Brugervejledning til Nokia 203

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia 203"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia 03.. udgave DA

2 Taster og dele Headsetstik (3,5 mm) Mikro-USB-stik 3 Opladerstik 4 Ørestykke 5 Afslutnings-/tænd/sluk-tast 6 Tastatur 7 Mikrofon 8 Opkaldstast 9 Skærm

3 Højttaler Lydstyrketaster Tast til tastelås 3 Antenneområde (markeret). Se "Funktionsspecifikke instruktioner". 4 Kameralinse. Fjern det beskyttende tape fra linsen, inden du bruger kameraet.

4 Indsætning af et SIM-kort og batteri Sluk telefonen, og tag bagcoveret af. 4 Placer batterikontakterne ud for hinanden, og skub derefter batteriet ind. Løft batteriet ud, hvis det sidder i telefonen. 5 Tryk bagcoveret ned, indtil det låses på plads. 3 Åbn holderen, og indsæt derefter SIM-kortet med kontaktområdet nedad. Se 4. 6 Du kan tænde telefonen ved trykke på og holde den nede, indtil telefonen vibrerer.

5 Indsætning af et hukommelseskort Sluk telefonen, og tag bagcoveret af. 4 Løft holderen. Løft batteriet ud, hvis det sidder i telefonen. 5 Indsæt et kompatibelt hukommelseskort med kontaktområdet nedad. 3 Skub holderen til hukommelseskortet mod bunden af telefonen. 6 Sænk holderen.

6 Opladning af batteriet 7 Skub holderen til dens oprindelige position. Tilslut opladeren til stikkontakten. 8 Placer batterikontakterne ud for hinanden, og skub derefter batteriet ind. Tilslut opladeren til telefonen. 9 Tryk bagcoveret ned, indtil det låses på plads. Se. 3 Er batteriet fuldt opladet? Tag opladeren ud af telefonen og derefter ud af stikkontakten.

7 Låsning eller oplåsning af taster og skærm Udforsk telefonen Gå til Menu Navne Lås tasterne og skærmen, når du ikke bruger telefonen. Hvis du vil se funktionerne og dine apps på telefonen, skal du trykke på Menu. Tryk på tasten til tastelåsen. Tryk på for at gå tilbage til den forrige visning. Afslut 3 Tryk på for at gå tilbage til startskærmen.

8 4 7 Tryk på en app eller et andet element for at åbne det. Hvis du vil rulle, skal du lade fingeren glide hurtigt op eller ned og derefter løfte den. Se 3. 5 Gå til Menu Navne Tryk på et element, og hold det nede for at se flere valgmuligheder. 6 Hvis du vil stryge (eller swipe), skal du lade fingeren glide jævnt i den ønskede retning.

9 Stryg for at åbne applikationer Foretrukne Progr. og spil Omstilling Kamera Skift udg. linje Nedtællingsur Gå til Menu 3 Opret besked Du kan åbne dine favorit-apps med en enkelt strygebevægelse på startskærmen. Vælg den app, der skal åbnes, når du stryger til venstre. Opret besked Progr. og spil Log Ny opgavenote Møde 4 Beskedindbakke Vælg Menu > Indstillinger. Vælg den app, der skal åbnes, når du stryger til højre. Toner Skærm Dato og ur Person. genveje Venstre valgtast Gå til Højre valgtast Navne Fingerstrøg-gestus Vælg Person. genveje > Fingerstrøg-gestus.

10 Kopiering af indhold fra din gamle telefon Dato og ur Person. genveje Synk. og sik.kopi Forbindelse 3 Synk. med server Telefonskift Ny sikkerh.kopi Gendan sik.kopi Du kan nemt overføre dine kontakter, din kalender og andre ting til din nye telefon. Vælg Synk. og sik.kopi > Telefonskift. Synkroniser Kopiér til denne Kopiér fra denne Kontakter Kalender SMS-beskeder MMS-besked 4 Noter Udfør Aktivér Bluetooth på begge telefoner. Vælg Kopiér til denne, og vælg de elementer, du vil kopiere. Vælg derefter Udfør. Ny søgning Nokia XX 5 Vælg Menu > Indstillinger. Vælg din gamle telefon på listen over fundne enheder.

11 Indikatorer Indtast adgangskode: 3 Du har ulæste beskeder. ***** 6 OK Ryd Du har ikke-afsendte eller annullerede beskeder eller beskeder, der ikke kunne sendes. Opret en engangsadgangskode (f.eks. 3), hvis du bliver bedt om det, og vælg derefter OK. Berøringsskærmen og tasterne er låst. Telefonen ringer ikke, når du får et opkald eller en besked. Svarer koden til koden på den anden enhed? Der er indstillet en alarm. 7 Ja 3456 Nej Tjek, at koden er den samme på begge telefoner. / Telefonen er tilsluttet et GPRS- eller EGPRS-netværk. / Der er en aktiv GPRS- eller EGPRS-forbindelse. / GPRS- eller EGPRSforbindelsen er parkeret. 8 Følg vejledningen på begge telefoner. Bluetooth er slået til. Alle indgående opkald viderestilles til et andet nummer.

12 Den anvendte profil er tidsindstillet. Det betyder, at telefonen skifter tilbage til den tidligere anvendte profil efter en angivet tidsperiode. Et headset er tilsluttet telefonen. Telefonen er tilsluttet til en anden enhed, f.eks. en pc, via et USBkabel.

13 Sådan foretager eller besvarer du opkald Indgående opkald Lydløs 3 Ring til din ven. Se 5. Når telefonen ringer, skal du trykke på for at besvare opkaldet. Se Gem Ryd Skriv telefonnummeret, og tryk derefter på. Aktivt opkald Lyd fra Højttaler Kontakt Tryk på for at afslutte opkaldet.

14 Visning af ubesvarede opkald Ændring af lydstyrken ubesvaret opkald Mads Vis Vælg Vis på startskærmbilledet. Se 5. Er lydstyrken for høj under et opkald, eller mens du hører radio? Mads I dag, 4: I dag, 4:9 Opkald Send besked Hvis du vil ringe tilbage, skal du vælge nummeret og derefter trykke på. Brug lydstyrketasterne. Navne Tilføj ny Log Synkroniser alt Afslut Tip! Hvis du vil se de ubesvarede opkald på et senere tidspunkt, skal du vælge Menu > Kontakter > Log. Bedre.

15 Sådan gemmer du et navn og telefonnummer Nummer: OK Ryd Tilføj nye kontakter på din telefon. Skriv telefonnummeret, og vælg derefter OK. Fornavn: abc Jens 4 OK Ryd Vælg Menu > Kontakter. Skriv fornavnet, og vælg derefter OK. Navne Tilføj ny Efternavn: abc Brun Jens Brun Ring op Log Send besked Synkroniser alt Send 5 Gem Ryd Udfør Vælg Tilføj ny. Skriv efternavnet, og vælg derefter Gem > Udfør.

16 Sådan sender du en besked Navne Tilføj ny Anna Far Hej Mads! Log Jens Brun Synkroniser alt 6 Mor Hvis du vil redigere detaljer, skal du vælge Navne og en kontakt. Hold kontakten med andre ved hjælp af beskeder. Se 7. Jens Brun Vis samtaler Ring op Tilføj detalje Send besked Tilføj billede Send 7 Slet kontakt Vælg > Tilføj detalje. Vælg Menu > Beskeder. Opret besked Indbakke Samtaler Sendte beskeder Vælg Opret besked.

17 Hej Anna, hvordan går det? Fortsæt abc Hej Anna, hvordan går det? abc Rediger tekst Indsæt objekt Gem som kladde 3 Mere Skriv beskeden, og vælg Fortsæt. Kontakter Mor Senest anvendt Tip! Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge > Indsæt objekt. Se 8, 9, 0. Til: Anna Din besked: Hej Anna, hvordan går det? Nr eller 3 4 Log 6 Billede: Photo000.jpg Send Du kan tilføje en modtager ved at vælge Kontakter. Vælg Send. Kontakter Mor Senest anvendt Nr eller 3 5 Log Du kan skrive et telefonnummer eller en -adresse ved at vælge Nr eller .

18 Indtastning af tekst Tryk gentagne gange på en tast, indtil bogstavet vises. Hvis du vil skrive et tegnsætningstegn, skal du trykke på flere gange. Hvis du vil skrive et specialtegn, skal du trykke på * og vælge tegnet. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på #. Hvis du vil bruge taltilstand, skal du holde # nede og derefter vælge Numerisk. Du kan gå tilbage til bogstavstilstand ved at trykke på # og holde den nede. Hvis du hurtigt vil skrive et enkelt tal, skal du blot trykke på taltasten og holde den nede. Hvis du vil slå ordforslag til eller fra, skal du vælge > Forslag > Slå forslag til eller Slå forslag fra. Det er ikke alle sprog, der understøttes. Vælg > Skriftsprog for at skifte skriftsprog.

19 Tilpasning af startskærmbilledet :00 Lør 09: Lør Billeder Åbn Galleri Diassæt Start Kamera Gå til Menu Navne Gå til Menu Navne Du kan ændre baggrunden og placere elementerne på startskærmbilledet på nye måder. Grafikoverførsler 3 Vælg en mappe, og vælg et foto. Gå til Menu Navne Vælg Menu > Indstillinger. Tip! Du kan også tage et foto med telefonens kamera og bruge dette foto. Profiler Temaer Toner Skærm Baggrund Angivet af tema Startskærmbillede Hovedmenuvisning Skriftstørrelse Vælg Skærm > Baggrund.

20 Ændring af ringetone 3 Alablaster.aac kB Mystique.aac kB Nokia tune.aac kB Ring ring.aac kB Vælg Stop Vælg en særlig ringetone til hver profil. Gå til en ringetone. Alablaster.aac kB Mystique.aac kB Nokia tune.aac kB Ring ring.aac kB Vælg Stop Vælg Menu > Indstillinger. Vælg ringetonen. Profiler Temaer Toner Skærm Indgående opkaldssignal: Ringetoner Ringetone: Nokia tune Ringestyrke: Vibrationssignal: Til Gem Vælg Toner > Ringetone:. Tip! Du kan skifte mellem den lydløse og den normale profil ved at trykke på # og holde den nede.

21 af en sang som ringetone Sang 00:4.6 0:30. 3 Afspil Udfør Du kan vælge en sang fra musikafspilleren som din ringtone. Træk og til start- og slutpunkterne, og vælg derefter Udført. Temahentninger Åbn Galleri Nokia tune Sang MB Sang MB Sang 3 Indgående opkaldssignal: Ringetoner Ringetone: Sang Ringestyrke: MB Vibrationssignal: Vælg Stop Til 4 Gem Annuller Når du vil vælge en ringetone, skal du vælge Åbn Galleri og derefter finde sangen. Indgående opkaldssignal: Ringetoner Ringetone: Sang Vil du justere start- og slutpunkterne af tonen? Vælg Gem. Se. Ja Nej Du kan markere en del af sangen og bruge denne del som ringetone. Vælg Ja.

22 Indstilling af en alarm 08:00 Alarm slået til Gentag alarm Til Alarmtone Standard Udsættelsestimeout 0 minutter 3 Indstil. Du kan bruge din telefon som en alarm. Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge Indstillinger > Til og vælge dagene. Progr. og spil Alarm Regnemaskine Galleri Afslut Vælg Menu > Progr. > Alarm. 08:00 Alarm slået til Indstil. Indstil alarmtidspunktet, og vælg derefter.

23 Tilføjelse af en aftale Sådan hører du radio Vælg Menu > Kalender. Lyt til dine foretrukne radiostationer på telefonen. Oktober Ma Ti On To Fr Lø Sø Vis Vælg en dato, og vælg Vis > Tilføj. Tilslut et kompatibelt headset. Det fungerer som en antenne. Påmindelse Møde Emne: Møde Mads Sted: Opkald Startdato: Fødselsdag Årsdag Starttidspunkt: 0:03 Gem Annuller Vælg Møde, udfyld felterne, og vælg derefter Gem. Vælg Menu > Musik.

24 Sådan søger du efter og gemmer radiostationer Min musik Radio X YZ F M 3 Vælg Radio. Søg efter dine foretrukne radiostationer MHz Brug lydstyrketasterne, hvis du vil ændre lydstyrken. Vælg Menu > Musik MHz Min musik Radio Du kan lukke radioen ved at trykke på og holde den nede. Vælg Radio.

25 98.00 MHz MHz Sluk radioen Afspil i baggr Stationer Søg: alle stat Hvis du vil søge efter alle tilgængelige radiostationer, skal du vælge > Søg: alle stat MHz Hvis du vil skifte til en gemt station, skal du vælge eller MHz Hvis du vil søge manuelt, skal du vælge og holde eller. Tip! Du kan også trykke på en taltast for at skifte til en gemt station MHz Sluk radioen Afspil i baggr. Gem station Stationer 88.5 MHz MHz MHz MHz 88.5 MHz MHz 03. Slet station 06.6 MHz 04. Omdøb 07.3 MHz Vælg > Gem station for at gemme en station. Tip! Hvis du vil omdøbe en station, skal du vælge stationen og holde den nede og derefter vælge Omdøb.

26 Afspilning af en sang Gå til Medieafspiller Sang Alle sange Sang Afspilningslister Sang 3 Kunstnere Sang 4 3 Albummer Afslut Sang 5 Lyt til din yndlingsmusik på telefonen. Vælg den sang, du vil afspille. Sang Vælg Menu > Musik. Min musik Hvis du vil sætte afspilningen på pause eller fortsætte afspilningen, skal du vælge eller. Sang Radio 00:9 03:47 5 Vælg Min musik. Hvis du vil lukke musikafspilleren, skal du trykke på.

27 Sådan tager du et foto 3 Der er et kamera i din telefon du skal bare stille skarpt og knipse! Vælg. Dine fotos gemmes i Mine billeder. Kamera Mine billeder Tidslinje Mine albummer Afslut Vælg Menu > Billeder > Kamera for at åbne kameraet. Brug lydstyrketasterne til at zoome ind eller ud.

28 Optagelse af en video 00:30:00 3 Ud over at tage fotos kan du også optage videoer med din telefon. Brug lydstyrketasterne til at zoome ind eller ud. 00:8:08 Tidslinje Mine albummer Videokamera Mine videoer Afslut Vælg Menu > Billeder > Videokamera for at åbne kameraet. 4 Vælg for at stoppe optagelsen. Videoer gemmes i Mine videoer. Du starter optagelsen ved at vælge.

29 Brug af internettet Paris 3 Få de sidste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Hvis du vil zoome ind, skal du trykke på den del af websiden, som du vil se tættere på. 4 Vælg Menu > Internet. Hvis du vil zoome ud, skal du trykke to gange på skærmen. abc Startside Startside Oversigt Ryd oversigt Rediger foretrukne Værktøjer Indstillinger OK Slet Feedback Afslut Hvis du vil gå til et websted, skal du skrive webadressen på adresselinjen. Tip! I visningen Foretruk. kan du vælge > Ryd oversigt.

30 Tilføjelse af bogmærke Vær social Rejser Paris Hvis du ofte besøger de samme websteder, kan du tilføje dem som bogmærker. App'en Sociale netværk er din indgang til sociale netværkstjenester. Vælg Menu > Internet. Vælg Menu > Progr.. Startside Føj til foretrukne Progr. og spil Hukom.kort Værktøjer Indstillinger Feedback Afslut Alarm Regnemaskine Galleri Sociale netværk Konvertering Tips og tilbud Vælg > Føj til foretrukne, mens du bruger browseren. Vælg Progr. og spil > Sociale netværk. Se.

31 Konfiguration af din e- mail-konto Tjeneste Vælg gruppe Tjeneste 3 Om Afslut Vælg en tjeneste, og log derefter på. Se, 3. Skal du sende en , og har du ikke en computer ved hånden? Konfigurer en -konto på din telefon. Log på! Gå til Menu Navne Tip! Tilføj Sociale netværk på startskærmen, så du kan se de seneste opdateringer. Vælg Menu > Beskeder. Samtaler Sendte beskeder Kladder Vælg tjeneste Min postkasse Postkasse privat Konfig. Afslut Vælg Konfig. og en tjeneste, og følg derefter instruktionerne.

32 Afsendelse af en Opret ny Mads Hej Anna! Anna Opdater Hej Mads! Adressebog Mere 3 Du kan læse og besvare din , mens du er på farten. Vælg > Opret ny i postkassen. Til: Emne: Besked: abc Adressebog Kontaktet for nylig Seneste afsendere Mine kontakter 4 Tilføj Vælg Menu > . Vælg konto Tilføj konto Hvis du vil tilføje en modtager, skal du vælge Tilføj eller skrive adressen manuelt. Emne: Tak Besked: Hej, hvordan går det? abc Afslut 5 Ryd Vælg en -konto. Skriv emnet og din besked.

33 Chat med dine venner Emne: Tak til skrivning Besked: Hurtigtekst Hi Anna, Hej, hvordan går det? Vedhæft abc Hej Mads! Gem i Kladder #?! Tip! Du kan vedhæfte en fil ved at vælge > Vedhæft. Du kan chatte med dine venner online, mens du er på farten. Til: Anna Emne: Tak Besked: Hej, hvordan går det? abc 6 Send Vælg Send. Vælg Menu > Chat. Til: Tak I dag, 4:9 Hej, hvordan går det? Vælg konto Tilføj ny konto Besvar Afslut Tip! Hvis du vil svare på en , skal du åbne en og derefter vælge Besvar. Vælg en tjeneste, og log derefter på.

34 Tilgængelig Log på Samtaler Opret konto Hej! 5 Skjul Tip! Hvis du ikke har en chatkonto, kan du logge på Nokia Chat. Når du vil fortsætte en samtale, skal du vælge tråden. Tilføj ven Opdater hele listen 3 Skjul alle Send chatbesked til Ny chatbesked fra Vis Vælg Send chatbesked til og en kontakt. Anna Tip! Hvis du vil se en besked, når Chat er åben i baggrunden, skal du vælge Vis. Hej! 4 Send Ryd Skriv din besked i feltet, og vælg derefter Send. Se 6.

35 Sådan sender du et foto via Bluetooth Telefon Min bærbare 3 Send et foto, du har taget, til din pc. Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Skriv adgangskoden, hvis du bliver bedt om det. Se 4. Slet Send Brug billede Rediger billede 4 Vælg og hold fotoet, og vælg derefter Send. Fotoet sendes til din pc. Slet Send Besked Brug billede Via Bluetooth Rediger billede Vælg Via Bluetooth.

36 Kopiering mellem din telefon og pc Opdatering af telefonens software via pc Kopiér indhold mellem telefonen og en kompatibel computer. Tilslut telefonen til en computer med et kompatibelt USB-kabel. Opdater telefonens software med app'en Nokia Suite. Du kan også sikkerhedskopiere dine fotos og andre ting på telefonen til din computer. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USBkabel for at kunne tilslutte telefonen til pc'en. Du kan finde flere oplysninger og hente app'en på support. USB-tilstand: Nokia Ovi Suite Medieoverførsel Dataoverførsel Annuller Vælg Nokia Ovi Suite, og kopiér derefter indholdet.

37 Opdatering af telefonens software via telefonen Din netværksudbyder kan sende opdateringer trådløst og direkte til din telefon. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger om denne netværkstjeneste. Du kan opdatere telefonens software trådløst. Du kan også indstille telefonen til automatisk at søge efter opdateringer. Vælg Menu > Indstillinger og Enhed > Enhedsopdateringer.. Vælg Aktuelle sw.detaljer for at tjekke, om der er en opdatering.. Hvis du vil hente og installere en opdatering, skal du vælge Hent enhedssoftware og derefter følge vejledningen på telefonen. Opdateringen kan tage flere minutter. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte din netværksudbyder. Automatisk søgning efter opdateringer Vælg Auto. SW-opdatering, og angiv derefter, hvor ofte der skal søges.

38 Sikkerhedskopiering af indhold til et hukommelseskort Beskeder Bogmærker Kalender Gallerifiler Progr. og spil Udfør Vil du være sikker på ikke at miste vigtige filer? Du kan sikkerhedskopiere telefonens hukommelse til et kompatibelt hukommelseskort.. Vælg Menu > Indstillinger > Synk. og sik.kopi.. Vælg Ny sikkerh.kopi. 3. Vælg de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og vælg derefter Udfør. Gendannelse fra en sikkerhedskopi Vælg Gendan sik.kopi.

39 Adgangskoder PIN- eller PIN- kode (4-8 cifre) Du kan indstille telefonen, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes. Hvis koderne ikke følger med kortet, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du skriver en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK- eller PUK-koden til at ophæve spærringen af koden. PUK- eller PUK- kode Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN-kode. (8 cifre) IMEI-nummer (5 cifre) Dette nummer bruges til at identificere gyldige telefoner på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne telefoner. Du skal muligvis give nummeret til Nokia Care-tjenester. Låsekode (sikkerhedskode) Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til *#06#. På denne måde kan du beskytte din telefon mod uautoriseret brug. (min. 5 cifre) Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver. Standardlåsekoden er 345. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen.

40 Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt Nokia Care eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

41 Support ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd derefter telefonen. Opdatering af telefonens software Gendan de oprindelige fabriksindstillinger Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger din telefon, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, skal du gå ind på Der er muligvis andre, som allerede har stillet dine spørgsmål. Vælg Ofte stillede spørgsmål på supportwebsiderne. Hvis problemet fortsat ikke er løst, skal du kontakte Nokia, som kan oplyse dig om reparationsmulighederne. Gå ind på Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du sikkerhedskopiere dine data, da alle dine data på telefonen kan blive slettet. På supportsiderne kan du også finde nyheder om apps, downloads og andre nyttige oplysninger, f.eks.: Brugervejledninger Oplysninger om softwareopdateringer Flere detaljer om funktioner og teknologier og om kompatibiliteten mellem enheder og tilbehør Hvis der opstår et problem, skal du benytte følgende fremgangsmåde: Genstart telefonen. Sluk telefonen, og tag derefter batteriet

42 Beskyttelse af miljøet Spar energi Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende: Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges. Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. toner fra berøringsskærmen eller tastetoner. Genbrug Når denne telefon ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på Du kan også ringe til et Nokia Carekontaktcenter. Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde. Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om telefonen på

43 Generelle oplysninger Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk. BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. HOLD ENHEDEN TØR Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. GLASDELE Enhedens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en uddannet servicetekniker. BESKYT HØRELSEN Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug. Produkt- og sikkerhedsoplysninger Funktionsspecifikke instruktioner Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften. Brug kun kompatible hukommelseskort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er kompatible, kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

44 3 Vigtigt: Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller en anden skarp genstand på berøringsskærmen. 4 Vigtigt: Enheden er designet til kun at blive brugt med et standard-sim-kort (se figur). Hvis du bruger SIM-kort, der ikke er kompatible, kan det beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. Forhør dig hos din mobiloperatør om mulighederne for at bruge et SIM-kort med en mini-uicc-udskæring. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra visse sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. 8 Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse. 9 Det er kun kompatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder. 5 Ubesvarede og modtagne opkald registreres kun, hvis de understøttes af netværket, og hvis telefonen er tændt og inden for netværkets område. 6 Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken. 7 Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. 0 Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil, end det er at sende en almindelig SMS-besked. Kontakt din mobiltjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Den redigerede ringetone erstatter ikke den oprindelige ringetone eller det oprindelige lydklip. Forudindstillede ringetoner kan ikke ændres, og det er ikke alle ringetoneformater, der understøttes. Det er kun de funktioner, der understøttes af den sociale netværkstjeneste, som er tilgængelige. Brugen af sociale netværkstjenester kræver netværksunderstøttelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

45 Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om priserne for dataoverførsel. 3 De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester og udbydes ikke af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende, når du deler oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten. 4 Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere anmodninger om Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til. Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen, når du ikke bruger den. 5 Vælg * to gange for at indtaste tegnet +, der bruges til internationale opkald. 6 Advarsel: Når profilen Fly er aktiveret, kan du ikke foretage eller modtage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage et opkald, skal du aktivere en anden profil. Netværkstjenester og priser Enheden er godkendt til brug på (E)GSMnetværk på 900 og 800 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden. Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem. Vedligeholdelse af enheden Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning. Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der

46 dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb. Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning. Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr. Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade. Enheden må ikke males. Maling kan blokere bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne. Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter. For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned. Genbrug Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokiaprodukter, på Batterier og opladere Oplysninger om batteri og oplader Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt batteri af typen BL-5C. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-. Modelnummeret på Nokiaopladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K eller B. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Batterisikkerhed Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 5 C og 5 C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 100

Brugervejledning til Nokia 100 Brugervejledning til Nokia 00.0. udgaveda 8 Taster og dele 3 7 4 6 5 Ørestykke Skærm 3 Afslutnings-/tænd-/sluktast 4 Tastatur 5 Mikrofon 6 navigeringstast 7 Opkaldstast 8 Valgtaster 9 0 9 Opladerstik 0

Læs mere

Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944

Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944 Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM-kortet og batteriet 4 Indsæt

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113 Brugervejledning til Nokia / Nokia.0. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...7 Indsætning af et hukommelseskort...8 Opladning af batteriet...0 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia 215

Brugervejledning Nokia 215 Brugervejledning Nokia 215 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 215 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 300

Brugervejledning til Nokia 300 Brugervejledning til Nokia 300 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-17. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-17. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-17 2 1 3 2.0. udgave 4 5 6 7 8 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-13-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3 01

Brugervejledning til Nokia C3 01 Brugervejledning til Nokia C3 01 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.1. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X2-02

Brugervejledning til Nokia X2-02 Brugervejledning til Nokia X2-02 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Din telefon i korte træk 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 5 Kom godt i gang 7 Indsætning

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301 RM-840

Brugervejledning Nokia 301 RM-840 Brugervejledning Nokia 301 RM-840 1.2. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/privacy. 2 Brugervejledning

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide 9216663 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-10-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 1600. 9239736 2. udgave Brugervejledning til Nokia 1600 9239736 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-64 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X2 00

Brugervejledning til Nokia X2 00 Brugervejledning til Nokia X2 00 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Delt hukommelse 6 Adgangskoder 6 Softwareopdateringer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2-01

Brugervejledning til Nokia C2-01 Brugervejledning til Nokia C2-01 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kort og batteri

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2720 fold

Brugervejledning til Nokia 2720 fold Brugervejledning til Nokia 2720 fold 9216119 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kort og batteri 5 Opladning af batteriet 5 Antenne 6 Headset

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 500

Brugervejledning til Nokia 500 Brugervejledning til Nokia 500 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 9 Indsætning af et hukommelseskort 10 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2690

Brugervejledning til Nokia 2690 Brugervejledning til Nokia 2690 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Fjern SIM-kortet 5 Indsættelse af et microsd-kort

Læs mere

Din brugermanual NOKIA LUMIA 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/5023806

Din brugermanual NOKIA LUMIA 620 http://da.yourpdfguides.com/dref/5023806 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7230

Brugervejledning til Nokia 7230 Brugervejledning til Nokia 7230 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstilstand 5 Netværkstjenester 5 Delt hukommelse 6 Adgangskoder

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2720 fold

Brugervejledning til Nokia 2720 fold Brugervejledning til Nokia 2720 fold 9216119 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kort og batteri 5 Opladning af batteriet 5 Antenne 6 Headset

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 3.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Generelle oplysninger 5 Om enheden 5 Netværkstjenester 5 Adgangskoder 6 Konfigurationsindstillingstjeneste

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova

Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova Brugervejledning til Nokia 7510 Supernova 9210901 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-398 overholder de væsentligste krav 0434 og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C6-01

Brugervejledning til Nokia C6-01 Brugervejledning til Nokia C6-01 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6303 classic

Brugervejledning til Nokia 6303 classic Brugervejledning til Nokia 6303 classic 9214014 3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Opstart 5 Taster og dele 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 5 Indsætning og fjernelse

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8-00

Brugervejledning til Nokia N8-00 Brugervejledning til Nokia N8-00 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 9 Låsning

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5130 XpressMusic 9213069 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-495 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3710 fold

Brugervejledning til Nokia 3710 fold Brugervejledning til Nokia 3710 fold 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætte SIM-kortet og batteriet 6 Indsætning og fjernelse af hukommelseskortet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3710 FOLD http://da.yourpdfguides.com/dref/2446994

Din brugermanual NOKIA 3710 FOLD http://da.yourpdfguides.com/dref/2446994 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 500

Brugervejledning til Nokia 500 Brugervejledning til Nokia 500 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 9 Indsætning af et hukommelseskort 10 Opladning

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6301

Brugervejledning til Nokia 6301 Brugervejledning til Nokia 6301 9205683 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-322 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic

Brugervejledning til Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic Brugervejledning til Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic 9200332 4. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-237/RM-274 overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 3720 classic

Brugervejledning til Nokia 3720 classic Brugervejledning til Nokia 3720 classic 3.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Holdbarhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsætning

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition

Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition Brugervejledning til Nokia 5330 Mobile TV Edition 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 6 Indsæt og fjern

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere