Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger."

Transkript

1 BeoVision 7

2

3 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter produktet. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der er beskrevet i denne hurtigvejledning, f.eks. timerfunktioner, automatisk standby samt redigering og navngivning af kanaler. Disse og andre funktioner er nærmere beskrevet i brugervejledningen til produktet. De forskellige vejledninger kan findes på Alle DVB-funktionerne beskrives i særskilte vejledninger. Vejledningerne opdateres, når der introduceres ny software med nye ændrede funktioner. På kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt. Alle servicespørgsmål skal i første omgang rettes til din Bang & Olufsen forhandler. Find nærmeste forhandler på vores website... Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel

4 ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn fugt. Produktet må h ikke udsættes for dryp stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på produktet. Tag netledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømforbindelsen helt. Afbryderen skal altid være nem at komme til. Symbolet med et lyn i en trekant advarer om uisoleret "farlig spænding" bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet med et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning. Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne hurtigvejledning. For at undgå personskade bør du kun bruge stande og vægbeslag, der er godkendt af Bang & Olufsen! Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade. Anbring ikke genstande oven på fjernsynet. Udsæt ikke fjernsynet for høj luftfugtighed, regn varme. Fjernsynet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold og ved stuetemperatur. Anvendes inden for et temperaturområde på ºC og i maks meters højde. Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen bliver overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur. Sørg for, at der er plads nok omkring fjernsynet til at sikre tilstrækkelig ventilation. Tilslut alle kabler, før du tænder for strømmen til fjernsynet nogen af de tilsluttede enheder. Placer ikke åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet. Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Fjernsynet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. Skærmen må ikke berøres med hårde spidse genstande. Der kan kun slukkes helt for strømmen til fjernsynet ved at tage stikket ud af stikkontakten. Afbryderen skal altid være nem at komme til. Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt beregnet til fjernsynet. Hvis du ændrer netledningens stik beskadiger netledningen, kan det påvirke fjernsynets lyd billedkvalitet.

5 Indhold Daglig brug 6 Brug fjernbetjeningen 8 Indledning Daglig brug 10 Se fjernsyn 12 Brug tekst-tv 14 Se fjernsyn via DVB-modulet 16 Brug Blu-ray-afspilleren 18 Skift lydtype og billedformat 19 Brug Adaptive Sound Technology Installation 22 Sæt fjernsynet op 23 Rengøring 24 Tilslutningspaneler BeoVision Tilslutningspaneler BeoVision Førstegangsopsætning af fjernsynet

6 6 Brug fjernbetjeningen Betjening med Beo5 Fjernsynet kan betjenes med Beo5 fjernbetjeningen. TV Softknap, rør ved displayet for at vælge* 1 Tænd for en kilde, vælg en funktion Gå tilbage gennem Beo5 displaybilleder Living Room TV V.MEM RADIO DTV N.MUSIC N.RADIO PC DVD CD + STOP Åbn Scene-knapper, såsom Zoner Højttaler Tryk igen for at gå tilbage Få vist tal for at vælge kanal Tryk igen for at gå tilbage Sæt afspilning optagelse på pause, stands den helt PLAY Start afspilning af en disk optagelse BACK Gå tilbage gennem menuer. Hold knappen nede for at lukke alle menuer STOP PLAY Vælg farvespecifikke funktioner* 2 Tryk på hjulet ud for farven Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra BACK Centerknap: Brug denne knap til at vælge og acceptere valg Navigationsknap til navigation til venstre, til højre, op og ned naviger i menuer ved at trykke på knappen i den ønskede retning Spol tilbage frem, søg bagud fremad Gå trinvist gennem kanaler optagelser Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler optagelser Standby Vigtigt se flere oplysninger på: 1* Om knapper 2* Farvede knapper Aktuel zone Softknapper på Beo5 Lysegrå knapper angiver, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper angiver, at du skal trykke på en fysisk knap. Tryk på hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap. Angiver den aktuelle zone på Beo5 med det navn, den fik under opsætningen. Afhængigt af den aktiverede kilde vises forskellige softknapper i displayet. Rør ved displayet for at aktivere funktionen.

7 7 Betjening med Beo4 Du kan også betjene fjernsynet med en Beo4 fjernbetjening. Når betjeningen med Beo4 adskiller sig fra betjeningen med Beo5, beskrives den separat. Daglig brug TV I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde funktion TV Tænd for fjernsynet* 3 DTV Tænd for DVB-modulet, og se digitalt fjernsyn DVD Tænd for Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr) TV LIGHT RADIO DTV DVD CD TEXT Vælg tekst-tv V.MEM TEXT A.MEM 0 9 Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer LIST Få vist ekstra "knapper" til funktioner kilder i displayet på Beo4. Brug til at gå trinvist gennem listen MENU Åbn hovedmenuen for den aktive kilde LIST 0 MENU Gå trinvist gennem kanaler Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler Spol tilbage frem, søg bagud fremad Navigationsknap til navigation til venstre, til højre, op og ned,, og naviger i menuer ved at trykke på knappen i den ønskede retning STOP PLAY Centerknap: Brug denne knap til at vælge og acceptere valg BACK Vælg farvespecifikke funktioner Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra STOP PLAY BACK Sæt afspilning optagelse på pause, stands den helt Start afspilning af en disk optagelse Gå tilbage gennem menuer og listen i Beo4. Hold knappen nede for at lukke alle menuer Standby 3* Beo4 knapper Visse knapper kan omkonfigureres under opsætningen. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. BEMÆRK! Se den brugervejledning, der følger med fjernbetjeningen, for generelle oplysninger om brugen af denne.

8 8 Indledning Du kan navigere i menuer og vælge indstillinger ved hjælp af fjernbetjeningen. Når du trykker på Menu, åbnes menuen for den valgte kilde. Skærm og menuer Oplysninger om den valgte kilde vises til højre i displayet. Du kan justere indstillingerne via skærmmenuerne. TV DVD Menu Vælg Tænd for fjernsynets zone fjernsynet Tænd for Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr) Vis menu Menunavn Valgmuligheder TV SETUP TUNING SLEEP TIMER PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS Informationsfelt select Eksempel på en skærmmenu Vigtigt Fjernbetjening På de første sider i denne hurtigvejledning finder du en oversigt over knapperne på Beo5 og Beo4. Se den brugervejledning, der følger med fjernbetjeningen, for generelle oplysninger om brugen af denne. I denne hurtigvejledning og brugervejledningen beskrives betjening med menuen FJERNBETJENING indstillet til NAVIGATIONSKNAP og fjernbetjeningen indstillet til Tilstand 1. Undlad at skifte tilstand under førstegangsopsætningen, da dette vil afbryde forløbet.

9 9 Daglig brug Naviger i menuer Når en menu vises på skærmen, kan du skifte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger indtaste data. Vælg mulighed/ indstilling 0 9 BACK BACK Indtast data Åbn undermenu/ gem indstilling Vælg mulighed Gå tilbage Hold nede for at gennem menuer lukke menuer Menuen FJERNBETJENING I menuen ØVRIGE MULIGHEDER kan du åbne menuen FJERNBETJENING. I denne menu skal du sætte fjernsynet op til betjening med en fjernbetjening med uden navigationsknap. Husk at indstille Beo4 fjernbetjeningen til den rigtige tilstand. Se brugervejledningen til Beo4, kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

10 10 Se fjernsyn Vælg en tv-kanal ved at trykke på et tal, skift til en anden kanal. Juster lydstyrken, og drej fjernsynet. Betjening med Beo5 Aktiver fjernsynskilden for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet Kanalnavn Kanalnummer Vælg en tv-kanal TV CHANNEL LIST CNN 1 2 DISCOVER 3 CWNBC 4 BBCWORLD SUPER CH 9 10 CRIME TV 11 CINEMA MOVIE NW Åbn en kanalliste Juster lydstyrken more select Angiver, at der er flere kanaler Drej fjernsynet Hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejestand, kan du dreje det med fjernbetjeningen. Sluk for fjernsynet Gode råd 1 * Fjernsynets positioner Position 1 er yderst til venstre, og Position 9 er yderst til højre. Position 5 er midterpositionen.

11 11 Betjening med Beo4 Daglig brug TV TV Tryk på Tryk på Forrige Vælg Aktiver tal Vælg kanal Vælg forrige kanal Vælg Vælg kanal Forrige kanal Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side Vælg kanal Aktiver tal Accepter Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side kanal, og accepter Juster lydstyrken. Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Drej til en af siderne for at slå lyden til igen Juster lydstyrken op ned Tryk i midten Tryk i midten for at slå for at slå lyden til igen lyden fra Stand Drej Drej Tryk på Tryk på Drej fjernsynet Vælg position* 1 Position 1-9 LIST Tryk for at Åbn STAND Drej finde STAND fjernsynet 1 9 Vælg position* 1 Tryk på Tryk på BEMÆRK! Standen skal kalibreres, før standfunktionen kan anvendes. Se side 29. Se desuden side 29 for oplysninger om forudindstilling af positioner, som fjernsynet skal dreje til.

12 12 Brug tekst-tv Betjen tekst-tv ved hjælp af menulinjen øverst på tekst-tvsiden pileknapperne på fjernbetjeningen. Betjening med Beo5 Vælg tekst-tv for at bruge disse funktioner Vælg tekst-tv Åbn startsiden på tekst-tv. Aktuel side Forstør tekst-tv-sider Gå til side Åbn tekst-tv-sider, du gerne vil se. PAGE MEMO1 POINT HALT LARGE SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Naviger fra en side til en anden Naviger, og marker på den aktuelle foregående tekst-tv-side, og åbn en ny side. Stop bladring i undersider Forstør tekst-tv-side Stop bladring i undersider Pilen angiver, at der er flere muligheder. Foretag indstillinger under OPRET, og få vist skjult tekst under VIS MEMO-sider MEMO er kun tilgængelig, når der er gemt MEMO-sider. Afslut tekst-tv Gode råd MARKER MEMO-sider Todelt skærm VIS Tryk på BACK for at vende tilbage til den foregående side. Markeringsfunktionen er kun tilgængelig, hvis din fjernbetjening har en navigationsknap, der er aktiveret. Gem en tekst-tv-side som en MEMO-side, så du hurtigt kan finde den igen. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Tryk på Tekst for at skifte mellem todelt skærm og fuld skærm, når tekst-tv er aktiveret. Gå til VIS, og tryk på centerknappen for at få vist skjult tekst på en tekst-tv-side.

13 13 Betjening med Beo4 Daglig brug Tekst Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning TEXT Tryk på Gå trinvist op ned i sider Gå til SIDE, og gå trinvist gennem sider Vælg side Gå til indekssider (100, 200, ) Gå trinvist Gå til SIDE, og gå trinvist op ned i gennem sider sider Vælg side Gå til MARKER Naviger på siden Skift mellem sidehenvisninger Vælg side Gå til MARKER Åbn side Skift mellem sidehenvisninger, og vælg side STOP Stop bladring Gå til STOP Tryk på Vælg underside 0 9 Start bladring igen STOP 0 9 Stop bladring Vælg underside Start bladring igen Gå til STOR Tryk for at skifte mellem øverste og nederste halvdel af siden og normal visning Gå til STOR Skift mellem øverste og nederste halvdel Tryk for at skifte mellem MEMO-sider Gå til MEMO, og skift mellem gemte MEMO-sider Skift mellem MEMO-sider Gå til MEMO, og skift mellem sider BACK Tryk på BACK Tryk på Tekst-tv-undertekster Timerprogrammering Hvis du ønsker automatisk visning af undertekster på en bestemt kanal, skal du gemme tekst-tv-siden med undertekster som MEMO-side 9. Tryk på Optag Menu, mens tekst-tv er aktiveret, for at programmere en timeroptagelse. BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et Master Link kabel, kan de gemte MEMO-sider ikke ses på begge fjernsyn. MEMO-sider skal gemmes manuelt på hvert enkelt fjernsyn.

14 14 Se fjernsyn via DVB-modulet Når dit fjernsyn er udstyret med et DVB-modul, kan du modtage digitale programmer via antenne, kabel og satellit, afhængigt af modulet. Betjening med Beo5 Aktiver DTV-kilden for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet og DVB-modulet DVB-funktion Beo4 knap Vælg en DTV-kanal RADIO PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION CHANNEL GROUPS SUBTITLES LANGUAGE AUDIO LANGUAGE SETUP CHANNEL LIST CA UNITS Åbn og brug menuoverlayen* 2 Gå trinvist gennem grupper Åbn en kanal- stationsliste Sluk for fjernsynet Gode råd DVB-brugervejledning Se DVB-brugervejledningen på for mere detaljerede og opdaterede oplysninger.

15 15 Betjening med Beo4 Daglig brug DTV DTV Tryk på Tryk på Vælg Aktiver tal, og vælg kanal Vælg 0 9 Vælg kanal Vælg funktion MENU 0 9 Tryk på Aktiver den ønskede funktion Grupper+ Grupper- Gå trinvist gennem grupper Gå trinvist gennem grupper Hold nede for Vælg side Vælg kanal Accepter at åbne kanalliste Hold nede for at åbne en kanalliste, vælg en side en kanal Accepter Tryk på Tryk på 2 * BEMÆRK! Tryk to gange på Menu for at åbne menuen TV-OPSÆTNING.

16 16 Brug Blu-ray-afspilleren Hvis dit fjernsyn er udstyret med en Blu-ray-afspiller (ekstraudstyr), kan du både se Blu-ray-diske og dvd'er. Med Blu-ray-diske vises menuen i blå farver, og med dvd'er vises menuen i røde farver. Betjening med Beo5 Aktiver Blu-ray-afspilleren som kilde for at bruge disse funktioner Tænd for Blu-ray-afspilleren Vælg en funktion Åbn forskellige menuer, f.eks. menuen INFO, for at flytte til en specifik titel et specifikt kapitel/tidspunkt. Skift lydspor/ undertekstsprog vinkel. INFO 1 DISC MENU 2 POPUP/TITLE 3 AUDIO 4 SUBTITLES 5 REPEAT 6 BONUS VIEW 7 DVD SETUP 8 Afspil en disk Sæt afspilning på pause, stands den Sæt afspilningen af en disk på pause, stands den helt. Ikke alle Blu-ray-diske understøtter funktionen for genoptagelse af afspilning. Langsom afspilning Afspilning i slowmotion.* 1 Tryk på LOAD-feltet under skærmen, og læg disken i holderen med labelsiden opad. Tryk i lidt længere tid for at starte afspilningen. Vigtigt! Adaptere må ikke anvendes! Skift kapitler numre Gå trinvist gennem kapitler/numre på en disk. Sluk for Blu-ray-afspilleren Gode råd Menuerne VINKEL og BONUS VIEW Menuen OPSÆTNING 1 * Langsom afspilning Menuerne VINKEL og BONUS VIEW vises, såfremt AFSPILNINGSSTATUS er indstillet til UDVIDET i menuen OPSÆTNING, og oplysningerne er tilgængelige. Brug hovedmenuen til at lave dine egne indstillinger for afspilning. Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse. BEMÆRK! Hvis du har en Beo4 uden navigationsknap, skal du først trykke på den gule knap for at aktivere Blu-ray-afspillerens funktioner, f.eks. for at genoptage afspilningen.

17 17 Betjening med Beo4 Daglig brug DVD Tryk på DVD Tryk på MENU LIST 1 8 Vælg funktion Åbn menuoverlayen Tryk, og åbn SHIFT Vælg funktion PLAY Start afspilning PLAY Start afspilning STOP Tryk én gang for pause, og tryk igen for stop. Ved tredje tryk startes forfra på disken PLAY Genoptag afspilning STOP Tryk én gang for pause, og tryk igen for stop. Ved tredje tryk startes forfra på disken PLAY Genoptag afspilning STOP Sæt afspilning på pause Langsom afspilning Vis ét billede ad gangen PLAY Genoptag afspilning STOP Sæt afspilning på pause Langsom afspilning vis ét billede ad gangen PLAY Genoptag afspilning Gå trinvist gennem kapitler/ numre Søg under afspilning PLAY Genoptag afspilning Gå trinvist søg PLAY Genoptag afspilning TV Tryk på TV Tryk på Fjernsynsmenu Håndtering af diske På Beo4 skal du trykke to gange på MENU for at åbne fjernsynets hovedmenu, når DVD er valgt som kilde. Hvis formatet på en ilagt disk ikke genkendes, skubbes disken ud, og ILÆG vises i displayet. Undersøg disken for fejl såsom fingeraftryk ridser. Disken kan også have et inkompatibelt format. BEMÆRK! Hvis du har en Beo4 fjernbetjening uden navigationsknap, og du bliver bedt om at trykke på en farvet knap, skal du trykke to gange.

18 18 Skift lydtype og billedformat Mens du ser fjernsyn via tv-tuneren, kan du skifte mellem de tilgængelige lydtyper og justere billedformatet. Skift lydtype sprog Skift mellem tilgængelige lydtyper og sprog. Lyd Åbn lydtype* 1 Lyd Tryk gentagne gange for at skifte mellem tilgængelige lydtyper Vælg billedformat Fjernsynet tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget som muligt af skærmen, når du vælger en kilde, men du kan også selv vælge et format. Åbn Scene i displayet Vælg Billede i 1 3 på Beo5 displayet* 1 Vælg format* 2 Flyt billedet op ned* 3 FORMAT 1 FORMAT 2 FORMAT 3 Standard* 4 Til panoramabillede 4:3 Zoom Billedet justeres lodret Bred Til billede i ægte 16:9-bredformat Gode råd 3* 1 * Lyd og billede * Optimer Flyt billedet op ned 4 * Variant 2 På Beo4 skal du åbne SOUND for lydtyper og FORMAT for billedformater via menuen LIST. For at få vist SOUND og FORMAT i displayet på Beo4 skal du først føje dem til listen over funktioner i Beo4. Billedformatet optimeres, hvis du trykker på Optimer på Beo5. På Beo4 skal du trykke på centerknappen. Billedet kan kun flyttes op ned i Standard og Zoom. I Standard kan du vælge varianter af formatet, hvis du trykker på Variant på Beo5. På Beo4 skal du trykke på.

19 Brug Adaptive Sound Technology 19 For at optimere lydoplevelsen i din lytteposition kan du vælge at benytte en personlig lytteprofil, og du har endda mulighed for at rotere lyden, så den passer til, hvordan du sidder. Daglig brug Vælg lytteprofil Når du ser fjernsyn lytter til musik, kan du vælge din egen personligt indstillede lytteprofil for at optimere lyden i din lytteposition. Du kan også rotere profilens lyd, så den opleves, som om fjernsynet står lige foran dig. Adaptive Sound Technology skal være sat op og aktiveret. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Tryk på Præindstill. og/ Rotate Rotate Tryk på Vælg lytteprofil Roter lyden Fjernbetjening Automatisk valg af lytteprofiler For at drage fordel af denne opsætning skal du have adskillige højttalere og en Beo5 fjernbetjening. Hvis du kun har få højttalere en Beo4 fjernbetjening, anbefales denne opsætning ikke, og du bør derfor vælge opsætningen uden Adaptive Sound Technology, som også beskrives i brugervejledningen. Lyden skifter automatisk til lytteprofilen for fjernsynet, når dette tændes. For at få lyden til automatisk at skifte til en personlig lytteprofil, når du vælger en lydkilde, kan du indstille en AUDIOPROFIL i menuen LYDJUSTERING.

20 20

21 Indhold Installation og opsætning Sæt fjernsynet op 23 Rengøring 24 Tilslutningspaneler BeoVision Tilslutningspaneler BeoVision Førstegangsopsætning af fjernsynet Installation og opsætning

22 22 Sæt fjernsynet op Følg de retningslinjer for placering og tilslutning, der er beskrevet på denne og de følgende sider. Hos din forhandler finder du adskillige stande og vægbeslag at vælge imellem. Placer fjernsynet Når du placerer fjernsynet, skal du huske, at den indbyggede motor vil dreje og vippe fjernsynet til en foruddefineret position, når du tænder for det. Fjernsynet er meget tungt og bør derfor kun flyttes løftes af uddannede serviceteknikere, der bruger det rigtige udstyr. Ventilation Sørg for, at der er plads nok over og under skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation. Ventilationshullerne må ikke tildækkes. Hvis fjernsynet bliver overophedet (standbyindikatoren blinker, og en advarselsmeddelelse vises på skærmen), skal det sættes på standby, så det kan køle af. Det må ikke slukkes. Fjernsynet kan ikke bruges, mens det køler af. Motordrejestand vægbeslag Indstil det maksimale antal grader, som fjernsynet skal kunne dreje. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Hvis du har en motordrejestand et vægbeslag, skal der være plads nok rundt om fjernsynet til, at det kan drejes vippes frit. Vigtigt Vip/drej Frontglas Når fjernsynet monteres på en gulvstand et vægbeslag, kan det i mange tilfælde vippes og drejes. Det er dog kun nogle af standene, der kan vippes og drejes med fjernbetjeningen. Andre stande kan kun vippes manuelt. Hvis frontglasset revner på anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det s kan forårsage personskade. Du kan bestille et nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.

23 23 Oversigt BeoVision 7-55 Placering af tilslutningspaneler og andre vigtige ting. Oversigt BeoVision Dæksel over stik til midlertidige tilslutninger, f.eks. hovedtelefoner et kamera. Tryk ind for at åbne, og tryk igen for at lukke. 2 Dæksel over kortlæser og USB-port til softwareopdateringer (DVB-HD). Tryk ind for at åbne, og tryk igen for at lukke. 3 Monteringsbeslag til stand vægbeslag. 4 Dæksel over tilslutningspanelet. Her finder du også strømstikket. Træk ud forneden for at fjerne dækslet. Installation og opsætning Placering af tilslutningspaneler og andre vigtige ting Dæksel over kortlæser, USB-port til softwareopdateringer (DVB-HD) og stik til midlertidige tilslutninger, f.eks. hovedtelefoner et kamera. Tryk ind for at åbne, og tryk igen for at lukke. 2 Monteringsbeslag til stand vægbeslag. 3 Dæksel over tilslutningspanelet. Her finder du også strømstikket. Træk ud forneden for at fjerne dækslet. Rengøring Vedligeholdelse Skærm Kabinet og betjeningspanel Aldrig sprit Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Brug et mildt vinduesrensemiddel, og rengør skærmen let, uden at efterlade striber spor. Visse typer mikrofiberklude kan beskadige den optiske belægning på grund af deres slibende effekt. Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Brug aldrig sprit andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet.

24 24 Tilslutningspaneler BeoVision 7-55 Alt udstyr, som tilsluttes det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Udstyr, som tilsluttes sidetilslutningspanelet, kan registres i menuen TILSLUTNINGER. Ethernet* 1 Til internetforbindelse. DVB-S AERIAL OUT DVB-T/C VGA IN LINK TV OUT CINEMA CONTROL DVB-T/C* 2 Antenneindgangsstik til ekstern antenne/kabel-tv-net. DVB-S* 2 Antenneindgangsstik til et digitalt satellitsignal. PROJECTOR OUT A B C D DVI-D OUT HDMI IN CENTRE 1 AERIAL OUT Ikke i brug. VGA IN Stik til tilslutning af en HD-videokilde en computer. VIDEO IN L IN AV 1 R IN AV 5 SPDIF PUC STAND AV 2 TTL RS232 PUC 1+2 IR-IN CONTROL MASTER LINK 1 (SUB) 2 POWER 3 LINK LINK TV OUT Antenneudgang til fordeling af videosignaler til andre rum. SPDIF PUC Y Pb Pr AV 3 SPDIF PUC 4 5 CINEMA CONTROL Til et home automation-system. Y Pb Pr SPDIF PUC Analogue 6 PROJECTOR OUT (DVI-D OUT) Til tilslutning af en projektor. HDMI IN (A-D) Til en HDMI-videokilde (High Definition Multimedia Interface) en computer. Et HDMI-stik kan være optaget af indbygget videoudstyr. Kilderne kan registreres til alle AV-stikgrupperne. Antallet af HDMI-stik kan øges ved at slutte en HDMI Expander til HDMI C-stikket. ~ Strømstik Til tilslutning til lysnettet. AV 1 Stikgruppe til AV-tilslutning af en primær optager set-top box. Du kan også tilslutte andre former for ekstra videoudstyr. AV 2 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 3 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Fjernsynet holder en signalvej åben mellem en optager, der tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, og en skrivbar kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen. Dermed kan du indstille den kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen, til at tændes automatisk, og indstille den optager, der er tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, til tidsindstillet optagelse af kilden i AV 3-gruppen, forudsat at det tilsluttede udstyr understøtter disse funktioner. AV 4 Optaget af Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr). AV 5 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 6 (CAMERA) Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Stikgruppen kan også bruges til tilslutning af hovedtelefoner, et kamera et videokamera. Denne stikgruppe er placeret på sidetilslutningspanelet. Se illustrationen på side 25. PUC (AV 1-AV 3, AV 5-AV 6) Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et AV-stik. L-IN, R-IN (AV 5-AV 6) Højre og venstre Line-indgang. AV 6 er til lydtilslutning af f.eks. et kamera et videokamera. Gode råd Netledning og stik Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler. Slut stikket ~ i det primære tilslutningspanel på dit fjernsyn til en stikkontakt. IR-modtageren lyser rødt, og fjernsynet står på standby og er klar til brug. 1 * BEMÆRK! Opret kun forbindelse til et lokalt netværk (LAN), der ikke er forbundet med andre netværk uden for din lejlighed/dit hus/din bygning.

25 25 Visse stik på illustrationen af det primære tilslutningspanel kan være optaget af interne tilslutninger. Kablerne må ikke frakobles disse stik! VIDEO IN (AV 5-AV 6) Til et videosignal. AV 6 kan bruges til tilslutning af et kamera et videokamera. Y, Pb, Pr (AV 2-AV 3) Til videosignaler fra en ekstern kilde, f.eks. en HDTV-kilde. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik et digitalt lydstik. SPDIF (AV 1-AV 3, AV 5-AV 6) Digital lydindgang, f.eks. til lyd fra en dvd-afspiller. TTL/RS232 Kun til brug i hotelopsætninger. PUC 1+2 Til en ekstern IR-sender i forbindelse med hjemmebiografopsætninger en HDMI Expander. IR IN Til en ekstra IR-modtager, når fjernsynet er sat op med en projektor. STAND Til tilslutning af en motordrejestand. MASTER LINK Til et kompatibelt Bang & Olufsen musik- videosystem. Stikket bruges også til fordeling af lyd og billede i hele huset via BeoLink. Analogt (ANT.) Antenneindgangsstik til ekstern antenne/kabel-tv-net. CENTRE 1 Til tilslutning af en centerhøjttaler, f.eks. BeoLab 7. Se yderligere oplysninger i den brugervejledning, der følger med højttaleren. POWER LINK 1-6 Til tilslutning af eksterne højttalere i en surround sound-opsætning. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. 1 (SUB) Til tilslutning af op til to Bang & Olufsen subwoofere. En kabeldeler til sådanne tilslutninger kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler. S-VIDEO (AV 6) Til tilslutning af f.eks. en spillekonsol. PCMCIA Til isætning af et kort og et modul, der giver adgang til digitale satellitkanaler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om kompatible kort og modulkombinationer. SMARTCARD Til isætning af et kort og et modul, der giver adgang til digitale satellitkanaler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om kompatible kort og modulkombinationer. AV 6-stikgruppen er placeret på sidetilslutningspanelet. PHONES Til tilslutning af stereohovedtelefoner. > Drej lydstyrkehjulet hurtigt mod uret for at fjerne lyden fra højttalerne. (Beo4: Tryk i midten af -knappen). > Drej lydstyrkehjulet til en af siderne for at justere lydstyrken i hovedtelefonerne. (Beo4: Tryk på ). > Drej lydstyrkehjulet hurtigt mod uret for at gendanne lyden i højttalerne. (Beo4: Tryk i midten af -knappen). S-VIDEO VIDEO IN SPDIF BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskader! USB-porten ( ) bruges til softwareopdateringer. Porten er kun tilgængelig, hvis du har et DVBmodul (ekstraudstyr). Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. L IN R IN PUC PHONES Installation og opsætning 2 * DVB Antallet og typen af DVB-stik afhænger af, hvilket DVB-modul der er installeret i fjernsynet. BEMÆRK! Videooptagere kan kun tilsluttes stikgrupperne AV 1 og AV 2, da disse stikgrupper er de eneste, der kan bruges til videoudgang. Slut den primære optager til AV 1 og den sekundære optager til AV 2.

26 26 Tilslutningspaneler BeoVision 7-40 Alt udstyr, som tilsluttes det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Udstyr, som tilsluttes sidetilslutningspanelet, kan registres i menuen TILSLUTNINGER. PROJECTOR OUT (DVI-D OUT) Til tilslutning af en projektor. HDMI IN (A-D) Til en HDMI-videokilde (High Definition Multimedia Interface) en computer. Et HDMIstik kan være optaget af indbygget videoudstyr. Kilderne kan registreres til alle AV-stikgrupperne. Antallet af HDMI-stik kan øges ved at slutte en HDMI Expander til HDMI C-stikket. AV 1 Stikgruppe til AV-tilslutning af en primær optager set-top box. Du kan også tilslutte andre former for ekstra videoudstyr. AV 2 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 3 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Fjernsynet holder en signalvej åben mellem en optager, der tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, og en skrivbar kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen. Dermed kan du indstille den kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen, til at tændes automatisk, og indstille den optager, der er tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, til tidsindstillet optagelse af kilden i AV 3-gruppen, forudsat at det tilsluttede udstyr understøtter disse funktioner. AV 4 Optaget af Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr). AV 5 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 6 (CAMERA) Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Stikgruppen kan også bruges til tilslutning af hovedtelefoner, et kamera et videokamera. Denne stikgruppe er placeret på sidetilslutningspanelet. Se illustrationen på side 27. PROJECTOR OUT A B C D DVI-D OUT VIDEO IN L IN AV 1 SPDIF R IN AV 5 PUC SPDIF STAND AV 2 MASTER LINK PUC (AV 1-AV 3, AV 5-AV 6) Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et AV-stik. L-IN, R-IN (AV 5-AV 6) Højre og venstre Line-indgang. AV 6 er til lydtilslutning af f.eks. et kamera et videokamera. VIDEO IN (AV 5-AV 6) Til et videosignal. AV 6 kan bruges til tilslutning af et kamera et videokamera. Y, Pb, Pr (AV 2-AV 3) Til videosignaler fra en ekstern kilde, f.eks. en HDTV-kilde. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik et digitalt lydstik. PUC Y Y HDMI IN TTL RS232 PUC 1+2 IR-IN CONTROL Pb Pb Pr AV 3 Pr SPDIF SPDIF PUC PUC CINEMA CONTROL VGA IN SPDIF (AV 1-AV 3, AV 5-AV 6) Digital lydindgang, f.eks. til lyd fra en dvd-afspiller. TTL/RS232 Kun til brug i hotelopsætninger. PUC 1+2 Til en ekstern IR-sender i forbindelse med hjemmebiografopsætninger en HDMI Expander. IR IN Til en ekstra IR-modtager, når fjernsynet er sat op med en projektor. STAND Til tilslutning af en motordrejestand. 1 DVB-T/C 3 ANT Analogue 2 DVB-S LINK TV OUT CENTRE 1 1 (SUB) 2 POWER 3 LINK Gode råd Netledning og stik Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler. Slut stikket ~ i det primære tilslutningspanel på dit fjernsyn til en stikkontakt. IR-modtageren lyser rødt, og fjernsynet står på standby og er klar til brug.

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTB9225D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Hjælp og support 2 Brug skærmhjælp (brugervejledning)

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 Betjeningsvejledning TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 1 BA32503_001Xelos_3_1_DK.indd 1 12.10.2005 12:08:32 Uhr Indhold 2 Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Betjeningsenheder 4 5

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere