Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære kunde. De forskellige vejledninger kan findes på www.bang-olufsen.dk/brugervejledninger."

Transkript

1 BeoVision 7

2

3 Kære kunde Denne hurtigvejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og opsætter produktet. Fjernsynet har flere funktioner end dem, der er beskrevet i denne hurtigvejledning, f.eks. timerfunktioner, automatisk standby samt redigering og navngivning af kanaler. Disse og andre funktioner er nærmere beskrevet i brugervejledningen til produktet. De forskellige vejledninger kan findes på Alle DVB-funktionerne beskrives i særskilte vejledninger. Vejledningerne opdateres, når der introduceres ny software med nye ændrede funktioner. På kan du desuden finde yderligere oplysninger samt relevante spørgsmål og svar om dit produkt. Alle servicespørgsmål skal i første omgang rettes til din Bang & Olufsen forhandler. Find nærmeste forhandler på vores website... Tekniske specifikationer, funktioner og brug heraf kan ændres uden varsel

4 ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn fugt. Produktet må h ikke udsættes for dryp stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på produktet. Tag netledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømforbindelsen helt. Afbryderen skal altid være nem at komme til. Symbolet med et lyn i en trekant advarer om uisoleret "farlig spænding" bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet med et udråbstegn i en trekant gør brugeren opmærksom på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner, som kan findes i produktets vejledning. Forholdsregler Sørg for, at fjernsynet placeres, opsættes og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne hurtigvejledning. For at undgå personskade bør du kun bruge stande og vægbeslag, der er godkendt af Bang & Olufsen! Anbring fjernsynet på en solid og stabil overflade. Anbring ikke genstande oven på fjernsynet. Udsæt ikke fjernsynet for høj luftfugtighed, regn varme. Fjernsynet er udelukkende beregnet til indendørsanvendelse under tørre forhold og ved stuetemperatur. Anvendes inden for et temperaturområde på ºC og i maks meters højde. Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys direkte under kunstig belysning (f.eks. en spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed. Hvis skærmen bliver overophedet, kan der forekomme sorte pletter i billedet. Pletterne forsvinder, når fjernsynet atter får den normale temperatur. Sørg for, at der er plads nok omkring fjernsynet til at sikre tilstrækkelig ventilation. Tilslut alle kabler, før du tænder for strømmen til fjernsynet nogen af de tilsluttede enheder. Placer ikke åben ild, såsom tændte stearinlys, på apparatet. Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Fjernsynet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere. Skærmen må ikke berøres med hårde spidse genstande. Der kan kun slukkes helt for strømmen til fjernsynet ved at tage stikket ud af stikkontakten. Afbryderen skal altid være nem at komme til. Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt beregnet til fjernsynet. Hvis du ændrer netledningens stik beskadiger netledningen, kan det påvirke fjernsynets lyd billedkvalitet.

5 Indhold Daglig brug 6 Brug fjernbetjeningen 8 Indledning Daglig brug 10 Se fjernsyn 12 Brug tekst-tv 14 Se fjernsyn via DVB-modulet 16 Brug Blu-ray-afspilleren 18 Skift lydtype og billedformat 19 Brug Adaptive Sound Technology Installation 22 Sæt fjernsynet op 23 Rengøring 24 Tilslutningspaneler BeoVision Tilslutningspaneler BeoVision Førstegangsopsætning af fjernsynet

6 6 Brug fjernbetjeningen Betjening med Beo5 Fjernsynet kan betjenes med Beo5 fjernbetjeningen. TV Softknap, rør ved displayet for at vælge* 1 Tænd for en kilde, vælg en funktion Gå tilbage gennem Beo5 displaybilleder Living Room TV V.MEM RADIO DTV N.MUSIC N.RADIO PC DVD CD + STOP Åbn Scene-knapper, såsom Zoner Højttaler Tryk igen for at gå tilbage Få vist tal for at vælge kanal Tryk igen for at gå tilbage Sæt afspilning optagelse på pause, stands den helt PLAY Start afspilning af en disk optagelse BACK Gå tilbage gennem menuer. Hold knappen nede for at lukke alle menuer STOP PLAY Vælg farvespecifikke funktioner* 2 Tryk på hjulet ud for farven Drej for at justere lydstyrken Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra BACK Centerknap: Brug denne knap til at vælge og acceptere valg Navigationsknap til navigation til venstre, til højre, op og ned naviger i menuer ved at trykke på knappen i den ønskede retning Spol tilbage frem, søg bagud fremad Gå trinvist gennem kanaler optagelser Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler optagelser Standby Vigtigt se flere oplysninger på: 1* Om knapper 2* Farvede knapper Aktuel zone Softknapper på Beo5 Lysegrå knapper angiver, at du skal trykke på en tekst i displayet. Mørkegrå knapper angiver, at du skal trykke på en fysisk knap. Tryk på hjulet ud for farven for at aktivere en farvet knap. Angiver den aktuelle zone på Beo5 med det navn, den fik under opsætningen. Afhængigt af den aktiverede kilde vises forskellige softknapper i displayet. Rør ved displayet for at aktivere funktionen.

7 7 Betjening med Beo4 Du kan også betjene fjernsynet med en Beo4 fjernbetjening. Når betjeningen med Beo4 adskiller sig fra betjeningen med Beo5, beskrives den separat. Daglig brug TV I displayet på Beo4 kan du se den aktiverede kilde funktion TV Tænd for fjernsynet* 3 DTV Tænd for DVB-modulet, og se digitalt fjernsyn DVD Tænd for Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr) TV LIGHT RADIO DTV DVD CD TEXT Vælg tekst-tv V.MEM TEXT A.MEM 0 9 Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer LIST Få vist ekstra "knapper" til funktioner kilder i displayet på Beo4. Brug til at gå trinvist gennem listen MENU Åbn hovedmenuen for den aktive kilde LIST 0 MENU Gå trinvist gennem kanaler Hold knappen nede for at gå gennem flere kanaler Spol tilbage frem, søg bagud fremad Navigationsknap til navigation til venstre, til højre, op og ned,, og naviger i menuer ved at trykke på knappen i den ønskede retning STOP PLAY Centerknap: Brug denne knap til at vælge og acceptere valg BACK Vælg farvespecifikke funktioner Juster lydstyrken Tryk i midten af knappen for at slå lyden fra STOP PLAY BACK Sæt afspilning optagelse på pause, stands den helt Start afspilning af en disk optagelse Gå tilbage gennem menuer og listen i Beo4. Hold knappen nede for at lukke alle menuer Standby 3* Beo4 knapper Visse knapper kan omkonfigureres under opsætningen. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. BEMÆRK! Se den brugervejledning, der følger med fjernbetjeningen, for generelle oplysninger om brugen af denne.

8 8 Indledning Du kan navigere i menuer og vælge indstillinger ved hjælp af fjernbetjeningen. Når du trykker på Menu, åbnes menuen for den valgte kilde. Skærm og menuer Oplysninger om den valgte kilde vises til højre i displayet. Du kan justere indstillingerne via skærmmenuerne. TV DVD Menu Vælg Tænd for fjernsynets zone fjernsynet Tænd for Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr) Vis menu Menunavn Valgmuligheder TV SETUP TUNING SLEEP TIMER PLAY TIMER OPTIONS STAND POSITIONS Informationsfelt select Eksempel på en skærmmenu Vigtigt Fjernbetjening På de første sider i denne hurtigvejledning finder du en oversigt over knapperne på Beo5 og Beo4. Se den brugervejledning, der følger med fjernbetjeningen, for generelle oplysninger om brugen af denne. I denne hurtigvejledning og brugervejledningen beskrives betjening med menuen FJERNBETJENING indstillet til NAVIGATIONSKNAP og fjernbetjeningen indstillet til Tilstand 1. Undlad at skifte tilstand under førstegangsopsætningen, da dette vil afbryde forløbet.

9 9 Daglig brug Naviger i menuer Når en menu vises på skærmen, kan du skifte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger indtaste data. Vælg mulighed/ indstilling 0 9 BACK BACK Indtast data Åbn undermenu/ gem indstilling Vælg mulighed Gå tilbage Hold nede for at gennem menuer lukke menuer Menuen FJERNBETJENING I menuen ØVRIGE MULIGHEDER kan du åbne menuen FJERNBETJENING. I denne menu skal du sætte fjernsynet op til betjening med en fjernbetjening med uden navigationsknap. Husk at indstille Beo4 fjernbetjeningen til den rigtige tilstand. Se brugervejledningen til Beo4, kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger.

10 10 Se fjernsyn Vælg en tv-kanal ved at trykke på et tal, skift til en anden kanal. Juster lydstyrken, og drej fjernsynet. Betjening med Beo5 Aktiver fjernsynskilden for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet Kanalnavn Kanalnummer Vælg en tv-kanal TV CHANNEL LIST CNN 1 2 DISCOVER 3 CWNBC 4 BBCWORLD SUPER CH 9 10 CRIME TV 11 CINEMA MOVIE NW Åbn en kanalliste Juster lydstyrken more select Angiver, at der er flere kanaler Drej fjernsynet Hvis fjernsynet er udstyret med en motordrejestand, kan du dreje det med fjernbetjeningen. Sluk for fjernsynet Gode råd 1 * Fjernsynets positioner Position 1 er yderst til venstre, og Position 9 er yderst til højre. Position 5 er midterpositionen.

11 11 Betjening med Beo4 Daglig brug TV TV Tryk på Tryk på Forrige Vælg Aktiver tal Vælg kanal Vælg forrige kanal Vælg Vælg kanal Forrige kanal Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side Vælg kanal Aktiver tal Accepter Hold nede for at åbne kanalliste Vælg side kanal, og accepter Juster lydstyrken. Drej hurtigt mod uret for at slå lyden fra Drej til en af siderne for at slå lyden til igen Juster lydstyrken op ned Tryk i midten Tryk i midten for at slå for at slå lyden til igen lyden fra Stand Drej Drej Tryk på Tryk på Drej fjernsynet Vælg position* 1 Position 1-9 LIST Tryk for at Åbn STAND Drej finde STAND fjernsynet 1 9 Vælg position* 1 Tryk på Tryk på BEMÆRK! Standen skal kalibreres, før standfunktionen kan anvendes. Se side 29. Se desuden side 29 for oplysninger om forudindstilling af positioner, som fjernsynet skal dreje til.

12 12 Brug tekst-tv Betjen tekst-tv ved hjælp af menulinjen øverst på tekst-tvsiden pileknapperne på fjernbetjeningen. Betjening med Beo5 Vælg tekst-tv for at bruge disse funktioner Vælg tekst-tv Åbn startsiden på tekst-tv. Aktuel side Forstør tekst-tv-sider Gå til side Åbn tekst-tv-sider, du gerne vil se. PAGE MEMO1 POINT HALT LARGE SETUP P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34 Naviger fra en side til en anden Naviger, og marker på den aktuelle foregående tekst-tv-side, og åbn en ny side. Stop bladring i undersider Forstør tekst-tv-side Stop bladring i undersider Pilen angiver, at der er flere muligheder. Foretag indstillinger under OPRET, og få vist skjult tekst under VIS MEMO-sider MEMO er kun tilgængelig, når der er gemt MEMO-sider. Afslut tekst-tv Gode råd MARKER MEMO-sider Todelt skærm VIS Tryk på BACK for at vende tilbage til den foregående side. Markeringsfunktionen er kun tilgængelig, hvis din fjernbetjening har en navigationsknap, der er aktiveret. Gem en tekst-tv-side som en MEMO-side, så du hurtigt kan finde den igen. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Tryk på Tekst for at skifte mellem todelt skærm og fuld skærm, når tekst-tv er aktiveret. Gå til VIS, og tryk på centerknappen for at få vist skjult tekst på en tekst-tv-side.

13 13 Betjening med Beo4 Daglig brug Tekst Tryk gentagne gange for at ændre skærmvisning TEXT Tryk på Gå trinvist op ned i sider Gå til SIDE, og gå trinvist gennem sider Vælg side Gå til indekssider (100, 200, ) Gå trinvist Gå til SIDE, og gå trinvist op ned i gennem sider sider Vælg side Gå til MARKER Naviger på siden Skift mellem sidehenvisninger Vælg side Gå til MARKER Åbn side Skift mellem sidehenvisninger, og vælg side STOP Stop bladring Gå til STOP Tryk på Vælg underside 0 9 Start bladring igen STOP 0 9 Stop bladring Vælg underside Start bladring igen Gå til STOR Tryk for at skifte mellem øverste og nederste halvdel af siden og normal visning Gå til STOR Skift mellem øverste og nederste halvdel Tryk for at skifte mellem MEMO-sider Gå til MEMO, og skift mellem gemte MEMO-sider Skift mellem MEMO-sider Gå til MEMO, og skift mellem sider BACK Tryk på BACK Tryk på Tekst-tv-undertekster Timerprogrammering Hvis du ønsker automatisk visning af undertekster på en bestemt kanal, skal du gemme tekst-tv-siden med undertekster som MEMO-side 9. Tryk på Optag Menu, mens tekst-tv er aktiveret, for at programmere en timeroptagelse. BEMÆRK! Hvis dit fjernsyn er forbundet med et andet fjernsyn via et Master Link kabel, kan de gemte MEMO-sider ikke ses på begge fjernsyn. MEMO-sider skal gemmes manuelt på hvert enkelt fjernsyn.

14 14 Se fjernsyn via DVB-modulet Når dit fjernsyn er udstyret med et DVB-modul, kan du modtage digitale programmer via antenne, kabel og satellit, afhængigt af modulet. Betjening med Beo5 Aktiver DTV-kilden for at bruge disse funktioner Tænd for fjernsynet og DVB-modulet DVB-funktion Beo4 knap Vælg en DTV-kanal RADIO PROGRAMME GUIDE MENU INFORMATION CHANNEL GROUPS SUBTITLES LANGUAGE AUDIO LANGUAGE SETUP CHANNEL LIST CA UNITS Åbn og brug menuoverlayen* 2 Gå trinvist gennem grupper Åbn en kanal- stationsliste Sluk for fjernsynet Gode råd DVB-brugervejledning Se DVB-brugervejledningen på for mere detaljerede og opdaterede oplysninger.

15 15 Betjening med Beo4 Daglig brug DTV DTV Tryk på Tryk på Vælg Aktiver tal, og vælg kanal Vælg 0 9 Vælg kanal Vælg funktion MENU 0 9 Tryk på Aktiver den ønskede funktion Grupper+ Grupper- Gå trinvist gennem grupper Gå trinvist gennem grupper Hold nede for Vælg side Vælg kanal Accepter at åbne kanalliste Hold nede for at åbne en kanalliste, vælg en side en kanal Accepter Tryk på Tryk på 2 * BEMÆRK! Tryk to gange på Menu for at åbne menuen TV-OPSÆTNING.

16 16 Brug Blu-ray-afspilleren Hvis dit fjernsyn er udstyret med en Blu-ray-afspiller (ekstraudstyr), kan du både se Blu-ray-diske og dvd'er. Med Blu-ray-diske vises menuen i blå farver, og med dvd'er vises menuen i røde farver. Betjening med Beo5 Aktiver Blu-ray-afspilleren som kilde for at bruge disse funktioner Tænd for Blu-ray-afspilleren Vælg en funktion Åbn forskellige menuer, f.eks. menuen INFO, for at flytte til en specifik titel et specifikt kapitel/tidspunkt. Skift lydspor/ undertekstsprog vinkel. INFO 1 DISC MENU 2 POPUP/TITLE 3 AUDIO 4 SUBTITLES 5 REPEAT 6 BONUS VIEW 7 DVD SETUP 8 Afspil en disk Sæt afspilning på pause, stands den Sæt afspilningen af en disk på pause, stands den helt. Ikke alle Blu-ray-diske understøtter funktionen for genoptagelse af afspilning. Langsom afspilning Afspilning i slowmotion.* 1 Tryk på LOAD-feltet under skærmen, og læg disken i holderen med labelsiden opad. Tryk i lidt længere tid for at starte afspilningen. Vigtigt! Adaptere må ikke anvendes! Skift kapitler numre Gå trinvist gennem kapitler/numre på en disk. Sluk for Blu-ray-afspilleren Gode råd Menuerne VINKEL og BONUS VIEW Menuen OPSÆTNING 1 * Langsom afspilning Menuerne VINKEL og BONUS VIEW vises, såfremt AFSPILNINGSSTATUS er indstillet til UDVIDET i menuen OPSÆTNING, og oplysningerne er tilgængelige. Brug hovedmenuen til at lave dine egne indstillinger for afspilning. Det er ikke muligt at afspille baglæns i langsom gengivelse. BEMÆRK! Hvis du har en Beo4 uden navigationsknap, skal du først trykke på den gule knap for at aktivere Blu-ray-afspillerens funktioner, f.eks. for at genoptage afspilningen.

17 17 Betjening med Beo4 Daglig brug DVD Tryk på DVD Tryk på MENU LIST 1 8 Vælg funktion Åbn menuoverlayen Tryk, og åbn SHIFT Vælg funktion PLAY Start afspilning PLAY Start afspilning STOP Tryk én gang for pause, og tryk igen for stop. Ved tredje tryk startes forfra på disken PLAY Genoptag afspilning STOP Tryk én gang for pause, og tryk igen for stop. Ved tredje tryk startes forfra på disken PLAY Genoptag afspilning STOP Sæt afspilning på pause Langsom afspilning Vis ét billede ad gangen PLAY Genoptag afspilning STOP Sæt afspilning på pause Langsom afspilning vis ét billede ad gangen PLAY Genoptag afspilning Gå trinvist gennem kapitler/ numre Søg under afspilning PLAY Genoptag afspilning Gå trinvist søg PLAY Genoptag afspilning TV Tryk på TV Tryk på Fjernsynsmenu Håndtering af diske På Beo4 skal du trykke to gange på MENU for at åbne fjernsynets hovedmenu, når DVD er valgt som kilde. Hvis formatet på en ilagt disk ikke genkendes, skubbes disken ud, og ILÆG vises i displayet. Undersøg disken for fejl såsom fingeraftryk ridser. Disken kan også have et inkompatibelt format. BEMÆRK! Hvis du har en Beo4 fjernbetjening uden navigationsknap, og du bliver bedt om at trykke på en farvet knap, skal du trykke to gange.

18 18 Skift lydtype og billedformat Mens du ser fjernsyn via tv-tuneren, kan du skifte mellem de tilgængelige lydtyper og justere billedformatet. Skift lydtype sprog Skift mellem tilgængelige lydtyper og sprog. Lyd Åbn lydtype* 1 Lyd Tryk gentagne gange for at skifte mellem tilgængelige lydtyper Vælg billedformat Fjernsynet tilpasser automatisk billedet, så det fylder så meget som muligt af skærmen, når du vælger en kilde, men du kan også selv vælge et format. Åbn Scene i displayet Vælg Billede i 1 3 på Beo5 displayet* 1 Vælg format* 2 Flyt billedet op ned* 3 FORMAT 1 FORMAT 2 FORMAT 3 Standard* 4 Til panoramabillede 4:3 Zoom Billedet justeres lodret Bred Til billede i ægte 16:9-bredformat Gode råd 3* 1 * Lyd og billede * Optimer Flyt billedet op ned 4 * Variant 2 På Beo4 skal du åbne SOUND for lydtyper og FORMAT for billedformater via menuen LIST. For at få vist SOUND og FORMAT i displayet på Beo4 skal du først føje dem til listen over funktioner i Beo4. Billedformatet optimeres, hvis du trykker på Optimer på Beo5. På Beo4 skal du trykke på centerknappen. Billedet kan kun flyttes op ned i Standard og Zoom. I Standard kan du vælge varianter af formatet, hvis du trykker på Variant på Beo5. På Beo4 skal du trykke på.

19 Brug Adaptive Sound Technology 19 For at optimere lydoplevelsen i din lytteposition kan du vælge at benytte en personlig lytteprofil, og du har endda mulighed for at rotere lyden, så den passer til, hvordan du sidder. Daglig brug Vælg lytteprofil Når du ser fjernsyn lytter til musik, kan du vælge din egen personligt indstillede lytteprofil for at optimere lyden i din lytteposition. Du kan også rotere profilens lyd, så den opleves, som om fjernsynet står lige foran dig. Adaptive Sound Technology skal være sat op og aktiveret. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Tryk på Præindstill. og/ Rotate Rotate Tryk på Vælg lytteprofil Roter lyden Fjernbetjening Automatisk valg af lytteprofiler For at drage fordel af denne opsætning skal du have adskillige højttalere og en Beo5 fjernbetjening. Hvis du kun har få højttalere en Beo4 fjernbetjening, anbefales denne opsætning ikke, og du bør derfor vælge opsætningen uden Adaptive Sound Technology, som også beskrives i brugervejledningen. Lyden skifter automatisk til lytteprofilen for fjernsynet, når dette tændes. For at få lyden til automatisk at skifte til en personlig lytteprofil, når du vælger en lydkilde, kan du indstille en AUDIOPROFIL i menuen LYDJUSTERING.

20 20

21 Indhold Installation og opsætning Sæt fjernsynet op 23 Rengøring 24 Tilslutningspaneler BeoVision Tilslutningspaneler BeoVision Førstegangsopsætning af fjernsynet Installation og opsætning

22 22 Sæt fjernsynet op Følg de retningslinjer for placering og tilslutning, der er beskrevet på denne og de følgende sider. Hos din forhandler finder du adskillige stande og vægbeslag at vælge imellem. Placer fjernsynet Når du placerer fjernsynet, skal du huske, at den indbyggede motor vil dreje og vippe fjernsynet til en foruddefineret position, når du tænder for det. Fjernsynet er meget tungt og bør derfor kun flyttes løftes af uddannede serviceteknikere, der bruger det rigtige udstyr. Ventilation Sørg for, at der er plads nok over og under skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation. Ventilationshullerne må ikke tildækkes. Hvis fjernsynet bliver overophedet (standbyindikatoren blinker, og en advarselsmeddelelse vises på skærmen), skal det sættes på standby, så det kan køle af. Det må ikke slukkes. Fjernsynet kan ikke bruges, mens det køler af. Motordrejestand vægbeslag Indstil det maksimale antal grader, som fjernsynet skal kunne dreje. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. Hvis du har en motordrejestand et vægbeslag, skal der være plads nok rundt om fjernsynet til, at det kan drejes vippes frit. Vigtigt Vip/drej Frontglas Når fjernsynet monteres på en gulvstand et vægbeslag, kan det i mange tilfælde vippes og drejes. Det er dog kun nogle af standene, der kan vippes og drejes med fjernbetjeningen. Andre stande kan kun vippes manuelt. Hvis frontglasset revner på anden måde beskadiges, skal det straks udskiftes, da det s kan forårsage personskade. Du kan bestille et nyt frontglas hos din Bang & Olufsen forhandler.

23 23 Oversigt BeoVision 7-55 Placering af tilslutningspaneler og andre vigtige ting. Oversigt BeoVision Dæksel over stik til midlertidige tilslutninger, f.eks. hovedtelefoner et kamera. Tryk ind for at åbne, og tryk igen for at lukke. 2 Dæksel over kortlæser og USB-port til softwareopdateringer (DVB-HD). Tryk ind for at åbne, og tryk igen for at lukke. 3 Monteringsbeslag til stand vægbeslag. 4 Dæksel over tilslutningspanelet. Her finder du også strømstikket. Træk ud forneden for at fjerne dækslet. Installation og opsætning Placering af tilslutningspaneler og andre vigtige ting Dæksel over kortlæser, USB-port til softwareopdateringer (DVB-HD) og stik til midlertidige tilslutninger, f.eks. hovedtelefoner et kamera. Tryk ind for at åbne, og tryk igen for at lukke. 2 Monteringsbeslag til stand vægbeslag. 3 Dæksel over tilslutningspanelet. Her finder du også strømstikket. Træk ud forneden for at fjerne dækslet. Rengøring Vedligeholdelse Skærm Kabinet og betjeningspanel Aldrig sprit Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af fjernsynet, er brugerens ansvar. Brug et mildt vinduesrensemiddel, og rengør skærmen let, uden at efterlade striber spor. Visse typer mikrofiberklude kan beskadige den optiske belægning på grund af deres slibende effekt. Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel. Brug aldrig sprit andre opløsningsmidler til rengøring af fjernsynet.

24 24 Tilslutningspaneler BeoVision 7-55 Alt udstyr, som tilsluttes det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Udstyr, som tilsluttes sidetilslutningspanelet, kan registres i menuen TILSLUTNINGER. Ethernet* 1 Til internetforbindelse. DVB-S AERIAL OUT DVB-T/C VGA IN LINK TV OUT CINEMA CONTROL DVB-T/C* 2 Antenneindgangsstik til ekstern antenne/kabel-tv-net. DVB-S* 2 Antenneindgangsstik til et digitalt satellitsignal. PROJECTOR OUT A B C D DVI-D OUT HDMI IN CENTRE 1 AERIAL OUT Ikke i brug. VGA IN Stik til tilslutning af en HD-videokilde en computer. VIDEO IN L IN AV 1 R IN AV 5 SPDIF PUC STAND AV 2 TTL RS232 PUC 1+2 IR-IN CONTROL MASTER LINK 1 (SUB) 2 POWER 3 LINK LINK TV OUT Antenneudgang til fordeling af videosignaler til andre rum. SPDIF PUC Y Pb Pr AV 3 SPDIF PUC 4 5 CINEMA CONTROL Til et home automation-system. Y Pb Pr SPDIF PUC Analogue 6 PROJECTOR OUT (DVI-D OUT) Til tilslutning af en projektor. HDMI IN (A-D) Til en HDMI-videokilde (High Definition Multimedia Interface) en computer. Et HDMI-stik kan være optaget af indbygget videoudstyr. Kilderne kan registreres til alle AV-stikgrupperne. Antallet af HDMI-stik kan øges ved at slutte en HDMI Expander til HDMI C-stikket. ~ Strømstik Til tilslutning til lysnettet. AV 1 Stikgruppe til AV-tilslutning af en primær optager set-top box. Du kan også tilslutte andre former for ekstra videoudstyr. AV 2 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 3 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Fjernsynet holder en signalvej åben mellem en optager, der tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, og en skrivbar kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen. Dermed kan du indstille den kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen, til at tændes automatisk, og indstille den optager, der er tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, til tidsindstillet optagelse af kilden i AV 3-gruppen, forudsat at det tilsluttede udstyr understøtter disse funktioner. AV 4 Optaget af Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr). AV 5 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 6 (CAMERA) Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Stikgruppen kan også bruges til tilslutning af hovedtelefoner, et kamera et videokamera. Denne stikgruppe er placeret på sidetilslutningspanelet. Se illustrationen på side 25. PUC (AV 1-AV 3, AV 5-AV 6) Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et AV-stik. L-IN, R-IN (AV 5-AV 6) Højre og venstre Line-indgang. AV 6 er til lydtilslutning af f.eks. et kamera et videokamera. Gode råd Netledning og stik Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler. Slut stikket ~ i det primære tilslutningspanel på dit fjernsyn til en stikkontakt. IR-modtageren lyser rødt, og fjernsynet står på standby og er klar til brug. 1 * BEMÆRK! Opret kun forbindelse til et lokalt netværk (LAN), der ikke er forbundet med andre netværk uden for din lejlighed/dit hus/din bygning.

25 25 Visse stik på illustrationen af det primære tilslutningspanel kan være optaget af interne tilslutninger. Kablerne må ikke frakobles disse stik! VIDEO IN (AV 5-AV 6) Til et videosignal. AV 6 kan bruges til tilslutning af et kamera et videokamera. Y, Pb, Pr (AV 2-AV 3) Til videosignaler fra en ekstern kilde, f.eks. en HDTV-kilde. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik et digitalt lydstik. SPDIF (AV 1-AV 3, AV 5-AV 6) Digital lydindgang, f.eks. til lyd fra en dvd-afspiller. TTL/RS232 Kun til brug i hotelopsætninger. PUC 1+2 Til en ekstern IR-sender i forbindelse med hjemmebiografopsætninger en HDMI Expander. IR IN Til en ekstra IR-modtager, når fjernsynet er sat op med en projektor. STAND Til tilslutning af en motordrejestand. MASTER LINK Til et kompatibelt Bang & Olufsen musik- videosystem. Stikket bruges også til fordeling af lyd og billede i hele huset via BeoLink. Analogt (ANT.) Antenneindgangsstik til ekstern antenne/kabel-tv-net. CENTRE 1 Til tilslutning af en centerhøjttaler, f.eks. BeoLab 7. Se yderligere oplysninger i den brugervejledning, der følger med højttaleren. POWER LINK 1-6 Til tilslutning af eksterne højttalere i en surround sound-opsætning. Se brugervejledningen for yderligere oplysninger. 1 (SUB) Til tilslutning af op til to Bang & Olufsen subwoofere. En kabeldeler til sådanne tilslutninger kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler. S-VIDEO (AV 6) Til tilslutning af f.eks. en spillekonsol. PCMCIA Til isætning af et kort og et modul, der giver adgang til digitale satellitkanaler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om kompatible kort og modulkombinationer. SMARTCARD Til isætning af et kort og et modul, der giver adgang til digitale satellitkanaler. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for yderligere oplysninger om kompatible kort og modulkombinationer. AV 6-stikgruppen er placeret på sidetilslutningspanelet. PHONES Til tilslutning af stereohovedtelefoner. > Drej lydstyrkehjulet hurtigt mod uret for at fjerne lyden fra højttalerne. (Beo4: Tryk i midten af -knappen). > Drej lydstyrkehjulet til en af siderne for at justere lydstyrken i hovedtelefonerne. (Beo4: Tryk på ). > Drej lydstyrkehjulet hurtigt mod uret for at gendanne lyden i højttalerne. (Beo4: Tryk i midten af -knappen). S-VIDEO VIDEO IN SPDIF BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskader! USB-porten ( ) bruges til softwareopdateringer. Porten er kun tilgængelig, hvis du har et DVBmodul (ekstraudstyr). Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger. L IN R IN PUC PHONES Installation og opsætning 2 * DVB Antallet og typen af DVB-stik afhænger af, hvilket DVB-modul der er installeret i fjernsynet. BEMÆRK! Videooptagere kan kun tilsluttes stikgrupperne AV 1 og AV 2, da disse stikgrupper er de eneste, der kan bruges til videoudgang. Slut den primære optager til AV 1 og den sekundære optager til AV 2.

26 26 Tilslutningspaneler BeoVision 7-40 Alt udstyr, som tilsluttes det primære tilslutningspanel, skal registreres i menuen TILSLUTNINGER. Udstyr, som tilsluttes sidetilslutningspanelet, kan registres i menuen TILSLUTNINGER. PROJECTOR OUT (DVI-D OUT) Til tilslutning af en projektor. HDMI IN (A-D) Til en HDMI-videokilde (High Definition Multimedia Interface) en computer. Et HDMIstik kan være optaget af indbygget videoudstyr. Kilderne kan registreres til alle AV-stikgrupperne. Antallet af HDMI-stik kan øges ved at slutte en HDMI Expander til HDMI C-stikket. AV 1 Stikgruppe til AV-tilslutning af en primær optager set-top box. Du kan også tilslutte andre former for ekstra videoudstyr. AV 2 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 3 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Fjernsynet holder en signalvej åben mellem en optager, der tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, og en skrivbar kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen. Dermed kan du indstille den kilde, der er tilsluttet et stik i AV 3-gruppen, til at tændes automatisk, og indstille den optager, der er tilsluttet et stik i AV 1-gruppen, til tidsindstillet optagelse af kilden i AV 3-gruppen, forudsat at det tilsluttede udstyr understøtter disse funktioner. AV 4 Optaget af Blu-ray-afspilleren (ekstraudstyr). AV 5 Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. AV 6 (CAMERA) Stikgruppe til AV-tilslutning af ekstra videoudstyr. Stikgruppen kan også bruges til tilslutning af hovedtelefoner, et kamera et videokamera. Denne stikgruppe er placeret på sidetilslutningspanelet. Se illustrationen på side 27. PROJECTOR OUT A B C D DVI-D OUT VIDEO IN L IN AV 1 SPDIF R IN AV 5 PUC SPDIF STAND AV 2 MASTER LINK PUC (AV 1-AV 3, AV 5-AV 6) Til IR-kontrolsignaler til eksternt udstyr tilsluttet et AV-stik. L-IN, R-IN (AV 5-AV 6) Højre og venstre Line-indgang. AV 6 er til lydtilslutning af f.eks. et kamera et videokamera. VIDEO IN (AV 5-AV 6) Til et videosignal. AV 6 kan bruges til tilslutning af et kamera et videokamera. Y, Pb, Pr (AV 2-AV 3) Til videosignaler fra en ekstern kilde, f.eks. en HDTV-kilde. Du kan bruge stikket sammen med et AV-stik et digitalt lydstik. PUC Y Y HDMI IN TTL RS232 PUC 1+2 IR-IN CONTROL Pb Pb Pr AV 3 Pr SPDIF SPDIF PUC PUC CINEMA CONTROL VGA IN SPDIF (AV 1-AV 3, AV 5-AV 6) Digital lydindgang, f.eks. til lyd fra en dvd-afspiller. TTL/RS232 Kun til brug i hotelopsætninger. PUC 1+2 Til en ekstern IR-sender i forbindelse med hjemmebiografopsætninger en HDMI Expander. IR IN Til en ekstra IR-modtager, når fjernsynet er sat op med en projektor. STAND Til tilslutning af en motordrejestand. 1 DVB-T/C 3 ANT Analogue 2 DVB-S LINK TV OUT CENTRE 1 1 (SUB) 2 POWER 3 LINK Gode råd Netledning og stik Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler. Slut stikket ~ i det primære tilslutningspanel på dit fjernsyn til en stikkontakt. IR-modtageren lyser rødt, og fjernsynet står på standby og er klar til brug.

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoVision 10-32. Vejledning

BeoVision 10-32. Vejledning BeoVision 10-32 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoVision 10. Vejledning

BeoVision 10. Vejledning BeoVision 10 Vejledning Indhold Menuoversigt, 3 Oversigt over skærmmenuer. Naviger i menuer, 4 Sådan bruges de forskellige fjernbetjeninger til menubetjening. Førstegangsopsætning, 5 Hvilke menuer vises,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards.

Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Tilslutninger, 18 Sådan isættes CA-modulet og Smart Cards. DVB-HD Vejledning Indhold Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 3 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbnes og bruges menuerne på skærmen. Se

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DVB-HD T/C/S2. Vejledning

DVB-HD T/C/S2. Vejledning DVB-HD T/C/S2 Vejledning Indhold 3 Introduktion til modulet og fjernbetjeningen, 4 Find ud af, hvordan du bruger din fjernbetjening med DVB-modulet. Daglig brug, 6 Sådan åbner og bruger du menuerne på

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BeoSound 5 Encore. Vejledning

BeoSound 5 Encore. Vejledning BeoSound 5 Encore Vejledning Kære kunde Denne vejledning beskriver produktets funktioner indgående og indeholder desuden oplysninger om særlige funktioner fra vejledningen Kom godt i gang. Du kan bl.a.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BeoVision 3. Håndbog

BeoVision 3. Håndbog BeoVision 3 Håndbog Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK

ABO-CENTER v/henriksens ELEKTRONIK BeoPort Vejledning Rettigheder og ansvar De produktnavne, som nævnes i denne vejledning, kan være andre virksomheders varemærker eller registrerede varemærker. Musikgenkendelsesteknologi og relaterede

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Dansk (Danish) - Indhold

Dansk (Danish) - Indhold Dansk (Danish) - Indhold Indledning Betjeningsprincipper Fjernbetjening Gør musikken tilgængelig Omslagsbillede Gør fotos tilgængelige Gør hjemmesider tilgængelige Daglig brug af BeoPlayer Opret og rediger

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere