Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl Ved indgangen Kontrol af medlemskab. Udlevering af materiale Stemmekort ved indgangen. Tale til beretningen (efter talen). Indkomne forslag (omdelt på bordene) Fremmødte kl Stemmeberettigede: 148 Ikke stemmeberettigede: 2 Åbning af generalforsamling 2010 Velkomst ved kredsformand Jytte Wester. Der bydes velkommen til såvel medlemmer som gæster. I år har kredsbestyrelsen besluttet at invitere formændene for de nordjyske Sundhedskartelorganisationer. Velkomsten bliver efterfulgt af sangen Kære Linedanser. 1. Valg af dirigent Kredsbestyrelsen foreslår: Peter H. S. Kristensen, kredsformand for Socialpædagogerne i Nordjylland Dirigenten erklærer generalforsamling for lovligt indkaldt. Annonceret i tidsskriftet Sygeplejersken, nr. 13, der udkom 13. august Valg af stemmetællere Kredsbestyrelsens forslag: Anne-Marie Stilling, Specialsektoren, Region Nordjylland Birgit Nielsen, Vesthimmerlands Kommune Britta Marie Losange, Aalborg Sygehus Helene Frøstrup Jensen, Sygehus Vendsyssel 3. Godkendelse af dagsorden

2 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Beretning om kredsens virksomhed 6. Forelæggelse af kredsens regnskab og 2-årige rammebudget til orientering 7. Indkomne forslag 8. Valg af 2 regnskabskontrollanter samt suppleanter for disse 9. Eventuelt Dagsordnen vedtages. Der er indkommet et forslag inden fristen udløb 23. september Forslaget er omdelt på bordene. 4. Godkendelse af forretningsorden Kredsbestyrelsens forslag: 1. Generalforsamlingen begynder kl Generalforsamlingen begynder uden hensyn til antal fremmødte og er ligeledes beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte. 2. Man begærer ordet ved at række sit stemmekort i vejret således, at dirigenten kan se nummeret på kortet. 3. De indtegnede talere får ordet i den rækkefølge, de har begæret det, der er dog mulighed for replik. 4. Der kan under hele generalforsamlingen tales fra talerstol og sal 5. Forslag og ændringsforslag skal stilles skriftligt og undertegnes med forslagsstillerens navn og medlemsnummer. 6. Dirigenten kan stille forslag om diskussionsafslutning med de indtegnede talere. Det samme gælder generalforsamlingens deltagere. 7. Skønner dirigenten, at der er flertal for et foreliggende forslag, forespørger denne, om der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget efter 10 sek. vedtaget uden afstemning. 8. Afstemningen sker ved oprækning af stemmekort. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 5 medlemmer skriftligt har anmodet herom. 9. Generalforsamlingens beslutninger tages til referat. Referat fra kredsens generalforsamling lægges på kredsens hjemmeside. Referatet kan rekvireres fra kredskontoret frem til 31. januar Beretning om kredsens virksomhed Beretning for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland er udsendt til alle medlemmer i DSR, Kreds Nordjylland. Tale til beretning v/jytte Wester, kredsformand. Talen udleveres herefter i kopi til generalforsamlingsdeltagerne. Debat efter talen til beretning. Følgende udtalelser blev forelagt på generalforsamlingen: Forbedring af livsløn til sygeplejersker i fleksjob Det er positivt, at mange arbejdsgivere tager et socialt ansvar og ansætter personer i fleksjob. I pressen har der været talt en del om, at det er for let at få et fleksjob og, at der skal være et loft for, hvor

3 meget man kan tjene, når man er i fleksjob. I dag er der meget erfarne sygeplejersker, som kun får fagets mindste løn, hvilket ofte betyder, at man ud over en kronisk sygdom eller skade, også skal kæmpe med økonomiske problemer. Det er et stort problem for mange fleksjobbere, at de ofte er lavere lønnet end kolleger, som har samme anciennitet og funktioner. Mange føler sig som en 2. rangs medarbejder, der skal være taknemmelig for at have et job. Fleksjobbere har, som alle andre brug for anerkendelse for det arbejde de yder. Denne manglende anerkendelse på lønområdet betyder ofte nedsat selvtillid og selvværd, hvilket desværre ofte betyder, at den enkeltes jobtilfredshed og engagement daler, dette kan i værste tilfælde føre til et dårligt arbejdsmiljø. Generalforsamlingen forventer, at DSR fortsat arbejder for, at få arbejdsgiverne til at indgå aftaler som medfører, at livslønnen for ansatte i fleksjob forbedres, så den kommer på niveau med livslønnen for ansatte på ordinære vilkår. Fremtidens sygehuse indeholder færre senge De nordjyske sygeplejersker samlet på generalforsamlingen 28. oktober 2010 henstiller til, at politikerne tager højde for, at accelererede patientforløb kræver store sygeplejemæssige ressourcer, både i primær og sekundær sektor, og at der er grænser for, hvor meget, der kan accelereres. Det er tankevækkende, at der i arbejdsskitserne for det nye Aalborg Sygehus indberegnes et væsentligt færre sengeantal end i dag. Meningen er, at der satses på accelererede patientforløb og i langt højere grad ambulant behandling. Allerede nu er der en væsentlig lavere indlæggelsestid på regionens sygehuse end tidligere, samtidig med, at antallet af kontakter med sygehusvæsenet er markant stigende. Dette resulterer i, at de indlagte patienter kræver såvel store sygeplejeressourcer som højt specialiserede sygeplejefaglige tiltag, samtidig med, at der bliver større efterspørgsel på sygeplejefaglig indsats i kommunerne, når patienterne udskrives tidligere. Vi oplever i større grad, at ressourcer og krav på ingen måde hænger sammen i den hverdag, vi har nu, og ser derfor fremtiden med bekymring. Efterlyses: Bedre forberedelse til fremtidens sundhedsvæsen Nordjyske sygeplejersker, samlet til generalforsamling 28. oktober 2010, opfordrer politikerne i Region Nordjylland og i de nordjyske kommuner til at tage mere konkret ansvar for det sammenhængende patientforløb i fremtidens nordjyske sundhedsvæsen. Ansvaret indebærer bl.a. en hurtig og konkret stillingtagen til: Hvilke sundhedstilbud, der er brug for i henholdsvis region og kommuner, når fremtidens nye sygehusvæsen med endnu kortere indlæggelser og flere ambulante behandlinger er en realitet? Hvilke sundhedsfaglige kompetencer, der er brug for og i hvilket omfang? Hvordan arbejdet skal organiseres hvis det sammenhængende patientforløb skal udvikles og styrkes og ikke svækkes Generalforsamlingen godkender beretningen enstemmigt. Generalforsamlingen godkender de 3 udtalelser med ovenstående ordlyd.

4 6. Forelæggelse af kredsens regnskab og 2-årige rammebudget til orientering Budgettet bliver taget til efterretning. 7. Indkomne forslag Nordjyllands Sygeplejerskepris Prisen uddeles til en sygeplejerske eller en gruppe af sygeplejersker, der har bidraget aktivt til at højne sygeplejefagets anseelse og omdømme, f.eks. - gennem offentlig fremtræden, som oplægsholder - igangsætter eller formidler af positive historier i tilknytning til faget - eller som på anden måde har virket som rollemodel og nytænkende indenfor fag og organisation Formålet med Sygeplejerskeprisen er, - at anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, studerende og elever - at anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel at synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt Kriterier for Nordjyllands Sygeplejerskepris - Den/de indstillede skal være aktivt medlem af DSR, Kreds Nordjylland - Aktive medlemmer af DSR, Kreds Nordjylland kan indstille til prisen - Det er kredsbestyrelsens kompetence at beslutte prismodtager og prisens størrelse Forslaget blev vedtaget. 8. Valg af regnskabskontrollanter samt suppleanter for disse Kredsbestyrelsens forslag Regnskabskontrollanter: Benedicte Engstrup, Aalborg Kommune Bente Yder, Sygehus Vendsyssel Suppleanter for regnskabskontrollanter: Jytte Kjeldsen, Jammerbugt Kommune Ane Møller Vadsager, Hjørring Kommune Kredsbestyrelsens forslag godkendes. 9. Eventuelt Kredsformand Jytte Wester takker for dirigentens medvirken i den nordjyske generalforsamling. Lodtrækning af gavekort sponsoreret af Hotel Koldingfjord. Vinder: Jette Bruun Alle deltagere modtager et USB-stik med DSR s logo, da de forlader generalforsamlingen. Generalforsamlingen slutter kl

5 Dato: Lilli Lykkegaard, referent Dato: Peter H. S. Kristensen Dirigent Dato Jytte Wester Kredsformand

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Fængselsforbundet i Danmark

Fængselsforbundet i Danmark Fængselsforbundet i Danmark Ekstraordinær kongres den 15. april 2010 på Hotel Nyborg Strand 1 Indholdsfortegnelse Punkt 1: Mødets åbning... 3 Delegerede til kongressen... 3 Forbundsformandens åbningstale...

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006.

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. 1 Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. I generalforsamlingen deltog 93 andelshavere ved personlig fremmøde og 179 ved fuldmagt, i alt var 271 andelshavere repræsenteret.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere