Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger."

Transkript

1 BeoVision 7

2

3 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter produktet. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der er beskrevet i denne hurtigvejledning, f.eks. timerfunktioner, automatisk standby samt redigering og navngivning af kanaler. Disse og andre funktioner er nærmere beskrevet i brugervejledningen til produktet. De forskellige vejledninger kan findes på Alle DVB-funktionerne beskrives i særskilte vejledninger. Vejledningerne opdateres, når der introduceres ny software med nye ændrede funktioner. På kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt. Alle servicespørgsmål skal i første omgang rettes til din Bang & Olufsen forhandler. Find nærmeste forhandler på vores website... Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel

4 ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn fugt. Produktet må h ikke udsættes for dryp stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på produktet. Tag netledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømforbindelsen helt. Afbryderen skal altid være nem at komme til. Symbolet med et lyn i en trekant advarer om uisoleret "farlig spænding" bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet med et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning. Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne hurtigvejledning. For at undgå personskade bør du kun bruge stande og vægbeslag, der er godkendt af Bang & Olufsen! Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade. Anbring ikke genstande oven på fjernsynet. Udsæt ikke fjernsynet for høj luftfugtighed, regn varme. Fjernsynet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold og ved stuetemperatur. Anvendes inden for et temperaturområde på ºC og i maks meters højde. Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen bliver overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur. Sørg for, at der er plads nok omkring fjernsynet til at sikre tilstrækkelig ventilation. Tilslut alle kabler, før du tænder for strømmen til fjernsynet nogen af de tilsluttede enheder. Placer ikke åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet. Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Fjernsynet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. Skærmen må ikke berøres med hårde spidse genstande. Der kan kun slukkes helt for strømmen til fjernsynet ved at tage stikket ud af stikkontakten. Afbryderen skal altid være nem at komme til. Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt beregnet til fjernsynet. Hvis du ændrer netledningens stik beskadiger netledningen, kan det påvirke fjernsynets lyd billedkvalitet.

5 Indhold Daglig brug 6 Brug fjernbetjeningen 8 Indledning Daglig brug 10 Se fjernsyn 12 Brug tekst-tv 14 Se fjernsyn via DVB-modulet 16 Brug Blu-ray-afspilleren 18 Skift lydtype og billedformat 19 Brug Adaptive Sound Technology Installation 22 Sæt fjernsynet op 23 Rengøring 24 Tilslutningspaneler BeoVision Tilslutningspaneler BeoVision Førstegangsopsætning af fjernsynet

6 6 Brug fjernbetjeningen Betjening med Beo5 Fjernsynet kan betjenes med Beo5 fjernbetjeningen. TV Softknap, rør ved displayet for at vælge* 1 Tænd for en kilde, vælg en funktion Gå tilbage gennem Beo5 displaybilleder Living Room TV V.MEM RADIO DTV N.MUSIC N.RADIO PC DVD CD + STOP Åbn Scene-knapper, såsom Zoner Højttaler Tryk igen for at gå tilbage Få vist tal for at vælge kanal Tryk igen for at gå tilbage Sæt afspilning optagelse på pause, stands den helt PLAY Start afspilning af en disk optagelse BACK Gå tilbage gennem menuer. Hold knappen nede for at lukke alle menuer STOP PLAY Vælg farvespecifikke funktioner* 2 Tryk på hjulet ud for farven Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra BACK Centerknap: Brug denne knap til at vælge og acceptere valg Navigationsknap til navigation til venstre, til højre, op og ned naviger i menuer ved at trykke på knappen i den ønskede retning Spol tilbage frem, søg bagud fremad Gå trinvist gennem kanaler optagelser Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler optagelser Standby Vigtigt se flere oplysninger på: 1* Om knapper 2* Farvede knapper Aktuel zone Softknapper på Beo5 Lysegrå knapper angiver, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper angiver, at du skal trykke på en fysisk knap. Tryk på hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap. Angiver den aktuelle zone på Beo5 med det navn, den fik under opsætningen. Afhængigt af den aktiverede kilde vises forskellige softknapper i displayet. Rør ved displayet for at aktivere funktionen.

7 7 Betjening med Beo4 Du kan også betjene fjernsynet med en Beo4 fjernbetjening. Når betjeningen med Beo4 adskiller sig fra betjeningen med Beo5, beskrives den separat. Daglig brug TV I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde funktion TV Tænd for fjernsynet* 3 DTV Tænd for DVB-modulet, og se digitalt fjernsyn DVD Tænd for Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr) TV LIGHT RADIO DTV DVD CD TEXT Vælg tekst-tv V.MEM TEXT A.MEM 0 9 Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer LIST Få vist ekstra "knapper" til funktioner kilder i displayet på Beo4. Brug til at gå trinvist gennem listen MENU Åbn hovedmenuen for den aktive kilde LIST 0 MENU Gå trinvist gennem kanaler Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler Spol tilbage frem, søg bagud fremad Navigationsknap til navigation til venstre, til højre, op og ned,, og naviger i menuer ved at trykke på knappen i den ønskede retning STOP PLAY Centerknap: Brug denne knap til at vælge og acceptere valg BACK Vælg farvespecifikke funktioner Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra STOP PLAY BACK Sæt afspilning optagelse på pause, stands den helt Start afspilning af en disk optagelse Gå tilbage gennem menuer og listen i Beo4. Hold knappen nede for at lukke alle menuer Standby 3* Beo4 knapper Visse knapper kan omkonfigureres under opsætningen. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. BEMÆRK! Se den brugervejledning, der følger med fjernbetjeningen, for generelle oplysninger om brugen af denne.

8 8 Indledning Du kan navigere i menuer og vælge indstillinger ved hjælp af fjernbetjeningen. Når du trykker på Menu, åbnes menuen for den valgte kilde. Skærm og menuer Oplysninger om den valgte kilde vises til højre i displayet. Du kan justere indstillingerne via skærmmenuerne. TV DVD Menu Vælg Tænd for fjernsynets zone fjernsynet Tænd for Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr) Vis menu Menunavn Valgmuligheder TV SETUP TUNING SLEEP TIMER PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS Informationsfelt select Eksempel på en skærmmenu Vigtigt Fjernbetjening På de første sider i denne hurtigvejledning finder du en oversigt over knapperne på Beo5 og Beo4. Se den brugervejledning, der følger med fjernbetjeningen, for generelle oplysninger om brugen af denne. I denne hurtigvejledning og brugervejledningen beskrives betjening med menuen FJERNBETJENING indstillet til NAVIGATIONSKNAP og fjernbetjeningen indstillet til Tilstand 1. Undlad at skifte tilstand under førstegangsopsætningen, da dette vil afbryde forløbet.

9 9 Daglig brug Naviger i menuer Når en menu vises på skærmen, kan du skifte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger indtaste data. Vælg mulighed/ indstilling 0 9 BACK BACK Indtast data Åbn undermenu/ gem indstilling Vælg mulighed Gå tilbage Hold nede for at gennem menuer lukke menuer Menuen FJERNBETJENING I menuen ØVRIGE MULIGHEDER kan du åbne menuen FJERNBETJENING. I denne menu skal du sætte fjernsynet op til betjening med en fjernbetjening med uden navigationsknap. Husk at indstille Beo4 fjernbetjeningen til den rigtige tilstand. Se brugervejledningen til Beo4, kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

10 10 Se fjernsyn Vælg en tv-kanal ved at trykke på et tal, skift til en anden kanal. Juster lydstyrken, og drej fjernsynet. Betjening med Beo5 Aktiver fjernsynskilden for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet Kanalnavn Kanalnummer Vælg en tv-kanal TV CHANNEL LIST CNN 1 2 DISCOVER 3 CWNBC 4 BBCWORLD SUPER CH 9 10 CRIME TV 11 CINEMA MOVIE NW Åbn en kanalliste Juster lydstyrken more select Angiver, at der er flere kanaler Drej fjernsynet Hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejestand, kan du dreje det med fjernbetjeningen. Sluk for fjernsynet Gode råd 1 * Fjernsynets positioner Position 1 er yderst til venstre, og Position 9 er yderst til højre. Position 5 er midterpositionen.

11 11 Betjening med Beo4 Daglig brug TV TV Tryk på Tryk på Forrige Vælg Aktiver tal Vælg kanal Vælg forrige kanal Vælg Vælg kanal Forrige kanal Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side Vælg kanal Aktiver tal Accepter Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side kanal, og accepter Juster lydstyrken. Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Drej til en af siderne for at slå lyden til igen Juster lydstyrken op ned Tryk i midten Tryk i midten for at slå for at slå lyden til igen lyden fra Stand Drej Drej Tryk på Tryk på Drej fjernsynet Vælg position* 1 Position 1-9 LIST Tryk for at Åbn STAND Drej finde STAND fjernsynet 1 9 Vælg position* 1 Tryk på Tryk på BEMÆRK! Standen skal kalibreres, før standfunktionen kan anvendes. Se side 29. Se desuden side 29 for oplysninger om forudindstilling af positioner, som fjernsynet skal dreje til.

12 12 Brug tekst-tv Betjen tekst-tv ved hjælp af menulinjen øverst på tekst-tvsiden pileknapperne på fjernbetjeningen. Betjening med Beo5 Vælg tekst-tv for at bruge disse funktioner Vælg tekst-tv Åbn startsiden på tekst-tv. Aktuel side Forstør tekst-tv-sider Gå til side Åbn tekst-tv-sider, du gerne vil se. PAGE MEMO1 POINT HALT LARGE SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Naviger fra en side til en anden Naviger, og marker på den aktuelle foregående tekst-tv-side, og åbn en ny side. Stop bladring i undersider Forstør tekst-tv-side Stop bladring i undersider Pilen angiver, at der er flere muligheder. Foretag indstillinger under OPRET, og få vist skjult tekst under VIS MEMO-sider MEMO er kun tilgængelig, når der er gemt MEMO-sider. Afslut tekst-tv Gode råd MARKER MEMO-sider Todelt skærm VIS Tryk på BACK for at vende tilbage til den foregående side. Markeringsfunktionen er kun tilgængelig, hvis din fjernbetjening har en navigationsknap, der er aktiveret. Gem en tekst-tv-side som en MEMO-side, så du hurtigt kan finde den igen. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Tryk på Tekst for at skifte mellem todelt skærm og fuld skærm, når tekst-tv er aktiveret. Gå til VIS, og tryk på centerknappen for at få vist skjult tekst på en tekst-tv-side.

13 13 Betjening med Beo4 Daglig brug Tekst Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning TEXT Tryk på Gå trinvist op ned i sider Gå til SIDE, og gå trinvist gennem sider Vælg side Gå til indekssider (100, 200, ) Gå trinvist Gå til SIDE, og gå trinvist op ned i gennem sider sider Vælg side Gå til MARKER Naviger på siden Skift mellem sidehenvisninger Vælg side Gå til MARKER Åbn side Skift mellem sidehenvisninger, og vælg side STOP Stop bladring Gå til STOP Tryk på Vælg underside 0 9 Start bladring igen STOP 0 9 Stop bladring Vælg underside Start bladring igen Gå til STOR Tryk for at skifte mellem øverste og nederste halvdel af siden og normal visning Gå til STOR Skift mellem øverste og nederste halvdel Tryk for at skifte mellem MEMO-sider Gå til MEMO, og skift mellem gemte MEMO-sider Skift mellem MEMO-sider Gå til MEMO, og skift mellem sider BACK Tryk på BACK Tryk på Tekst-tv-undertekster Timerprogrammering Hvis du ønsker automatisk visning af undertekster på en bestemt kanal, skal du gemme tekst-tv-siden med undertekster som MEMO-side 9. Tryk på Optag Menu, mens tekst-tv er aktiveret, for at programmere en timeroptagelse. BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et Master Link kabel, kan de gemte MEMO-sider ikke ses på begge fjernsyn. MEMO-sider skal gemmes manuelt på hvert enkelt fjernsyn.

14 14 Se fjernsyn via DVB-modulet Når dit fjernsyn er udstyret med et DVB-modul, kan du modtage digitale programmer via antenne, kabel og satellit, afhængigt af modulet. Betjening med Beo5 Aktiver DTV-kilden for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet og DVB-modulet DVB-funktion Beo4 knap Vælg en DTV-kanal RADIO PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION CHANNEL GROUPS SUBTITLES LANGUAGE AUDIO LANGUAGE SETUP CHANNEL LIST CA UNITS Åbn og brug menuoverlayen* 2 Gå trinvist gennem grupper Åbn en kanal- stationsliste Sluk for fjernsynet Gode råd DVB-brugervejledning Se DVB-brugervejledningen på for mere detaljerede og opdaterede oplysninger.

15 15 Betjening med Beo4 Daglig brug DTV DTV Tryk på Tryk på Vælg Aktiver tal, og vælg kanal Vælg 0 9 Vælg kanal Vælg funktion MENU 0 9 Tryk på Aktiver den ønskede funktion Grupper+ Grupper- Gå trinvist gennem grupper Gå trinvist gennem grupper Hold nede for Vælg side Vælg kanal Accepter at åbne kanalliste Hold nede for at åbne en kanalliste, vælg en side en kanal Accepter Tryk på Tryk på 2 * BEMÆRK! Tryk to gange på Menu for at åbne menuen TV-OPSÆTNING.

16 16 Brug Blu-ray-afspilleren Hvis dit fjernsyn er udstyret med en Blu-ray-afspiller (ekstraudstyr), kan du både se Blu-ray-diske og dvd'er. Med Blu-ray-diske vises menuen i blå farver, og med dvd'er vises menuen i røde farver. Betjening med Beo5 Aktiver Blu-ray-afspilleren som kilde for at bruge disse funktioner Tænd for Blu-ray-afspilleren Vælg en funktion Åbn forskellige menuer, f.eks. menuen INFO, for at flytte til en specifik titel et specifikt kapitel/tidspunkt. Skift lydspor/ undertekstsprog vinkel. INFO 1 DISC MENU 2 POPUP/TITLE 3 AUDIO 4 SUBTITLES 5 REPEAT 6 BONUS VIEW 7 DVD SETUP 8 Afspil en disk Sæt afspilning på pause, stands den Sæt afspilningen af en disk på pause, stands den helt. Ikke alle Blu-ray-diske understøtter funktionen for genoptagelse af afspilning. Langsom afspilning Afspilning i slowmotion.* 1 Tryk på LOAD-feltet under skærmen, og læg disken i holderen med labelsiden opad. Tryk i lidt længere tid for at starte afspilningen. Vigtigt! Adaptere må ikke anvendes! Skift kapitler numre Gå trinvist gennem kapitler/numre på en disk. Sluk for Blu-ray-afspilleren Gode råd Menuerne VINKEL og BONUS VIEW Menuen OPSÆTNING 1 * Langsom afspilning Menuerne VINKEL og BONUS VIEW vises, såfremt AFSPILNINGSSTATUS er indstillet til UDVIDET i menuen OPSÆTNING, og oplysningerne er tilgængelige. Brug hovedmenuen til at lave dine egne indstillinger for afspilning. Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse. BEMÆRK! Hvis du har en Beo4 uden navigationsknap, skal du først trykke på den gule knap for at aktivere Blu-ray-afspillerens funktioner, f.eks. for at genoptage afspilningen.

17 17 Betjening med Beo4 Daglig brug DVD Tryk på DVD Tryk på MENU LIST 1 8 Vælg funktion Åbn menuoverlayen Tryk, og åbn SHIFT Vælg funktion PLAY Start afspilning PLAY Start afspilning STOP Tryk én gang for pause, og tryk igen for stop. Ved tredje tryk startes forfra på disken PLAY Genoptag afspilning STOP Tryk én gang for pause, og tryk igen for stop. Ved tredje tryk startes forfra på disken PLAY Genoptag afspilning STOP Sæt afspilning på pause Langsom afspilning Vis ét billede ad gangen PLAY Genoptag afspilning STOP Sæt afspilning på pause Langsom afspilning vis ét billede ad gangen PLAY Genoptag afspilning Gå trinvist gennem kapitler/ numre Søg under afspilning PLAY Genoptag afspilning Gå trinvist søg PLAY Genoptag afspilning TV Tryk på TV Tryk på Fjernsynsmenu Håndtering af diske På Beo4 skal du trykke to gange på MENU for at åbne fjernsynets hovedmenu, når DVD er valgt som kilde. Hvis formatet på en ilagt disk ikke genkendes, skubbes disken ud, og ILÆG vises i displayet. Undersøg disken for fejl såsom fingeraftryk ridser. Disken kan også have et inkompatibelt format. BEMÆRK! Hvis du har en Beo4 fjernbetjening uden navigationsknap, og du bliver bedt om at trykke på en farvet knap, skal du trykke to gange.

18 18 Skift lydtype og billedformat Mens du ser fjernsyn via tv-tuneren, kan du skifte mellem de tilgængelige lydtyper og justere billedformatet. Skift lydtype sprog Skift mellem tilgængelige lydtyper og sprog. Lyd Åbn lydtype* 1 Lyd Tryk gentagne gange for at skifte mellem tilgængelige lydtyper Vælg billedformat Fjernsynet tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget som muligt af skærmen, når du vælger en kilde, men du kan også selv vælge et format. Åbn Scene i displayet Vælg Billede i 1 3 på Beo5 displayet* 1 Vælg format* 2 Flyt billedet op ned* 3 FORMAT 1 FORMAT 2 FORMAT 3 Standard* 4 Til panoramabillede 4:3 Zoom Billedet justeres lodret Bred Til billede i ægte 16:9-bredformat Gode råd 3* 1 * Lyd og billede * Optimer Flyt billedet op ned 4 * Variant 2 På Beo4 skal du åbne SOUND for lydtyper og FORMAT for billedformater via menuen LIST. For at få vist SOUND og FORMAT i displayet på Beo4 skal du først føje dem til listen over funktioner i Beo4. Billedformatet optimeres, hvis du trykker på Optimer på Beo5. På Beo4 skal du trykke på centerknappen. Billedet kan kun flyttes op ned i Standard og Zoom. I Standard kan du vælge varianter af formatet, hvis du trykker på Variant på Beo5. På Beo4 skal du trykke på.

19 Brug Adaptive Sound Technology 19 For at optimere lydoplevelsen i din lytteposition kan du vælge at benytte en personlig lytteprofil, og du har endda mulighed for at rotere lyden, så den passer til, hvordan du sidder. Daglig brug Vælg lytteprofil Når du ser fjernsyn lytter til musik, kan du vælge din egen personligt indstillede lytteprofil for at optimere lyden i din lytteposition. Du kan også rotere profilens lyd, så den opleves, som om fjernsynet står lige foran dig. Adaptive Sound Technology skal være sat op og aktiveret. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Tryk på Præindstill. og/ Rotate Rotate Tryk på Vælg lytteprofil Roter lyden Fjernbetjening Automatisk valg af lytteprofiler For at drage fordel af denne opsætning skal du have adskillige højttalere og en Beo5 fjernbetjening. Hvis du kun har få højttalere en Beo4 fjernbetjening, anbefales denne opsætning ikke, og du bør derfor vælge opsætningen uden Adaptive Sound Technology, som også beskrives i brugervejledningen. Lyden skifter automatisk til lytteprofilen for fjernsynet, når dette tændes. For at få lyden til automatisk at skifte til en personlig lytteprofil, når du vælger en lydkilde, kan du indstille en AUDIOPROFIL i menuen LYDJUSTERING.

20 20

21 Indhold Installation og opsætning Sæt fjernsynet op 23 Rengøring 24 Tilslutningspaneler BeoVision Tilslutningspaneler BeoVision Førstegangsopsætning af fjernsynet Installation og opsætning

22 22 Sæt fjernsynet op Følg de retningslinjer for placering og tilslutning, der er beskrevet på denne og de følgende sider. Hos din forhandler finder du adskillige stande og vægbeslag at vælge imellem. Placer fjernsynet Når du placerer fjernsynet, skal du huske, at den indbyggede motor vil dreje og vippe fjernsynet til en foruddefineret position, når du tænder for det. Fjernsynet er meget tungt og bør derfor kun flyttes løftes af uddannede serviceteknikere, der bruger det rigtige udstyr. Ventilation Sørg for, at der er plads nok over og under skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation. Ventilationshullerne må ikke tildækkes. Hvis fjernsynet bliver overophedet (standbyindikatoren blinker, og en advarselsmeddelelse vises på skærmen), skal det sættes på standby, så det kan køle af. Det må ikke slukkes. Fjernsynet kan ikke bruges, mens det køler af. Motordrejestand vægbeslag Indstil det maksimale antal grader, som fjernsynet skal kunne dreje. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Hvis du har en motordrejestand et vægbeslag, skal der være plads nok rundt om fjernsynet til, at det kan drejes vippes frit. Vigtigt Vip/drej Frontglas Når fjernsynet monteres på en gulvstand et vægbeslag, kan det i mange tilfælde vippes og drejes. Det er dog kun nogle af standene, der kan vippes og drejes med fjernbetjeningen. Andre stande kan kun vippes manuelt. Hvis frontglasset revner på anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det s kan forårsage personskade. Du kan bestille et nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.

23 23 Oversigt BeoVision 7-55 Placering af tilslutningspaneler og andre vigtige ting. Oversigt BeoVision Dæksel over stik til midlertidige tilslutninger, f.eks. hovedtelefoner et kamera. Tryk ind for at åbne, og tryk igen for at lukke. 2 Dæksel over kortlæser og USB-port til softwareopdateringer (DVB-HD). Tryk ind for at åbne, og tryk igen for at lukke. 3 Monteringsbeslag til stand vægbeslag. 4 Dæksel over tilslutningspanelet. Her finder du også strømstikket. Træk ud forneden for at fjerne dækslet. Installation og opsætning Placering af tilslutningspaneler og andre vigtige ting Dæksel over kortlæser, USB-port til softwareopdateringer (DVB-HD) og stik til midlertidige tilslutninger, f.eks. hovedtelefoner et kamera. Tryk ind for at åbne, og tryk igen for at lukke. 2 Monteringsbeslag til stand vægbeslag. 3 Dæksel over tilslutningspanelet. Her finder du også strømstikket. Træk ud forneden for at fjerne dækslet. Rengøring Vedligeholdelse Skærm Kabinet og betjeningspanel Aldrig sprit Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Brug et mildt vinduesrensemiddel, og rengør skærmen let, uden at efterlade striber spor. Visse typer mikrofiberklude kan beskadige den optiske belægning på grund af deres slibende effekt. Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Brug aldrig sprit andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet.

24 24 Tilslutningspaneler BeoVision 7-55 Alt udstyr, som tilsluttes det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Udstyr, som tilsluttes sidetilslutningspanelet, kan registres i menuen TILSLUTNINGER. Ethernet* 1 Til internetforbindelse. DVB-S AERIAL OUT DVB-T/C VGA IN LINK TV OUT CINEMA CONTROL DVB-T/C* 2 Antenneindgangsstik til ekstern antenne/kabel-tv-net. DVB-S* 2 Antenneindgangsstik til et digitalt satellitsignal. PROJECTOR OUT A B C D DVI-D OUT HDMI IN CENTRE 1 AERIAL OUT Ikke i brug. VGA IN Stik til tilslutning af en HD-videokilde en computer. VIDEO IN L IN AV 1 R IN AV 5 SPDIF PUC STAND AV 2 TTL RS232 PUC 1+2 IR-IN CONTROL MASTER LINK 1 (SUB) 2 POWER 3 LINK LINK TV OUT Antenneudgang til fordeling af videosignaler til andre rum. SPDIF PUC Y Pb Pr AV 3 SPDIF PUC 4 5 CINEMA CONTROL Til et home automation-system. Y Pb Pr SPDIF PUC Analogue 6 PROJECTOR OUT (DVI-D OUT) Til tilslutning af en projektor. HDMI IN (A-D) Til en HDMI-videokilde (High Definition Multimedia Interface) en computer. Et HDMI-stik kan være optaget af indbygget videoudstyr. Kilderne kan registreres til alle AV-stikgrupperne. Antallet af HDMI-stik kan øges ved at slutte en HDMI Expander til HDMI C-stikket. ~ Strømstik Til tilslutning til lysnettet. AV 1 Stikgruppe til AV-tilslutning af en primær optager set-top box. Du kan også tilslutte andre former for ekstra videoudstyr. AV 2 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 3 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Fjernsynet holder en signalvej åben mellem en optager, der tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, og en skrivbar kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen. Dermed kan du indstille den kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen, til at tændes automatisk, og indstille den optager, der er tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, til tidsindstillet optagelse af kilden i AV 3-gruppen, forudsat at det tilsluttede udstyr understøtter disse funktioner. AV 4 Optaget af Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr). AV 5 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 6 (CAMERA) Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Stikgruppen kan også bruges til tilslutning af hovedtelefoner, et kamera et videokamera. Denne stikgruppe er placeret på sidetilslutningspanelet. Se illustrationen på side 25. PUC (AV 1-AV 3, AV 5-AV 6) Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et AV-stik. L-IN, R-IN (AV 5-AV 6) Højre og venstre Line-indgang. AV 6 er til lydtilslutning af f.eks. et kamera et videokamera. Gode råd Netledning og stik Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler. Slut stikket ~ i det primære tilslutningspanel på dit fjernsyn til en stikkontakt. IR-modtageren lyser rødt, og fjernsynet står på standby og er klar til brug. 1 * BEMÆRK! Opret kun forbindelse til et lokalt netværk (LAN), der ikke er forbundet med andre netværk uden for din lejlighed/dit hus/din bygning.

25 25 Visse stik på illustrationen af det primære tilslutningspanel kan være optaget af interne tilslutninger. Kablerne må ikke frakobles disse stik! VIDEO IN (AV 5-AV 6) Til et videosignal. AV 6 kan bruges til tilslutning af et kamera et videokamera. Y, Pb, Pr (AV 2-AV 3) Til videosignaler fra en ekstern kilde, f.eks. en HDTV-kilde. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik et digitalt lydstik. SPDIF (AV 1-AV 3, AV 5-AV 6) Digital lydindgang, f.eks. til lyd fra en dvd-afspiller. TTL/RS232 Kun til brug i hotelopsætninger. PUC 1+2 Til en ekstern IR-sender i forbindelse med hjemmebiografopsætninger en HDMI Expander. IR IN Til en ekstra IR-modtager, når fjernsynet er sat op med en projektor. STAND Til tilslutning af en motordrejestand. MASTER LINK Til et kompatibelt Bang & Olufsen musik- videosystem. Stikket bruges også til fordeling af lyd og billede i hele huset via BeoLink. Analogt (ANT.) Antenneindgangsstik til ekstern antenne/kabel-tv-net. CENTRE 1 Til tilslutning af en centerhøjttaler, f.eks. BeoLab 7. Se yderligere oplysninger i den brugervejledning, der følger med højttaleren. POWER LINK 1-6 Til tilslutning af eksterne højttalere i en surround sound-opsætning. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. 1 (SUB) Til tilslutning af op til to Bang & Olufsen subwoofere. En kabeldeler til sådanne tilslutninger kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler. S-VIDEO (AV 6) Til tilslutning af f.eks. en spillekonsol. PCMCIA Til isætning af et kort og et modul, der giver adgang til digitale satellitkanaler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om kompatible kort og modulkombinationer. SMARTCARD Til isætning af et kort og et modul, der giver adgang til digitale satellitkanaler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om kompatible kort og modulkombinationer. AV 6-stikgruppen er placeret på sidetilslutningspanelet. PHONES Til tilslutning af stereohovedtelefoner. > Drej lydstyrkehjulet hurtigt mod uret for at fjerne lyden fra højttalerne. (Beo4: Tryk i midten af -knappen). > Drej lydstyrkehjulet til en af siderne for at justere lydstyrken i hovedtelefonerne. (Beo4: Tryk på ). > Drej lydstyrkehjulet hurtigt mod uret for at gendanne lyden i højttalerne. (Beo4: Tryk i midten af -knappen). S-VIDEO VIDEO IN SPDIF BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskader! USB-porten ( ) bruges til softwareopdateringer. Porten er kun tilgængelig, hvis du har et DVBmodul (ekstraudstyr). Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. L IN R IN PUC PHONES Installation og opsætning 2 * DVB Antallet og typen af DVB-stik afhænger af, hvilket DVB-modul der er installeret i fjernsynet. BEMÆRK! Videooptagere kan kun tilsluttes stikgrupperne AV 1 og AV 2, da disse stikgrupper er de eneste, der kan bruges til videoudgang. Slut den primære optager til AV 1 og den sekundære optager til AV 2.

26 26 Tilslutningspaneler BeoVision 7-40 Alt udstyr, som tilsluttes det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Udstyr, som tilsluttes sidetilslutningspanelet, kan registres i menuen TILSLUTNINGER. PROJECTOR OUT (DVI-D OUT) Til tilslutning af en projektor. HDMI IN (A-D) Til en HDMI-videokilde (High Definition Multimedia Interface) en computer. Et HDMIstik kan være optaget af indbygget videoudstyr. Kilderne kan registreres til alle AV-stikgrupperne. Antallet af HDMI-stik kan øges ved at slutte en HDMI Expander til HDMI C-stikket. AV 1 Stikgruppe til AV-tilslutning af en primær optager set-top box. Du kan også tilslutte andre former for ekstra videoudstyr. AV 2 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 3 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Fjernsynet holder en signalvej åben mellem en optager, der tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, og en skrivbar kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen. Dermed kan du indstille den kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen, til at tændes automatisk, og indstille den optager, der er tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, til tidsindstillet optagelse af kilden i AV 3-gruppen, forudsat at det tilsluttede udstyr understøtter disse funktioner. AV 4 Optaget af Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr). AV 5 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 6 (CAMERA) Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Stikgruppen kan også bruges til tilslutning af hovedtelefoner, et kamera et videokamera. Denne stikgruppe er placeret på sidetilslutningspanelet. Se illustrationen på side 27. PROJECTOR OUT A B C D DVI-D OUT VIDEO IN L IN AV 1 SPDIF R IN AV 5 PUC SPDIF STAND AV 2 MASTER LINK PUC (AV 1-AV 3, AV 5-AV 6) Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et AV-stik. L-IN, R-IN (AV 5-AV 6) Højre og venstre Line-indgang. AV 6 er til lydtilslutning af f.eks. et kamera et videokamera. VIDEO IN (AV 5-AV 6) Til et videosignal. AV 6 kan bruges til tilslutning af et kamera et videokamera. Y, Pb, Pr (AV 2-AV 3) Til videosignaler fra en ekstern kilde, f.eks. en HDTV-kilde. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik et digitalt lydstik. PUC Y Y HDMI IN TTL RS232 PUC 1+2 IR-IN CONTROL Pb Pb Pr AV 3 Pr SPDIF SPDIF PUC PUC CINEMA CONTROL VGA IN SPDIF (AV 1-AV 3, AV 5-AV 6) Digital lydindgang, f.eks. til lyd fra en dvd-afspiller. TTL/RS232 Kun til brug i hotelopsætninger. PUC 1+2 Til en ekstern IR-sender i forbindelse med hjemmebiografopsætninger en HDMI Expander. IR IN Til en ekstra IR-modtager, når fjernsynet er sat op med en projektor. STAND Til tilslutning af en motordrejestand. 1 DVB-T/C 3 ANT Analogue 2 DVB-S LINK TV OUT CENTRE 1 1 (SUB) 2 POWER 3 LINK Gode råd Netledning og stik Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler. Slut stikket ~ i det primære tilslutningspanel på dit fjernsyn til en stikkontakt. IR-modtageren lyser rødt, og fjernsynet står på standby og er klar til brug.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.com/guides BeoVision 10 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger.

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger. BeoSystem 3 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på BeoVision 10 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagbeklædning fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Forholdsregler Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING

Skærmmenuer INDSTILLING REDIGER KANALER TILFØJ KANALER AUTOMATISK INDSTILLING BeoVision 7 Tillæg Skærmmenuer Dette tillæg indeholder rettelser til vejledningen og håndbogen. Størstedelen af rettelserne er til skærmmenuerne, menuen TILSLUTNINGER og stikpanelerne. KANALGRUPPER INDSTILLING

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning Vejledningen og håndbogen Vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om den mere avancerede betjening

Læs mere

BeoSystem 3. Vejledning

BeoSystem 3. Vejledning BeoSystem 3 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system.

Højttalertilslutninger surround sound, 22 Sådan integrerer du dit fjernsyn i et surround sound-system. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af B&O PLAY produktet samt tilsluttet udstyr. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken beklædning eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

BeoVision 8-40. Vejledning

BeoVision 8-40. Vejledning BeoVision 8-40 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoVision 9. Vejledning

BeoVision 9. Vejledning BeoVision 9 Vejledning Forholdsregler Sørg for, at produktet opsættes, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Anbring produktet på en solid og stabil overflade.

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

BeoVision MX 8000. Vejledning

BeoVision MX 8000. Vejledning BeoVision MX 8000 Vejledning BeoVision Avant Guide Hvis du mister eller beskadiger CD-ROM en, der hører til BeoVision MX 8000, kan du også finde oplysningerne på Bang & Olufsens website: www.bang-olufsen.com

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6.

Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Beo6 Vejledning Indhold Produktdokumentation, 4 Oplysninger om den dokumentation, der følger med Beo6. Brug Beo6, 5 Sådan bruges knapperne i displayet på Beo6 og de fysiske knapper. Betjen produkter, som

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af BEOLAB 8000 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 27 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoVision 7 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Blu-ray-menuoversigt, 4 Oversigt over Blu-ray-menuen. Naviger i menuer, 5 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening.

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision Avant. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

BeoVision 4. Håndbog

BeoVision 4. Håndbog BeoVision 4 Håndbog BeoVision 4 omfatter de produkter, der er vist til højre. Der henvises til de enkelte dele ved hjælp af deres navne i vejledningen og håndbogen. Der henvises til hele opsætningen som

Læs mere

BeoVision MX 4200. Vejledning

BeoVision MX 4200. Vejledning BeoVision MX 4200 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler,

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

BeoVision 6. Håndbog

BeoVision 6. Håndbog BeoVision 6 Håndbog 3 Indholdsfortegnelser i håndbogen Indholdet af denne håndbog er inddelt i kapitler. Hvert kapitel indledes med en detaljeret indholdsfortegnelse med sidehenvisninger. Tekst skrevet

Læs mere

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt.

Kære kunde. På www.bang-olufsen.com kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt. BeoSound 5 Encore Kære kunde Kom godt i gang-vejledningen indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer

Læs mere

BeoRemote One. BeoRemote One BT

BeoRemote One. BeoRemote One BT BT Kære kunde Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om og beskriver dens funktioner i detaljer. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger. Vejledningen opdateres regelmæssigt, så den

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology.

Adaptive Sound Technology, 25 Sådan sættes højttalerne op, og sådan optimeres lyden med Adaptive Sound Technology. BeoSystem 3 Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises, når fjernsynet

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

BeoVision 7. Vejledning

BeoVision 7. Vejledning BeoVision 7 Vejledning Vejledning og Håndbog Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening, tilslutning

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

BeoVision 6. Vejledning

BeoVision 6. Vejledning BeoVision 6 Vejledning BeoVision Avant Guide Oplysningerne på CD-ROM en findes også på Bang & Olufsens website; www.bang-olufsen.com eller du kan kontakte din forhandler. Forklaring på de symboler, der

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere