Leica ICC50 HD Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica ICC50 HD Brugsanvisning"

Transkript

1 Leica ICC50 HD Brugsanvisning

2 Indhold Leica ICC50 HD Introduktion 9 Grundlæggende 10 Grundlæggende (forts.) 11 Leica ICC50 HD: Oversigt 12 Udpakning 14 Klar! Klargøring til brug 16 Parat! Tilslutning til og betjening af billeder ved hjælp af en computer 19 Begrænsninger i pc-tilstand 20 Brug af en ekstra HDMI-monitor i pc-tilstand 21 Optagelse af billeder uden en computer 22 Optagelse af billeder uden en computer (forts.) 23 Håndtering af SD hukommelseskort 24 Brug af HD-video uden en computer 25 Indstilling af ny hvidbalance for ICC50 HD 26 Kameramenu Valgfri fjernbetjening 28 Visning af billeder og film med ekstra fjernbetjening 29 Åbning af kameramenu 30 COLOR (automatisk hvidbalance) 31 COLOR (manuel hvidbalance) 32 EXPOSURE 33 RESOLUTION 34 SETUP CAM (kameraindstillinger) 35 SETUP USER (brugerdefinerede indstillinger) 36 Foruddefinerede lysscenarier 37 Start! Klar! Parat! Start! 39 Pleje og rengøring Pleje og rengøring 41 Specifikationer Leica ICC50 HD-kameramodul 43 Leica ICC50 HD- manual 2

3 Generel vejledning Sikkerhedskoncept Før du bruger dit Leica ICC50 HD første gang, skal du læse folderen "Sikkerhedskoncept", der følger med instrumentet. Den indeholder flere oplysninger om håndtering og pleje. Anvendelse i rene rum Leica ICC50 HD-kameraet kan bruges i rene rum uden problemer. Rengøring Må ikke uegnede rengøringsmidler, kemikalier eller teknikker til rengøring. Rengør aldrig farvede overflader og tilbehør med gummierede dele med kemikalier. Dette kan beskadige overfladerne, og prøver kan blive forurenede af afskrabede partikler. Servicearbejde Reparationer må kun udføres af serviceteknikere, der er uddannet af Leica Microsystems. Der må kun anvendes originale reservedele fra Leica Microsystems. Krav til den driftsansvarlige Sørg for, at Leica ICC50 HD kun betjenes, vedligeholdes og repareres af autoriseret og uddannet personale. I de fleste tilfælde kan gi tilbyde specielle løsninger efter anmodning. Nogle produkter kan modificeres, og vi kan tilbyde andet tilbehør til brug i rene rum. Leica ICC50 HD- manual 3

4 Sikkerhedskoncept Leica ICC50 HD-kameraet leveres med en interaktiv cd-rom med alle relevante brugsanvisninger. Den skal opbevares omhyggeligt og være til rådighed for brugeren. Brugsanvisninger og opdateringer kan også downloades fra vores hjemmeside com. Denne brugsanvisning beskriver de specielle funktioner i de enkelte moduler i Leica DM-mikroskopserien, og indeholder vigtige instruktioner vedr. driftssikkerhed, vedligeholdelse og tilbehør. Du kan kombinere enkelte systemenheder med enheder fra eksterne leverandører (f.eks. koldlyskilder etc.) Indholdsfortegnelse Side Overhold specielt alle sikkerhedsforskrifter. For at opretholde den tilstand, som udstyret er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal du overholde de anvisninger og advarsler, der findes i disse brugsanvisninger. Folderen "Sikkerhedskoncept" indeholder ekstra sikkerhedsoplysninger vedrørende servicearbejde, krav og håndtering af mikroskop, tilbehør og elektriske tilbehørsdele samt generelle sikkerhedsanvisninger. Leica ICC50 HD- manual 4

5 Benyttede symboler Advarsel om et farligt sted Dette symbol står ud for anvisninger, som altid skal læses og overholdes. Overholdes dette ikke, kan det resultere i følgende: Fare for personer Funktionsfejl eller beskadigede instrumenter Advarsel mod en varm overflade Dette symbol advarer om varme steder, der kan berøres, f.eks. pærer. Vigtig information Dette symbol står ved supplerende informationer eller forklaringer, som bidrager til forståelsen. Advarsel om farlig elektrisk spænding Dette symbol viser særligt vigtige oplysninger, som, hvis de ikke overholdes, kan resultere i følgende: Fare for personer Funktionsfejl eller beskadigede instrumenter Leica ICC50 HD- manual 5

6 Sikkerhedsforskrifter Beskrivelse De enkelte moduler lever op til de største krav til observation og dokumentation i forbindelse med Leica ICC50 HD-kameraet. Tiltænkt anvendelse Se folderen "Sikkerhedskoncept" Ikke-formålsmæssig anvendelse Se folderen "Sikkerhedskoncept" De apparater hhv. tilbehørskomponenter, som er beskrevet i brugsanvisningen, er kontrolleret med henblik på sikkerhed eller mulige risici. Kontakt den ansvarlige Leica-repræsentant, når apparatet ændres, modificeres eller bruges sammen med ikke-leica-komponenter, som ikke er dækket af denne brugsanvisning. Ved uautoriserede indgreb i apparatet eller ved ikke-formålsmæssig anvendelse bortfalder ethvert garantikrav. Anvendelsessted Se folderen "Sikkerhedskoncept" Opsæt de elektriske komponenter mindst 10 cm fra vægge og brændbare genstande. Undgå store temperatursvingninger, direkte sollys og rystelser. Målinger eller mikrofotografiske optagelser kan ødelægges gennem sådanne forhold. I varme og fugtigvarme klimazoner kræver de enkelte komponenter særlig pleje for at forhindre, at der dannes svamp. Krav til ejer/fører Se folderen "Sikkerhedskoncept" Du skal sikre dig, at: Leica ICC50 HD-kameraet må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af autoriseret og uddannet personale. Alle førere har læst og forstået denne brugsanvisning og især alle sikkerhedsforskrifter, og at disse også følges. Leica ICC50 HD- manual 6

7 Sikkerhedsforskrifter (fortsat) Reparation, service Se folderen "Sikkerhedskoncept" Der må kun anvendes originale reservedele fra Leica Microsystems. Slå strømmen fra, og træk stikkene ud af stikdåserne, før apparaterne åbnes. Der kan opstå personskader ved berøring af strømkredsen, når der er spænding på den. Transport Brug den originale emballage til forsendelse eller transport af de enkelte moduler til ICC50 HD-kameraet. For at undgå beskadigelser forårsaget af rystelser skal alle bevægelige komponenter, som kunden (ifølge brugsanvisningen) selv kan montere og afmontere, afmonteres og pakkes separat. Montering i produkter fra andre producenter Se folderen "Sikkerhedskoncept" Bortskaffelse Se folderen "Sikkerhedskoncept" Lovbestemmelser Se folderen "Sikkerhedskoncept" EF-overensstemmelseserklæring Se folderen "Sikkerhedskoncept" Sundhedsfarer Arbejdspladser med mikroskoper letter og forbedrer observationsarbejdet, men de stiller også store krav til brugerens synsorganer og muskulatur. Afhængigt af hvor lang tid der arbejdes uden pauser, kan der forekomme problemer med astenopi og knogler og muskler. Der skal derfor træffes de nødvendige foranstaltninger for at mindske arbejdsbelastningen: Optimal indretning af arbejdspladsen og tilrettelæggelse af arbejdsindholdet og arbejdsprocessen (hyppige skift i arbejdets art). Grundig vejledning af personalet, hvor det tages hensyn til ergonomiske aspekter og arbejdets organisering. Det ergonomiske design og konstruktion af Leica DM-mikroskopserien er beregnet til at minimere den fysiske belastning for brugeren. Leica ICC50 HD- manual 7

8 Leica ICC50 HD Leica ICC50 HD- manual 8

9 Introduktion Tillykke med dit køb af et Leica ICC50 HD-digitalkameramodul fra Leica Microsystems. Det specielle design gør Leica ICC50 HD til et meget alsidigt allround-værktøj til undersøgelse af mikroskopiske prøver og optagelse af still-billeder eller video. Real Full HD-visning Det integrerede HDMI-output sikrer, at mikroskopbilleder kan vises på en HD-kompatibel monitor, hvor følgende opløsninger er mulige: i ("Full HD"). Denne opløsning giver den bedste billedfremvisning på et Full HD-kompatibelt tv p ("HD ready"). Denne opløsning er velegnet til fremvisning på tv, der er mærket med "HD ready". Leica Application Suite Leica ICC50 HD leveres også med programmet "Leica Application Suite EZ" (LAS Core på bestilling). Det gør det muligt at implementere flere funktioner, hvor tv og monitor kan bruges sammen. Dermed er du ideelt rustet til enhver tænkelig situation: arbejde ved computeren, præsentationer, træningssessioner, fremvisning på messer, materialetest og meget mere. Brugervenlig ned til mindste detalje Som alle andre digitalkameraer reagerer Leica ICC50 HD forskelligt på forskellige lyskilder. Hvidbalancen er dog indstillet fra fabrikken til at passe til Leica LED-lys. Det betyder, at du automatisk opnår det bedste resultat, hvis du bruger et Leica LED-lys! Leica ICC50 HD- manual 9

10 Grundlæggende Dit Leica HD-kamera har mange forskellige anvendelsesmuligheder og kan bruges under mange forhold. Nedenfor kan du se nogle grundlæggende principper, som kan hjælpe dig med at få størst muligt udbytte i den enkelte anvendelsessituation. HD (High Definition) HD opløsning uden skalering. (Kræver brug af HD-widescreen). HD Mode Til brug uden en computer Kameraet starter altid i HD-tilstand. Kameraet viser HD-billedet direkte på et HD-display via HDMI-kablet. Billedet vises i 16:9-bredformat. Billeder kan gemmes direkte på et SD-kort. Den valgfri fjernbetjening kan bruges i HD-tilstand til finindstilling af billedet, ekstern lagring på SD-kort, optagelse af videoklip, diasvisning af billeder på SD-kortet etc. Strøm Kameraet kan forsynes med strøm på følgende måder: med ekstra USB-strømforsyning via kundens egen USB-strømforsyning kameraet kan ikke indstilles via computer i HD-tilstand. Hvis du vil skifte til pc-tilstand, skal du åbne Leica-billedsoftwaren eller trykke på knappen "Black Multipurpose" i 5 sekunder. Leica ICC50 HD- manual 10

11 Grundlæggende (forts.) Pc-tilstand Til brug med Leica-billedsoftware Når du starter Leica-billedssoftware, skifter kameraet til pc-tilstand, hvis det befinder sig i HD-tilstand, eller det forbliver i pc-tilstand. Kameraet giver mulighed for at vælge en række billedopløsninger (op til 3 megapixel) på computeren til brug med Leicabilledsoftware. Billederne vises i 4:3-format. Ud over fremvisning på computer kan livebilleder også vises på en HD-skærm via HDMI-kablet, men 4:3-billedet strækkes i så fald ud, så det passer til 16:9-formatet, og det fremstår forvrænget. Du bør så vidt muligt ændre skærmindstilling til 4:3, men bemærk, at opløsningen ikke vil være den samme som for HD-tilstand. Billeder gemmes i en mappe, som du selv vælger via softwaren. Ϙ Ϙ Den valgfri fjernbetjening virker ikke, når kameraet er i pc-tilstand. Dog kan du bruge knappen i til at få fremvist kameraoplysninger om det billede, der leveres via HDMI-kablet. Du kan ikke foretage stand-alone-optagelse på SD-kort, når kameraet er i pc-tilstand. Kameraet forsynes med strøm via USBkablet fra computeren. Hvis du vil skifte til HD-tilstand, skal du lukke Leica-billedsoftwaren og igen starte kameraet. Leica ICC50 HD- manual 11

12 Leica ICC50 HD: Oversigt 1. Knappen "Black Multipurpose": Tryk i 1 sekund: Du søger gennem lysindstillingerne. Tryk i 5 sekunder: Du skifter tilstand mellem HD-tilstand og pc-tilstand 3. LED-statusindikator: Grøn betyder, at der er strøm på kameraet, og at det er klar til optagelse Knappen "Red Multipurpose" (kun aktiv i HD-tilstand): Tryk i et sekund for at gemme et billede på SD-kortet. Rød betyder, at der er strøm på kameraet, men at det ikke er klar til optagelse (dvs.: Der er ikke noget SD-kort, SD-kortet er fyldt, softwaren startede ikke, da pc-tilstand var aktiv) Tryk i 5 sekunder for at indstille hvidbalancen (vent, indtil der lyder et bip). Tryk i 10 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne på kameraet (vent, indtil der lyder endnu et bip). Gul betyder, at kameraet starter op. Orange betyder, at der er fejl på kameraet (genstart, eller kontakt service). 4. SD-kortport: passer til SD-kort til standalone-billedoptagelse. Leica ICC50 HD- manual 12

13 Leica ICC50 HD: Oversigt (forts.) 1. Udtag til strømforsyning: Anvendes ikke i øjeblikket 2. Serviceknap: til brug af autoriseret servicepersonale. 3. HDMI-udtag: til tilslutning af det medfølgende HDMI-kabel USB-udtag: til tilslutning af en computer, når denne bruges som strømforsyning, eller enheden bruges i pc-tilstand. Til tilslutning af en USB-strømforsyning til HD-tilstand Front Infrarød føler: modtager signalet fra den valgfri fjernbetjening. Leica ICC50 HD- manual 13

14 Udpakning Du må ikke smide emballagematerialer ud. De skal bruges til sikker opbevaring og transport af instrumentet, hvis der skulle blive behov for dette. Indholdet består af kameramodul, cd med billedsoftware, SD-hukommelseskort,HDMI og USB-kabel. Hvis du har bestilt den ekstra USB-strømforsyning, så du kan bruge Leica ICC50 HD uden en computer, har du også modtaget en strømforsyning. Hvis du bestilte den håndholdte fjernbetjening, har du også modtaget fjernbetjening og batteriet CR2025. Leica ICC50 HD- manual 14

15 Klar! Leica ICC50 HD- manual 15

16 Klargøring til brug Anvendt værktøj Indstiksnøgle Klargøring til brug 1. Hvis mikroskopets observationsrør er monteret, skal du fjerne det. Fastgør Leica ICC50 HD til mikroskopholderen: 3. Sæt svalehalen (se undersiden af Leica ICC50 HD) ind i holderstøtten. Undlad at sætte andet end SD-kortet ind i kortholderen risiko for kortslutning og elektrisk stød! Leica ICC50 HD-kameramodulet passer mellem mikroskopholderen og mikroskopets observationsrør. 2. Løsn sætskruen (oven på stativet) med den indstiksnøgle, der følger med mikroskopet. 4. Spænd sætskruen godt uden at bruge for mange kræfter. Leica ICC50 HD- manual 16

17 Klargøring til brug (forts.) 5. Fastgør mikroskopets observationsrør til Leica ICC50 HD ved hjælp af sætskruen, der sidder på venstre side af Leica ICC50 HD-kameramodulet. Leica ICC50 HD- manual 17

18 Parat! Leica ICC50 HD- manual 18

19 Tilslutning til og betjening af billeder ved hjælp af en computer Du kan finde anvisninger på brug af computertilstand på den cd-rom, der følger med ICC50 HD. 10 okularer har et fast cirkulært synsfelt med en diameter på 18 mm eller 20 mm. Leica ICC50 HD s synsfelt er dog rektangulært med en diagonal på 16.4 mm, der sikrer et jævnt felt på digitalbilleder. Som følge heraf er kameraets billedfelt mindre end objektfeltet set gennem okularerne. Installation og tilslutning 1. Sæt den medfølgende cd i computeren, og følg anvisningerne til indlæsning af softwaren. 2. Sæt Leica ICC50 HD s USB-kabel i kameraets USB-port, og fastgør den anden ende af kablet til computeren. Leica ICC50 HD forsynes nu med strøm fra computeren via USB-kablet, og LEDsignalet skifter hurtigt fra gult til rødt. Når LED'en er rød, kan du åbne softwaren. Når du starter Leica-billedsoftwaren, skifter LED'en til grønt med et hurtigt gult blink. 4. Følg softwareanvisningerne, når du indstiller og optager et billede. 5. Hvis du bruger en projektor, skal du slutte computeren til projektoren ved hjælp af kablet, der fulgte med projektoren. Et billede kan ikke ses gennem projektoren, før livebilledet vises på computeren. Leica ICC50 HD- manual 19

20 Begrænsninger i pc-tilstand Billedformat Hvis Leica ICC50 HD sluttes til en computer, vises billeder altid i 4:3-format også selvom der er tilsluttet en 16:9-monitor eller et 16:9-tv via HDMI. Billedet komprimeres naturligvis på en sådan enhed. Fjernbetjening I pc-tilstand, virker den valgfri fjernbetjening ikke. Kameramenuerne vises ikke længere på monitoren. I stedet konfigureres alle indstillinger på computeren ved hjælp af Leica Application Suite. 4:3-format 16:9-format Leica ICC50 HD- manual 20

21 Brug af en ekstra HDMI-monitor i pc-tilstand I pc-tilstand vises kamerabilledet altid i miniaturevinduet på Leica Application Suite. Desuden kan der tilsluttes en ekstra computermonitor eller et ekstra tv via HDMIinterfacet. Tilslutning af HDMI-monitor 1. Slut det medfølgende HDMI-kabel til Leica ICC50 HD. Billedopløsningen på den tilsluttede HDMI-skærm eller det tilsluttede tv er begrænset til live-billed-opløsningen i LAS EZ-softwaren. Som følge af de tekniske begrænsninger er det ikke muligt at foretage HD-ready- eller Full-HD-live-billed-streaming på den tilsluttede skærm. Hvis du vil have vist en højere opløsning på den tilsiuttede skærm, skal du bruge kameraet i HD -tilstand. 2. Slut HDMI-kablet til HDMI-tv'et eller HDMImonitoren. Leica ICC50 HD- manual 21

22 Optagelse af billeder uden en computer For at kunne bruge denne funktion skal du have et SD-kort med ledig hukommelse. Hvis SD-hukommelseskortet er fuldt, forbliver Leica ICC50 HD s LED-signal rødt, og du kan ikke længere optage billeder. For at kunne tage billeder uden en computer skal kameraet være i HD-tilstand (ikke pc-tilstand). Kameraet starter i HD-tilstand og skifter kun til pc-tilstand, hvis Leica-softwaren startes. Tilslutning af strømkabel 1. Fastgør USB-kablet (følger med kameraet) i bagsiden af Leica ICC50 HD, og fastgør den anden ende til USB-strømforsyningen. Sæt derefter USB-strømforsyningen i det tilhørende strømudtag LED-signalet på Leica ICC50 HD skifter fra gult til rødt. Leica ICC50 HD- manual 22

23 Optagelse af billeder uden en computer (forts.) 2. Sæt SD-hukommelseskortet i holderen på siden af Leica ICC50 HD, indtil kortet klikker på plads. Kameraets LED-signal skifter til grønt. Leica ICC50 HD er nu klar til at optage billeder på SD-hukommelseskortet. Optagelse af billeder Det er vigtigt, at du indstiller diopterne i mikroskopets okularer korrekt, så billederne på SD-hukommelseskortet er i fokus, når billedet er i fokus gennem mikroskopets okularer. Se, hvordan du indstiller diopterne i brugsanvisningen til mikroskopet. Du kan også bruge HDMI-outputet og en HD-skærm (medfølger ikke) som fokuseringshjælp. Se, hvordan du foretager HDMI-opsætning, i næste afsnit. 1. Du kan optage et billede på SD-hukommelseskortet ved at trykke forsigtigt på den røde knap til billedoptagelse, der sidder på siden af Leica ICC50 HD-kameraet. Du hører et bip som tegn på, at du har trykket på knappen. Kameraets LED-signal blinker grønt, mens billedet optages. Du hører endnu et bip, når Leica ICC50 HD har afsluttet optagelsen af billedet. Billedet gemmes nu på SD-kortet. Leica ICC50 HD- manual 23

24 Håndtering af SD hukommelseskort Nogle SD hukommelseskort kan have en flig til skrivebeskyttelse. Hvis du presser fligen nedad, kan der ikke lagres data, og eksisterende data beskyttes (f.eks. billeder). Når du vil optage på, slette fra eller formatere hukommelseskortet, skal du skyde fligen opad. Se efter, at hukommelseskortet vender rigtigt, før du sætter det ind i kameraet. Det kan beskadige kameraet, hvis det ved et uheld sættes omvendt ind. Vær forsigtig, når du håndterer SD-hukommelseskort: Ϙ Ϙ Hukommelseskort er meget præcise elektroniske enheder. Undlad at bøje kortet, at trykke for hårdt på kortet eller at udsætte det for stød eller rystelser. Forsøg ikke at adskille eller ændre hukommelseskortet. Pas på, at der ikke kommer smuds, vand eller fremmedlegemer i kontakt med terminalerne på bagsiden af kortet. Berør ikke terminalerne med hænderne eller metalobjekter. Tag ikke det originale mærkat af hukommelseskortet. Sæt ikke et andet mærkat eller mærke på kortet. Brug en pen med en blød spids (f.eks. en filtpen), når du skriver på kortet. Hvis du bruger en spids pen (f.eks. en kuglepen) eller en blyant, kan det ødelægge kortet eller de lagrede data. Da nogle af eller alle data lagret på hukommelseskortet kan blive ødelagt eller slettet af elektrisk støj, statisk elektricitet, et defekt kamera eller kort, anbefaler vi, at du laver en sikkerhedskopi af vigtige data. Hvis man flytter et hukommelseskort hurtigt mellem ekstreme temperaturer, vil der dannes kondens i kortet, hvilket medfører en defekt. For at undgå kondensdannelse skal du putte hukommelseskortet i en forseglet plasticpose, før du flytter det til et andet temperaturområde, og du skal langsomt lade kortet tilpasse sig den nye temperatur. Hvis der dannes kondens på hukommelseskortet, skal du opbevare det ved stuetemperatur, indtil vanddråberne er fordampet naturligt. Undlad at anvende eller opbevare hukommelseskort på steder med støv eller sand, eller på steder med høj luftfugtighed og høj temperatur Leica ICC50 HD- manual 24

25 Brug af HD-video uden en computer 1. Fastgør USB-kablet (der fulgte med kameraet) i USB-stikket på bagsiden af Leica ICC50 HD-kameraet og den anden ende i det tilhørende strømudtag 2. Sæt HDMI-kablet i stikket "HDMI" på bagsiden af Leica ICC50 HD og den anden ende i stikket "HDMI" på HD-enheden (projektor, monitor, optager etc.). Du kan også forsyne kameraet med strøm via USB-udtaget fra en pc eller en USB-strømforsyning. Begge kabler er nu tilsluttet på bagsiden af Leica ICC50 HD. Leica ICC50 HD- manual 25

26 Indstilling af ny hvidbalance for ICC50 HD Sørg for, at der ikke er prøver i strålegangen, og at der er almindelig belysning, når du nulstiller kameraet. Indstilling af ny hvidbalance Tryk på den røde eksponeringsknap, og hold den inde i 5 sekunder. Vent, indtil der lyder et bip. Du har nu indstillet en ny hvidbalance. Det anbefales at indstille en ny hvidbalance, hver gang du ændrer type eller farvetemperatur på belysningen. Det er især nødvendigt, hvis du arbejder med halogenlys, der kan ændres fra gult med lav intensitet til blåt med høj intensitet. Den nye hvidbalanceindstilling skaber en neutral baggrund for begge belysninger. Fabriksindstillinger Tryk på den røde eksponeringsknap, og hold den inde i 10 sekunder. Vent, indtil der lyder endnu et bip. Fabriksindstillingerne er nu gendannet på kameraet. Leica ICC50 HD- manual 26

27 Kameramenu Hvis du købte den valgfri fjernbetjening, har du adgang til kameramenuen. Leica ICC50 HD- manual 27

28 Valgfri fjernbetjening Fjernbetjeningen virker ikke, hvis kameraet er i pc-tilstand Start videooptagelse 2. Stop videooptagelse 3. Gem still-billede på SD-kort 4. Stop/fortsæt live-billede Pause/afspil videoklip 5. Afspilningstilstand 6. Vis/gem informationsboksen 7. Piletaster til navigation 8. OK/bekræft 9. Åbn kameramenuen Leica ICC50 HD- manual 28

29 Visning af billeder og film med ekstra fjernbetjening Hvis du har købt den valgfri fjernbetjening, viser Leica HD-kameraet billeder og videoklip direkte på en HD-monitor. 1. Miniaturevisning (tryk en gang) 3. Hvis du vil vende tilbage til live-visning, skal du trykke på en vilkårlig knap på kameraet eller trykke på tasten 1, 2 eller 9 på fjernbetjeningen (se forrige side). 007/0109 ICC MP4 op/ned/venstre/højre vælg miniature OK: Vis billede på hele skærmen, eller afspil videoklip Afspilning/fuldskærmsvisning 2. Afspilning af enkeltbillede (tryk to gange) 007/0109 ICC MP4 venstre/højre forrige billede/næste billede Ϙ Ϙ Afspil videoklip venstre/højre spol tilbage/spol frem Miniaturevisning Leica ICC50 HD- manual 29

30 Åbning af kameramenu Fjernbetjeningen virker ikke, hvis Leica HD-kameraet er sluttet til en computer og er i pc-tilstand. Kameramenuerne vises ikke længere på monitoren. Luk i så fald Leica-billedsoftwaren, og genstart kameraet. Åbning og lukning af kameramenuen 1. Peg fjernbetjeningen mod kameraet. 2. Tryk på tasten på fjernbetjeningen for at vise kameramenuerne på monitoren. 3. Tryk på knapperne og for at vælge et menupunkt. 4. Tryk på knappen "OK" for at bekræfte et menupunkt. 5. Tryk på knappen igen for at gemme kameramenuerne. Leica ICC50 HD- manual 30

31 COLOR (automatisk hvidbalance) COLOR SET WHITE BAL PRESS OK Aktivering af automatisk hvidbalance 1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. EXPOSURE RESOLUTION WB MODE RED LEVEL AUTO 2. Vælg menupunktet "COLOR". SETUP CAMERA SETUP USER Hovedmenu BLUE LEVEL BLACK LEVEL Undermenu 3. Indstil værdien for "WB MODE" til "AUTO". 4. Tryk på knappen for at forlade menuen. Funktionen "Color" gør det muligt at tilpasse kamerachippen til det omgivende lys, så der kan optages farveneutrale billeder. Værdierne for "RED" og "BLUE" kan ikke indstilles, hvis "WB MODE" er indstillet til "AUTO". Leica ICC50 HD- manual 31

32 COLOR (manuel hvidbalance) COLOR SET WHITE BAL PRESS OK Justering af hvidbalancen manuelt (anbefales) 1. Flyt prøven ud af synsfeltet, så kun lyset er synligt. EXPOSURE RESOLUTION WB MODE RED LEVEL MANUAL 2. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. SETUP CAMERA SETUP USER Hovedmenu BLUE LEVEL BLACK LEVEL Undermenu 3. Vælg menupunktet "COLOR". 4. Vælg menupunktet "SET WHITE BAL", og tryk på knappen "OK". Funktionen "Color" gør det muligt at tilpasse kamerachippen til det omgivende lys, så der kan optages farveneutrale billeder. 4. Tilpas om nødvendigt værdierne for "RED" og "BLUE", indtil billedet viser et ensartet gråt område. 5. Tryk på knappen for at forlade menuen. Leica ICC50 HD- manual 32

33 exposure COLOR EXP MODE MANUAL Manuel eksponering 1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. EXPOSURE RESOLUTION EXPOSURE GAIN 2. Åbn kommandoen til manuel eksponering (se diagrammet til venstre). SETUP CAMERA SETUP USER Hovedmenu BRIGHTNESS GAMMA Undermenu 3. Indstil værdien for "EXP MODE" til "MANUAL". 4. Tilpas værdierne for "EXPOSURE", "GAIN" og "GAMMA", indtil du opnår de ønskede billedresultater. COLOR EXPOSURE RESOLUTION EXP MODE EXPOSURE GAIN AUTO Automatisk eksponering 1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. SETUP CAMERA SETUP USER BRIGHTNESS GAMMA 2. Åbn kommandoen til automatisk eksponering (se diagrammet til venstre). Hovedmenu Undermenu 3. Indstil værdien for "EXP MODE" til "AUTO". 4. Tilpas værdierne for "BRIGHTNESS" og "GAMMA", indtil du opnår de ønskede billedresultater. Leica ICC50 HD- manual 33

34 Resolution COLOR EXPOSURE RESOLUTION LIVE CAPTURED MOVIE 1280X X X480 CAPTURED (opløsning af optagede billede) Definerer opløsningen af det optagede billede, hvis Leica HD-kameraet ikke er sluttet til en computer. Følgende opløsninger er tilgængelige: , , og SETUP CAMERA SETUP USER Hovedmenu QUALITY SHARPNESS Undermenu HIGH HIGH MOVIE (opløsning af videoer) Angiver opløsningen af de optagede videoer, hvis Leica HD-kameraet ikke er sluttet til en computer. Opløsningen på pixel kan ikke ændres. Menuen "RESOLUTION" gør det muligt at definere opløsningen for live-billedet på computeren samt at optage still-billeder og video individuelt. Det giver optimale resultater i alle situationer. LIVE (opløsning af live-billede) Definerer opløsningen af live-billedet. Følgende opløsninger er tilgængelige: For direkte tilslutning af Leica HD-kameraet til monitor eller tv: eller (16:9-format). QUALITY (af billedoptagelse) En højere billedkvalitet kan nedsætte billedoptagningsprocessens hastighed. Du kan vælge mellem to kvalitetsniveauer: "NORMAL" og "HIGH". SHARPNESS (intern kameraskarphed) Definer graden af skarphed, som skal anvendes på billedet. For tilslutning til en computer: , og (4:3-format) Leica ICC50 HD- manual 34

35 SETUP CAMERA (kameraindstillinger) COLOR EXPOSURE RESOLUTION SET DATE TIME PRESS OK RESET CAMERA PRESS OK FLIP IMAGE 0 RESET CAMERA Denne kommando bruges til at gendanne fabriksindstillingerne på kameraet. Alle brugerdefinerede parametre (herunder hvidbalance, opløsning etc.) nulstilles. SETUP CAMERA SETUP USER Hovedmenu OVERLAY CAM MODE Undermenu NONE PC-MODE Kameraindstillingerne gør det muligt at kontrollere interne parametre som for eksempel dato eller klokkeslæt, opdatere firmware eller nulstille kameraet. Du kan også skifte kamerastatus fra stand-alone til pc-tilstand (eller omvendt). Flip IMAGE Vælg dette menupunkt for at vende billedet 180. Overlay Viser følgende på monitoren: Leica-logo, histogram, dato/klokkeslæt og billedtæller. CAMERA MODE Skifter mellem pc- og HD-tilstand. Du kan også skifte mellem pc- og HD-tilstand ved at trykke på den sorte knap i mere end 5 sekunder, indtil der vises en meddelelse på skærmen. SET DATE TIME Denne kommando bruges til at indstille dato go klokkeslæt samt format for visningen af dem. Du kan vælge følgende formater: YYMMDD DDMMYY MMDDYY Leica ICC50 HD- manual 35

36 SETUP USER (brugerdefinerede indstillinger) COLOR EXPOSURE SET ILLUM MENUCOLOR ILLUM-1 LEICA/LAS SET MENUCOLOR Du kan vælge mellem to farveskemaer til menuvejledningen i øjeblikket. Yderligere farver kommer muligvis til ved fremtidig firmwareopdatering. RESOLUTION SETUP CAMERA SETUP USER SHOW MENU SHOW CAPTURE LANGUAGE 15 SEC 2 SEC ENGLISH SHOW CAPTURE Definerer, hvor længe det optagede billede vises på skærmen, efter at det er blevet optaget. Hovedmenu Undermenu SHOW MENU Definerer, hvor længe menuerne vises på skærmen. De brugerdefinerede indstillinger gør det for eksempel muligt at gemme lysscenarier og hente dem frem på et senere tidspunkt. SET LANGUAGE Vælg menusprog. SET ILLUM -1 to 3 (gem lystilstande) Disse indstillinger gør det muligt at gemme op til tre forskellige lystilstande og hente dem frem på et senere tidspunkt. Vælg lysnummer, og tryk på "OK" for at gemme de aktuelle kameraindstillinger, så de kan bruges, næste gang en tilsvarende situation opstår. Leica ICC50 HD- manual 36

37 Foruddefinerede lysscenarier Leica HD-kameraet leveres med forskellige lystilstande, som dækker et bredt spektrum af mulige situationer. Ændring af lystilstand 1. Tryk på den sorte knap på Leica HD-kameraet for at få vist den aktuelle lystilstand på monitor og tv. 2. Tryk på knappen igen for at skifte til næste lystilstand. 3. Tryk på den røde billedoptageknap, eller vent, indtil menuen forsvinder. Hvis du vil vende tilbage til den sidst valgte tilstand, skal du trykke på knappen, indtil indstillingen "LAST USED" vises. Hvis du ikke trykker på knappen i 5 sekunder, overtages den valgte lystilstand. LAST USED AUTO BRIGHTFIELD DARKFIELD ILLUMINATION-1 ILLUMINATION-2 ILLUMINATION-3 Leica ICC50 HD- manual 37

38 Start! Leica ICC50 HD- manual 38

39 Klar! Parat! Start! Du skal nu indstilles mikroskopet, optage billederne, og nyde det! Leica ICC50 HD- manual 39

40 Pleje og rengøring Leica ICC50 HD- manual 40

41 Pleje og rengøring Generel Det er vigtigt at holde alle optiske komponenter rene, så den optiske ydelse forbliver god. Dæk altid mikroskopet med Leica ICC50 HD-kameraet med et støvdæksel i plast (følger med mikroskopet), når instrumentet ikke er i brug. Sørg for at slukke kameraet, når støvdækslet er monteret. Hvis en optisk overflade tildækkes med støv eller snavs, skal overfladen rengøres ved at blæse den af med en kanyle eller børste den af med en børste af kamelhår, før du forsøger at tørre overfladen af. Optiske overflader skal rengøres med en fnugfri klud, linsestof eller vatrondel, der er fugtet med metanol eller et almindeligt vinduespudsemiddel. Brug ikke alkohol. Det er meget vigtigt, at du ikke bruger kraftige rengøringsmidler. Den fnugfrie klud, linsestof eller vatrondel skal fugtes med opløsningsmiddel, men ikke være så våd, at opløsningsmidlet siver ud omkring linsen. Elektriske forhold Risiko for elektrisk stød. Hvis man fjerner dækslerne fra Leica ICC50 HD-kameraet eller stand-alone-sættet, er der adgang til spændingsførende dele, som kan være dødbringende eller forårsage alvorlig personskade, hvis man berører dem. Kontakt en autoriseret Leica Microsystems-forhandler for at få teknisk assistance. Leica ICC50 HD- manual 41

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

WildGame HunterEye. TC5101NA Brugermanual

WildGame HunterEye. TC5101NA Brugermanual WildGame HunterEye TC5101NA Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digital Trail Scout digitalt kamera specifikationer... 4 3. Oversigt over taster og dele... 5 4. Indhold i pakning...

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere