Brugervejledning B10. Bluetooth GPS-modtager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning B10. Bluetooth GPS-modtager"

Transkript

1 Brugervejledning B10 Bluetooth GPS-modtager da Dansk

2 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman er et registreret varemærke tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og anvendes under licens af Navman New Zealand. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren indeholder beskyttede oplysninger tilhørende Navman Den forefindes under en licensaftale, der indeholder begrænsninger for brug og offentliggørelse og er desuden beskyttet af ophavsretlig lov. Der må ikke foretages reverse engineering. Ingen dele af denne publikation må gengives, lagres i et genfindingssystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, uanset om det sker elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden skriftlig tilladelse fra Navman. Back-On-Track, Drive-Away, NavPix, Smart og Turn-by-Turn er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og bruges under licens af Navman New Zealand. Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth -mærket og -logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af disse mærker af Navman New Zealand er under licens. Microsoft Windows 2000 og XP SP1, Microsoft Internet Explorer og ActiveSync er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe og Adobe Reader er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker og registreringer tilhører de respektive ejere. Udgivet i New Zealand. Ansvarsfraskrivelse På grund af den fortløbende produktudvikling kan disse oplysninger ændres uden varsel. Navman kan ikke garantere, at dette dokument er uden fejl. Skærmbilleder og andre præsentationer i brugervejledningen kan afvige fra de faktiske skærmbilleder og præsentationer, der vises i det virkelige produkt. Disse forskelle er ubetydelige, og det faktiske produkt fungerer som beskrevet i denne brugervejledning i al væsentlighed. Overensstemmelse Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at enheden fungerer korrekt: (1) Enheden må ikke forårsage interferens, og (2) enheden skal acceptere interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift. Vigtige oplysninger om korrekt håndtering og genbrug af dette udstyr Gældende for EU og andre europæiske lande med særskilte bortskaffelsessystemer Symbolet med den overkrydsede affaldsbeholder på hjul, der er trykt på dette produkt eller på emballagen, angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat. Som bruger af dette produkt er du ansvarlig for at returnere produktet til et godkendt, offentligt indsamlingssted (kommunen kan oplyse dig om det nærmeste indsamlingssted). Du kan også udskifte det gamle produkt med nyt produkt af tilsvarende type. Butikken, hvor du køber det nye produkt, skal tage det gamle produkt retur uden omkostninger (eller anvise om det nærmeste indsamlingssted), hvis det nye produkt er af tilsvarende type og indeholder de samme funktioner som det gamle produkt. Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr skal håndteres separat for at sikre, at farlige materialer i udstyret ikke trænger ned i undergrunden og derved forårsager fremtidige problemer for miljøet og sundheden. Derudover kan dele af det kasserede udstyr genbruges og derved reducere de mængder affald, der bortskaffes, og undgå udtømning af de naturlige ressourcer. Din rolle i deltagelsen i den separate indsamling af bortskaffet elektrisk udstyr er vigtig for at sikre, at målene for beskyttelse af miljøet og sundheden opnås igennem ansvarlig håndtering og genbrug. Tilgængeligt tilbehør: Strømforsyning til bilen. Ovennævnte oplysninger er i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment - producentansvarlighed 2006), som kræver særskilt indsamling, håndtering, genbrug og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af affald og elektronisk udstyr (WEEE).

3 B10 Bluetooth GPS-modtager Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsanvisninger, der følger efter dette symbol, for at undgå personskade eller død. ADVARSEL! Angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i dødsfald eller alvorlige skader, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG! Angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i mindre eller moderate personskader, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG! uden sikkerhedsadvarselssymbolet angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i skade på ejendom, hvis den ikke undgås. Fjernelse af originaludstyr, indsættelse af tilbehør eller ændring af bilen kan påvirke bilens sikkerhed eller gøre det ulovligt at føre bilen i visse retskredse. Følg alle produktvejledninger og instruktioner i brugerhåndbogen til bilen med hensyn til tilbehør eller ændringer. Se den lokale lovgivning med hensyn til betjening af bilen med eventuelt tilbehør eller ændringer. Det er alene dit ansvar at placere, sikre og bruge B10 på en måde, som ikke vil forårsage ulykker, personskade eller skade på ejendom. Overhold altid forholdsreglerne for sikker kørsel. B10 skal monteres et sikkert sted og må ikke blokere for førerens udsyn. B10-enheden må ikke monteres, så den forstyrrer kørslen eller er i vejen for airbags og andet sikkerhedsudstyr. B10-enheden må ikke betjenes under kørslen. Inden du bruger B10-enheden for første gang, bør du lære enheden at kende, og hvordan den betjenes. Brug ikke B10-enheden, hvis den er varm. Lad enheden køle af i skyggen. Undgå at udsætte B10-enheden for direkte sollys i en bil uden opsyn i længere tid ad gangen. Overophedning kan beskadige enheden. For at undgå at friste tyve bør du undgå at efterlade B10-enheden synligt i bilen uden opsyn. Overholdes disse advarsler og instruktioner ikke, kan det medføre død, alvorlig personskade eller skade på ejendom. Navman fralægger sig ethvert ansvar for installation eller brug af B10-enheden på en måde, der medfører død, personskade eller skade på ejendom, eller som er i strid med loven. 3

4 B10 Bluetooth GPS-modtager Indhold Indhold Vigtige sikkerhedsoplysninger...3 Introduktion...5 Pakkens indhold...6 Typografiske konventioner...7 Sådan lærer du B10-enheden at kende...8 Komponenter på forsiden af enheden...8 Komponenter på oversiden af enheden...9 Komponenter på siden af enheden...9 GPS og GPS-signaler...10 Hvordan kommer jeg i gang?...11 Batteri...12 Hvordan lader jeg batteriet op?...13 Hvordan placerer jeg B10-modtageren i en bil?...15 Hvordan slutter jeg B10-modtageren til PDA'en eller den bærbare computer?...16 Hvordan finder B10-enheden en GPS-positionsbestemmelse?...17 Specifikationer...18 Supportoplysninger

5 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Introduktion Uanset om du rejser i dit eget land eller i udlandet, vil B10-modtageren give dig en GPS-baseret (Global Positioning System) position med en nøjagtighed inden for 5 m i 95% af tiden. B10-modtageret er en GPS-modtager med dobbelt funktion, som kan overføre satellitoplysninger til en PDA eller en bærbar computer med Bluetooth-grænseflade. B10-modtageren indeholder: En GPS-antenne til modtagelse af signaler fra GPS-satellitterne En intern mikrocomputer til at beregne positionen af modtageren på Jorden og opdatere positionsdata hvert sekund Et Bluetooth-link til at sende GPS-positionen til PDA'en inden for en radius af højst 10 m Et indbygget, genopladeligt batteri B10-modtageren kan bruges overalt, f.eks. i din lomme eller i handskerummet i bilen, selvom det er en fordel, at modtageren har fri adgang til himlen og nemt kan modtage GPS-signalerne. I dette afsnit Pakkens indhold...6 Typografiske konventioner...7 Sådan lærer du B10-enheden at kende...8 GPS og GPS-signaler

6 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Pakkens indhold Emne B10-modtager Emne 12 V-strømforsyning til bilen USB-kabel Oplysninger om global support Aftale om hardwaregaranti Registreringskort Pjece om WEEEoverensstemmelse Følgende dokumentation er tilgængelig på vores websted: Brugervejledning Guiden Ofte stillede spørgsmål om GPS Besøg vores websted på: 6

7 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Typografiske konventioner Det er vigtigt at forstå de typografiske konventioner, der benyttes i denne vejledning. Formatering Følgende formateringstyper i teksten identificerer særlige oplysninger: Konvention Oplysningstype Fed Kursiv Komponenter eller emner, der er særlig vigtige, herunder knapper, overskrifter og indstillinger. Angiver navnet på et referencedokument. Ikoner Følgende ikoner bruges i denne vejledning: Ikon Beskrivelse Bemærkning Tip Advarsel! 7

8 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Sådan lærer du B10-enheden at kende Det anbefales, at du gør dig fortrolig med B10-modtagerens grundlæggende funktioner: Komponenter på forsiden af enheden Komponent Beskrivelse En orange lysdiode angiver den aktuelle GPS-status. Slukket: B10-modtageren er slukket. Enkelt blink hvert sekund: B10-modtageren søger efter satellitter. Enkelt blink hvert 3. sekund: B10-modtageren har bestemt GPSpositionen. En blå lysdiode angiver den aktuelle Bluetooth-status. Slukket: B10-modtageren er slukket. Enkelt blink hvert sekund: B10-modtageren søger efter en Bluetoothenhed. Enkelt blink hvert 3. sekund: Der overføres data. Angiver den aktuelle batteristatus. Slukket: Enten er den eksterne strømforsyning ikke tilsluttet, eller adapteren er tilsluttet, men det interne batteri er fuldt opladet. Grøn: Batteriet oplades. Rød: Batteriniveauet er lavt, og batteriet skal oplades. 8

9 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion Komponenter på oversiden af enheden Komponent Beskrivelse Sådan tændes enheden: Skub -knappen mod ON (TIL). Sådan slukkes enheden: Skub -knappen væk fra ON (TIL). Komponenter på siden af enheden Komponent Ekstern strømadapter/usbport Fastgørelse af rem. Beskrivelse Hvis strømforsyningen til bilen tilsluttes, bruger B10-modtageren den eksterne strømforsyning i stedet for det interne batteri. En åbning, hvori der kan tilsluttes en bærerem (medfølger ikke). 9

10 B10 Bluetooth GPS-modtager Introduktion GPS og GPS-signaler B10-modtageren sender oplysningerne om GPS-positionen til PDA'en eller den bærbare computer, som derefter kan bruges af tredjepartssoftware til at angive positionen på et kort og hjælpe dig med at navigere til destinationen. GPS (Global Positioning System) er altid frit tilgængeligt og angiver din position inden for 5 meter. GPS-navigation er mulig ved hjælp af et netværk af satellitter, der kredser om Jorden i ca km højde. Hver satellit udsender en række signaler, som bruges af GPS-modtagere, f.eks. din B10-enhed, til at bestemme en nøjagtig position. Selvom en GPS-modtager kan opfange signaler fra op til 12 satellitter ad gangen, kræves der kun fire signaler til at bestemme en position eller "GPSpositionsbestemmelse" (breddegrad og længdegrad) i navigationssystemer til køretøjer. For at opnå en optimal GPS-signalstyrke skal B10-enheden være udendørs eller i en bil, der står udendørs, og signalmodtagelsen må ikke være blokeret. B10-enheden fungerer i al slags vejr, undtagen snevejr. Se GPS Navigation - Frequently Asked Questions-guiden, som er tilgængelig på vores websted, for at få yderligere oplysninger. Besøg vores websted på: 10

11 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan kommer jeg i gang? Gør følgende for at starte enheden for første gang: Trin Handling 1 Installer batteriet. 2 Tænd for enheden. 3 Opret en Bluetooth-forbindelse mellem B10-modtageren og PDA'en eller den bærbare computer. I dette afsnit Batteri...12 Hvordan placerer jeg B10-modtageren i en bil?...15 Hvordan slutter jeg B10-modtageren til PDA'en eller den bærbare computer?...16 Hvordan finder B10-enheden en GPS-positionsbestemmelse?

12 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Batteri B10-modtageren har et indbygget, genopladeligt batteri. Sørg for, at batteriet altid er i B10- modtageren for at minimere den tid, der går med at opnå en GPS-positionsbestemmelse. Batteritiden er ca. 10 timer. 12

13 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan lader jeg batteriet op? Du kan lade batteriet på to måder. Disse er beskrevet nedenfor. Via strømforsyningen til bilen Du kan bruge strømforsyningen til bilen til at give strøm til B10-modtageren, når den er i en bil. Hvis strømforsyningen til bilen tilsluttes, bruger modtageren den eksterne strømforsyning i stedet for det interne batteri. 1. Indsæt tilslutningsdelen fra strømforsyningen til bilen i bilens 12 V-strømstik. 2. Indsæt USB-kablets USB-stik (store stik) i USB-porten på strømforsyningen til bilen. 3. Indsæt det lille stik på USB-kablet i porten til ekstern strømforsyning på B10-modtageren. 13

14 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Via USB-kabel Sådan oplader du batteriet via USB-kablet: Indsæt den store ende af USB-kablet direkte i en USB-port på computeren (ikke en USBhub). Indsæt den lille ende i siden på B10-modtageren. Batteristatuslampen foran på B10- modtageren tændes. Indsæt om muligt USB-kablet i USB-porten på bagsiden af computeren. Når batteriet oplades, lyser batteristatuslampen grønt. Lampen slukkes, når batteriet er fuldt opladet. Hvis statuslampen ikke lyser, heller ikke et øjeblik, skal du prøve en anden USB-port på computeren. Genopladelige batteriet kan kun oplades et begrænset antal gange. Batteriets levetid og antal opladninger afhænger af brugen og indstillingerne. 14

15 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan placerer jeg B10- modtageren i en bil? B10-modtageren og PDA'en eller den bærbare computer er monteret separat i bilen. Brug følgende vejledning til at vælge en egnet placering af B10-modtageren: Modtageren bør placeres, hvor der er uhindret adgang til himlen og horisonten. Modtageren må ikke blokere for udsynet, forstyrre kørslen eller være i vejen for bilens sikkerhedsudstyr. Der skal være adgang til modtageren, så -knappen kan betjenes. Undgå at placere modtageren i nærheden af kilder til elektrisk interferens eller støj. Undgå placeringer, der udsættes for stød eller vibrationer. Modtageren skal være inden for Bluetooth-rækkevidde (ca. 10 m) af PDA'en eller den bærbare computer. Modtageren er ikke vandtæt monter den et sted, hvor den ikke bliver våd (herunder kondens). 15

16 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan slutter jeg B10- modtageren til PDA'en eller den bærbare computer? Følg nedenstående trin for at etablere en Bluetooth-forbindelse mellem PDA'en eller den bærbare computer og B10-modtageren: 1. Tænd for B10-modtageren. Skub -knappen mod ON (TIL). -lampen lyser blåt og begynder derefter at blinke for at vise, at enheden ikke er tilsluttet en anden Bluetooth-enhed. 2. Tænd for PDA'en/den bærbare computer. 3. Aktiver Bluetooth på PDA'en/den bærbare computer, og opret forbindelse til B10-modtageren: Kontroller, at -lampen på B10-modtageren stadig blinker. Aktiver Bluetooth på PDA'en/den bærbare computer, og etabler en forbindelse til B10- modtageren ved at følge vejledningen, der fulgte med PDA'en/den bærbare computer eller Bluetooth-kortet. Hvis du bliver bedt om en adgangskode eller enheds-pin, kan du bruge følgende adgangskode/enheds-pin: Enhedsnavn NAVMAN GPS TWO 0000 Adgangskode/enheds-PIN Når der er oprettet en forbindelse mellem PDA'en/den bærbare computer og B10- modtageren, begynder lampen på B10-modtageren nu kun at blinke én gang hvert 3. sekund. 4. Kun Pocket PC Find Bluetooth COM-porten. Identificer den udgående COM-port, der bruges til at oprette en seriel port-tilslutning mellem PDA'en og B10-enheden, ved at følge vejledningen, der fulgte med PDA'en eller Bluetoothkortet. Angiv den udgående COM-port i tredjepartssoftwaren for at modtage GPS-data fra B10- modtageren. Du er nu klar til at finde en GPS-position. 16

17 B10 Bluetooth GPS-modtager Hvordan kommer jeg i gang? Hvordan finder B10-enheden en GPS-positionsbestemmelse? Udtrykket "GPS-positionsbestemmelse" anvendes til at beskrive, når B10-modtageren har nok oplysninger fra fire eller flere GPS-satellitter til at beregne den aktuelle position. Du kan overvåge GPS-signalstyrken ved hjælp af tredjepartssoftwaren. Se brugervejledningen til tredjepartssoftwaren for at få yderligere oplysninger. Når du tænder for B10-modtageren, kan det tage flere minutter at foretage den første GPSpositionsbestemmelse. Du kan minimere denne tid ved at: Placere B10-modtageren i overensstemmelse med retningslinjerne. Yderligere oplysninger se "Hvordan placerer jeg B10-modtageren i en bil?" på side 15. Forblive på det samme sted, indtil B10-modtageren har opnået en GPS-positionsbestemmelse. 17

18 B10 Bluetooth GPS-modtager Specifikationer Specifikationer Specifikationer Hylster UV-stabil plastik Størrelse mm Vægt 56 g Batterier Hovedstrømkilde: Indbygget, genopladeligt lithiumion til systemet. Reservebatteri: Genopladeligt ur-cellebatteri til backup af hukommelse og RTC Driftstemperatur -10 til +60 C (14 til 140 F) ved brug 0 til +45 C ved opladning Grænseflade Bluetooth, klasse 2 Version 1.1 SPP (Serial Port Profile) Inden for 10 m afstand uden forhindringer Ind/Ud-port. GPS-signal (ud)/command(ind) med CMOS/TTL-niveau. Output Format. NMEA0183 V2.2: GPGGA (1 gang/sek.), GPGSA (1 gang/5 sek.), GPGSV (1 gang/5 sek.), GPRMC (1 gang/sek.), GPVTG (1 gang/sek.), (GLLeller SiRF-binært format til valgfri). Datum: WGS84 GPS-antenne 25 x 25 x 2 mm keramisk stof GPS-modtager SiRF Star III lavenergi-chipset 20-kanals parallel, automatisk valg 1575,42 MHZ frekvens L1, C/A-kodemodtager Tid til første GPS-positionsbestemmelse Hot start - typisk 1 sekund Varm start - typisk 38 sekunder Kold start - typisk 42 sekunder 18

19 B10 Bluetooth GPS-modtager Supportoplysninger Supportoplysninger Support i Australien Navman Australia Pty Ltd PO Box 479 Gladesville, NSW 2111 Australien Support: Websted: Support i Europa Navman Europe Ltd 4G Gatwick House Peeks Brook Lane, Horley Surrey RH6 9ST Storbritannien Support: Websted: Support i New Zealand Navman New Zealand PO Box Newton Auckland New Zealand Support: Websted: Support i USA og Canada Navman USA Inc 5275 Capital Boulevard Raleigh, NC USA Tlf.: NAVMAN Support: Websted: 19

20

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

T1 Traffic Module. Brugervejledning. N20 N40i N60i. Dansk

T1 Traffic Module. Brugervejledning. N20 N40i N60i. Dansk T1 Traffic Module Brugervejledning N20 N40i N60i da Dansk 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman er et registreret varemærke tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. icn 700. series. med SmartS 2006. Dansk

BRUGERVEJLEDNING. icn 700. series. med SmartS 2006. Dansk NavPix Navigate to pictures BRUGERVEJLEDNING icn 700 series med SmartS 2006 da Dansk icn 700 series Brugervejledning Dansk 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman er et registreret varemærke

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugervejledning. F-Series. med SmartS 2006. Dansk

Brugervejledning. F-Series. med SmartS 2006. Dansk Brugervejledning F-Series med SmartS 2006 da Dansk Supportoplysninger Besøg vores website http://support.navman.com for 24 timers hjælp og teknisk support. Her fi nder du de oftest stillede spørgsmål under

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

S-serien. Brugervejledning. Dansk

S-serien. Brugervejledning. Dansk S-serien Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN S-Serie Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

TomTom LINK 200 Referencevejledning

TomTom LINK 200 Referencevejledning TomTom LINK 200 Referencevejledning Indhold Æskens indhold 3 Læs dette først 4 Tillykke... 4 Det skal du bruge til installationen... 4 Sikkerheden først 5 Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler...

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Denne vejledning forklarer, hvordan Expressinstallation foretages med NETGEAR Smart Wizard og separat Windows-driverinstallation. Bemærk:

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFOrTEGNELSE VELKOMMEN... 2 JABRA speak 510 OVERSIGT... 3 TILSLUTNING... 5 SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510.... 8 SUPPORT.... 11 Tekniske specifikationer... 12 1 VELKOMMEN

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på  NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips NC1 Brugervejledning Contents 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Høresikkerhed 2 Generelle

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

NeoTV 350-medieafspiller NTV350

NeoTV 350-medieafspiller NTV350 NeoTV 350-medieafspiller NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem eller oversættes til

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning

GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM. Brugervejledning GTU 10 GPS-SPORINGSSYSTEM Brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS/Glonass-modtager AG-STAR Version: V5.20150602 3030247600-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug.

Læs mere

Indikatorlyset viser en farve, og jeg ved ikke hvad det betyder.

Indikatorlyset viser en farve, og jeg ved ikke hvad det betyder. 12. Fejlfinding Hvis der opstår problemer under brug, læses i den følgende fejlfindingsliste for at finde en løsning på problemet. Problemet er beskrevet som et spørgsmål, som du kan besvare og løse ved

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd

N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning. N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning N150 trådløs mikro-usb-adapter Ressource-cd Varemærker NETGEAR, NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere