Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien"

Transkript

1 b Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien Dokumentets bestillingsnr.: Maj 2002 Dette hæfte indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computerserie.

2 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. Compaq, Compaqs logo og Evo er varemærker tilhørende Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Intel, Pentium Intel Inside og Celeron er varemærker tilhørende Intel Corporation. Alle andre produktnavne, der nævnes i dette dokument, kan være varemærker for de respektive firmaer. Compaq er ikke ansvarlig for tekniske og redaktionelle fejl eller udeladelser. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes uden garanti af nogen art og kan ændres uden forudgående varsel. Garantier for Compaq produkter er anført i den erklæring om begrænset garanti, der følger med disse produkter. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. ADVARSEL! Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det medføre personskade eller død. FORSIGTIG: Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis de pågældende anvisninger ikke følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller tab af data. Trykt i USA. Hardwarevejledning Tredje udgave Maj 2002 Dokumentets bestillingsnr.:

3 Indholdsfortegnelse 1 Produkteegenskaber Standardkonfigurationsfunktioner Komponenter på frontpanelet Komponenter på bagpanelet Easy Access-tastaturets komponenter Omprogrammering af genvejstaster Brug af Windows Logo-tasten Særlige musefunktioner Serienummerets placering Hardwareopgraderinger Installationsrækkefølge Skuffeinstallation Smart Cover-lås Brug af Smart Cover FailSafe Key Fjernelse af computerens låg Installation af ekstra hukommelse DIMM-moduler DDR-SDRAM DIMM-moduler Installation af DDR-SDRAM DIMM-moduler Fjernelse af holderen til udvidelseskortet Installation af et udvidelseskort Fjernelse af AGP-kortet Drevpladser Installation af yderligere drev Opgradering af harddisken Udtagning af et optisk drev Installation af et optisk drev (tilbehør) Hardwarevejledning iii

4 Indholdsfortegnelse Arbejde med MultiBay Hot-plug eller hot-swap af MultiBay-drev Partitionering og formatering af en MultiBay-harddisk Fjernelse af MultiBay-sikkerhedsskruen Indsætning af et drev i MultiBay Udtagning af et drev fra MultiBay A B C D E Specifikationer Vejledning i installation af harddiske Brug af funktionen til kabelvalg i Ultra ATA-enheder B 1 Retningslinier for installation af Ultra ATA-enheder B 2 SCSI-enheder B 3 Vejledning i brug af SCSI-enheder B 3 Retningslinier for installation af ekstra SCSI-enheder B 5 SCSI-controllere B 5 SCSI-kabler B 6 Brug af et SCSI-kabel B 6 Brug af SCSISelect til SCSI-enheder B 7 Valg af indstillinger for Quiet Drive B 8 Udskiftning af batteriet Sikkerhedslås Installation af en sikkerhedslås D 1 Installation af en sikkerhedsløkke D 2 Elektrostatisk afladning Forebyggelse af elektrostatiske skader E 1 Former for jordforbindelse E 1 iv Hardwarevejledning

5 Indholdsfortegnelse F Vedligeholdelse og klargøring til flytning Vedligeholdelse F 1 Forholdsregler i forbindelse med optiske drev F 2 Brug F 2 Rengøring F 2 Sikkerhed F 2 Transport F 3 Indeks Hardwarevejledning v

6 1 Produkteegenskaber Standardkonfigurationsfunktioner Funktionerne på Compaq Evo Small Form Factor-computeren varierer afhængigt af modellen. En komplet oversigt over hardware- og software, der er installeret på denne computer, finder du ved at køre programmet Compaq Diagnostics for Windows. Der findes en vejledning i brug af hjælpeprogrammerne i Vejledning til fejlfinding på cd en Compaq Documentation Library. Hardwarevejledning 1 1

7 Produkteegenskaber Komponenter på frontpanelet Komponenter på frontpanelet 1 Indikator for aktivitet på det optiske drev 6 Mikrofonstik 2 Knap til udskydelse af optisk medie 7 Stik til stereohovedtelefon (system) 3 Lysdiode for strømforsyning/diagnose 8 Lysdiode for aktivitet på diskettedrevet 4 Tovejs afbryderknap 9 Disketteudløserknap 5 Lysdiode for aktivitet på harddisken/diagnose - USB-stik 1 2 Hardwarevejledning

8 Produkteegenskaber Komponenter på bagpanelet Komponenter på bagpanelet* 1 Stik til netledning 6 Ethernet RJ-45-stik 2 Musestik 7 Parallelstik 3 Tastaturstik 8 Skærmstik 4 USB-stik (Universal Serial Bus) 9 Line-in- og/eller Line-out-stik 5 Serielt stik (COM1) - Serielt stik (COM2) *Placeringen og antallet af stik varierer fra model til model. Skærmstikket på systemkortet er inaktivt, hvis der er installeret et AGP-udvidelseskort i computeren. Skærmen skal tilsluttes skærmstikket på det installerede AGP-kort, for at computeren kan fungere korrekt. Skærmen fungerer ikke korrekt, hvis den ikke tilsluttes det korrekte stik. Hardwarevejledning 1 3

9 Produkteegenskaber Easy Access-tastaturets komponenter Easy Access-tastaturets komponenter 1 Funktionstaster Udfører specielle funktioner afhængigt af programmet, der anvendes. 2 genvejstaster Giver hurtig og nem adgang til foretrukne websteder, tjenester og programmer. 3 Redigeringstaster Indeholder følgende: Insert, Home, Pg Up, Delete, End og Pg Dn. 4 Statuslysdioder Viser status for computerens og tastaturets indstillinger (Num Lock, Caps Lock og Scroll Lock). 5 Numeriske taster Fungerer som på en regnemaskine. 6 Piletaster Bruges til at navigere gennem et dokument eller en hjemmeside. Med disse taster kan du flytte mod venstre, højre eller op og ned ved hjælp af tastaturet i stedet for med musen. 1 4 Hardwarevejledning

10 Produkteegenskaber Easy Access-tastaturets komponenter (Fortsat) 7 Programtast* Bruges (ligesom højre museknap) til at åbne pop-opmenuer i et Microsoft Office-program. Kan have andre funktioner i andre programmer. 8 Windows Logo-taster* Bruges til at åbne menuen Start i Microsoft Windows. Bruges sammen med andre taster til at udføre andre funktioner. 9 Hovedtastaturet Standardtaster ligesom på en skrivemaskine. *Taster, der kun er til rådighed i visse geografiske områder. Omprogrammering af genvejstaster Alle Easy Access-knapper kan genprogrammeres, så de åbner programmer eller datafiler på harddisken eller en vilkårlig Internetadresse. Følg fremgangsmåden nedenfor for at omprogrammere genvejstasterne: 1. Dobbeltklik på tastaturikonen, der findes i meddelelsesområdet i nederste højre hjørne af Windows-proceslinien. Dialogboksen Egenskaber for Tastatur vises. 2. Klik på knappen Hjælp i dialogboksen Egenskaber for Tastatur for at få en vejledning. Hardwarevejledning 1 5

11 Produkteegenskaber Brug af Windows Logo-tasten Windows logo-tast Windows logo-tast + d Windows logo-tast + m Skift + Windows logo-tast + m Windows logo-tast + e Windows logo-tast + f Windows logo-tast + Ctrl + f Windows logo-tast + F1 Windows logo-tast + l Windows logo-tast + r Windows logo-tast + u Windows logo-tast + Tab Særlige musefunktioner Brug Windows logo-tasten sammen med andre taster til at udføre funktioner, der er tilgængelige i Windows-operativsystemet. Der er oplysninger om Windows Logo-tastens placering i afsnittet Easy Access-tastaturets komponenter. Viser eller skjuler menuen Start Viser skrivebordet Minimerer alle åbne programmer Fortryder Minimer alle Viser Denne computer Starter søgning efter dokument Starter søgning efter computer Viser Windows Hjælp Låser computeren, hvis den er tilsluttet et netværksdomæne, eller giver dig mulighed for at skifte bruger, hvis den ikke er tilsluttet et netværksdomæne Viser dialogboksen Kør Viser Utility Manager Aktiverer næste knap på proceslinien De fleste programmer understøtter brugen af mus. Funktionerne, der er tildelt de enkelte museknapper, afhænger af programmet, du bruger. 1 6 Hardwarevejledning

12 Produkteegenskaber Serienummerets placering Hver computer har et entydigt serienummer, der kan være placeret på computerens topdæksel eller bagpanel. Opbevar dette nummer, så det er ved hånden, når du kontakter Compaq kundeservice for at få hjælp. Serienummerets placering Hardwarevejledning 1 7

13 2 Hardwareopgraderinger Installationsrækkefølge Det er vigtigt, at du følger nedenstående rækkefølge for at sikre korrekt installation af ekstraudstyr. Se Vejledning til computeropsætning (F10) for at få flere oplysninger om Computeropsætning. 1. Brug programmet til opsætning af computeren til at åbne Smart Cover-låsen, hvis computeren har denne funktion, og deaktivere Smart Cover-sensoren, hvis den er aktiveret. 2. Se Vejledning til computeropsætning (F10) for at få flere oplysninger om Computeropsætning. 3. Sluk computeren, hvis den er tændt, og træk ledningen ud af stikket i væggen. ADVARSEL! Husk, at trække ledningen ud af stikkontakten og lade de interne komponenter køle af, før du rører dem, for at mindske risikoen for personskade på grund af elektrisk stød og/eller varme overflader. ADVARSEL! Sæt ikke telekommunikations- eller telefonstik i stikkene til netværkscontrolleren (NIC) for at mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret. FORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter i computer eller ekstraudstyr. Inden disse procedurer påbegyndes, skal du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at røre ved en metalgenstand med jordforbindelse. Du kan få flere oplysninger i Appendiks E, Elektrostatisk udladning. Hardwarevejledning 2 1

14 Hardwareopgraderinger Skuffeinstallation 4. Åbn computeren ved at fjerne det udvendige låg. Se fremgangsmåden til fjernelse af computerens dæksel senere i dette kapitel. 5. Installér eventuelt ekstraudstyr. Se de relevante afsnit i denne dokumentation eller i den dokumentation, der fulgte med ekstraudstyret for at få en vejledning. 6. Sæt computerens låg på igen. 7. Tænd skærmen, computeren og de andre enheder, der skal kontrolleres. 8. Rekonfigurér computeren, hvis det er nødvendigt. Se Vejledning til computeropsætning (F10) for at få en vejledning i brug af Computeropsætning. Ved installation af computeren i en skuffe skal følgende betingelser være opfyldt for at sikre korrekt ventilation: Der skal være en afstand på mindst 7,6 cm til den bageste ende af skuffen og eventuelle genstande bagved, f.eks. væggen eller skrivebordets bagbeklædning. Der skal være to huller med en diameter på mindst 5,1 cm bag i skuffen. Det ene hul skal være lige bag strømforsyningen til udblæsningsluften, og det andet skal bruges kablerne. FORSIGTIG: Kablerne bør ikke føres gennem hullet til afkølingsluften. Der skal være mindst ni huller på forsiden af skuffepanelet eller i bunden af skuffen foran kabinettet, så der kan komme frisk luft ind. Hullernes diameter skal være mellem 1,0 og 1,3 cm. Der skal være mindst 2,5 cm afstand under skuffen for at sikre korrekt lufttilførsel, hvis ventilationshullerne er i bunden af skuffen. Der skal være en afstand på mindst 2,5 cm til toppen af kabinettet. 2 2 Hardwarevejledning

15 Hardwareopgraderinger Smart Cover-lås Smart Cover-låsen er en valgfri funktion, som kun findes på udvalgte modeller. Smart Cover-låsen er en programstyret dæksellås, der styres af adgangskoden til opsætning. Denne lås forhindrer uautoriseret adgang til interne komponenter. Computeren transporteres med Smart Cover-låsen ulåst. Du kan få flere oplysninger om Smart Cover-låsen i vejledningen Desktop Management Guide. Brug af Smart Cover FailSafe Key Hvis Smart Cover-låsen er aktiveret, og angivelsen af adgangskoden ikke deaktiverer låsen, skal du bruge en Smart Cover FailSafe-nøgle til at åbne computerens dæksel. Du skal bruge nøglen i følgende situationer: Strømafbrydelse Fejl ved opstart Pc-komponentfejl (f.eks. processor eller strømforsyning) Glemt adgangskode FORSIGTIG: Smart Cover FailSafe-nøglen er et specialiseret værktøj, som fås hos Compaq. Bestil denne nøgle, inden den er nødvendig. Følg nedenstående fremgangsmåde for at bestille FailSafe-nøgler: Kontakt en Compaq forhandler eller serviceyder. Se Compaqs hjemmeside (www.compaq.com) for at få oplysninger om bestilling. Ring til det nummer, der er angivet i garantien. Hardwarevejledning 2 3

16 Hardwareopgraderinger Følg fremgangsmåden nedenfor for at åbne computerlåget: 1. Sluk computeren og de eksterne enheder. 2. Træk ledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder. 3. Fjern skruerne, der fastgør Smart Cover-låsen til kabinettet, med Smart Cover FailSafe-nøglen. Fjernelse af skruer til Smart Cover-lås 4. Fjernelse af Smart Cover-låsen Sæt låsen fast med skruerne for at sætte Smart Cover-låsen på igen. Fjernelse af computerens låg Du skal fjerne computerens dæksel for at få adgang til de interne komponenter og installere ekstraudstyret. Hurtigudløserknapperne på hver side af computeren, gør det nemt at fjerne computerens låg uden brug af værktøj. Følg fremgangsmåden nedenfor for at fjerne låget: 1. Se det tidligere afsnit om Smart Cover-låsen, eller brug computerens opsætningsprogram til at deaktivere Smart Cover-låsen, hvis du har låst den. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 2 4 Hardwarevejledning

17 Hardwareopgraderinger 3. Træk ledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder. ADVARSEL! Kontrollér, at computeren er slukket, og ledningen er trukket ud af stikket, før du fjerner låget. 4. Tryk på knappen i hver side af frontpladen for at frigøre hurtigudløserknapperne. 5. Slip knapperne, mens computerlåget glider fremad, og lad knapperne vende tilbage til den oprindelige stilling. Løft derefter låget op og væk fra enheden. Følg denne fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at sætte dækslet på plads. Fjernelse af computerens låg Hardwarevejledning 2 5

18 Hardwareopgraderinger Installation af ekstra hukommelse Computeren leveres med DDR-SDRAM-hukommelse (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory) og DIMM-moduler (Dual Inline Memory Modules). DIMM-moduler Der kan sættes standard-dimm-moduler i hukommelsesstikkene på systemkortet. Der er mindst ét forudinstalleret hukommelsesmodul i disse hukommelsesmodulstik. Det kan være nødvendigt udskifte det forudinstallerede DIMM-modul med et DIMM-modul med en højere kapacitet for at opnå den maksimalt understøttede hukommelse. DDR-SDRAM DIMM-moduler Hvis systemet understøtter DDR-SDRAM DIMM-moduler, skal DIMM-modulerne være standard 184-bens PC Mhz- eller PC Mhz-kompatible 2,5 V DDR-SDRAM DIMM-moduler uden buffer, hvis systemet skal fungere korrekt. SDRAM DIMM-modulerne skal understøtte CAS-forsinkelse 2 eller 2.5 (CL = 2 eller CL = 2.5). De skal desuden indeholde de obligatoriske JEDEC SPD-oplysninger. DIMM-moduler med x4 SDRAM understøttes ikke. Systemet kan ikke starte, hvis der bruges DIMM-muduler, som ikke understøttes. Intel 845-G-chipsættet understøtter ikke ECC-hukommelse. Installation af DDR-SDRAM DIMM-moduler FORSIGTIG: DIMM-stikkene har guldmetal kontakter. Det er vigtigt, at du bruger hukommelsesmoduler med kontakter af guldmetal ved opgradering af hukommelsen for at undgå rust og/eller oxydering som følge af, at inkompatible metaller berører hinanden. 2 6 Hardwarevejledning

19 Hardwareopgraderinger FORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter i computeren eller udvidelseskortene. Inden disse procedurer påbegyndes, skal du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at røre ved en metalgenstand med jordforbindelse. Du kan få flere oplysninger i Appendiks E, Elektrostatisk udladning. FORSIGTIG: Undgå at berøre kontakterne, når du håndterer et hukommelsesmodul. Det kan beskadige modulet. 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Luk operativsystemet ned, sluk for computeren og tilsluttede enheder, og fjern derefter netledningen fra stikkontakten. 3. Fjern computerens låg. 4. Drej Easy Acces-drevet til lodret position. FORSIGTIG: Kontrollér placeringen af alle kabler og ledninger, inden du hæver eller sænker drevrummet, for at undgå beskadigelser. Vipning af drevrummet Hardwarevejledning 2 7

20 Hardwareopgraderinger 5. Find stikkene til hukommelsesmoduler. ADVARSEL! Lad komponenterne køle af, inden du rører ved dem, for at undgå at brænde dig på de varme flader. 6. Åbn begge låse på stikket til hukommelsesmodulet 1, og sæt modulet i stikket 2. Installation af et DIMM-modul 7. Begynd med at installere et modul i den sokkel, der er nærmest det præinstallerede modul, og installér modulerne efter soklernes numeriske rækkefølge. 8. Et hukommelsesmodul kan kun installeres på én måde. Placér tappen på hukommelsesstikket i rillen i modulet. Skub modulet ned i stikket, skub låsene indad, og kontrollér, at modulet er skubbet helt ned og sidder korrekt Gentag trin 6 til 8 for yderligere moduler, som skal installeres. 10. Sæt computerens låg på igen. 11. Hvis du normalt aktiverer Smart Cover-låsen, skal du aktivere låsen igen under Computeropsætning og aktivere sensoren til fjernelse af låget. Computeren genkender automatisk de nye hukommelsesmoduler, næste gang du tænder computeren. 2 8 Hardwarevejledning

21 Hardwareopgraderinger Fjernelse af holderen til udvidelseskortet Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne holderen til udvidelseskortet: 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk netledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder, der er sluttet til udvidelseskortholderen. 4. Fjern computerens låg. 5. Træk alle kabler, der er tilsluttet udvidelseskortene, ud. 6. Træk holderen til udvidelseskortet lige op af kabinettet for at fjerne den. Fjernelse af holderen til udvidelseskortet Ved geninstallation af holderen til udvidelseskortet skal du sikre dig, at tappen på bøjlen låses i stikket ved siden af strømforsyningen. Hardwarevejledning 2 9

22 Hardwareopgraderinger Installation af et udvidelseskort Computeren har tre PCI-udvidelsesstik 1. Hvert stik har plads til et udvidelseskort med en længde på op til 17,46 cm. Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere et udvidelseskort: 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk ledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder. 4. Fjern computerens låg. 5. Fjern holderen til udvidelseskortet, og find det stik, som du vil sætte udvidelseskortet ind i. Placering af udvidelseskortet i holderen til udvidelseskort 2 10 Hardwarevejledning

23 Hardwareopgraderinger 6. Fjern låseskruerne, der fæster dækpladen til udvidelseskortholderen. 7. Fjern dækpladen fra udvidelseskortholderen. Fjernelse af udvidelsesstikkets dækplade 8. Installér udvidelseskortet. Installation af udvidelseskort Sørg for at anbringe kortet ud for hjørnebeslaget at tryk det helt i bund, så hele forbindelsesstikket går ind i udvidelsesstikket, når du installerer et udvidelseskort. 9. Sæt skruerne i igen for at fastgøre kortet. Hardwarevejledning 2 11

24 Hardwareopgraderinger Fjernelse af AGP-kortet Et lavt 1,5 V AGP-kort (Accelerated Graphics Port) er installeret i AGP-stikket på systemkortet. Sådan fjernes AGP-kortet fra AGP-stikket: 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk ledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder. 4. Fjern computerens dæksel (se afsnittet Fjernelse af computerens dæksel i dette afsnit). 5. Fjern udvidelseskortholderen (se afsnittet Fjernelse af holderen til udvidelseskortet i dette afsnit). 6. Find AGP-kortet på systemkortet. 7. Fjern skruen i toppen af AGP-beslaget. 8. Fjern AGP-kortet ved at trække det op. Fjernelse af AGP-kortet Følg denne fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at sætte AGP-kortet på plads Hardwarevejledning

25 Hardwareopgraderinger Drevpladser Placering af drev i en desktopkonfiguration 1 3,5" internt standardharddiskrum i en tredjedels højde 2 5,25" drevrum til ekstra drev 3 3,5" internt 1,44 MB standarddiskettedrev i en tredjedels højde Kør computerens opsætningsprogram for at godkende typen, størrelsen og kapaciteten af de lagerenheder, der er installeret på computeren. Se Vejledning til computeropsætning for at få flere oplysninger. Hardwarevejledning 2 13

26 le: Hardwareopgraderinger Installation af yderligere drev Computeren har to eksterne drevrum. Det første eksterne rum indeholder et præinstalleret diskettedrev. Følg denne fremgangsmåde for at installere flere drev: Tilslut harddiske til den primære controller for at få optimal ydeevne. Slut udvidelsesenheder, f.eks. optiske drev, IDE-båndog diskettedrev, til den sekundære controller ved hjælp af et IDE-kabel med 80 ledere. Drev med en tredjedel højde eller halv højde kan installeres i en halvhøjdedrevplads. Du skal installere styreskruer for at sikre, at drevet installeres korrekt i drevhullet. Computeren er forsynet med ekstra styreskruer, som findes bag forkanten i computerkonsollen. Nogle bruger skruer med metrisk måleangivelse. Skruerne fra Compaq er sorte. FORSIGTIG: Følg retningslinierne nedenfor for at undgå tab af data og/eller beskadigelse af computeren eller drevet: Luk operativsystemet korrekt ned, og sluk computeren, når der isættes eller fjernes en harddisk. Fjern ikke harddisken, når computeren er tændt eller i pausetilstand. Før du håndterer et drev, skal du fjerne statisk elektricitet fra dig selv. Undgå at røre ved stikket ved håndtering af drev. Der er flere oplysninger om at forhindre statisk elektricitet i Appendiks E, Elektrostatisk udladning. Håndtér drevet med forsigtighed. Det må ikke tabes. Brug ikke overdreven kraft ved installation af drev. Udsæt ikke harddisken for væske, høje eller lave temperaturer eller produkter med magnetiske felter, som f.eks. skærme eller højttalere. Opgradering af harddisken Harddisken på 3,5" er placeret i højre side af computeren. Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne og udskifte drevet: 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk ledningen ud af stikket Hardwarevejledning

27 Hardwareopgraderinger 4. Fjern computerens låg. 5. Fjern drevkablerne 1 til strøm og signalkablet 2 bag på drevet. Fjernelse af kabler fra harddisken 6. Træk drevets udløser væk fra drevet. 7. Skub drevet mod bagsiden af rummet, og løft det derefter ud af rummet. Fjernelse af harddisken (set fra bagsiden af kabinettet) Hardwarevejledning 2 15

28 Hardwareopgraderinger Ved udskiftning af harddisken skal du bruge de fire skruer fra den gamle harddisk til den nye. Skruerne erstatter skinner. Se Appendiks B, Retningslinier for installation af harddiske, hvis der er installeret en harddisk, som computeren ikke automatisk genkender. FORSIGTIG: Følg retningslinierne nedenfor for at undgå tab af data og/eller beskadigelse af computeren eller drevet: Sluk for computeren, inden du fjerner eller isætter en harddisk. Fjern ikke harddisken, når computeren er tændt eller i pausetilstand. Før du håndterer et drev, skal du fjerne statisk elektricitet fra dig selv. Undgå at røre ved stikket ved håndtering af drev. Der er flere oplysninger om at forhindre statisk elektricitet i Appendiks E, Elektrostatisk udladning. Håndtér drevet med forsigtighed. Det må ikke tabes. Brug ikke overdreven kraft ved installation af drev. Udsæt ikke harddisken for væske, høje eller lave temperaturer eller produkter med magnetiske felter, som f.eks. skærme eller højttalere. Placér drevet i en boblepakning eller andet beskyttelsesmateriale, hvis det skal sendes, og gør på pakken opmærksom på, at den skal behandles forsigtigt. Forsigtig. Udtagning af et optisk drev FORSIGTIG: Alle flytbare medier skal tages ud af drevene, før de tages ud af computeren. Et optisk drev er et cd-rom-, cd-rw- eller dvd-rom-drev. 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk ledningen ud af stikket. 4. Fjern computerens låg. 5. Drej drevholderen til opret position Hardwarevejledning

29 Hardwareopgraderinger 6. Træk lyd-, signal- og strømkabler ud. Den anden ende af lydkablet skal tilsluttes det integrerede lydstik på udvidelseskortet. 7. Træk drevets udløser væk fra drevet Skub drevet mod drevholderens forside 2, og løft derefter drevet ud af computeren 3. Sådan fjernes det optiske drev Følg denne fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at sætte drevet på plads. Ved udskiftning af drevet skal du bruge de fire skruer fra det gamle drev til det nye. Skruerne erstatter skinner. Hardwarevejledning 2 17

30 Hardwareopgraderinger Installation af et optisk drev (tilbehør) Sådan installeres et optisk drev (tilbehør): 1. Fjern et eventuelt eksisterende optiske drev. 2. Installer to styreskruer i de nederste huller på hver side af drevet. FORSIGTIG: Brug kun 5 mm skruer som styreskruer. Længere skruer kan beskadige de interne komponenter i drevet. Isætning af styreskruerne i det optiske drev 3. Anbring styreskruerne på drevet i J-stikkene i drevrummet. Skub drevet fremad i computeren. Kontrollér, at fjederlåsearmene fastgør drevet korrekt Hardwarevejledning

31 Hardwareopgraderinger 4. Løft drevrummet op til lodret position, og sæt båndkablet og lydkortet i systemkortet. Tilslutning af bånd- og lydkablet 5. Tilslut strømkablet 1, båndkablet 2 og lydkablet 3 bag på det optiske drev. 6. Sæt drevrummet tilbage i normal position. Tilslutning af bånd-, lyd- og strømkabler til det optiske drev Hardwarevejledning 2 19

32 Hardwareopgraderinger 7. Fjern dækpladen fra frontpanelet, hvis det er nødvendigt, 8. Sæt computerens låg på igen. 9. Systemet genkender automatisk drevet og rekonfigurerer computeren. FORSIGTIG: Ved servicering af computeren skal du sikre dig, at kablerne sidder korrekt under genmontering. Forkert placering af kabler kan beskadige computeren. Arbejde med MultiBay Der er præinstalleret MultiBay i visse SFF-computere (Small Form Factor). Det er et drevrum, der understøtter forskellige ekstra flytbare 12,7-mm drev, herunder: MultiBay 24X Max optisk drev MultiBay 8X optisk drev med RAM-læsning MultiBay optisk drev MultiBay SMART-harddisk FORSIGTIG: Følg retningslinierne nedenfor for at undgå, at dit arbejde går tabt, eller at computeren eller et drev beskadiges: Luk alle programmer, luk operativsystemet korrekt ned, og sluk computeren, når der isættes eller fjernes en harddisk. Fjern ikke harddisken, når computeren er tændt eller i pausetilstand. Før du håndterer et drev, skal du fjerne statisk elektricitet fra dig selv. Undgå at røre ved stikket ved håndtering af drev. Sørg for, at der ikke sidder et medie i drevet, f.eks. en cd-rom eller dvd-rom, og at mediebakken er lukket, inden du transporterer, sender, opbevarer eller fjerner et drev. Håndtér drevet med forsigtighed. Det må ikke tabes. Brug ikke overdreven kraft ved installation af drev. Udsæt ikke harddisken for væske, høje eller lave temperaturer eller produkter med magnetiske felter, som f.eks. skærme eller højttalere. Placér drevet i en boblepakning eller andet beskyttelsesmateriale, hvis det skal sendes, og gør på pakken opmærksom på, at den skal behandles forsigtigt. Forsigtig Hardwarevejledning

33 Hardwareopgraderinger Hot-plug eller hot-swap af MultiBay-drev FORSIGTIG: Gør følgende for at forhindre beskadigelse af computeren og drevet samt tab af data: Sluk computeren, inden du fjerner eller isætter en harddisk. Fjern aldrig en harddisk, mens computeren er tændt eller i pausetilstand. Tænd computeren, og sluk den derefter for at sikre, at den ikke er i pausetilstand. Sluk computeren, hvis den kører på en standardversion af Windows 98 eller Windows NT 4.0 uden Compaq softwareudvidelser, inden du installerer eller fjerner drev. Hvis computeren kører et forudinstalleret operativsystem fra Compaq, kan du installere eller fjerne et drev, undtagen en harddisk, mens computeren er tændt, slukket eller i pausetilstand. Partitionering og formatering af en MultiBay-harddisk 1. Afslut alle programmer, luk operativsystemet, og sluk computeren. 2. Sæt harddisken i MultiBay som vist i Indsætning af et drev i MultiBay. 3. Tænd computeren. Følg nedenstående anvisninger til operativsystemet. Windows 2000 Professional, Windows XP Professional eller Windows XP Home 1. Højreklik på ikonen Denne computer, og klik derefter på Administrer > Diskhåndtering. 2. Vælg MultiBay-harddisken. 3. Klik på Opret i menuen Partition. Læs omhyggeligt alle oplysninger, og følg de instruktioner, der vises på skærmen. Se online Hjælp til Microsoft Management Console (klik på Action > Help, mens du kører Management Console) for at få yderligere oplysninger. Hardwarevejledning 2 21

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brugervejledning Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brugervejledning Copyright 2004 Alle Rettigheder Forbeholdes. Brugervejledning til Acer Aspire 1360 / 1520 Series Notebookcomputer Oprindelig Udgave: August 2004 Der kan

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding

Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding Lenovo 3000 N100 Guide til service og fejlfinding Indhold: v Introduktion til andre nyttige informationskilder v Vigtige tip til håndtering af computeren v Fejlfinding og problemløsning v Retableringsmuligheder

Læs mere

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger

Læs mere

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING 01/ 01 BEMÆRK, FORSIGTIG og ADVARSEL BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at anvende computeren bedre. FORSIGTIG: angiver enten mulig skade på hardwaren

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Dell Vostro 200 Brugerhåndbog Slim Tower

Dell Vostro 200 Brugerhåndbog Slim Tower Dell Vostro 200 Brugerhåndbog Slim Tower Model DCSLF www.dell.com support.dell.com Noter, bemærkninger og advarsler OBS! OBS! angiver, at der findes vigtige oplysninger, der kan være til hjælp, når du

Læs mere

Lenovo C3/C4/C5 Series

Lenovo C3/C4/C5 Series Machine type: 10147/F0AB [C360] 10148/F0AC [C365] 10149/F0AD [C460] 10150/F0AE [C560] Lenovo C3/C4/C5 Series Brugervejledning Version 1.0 2013.10 Vigtige sikkerhedsoplysninger Før du bruger denne vejledning,

Læs mere

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531

Brugervejledning. ThinkPad Edge E431 og E531 Brugervejledning ThinkPad Edge E431 og E531 Bemærkninger: Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse: Sikkerhed, garanti og opsætningsvejledning Regulatory Notice

Læs mere

ThinkPad R60 Guide til service og fejlfinding

ThinkPad R60 Guide til service og fejlfinding ThinkPad R60 Guide til service og fejlfinding Indhold: v Introduktion til andre nyttige informationskilder v Vigtige tip til håndtering af computeren v Fejlfinding og problemløsning v Retableringsmuligheder

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Dell Precision Workstation T5610 Brugervejledning

Dell Precision Workstation T5610 Brugervejledning Dell Precision Workstation T5610 Brugervejledning Forordningsmodel: D01T Forordningstype: D01T003 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Brugerhåndbog. Dell Dimension E521. www.dell.com support.dell.com. frigørelsesknap til dæksel. Service Tag (Servicemærkat) cd- eller dvd-udløserknap

Brugerhåndbog. Dell Dimension E521. www.dell.com support.dell.com. frigørelsesknap til dæksel. Service Tag (Servicemærkat) cd- eller dvd-udløserknap Dell Dimension E521 Brugerhåndbog Service Tag (Servicemærkat) frigørelsesknap til dæksel cd- eller dvd-udløserknap lysdiode for cd- eller dvd-aktivitet FlexBay til valgfrit diskettedrev eller én mediekortlæser

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

Dell OptiPlex 9020M Brugerhåndbog

Dell OptiPlex 9020M Brugerhåndbog Dell OptiPlex 9020M Brugerhåndbog Forordningsmodel: D09U Forordningstype: D09U001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG:

Læs mere

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt

Informationer om denne vejledning. Vor målgruppe. Personligt Informationer om denne vejledning Opbevar, så vidt muligt, denne vejledning i nærheden af din notebook. Pas godt på brugsanvisningen, for at kunne give den videre til en eventuel ny ejer. Vi har organiseret

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Dell XPS 630i Brugervejledning

Dell XPS 630i Brugervejledning Dell XPS 630i Brugervejledning Model DCDR01 www.dell.com support.dell.com Notater, varsler og advarsler NOTAT: NOTAT angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt. VARSEL:

Læs mere

DA7169. Notebook PC Brugervejledning

DA7169. Notebook PC Brugervejledning DA7169 Notebook PC Brugervejledning Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1: Introduktion til Bærbar PC Om denne brugervejledning... 6 Noter for denne manual... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere