HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning"

Transkript

1 HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning

2 HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning

3 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP og Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation og registreret i USA. Intel og Pentium er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Energy Star og Energy Star-logoet er mærker tilhørende United States Environmental Protection Agency og registreret i USA. Publikationsnummer: Q Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af dette materiale er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard, med undtagelse af det, der er tilladt i henhold til loven om ophavsret. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester findes i den udtrykkelige garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for evt. tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

4 Indhold 1 Oversigt over HP All-in-One...3 Et hurtigt overblik over HP All-in-One...4 Kontrolpanelets funktioner...5 Brug af programmet HP Photosmart...7 Her finder du yderligere oplysninger...8 Adgang til online Hjælp Netværksopsætning...9 Opsætning af et kabelforbundet netværk...9 Installation af softwaren til en netværksforbindelse...11 Opsætning af et integreret trådløst WLAN netværk...13 Opsætning af et trådløst ad hoc-netværk...16 Tilslutning til yderligere computere på et netværk...21 Ændring af HP All-in-One fra en USB-forbindelse til en netværksforbindelse...21 Administration af netværksindstillinger Faxopsætning...35 Opsætning af HP All-in-One til fax...35 Ændring af indstillingerne på HP All-in-One for at modtage faxer...43 Test af faxopsætningen...44 Angivelse af faxtitlen Brug af funktionerne i HP All-in-One...46 Ilægning af originaler og papir...46 Undgåelse af papirstop...48 Fremstilling af en kopi...49 Scanning af et billede...49 Udskrivning af 10 x 15 cm (4 x 6") fotos...52 Udskrivning fra et program...54 Afsendelse af en almindelig fax...55 Udskiftning af blækpatroner...56 Justering af printeren...59 Rengøring af HP All-in-One Fejlfinding og support...62 Af- og geninstallation af softwaren...62 Fejlfinding i forbindelse med hardwareinstallation...63 Fejlfinding i forbindelse med faxopsætning...65 Netværksfejlfinding...81 Fjernelse af papir, der sidder fast...88 Oplysninger om blækpatroner...89 Blækpatronmeddelelser...90 Supportproces...94 HP's telefonsupport...94 Yderligere garantimuligheder Tekniske oplysninger...96 Systemkrav...96 Papirspecifikationer...96 Grundlæggende vejledning 1

5 Udskriftsspecifikationer...96 Kopispecifikationer...97 Scanningsspecifikationer...97 Faxspecifikationer...97 Fysiske specifikationer...97 Strømspecifikationer...98 Miljøspecifikationer...98 Akustiske oplysninger...98 Miljømæssigt produktovervågningsprogram...98 Lovgivningsmæssige bekendtgørelser...98 Oplysninger om garanti for blækpatroner...98 Garanti...99 Indeks HP Photosmart C6100 All-in-One series

6 Oversigt over HP All-in-One 1 Oversigt over HP All-in-One Brug HP All-in-One til nemt og hurtigt til at tage en kopi, scanne dokumenter eller udskrive fotos fra et hukommelseskort. Du kan få adgang til mange HP All-in-One-funktioner direkte fra kontrolpanelet, uden at du behøver tænde computeren. Bemærk! Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger om betjening og fejlfinding. Endvidere finder du oplysninger om, hvordan du kontakter HP Support og bestiller forbrugsstoffer. Online Hjælp indeholder oplysninger om alle egenskaber og funktioner, herunder brug af programmet HP Photosmart, der fulgte med HP All-in-One. Du kan finde yderligere oplysninger i Adgang til online Hjælp. Udskrivning af fotos HP All-in-One er udstyret med holdere til hukommelseskort samt en USB-port på forsiden, så du kan udskrive eller redigere fotos fra et hukommelseskort eller en lagerenheden, uden først at overføre fotoene til en computer. Hvis HP All-in-One er tilsluttet et netværk eller tilsluttet en computer via et USB-kabel, kan du endvidere overføre fotoene til computeren til udskrivning, redigering eller deling. Udskrivning fra computeren HP All-in-One kan bruges med et hvilket som helst program, der giver mulighed for udskrivning. Du kan udskrive mange forskellige projekter, f.eks. billeder uden ramme, nyhedsbreve, lykønskningskort, overføringer og plakater. Kopiering Med HP All-in-One kan du fremstille kopier i farver og sort-hvid i høj kvalitet på flere forskellige papirtyper. Du kan forstørre eller formindske størrelsen af originalen, så den passer til en bestemt papirstørrelse, justere kopiens lysstyrke og farveintensitet og bruge specialfunktioner til at fremstille flotte kopier af fotos, inklusive kopier uden ramme. Scanning Ved en scanning konverteres tekst og billeder til et elektronisk format, som kan læses af en computer. Du kan scanne stort set alt (fotos, artikler og tekstdokumenter) på HP All-in-One. Fax Du kan sende og modtage faxer, herunder farvefaxer med HP All-in-One. Du kan angive kortnumre, så du kan sende faxer hurtigt og nemt til ofte anvendte numre. Du kan også angive en række faxindstillinger fra kontrolpanelet, f.eks. opløsning, samt kontrasten mellem lys/mørke på den fax, du sender. Grundlæggende vejledning 3

7 Kapitel 1 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One Nummer Beskrivelse 1 Automatisk dokumentføder 2 Farvedisplay (også kaldet displayet) 3 Udskriftsbakke 4 Papirbreddestyr til hovedbakken 5 Hovedbakken (også kaldet papirbakken) 6 Papirbakkeforlænger (også kaldet bakkeforlænger) 7 Papirbredde- og længdestyr til fotobakken 8 Papirlængdestyr til hovedbakken 9 Fotobakke 10 Dæksel til blækpatroner 11 Front USB-port til kamera eller anden lagerenhed 12 Hukommelseskortholdere og fotoindikator 13 Kontrolpanel 14 Glasplade 15 Lågets underside 4 HP Photosmart C6100 All-in-One series

8 Oversigt over HP All-in-One Nummer Beskrivelse 1 Ethernet-port 2 Bageste USB-port 3 Strømstik * 4 1-LINE (fax) og 2-EXT (telefon) porte 5 Bagdæksel * Brug kun den strømadapter, der er leveret af HP. Kontrolpanelets funktioner Følgende diagram og tilhørende tabel giver et hurtigt overblik over kontrolpanelets funktioner på HP All-in-One. Nummer Navn og beskrivelse 1 Farvedisplay (også kaldet displayet): Viser menuer, fotos og meddelelser. Displayet kan trækkes op og indstilles, så det er lettere at se. 2 Tilbageknap: Vender tilbage til forrige skærmbillede på displayet. 3 Eksempel : Viser et eksempel på et kopierings- eller fotojob. Grundlæggende vejledning 5

9 Oversigt over HP All-in-One Kapitel 1 (fortsat) Nummer Navn og beskrivelse 4 Opsætning : Åbner Opsætningsmenu, hvor du kan fremstille rapporter, ændre faxog netværksindstillinger samt få adgang til værktøjer og præferencer. 5 Hjælp : Åbner menuen Hjælpmenu på displayet, hvor du kan vælge et emne, du vil vide mere om. Afhængigt af hvilket emne du vælger, vises det på displayet eller på computerens skærm. 6 Annuller : Stopper den aktuelle handling og vender tilbage til hovedskærmbilledet. 7 Roter : Roterer det aktuelt viste foto 90 grader med uret. Ved efterfølgende tryk roteres billedet yderligere 90 grader. 8 Udskriv fotos : Udskriver de fotos, der er valgt på hukommelseskortet. Hvis der ikke er valgt nogen fotos, udskriver HP All-in-One det foto, der aktuelt vises på displayet. Hvis du trykker på knappen Udskriv fotos, når enheden er ledig, åbnes menuen Photosmart Express. 9 Start kopi, Sort : Starter kopiering i sort/hvid. 10 Start kopi, Farve : Starter kopiering i farver. 11 Start scanning : Hvis du trykker på knappen Start scanning, når enheden er ledig, åbnes Scanningsmenu, hvor du kan vælge en destination til scanningen. Hvis du allerede er i Scanningsmenu, sendes scanningsjobbet til den fremhævede destination. 12 Start fax, Sort : Starter en sort/hvid fax. 13 Start fax, Farve : Starter en farvefax. 14 Mellemrum og #: Bruges til at indsætte mellemrum og tegnet nummersymbol i forbindelse med faxrelaterede opgaver. Symboler og *: Indtastning af symboler og stjerner til faxrelaterede opgaver. 15 Indikator for trådløs kommunikation: Viser, at den trådløse b og g- kommunikation er aktiv. 16 Til : Tænder eller slukker HP All-in-One. Når HP All-in-One er slukket, bruger den stadig en smule strøm. For helt at slukke for strømforsyningen skal du slukke HP All-in-One og tage netledningen ud. 17 Tastatur: Bruges til at indtaste faxnumre, værdier eller tekst. 18 Autosvar : Når knappen er tændt, besvarer HP All-in-One automatisk indkommende telefonopkald. Når den er slukket, besvarer HP All-in-One ikke indkommende faxopkald. 19 Faxmenu : Viser skærmbilledet Indtast faxnummer, hvor du kan indtaste et faxnummer. Hvis du trykker en gang til, vises Faxmenu, hvor du kan vælge faxindstillinger. 20 Scanningsmenu : Åbner Scanningsmenu, hvor du kan vælge en destination for scanningen. 6 HP Photosmart C6100 All-in-One series

10 Oversigt over HP All-in-One (fortsat) Nummer Navn og beskrivelse 21 Kopieringsmenu : Vælg kopieringsindstillinger, f.eks. antal kopier, papirstørrelse og papirtype. 22 Fotoreparation : Når denne funktion er aktiveret, justeres fotos automatisk til visningen eller udskrivning. Funktionerne omfatter farveeffekter, fotolysstyrke, rammer og fjernelse af røde øjne. Tryk på Fotoreparation for at aktivere og deaktivere funktionen. Funktionen er aktiveret som standard. 23 Photosmart Express : Starter menuen Photosmart Express til udskrivning, lagring, redigering og deling af fotos. 24 Udskriv igen : Scanner og udskriver et foto. 25 Zoom ud: Zoomer ud, så der vises mere af et foto eller flere fotos samtidigt på displayet. 26 Zoom ind: Zoomer ind for at forstørre billedet på displayet. Du kan også bruge denne knap til at justere beskæringsfeltet under udskrivning. 27 Navigeringsplade: Bruges til at navigere i menupunkterne vha. pil op, ned venstre og højre. Hvis du zoomer ind på et foto, kan du også bruge piletasterne til at panorere rundt i fotoet og vælge et andet område til udskrivning. 28 OK : Vælger en menu, indstilling eller værdi, der vises på displayet. 29 Advarselsindikator: Viser, at der er opstået et problem. Se displayet for yderligere oplysninger. Brug af programmet HP Photosmart Du kan bruge programmet HP Photosmart (Windows) eller HP Photosmart Mac (Mac), som du installerede sammen med HP All-in-One, til at få adgang til mange af de funktioner, der ikke er tilgængelige fra kontrolpanelet. Softwaren giver dig mulighed for hurtigt og nemt at fremstille udskrifter af dine fotos og for at købe udskrifter online. Den giver også adgang til andre grundlæggende softwarefunktioner, f.eks. at gemme, få vist og dele dine fotos med andre. Der er flere oplysninger om softwaren i online Hjælp. Grundlæggende vejledning 7

11 Kapitel 1 Oversigt over HP All-in-One Her finder du yderligere oplysninger En lang række oplysninger, både trykte og på skærmen, giver oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger HP All-in-One. Installationsvejledning Installationsvejledningen indeholder oplysninger om installation af HP All-in-One og softwaren. Følg procedurerne i installationsvejledningen i rækkefølge. Se Fejlfinding i sidste afsnit af installationsvejledningen eller Fejlfinding og support i denne vejledning, hvis du får problemer under installationen. HP Photosmart-præsentation (Windows) Med HP Photosmart-præsentationen kan du på en sjov og interaktiv måde få et hurtigt overblik over den software, der følger med HP All-in-One. Den indeholder oplysninger om, hvordan du bruger det program, du installerede sammen med HP All-in-One, til at redigere, arrangere og udskrive dine fotos. Online Hjælp Online Hjælpen indeholder detaljerede oplysninger om de funktioner på HP All-in-One, der ikke er beskrevet i denne vejledning, herunder funktioner, der kun er tilgængelige via det program, du installerede sammen med HP All-in-One. Der er flere oplysninger under Adgang til online Hjælp. Hjælp fra enheden Hjælp er tilgængelig fra enheden og indeholder yderligere oplysninger om udvalgte emner. Du får adgang til hjælp fra kontrolpanelet ved at trykke på knappen Hjælp. Vigtigt Filen Vigtigt indeholder de seneste oplysninger, som muligvis ikke findes i andre publikationer. Installer softwaren for at få adgang til filen Vigtigt. Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support fra HP's websted. Dette websted tilbyder teknisk support, drivere, forbrugsvarer og oplysninger om bestilling. Adgang til online Hjælp Denne vejledning beskriver kun et udsnit af de funktioner, du har til rådighed, så du kan komme i gang med HP All-in-One. Gennemgå den online Hjælp, der fulgte med enheden, for at få oplysninger om alle de funktioner, HP All-in-One understøtter. Sådan får du adgang til Hjælp til HP Photosmart-software på en Windows-pc 1. Klik på fanen for HP All-in-One i HP Solution Center. 2. Klik på Onlinevejledning eller Fejlfinding i området Support af enheden. Der vises en pop-up-menu, hvis du klikker på Onscreen Guide. Du kan vælge at åbne velkomstsiden for hele Hjælp-systemet eller gå direkte til Hjælp til HP All-in-One. Hvis du klikker på Fejlfinding, åbnes siden Fejlfinding og support. Sådan får du adgang til HP Photosmart Mac Hjælp Vælg HP Photosmart Mac Hjælp i menuen Help (Hjælp) i HP Photosmart Studio. HP Photosmart Mac Hjælp vises. 8 HP Photosmart C6100 All-in-One series

12 Netværksopsætning 2 Netværksopsætning Denne afsnit beskriver, hvordan du slutter HP All-in-One til et netværk, og hvordan du får vist og administrerer netværksindstillingerne. Hvis du ønsker at: Tilslutte til et kabelforbundet (Ethernet) netværk. Tilslutte til et trådløst netværk med et adgangspunkt (802.11). Tilslutte til et trådløst netværk uden adgangspunkt. Se dette afsnit: Opsætning af et kabelforbundet netværk Opsætning af et integreret trådløst WLAN netværk Opsætning af et trådløst ad hoc-netværk Installere softwaren til HP All-in-One til brug i et netværksmiljø. Tilføje forbindelser til flere computere på netværket. Ændre HP All-in-One fra en USBforbindelse til en netværksforbindelse. Installation af softwaren til en netværksforbindelse Tilslutning til yderligere computere på et netværk Ændring af HP All-in-One fra en USBforbindelse til en netværksforbindelse Bemærk! Brug vejledningen i dette afsnit, hvis du først installerede din HP All-in-One med en USB-forbindelse og nu ønsker at skifte til en trådløs forbindelse eller en Ethernetnetværksforbindelse. Få vist eller ændre netværksindstillinger. Finde oplysninger om fejlfinding. Administration af netværksindstillinger Netværksfejlfinding Bemærk! Du kan slutte din HP All-in-One til et trådløst eller et kabelforbundet netværk, men ikke samtidigt. Opsætning af et kabelforbundet netværk I dette afsnit beskrives det, hvordan du slutter HP All-in-One til en router, switch eller hub vha. et Ethernet-kabel og installerer HP All-in-One-softwaren til netværksforbindelse. Det kaldes et kabelforbundet netværk eller et Ethernet-netværk. Grundlæggende vejledning 9

13 Kapitel 2 Til et kabelforbundet netværk skal du bruge følgende Sørg for at have det nødvendige udstyr, før du slutter HP All-in-One til et netværk. Et fungerende Ethernet-netværk med router, switch eller hub med en Ethernet-port. CAT-5 Ethernet-kabel. Netværksopsætning Selvom almindelige Ethernet-kabler tilsyneladende er magen til almindelige telefonkabler, kan de ikke bruges til begge formål. De har et forskelligt antal ledninger og forskellige stik. Stikket på et Ethernet-kabel (kaldes også et RJ-45-stik) er bredere og tykkere og har altid 8 kontakter i enden. Et telefonstik har mellem 2 og 6 kontakter. En desktop-computer eller bærbar pc med en Ethernet-forbindelse. Bemærk! HP All-in-One understøtter både 10 Mbps og 100 Mbps Ethernet-netværk. Hvis du skal købe eller har købt et netværkskort (NIC), skal du sikre dig, at det kan fungere med begge hastigheder. HP anbefaler internetadgang via bredbånd, f.eks. via kabel eller DSL. Internetadgang via bredbånd er nødvendig, hvis du ønsker direkte adgang til HP Photosmart Deling fra HP All-in-One. Tilslutning af HP All-in-One til netværket Der findes en Ethernet-port bag på HP All-in-One. 10 HP Photosmart C6100 All-in-One series

14 Netværksopsætning Sådan tilsluttes HP All-in-One et netværk 1. Fjern det gule stik bag på HP All-in-One. 2. Sæt Ethernet-kablet i Ethernet-porten bag på HP All-in-One. 3. Sæt den anden ende af Ethernet-kablet i et ledigt stik på en Ethernet-router eller - switch. 4. Når du har sluttet HP All-in-One til netværket, skal du installere softwaren. Installation af softwaren til en netværksforbindelse Brug dette afsnit til at installere HP All-in-One-softwaren på en computer, der er tilsluttet netværket. Før du installerer softwaren, skal du slutte HP All-in-One til et netværk. Bemærk! 1 Kontroller, at computeren er sluttet til et af drevene, inden softwaren installeres, hvis computeren er konfigureret til tilslutning til en række netværksdrev. I modsat fald forsøger HP All-in-One-installationssoftwaren muligvis at bruge et af de reserverede drevbogstaver, og du kan ikke få adgang til det pågældende netværksdrev på computeren. Grundlæggende vejledning 11

15 Kapitel 2 Bemærk! 2 Installationen kan vare fra 20 til 45 minutter afhængigt af computerens operativsystem, tilgængelige plads og processorhastigheden. Netværksopsætning Sådan installeres Windows-softwaren til HP All-in-One 1. Afslut alle programmer, der kører på computeren, og eventuelle firewalls eller virusprogrammer. 2. Sæt den Windows-cd, der fulgte med HP All-in-One, i computerens cd-rom-drev, og følg vejledningen på skærmen. 3. Hvis der vises en dialogboks, der vedrører firewalls, skal du reagere på følgende måde: Skærmbilledet med problemer, der fører til installationsstop betyder, at der kører en firewall eller et anti-spywareprogram, der kan forstyrre installationen af HP-softwaren. Du opnår det bedste resultat ved at deaktivere firewall'en eller anti-spywareprogrammet midlertidigt under installationen. Se dokumentationen til firewall'en. Når softwaren er installeret, kan du aktivere firewallen eller antispywareprogrammet igen. Bemærk! Fortsæt installationen, hvis skærmbilledet med problemer, der fører til installationsstop vises, efter firewall'en eller antispywareprogrammet er deaktiveret. Skærmbilledet med bemærkninger om firewalls betyder, at Microsoft Internet Connection Firewall eller Microsoft Firewall er aktiveret. Klik på Næste for at give installationsprogrammet mulighed for at åbne de nødvendige porte og fortsætte installationen. Hvis der vises en Windows-sikkerhedsadvarsel for et program, der er udgivet af Hewlett-Packard, skal blokeringen af dette program ophæves. 4. På skærmen Tilslutningstype skal du vælge tilslutning via netværket og derefter klikke på Næste. Skærmbilledet Søger vises, mens installationsprogrammet søger efter HP All-in-One på netværket. 5. Bekræft, at printerbeskrivelsen er korrekt på skærmbilledet Printer fundet. Hvis der findes mere end én printer på netværket, vises skærmen Fundne printere. Vælg den HP All-in-One, du vil oprette forbindelse for. Udskriv netværkskonfigurationssiden for at få vist enhedsindstillingerne for HP All-in-One. 6. Vælg Ja, installer denne printer. 7. Genstart computeren for at fuldføre installationsprocessen, når du bliver bedt om det. HP All-in-One er klar til brug, når softwaren er installeret. 8. Husk at aktivere din firewall eller virusbeskyttelse, hvis du deaktiverede den. 9. Udskriv en selvtestrapport på HP All-in-One fra computeren for at teste netværksforbindelsen. Sådan installeres Mac-softwaren til HP All-in-One 1. Afslut alle programmer, der kører på din Mac. 2. Sæt den Mac-cd, der fulgte med HP All-in-One, i Mac'ens cd-rom-drev. 3. Dobbeltklik på HP All-in-One-installationsikonet. 12 HP Photosmart C6100 All-in-One series

16 Netværksopsætning 4. Indtast administratorens adgangskode i dialogboksen Authentication (Godkendelse) for at få adgang til Mac'en eller netværket. Installationsprogrammet søger efter HP All-in-One-enheder. 5. Vælg sprog og den HP All-in-One, du vil oprette forbindelse for, i dialogboksen HP Installer (HP-installationsprogram). 6. Følg vejledningen på skærmen for at gennemføre hele installationen, inkl. Setup Assistant (Assistenten Opsætning). HP All-in-One er klar til brug, når softwaren er installeret. 7. Udskriv en selvtestrapport på HP All-in-One fra Mac'en for at teste netværksforbindelsen. Opsætning af et integreret trådløst WLAN netværk For at opnå optimal ydelse og sikkerhed på et trådløst netværk anbefaler HP, at du bruger et trådløst adgangspunkt (802.11) til tilslutning af din HP All-in-One og andre netværkselementer. Når netværkselementer tilknyttes via et adgangspunkt, kaldes det et infrastruktur netværk (et trådløst netværk uden et adgangspunkt kaldes et ad hoc netværk). Fordelene ved et trådløst infrastrukturnetværk sammenlignet med et ad hoc-netværk er bl.a.: Avanceret netværkssikkerhed Forbedret driftssikkerhed Netværksfleksibilitet Bedre ydelse, især ved g Delt bredbåndsadgang til internettet HP Photosmart Deling er aktiveret (med bredbåndsadgang til internettet, f.eks. via kabelmodem eller DSL) Grundlæggende vejledning 13

17 Kapitel 2 Det skal du bruge til et integreret trådløst WLAN netværk Hvis du skal slutte HP All-in-One til et integreret trådløst WLAN netværk, skal du bruge følgende: Et trådløst netværk med et trådløst adgangspunkt. Bemærk! Apple sælger et adgangspunkt kaldet AirPort, der er nemt at konfigurere. AirPort skal sluttes til en Mac, men accepterer signaler fra alle b-kompatible trådløse netværkskort, såvel pc- som Mac-baserede. En stationær eller bærbar computer, der understøtter trådløst netværk eller er udstyret med et NIC-kort (Network Interface Card). Netværksopsætning Bemærk! På en Mac kan du opnå support for trådløst netværk vha. et AirPort-kort. Internetadgang via bredbånd (anbefales), f.eks. via kabel eller DSL. Hvis du slutter HP All-in-One til et trådløst netværk med internetadgang, anbefaler vi, at du bruger en trådløs router (adgangspunkt eller basestation), der anvender DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Bemærk! Internetadgang via bredbånd er nødvendig, hvis du ønsker direkte adgang til HP Photosmart Deling fra enheden. Netværksnavn (SSID). Bemærk! SSID'et, WEP-nøglen og WPA-adgangskoden fås via den trådløse router eller det adgangspunkt, der bruger routerens integrerede webserver. Se den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet, for at få flere oplysninger. WEP-nøgle eller WPA-adgangskode (om nødvendig). Bemærk! Nogle adgangspunkter har flere WEP-nøgler. Du skal bruge den første WEP-nøgle (index 1), når du konfigurerer dit trådløse netværk. Bemærk! 1 Hvis IP-adressefiltrering er aktiveret, skal du sikre dig, at HP All-in-One-adressen vises. Bemærk! 2 Hvis MAC-adressefiltrering er aktiveret, skal du sikre dig, at HP All-in-One-adressen vises. Tilslutning til et integreret trådløst WLAN netværk Guiden Trådløs opsætning gør det nemt at slutte HP All-in-One til netværket. Du kan også bruge SecureEasySetup, hvis dit adgangspunkt understøtter denne funktion. I den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet, kan du se, om det understøtter brug af EasySetup samt finde oplysninger om opsætning. Forsigtig! HP anbefaler på det kraftigste, at der benyttes adgangskode samt et unikt SSID til adgangspunktet for at forhindre andre brugere i at få adgang til det trådløse netværk. Dit adgangspunkt har muligvis et standard-ssid ved leveringen, som andre brugere, der anvender det samme standard-ssid, kan anvende. Der er oplysninger om at ændre SSID i den dokumentation, der fulgte med adgangspunktet. 14 HP Photosmart C6100 All-in-One series

18 Netværksopsætning Bemærk! Før du opretter forbindelse til et trådløst netværk, skal du sikre dig, at der ikke sluttet et Ethernet-kabel til HP All-in-One. Tilslutning til HP All-in-One vha. guiden Trådløs opsætning 1. Noter følgende oplysninger om adgangspunktet: Netværksnavn (kaldes også SSID) WEP-nøgle, WPA-adgangskode (om nødvendig) Se dokumentationen, der fulgte med det trådløse adgangspunkt, hvis du ikke ved, hvor du kan finde disse oplysninger. Du kan muligvis finde SSID'et til adgangspunktet (samt WEP-nøglen eller WPA-adgangskoden) på den integrerede webserver (EWS - Embedded Web Server). Der er oplysninger om at åbne adgangspunkt-ews'en i dokumentationen til adgangspunktet. Bemærk! Hvis netværket er konfigureret med en Apple AirPortbasestation, og du bruger en adgangskode i stedet for WEP HEX eller WEP ASCII til at få adgang til netværket, skal du have den tilsvarende WEP-nøgle. Du kan få flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med Apple AirPort-basestationen. 2. Tryk på Opsætning på kontrolpanelet på HP All-in-One. 3. Tryk på, indtil Netværk fremhæves, og tryk derefter på OK. 4. Tryk på for at fremhæve Guiden Trådløs opsætning, og tryk derefter på OK. Derved køres Guiden Trådløs opsætning. Opsætningsguiden søger efter tilgængelige netværk og viser derefter en oversigt over de fundne netværksnavne (SSID'er). Netværk med det kraftigste signal, vises først, og netværk med det svageste signal vises sidst. Testen for trådløst netværk køres og udfører en række diagnostiske test for at afgøre, om netværksinstallationen er korrekt. Testen udskrives, når den er færdig. 5. Tryk på for at fremhæve navnet på det netværk, du noterede i trin 1, og tryk derefter på OK. Hvis du ikke ser netværksnavnet på listen a. Vælg Indtast et nyt netværksnavn (SSID). Brug eventuelt for at markere det, og tryk derefter på OK. Tastaturet vises. b. Indtast SSID'et. Brug pileknapperne på HP All-in-One's kontrolpanel til at markere et bogstav eller tal på tastaturet på skærmen, og tryk derefter på OK for at vælge det. Bemærk! Du skal indtaste bogstaverne præcist med store og små bogstaver. I modsat fald kan den trådløse forbindelse ikke oprettes. c. Brug pileknapperne til at fremhæve Udført på tastaturet på skærmen, og tryk derefter på OK, når du er færdig med at indtaste det nye SSID. d. Tryk på, indtil Infrastruktur fremhæves, og tryk derefter på OK. e. Tryk på, indtil WEP-kryptering eller WPA-kryptering fremhæves, og tryk derefter på OK. Hvis du ikke ønsker at bruge WEP-kryptering, skal du trykke på, indtil Nej, netværket bruger ikke kryptering fremhæves, og derefter trykke på OK. Fortsæt til trin 7. Grundlæggende vejledning 15

19 Kapitel 2 6. Indtast din WPA-kode eller WEP-nøgle, når du bliver bedt om den. a. Brug pileknapperne til at markere et bogstav eller tal på tastaturet på skærmen, og tryk derefter på OK for at vælge det. Bemærk! Du skal indtaste bogstaverne præcist med store og små bogstaver. I modsat fald kan den trådløse forbindelse ikke oprettes. Netværksopsætning b. Brug pileknapperne til at fremhæve Udført på det visuelle tastatur, når du er færdig med at indtaste WPA- eller WEP-nøglen. c. Tryk på OK igen for at bekræfte. HP All-in-One forsøger at få forbindelse til netværket. Kontroller koden, du noterede for dit netværk, og ret den som angivet, hvis der vises en meddelelse om, at du har indtastet en ugyldig WPA- eller WEP-nøgle. Prøv derefter igen. 7. Fortsæt med at installere softwaren på de enkelte computere, som skal bruge netværket, når HP All-in-One har fået forbindelse til netværket. Opsætning af et trådløst ad hoc-netværk Brug dette kapitel, hvis du ønsker at slutte HP All-in-One til en computer på et trådløst netværk uden at bruge et adgangspunkt. Dette kaldes peer-to-peer- eller ad hoc netværk i Windows. På en Mac kaldes det et computer-til-computer netværk. Du kan vælge at bruge en ad hoc-forbindelse, hvis du ikke ønsker at investere i et adgangspunkt, eller hvis du ønsker at oprette et mere enkelt og uformelt netværk. Bemærk! En ad hoc-forbindelse er tilgængelig, hvis du ikke har et adgangspunkt. Den giver imidlertid kun ringe fleksibilitet, et lavt sikkerhedsniveau og forringer netværkets ydeevne sammenlignet med et adgangspunkt. Desuden får du sandsynligvis ikke delt bredbåndsadgang, f.eks. kabel eller DSL, og kan derfor ikke bruge HP Photosmart Deling-funktionen på HP All-in-One. Hvis du vil slutte din HP All-in-One til en computer, skal du oprette en netværksprofil på computeren. En netværksprofil består af netværksindstillinger, som omfatter netværksnavnet (SSID), kommunikationstilstanden (ad hoc eller infrastruktur), samt information om, hvorvidt kryptering er aktiveret eller ej. Se det af nedenstående afsnit, der er relevant for dit operativsystem. Klargøring af en Windows XP-pc Forberedelse af en Mac Det skal du bruge til et ad hoc-netværk Når du skal slutte HP All-in-One til et trådløst netværk, skal du bruge en Windowscomputer med en trådløs netværksadapter eller en Mac med et Airport-kort. 16 HP Photosmart C6100 All-in-One series

20 Netværksopsætning Klargøring af en Windows XP-pc Klargør først computeren til tilslutning til netværket, og opret derefter en netværksprofil. Sådan klargøres pc'en 1. Afslut alle programmer, der kører på pc'en og deaktiver alle firewalls midlertidigt, inkl. den interne XP-firewall og andre firewall- eller antivirusprogrammer. 2. Deaktiver internetforbindelsen for at beskytte pc'en mod virusangreb. Hvis du har en kabel- eller DSL-forbindelse, skal du fjerne Ethernet-kablet bag på computeren. Hvis du har en opkaldsforbindelse, skal du tage telefonledningen ud. 3. Deaktiver alle LAN-forbindelser (inkl. Ethernet) undtagen den trådløse forbindelse. Deaktiver også alle IEEE 1394-forbindelser til Ethernettet (f.eks. Firewire, i.link eller Lynx). Sådan deaktiveres LAN-forbindelser med Windows XP a. Klik på knappen Start i Windows, klik på Kontrolpanel, og dobbeltklik på Netværksforbindelser. b. Højreklik på hver af LAN-forbindelserne, og klik på Deaktiver. Hvis Aktiver vises i pop-up-menuen, er LAN-forbindelsen allerede deaktiveret. Sådan deaktiveres Windows-firewall'en med Windows XP Service Pack 2 a. Klik på Security Center på Windows Kontrolpanel. b. Klik på Windows Firewall, og vælg Fra. Sådan deaktiveres Windows-firewall'en med Windows XP Service Pack 1 a. Klik på Netværksforbindelser på Windows Kontrolpanel. b. Klik på Skift indstillinger for denne forbindelse. c. Klik på fanen Avanceret. d. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for firewall-beskyttelse. Sådan oprettes en netværksprofil Bemærk! HP All-in-One leveres konfigureret med en netværksprofil med hpsetup som SSID. Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler vi, at du opretter en ny netværksprofil på din computer som beskrevet her og derefter bruger guiden Trådløs opsætning til at finde det nye netværk. 1. Du skal have forebredt din computer, som angiven i ovenstående. 2. Dobbeltklik på Netværksforbindelser i Kontrolpanel. 3. Højreklik på Trådløs netværksforbindelse i vinduet Netværksforbindelser. Vælg Aktiver i pop-up-menuen, hvis den vises. Hvis Deaktiver vises i menuen, er den trådløse forbindelse allerede aktiveret. 4. Højreklik på ikonet Trådløs netværksforbindelse, og klik derefter på Egenskaber. 5. Klik på fanen Trådløse netværk. 6. Marker afkrydsningsfeltet Brug Windows til at konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk. Grundlæggende vejledning 17

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LEXMARK PLATINUM PRO900. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en)

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) 2007 www.lexmark.com Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Meddelelse om operativsystem...19

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning NPD4756-02 DA

Brugervejledning NPD4756-02 DA NPD4756-02 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker... 11 Brug af denne vejledning.... 12 Konventioner... 12 Ulovlige kopier og udskrifter.... 13 Produktfunktioner... 13 Funktioner...

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere