User guide User guide Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "User guide User guide Dansk"

Transkript

1 User guide Dansk

2 DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele vejledningen skal læses, inden apparatet tages i brug. Apparatet skal anvendes i henhold til den tilsigtede anvendelse, der er anført i denne vejledning. Den rådgivning, den ordinerende læge giver, skal følges før de oplysninger, der gives i denne vejledning. Indikationer AirSense 10 AutoSet Det selvjusterende AirSense 10 AutoSet -apparat er indiceret til behandling af obstruktiv søvnapnø (OSA) hos patienter, der vejer mere end 30 kg. Apparatet er både til brug i hjemmet og på hospitalet. Fugteren er beregnet til brug for en enkelt patient i hjemmet og til genbrug ved anvendelse på sygehuse/institutioner. AirSense 10 Elite AirSense 10 Elite-apparatet er indiceret til behandling af obstruktiv søvnapnø (OSA) hos patienter, der vejer over 30 kg. Apparatet er både til brug i hjemmet og på hospitalet. Fugteren er beregnet til brug for en enkelt patient i hjemmet og til genbrug ved anvendelse på sygehuse/institutioner. Kontraindikationer Behandling med positivt luftvejstryk kan være kontraindiceret hos patienter, som lider af følgende forud eksisterende sygdomme: svær bulløs lungesygdom pneumothorax patologisk lavt blodtryk dehydrering cerebrospinal væskelækage, nylig kranieoperation eller traume. Bivirkninger Hvis du får usædvanlige smerter i brystet, alvorlig hovedpine eller øget åndenød, bør du sige det til din ordinerende læge. Akut infektion i de øvre luftveje kan nødvendiggøre midlertidig indstilling af behandlingen. Følgende bivirkninger kan opstå i forbindelse med behandlingen med apparatet: tørhed i næse, mund eller svælg næseblod oppustethed ubehag i mellemøre eller bihuler øjenirritation hududslæt. Dansk 1

3 Oversigt AirSense 10 omfatter følgende: Anordning Luftslange Strømforsyningsenhed Rejsetaske SD-kort (allerede isat). Kontakt din behandler vedrørende en række tilbehør, der er tilgængeligt til brug med apparatet, herunder: Luftslange (opvarmet og ikke-opvarmet): ClimateLineAir, SlimLine, standard Filter Hypoallergent filter, standardfilter Air10 DC/DC-konverter SD-kortlæser Air10 oximeterstik Air10 USB-stik. Om apparatet 1 Luftudtag 5 Skærm 2 Luftfilterdæksel 6 榟 ~ 甀 3 Indgangsstik 7 SD-kortdæksel 4 Serienummer og apparatnummer 2

4 Om kontrolpanelet Knappen Start/Stop Reguleringsknap Knappen Hjem Tryk for at starte/stoppe behandling. Tryk og hold knappen nede i tre sekunder for at skifte til strømbesparende funktion. Drej knappen for at navigere i menuen, og tryk for at vælge en valgmulighed. Drej knappen for at justere en valgt valgmulighed, og tryk på den for at gemme ændringen. Tryk for at vende tilbage til skærmbilledet Hjem. Der kan blive vist forskellige ikoner på skærmbilledet på forskellige tidspunkter, herunder: Rampetid Trådløs overførsel ikke aktiveret (grå) Rampetid, Auto Ingen trådløs forbindelse Trådløs signalstyrke (grøn) Flyfunktion Klargøring 1. Sæt apparatet på en stabil jævn overflade. 2. Sæt stikket i bag på apparatet. Sæt den ene ende af el-ledningen i strømforsyningsenheden og den anden ende i stikkontakten. 3. Sæt luftslangen godt fast i luftudtaget på bagsiden af apparatet. 4. Sæt luftslangens frie ende godt fast på den samlede maske. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen til masken. Anbefalede masker findes på Dansk 3

5 Indledning af behandling 1. Tilpas din maske. 2. Tryk på Start/Stop, eller træk vejret normalt, hvis SmartStart er aktiveret. Du vil vide, at behandlingen er slået til, når skærmbilledet Søvnrapport vises. Det aktuelle behandlingstryk vises med grønt. Under rampetid øges trykket gradvist, og du ser en roterende cirkel. Når det ordinerede behandlingstryk er nået, vil hele cirklen være grøn. Skærmen bliver automatisk sort efter en kort tidsperiode. Du kan trykke på Hjem eller reguleringsknappen for at slå den til igen. Hvis strømmen afbrydes under behandlingen, vil apparatet automatisk genstarte, når strømmen genoprettes. AirSense 10 apparatet kommer med en lyssensor, der justerer skærmbilledets lysstyrke på baggrund af lyset i rummet. Afslutning af behandling 1. Tag masken af. 2. Tryk på Start/Stop, eller hvis SmartStart er aktiveret, vil behandlingen standse automatisk efter et par sekunder. Søvnrapporten giver dig nu en oversigt over din behandlingssession. Brugstimer Angiver det antal behandlingstimer, du fik i sidste session. Maskeforsegling Angiver, hvor godt din maske blev forseglet: God maskeforsegling. Skal justeres, se Masketilpasning. Hvis din behandler har indstillet det, vil du også se: Hændelser pr. time Angiver det antal apnøer og hypopnøer, du har haft pr. time. Mere Info Drej reguleringsknappen for at rulle ned og se flere detaljerede brugsdata. Strømsparende funktion AirSense 10-apparatet registrerer dine behandlingsdata. For at apparatet skal kunne overføre dataene til din behandler, må du ikke frakoble apparatet. Du kan imidlertid sætte det i strømsparende funktion for at spare på elektriciteten. Sådan skifter du til strømsparende funktion: Tryk og hold Start/Stop nede i tre sekunder. Skærmen bliver sort. 4

6 Sådan forlader du strømsparende funktion: Tryk på Start/Stop én gang. Skærmbilledet Hjem vises. Mine optioner Dit AirSense 10-apparat er blevet indstillet ud fra dine behov af din behandler, men du synes måske, du gerne vil foretage små justeringer for at gøre din behandling mere behagelig. Fremhæv Mine optioner, og tryk derefter på reguleringsknappen for at se dine aktuelle indstillinger. Herfra kan du gøre dine valgmuligheder personlige. Rampetid Rampetiden, der er beregnet til at gøre begyndelsen af behandlingen mere behagelig, er den periode, hvor trykket stiger fra et lavt starttryk til det ordinerede behandlingstryk. Du kan indstille din rampetid til Fra, 5 til 45 minutter eller Auto. Når rampetiden indstilles til Auto, registrerer apparatet, når du er faldet i søvn, og stiger derpå til det ordinerede behandlingstryk. Justering af rampetiden: 1. I Mine optioner skal du dreje reguleringsknappen, så Rampetid fremhæves, og derefter trykke på reguleringsknappen. 2. Drej reguleringsknappen for at justere rampetiden til din foretrukne indstilling, og tryk på reguleringsknappen for at gemme ændringen. Masketilpasning Masketilpasning er beregnet til at hjælpe dig med at vurdere og identificere mulige luftlækager omkring din maske. Kontrol af masketilpasning: 1. Tag masken på som anvist i brugervejledningen til masken. 2. I Mine optioner skal du dreje reguleringsknappen, så Kør Masketilpas. fremhæves, og derefter trykke på reguleringsknappen. Apparatet begynder at blæse luft. 3. Tilpas masken, maskepuden og hovedtøjet, indtil der opnås et god resultat. Masketilpasning standses ved at trykke på reguleringsknappen eller Start/Stop. Hvis du ikke kan få en god masketilpasning, skal du tale med din behandler. Dansk 5

7 Flere valgmuligheder Din behandler har muligvis givet dig adgang til at gøre endnu et par valgmuligheder personlige. Tryklettelse Når Tryklettelse er aktiveret, finder du det muligvis lettere at ånde ud. Dette er en hjælp, når du skal vænne dig til behandlingen. SmartStart Maske Når SmartStart er aktiveret, begynder behandlingen automatisk, når du ånder ind i masken. Når du tager masken af, standser den automatisk efter et par sekunder. Denne valgmulighed viser indstillingen for din masketype. Hvis du bruger mere end én type maske, skal du justere denne indstillinng, når du skifter mellem maskerne. Pasning af apparatet Det er vigtigt, at du rengør AirSense 10-apparatet regelmæssigt for at sikre, at du få optimal behandling. Følgende afsnit vil hjælpe dig med at adskille, rengøre og efterse apparatet og med at samle det igen. Aftagning af luftslangen 1. Hold i manchetten på luftslangen, og træk den forsigtigt væk fra apparatet. 2. Tag fat i både luftslangens manchet og maskens drejeled, og træk dem derefter fra hinanden. Rengøring Apparatet bør rengøres som beskrevet hver uge. Nærmere anvisninger om rengøring af masken findes i brugervejledningen til masken. 1. Vask luftslangen i varmt vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. De må ikke vaskes i opvaske- eller vaskemaskine. 2. Skyl luftslangen grundigt, og lad den tørre på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys og/eller varme. 3. Tør apparatet af udvendigt med en fugtig klud. Eftersyn Luftslangen og luftfilteret bør efterses regelmæssigt for evt. beskadigelse. 1. Efterse luftslangen, og udskift den, hvis der er huller, flænger eller revner. 2. Efterse luftfilteret, og udskift det mindst hver sjette måned. Udskift den oftere, hvis der er huller eller blokeringer af snavs eller støv. 6

8 Luftfilteret udskiftes som følger: 1. Åbn luftfilterdækslet, og fjern det gamle luftfilter. Luftfilteret kan hverken vaskes eller genbruges. 2. Sæt et nyt luftfilter på luftfilterdækslet og luk det derefter. Sørg for, at luftfilteret altid er monteret for at forhindre vand eller støv i at komme ind i apparatet. Gentilslutning af luftslangen Når luftslangen er tør, kan du slutte den til apparatet igen. 1. Sæt luftslangen godt fast i luftudtaget på bagsiden af apparatet. 2. Sæt luftslangens frie ende godt fast på den samlede maske. Behand.data AirSense 10-apparatet registrerer dine behandlingsdata for dig og din behandler, så de kan se og evt. foretage ændringer af din behandling. Dataene registreres og overføres derefter til din behandler trådløst eller via et SD-kort. Dataoverførsel AirSense 10 apparatet har trådløs kommunikation, så dine behandlingsdata kan sendes til behandleren. Dette forbedrer kvaliteten af din behandling. Dette er en valgfri funktion, som kun fås, hvis du vælger den. Den lader også behandleren opdatere dine behandlingsindstillinger til tiden og opgradere softwaren i dit apparat for at sikre, at du får den bedst mulige behandling. Dataene overføres normalt, efter at behandlingen er standset. For at sikre, at dine data overføres, skal du altid lade apparatet være sluttet til netstrømmen og sørge for, at det ikke er i Flyfunktion. Bemærk: Behandlingsdata overføres muligvis ikke, hvis du bruger apparatet uden for det land eller den region, hvor det blev købt. Apparater med trådløs kommunikation kan muligvis ikke fås i alle regioner. SD-kort En anden måde, hvorpå data kan overføres til din behandler, er via SD-kortet. Din behandler beder dig muligvis om at sende SD-kortet med posten eller at aflevere det. Når din behanlder giver besked om det, skal du tage SD-kortet ud. Tag ikke SD-kortet ud af apparatet, mens SD-lampen blinker. Dansk 7

9 Sådan udtages SD-kortet: 1. Åbn SD-kortdækslet. 2. Tryk SD-kortet ind, så det frigøres. Tag SD-kortet ud af apparatet. Læg SD-kortet i beskyttelsesmappen, og send det tilbage til din behandler. Der er flere oplysninger om SD-kortet på beskyttelsesmappen til SD-kortet, der følger med apparatet. Bemærk: SD-kortet må ikke bruges til noget andet formål. Under rejse Du kan tage AirSense 10-apparatet med dig, uanset hvor du skal hen. Du skal bare huske på følgende: Benyt den medfølgende transporttaske for at undgå beskadigelse af apparatet. Sørg for at have den korrekte el-ledning for det område, du rejser til. Kontakt din behandler for at få oplysninger om, hvordan du kan købe den. Under flyrejse Du har lov til at tage dit AirSense 10 apparat med om bord som håndbagage. Medicinsk udstyr tæller ikke med som del af din håndbagage. AirSense 10-apparatet opfylder kravene fra Federal Aviation Administration (FAA), så du kan bruge det på et fly. Dokumenter om opfyldelse af krav i forbindelse med flyrejse kan downloades og udskrives på Når apparatet anvendes på et fly, skal Flyfunktion slås til. Sådan slås Flyfunktion til: 1. I Mine optioner skal du dreje reguleringsknappen, så Flyfunktion fremhæves, og derefter trykke på reguleringsknappen. 2. Drej reguleringsknappen for at vælge Til, og tryk derefter på reguleringsknappen for at gemme ændringen. Ikonet for Flyfunktion vises øverst til højre på skærmen. 8

10 Fejlfinding Hvis du har problemer, kan du kaste et blik på følgende fejlfindingsemner. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte din behandler eller ResMed. Forsøg aldrig at åbne apparatet. Almindelig fejlfinding: Problem/mulig årsag Der siver luft ud rundt om masken Masken er muligvis ikke tilpasset korrekt. Løsning Sørg for, at masken er tilpasset korrekt. Se anvisningerne for tilpasning i brugervejledningen til masken, eller brug funktionen Masketilpasning til at efterse masketilpasning og forsegling. Lufttrykket i min maske virker for højt (det føles, som om jeg får for meget luft) Rampen er måske slået fra. Brug valgmuligheden Rampetid. Lufttrykket i min maske virker for lavt (det føles, som om jeg ikke får nok luft) Rampe kan være i gang. Vent til lufttrykket er steget, eller slå Rampetid fra. Min skærm er sort Baggrundslyset på skærmen er måske slået fra. Det slår fra automatisk efter en kort tidsperiode. Tryk på Hjem eller reguleringsknappen for at slå det til igen. Strømmen er måske ikke tilsluttet. Tilslut strømforsyningen, og kontroller, at stikket er sat helt i. Mine behandlingsdata er ikke blevet sendt til min behandler Den trådløse dækning kan være dårlig. Ikonet for Ingen trådløs dækning vises øverst til højre på skærmen. Intet trådløst netværk tilgængeligt. Apparatet kan være sat på Flyfunktion. Dataoverførsel er ikke aktiveret for din enhed. Sørg for, at apparatet er anbragt på et sted, hvor der er dækning (dvs. på dit sengebord, og ikke i en skuffe eller på gulvet). Ikonet for trådløs signalstyrke viser god dækning, når alle streger vises, og ringe dækning, når der ses færre streger. Sørg for, at apparatet er anbragt på et sted, hvor der er dækning (dvs. på dit sengebord, og ikke i en skuffe eller på gulvet). Hvis du bliver bedt om det, skal du sende SD-kortet til din behandler. SD-kortet indeholder også dine behandlingsoplysninger. Sluk for Flyfunktion. Se afsnittet Flyrejser. Kontakt din behandler for at aktivere dataoverførselstjenesten. Skærmbilledet og knapperne blinker Softwareopgradering er i gang. Softwareopgraderingen tager cirka 10 minutter. Dansk 9

11 Meddelelser på apparatet Meddelelse på apparatet/mulig årsag Stor lækage registreret, tilslut slange Luftslangen er muligvis ikke tilsluttet korrekt. Masken er muligvis ikke tilpasset korrekt. Løsning Sørg for, at luftslangen er tilsluttet korrekt i begge ender. Sørg for, at masken er tilpasset korrekt. Se anvisningerne for tilpasning i brugervejledningen til masken, eller brug funktionen Masketilpasning til at efterse masketilpasning og forsegling. Slange blokeret, kontroller slange Luftslangen kan være blokeret. Efterse luftslangen og fjern eventuel blokering. Tryk på reguleringsknappen for at slette meddelelsen, og tryk dernæst på Start/Stop for at starte apparatet igen. SD-kort-fejl, tag kortet ud og tryk på start for at begynde behandl. SD-kortet er muligvis ikke indsat korrekt. Tag SD-kortet ud, og isæt det igen. Skrivebeskyttet kort; tag SD-kort ud, lås det op, og sæt det i igen. SD-kortets kontakt er muligvis i låst (read-only) positionen. Flyt kontakten på SD-kortet fra den låste position til den ulåste position, og isæt det igen. Systemfejl, se brugervejledningen, Fejl 004 Apparatet har været opbevaret i varme omgivelser. Luftfilteret er muligvis blokeret. Luftslangen kan være blokeret. Der kan være vand i luftslangen. Lad det køle af, før det bruges igen. Afmonter strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet. Efterse luftfilteret, og udskift det, hvis der er blokering. Afmonter strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet. Efterse luftslangen og fjern eventuel blokering. Tryk på reguleringsknappen for at slette meddelelsen, og tryk dernæst på Start/Stop for at starte apparatet igen. Fjern vandet fra luftslangen. Afmonter strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet. For alle øvrige fejlmeddelelser, fx Systemfejl, se brugervejledningen, Fejl 0XX Der er opstået en uoprettelig fejl i apparatet. Kontakt din behandler. Apparatet må ikke åbnes. 10

12 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler ADVARSEL Sørg for at placere luftslangen, så de ikke bliver snoet rundt om hovedet eller halsen. Sørg for, at el-ledning og stik er i god stand, og at udstyret ikke er beskadiget. Hold strømledningerne væk fra varme overflader. Hvis du bemærker eventuelle uforklarlige ændringer i apparatets ydeevne, hvis det laver usædvanlige lyde, hvis apparatet eller strømforsyningen tabes eller håndteres forkert, eller hvis huset er i stykker, skal du holde op at bruge apparatet og kontakte din behandler eller den nærmeste ResMed serviceafdeling. Apparatet må ikke åbnes eller ændres. Det har ingen dele, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og servicering må kun udføres af en autoriseret ResMed-servicetekniker. Risiko for elektrisk stød. Neddyp ikke apparatet, strømforsyningen eller den elektriske ledning i vand. Hvis der spildes væsker ind i eller på apparatet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade delene tørre. Tag altid stikket ud af stikkontakten inden apparatet rengøres, og sørg for, at alle dele er tørre, inden stikket sættes i stikkontakten igen. Der må ikke anvendes supplerende ilt, mens der ryges eller ved tilstedeværelse af åben ild. Sørg altid for, at apparatet er tændt, og at der genereres luftflow, inden der tændes for iltforsyningen. Husk altid at slukke for iltforsyningen inden apparatet slukkes, sådan at der ikke akkumuleres ubrugt ilt inde i selve apparatet, hvilket kan medføre risiko for brand. Udfør ikke nogen vedligeholdelsesopgaver, så længe apparatet er i drift. FORSIGTIG Anvend kun dele og tilbehør fra ResMed sammen med apparatet. Dele, som ikke er fra ResMed kan reducere behandlingens effektivitet og/eller beskadige apparatet. Anvend kun ventede masker, der er anbefalet af ResMed eller af den ordinerende læge, med dette apparat. Hvis masken tilpasses, uden at apparatet blæser luft, kan det resultere i, at udåndet luft genåndes. Sørg for, at maskens ventilationshuller holdes åbne og utilstoppede, så flowet af frisk luft ind i masken opretholdes. Pas på ikke at anbringe apparatet, hvor det kan blive væltet, eller hvor man kan komme til at snuble over ledningen. Blokering af luftslangen og/eller luftindsugningen på apparatet, mens det er i drift, kan medføre overophedning af apparatet. Sørg for, at området omkring apparatet er tørt og rent og ryddeligt for alt (f.eks. beklædningsgenstande eller sengetøj), som evt. kunne blokere luftindsugningen eller dække strømforsyningsenheden. Forkert indstilling af apparatet kan resultere i forkerte masketrykaflæsninger. Sørg for, at systemet er rigtigt indstillet. Der må ikke anvendes blegemiddel, klorin, alkohol eller aromabaserede opløsninger, fugtgivende eller antibakterielle sæber, eller duftende olier til rengøring af apparatet, vandbeholderen eller luftslangerne. Sådanne opløsninger kan forårsage skade eller påvirke fugteren og reducere produkternes holdbarhed. Dansk 11

13 Tekniske specifikationer Enheder er angivet i cm H2O og hpa. 1 cm H2O svarer til 0,98 hpa. 90 W strømforsyningsenhed AC indgangsspænding: DC udgangsspænding: 24 V 3,75 A Typisk strømforbrug: 53 W (57 VA) Strømforbrug ved spidsbelastning: 104 W (108 VA) V, 50 60Hz 1,0 1,5A, Klasse II 115 V, 400 Hz 1,5 A, Klasse II (nominelt ved brug i flyvemaskiner) Miljøforhold Driftstemperatur: +5 C til +35 C Bemærk: Indåndingsluften, som behandlingsapparatet tilfører, kan være varmere end stuetemperaturen. Apparatet forbliver sikkert under ekstreme omgivende temperaturforhold (40 ºC). Driftsfugtighed: 10 % til 95 % relativ fugtighed, ikke-kondenserende Driftshøjde: Fra havoverfladen til 2,591 m over havet; lufttryksområde 1013 hpa til 738 hpa Temperatur under opbevaring og transport: -20 C til +60 C Luftfugtighed under opbevaring og transport: 5 % til 95 % relativ fugtighed, ikke-kondenserende Elektromagnetisk kompatibilitet AirSense 10 overholder alle gældende krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC :2007 for bopæls-, kommercielt og let industrimiljø. Det anbefales, at mobile kommunikationsapparater holdes på mindst 1 meters afstand af apparatet. Oplysninger vedr. elektromagnetiske emissioner og immunitet for dette ResMed-apparat kan findes på webstedet på siden Products (produkter) under Service and Support. EN :2006 classification Klasse II (dobbeltisolering), Type BF, indtrængningsbeskyttelse IP22. Sensorer Tryksensor: Befinder sig internt ved apparatets udtag, af typen analog trykmåler, -5 til +45 cm H2O (-5 til +45 hpa) Flow sensor: Befinder sig internt ved apparatets indgang, af typen digital masseflow, -70 til +180 l/min. Maksimalt konstant tryk ved en enkelt funktionsfejl Apparatet vil lukke ned ved tilstedeværelse af en enkelt funktionsfejl, hvis steady-state trykket overstiger: 30 cm H2O (30 hpa) i mere end 6 sek. eller 40 cm H2O (40 hpa) i mere end 1 sek. Lyd Trykniveau målt i henhold til EN ISO :2009 (CPAP-modus): SlimLine: 26,6 dba med en usikkerhed på 2 dba Standard: 26,6 dba med en usikkerhed på 2 dba Effektniveau målt i henhold til EN ISO :2009 (CPAP-modus): SlimLine: 35 dba med en usikkerhed på 2 dba Standard: 35 dba med en usikkerhed på 2 dba Deklarerede støjemissionsværdier udtrykt ved to tal i overensstemmelse med ISO 4871:

14 Fysisk Dimensioner (H x B x D): Luftudtag (opfylder kravene i ISO :2004): Vægt: Kabinetkonstruktion: Luftfilter Standard: Hypoallergent: 116 mm x 205 mm x 150 mm 22 mm 1115 g Brandhæmmende teknisk termoplast Materiale: Uvævet polyesterfiber Gennemsnitlig filtreringsevne: >75 % til ~7 mikron støv Materiale: Akryl- og polypropylenfibre i en polypropylenholder Effektivitet: >98 % til ~7-8 mikron støv; >80 % til ~0,5 mikron støv Anvendelse om bord på fly ResMed bekræfter, at apparatet opfylder kravene fra Federal Aviation Administration (FAA, den amerikanske flyadministration) (RTCA/DO-160, afsnit 21, kategori M) for alle faser af flyrejser. Trådløst modul Anvendt teknologi: 2G GSM Det anbefales, at apparatet holdes i en afstand af mindst 2 cm fra kroppen under driften. Dette gælder ikke masker, slanger eller tilbehør Driftstrykområde AutoSet, CPAP: 4 til 20 cm H2O (4 til 20 hpa) Supplerende ilt Maksimum flow: 4 L/min Pneumatisk flowsti 1. Flowsensor 2. Blæser 3. Tryksensor 4. Maske 5. Luftslange 6. sidedæksel 7. Apparat 8. Luftindtagsfilter Konstruktionens levetid Apparat, strømforsyningsenhed: 5 år Vaskbar vandbeholder: 2,5 år Standard vandbeholder, luftslange: 6 måneder Generelt Patienten er den tiltænkte operatør. Luftslange Luftslange Materiale Længde Indvendig diameter ClimateLineAir Fleksible plastikkomponenter og elektriske 2 m 15 mm komponenter SlimLine Fleksibel plastik 1,8 m 15 mm Standard Fleksibel plastik 2 m 19 mm Temperaturafbryder til varm slange: 41 C Dansk 13

15 Bemærk: Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse specifikationer uden varsel. Det elektriske stik i enden af den opvarmede luftslange er kun kompatibelt med luftudtaget for enden af apparatet og må ikke sluttes til masken. Der må ikke bruges elektrisk ledende eller antistatiske luftslanger. De viste indstillinger for temperatur og relativ fugtighed er ikke målte værdier. Viste værdier Værdi Interval Displayopløsning Trykføler ved luftudtag: Masketryk 4 20 cm H20 (4 20 hpa) 0,1 cm H2O (0,1 hpa) Værdier afledt af flow: Lækage l/min. 1 l/min. Værdi Nøjagtighed Trykmåling 1 : Masketryk 2 ±[0,5 cm H20 (0,5 hpa) + 4 % af målt værdi] Flow og værdier afledt af flow 1 : Flow ±6 l/min eller 10 % af måling, afhængig af hvad der er størst, ved 0 til 150 l/min positivt flow Lækage 2 ±12 l/min eller 20 % af måling, afhængig af hvad der er størst, 0 til 60 l/min. 1 Resultater udtrykkes ved ATPD (omgivelsestemperatur og tryk, tør). 2 Nøjagtighed bliver evt. reduceret ved tilstedeværelse af lækager, supplerende ilt, tidalvolumener <100 ml eller minutventilation <3 l/min. Tryknøjagtighed Maksimal statisk trykvariation ved 10 cm H2O (10 hpa) i henhold til EN ISO :2009 Standardluftslange SlimLineluftslange Uden fugtning ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hpa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hpa) Med fugtning ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hpa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hpa) Maksimal dynamisk trykvariation i henhold til EN ISO :2009 Apparat uden fugtning og standardluftslange / Apparat med fugtning og standardluftslange Tryk [cm H2O (hpa)] 10 BPM 15 BPM 20 BPM 4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 Apparat uden fugtning og SlimLineluftslange/Apparat med fugtning og SlimLine luftslange Tryk [cm H2O (hpa)] 10 BPM 15 BPM 20 BPM 4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 14

16 Symbolforklaring Følgende symboler kan forekomme på produktet eller pakningen. Læs brugsanvisningen inden brug. Angiver en advarsel eller en forholdsregel. Følg brugsanvisningen inden brug. Producent. Autoriseret repræsentant i EU Partikode. Katalognummer. Serienummer. Apparatnummer. Slået til / slået fra. Apparatets vægt. Beskyttet mod indtrængen af genstande på størrelse med en finger og mod lodret faldende vanddråber ved en hældning på maks. 15 fra den angivne retning. Jævnstrøm. Type BF anvendt del. Klasse II-udstyr. Fugtighedsgrænse. Temperaturgrænse. Ikke-ioniserende stråling. Kinesisk logo 1 for forureningskontrol. Kinesisk logo 2 for forureningskontrol. Receptpligtigt (I henhold til føderal lovgivning i USA må dette apparat kun sælges af læger eller efter en læges anvisning). Maksimalt vandniveau. Brug kun destilleret vand. Driftshøjde. Grænse for atmosfærisk tryk. Overholder RTCA DO-160 afsnit 21, kategori M. Miljøoplysninger Dette apparat skal bortskaffes separat og ikke sammen med usorteret kommunalt affald. Ved bortskaffelse af apparatet skal de hensigtsmæssige lokale indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingssystemer anvendes. Anvendelse af disse indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingssystemer har til formål at reducere belastningen af de naturlige ressourcer og forhindre farlige stoffer i at skade miljøet. Hvis du har brug for information om disse affaldssystemer, bedes du kontakte de lokale affaldsmyndigheder. Symbolet med den overstregede skraldespand er en påmindelse om at benytte disse affaldsfaciliteter. Oplysninger om indsamling og bortskaffelse af ResMed-apparatet fås ved at kontakte ResMed-kontoret, den lokale forhandler eller ved at slå op på webstedet Service AirSense 10 apparatet er beregnet til at fungere sikkert og pålideligt, forudsat at produktet benyttes i overensstemmelse med ResMeds anvisninger. ResMed anbefaler, at AirSense 10 apparatet efterses og serviceres på et autoriseret ResMed-servicecenter, hvis der findes tegn på slid eller problemer i forbindelse med apparatets funktion. Ellers skulle det generelt ikke være nødvendigt at servicere og inspicere produkterne i deres levetid. Dansk 15

17 Begrænset garanti ResMed Ltd (herefter ResMed ) garanterer, at produktet fra ResMed vil være uden defekter i materialer og udførelse fra købsdatoen og i den periode, der er angivet nedenfor. Produkt Maskesystemer (inklusive maskeramme, pude, hovedbånd og slanger) - bortset fra apparaterne til engangsbrug Tilbehør - bortset fra apparaterne til engangsbrug Fingerpulssensorer af flekstype Vandbeholdere til fugter Batterier til brug i ResMed's interne og eksterne batterisystemer Fingerpulssensorer af clipstype Datamoduler til CPAP- og bi-level-apparater Oximetre og oximeteradaptere til CPAP- og bi-level-apparater Fugtere og vaskbare vandbeholdere til fugtere Kontrolapparater til titrering CPAP-, bilevel- og ventilationsapparater (inklusive eksterne strømforsyningsenheder) Batteritilbehør Bærbare diagnosticerings- og screeningsapparater Garantiperiode 90 dage 6 måneder Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber. Den kan ikke overdrages. Hvis produktet svigter ved almindelig brug, vil ResMed efter eget skøn reparere eller udskifte det defekte produkt eller en eller flere af dets komponenter. Denne begrænsede garanti dækker ikke: a) skade som følge af ukorrekt brug, misbrug, modifikation eller ændring af produktet; b) reparationer udført af en servicevirksomhed, der ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af ResMed til at udføre sådanne reparationer; c) skade eller forurening som følge af cigaret-, pibe-, cigar- eller anden røg; og d) skade som følge af, at der er blevet spildt vand på eller ind i det elektroniske apparat. Garantien gælder ikke for produkter, der sælges eller videresælges uden for det område, hvor de oprindeligt blev købt. Garantikrav for defekte produkter skal indgives af den oprindelige kunde på købsstedet. Denne garanti erstatter alle andre udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder enhver underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Visse lande eller områder tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. ResMed er ikke ansvarlig for nogen tilfældig eller efterfølgende skade, der hævdes at være et resultat af salg, installation eller brug af noget som helst produkt fra ResMed. Visse lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder, som kan variere fra land til land. Nærmere oplysning om rettigheder under garantien fås ved at kontakte den lokale ResMed-forhandler eller det lokale ResMed-kontor. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål eller du har brug for yderligere oplysninger vedrørende brugen af apparatet, bedes du kontakte din behandler. 1 år 2 år 16

18 ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia DISTRIBUTED BY ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK See for other ResMed locations worldwide. For patent information, see Air10, AirSense, AutoSet, ClimateLine, HumidAir and SlimLine are trademarks of ResMed Ltd. AutoSet, SlimLine and ClimateLine are registered in U.S. Patent and Trademark Office. SD Logo is a trademark of SD-3C, LLC ResMed Ltd / ResMed.com

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Dansk Dansk Indikationer for anvendelse af S9 AutoSet S9 AutoSet selvjusterende system er beregnet til behandling af obstruktiv

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. VPAP ST med ivaps NONINVASIV VENTILATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer VPAP ST er indiceret til at tilvejebringe

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR Information Guide Dansk Du skal læse velkomst- og oplysningsvejledningerne helt igennem, inden du tager VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (herefter

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. AutoSet CS-A ADAPTIV SERVO-RESPIRATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer AutoSet CS-A er indiceret til at stabilisere

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

AKTIV LAGREDE LAGREDE LAGREDE

AKTIV LAGREDE LAGREDE LAGREDE S9 -serien VA Adapt / AutoSet CS / Auto 25 / V-Auto / VA S / VA ST / VA ST-A / VA Adapt (acewave ) / AutoSet CS (acewave ) / AutoSet CS-A (acewave ) / VA ST (ivas) / VA ST-A (ivas) Vejledning i datastyring

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Behandlingsvejledning

Behandlingsvejledning Behandlingsvejledning En enkel vejledning i omkring behandling af obstruktiv søvnapnø (OSA) OSAbehandlingsvejledning: effektiv behandling a Du har fået stillet diagnosen obstruktiv søvnapnø (OSA) b Hvad

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Dansk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Dansk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK Betjeningsvejledning Indhold Indledning................................................

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Swift FX for Her. User Guide. Dansk NASAL PILLOWS SYSTEM

Swift FX for Her. User Guide. Dansk NASAL PILLOWS SYSTEM Swift FX for Her NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Dansk Swift FX for Her Fitting / Maskinpassning / Tilpasning / Tilpasning / Sovitusohje 1 2 3 4 5 6 i Swift FX for Her A 2 1 10 11 3 9 4 5 6 7 8 B C D ii

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere