Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? Fjernvarmeskolen.dk et gratis undervisningsmateriale til klasse 1

2 Energiproduktion og forsyning er et aktuelt emne både globalt og lokalt Du kan selv vælge - kort eller langt forløb Hvordan producerer vi el og varme? Hvordan reducerer vi vores CO 2 -udledning til atmosfæren? Og hvordan lever vi op til de skrappe politiske mål for at spare på energiforbruget? Det er nogle af de højaktuelle emner, der fylder både på den globale dagsorden og i undervisningsplanerne for folkeskolen. Fjernvarmeskolen.dk går hele vejen rundt om energispørgsmålet ved at: Gøre eleverne klogere på, hvad energi er Forklare, hvordan energien bliver produceret Beskrive forskellige energikilder Sætte energien i et miljøperspektiv Give indblik i CO 2 og global opvarmning Lære eleverne at bruge energien fornuftigt Opfylde udvalgte kompetence-, færdigheds- og vidensmål for klasse Lægge op til flerfaglige fokusområder Inddrage det omgivende samfund Perspektivere til globale forhold. Målet med materialet er, at eleverne får et indblik i energidebatten og dens relation til varmeforsyning i Danmark. Det sker med udgangspunkt i fjernvarme, der er den primære varmeforsyningsform herhjemme. Fjernvarmeskolen.dk er et gratis online undervisningsmateriale, der består af introfilm, rapsang, quiz, spil og konkurrence, 10 individuelle opgaver, grundtekst og en omfattende materialekasse til hver opgave. Der er også hjælp til PowerPoint samt en start- og en slutopgave. Materialet er udformet, så du som lærer selv kan planlægge, hvor lang tid du vil bruge på dette undervisningsforløb. Som udgangspunkt kan det danne grundlag for både et kort og et langt forløb. Begge forløb henvender sig til elever på klassetrin. Et kort forløb på 2-4 lektioner Det korte forløb på 2-4 lektioner á 45 minutter fungerer som en lille appetitvækker til emnet energi, energiproduktion og varmeforsyning. Dette vil nemt kunne indgå som et led i en større behandling af emnet eller som supplement til andre eksisterende læremidler. Et længere flerfagligt forløb på lektioner Det lange forløb dækker et længere flerfagligt forløb i fagene fysik/kemi, biologi og geografi med lektioner á 45 minutter. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 2 Du kan selv vælge forløbet side 3 Oversigt over hjemmeside side 4-5 Langt undervisningsforløb side 6-7 Kort undervisningsforløb side 8 Læringsspil side 9 Læringsmål side Her får eleverne en grundig gennemgang af emnet: Varmeforsyningen historisk set og i dag Hvordan producerer vi varme til opvarmning? Hvilke energikilder bruger vi til varmeforsyningen? Hvilke energikilder satser vi på for en bæredygtig fremtid Fotosyntese, CO 2 og respiration De fossile brændslers effekt på miljøet Danmarks energipolitiske målsætninger. Udover en række faglige tekster foregår læringen ved hjælp af spil, leg, øvelser, konkurrencer og inddragelse af det omgivende samfund. Hvis det overhovedet er muligt, så bør klassen afsætte tid til at besøge det lokale varme-/kraftvarmeværk. Det kan ved selvsyn give en anden forståelse af, hvordan varmeproduktionen foregår i praksis, og hvordan fjernvarmen cirkulerer mellem værket og forbrugerne. Varmeværkerne tager som regel meget gerne imod skoleklasser. Et sådant samarbejde falder også godt i tråd med Skolereformens krav om Den åbne skole. FAKTA: 63% af de danske husstande har fjernvarme. Det betyder, at flertallet af alle danskere varmer sig ved fjernvarme.»vi har lært om hvilke opvarmningsformer, der er gode for vores miljø«elev I 7. KLASSE 2 3

3 HJEMMESIDEN LOGO Ved at klikke på fjernvarmeskolens logo kommer man altid tilbage til hjemmesidens forside. MENUER Hjemmesiden har 7 hovedmenuer. Her får du direkte adgang til materiale til læreren, materiale til eleven, konkurrencen, forskellige faglige filmklip, sjove og lærerige spil. Desuden kan du via kontakt skrive til FIF Marketing, som står bag hjemmesiden, og via samarbejde få en liste over de firmaer, der har været med til at udvikle den. INTROFILM Her vises en kort grafisk introduktionsfilm, der med få ord beskriver fjernvarme gennem en moderne iørefaldende rapsang. OPGAVESIDE KONKURRENCE Ved at klikke på dette felt kan du læse mere om konkurrencen om at vinde kr. til klassekassen. Konkurrencen går ud på at lave den bedste 5 min. film om varme/energi. Konkurrencen løber hvert år fra 1. september til 31. marts. Vinderklassen får besked medio april. De kr. kan klassen frit bruge til, hvad de vil, f.eks. kunne beløbet gå til en tur til Universe eller lignende. TIDLIGERE VINDERFILM Her vises de tidligere film, der har vundet konkurrencen om kr. til klassekassen. RAPSANG Her kan du downloade rapsangen, der hører til introduktionsfilmen og læse teksten. SPIL Via dette link får eleven direkte adgang til bl.a. spillet om Varmemester Vagn og Frk. Frys. Spillet er udformet som et stress-spil, hvor hver spiller får 2 minutter til at gennemføre spillet og opsamle flest points. Points udregnes efter, hvor god spilleren har været til at holde kedlen i gang og Frk. Frys varm, samt hvor miljørigtig varmeproduktionen er foregået. GRUNDTEKST Hver opgave indeholder en middelsvær grundtekst med varierende tekstlængde. Eleven skal læse grundteksten igennem, før opgavebeskrivelsen besvares. VIDSTE DU AT Denne boks indeholder en række fakta med relevans til det pågældende emne. Oplysningerne kan evt. bruges i forbindelse med opgavebesvarelsen. TIL LÆREREN Denne boks indeholder links til den digitale udgave af lærervejledningen, en beskrivelse af hvilke mål, der opfyldes ved at gennemgå fjernvarmeskolen.dk, de 10 definerede opgaver (hver elev skal kun arbejde med én opgave i gruppe i samarbejde med andre), start- og slutopgave til eleven samt idéer til ekstraopgaver i form af få og enkle hands-on øvelser. TIL ELEVEN Denne boks indeholder links med det skolemateriale, som eleven skal bruge. Dvs. introduktion til brug af PowerPoint, de 10 definerede opgaver (hver elev skal kun arbejde med én opgave i gruppe med andre), start- og slutopgave til print eller til digital besvarelse med fremsendelse til læreren og ordliste med fagudtryk. LINKS Indeholder en række links til relevante hjemmesider til brug for undervisning om fjernvarme og energiproduktion. VIL DU VIDE MERE Denne boks henviser til materialekassen for hvert emne. Materialekassen indeholder supplerende artikler, billeder, filmklip, statistisk materiale til brug for opgavebesvarelsen. 4 5

4 Langt undervisningsforløb, lektioner Nedenfor følger et forslag til, hvordan det lange forløb kan gennemføres. Din forberedelse: Læs undervisningsforløbet igennem. Forløbet består af introduktion (2 lektioner), par- eller gruppearbejde (ca. 7-8 lektioner), fremlæggelse og afslutning (ca. 3-4 lektioner). Skim de nye mål og fællesfaglige fokusområder for de tre naturfag biologi, geografi og fysik/kemi. Brug portalen med de nye mål for alle fag: Sørg for, der er pc ere med netadgang til rådighed til hver gruppe. Orientér dig på hjemmesiden Fjernvarmeskolen.dk. Skim de 10 grundtekster og opgavebeskrivelser igennem. Alle grundteksterne er ud fra lixberegner vurderet til middelsvære, men længden af teksterne varierer fra opgave til opgave. Orientér dig kort om de tilhørende materialekasser. Materialekasserne har et meget fyldigt indhold. I kasserne skal grupperne finde billeder, illustrationer og informationer, de skal anvende til deres formidling via PowerPoint (eller interaktive tavlefil). Hvis ikke eleverne har et tilstrækkeligt kendskab til at udarbejde en PowerPoint, der består af andet end tekst, kan du afsætte tid til en kort introduktion, f.eks. en lille øvelse vha. dokumentet POWERPOINT, som findes i TIL ELEVEN. Print start/slutopgave (se forslag i undervisningsforløbet, pkt. 7). Forslag til gruppeinddeling: Vælg 10 tovholdere. Træk derefter lod i klassen om, hvem der skal i hvilken gruppe. Når du kender grupperne, kan du overveje fordelingen af opgaverne. Forbered evt. mapper til de 10 grupper med opgavebeskrivelse og notepapir. Sæt opgavenummer på. Beslut, hvor grupperne skal gemme deres PowerPoint, så præsentationen er tilgængelig for alle i gruppen og klar til fremlæggelsen. Inden forløbet sættes i gang på klassen, får eleverne til opgave at finde ud af, hvordan de får varme og varmt vand derhjemme. De kan som hjemmeopgave evt. tage billeder med deres mobiltelefon/ipad eller optage en lille film om deres varmeanlæg. Brug så den første lektion til en kort snak om dette på klassen. Billeder/ film kan evt. sættes ind i en PowerPoint. Eventuelt kan eleverne medbringe en kopi af en varmeregning, faktura fra brændselskøb eller lignende - naturligvis efter accept fra forældre. Eleverne kan samtidig få til opgave at undersøge, hvilken måleenhed deres varmeforbrug derhjemme bliver målt i. Her kan de enten se på regningen eller varmemåleren. Der er også mulighed for at fordybe sig i emnet ved at deltage i konkurrencen om udfærdigelse af en film om varme/energi. Dette vil naturligvis indebære flere timer til forløbet. Læs under KONKURRENCE. Undervisningsforløb INTRODUKTION (2 LEKTIONER) 1. Introducer mundtligt hjemmeopgaven vedr. elevens egen varmekilde derhjemme. 2. Gennemgå tidsplan for hele undervisningsforløbet. 3. Lad eleverne gå ind på Fjernvarmeskolen.dk. 4. Vis introfilm rapsang. Hvad handler sangen om? 5. Vis hvor Varmemesterspillet ligger under SPIL. Det skal grupperne arbejde med efter startopgaven. Hvis der er tid tilovers gå til Test din fjernvarmeviden under SPIL. INDIVIDUEL OPGAVE 6. Udlever startopgave. Afsæt 15 minutter. Der vil være en del spøgsmål, eleverne ikke kan besvare. Fortæl, at de får den samme opgave igen som afslutning på forløbet. Her skal eleverne gerne vise, at de har lært noget under forløbet. Saml opgaverne ind og gem dem til afslutningen. 7. Inddel klassen i de 10 grupper. Der skal nu arbejdes parvis/gruppevis på pc ere. Hvis der er færre end 20 elever i klassen, foreslår vi, at en af følgende opgaver udgår: Opgave 8, 9 eller 10. GRUPPEARBEJDE 8. Lad eleverne gå ind på fjernvarmeskolen.dk. 9. Lad eleverne spille Varmemesterspillet under SPIL. Er der ekstra tid: Prøv også Victors Valg under SPIL. 10. Fortæl, at der i de følgende lektioner skal arbejdes i de 10 mindre grupper. Gennemgå tidsplanen igen. Vis, hvor man finder de 10 opgaver og den tilhørende materialekasse. Opfordr også eleverne til at smugkigge på Fjernvarmeskolen.dk derhjemme. Par-/gruppearbejde (7-8 lektioner) 1. De 10 grupper sætter sig sammen. Udlever mappen med opgavebeskrivelsen. 2. Gå ind på Fjernvarmeskolen.dk. Overvej, om grupperne skal følge med på egen pc. 3. Vis, hvor grupperne skal gemme deres PowerPoint, så den er tilgængelig i forbindelse med fremlæggelsen. 4. Gennemgå opgavebeskrivelsen. Tydeliggør for eleverne: - hvad gruppernes slutprodukt skal være: nemlig deres PowerPoint eller en interaktiv tavlefil, hvad den SKAL indeholde, og hvad den KAN indeholde, - at informationer, illustrationer og billeder så vidt muligt skal findes i materialekassen. Kan man ikke finde det billede eller den illustration, gruppen vil bruge, kan du give tilladelse til at søge på nettet, - gennemgå arbejdsmåde samt forberedelse til fremlæggelsen, - aftal hvornår grupperne skal fremlægge deres præsentationer. 5. Åbn POWERPOINT og vis, at her kan eleverne få hjælp til deres fremstilling af PowerPoint.»Jeg vil helt klart have mere fokus på at spare på energien fremover«elev I 7. KLASSE 6. Afslut med at fortælle, at gruppearbejdet begynder med, at GØR SÅDAN gennemgås punkt for punkt, og at eleverne SKAL afsætte tid til at orientere sig i materialekassen, herunder hvordan de åbner billeder, illustrationer og dokumenter. Hvis der arbejdes koncentreret, vil hjemmearbejde sikkert kunne undgås. Fremlæggelse og afrunding (3-4 lektioner) 1. Fremlæggelsen skal foregå gruppe for gruppe i nummereret rækkefølge. Mangler en gruppe et eller flere medlemmer, fremlægges alligevel. Fortæl, at eleverne vil opleve, at der sandsynligvis er delelementer i fremlæggelsen, der overlapper hinanden. Det er med vilje. Herved bliver væsentlige informationer belyst på forskellige måder med det formål, at eleverne får en større og dybere forståelse af emnet. 2. Efter fremlæggelserne: Overvej om præsentationer skal opbevares i den fælles klassemappe. 3. Slutopgave udleveres og besvares enten: På klassen, afsæt 15 minutter eller som hjemmeopgave. 4. Evaluer arbejdsprocessen. Hvad har eleverne lært ved at arbejde med fjernvarmeskolen.dk eller ved at høre de andre gruppers fremlæggelser. Afslut evt. med, at eleverne ser introfilmen igen eller ved at de spiller varmemesterspillet igen. 6 7

5 Kort undervisningsforløb, 2-4 lektioner Læringsspil Nedenfor følger et forslag til, hvordan det korte forløb kan gennemføres. Din forberedelse: Læs undervisningsforløbet igennem. Orienter dig på hjemmesiden Fjernvarmeskolen.dk. Sørg for, der er pc ere med netadgang til alle grupper. Print opgaveteksten. Inden forløbet sættes i gang på klassen, får eleverne til opgave at finde ud af, hvordan de får varme og varmt vand derhjemme. De kan evt. som hjemmearbejde tage billeder med deres mobiltelefon/ipad eller optage en lille film om deres varmeanlæg. Brug så den første lektion til en kort snak på klassen om elevernes erfaringer. Billeder/film kan evt. sættes ind i en PowerPoint. Eventuelt kan eleverne medbringe en kopi af en varmeregning, faktura fra brændselskøb eller lignende - naturligvis efter accept fra forældre. Eleverne kan samtidig få til opgave at undersøge, hvilken måleenhed deres varmeforbrug derhjemme bliver målt i. Her kan de enten se på regningen eller varmemåleren. Der er også mulighed for at fordybe sig i emnet ved at deltage i konkurrencen om udfærdigelse af en film om varme/ energi. Dette vil naturligvis indebære flere timer til forløbet. Læs under KONKURRENCE. Undervisningsforløb 1. Introducer mundtligt hjemmeopgaven vedr. elevens egen varmekilde. 2. Gå ind på Fjernvarmeskolen.dk 3. Vis introfilm rapsang. Hvad handler sangen om? GRUPPEARBEJDE Parvis eller hvis det ikke kan lade sig gøre 3-mands grupper. 4. Gå ind på fjernvarmeskolen.dk. 5. Opgavetekst til kort forløb udleveres/læs grundtekst på skærmen. 6. Læreren udleverer post-it sedler. 2-3 pr. elev. Opgave: Ny viden: Hvad har I fået at vide, som I ikke vidste før? Skriv stikord/sætning på post-it. Én ting på hver post-it. Læg sedlerne på bordet foran jer. 7. Gå til SPØRGESKEMA, print og besvar dette. 8. Spil Varmemesterspillet under SPIL. 9. Er der ekstra tid: Klik på Test din fjernvarmeviden under SPIL. 10. Ny viden (stikord/sætning) - En fra hver gruppe sætter post-its på tavlen. 11. Gennemgang af spørgeskema. Varmemester Vagn Eleverne skal holde produktionen i gang på et varmeværk og sørge for, at Frk. Frys har varme i hendes hus. De skal hjælpe Varmemester Vagn med at holdt fjernvarmevandet varmt, give ham kaffe og ostemad og samtidig være med til at passe på miljøet! Der er nok at se til i spillet, der er udformet som et stress-spil. Det varer kun to minutter, men kan prøves igen og igen. Eleverne skal i spillet tænke over, om de skal fyre med biomasse eller fossile brændsler, hvor meget fra hver brændselskategori m.v. så jo bedre baggrundsviden om miljøvenlige brændsler og CO 2 -problematikken jo højere score. Emnevalget er frit blot filmen har karakter af at være en oplysende informationsfilm om varme/energi og med en stor grad af seriøsitet. Derudover er der ingen krav til filmens indhold. Filmen skal sendes til FIF Marketing, Merkurvej 7, 6000 Kolding på en CD, et USB-stik eller f.eks. via WeTransfer.com. til Vi uploader efterfølgende vinderfilmen på YouTube og på fjernvarmeskolen.dk til gavn og brug for andre skolelærere og elever. Konkurrencen kører hvert år i perioden 1. september til 31. marts. Alle film, der fremsendes inden den 1. april til FIF Marketing, indgår i konkurrencen og bedømmes af en dommerkomité bestående af fjernvarmeeksperter fra FIF Marketing, Dansk Fjernvarme og Grøn Energi. Vinderklassen får direkte besked. Victors Valg ENGEL ELLER SVIN? Hele dagen bruger vi energi - fra vi står op, til vi går i seng. Men med lidt omtanke kan vi sagtens mindske vores forbrug af el, vand, varme og benzin, uden det betyder noget for vores komfort. Det drejer sig om at få nogle gode vaner, så vi bruger energien med fornuft. I spillet skal eleverne træffe en række valg, der vedrører energiforbrug. Til sidst får de bedømmelsen: Svin/Engel. Konkurrence Alle folkeskoleklasser, som har arbejdet på Fjernvarmeskolen.dk, indbydes til at deltage i en konkurrence om kr til klassekassen til brug for en eventuel udflugt. Klassen deltager ved at lave en film om varme/energi af maks. 5 minutters varighed. Filmen kan f.eks. have en af følgende overskrifter: FAKTA: Fjernvarme bliver i dag produceret med den nyeste teknologi, hvilket sker på basis af en lang række miljøvenlige og vedvarende energikilder. Fjernvarmen er i dag 52 % grøn målet er 100 % i Hvordan får vi varmen? Spar på energien Fjernvarme hvordan fungerer det? Kolort, trærester og affald varmer 8 9

6 Fællesfaglige fokusområder for de tre naturfag samt mål for de enkelte fag DET LÆNGEREVARENDE FLERFAGLIGE UNDERVISNINGSFORLØB: I det flerfaglige forløb opfyldes adskillige mål i de tre naturfag. Det flerfaglige forløb tilgodeser bl.a. læseplanernes krav om, at der skal gennemføres fællesfaglige undervisningsforløb for de tre fag. På klassetrin skal der inddrages mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb, der kan styrke elevernes tilegnelse af naturfaglige kompetencer. Det kan ske mellem to eller alle tre naturfag, og forløbene skal tage udgangspunkt i fagenes kompetencemål og disses fællesfaglige fokusområder: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. Fjernvarmeskolen.dk vil naturligvis især kunne indgå som en del af det fællesfaglige fokusområde: Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan, men forløbet vil også kunne anvendes i forhold til et eller flere af de øvrige fokusområder, f.eks. i forhold til naturgrundlaget, udledning af stoffer til atmosfæren samt teknologis betydning. Kort om at arbejde med de Fællesfaglige fokusområder Ideen er, at du som lærer sammen med eleverne formulerer en overordnet problemstilling. På den måde opstilles et afgrænset antal arbejdsspørgsmål, og de vil ofte have enkeltfaglige synsvinkler. I Undervisningsvejledningerne for de tre naturfag finder du nedenstående model, der kan anvendes for at klarlægge, hvordan det flerfaglige forløb kan planlægges og afvikles. I et flerfagligt forløb er der naturligvis ikke noget i vejen for, at eleverne også arbejder rent fagligt i et eller flere af naturfagene, men ideelt ses tages der hensyn til fælles ting for samtlige fag. Kompetencemålene er jo de samme for alle tre fag. Afvikles forløbet i 7.- eller 8. klasse vil kravene selvfølgelig være mindre til fremlæggelse og forståelse end i 9. klasse. Efter en kort introduktion og startopgave arbejder eleverne selvstændigt i mindre grupper af 2-3 med hver sin opgave. Grupperne formidler opnået viden ved en fremlæggelse for hinanden, hvorefter der afsluttes med slutopgave (den samme som startopgaven), som gerne skal afspejle en større og mere nuanceret viden om energi. De fire overordnede kompetenceområder og mål for de tre naturfag er flg.: (Se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører de fire kompetenceområder) Undersøgelse Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser... (se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører dette emne) Modellering Eleven kan anvende og udvikle naturfaglige modeller... (se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører dette emne) Og de konkrete færdigheds- og vidensmålene følger så op på kompetencemålene og er dermed medvirkende til, at eleverne arbejder sig frem mod kompetencemålene i de enkelte fag. Det kan være færdigheds- og vidensmål som anført i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk opdelt efter fag.»vi har lært om hvilke opvarmningsformer, der er gode for vores miljø«elev I 7. KLASSE Perspektivering Eleven kan perspektivere faget til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse... (se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører dette emne) ISCENESÆTTELSE AF UNDERVISNINGSFORLØB FOR NATURFAGENE MED FOKUS PÅ KOMPETENCER AKTIVITETER I BIOLOGI AKTIVITETER I FYSIK/KEMI AKTIVITETER I GEOGRAFI Kommunikation Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med faget... (se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører dette emne). GØRELSE AF ERFARINGER, FORSTÅELSE OG TEGN PÅ LÆRING AF NATURFAGLIGE KOMPETENCER»Nu ved jeg hvad fjernvarme er jeg har set rørene rundt omkring, men aldrig vidst hvad det var«elev I 7. KLASSE 10 11

7 HVORFOR FJERNVARMESKOLEN.DK? Fjernvarmeskolen er et gratis tilbud til folkeskolens udskolingsklasser og kan bruges som led i den påkrævede undervisning om energi og miljø. Fjernvarme er en udbredt opvarmningsform herhjemme, og der er politisk opbakning til en endnu større udbygning af fjernvarmenettet pga. de miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele. Men hvad er fjernvarme og hvordan bliver det varme vand produceret? Fjernvarmeskolen.dks formål er at give eleverne en bred forståelse af det integrerede energisystem og sammenhængen mellem el- og varmeproduktion. Undervisningsmaterialet er udelukkende webbaseret og udarbejdet til anvendelse i klasse i fysik eller som et tværfagligt projekt i naturfagene. Der er udarbejdet et let tilgængeligt forløb på både 2-4 lektioner og på lektioner. God fornøjelse! Materialet er udarbejdet af Fjernvarmens Informationsfond i samarbejde med Dansk Fjernvarme, konsulent Grethe Grønkjær, GEGE-forlag og en række andre samarbejdspartnere. Merkurvej Kolding tlf fax Merkurvej Kolding tlf fax

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning 1 Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus University 2011

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Sustainable.dk. - lærervejledning

Sustainable.dk. - lærervejledning Lærervejledning Til det interaktive undervisningsmateriale Sustainable.dk Udviklet med støtte fra Fonden Roskilde Festival og Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottomidler. Sustainable.dk

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Samlede undervisningsbeskrivelser

Samlede undervisningsbeskrivelser Projekt C Naturvidenskab for alle - et tværfagligt projekt biologi, fysik/kemi og geografi på 8. klassetrin 2004-06 Samlede undervisningsbeskrivelser Naturvidenskab for alle et tværfagligt projekt biologi,

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere