Brugervejledning til Nokia 203

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia 203"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia 03.. udgave DA

2 Taster og dele Headsetstik (3,5 mm) Mikro-USB-stik 3 Opladerstik 4 Ørestykke 5 Afslutnings-/tænd/sluk-tast 6 Tastatur 7 Mikrofon 8 Opkaldstast 9 Skærm

3 Højttaler Lydstyrketaster Tast til tastelås 3 Antenneområde (markeret). Se "Funktionsspecifikke instruktioner". 4 Kameralinse. Fjern det beskyttende tape fra linsen, inden du bruger kameraet.

4 Indsætning af et SIM-kort og batteri Sluk telefonen, og tag bagcoveret af. 4 Placer batterikontakterne ud for hinanden, og skub derefter batteriet ind. Løft batteriet ud, hvis det sidder i telefonen. 5 Tryk bagcoveret ned, indtil det låses på plads. 3 Åbn holderen, og indsæt derefter SIM-kortet med kontaktområdet nedad. Se 4. 6 Du kan tænde telefonen ved trykke på og holde den nede, indtil telefonen vibrerer.

5 Indsætning af et hukommelseskort Sluk telefonen, og tag bagcoveret af. 4 Løft holderen. Løft batteriet ud, hvis det sidder i telefonen. 5 Indsæt et kompatibelt hukommelseskort med kontaktområdet nedad. 3 Skub holderen til hukommelseskortet mod bunden af telefonen. 6 Sænk holderen.

6 Opladning af batteriet 7 Skub holderen til dens oprindelige position. Tilslut opladeren til stikkontakten. 8 Placer batterikontakterne ud for hinanden, og skub derefter batteriet ind. Tilslut opladeren til telefonen. 9 Tryk bagcoveret ned, indtil det låses på plads. Se. 3 Er batteriet fuldt opladet? Tag opladeren ud af telefonen og derefter ud af stikkontakten.

7 Låsning eller oplåsning af taster og skærm Udforsk telefonen Gå til Menu Navne Lås tasterne og skærmen, når du ikke bruger telefonen. Hvis du vil se funktionerne og dine apps på telefonen, skal du trykke på Menu. Tryk på tasten til tastelåsen. Tryk på for at gå tilbage til den forrige visning. Afslut 3 Tryk på for at gå tilbage til startskærmen.

8 4 7 Tryk på en app eller et andet element for at åbne det. Hvis du vil rulle, skal du lade fingeren glide hurtigt op eller ned og derefter løfte den. Se 3. 5 Gå til Menu Navne Tryk på et element, og hold det nede for at se flere valgmuligheder. 6 Hvis du vil stryge (eller swipe), skal du lade fingeren glide jævnt i den ønskede retning.

9 Stryg for at åbne applikationer Foretrukne Progr. og spil Omstilling Kamera Skift udg. linje Nedtællingsur Gå til Menu 3 Opret besked Du kan åbne dine favorit-apps med en enkelt strygebevægelse på startskærmen. Vælg den app, der skal åbnes, når du stryger til venstre. Opret besked Progr. og spil Log Ny opgavenote Møde 4 Beskedindbakke Vælg Menu > Indstillinger. Vælg den app, der skal åbnes, når du stryger til højre. Toner Skærm Dato og ur Person. genveje Venstre valgtast Gå til Højre valgtast Navne Fingerstrøg-gestus Vælg Person. genveje > Fingerstrøg-gestus.

10 Kopiering af indhold fra din gamle telefon Dato og ur Person. genveje Synk. og sik.kopi Forbindelse 3 Synk. med server Telefonskift Ny sikkerh.kopi Gendan sik.kopi Du kan nemt overføre dine kontakter, din kalender og andre ting til din nye telefon. Vælg Synk. og sik.kopi > Telefonskift. Synkroniser Kopiér til denne Kopiér fra denne Kontakter Kalender SMS-beskeder MMS-besked 4 Noter Udfør Aktivér Bluetooth på begge telefoner. Vælg Kopiér til denne, og vælg de elementer, du vil kopiere. Vælg derefter Udfør. Ny søgning Nokia XX 5 Vælg Menu > Indstillinger. Vælg din gamle telefon på listen over fundne enheder.

11 Indikatorer Indtast adgangskode: 3 Du har ulæste beskeder. ***** 6 OK Ryd Du har ikke-afsendte eller annullerede beskeder eller beskeder, der ikke kunne sendes. Opret en engangsadgangskode (f.eks. 3), hvis du bliver bedt om det, og vælg derefter OK. Berøringsskærmen og tasterne er låst. Telefonen ringer ikke, når du får et opkald eller en besked. Svarer koden til koden på den anden enhed? Der er indstillet en alarm. 7 Ja 3456 Nej Tjek, at koden er den samme på begge telefoner. / Telefonen er tilsluttet et GPRS- eller EGPRS-netværk. / Der er en aktiv GPRS- eller EGPRS-forbindelse. / GPRS- eller EGPRSforbindelsen er parkeret. 8 Følg vejledningen på begge telefoner. Bluetooth er slået til. Alle indgående opkald viderestilles til et andet nummer.

12 Den anvendte profil er tidsindstillet. Det betyder, at telefonen skifter tilbage til den tidligere anvendte profil efter en angivet tidsperiode. Et headset er tilsluttet telefonen. Telefonen er tilsluttet til en anden enhed, f.eks. en pc, via et USBkabel.

13 Sådan foretager eller besvarer du opkald Indgående opkald Lydløs 3 Ring til din ven. Se 5. Når telefonen ringer, skal du trykke på for at besvare opkaldet. Se Gem Ryd Skriv telefonnummeret, og tryk derefter på. Aktivt opkald Lyd fra Højttaler Kontakt Tryk på for at afslutte opkaldet.

14 Visning af ubesvarede opkald Ændring af lydstyrken ubesvaret opkald Mads Vis Vælg Vis på startskærmbilledet. Se 5. Er lydstyrken for høj under et opkald, eller mens du hører radio? Mads I dag, 4: I dag, 4:9 Opkald Send besked Hvis du vil ringe tilbage, skal du vælge nummeret og derefter trykke på. Brug lydstyrketasterne. Navne Tilføj ny Log Synkroniser alt Afslut Tip! Hvis du vil se de ubesvarede opkald på et senere tidspunkt, skal du vælge Menu > Kontakter > Log. Bedre.

15 Sådan gemmer du et navn og telefonnummer Nummer: OK Ryd Tilføj nye kontakter på din telefon. Skriv telefonnummeret, og vælg derefter OK. Fornavn: abc Jens 4 OK Ryd Vælg Menu > Kontakter. Skriv fornavnet, og vælg derefter OK. Navne Tilføj ny Efternavn: abc Brun Jens Brun Ring op Log Send besked Synkroniser alt Send 5 Gem Ryd Udfør Vælg Tilføj ny. Skriv efternavnet, og vælg derefter Gem > Udfør.

16 Sådan sender du en besked Navne Tilføj ny Anna Far Hej Mads! Log Jens Brun Synkroniser alt 6 Mor Hvis du vil redigere detaljer, skal du vælge Navne og en kontakt. Hold kontakten med andre ved hjælp af beskeder. Se 7. Jens Brun Vis samtaler Ring op Tilføj detalje Send besked Tilføj billede Send 7 Slet kontakt Vælg > Tilføj detalje. Vælg Menu > Beskeder. Opret besked Indbakke Samtaler Sendte beskeder Vælg Opret besked.

17 Hej Anna, hvordan går det? Fortsæt abc Hej Anna, hvordan går det? abc Rediger tekst Indsæt objekt Gem som kladde 3 Mere Skriv beskeden, og vælg Fortsæt. Kontakter Mor Senest anvendt Tip! Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge > Indsæt objekt. Se 8, 9, 0. Til: Anna Din besked: Hej Anna, hvordan går det? Nr eller 3 4 Log 6 Billede: Photo000.jpg Send Du kan tilføje en modtager ved at vælge Kontakter. Vælg Send. Kontakter Mor Senest anvendt Nr eller 3 5 Log Du kan skrive et telefonnummer eller en -adresse ved at vælge Nr eller .

18 Indtastning af tekst Tryk gentagne gange på en tast, indtil bogstavet vises. Hvis du vil skrive et tegnsætningstegn, skal du trykke på flere gange. Hvis du vil skrive et specialtegn, skal du trykke på * og vælge tegnet. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på #. Hvis du vil bruge taltilstand, skal du holde # nede og derefter vælge Numerisk. Du kan gå tilbage til bogstavstilstand ved at trykke på # og holde den nede. Hvis du hurtigt vil skrive et enkelt tal, skal du blot trykke på taltasten og holde den nede. Hvis du vil slå ordforslag til eller fra, skal du vælge > Forslag > Slå forslag til eller Slå forslag fra. Det er ikke alle sprog, der understøttes. Vælg > Skriftsprog for at skifte skriftsprog.

19 Tilpasning af startskærmbilledet :00 Lør 09: Lør Billeder Åbn Galleri Diassæt Start Kamera Gå til Menu Navne Gå til Menu Navne Du kan ændre baggrunden og placere elementerne på startskærmbilledet på nye måder. Grafikoverførsler 3 Vælg en mappe, og vælg et foto. Gå til Menu Navne Vælg Menu > Indstillinger. Tip! Du kan også tage et foto med telefonens kamera og bruge dette foto. Profiler Temaer Toner Skærm Baggrund Angivet af tema Startskærmbillede Hovedmenuvisning Skriftstørrelse Vælg Skærm > Baggrund.

20 Ændring af ringetone 3 Alablaster.aac kB Mystique.aac kB Nokia tune.aac kB Ring ring.aac kB Vælg Stop Vælg en særlig ringetone til hver profil. Gå til en ringetone. Alablaster.aac kB Mystique.aac kB Nokia tune.aac kB Ring ring.aac kB Vælg Stop Vælg Menu > Indstillinger. Vælg ringetonen. Profiler Temaer Toner Skærm Indgående opkaldssignal: Ringetoner Ringetone: Nokia tune Ringestyrke: Vibrationssignal: Til Gem Vælg Toner > Ringetone:. Tip! Du kan skifte mellem den lydløse og den normale profil ved at trykke på # og holde den nede.

21 af en sang som ringetone Sang 00:4.6 0:30. 3 Afspil Udfør Du kan vælge en sang fra musikafspilleren som din ringtone. Træk og til start- og slutpunkterne, og vælg derefter Udført. Temahentninger Åbn Galleri Nokia tune Sang MB Sang MB Sang 3 Indgående opkaldssignal: Ringetoner Ringetone: Sang Ringestyrke: MB Vibrationssignal: Vælg Stop Til 4 Gem Annuller Når du vil vælge en ringetone, skal du vælge Åbn Galleri og derefter finde sangen. Indgående opkaldssignal: Ringetoner Ringetone: Sang Vil du justere start- og slutpunkterne af tonen? Vælg Gem. Se. Ja Nej Du kan markere en del af sangen og bruge denne del som ringetone. Vælg Ja.

22 Indstilling af en alarm 08:00 Alarm slået til Gentag alarm Til Alarmtone Standard Udsættelsestimeout 0 minutter 3 Indstil. Du kan bruge din telefon som en alarm. Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge Indstillinger > Til og vælge dagene. Progr. og spil Alarm Regnemaskine Galleri Afslut Vælg Menu > Progr. > Alarm. 08:00 Alarm slået til Indstil. Indstil alarmtidspunktet, og vælg derefter.

23 Tilføjelse af en aftale Sådan hører du radio Vælg Menu > Kalender. Lyt til dine foretrukne radiostationer på telefonen. Oktober Ma Ti On To Fr Lø Sø Vis Vælg en dato, og vælg Vis > Tilføj. Tilslut et kompatibelt headset. Det fungerer som en antenne. Påmindelse Møde Emne: Møde Mads Sted: Opkald Startdato: Fødselsdag Årsdag Starttidspunkt: 0:03 Gem Annuller Vælg Møde, udfyld felterne, og vælg derefter Gem. Vælg Menu > Musik.

24 Sådan søger du efter og gemmer radiostationer Min musik Radio X YZ F M 3 Vælg Radio. Søg efter dine foretrukne radiostationer MHz Brug lydstyrketasterne, hvis du vil ændre lydstyrken. Vælg Menu > Musik MHz Min musik Radio Du kan lukke radioen ved at trykke på og holde den nede. Vælg Radio.

25 98.00 MHz MHz Sluk radioen Afspil i baggr Stationer Søg: alle stat Hvis du vil søge efter alle tilgængelige radiostationer, skal du vælge > Søg: alle stat MHz Hvis du vil skifte til en gemt station, skal du vælge eller MHz Hvis du vil søge manuelt, skal du vælge og holde eller. Tip! Du kan også trykke på en taltast for at skifte til en gemt station MHz Sluk radioen Afspil i baggr. Gem station Stationer 88.5 MHz MHz MHz MHz 88.5 MHz MHz 03. Slet station 06.6 MHz 04. Omdøb 07.3 MHz Vælg > Gem station for at gemme en station. Tip! Hvis du vil omdøbe en station, skal du vælge stationen og holde den nede og derefter vælge Omdøb.

26 Afspilning af en sang Gå til Medieafspiller Sang Alle sange Sang Afspilningslister Sang 3 Kunstnere Sang 4 3 Albummer Afslut Sang 5 Lyt til din yndlingsmusik på telefonen. Vælg den sang, du vil afspille. Sang Vælg Menu > Musik. Min musik Hvis du vil sætte afspilningen på pause eller fortsætte afspilningen, skal du vælge eller. Sang Radio 00:9 03:47 5 Vælg Min musik. Hvis du vil lukke musikafspilleren, skal du trykke på.

27 Sådan tager du et foto 3 Der er et kamera i din telefon du skal bare stille skarpt og knipse! Vælg. Dine fotos gemmes i Mine billeder. Kamera Mine billeder Tidslinje Mine albummer Afslut Vælg Menu > Billeder > Kamera for at åbne kameraet. Brug lydstyrketasterne til at zoome ind eller ud.

28 Optagelse af en video 00:30:00 3 Ud over at tage fotos kan du også optage videoer med din telefon. Brug lydstyrketasterne til at zoome ind eller ud. 00:8:08 Tidslinje Mine albummer Videokamera Mine videoer Afslut Vælg Menu > Billeder > Videokamera for at åbne kameraet. 4 Vælg for at stoppe optagelsen. Videoer gemmes i Mine videoer. Du starter optagelsen ved at vælge.

29 Brug af internettet Paris 3 Få de sidste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Hvis du vil zoome ind, skal du trykke på den del af websiden, som du vil se tættere på. 4 Vælg Menu > Internet. Hvis du vil zoome ud, skal du trykke to gange på skærmen. abc Startside Startside Oversigt Ryd oversigt Rediger foretrukne Værktøjer Indstillinger OK Slet Feedback Afslut Hvis du vil gå til et websted, skal du skrive webadressen på adresselinjen. Tip! I visningen Foretruk. kan du vælge > Ryd oversigt.

30 Tilføjelse af bogmærke Vær social Rejser Paris Hvis du ofte besøger de samme websteder, kan du tilføje dem som bogmærker. App'en Sociale netværk er din indgang til sociale netværkstjenester. Vælg Menu > Internet. Vælg Menu > Progr.. Startside Føj til foretrukne Progr. og spil Hukom.kort Værktøjer Indstillinger Feedback Afslut Alarm Regnemaskine Galleri Sociale netværk Konvertering Tips og tilbud Vælg > Føj til foretrukne, mens du bruger browseren. Vælg Progr. og spil > Sociale netværk. Se.

31 Konfiguration af din e- mail-konto Tjeneste Vælg gruppe Tjeneste 3 Om Afslut Vælg en tjeneste, og log derefter på. Se, 3. Skal du sende en , og har du ikke en computer ved hånden? Konfigurer en -konto på din telefon. Log på! Gå til Menu Navne Tip! Tilføj Sociale netværk på startskærmen, så du kan se de seneste opdateringer. Vælg Menu > Beskeder. Samtaler Sendte beskeder Kladder Vælg tjeneste Min postkasse Postkasse privat Konfig. Afslut Vælg Konfig. og en tjeneste, og følg derefter instruktionerne.

32 Afsendelse af en Opret ny Mads Hej Anna! Anna Opdater Hej Mads! Adressebog Mere 3 Du kan læse og besvare din , mens du er på farten. Vælg > Opret ny i postkassen. Til: Emne: Besked: abc Adressebog Kontaktet for nylig Seneste afsendere Mine kontakter 4 Tilføj Vælg Menu > . Vælg konto Tilføj konto Hvis du vil tilføje en modtager, skal du vælge Tilføj eller skrive adressen manuelt. Emne: Tak Besked: Hej, hvordan går det? abc Afslut 5 Ryd Vælg en -konto. Skriv emnet og din besked.

33 Chat med dine venner Emne: Tak til skrivning Besked: Hurtigtekst Hi Anna, Hej, hvordan går det? Vedhæft abc Hej Mads! Gem i Kladder #?! Tip! Du kan vedhæfte en fil ved at vælge > Vedhæft. Du kan chatte med dine venner online, mens du er på farten. Til: Anna Emne: Tak Besked: Hej, hvordan går det? abc 6 Send Vælg Send. Vælg Menu > Chat. Til: Tak I dag, 4:9 Hej, hvordan går det? Vælg konto Tilføj ny konto Besvar Afslut Tip! Hvis du vil svare på en , skal du åbne en og derefter vælge Besvar. Vælg en tjeneste, og log derefter på.

34 Tilgængelig Log på Samtaler Opret konto Hej! 5 Skjul Tip! Hvis du ikke har en chatkonto, kan du logge på Nokia Chat. Når du vil fortsætte en samtale, skal du vælge tråden. Tilføj ven Opdater hele listen 3 Skjul alle Send chatbesked til Ny chatbesked fra Vis Vælg Send chatbesked til og en kontakt. Anna Tip! Hvis du vil se en besked, når Chat er åben i baggrunden, skal du vælge Vis. Hej! 4 Send Ryd Skriv din besked i feltet, og vælg derefter Send. Se 6.

35 Sådan sender du et foto via Bluetooth Telefon Min bærbare 3 Send et foto, du har taget, til din pc. Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Skriv adgangskoden, hvis du bliver bedt om det. Se 4. Slet Send Brug billede Rediger billede 4 Vælg og hold fotoet, og vælg derefter Send. Fotoet sendes til din pc. Slet Send Besked Brug billede Via Bluetooth Rediger billede Vælg Via Bluetooth.

36 Kopiering mellem din telefon og pc Opdatering af telefonens software via pc Kopiér indhold mellem telefonen og en kompatibel computer. Tilslut telefonen til en computer med et kompatibelt USB-kabel. Opdater telefonens software med app'en Nokia Suite. Du kan også sikkerhedskopiere dine fotos og andre ting på telefonen til din computer. Du skal have en kompatibel pc, en højhastighedsforbindelse til internettet og et kompatibelt USBkabel for at kunne tilslutte telefonen til pc'en. Du kan finde flere oplysninger og hente app'en på support. USB-tilstand: Nokia Ovi Suite Medieoverførsel Dataoverførsel Annuller Vælg Nokia Ovi Suite, og kopiér derefter indholdet.

37 Opdatering af telefonens software via telefonen Din netværksudbyder kan sende opdateringer trådløst og direkte til din telefon. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger om denne netværkstjeneste. Du kan opdatere telefonens software trådløst. Du kan også indstille telefonen til automatisk at søge efter opdateringer. Vælg Menu > Indstillinger og Enhed > Enhedsopdateringer.. Vælg Aktuelle sw.detaljer for at tjekke, om der er en opdatering.. Hvis du vil hente og installere en opdatering, skal du vælge Hent enhedssoftware og derefter følge vejledningen på telefonen. Opdateringen kan tage flere minutter. Hvis der opstår problemer, skal du kontakte din netværksudbyder. Automatisk søgning efter opdateringer Vælg Auto. SW-opdatering, og angiv derefter, hvor ofte der skal søges.

38 Sikkerhedskopiering af indhold til et hukommelseskort Beskeder Bogmærker Kalender Gallerifiler Progr. og spil Udfør Vil du være sikker på ikke at miste vigtige filer? Du kan sikkerhedskopiere telefonens hukommelse til et kompatibelt hukommelseskort.. Vælg Menu > Indstillinger > Synk. og sik.kopi.. Vælg Ny sikkerh.kopi. 3. Vælg de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og vælg derefter Udfør. Gendannelse fra en sikkerhedskopi Vælg Gendan sik.kopi.

39 Adgangskoder PIN- eller PIN- kode (4-8 cifre) Du kan indstille telefonen, så du skal indtaste PIN-koden, når enheden tændes. Hvis koderne ikke følger med kortet, eller hvis du glemmer koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder. Hvis du skriver en forkert kode tre gange i træk, skal du bruge PUK- eller PUK-koden til at ophæve spærringen af koden. PUK- eller PUK- kode Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN-kode. (8 cifre) IMEI-nummer (5 cifre) Dette nummer bruges til at identificere gyldige telefoner på netværket. Nummeret kan også bruges til at blokere f.eks. stjålne telefoner. Du skal muligvis give nummeret til Nokia Care-tjenester. Låsekode (sikkerhedskode) Du kan få vist dit IMEI-nummer ved at ringe til *#06#. På denne måde kan du beskytte din telefon mod uautoriseret brug. (min. 5 cifre) Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver. Standardlåsekoden er 345. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen.

40 Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt Nokia Care eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

41 Support ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd derefter telefonen. Opdatering af telefonens software Gendan de oprindelige fabriksindstillinger Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger din telefon, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, skal du gå ind på Der er muligvis andre, som allerede har stillet dine spørgsmål. Vælg Ofte stillede spørgsmål på supportwebsiderne. Hvis problemet fortsat ikke er løst, skal du kontakte Nokia, som kan oplyse dig om reparationsmulighederne. Gå ind på Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du sikkerhedskopiere dine data, da alle dine data på telefonen kan blive slettet. På supportsiderne kan du også finde nyheder om apps, downloads og andre nyttige oplysninger, f.eks.: Brugervejledninger Oplysninger om softwareopdateringer Flere detaljer om funktioner og teknologier og om kompatibiliteten mellem enheder og tilbehør Hvis der opstår et problem, skal du benytte følgende fremgangsmåde: Genstart telefonen. Sluk telefonen, og tag derefter batteriet

42 Beskyttelse af miljøet Spar energi Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende: Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges. Deaktiver lyde, der ikke er nødvendige, f.eks. toner fra berøringsskærmen eller tastetoner. Genbrug Når denne telefon ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på Du kan også ringe til et Nokia Carekontaktcenter. Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde. Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om telefonen på

43 Generelle oplysninger Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger. TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden. FORSTYRRELSER Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden. KVALIFICERET SERVICE Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk. BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. HOLD ENHEDEN TØR Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør. GLASDELE Enhedens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en uddannet servicetekniker. BESKYT HØRELSEN Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug. Produkt- og sikkerhedsoplysninger Funktionsspecifikke instruktioner Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften. Brug kun kompatible hukommelseskort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er kompatible, kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

44 3 Vigtigt: Undgå at ridse berøringsskærmen. Brug aldrig en rigtig kuglepen eller blyant eller en anden skarp genstand på berøringsskærmen. 4 Vigtigt: Enheden er designet til kun at blive brugt med et standard-sim-kort (se figur). Hvis du bruger SIM-kort, der ikke er kompatible, kan det beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. Forhør dig hos din mobiloperatør om mulighederne for at bruge et SIM-kort med en mini-uicc-udskæring. Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra visse sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked. 8 Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse. 9 Det er kun kompatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder. 5 Ubesvarede og modtagne opkald registreres kun, hvis de understøttes af netværket, og hvis telefonen er tændt og inden for netværkets område. 6 Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken. 7 Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. 0 Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil, end det er at sende en almindelig SMS-besked. Kontakt din mobiltjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Den redigerede ringetone erstatter ikke den oprindelige ringetone eller det oprindelige lydklip. Forudindstillede ringetoner kan ikke ændres, og det er ikke alle ringetoneformater, der understøttes. Det er kun de funktioner, der understøttes af den sociale netværkstjeneste, som er tilgængelige. Brugen af sociale netværkstjenester kræver netværksunderstøttelse. Det betyder, at der kan blive overført store mængder data, og du skal muligvis betale for datatrafikken.

45 Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om priserne for dataoverførsel. 3 De sociale netværkstjenester er tredjepartstjenester og udbydes ikke af Nokia. Kontrollér indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger i den sociale netværkstjeneste, da dine oplysninger muligvis bliver tilgængelige for en stor gruppe personer. Vilkårene for anvendelse af den sociale netværkstjeneste er gældende, når du deler oplysninger på tjenesten. Du bør gøre dig bekendt med de vilkår for anvendelse og retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for tjenesten. 4 Betjening af enheden i skjult tilstand er en mere sikker måde at undgå skadelig software på. Undlad at acceptere anmodninger om Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til. Du kan også deaktivere Bluetooth-funktionen, når du ikke bruger den. 5 Vælg * to gange for at indtaste tegnet +, der bruges til internationale opkald. 6 Advarsel: Når profilen Fly er aktiveret, kan du ikke foretage eller modtage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage et opkald, skal du aktivere en anden profil. Netværkstjenester og priser Enheden er godkendt til brug på (E)GSMnetværk på 900 og 800 MHz. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden. Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem. Vedligeholdelse af enheden Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning. Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der

46 dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb. Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning. Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr. Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade. Enheden må ikke males. Maling kan blokere bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne. Undgå, at enheden kommer for tæt på magneter eller magnetfelter. For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned. Genbrug Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokiaprodukter, på Batterier og opladere Oplysninger om batteri og oplader Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt batteri af typen BL-5C. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-. Modelnummeret på Nokiaopladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K eller B. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Batterisikkerhed Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 5 C og 5 C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1616/1800

Brugervejledning til Nokia 1616/1800 Brugervejledning til Nokia 66/800 4.0. udgaveda 8 Taster og dele 7 Afslut 3 6 4 5 Ørestykke Skærm 3 Afslutnings-/tænd-/sluktast 4 Tastatur 5 Navi -tast (navigeringstast) 6 Opkaldstast 7 Valgtaster 8 Mikrofon

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Brugervejledning Nokia 106

Brugervejledning Nokia 106 Brugervejledning Nokia 106 1.3. udgave DA Brugervejledning Nokia 106 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Gør din telefon klar 4 Oplad batteriet 5 Lås tasterne

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 100

Brugervejledning til Nokia 100 Brugervejledning til Nokia 00.0. udgaveda 8 Taster og dele 3 7 4 6 5 Ørestykke Skærm 3 Afslutnings-/tænd-/sluktast 4 Tastatur 5 Mikrofon 6 navigeringstast 7 Opkaldstast 8 Valgtaster 9 0 9 Opladerstik 0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Brugervejledning Nokia 108

Brugervejledning Nokia 108 Brugervejledning Nokia 108 1.3. udgave DA Brugervejledning Nokia 108 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM-kortet og batteriet 4 Indsæt et hukommelseskort

Læs mere

Nokia USB-modem. 1.0. udgave

Nokia USB-modem. 1.0. udgave Nokia USB-modem 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om dit USB-modem 3 Kom i gang 3 Dele 3 Indsætning af SIM-kort 4 Indsætning af et hukommelseskort 4 Installation af forbindelsesstyring 6 Afinstallation

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944

Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944 Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM RM-944 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 108 Dual SIM Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM-kortet og batteriet 4 Indsæt

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113

Brugervejledning til Nokia 111 / Nokia 113 Brugervejledning til Nokia / Nokia.0. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...7 Indsætning af et hukommelseskort...8 Opladning af batteriet...0 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 2.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Brugervejledning Nokia 215

Brugervejledning Nokia 215 Brugervejledning Nokia 215 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 215 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1616/1800

Brugervejledning til Nokia 1616/1800 Brugervejledning til Nokia 1616/1800 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oplysninger om certificering (SAR) 13 Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 4 Udtagning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 1800

Din brugermanual NOKIA 1800 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 1200/1208/1209

Brugervejledning til Nokia 1200/1208/1209 Brugervejledning til Nokia 1200/1208/1209 9207544 3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 4 Opladning af batteriet 4 Sådan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2-05

Brugervejledning til Nokia C2-05 Brugervejledning til Nokia C2-05 1.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. udgave DA Brugervejledning Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugervejledning Nokia 311

Brugervejledning Nokia 311 Brugervejledning Nokia 311 1. 3. udgave DA Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...7 Taster og dele...7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet...9 Indsætning af et hukommelseskort...10 Sådan tænder du...11

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning

Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning Brugervejledning Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning 1.3. udgave DA Om din bilholder til trådløs opladning Med en Nokia Bilholder CR-200/CR-201 til trådløs opladning kan du altid nemt få

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

Brugervejledning Nokia 230

Brugervejledning Nokia 230 Brugervejledning Nokia 230 1.1. udgave DA Af hensyn til din sikkerhed Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og regler, hvis du ikke overholder dem. SLUK

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 02

Brugervejledning til Nokia C2 02 Brugervejledning til Nokia C2 02 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 5 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere