Brugervejledning B10. Bluetooth GPS-modtager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning B10. Bluetooth GPS-modtager"

Transkript

1 Brugervejledning B10 Bluetooth GPS-modtager da Dansk

2 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman er et registreret varemærke tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og anvendes under licens af Navman New Zealand. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren indeholder beskyttede oplysninger tilhørende Navman Den forefindes under en licensaftale, der indeholder begrænsninger for brug og offentliggørelse og er desuden beskyttet af ophavsretlig lov. Der må ikke foretages reverse engineering. Ingen dele af denne publikation må gengives, lagres i et genfindingssystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, uanset om det sker elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden skriftlig tilladelse fra Navman. Back-On-Track, Drive-Away, NavPix, Smart og Turn-by-Turn er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og bruges under licens af Navman New Zealand. Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth -mærket og -logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse mærker af Navman New Zealand er under licens. Microsoft Windows 2000 og XP SP1, Microsoft Internet Explorer og ActiveSync er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe og Adobe Reader er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker og registreringer tilhører de respektive ejere. Udgivet i New Zealand. Ansvarsfraskrivelse På grund af den fortløbende produktudvikling kan disse oplysninger ændres uden varsel. Navman kan ikke garantere, at dette dokument er uden fejl. Skærmbilleder og andre præsentationer i brugervejledningen kan afvige fra de faktiske skærmbilleder og præsentationer, der vises i det virkelige produkt. Disse forskelle er ubetydelige, og det faktiske produkt fungerer som beskrevet i denne brugervejledning i al væsentlighed. Overensstemmelse Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at enheden fungerer korrekt: (1) Enheden må ikke forårsage interferens, og (2) enheden skal acceptere interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift. Vigtige oplysninger om korrekt håndtering og genbrug af dette udstyr Gældende for EU og andre europæiske lande med særskilte bortskaffelsessystemer Symbolet med den overkrydsede affaldsbeholder på hjul, der er trykt på dette produkt eller på emballagen, angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat. Som bruger af dette produkt er du ansvarlig for at returnere produktet til et godkendt, offentligt indsamlingssted (kommunen kan oplyse dig om det nærmeste indsamlingssted). Du kan også udskifte det gamle produkt med nyt produkt af tilsvarende type. Butikken, hvor du køber det nye produkt, skal tage det gamle produkt retur uden omkostninger (eller anvise om det nærmeste indsamlingssted), hvis det nye produkt er af tilsvarende type og indeholder de samme funktioner som det gamle produkt. Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr skal håndteres separat for at sikre, at farlige materialer i udstyret ikke trænger ned i undergrunden og derved forårsager fremtidige problemer for miljøet og sundheden. Derudover kan dele af det kasserede udstyr genbruges og derved reducere de mængder affald, der bortskaffes, og undgå udtømning af de naturlige ressourcer. Din rolle i deltagelsen i den separate indsamling af bortskaffet elektrisk udstyr er vigtig for at sikre, at målene for beskyttelse af miljøet og sundheden opnås igennem ansvarlig håndtering og genbrug. Tilgængeligt tilbehør: Strømforsyning til bilen. Ovennævnte oplysninger er i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment - producentansvarlighed 2006), som kræver særskilt indsamling, håndtering, genbrug og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af affald og elektronisk udstyr (WEEE).

3 B10 Bluetooth GPS-modtager Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsanvisninger, der følger efter dette symbol, for at undgå personskade eller død. ADVARSEL! Angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i dødsfald eller alvorlige skader, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG! Angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i mindre eller moderate personskader, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG! uden sikkerhedsadvarselssymbolet angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i skade på ejendom, hvis den ikke undgås. Fjernelse af originaludstyr, indsættelse af tilbehør eller ændring af bilen kan påvirke bilens sikkerhed eller gøre det ulovligt at føre bilen i visse retskredse. Følg alle produktvejledninger og instruktioner i brugerhåndbogen til bilen med hensyn til tilbehør eller ændringer. Se den lokale lovgivning med hensyn til betjening af bilen med eventuelt tilbehør eller ændringer. Det er alene dit ansvar at placere, sikre og bruge B10 på en måde, som ikke vil forårsage ulykker, personskade eller skade på ejendom. Overhold altid forholdsreglerne for sikker kørsel. B10 skal monteres et sikkert sted og må ikke blokere for førerens udsyn. B10-enheden må ikke monteres, så den forstyrrer kørslen eller er i vejen for airbags og andet sikkerhedsudstyr. B10-enheden må ikke betjenes under kørslen. Inden du bruger B10-enheden for første gang, bør du lære enheden at kende, og hvordan den betjenes. Brug ikke B10-enheden, hvis den er varm. Lad enheden køle af i skyggen. Undgå at udsætte B10-enheden for direkte sollys i en bil uden opsyn i længere tid ad gangen. Overophedning kan beskadige enheden. For at undgå at friste tyve bør du undgå at efterlade B10-enheden synligt i bilen uden opsyn. Overholdes disse advarsler og instruktioner ikke, kan det medføre død, alvorlig personskade eller skade på ejendom. Navman fralægger sig ethvert ansvar for installation eller brug af B10-enheden på en måde, der medfører død, personskade eller skade på ejendom, eller som er i strid med loven. 3

4 B10 Bluetooth GPS-modtager Indhold Indhold Vigtige sikkerhedsoplysninger...3 Introduktion...5 Pakkens indhold...6 Typografiske konventioner...7 Sådan lærer du B10-enheden at kende...8 Komponenter på forsiden af enheden...8 Komponenter på oversiden af enheden...9 Komponenter på siden af enheden...9 GPS og GPS-signaler...10 Hvordan kommer jeg i gang?...11 Batteri...12 Hvordan lader jeg batteriet op?...13 Hvordan placerer jeg B10-modtageren i en bil?...15 Hvordan slutter jeg B10-modtageren til PDA'en eller den bærbare computer?...16 Hvordan finder B10-enheden en GPS-positionsbestemmelse?...17 Specifikationer...18 Supportoplysninger

5 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Introduktion Uanset om du rejser i dit eget land eller i udlandet, vil B10-modtageren give dig en GPS-baseret (Global Positioning System) position med en nøjagtighed inden for 5 m i 95% af tiden. B10-modtageret er en GPS-modtager med dobbelt funktion, som kan overføre satellitoplysninger til en PDA eller en bærbar computer med Bluetooth-grænseflade. B10-modtageren indeholder: En GPS-antenne til modtagelse af signaler fra GPS-satellitterne En intern mikrocomputer til at beregne positionen af modtageren på Jorden og opdatere positionsdata hvert sekund Et Bluetooth-link til at sende GPS-positionen til PDA'en inden for en radius af højst 10 m Et indbygget, genopladeligt batteri B10-modtageren kan bruges overalt, f.eks. i din lomme eller i handskerummet i bilen, selvom det er en fordel, at modtageren har fri adgang til himlen og nemt kan modtage GPS-signalerne. I dette afsnit Pakkens indhold...6 Typografiske konventioner...7 Sådan lærer du B10-enheden at kende...8 GPS og GPS-signaler

6 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Pakkens indhold Emne B10-modtager Emne 12 V-strømforsyning til bilen USB-kabel Oplysninger om global support Aftale om hardwaregaranti Registreringskort Pjece om WEEEoverensstemmelse Følgende dokumentation er tilgængelig på vores websted: Brugervejledning Guiden Ofte stillede spørgsmål om GPS Besøg vores websted på: 6

7 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Typografiske konventioner Det er vigtigt at forstå de typografiske konventioner, der benyttes i denne vejledning. Formatering Følgende formateringstyper i teksten identificerer særlige oplysninger: Konvention Oplysningstype Fed Kursiv Komponenter eller emner, der er særlig vigtige, herunder knapper, overskrifter og indstillinger. Angiver navnet på et referencedokument. Ikoner Følgende ikoner bruges i denne vejledning: Ikon Beskrivelse Bemærkning Tip Advarsel! 7

8 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Sådan lærer du B10-enheden at kende Det anbefales, at du gør dig fortrolig med B10-modtagerens grundlæggende funktioner: Komponenter på forsiden af enheden Komponent Beskrivelse En orange lysdiode angiver den aktuelle GPS-status. Slukket: B10-modtageren er slukket. Enkelt blink hvert sekund: B10-modtageren søger efter satellitter. Enkelt blink hvert 3. sekund: B10-modtageren har bestemt GPSpositionen. En blå lysdiode angiver den aktuelle Bluetooth-status. Slukket: B10-modtageren er slukket. Enkelt blink hvert sekund: B10-modtageren søger efter en Bluetoothenhed. Enkelt blink hvert 3. sekund: Der overføres data. Angiver den aktuelle batteristatus. Slukket: Enten er den eksterne strømforsyning ikke tilsluttet, eller adapteren er tilsluttet, men det interne batteri er fuldt opladet. Grøn: Batteriet oplades. Rød: Batteriniveauet er lavt, og batteriet skal oplades. 8

9 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Komponenter på oversiden af enheden Komponent Beskrivelse Sådan tændes enheden: Skub -knappen mod ON (TIL). Sådan slukkes enheden: Skub -knappen væk fra ON (TIL). Komponenter på siden af enheden Komponent Ekstern strømadapter/usbport Fastgørelse af rem. Beskrivelse Hvis strømforsyningen til bilen tilsluttes, bruger B10-modtageren den eksterne strømforsyning i stedet for det interne batteri. En åbning, hvori der kan tilsluttes en bærerem (medfølger ikke). 9

10 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion GPS og GPS-signaler B10-modtageren sender oplysningerne om GPS-positionen til PDA'en eller den bærbare computer, som derefter kan bruges af tredjepartssoftware til at angive positionen på et kort og hjælpe dig med at navigere til destinationen. GPS (Global Positioning System) er altid frit tilgængeligt og angiver din position inden for 5 meter. GPS-navigation er mulig ved hjælp af et netværk af satellitter, der kredser om Jorden i ca km højde. Hver satellit udsender en række signaler, som bruges af GPS-modtagere, f.eks. din B10-enhed, til at bestemme en nøjagtig position. Selvom en GPS-modtager kan opfange signaler fra op til 12 satellitter ad gangen, kræves der kun fire signaler til at bestemme en position eller "GPSpositionsbestemmelse" (breddegrad og længdegrad) i navigationssystemer til køretøjer. For at opnå en optimal GPS-signalstyrke skal B10-enheden være udendørs eller i en bil, der står udendørs, og signalmodtagelsen må ikke være blokeret. B10-enheden fungerer i al slags vejr, undtagen snevejr. Se GPS Navigation - Frequently Asked Questions-guiden, som er tilgængelig på vores websted, for at få yderligere oplysninger. Besøg vores websted på: 10

11 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan kommer jeg i gang? Gør følgende for at starte enheden for første gang: Trin Handling 1 Installer batteriet. 2 Tænd for enheden. 3 Opret en Bluetooth-forbindelse mellem B10-modtageren og PDA'en eller den bærbare computer. I dette afsnit Batteri...12 Hvordan placerer jeg B10-modtageren i en bil?...15 Hvordan slutter jeg B10-modtageren til PDA'en eller den bærbare computer?...16 Hvordan finder B10-enheden en GPS-positionsbestemmelse?

12 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Batteri B10-modtageren har et indbygget, genopladeligt batteri. Sørg for, at batteriet altid er i B10- modtageren for at minimere den tid, der går med at opnå en GPS-positionsbestemmelse. Batteritiden er ca. 10 timer. 12

13 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan lader jeg batteriet op? Du kan lade batteriet på to måder. Disse er beskrevet nedenfor. Via strømforsyningen til bilen Du kan bruge strømforsyningen til bilen til at give strøm til B10-modtageren, når den er i en bil. Hvis strømforsyningen til bilen tilsluttes, bruger modtageren den eksterne strømforsyning i stedet for det interne batteri. 1. Indsæt tilslutningsdelen fra strømforsyningen til bilen i bilens 12 V-strømstik. 2. Indsæt USB-kablets USB-stik (store stik) i USB-porten på strømforsyningen til bilen. 3. Indsæt det lille stik på USB-kablet i porten til ekstern strømforsyning på B10-modtageren. 13

14 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Via USB-kabel Sådan oplader du batteriet via USB-kablet: Indsæt den store ende af USB-kablet direkte i en USB-port på computeren (ikke en USBhub). Indsæt den lille ende i siden på B10-modtageren. Batteristatuslampen foran på B10- modtageren tændes. Indsæt om muligt USB-kablet i USB-porten på bagsiden af computeren. Når batteriet oplades, lyser batteristatuslampen grønt. Lampen slukkes, når batteriet er fuldt opladet. Hvis statuslampen ikke lyser, heller ikke et øjeblik, skal du prøve en anden USB-port på computeren. Genopladelige batteriet kan kun oplades et begrænset antal gange. Batteriets levetid og antal opladninger afhænger af brugen og indstillingerne. 14

15 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan placerer jeg B10- modtageren i en bil? B10-modtageren og PDA'en eller den bærbare computer er monteret separat i bilen. Brug følgende vejledning til at vælge en egnet placering af B10-modtageren: Modtageren bør placeres, hvor der er uhindret adgang til himlen og horisonten. Modtageren må ikke blokere for udsynet, forstyrre kørslen eller være i vejen for bilens sikkerhedsudstyr. Der skal være adgang til modtageren, så -knappen kan betjenes. Undgå at placere modtageren i nærheden af kilder til elektrisk interferens eller støj. Undgå placeringer, der udsættes for stød eller vibrationer. Modtageren skal være inden for Bluetooth-rækkevidde (ca. 10 m) af PDA'en eller den bærbare computer. Modtageren er ikke vandtæt monter den et sted, hvor den ikke bliver våd (herunder kondens). 15

16 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan slutter jeg B10- modtageren til PDA'en eller den bærbare computer? Følg nedenstående trin for at etablere en Bluetooth-forbindelse mellem PDA'en eller den bærbare computer og B10-modtageren: 1. Tænd for B10-modtageren. Skub -knappen mod ON (TIL). -lampen lyser blåt og begynder derefter at blinke for at vise, at enheden ikke er tilsluttet en anden Bluetooth-enhed. 2. Tænd for PDA'en/den bærbare computer. 3. Aktiver Bluetooth på PDA'en/den bærbare computer, og opret forbindelse til B10-modtageren: Kontroller, at -lampen på B10-modtageren stadig blinker. Aktiver Bluetooth på PDA'en/den bærbare computer, og etabler en forbindelse til B10- modtageren ved at følge vejledningen, der fulgte med PDA'en/den bærbare computer eller Bluetooth-kortet. Hvis du bliver bedt om en adgangskode eller enheds-pin, kan du bruge følgende adgangskode/enheds-pin: Enhedsnavn NAVMAN GPS TWO 0000 Adgangskode/enheds-PIN Når der er oprettet en forbindelse mellem PDA'en/den bærbare computer og B10- modtageren, begynder lampen på B10-modtageren nu kun at blinke én gang hvert 3. sekund. 4. Kun Pocket PC Find Bluetooth COM-porten. Identificer den udgående COM-port, der bruges til at oprette en seriel port-tilslutning mellem PDA'en og B10-enheden, ved at følge vejledningen, der fulgte med PDA'en eller Bluetoothkortet. Angiv den udgående COM-port i tredjepartssoftwaren for at modtage GPS-data fra B10- modtageren. Du er nu klar til at finde en GPS-position. 16

17 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan finder B10-enheden en GPS-positionsbestemmelse? Udtrykket "GPS-positionsbestemmelse" anvendes til at beskrive, når B10-modtageren har nok oplysninger fra fire eller flere GPS-satellitter til at beregne den aktuelle position. Du kan overvåge GPS-signalstyrken ved hjælp af tredjepartssoftwaren. Se brugervejledningen til tredjepartssoftwaren for at få yderligere oplysninger. Når du tænder for B10-modtageren, kan det tage flere minutter at foretage den første GPSpositionsbestemmelse. Du kan minimere denne tid ved at: Placere B10-modtageren i overensstemmelse med retningslinjerne. Yderligere oplysninger se "Hvordan placerer jeg B10-modtageren i en bil?" på side 15. Forblive på det samme sted, indtil B10-modtageren har opnået en GPS-positionsbestemmelse. 17

18 B10 Bluetooth GPS-modtager Specifikationer Specifikationer Specifikationer Hylster UV-stabil plastik Størrelse mm Vægt 56 g Batterier Hovedstrømkilde: Indbygget, genopladeligt lithiumion til systemet. Reservebatteri: Genopladeligt ur-cellebatteri til backup af hukommelse og RTC Driftstemperatur -10 til +60 C (14 til 140 F) ved brug 0 til +45 C ved opladning Grænseflade Bluetooth, klasse 2 Version 1.1 SPP (Serial Port Profile) Inden for 10 m afstand uden forhindringer Ind/Ud-port. GPS-signal (ud)/command(ind) med CMOS/TTL-niveau. Output Format. NMEA0183 V2.2: GPGGA (1 gang/sek.), GPGSA (1 gang/5 sek.), GPGSV (1 gang/5 sek.), GPRMC (1 gang/sek.), GPVTG (1 gang/sek.), (GLLeller SiRF-binært format til valgfri). Datum: WGS84 GPS-antenne 25 x 25 x 2 mm keramisk stof GPS-modtager SiRF Star III lavenergi-chipset 20-kanals parallel, automatisk valg 1575,42 MHZ frekvens L1, C/A-kodemodtager Tid til første GPS-positionsbestemmelse Hot start - typisk 1 sekund Varm start - typisk 38 sekunder Kold start - typisk 42 sekunder 18

19 B10 Bluetooth GPS-modtager Supportoplysninger Supportoplysninger Support i Australien Navman Australia Pty Ltd PO Box 479 Gladesville, NSW 2111 Australien Support: Websted: Support i Europa Navman Europe Ltd 4G Gatwick House Peeks Brook Lane, Horley Surrey RH6 9ST Storbritannien Support: Websted: Support i New Zealand Navman New Zealand PO Box Newton Auckland New Zealand Support: Websted: Support i USA og Canada Navman USA Inc 5275 Capital Boulevard Raleigh, NC USA Tlf.: NAVMAN Support: Websted: 19

20

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING

PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING Bemærkninger & fralæggelse af ansvar Bemærkning om copyright ackard Bell Compasseo - Brugervejledning. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Mazda NB1 Online-vejledning

Mazda NB1 Online-vejledning Mazda NB1 Online-vejledning Indhold Læs dette først 4 Tænd og sluk... 4 Opsætning... 4 GPS-modtagelse... 4 Enheden starter ikke... 4 Pas godt på enheden... 5 Hukommelseskortet 6 Om hukommelseskortet...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere