Brugervejledning B10. Bluetooth GPS-modtager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning B10. Bluetooth GPS-modtager"

Transkript

1 Brugervejledning B10 Bluetooth GPS-modtager da Dansk

2 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman er et registreret varemærke tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og anvendes under licens af Navman New Zealand. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren indeholder beskyttede oplysninger tilhørende Navman Den forefindes under en licensaftale, der indeholder begrænsninger for brug og offentliggørelse og er desuden beskyttet af ophavsretlig lov. Der må ikke foretages reverse engineering. Ingen dele af denne publikation må gengives, lagres i et genfindingssystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, uanset om det sker elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden skriftlig tilladelse fra Navman. Back-On-Track, Drive-Away, NavPix, Smart og Turn-by-Turn er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og bruges under licens af Navman New Zealand. Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth -mærket og -logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse mærker af Navman New Zealand er under licens. Microsoft Windows 2000 og XP SP1, Microsoft Internet Explorer og ActiveSync er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe og Adobe Reader er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker og registreringer tilhører de respektive ejere. Udgivet i New Zealand. Ansvarsfraskrivelse På grund af den fortløbende produktudvikling kan disse oplysninger ændres uden varsel. Navman kan ikke garantere, at dette dokument er uden fejl. Skærmbilleder og andre præsentationer i brugervejledningen kan afvige fra de faktiske skærmbilleder og præsentationer, der vises i det virkelige produkt. Disse forskelle er ubetydelige, og det faktiske produkt fungerer som beskrevet i denne brugervejledning i al væsentlighed. Overensstemmelse Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at enheden fungerer korrekt: (1) Enheden må ikke forårsage interferens, og (2) enheden skal acceptere interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift. Vigtige oplysninger om korrekt håndtering og genbrug af dette udstyr Gældende for EU og andre europæiske lande med særskilte bortskaffelsessystemer Symbolet med den overkrydsede affaldsbeholder på hjul, der er trykt på dette produkt eller på emballagen, angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat. Som bruger af dette produkt er du ansvarlig for at returnere produktet til et godkendt, offentligt indsamlingssted (kommunen kan oplyse dig om det nærmeste indsamlingssted). Du kan også udskifte det gamle produkt med nyt produkt af tilsvarende type. Butikken, hvor du køber det nye produkt, skal tage det gamle produkt retur uden omkostninger (eller anvise om det nærmeste indsamlingssted), hvis det nye produkt er af tilsvarende type og indeholder de samme funktioner som det gamle produkt. Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr skal håndteres separat for at sikre, at farlige materialer i udstyret ikke trænger ned i undergrunden og derved forårsager fremtidige problemer for miljøet og sundheden. Derudover kan dele af det kasserede udstyr genbruges og derved reducere de mængder affald, der bortskaffes, og undgå udtømning af de naturlige ressourcer. Din rolle i deltagelsen i den separate indsamling af bortskaffet elektrisk udstyr er vigtig for at sikre, at målene for beskyttelse af miljøet og sundheden opnås igennem ansvarlig håndtering og genbrug. Tilgængeligt tilbehør: Strømforsyning til bilen. Ovennævnte oplysninger er i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment - producentansvarlighed 2006), som kræver særskilt indsamling, håndtering, genbrug og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af affald og elektronisk udstyr (WEEE).

3 B10 Bluetooth GPS-modtager Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsanvisninger, der følger efter dette symbol, for at undgå personskade eller død. ADVARSEL! Angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i dødsfald eller alvorlige skader, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG! Angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i mindre eller moderate personskader, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG! uden sikkerhedsadvarselssymbolet angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i skade på ejendom, hvis den ikke undgås. Fjernelse af originaludstyr, indsættelse af tilbehør eller ændring af bilen kan påvirke bilens sikkerhed eller gøre det ulovligt at føre bilen i visse retskredse. Følg alle produktvejledninger og instruktioner i brugerhåndbogen til bilen med hensyn til tilbehør eller ændringer. Se den lokale lovgivning med hensyn til betjening af bilen med eventuelt tilbehør eller ændringer. Det er alene dit ansvar at placere, sikre og bruge B10 på en måde, som ikke vil forårsage ulykker, personskade eller skade på ejendom. Overhold altid forholdsreglerne for sikker kørsel. B10 skal monteres et sikkert sted og må ikke blokere for førerens udsyn. B10-enheden må ikke monteres, så den forstyrrer kørslen eller er i vejen for airbags og andet sikkerhedsudstyr. B10-enheden må ikke betjenes under kørslen. Inden du bruger B10-enheden for første gang, bør du lære enheden at kende, og hvordan den betjenes. Brug ikke B10-enheden, hvis den er varm. Lad enheden køle af i skyggen. Undgå at udsætte B10-enheden for direkte sollys i en bil uden opsyn i længere tid ad gangen. Overophedning kan beskadige enheden. For at undgå at friste tyve bør du undgå at efterlade B10-enheden synligt i bilen uden opsyn. Overholdes disse advarsler og instruktioner ikke, kan det medføre død, alvorlig personskade eller skade på ejendom. Navman fralægger sig ethvert ansvar for installation eller brug af B10-enheden på en måde, der medfører død, personskade eller skade på ejendom, eller som er i strid med loven. 3

4 B10 Bluetooth GPS-modtager Indhold Indhold Vigtige sikkerhedsoplysninger...3 Introduktion...5 Pakkens indhold...6 Typografiske konventioner...7 Sådan lærer du B10-enheden at kende...8 Komponenter på forsiden af enheden...8 Komponenter på oversiden af enheden...9 Komponenter på siden af enheden...9 GPS og GPS-signaler...10 Hvordan kommer jeg i gang?...11 Batteri...12 Hvordan lader jeg batteriet op?...13 Hvordan placerer jeg B10-modtageren i en bil?...15 Hvordan slutter jeg B10-modtageren til PDA'en eller den bærbare computer?...16 Hvordan finder B10-enheden en GPS-positionsbestemmelse?...17 Specifikationer...18 Supportoplysninger

5 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Introduktion Uanset om du rejser i dit eget land eller i udlandet, vil B10-modtageren give dig en GPS-baseret (Global Positioning System) position med en nøjagtighed inden for 5 m i 95% af tiden. B10-modtageret er en GPS-modtager med dobbelt funktion, som kan overføre satellitoplysninger til en PDA eller en bærbar computer med Bluetooth-grænseflade. B10-modtageren indeholder: En GPS-antenne til modtagelse af signaler fra GPS-satellitterne En intern mikrocomputer til at beregne positionen af modtageren på Jorden og opdatere positionsdata hvert sekund Et Bluetooth-link til at sende GPS-positionen til PDA'en inden for en radius af højst 10 m Et indbygget, genopladeligt batteri B10-modtageren kan bruges overalt, f.eks. i din lomme eller i handskerummet i bilen, selvom det er en fordel, at modtageren har fri adgang til himlen og nemt kan modtage GPS-signalerne. I dette afsnit Pakkens indhold...6 Typografiske konventioner...7 Sådan lærer du B10-enheden at kende...8 GPS og GPS-signaler

6 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Pakkens indhold Emne B10-modtager Emne 12 V-strømforsyning til bilen USB-kabel Oplysninger om global support Aftale om hardwaregaranti Registreringskort Pjece om WEEEoverensstemmelse Følgende dokumentation er tilgængelig på vores websted: Brugervejledning Guiden Ofte stillede spørgsmål om GPS Besøg vores websted på: 6

7 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Typografiske konventioner Det er vigtigt at forstå de typografiske konventioner, der benyttes i denne vejledning. Formatering Følgende formateringstyper i teksten identificerer særlige oplysninger: Konvention Oplysningstype Fed Kursiv Komponenter eller emner, der er særlig vigtige, herunder knapper, overskrifter og indstillinger. Angiver navnet på et referencedokument. Ikoner Følgende ikoner bruges i denne vejledning: Ikon Beskrivelse Bemærkning Tip Advarsel! 7

8 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Sådan lærer du B10-enheden at kende Det anbefales, at du gør dig fortrolig med B10-modtagerens grundlæggende funktioner: Komponenter på forsiden af enheden Komponent Beskrivelse En orange lysdiode angiver den aktuelle GPS-status. Slukket: B10-modtageren er slukket. Enkelt blink hvert sekund: B10-modtageren søger efter satellitter. Enkelt blink hvert 3. sekund: B10-modtageren har bestemt GPSpositionen. En blå lysdiode angiver den aktuelle Bluetooth-status. Slukket: B10-modtageren er slukket. Enkelt blink hvert sekund: B10-modtageren søger efter en Bluetoothenhed. Enkelt blink hvert 3. sekund: Der overføres data. Angiver den aktuelle batteristatus. Slukket: Enten er den eksterne strømforsyning ikke tilsluttet, eller adapteren er tilsluttet, men det interne batteri er fuldt opladet. Grøn: Batteriet oplades. Rød: Batteriniveauet er lavt, og batteriet skal oplades. 8

9 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Komponenter på oversiden af enheden Komponent Beskrivelse Sådan tændes enheden: Skub -knappen mod ON (TIL). Sådan slukkes enheden: Skub -knappen væk fra ON (TIL). Komponenter på siden af enheden Komponent Ekstern strømadapter/usbport Fastgørelse af rem. Beskrivelse Hvis strømforsyningen til bilen tilsluttes, bruger B10-modtageren den eksterne strømforsyning i stedet for det interne batteri. En åbning, hvori der kan tilsluttes en bærerem (medfølger ikke). 9

10 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion GPS og GPS-signaler B10-modtageren sender oplysningerne om GPS-positionen til PDA'en eller den bærbare computer, som derefter kan bruges af tredjepartssoftware til at angive positionen på et kort og hjælpe dig med at navigere til destinationen. GPS (Global Positioning System) er altid frit tilgængeligt og angiver din position inden for 5 meter. GPS-navigation er mulig ved hjælp af et netværk af satellitter, der kredser om Jorden i ca km højde. Hver satellit udsender en række signaler, som bruges af GPS-modtagere, f.eks. din B10-enhed, til at bestemme en nøjagtig position. Selvom en GPS-modtager kan opfange signaler fra op til 12 satellitter ad gangen, kræves der kun fire signaler til at bestemme en position eller "GPSpositionsbestemmelse" (breddegrad og længdegrad) i navigationssystemer til køretøjer. For at opnå en optimal GPS-signalstyrke skal B10-enheden være udendørs eller i en bil, der står udendørs, og signalmodtagelsen må ikke være blokeret. B10-enheden fungerer i al slags vejr, undtagen snevejr. Se GPS Navigation - Frequently Asked Questions-guiden, som er tilgængelig på vores websted, for at få yderligere oplysninger. Besøg vores websted på: 10

11 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan kommer jeg i gang? Gør følgende for at starte enheden for første gang: Trin Handling 1 Installer batteriet. 2 Tænd for enheden. 3 Opret en Bluetooth-forbindelse mellem B10-modtageren og PDA'en eller den bærbare computer. I dette afsnit Batteri...12 Hvordan placerer jeg B10-modtageren i en bil?...15 Hvordan slutter jeg B10-modtageren til PDA'en eller den bærbare computer?...16 Hvordan finder B10-enheden en GPS-positionsbestemmelse?

12 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Batteri B10-modtageren har et indbygget, genopladeligt batteri. Sørg for, at batteriet altid er i B10- modtageren for at minimere den tid, der går med at opnå en GPS-positionsbestemmelse. Batteritiden er ca. 10 timer. 12

13 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan lader jeg batteriet op? Du kan lade batteriet på to måder. Disse er beskrevet nedenfor. Via strømforsyningen til bilen Du kan bruge strømforsyningen til bilen til at give strøm til B10-modtageren, når den er i en bil. Hvis strømforsyningen til bilen tilsluttes, bruger modtageren den eksterne strømforsyning i stedet for det interne batteri. 1. Indsæt tilslutningsdelen fra strømforsyningen til bilen i bilens 12 V-strømstik. 2. Indsæt USB-kablets USB-stik (store stik) i USB-porten på strømforsyningen til bilen. 3. Indsæt det lille stik på USB-kablet i porten til ekstern strømforsyning på B10-modtageren. 13

14 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Via USB-kabel Sådan oplader du batteriet via USB-kablet: Indsæt den store ende af USB-kablet direkte i en USB-port på computeren (ikke en USBhub). Indsæt den lille ende i siden på B10-modtageren. Batteristatuslampen foran på B10- modtageren tændes. Indsæt om muligt USB-kablet i USB-porten på bagsiden af computeren. Når batteriet oplades, lyser batteristatuslampen grønt. Lampen slukkes, når batteriet er fuldt opladet. Hvis statuslampen ikke lyser, heller ikke et øjeblik, skal du prøve en anden USB-port på computeren. Genopladelige batteriet kan kun oplades et begrænset antal gange. Batteriets levetid og antal opladninger afhænger af brugen og indstillingerne. 14

15 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan placerer jeg B10- modtageren i en bil? B10-modtageren og PDA'en eller den bærbare computer er monteret separat i bilen. Brug følgende vejledning til at vælge en egnet placering af B10-modtageren: Modtageren bør placeres, hvor der er uhindret adgang til himlen og horisonten. Modtageren må ikke blokere for udsynet, forstyrre kørslen eller være i vejen for bilens sikkerhedsudstyr. Der skal være adgang til modtageren, så -knappen kan betjenes. Undgå at placere modtageren i nærheden af kilder til elektrisk interferens eller støj. Undgå placeringer, der udsættes for stød eller vibrationer. Modtageren skal være inden for Bluetooth-rækkevidde (ca. 10 m) af PDA'en eller den bærbare computer. Modtageren er ikke vandtæt monter den et sted, hvor den ikke bliver våd (herunder kondens). 15

16 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan slutter jeg B10- modtageren til PDA'en eller den bærbare computer? Følg nedenstående trin for at etablere en Bluetooth-forbindelse mellem PDA'en eller den bærbare computer og B10-modtageren: 1. Tænd for B10-modtageren. Skub -knappen mod ON (TIL). -lampen lyser blåt og begynder derefter at blinke for at vise, at enheden ikke er tilsluttet en anden Bluetooth-enhed. 2. Tænd for PDA'en/den bærbare computer. 3. Aktiver Bluetooth på PDA'en/den bærbare computer, og opret forbindelse til B10-modtageren: Kontroller, at -lampen på B10-modtageren stadig blinker. Aktiver Bluetooth på PDA'en/den bærbare computer, og etabler en forbindelse til B10- modtageren ved at følge vejledningen, der fulgte med PDA'en/den bærbare computer eller Bluetooth-kortet. Hvis du bliver bedt om en adgangskode eller enheds-pin, kan du bruge følgende adgangskode/enheds-pin: Enhedsnavn NAVMAN GPS TWO 0000 Adgangskode/enheds-PIN Når der er oprettet en forbindelse mellem PDA'en/den bærbare computer og B10- modtageren, begynder lampen på B10-modtageren nu kun at blinke én gang hvert 3. sekund. 4. Kun Pocket PC Find Bluetooth COM-porten. Identificer den udgående COM-port, der bruges til at oprette en seriel port-tilslutning mellem PDA'en og B10-enheden, ved at følge vejledningen, der fulgte med PDA'en eller Bluetoothkortet. Angiv den udgående COM-port i tredjepartssoftwaren for at modtage GPS-data fra B10- modtageren. Du er nu klar til at finde en GPS-position. 16

17 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan finder B10-enheden en GPS-positionsbestemmelse? Udtrykket "GPS-positionsbestemmelse" anvendes til at beskrive, når B10-modtageren har nok oplysninger fra fire eller flere GPS-satellitter til at beregne den aktuelle position. Du kan overvåge GPS-signalstyrken ved hjælp af tredjepartssoftwaren. Se brugervejledningen til tredjepartssoftwaren for at få yderligere oplysninger. Når du tænder for B10-modtageren, kan det tage flere minutter at foretage den første GPSpositionsbestemmelse. Du kan minimere denne tid ved at: Placere B10-modtageren i overensstemmelse med retningslinjerne. Yderligere oplysninger se "Hvordan placerer jeg B10-modtageren i en bil?" på side 15. Forblive på det samme sted, indtil B10-modtageren har opnået en GPS-positionsbestemmelse. 17

18 B10 Bluetooth GPS-modtager Specifikationer Specifikationer Specifikationer Hylster UV-stabil plastik Størrelse mm Vægt 56 g Batterier Hovedstrømkilde: Indbygget, genopladeligt lithiumion til systemet. Reservebatteri: Genopladeligt ur-cellebatteri til backup af hukommelse og RTC Driftstemperatur -10 til +60 C (14 til 140 F) ved brug 0 til +45 C ved opladning Grænseflade Bluetooth, klasse 2 Version 1.1 SPP (Serial Port Profile) Inden for 10 m afstand uden forhindringer Ind/Ud-port. GPS-signal (ud)/command(ind) med CMOS/TTL-niveau. Output Format. NMEA0183 V2.2: GPGGA (1 gang/sek.), GPGSA (1 gang/5 sek.), GPGSV (1 gang/5 sek.), GPRMC (1 gang/sek.), GPVTG (1 gang/sek.), (GLLeller SiRF-binært format til valgfri). Datum: WGS84 GPS-antenne 25 x 25 x 2 mm keramisk stof GPS-modtager SiRF Star III lavenergi-chipset 20-kanals parallel, automatisk valg 1575,42 MHZ frekvens L1, C/A-kodemodtager Tid til første GPS-positionsbestemmelse Hot start - typisk 1 sekund Varm start - typisk 38 sekunder Kold start - typisk 42 sekunder 18

19 B10 Bluetooth GPS-modtager Supportoplysninger Supportoplysninger Support i Australien Navman Australia Pty Ltd PO Box 479 Gladesville, NSW 2111 Australien Support: Websted: Support i Europa Navman Europe Ltd 4G Gatwick House Peeks Brook Lane, Horley Surrey RH6 9ST Storbritannien Support: Websted: Support i New Zealand Navman New Zealand PO Box Newton Auckland New Zealand Support: Websted: Support i USA og Canada Navman USA Inc 5275 Capital Boulevard Raleigh, NC USA Tlf.: NAVMAN Support: Websted: 19

20

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning POLAR G5 GPS SENSOR Brugervejledning DANSK Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G5 GPS sensor. G5 giver hastigheds-, distance- og positionsdata samt ruteinformation i alle udendørs sportsgrene ved hjælp

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere