Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? Fjernvarmeskolen.dk et gratis undervisningsmateriale til klasse 1

2 Energiproduktion og forsyning er et aktuelt emne både globalt og lokalt Du kan selv vælge - kort eller langt forløb Hvordan producerer vi el og varme? Hvordan reducerer vi vores CO 2 -udledning til atmosfæren? Og hvordan lever vi op til de skrappe politiske mål for at spare på energiforbruget? Det er nogle af de højaktuelle emner, der fylder både på den globale dagsorden og i undervisningsplanerne for folkeskolen. Fjernvarmeskolen.dk går hele vejen rundt om energispørgsmålet ved at: Gøre eleverne klogere på, hvad energi er Forklare, hvordan energien bliver produceret Beskrive forskellige energikilder Sætte energien i et miljøperspektiv Give indblik i CO 2 og global opvarmning Lære eleverne at bruge energien fornuftigt Opfylde udvalgte kompetence-, færdigheds- og vidensmål for klasse Lægge op til flerfaglige fokusområder Inddrage det omgivende samfund Perspektivere til globale forhold. Målet med materialet er, at eleverne får et indblik i energidebatten og dens relation til varmeforsyning i Danmark. Det sker med udgangspunkt i fjernvarme, der er den primære varmeforsyningsform herhjemme. Fjernvarmeskolen.dk er et gratis online undervisningsmateriale, der består af introfilm, rapsang, quiz, spil og konkurrence, 10 individuelle opgaver, grundtekst og en omfattende materialekasse til hver opgave. Der er også hjælp til PowerPoint samt en start- og en slutopgave. Materialet er udformet, så du som lærer selv kan planlægge, hvor lang tid du vil bruge på dette undervisningsforløb. Som udgangspunkt kan det danne grundlag for både et kort og et langt forløb. Begge forløb henvender sig til elever på klassetrin. Et kort forløb på 2-4 lektioner Det korte forløb på 2-4 lektioner á 45 minutter fungerer som en lille appetitvækker til emnet energi, energiproduktion og varmeforsyning. Dette vil nemt kunne indgå som et led i en større behandling af emnet eller som supplement til andre eksisterende læremidler. Et længere flerfagligt forløb på lektioner Det lange forløb dækker et længere flerfagligt forløb i fagene fysik/kemi, biologi og geografi med lektioner á 45 minutter. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 2 Du kan selv vælge forløbet side 3 Oversigt over hjemmeside side 4-5 Langt undervisningsforløb side 6-7 Kort undervisningsforløb side 8 Læringsspil side 9 Læringsmål side Her får eleverne en grundig gennemgang af emnet: Varmeforsyningen historisk set og i dag Hvordan producerer vi varme til opvarmning? Hvilke energikilder bruger vi til varmeforsyningen? Hvilke energikilder satser vi på for en bæredygtig fremtid Fotosyntese, CO 2 og respiration De fossile brændslers effekt på miljøet Danmarks energipolitiske målsætninger. Udover en række faglige tekster foregår læringen ved hjælp af spil, leg, øvelser, konkurrencer og inddragelse af det omgivende samfund. Hvis det overhovedet er muligt, så bør klassen afsætte tid til at besøge det lokale varme-/kraftvarmeværk. Det kan ved selvsyn give en anden forståelse af, hvordan varmeproduktionen foregår i praksis, og hvordan fjernvarmen cirkulerer mellem værket og forbrugerne. Varmeværkerne tager som regel meget gerne imod skoleklasser. Et sådant samarbejde falder også godt i tråd med Skolereformens krav om Den åbne skole. FAKTA: 63% af de danske husstande har fjernvarme. Det betyder, at flertallet af alle danskere varmer sig ved fjernvarme.»vi har lært om hvilke opvarmningsformer, der er gode for vores miljø«elev I 7. KLASSE 2 3

3 HJEMMESIDEN LOGO Ved at klikke på fjernvarmeskolens logo kommer man altid tilbage til hjemmesidens forside. MENUER Hjemmesiden har 7 hovedmenuer. Her får du direkte adgang til materiale til læreren, materiale til eleven, konkurrencen, forskellige faglige filmklip, sjove og lærerige spil. Desuden kan du via kontakt skrive til FIF Marketing, som står bag hjemmesiden, og via samarbejde få en liste over de firmaer, der har været med til at udvikle den. INTROFILM Her vises en kort grafisk introduktionsfilm, der med få ord beskriver fjernvarme gennem en moderne iørefaldende rapsang. OPGAVESIDE KONKURRENCE Ved at klikke på dette felt kan du læse mere om konkurrencen om at vinde kr. til klassekassen. Konkurrencen går ud på at lave den bedste 5 min. film om varme/energi. Konkurrencen løber hvert år fra 1. september til 31. marts. Vinderklassen får besked medio april. De kr. kan klassen frit bruge til, hvad de vil, f.eks. kunne beløbet gå til en tur til Universe eller lignende. TIDLIGERE VINDERFILM Her vises de tidligere film, der har vundet konkurrencen om kr. til klassekassen. RAPSANG Her kan du downloade rapsangen, der hører til introduktionsfilmen og læse teksten. SPIL Via dette link får eleven direkte adgang til bl.a. spillet om Varmemester Vagn og Frk. Frys. Spillet er udformet som et stress-spil, hvor hver spiller får 2 minutter til at gennemføre spillet og opsamle flest points. Points udregnes efter, hvor god spilleren har været til at holde kedlen i gang og Frk. Frys varm, samt hvor miljørigtig varmeproduktionen er foregået. GRUNDTEKST Hver opgave indeholder en middelsvær grundtekst med varierende tekstlængde. Eleven skal læse grundteksten igennem, før opgavebeskrivelsen besvares. VIDSTE DU AT Denne boks indeholder en række fakta med relevans til det pågældende emne. Oplysningerne kan evt. bruges i forbindelse med opgavebesvarelsen. TIL LÆREREN Denne boks indeholder links til den digitale udgave af lærervejledningen, en beskrivelse af hvilke mål, der opfyldes ved at gennemgå fjernvarmeskolen.dk, de 10 definerede opgaver (hver elev skal kun arbejde med én opgave i gruppe i samarbejde med andre), start- og slutopgave til eleven samt idéer til ekstraopgaver i form af få og enkle hands-on øvelser. TIL ELEVEN Denne boks indeholder links med det skolemateriale, som eleven skal bruge. Dvs. introduktion til brug af PowerPoint, de 10 definerede opgaver (hver elev skal kun arbejde med én opgave i gruppe med andre), start- og slutopgave til print eller til digital besvarelse med fremsendelse til læreren og ordliste med fagudtryk. LINKS Indeholder en række links til relevante hjemmesider til brug for undervisning om fjernvarme og energiproduktion. VIL DU VIDE MERE Denne boks henviser til materialekassen for hvert emne. Materialekassen indeholder supplerende artikler, billeder, filmklip, statistisk materiale til brug for opgavebesvarelsen. 4 5

4 Langt undervisningsforløb, lektioner Nedenfor følger et forslag til, hvordan det lange forløb kan gennemføres. Din forberedelse: Læs undervisningsforløbet igennem. Forløbet består af introduktion (2 lektioner), par- eller gruppearbejde (ca. 7-8 lektioner), fremlæggelse og afslutning (ca. 3-4 lektioner). Skim de nye mål og fællesfaglige fokusområder for de tre naturfag biologi, geografi og fysik/kemi. Brug portalen med de nye mål for alle fag: Sørg for, der er pc ere med netadgang til rådighed til hver gruppe. Orientér dig på hjemmesiden Fjernvarmeskolen.dk. Skim de 10 grundtekster og opgavebeskrivelser igennem. Alle grundteksterne er ud fra lixberegner vurderet til middelsvære, men længden af teksterne varierer fra opgave til opgave. Orientér dig kort om de tilhørende materialekasser. Materialekasserne har et meget fyldigt indhold. I kasserne skal grupperne finde billeder, illustrationer og informationer, de skal anvende til deres formidling via PowerPoint (eller interaktive tavlefil). Hvis ikke eleverne har et tilstrækkeligt kendskab til at udarbejde en PowerPoint, der består af andet end tekst, kan du afsætte tid til en kort introduktion, f.eks. en lille øvelse vha. dokumentet POWERPOINT, som findes i TIL ELEVEN. Print start/slutopgave (se forslag i undervisningsforløbet, pkt. 7). Forslag til gruppeinddeling: Vælg 10 tovholdere. Træk derefter lod i klassen om, hvem der skal i hvilken gruppe. Når du kender grupperne, kan du overveje fordelingen af opgaverne. Forbered evt. mapper til de 10 grupper med opgavebeskrivelse og notepapir. Sæt opgavenummer på. Beslut, hvor grupperne skal gemme deres PowerPoint, så præsentationen er tilgængelig for alle i gruppen og klar til fremlæggelsen. Inden forløbet sættes i gang på klassen, får eleverne til opgave at finde ud af, hvordan de får varme og varmt vand derhjemme. De kan som hjemmeopgave evt. tage billeder med deres mobiltelefon/ipad eller optage en lille film om deres varmeanlæg. Brug så den første lektion til en kort snak om dette på klassen. Billeder/ film kan evt. sættes ind i en PowerPoint. Eventuelt kan eleverne medbringe en kopi af en varmeregning, faktura fra brændselskøb eller lignende - naturligvis efter accept fra forældre. Eleverne kan samtidig få til opgave at undersøge, hvilken måleenhed deres varmeforbrug derhjemme bliver målt i. Her kan de enten se på regningen eller varmemåleren. Der er også mulighed for at fordybe sig i emnet ved at deltage i konkurrencen om udfærdigelse af en film om varme/energi. Dette vil naturligvis indebære flere timer til forløbet. Læs under KONKURRENCE. Undervisningsforløb INTRODUKTION (2 LEKTIONER) 1. Introducer mundtligt hjemmeopgaven vedr. elevens egen varmekilde derhjemme. 2. Gennemgå tidsplan for hele undervisningsforløbet. 3. Lad eleverne gå ind på Fjernvarmeskolen.dk. 4. Vis introfilm rapsang. Hvad handler sangen om? 5. Vis hvor Varmemesterspillet ligger under SPIL. Det skal grupperne arbejde med efter startopgaven. Hvis der er tid tilovers gå til Test din fjernvarmeviden under SPIL. INDIVIDUEL OPGAVE 6. Udlever startopgave. Afsæt 15 minutter. Der vil være en del spøgsmål, eleverne ikke kan besvare. Fortæl, at de får den samme opgave igen som afslutning på forløbet. Her skal eleverne gerne vise, at de har lært noget under forløbet. Saml opgaverne ind og gem dem til afslutningen. 7. Inddel klassen i de 10 grupper. Der skal nu arbejdes parvis/gruppevis på pc ere. Hvis der er færre end 20 elever i klassen, foreslår vi, at en af følgende opgaver udgår: Opgave 8, 9 eller 10. GRUPPEARBEJDE 8. Lad eleverne gå ind på fjernvarmeskolen.dk. 9. Lad eleverne spille Varmemesterspillet under SPIL. Er der ekstra tid: Prøv også Victors Valg under SPIL. 10. Fortæl, at der i de følgende lektioner skal arbejdes i de 10 mindre grupper. Gennemgå tidsplanen igen. Vis, hvor man finder de 10 opgaver og den tilhørende materialekasse. Opfordr også eleverne til at smugkigge på Fjernvarmeskolen.dk derhjemme. Par-/gruppearbejde (7-8 lektioner) 1. De 10 grupper sætter sig sammen. Udlever mappen med opgavebeskrivelsen. 2. Gå ind på Fjernvarmeskolen.dk. Overvej, om grupperne skal følge med på egen pc. 3. Vis, hvor grupperne skal gemme deres PowerPoint, så den er tilgængelig i forbindelse med fremlæggelsen. 4. Gennemgå opgavebeskrivelsen. Tydeliggør for eleverne: - hvad gruppernes slutprodukt skal være: nemlig deres PowerPoint eller en interaktiv tavlefil, hvad den SKAL indeholde, og hvad den KAN indeholde, - at informationer, illustrationer og billeder så vidt muligt skal findes i materialekassen. Kan man ikke finde det billede eller den illustration, gruppen vil bruge, kan du give tilladelse til at søge på nettet, - gennemgå arbejdsmåde samt forberedelse til fremlæggelsen, - aftal hvornår grupperne skal fremlægge deres præsentationer. 5. Åbn POWERPOINT og vis, at her kan eleverne få hjælp til deres fremstilling af PowerPoint.»Jeg vil helt klart have mere fokus på at spare på energien fremover«elev I 7. KLASSE 6. Afslut med at fortælle, at gruppearbejdet begynder med, at GØR SÅDAN gennemgås punkt for punkt, og at eleverne SKAL afsætte tid til at orientere sig i materialekassen, herunder hvordan de åbner billeder, illustrationer og dokumenter. Hvis der arbejdes koncentreret, vil hjemmearbejde sikkert kunne undgås. Fremlæggelse og afrunding (3-4 lektioner) 1. Fremlæggelsen skal foregå gruppe for gruppe i nummereret rækkefølge. Mangler en gruppe et eller flere medlemmer, fremlægges alligevel. Fortæl, at eleverne vil opleve, at der sandsynligvis er delelementer i fremlæggelsen, der overlapper hinanden. Det er med vilje. Herved bliver væsentlige informationer belyst på forskellige måder med det formål, at eleverne får en større og dybere forståelse af emnet. 2. Efter fremlæggelserne: Overvej om præsentationer skal opbevares i den fælles klassemappe. 3. Slutopgave udleveres og besvares enten: På klassen, afsæt 15 minutter eller som hjemmeopgave. 4. Evaluer arbejdsprocessen. Hvad har eleverne lært ved at arbejde med fjernvarmeskolen.dk eller ved at høre de andre gruppers fremlæggelser. Afslut evt. med, at eleverne ser introfilmen igen eller ved at de spiller varmemesterspillet igen. 6 7

5 Kort undervisningsforløb, 2-4 lektioner Læringsspil Nedenfor følger et forslag til, hvordan det korte forløb kan gennemføres. Din forberedelse: Læs undervisningsforløbet igennem. Orienter dig på hjemmesiden Fjernvarmeskolen.dk. Sørg for, der er pc ere med netadgang til alle grupper. Print opgaveteksten. Inden forløbet sættes i gang på klassen, får eleverne til opgave at finde ud af, hvordan de får varme og varmt vand derhjemme. De kan evt. som hjemmearbejde tage billeder med deres mobiltelefon/ipad eller optage en lille film om deres varmeanlæg. Brug så den første lektion til en kort snak på klassen om elevernes erfaringer. Billeder/film kan evt. sættes ind i en PowerPoint. Eventuelt kan eleverne medbringe en kopi af en varmeregning, faktura fra brændselskøb eller lignende - naturligvis efter accept fra forældre. Eleverne kan samtidig få til opgave at undersøge, hvilken måleenhed deres varmeforbrug derhjemme bliver målt i. Her kan de enten se på regningen eller varmemåleren. Der er også mulighed for at fordybe sig i emnet ved at deltage i konkurrencen om udfærdigelse af en film om varme/ energi. Dette vil naturligvis indebære flere timer til forløbet. Læs under KONKURRENCE. Undervisningsforløb 1. Introducer mundtligt hjemmeopgaven vedr. elevens egen varmekilde. 2. Gå ind på Fjernvarmeskolen.dk 3. Vis introfilm rapsang. Hvad handler sangen om? GRUPPEARBEJDE Parvis eller hvis det ikke kan lade sig gøre 3-mands grupper. 4. Gå ind på fjernvarmeskolen.dk. 5. Opgavetekst til kort forløb udleveres/læs grundtekst på skærmen. 6. Læreren udleverer post-it sedler. 2-3 pr. elev. Opgave: Ny viden: Hvad har I fået at vide, som I ikke vidste før? Skriv stikord/sætning på post-it. Én ting på hver post-it. Læg sedlerne på bordet foran jer. 7. Gå til SPØRGESKEMA, print og besvar dette. 8. Spil Varmemesterspillet under SPIL. 9. Er der ekstra tid: Klik på Test din fjernvarmeviden under SPIL. 10. Ny viden (stikord/sætning) - En fra hver gruppe sætter post-its på tavlen. 11. Gennemgang af spørgeskema. Varmemester Vagn Eleverne skal holde produktionen i gang på et varmeværk og sørge for, at Frk. Frys har varme i hendes hus. De skal hjælpe Varmemester Vagn med at holdt fjernvarmevandet varmt, give ham kaffe og ostemad og samtidig være med til at passe på miljøet! Der er nok at se til i spillet, der er udformet som et stress-spil. Det varer kun to minutter, men kan prøves igen og igen. Eleverne skal i spillet tænke over, om de skal fyre med biomasse eller fossile brændsler, hvor meget fra hver brændselskategori m.v. så jo bedre baggrundsviden om miljøvenlige brændsler og CO 2 -problematikken jo højere score. Emnevalget er frit blot filmen har karakter af at være en oplysende informationsfilm om varme/energi og med en stor grad af seriøsitet. Derudover er der ingen krav til filmens indhold. Filmen skal sendes til FIF Marketing, Merkurvej 7, 6000 Kolding på en CD, et USB-stik eller f.eks. via WeTransfer.com. til Vi uploader efterfølgende vinderfilmen på YouTube og på fjernvarmeskolen.dk til gavn og brug for andre skolelærere og elever. Konkurrencen kører hvert år i perioden 1. september til 31. marts. Alle film, der fremsendes inden den 1. april til FIF Marketing, indgår i konkurrencen og bedømmes af en dommerkomité bestående af fjernvarmeeksperter fra FIF Marketing, Dansk Fjernvarme og Grøn Energi. Vinderklassen får direkte besked. Victors Valg ENGEL ELLER SVIN? Hele dagen bruger vi energi - fra vi står op, til vi går i seng. Men med lidt omtanke kan vi sagtens mindske vores forbrug af el, vand, varme og benzin, uden det betyder noget for vores komfort. Det drejer sig om at få nogle gode vaner, så vi bruger energien med fornuft. I spillet skal eleverne træffe en række valg, der vedrører energiforbrug. Til sidst får de bedømmelsen: Svin/Engel. Konkurrence Alle folkeskoleklasser, som har arbejdet på Fjernvarmeskolen.dk, indbydes til at deltage i en konkurrence om kr til klassekassen til brug for en eventuel udflugt. Klassen deltager ved at lave en film om varme/energi af maks. 5 minutters varighed. Filmen kan f.eks. have en af følgende overskrifter: FAKTA: Fjernvarme bliver i dag produceret med den nyeste teknologi, hvilket sker på basis af en lang række miljøvenlige og vedvarende energikilder. Fjernvarmen er i dag 52 % grøn målet er 100 % i Hvordan får vi varmen? Spar på energien Fjernvarme hvordan fungerer det? Kolort, trærester og affald varmer 8 9

6 Fællesfaglige fokusområder for de tre naturfag samt mål for de enkelte fag DET LÆNGEREVARENDE FLERFAGLIGE UNDERVISNINGSFORLØB: I det flerfaglige forløb opfyldes adskillige mål i de tre naturfag. Det flerfaglige forløb tilgodeser bl.a. læseplanernes krav om, at der skal gennemføres fællesfaglige undervisningsforløb for de tre fag. På klassetrin skal der inddrages mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb, der kan styrke elevernes tilegnelse af naturfaglige kompetencer. Det kan ske mellem to eller alle tre naturfag, og forløbene skal tage udgangspunkt i fagenes kompetencemål og disses fællesfaglige fokusområder: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. Fjernvarmeskolen.dk vil naturligvis især kunne indgå som en del af det fællesfaglige fokusområde: Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan, men forløbet vil også kunne anvendes i forhold til et eller flere af de øvrige fokusområder, f.eks. i forhold til naturgrundlaget, udledning af stoffer til atmosfæren samt teknologis betydning. Kort om at arbejde med de Fællesfaglige fokusområder Ideen er, at du som lærer sammen med eleverne formulerer en overordnet problemstilling. På den måde opstilles et afgrænset antal arbejdsspørgsmål, og de vil ofte have enkeltfaglige synsvinkler. I Undervisningsvejledningerne for de tre naturfag finder du nedenstående model, der kan anvendes for at klarlægge, hvordan det flerfaglige forløb kan planlægges og afvikles. I et flerfagligt forløb er der naturligvis ikke noget i vejen for, at eleverne også arbejder rent fagligt i et eller flere af naturfagene, men ideelt ses tages der hensyn til fælles ting for samtlige fag. Kompetencemålene er jo de samme for alle tre fag. Afvikles forløbet i 7.- eller 8. klasse vil kravene selvfølgelig være mindre til fremlæggelse og forståelse end i 9. klasse. Efter en kort introduktion og startopgave arbejder eleverne selvstændigt i mindre grupper af 2-3 med hver sin opgave. Grupperne formidler opnået viden ved en fremlæggelse for hinanden, hvorefter der afsluttes med slutopgave (den samme som startopgaven), som gerne skal afspejle en større og mere nuanceret viden om energi. De fire overordnede kompetenceområder og mål for de tre naturfag er flg.: (Se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører de fire kompetenceområder) Undersøgelse Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser... (se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører dette emne) Modellering Eleven kan anvende og udvikle naturfaglige modeller... (se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører dette emne) Og de konkrete færdigheds- og vidensmålene følger så op på kompetencemålene og er dermed medvirkende til, at eleverne arbejder sig frem mod kompetencemålene i de enkelte fag. Det kan være færdigheds- og vidensmål som anført i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk opdelt efter fag.»vi har lært om hvilke opvarmningsformer, der er gode for vores miljø«elev I 7. KLASSE Perspektivering Eleven kan perspektivere faget til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse... (se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører dette emne) ISCENESÆTTELSE AF UNDERVISNINGSFORLØB FOR NATURFAGENE MED FOKUS PÅ KOMPETENCER AKTIVITETER I BIOLOGI AKTIVITETER I FYSIK/KEMI AKTIVITETER I GEOGRAFI Kommunikation Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med faget... (se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører dette emne). GØRELSE AF ERFARINGER, FORSTÅELSE OG TEGN PÅ LÆRING AF NATURFAGLIGE KOMPETENCER»Nu ved jeg hvad fjernvarme er jeg har set rørene rundt omkring, men aldrig vidst hvad det var«elev I 7. KLASSE 10 11

7 HVORFOR FJERNVARMESKOLEN.DK? Fjernvarmeskolen er et gratis tilbud til folkeskolens udskolingsklasser og kan bruges som led i den påkrævede undervisning om energi og miljø. Fjernvarme er en udbredt opvarmningsform herhjemme, og der er politisk opbakning til en endnu større udbygning af fjernvarmenettet pga. de miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele. Men hvad er fjernvarme og hvordan bliver det varme vand produceret? Fjernvarmeskolen.dks formål er at give eleverne en bred forståelse af det integrerede energisystem og sammenhængen mellem el- og varmeproduktion. Undervisningsmaterialet er udelukkende webbaseret og udarbejdet til anvendelse i klasse i fysik eller som et tværfagligt projekt i naturfagene. Der er udarbejdet et let tilgængeligt forløb på både 2-4 lektioner og på lektioner. God fornøjelse! Materialet er udarbejdet af Fjernvarmens Informationsfond i samarbejde med Dansk Fjernvarme, konsulent Grethe Grønkjær, GEGE-forlag og en række andre samarbejdspartnere. Merkurvej Kolding tlf fax Merkurvej Kolding tlf fax

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Energi nok til alle, 7.-9.kl.

Energi nok til alle, 7.-9.kl. Energi nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan begrunde, at Verdens 1. Eleven argumenterer for, at Eleven kan undersøge enkle

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Energi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner

Energi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner Energi Niveau: 8. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: I forløbet Energi arbejdes med de grundlæggende energibegreber, der er baggrundsviden for arbejdet med forløbet Energiteknologi. Forløbet består

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Erfaringer Projektet Projektet 3. årigt forløb med start

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Prøverne i naturfagene maj 2015. - og ændringer de kommende år

Prøverne i naturfagene maj 2015. - og ændringer de kommende år Prøverne i naturfagene maj 2015 - og ændringer de kommende år Rødovre Maj-Britt Berndtsson CFU Program Digital prøve i biologi og geografi Praktisk/mundtlig prøve i fysik/kemi Tekstopgivelser (fællesfaglige

Læs mere

Lærervejledning til Ressourceforløbet

Lærervejledning til Ressourceforløbet Lærervejledning til Ressourceforløbet Opbygning af forløbets indgang Indgangen til forløbet omfatter en lærerintroduktion, rollespillet pressemødet og arbejde med energistatistik. Hvis du har valgt at

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Fremtidens CO 2 -neutrale storbyer - globale udfordringer og lokale løsninger. Lærervejledning. Foto: Jørgen Ebbesen

Fremtidens CO 2 -neutrale storbyer - globale udfordringer og lokale løsninger. Lærervejledning. Foto: Jørgen Ebbesen Lærervejledning Foto: Jørgen Ebbesen Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Forløbet udbydes i perioden 15. marts til 15. maj og 1. september til 1. november. Målgruppe: Forløbet

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 3 lektioner Præsentation: Forløbet Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer er et tværfagligt forløb, der inddrager

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet!

Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Vejledning til introperioden Denne vejledning er kun til introperioden, det anbefales at du også læser lærervejledningen til hele forløbet! Indholdsfortegnelse Vejledning til introperioden... 1 Indledning...

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

når god energi er inde i varmen

når god energi er inde i varmen når god energi er inde i varmen DANMARKS STØRSTE MILJØBEVÆGELSE Fjern varme? Miljøet står højt på dagsordenen i disse år. I Danmark er der flere vindmøller på markerne og solfangere på ta- For miljøets

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Overordnet Termin: Efterår 2011/Forår 2012 Fag og niveau: Kommunikation/IT C Underviser: Ulla Fløe Andersen Hold: Hold 1 (efterår 2011) Htx 311 og

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven

MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Udstykning af skolehaven SIDE 1 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK Udstykning af skolehaven SIDE 2 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN 3 MATEMATIK UDSTYKNING AF SKOLEHAVEN INTRODUKTION

Læs mere

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål

Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Temadag Tyve Samarbejdskommuner 9.april. Workshop 1 Sproglig udvikling og sproglige læringsmål i Fælles Mål Målet er at arbejde med sproglige læringsmål i udvalgte fag tegn på læring i forhold til de sproglige

Læs mere

Få mere overskud i din varmeøkonomi

Få mere overskud i din varmeøkonomi Få mere overskud i din varmeøkonomi Nu kommer fjernvarmen til Bondemosen og området ved Solholm Kom til info-møde i Ullerslev Kulturog Idrætscenter den 30. januar! Fjernvarmen er overskudsvarme - også

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5. Fag: VE Vedvarende energi Forår 2011.

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5. Fag: VE Vedvarende energi Forår 2011. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: 5 ECTS Uddannelsesmål: De studerende skal opnå viden om vedvarende energi i et omfang, så de kan vurdere de nuværende muligheder

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Hotellet Lærervejledning med bilag, kopi-, regneark og 19 digitale sider til den interaktive tavle og pc. Alt downloades via QR-koder eller links. DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Lars Jensen, Skolekonsulent

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Hvidovre som Science-kommune Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Udarbejdet af Flemming S. Hansen Pædagogisk Center maj 2009 1 Hvidovre som Science-kommune Materialet er udarbejdet af

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning

Energiens Forunderlige Vej - fra kilde til forbrug Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere