Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien"

Transkript

1 b Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien Dokumentets bestillingsnr.: Maj 2002 Dette hæfte indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computerserie.

2 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. Compaq, Compaqs logo og Evo er varemærker tilhørende Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Intel, Pentium Intel Inside og Celeron er varemærker tilhørende Intel Corporation. Alle andre produktnavne, der nævnes i dette dokument, kan være varemærker for de respektive firmaer. Compaq er ikke ansvarlig for tekniske og redaktionelle fejl eller udeladelser. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er og forefindes uden garanti af nogen art og kan ændres uden forudgående varsel. Garantier for Compaq produkter er anført i den erklæring om begrænset garanti, der følger med disse produkter. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. ADVARSEL! Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis vejledningen ikke følges, kan det medføre personskade eller død. FORSIGTIG: Tekst, der er fremhævet på denne måde, betyder, at hvis de pågældende anvisninger ikke følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller tab af data. Trykt i USA. Hardwarevejledning Tredje udgave Maj 2002 Dokumentets bestillingsnr.:

3 Indholdsfortegnelse 1 Produkteegenskaber Standardkonfigurationsfunktioner Komponenter på frontpanelet Komponenter på bagpanelet Easy Access-tastaturets komponenter Omprogrammering af genvejstaster Brug af Windows Logo-tasten Særlige musefunktioner Serienummerets placering Hardwareopgraderinger Installationsrækkefølge Skuffeinstallation Smart Cover-lås Brug af Smart Cover FailSafe Key Fjernelse af computerens låg Installation af ekstra hukommelse DIMM-moduler DDR-SDRAM DIMM-moduler Installation af DDR-SDRAM DIMM-moduler Fjernelse af holderen til udvidelseskortet Installation af et udvidelseskort Fjernelse af AGP-kortet Drevpladser Installation af yderligere drev Opgradering af harddisken Udtagning af et optisk drev Installation af et optisk drev (tilbehør) Hardwarevejledning iii

4 Indholdsfortegnelse Arbejde med MultiBay Hot-plug eller hot-swap af MultiBay-drev Partitionering og formatering af en MultiBay-harddisk Fjernelse af MultiBay-sikkerhedsskruen Indsætning af et drev i MultiBay Udtagning af et drev fra MultiBay A B C D E Specifikationer Vejledning i installation af harddiske Brug af funktionen til kabelvalg i Ultra ATA-enheder B 1 Retningslinier for installation af Ultra ATA-enheder B 2 SCSI-enheder B 3 Vejledning i brug af SCSI-enheder B 3 Retningslinier for installation af ekstra SCSI-enheder B 5 SCSI-controllere B 5 SCSI-kabler B 6 Brug af et SCSI-kabel B 6 Brug af SCSISelect til SCSI-enheder B 7 Valg af indstillinger for Quiet Drive B 8 Udskiftning af batteriet Sikkerhedslås Installation af en sikkerhedslås D 1 Installation af en sikkerhedsløkke D 2 Elektrostatisk afladning Forebyggelse af elektrostatiske skader E 1 Former for jordforbindelse E 1 iv Hardwarevejledning

5 Indholdsfortegnelse F Vedligeholdelse og klargøring til flytning Vedligeholdelse F 1 Forholdsregler i forbindelse med optiske drev F 2 Brug F 2 Rengøring F 2 Sikkerhed F 2 Transport F 3 Indeks Hardwarevejledning v

6 1 Produkteegenskaber Standardkonfigurationsfunktioner Funktionerne på Compaq Evo Small Form Factor-computeren varierer afhængigt af modellen. En komplet oversigt over hardware- og software, der er installeret på denne computer, finder du ved at køre programmet Compaq Diagnostics for Windows. Der findes en vejledning i brug af hjælpeprogrammerne i Vejledning til fejlfinding på cd en Compaq Documentation Library. Hardwarevejledning 1 1

7 Produkteegenskaber Komponenter på frontpanelet Komponenter på frontpanelet 1 Indikator for aktivitet på det optiske drev 6 Mikrofonstik 2 Knap til udskydelse af optisk medie 7 Stik til stereohovedtelefon (system) 3 Lysdiode for strømforsyning/diagnose 8 Lysdiode for aktivitet på diskettedrevet 4 Tovejs afbryderknap 9 Disketteudløserknap 5 Lysdiode for aktivitet på harddisken/diagnose - USB-stik 1 2 Hardwarevejledning

8 Produkteegenskaber Komponenter på bagpanelet Komponenter på bagpanelet* 1 Stik til netledning 6 Ethernet RJ-45-stik 2 Musestik 7 Parallelstik 3 Tastaturstik 8 Skærmstik 4 USB-stik (Universal Serial Bus) 9 Line-in- og/eller Line-out-stik 5 Serielt stik (COM1) - Serielt stik (COM2) *Placeringen og antallet af stik varierer fra model til model. Skærmstikket på systemkortet er inaktivt, hvis der er installeret et AGP-udvidelseskort i computeren. Skærmen skal tilsluttes skærmstikket på det installerede AGP-kort, for at computeren kan fungere korrekt. Skærmen fungerer ikke korrekt, hvis den ikke tilsluttes det korrekte stik. Hardwarevejledning 1 3

9 Produkteegenskaber Easy Access-tastaturets komponenter Easy Access-tastaturets komponenter 1 Funktionstaster Udfører specielle funktioner afhængigt af programmet, der anvendes. 2 genvejstaster Giver hurtig og nem adgang til foretrukne websteder, tjenester og programmer. 3 Redigeringstaster Indeholder følgende: Insert, Home, Pg Up, Delete, End og Pg Dn. 4 Statuslysdioder Viser status for computerens og tastaturets indstillinger (Num Lock, Caps Lock og Scroll Lock). 5 Numeriske taster Fungerer som på en regnemaskine. 6 Piletaster Bruges til at navigere gennem et dokument eller en hjemmeside. Med disse taster kan du flytte mod venstre, højre eller op og ned ved hjælp af tastaturet i stedet for med musen. 1 4 Hardwarevejledning

10 Produkteegenskaber Easy Access-tastaturets komponenter (Fortsat) 7 Programtast* Bruges (ligesom højre museknap) til at åbne pop-opmenuer i et Microsoft Office-program. Kan have andre funktioner i andre programmer. 8 Windows Logo-taster* Bruges til at åbne menuen Start i Microsoft Windows. Bruges sammen med andre taster til at udføre andre funktioner. 9 Hovedtastaturet Standardtaster ligesom på en skrivemaskine. *Taster, der kun er til rådighed i visse geografiske områder. Omprogrammering af genvejstaster Alle Easy Access-knapper kan genprogrammeres, så de åbner programmer eller datafiler på harddisken eller en vilkårlig Internetadresse. Følg fremgangsmåden nedenfor for at omprogrammere genvejstasterne: 1. Dobbeltklik på tastaturikonen, der findes i meddelelsesområdet i nederste højre hjørne af Windows-proceslinien. Dialogboksen Egenskaber for Tastatur vises. 2. Klik på knappen Hjælp i dialogboksen Egenskaber for Tastatur for at få en vejledning. Hardwarevejledning 1 5

11 Produkteegenskaber Brug af Windows Logo-tasten Windows logo-tast Windows logo-tast + d Windows logo-tast + m Skift + Windows logo-tast + m Windows logo-tast + e Windows logo-tast + f Windows logo-tast + Ctrl + f Windows logo-tast + F1 Windows logo-tast + l Windows logo-tast + r Windows logo-tast + u Windows logo-tast + Tab Særlige musefunktioner Brug Windows logo-tasten sammen med andre taster til at udføre funktioner, der er tilgængelige i Windows-operativsystemet. Der er oplysninger om Windows Logo-tastens placering i afsnittet Easy Access-tastaturets komponenter. Viser eller skjuler menuen Start Viser skrivebordet Minimerer alle åbne programmer Fortryder Minimer alle Viser Denne computer Starter søgning efter dokument Starter søgning efter computer Viser Windows Hjælp Låser computeren, hvis den er tilsluttet et netværksdomæne, eller giver dig mulighed for at skifte bruger, hvis den ikke er tilsluttet et netværksdomæne Viser dialogboksen Kør Viser Utility Manager Aktiverer næste knap på proceslinien De fleste programmer understøtter brugen af mus. Funktionerne, der er tildelt de enkelte museknapper, afhænger af programmet, du bruger. 1 6 Hardwarevejledning

12 Produkteegenskaber Serienummerets placering Hver computer har et entydigt serienummer, der kan være placeret på computerens topdæksel eller bagpanel. Opbevar dette nummer, så det er ved hånden, når du kontakter Compaq kundeservice for at få hjælp. Serienummerets placering Hardwarevejledning 1 7

13 2 Hardwareopgraderinger Installationsrækkefølge Det er vigtigt, at du følger nedenstående rækkefølge for at sikre korrekt installation af ekstraudstyr. Se Vejledning til computeropsætning (F10) for at få flere oplysninger om Computeropsætning. 1. Brug programmet til opsætning af computeren til at åbne Smart Cover-låsen, hvis computeren har denne funktion, og deaktivere Smart Cover-sensoren, hvis den er aktiveret. 2. Se Vejledning til computeropsætning (F10) for at få flere oplysninger om Computeropsætning. 3. Sluk computeren, hvis den er tændt, og træk ledningen ud af stikket i væggen. ADVARSEL! Husk, at trække ledningen ud af stikkontakten og lade de interne komponenter køle af, før du rører dem, for at mindske risikoen for personskade på grund af elektrisk stød og/eller varme overflader. ADVARSEL! Sæt ikke telekommunikations- eller telefonstik i stikkene til netværkscontrolleren (NIC) for at mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret. FORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter i computer eller ekstraudstyr. Inden disse procedurer påbegyndes, skal du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at røre ved en metalgenstand med jordforbindelse. Du kan få flere oplysninger i Appendiks E, Elektrostatisk udladning. Hardwarevejledning 2 1

14 Hardwareopgraderinger Skuffeinstallation 4. Åbn computeren ved at fjerne det udvendige låg. Se fremgangsmåden til fjernelse af computerens dæksel senere i dette kapitel. 5. Installér eventuelt ekstraudstyr. Se de relevante afsnit i denne dokumentation eller i den dokumentation, der fulgte med ekstraudstyret for at få en vejledning. 6. Sæt computerens låg på igen. 7. Tænd skærmen, computeren og de andre enheder, der skal kontrolleres. 8. Rekonfigurér computeren, hvis det er nødvendigt. Se Vejledning til computeropsætning (F10) for at få en vejledning i brug af Computeropsætning. Ved installation af computeren i en skuffe skal følgende betingelser være opfyldt for at sikre korrekt ventilation: Der skal være en afstand på mindst 7,6 cm til den bageste ende af skuffen og eventuelle genstande bagved, f.eks. væggen eller skrivebordets bagbeklædning. Der skal være to huller med en diameter på mindst 5,1 cm bag i skuffen. Det ene hul skal være lige bag strømforsyningen til udblæsningsluften, og det andet skal bruges kablerne. FORSIGTIG: Kablerne bør ikke føres gennem hullet til afkølingsluften. Der skal være mindst ni huller på forsiden af skuffepanelet eller i bunden af skuffen foran kabinettet, så der kan komme frisk luft ind. Hullernes diameter skal være mellem 1,0 og 1,3 cm. Der skal være mindst 2,5 cm afstand under skuffen for at sikre korrekt lufttilførsel, hvis ventilationshullerne er i bunden af skuffen. Der skal være en afstand på mindst 2,5 cm til toppen af kabinettet. 2 2 Hardwarevejledning

15 Hardwareopgraderinger Smart Cover-lås Smart Cover-låsen er en valgfri funktion, som kun findes på udvalgte modeller. Smart Cover-låsen er en programstyret dæksellås, der styres af adgangskoden til opsætning. Denne lås forhindrer uautoriseret adgang til interne komponenter. Computeren transporteres med Smart Cover-låsen ulåst. Du kan få flere oplysninger om Smart Cover-låsen i vejledningen Desktop Management Guide. Brug af Smart Cover FailSafe Key Hvis Smart Cover-låsen er aktiveret, og angivelsen af adgangskoden ikke deaktiverer låsen, skal du bruge en Smart Cover FailSafe-nøgle til at åbne computerens dæksel. Du skal bruge nøglen i følgende situationer: Strømafbrydelse Fejl ved opstart Pc-komponentfejl (f.eks. processor eller strømforsyning) Glemt adgangskode FORSIGTIG: Smart Cover FailSafe-nøglen er et specialiseret værktøj, som fås hos Compaq. Bestil denne nøgle, inden den er nødvendig. Følg nedenstående fremgangsmåde for at bestille FailSafe-nøgler: Kontakt en Compaq forhandler eller serviceyder. Se Compaqs hjemmeside (www.compaq.com) for at få oplysninger om bestilling. Ring til det nummer, der er angivet i garantien. Hardwarevejledning 2 3

16 Hardwareopgraderinger Følg fremgangsmåden nedenfor for at åbne computerlåget: 1. Sluk computeren og de eksterne enheder. 2. Træk ledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder. 3. Fjern skruerne, der fastgør Smart Cover-låsen til kabinettet, med Smart Cover FailSafe-nøglen. Fjernelse af skruer til Smart Cover-lås 4. Fjernelse af Smart Cover-låsen Sæt låsen fast med skruerne for at sætte Smart Cover-låsen på igen. Fjernelse af computerens låg Du skal fjerne computerens dæksel for at få adgang til de interne komponenter og installere ekstraudstyret. Hurtigudløserknapperne på hver side af computeren, gør det nemt at fjerne computerens låg uden brug af værktøj. Følg fremgangsmåden nedenfor for at fjerne låget: 1. Se det tidligere afsnit om Smart Cover-låsen, eller brug computerens opsætningsprogram til at deaktivere Smart Cover-låsen, hvis du har låst den. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 2 4 Hardwarevejledning

17 Hardwareopgraderinger 3. Træk ledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder. ADVARSEL! Kontrollér, at computeren er slukket, og ledningen er trukket ud af stikket, før du fjerner låget. 4. Tryk på knappen i hver side af frontpladen for at frigøre hurtigudløserknapperne. 5. Slip knapperne, mens computerlåget glider fremad, og lad knapperne vende tilbage til den oprindelige stilling. Løft derefter låget op og væk fra enheden. Følg denne fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at sætte dækslet på plads. Fjernelse af computerens låg Hardwarevejledning 2 5

18 Hardwareopgraderinger Installation af ekstra hukommelse Computeren leveres med DDR-SDRAM-hukommelse (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory) og DIMM-moduler (Dual Inline Memory Modules). DIMM-moduler Der kan sættes standard-dimm-moduler i hukommelsesstikkene på systemkortet. Der er mindst ét forudinstalleret hukommelsesmodul i disse hukommelsesmodulstik. Det kan være nødvendigt udskifte det forudinstallerede DIMM-modul med et DIMM-modul med en højere kapacitet for at opnå den maksimalt understøttede hukommelse. DDR-SDRAM DIMM-moduler Hvis systemet understøtter DDR-SDRAM DIMM-moduler, skal DIMM-modulerne være standard 184-bens PC Mhz- eller PC Mhz-kompatible 2,5 V DDR-SDRAM DIMM-moduler uden buffer, hvis systemet skal fungere korrekt. SDRAM DIMM-modulerne skal understøtte CAS-forsinkelse 2 eller 2.5 (CL = 2 eller CL = 2.5). De skal desuden indeholde de obligatoriske JEDEC SPD-oplysninger. DIMM-moduler med x4 SDRAM understøttes ikke. Systemet kan ikke starte, hvis der bruges DIMM-muduler, som ikke understøttes. Intel 845-G-chipsættet understøtter ikke ECC-hukommelse. Installation af DDR-SDRAM DIMM-moduler FORSIGTIG: DIMM-stikkene har guldmetal kontakter. Det er vigtigt, at du bruger hukommelsesmoduler med kontakter af guldmetal ved opgradering af hukommelsen for at undgå rust og/eller oxydering som følge af, at inkompatible metaller berører hinanden. 2 6 Hardwarevejledning

19 Hardwareopgraderinger FORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske komponenter i computeren eller udvidelseskortene. Inden disse procedurer påbegyndes, skal du sikre dig, at du har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at røre ved en metalgenstand med jordforbindelse. Du kan få flere oplysninger i Appendiks E, Elektrostatisk udladning. FORSIGTIG: Undgå at berøre kontakterne, når du håndterer et hukommelsesmodul. Det kan beskadige modulet. 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Luk operativsystemet ned, sluk for computeren og tilsluttede enheder, og fjern derefter netledningen fra stikkontakten. 3. Fjern computerens låg. 4. Drej Easy Acces-drevet til lodret position. FORSIGTIG: Kontrollér placeringen af alle kabler og ledninger, inden du hæver eller sænker drevrummet, for at undgå beskadigelser. Vipning af drevrummet Hardwarevejledning 2 7

20 Hardwareopgraderinger 5. Find stikkene til hukommelsesmoduler. ADVARSEL! Lad komponenterne køle af, inden du rører ved dem, for at undgå at brænde dig på de varme flader. 6. Åbn begge låse på stikket til hukommelsesmodulet 1, og sæt modulet i stikket 2. Installation af et DIMM-modul 7. Begynd med at installere et modul i den sokkel, der er nærmest det præinstallerede modul, og installér modulerne efter soklernes numeriske rækkefølge. 8. Et hukommelsesmodul kan kun installeres på én måde. Placér tappen på hukommelsesstikket i rillen i modulet. Skub modulet ned i stikket, skub låsene indad, og kontrollér, at modulet er skubbet helt ned og sidder korrekt Gentag trin 6 til 8 for yderligere moduler, som skal installeres. 10. Sæt computerens låg på igen. 11. Hvis du normalt aktiverer Smart Cover-låsen, skal du aktivere låsen igen under Computeropsætning og aktivere sensoren til fjernelse af låget. Computeren genkender automatisk de nye hukommelsesmoduler, næste gang du tænder computeren. 2 8 Hardwarevejledning

21 Hardwareopgraderinger Fjernelse af holderen til udvidelseskortet Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne holderen til udvidelseskortet: 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk netledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder, der er sluttet til udvidelseskortholderen. 4. Fjern computerens låg. 5. Træk alle kabler, der er tilsluttet udvidelseskortene, ud. 6. Træk holderen til udvidelseskortet lige op af kabinettet for at fjerne den. Fjernelse af holderen til udvidelseskortet Ved geninstallation af holderen til udvidelseskortet skal du sikre dig, at tappen på bøjlen låses i stikket ved siden af strømforsyningen. Hardwarevejledning 2 9

22 Hardwareopgraderinger Installation af et udvidelseskort Computeren har tre PCI-udvidelsesstik 1. Hvert stik har plads til et udvidelseskort med en længde på op til 17,46 cm. Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere et udvidelseskort: 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk ledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder. 4. Fjern computerens låg. 5. Fjern holderen til udvidelseskortet, og find det stik, som du vil sætte udvidelseskortet ind i. Placering af udvidelseskortet i holderen til udvidelseskort 2 10 Hardwarevejledning

23 Hardwareopgraderinger 6. Fjern låseskruerne, der fæster dækpladen til udvidelseskortholderen. 7. Fjern dækpladen fra udvidelseskortholderen. Fjernelse af udvidelsesstikkets dækplade 8. Installér udvidelseskortet. Installation af udvidelseskort Sørg for at anbringe kortet ud for hjørnebeslaget at tryk det helt i bund, så hele forbindelsesstikket går ind i udvidelsesstikket, når du installerer et udvidelseskort. 9. Sæt skruerne i igen for at fastgøre kortet. Hardwarevejledning 2 11

24 Hardwareopgraderinger Fjernelse af AGP-kortet Et lavt 1,5 V AGP-kort (Accelerated Graphics Port) er installeret i AGP-stikket på systemkortet. Sådan fjernes AGP-kortet fra AGP-stikket: 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk ledningen ud af stikket, og fjern alle eksterne enheder. 4. Fjern computerens dæksel (se afsnittet Fjernelse af computerens dæksel i dette afsnit). 5. Fjern udvidelseskortholderen (se afsnittet Fjernelse af holderen til udvidelseskortet i dette afsnit). 6. Find AGP-kortet på systemkortet. 7. Fjern skruen i toppen af AGP-beslaget. 8. Fjern AGP-kortet ved at trække det op. Fjernelse af AGP-kortet Følg denne fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at sætte AGP-kortet på plads Hardwarevejledning

25 Hardwareopgraderinger Drevpladser Placering af drev i en desktopkonfiguration 1 3,5" internt standardharddiskrum i en tredjedels højde 2 5,25" drevrum til ekstra drev 3 3,5" internt 1,44 MB standarddiskettedrev i en tredjedels højde Kør computerens opsætningsprogram for at godkende typen, størrelsen og kapaciteten af de lagerenheder, der er installeret på computeren. Se Vejledning til computeropsætning for at få flere oplysninger. Hardwarevejledning 2 13

26 le: Hardwareopgraderinger Installation af yderligere drev Computeren har to eksterne drevrum. Det første eksterne rum indeholder et præinstalleret diskettedrev. Følg denne fremgangsmåde for at installere flere drev: Tilslut harddiske til den primære controller for at få optimal ydeevne. Slut udvidelsesenheder, f.eks. optiske drev, IDE-båndog diskettedrev, til den sekundære controller ved hjælp af et IDE-kabel med 80 ledere. Drev med en tredjedel højde eller halv højde kan installeres i en halvhøjdedrevplads. Du skal installere styreskruer for at sikre, at drevet installeres korrekt i drevhullet. Computeren er forsynet med ekstra styreskruer, som findes bag forkanten i computerkonsollen. Nogle bruger skruer med metrisk måleangivelse. Skruerne fra Compaq er sorte. FORSIGTIG: Følg retningslinierne nedenfor for at undgå tab af data og/eller beskadigelse af computeren eller drevet: Luk operativsystemet korrekt ned, og sluk computeren, når der isættes eller fjernes en harddisk. Fjern ikke harddisken, når computeren er tændt eller i pausetilstand. Før du håndterer et drev, skal du fjerne statisk elektricitet fra dig selv. Undgå at røre ved stikket ved håndtering af drev. Der er flere oplysninger om at forhindre statisk elektricitet i Appendiks E, Elektrostatisk udladning. Håndtér drevet med forsigtighed. Det må ikke tabes. Brug ikke overdreven kraft ved installation af drev. Udsæt ikke harddisken for væske, høje eller lave temperaturer eller produkter med magnetiske felter, som f.eks. skærme eller højttalere. Opgradering af harddisken Harddisken på 3,5" er placeret i højre side af computeren. Følg nedenstående fremgangsmåde for at fjerne og udskifte drevet: 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk ledningen ud af stikket Hardwarevejledning

27 Hardwareopgraderinger 4. Fjern computerens låg. 5. Fjern drevkablerne 1 til strøm og signalkablet 2 bag på drevet. Fjernelse af kabler fra harddisken 6. Træk drevets udløser væk fra drevet. 7. Skub drevet mod bagsiden af rummet, og løft det derefter ud af rummet. Fjernelse af harddisken (set fra bagsiden af kabinettet) Hardwarevejledning 2 15

28 Hardwareopgraderinger Ved udskiftning af harddisken skal du bruge de fire skruer fra den gamle harddisk til den nye. Skruerne erstatter skinner. Se Appendiks B, Retningslinier for installation af harddiske, hvis der er installeret en harddisk, som computeren ikke automatisk genkender. FORSIGTIG: Følg retningslinierne nedenfor for at undgå tab af data og/eller beskadigelse af computeren eller drevet: Sluk for computeren, inden du fjerner eller isætter en harddisk. Fjern ikke harddisken, når computeren er tændt eller i pausetilstand. Før du håndterer et drev, skal du fjerne statisk elektricitet fra dig selv. Undgå at røre ved stikket ved håndtering af drev. Der er flere oplysninger om at forhindre statisk elektricitet i Appendiks E, Elektrostatisk udladning. Håndtér drevet med forsigtighed. Det må ikke tabes. Brug ikke overdreven kraft ved installation af drev. Udsæt ikke harddisken for væske, høje eller lave temperaturer eller produkter med magnetiske felter, som f.eks. skærme eller højttalere. Placér drevet i en boblepakning eller andet beskyttelsesmateriale, hvis det skal sendes, og gør på pakken opmærksom på, at den skal behandles forsigtigt. Forsigtig. Udtagning af et optisk drev FORSIGTIG: Alle flytbare medier skal tages ud af drevene, før de tages ud af computeren. Et optisk drev er et cd-rom-, cd-rw- eller dvd-rom-drev. 1. Hvis du ikke allerede har fjernet vingeskruen på bagsiden af computeren, skal du fjerne den, før du fjerner låget. 2. Sluk computeren og de eksterne enheder. 3. Træk ledningen ud af stikket. 4. Fjern computerens låg. 5. Drej drevholderen til opret position Hardwarevejledning

29 Hardwareopgraderinger 6. Træk lyd-, signal- og strømkabler ud. Den anden ende af lydkablet skal tilsluttes det integrerede lydstik på udvidelseskortet. 7. Træk drevets udløser væk fra drevet Skub drevet mod drevholderens forside 2, og løft derefter drevet ud af computeren 3. Sådan fjernes det optiske drev Følg denne fremgangsmåde i omvendt rækkefølge for at sætte drevet på plads. Ved udskiftning af drevet skal du bruge de fire skruer fra det gamle drev til det nye. Skruerne erstatter skinner. Hardwarevejledning 2 17

30 Hardwareopgraderinger Installation af et optisk drev (tilbehør) Sådan installeres et optisk drev (tilbehør): 1. Fjern et eventuelt eksisterende optiske drev. 2. Installer to styreskruer i de nederste huller på hver side af drevet. FORSIGTIG: Brug kun 5 mm skruer som styreskruer. Længere skruer kan beskadige de interne komponenter i drevet. Isætning af styreskruerne i det optiske drev 3. Anbring styreskruerne på drevet i J-stikkene i drevrummet. Skub drevet fremad i computeren. Kontrollér, at fjederlåsearmene fastgør drevet korrekt Hardwarevejledning

31 Hardwareopgraderinger 4. Løft drevrummet op til lodret position, og sæt båndkablet og lydkortet i systemkortet. Tilslutning af bånd- og lydkablet 5. Tilslut strømkablet 1, båndkablet 2 og lydkablet 3 bag på det optiske drev. 6. Sæt drevrummet tilbage i normal position. Tilslutning af bånd-, lyd- og strømkabler til det optiske drev Hardwarevejledning 2 19

32 Hardwareopgraderinger 7. Fjern dækpladen fra frontpanelet, hvis det er nødvendigt, 8. Sæt computerens låg på igen. 9. Systemet genkender automatisk drevet og rekonfigurerer computeren. FORSIGTIG: Ved servicering af computeren skal du sikre dig, at kablerne sidder korrekt under genmontering. Forkert placering af kabler kan beskadige computeren. Arbejde med MultiBay Der er præinstalleret MultiBay i visse SFF-computere (Small Form Factor). Det er et drevrum, der understøtter forskellige ekstra flytbare 12,7-mm drev, herunder: MultiBay 24X Max optisk drev MultiBay 8X optisk drev med RAM-læsning MultiBay optisk drev MultiBay SMART-harddisk FORSIGTIG: Følg retningslinierne nedenfor for at undgå, at dit arbejde går tabt, eller at computeren eller et drev beskadiges: Luk alle programmer, luk operativsystemet korrekt ned, og sluk computeren, når der isættes eller fjernes en harddisk. Fjern ikke harddisken, når computeren er tændt eller i pausetilstand. Før du håndterer et drev, skal du fjerne statisk elektricitet fra dig selv. Undgå at røre ved stikket ved håndtering af drev. Sørg for, at der ikke sidder et medie i drevet, f.eks. en cd-rom eller dvd-rom, og at mediebakken er lukket, inden du transporterer, sender, opbevarer eller fjerner et drev. Håndtér drevet med forsigtighed. Det må ikke tabes. Brug ikke overdreven kraft ved installation af drev. Udsæt ikke harddisken for væske, høje eller lave temperaturer eller produkter med magnetiske felter, som f.eks. skærme eller højttalere. Placér drevet i en boblepakning eller andet beskyttelsesmateriale, hvis det skal sendes, og gør på pakken opmærksom på, at den skal behandles forsigtigt. Forsigtig Hardwarevejledning

33 Hardwareopgraderinger Hot-plug eller hot-swap af MultiBay-drev FORSIGTIG: Gør følgende for at forhindre beskadigelse af computeren og drevet samt tab af data: Sluk computeren, inden du fjerner eller isætter en harddisk. Fjern aldrig en harddisk, mens computeren er tændt eller i pausetilstand. Tænd computeren, og sluk den derefter for at sikre, at den ikke er i pausetilstand. Sluk computeren, hvis den kører på en standardversion af Windows 98 eller Windows NT 4.0 uden Compaq softwareudvidelser, inden du installerer eller fjerner drev. Hvis computeren kører et forudinstalleret operativsystem fra Compaq, kan du installere eller fjerne et drev, undtagen en harddisk, mens computeren er tændt, slukket eller i pausetilstand. Partitionering og formatering af en MultiBay-harddisk 1. Afslut alle programmer, luk operativsystemet, og sluk computeren. 2. Sæt harddisken i MultiBay som vist i Indsætning af et drev i MultiBay. 3. Tænd computeren. Følg nedenstående anvisninger til operativsystemet. Windows 2000 Professional, Windows XP Professional eller Windows XP Home 1. Højreklik på ikonen Denne computer, og klik derefter på Administrer > Diskhåndtering. 2. Vælg MultiBay-harddisken. 3. Klik på Opret i menuen Partition. Læs omhyggeligt alle oplysninger, og følg de instruktioner, der vises på skærmen. Se online Hjælp til Microsoft Management Console (klik på Action > Help, mens du kører Management Console) for at få yderligere oplysninger. Hardwarevejledning 2 21

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 191077-085 Maj 2002 Dette hæfte skal hjælpe dig med opsætningen af den medfølgende software. Desuden finder

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 1 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? 2

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra Dell Latitude XT3 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra 1. mikrofon

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Vejledning til desktopadministration Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til desktopadministration Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til desktopadministration Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177919-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere