Referat fra landskonference I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra landskonference I - 2013"

Transkript

1 Referat fra landskonference I Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen. Konstituering 1. Valg af ordstyrere og sekretærer: Signe Lund Christensen, Regen, og Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke, blev valgt til ordstyrere. Gitte Elleby Jørgensen, BaptistKirken og Anita Lindholst, Aarhus, blev valgt til sekretærer. 2. Valg af stemmetællere: Ulla Holm, BaptistKirken, Torsten Wendel-Hansen, Odense, Jan Christensen, Sæby, Christian Bylund, BBU, Kirsten Bøgsted, DBSU, John Larsen, Bethelkirken, blev valgt 3. Fortegnelse over stemmeberettigede: 137 stemmeberettigede fra 42 menigheder og fem organisationer samt fem fra ledelsen 4. Forelæggelse af dagsorden Ordstyrernes første opgave er at konstatere, at mødet er lovligt indkaldt i hht. Forretningsordenen, ( 1.4) og at vi derfor er beslutningsdygtige. Alle menigheder har den 15. maj 2013 modtaget en direkte indkaldelse i menighedsforsendelsen. Program (dagsorden) og forberedelsesmateriale er udsendt den 12. juni 2013, hvilket er hhv. 2 og 1 måned før LKs afholdelse og opfylder delvis reglerne for indkaldelse. (forr.orden 1.4 og1.5.) 1.4 siger også, at indkaldelsen skal ske i Baptistkirkens Nyhedsbrev. Dette er ikke sket. Datoerne for sommerstævnet er nævnt adskillige gange i nyhedsbrevet, men en direkte indkaldelse mangler. Sket er sket, og ordstyrernes forslag er at spørge LK om at erklære LK for beslutningsdygtig og lovlig under de givne forhold. Alle stemmeberettigede må antages at have fået indkaldelsen rettidigt i menighedsforsendelsen. Som ordstyrere vil vi tillade os at kalde den manglende indkaldelse for uvæsentlig for de beslutninger, som LK skal tage. Ingen kommentarer fra salen. Forslaget under pkt er iht. forretningsordenen pkt. 5.2 indsendt for sent. Forslagsstillerne, Midtsjællands menighed, trak herefter forslaget, og stillede i stedet et skriftligt ændringsforslag til ledelsens forslag Ang. punkt 10: Valg. Forslag til kandidater var i flere tilfælde indkommet efter fristen i forretningsordenens punkt 6.2. Derfor trådte punkt 6.3 i kraft. Valg til formand: Bent Hylleberg (foreslået af Lyngby menighed) Claus Mester-Christensen (foreslået af Oure menighed). Den af dem, der ikke ville blive valgt til formand var villig til at opstille til ledelsen. Valg til ledelsen: Svend Eli Jensen (foreslået af Tølløse menighed) Lotte Holm Boeriis (forslået af Hjørring menighed) Kandidaterne præsenteredes for forsamlingen. Dagsordenen blev herefter vedtaget. Beretninger 5. Formandens beretning v. Mogens Andersen Hans barndom havde været et mareridt. Omsorgssvigt, forældre på stoffer. Så blev han selv afhængig af stoffer og det førte kriminalitet med sig, så han røg ind og ud af fængslerne. Og nu sad Johnny så i en isolationscelle i et fængsel i Finland. Han havde godt set, at der på bordet i hjørnet lå en bibel. Længe havde han undgået den, for med det liv han havde levet, følte han ikke trang til at blive konfronteret med flere fordømmelser. Alligevel tog han - 1 -

2 en dag fat i bogen og begyndte at læse. Her mødte han for første gang i sit liv et budskab om, at han var elsket. Elsket ubetinget. Det var så overrumplende for ham, at han ikke kunne slippe bogen igen. Han læste og læste. Bag i bibelen, som var placeret af Gideonitterne i Finland, var der en opskrift på, hvordan man kan modtage Jesus Kristus som sin personlige Frelser. Den fulgte han. Nu havde han så afsonet sin straf, var kommet ud af fængslet og havde påbegyndt et helt nyt liv, havde påbegyndt en præsteuddannelse, og sad og fortalte Ellen, som jeg arbejder sammen med i en Gideonitgruppe i Odense, om sit liv. De var begge med på en nordisk konference i Sverige for kristeligt arbejde blandt blinde. Johnny var med som personlig hjælper for en blind. Det er nu et par år siden, og Ellen har mødt manden et par gange siden. Han er nu færdig med at uddanne sig til præst, og han er stadig strålende lykkelig over sin nye tilværelse. Guds ord har en livsforvandlende kraft i sig. Det er det, der er grundlaget for vore menigheder og vort kirkesamfund, og for os som kristne. Det er godt at blive mindet om, at Guds ord kan tale til mennesker ved Helligåndens kraft, helt uden hjælp fra os kristne. Sidste efterår var ledelsen på Willow Creek, Global Leadership Summit - en verdensomspændende lederkonference, hvor mange af jer menigheder også deltog. Et af foredragene handlede om Verdens håb. Bill Hybels fortalte, hvordan han i sin ungdom havde været medlem af en menighed, som han betegnede som håbløs. Den afgik også senere ved en stille død. Men på universitetet mødte han en professor, der fortalte om den første menighed, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger kap. 2. Hvordan der var et helt fantastisk fællesskab, som fik andre mennesker til at søge hen til menigheden for at se, hvad der skete. Og menigheden voksede dag efter dag. Professoren spurgte studenterne: Er Gud stadig den samme i dag? Har Helligånden stadig den samme kraft, og frelser og genopretter Jesus stadig mennesker, og kan skriften stadig trænge gennem menneskehjerter og forvandle dem? Hvis det er tilfældet, hvorfor er der så ikke nogen af jer, der opgiver jeres nuværende karriereplaner og skaber sådan en kirke? Det spørgsmål kunne Bill Hybels ikke ryste af sig. Efter ugers overvejelser og kampe opgav han sin planlagte karriere, der indbefattede en overtagelse af faderens firma. Forlod venner og familie og flyttede til Chicago, hvor han blev hovedkraften i en af verdens største megakirker, og han er far til udtalelsen: Den lokale kirke er verdens håb. Hvis I ikke allerede har set dette gribende foredrag i jeres menighed, så gør det. Få nøglen til det hos Gitte på Sekretariatet. Den lokale menighed er verdens håb. Hvis det er rigtigt, så kan vi vel ikke tænke os nogen bedre, og vigtigere opgave end at gå ud og fortælle vores by om, hvad det er Jesus har gjort for os mennesker og række ud til mennesker, der er i nød. BaptistKirken er et synligt fællesskab af levende menigheder. Sådan står der i den første del af vores vision. Hvad vil det sige at være en synlig og levende menighed? Ja det er vel en menighed bestående af mennesker, der lever efter Jesu bud og arbejder på at opfylde missionsbefalingen. Hele loven og alle profetier er koncentreret i to opgaver, siger Jesus. Elsk herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind og elsk din næste som dig selv. Det vil sige, at vi skal koncentrere os om at tilbede, ophøje og lovprise Gud og elske vores næste ved at række ud til mennesker og hjælpe dem med deres følelsesmæssige, fysiske og åndelige behov. En sådan menighed et godt sted at være, og den vil tiltrække mennesker, også i Vi er ambassadører for Kristus, så det er vores opgave som kristne at dele Evangeliet hvor som helst, vi befinder os, ja ud over hele jorden. Det er snart 175 år siden, vi begyndte på den opgave. Til næste år skal vi fejre denne milepæl. Og der er meget at glæde sig over. Tænk på arbejdet i Rwanda og Burundi, som vi har været med til at etablere, og som i dag tæller omkring baptister i de to små lande. Og det vokser fortsat. Og menighederne her i Danmark har mange steder haft stor indflydelse på lokalområdet og har gjort en stor forskel for mange mennesker, når de gennem menighedens forkyndelse har mødt Jesus Kristus og er blevet hans efterfølgere. For lidt siden kunne vi igen glæde os over en række mennesker, der i det sidste års tid har tilsluttet sig en af vore menigheder gennem dåb eller bekendelse. Guds ord er stadig virksomt i blandt os og har stadig en livsforvandlende kraft. Når vi ser, hvad der sker rundt omkring i vore menigheder, kan vi glæde os over, at de betyder nyt liv og håb for mange mennesker. De mange migranter, der er kommet til vort land og som har dannet egne menigheder eller har tilsluttet sig danske menigheder, er en stor gave til vort kirkesamfund. Nogle er endda kommet fra de lande, som vi i sin tid sendte missionærer til, og de hjælper nu os med at missionere her i Danmark. Hvis vi kan finde den rette måde, hvorpå vi kan samarbejde med migranterne, bliver det til stor velsignelse for os alle. Men der er også mørke skyer på himlen. Lad mig her blot nævne tre områder, som er problematiske: For det første: Vi fylder mindre og mindre i det danske landskab. I 1864 var der 1000 danskere pr. baptist. I 1939 var der kun 600 danskere pr. baptist, men i dag er der mere end 1000 danskere pr. baptist. Så vi fylder ikke så meget som tidligere her i landet. Vi mister terræn

3 For det andet: I flere af vore etnisk danske menigheder er kræfterne ved at slippe op, sådan som det desværre skete i Falsters menighed. Disse to faktorer viser, at vi er en stagnerende kirke, og det er ikke noget sundhedstegn. En tredje alvorlig situation er vores forskellige tolkninger af Guds ord. Det blev meget synligt, da vi sidste efterår havde debatten om vielse af homoseksuelle. Vi har vel altid vidst, at der er en meget stor bredde i vort kirkesamfund hvad angår bibelsyn og menighedsliv. Sådan har det altid været. Men jeg synes, at debatten afslørede, at afstanden er så stor, at der er behov for i nær fremtid at tage en dybere debat om, hvilket grundlag vi bygger vores tro på som danske baptister. Hvordan vi skal læse Bibelen, og hvor langt vi mener, vi kan gå i retning af at tilpasse det, der står i Bibelen, til vort sekulariserede samfund, hvis Bibelen stadig skal være Guds ord. Den snak er vigtig og vanskelig, men hvis vi ikke er fælles om kernen i den kristne tro, hvad skal vi så være fælles om? For et par måneder siden var jeg til repræsentantskabsmøde i KIT, som vi jo er medlemmer af. Vi var tre baptister til stede sammen med repræsentanter fra bestyrelsen og de andre medlemskirker. Vi drøftede forskellige problemstillinger omkring driften af KIT. Efter mødet sagde Tonny Jacobsen fra Pinsekirken, som jeg fulgtes med: Hvor er det dejligt at være sammen med jer baptister. Man er altid sikker på, at der sker noget og at reglerne bliver overholdt. I har meget mere fokus på den slags ting, end vi har Og det er jo ikke helt forkert. Vi er gode til at organisere og alt, hvad der følger med dette. Men jeg har efterfølgende tænkt meget over, om vi prioriterer det organisatoriske så højt, at vores vigtigste opgave, at nå vore medmennesker med evangeliet, nedprioriteres. Den lokale menighed er verdens håb. Vi har i de sidste par år set og hørt mange gode eksempler på, at vore menigheder har givet nyt håb til mennesker gennem forskelligt arbejde for udsatte mennesker i vort land. Alpha kurser i fængsler nødherberg i Kristuskirken julepakker i Roskilde muffins for nybagte mødre Café værestedet i Citykirken Åben kirke for migranter osv. Gode eksempler på, at menigheden gør en forskel for mennesker, der virkelig har brug for det. Kom nu videre! Sådan lyder jubilæums slogannet. Kom nu videre. Jeg kan også spørge, hvad er din menigheds missionsprojekt til næste år? For det har I vel overvejet allerede? Tænk, hvis alle vore menigheder beslutter sig for at sætte fuldt fokus på at gøre en forskel i den by, hvor vi lever. En forskel, der giver genlyd i byen, fordi den er med til at hjælpe mennesker, der har brug for det. Tænk, hvis vi kan sætte 54 projekter i søen og gennemføre dem i jubilæumsåret, eventuelt med hjælp fra International Commission. Hvor ville jeg ønske for os, at jubilæumsåret bliver en ny begyndelse for os som kirke, menigheder og enkeltpersoner. En ny begyndelse, der gør menigheden til nyt håb for byen. Lad mig slutte med at citere et par vers fra en salme af Inge Tranholm-Mikkelsen: Væk liv i kirkens gamle hus, Tænd ild med Helligåndens sus, Og lad ved fællesskabets bånd Os knyttes sammen, hånd i hånd. Gud! Giv os mod og ny vision Til trygt at gå i din mission, Fordi alt ondt og tungt til trods Vi ved, du altid er hos os. 6. Forelæggelse af BaptistKirkens årsberetning 2012/2013 til godkendelse. Der var følgende kommentarer: Mogens Andersen: Domænet har ligget i dvale, siden det blev oprettet. Henrik Andersen, Bethelkirken, har lavet et forslag til, hvordan domænet evt. kan bruges fremover. Karin Christiansen, Ingstrup, takkede ledelsen for den vellykkede afslutning på sagen om aflevering af kirkebøgerne. Spejderchef Niels Dam, DBS, tilbød hjælp til at oprette nye spejderkredse. Karin Christiansen: Glæder sig over, at Tjeneste- og Uddannelsesudvalget arbejder så ihærdigt med at udruste nye menighedsarbejdere. Det er vigtigt, hvordan menighederne tackler ansættelsessituationen. Vi skal dygtiggøres til at være arbejdsgivere. Beretningen 2012/13 godkendtes herefter ved håndsoprækning. Claus Mester-Christensen takkede den afgående formand Mogens Andersen for arbejdsindsatsen de seneste fire år. Mogens Andersen takkede efterfølgende for tilliden og sendte en kærlig hilsen og tak til sin fru Lise

4 Regnskab og Budget 7. Forelæggelse af BaptistKirkens reviderede årsrapport med status til godkendelse Ulla Holm forelagde årsrapporten: Der er overskud på basisregnskabet, økonomien er stabil, likviditeten er god takket være overskud i 2012 og årene før og egenkapitalen er øget en smule. Indtægterne: I basisregnskabet ligger menigheds- og projektbidrag lidt under budgettet, men Tipsmidlerne ligger over budget og desuden har vi en positiv kursregulering på vores værdipapirer. I alt ligger vi ca kr. over budgettet. Projektregnskabet balancerer også tæt på det budgetterede med indtægter i alt på næsten 3 mio. kr. Årets samlede indtægter ligger lige over 8 mio. kr., heraf næsten 3 mio. fra menighederne. Bidrag fra private beløber sig til god 2,1 mio. kr., og andre indtægter - især tipsmidler, renteindtægter og projektbidrag - udgør 1,3 mio. kr. Indbetalingerne fra menighederne til projekter er faldet de sidste par år, hvilket formentlig skyldes, at flere og flere menigheder har egne, større projekter. Udgifterne: Basisomkostningerne udgør knap 2,5 mio. kr., hvilket er lavere end budgetteret, da der er forbrugt under budget på alle poster. Den største post er lønudgifterne, fulgt af administration og Sekretariat. Der er brugt kr. til børneprojekterne i Burundi og Rwanda og kr. til baptist.dk. De samlede omkostninger beløber sig til 7,6 mio. kr. - heraf 5,1 mio. kr. til egne og eksterne projekter. Overskuddet i 2012 beløber sig til kr. Balancen: De væsentligste aktivposter er: tilgodehavender og forudbetalinger der udgør næsten kr., værdipapirer for 9,7 mio. kr. og likvide midler på 4,5 mio. kr. Passiverne udgør 2,1 mio. kr., der er projektmidler fra Danida og CISU, 1,1 mio. tilhører vores egne projekter og 1,3 mio. er hensat til Prædikanternes Hjælpefond. Endelig udgør egenkapitalen 10,1 mio. kr. Der var ingen spørgsmål til forelæggelsen og årsrapporten blev herefter godkendt. 8. Vedtagelse af budget for året 2014 Behandles på landskonference II. Forslag fra ledelsen og fra menigheder 9. Forslag: 9.1 Forslag til placering af stævne 2014: Ledelsens forslag vedrørende af sommerstævnets placering i 2014 m.m. Andreas Højmark Andersen kommenterede: Tak til alle, som har medvirket til stævnerne siden år Der står ikke nogen steder, at Landskonferencen skal godkende, hvor sommerstævnerne skal placeres, kun hvor Landskonferencer placeres. Ledelsen ønsker imidlertid, at fremtidige beslutninger drøftes og godkendes af Landskonferencen, men vi kan ikke tage stilling, før denne uge er omme. Derfor foreslår vi, at forslaget drøftes i menighederne, og at der foretages en bindende afstemning i august måned. Vi udsender snarest et oplæg til dette, og tre stemmer fra hver menighed indsendes derefter hurtigst muligt. Der er flere forskellige valgmuligheder. Uanset udfaldet, opfordres menighederne til bakke op om beslutningen. Drøftelse og afstemning: Bemærkninger fra deltagere og menigheder: - Vi kan ikke nå en grundig og fair drøftelse i menighederne her midt i en ferietid. Sæbys forslag lægger op til en vedtagelse af placering (i Mariager) af LK 1 + Sommerstævne 2014, og at vi her efter tager stilling til den fremtidige placering. - Hvis vi i 2014 skal afholde vores eget BiD stævne, kommer det til at koste på kvaliteten. Vi skal finde nye teams til alle opgaver. BBU tror på samarbejde. - Samarbejdet med DDM har store kvaliteter især for børn og unge. Har været glad for at se nye ansigter, der bor tættere på stævneadressen Lindenborg - Det er vigtigt, at man kan komme i gang med planlægningen så tidligt, som muligt. Vi savner migrantmenighederne. Hvordan kommer vi i gang med at inddrage vores internationale baptister? Vi kunne godt benytte Tølløseskolerne noget mere. - Er fem uger tilstrækkelig betænkningstid? Er der tale om en tendensafstemning, som ledelsen vil have, og hvad gør man med en uklar tendens? - 4 -

5 - Samarbejdet med Missionsforbundet skal prioriteres. - Der er rigtig mange kristne stævner i Jylland. Er det ikke rimeligt, at der også afholdes et kristent stævne på Sjælland? - Jeg har i mange år arbejdet med børnene, og det stævne, vi i år og sidste år skabte i fællesskab med Missionsforbundet har været utrolig fint. Det er en voksenting, hvor vi skal være, mener børnene. - Det har hidtil altid været en stor økonomisk byrde for bornholmerne at rejse på Sommerstævne i Mariager. Bornholms menighed har et fint samarbejde med Missionsforbundet om børnearbejdet. Fællesskabet vil udbygges yderligere. - Hvad med alle de baptister, som ikke er til stede i år? Hvordan får vi dem ind i fællesskabet igen? - Uanset hvilken løsning, vi vælger, kan vi så være sikre på, at Missionsforbundet vil være med? - Kan vi ikke bare vedtage, at LK altid afholdes i forbindelse med årets sommerstævne? Bethelkirken er villig til at stemme for en afholdelse skiftevis Jylland/Sjælland hvert andet år. - Samarbejdet med Missionsforbundet er vigtigt! Chin menighederne vil gerne arbejde frem mod at komme på stævnerne måske hvert andet år, men vi er ikke klar allerede næste år. - Helst ikke skift hvert andet år. Planlægningsgruppen vil gerne bruge erfaringerne fra i år hurtigst muligt. De unge og børnene vil gerne være sammen også næste år. - Vi kan som dette års stævneledelse ikke udtale os om planlægning af stævner på skiftende adresser. Andreas Højmark Andersen: Tak for de konstruktive kommentarer. Vi ved stadig ikke, hvordan Missionsforbundet står. Vi håber på et klart tilsagn angående fremtidigt sted. Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med stort flertal. Forslag er herefter bortfaldet. 9.2 Forslag vedr. anvendelse af overskud 2012: Ledelsens forslag vedrørende satsning på uddannelse og udvikling Forslag fra Midtsjællands menighed vedr. ansættelse af integrationskonsulent Claus Mester-Christensen fremlagde ledelsens forslag. Det er vigtigt, at vi støtter menighedsplantninger og discipelskab. Vi vil gerne have mindst otte menigheder, der de næste to år vil arbejde i læringsnetværk med menighed og lederskab. Det skal en del af de kr. bruges til. Midtsjællands menighed frafaldt deres forslag og stillede flg. ændringsforslag: Overskuddet fra 2012 anvendes til ansættelse af integrationskonsulent hurtigst muligt, og der arbejdes på en permanent ansættelse. Karin Heilesen kommenterede forslaget med at oplæse slutningen af Gilberts evaluering af hans ansættelse i 2012 (se bilag). Drøftelse og afstemning: Der blev udtrykt betænkelighed over den økonomiske forpligtelse ved en formel ansættelse. En menighed udtrykte sympati med ledelsens forslag, da de skal med i læringsnetværket til efteråret, men de rejser selv penge til det. Vi er det kirkesamfund i Danmark, der har det bredeste udvalg af nationaliteter. Den udfordring er stor, så derfor støttes Midtsjællands menigheds forslag. Ansættelse af en integrationskonsulent blev støttet, men der skal en ordentlig finansieringsmodel til. Afstemning om Midtsjællands ændringsforslag til forslag 9.2.1: 36 for - 72 imod. Afstemning om ledelsens forslag 9.2.1: Vedtaget ved håndsoprækning. 9.3 Forslag fra Ingstrup Baptistmenighed vedrørende ændring af BaptistKirkens logo Ole Skagen, Ingstrup: Vi ønsker, at alle kan være med til at beslutte, om BaptistKirkens logo skal ændres. Søren P. Grarup kommenterede på ledelsens vegne: Vi vil udskrive en logokonkurrence i forbindelse med jubilæumsåret. Designskoler, designere, menigheder, og personer kan indsende forslag, og ledelsen vælger herefter det bedste, som fremlægges for Landskonferencen til vedtagelse. Hvis det ikke får opbakning, har vi stadig Det splintrede kors. Afstemning: Ved håndsoprækning vedtog forsamlingen Ingstrups forslag. Valg 10. Valg: 10.1 Formand for Baptistkirken i Danmark (valgperiode et år) - 5 -

6 Ved afstemningen fik Bent Hylleberg 102 stemmer. Claus Mester Christensen fik 28 stemmer. Der blev desuden afgivet 6 blanke stemmer. Bent var hermed valgt i første valgrunde. Bent Hylleberg takkede for valget: Jeg har aldrig haft en formand i maven og mente, at man burde finde en yngre kandidat. Dette skete først i går. Jeg vil tjene BaptistKirken med hjerte, mund og ånd og arbejde for et samlet kirkesamfund, som jeg har gjort i mange år. Vi skal ikke bruge magtens ånd men åndens magt. I har set, hvad jeg vil prioritere. Jeg beder jer om jeres omsorg og forbøn, men også om kritiske bemærkninger. Jeg slutter med at citere et vers fra sangen Jeg elsker den brogede verden : Kamp må der til, skal livet gro, ej kamp blot for dagligt brød, men kamp for frihed i liv og tro thi evig stilstand er død! 10.2 Tre medlemmer til ledelsen (valgperiode to år/et år) 137 afgav stemmer. Lotte Holm Boeriis fik 115 stemmer og er valgt for to år. Svend Eli Jensen fik 104 stemmer og er valgt for to år. Claus Mester-Christensen fik 78 stemmer og er valgt for et år. Ugyldige stemmer:2 Mogens Andersen takkede de afgående ledelsesmedlemmer Søren P. Grarup og Andreas Højmark for deres arbejde i ledelsen Hele den nyvalgte ledelse og formand fik herefter overrakt en depeche med seks USB-stik med over dokumenter, der fortæller om arbejdet de sidste fire år Godkendelse af Hanne Kiel som redaktør af baptist.dk Mogens Andersen oplæste kommissoriet for redaktør af baptist.dk ang. valg af redaktør. Det er rimeligt, at LK 1 viser, at de støtter Hanne Kiel. Dette skete med stort bifald. Det lød herefter en stor tak til Lasse Åbom for det dygtige arbejde, han har udført gennem årene. Forsamlingen viste ved klapsalver deres påskønnelse. Missionsdrøftelse 11. Hvordan kan vi være missionale i jubilæumsåret? Jubilæumsudvalget indledte med et morsomt situationsspil fra et udvalgsmøde, som det evt. kunne tage sig ud i et festudvalg for et 175 års jubilæum. Derefter fortalte de forsamlingen, hvad de indtil nu har arbejdet med. De har bl.a. fundet jubilæumsårets motto: Kom nu videre! Udvalget har endvidere fået udfærdiget et logo, som blev præsenteret på storskærmene. Udvalget arbejder med forskellige tiltag for de enkelte menigheder, forslag om en jubilæumsindsamling og meget andet. Lørdag den 2. november 2013 arrangeres en inspirationsdag i hhv. Korskirken i Herlev og Bethelkirken i Aalborg. Herefter drøftede landskonferencens deltagere i smågrupper, hvordan jubilæumsårets bedst kunne bruges i missionens tjeneste. Kommende sommerstævne og landskonferencer 12. Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af: - Landskonferencens anden samling 2013: Lørdag 16. november 2013 kl. 10 på Rosborg Gymnasium, Vejle. Vedtaget ved håndsoprækning - Landskonferencens første samling 2014 (tid og sted fastlægges på Landskonference ) - Sommerstævnet i 2014 foreslås afholdt i uge 30 (Vedr. sted se pkt. 9.1.) Vedtaget ved håndsoprækning 13. Eventuelt Emil Lauge Ibsen: BAM inviterer til 100 års jubilæumsmarkering og paneldebat i forbindelse med generalforsamlingen senere. Niels Dam, DBS: Spejderne er berettigede til momsfritagelse, men det er betinget af en støttegruppe på 100 venner. Derfor opfordres interesserede til at tilslutte sig gruppen. Spejderchefen udtrykte glæde over samværet med ledelsen på de årlige træf på Øksedal. Andreas Højmark Andersen: Hilsen fra BWAs nyligt afholdte ungdomskonference i Singapore. Claus Mester-Christensen: Tak for tilliden til mig i forbindelse med opstillingen til formand for BaptistKirken. Tak især fra min kone fordi jeg ikke blev valgt. Støt op om den nye ledelses arbejde og vær så lidt hurtigere med at komme med forslag til medlemmer i de fremtidige ledelser

7 Finn Basnov: Hilsen fra Moll - en lille baptistmenighed på 7 medlemmer i Skotland. Ulla Kusk: Om sorger og glæder ved at være stævnemaster gæster på stævnet, men knap så mange campinggæster, som budgetteret. Tak fordi vi forhåbentlig kan bruge erfaringer fra dette stævne fremadrettet. Afslutning Mogens Andersen takkede de to ordstyrere for godt udført arbejde. Herefter forbøn for ledelse og ansatte. Lystrup, 23. august 2013 Anita Lindholst, sekretær København, 23. august 2013 Gitte Elleby Jørgensen, sekretær Gærum, 27. august 2013 Ole Broholm Andersen, ordstyrer København, 27. august 2013 Signe Lund Christensen, ordstyrer Tølløse, 27. august 2013 Bent Hylleberg, formand Roskilde, 27. august 2013 Claus Mester-Christensen, næstformand - 7 -

8 Forslag behandlet på landskonferencen Forslag fra ledelsen og fra menigheder 9.1 Forslag vedr. placering af sommerstævnet 2014: Ledelsens forslag vedrørende sommerstævnets placering i 2014 Ledelsen foreslår, at menighederne og landsorganisationerne efter sommerstævnet 2013 skriftligt afgiver en bindende tilkendegivelse vedrørende den geografiske placering af næste års og eventuelt fremtidige sommerstævner. Forslaget indeholder fire valgmuligheder: Sommerstævnerne placeres på Lindenborg i 2014, 2015, og Herefter tages der stilling på ny. Sommerstævnerne skal veksle mellem Lindenborg og Mariager hvert andet år og placeres i Mariager i Sommerstævnet placeres på Lindenborg i Herefter tages der stilling på ny Sommerstævnet placeres i Mariager i Herefter tages der stilling på ny. Stemmesedler (efter samme princip som fordeling af stemmeberettigede til Landskonferencerne) udsendes til menighederne og landsorganisationerne i uge 31 og skal være indsendt til sekretariatet i uge 35. Ledelsen bemyndiges til på baggrund af menighedernes tilkendegivelser straks at iværksætte forberedelse af sommerstævne Resultatet af menighedernes tilkendegivelser forelægges Landskonference II/2013 til bekræftelse. Begrundelse og bemærkninger: Lindenborg er et nyt stævneområde. Der er derfor behov for at foretage en evaluering af sommerstævnets indhold, faciliteter og økonomi, før der tages stilling til placeringen af fremtidige sommerstævner. En sådan evaluering kan bedst foretages i menighederne/organisationerne sammen med de børn, unge og voksne, der har oplevet stævnet i sin helhed Forslag fra Sæby menighed vedr. placering af sommerstævnet i 2014 Missionsstævnet i 2014 finder sted i Mariager, hvor der tages stilling til missionsstævner fremover. 9.2 Forslag vedr. anvendelse af overskud 2012: Ledelsens forslag vedrørende satsning på uddannelse og udvikling Ledelsen foreslår, at der anvendes kr. fra BaptistKirkens overskud i 2012 til følgende formål: kr. overføres til projekt Uddannelsesstøtte kr. overføres til projekt Mission i Danmark Begrundelse: Projekt Uddannelsesstøtte har behov for tilførsel af midler, da behovene overstiger menighedernes bidrag. En væsentlig vision for BaptistKirken er revitalisering af menighederne og plantning af nye menigheder/fællesskaber. I overensstemmelse med samtalerne på de regionale møder ønsker ledelsen at styrke menighedernes missionale udvikling og har sammen med Tjeneste- og Uddannelsesudvalget et håb om, at mindst otte baptistmenigheder indgår i et toårigt forløb i KirkePlanterNet med start ultimo oktober Dertil vil der kunne søges støtte i projekt Mission i Danmark. Der kan også søges til andre projekter, der vil udvikle menigheden missionalt Forslag fra Midtsjællands menighed vedr. ansættelse af integrationskonsulent Overskuddet fra 2012 anvendes til ansættelse af Gilbert Rukundo som integrationskonsulent, hurtigst muligt, og der arbejdes på en permanent ordning/ ansættelse. Begrundelse og bemærkninger: Se Midtsjællands menigheds brev nedenfor. 9.3 Forslag fra Ingstrup Baptistmenighed vedrørende ændring af BaptistKirkens logo BaptistKirkens ledelse har efter indstilling fra Jubilæumsudvalget besluttet, at der udskrives en konkurrence for et nyt logo for BaptistKirken Ingstrup Baptistmenighed har indsendt følgende forslag: Ændring af BaptistKirkens logo kan kun ske efter vedtagelse på en landskonference Valg 10 a. Formand for Baptistkirken i Danmark for en et årig periode På valg er Mogens Andersen. Mogens genopstiller ikke

9 10 b. Tre medlemmer til BaptistKirkens ledelse Ordinære valg valgperioden er to år: På valg er: Søren P Grarup. Søren genopstiller ikke. Claus Mester-Christensen. Claus genopstiller. Ekstraordinært valg for resterende valgperiode et år: Andreas Højmark Andersen ønsker at udtræde af ledelsen. Forslagsbrev fra Midtsjællands Baptistmenighed (pkt ): Dianalund, 29. maj 2013 Forslag til behandling på Landskonference I, 2013 Baptistkirkens regnskab for 2012 blev fremlagt på regionsmøderne, bl.a. Roskilde den 10. april Regnskabet udviser et overskud på godt kr. Midtsjællands Baptistmenighed foreslår at overskuddet anvendes til ansættelse af Gilbert Rukundo som integrationskonsulent i BaptistKirken i Danmark. Gilbert arbejdede som integrationskonsulent i et år. (Oktober 2011 til september 2012). Flere menigheder var gået sammen om at finansiere lønudgiften i samarbejde med BaptistKirken Danmark. Det var håbet at ansættelsen kunne forlænges - men det var desværre ikke muligt. I perioden fik Gilbert oparbejdet et godt samarbejde med migrantmenighederne i Nakskov, Holstebro og Skanderborg. Gilbert er fortsat præst for International Baptistkirke på Amager. Gilbert Rukundo har udarbejdet en beretning der beskriver det arbejde han har udført i det ene år han var ansat. Vi har vedhæftet Gilberts konklusion, som belyser nødvendigheden og vigtigheden af, at han kan fortsætte det arbejde som han er påbegyndt. For fortsat at sikre missionsarbejdet blandt migrantmenighederne i Danmark vil Midtsjællands Baptistmenighed foreslå at overskuddet fra 2012 anvendes til ansættelse af Gilbert Rukundo som integrationskonsulent, hurtigst muligt, og at der arbejdes på en permanent ordning/ ansættelse. Arbejdsbeskrivelse udarbejdes i samarbejde mellem Baptistkirken Danmark og Gilbert Rukundo. På menighedens vegne Karin Heilesen Formand for menighedsrådet Bilag til forslagsbrev fra Midtsjællands menighed: Citat fra Gilbert Rukundos beretning for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012, hvor han var ansat som integrationskonsulent i Baptistkirken i Danmark. "Konklusion Baptistkirken i Danmark har i mange år været meget engageret i International Mission, især i den centrale del af Afrika og Asien. BiD yder stadig en stor indsats, når det gælder International mission. Samtidigt kommer der mange afrikanere og burmesere til Danmark, og de fleste kommer til landet med en kristen baggrund. De er kristne og har behov for at være en del af den kristne familie i deres nye land. Nogle af dem danner deres egne menigheder og andre vælger at tilslutte sig de eksisterende menigheder. Der findes migrantmenigheder der er med i BiD s fællesskab, og andre som har et tæt samarbejder med baptistmenigheder. Jeg tror, at vi kommer til at optage andre migrantmenigheder i BiD fremover. Det er både en velsignelse og en udfordring for BiD. Alle disse menigheder eller grupper kommer med deres egen kirke kultur, som er helt forskellige fra dansk kirkekultur. Migrantmenigheder har noget at bidrage med til et kirkesamfund, men migrantmenighederne har brug for støtte i form af undervisning og rådgivning, hvis de skal fungere optimalt. Jeg vil ikke gøre mig selv til en ekspert på området integration, men jeg tror, at et kirkesamfund som BiD har brug for at have tilknyttet en integrationskonsulent i forhold til afrikanere. Det kan være en fuldtids konsulent som besøger de forskellige grupper eller menigheder permanent i en tre års periode f.eks., eller en på konsulentbasis. Det er op til ledelsen at undersøge behovet og bestemme, hvad der skal gøres. Tænker vi mission i Danmark så er vi nødt til at investere i det. Mission koster penge." - 9 -

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Referat fra BaptistKirken i Danmarks Landskonference 1 Den 20. juli 2015 i Lindenborg.

Referat fra BaptistKirken i Danmarks Landskonference 1 Den 20. juli 2015 i Lindenborg. Referat fra BaptistKirken i Danmarks Landskonference 1 Den 20. juli 2015 i Lindenborg. 1. Valg af ordstyrere og sekretærer Ordstyrere: Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke Pia Duebjerg Andersen, Lyngby

Læs mere

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 Fra Sommerstævnet Morten Kofoed på orlov Ny medarbejder i Odense Kvindenetværket til Burundi Knud Wümpelmann 90 år Grøn Kirke Temadag Gudstjenester 12. august

Læs mere

Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013

Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013 Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013 I alt 183 deltagere i Silkeborg (24), Bindslev (65), Vårst (39), Roskilde (44) og Odense (23) (flere fra ledelsen var gengangere )

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg.

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Indledning og velkomst v Karin Christiansen Karin bød især velkommen til Didi Oprenova fra Bulgarien, som taler til et seminar

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg 1. Konstituering: A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og regnskab. Dirigenterne

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark 2012 International basis og motto KFUMs basis fra 1855 KFUM har til formål at forene unge mænd, som tror på Jesus Kristus som deres Gud og Frelser i overensstemmelse

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

13. årgang - uge 46 - onsdag den 14. november 2012

13. årgang - uge 46 - onsdag den 14. november 2012 13. årgang - uge 46 - onsdag den 14. november 2012 Vægtige emner på LKII Kristen mindfulness Musik- og lyrikgudstjeneste Computere og Bibler Gudstjenester 18. nov. 2012 Gudstjenester 25. nov. 2012 Lørdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. [Nyt Navn] Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer

VEDTÆGTER FOR. [Nyt Navn] Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer VEDTÆGTER FOR [Nyt Navn] Præambel: Forening for selvstændige pentekostale kirker, samt for ledere og missionærer [Nyt navn] er et fællesskab af ledere og et netværk af kirker. Den har sin baggrund i de

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

13. årgang - uge 28 - onsdag den 11. juli 2012

13. årgang - uge 28 - onsdag den 11. juli 2012 13. årgang - uge 28 - onsdag den 11. juli 2012 Stævnets åbning 29. juli Koncerter ved Sommerstævnet Shane Claiborne på stævnet Sidste Nyhedsbrev Sommerlukning Gudstjenester 15. juli 2012 Gudstjenester

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013

14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013 14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013 Andreas stopper i ledelsen Tilmeldinger til stævnet Seminar om børnerettigheder WildCard til sommerstævnet Dødsfald Ansatte på tur Mange baptister til Kirkedage

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012

13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012 13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012 Ny video på hjemmesiden Signe Lund til Burundi Din gave til baptist.dk? Kvinde med glæde! IBTS flytter til Amsterdam Gudstjenester 7. oktober 2012 Gudstjenester

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole Side 1 af 12 Dato 13-07-2009 Vedtægter for den selvejende institution Skovbo Efterskole Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Uddybning af værdigrundlag Retningslinier for valg til bestyrelsen Retningslinier

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

14. årgang - uge 16 - onsdag den 17. april 2013

14. årgang - uge 16 - onsdag den 17. april 2013 14. årgang - uge 16 - onsdag den 17. april 2013 183 til regionale møder BaptistKirkens regnskab 2012 Bustur med ledige pladser Åben kirke i Roskilde Årsmøde på Rebild Efterskole Gudstjenester 21. april

Læs mere

16. årgang - uge 41 - onsdag den 7. oktober 2015

16. årgang - uge 41 - onsdag den 7. oktober 2015 16. årgang - uge 41 - onsdag den 7. oktober 2015 Dagsorden for LK2 Lederkonference 2017 Ledelsen på rundtur Samtale om Bibelen i Aarhus Nødhjælp til Myanmar Bibliodrama! Lederskole i Rwanda En-dagsretræte

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Onsdag kl. 22.00: Karin Rødvig, Ole Lundegaard og Uffe Læssøe med egne og andres sange.

Onsdag kl. 22.00: Karin Rødvig, Ole Lundegaard og Uffe Læssøe med egne og andres sange. BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 25 12. årgang onsdag den 22. juni 2011 Indhold Hanne og Hartvig på vej hjem Kunne du brænde for en ny fælleskirkelig, kristen efteruddannelse af ledere? Sang og musik i de

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Indsamling. på søndag. YouTube. Baptistkirken. fællesskab og. n. Næste års. BaptistKirken. være logo for. Det er ved at gang om året. man måtte have.

Indsamling. på søndag. YouTube. Baptistkirken. fællesskab og. n. Næste års. BaptistKirken. være logo for. Det er ved at gang om året. man måtte have. 15. årgang - uge 36 - onsdag denn 3. september 2014 Indkaldelsee til LK2, 2014 Integrationstemadag i Odense Om forfulgte mindretal i Irak Indsamling på søndag Pilgrimsgudstjeneste Festdag på Lolland Ny

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere