User guide User guide Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "User guide User guide Dansk"

Transkript

1 User guide Dansk

2 DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele vejledningen skal læses, inden apparatet tages i brug. Apparatet skal anvendes i henhold til den tilsigtede anvendelse, der er anført i denne vejledning. Den rådgivning, den ordinerende læge giver, skal følges før de oplysninger, der gives i denne vejledning. Indikationer AirSense 10 AutoSet Det selvjusterende AirSense 10 AutoSet -apparat er indiceret til behandling af obstruktiv søvnapnø (OSA) hos patienter, der vejer mere end 30 kg. Apparatet er både til brug i hjemmet og på hospitalet. Fugteren er beregnet til brug for en enkelt patient i hjemmet og til genbrug ved anvendelse på sygehuse/institutioner. AirSense 10 Elite AirSense 10 Elite-apparatet er indiceret til behandling af obstruktiv søvnapnø (OSA) hos patienter, der vejer over 30 kg. Apparatet er både til brug i hjemmet og på hospitalet. Fugteren er beregnet til brug for en enkelt patient i hjemmet og til genbrug ved anvendelse på sygehuse/institutioner. Kontraindikationer Behandling med positivt luftvejstryk kan være kontraindiceret hos patienter, som lider af følgende forud eksisterende sygdomme: svær bulløs lungesygdom pneumothorax patologisk lavt blodtryk dehydrering cerebrospinal væskelækage, nylig kranieoperation eller traume. Bivirkninger Hvis du får usædvanlige smerter i brystet, alvorlig hovedpine eller øget åndenød, bør du sige det til din ordinerende læge. Akut infektion i de øvre luftveje kan nødvendiggøre midlertidig indstilling af behandlingen. Følgende bivirkninger kan opstå i forbindelse med behandlingen med apparatet: tørhed i næse, mund eller svælg næseblod oppustethed ubehag i mellemøre eller bihuler øjenirritation hududslæt. Dansk 1

3 Oversigt AirSense 10 omfatter følgende: Anordning Luftslange Strømforsyningsenhed Rejsetaske SD-kort (allerede isat). Kontakt din behandler vedrørende en række tilbehør, der er tilgængeligt til brug med apparatet, herunder: Luftslange (opvarmet og ikke-opvarmet): ClimateLineAir, SlimLine, standard Filter Hypoallergent filter, standardfilter Air10 DC/DC-konverter SD-kortlæser Air10 oximeterstik Air10 USB-stik. Om apparatet 1 Luftudtag 5 Skærm 2 Luftfilterdæksel 6 榟 ~ 甀 3 Indgangsstik 7 SD-kortdæksel 4 Serienummer og apparatnummer 2

4 Om kontrolpanelet Knappen Start/Stop Reguleringsknap Knappen Hjem Tryk for at starte/stoppe behandling. Tryk og hold knappen nede i tre sekunder for at skifte til strømbesparende funktion. Drej knappen for at navigere i menuen, og tryk for at vælge en valgmulighed. Drej knappen for at justere en valgt valgmulighed, og tryk på den for at gemme ændringen. Tryk for at vende tilbage til skærmbilledet Hjem. Der kan blive vist forskellige ikoner på skærmbilledet på forskellige tidspunkter, herunder: Rampetid Trådløs overførsel ikke aktiveret (grå) Rampetid, Auto Ingen trådløs forbindelse Trådløs signalstyrke (grøn) Flyfunktion Klargøring 1. Sæt apparatet på en stabil jævn overflade. 2. Sæt stikket i bag på apparatet. Sæt den ene ende af el-ledningen i strømforsyningsenheden og den anden ende i stikkontakten. 3. Sæt luftslangen godt fast i luftudtaget på bagsiden af apparatet. 4. Sæt luftslangens frie ende godt fast på den samlede maske. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen til masken. Anbefalede masker findes på Dansk 3

5 Indledning af behandling 1. Tilpas din maske. 2. Tryk på Start/Stop, eller træk vejret normalt, hvis SmartStart er aktiveret. Du vil vide, at behandlingen er slået til, når skærmbilledet Søvnrapport vises. Det aktuelle behandlingstryk vises med grønt. Under rampetid øges trykket gradvist, og du ser en roterende cirkel. Når det ordinerede behandlingstryk er nået, vil hele cirklen være grøn. Skærmen bliver automatisk sort efter en kort tidsperiode. Du kan trykke på Hjem eller reguleringsknappen for at slå den til igen. Hvis strømmen afbrydes under behandlingen, vil apparatet automatisk genstarte, når strømmen genoprettes. AirSense 10 apparatet kommer med en lyssensor, der justerer skærmbilledets lysstyrke på baggrund af lyset i rummet. Afslutning af behandling 1. Tag masken af. 2. Tryk på Start/Stop, eller hvis SmartStart er aktiveret, vil behandlingen standse automatisk efter et par sekunder. Søvnrapporten giver dig nu en oversigt over din behandlingssession. Brugstimer Angiver det antal behandlingstimer, du fik i sidste session. Maskeforsegling Angiver, hvor godt din maske blev forseglet: God maskeforsegling. Skal justeres, se Masketilpasning. Hvis din behandler har indstillet det, vil du også se: Hændelser pr. time Angiver det antal apnøer og hypopnøer, du har haft pr. time. Mere Info Drej reguleringsknappen for at rulle ned og se flere detaljerede brugsdata. Strømsparende funktion AirSense 10-apparatet registrerer dine behandlingsdata. For at apparatet skal kunne overføre dataene til din behandler, må du ikke frakoble apparatet. Du kan imidlertid sætte det i strømsparende funktion for at spare på elektriciteten. Sådan skifter du til strømsparende funktion: Tryk og hold Start/Stop nede i tre sekunder. Skærmen bliver sort. 4

6 Sådan forlader du strømsparende funktion: Tryk på Start/Stop én gang. Skærmbilledet Hjem vises. Mine optioner Dit AirSense 10-apparat er blevet indstillet ud fra dine behov af din behandler, men du synes måske, du gerne vil foretage små justeringer for at gøre din behandling mere behagelig. Fremhæv Mine optioner, og tryk derefter på reguleringsknappen for at se dine aktuelle indstillinger. Herfra kan du gøre dine valgmuligheder personlige. Rampetid Rampetiden, der er beregnet til at gøre begyndelsen af behandlingen mere behagelig, er den periode, hvor trykket stiger fra et lavt starttryk til det ordinerede behandlingstryk. Du kan indstille din rampetid til Fra, 5 til 45 minutter eller Auto. Når rampetiden indstilles til Auto, registrerer apparatet, når du er faldet i søvn, og stiger derpå til det ordinerede behandlingstryk. Justering af rampetiden: 1. I Mine optioner skal du dreje reguleringsknappen, så Rampetid fremhæves, og derefter trykke på reguleringsknappen. 2. Drej reguleringsknappen for at justere rampetiden til din foretrukne indstilling, og tryk på reguleringsknappen for at gemme ændringen. Masketilpasning Masketilpasning er beregnet til at hjælpe dig med at vurdere og identificere mulige luftlækager omkring din maske. Kontrol af masketilpasning: 1. Tag masken på som anvist i brugervejledningen til masken. 2. I Mine optioner skal du dreje reguleringsknappen, så Kør Masketilpas. fremhæves, og derefter trykke på reguleringsknappen. Apparatet begynder at blæse luft. 3. Tilpas masken, maskepuden og hovedtøjet, indtil der opnås et god resultat. Masketilpasning standses ved at trykke på reguleringsknappen eller Start/Stop. Hvis du ikke kan få en god masketilpasning, skal du tale med din behandler. Dansk 5

7 Flere valgmuligheder Din behandler har muligvis givet dig adgang til at gøre endnu et par valgmuligheder personlige. Tryklettelse Når Tryklettelse er aktiveret, finder du det muligvis lettere at ånde ud. Dette er en hjælp, når du skal vænne dig til behandlingen. SmartStart Maske Når SmartStart er aktiveret, begynder behandlingen automatisk, når du ånder ind i masken. Når du tager masken af, standser den automatisk efter et par sekunder. Denne valgmulighed viser indstillingen for din masketype. Hvis du bruger mere end én type maske, skal du justere denne indstillinng, når du skifter mellem maskerne. Pasning af apparatet Det er vigtigt, at du rengør AirSense 10-apparatet regelmæssigt for at sikre, at du få optimal behandling. Følgende afsnit vil hjælpe dig med at adskille, rengøre og efterse apparatet og med at samle det igen. Aftagning af luftslangen 1. Hold i manchetten på luftslangen, og træk den forsigtigt væk fra apparatet. 2. Tag fat i både luftslangens manchet og maskens drejeled, og træk dem derefter fra hinanden. Rengøring Apparatet bør rengøres som beskrevet hver uge. Nærmere anvisninger om rengøring af masken findes i brugervejledningen til masken. 1. Vask luftslangen i varmt vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. De må ikke vaskes i opvaske- eller vaskemaskine. 2. Skyl luftslangen grundigt, og lad den tørre på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys og/eller varme. 3. Tør apparatet af udvendigt med en fugtig klud. Eftersyn Luftslangen og luftfilteret bør efterses regelmæssigt for evt. beskadigelse. 1. Efterse luftslangen, og udskift den, hvis der er huller, flænger eller revner. 2. Efterse luftfilteret, og udskift det mindst hver sjette måned. Udskift den oftere, hvis der er huller eller blokeringer af snavs eller støv. 6

8 Luftfilteret udskiftes som følger: 1. Åbn luftfilterdækslet, og fjern det gamle luftfilter. Luftfilteret kan hverken vaskes eller genbruges. 2. Sæt et nyt luftfilter på luftfilterdækslet og luk det derefter. Sørg for, at luftfilteret altid er monteret for at forhindre vand eller støv i at komme ind i apparatet. Gentilslutning af luftslangen Når luftslangen er tør, kan du slutte den til apparatet igen. 1. Sæt luftslangen godt fast i luftudtaget på bagsiden af apparatet. 2. Sæt luftslangens frie ende godt fast på den samlede maske. Behand.data AirSense 10-apparatet registrerer dine behandlingsdata for dig og din behandler, så de kan se og evt. foretage ændringer af din behandling. Dataene registreres og overføres derefter til din behandler trådløst eller via et SD-kort. Dataoverførsel AirSense 10 apparatet har trådløs kommunikation, så dine behandlingsdata kan sendes til behandleren. Dette forbedrer kvaliteten af din behandling. Dette er en valgfri funktion, som kun fås, hvis du vælger den. Den lader også behandleren opdatere dine behandlingsindstillinger til tiden og opgradere softwaren i dit apparat for at sikre, at du får den bedst mulige behandling. Dataene overføres normalt, efter at behandlingen er standset. For at sikre, at dine data overføres, skal du altid lade apparatet være sluttet til netstrømmen og sørge for, at det ikke er i Flyfunktion. Bemærk: Behandlingsdata overføres muligvis ikke, hvis du bruger apparatet uden for det land eller den region, hvor det blev købt. Apparater med trådløs kommunikation kan muligvis ikke fås i alle regioner. SD-kort En anden måde, hvorpå data kan overføres til din behandler, er via SD-kortet. Din behandler beder dig muligvis om at sende SD-kortet med posten eller at aflevere det. Når din behanlder giver besked om det, skal du tage SD-kortet ud. Tag ikke SD-kortet ud af apparatet, mens SD-lampen blinker. Dansk 7

9 Sådan udtages SD-kortet: 1. Åbn SD-kortdækslet. 2. Tryk SD-kortet ind, så det frigøres. Tag SD-kortet ud af apparatet. Læg SD-kortet i beskyttelsesmappen, og send det tilbage til din behandler. Der er flere oplysninger om SD-kortet på beskyttelsesmappen til SD-kortet, der følger med apparatet. Bemærk: SD-kortet må ikke bruges til noget andet formål. Under rejse Du kan tage AirSense 10-apparatet med dig, uanset hvor du skal hen. Du skal bare huske på følgende: Benyt den medfølgende transporttaske for at undgå beskadigelse af apparatet. Sørg for at have den korrekte el-ledning for det område, du rejser til. Kontakt din behandler for at få oplysninger om, hvordan du kan købe den. Under flyrejse Du har lov til at tage dit AirSense 10 apparat med om bord som håndbagage. Medicinsk udstyr tæller ikke med som del af din håndbagage. AirSense 10-apparatet opfylder kravene fra Federal Aviation Administration (FAA), så du kan bruge det på et fly. Dokumenter om opfyldelse af krav i forbindelse med flyrejse kan downloades og udskrives på Når apparatet anvendes på et fly, skal Flyfunktion slås til. Sådan slås Flyfunktion til: 1. I Mine optioner skal du dreje reguleringsknappen, så Flyfunktion fremhæves, og derefter trykke på reguleringsknappen. 2. Drej reguleringsknappen for at vælge Til, og tryk derefter på reguleringsknappen for at gemme ændringen. Ikonet for Flyfunktion vises øverst til højre på skærmen. 8

10 Fejlfinding Hvis du har problemer, kan du kaste et blik på følgende fejlfindingsemner. Hvis du ikke kan løse problemet, skal du kontakte din behandler eller ResMed. Forsøg aldrig at åbne apparatet. Almindelig fejlfinding: Problem/mulig årsag Der siver luft ud rundt om masken Masken er muligvis ikke tilpasset korrekt. Løsning Sørg for, at masken er tilpasset korrekt. Se anvisningerne for tilpasning i brugervejledningen til masken, eller brug funktionen Masketilpasning til at efterse masketilpasning og forsegling. Lufttrykket i min maske virker for højt (det føles, som om jeg får for meget luft) Rampen er måske slået fra. Brug valgmuligheden Rampetid. Lufttrykket i min maske virker for lavt (det føles, som om jeg ikke får nok luft) Rampe kan være i gang. Vent til lufttrykket er steget, eller slå Rampetid fra. Min skærm er sort Baggrundslyset på skærmen er måske slået fra. Det slår fra automatisk efter en kort tidsperiode. Tryk på Hjem eller reguleringsknappen for at slå det til igen. Strømmen er måske ikke tilsluttet. Tilslut strømforsyningen, og kontroller, at stikket er sat helt i. Mine behandlingsdata er ikke blevet sendt til min behandler Den trådløse dækning kan være dårlig. Ikonet for Ingen trådløs dækning vises øverst til højre på skærmen. Intet trådløst netværk tilgængeligt. Apparatet kan være sat på Flyfunktion. Dataoverførsel er ikke aktiveret for din enhed. Sørg for, at apparatet er anbragt på et sted, hvor der er dækning (dvs. på dit sengebord, og ikke i en skuffe eller på gulvet). Ikonet for trådløs signalstyrke viser god dækning, når alle streger vises, og ringe dækning, når der ses færre streger. Sørg for, at apparatet er anbragt på et sted, hvor der er dækning (dvs. på dit sengebord, og ikke i en skuffe eller på gulvet). Hvis du bliver bedt om det, skal du sende SD-kortet til din behandler. SD-kortet indeholder også dine behandlingsoplysninger. Sluk for Flyfunktion. Se afsnittet Flyrejser. Kontakt din behandler for at aktivere dataoverførselstjenesten. Skærmbilledet og knapperne blinker Softwareopgradering er i gang. Softwareopgraderingen tager cirka 10 minutter. Dansk 9

11 Meddelelser på apparatet Meddelelse på apparatet/mulig årsag Stor lækage registreret, tilslut slange Luftslangen er muligvis ikke tilsluttet korrekt. Masken er muligvis ikke tilpasset korrekt. Løsning Sørg for, at luftslangen er tilsluttet korrekt i begge ender. Sørg for, at masken er tilpasset korrekt. Se anvisningerne for tilpasning i brugervejledningen til masken, eller brug funktionen Masketilpasning til at efterse masketilpasning og forsegling. Slange blokeret, kontroller slange Luftslangen kan være blokeret. Efterse luftslangen og fjern eventuel blokering. Tryk på reguleringsknappen for at slette meddelelsen, og tryk dernæst på Start/Stop for at starte apparatet igen. SD-kort-fejl, tag kortet ud og tryk på start for at begynde behandl. SD-kortet er muligvis ikke indsat korrekt. Tag SD-kortet ud, og isæt det igen. Skrivebeskyttet kort; tag SD-kort ud, lås det op, og sæt det i igen. SD-kortets kontakt er muligvis i låst (read-only) positionen. Flyt kontakten på SD-kortet fra den låste position til den ulåste position, og isæt det igen. Systemfejl, se brugervejledningen, Fejl 004 Apparatet har været opbevaret i varme omgivelser. Luftfilteret er muligvis blokeret. Luftslangen kan være blokeret. Der kan være vand i luftslangen. Lad det køle af, før det bruges igen. Afmonter strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet. Efterse luftfilteret, og udskift det, hvis der er blokering. Afmonter strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet. Efterse luftslangen og fjern eventuel blokering. Tryk på reguleringsknappen for at slette meddelelsen, og tryk dernæst på Start/Stop for at starte apparatet igen. Fjern vandet fra luftslangen. Afmonter strømkablet og tilslut det igen for at genstarte apparatet. For alle øvrige fejlmeddelelser, fx Systemfejl, se brugervejledningen, Fejl 0XX Der er opstået en uoprettelig fejl i apparatet. Kontakt din behandler. Apparatet må ikke åbnes. 10

12 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler ADVARSEL Sørg for at placere luftslangen, så de ikke bliver snoet rundt om hovedet eller halsen. Sørg for, at el-ledning og stik er i god stand, og at udstyret ikke er beskadiget. Hold strømledningerne væk fra varme overflader. Hvis du bemærker eventuelle uforklarlige ændringer i apparatets ydeevne, hvis det laver usædvanlige lyde, hvis apparatet eller strømforsyningen tabes eller håndteres forkert, eller hvis huset er i stykker, skal du holde op at bruge apparatet og kontakte din behandler eller den nærmeste ResMed serviceafdeling. Apparatet må ikke åbnes eller ændres. Det har ingen dele, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og servicering må kun udføres af en autoriseret ResMed-servicetekniker. Risiko for elektrisk stød. Neddyp ikke apparatet, strømforsyningen eller den elektriske ledning i vand. Hvis der spildes væsker ind i eller på apparatet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade delene tørre. Tag altid stikket ud af stikkontakten inden apparatet rengøres, og sørg for, at alle dele er tørre, inden stikket sættes i stikkontakten igen. Der må ikke anvendes supplerende ilt, mens der ryges eller ved tilstedeværelse af åben ild. Sørg altid for, at apparatet er tændt, og at der genereres luftflow, inden der tændes for iltforsyningen. Husk altid at slukke for iltforsyningen inden apparatet slukkes, sådan at der ikke akkumuleres ubrugt ilt inde i selve apparatet, hvilket kan medføre risiko for brand. Udfør ikke nogen vedligeholdelsesopgaver, så længe apparatet er i drift. FORSIGTIG Anvend kun dele og tilbehør fra ResMed sammen med apparatet. Dele, som ikke er fra ResMed kan reducere behandlingens effektivitet og/eller beskadige apparatet. Anvend kun ventede masker, der er anbefalet af ResMed eller af den ordinerende læge, med dette apparat. Hvis masken tilpasses, uden at apparatet blæser luft, kan det resultere i, at udåndet luft genåndes. Sørg for, at maskens ventilationshuller holdes åbne og utilstoppede, så flowet af frisk luft ind i masken opretholdes. Pas på ikke at anbringe apparatet, hvor det kan blive væltet, eller hvor man kan komme til at snuble over ledningen. Blokering af luftslangen og/eller luftindsugningen på apparatet, mens det er i drift, kan medføre overophedning af apparatet. Sørg for, at området omkring apparatet er tørt og rent og ryddeligt for alt (f.eks. beklædningsgenstande eller sengetøj), som evt. kunne blokere luftindsugningen eller dække strømforsyningsenheden. Forkert indstilling af apparatet kan resultere i forkerte masketrykaflæsninger. Sørg for, at systemet er rigtigt indstillet. Der må ikke anvendes blegemiddel, klorin, alkohol eller aromabaserede opløsninger, fugtgivende eller antibakterielle sæber, eller duftende olier til rengøring af apparatet, vandbeholderen eller luftslangerne. Sådanne opløsninger kan forårsage skade eller påvirke fugteren og reducere produkternes holdbarhed. Dansk 11

13 Tekniske specifikationer Enheder er angivet i cm H2O og hpa. 1 cm H2O svarer til 0,98 hpa. 90 W strømforsyningsenhed AC indgangsspænding: DC udgangsspænding: 24 V 3,75 A Typisk strømforbrug: 53 W (57 VA) Strømforbrug ved spidsbelastning: 104 W (108 VA) V, 50 60Hz 1,0 1,5A, Klasse II 115 V, 400 Hz 1,5 A, Klasse II (nominelt ved brug i flyvemaskiner) Miljøforhold Driftstemperatur: +5 C til +35 C Bemærk: Indåndingsluften, som behandlingsapparatet tilfører, kan være varmere end stuetemperaturen. Apparatet forbliver sikkert under ekstreme omgivende temperaturforhold (40 ºC). Driftsfugtighed: 10 % til 95 % relativ fugtighed, ikke-kondenserende Driftshøjde: Fra havoverfladen til 2,591 m over havet; lufttryksområde 1013 hpa til 738 hpa Temperatur under opbevaring og transport: -20 C til +60 C Luftfugtighed under opbevaring og transport: 5 % til 95 % relativ fugtighed, ikke-kondenserende Elektromagnetisk kompatibilitet AirSense 10 overholder alle gældende krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC :2007 for bopæls-, kommercielt og let industrimiljø. Det anbefales, at mobile kommunikationsapparater holdes på mindst 1 meters afstand af apparatet. Oplysninger vedr. elektromagnetiske emissioner og immunitet for dette ResMed-apparat kan findes på webstedet på siden Products (produkter) under Service and Support. EN :2006 classification Klasse II (dobbeltisolering), Type BF, indtrængningsbeskyttelse IP22. Sensorer Tryksensor: Befinder sig internt ved apparatets udtag, af typen analog trykmåler, -5 til +45 cm H2O (-5 til +45 hpa) Flow sensor: Befinder sig internt ved apparatets indgang, af typen digital masseflow, -70 til +180 l/min. Maksimalt konstant tryk ved en enkelt funktionsfejl Apparatet vil lukke ned ved tilstedeværelse af en enkelt funktionsfejl, hvis steady-state trykket overstiger: 30 cm H2O (30 hpa) i mere end 6 sek. eller 40 cm H2O (40 hpa) i mere end 1 sek. Lyd Trykniveau målt i henhold til EN ISO :2009 (CPAP-modus): SlimLine: 26,6 dba med en usikkerhed på 2 dba Standard: 26,6 dba med en usikkerhed på 2 dba Effektniveau målt i henhold til EN ISO :2009 (CPAP-modus): SlimLine: 35 dba med en usikkerhed på 2 dba Standard: 35 dba med en usikkerhed på 2 dba Deklarerede støjemissionsværdier udtrykt ved to tal i overensstemmelse med ISO 4871:

14 Fysisk Dimensioner (H x B x D): Luftudtag (opfylder kravene i ISO :2004): Vægt: Kabinetkonstruktion: Luftfilter Standard: Hypoallergent: 116 mm x 205 mm x 150 mm 22 mm 1115 g Brandhæmmende teknisk termoplast Materiale: Uvævet polyesterfiber Gennemsnitlig filtreringsevne: >75 % til ~7 mikron støv Materiale: Akryl- og polypropylenfibre i en polypropylenholder Effektivitet: >98 % til ~7-8 mikron støv; >80 % til ~0,5 mikron støv Anvendelse om bord på fly ResMed bekræfter, at apparatet opfylder kravene fra Federal Aviation Administration (FAA, den amerikanske flyadministration) (RTCA/DO-160, afsnit 21, kategori M) for alle faser af flyrejser. Trådløst modul Anvendt teknologi: 2G GSM Det anbefales, at apparatet holdes i en afstand af mindst 2 cm fra kroppen under driften. Dette gælder ikke masker, slanger eller tilbehør Driftstrykområde AutoSet, CPAP: 4 til 20 cm H2O (4 til 20 hpa) Supplerende ilt Maksimum flow: 4 L/min Pneumatisk flowsti 1. Flowsensor 2. Blæser 3. Tryksensor 4. Maske 5. Luftslange 6. sidedæksel 7. Apparat 8. Luftindtagsfilter Konstruktionens levetid Apparat, strømforsyningsenhed: 5 år Vaskbar vandbeholder: 2,5 år Standard vandbeholder, luftslange: 6 måneder Generelt Patienten er den tiltænkte operatør. Luftslange Luftslange Materiale Længde Indvendig diameter ClimateLineAir Fleksible plastikkomponenter og elektriske 2 m 15 mm komponenter SlimLine Fleksibel plastik 1,8 m 15 mm Standard Fleksibel plastik 2 m 19 mm Temperaturafbryder til varm slange: 41 C Dansk 13

15 Bemærk: Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse specifikationer uden varsel. Det elektriske stik i enden af den opvarmede luftslange er kun kompatibelt med luftudtaget for enden af apparatet og må ikke sluttes til masken. Der må ikke bruges elektrisk ledende eller antistatiske luftslanger. De viste indstillinger for temperatur og relativ fugtighed er ikke målte værdier. Viste værdier Værdi Interval Displayopløsning Trykføler ved luftudtag: Masketryk 4 20 cm H20 (4 20 hpa) 0,1 cm H2O (0,1 hpa) Værdier afledt af flow: Lækage l/min. 1 l/min. Værdi Nøjagtighed Trykmåling 1 : Masketryk 2 ±[0,5 cm H20 (0,5 hpa) + 4 % af målt værdi] Flow og værdier afledt af flow 1 : Flow ±6 l/min eller 10 % af måling, afhængig af hvad der er størst, ved 0 til 150 l/min positivt flow Lækage 2 ±12 l/min eller 20 % af måling, afhængig af hvad der er størst, 0 til 60 l/min. 1 Resultater udtrykkes ved ATPD (omgivelsestemperatur og tryk, tør). 2 Nøjagtighed bliver evt. reduceret ved tilstedeværelse af lækager, supplerende ilt, tidalvolumener <100 ml eller minutventilation <3 l/min. Tryknøjagtighed Maksimal statisk trykvariation ved 10 cm H2O (10 hpa) i henhold til EN ISO :2009 Standardluftslange SlimLineluftslange Uden fugtning ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hpa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hpa) Med fugtning ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hpa) ± 0,5 cm H2O (± 0,5 hpa) Maksimal dynamisk trykvariation i henhold til EN ISO :2009 Apparat uden fugtning og standardluftslange / Apparat med fugtning og standardluftslange Tryk [cm H2O (hpa)] 10 BPM 15 BPM 20 BPM 4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 Apparat uden fugtning og SlimLineluftslange/Apparat med fugtning og SlimLine luftslange Tryk [cm H2O (hpa)] 10 BPM 15 BPM 20 BPM 4 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 8 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 12 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 16 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 20 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,8 / 0,8 14

16 Symbolforklaring Følgende symboler kan forekomme på produktet eller pakningen. Læs brugsanvisningen inden brug. Angiver en advarsel eller en forholdsregel. Følg brugsanvisningen inden brug. Producent. Autoriseret repræsentant i EU Partikode. Katalognummer. Serienummer. Apparatnummer. Slået til / slået fra. Apparatets vægt. Beskyttet mod indtrængen af genstande på størrelse med en finger og mod lodret faldende vanddråber ved en hældning på maks. 15 fra den angivne retning. Jævnstrøm. Type BF anvendt del. Klasse II-udstyr. Fugtighedsgrænse. Temperaturgrænse. Ikke-ioniserende stråling. Kinesisk logo 1 for forureningskontrol. Kinesisk logo 2 for forureningskontrol. Receptpligtigt (I henhold til føderal lovgivning i USA må dette apparat kun sælges af læger eller efter en læges anvisning). Maksimalt vandniveau. Brug kun destilleret vand. Driftshøjde. Grænse for atmosfærisk tryk. Overholder RTCA DO-160 afsnit 21, kategori M. Miljøoplysninger Dette apparat skal bortskaffes separat og ikke sammen med usorteret kommunalt affald. Ved bortskaffelse af apparatet skal de hensigtsmæssige lokale indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingssystemer anvendes. Anvendelse af disse indsamlings-, genanvendelses- og genindvindingssystemer har til formål at reducere belastningen af de naturlige ressourcer og forhindre farlige stoffer i at skade miljøet. Hvis du har brug for information om disse affaldssystemer, bedes du kontakte de lokale affaldsmyndigheder. Symbolet med den overstregede skraldespand er en påmindelse om at benytte disse affaldsfaciliteter. Oplysninger om indsamling og bortskaffelse af ResMed-apparatet fås ved at kontakte ResMed-kontoret, den lokale forhandler eller ved at slå op på webstedet Service AirSense 10 apparatet er beregnet til at fungere sikkert og pålideligt, forudsat at produktet benyttes i overensstemmelse med ResMeds anvisninger. ResMed anbefaler, at AirSense 10 apparatet efterses og serviceres på et autoriseret ResMed-servicecenter, hvis der findes tegn på slid eller problemer i forbindelse med apparatets funktion. Ellers skulle det generelt ikke være nødvendigt at servicere og inspicere produkterne i deres levetid. Dansk 15

17 Begrænset garanti ResMed Ltd (herefter ResMed ) garanterer, at produktet fra ResMed vil være uden defekter i materialer og udførelse fra købsdatoen og i den periode, der er angivet nedenfor. Produkt Maskesystemer (inklusive maskeramme, pude, hovedbånd og slanger) - bortset fra apparaterne til engangsbrug Tilbehør - bortset fra apparaterne til engangsbrug Fingerpulssensorer af flekstype Vandbeholdere til fugter Batterier til brug i ResMed's interne og eksterne batterisystemer Fingerpulssensorer af clipstype Datamoduler til CPAP- og bi-level-apparater Oximetre og oximeteradaptere til CPAP- og bi-level-apparater Fugtere og vaskbare vandbeholdere til fugtere Kontrolapparater til titrering CPAP-, bilevel- og ventilationsapparater (inklusive eksterne strømforsyningsenheder) Batteritilbehør Bærbare diagnosticerings- og screeningsapparater Garantiperiode 90 dage 6 måneder Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber. Den kan ikke overdrages. Hvis produktet svigter ved almindelig brug, vil ResMed efter eget skøn reparere eller udskifte det defekte produkt eller en eller flere af dets komponenter. Denne begrænsede garanti dækker ikke: a) skade som følge af ukorrekt brug, misbrug, modifikation eller ændring af produktet; b) reparationer udført af en servicevirksomhed, der ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af ResMed til at udføre sådanne reparationer; c) skade eller forurening som følge af cigaret-, pibe-, cigar- eller anden røg; og d) skade som følge af, at der er blevet spildt vand på eller ind i det elektroniske apparat. Garantien gælder ikke for produkter, der sælges eller videresælges uden for det område, hvor de oprindeligt blev købt. Garantikrav for defekte produkter skal indgives af den oprindelige kunde på købsstedet. Denne garanti erstatter alle andre udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder enhver underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Visse lande eller områder tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. ResMed er ikke ansvarlig for nogen tilfældig eller efterfølgende skade, der hævdes at være et resultat af salg, installation eller brug af noget som helst produkt fra ResMed. Visse lande tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder, som kan variere fra land til land. Nærmere oplysning om rettigheder under garantien fås ved at kontakte den lokale ResMed-forhandler eller det lokale ResMed-kontor. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål eller du har brug for yderligere oplysninger vedrørende brugen af apparatet, bedes du kontakte din behandler. 1 år 2 år 16

18 ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia DISTRIBUTED BY ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA USA ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK See for other ResMed locations worldwide. For patent information, see Air10, AirSense, AutoSet, ClimateLine, HumidAir and SlimLine are trademarks of ResMed Ltd. AutoSet, SlimLine and ClimateLine are registered in U.S. Patent and Trademark Office. SD Logo is a trademark of SD-3C, LLC ResMed Ltd / ResMed.com

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Om ClimateLineAir ClimateLineAir er en opvarmet luftslange, der leverer den ønskede temperatur i din maske. ClimateLineAir Oxy er en variant af ClimateLineAir, som har en indbygget

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen HumidAir er en fugter, der danner opvarmet fugtning og er beregnet til brug sammen med AirSense 10 eller AirCurve 10 apparatet. Læs denne vejledning sammen med brugervejledningen

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

heated humidifier H5i Welcome Guide Dansk

heated humidifier H5i Welcome Guide Dansk H5i heated humidifier Welcome Guide Dansk Velkommen! Det glæder os, at du har valgt H5i-fugteren. Du skal læse Lågpakning velkomst- og brugervejledningerne helt igennem, inden dette apparat tages i brug.

Læs mere

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Dansk Dansk Indikationer for anvendelse af S9 AutoSet S9 AutoSet selvjusterende system er beregnet til behandling af obstruktiv

Læs mere

S9 Escape. Welcome Guide. Dansk POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE

S9 Escape. Welcome Guide. Dansk POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Welcome Guide Dansk Velkommen! Det glæder os, at du har valgt S9 Escape-apparatet. Du skal læse velkomst- og brugervejledningerne helt igennem, inden du tager

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi

Læs mere

S9 Auto 25 POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Information Guide Dansk

S9 Auto 25 POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE. Information Guide Dansk S9 Auto 25 POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Information Guide Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer S9 Auto 25 er beregnet til behandling af

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. VPAP ST med ivaps NONINVASIV VENTILATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer VPAP ST er indiceret til at tilvejebringe

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR Information Guide Dansk Du skal læse velkomst- og oplysningsvejledningerne helt igennem, inden du tager VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (herefter

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. AutoSet CS-A ADAPTIV SERVO-RESPIRATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer AutoSet CS-A er indiceret til at stabilisere

Læs mere

S9 Escape. Information Guide. Dansk POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE

S9 Escape. Information Guide. Dansk POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE S9 Escape POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICE Information Guide Dansk Dansk Indikationer for anvendelse af S9 Escape-apparatet S9 Escape CPAP-systemet er beregnet til behandling af obstruktiv søvnapnø (OSA)

Læs mere

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Dansk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Dansk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Dansk Velkommen! Det glæder os, at du har valgt S9 AutoSet- eller S9 Eliteapparatet. Du skal læse velkomst- og brugervejledningerne helt

Læs mere

Rullevogn til hospitalsbrug

Rullevogn til hospitalsbrug User guide Dansk A 2 1 1 3 13 12 11 4 5 13 6 10 9 7 8 B C 14 16 17 15 18 19 Rullevogn til hospitalsbrug User Guide DANSK Tilsigtet anvendelse ResMed Rullevogn ( Rullevogn ) er beregnet til at støtte og

Læs mere

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Dansk

Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM. User Guide Dansk Swift LT NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Dansk Swift LT NÆSEPUDEMASKE Det glæder os, at du har valgt Swift LT-masken. Tilsigtet anvendelse Swift LT-masken kanaliserer luftstrømmen til en patient på en

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10

Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10 Vejledning for genbearbejdning af AirSense 10 of AirCurve 10 Dansk Denne vejledning gælder for anvendelse af AirSense 10 og AirCurve 10-enheder til flere patienter. Når den vaskbare fugter, luftudtaget

Læs mere

H5i desinfektionsguide

H5i desinfektionsguide H5i desinfektionsguide Dansk Denne desinfektionsguide er beregnet for H5i-fugteren til flerpatientsbrug i søvnlaboratorium, klinik, hospital eller hos en behandler. Hvis du bruger H5i-fugteren som enkeltbruger

Læs mere

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk Ventilatorer for voksne og børn Lynopsætningsvejledning Dansk Opsætning Noninvasiv brug Netledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 H4i varmtvandsfugter Netledning Låseklemme til netledning Invasiv brug

Læs mere

S8 Escape II. Betjeningsvejledning. Dansk. Dansk. 338468-Dan/2 08 12 APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK

S8 Escape II. Betjeningsvejledning. Dansk. Dansk. 338468-Dan/2 08 12 APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK S8 Escape II APPARAT TIL POSITIVT LUFTVEJSTRYK Betjeningsvejledning 338468-Dan/2 08 12 Indhold Indikationer for anvendelse................................ 1 Kontraindikationer 1 Bivirkninger 1 S8 Escape

Læs mere

Brugervejledningerne til anordningen, fugteren og masken indeholder komplette anvisninger i rengøring og brug.

Brugervejledningerne til anordningen, fugteren og masken indeholder komplette anvisninger i rengøring og brug. Brugervejledningerne til anordningen, fugteren og masken indeholder komplette anvisninger i rengøring og brug. 2015 Koninklijke Philips N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer med forbehold

Læs mere

Mirage FX for Her. User Guide. Dansk NASAL MASK

Mirage FX for Her. User Guide. Dansk NASAL MASK Mirage FX for Her NASAL MASK User Guide Dansk Mirage FX nasal mask Fitting/Maskinpassning/Tilpasning/Tilpasning/Sovitusohje 1 2 3 4 5 6 Mirage FX for Her Mirage FX for Her i Removal/Borttagning/Fjernelse/Fjerning/Irrottaminen

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Swift LT-F. User Guide. Dansk NASAL PILLOWS SYSTEM

Swift LT-F. User Guide. Dansk NASAL PILLOWS SYSTEM Swift LT-F NASAL PILLOWS SYSTEM User Guide Dansk Swift LT-F NÆSEPUDEMASKE Det glæder os, at du har valgt Swift LT-F-masken. Tilsigtet anvendelse Swift LT-F-masken kanaliserer luftstrømmen til en patient

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mirage Micro. User Guide. Norsk. nasal mask

Mirage Micro. User Guide. Norsk. nasal mask Mirage Micro nasal mask User Guide Norsk Mirage Micro næsemaske Det glæder os, at du har valgt Mirage Micro -masken. Tilsigtet anvendelse Mirage Micro-masken kanaliserer luftstrømmen til en patient på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

AKTIV LAGREDE LAGREDE LAGREDE

AKTIV LAGREDE LAGREDE LAGREDE S9 -serien VA Adapt / AutoSet CS / Auto 25 / V-Auto / VA S / VA ST / VA ST-A / VA Adapt (acewave ) / AutoSet CS (acewave ) / AutoSet CS-A (acewave ) / VA ST (ivas) / VA ST-A (ivas) Vejledning i datastyring

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Liste over kompatible masker og apparater

Liste over kompatible masker og apparater Liste over kompatible masker og apparater Dette dokument indeholder en liste over de masker, der er kompatible med ResMeds apparater til positivt luftvejstryk, og maskeindstillingen, hvis en sådan er påkrævet.

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Hospital masks. User guide. Dansk

Hospital masks. User guide. Dansk Hospital masks User guide Dansk 1 2 3 4 A B C AcuCare F1-0 AcuCare F1-1 AcuCare F1-4 ii Ordering information / Beställningsinformation / Bestillingsoplysninger / Bestillingsinformasjon/ Tilaustiedot/ Informacje

Læs mere

Brugervejledning til Breas HA 20-fugter

Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Dok. 004950 Da Z-1 Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse af HA 20-fugter... 3 1.1 Hvad er en HA 20-fugter?... 3 1.2 Indikationer...

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere