Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien"

Transkript

1 b Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien Dokumentets bestillingsnr.: Maj 2002 Dette hæfte indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computerserie.

2 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. Compaq, Compaqs logo og Evo er varemærker tilhørende Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Intel, Pentium Intel Inside og Celeron er varemærker tilhørende Intel Corporation. Alle andre produktnavne, der nævnes i dette dokument, kan være varemærker for de respektive firmaer. Compaq er ikke ansvarlig for tekniske og redaktionelle fejl eller udeladelser. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes uden garanti af nogen art og kan ændres uden forudgående varsel. Garantier for Compaq produkter er anført i den erklæring om begrænset garanti, der følger med disse produkter. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. ADVARSEL! Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det medføre personskade eller død. FORSIGTIG: Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis de pågældende anvisninger ikke følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller tab af data. Trykt i USA. Hardwarevejledning Tredje udgave Maj 2002 Dokumentets bestillingsnr.:

3 Indholdsfortegnelse 1 Produkteegenskaber Standardkonfigurationsfunktioner Komponenter på frontpanelet Komponenter på bagpanelet Easy Access-tastaturets komponenter Omprogrammering af genvejstaster Brug af Windows Logo-tasten Særlige musefunktioner Serienummerets placering Hardwareopgraderinger Installationsrækkefølge Skuffeinstallation Smart Cover-lås Brug af Smart Cover FailSafe Key Fjernelse af computerens låg Installation af ekstra hukommelse DIMM-moduler DDR-SDRAM DIMM-moduler Installation af DDR-SDRAM DIMM-moduler Fjernelse af holderen til udvidelseskortet Installation af et udvidelseskort Fjernelse af AGP-kortet Drevpladser Installation af yderligere drev Opgradering af harddisken Udtagning af et optisk drev Installation af et optisk drev (tilbehør) Hardwarevejledning iii

4 Indholdsfortegnelse Arbejde med MultiBay Hot-plug eller hot-swap af MultiBay-drev Partitionering og formatering af en MultiBay-harddisk Fjernelse af MultiBay-sikkerhedsskruen Indsætning af et drev i MultiBay Udtagning af et drev fra MultiBay A B C D E Specifikationer Vejledning i installation af harddiske Brug af funktionen til kabelvalg i Ultra ATA-enheder B 1 Retningslinier for installation af Ultra ATA-enheder B 2 SCSI-enheder B 3 Vejledning i brug af SCSI-enheder B 3 Retningslinier for installation af ekstra SCSI-enheder B 5 SCSI-controllere B 5 SCSI-kabler B 6 Brug af et SCSI-kabel B 6 Brug af SCSISelect til SCSI-enheder B 7 Valg af indstillinger for Quiet Drive B 8 Udskiftning af batteriet Sikkerhedslås Installation af en sikkerhedslås D 1 Installation af en sikkerhedsløkke D 2 Elektrostatisk afladning Forebyggelse af elektrostatiske skader E 1 Former for jordforbindelse E 1 iv Hardwarevejledning

5 Indholdsfortegnelse F Vedligeholdelse og klargøring til flytning Vedligeholdelse F 1 Forholdsregler i forbindelse med optiske drev F 2 Brug F 2 Rengøring F 2 Sikkerhed F 2 Transport F 3 Indeks Hardwarevejledning v

6 1 Produkteegenskaber Standardkonfigurationsfunktioner Funktionerne på Compaq Evo Small Form Factor-computeren varierer afhængigt af modellen. En komplet oversigt over hardware- og software, der er installeret på denne computer, finder du ved at køre programmet Compaq Diagnostics for Windows. Der findes en vejledning i brug af hjælpeprogrammerne i Vejledning til fejlfinding på cd en Compaq Documentation Library. Hardwarevejledning 1 1

7 Produkteegenskaber Komponenter på frontpanelet Komponenter på frontpanelet 1 Indikator for aktivitet på det optiske drev 6 Mikrofonstik 2 Knap til udskydelse af optisk medie 7 Stik til stereohovedtelefon (system) 3 Lysdiode for strømforsyning/diagnose 8 Lysdiode for aktivitet på diskettedrevet 4 Tovejs afbryderknap 9 Disketteudløserknap 5 Lysdiode for aktivitet på harddisken/diagnose - USB-stik 1 2 Hardwarevejledning

8 Produkteegenskaber Komponenter på bagpanelet Komponenter på bagpanelet* 1 Stik til netledning 6 Ethernet RJ-45-stik 2 Musestik 7 Parallelstik 3 Tastaturstik 8 Skærmstik 4 USB-stik (Universal Serial Bus) 9 Line-in- og/eller Line-out-stik 5 Serielt stik (COM1) - Serielt stik (COM2) *Placeringen og antallet af stik varierer fra model til model. Skærmstikket på systemkortet er inaktivt, hvis der er installeret et AGP-udvidelseskort i computeren. Skærmen skal tilsluttes skærmstikket på det installerede AGP-kort, for at computeren kan fungere korrekt. Skærmen fungerer ikke korrekt, hvis den ikke tilsluttes det korrekte stik. Hardwarevejledning 1 3

9 Produkteegenskaber Easy Access-tastaturets komponenter Easy Access-tastaturets komponenter 1 Funktionstaster Udfører specielle funktioner afhængigt af programmet, der anvendes. 2 genvejstaster Giver hurtig og nem adgang til foretrukne websteder, tjenester og programmer. 3 Redigeringstaster Indeholder følgende: Insert, Home, Pg Up, Delete, End og Pg Dn. 4 Statuslysdioder Viser status for computerens og tastaturets indstillinger (Num Lock, Caps Lock og Scroll Lock). 5 Numeriske taster Fungerer som på en regnemaskine. 6 Piletaster Bruges til at navigere gennem et dokument eller en hjemmeside. Med disse taster kan du flytte mod venstre, højre eller op og ned ved hjælp af tastaturet i stedet for med musen. 1 4 Hardwarevejledning

10 Produkteegenskaber Easy Access-tastaturets komponenter (Fortsat) 7 Programtast* Bruges (ligesom højre museknap) til at åbne pop-opmenuer i et Microsoft Office-program. Kan have andre funktioner i andre programmer. 8 Windows Logo-taster* Bruges til at åbne menuen Start i Microsoft Windows. Bruges sammen med andre taster til at udføre andre funktioner. 9 Hovedtastaturet Standardtaster ligesom på en skrivemaskine. *Taster, der kun er til rådighed i visse geografiske områder. Omprogrammering af genvejstaster Alle Easy Access-knapper kan genprogrammeres, så de åbner programmer eller datafiler på harddisken eller en vilkårlig Internetadresse. Følg fremgangsmåden nedenfor for at omprogrammere genvejstasterne: 1. Dobbeltklik på tastaturikonen, der findes i meddelelsesområdet i nederste højre hjørne af Windows-proceslinien. Dialogboksen Egenskaber for Tastatur vises. 2. Klik på knappen Hjælp i dialogboksen Egenskaber for Tastatur for at få en vejledning. Hardwarevejledning 1 5

11 Produkteegenskaber Brug af Windows Logo-tasten Windows logo-tast Windows logo-tast + d Windows logo-tast + m Skift + Windows logo-tast + m Windows logo-tast + e Windows logo-tast + f Windows logo-tast + Ctrl + f Windows logo-tast + F1 Windows logo-tast + l Windows logo-tast + r Windows logo-tast + u Windows logo-tast + Tab Særlige musefunktioner Brug Windows logo-tasten sammen med andre taster til at udføre funktioner, der er tilgængelige i Windows-operativsystemet. Der er oplysninger om Windows Logo-tastens placering i afsnittet Easy Access-tastaturets komponenter. Viser eller skjuler menuen Start Viser skrivebordet Minimerer alle åbne programmer Fortryder Minimer alle Viser Denne computer Starter søgning efter dokument Starter søgning efter computer Viser Windows Hjælp Låser computeren, hvis den er tilsluttet et netværksdomæne, eller giver dig mulighed for at skifte bruger, hvis den ikke er tilsluttet et netværksdomæne Viser dialogboksen Kør Viser Utility Manager Aktiverer næste knap på proceslinien De fleste programmer understøtter brugen af mus. Funktionerne, der er tildelt de enkelte museknapper, afhænger af programmet, du bruger. 1 6 Hardwarevejledning

12 Produkteegenskaber Serienummerets placering Hver computer har et entydigt serienummer, der kan være placeret på computerens topdæksel eller bagpanel. Opbevar dette nummer, så det er ved hånden, når du kontakter Compaq kundeservice for at få hjælp. Serienummerets placering Hardwarevejledning 1 7

13 2 Hardwareopgraderinger Installationsrækkefølge Det er vigtigt, at du følger nedenstående rækkefølge for at sikre korrekt installation af ekstraudstyr. Se Vejledning til computeropsætning (F10) for at få flere oplysninger om Computeropsætning. 1. Brug programmet til opsætning af computeren til at åbne Smart Cover-låsen, hvis computeren har denne funktion, og deaktivere Smart Cover-sensoren, hvis den er aktiveret. 2. Se Vejledning til computeropsætning (F10) for at få flere oplysninger om Computeropsætning. 3. Sluk computeren, hvis den er tændt, og træk ledningen ud af stikket i væggen. ADVARSEL! Husk, at trække ledningen ud af stikkontakten og lade de interne komponenter køle af, før du rører dem, for at mindske risikoen for personskade på grund af elektrisk stød og/eller varme overflader. ADVARSEL! Sæt ikke telekommunikations- eller telefonstik i stikkene til netværkscontrolleren (NIC) for at mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret. FORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter i computer eller ekstraudstyr. Inden disse procedurer påbegyndes, skal du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at røre ved en metalgenstand med jordforbindelse. Du kan få flere oplysninger i Appendiks E, Elektrostatisk udladning. Hardwarevejledning 2 1

14 Hardwareopgraderinger Skuffeinstallation 4. Åbn computeren ved at fjerne det udvendige låg. Se fremgangsmåden til fjernelse af computerens dæksel senere i dette kapitel. 5. Installér eventuelt ekstraudstyr. Se de relevante afsnit i denne dokumentation eller i den dokumentation, der fulgte med ekstraudstyret for at få en vejledning. 6. Sæt computerens låg på igen. 7. Tænd skærmen, computeren og de andre enheder, der skal kontrolleres. 8. Rekonfigurér computeren, hvis det er nødvendigt. Se Vejledning til computeropsætning (F10) for at få en vejledning i brug af Computeropsætning. Ved installation af computeren i en skuffe skal følgende betingelser være opfyldt for at sikre korrekt ventilation: Der skal være en afstand på mindst 7,6 cm til den bageste ende af skuffen og eventuelle genstande bagved, f.eks. væggen eller skrivebordets bagbeklædning. Der skal være to huller med en diameter på mindst 5,1 cm bag i skuffen. Det ene hul skal være lige bag strømforsyningen til udblæsningsluften, og det andet skal bruges kablerne. FORSIGTIG: Kablerne bør ikke føres gennem hullet til afkølingsluften. Der skal være mindst ni huller på forsiden af skuffepanelet eller i bunden af skuffen foran kabinettet, så der kan komme frisk luft ind. Hullernes diameter skal være mellem 1,0 og 1,3 cm. Der skal være mindst 2,5 cm afstand under skuffen for at sikre korrekt lufttilførsel, hvis ventilationshullerne er i bunden af skuffen. Der skal være en afstand på mindst 2,5 cm til toppen af kabinettet. 2 2 Hardwarevejledning

15 Hardwareopgraderinger Smart Cover-lås Smart Cover-låsen er en valgfri funktion, som kun findes på udvalgte modeller. Smart Cover-låsen er en programstyret dæksellås, der styres af adgangskoden til opsætning. Denne lås forhindrer uautoriseret adgang til interne komponenter. Computeren transporteres med Smart Cover-låsen ulåst. Du kan få flere oplysninger om Smart Cover-låsen i vejledningen Desktop Management Guide. Brug af Smart Cover FailSafe Key Hvis Smart Cover-låsen er aktiveret, og angivelsen af adgangskoden ikke deaktiverer låsen, skal du bruge en Smart Cover FailSafe-nøgle til at åbne computerens dæksel. Du skal bruge nøglen i følgende situationer: Strømafbrydelse Fejl ved opstart Pc-komponentfejl (f.eks. processor eller strømforsyning) Glemt adgangskode FORSIGTIG: Smart Cover FailSafe-nøglen er et specialiseret værktøj, som fås hos Compaq. Bestil denne nøgle, inden den er nødvendig. Følg nedenstående fremgangsmåde for at bestille FailSafe-nøgler: Kontakt en Compaq forhandler eller serviceyder. Se Compaqs hjemmeside (www.compaq.com) for at få oplysninger om bestilling. Ring til det nummer, der er angivet i garantien. Hardwarevejledning 2 3

16 Hardwareopgraderinger Følg fremgangsmåden nedenfor for at åbne computerlåget: 1. Sluk computeren og de eksterne enheder. 2. Træk ledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder. 3. Fjern skruerne, der fastgør Smart Cover-låsen til kabinettet, med Smart Cover FailSafe-nøglen. Fjernelse af skruer til Smart Cover-lås 4. Fjernelse af Smart Cover-låsen Sæt låsen fast med skruerne for at sætte Smart Cover-låsen på igen. Fjernelse af computerens låg Du skal fjerne computerens dæksel for at få adgang til de interne komponenter og installere ekstraudstyret. Hurtigudløserknapperne på hver side af computeren, gør det nemt at fjerne computerens låg uden brug af værktøj. Følg fremgangsmåden nedenfor for at fjerne låget: 1. Se det tidligere afsnit om Smart Cover-låsen, eller brug computerens opsætningsprogram til at deaktivere Smart Cover-låsen, hvis du har låst den. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 2 4 Hardwarevejledning

17 Hardwareopgraderinger 3. Træk ledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder. ADVARSEL! Kontrollér, at computeren er slukket, og ledningen er trukket ud af stikket, før du fjerner låget. 4. Tryk på knappen i hver side af frontpladen for at frigøre hurtigudløserknapperne. 5. Slip knapperne, mens computerlåget glider fremad, og lad knapperne vende tilbage til den oprindelige stilling. Løft derefter låget op og væk fra enheden. Følg denne fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at sætte dækslet på plads. Fjernelse af computerens låg Hardwarevejledning 2 5

18 Hardwareopgraderinger Installation af ekstra hukommelse Computeren leveres med DDR-SDRAM-hukommelse (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory) og DIMM-moduler (Dual Inline Memory Modules). DIMM-moduler Der kan sættes standard-dimm-moduler i hukommelsesstikkene på systemkortet. Der er mindst ét forudinstalleret hukommelsesmodul i disse hukommelsesmodulstik. Det kan være nødvendigt udskifte det forudinstallerede DIMM-modul med et DIMM-modul med en højere kapacitet for at opnå den maksimalt understøttede hukommelse. DDR-SDRAM DIMM-moduler Hvis systemet understøtter DDR-SDRAM DIMM-moduler, skal DIMM-modulerne være standard 184-bens PC Mhz- eller PC Mhz-kompatible 2,5 V DDR-SDRAM DIMM-moduler uden buffer, hvis systemet skal fungere korrekt. SDRAM DIMM-modulerne skal understøtte CAS-forsinkelse 2 eller 2.5 (CL = 2 eller CL = 2.5). De skal desuden indeholde de obligatoriske JEDEC SPD-oplysninger. DIMM-moduler med x4 SDRAM understøttes ikke. Systemet kan ikke starte, hvis der bruges DIMM-muduler, som ikke understøttes. Intel 845-G-chipsættet understøtter ikke ECC-hukommelse. Installation af DDR-SDRAM DIMM-moduler FORSIGTIG: DIMM-stikkene har guldmetal kontakter. Det er vigtigt, at du bruger hukommelsesmoduler med kontakter af guldmetal ved opgradering af hukommelsen for at undgå rust og/eller oxydering som følge af, at inkompatible metaller berører hinanden. 2 6 Hardwarevejledning

19 Hardwareopgraderinger FORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter i computeren eller udvidelseskortene. Inden disse procedurer påbegyndes, skal du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at røre ved en metalgenstand med jordforbindelse. Du kan få flere oplysninger i Appendiks E, Elektrostatisk udladning. FORSIGTIG: Undgå at berøre kontakterne, når du håndterer et hukommelsesmodul. Det kan beskadige modulet. 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Luk operativsystemet ned, sluk for computeren og tilsluttede enheder, og fjern derefter netledningen fra stikkontakten. 3. Fjern computerens låg. 4. Drej Easy Acces-drevet til lodret position. FORSIGTIG: Kontrollér placeringen af alle kabler og ledninger, inden du hæver eller sænker drevrummet, for at undgå beskadigelser. Vipning af drevrummet Hardwarevejledning 2 7

20 Hardwareopgraderinger 5. Find stikkene til hukommelsesmoduler. ADVARSEL! Lad komponenterne køle af, inden du rører ved dem, for at undgå at brænde dig på de varme flader. 6. Åbn begge låse på stikket til hukommelsesmodulet 1, og sæt modulet i stikket 2. Installation af et DIMM-modul 7. Begynd med at installere et modul i den sokkel, der er nærmest det præinstallerede modul, og installér modulerne efter soklernes numeriske rækkefølge. 8. Et hukommelsesmodul kan kun installeres på én måde. Placér tappen på hukommelsesstikket i rillen i modulet. Skub modulet ned i stikket, skub låsene indad, og kontrollér, at modulet er skubbet helt ned og sidder korrekt Gentag trin 6 til 8 for yderligere moduler, som skal installeres. 10. Sæt computerens låg på igen. 11. Hvis du normalt aktiverer Smart Cover-låsen, skal du aktivere låsen igen under Computeropsætning og aktivere sensoren til fjernelse af låget. Computeren genkender automatisk de nye hukommelsesmoduler, næste gang du tænder computeren. 2 8 Hardwarevejledning

21 Hardwareopgraderinger Fjernelse af holderen til udvidelseskortet Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne holderen til udvidelseskortet: 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk netledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder, der er sluttet til udvidelseskortholderen. 4. Fjern computerens låg. 5. Træk alle kabler, der er tilsluttet udvidelseskortene, ud. 6. Træk holderen til udvidelseskortet lige op af kabinettet for at fjerne den. Fjernelse af holderen til udvidelseskortet Ved geninstallation af holderen til udvidelseskortet skal du sikre dig, at tappen på bøjlen låses i stikket ved siden af strømforsyningen. Hardwarevejledning 2 9

22 Hardwareopgraderinger Installation af et udvidelseskort Computeren har tre PCI-udvidelsesstik 1. Hvert stik har plads til et udvidelseskort med en længde på op til 17,46 cm. Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere et udvidelseskort: 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk ledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder. 4. Fjern computerens låg. 5. Fjern holderen til udvidelseskortet, og find det stik, som du vil sætte udvidelseskortet ind i. Placering af udvidelseskortet i holderen til udvidelseskort 2 10 Hardwarevejledning

23 Hardwareopgraderinger 6. Fjern låseskruerne, der fæster dækpladen til udvidelseskortholderen. 7. Fjern dækpladen fra udvidelseskortholderen. Fjernelse af udvidelsesstikkets dækplade 8. Installér udvidelseskortet. Installation af udvidelseskort Sørg for at anbringe kortet ud for hjørnebeslaget at tryk det helt i bund, så hele forbindelsesstikket går ind i udvidelsesstikket, når du installerer et udvidelseskort. 9. Sæt skruerne i igen for at fastgøre kortet. Hardwarevejledning 2 11

24 Hardwareopgraderinger Fjernelse af AGP-kortet Et lavt 1,5 V AGP-kort (Accelerated Graphics Port) er installeret i AGP-stikket på systemkortet. Sådan fjernes AGP-kortet fra AGP-stikket: 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk ledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder. 4. Fjern computerens dæksel (se afsnittet Fjernelse af computerens dæksel i dette afsnit). 5. Fjern udvidelseskortholderen (se afsnittet Fjernelse af holderen til udvidelseskortet i dette afsnit). 6. Find AGP-kortet på systemkortet. 7. Fjern skruen i toppen af AGP-beslaget. 8. Fjern AGP-kortet ved at trække det op. Fjernelse af AGP-kortet Følg denne fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at sætte AGP-kortet på plads Hardwarevejledning

25 Hardwareopgraderinger Drevpladser Placering af drev i en desktopkonfiguration 1 3,5" internt standardharddiskrum i en tredjedels højde 2 5,25" drevrum til ekstra drev 3 3,5" internt 1,44 MB standarddiskettedrev i en tredjedels højde Kør computerens opsætningsprogram for at godkende typen, størrelsen og kapaciteten af de lagerenheder, der er installeret på computeren. Se Vejledning til computeropsætning for at få flere oplysninger. Hardwarevejledning 2 13

26 le: Hardwareopgraderinger Installation af yderligere drev Computeren har to eksterne drevrum. Det første eksterne rum indeholder et præinstalleret diskettedrev. Følg denne fremgangsmåde for at installere flere drev: Tilslut harddiske til den primære controller for at få optimal ydeevne. Slut udvidelsesenheder, f.eks. optiske drev, IDE-båndog diskettedrev, til den sekundære controller ved hjælp af et IDE-kabel med 80 ledere. Drev med en tredjedel højde eller halv højde kan installeres i en halvhøjdedrevplads. Du skal installere styreskruer for at sikre, at drevet installeres korrekt i drevhullet. Computeren er forsynet med ekstra styreskruer, som findes bag forkanten i computerkonsollen. Nogle bruger skruer med metrisk måleangivelse. Skruerne fra Compaq er sorte. FORSIGTIG: Følg retningslinierne nedenfor for at undgå tab af data og/eller beskadigelse af computeren eller drevet: Luk operativsystemet korrekt ned, og sluk computeren, når der isættes eller fjernes en harddisk. Fjern ikke harddisken, når computeren er tændt eller i pausetilstand. Før du håndterer et drev, skal du fjerne statisk elektricitet fra dig selv. Undgå at røre ved stikket ved håndtering af drev. Der er flere oplysninger om at forhindre statisk elektricitet i Appendiks E, Elektrostatisk udladning. Håndtér drevet med forsigtighed. Det må ikke tabes. Brug ikke overdreven kraft ved installation af drev. Udsæt ikke harddisken for væske, høje eller lave temperaturer eller produkter med magnetiske felter, som f.eks. skærme eller højttalere. Opgradering af harddisken Harddisken på 3,5" er placeret i højre side af computeren. Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne og udskifte drevet: 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk ledningen ud af stikket Hardwarevejledning

27 Hardwareopgraderinger 4. Fjern computerens låg. 5. Fjern drevkablerne 1 til strøm og signalkablet 2 bag på drevet. Fjernelse af kabler fra harddisken 6. Træk drevets udløser væk fra drevet. 7. Skub drevet mod bagsiden af rummet, og løft det derefter ud af rummet. Fjernelse af harddisken (set fra bagsiden af kabinettet) Hardwarevejledning 2 15

28 Hardwareopgraderinger Ved udskiftning af harddisken skal du bruge de fire skruer fra den gamle harddisk til den nye. Skruerne erstatter skinner. Se Appendiks B, Retningslinier for installation af harddiske, hvis der er installeret en harddisk, som computeren ikke automatisk genkender. FORSIGTIG: Følg retningslinierne nedenfor for at undgå tab af data og/eller beskadigelse af computeren eller drevet: Sluk for computeren, inden du fjerner eller isætter en harddisk. Fjern ikke harddisken, når computeren er tændt eller i pausetilstand. Før du håndterer et drev, skal du fjerne statisk elektricitet fra dig selv. Undgå at røre ved stikket ved håndtering af drev. Der er flere oplysninger om at forhindre statisk elektricitet i Appendiks E, Elektrostatisk udladning. Håndtér drevet med forsigtighed. Det må ikke tabes. Brug ikke overdreven kraft ved installation af drev. Udsæt ikke harddisken for væske, høje eller lave temperaturer eller produkter med magnetiske felter, som f.eks. skærme eller højttalere. Placér drevet i en boblepakning eller andet beskyttelsesmateriale, hvis det skal sendes, og gør på pakken opmærksom på, at den skal behandles forsigtigt. Forsigtig. Udtagning af et optisk drev FORSIGTIG: Alle flytbare medier skal tages ud af drevene, før de tages ud af computeren. Et optisk drev er et cd-rom-, cd-rw- eller dvd-rom-drev. 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk ledningen ud af stikket. 4. Fjern computerens låg. 5. Drej drevholderen til opret position Hardwarevejledning

29 Hardwareopgraderinger 6. Træk lyd-, signal- og strømkabler ud. Den anden ende af lydkablet skal tilsluttes det integrerede lydstik på udvidelseskortet. 7. Træk drevets udløser væk fra drevet Skub drevet mod drevholderens forside 2, og løft derefter drevet ud af computeren 3. Sådan fjernes det optiske drev Følg denne fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at sætte drevet på plads. Ved udskiftning af drevet skal du bruge de fire skruer fra det gamle drev til det nye. Skruerne erstatter skinner. Hardwarevejledning 2 17

30 Hardwareopgraderinger Installation af et optisk drev (tilbehør) Sådan installeres et optisk drev (tilbehør): 1. Fjern et eventuelt eksisterende optiske drev. 2. Installer to styreskruer i de nederste huller på hver side af drevet. FORSIGTIG: Brug kun 5 mm skruer som styreskruer. Længere skruer kan beskadige de interne komponenter i drevet. Isætning af styreskruerne i det optiske drev 3. Anbring styreskruerne på drevet i J-stikkene i drevrummet. Skub drevet fremad i computeren. Kontrollér, at fjederlåsearmene fastgør drevet korrekt Hardwarevejledning

31 Hardwareopgraderinger 4. Løft drevrummet op til lodret position, og sæt båndkablet og lydkortet i systemkortet. Tilslutning af bånd- og lydkablet 5. Tilslut strømkablet 1, båndkablet 2 og lydkablet 3 bag på det optiske drev. 6. Sæt drevrummet tilbage i normal position. Tilslutning af bånd-, lyd- og strømkabler til det optiske drev Hardwarevejledning 2 19

32 Hardwareopgraderinger 7. Fjern dækpladen fra frontpanelet, hvis det er nødvendigt, 8. Sæt computerens låg på igen. 9. Systemet genkender automatisk drevet og rekonfigurerer computeren. FORSIGTIG: Ved servicering af computeren skal du sikre dig, at kablerne sidder korrekt under genmontering. Forkert placering af kabler kan beskadige computeren. Arbejde med MultiBay Der er præinstalleret MultiBay i visse SFF-computere (Small Form Factor). Det er et drevrum, der understøtter forskellige ekstra flytbare 12,7-mm drev, herunder: MultiBay 24X Max optisk drev MultiBay 8X optisk drev med RAM-læsning MultiBay optisk drev MultiBay SMART-harddisk FORSIGTIG: Følg retningslinierne nedenfor for at undgå, at dit arbejde går tabt, eller at computeren eller et drev beskadiges: Luk alle programmer, luk operativsystemet korrekt ned, og sluk computeren, når der isættes eller fjernes en harddisk. Fjern ikke harddisken, når computeren er tændt eller i pausetilstand. Før du håndterer et drev, skal du fjerne statisk elektricitet fra dig selv. Undgå at røre ved stikket ved håndtering af drev. Sørg for, at der ikke sidder et medie i drevet, f.eks. en cd-rom eller dvd-rom, og at mediebakken er lukket, inden du transporterer, sender, opbevarer eller fjerner et drev. Håndtér drevet med forsigtighed. Det må ikke tabes. Brug ikke overdreven kraft ved installation af drev. Udsæt ikke harddisken for væske, høje eller lave temperaturer eller produkter med magnetiske felter, som f.eks. skærme eller højttalere. Placér drevet i en boblepakning eller andet beskyttelsesmateriale, hvis det skal sendes, og gør på pakken opmærksom på, at den skal behandles forsigtigt. Forsigtig Hardwarevejledning

33 Hardwareopgraderinger Hot-plug eller hot-swap af MultiBay-drev FORSIGTIG: Gør følgende for at forhindre beskadigelse af computeren og drevet samt tab af data: Sluk computeren, inden du fjerner eller isætter en harddisk. Fjern aldrig en harddisk, mens computeren er tændt eller i pausetilstand. Tænd computeren, og sluk den derefter for at sikre, at den ikke er i pausetilstand. Sluk computeren, hvis den kører på en standardversion af Windows 98 eller Windows NT 4.0 uden Compaq softwareudvidelser, inden du installerer eller fjerner drev. Hvis computeren kører et forudinstalleret operativsystem fra Compaq, kan du installere eller fjerne et drev, undtagen en harddisk, mens computeren er tændt, slukket eller i pausetilstand. Partitionering og formatering af en MultiBay-harddisk 1. Afslut alle programmer, luk operativsystemet, og sluk computeren. 2. Sæt harddisken i MultiBay som vist i Indsætning af et drev i MultiBay. 3. Tænd computeren. Følg nedenstående anvisninger til operativsystemet. Windows 2000 Professional, Windows XP Professional eller Windows XP Home 1. Højreklik på ikonen Denne computer, og klik derefter på Administrer > Diskhåndtering. 2. Vælg MultiBay-harddisken. 3. Klik på Opret i menuen Partition. Læs omhyggeligt alle oplysninger, og følg de instruktioner, der vises på skærmen. Se online Hjælp til Microsoft Management Console (klik på Action > Help, mens du kører Management Console) for at få yderligere oplysninger. Hardwarevejledning 2 21

Hardwarevejledning Microtower-model Compaq Evo-familien

Hardwarevejledning Microtower-model Compaq Evo-familien b Hardwarevejledning Microtower-model Compaq Evo-familien Dokumentets bestillingsnr.: 274620-081 Maj 2002 Dette hæfte indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computerserie. 2002 Compaq

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning De eneste garantier for Hewlett-Packard-produkter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Hardwarevejledning HP Compaq Business PC dc5100 SFF-model

Hardwarevejledning HP Compaq Business PC dc5100 SFF-model Hardwarevejledning HP Compaq Business PC dc5100 SFF-model Dokumentets bestillingsnummer: 376293-081 November 2004 Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computermodel.

Læs mere

Hardwarevejledning HP Compaq dx7400-serien - Microtower-modeller

Hardwarevejledning HP Compaq dx7400-serien - Microtower-modeller Hardwarevejledning HP Compaq dx7400-serien - Microtower-modeller Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan blive ændret uden varsel. Microsoft, Windows og Windows

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177922-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning

hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Hardwarevejledning HP Compaq Business PC dc5100 Microtower-model

Hardwarevejledning HP Compaq Business PC dc5100 Microtower-model Hardwarevejledning HP Compaq Business PC dc5100 Microtower-model Dokumentets bestillingsnummer: 376292-081 November 2004 Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computermodel.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/861072

Din brugermanual HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/861072 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset

Læs mere

Hardwarevejledning Evo D500 Ultra-Slim Desktop

Hardwarevejledning Evo D500 Ultra-Slim Desktop Hardwarevejledning Evo D500 Ultra-Slim Desktop Dokumentets bestillingsnummer: 250853-081 November 2001 Dette hæfte indeholder flere detaljerede oplysninger om funktionerne og brugen af Compaq Evo D500

Læs mere

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 191077-085 Maj 2002 Dette hæfte skal hjælpe dig med opsætningen af den medfølgende software. Desuden finder

Læs mere

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Oktober 2005 Drev Dokumentets bestillingsnr.: 393498-081 Oktober 2005 I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af drev 2 Lysdiode for IDE-drev 3 Harddisk

Læs mere

Hardwarevejledning Konvertérbare minitowermodeller Compaq Evo Desktop-familien

Hardwarevejledning Konvertérbare minitowermodeller Compaq Evo Desktop-familien b Hardwarevejledning Konvertérbare minitowermodeller Compaq Evo Desktop-familien Dokumentets bestillingsnr.: 243845-083 Maj 2002 Dette hæfte indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne

Læs mere

Hardwarevejledning. HP RP5 Detailsystem

Hardwarevejledning. HP RP5 Detailsystem Hardwarevejledning HP RP5 Detailsystem Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HPprodukter og serviceydelser

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Hardwarevejledning HP Compaq dx2200 Microtower-virksomheds-pc

Hardwarevejledning HP Compaq dx2200 Microtower-virksomheds-pc Hardwarevejledning HP Compaq dx2200 Microtower-virksomheds-pc Dokumentets bestillingsnr.: 413758-081 Januar 2006 Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computermodel.

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Første

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in Opgraderings- og servicevejledning Printed in Afmontering og udskiftning af harddisk Egenskaberne varierer fra model til model. Afmontering og udskiftning af harddisk 20 til 40 minutter Før du begynder

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D510 CONVERTIBLE MINITOWER

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D510 CONVERTIBLE MINITOWER Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Inspiron 20 Brugervejledning

Inspiron 20 Brugervejledning Inspiron 20 Brugervejledning Computermodel: Inspiron 20 Model 3048 Forordningsmodel: W09B Forordningstype: W09B001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død. Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Set forfra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 Første udgave

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Hardwarevejledning. HP EliteDesk 700 G1 Small Form Factor

Hardwarevejledning. HP EliteDesk 700 G1 Small Form Factor Hardwarevejledning HP EliteDesk 700 G1 Small Form Factor Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 Første udgave (februar 2005) Denne bog er en oversættelse af Hardware

Læs mere

Inspiron 24. Servicehåndbog. 3000 Series. Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002

Inspiron 24. Servicehåndbog. 3000 Series. Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002 Inspiron 24 3000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Januar 2007

Drev. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Januar 2007 Drev Dokumentets bestillingsnr.: 419663-081 Januar 2007 I denne vejledning forklares computerens harddisk og optiske diskdrev. Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af drev 2 Lysdiode for drev 3 Harddisk

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Dell XPS 14 Brugervejledning

Dell XPS 14 Brugervejledning Dell XPS 14 Brugervejledning Computermodel: XPS L421X Regulatorisk model: P30G Regulatorisk type: P30G001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: Angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776, 8777, 8817, 9214 Type 9215, 9216 Vejledning i udskiftning

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC5100 MICROTOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsvejledning

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsvejledning DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 da Installationsvejledning DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Sikkerhedsbemærkninger 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4

Læs mere

Inspiron 15. Servicehåndbog. 5000 Series. Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001

Inspiron 15. Servicehåndbog. 5000 Series. Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001 Inspiron 15 5000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER http://da.yourpdfguides.com/dref/869796

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER http://da.yourpdfguides.com/dref/869796 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER i brugermanualen (information,

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644,

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning

HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning HP 2700 Ultra-Slim Expansion Base Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder: 1) Først skal programmet der styrer den eksterne boks med brænderen installeres, Freecom. 2) Sæt den

Læs mere

Hardwarevejledning dx2300-serien Microtower-modeller

Hardwarevejledning dx2300-serien Microtower-modeller Hardwarevejledning dx2300-serien Microtower-modeller HP Compaq Business PC Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan blive ændret uden varsel. Microsoft, Windows og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

HP dockingstation Referencevejledning

HP dockingstation Referencevejledning HP dockingstation Referencevejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere