Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet?"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING Vil du sætte energi og fjernvarmeforsyning på skemaet? Fjernvarmeskolen.dk et gratis undervisningsmateriale til klasse 1

2 Energiproduktion og forsyning er et aktuelt emne både globalt og lokalt Du kan selv vælge - kort eller langt forløb Hvordan producerer vi el og varme? Hvordan reducerer vi vores CO 2 -udledning til atmosfæren? Og hvordan lever vi op til de skrappe politiske mål for at spare på energiforbruget? Det er nogle af de højaktuelle emner, der fylder både på den globale dagsorden og i undervisningsplanerne for folkeskolen. Fjernvarmeskolen.dk går hele vejen rundt om energispørgsmålet ved at: Gøre eleverne klogere på, hvad energi er Forklare, hvordan energien bliver produceret Beskrive forskellige energikilder Sætte energien i et miljøperspektiv Give indblik i CO 2 og global opvarmning Lære eleverne at bruge energien fornuftigt Opfylde udvalgte kompetence-, færdigheds- og vidensmål for klasse Lægge op til flerfaglige fokusområder Inddrage det omgivende samfund Perspektivere til globale forhold. Målet med materialet er, at eleverne får et indblik i energidebatten og dens relation til varmeforsyning i Danmark. Det sker med udgangspunkt i fjernvarme, der er den primære varmeforsyningsform herhjemme. Fjernvarmeskolen.dk er et gratis online undervisningsmateriale, der består af introfilm, rapsang, quiz, spil og konkurrence, 10 individuelle opgaver, grundtekst og en omfattende materialekasse til hver opgave. Der er også hjælp til PowerPoint samt en start- og en slutopgave. Materialet er udformet, så du som lærer selv kan planlægge, hvor lang tid du vil bruge på dette undervisningsforløb. Som udgangspunkt kan det danne grundlag for både et kort og et langt forløb. Begge forløb henvender sig til elever på klassetrin. Et kort forløb på 2-4 lektioner Det korte forløb på 2-4 lektioner á 45 minutter fungerer som en lille appetitvækker til emnet energi, energiproduktion og varmeforsyning. Dette vil nemt kunne indgå som et led i en større behandling af emnet eller som supplement til andre eksisterende læremidler. Et længere flerfagligt forløb på lektioner Det lange forløb dækker et længere flerfagligt forløb i fagene fysik/kemi, biologi og geografi med lektioner á 45 minutter. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 2 Du kan selv vælge forløbet side 3 Oversigt over hjemmeside side 4-5 Langt undervisningsforløb side 6-7 Kort undervisningsforløb side 8 Læringsspil side 9 Læringsmål side Her får eleverne en grundig gennemgang af emnet: Varmeforsyningen historisk set og i dag Hvordan producerer vi varme til opvarmning? Hvilke energikilder bruger vi til varmeforsyningen? Hvilke energikilder satser vi på for en bæredygtig fremtid Fotosyntese, CO 2 og respiration De fossile brændslers effekt på miljøet Danmarks energipolitiske målsætninger. Udover en række faglige tekster foregår læringen ved hjælp af spil, leg, øvelser, konkurrencer og inddragelse af det omgivende samfund. Hvis det overhovedet er muligt, så bør klassen afsætte tid til at besøge det lokale varme-/kraftvarmeværk. Det kan ved selvsyn give en anden forståelse af, hvordan varmeproduktionen foregår i praksis, og hvordan fjernvarmen cirkulerer mellem værket og forbrugerne. Varmeværkerne tager som regel meget gerne imod skoleklasser. Et sådant samarbejde falder også godt i tråd med Skolereformens krav om Den åbne skole. FAKTA: 63% af de danske husstande har fjernvarme. Det betyder, at flertallet af alle danskere varmer sig ved fjernvarme.»vi har lært om hvilke opvarmningsformer, der er gode for vores miljø«elev I 7. KLASSE 2 3

3 HJEMMESIDEN LOGO Ved at klikke på fjernvarmeskolens logo kommer man altid tilbage til hjemmesidens forside. MENUER Hjemmesiden har 7 hovedmenuer. Her får du direkte adgang til materiale til læreren, materiale til eleven, konkurrencen, forskellige faglige filmklip, sjove og lærerige spil. Desuden kan du via kontakt skrive til FIF Marketing, som står bag hjemmesiden, og via samarbejde få en liste over de firmaer, der har været med til at udvikle den. INTROFILM Her vises en kort grafisk introduktionsfilm, der med få ord beskriver fjernvarme gennem en moderne iørefaldende rapsang. OPGAVESIDE KONKURRENCE Ved at klikke på dette felt kan du læse mere om konkurrencen om at vinde kr. til klassekassen. Konkurrencen går ud på at lave den bedste 5 min. film om varme/energi. Konkurrencen løber hvert år fra 1. september til 31. marts. Vinderklassen får besked medio april. De kr. kan klassen frit bruge til, hvad de vil, f.eks. kunne beløbet gå til en tur til Universe eller lignende. TIDLIGERE VINDERFILM Her vises de tidligere film, der har vundet konkurrencen om kr. til klassekassen. RAPSANG Her kan du downloade rapsangen, der hører til introduktionsfilmen og læse teksten. SPIL Via dette link får eleven direkte adgang til bl.a. spillet om Varmemester Vagn og Frk. Frys. Spillet er udformet som et stress-spil, hvor hver spiller får 2 minutter til at gennemføre spillet og opsamle flest points. Points udregnes efter, hvor god spilleren har været til at holde kedlen i gang og Frk. Frys varm, samt hvor miljørigtig varmeproduktionen er foregået. GRUNDTEKST Hver opgave indeholder en middelsvær grundtekst med varierende tekstlængde. Eleven skal læse grundteksten igennem, før opgavebeskrivelsen besvares. VIDSTE DU AT Denne boks indeholder en række fakta med relevans til det pågældende emne. Oplysningerne kan evt. bruges i forbindelse med opgavebesvarelsen. TIL LÆREREN Denne boks indeholder links til den digitale udgave af lærervejledningen, en beskrivelse af hvilke mål, der opfyldes ved at gennemgå fjernvarmeskolen.dk, de 10 definerede opgaver (hver elev skal kun arbejde med én opgave i gruppe i samarbejde med andre), start- og slutopgave til eleven samt idéer til ekstraopgaver i form af få og enkle hands-on øvelser. TIL ELEVEN Denne boks indeholder links med det skolemateriale, som eleven skal bruge. Dvs. introduktion til brug af PowerPoint, de 10 definerede opgaver (hver elev skal kun arbejde med én opgave i gruppe med andre), start- og slutopgave til print eller til digital besvarelse med fremsendelse til læreren og ordliste med fagudtryk. LINKS Indeholder en række links til relevante hjemmesider til brug for undervisning om fjernvarme og energiproduktion. VIL DU VIDE MERE Denne boks henviser til materialekassen for hvert emne. Materialekassen indeholder supplerende artikler, billeder, filmklip, statistisk materiale til brug for opgavebesvarelsen. 4 5

4 Langt undervisningsforløb, lektioner Nedenfor følger et forslag til, hvordan det lange forløb kan gennemføres. Din forberedelse: Læs undervisningsforløbet igennem. Forløbet består af introduktion (2 lektioner), par- eller gruppearbejde (ca. 7-8 lektioner), fremlæggelse og afslutning (ca. 3-4 lektioner). Skim de nye mål og fællesfaglige fokusområder for de tre naturfag biologi, geografi og fysik/kemi. Brug portalen med de nye mål for alle fag: Sørg for, der er pc ere med netadgang til rådighed til hver gruppe. Orientér dig på hjemmesiden Fjernvarmeskolen.dk. Skim de 10 grundtekster og opgavebeskrivelser igennem. Alle grundteksterne er ud fra lixberegner vurderet til middelsvære, men længden af teksterne varierer fra opgave til opgave. Orientér dig kort om de tilhørende materialekasser. Materialekasserne har et meget fyldigt indhold. I kasserne skal grupperne finde billeder, illustrationer og informationer, de skal anvende til deres formidling via PowerPoint (eller interaktive tavlefil). Hvis ikke eleverne har et tilstrækkeligt kendskab til at udarbejde en PowerPoint, der består af andet end tekst, kan du afsætte tid til en kort introduktion, f.eks. en lille øvelse vha. dokumentet POWERPOINT, som findes i TIL ELEVEN. Print start/slutopgave (se forslag i undervisningsforløbet, pkt. 7). Forslag til gruppeinddeling: Vælg 10 tovholdere. Træk derefter lod i klassen om, hvem der skal i hvilken gruppe. Når du kender grupperne, kan du overveje fordelingen af opgaverne. Forbered evt. mapper til de 10 grupper med opgavebeskrivelse og notepapir. Sæt opgavenummer på. Beslut, hvor grupperne skal gemme deres PowerPoint, så præsentationen er tilgængelig for alle i gruppen og klar til fremlæggelsen. Inden forløbet sættes i gang på klassen, får eleverne til opgave at finde ud af, hvordan de får varme og varmt vand derhjemme. De kan som hjemmeopgave evt. tage billeder med deres mobiltelefon/ipad eller optage en lille film om deres varmeanlæg. Brug så den første lektion til en kort snak om dette på klassen. Billeder/ film kan evt. sættes ind i en PowerPoint. Eventuelt kan eleverne medbringe en kopi af en varmeregning, faktura fra brændselskøb eller lignende - naturligvis efter accept fra forældre. Eleverne kan samtidig få til opgave at undersøge, hvilken måleenhed deres varmeforbrug derhjemme bliver målt i. Her kan de enten se på regningen eller varmemåleren. Der er også mulighed for at fordybe sig i emnet ved at deltage i konkurrencen om udfærdigelse af en film om varme/energi. Dette vil naturligvis indebære flere timer til forløbet. Læs under KONKURRENCE. Undervisningsforløb INTRODUKTION (2 LEKTIONER) 1. Introducer mundtligt hjemmeopgaven vedr. elevens egen varmekilde derhjemme. 2. Gennemgå tidsplan for hele undervisningsforløbet. 3. Lad eleverne gå ind på Fjernvarmeskolen.dk. 4. Vis introfilm rapsang. Hvad handler sangen om? 5. Vis hvor Varmemesterspillet ligger under SPIL. Det skal grupperne arbejde med efter startopgaven. Hvis der er tid tilovers gå til Test din fjernvarmeviden under SPIL. INDIVIDUEL OPGAVE 6. Udlever startopgave. Afsæt 15 minutter. Der vil være en del spøgsmål, eleverne ikke kan besvare. Fortæl, at de får den samme opgave igen som afslutning på forløbet. Her skal eleverne gerne vise, at de har lært noget under forløbet. Saml opgaverne ind og gem dem til afslutningen. 7. Inddel klassen i de 10 grupper. Der skal nu arbejdes parvis/gruppevis på pc ere. Hvis der er færre end 20 elever i klassen, foreslår vi, at en af følgende opgaver udgår: Opgave 8, 9 eller 10. GRUPPEARBEJDE 8. Lad eleverne gå ind på fjernvarmeskolen.dk. 9. Lad eleverne spille Varmemesterspillet under SPIL. Er der ekstra tid: Prøv også Victors Valg under SPIL. 10. Fortæl, at der i de følgende lektioner skal arbejdes i de 10 mindre grupper. Gennemgå tidsplanen igen. Vis, hvor man finder de 10 opgaver og den tilhørende materialekasse. Opfordr også eleverne til at smugkigge på Fjernvarmeskolen.dk derhjemme. Par-/gruppearbejde (7-8 lektioner) 1. De 10 grupper sætter sig sammen. Udlever mappen med opgavebeskrivelsen. 2. Gå ind på Fjernvarmeskolen.dk. Overvej, om grupperne skal følge med på egen pc. 3. Vis, hvor grupperne skal gemme deres PowerPoint, så den er tilgængelig i forbindelse med fremlæggelsen. 4. Gennemgå opgavebeskrivelsen. Tydeliggør for eleverne: - hvad gruppernes slutprodukt skal være: nemlig deres PowerPoint eller en interaktiv tavlefil, hvad den SKAL indeholde, og hvad den KAN indeholde, - at informationer, illustrationer og billeder så vidt muligt skal findes i materialekassen. Kan man ikke finde det billede eller den illustration, gruppen vil bruge, kan du give tilladelse til at søge på nettet, - gennemgå arbejdsmåde samt forberedelse til fremlæggelsen, - aftal hvornår grupperne skal fremlægge deres præsentationer. 5. Åbn POWERPOINT og vis, at her kan eleverne få hjælp til deres fremstilling af PowerPoint.»Jeg vil helt klart have mere fokus på at spare på energien fremover«elev I 7. KLASSE 6. Afslut med at fortælle, at gruppearbejdet begynder med, at GØR SÅDAN gennemgås punkt for punkt, og at eleverne SKAL afsætte tid til at orientere sig i materialekassen, herunder hvordan de åbner billeder, illustrationer og dokumenter. Hvis der arbejdes koncentreret, vil hjemmearbejde sikkert kunne undgås. Fremlæggelse og afrunding (3-4 lektioner) 1. Fremlæggelsen skal foregå gruppe for gruppe i nummereret rækkefølge. Mangler en gruppe et eller flere medlemmer, fremlægges alligevel. Fortæl, at eleverne vil opleve, at der sandsynligvis er delelementer i fremlæggelsen, der overlapper hinanden. Det er med vilje. Herved bliver væsentlige informationer belyst på forskellige måder med det formål, at eleverne får en større og dybere forståelse af emnet. 2. Efter fremlæggelserne: Overvej om præsentationer skal opbevares i den fælles klassemappe. 3. Slutopgave udleveres og besvares enten: På klassen, afsæt 15 minutter eller som hjemmeopgave. 4. Evaluer arbejdsprocessen. Hvad har eleverne lært ved at arbejde med fjernvarmeskolen.dk eller ved at høre de andre gruppers fremlæggelser. Afslut evt. med, at eleverne ser introfilmen igen eller ved at de spiller varmemesterspillet igen. 6 7

5 Kort undervisningsforløb, 2-4 lektioner Læringsspil Nedenfor følger et forslag til, hvordan det korte forløb kan gennemføres. Din forberedelse: Læs undervisningsforløbet igennem. Orienter dig på hjemmesiden Fjernvarmeskolen.dk. Sørg for, der er pc ere med netadgang til alle grupper. Print opgaveteksten. Inden forløbet sættes i gang på klassen, får eleverne til opgave at finde ud af, hvordan de får varme og varmt vand derhjemme. De kan evt. som hjemmearbejde tage billeder med deres mobiltelefon/ipad eller optage en lille film om deres varmeanlæg. Brug så den første lektion til en kort snak på klassen om elevernes erfaringer. Billeder/film kan evt. sættes ind i en PowerPoint. Eventuelt kan eleverne medbringe en kopi af en varmeregning, faktura fra brændselskøb eller lignende - naturligvis efter accept fra forældre. Eleverne kan samtidig få til opgave at undersøge, hvilken måleenhed deres varmeforbrug derhjemme bliver målt i. Her kan de enten se på regningen eller varmemåleren. Der er også mulighed for at fordybe sig i emnet ved at deltage i konkurrencen om udfærdigelse af en film om varme/ energi. Dette vil naturligvis indebære flere timer til forløbet. Læs under KONKURRENCE. Undervisningsforløb 1. Introducer mundtligt hjemmeopgaven vedr. elevens egen varmekilde. 2. Gå ind på Fjernvarmeskolen.dk 3. Vis introfilm rapsang. Hvad handler sangen om? GRUPPEARBEJDE Parvis eller hvis det ikke kan lade sig gøre 3-mands grupper. 4. Gå ind på fjernvarmeskolen.dk. 5. Opgavetekst til kort forløb udleveres/læs grundtekst på skærmen. 6. Læreren udleverer post-it sedler. 2-3 pr. elev. Opgave: Ny viden: Hvad har I fået at vide, som I ikke vidste før? Skriv stikord/sætning på post-it. Én ting på hver post-it. Læg sedlerne på bordet foran jer. 7. Gå til SPØRGESKEMA, print og besvar dette. 8. Spil Varmemesterspillet under SPIL. 9. Er der ekstra tid: Klik på Test din fjernvarmeviden under SPIL. 10. Ny viden (stikord/sætning) - En fra hver gruppe sætter post-its på tavlen. 11. Gennemgang af spørgeskema. Varmemester Vagn Eleverne skal holde produktionen i gang på et varmeværk og sørge for, at Frk. Frys har varme i hendes hus. De skal hjælpe Varmemester Vagn med at holdt fjernvarmevandet varmt, give ham kaffe og ostemad og samtidig være med til at passe på miljøet! Der er nok at se til i spillet, der er udformet som et stress-spil. Det varer kun to minutter, men kan prøves igen og igen. Eleverne skal i spillet tænke over, om de skal fyre med biomasse eller fossile brændsler, hvor meget fra hver brændselskategori m.v. så jo bedre baggrundsviden om miljøvenlige brændsler og CO 2 -problematikken jo højere score. Emnevalget er frit blot filmen har karakter af at være en oplysende informationsfilm om varme/energi og med en stor grad af seriøsitet. Derudover er der ingen krav til filmens indhold. Filmen skal sendes til FIF Marketing, Merkurvej 7, 6000 Kolding på en CD, et USB-stik eller f.eks. via WeTransfer.com. til Vi uploader efterfølgende vinderfilmen på YouTube og på fjernvarmeskolen.dk til gavn og brug for andre skolelærere og elever. Konkurrencen kører hvert år i perioden 1. september til 31. marts. Alle film, der fremsendes inden den 1. april til FIF Marketing, indgår i konkurrencen og bedømmes af en dommerkomité bestående af fjernvarmeeksperter fra FIF Marketing, Dansk Fjernvarme og Grøn Energi. Vinderklassen får direkte besked. Victors Valg ENGEL ELLER SVIN? Hele dagen bruger vi energi - fra vi står op, til vi går i seng. Men med lidt omtanke kan vi sagtens mindske vores forbrug af el, vand, varme og benzin, uden det betyder noget for vores komfort. Det drejer sig om at få nogle gode vaner, så vi bruger energien med fornuft. I spillet skal eleverne træffe en række valg, der vedrører energiforbrug. Til sidst får de bedømmelsen: Svin/Engel. Konkurrence Alle folkeskoleklasser, som har arbejdet på Fjernvarmeskolen.dk, indbydes til at deltage i en konkurrence om kr til klassekassen til brug for en eventuel udflugt. Klassen deltager ved at lave en film om varme/energi af maks. 5 minutters varighed. Filmen kan f.eks. have en af følgende overskrifter: FAKTA: Fjernvarme bliver i dag produceret med den nyeste teknologi, hvilket sker på basis af en lang række miljøvenlige og vedvarende energikilder. Fjernvarmen er i dag 52 % grøn målet er 100 % i Hvordan får vi varmen? Spar på energien Fjernvarme hvordan fungerer det? Kolort, trærester og affald varmer 8 9

6 Fællesfaglige fokusområder for de tre naturfag samt mål for de enkelte fag DET LÆNGEREVARENDE FLERFAGLIGE UNDERVISNINGSFORLØB: I det flerfaglige forløb opfyldes adskillige mål i de tre naturfag. Det flerfaglige forløb tilgodeser bl.a. læseplanernes krav om, at der skal gennemføres fællesfaglige undervisningsforløb for de tre fag. På klassetrin skal der inddrages mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb, der kan styrke elevernes tilegnelse af naturfaglige kompetencer. Det kan ske mellem to eller alle tre naturfag, og forløbene skal tage udgangspunkt i fagenes kompetencemål og disses fællesfaglige fokusområder: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår. Fjernvarmeskolen.dk vil naturligvis især kunne indgå som en del af det fællesfaglige fokusområde: Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan, men forløbet vil også kunne anvendes i forhold til et eller flere af de øvrige fokusområder, f.eks. i forhold til naturgrundlaget, udledning af stoffer til atmosfæren samt teknologis betydning. Kort om at arbejde med de Fællesfaglige fokusområder Ideen er, at du som lærer sammen med eleverne formulerer en overordnet problemstilling. På den måde opstilles et afgrænset antal arbejdsspørgsmål, og de vil ofte have enkeltfaglige synsvinkler. I Undervisningsvejledningerne for de tre naturfag finder du nedenstående model, der kan anvendes for at klarlægge, hvordan det flerfaglige forløb kan planlægges og afvikles. I et flerfagligt forløb er der naturligvis ikke noget i vejen for, at eleverne også arbejder rent fagligt i et eller flere af naturfagene, men ideelt ses tages der hensyn til fælles ting for samtlige fag. Kompetencemålene er jo de samme for alle tre fag. Afvikles forløbet i 7.- eller 8. klasse vil kravene selvfølgelig være mindre til fremlæggelse og forståelse end i 9. klasse. Efter en kort introduktion og startopgave arbejder eleverne selvstændigt i mindre grupper af 2-3 med hver sin opgave. Grupperne formidler opnået viden ved en fremlæggelse for hinanden, hvorefter der afsluttes med slutopgave (den samme som startopgaven), som gerne skal afspejle en større og mere nuanceret viden om energi. De fire overordnede kompetenceområder og mål for de tre naturfag er flg.: (Se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører de fire kompetenceområder) Undersøgelse Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser... (se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører dette emne) Modellering Eleven kan anvende og udvikle naturfaglige modeller... (se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører dette emne) Og de konkrete færdigheds- og vidensmålene følger så op på kompetencemålene og er dermed medvirkende til, at eleverne arbejder sig frem mod kompetencemålene i de enkelte fag. Det kan være færdigheds- og vidensmål som anført i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk opdelt efter fag.»vi har lært om hvilke opvarmningsformer, der er gode for vores miljø«elev I 7. KLASSE Perspektivering Eleven kan perspektivere faget til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse... (se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører dette emne) ISCENESÆTTELSE AF UNDERVISNINGSFORLØB FOR NATURFAGENE MED FOKUS PÅ KOMPETENCER AKTIVITETER I BIOLOGI AKTIVITETER I FYSIK/KEMI AKTIVITETER I GEOGRAFI Kommunikation Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med faget... (se i lærervejledningen på fjernvarmeskolen.dk, hvilke opgavenumre, der vedrører dette emne). GØRELSE AF ERFARINGER, FORSTÅELSE OG TEGN PÅ LÆRING AF NATURFAGLIGE KOMPETENCER»Nu ved jeg hvad fjernvarme er jeg har set rørene rundt omkring, men aldrig vidst hvad det var«elev I 7. KLASSE 10 11

7 HVORFOR FJERNVARMESKOLEN.DK? Fjernvarmeskolen er et gratis tilbud til folkeskolens udskolingsklasser og kan bruges som led i den påkrævede undervisning om energi og miljø. Fjernvarme er en udbredt opvarmningsform herhjemme, og der er politisk opbakning til en endnu større udbygning af fjernvarmenettet pga. de miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele. Men hvad er fjernvarme og hvordan bliver det varme vand produceret? Fjernvarmeskolen.dks formål er at give eleverne en bred forståelse af det integrerede energisystem og sammenhængen mellem el- og varmeproduktion. Undervisningsmaterialet er udelukkende webbaseret og udarbejdet til anvendelse i klasse i fysik eller som et tværfagligt projekt i naturfagene. Der er udarbejdet et let tilgængeligt forløb på både 2-4 lektioner og på lektioner. God fornøjelse! Materialet er udarbejdet af Fjernvarmens Informationsfond i samarbejde med Dansk Fjernvarme, konsulent Grethe Grønkjær, GEGE-forlag og en række andre samarbejdspartnere. Merkurvej Kolding tlf fax Merkurvej Kolding tlf fax

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Lektor Ole Goldbech og@ucc.dk Læring og didaktik Videreuddannelsen Professionshøjskolen UCC Oversigt over læseplaner 1993 -loven Formål CKF Vejledende

Læs mere

Generel vejledning til de fællesfaglige forløb

Generel vejledning til de fællesfaglige forløb Generel vejledning til de fællesfaglige forløb I Fokusportalerne finder du 8 fællesfaglige forløb til naturfagsundervisningen i 7., 8. og 9. klasse. Forløbene er tilrettelagt, så elevernes læring og tilgang

Læs mere

Naturfag i spil 23.november Ulla Hjøllund Linderoth

Naturfag i spil 23.november Ulla Hjøllund Linderoth Naturfag i spil 23.november 2016 Ulla Hjøllund Linderoth ul@fvc.dk Xplore på tværs En del af Xplore til Naturfag og Matematik http://ixplore-paa-tvaers.geografforlaget.dk/ Xplore fagsystemer Sammenhængende

Læs mere

FFFO og prøverne. Fra Big bang til moderne menneske i de fællesfaglige fokusområder

FFFO og prøverne. Fra Big bang til moderne menneske i de fællesfaglige fokusområder FFFO og prøverne Fra Big bang til moderne menneske i de fællesfaglige fokusområder Fællesfaglige fokusområder Fagene fysik/kemi, biologi og geografi skal periodevis samarbejde om at gennemføre mindst seks

Læs mere

28-04-2015. Forenklede Fælles Mål for naturfagene. EVA-rapport 2012. Tre overordnede mål med reformen. Parkvejens Skole den 4.

28-04-2015. Forenklede Fælles Mål for naturfagene. EVA-rapport 2012. Tre overordnede mål med reformen. Parkvejens Skole den 4. Forenklede Fælles Mål og årsplanlægning i natur/teknologi men? 1) Hvordan lærer elever bedst muligt? 2) Hvordan lærer elever mest muligt? 3) Hvordan kan elever støttes i deres læring? 4) Hvordan kan elever

Læs mere

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Formålet med faget: Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning i samspil med de

Læs mere

Fællesfaglige fokusområder

Fællesfaglige fokusområder Fællesfaglige fokusområder Mål for workshoppen Bliv dus med de fællesfaglige fokusområder, som læseplanerne for udskolingens naturfag kalder de fælles forløb, der skal være mindst 6 af i løbet af 7.-9.

Læs mere

Fokus på de fire naturfaglige kompetencer

Fokus på de fire naturfaglige kompetencer Fokus på de fire naturfaglige kompetencer Ved planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen frem mod prøven skal de naturfaglige kompetenceområder være i fokus. Nedenfor er beskrevet

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

TVÆRFAGLIGHED I FOLKESKOLEN HVORFOR OG HVORDAN? -OPLÆG TIL KULTURFORANDRING

TVÆRFAGLIGHED I FOLKESKOLEN HVORFOR OG HVORDAN? -OPLÆG TIL KULTURFORANDRING Gør tanke til handling VIA University College TVÆRFAGLIGHED I FOLKESKOLEN HVORFOR OG HVORDAN? -OPLÆG TIL KULTURFORANDRING ULLA HJØLLUND LINDEROTH MARTIN KRABBE SILLASEN Big Bang 2017 27. marts 2017 1 HVILKET

Læs mere

Den nye fællesfaglige naturfagsprøve

Den nye fællesfaglige naturfagsprøve Gør tanke til handling VIA University College Den nye fællesfaglige naturfagsprøve Martin Sillasen msil@via.dk 7. august 2016 1 Mål Indblik i forskellige typer af problemstillinger, som eleverne vil kunne

Læs mere

Energiforsyning nu og i fremtiden. Velkommen til Energi og læring - Energitraileren

Energiforsyning nu og i fremtiden. Velkommen til Energi og læring - Energitraileren Til læreren Energi og læring Energiforsyning nu og i fremtiden Udskoling 7. 9. klasse Forord - til læreren Velkommen til Energi og læring - Energitraileren I Energitraileren har vi samlet forskellige materialer,

Læs mere

Vejledning til forsøg med matematisk/naturfaglig projektopgave

Vejledning til forsøg med matematisk/naturfaglig projektopgave Vejledning til forsøg med matematisk/naturfaglig projektopgave 1 Indhold Indledning 3 Projektarbejdsforløbet 4 Valg af overordnede naturfagsområder 5 Vejledning af eleverne 6 Formulering af problemstillinger

Læs mere

Kompetencemål for Fysik/kemi

Kompetencemål for Fysik/kemi Kompetencemål for Fysik/kemi Undervisningsfaget fysik/kemi relaterer det faglige og fagdidaktiske stof til elevernes læring i skolefaget, herunder udviklingen af elevernes naturfaglige kompetencer og deres

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN

LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN - VANDFORSYNING PÅ FREDERIKSBERG vejret grundvand vandværket havet renseanlægget hjemmet Frederiksberg Forsyning og Cisternerne VANDETS VEJ GENNEM

Læs mere

Til læreren. Energi og læring. Klog på energien begrib begreberne. Udskoling klasse

Til læreren. Energi og læring. Klog på energien begrib begreberne. Udskoling klasse Til læreren Energi og læring Klog på energien begrib begreberne Udskoling 7. 9. klasse Til læreren Velkommen til Energi og læring - Energitraileren I Energitraileren har vi samlet forskellige materialer,

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan formulere en

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan formulere en FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan formulere en 1. Eleven formulerer og belyser en problemstilling, der tager udgangspunkt problemstilling

Læs mere

Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed

Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed Se også listen med "idéer og links til energiundervisnng" via ESCO-fanebladet på Intra. Fælles Mål n/t efter 2.klasse Teknologi og ressourcer i hverdagen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2016

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2016 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2016 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget fysik/kemi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at videreudvikle undervisningen

Læs mere

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College Create a difference VIA University College Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler Naturfagskonference Naturfag i spil Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve 23. november

Læs mere

Carbons kredsløb. modelleringskompetencen som udgangspunkt for et fællesfagligt forløb

Carbons kredsløb. modelleringskompetencen som udgangspunkt for et fællesfagligt forløb Carbons kredsløb modelleringskompetencen som udgangspunkt for et fællesfagligt forløb Workshop D Carbons kredsløb er en central model, når elever skal forstå og forholde sig til Den enkeltes og samfundets

Læs mere

Forenklede Fælles Mål. Bjerringbro d. 26. november 2014

Forenklede Fælles Mål. Bjerringbro d. 26. november 2014 Forenklede Fælles Mål Bjerringbro d. 26. november 2014 Folkeskolereformens tre mål 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygjge, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleven kan analysere dele af stofkredsløb Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen Eleven kan

Læs mere

Lærervejledning. Vandets vej. - for 7. klasserne i Varde Kommune.

Lærervejledning. Vandets vej. - for 7. klasserne i Varde Kommune. Lærervejledning Vandets vej - for 7. klasserne i Varde Kommune. Efterår 2016 Vandets vej Denne lærervejledning er tiltænkt som en støtte til dig, der har ansvaret for 7. klassernes deltagelse i DIN Forsynings

Læs mere

Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold

Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Udvalgte videns- og færdighedsmål for arbejde med fokusområdet Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan Alle de naturfaglige mål, der er fælles for naturfagene på 7.-9. klassetrin Naturfaglige

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget fysik/kemi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at videreudvikle undervisningen

Læs mere

Sådan gør du - fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. BIG BANG 2016 Side 1

Sådan gør du - fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. BIG BANG 2016 Side 1 Sådan gør du - fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi BIG BANG 2016 Side 1 Mål for dagen Opnå overblik over forløbet i den fælles prøve Blive klædt på til at formulere naturfaglige problemstillinger

Læs mere

Kompetencemål for Geografi

Kompetencemål for Geografi Kompetencemål for Geografi Geografi omhandler samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers

Læs mere

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten: Besøg DOLL s lyslaboratorier i Hersted Industripark Fag Klassetrin Natur/teknologi/Biologi/Geografi/Fysik-kemi Mellemtrin og udskoling Varighed

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum

Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Sommeruni 2015 dag 2 Den åbne skole varieret undervisning gennem tværfagligt samarbejde med Arbejdermuseet og Statens Naturhistoriske Museum Ane Riis Svendsen, Sara Tougaard, Susanne Arne-Hansen Mål for

Læs mere

Pædagogisk ledelse af naturfagsundervisning Når skoleledelsen skal understøtte fællesfaglig naturfagsundervisning og den fælles prøve.

Pædagogisk ledelse af naturfagsundervisning Når skoleledelsen skal understøtte fællesfaglig naturfagsundervisning og den fælles prøve. Pædagogisk ledelse af naturfagsundervisning Når skoleledelsen skal understøtte fællesfaglig naturfagsundervisning og den fælles prøve. Skolemessen, Aarhus, torsdag d. 14 april 2016 Robinson, om pædagogisk

Læs mere

Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER

Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER Få styr på TEKNOLOGIENS BETYDNING FOR MENNESKER Kursusbeskrivelse Fra skoleåret 2016-17 skal man i naturfagene på 7. 9. klassetrin samarbejde om mindst seks fællesfaglige fokusområder. Samtidig indføres

Læs mere

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl.

DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. DRIKKEVANDSFORSYNINGER FOR FREMTIDIGE GENERATIONER, 7.-9.kl. BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Økosystemer Eleven bliver bevidst om drikkevandets 1. Eleven kender definitionen

Læs mere

Få styr på UNIVERSET OG JORDENS DANNELSE OG OPSTÅEN

Få styr på UNIVERSET OG JORDENS DANNELSE OG OPSTÅEN Få styr på UNIVERSET OG JORDENS DANNELSE OG OPSTÅEN Kursusbeskrivelse Fra skoleåret 2016-17 skal man i naturfagene på 7. 9. klassetrin samarbejde om mindst seks fællesfaglige fokusområder. Samtidig indføres

Læs mere

Få styr på DEN ENKELTE OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER

Få styr på DEN ENKELTE OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER Få styr på DEN ENKELTE OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER Kursusbeskrivelse Fra skoleåret 2016-17 skal man i naturfagene på 7. 9. klassetrin samarbejde om mindst seks fællesfaglige fokusområder. Samtidig

Læs mere

Velkommen til regional workshop på Sjælland i projekt

Velkommen til regional workshop på Sjælland i projekt Velkommen til regional workshop på Sjælland i projekt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling? UBU er undervisning, der udvikler handlekompetence, viden og engagement hos børn og unge, der gør dem i stand

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi Oplæg på Big Bang konferencen 2016

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi Oplæg på Big Bang konferencen 2016 Fælles Prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Oplæg på Big Bang konferencen 2016 Aarhus den 10. marts 2016 Formål at få overblik over prøveforløbet og formalia vedr. den fælles prøve i fysik/ kemi, biologi

Læs mere

Lærervejledning. Genbrugskørekortet for 4. klasserne i Varde Kommune

Lærervejledning. Genbrugskørekortet for 4. klasserne i Varde Kommune Lærervejledning Genbrugskørekortet for 4. klasserne i Varde Kommune Foråret 2017 Genbrugskørekortet Denne lærervejledning er tiltænkt som en støtte til dig, der har ansvaret for 4. klassernes deltagelse

Læs mere

Generel vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

Generel vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Generel vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Eleverne prøves i de naturfaglige

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens Eleven kan

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning

På kant med EU. Mennesker på flugt - lærervejledning Mennesker på flugt - lærervejledning På kant med EU Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Energi nok til alle, 7.-9.kl.

Energi nok til alle, 7.-9.kl. Energi nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan begrunde, at Verdens 1. Eleven argumenterer for, at Eleven kan undersøge enkle

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Naturfag. Fælles Prøve WEBINAR OM PRØVERNE I NATURFAG I 9. KLASSE

Naturfag. Fælles Prøve WEBINAR OM PRØVERNE I NATURFAG I 9. KLASSE Fælles Prøve WEBINAR OM PRØVERNE I NATURFAG I 9. KLASSE Webinar som deltager Både computer/tablet/telefon er mulig Husk at kontroller lyd (brug evt. headset) Du/I kan kun skrive (i chat) Video af webinar

Læs mere

Lav jeres egne samtalekort

Lav jeres egne samtalekort Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk og Natur/teknologi i 1.-4. klasse. 1.-2. klasse kan bruge samtalekortene sammen i klassen i stedet for at gennemføre cafémetoden, som eleverne skal være lidt ældre for at

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Energiomdannelse og energiproduktion Fjernvarme Skolerejse

Energiomdannelse og energiproduktion Fjernvarme Skolerejse 9 klasse Geografi Fysik/kemi Biologi 33-34 Arbejde med Fysikpakken til EV3 (,4,0) 33-41 (37,5 time,50 lek) Klassen bruger 1 uge på skolerejse, naturfagene medgår kun begrænset, evt. i større grad, hvis

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning

På kant med EU. EU Et marked uden grænser - lærervejledning På kant med EU EU Et marked uden grænser - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

BIOLOGI. Strålings indvirkning på organismers levevilkår. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Strålings indvirkning på organismers levevilkår. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Elevene skal opnå viden om forskellige 1. Eleven kan nævne forskellige Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

A Trip Around the USA

A Trip Around the USA A Trip Around the USA Niveau 6 klasse Varighed 8-12 lektioner Om forløbet Forløbet A Trip Around the USA tager eleverne med på en rejse rundt i USA, hvor de får et indblik i landets opbygning, geografien

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE PRODUKTION

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE PRODUKTION CASE FÆLLESLIGT FOKUSOMRÅDE I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE PRODUKTION MADSPILD I KØKKENET OG DERHJEMME Fællesfagligt fokusområde i naturfag Formålet med forløb i de fællesfaglige forløb i naturfag er at give

Læs mere

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Kompetencemål Natur/teknologi Kompetenceområde Undersøgelse gennemføre enkle på baggrund af egne forventninger designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse Modellering anvende med stigende abstraktionsgrad

Læs mere

Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by

Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Lærervejledning til 7.-10. klasse Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Gennem Skolen ta r Skraldets forløb Affaldsudfordringen

Læs mere

FÆLLES MÅL. Fokusområder i folkeskolen

FÆLLES MÅL. Fokusområder i folkeskolen Der tages udgangspunkt i de nye forenklede Fælles Mål for børnehaveklassen til 0. klasse, som trådte i kraft i august 0. Undervisningsmaterialet berører, som nævnt i lærervejledningen, fagene: Natur og

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

GENNEM. viden oplevelse. UNDERVISNINGSTILBUD klasse. vand

GENNEM. viden oplevelse. UNDERVISNINGSTILBUD klasse. vand GENNEM viden oplevelse r UNDERVISNINGSTILBUD 0.-10. klasse Faglighed og mo tivation i autentiske lærin gsmiljøer vand mærk! lugt! smag! Undervisningen understøtter folkeskolens Forenklede Fælles Mål. Alle

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi

Fælles Prøve. i fysik/kemi, biologi og geografi Fælles Prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Naturfag i spil den 23. november 2016 Prøver i naturfagene 9. klasse (FP9) 1. Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi indføres som obligatorisk

Læs mere

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe enkle modeller

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe enkle modeller Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Undersøgelse udføre enkle på baggrund af egne og andres spørgsmål enkle på baggrund af egne forventninger designe

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Globalisering Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens forbrugsvares vej

Læs mere

Besøgsprogram. Opgaver

Besøgsprogram. Opgaver Fra Affald til Energi, er et supplement til undervisningen i emnerne affald, ressourcer, miljø og energi. ARC lægger vægt på at gå i dialog med eleverne, og gennem handson oplevelser at give dem en forståelse

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

- En lærervejledning om et læringsforløb over 4 dobbeltlektioner:

- En lærervejledning om et læringsforløb over 4 dobbeltlektioner: - En lærervejledning om et læringsforløb over 4 dobbeltlektioner: 1. Find viden om spildevand 2. Forsøg med spildevand 3. Besøg på Fornæs Renseanlæg 4. Refleksion, evaluering, kahootquiz og fremlæggelse

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

Dong: Studstrupværket. Tandergaard/ LRØ: biogasanlæg. Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse. og Erhverv. Uddannelse: Midtbyskolen.

Dong: Studstrupværket. Tandergaard/ LRØ: biogasanlæg. Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse. og Erhverv. Uddannelse: Midtbyskolen. Dong: Studstrupværket og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse Uddannelse: Midtbyskolen Skolegade 8700 Horsens midtbyskolen@horsens.dk VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4

Læs mere

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER

Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER Et tværfagligt undervisningsforløb i fysik, matematik, geografi og biologi. SOLFANGER SOLFANGER - MILJØ I år har Danmarks Naturfredningsforening lavet en top 10 liste over affald fundet I naturen Dåser

Læs mere

Energi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner

Energi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner Energi Niveau: 8. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: I forløbet Energi arbejdes med de grundlæggende energibegreber, der er baggrundsviden for arbejdet med forløbet Energiteknologi. Forløbet består

Læs mere

Åben skole tilbud om Bæredygtigt design og miljøansvarligt tøjforbrug

Åben skole tilbud om Bæredygtigt design og miljøansvarligt tøjforbrug 1 Åben skole tilbud om Bæredygtigt design og miljøansvarligt tøjforbrug LTU Lyngby-Taarbæk Kommunes Ungdomsskole tilbyder et forløb om Bæredygtigt design og miljøansvarligt tøjforbrug til alle 6.-9. klasser

Læs mere

MaxiMat det digitale matematiksystem

MaxiMat det digitale matematiksystem MaxiMat det digitale matematiksystem 0.-10. klasse 4. og 7. er udkommet 1., 5. og 8. klasse er klar til skolestart 2014 MaxiMat er et fleksibelt digitalt matematiksystem, der fuldt udbygget indeholder

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Biologi Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) August- September Ernæring og livets kemi Fedtstoffer Stofskifte Ernæring Madpyramid en Modellering anvende og vurdere

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Erfaringer Projektet Projektet 3. årigt forløb med start

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2016

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2016 UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2016 Undervisningen følger Forenklede Fællesmål for undervisningen i faget geografi. Formål Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige

Læs mere

UNDERVISNING I ENERGIFORBRUG OG ENERGIFORSYNING. To naturfaglige undervisningsforløb til 8. klasse. Center for Undervisningsmidler Bornholm

UNDERVISNING I ENERGIFORBRUG OG ENERGIFORSYNING. To naturfaglige undervisningsforløb til 8. klasse. Center for Undervisningsmidler Bornholm UNDERVISNING I virkeligheden ENERGIFORBRUG OG ENERGIFORSYNING To naturfaglige undervisningsforløb til 8. klasse Center for Undervisningsmidler Bornholm Denne folder er udgivet af CFU Bornholm, Professionshøjskolen

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Årsplan for Naturfag i overbygningen.

Årsplan for Naturfag i overbygningen. Årsplan for Naturfag i overbygningen. Den fælles naturfagsprøve i 9. klasse en realitet. Det betyder, at biologi, geografi og fysik-kemi har en fælles årsplan. Årsplanen indeholde 4 områder som eleverne

Læs mere

Lærervejledning til Strømsvigt. Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet

Lærervejledning til Strømsvigt. Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet Lærervejledning til Strømsvigt Et interaktivt undervisningsforløb om elektricitet El-Fagets Uddannelsesnævn I/S 2003 Forord Det interaktive El-kørekort tager afsæt i den praktiske udgave af El-kørekortet,

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Fælles naturfag. Ofte hørte udsagn vedr. fællesfaglige projektforløb. Projektforløb nødvendig høj grad af støtte

Fælles naturfag. Ofte hørte udsagn vedr. fællesfaglige projektforløb. Projektforløb nødvendig høj grad af støtte Fælles naturfag Oplæg STUDIETUR TIL NATURFAGSENTERET I OSLO v/ Mads Joakim Sørensen, læringskonsulent naturfag BIOLOGFORBUNDET, DANMARKS FYSIK- OG KEMILÆRERFORENING OG GEOGRAFFORBUNDET Læringskonsulent

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere