Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Skolen for Livet torsdag den 18. april 2013 kl. 17 hos Lis og Carsten, Nyborg Mødt: Niels Kristian Sloth, Lea Andreasen, Klaus Søgård, Ole Helms, Carsten Henriksen, Lis Agerbæk Jørgensen Dagsorden: 1. Fastsættelse af dagsorden Carsten gennemgik dagsordenen på det første møde for den nyvalgte bestyrelse og nævnede, at medlemmerne har mulighed for at tilføje punkter. Det blev besluttet at følge den udsendte dagsorden. 2. Konstituering af bestyrelsen Carsten uddelte og gennemgik foreningens vedtægter, som er foreningens love, og bestyrelsens forretningsorden, som er bestyrelsens spilleregler. Carsten orienterede om, at arbejdsopgaverne i bestyrelsen er fordelt på fem roller. Alle nævnede, hvad de gerne vil arbejde med, og rollerne blev fordelt således: - Formand: Carsten Henriksen, kontakt med skolen og ashram mm. - Næstformand: Klaus Søgård, bistår formanden + ad hoc-opgaver - Kasserer: Lea Andreasen, står for pengesagerne + medlemslisten (bakkes op af Klaus) - Sekretær: Ole Helms, skriver referat fra møder mm. - Informationsansvarlig: Lis Agerbæk Jørgensen, skriver nyhedsbreve, tekster til hjemmesiden og pressemeddelelser. Ole og Lis deles om opgaverne på de to sidste poster. Niels Kristian Sloth (Nik) er suppleant og er klar til at løse ad hoc-opgaver. Sidste periodes suppleant, Helle G. Sehested, stiller sig til rådighed i forhold til ad hocopgaver som at skrive ansøgninger osv. 3. Meddelelser - Nyt fra ashram Carsten orienterede om, at ashram har fået ny leder. Det er Nagendra Patel, der også var leder på stedet indtil for tre år siden. Den tidligere leder, Sevak, er stoppet for at arbejde som sekretær for et parlamentsmedlem. Nagendra siger, at alt fungerer godt i ashram. Vi ved, at han er afholdt af personalet og af lokalbefolkningen. Han er akademisk uddannet og har udsyn.

2 Ole tilføjede, at de er godt tilfredse med den ændring i ashram. Han har kontakt med en ung mand fra en af de familier, der har boet der i mange år. Carsten orienterede om bestyrelsen for Anand Niketan Ashram: To bestyrelsesmedlemmer satte deres poster fri i januar, da vi besøgte skolen. Det er et medlem med bopæl i Australien og et fra den indiske storby Ahmadabad. Det var vi godt tilfredse med, da de kørte meget besværlige driftsprocedurer osv. Nagendra har aftalt med formanden, at han står for den daglige ledelse. Der skal ske et nyvalg, vi ved ikke hvornår. Carsten vil skrive til bestyrelsen, at vi er interesserede i, at de får valgt en velfungerende bestyrelse, som er repræsenteret på stedet, og at de er opmærksomme på kønsspørgsmålet, altså går efter at få begge køn repræsenteret i bestyrelsen. - Andet Ashram har indgået en aftale med landbrug i de nærliggende landsbyer om at købe tomater, courgetter, okra osv., så børnene kan få flere grøntsager. Det er de glade for. Nagendra har igangsat reparationer af lofter i pigernes soverum, istandsættelse af nogle kældre og reparation af vandsystemet. Det vil stå på i to måneder. Ole har hørt fra sin kontakt i ashram, at Dalpatbhai, som har stået for gennemførelsen af Open Court ashrams konfliktmæglingssystem for landbobefolkningen har fået nyt job som etisk rådgiver for kongen i Gujarat. Derfor flytter familien til Chota Udaipur. Nik foreslog, at Open Court kan blive et emne for et oplæg før en generalforsamling. Nik har interviewet ashrams stifter og leder (Bhaiji, som døde i 2009) om den tid, da han forberedte sig på arbejdet ved at deltage i Gandhis træningslejre for ikke-voldelig-kommunikation. Nik og hans hustru vil besøge ashram i oktober. Lea foreslog, at vi laver et tema på Facebook-siden om Open Court. Vi kan introducere systemet, som handler om, at uenige parter indgår aftaler og på en positiv måde bygger på social kontrol, som fungerer i de små lokalsamfund. Det gør Lis. Klaus foreslog, at vi nævner i brevet til ashrams bestyrelse, at vi støtter og opfordrer til en fortsættelse af Open Court. Nik tilføjede, at han gerne ser, at ashram fortsætter eller genetablerer projekter med oplysende arbejde overfor kvinder i området. Carsten tilføjer de ting i brevet til bestyrelsen. Ole er blevet interviewet til Fyens Stiftstidende om sit ophold på skolen og om sit male-bygninger-projekt. Lis har ikke nået at færdiggøre og udsende foreningens nyhedsbrev for april kvartal. Det vil ske snarest.

3 Lis har fortalt om skolen og foreningen til en kollega på et kursus. Hun er interesseret i at blive medlem. 4. Økonomi - Økonomisk status og opdatering af medlemslisten Lea Andreasen fik overdraget A4-mappe og usb-stik med materiale, bankudskrifter o.lign. fra den tidligere kasserer. Også foreningens kontantbeholdning blev overdraget, og vi tjekkede, at beløbet passer med det oplyste i årsregnskabet. Carsten har modtaget kontanter for betaling for mad på generalforsamlingen. Han afventer en regning fra Nyborg Gymnasium og betaler den direkte, så beløbet ikke indgår i foreningens regnskab. Medlem Else Bau betalte efter generalforsamlingen en gave på 300 kr. til foreningen. Lea modtog de 300 kr. i kontanter fra Carsten. Lea indbetaler herefter 300 kr. fra sin egen konto på foreningens konto, så de 300 kr. fremgår på bankens kontering. Lis ajourfører den eksisterende medlemsliste og mailer den til Lea, beder webmaster Anker om at ændre kassererens navn på hjemmesiden. Og opfordrer webmasteren til at nævne, hvem der kan kontaktes af potentielt frivillige. - Procedurer om ny kasserer og formand og adgang til foreningens bankkonto mv. Carsten gennemgik arbejdsgangen, fx at den nye kasserer skal godkendes af banken, og Lis skrev et dokument, hvor alle bestyrelsesmedlemmer skrev under på, at bestyrelsen har konstitueret sig med Lea som kasserer til brug som dokumentation i banken. Penge kan overføres til skolen ved at formand og kasserer møder op i banken. Forud herfor skal bestyrelsen have truffet beslutning om overførslen. 5. Aktiviteter - Vigtige fokuspunkter i det kommende år eksempelvis: Støtte til kasserer-funktionen Tiltrækning af medlemmer Fastholdelse af medlemmer Volontører Indsatser på skolen Samarbejde med Nyborg Gymnasium og andre samarbejder - Andet Vi diskuterede de foreslåede temaer og tilføjede flere ideer:

4 Ole: Kan de tidligere frivillige for at skabe mere interesse om foreningen - gå fra dør til dør, hvor de bor, med en folder og fortælle om skolen? Husk i givet fald: Tjek regler for dør-henvendelser. Lea: Skal vi gøre mere for at sende flere frivillige ud? Skal vi lægge op til at lave et fællesskab blandt de tidligere frivillige fx med et årligt arrangement? Ole: IB erne på Nyborg Gymnasium efterlyser et projekt, de kan arbejde med. Fx at sy trøjer til børnene på skolen, (hvis det er realistisk). Kan vi finde på andre ideer? Nik: Den Frie Lærerskole sender praktikanter til udlandet som et led i de studerendes et-årige praktiktid. Måske kan vi gøre dem interesserede i at sende lærerpraktikanter til skolen. Nik vil kontakte skolelederen og tager gerne et møde med ham, hvis det har interesse. Klaus: Måske kan Den Økologiske Landbrugsskole være interesseret i at dyrke grøntsager ved skolen. Det kan undersøges. Alle ideer samlet herunder: sundhed og mad til børnene etablere soverum til drengene med en voksen overnattende i nærheden fastholde kvalificerede lærere fastholde god kontakt mellem vores forening og bestyrelsen få information fra flere kilder fra ashram arbejde på at få et flow i forhold til volontører i ashram: Tiltrække volontører, planlægge og koordinere, opnå fællesskabsfølelse kan vi gøre mere for at tilbyde foredrag som en måde at komme ud på? er de i ashram interesseret i voksne/friske efterlønnere som volontører? Nik og Marie Louise rejser til Indien og skolen i efteråret. Er der noget, de kan forberede og gøre, mens de er der? støtte til kasserer-funktionen tiltrækning af medlemmer fastholdelse af medlemmer særlige indsatser på skolen samarbejde med Nyborg Gymnasium og andre samarbejder sende Niels Jørgen Helms på udviklingsbesøg på skolen Nyborg Gymnasium sy trøjer med logo og/eller andre projekter Den Frie Lærerskole praktikpladser med et i forvejen godkendt projekt (Nik kontaktperson) Den økologiske Jordbrugsskole praktik eller særligt projekt i landbruget (Klaus kontaktperson) bede tidligere volontører gå fra dør-til-dør som troværdige formidlere for at opnå nye medlemmer i foreningen Inden næste møde vælger hvert bestyrelsesmedlem at brainstorme og fokusere på to temaer efter eget valg. På næste møde vil vi dele vores ideer, så vi kan prioritere og konkretisere nogle fokuspunkter og indsatsområder for det kommende års arbejde i foreningen.

5 6. Fastsættelse af næste møde Det blev fastsat til onsdag den 5. juni kl. 16 hos Klaus, Lufthavnsvej 53, 5270 Odense N 7. Evt. Ingenting. Referent: Lis Agerbæk Jørgensen

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Allerede i Foreningen Skole for livets første år har vi haft succes: Kostskolen Life Education School, som vi støtter, har øget

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som forening

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B 3 FUNDRAISING JDE PR 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE Onsdag, d. 3. april 2013 kl. 19:00 21:30 Deltagere: Palle, Georg, Jarl, Jacob, Henrik, Kirsten, Rita, AnneMarie, Dina, Werner og Karin Fravær: Lene og Charlotte

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere