denne knap for at udregne et alternativ til den allerede planlagte rute. XL beregner en anden rute med udgangspunkt i din nuværende position. Når du trykker let på Udregn alternativ, ændres knapnavnet til Omberegn oprindelig. Hvis du senere beslutter dig for at køre ad den oprindeligt planlagte rute, kan du trykke let på Omberegn oprindelig. Bortset fra vejene lige i nærheden af din nuværende position og destinationen, følger den nye rute helt andre veje undervejs til destinationen. Derfor er det let at beregne en helt anden rute på denne måde. 12

13 Tryk let på denne knap for at omlægge den oprindelige rute. Omberegn oprindelig Rejs via... Knappen vises, når du har ændret ruten ved at udregne en alternativ rute. Tryk let på denne knap for at ændre ruten, så du kommer forbi et bestemt sted og f.eks. kan samle en person op. Når du gør det, vises en markør på kortet, som angiver det sted, du har valgt at køre forbi. Du vælger det sted, du vil passere, på samme måde, som når du vælger en destination. Du kan derfor vælge mellem de samme muligheder, f.eks.: Adresse, Favorit, Interessepunkt og Punkt på kort. XL beregner en ny rute til destinationen, som passerer det sted, du vælger. I modsætning til rejsemålet, gør din XL dig ikke opmærksom på, hvornår du passerer dette sted. Tryk let på denne knap for at planlægge en rute. Når du planlægger en ny rute, slettes den gamle automatisk. Planlæg rute Tryk let på denne knap for at slette den aktuelle rute. Slet rute 13

14 8. Valg Valg Du kan ændre skærmbilledets udseende og den måde, TomTom XL virker på. Tryk let på indstillinger i hovedmenuen. Skift stemme Skift stemme Navigationsenheden kan gengive talte instruktioner og advarsler med stemmer, som er gemt på enheden. Nogle stemmer er indspillet af skuespillere, mens andre stemmer er computergenererede. De indspillede stemmer bruges kun til talte instruktioner, mens computerstemmerne bruges til både talte instruktioner og til at læse oplysninger, der er gemt på kortet, f.eks. gadenavne. Hvis du vil skifte stemme på enheden, skal du trykke let på Skift stemme i menuen Indstillinger eller i menuen Stemmer og billeder. Vælg derefter en stemme på listen. Computerstemmer er tydeligt markeret. Du kan tilføje eller fjerne stemmer via TomTom HOME. Bemærk: Hvis du vælger en optaget stemme, kan den sige kommandoer, men ikke gadenavne. Hvis du gerne vil have læst gadenavne, skal du vælge en computerstemme. Indstil ur Tryk let på denne knap for at vælge tidsformatet og indstille tiden. Indstil ur Det er lettest at indstille tiden ved at trykke let på knappen Synk. XL henter derefter klokkeslættet fra GPS-oplysninger. Bemærk: Du kan kun bruge Synk, hvis du har et GPS-signal. Derfor kan du ikke indstille uret på denne måde, hvis du er indendørs. Når du har indstillet tiden med Synk, kan det være nødvendigt at justere timeangivelsen afhængigt af tidszonen. XL beregner din tidszone og sørger for, at der altid vises det rigtige tidspunkt på basis af GPS-oplysningerne. 14

15 Skift sprog Tryk let på denne knap for at ændre det sprog, der bruges til alle knapper og meddelelser på XL. Skift sprog Du kan vælge mellem en lang række forskellige sprog. Når du skifter sprog, får du også mulighed for at skifte stemme. Hjem og favoritter Tryk let på denne knap for at administrere din hjemmeadresse og dine favoritter. Hjem og favoritter Der findes flere oplysninger under Favoritter. Stemmer og billeder Stemmer og billeder Der findes flere oplysninger under Stemmer og billeder. Kortrettelser Tryk let på denne knap, hvis du vil rette noget på kortet. Kortrettelser Avancerede indstillinger Hvis du vil skifte til avancerede indstillinger på TomTom XL, skal du trykke let på knappen Avanceret i menuen Indstillinger. Indstil enheder Tryk let på denne knap for at vælge, hvilke enheder der skal bruges til følgende mål: Indstil enheder Afstand Tidspunkter Længde/breddegrad Venstrehånds-betjent/Højrehånds-betjent Tryk let på denne knap for at flytte vigtige knapper, f.eks. Udført og Annuller samt zoombjælken over i venstre side af skærmen. Tryk let på denne knap for at ændre indstillingerne for stemmer og billeder. Venstrehånds-betjent Hvis du vil flytte knapperne tilbage til skærmens højre side, skal du trykke let på Højrehånds-betjent. 15

16 Tastatur-indstillinger Brug tastaturet, når du skal angive din destination eller finde et punkt på en liste, f.eks. et interessepunkt. Tastatur-indstillinger Tryk let på denne knap for at vælge den type tastaturtegn, du vil bruge, størrelsen på tasterne og tastaturlayoutet. Vælg først tastaturtype mellem følgende muligheder: Du kan vælge mellem to størrelser: Stort tastatur Lille tastatur Du kan vælge mellem forskellige tastaturlayout: ABCD-tastatur QWERTY-tastatur AZERTY-tastatur QWERTZ-tastatur Aktiver/Deaktiver fotofælder Aktiver/ Deaktiver fotofælder Tryk let på denne knap for at aktivere eller deaktivere TomTom Fotofælder. TomTom Sikkerhedsadvarsler Vigtigt: Hvis du har abonnement på denne service, bør du jævnligt slutte navigationsenheden til TomTom HOME for at få opdateret listen over steder med alle typer sikkerhedsadvarsler. Alle fotofældeplaceringer sendes direkte til enheden. Når en fotofældes placering vises på kortet, afspilles der en advarselslyd som tegn på, at du nærmer dig et område med en fotofælde. Skift kort Tryk let på denne knap for at skifte til et andet kort. Skift kort 16

17 Nulstil fabriksindstillinger Tryk let på denne knap for at gendanne fabriksindstillingerne på TomTom XL. Nulstil fabriksindstillinger Alle indstillinger, inklusive hjemmeadresse og favoritter, slettes. 17

18 9. Favoritter Favoritter Om favoritter Favoritter er steder, du ofte besøger. Du kan oprette favoritter, så du ikke behøver at skrive adressen, hver gang du planlægger en rute. Det behøver ikke at være steder, du specielt godt kan lide; det kan også bare være adresser, der er praktiske at have. Oprettelse af en favorit Tryk let på Indstillinger i hovedmenuen. Tryk derefter let på Hjem og favoritter efterfulgt af Tilføj favorit. Du kan derefter vælge, hvor favoritten skal placeres, på listen nedenfor. Du kan selv vælge et navn til favoritten, når tastaturet vises. Når du indtaster navnet, kan du overskrive det foreslåede navn uden først at slette det. Du kan angive din hjemmeadresse som favorit. Hjem Du kan ikke oprette en favorit fra en anden favorit. Du vil aldrig kunne vælge denne mulighed i denne menu. Favorit Hvis du vil omdøbe en favorit, skal du trykke let på Hjem og favoritter og derefter på Administrer favoritter i menuen Indstillinger. Du kan angive en adresse som favorit. Adresse Vælg et favoritsted på en liste over steder, du for nylig har brugt som destinationer. Nylig destination 18

19 Du kan tilføje et interessepunkt (IP) som favorit. Interessepunkt Giver det mening at gøre det? Hvis du besøger et sted, som du godt kan lide, f.eks. en restaurant, kan du tilføje den som en favorit. Hvis du vil tilføje et interessepunkt som en favorit, skal du trykke let på denne knap og gøre følgende: 1. Du kan indsnævre udvalget af interessepunkter ved at vælge det område, interessepunktet befinder sig i. Du kan vælge en af følgende muligheder: IP'er i nærheden - for at søge på en liste over IP'er i nærheden af din aktuelle position. IP i en by - for at vælge en IP i en bestemt by. Du skal angive en by. IP nær hjem - for at søge i en liste over IP'er i nærheden af din hjemmeadresse. Hvis du er ved at navigere til en destination, kan du også vælge på en liste over interessepunkter i nærheden af din rute eller destination. Vælg en af følgende muligheder: IP langs rute IP nær destination 2. Vælg IP-kategorien. Tryk let på IP-kategorien, hvis den vises eller tryk let på pilen, hvis du vil vælge et IP på den samlede liste. Tryk let på Vilkårlig IP-kategori, hvis du vil søge efter navnet på et interessepunkt. Tryk let på denne knap for at oprette en favorit med kortbrowseren. Punkt på kort Vælg favorittens position ved at bruge markøren, og tryk derefter let på Udført. Brug af en favorit Du vil normalt bruge en favorit til at planlægge en rute til et sted uden at skulle indtaste adressen. Planlæg en rute til en favorit ved at gøre følgende: 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Planlæg rute eller Skift rute. 3. Tryk let på Favorit. 4. Vælg en favorit på listen. Dette er din destination. 5. Vælg Nu. 6. Hvis din nuværende position er ukendt, bliver du spurgt, om du vil vente, til enheden har fundet din position, eller om du vil planlægge en rute med den sidst kendte position. I dette eksempel skal du vælge Planlæg med den sidst kendte position. Tryk derefter let på Udført. Ruten planlægges, og der vises en oversigt over ruten. 7. Tryk let på Udført. 19

20 Navigationsenheden er klar til at vise dig vej til destinationen. Ændring af navnet på en favorit 1. Tryk let på skærmen for at åbne Hovedmenuen. 2. Tryk let på Indstillinger for at åbne menuen Indstillinger. 3. Tryk let på Hjem og favoritter. 4. Tryk let på Administrer favoritter. 5. Tryk let på den favorit, du vil omdøbe. 6. Tryk let på Omdøb. Sletning af en favorit 1. Tryk let på skærmen for at åbne Hovedmenuen. 2. Tryk let på Indstillinger for at åbne menuen Indstillinger. 3. Tryk let på Hjem og favoritter. 4. Tryk let på Administrer favoritter. 5. Tryk let på den favorit, du vil slette. 6. Tryk let på Slet. 20

21 10. Interessepunkter Interessepunk ter Interessepunkter eller IP'er er nyttige steder på kortet. Her er nogle eksempler: Restauranter Hoteller Museer Parkeringshuse Benzinstationer Bemærk: Tryk let på Kortrettelser i menuen Indstillinger, hvis du vil rapportere manglende IP'er eller redigere eksisterende IP'er. Navigere til et interessepunkt Du kan bruge et interessepunkt som destination. Hvis du f.eks. kører til en by, du ikke kender, kan du vælge et interessepunkt i form af et parkeringsanlæg som din destination. 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. 2. Tryk let på Planlæg rute i hovedmenuen. 3. Tryk let på Interessepunkt (IP). 4. Du kan indsnævre udvalget af interessepunkter ved at vælge det område, hvor interessepunktet findes. Du kan vælge en af følgende muligheder: IP i nærheden for at søge på en liste over IP'er i nærheden af din nuværende position. IP i en by for at vælge et IP i en bestemt by. IP nær hjem for at søge på en liste over IP'er i nærheden af din hjemmeadresse. Du kan vælge på en liste over IP'er, der findes langs din rute eller tæt på destinationen. Vælg en af følgende muligheder IP langs rute IP nær destination Tip: Det IP, du sidst har søgt efter, vises også som en knap i IP-menuen. 5. Skriv navnet på den by, du vil besøge, og vælg byen, når den vises på listen. 6. Vælg en IP-kategori, eller indtast byens navn, hvis du har valgt IP i en by. Tryk let på IP-kategorien. 21

22 Tryk let på pilen for at vælge fra en samlet liste over kategorier. Vælg en kategori på listen, eller begynd at skrive navnet på kategorien, og vælg den derefter, når den vises på listen. 7. Tryk let på Parkeringshus. 8. Vælg det interessepunkt, du vil navigere til, på den viste liste. Oversigten nedenfor forklarer de afstande, der vises ud for hvert interessepunkt. IP i nærheden IP i en by IP nær hjem IP langs rute IP nær destination Afstand fra din nuværende position Afstand fra bymidte Afstand fra din hjemmeadresse Afstand fra et sted på ruten Afstand fra destinationen Hvis du kender interessepunktets navn, skal du trykke let på Find og skrive navnet. Marker det på listen, når det vises. Den næste skærm indeholder mere detaljerede oplysninger, herunder interessepunktets placering på kortet samt dets telefonnummer, hvis dette er tilgængeligt. Tryk let på Vælg for at bekræfte, at du gerne vil planlægge en rute til dette interessepunkt. Når du har valgt et interessepunkt, beregner TomTom XL automatisk ruten til det. 22

23 11. Stemmer og billeder Stemmer og billeder Stemmer Navigationsenheden kan gengive talte instruktioner og advarsler med stemmer, som er gemt på enheden. Nogle stemmer er indspillet af skuespillere, mens andre stemmer er computergenererede. De indspillede stemmer bruges kun til talte instruktioner, mens computerstemmerne bruges til både talte instruktioner og til at læse oplysninger, der er gemt på kortet, f.eks. gadenavne. Du kan finde oplysninger om, hvordan du henter flere stemmer på tomtom.com. Styring af lyd og lydstyrke Du kan justere lydstyrken ved at trykke let til venstre på statuslinjen i kørselsvisning. Den sidst talte instruktion gentages, og lydstyrkeniveauet vises. Juster lydstyrken ved at flytte skyderen. Du kan slå lyden fra ved at trykke let på Lyd i hovedmenuen. Vælg dagfarveskema Tryk let på dag i hovedmenuen for at øge lysstyrken på skærmen og få vist lysere farver på kortet. Vælg dagfarveskema Du kan hente flere farveskemaer via TomTom HOME. Vælg nattefarveskema Tryk let på nat i hovedmenuen for at reducere lysstyrken på skærmen og få vist mørkere farver på kortet. Vælg nattefarveskema Du kan hente flere farveskemaer via TomTom HOME. Skift bilsymbol Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at angive din nuværende position i kørselsvisning. Skift bilsymbol Du kan hente flere bilsymboler via TomTom HOME. 23

24 Skift stemme Skift stemme Navigationsenheden kan gengive talte instruktioner og advarsler med stemmer, som er gemt på enheden. Nogle stemmer er indspillet af skuespillere, mens andre stemmer er computergenererede. De indspillede stemmer bruges kun til talte instruktioner, mens computerstemmerne bruges til både talte instruktioner og til at læse oplysninger, der er gemt på kortet, f.eks. gadenavne. Hvis du vil skifte stemme på enheden, skal du trykke let på Skift stemme i menuen Indstillinger eller i menuen Stemmer og billeder. Vælg derefter en stemme på listen. Computerstemmer er tydeligt markeret. Du kan tilføje eller fjerne stemmer via TomTom HOME. Bemærk: Hvis du vælger en optaget stemme, kan den sige kommandoer, men ikke gadenavne. Hvis du gerne vil have læst gadenavne, skal du vælge en computerstemme. Skift startbillede Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre det billede, der vises, når du starter enheden. Skift startbillede Du kan hente flere startbilleder via TomTom HOME. Skift slutbillede Tryk let på denne knap, hvis du vil ændre det billede, der vises, når du slukker for enheden. Skift slutbillede Du kan hente flere slutbilleder via TomTom HOME. 24

25 12. TomTom Map Share TomTo m Map Share Med TomTom Map Share kan du rette fejl på dit kort og dele disse rettelser med andre TomTom Map Share-brugere. Du kan også selv modtage rettelser fra andre. Hvis du finder en gade, som for nyligt er blevet lukket for trafik, men som før var åben, kan du rette dit kort med Map Share og derefter dele rettelsen med andre Map Share-brugere. Via Map Share kan du sende og modtage kortrettelser i løbet af det første år, efter at kortet blev udgivet. Det betyder, at du ét år efter udgivelsesdatoen ikke længere kan sende eller modtage kortrettelser til den version af kortet. Du kan dog stadig rette dit eget kort, som du bruger på enheden. Bemærk: TomTom Map Share kan ikke benyttes i alle områder. Yderligere oplysninger findes på tomtom.com/mapshare. Kortrettelser Der er to typer kortrettelser: Rettelser, der vises på kortet med det samme. Det gælder bl.a. ændringer af kørselsretningen på en gade, afspærring af en gade, nyt gadenavn samt tilføjede eller ændrede interessepunkter. Denne form for ændringer vises med det samme på dit eget kort. Rettelser, der rapporteres til TomTom, men som ikke vises med det samme på kortet. Det gælder bl.a. manglende gader, fejl ved tilkørsler og afkørsler til motorveje og manglende rundkørsler. Denne type rettelse undersøges først af TomTom, og når den er godkendt, indgår den i den næste kortversion. Disse rettelser deles derfor ikke med Map Share-brugergruppen. 25

26 Angivelse af en kortrettelse Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige årsager bør du nøjes med at markere et sted, mens du kører. Angiv ikke samtlige oplysninger om en fejl, mens du kører. Ret en fejl på kortet 1. Tryk let på indstillinger i hovedmenuen og derefter på Kortrettelser. 2. Tryk let på Ret en fejl på kortet. Der vises en liste med mulige kortrettelser. 3. Vælg den type rettelse, du vil rapportere. Bemærk: Hvis du trykker let på Tilføj manglende IP eller Rapporter en anden fejl, bliver du bedt om flere oplysninger før næste trin. 4. Vælg den metode, du vil bruge, når du vælger det sted, der skal rettes. 5. Når du har fundet stedet, skal du trykke let på Udført. 6. Angiv nu rettelsen, eller bekræft rettelsen. Sådan modtager du de nyeste kortopdateringer Når du slutter TomTom XL-enheden til computeren, henter TomTom HOME automatisk alle tilgængelige kortrettelser og sender dine egne rettelser til Map Share-brugergruppen. Markering af en fejl på kortet under kørslen Vigtigt: Af sikkerhedsmæssige årsager bør du nøjes med at markere et sted, mens du kører. Angiv ikke samtlige oplysninger om en fejl, mens du kører. Hvis du bemærker, at der er noget på kortet, som kræver din opmærksomhed, kan du markere stedet ved at bruge knappen Rapporter og derefter angive oplysninger, når du ikke længere kører. Hvis du vil have vist knappen Rapporter i kørselsvisning, skal du gøre følgende: 1. Tryk let på Indstillinger i hovedmenuen og derefter på Kortrettelser. 2. Tryk let på Rettelsesindstillinger. 3. Tryk let på Næste, derefter på Fortsæt og til sidst på Udført. 4. Vælg knappen Vis rapport, og tryk derefter let på Udført. Knappen Rapport vises til venstre i kørselsvisning. Når du har markeret et sted, kan du føje flere oplysninger til ændringen, når du åbner menuen Kortrettelser. Du er f.eks. på vej til en af dine venner, da du lægger mærke til, at navnet på den gade, du kører på, er anderledes end det, der er angivet på kortet. For at rapportere rettelsen skal du trykke let på knappen Rapporter, så XL gemmer din aktuelle position. Derefter kan du sende rettelsen til TomTom Map Share, når du er nået frem til din destination. TomTomMap Share-brugergruppen Hvis du vil være medlem af Map Share-brugergruppen, skal du gøre følgende: 1. Tryk let på Indstillinger i hovedmenuen og derefter på Kortrettelser. 2. Tryk let på Hent rettelser, som andre har registreret. 26

27 3. Tryk let på Meld dig ind. Når du slutter XL-enheden til computeren, henter TomTom HOME nye rettelser og sender dine egne rettelser til Map Share-brugergruppen. Vigtigt: Opret jævnligt forbindelse til computeren, og brug TomTom HOME til at søge efter nye opdateringer. Rettelsesindstillinger Rettelsesindstillingerne bestemmer, hvordan TomTomMap Share fungerer på din enhed. Du kan angive følgende indstillinger: Ved hjælp af skyderen til angivelse af tillidsniveau kan du vælge de rettelsestyper fra Map Share-brugergruppen, som du vil bruge til dine kort. Du kan angive, om du vil dele dine rettelser med andre. Du kan få vist eller skjule knappen Rapporter i kørselsvisning. Du kan angive dine indstillinger ved at trykke let på Indstillinger i hovedmenuen og derefter på Kortrettelser. Sådan accepterer du kortrettelser Du kan forbedre dine kort ved at vælge, hvilken type kortrettelser du vil modtage fra Map Share. Det gør du ved at trykke let på Indstillinger i hovedmenuen. Tryk let på Rettelsesindstillinger, og flyt skyderen hen til den ønskede type kortrettelser. Der findes fire forskellige typer kortrettelser: TomTom accepter kun ændringer fra TomTom. Pålidelige kilder accepter ændringer fra TomTom og fra pålidelige kilder, der er godkendt af TomTom. Mange brugere accepter ændringer fra TomTom og fra pålidelige kilder, der er godkendt af TomTom, samt ændringer fra mange andre Map Share-brugere. Nogle brugere accepter ændringer fra TomTom og fra pålidelige kilder, der er godkendt af TomTom, samt alle ændringer fra andre Map Share-brugere. Forskellige typer kortrettelser Du kan rette flere forskellige ting på et kort. 27

28 Hvis du vil rette noget på dit kort, skal du trykke let på Kortrettelser i menuen Indstillinger og derefter på Ret en fejl på kortet. Følgende rettelsestyper vises. Tryk let på denne knap for at spærre eller fjerne afspærringen af en gade. Du kan spærre eller fjerne afspærringen af en gade i én eller begge retninger. Spær/fjern spærringen af gaden Du skal f.eks. benytte følgende fremgangsmåde, hvis du vil udføre en rettelse på en gade i nærheden af din aktuelle position: 1. Tryk let på Spær/fjern spærringen af gaden. 2. Tryk let på Nær dig for at vælge en gade tæt på din aktuelle position. Du kan vælge en gade efter navn, en gade i nærheden af din hjemmeadresse eller en gade på kortet. 3. Vælg den gade eller den del af gaden, som du vil rette, ved at trykke let på den på kortet. Den gade, du vælger, fremhæves, og markøren viser gadens navn. 4. Tryk på Udført. Enheden viser gaden, og om der er spærret for trafik eller må køres i en eller begge retninger. 5. Tryk på en af retningsknapperne, så gaden spærres/åbnes i den pågældende kørselsretning. 6. Tryk på Udført. Næste gang du opretter forbindelse mellem enheden og TomTom HOME, deles dine rettelser med alle andre medlemmer af TomTom Map Share-brugergruppen. Vend kørselsretningen Tryk på denne knap for at ændre kørselsretningen i en ensrettet gade, hvor kørselsretningen viser sig at være anderledes end angivet på kortet. Bemærk: Denne funktion kan kun bruges til ensrettede gader. Hvis du vælger en gade med kørsel i begge retninger, får du mulighed for at spærre/fjerne afspærringen af gaden i stedet for at ændre kørselsretningen. 28

Montering af navigationsenheden

Montering af navigationsenheden TomTom Start 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Montering af navigationsenheden 1. Tryk EasyPort -holderen på din TomTom Start godt fast mod forruden i bilen. 1 2 2. Indstil enheden til den

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Mazda NB1 Online-vejledning

Mazda NB1 Online-vejledning Mazda NB1 Online-vejledning Indhold Læs dette først 4 Tænd og sluk... 4 Opsætning... 4 GPS-modtagelse... 4 Enheden starter ikke... 4 Pas godt på enheden... 5 Hukommelseskortet 6 Om hukommelseskortet...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom app 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Tryk let på denne knap på din iphone for at starte TomTom app. Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

TomTom START Referencevejledning

TomTom START Referencevejledning TomTom START Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Nyheder 6 Hvad er det nye i denne udgivelse... 6 Kom i gang 7 Montering i bilen... 7 Placering af enheden... 7 Tænd og sluk...

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

TomTom GO Mobile app Referencevejledning

TomTom GO Mobile app Referencevejledning TomTom GO Mobile app Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Nyheder 6 Nyt i denne version... 6 Kom i gang 7 Sådan starter du appen... 7 Sprog... 7 Sådan sendes oplysninger til

Læs mere

TomTom BRIDGE Referencevejledning

TomTom BRIDGE Referencevejledning TomTom BRIDGE Referencevejledning Indhold Velkommen til TomTom BRIDGE 6 Start af TomTom BRIDGE 8 Apps i TomTom BRIDGE 9 Tilslutning af TomTom BRIDGE 10 Om tilslutning af TomTom BRIDGE...10 Tilslutning

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning

Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning Becker MAP PILOT Betjeningsvejledning DA_ECE_V2.5_A >>NDHOLDSFORTEGNELSE L INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sikkerhedsanvisninger 4 Becker MAP PILOT 5 Anvendelse 5 Udpakning

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Forholdsregler ved brug

Forholdsregler ved brug R-Link Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt............................................................................... DK.4

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brugervejledning Januar 2013 190-01530-36_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 760 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Din brugermanual MIO C210 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183522

Din brugermanual MIO C210 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183522 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO C210 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere