Leica ICC50 HD Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica ICC50 HD Brugsanvisning"

Transkript

1 Leica ICC50 HD Brugsanvisning

2 Indhold Leica ICC50 HD Introduktion 9 Grundlæggende 10 Grundlæggende (forts.) 11 Leica ICC50 HD: Oversigt 12 Udpakning 14 Klar! Klargøring til brug 16 Parat! Tilslutning til og betjening af billeder ved hjælp af en computer 19 Begrænsninger i pc-tilstand 20 Brug af en ekstra HDMI-monitor i pc-tilstand 21 Optagelse af billeder uden en computer 22 Optagelse af billeder uden en computer (forts.) 23 Håndtering af SD hukommelseskort 24 Brug af HD-video uden en computer 25 Indstilling af ny hvidbalance for ICC50 HD 26 Kameramenu Valgfri fjernbetjening 28 Visning af billeder og film med ekstra fjernbetjening 29 Åbning af kameramenu 30 COLOR (automatisk hvidbalance) 31 COLOR (manuel hvidbalance) 32 EXPOSURE 33 RESOLUTION 34 SETUP CAM (kameraindstillinger) 35 SETUP USER (brugerdefinerede indstillinger) 36 Foruddefinerede lysscenarier 37 Start! Klar! Parat! Start! 39 Pleje og rengøring Pleje og rengøring 41 Specifikationer Leica ICC50 HD-kameramodul 43 Leica ICC50 HD- manual 2

3 Generel vejledning Sikkerhedskoncept Før du bruger dit Leica ICC50 HD første gang, skal du læse folderen "Sikkerhedskoncept", der følger med instrumentet. Den indeholder flere oplysninger om håndtering og pleje. Anvendelse i rene rum Leica ICC50 HD-kameraet kan bruges i rene rum uden problemer. Rengøring Må ikke uegnede rengøringsmidler, kemikalier eller teknikker til rengøring. Rengør aldrig farvede overflader og tilbehør med gummierede dele med kemikalier. Dette kan beskadige overfladerne, og prøver kan blive forurenede af afskrabede partikler. Servicearbejde Reparationer må kun udføres af serviceteknikere, der er uddannet af Leica Microsystems. Der må kun anvendes originale reservedele fra Leica Microsystems. Krav til den driftsansvarlige Sørg for, at Leica ICC50 HD kun betjenes, vedligeholdes og repareres af autoriseret og uddannet personale. I de fleste tilfælde kan gi tilbyde specielle løsninger efter anmodning. Nogle produkter kan modificeres, og vi kan tilbyde andet tilbehør til brug i rene rum. Leica ICC50 HD- manual 3

4 Sikkerhedskoncept Leica ICC50 HD-kameraet leveres med en interaktiv cd-rom med alle relevante brugsanvisninger. Den skal opbevares omhyggeligt og være til rådighed for brugeren. Brugsanvisninger og opdateringer kan også downloades fra vores hjemmeside com. Denne brugsanvisning beskriver de specielle funktioner i de enkelte moduler i Leica DM-mikroskopserien, og indeholder vigtige instruktioner vedr. driftssikkerhed, vedligeholdelse og tilbehør. Du kan kombinere enkelte systemenheder med enheder fra eksterne leverandører (f.eks. koldlyskilder etc.) Indholdsfortegnelse Side Overhold specielt alle sikkerhedsforskrifter. For at opretholde den tilstand, som udstyret er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal du overholde de anvisninger og advarsler, der findes i disse brugsanvisninger. Folderen "Sikkerhedskoncept" indeholder ekstra sikkerhedsoplysninger vedrørende servicearbejde, krav og håndtering af mikroskop, tilbehør og elektriske tilbehørsdele samt generelle sikkerhedsanvisninger. Leica ICC50 HD- manual 4

5 Benyttede symboler Advarsel om et farligt sted Dette symbol står ud for anvisninger, som altid skal læses og overholdes. Overholdes dette ikke, kan det resultere i følgende: Fare for personer Funktionsfejl eller beskadigede instrumenter Advarsel mod en varm overflade Dette symbol advarer om varme steder, der kan berøres, f.eks. pærer. Vigtig information Dette symbol står ved supplerende informationer eller forklaringer, som bidrager til forståelsen. Advarsel om farlig elektrisk spænding Dette symbol viser særligt vigtige oplysninger, som, hvis de ikke overholdes, kan resultere i følgende: Fare for personer Funktionsfejl eller beskadigede instrumenter Leica ICC50 HD- manual 5

6 Sikkerhedsforskrifter Beskrivelse De enkelte moduler lever op til de største krav til observation og dokumentation i forbindelse med Leica ICC50 HD-kameraet. Tiltænkt anvendelse Se folderen "Sikkerhedskoncept" Ikke-formålsmæssig anvendelse Se folderen "Sikkerhedskoncept" De apparater hhv. tilbehørskomponenter, som er beskrevet i brugsanvisningen, er kontrolleret med henblik på sikkerhed eller mulige risici. Kontakt den ansvarlige Leica-repræsentant, når apparatet ændres, modificeres eller bruges sammen med ikke-leica-komponenter, som ikke er dækket af denne brugsanvisning. Ved uautoriserede indgreb i apparatet eller ved ikke-formålsmæssig anvendelse bortfalder ethvert garantikrav. Anvendelsessted Se folderen "Sikkerhedskoncept" Opsæt de elektriske komponenter mindst 10 cm fra vægge og brændbare genstande. Undgå store temperatursvingninger, direkte sollys og rystelser. Målinger eller mikrofotografiske optagelser kan ødelægges gennem sådanne forhold. I varme og fugtigvarme klimazoner kræver de enkelte komponenter særlig pleje for at forhindre, at der dannes svamp. Krav til ejer/fører Se folderen "Sikkerhedskoncept" Du skal sikre dig, at: Leica ICC50 HD-kameraet må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af autoriseret og uddannet personale. Alle førere har læst og forstået denne brugsanvisning og især alle sikkerhedsforskrifter, og at disse også følges. Leica ICC50 HD- manual 6

7 Sikkerhedsforskrifter (fortsat) Reparation, service Se folderen "Sikkerhedskoncept" Der må kun anvendes originale reservedele fra Leica Microsystems. Slå strømmen fra, og træk stikkene ud af stikdåserne, før apparaterne åbnes. Der kan opstå personskader ved berøring af strømkredsen, når der er spænding på den. Transport Brug den originale emballage til forsendelse eller transport af de enkelte moduler til ICC50 HD-kameraet. For at undgå beskadigelser forårsaget af rystelser skal alle bevægelige komponenter, som kunden (ifølge brugsanvisningen) selv kan montere og afmontere, afmonteres og pakkes separat. Montering i produkter fra andre producenter Se folderen "Sikkerhedskoncept" Bortskaffelse Se folderen "Sikkerhedskoncept" Lovbestemmelser Se folderen "Sikkerhedskoncept" EF-overensstemmelseserklæring Se folderen "Sikkerhedskoncept" Sundhedsfarer Arbejdspladser med mikroskoper letter og forbedrer observationsarbejdet, men de stiller også store krav til brugerens synsorganer og muskulatur. Afhængigt af hvor lang tid der arbejdes uden pauser, kan der forekomme problemer med astenopi og knogler og muskler. Der skal derfor træffes de nødvendige foranstaltninger for at mindske arbejdsbelastningen: Optimal indretning af arbejdspladsen og tilrettelæggelse af arbejdsindholdet og arbejdsprocessen (hyppige skift i arbejdets art). Grundig vejledning af personalet, hvor det tages hensyn til ergonomiske aspekter og arbejdets organisering. Det ergonomiske design og konstruktion af Leica DM-mikroskopserien er beregnet til at minimere den fysiske belastning for brugeren. Leica ICC50 HD- manual 7

8 Leica ICC50 HD Leica ICC50 HD- manual 8

9 Introduktion Tillykke med dit køb af et Leica ICC50 HD-digitalkameramodul fra Leica Microsystems. Det specielle design gør Leica ICC50 HD til et meget alsidigt allround-værktøj til undersøgelse af mikroskopiske prøver og optagelse af still-billeder eller video. Real Full HD-visning Det integrerede HDMI-output sikrer, at mikroskopbilleder kan vises på en HD-kompatibel monitor, hvor følgende opløsninger er mulige: i ("Full HD"). Denne opløsning giver den bedste billedfremvisning på et Full HD-kompatibelt tv p ("HD ready"). Denne opløsning er velegnet til fremvisning på tv, der er mærket med "HD ready". Leica Application Suite Leica ICC50 HD leveres også med programmet "Leica Application Suite EZ" (LAS Core på bestilling). Det gør det muligt at implementere flere funktioner, hvor tv og monitor kan bruges sammen. Dermed er du ideelt rustet til enhver tænkelig situation: arbejde ved computeren, præsentationer, træningssessioner, fremvisning på messer, materialetest og meget mere. Brugervenlig ned til mindste detalje Som alle andre digitalkameraer reagerer Leica ICC50 HD forskelligt på forskellige lyskilder. Hvidbalancen er dog indstillet fra fabrikken til at passe til Leica LED-lys. Det betyder, at du automatisk opnår det bedste resultat, hvis du bruger et Leica LED-lys! Leica ICC50 HD- manual 9

10 Grundlæggende Dit Leica HD-kamera har mange forskellige anvendelsesmuligheder og kan bruges under mange forhold. Nedenfor kan du se nogle grundlæggende principper, som kan hjælpe dig med at få størst muligt udbytte i den enkelte anvendelsessituation. HD (High Definition) HD opløsning uden skalering. (Kræver brug af HD-widescreen). HD Mode Til brug uden en computer Kameraet starter altid i HD-tilstand. Kameraet viser HD-billedet direkte på et HD-display via HDMI-kablet. Billedet vises i 16:9-bredformat. Billeder kan gemmes direkte på et SD-kort. Den valgfri fjernbetjening kan bruges i HD-tilstand til finindstilling af billedet, ekstern lagring på SD-kort, optagelse af videoklip, diasvisning af billeder på SD-kortet etc. Strøm Kameraet kan forsynes med strøm på følgende måder: med ekstra USB-strømforsyning via kundens egen USB-strømforsyning kameraet kan ikke indstilles via computer i HD-tilstand. Hvis du vil skifte til pc-tilstand, skal du åbne Leica-billedsoftwaren eller trykke på knappen "Black Multipurpose" i 5 sekunder. Leica ICC50 HD- manual 10

11 Grundlæggende (forts.) Pc-tilstand Til brug med Leica-billedsoftware Når du starter Leica-billedssoftware, skifter kameraet til pc-tilstand, hvis det befinder sig i HD-tilstand, eller det forbliver i pc-tilstand. Kameraet giver mulighed for at vælge en række billedopløsninger (op til 3 megapixel) på computeren til brug med Leicabilledsoftware. Billederne vises i 4:3-format. Ud over fremvisning på computer kan livebilleder også vises på en HD-skærm via HDMI-kablet, men 4:3-billedet strækkes i så fald ud, så det passer til 16:9-formatet, og det fremstår forvrænget. Du bør så vidt muligt ændre skærmindstilling til 4:3, men bemærk, at opløsningen ikke vil være den samme som for HD-tilstand. Billeder gemmes i en mappe, som du selv vælger via softwaren. Ϙ Ϙ Den valgfri fjernbetjening virker ikke, når kameraet er i pc-tilstand. Dog kan du bruge knappen i til at få fremvist kameraoplysninger om det billede, der leveres via HDMI-kablet. Du kan ikke foretage stand-alone-optagelse på SD-kort, når kameraet er i pc-tilstand. Kameraet forsynes med strøm via USBkablet fra computeren. Hvis du vil skifte til HD-tilstand, skal du lukke Leica-billedsoftwaren og igen starte kameraet. Leica ICC50 HD- manual 11

12 Leica ICC50 HD: Oversigt 1. Knappen "Black Multipurpose": Tryk i 1 sekund: Du søger gennem lysindstillingerne. Tryk i 5 sekunder: Du skifter tilstand mellem HD-tilstand og pc-tilstand 3. LED-statusindikator: Grøn betyder, at der er strøm på kameraet, og at det er klar til optagelse Knappen "Red Multipurpose" (kun aktiv i HD-tilstand): Tryk i et sekund for at gemme et billede på SD-kortet. Rød betyder, at der er strøm på kameraet, men at det ikke er klar til optagelse (dvs.: Der er ikke noget SD-kort, SD-kortet er fyldt, softwaren startede ikke, da pc-tilstand var aktiv) Tryk i 5 sekunder for at indstille hvidbalancen (vent, indtil der lyder et bip). Tryk i 10 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne på kameraet (vent, indtil der lyder endnu et bip). Gul betyder, at kameraet starter op. Orange betyder, at der er fejl på kameraet (genstart, eller kontakt service). 4. SD-kortport: passer til SD-kort til standalone-billedoptagelse. Leica ICC50 HD- manual 12

13 Leica ICC50 HD: Oversigt (forts.) 1. Udtag til strømforsyning: Anvendes ikke i øjeblikket 2. Serviceknap: til brug af autoriseret servicepersonale. 3. HDMI-udtag: til tilslutning af det medfølgende HDMI-kabel USB-udtag: til tilslutning af en computer, når denne bruges som strømforsyning, eller enheden bruges i pc-tilstand. Til tilslutning af en USB-strømforsyning til HD-tilstand Front Infrarød føler: modtager signalet fra den valgfri fjernbetjening. Leica ICC50 HD- manual 13

14 Udpakning Du må ikke smide emballagematerialer ud. De skal bruges til sikker opbevaring og transport af instrumentet, hvis der skulle blive behov for dette. Indholdet består af kameramodul, cd med billedsoftware, SD-hukommelseskort,HDMI og USB-kabel. Hvis du har bestilt den ekstra USB-strømforsyning, så du kan bruge Leica ICC50 HD uden en computer, har du også modtaget en strømforsyning. Hvis du bestilte den håndholdte fjernbetjening, har du også modtaget fjernbetjening og batteriet CR2025. Leica ICC50 HD- manual 14

15 Klar! Leica ICC50 HD- manual 15

16 Klargøring til brug Anvendt værktøj Indstiksnøgle Klargøring til brug 1. Hvis mikroskopets observationsrør er monteret, skal du fjerne det. Fastgør Leica ICC50 HD til mikroskopholderen: 3. Sæt svalehalen (se undersiden af Leica ICC50 HD) ind i holderstøtten. Undlad at sætte andet end SD-kortet ind i kortholderen risiko for kortslutning og elektrisk stød! Leica ICC50 HD-kameramodulet passer mellem mikroskopholderen og mikroskopets observationsrør. 2. Løsn sætskruen (oven på stativet) med den indstiksnøgle, der følger med mikroskopet. 4. Spænd sætskruen godt uden at bruge for mange kræfter. Leica ICC50 HD- manual 16

17 Klargøring til brug (forts.) 5. Fastgør mikroskopets observationsrør til Leica ICC50 HD ved hjælp af sætskruen, der sidder på venstre side af Leica ICC50 HD-kameramodulet. Leica ICC50 HD- manual 17

18 Parat! Leica ICC50 HD- manual 18

19 Tilslutning til og betjening af billeder ved hjælp af en computer Du kan finde anvisninger på brug af computertilstand på den cd-rom, der følger med ICC50 HD. 10 okularer har et fast cirkulært synsfelt med en diameter på 18 mm eller 20 mm. Leica ICC50 HD s synsfelt er dog rektangulært med en diagonal på 16.4 mm, der sikrer et jævnt felt på digitalbilleder. Som følge heraf er kameraets billedfelt mindre end objektfeltet set gennem okularerne. Installation og tilslutning 1. Sæt den medfølgende cd i computeren, og følg anvisningerne til indlæsning af softwaren. 2. Sæt Leica ICC50 HD s USB-kabel i kameraets USB-port, og fastgør den anden ende af kablet til computeren. Leica ICC50 HD forsynes nu med strøm fra computeren via USB-kablet, og LEDsignalet skifter hurtigt fra gult til rødt. Når LED'en er rød, kan du åbne softwaren. Når du starter Leica-billedsoftwaren, skifter LED'en til grønt med et hurtigt gult blink. 4. Følg softwareanvisningerne, når du indstiller og optager et billede. 5. Hvis du bruger en projektor, skal du slutte computeren til projektoren ved hjælp af kablet, der fulgte med projektoren. Et billede kan ikke ses gennem projektoren, før livebilledet vises på computeren. Leica ICC50 HD- manual 19

20 Begrænsninger i pc-tilstand Billedformat Hvis Leica ICC50 HD sluttes til en computer, vises billeder altid i 4:3-format også selvom der er tilsluttet en 16:9-monitor eller et 16:9-tv via HDMI. Billedet komprimeres naturligvis på en sådan enhed. Fjernbetjening I pc-tilstand, virker den valgfri fjernbetjening ikke. Kameramenuerne vises ikke længere på monitoren. I stedet konfigureres alle indstillinger på computeren ved hjælp af Leica Application Suite. 4:3-format 16:9-format Leica ICC50 HD- manual 20

21 Brug af en ekstra HDMI-monitor i pc-tilstand I pc-tilstand vises kamerabilledet altid i miniaturevinduet på Leica Application Suite. Desuden kan der tilsluttes en ekstra computermonitor eller et ekstra tv via HDMIinterfacet. Tilslutning af HDMI-monitor 1. Slut det medfølgende HDMI-kabel til Leica ICC50 HD. Billedopløsningen på den tilsluttede HDMI-skærm eller det tilsluttede tv er begrænset til live-billed-opløsningen i LAS EZ-softwaren. Som følge af de tekniske begrænsninger er det ikke muligt at foretage HD-ready- eller Full-HD-live-billed-streaming på den tilsluttede skærm. Hvis du vil have vist en højere opløsning på den tilsiuttede skærm, skal du bruge kameraet i HD -tilstand. 2. Slut HDMI-kablet til HDMI-tv'et eller HDMImonitoren. Leica ICC50 HD- manual 21

22 Optagelse af billeder uden en computer For at kunne bruge denne funktion skal du have et SD-kort med ledig hukommelse. Hvis SD-hukommelseskortet er fuldt, forbliver Leica ICC50 HD s LED-signal rødt, og du kan ikke længere optage billeder. For at kunne tage billeder uden en computer skal kameraet være i HD-tilstand (ikke pc-tilstand). Kameraet starter i HD-tilstand og skifter kun til pc-tilstand, hvis Leica-softwaren startes. Tilslutning af strømkabel 1. Fastgør USB-kablet (følger med kameraet) i bagsiden af Leica ICC50 HD, og fastgør den anden ende til USB-strømforsyningen. Sæt derefter USB-strømforsyningen i det tilhørende strømudtag LED-signalet på Leica ICC50 HD skifter fra gult til rødt. Leica ICC50 HD- manual 22

23 Optagelse af billeder uden en computer (forts.) 2. Sæt SD-hukommelseskortet i holderen på siden af Leica ICC50 HD, indtil kortet klikker på plads. Kameraets LED-signal skifter til grønt. Leica ICC50 HD er nu klar til at optage billeder på SD-hukommelseskortet. Optagelse af billeder Det er vigtigt, at du indstiller diopterne i mikroskopets okularer korrekt, så billederne på SD-hukommelseskortet er i fokus, når billedet er i fokus gennem mikroskopets okularer. Se, hvordan du indstiller diopterne i brugsanvisningen til mikroskopet. Du kan også bruge HDMI-outputet og en HD-skærm (medfølger ikke) som fokuseringshjælp. Se, hvordan du foretager HDMI-opsætning, i næste afsnit. 1. Du kan optage et billede på SD-hukommelseskortet ved at trykke forsigtigt på den røde knap til billedoptagelse, der sidder på siden af Leica ICC50 HD-kameraet. Du hører et bip som tegn på, at du har trykket på knappen. Kameraets LED-signal blinker grønt, mens billedet optages. Du hører endnu et bip, når Leica ICC50 HD har afsluttet optagelsen af billedet. Billedet gemmes nu på SD-kortet. Leica ICC50 HD- manual 23

24 Håndtering af SD hukommelseskort Nogle SD hukommelseskort kan have en flig til skrivebeskyttelse. Hvis du presser fligen nedad, kan der ikke lagres data, og eksisterende data beskyttes (f.eks. billeder). Når du vil optage på, slette fra eller formatere hukommelseskortet, skal du skyde fligen opad. Se efter, at hukommelseskortet vender rigtigt, før du sætter det ind i kameraet. Det kan beskadige kameraet, hvis det ved et uheld sættes omvendt ind. Vær forsigtig, når du håndterer SD-hukommelseskort: Ϙ Ϙ Hukommelseskort er meget præcise elektroniske enheder. Undlad at bøje kortet, at trykke for hårdt på kortet eller at udsætte det for stød eller rystelser. Forsøg ikke at adskille eller ændre hukommelseskortet. Pas på, at der ikke kommer smuds, vand eller fremmedlegemer i kontakt med terminalerne på bagsiden af kortet. Berør ikke terminalerne med hænderne eller metalobjekter. Tag ikke det originale mærkat af hukommelseskortet. Sæt ikke et andet mærkat eller mærke på kortet. Brug en pen med en blød spids (f.eks. en filtpen), når du skriver på kortet. Hvis du bruger en spids pen (f.eks. en kuglepen) eller en blyant, kan det ødelægge kortet eller de lagrede data. Da nogle af eller alle data lagret på hukommelseskortet kan blive ødelagt eller slettet af elektrisk støj, statisk elektricitet, et defekt kamera eller kort, anbefaler vi, at du laver en sikkerhedskopi af vigtige data. Hvis man flytter et hukommelseskort hurtigt mellem ekstreme temperaturer, vil der dannes kondens i kortet, hvilket medfører en defekt. For at undgå kondensdannelse skal du putte hukommelseskortet i en forseglet plasticpose, før du flytter det til et andet temperaturområde, og du skal langsomt lade kortet tilpasse sig den nye temperatur. Hvis der dannes kondens på hukommelseskortet, skal du opbevare det ved stuetemperatur, indtil vanddråberne er fordampet naturligt. Undlad at anvende eller opbevare hukommelseskort på steder med støv eller sand, eller på steder med høj luftfugtighed og høj temperatur Leica ICC50 HD- manual 24

25 Brug af HD-video uden en computer 1. Fastgør USB-kablet (der fulgte med kameraet) i USB-stikket på bagsiden af Leica ICC50 HD-kameraet og den anden ende i det tilhørende strømudtag 2. Sæt HDMI-kablet i stikket "HDMI" på bagsiden af Leica ICC50 HD og den anden ende i stikket "HDMI" på HD-enheden (projektor, monitor, optager etc.). Du kan også forsyne kameraet med strøm via USB-udtaget fra en pc eller en USB-strømforsyning. Begge kabler er nu tilsluttet på bagsiden af Leica ICC50 HD. Leica ICC50 HD- manual 25

26 Indstilling af ny hvidbalance for ICC50 HD Sørg for, at der ikke er prøver i strålegangen, og at der er almindelig belysning, når du nulstiller kameraet. Indstilling af ny hvidbalance Tryk på den røde eksponeringsknap, og hold den inde i 5 sekunder. Vent, indtil der lyder et bip. Du har nu indstillet en ny hvidbalance. Det anbefales at indstille en ny hvidbalance, hver gang du ændrer type eller farvetemperatur på belysningen. Det er især nødvendigt, hvis du arbejder med halogenlys, der kan ændres fra gult med lav intensitet til blåt med høj intensitet. Den nye hvidbalanceindstilling skaber en neutral baggrund for begge belysninger. Fabriksindstillinger Tryk på den røde eksponeringsknap, og hold den inde i 10 sekunder. Vent, indtil der lyder endnu et bip. Fabriksindstillingerne er nu gendannet på kameraet. Leica ICC50 HD- manual 26

27 Kameramenu Hvis du købte den valgfri fjernbetjening, har du adgang til kameramenuen. Leica ICC50 HD- manual 27

28 Valgfri fjernbetjening Fjernbetjeningen virker ikke, hvis kameraet er i pc-tilstand Start videooptagelse 2. Stop videooptagelse 3. Gem still-billede på SD-kort 4. Stop/fortsæt live-billede Pause/afspil videoklip 5. Afspilningstilstand 6. Vis/gem informationsboksen 7. Piletaster til navigation 8. OK/bekræft 9. Åbn kameramenuen Leica ICC50 HD- manual 28

29 Visning af billeder og film med ekstra fjernbetjening Hvis du har købt den valgfri fjernbetjening, viser Leica HD-kameraet billeder og videoklip direkte på en HD-monitor. 1. Miniaturevisning (tryk en gang) 3. Hvis du vil vende tilbage til live-visning, skal du trykke på en vilkårlig knap på kameraet eller trykke på tasten 1, 2 eller 9 på fjernbetjeningen (se forrige side). 007/0109 ICC MP4 op/ned/venstre/højre vælg miniature OK: Vis billede på hele skærmen, eller afspil videoklip Afspilning/fuldskærmsvisning 2. Afspilning af enkeltbillede (tryk to gange) 007/0109 ICC MP4 venstre/højre forrige billede/næste billede Ϙ Ϙ Afspil videoklip venstre/højre spol tilbage/spol frem Miniaturevisning Leica ICC50 HD- manual 29

30 Åbning af kameramenu Fjernbetjeningen virker ikke, hvis Leica HD-kameraet er sluttet til en computer og er i pc-tilstand. Kameramenuerne vises ikke længere på monitoren. Luk i så fald Leica-billedsoftwaren, og genstart kameraet. Åbning og lukning af kameramenuen 1. Peg fjernbetjeningen mod kameraet. 2. Tryk på tasten på fjernbetjeningen for at vise kameramenuerne på monitoren. 3. Tryk på knapperne og for at vælge et menupunkt. 4. Tryk på knappen "OK" for at bekræfte et menupunkt. 5. Tryk på knappen igen for at gemme kameramenuerne. Leica ICC50 HD- manual 30

31 COLOR (automatisk hvidbalance) COLOR SET WHITE BAL PRESS OK Aktivering af automatisk hvidbalance 1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. EXPOSURE RESOLUTION WB MODE RED LEVEL AUTO 2. Vælg menupunktet "COLOR". SETUP CAMERA SETUP USER Hovedmenu BLUE LEVEL BLACK LEVEL Undermenu 3. Indstil værdien for "WB MODE" til "AUTO". 4. Tryk på knappen for at forlade menuen. Funktionen "Color" gør det muligt at tilpasse kamerachippen til det omgivende lys, så der kan optages farveneutrale billeder. Værdierne for "RED" og "BLUE" kan ikke indstilles, hvis "WB MODE" er indstillet til "AUTO". Leica ICC50 HD- manual 31

32 COLOR (manuel hvidbalance) COLOR SET WHITE BAL PRESS OK Justering af hvidbalancen manuelt (anbefales) 1. Flyt prøven ud af synsfeltet, så kun lyset er synligt. EXPOSURE RESOLUTION WB MODE RED LEVEL MANUAL 2. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. SETUP CAMERA SETUP USER Hovedmenu BLUE LEVEL BLACK LEVEL Undermenu 3. Vælg menupunktet "COLOR". 4. Vælg menupunktet "SET WHITE BAL", og tryk på knappen "OK". Funktionen "Color" gør det muligt at tilpasse kamerachippen til det omgivende lys, så der kan optages farveneutrale billeder. 4. Tilpas om nødvendigt værdierne for "RED" og "BLUE", indtil billedet viser et ensartet gråt område. 5. Tryk på knappen for at forlade menuen. Leica ICC50 HD- manual 32

33 exposure COLOR EXP MODE MANUAL Manuel eksponering 1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. EXPOSURE RESOLUTION EXPOSURE GAIN 2. Åbn kommandoen til manuel eksponering (se diagrammet til venstre). SETUP CAMERA SETUP USER Hovedmenu BRIGHTNESS GAMMA Undermenu 3. Indstil værdien for "EXP MODE" til "MANUAL". 4. Tilpas værdierne for "EXPOSURE", "GAIN" og "GAMMA", indtil du opnår de ønskede billedresultater. COLOR EXPOSURE RESOLUTION EXP MODE EXPOSURE GAIN AUTO Automatisk eksponering 1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen. SETUP CAMERA SETUP USER BRIGHTNESS GAMMA 2. Åbn kommandoen til automatisk eksponering (se diagrammet til venstre). Hovedmenu Undermenu 3. Indstil værdien for "EXP MODE" til "AUTO". 4. Tilpas værdierne for "BRIGHTNESS" og "GAMMA", indtil du opnår de ønskede billedresultater. Leica ICC50 HD- manual 33

34 Resolution COLOR EXPOSURE RESOLUTION LIVE CAPTURED MOVIE 1280X X X480 CAPTURED (opløsning af optagede billede) Definerer opløsningen af det optagede billede, hvis Leica HD-kameraet ikke er sluttet til en computer. Følgende opløsninger er tilgængelige: , , og SETUP CAMERA SETUP USER Hovedmenu QUALITY SHARPNESS Undermenu HIGH HIGH MOVIE (opløsning af videoer) Angiver opløsningen af de optagede videoer, hvis Leica HD-kameraet ikke er sluttet til en computer. Opløsningen på pixel kan ikke ændres. Menuen "RESOLUTION" gør det muligt at definere opløsningen for live-billedet på computeren samt at optage still-billeder og video individuelt. Det giver optimale resultater i alle situationer. LIVE (opløsning af live-billede) Definerer opløsningen af live-billedet. Følgende opløsninger er tilgængelige: For direkte tilslutning af Leica HD-kameraet til monitor eller tv: eller (16:9-format). QUALITY (af billedoptagelse) En højere billedkvalitet kan nedsætte billedoptagningsprocessens hastighed. Du kan vælge mellem to kvalitetsniveauer: "NORMAL" og "HIGH". SHARPNESS (intern kameraskarphed) Definer graden af skarphed, som skal anvendes på billedet. For tilslutning til en computer: , og (4:3-format) Leica ICC50 HD- manual 34

35 SETUP CAMERA (kameraindstillinger) COLOR EXPOSURE RESOLUTION SET DATE TIME PRESS OK RESET CAMERA PRESS OK FLIP IMAGE 0 RESET CAMERA Denne kommando bruges til at gendanne fabriksindstillingerne på kameraet. Alle brugerdefinerede parametre (herunder hvidbalance, opløsning etc.) nulstilles. SETUP CAMERA SETUP USER Hovedmenu OVERLAY CAM MODE Undermenu NONE PC-MODE Kameraindstillingerne gør det muligt at kontrollere interne parametre som for eksempel dato eller klokkeslæt, opdatere firmware eller nulstille kameraet. Du kan også skifte kamerastatus fra stand-alone til pc-tilstand (eller omvendt). Flip IMAGE Vælg dette menupunkt for at vende billedet 180. Overlay Viser følgende på monitoren: Leica-logo, histogram, dato/klokkeslæt og billedtæller. CAMERA MODE Skifter mellem pc- og HD-tilstand. Du kan også skifte mellem pc- og HD-tilstand ved at trykke på den sorte knap i mere end 5 sekunder, indtil der vises en meddelelse på skærmen. SET DATE TIME Denne kommando bruges til at indstille dato go klokkeslæt samt format for visningen af dem. Du kan vælge følgende formater: YYMMDD DDMMYY MMDDYY Leica ICC50 HD- manual 35

36 SETUP USER (brugerdefinerede indstillinger) COLOR EXPOSURE SET ILLUM MENUCOLOR ILLUM-1 LEICA/LAS SET MENUCOLOR Du kan vælge mellem to farveskemaer til menuvejledningen i øjeblikket. Yderligere farver kommer muligvis til ved fremtidig firmwareopdatering. RESOLUTION SETUP CAMERA SETUP USER SHOW MENU SHOW CAPTURE LANGUAGE 15 SEC 2 SEC ENGLISH SHOW CAPTURE Definerer, hvor længe det optagede billede vises på skærmen, efter at det er blevet optaget. Hovedmenu Undermenu SHOW MENU Definerer, hvor længe menuerne vises på skærmen. De brugerdefinerede indstillinger gør det for eksempel muligt at gemme lysscenarier og hente dem frem på et senere tidspunkt. SET LANGUAGE Vælg menusprog. SET ILLUM -1 to 3 (gem lystilstande) Disse indstillinger gør det muligt at gemme op til tre forskellige lystilstande og hente dem frem på et senere tidspunkt. Vælg lysnummer, og tryk på "OK" for at gemme de aktuelle kameraindstillinger, så de kan bruges, næste gang en tilsvarende situation opstår. Leica ICC50 HD- manual 36

37 Foruddefinerede lysscenarier Leica HD-kameraet leveres med forskellige lystilstande, som dækker et bredt spektrum af mulige situationer. Ændring af lystilstand 1. Tryk på den sorte knap på Leica HD-kameraet for at få vist den aktuelle lystilstand på monitor og tv. 2. Tryk på knappen igen for at skifte til næste lystilstand. 3. Tryk på den røde billedoptageknap, eller vent, indtil menuen forsvinder. Hvis du vil vende tilbage til den sidst valgte tilstand, skal du trykke på knappen, indtil indstillingen "LAST USED" vises. Hvis du ikke trykker på knappen i 5 sekunder, overtages den valgte lystilstand. LAST USED AUTO BRIGHTFIELD DARKFIELD ILLUMINATION-1 ILLUMINATION-2 ILLUMINATION-3 Leica ICC50 HD- manual 37

38 Start! Leica ICC50 HD- manual 38

39 Klar! Parat! Start! Du skal nu indstilles mikroskopet, optage billederne, og nyde det! Leica ICC50 HD- manual 39

40 Pleje og rengøring Leica ICC50 HD- manual 40

41 Pleje og rengøring Generel Det er vigtigt at holde alle optiske komponenter rene, så den optiske ydelse forbliver god. Dæk altid mikroskopet med Leica ICC50 HD-kameraet med et støvdæksel i plast (følger med mikroskopet), når instrumentet ikke er i brug. Sørg for at slukke kameraet, når støvdækslet er monteret. Hvis en optisk overflade tildækkes med støv eller snavs, skal overfladen rengøres ved at blæse den af med en kanyle eller børste den af med en børste af kamelhår, før du forsøger at tørre overfladen af. Optiske overflader skal rengøres med en fnugfri klud, linsestof eller vatrondel, der er fugtet med metanol eller et almindeligt vinduespudsemiddel. Brug ikke alkohol. Det er meget vigtigt, at du ikke bruger kraftige rengøringsmidler. Den fnugfrie klud, linsestof eller vatrondel skal fugtes med opløsningsmiddel, men ikke være så våd, at opløsningsmidlet siver ud omkring linsen. Elektriske forhold Risiko for elektrisk stød. Hvis man fjerner dækslerne fra Leica ICC50 HD-kameraet eller stand-alone-sættet, er der adgang til spændingsførende dele, som kan være dødbringende eller forårsage alvorlig personskade, hvis man berører dem. Kontakt en autoriseret Leica Microsystems-forhandler for at få teknisk assistance. Leica ICC50 HD- manual 41

Kapitel overblik. Leica ICC50 9. Klar! 12. Parat! 15. Start! 22. Pleje og rengøring 24. Specifikationer 26. Leica ICC50 Manual 2

Kapitel overblik. Leica ICC50 9. Klar! 12. Parat! 15. Start! 22. Pleje og rengøring 24. Specifikationer 26. Leica ICC50 Manual 2 Leica ICC50 Manual Kapitel overblik Leica ICC50 9 Klar! 12 Parat! 15 Start! 22 Pleje og rengøring 24 Specifikationer 26 Leica ICC50 Manual 2 Indhold Kapitel overblik 2 Indhold 3 Generel vejledning 4 Sikkerhedskoncept

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Leica DM500, DM500 B Brugsanvisning

Leica DM500, DM500 B Brugsanvisning Leica DM500, DM500 B Brugsanvisning Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM500, DM500 B 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 34 Pleje af mikroskopet 36 Dimensioner 39 Leica DM500, DM500 B Brugsanvisning

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseCam Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 1 - April 2016 1 Indholdsfortegnelse Opsætning af WiseCam...3 Opstart...3 Klargøring af WiseCam...3 Start WiseCam...3 Planlæg

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Kapitel overblik. Sikkerhedsforskrifter 4. Leica DM750 15. Klar! 18. Parat! 28. Start! 42. Pleje af mikroskopet 44. Dimensioner 47

Kapitel overblik. Sikkerhedsforskrifter 4. Leica DM750 15. Klar! 18. Parat! 28. Start! 42. Pleje af mikroskopet 44. Dimensioner 47 Leica DM750 Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Parat! 28 Start! 42 Pleje af mikroskopet 44 Dimensioner 47 Leica DM750 brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

Video inspektionskamera

Video inspektionskamera Brugsanvisning Video inspektionskamera Model BR250 Tillykke med dit inspektionskamera Extech BR250 med 9 mm objektivhoved. Instrumentet er konstrueret til her og nu inspektion, og kan bruges i mange brancher.

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele

1. Få dit kamera at kende. 2. Funktionelle dele VIGTIGT - Undlad at åbne dækslet under vand. - Luk batteridækslet ordentligt for bedste vand forsegling. - Skyl med rent vand efter brugte og holde det tørt til opbevaring. 1. Få dit kamera at kende 3M

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD PRO

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD PRO BRUGERVEJLEDNING COBR HD PRO 1. Dette har du modtaget...3 2. Samling og tilslutning... 4 3. Kombinationsmuligheder... 6 4. Installer TGRNO HD VisionLab-softwaren på din PC... 7 5. Betjening... 10 6. Råd

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...5 Generelt...5

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DK...Infrarød fjernbetjening Combi-lås Skiftespor Drejeskive Rumdækkende Travers DH2000

DK...Infrarød fjernbetjening Combi-lås Skiftespor Drejeskive Rumdækkende Travers DH2000 DK.......Infrarød fjernbetjening Combi-lås Skiftespor Drejeskive Rumdækkende Travers DH2000 Infrarød fjernbetjening Varenumre: 935075 93435 1.00......... Funktion og anvendelse........................................

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Bolyguard SG520. Brugervejledning

Bolyguard SG520. Brugervejledning Bolyguard SG520 Brugervejledning www.specialkamera.dk Vigtige tips Spændingen på kameraet er 6 volt. Du skal bruge enten 4 eller 8 stk. AA batterier i en god kvalitet eller en ekstern 6 volt DC strømforsyning.

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere