Referat fra landskonference I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra landskonference I - 2013"

Transkript

1 Referat fra landskonference I Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen. Konstituering 1. Valg af ordstyrere og sekretærer: Signe Lund Christensen, Regen, og Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke, blev valgt til ordstyrere. Gitte Elleby Jørgensen, BaptistKirken og Anita Lindholst, Aarhus, blev valgt til sekretærer. 2. Valg af stemmetællere: Ulla Holm, BaptistKirken, Torsten Wendel-Hansen, Odense, Jan Christensen, Sæby, Christian Bylund, BBU, Kirsten Bøgsted, DBSU, John Larsen, Bethelkirken, blev valgt 3. Fortegnelse over stemmeberettigede: 137 stemmeberettigede fra 42 menigheder og fem organisationer samt fem fra ledelsen 4. Forelæggelse af dagsorden Ordstyrernes første opgave er at konstatere, at mødet er lovligt indkaldt i hht. Forretningsordenen, ( 1.4) og at vi derfor er beslutningsdygtige. Alle menigheder har den 15. maj 2013 modtaget en direkte indkaldelse i menighedsforsendelsen. Program (dagsorden) og forberedelsesmateriale er udsendt den 12. juni 2013, hvilket er hhv. 2 og 1 måned før LKs afholdelse og opfylder delvis reglerne for indkaldelse. (forr.orden 1.4 og1.5.) 1.4 siger også, at indkaldelsen skal ske i Baptistkirkens Nyhedsbrev. Dette er ikke sket. Datoerne for sommerstævnet er nævnt adskillige gange i nyhedsbrevet, men en direkte indkaldelse mangler. Sket er sket, og ordstyrernes forslag er at spørge LK om at erklære LK for beslutningsdygtig og lovlig under de givne forhold. Alle stemmeberettigede må antages at have fået indkaldelsen rettidigt i menighedsforsendelsen. Som ordstyrere vil vi tillade os at kalde den manglende indkaldelse for uvæsentlig for de beslutninger, som LK skal tage. Ingen kommentarer fra salen. Forslaget under pkt er iht. forretningsordenen pkt. 5.2 indsendt for sent. Forslagsstillerne, Midtsjællands menighed, trak herefter forslaget, og stillede i stedet et skriftligt ændringsforslag til ledelsens forslag Ang. punkt 10: Valg. Forslag til kandidater var i flere tilfælde indkommet efter fristen i forretningsordenens punkt 6.2. Derfor trådte punkt 6.3 i kraft. Valg til formand: Bent Hylleberg (foreslået af Lyngby menighed) Claus Mester-Christensen (foreslået af Oure menighed). Den af dem, der ikke ville blive valgt til formand var villig til at opstille til ledelsen. Valg til ledelsen: Svend Eli Jensen (foreslået af Tølløse menighed) Lotte Holm Boeriis (forslået af Hjørring menighed) Kandidaterne præsenteredes for forsamlingen. Dagsordenen blev herefter vedtaget. Beretninger 5. Formandens beretning v. Mogens Andersen Hans barndom havde været et mareridt. Omsorgssvigt, forældre på stoffer. Så blev han selv afhængig af stoffer og det førte kriminalitet med sig, så han røg ind og ud af fængslerne. Og nu sad Johnny så i en isolationscelle i et fængsel i Finland. Han havde godt set, at der på bordet i hjørnet lå en bibel. Længe havde han undgået den, for med det liv han havde levet, følte han ikke trang til at blive konfronteret med flere fordømmelser. Alligevel tog han - 1 -

2 en dag fat i bogen og begyndte at læse. Her mødte han for første gang i sit liv et budskab om, at han var elsket. Elsket ubetinget. Det var så overrumplende for ham, at han ikke kunne slippe bogen igen. Han læste og læste. Bag i bibelen, som var placeret af Gideonitterne i Finland, var der en opskrift på, hvordan man kan modtage Jesus Kristus som sin personlige Frelser. Den fulgte han. Nu havde han så afsonet sin straf, var kommet ud af fængslet og havde påbegyndt et helt nyt liv, havde påbegyndt en præsteuddannelse, og sad og fortalte Ellen, som jeg arbejder sammen med i en Gideonitgruppe i Odense, om sit liv. De var begge med på en nordisk konference i Sverige for kristeligt arbejde blandt blinde. Johnny var med som personlig hjælper for en blind. Det er nu et par år siden, og Ellen har mødt manden et par gange siden. Han er nu færdig med at uddanne sig til præst, og han er stadig strålende lykkelig over sin nye tilværelse. Guds ord har en livsforvandlende kraft i sig. Det er det, der er grundlaget for vore menigheder og vort kirkesamfund, og for os som kristne. Det er godt at blive mindet om, at Guds ord kan tale til mennesker ved Helligåndens kraft, helt uden hjælp fra os kristne. Sidste efterår var ledelsen på Willow Creek, Global Leadership Summit - en verdensomspændende lederkonference, hvor mange af jer menigheder også deltog. Et af foredragene handlede om Verdens håb. Bill Hybels fortalte, hvordan han i sin ungdom havde været medlem af en menighed, som han betegnede som håbløs. Den afgik også senere ved en stille død. Men på universitetet mødte han en professor, der fortalte om den første menighed, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger kap. 2. Hvordan der var et helt fantastisk fællesskab, som fik andre mennesker til at søge hen til menigheden for at se, hvad der skete. Og menigheden voksede dag efter dag. Professoren spurgte studenterne: Er Gud stadig den samme i dag? Har Helligånden stadig den samme kraft, og frelser og genopretter Jesus stadig mennesker, og kan skriften stadig trænge gennem menneskehjerter og forvandle dem? Hvis det er tilfældet, hvorfor er der så ikke nogen af jer, der opgiver jeres nuværende karriereplaner og skaber sådan en kirke? Det spørgsmål kunne Bill Hybels ikke ryste af sig. Efter ugers overvejelser og kampe opgav han sin planlagte karriere, der indbefattede en overtagelse af faderens firma. Forlod venner og familie og flyttede til Chicago, hvor han blev hovedkraften i en af verdens største megakirker, og han er far til udtalelsen: Den lokale kirke er verdens håb. Hvis I ikke allerede har set dette gribende foredrag i jeres menighed, så gør det. Få nøglen til det hos Gitte på Sekretariatet. Den lokale menighed er verdens håb. Hvis det er rigtigt, så kan vi vel ikke tænke os nogen bedre, og vigtigere opgave end at gå ud og fortælle vores by om, hvad det er Jesus har gjort for os mennesker og række ud til mennesker, der er i nød. BaptistKirken er et synligt fællesskab af levende menigheder. Sådan står der i den første del af vores vision. Hvad vil det sige at være en synlig og levende menighed? Ja det er vel en menighed bestående af mennesker, der lever efter Jesu bud og arbejder på at opfylde missionsbefalingen. Hele loven og alle profetier er koncentreret i to opgaver, siger Jesus. Elsk herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind og elsk din næste som dig selv. Det vil sige, at vi skal koncentrere os om at tilbede, ophøje og lovprise Gud og elske vores næste ved at række ud til mennesker og hjælpe dem med deres følelsesmæssige, fysiske og åndelige behov. En sådan menighed et godt sted at være, og den vil tiltrække mennesker, også i Vi er ambassadører for Kristus, så det er vores opgave som kristne at dele Evangeliet hvor som helst, vi befinder os, ja ud over hele jorden. Det er snart 175 år siden, vi begyndte på den opgave. Til næste år skal vi fejre denne milepæl. Og der er meget at glæde sig over. Tænk på arbejdet i Rwanda og Burundi, som vi har været med til at etablere, og som i dag tæller omkring baptister i de to små lande. Og det vokser fortsat. Og menighederne her i Danmark har mange steder haft stor indflydelse på lokalområdet og har gjort en stor forskel for mange mennesker, når de gennem menighedens forkyndelse har mødt Jesus Kristus og er blevet hans efterfølgere. For lidt siden kunne vi igen glæde os over en række mennesker, der i det sidste års tid har tilsluttet sig en af vore menigheder gennem dåb eller bekendelse. Guds ord er stadig virksomt i blandt os og har stadig en livsforvandlende kraft. Når vi ser, hvad der sker rundt omkring i vore menigheder, kan vi glæde os over, at de betyder nyt liv og håb for mange mennesker. De mange migranter, der er kommet til vort land og som har dannet egne menigheder eller har tilsluttet sig danske menigheder, er en stor gave til vort kirkesamfund. Nogle er endda kommet fra de lande, som vi i sin tid sendte missionærer til, og de hjælper nu os med at missionere her i Danmark. Hvis vi kan finde den rette måde, hvorpå vi kan samarbejde med migranterne, bliver det til stor velsignelse for os alle. Men der er også mørke skyer på himlen. Lad mig her blot nævne tre områder, som er problematiske: For det første: Vi fylder mindre og mindre i det danske landskab. I 1864 var der 1000 danskere pr. baptist. I 1939 var der kun 600 danskere pr. baptist, men i dag er der mere end 1000 danskere pr. baptist. Så vi fylder ikke så meget som tidligere her i landet. Vi mister terræn

3 For det andet: I flere af vore etnisk danske menigheder er kræfterne ved at slippe op, sådan som det desværre skete i Falsters menighed. Disse to faktorer viser, at vi er en stagnerende kirke, og det er ikke noget sundhedstegn. En tredje alvorlig situation er vores forskellige tolkninger af Guds ord. Det blev meget synligt, da vi sidste efterår havde debatten om vielse af homoseksuelle. Vi har vel altid vidst, at der er en meget stor bredde i vort kirkesamfund hvad angår bibelsyn og menighedsliv. Sådan har det altid været. Men jeg synes, at debatten afslørede, at afstanden er så stor, at der er behov for i nær fremtid at tage en dybere debat om, hvilket grundlag vi bygger vores tro på som danske baptister. Hvordan vi skal læse Bibelen, og hvor langt vi mener, vi kan gå i retning af at tilpasse det, der står i Bibelen, til vort sekulariserede samfund, hvis Bibelen stadig skal være Guds ord. Den snak er vigtig og vanskelig, men hvis vi ikke er fælles om kernen i den kristne tro, hvad skal vi så være fælles om? For et par måneder siden var jeg til repræsentantskabsmøde i KIT, som vi jo er medlemmer af. Vi var tre baptister til stede sammen med repræsentanter fra bestyrelsen og de andre medlemskirker. Vi drøftede forskellige problemstillinger omkring driften af KIT. Efter mødet sagde Tonny Jacobsen fra Pinsekirken, som jeg fulgtes med: Hvor er det dejligt at være sammen med jer baptister. Man er altid sikker på, at der sker noget og at reglerne bliver overholdt. I har meget mere fokus på den slags ting, end vi har Og det er jo ikke helt forkert. Vi er gode til at organisere og alt, hvad der følger med dette. Men jeg har efterfølgende tænkt meget over, om vi prioriterer det organisatoriske så højt, at vores vigtigste opgave, at nå vore medmennesker med evangeliet, nedprioriteres. Den lokale menighed er verdens håb. Vi har i de sidste par år set og hørt mange gode eksempler på, at vore menigheder har givet nyt håb til mennesker gennem forskelligt arbejde for udsatte mennesker i vort land. Alpha kurser i fængsler nødherberg i Kristuskirken julepakker i Roskilde muffins for nybagte mødre Café værestedet i Citykirken Åben kirke for migranter osv. Gode eksempler på, at menigheden gør en forskel for mennesker, der virkelig har brug for det. Kom nu videre! Sådan lyder jubilæums slogannet. Kom nu videre. Jeg kan også spørge, hvad er din menigheds missionsprojekt til næste år? For det har I vel overvejet allerede? Tænk, hvis alle vore menigheder beslutter sig for at sætte fuldt fokus på at gøre en forskel i den by, hvor vi lever. En forskel, der giver genlyd i byen, fordi den er med til at hjælpe mennesker, der har brug for det. Tænk, hvis vi kan sætte 54 projekter i søen og gennemføre dem i jubilæumsåret, eventuelt med hjælp fra International Commission. Hvor ville jeg ønske for os, at jubilæumsåret bliver en ny begyndelse for os som kirke, menigheder og enkeltpersoner. En ny begyndelse, der gør menigheden til nyt håb for byen. Lad mig slutte med at citere et par vers fra en salme af Inge Tranholm-Mikkelsen: Væk liv i kirkens gamle hus, Tænd ild med Helligåndens sus, Og lad ved fællesskabets bånd Os knyttes sammen, hånd i hånd. Gud! Giv os mod og ny vision Til trygt at gå i din mission, Fordi alt ondt og tungt til trods Vi ved, du altid er hos os. 6. Forelæggelse af BaptistKirkens årsberetning 2012/2013 til godkendelse. Der var følgende kommentarer: Mogens Andersen: Domænet har ligget i dvale, siden det blev oprettet. Henrik Andersen, Bethelkirken, har lavet et forslag til, hvordan domænet evt. kan bruges fremover. Karin Christiansen, Ingstrup, takkede ledelsen for den vellykkede afslutning på sagen om aflevering af kirkebøgerne. Spejderchef Niels Dam, DBS, tilbød hjælp til at oprette nye spejderkredse. Karin Christiansen: Glæder sig over, at Tjeneste- og Uddannelsesudvalget arbejder så ihærdigt med at udruste nye menighedsarbejdere. Det er vigtigt, hvordan menighederne tackler ansættelsessituationen. Vi skal dygtiggøres til at være arbejdsgivere. Beretningen 2012/13 godkendtes herefter ved håndsoprækning. Claus Mester-Christensen takkede den afgående formand Mogens Andersen for arbejdsindsatsen de seneste fire år. Mogens Andersen takkede efterfølgende for tilliden og sendte en kærlig hilsen og tak til sin fru Lise

4 Regnskab og Budget 7. Forelæggelse af BaptistKirkens reviderede årsrapport med status til godkendelse Ulla Holm forelagde årsrapporten: Der er overskud på basisregnskabet, økonomien er stabil, likviditeten er god takket være overskud i 2012 og årene før og egenkapitalen er øget en smule. Indtægterne: I basisregnskabet ligger menigheds- og projektbidrag lidt under budgettet, men Tipsmidlerne ligger over budget og desuden har vi en positiv kursregulering på vores værdipapirer. I alt ligger vi ca kr. over budgettet. Projektregnskabet balancerer også tæt på det budgetterede med indtægter i alt på næsten 3 mio. kr. Årets samlede indtægter ligger lige over 8 mio. kr., heraf næsten 3 mio. fra menighederne. Bidrag fra private beløber sig til god 2,1 mio. kr., og andre indtægter - især tipsmidler, renteindtægter og projektbidrag - udgør 1,3 mio. kr. Indbetalingerne fra menighederne til projekter er faldet de sidste par år, hvilket formentlig skyldes, at flere og flere menigheder har egne, større projekter. Udgifterne: Basisomkostningerne udgør knap 2,5 mio. kr., hvilket er lavere end budgetteret, da der er forbrugt under budget på alle poster. Den største post er lønudgifterne, fulgt af administration og Sekretariat. Der er brugt kr. til børneprojekterne i Burundi og Rwanda og kr. til baptist.dk. De samlede omkostninger beløber sig til 7,6 mio. kr. - heraf 5,1 mio. kr. til egne og eksterne projekter. Overskuddet i 2012 beløber sig til kr. Balancen: De væsentligste aktivposter er: tilgodehavender og forudbetalinger der udgør næsten kr., værdipapirer for 9,7 mio. kr. og likvide midler på 4,5 mio. kr. Passiverne udgør 2,1 mio. kr., der er projektmidler fra Danida og CISU, 1,1 mio. tilhører vores egne projekter og 1,3 mio. er hensat til Prædikanternes Hjælpefond. Endelig udgør egenkapitalen 10,1 mio. kr. Der var ingen spørgsmål til forelæggelsen og årsrapporten blev herefter godkendt. 8. Vedtagelse af budget for året 2014 Behandles på landskonference II. Forslag fra ledelsen og fra menigheder 9. Forslag: 9.1 Forslag til placering af stævne 2014: Ledelsens forslag vedrørende af sommerstævnets placering i 2014 m.m. Andreas Højmark Andersen kommenterede: Tak til alle, som har medvirket til stævnerne siden år Der står ikke nogen steder, at Landskonferencen skal godkende, hvor sommerstævnerne skal placeres, kun hvor Landskonferencer placeres. Ledelsen ønsker imidlertid, at fremtidige beslutninger drøftes og godkendes af Landskonferencen, men vi kan ikke tage stilling, før denne uge er omme. Derfor foreslår vi, at forslaget drøftes i menighederne, og at der foretages en bindende afstemning i august måned. Vi udsender snarest et oplæg til dette, og tre stemmer fra hver menighed indsendes derefter hurtigst muligt. Der er flere forskellige valgmuligheder. Uanset udfaldet, opfordres menighederne til bakke op om beslutningen. Drøftelse og afstemning: Bemærkninger fra deltagere og menigheder: - Vi kan ikke nå en grundig og fair drøftelse i menighederne her midt i en ferietid. Sæbys forslag lægger op til en vedtagelse af placering (i Mariager) af LK 1 + Sommerstævne 2014, og at vi her efter tager stilling til den fremtidige placering. - Hvis vi i 2014 skal afholde vores eget BiD stævne, kommer det til at koste på kvaliteten. Vi skal finde nye teams til alle opgaver. BBU tror på samarbejde. - Samarbejdet med DDM har store kvaliteter især for børn og unge. Har været glad for at se nye ansigter, der bor tættere på stævneadressen Lindenborg - Det er vigtigt, at man kan komme i gang med planlægningen så tidligt, som muligt. Vi savner migrantmenighederne. Hvordan kommer vi i gang med at inddrage vores internationale baptister? Vi kunne godt benytte Tølløseskolerne noget mere. - Er fem uger tilstrækkelig betænkningstid? Er der tale om en tendensafstemning, som ledelsen vil have, og hvad gør man med en uklar tendens? - 4 -

5 - Samarbejdet med Missionsforbundet skal prioriteres. - Der er rigtig mange kristne stævner i Jylland. Er det ikke rimeligt, at der også afholdes et kristent stævne på Sjælland? - Jeg har i mange år arbejdet med børnene, og det stævne, vi i år og sidste år skabte i fællesskab med Missionsforbundet har været utrolig fint. Det er en voksenting, hvor vi skal være, mener børnene. - Det har hidtil altid været en stor økonomisk byrde for bornholmerne at rejse på Sommerstævne i Mariager. Bornholms menighed har et fint samarbejde med Missionsforbundet om børnearbejdet. Fællesskabet vil udbygges yderligere. - Hvad med alle de baptister, som ikke er til stede i år? Hvordan får vi dem ind i fællesskabet igen? - Uanset hvilken løsning, vi vælger, kan vi så være sikre på, at Missionsforbundet vil være med? - Kan vi ikke bare vedtage, at LK altid afholdes i forbindelse med årets sommerstævne? Bethelkirken er villig til at stemme for en afholdelse skiftevis Jylland/Sjælland hvert andet år. - Samarbejdet med Missionsforbundet er vigtigt! Chin menighederne vil gerne arbejde frem mod at komme på stævnerne måske hvert andet år, men vi er ikke klar allerede næste år. - Helst ikke skift hvert andet år. Planlægningsgruppen vil gerne bruge erfaringerne fra i år hurtigst muligt. De unge og børnene vil gerne være sammen også næste år. - Vi kan som dette års stævneledelse ikke udtale os om planlægning af stævner på skiftende adresser. Andreas Højmark Andersen: Tak for de konstruktive kommentarer. Vi ved stadig ikke, hvordan Missionsforbundet står. Vi håber på et klart tilsagn angående fremtidigt sted. Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med stort flertal. Forslag er herefter bortfaldet. 9.2 Forslag vedr. anvendelse af overskud 2012: Ledelsens forslag vedrørende satsning på uddannelse og udvikling Forslag fra Midtsjællands menighed vedr. ansættelse af integrationskonsulent Claus Mester-Christensen fremlagde ledelsens forslag. Det er vigtigt, at vi støtter menighedsplantninger og discipelskab. Vi vil gerne have mindst otte menigheder, der de næste to år vil arbejde i læringsnetværk med menighed og lederskab. Det skal en del af de kr. bruges til. Midtsjællands menighed frafaldt deres forslag og stillede flg. ændringsforslag: Overskuddet fra 2012 anvendes til ansættelse af integrationskonsulent hurtigst muligt, og der arbejdes på en permanent ansættelse. Karin Heilesen kommenterede forslaget med at oplæse slutningen af Gilberts evaluering af hans ansættelse i 2012 (se bilag). Drøftelse og afstemning: Der blev udtrykt betænkelighed over den økonomiske forpligtelse ved en formel ansættelse. En menighed udtrykte sympati med ledelsens forslag, da de skal med i læringsnetværket til efteråret, men de rejser selv penge til det. Vi er det kirkesamfund i Danmark, der har det bredeste udvalg af nationaliteter. Den udfordring er stor, så derfor støttes Midtsjællands menigheds forslag. Ansættelse af en integrationskonsulent blev støttet, men der skal en ordentlig finansieringsmodel til. Afstemning om Midtsjællands ændringsforslag til forslag 9.2.1: 36 for - 72 imod. Afstemning om ledelsens forslag 9.2.1: Vedtaget ved håndsoprækning. 9.3 Forslag fra Ingstrup Baptistmenighed vedrørende ændring af BaptistKirkens logo Ole Skagen, Ingstrup: Vi ønsker, at alle kan være med til at beslutte, om BaptistKirkens logo skal ændres. Søren P. Grarup kommenterede på ledelsens vegne: Vi vil udskrive en logokonkurrence i forbindelse med jubilæumsåret. Designskoler, designere, menigheder, og personer kan indsende forslag, og ledelsen vælger herefter det bedste, som fremlægges for Landskonferencen til vedtagelse. Hvis det ikke får opbakning, har vi stadig Det splintrede kors. Afstemning: Ved håndsoprækning vedtog forsamlingen Ingstrups forslag. Valg 10. Valg: 10.1 Formand for Baptistkirken i Danmark (valgperiode et år) - 5 -

6 Ved afstemningen fik Bent Hylleberg 102 stemmer. Claus Mester Christensen fik 28 stemmer. Der blev desuden afgivet 6 blanke stemmer. Bent var hermed valgt i første valgrunde. Bent Hylleberg takkede for valget: Jeg har aldrig haft en formand i maven og mente, at man burde finde en yngre kandidat. Dette skete først i går. Jeg vil tjene BaptistKirken med hjerte, mund og ånd og arbejde for et samlet kirkesamfund, som jeg har gjort i mange år. Vi skal ikke bruge magtens ånd men åndens magt. I har set, hvad jeg vil prioritere. Jeg beder jer om jeres omsorg og forbøn, men også om kritiske bemærkninger. Jeg slutter med at citere et vers fra sangen Jeg elsker den brogede verden : Kamp må der til, skal livet gro, ej kamp blot for dagligt brød, men kamp for frihed i liv og tro thi evig stilstand er død! 10.2 Tre medlemmer til ledelsen (valgperiode to år/et år) 137 afgav stemmer. Lotte Holm Boeriis fik 115 stemmer og er valgt for to år. Svend Eli Jensen fik 104 stemmer og er valgt for to år. Claus Mester-Christensen fik 78 stemmer og er valgt for et år. Ugyldige stemmer:2 Mogens Andersen takkede de afgående ledelsesmedlemmer Søren P. Grarup og Andreas Højmark for deres arbejde i ledelsen Hele den nyvalgte ledelse og formand fik herefter overrakt en depeche med seks USB-stik med over dokumenter, der fortæller om arbejdet de sidste fire år Godkendelse af Hanne Kiel som redaktør af baptist.dk Mogens Andersen oplæste kommissoriet for redaktør af baptist.dk ang. valg af redaktør. Det er rimeligt, at LK 1 viser, at de støtter Hanne Kiel. Dette skete med stort bifald. Det lød herefter en stor tak til Lasse Åbom for det dygtige arbejde, han har udført gennem årene. Forsamlingen viste ved klapsalver deres påskønnelse. Missionsdrøftelse 11. Hvordan kan vi være missionale i jubilæumsåret? Jubilæumsudvalget indledte med et morsomt situationsspil fra et udvalgsmøde, som det evt. kunne tage sig ud i et festudvalg for et 175 års jubilæum. Derefter fortalte de forsamlingen, hvad de indtil nu har arbejdet med. De har bl.a. fundet jubilæumsårets motto: Kom nu videre! Udvalget har endvidere fået udfærdiget et logo, som blev præsenteret på storskærmene. Udvalget arbejder med forskellige tiltag for de enkelte menigheder, forslag om en jubilæumsindsamling og meget andet. Lørdag den 2. november 2013 arrangeres en inspirationsdag i hhv. Korskirken i Herlev og Bethelkirken i Aalborg. Herefter drøftede landskonferencens deltagere i smågrupper, hvordan jubilæumsårets bedst kunne bruges i missionens tjeneste. Kommende sommerstævne og landskonferencer 12. Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af: - Landskonferencens anden samling 2013: Lørdag 16. november 2013 kl. 10 på Rosborg Gymnasium, Vejle. Vedtaget ved håndsoprækning - Landskonferencens første samling 2014 (tid og sted fastlægges på Landskonference ) - Sommerstævnet i 2014 foreslås afholdt i uge 30 (Vedr. sted se pkt. 9.1.) Vedtaget ved håndsoprækning 13. Eventuelt Emil Lauge Ibsen: BAM inviterer til 100 års jubilæumsmarkering og paneldebat i forbindelse med generalforsamlingen senere. Niels Dam, DBS: Spejderne er berettigede til momsfritagelse, men det er betinget af en støttegruppe på 100 venner. Derfor opfordres interesserede til at tilslutte sig gruppen. Spejderchefen udtrykte glæde over samværet med ledelsen på de årlige træf på Øksedal. Andreas Højmark Andersen: Hilsen fra BWAs nyligt afholdte ungdomskonference i Singapore. Claus Mester-Christensen: Tak for tilliden til mig i forbindelse med opstillingen til formand for BaptistKirken. Tak især fra min kone fordi jeg ikke blev valgt. Støt op om den nye ledelses arbejde og vær så lidt hurtigere med at komme med forslag til medlemmer i de fremtidige ledelser

7 Finn Basnov: Hilsen fra Moll - en lille baptistmenighed på 7 medlemmer i Skotland. Ulla Kusk: Om sorger og glæder ved at være stævnemaster gæster på stævnet, men knap så mange campinggæster, som budgetteret. Tak fordi vi forhåbentlig kan bruge erfaringer fra dette stævne fremadrettet. Afslutning Mogens Andersen takkede de to ordstyrere for godt udført arbejde. Herefter forbøn for ledelse og ansatte. Lystrup, 23. august 2013 Anita Lindholst, sekretær København, 23. august 2013 Gitte Elleby Jørgensen, sekretær Gærum, 27. august 2013 Ole Broholm Andersen, ordstyrer København, 27. august 2013 Signe Lund Christensen, ordstyrer Tølløse, 27. august 2013 Bent Hylleberg, formand Roskilde, 27. august 2013 Claus Mester-Christensen, næstformand - 7 -

8 Forslag behandlet på landskonferencen Forslag fra ledelsen og fra menigheder 9.1 Forslag vedr. placering af sommerstævnet 2014: Ledelsens forslag vedrørende sommerstævnets placering i 2014 Ledelsen foreslår, at menighederne og landsorganisationerne efter sommerstævnet 2013 skriftligt afgiver en bindende tilkendegivelse vedrørende den geografiske placering af næste års og eventuelt fremtidige sommerstævner. Forslaget indeholder fire valgmuligheder: Sommerstævnerne placeres på Lindenborg i 2014, 2015, og Herefter tages der stilling på ny. Sommerstævnerne skal veksle mellem Lindenborg og Mariager hvert andet år og placeres i Mariager i Sommerstævnet placeres på Lindenborg i Herefter tages der stilling på ny Sommerstævnet placeres i Mariager i Herefter tages der stilling på ny. Stemmesedler (efter samme princip som fordeling af stemmeberettigede til Landskonferencerne) udsendes til menighederne og landsorganisationerne i uge 31 og skal være indsendt til sekretariatet i uge 35. Ledelsen bemyndiges til på baggrund af menighedernes tilkendegivelser straks at iværksætte forberedelse af sommerstævne Resultatet af menighedernes tilkendegivelser forelægges Landskonference II/2013 til bekræftelse. Begrundelse og bemærkninger: Lindenborg er et nyt stævneområde. Der er derfor behov for at foretage en evaluering af sommerstævnets indhold, faciliteter og økonomi, før der tages stilling til placeringen af fremtidige sommerstævner. En sådan evaluering kan bedst foretages i menighederne/organisationerne sammen med de børn, unge og voksne, der har oplevet stævnet i sin helhed Forslag fra Sæby menighed vedr. placering af sommerstævnet i 2014 Missionsstævnet i 2014 finder sted i Mariager, hvor der tages stilling til missionsstævner fremover. 9.2 Forslag vedr. anvendelse af overskud 2012: Ledelsens forslag vedrørende satsning på uddannelse og udvikling Ledelsen foreslår, at der anvendes kr. fra BaptistKirkens overskud i 2012 til følgende formål: kr. overføres til projekt Uddannelsesstøtte kr. overføres til projekt Mission i Danmark Begrundelse: Projekt Uddannelsesstøtte har behov for tilførsel af midler, da behovene overstiger menighedernes bidrag. En væsentlig vision for BaptistKirken er revitalisering af menighederne og plantning af nye menigheder/fællesskaber. I overensstemmelse med samtalerne på de regionale møder ønsker ledelsen at styrke menighedernes missionale udvikling og har sammen med Tjeneste- og Uddannelsesudvalget et håb om, at mindst otte baptistmenigheder indgår i et toårigt forløb i KirkePlanterNet med start ultimo oktober Dertil vil der kunne søges støtte i projekt Mission i Danmark. Der kan også søges til andre projekter, der vil udvikle menigheden missionalt Forslag fra Midtsjællands menighed vedr. ansættelse af integrationskonsulent Overskuddet fra 2012 anvendes til ansættelse af Gilbert Rukundo som integrationskonsulent, hurtigst muligt, og der arbejdes på en permanent ordning/ ansættelse. Begrundelse og bemærkninger: Se Midtsjællands menigheds brev nedenfor. 9.3 Forslag fra Ingstrup Baptistmenighed vedrørende ændring af BaptistKirkens logo BaptistKirkens ledelse har efter indstilling fra Jubilæumsudvalget besluttet, at der udskrives en konkurrence for et nyt logo for BaptistKirken Ingstrup Baptistmenighed har indsendt følgende forslag: Ændring af BaptistKirkens logo kan kun ske efter vedtagelse på en landskonference Valg 10 a. Formand for Baptistkirken i Danmark for en et årig periode På valg er Mogens Andersen. Mogens genopstiller ikke

9 10 b. Tre medlemmer til BaptistKirkens ledelse Ordinære valg valgperioden er to år: På valg er: Søren P Grarup. Søren genopstiller ikke. Claus Mester-Christensen. Claus genopstiller. Ekstraordinært valg for resterende valgperiode et år: Andreas Højmark Andersen ønsker at udtræde af ledelsen. Forslagsbrev fra Midtsjællands Baptistmenighed (pkt ): Dianalund, 29. maj 2013 Forslag til behandling på Landskonference I, 2013 Baptistkirkens regnskab for 2012 blev fremlagt på regionsmøderne, bl.a. Roskilde den 10. april Regnskabet udviser et overskud på godt kr. Midtsjællands Baptistmenighed foreslår at overskuddet anvendes til ansættelse af Gilbert Rukundo som integrationskonsulent i BaptistKirken i Danmark. Gilbert arbejdede som integrationskonsulent i et år. (Oktober 2011 til september 2012). Flere menigheder var gået sammen om at finansiere lønudgiften i samarbejde med BaptistKirken Danmark. Det var håbet at ansættelsen kunne forlænges - men det var desværre ikke muligt. I perioden fik Gilbert oparbejdet et godt samarbejde med migrantmenighederne i Nakskov, Holstebro og Skanderborg. Gilbert er fortsat præst for International Baptistkirke på Amager. Gilbert Rukundo har udarbejdet en beretning der beskriver det arbejde han har udført i det ene år han var ansat. Vi har vedhæftet Gilberts konklusion, som belyser nødvendigheden og vigtigheden af, at han kan fortsætte det arbejde som han er påbegyndt. For fortsat at sikre missionsarbejdet blandt migrantmenighederne i Danmark vil Midtsjællands Baptistmenighed foreslå at overskuddet fra 2012 anvendes til ansættelse af Gilbert Rukundo som integrationskonsulent, hurtigst muligt, og at der arbejdes på en permanent ordning/ ansættelse. Arbejdsbeskrivelse udarbejdes i samarbejde mellem Baptistkirken Danmark og Gilbert Rukundo. På menighedens vegne Karin Heilesen Formand for menighedsrådet Bilag til forslagsbrev fra Midtsjællands menighed: Citat fra Gilbert Rukundos beretning for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012, hvor han var ansat som integrationskonsulent i Baptistkirken i Danmark. "Konklusion Baptistkirken i Danmark har i mange år været meget engageret i International Mission, især i den centrale del af Afrika og Asien. BiD yder stadig en stor indsats, når det gælder International mission. Samtidigt kommer der mange afrikanere og burmesere til Danmark, og de fleste kommer til landet med en kristen baggrund. De er kristne og har behov for at være en del af den kristne familie i deres nye land. Nogle af dem danner deres egne menigheder og andre vælger at tilslutte sig de eksisterende menigheder. Der findes migrantmenigheder der er med i BiD s fællesskab, og andre som har et tæt samarbejder med baptistmenigheder. Jeg tror, at vi kommer til at optage andre migrantmenigheder i BiD fremover. Det er både en velsignelse og en udfordring for BiD. Alle disse menigheder eller grupper kommer med deres egen kirke kultur, som er helt forskellige fra dansk kirkekultur. Migrantmenigheder har noget at bidrage med til et kirkesamfund, men migrantmenighederne har brug for støtte i form af undervisning og rådgivning, hvis de skal fungere optimalt. Jeg vil ikke gøre mig selv til en ekspert på området integration, men jeg tror, at et kirkesamfund som BiD har brug for at have tilknyttet en integrationskonsulent i forhold til afrikanere. Det kan være en fuldtids konsulent som besøger de forskellige grupper eller menigheder permanent i en tre års periode f.eks., eller en på konsulentbasis. Det er op til ledelsen at undersøge behovet og bestemme, hvad der skal gøres. Tænker vi mission i Danmark så er vi nødt til at investere i det. Mission koster penge." - 9 -

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Nr. 6 2010 157. årgang. Jesus: [ ] Ann Lund Wahlberg

Nr. 6 2010 157. årgang. Jesus: [ ] Ann Lund Wahlberg Nr. 6 2010 157. årgang Jesus: [ ] Ann Lund Wahlberg Ros til ledelsen i BaptistKirken:»I gør os trygge«[ ] Lone Møller-Hansen [ ] Peter Klarskov Der var opbakning og ros til ledelsen på BaptistKirkens Landskonference

Læs mere

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Baptist Kirken Baptist Kirken baptist.dk Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4... en tid til at dø Sommerferie tid til årets sommerstævne Solen skinner, græsset er grønt. På den

Læs mere

Nr. 5 2008 155. årgang. hvorfor ikke. [ ] Kasper Klarskov

Nr. 5 2008 155. årgang. hvorfor ikke. [ ] Kasper Klarskov Nr. 5 2008 155. årgang hvorfor ikke [ ] Kasper Klarskov Tiden var inde... [ ] Lola Skagen [ ] Lina Lundegaard Efter i en årrække at have arbejdet i det private erhvervsliv er Lars Midtgaard nu vendt tilbage

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Nr. 8 juli 2006 153. årgang

Nr. 8 juli 2006 153. årgang Tør vi tale om at give?? Nr. 8 juli 2006 153. årgang Stine Frandsen Mission skal være dét, der styrer os På trods af et budgetteret underskud på 180.000 kr. lykkedes det Bethelkirken at komme ud af regnskabsåret

Læs mere

Nr. 4 2010 157. årgang. Gå efter kærligheden. [ ] Kurt Bøgsted

Nr. 4 2010 157. årgang. Gå efter kærligheden. [ ] Kurt Bøgsted Nr. 4 2010 157. årgang Gå efter kærligheden [ ] Kurt Bøgsted For få på et godt stævne [ ] Lone Møller-Hansen [ ] Per Bækgaard og Kurt Bøgsted Fakta Missionsstævne 2010»Gå efter kærligheden I alt 1016 deltagere,

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Nr. 5 2009 156. årgang

Nr. 5 2009 156. årgang Nr. 5 2009 156. årgang [ ] Per Bækgaard Det er»pay-back time«[ ] [ ] Lone Møller-Hansen Det er ikke nemt at være missionær i Danmark. Det kan Tony tale med om. Han har nu været her i ti år og har fået

Læs mere

Projekter 2015. Vær med i mission!

Projekter 2015. Vær med i mission! Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Nr. 13 december 2007 154. årgang. Miraklernes tid..? [ ] Per Bækgaard

Nr. 13 december 2007 154. årgang. Miraklernes tid..? [ ] Per Bækgaard Nr. 13 december 2007 154. årgang Miraklernes tid..? [ ] Per Bækgaard DNA Den Nye Aftale Det Nye Testamente på nudansk [ ] Raymond Jensen og Lola Skagen [ ] Bibelselskabet og Stine Frandsen Det Nye Testamente

Læs mere