Referat fra landskonference I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra landskonference I - 2013"

Transkript

1 Referat fra landskonference I Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen. Konstituering 1. Valg af ordstyrere og sekretærer: Signe Lund Christensen, Regen, og Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke, blev valgt til ordstyrere. Gitte Elleby Jørgensen, BaptistKirken og Anita Lindholst, Aarhus, blev valgt til sekretærer. 2. Valg af stemmetællere: Ulla Holm, BaptistKirken, Torsten Wendel-Hansen, Odense, Jan Christensen, Sæby, Christian Bylund, BBU, Kirsten Bøgsted, DBSU, John Larsen, Bethelkirken, blev valgt 3. Fortegnelse over stemmeberettigede: 137 stemmeberettigede fra 42 menigheder og fem organisationer samt fem fra ledelsen 4. Forelæggelse af dagsorden Ordstyrernes første opgave er at konstatere, at mødet er lovligt indkaldt i hht. Forretningsordenen, ( 1.4) og at vi derfor er beslutningsdygtige. Alle menigheder har den 15. maj 2013 modtaget en direkte indkaldelse i menighedsforsendelsen. Program (dagsorden) og forberedelsesmateriale er udsendt den 12. juni 2013, hvilket er hhv. 2 og 1 måned før LKs afholdelse og opfylder delvis reglerne for indkaldelse. (forr.orden 1.4 og1.5.) 1.4 siger også, at indkaldelsen skal ske i Baptistkirkens Nyhedsbrev. Dette er ikke sket. Datoerne for sommerstævnet er nævnt adskillige gange i nyhedsbrevet, men en direkte indkaldelse mangler. Sket er sket, og ordstyrernes forslag er at spørge LK om at erklære LK for beslutningsdygtig og lovlig under de givne forhold. Alle stemmeberettigede må antages at have fået indkaldelsen rettidigt i menighedsforsendelsen. Som ordstyrere vil vi tillade os at kalde den manglende indkaldelse for uvæsentlig for de beslutninger, som LK skal tage. Ingen kommentarer fra salen. Forslaget under pkt er iht. forretningsordenen pkt. 5.2 indsendt for sent. Forslagsstillerne, Midtsjællands menighed, trak herefter forslaget, og stillede i stedet et skriftligt ændringsforslag til ledelsens forslag Ang. punkt 10: Valg. Forslag til kandidater var i flere tilfælde indkommet efter fristen i forretningsordenens punkt 6.2. Derfor trådte punkt 6.3 i kraft. Valg til formand: Bent Hylleberg (foreslået af Lyngby menighed) Claus Mester-Christensen (foreslået af Oure menighed). Den af dem, der ikke ville blive valgt til formand var villig til at opstille til ledelsen. Valg til ledelsen: Svend Eli Jensen (foreslået af Tølløse menighed) Lotte Holm Boeriis (forslået af Hjørring menighed) Kandidaterne præsenteredes for forsamlingen. Dagsordenen blev herefter vedtaget. Beretninger 5. Formandens beretning v. Mogens Andersen Hans barndom havde været et mareridt. Omsorgssvigt, forældre på stoffer. Så blev han selv afhængig af stoffer og det førte kriminalitet med sig, så han røg ind og ud af fængslerne. Og nu sad Johnny så i en isolationscelle i et fængsel i Finland. Han havde godt set, at der på bordet i hjørnet lå en bibel. Længe havde han undgået den, for med det liv han havde levet, følte han ikke trang til at blive konfronteret med flere fordømmelser. Alligevel tog han - 1 -

2 en dag fat i bogen og begyndte at læse. Her mødte han for første gang i sit liv et budskab om, at han var elsket. Elsket ubetinget. Det var så overrumplende for ham, at han ikke kunne slippe bogen igen. Han læste og læste. Bag i bibelen, som var placeret af Gideonitterne i Finland, var der en opskrift på, hvordan man kan modtage Jesus Kristus som sin personlige Frelser. Den fulgte han. Nu havde han så afsonet sin straf, var kommet ud af fængslet og havde påbegyndt et helt nyt liv, havde påbegyndt en præsteuddannelse, og sad og fortalte Ellen, som jeg arbejder sammen med i en Gideonitgruppe i Odense, om sit liv. De var begge med på en nordisk konference i Sverige for kristeligt arbejde blandt blinde. Johnny var med som personlig hjælper for en blind. Det er nu et par år siden, og Ellen har mødt manden et par gange siden. Han er nu færdig med at uddanne sig til præst, og han er stadig strålende lykkelig over sin nye tilværelse. Guds ord har en livsforvandlende kraft i sig. Det er det, der er grundlaget for vore menigheder og vort kirkesamfund, og for os som kristne. Det er godt at blive mindet om, at Guds ord kan tale til mennesker ved Helligåndens kraft, helt uden hjælp fra os kristne. Sidste efterår var ledelsen på Willow Creek, Global Leadership Summit - en verdensomspændende lederkonference, hvor mange af jer menigheder også deltog. Et af foredragene handlede om Verdens håb. Bill Hybels fortalte, hvordan han i sin ungdom havde været medlem af en menighed, som han betegnede som håbløs. Den afgik også senere ved en stille død. Men på universitetet mødte han en professor, der fortalte om den første menighed, som vi kan læse om i Apostlenes Gerninger kap. 2. Hvordan der var et helt fantastisk fællesskab, som fik andre mennesker til at søge hen til menigheden for at se, hvad der skete. Og menigheden voksede dag efter dag. Professoren spurgte studenterne: Er Gud stadig den samme i dag? Har Helligånden stadig den samme kraft, og frelser og genopretter Jesus stadig mennesker, og kan skriften stadig trænge gennem menneskehjerter og forvandle dem? Hvis det er tilfældet, hvorfor er der så ikke nogen af jer, der opgiver jeres nuværende karriereplaner og skaber sådan en kirke? Det spørgsmål kunne Bill Hybels ikke ryste af sig. Efter ugers overvejelser og kampe opgav han sin planlagte karriere, der indbefattede en overtagelse af faderens firma. Forlod venner og familie og flyttede til Chicago, hvor han blev hovedkraften i en af verdens største megakirker, og han er far til udtalelsen: Den lokale kirke er verdens håb. Hvis I ikke allerede har set dette gribende foredrag i jeres menighed, så gør det. Få nøglen til det hos Gitte på Sekretariatet. Den lokale menighed er verdens håb. Hvis det er rigtigt, så kan vi vel ikke tænke os nogen bedre, og vigtigere opgave end at gå ud og fortælle vores by om, hvad det er Jesus har gjort for os mennesker og række ud til mennesker, der er i nød. BaptistKirken er et synligt fællesskab af levende menigheder. Sådan står der i den første del af vores vision. Hvad vil det sige at være en synlig og levende menighed? Ja det er vel en menighed bestående af mennesker, der lever efter Jesu bud og arbejder på at opfylde missionsbefalingen. Hele loven og alle profetier er koncentreret i to opgaver, siger Jesus. Elsk herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind og elsk din næste som dig selv. Det vil sige, at vi skal koncentrere os om at tilbede, ophøje og lovprise Gud og elske vores næste ved at række ud til mennesker og hjælpe dem med deres følelsesmæssige, fysiske og åndelige behov. En sådan menighed et godt sted at være, og den vil tiltrække mennesker, også i Vi er ambassadører for Kristus, så det er vores opgave som kristne at dele Evangeliet hvor som helst, vi befinder os, ja ud over hele jorden. Det er snart 175 år siden, vi begyndte på den opgave. Til næste år skal vi fejre denne milepæl. Og der er meget at glæde sig over. Tænk på arbejdet i Rwanda og Burundi, som vi har været med til at etablere, og som i dag tæller omkring baptister i de to små lande. Og det vokser fortsat. Og menighederne her i Danmark har mange steder haft stor indflydelse på lokalområdet og har gjort en stor forskel for mange mennesker, når de gennem menighedens forkyndelse har mødt Jesus Kristus og er blevet hans efterfølgere. For lidt siden kunne vi igen glæde os over en række mennesker, der i det sidste års tid har tilsluttet sig en af vore menigheder gennem dåb eller bekendelse. Guds ord er stadig virksomt i blandt os og har stadig en livsforvandlende kraft. Når vi ser, hvad der sker rundt omkring i vore menigheder, kan vi glæde os over, at de betyder nyt liv og håb for mange mennesker. De mange migranter, der er kommet til vort land og som har dannet egne menigheder eller har tilsluttet sig danske menigheder, er en stor gave til vort kirkesamfund. Nogle er endda kommet fra de lande, som vi i sin tid sendte missionærer til, og de hjælper nu os med at missionere her i Danmark. Hvis vi kan finde den rette måde, hvorpå vi kan samarbejde med migranterne, bliver det til stor velsignelse for os alle. Men der er også mørke skyer på himlen. Lad mig her blot nævne tre områder, som er problematiske: For det første: Vi fylder mindre og mindre i det danske landskab. I 1864 var der 1000 danskere pr. baptist. I 1939 var der kun 600 danskere pr. baptist, men i dag er der mere end 1000 danskere pr. baptist. Så vi fylder ikke så meget som tidligere her i landet. Vi mister terræn

3 For det andet: I flere af vore etnisk danske menigheder er kræfterne ved at slippe op, sådan som det desværre skete i Falsters menighed. Disse to faktorer viser, at vi er en stagnerende kirke, og det er ikke noget sundhedstegn. En tredje alvorlig situation er vores forskellige tolkninger af Guds ord. Det blev meget synligt, da vi sidste efterår havde debatten om vielse af homoseksuelle. Vi har vel altid vidst, at der er en meget stor bredde i vort kirkesamfund hvad angår bibelsyn og menighedsliv. Sådan har det altid været. Men jeg synes, at debatten afslørede, at afstanden er så stor, at der er behov for i nær fremtid at tage en dybere debat om, hvilket grundlag vi bygger vores tro på som danske baptister. Hvordan vi skal læse Bibelen, og hvor langt vi mener, vi kan gå i retning af at tilpasse det, der står i Bibelen, til vort sekulariserede samfund, hvis Bibelen stadig skal være Guds ord. Den snak er vigtig og vanskelig, men hvis vi ikke er fælles om kernen i den kristne tro, hvad skal vi så være fælles om? For et par måneder siden var jeg til repræsentantskabsmøde i KIT, som vi jo er medlemmer af. Vi var tre baptister til stede sammen med repræsentanter fra bestyrelsen og de andre medlemskirker. Vi drøftede forskellige problemstillinger omkring driften af KIT. Efter mødet sagde Tonny Jacobsen fra Pinsekirken, som jeg fulgtes med: Hvor er det dejligt at være sammen med jer baptister. Man er altid sikker på, at der sker noget og at reglerne bliver overholdt. I har meget mere fokus på den slags ting, end vi har Og det er jo ikke helt forkert. Vi er gode til at organisere og alt, hvad der følger med dette. Men jeg har efterfølgende tænkt meget over, om vi prioriterer det organisatoriske så højt, at vores vigtigste opgave, at nå vore medmennesker med evangeliet, nedprioriteres. Den lokale menighed er verdens håb. Vi har i de sidste par år set og hørt mange gode eksempler på, at vore menigheder har givet nyt håb til mennesker gennem forskelligt arbejde for udsatte mennesker i vort land. Alpha kurser i fængsler nødherberg i Kristuskirken julepakker i Roskilde muffins for nybagte mødre Café værestedet i Citykirken Åben kirke for migranter osv. Gode eksempler på, at menigheden gør en forskel for mennesker, der virkelig har brug for det. Kom nu videre! Sådan lyder jubilæums slogannet. Kom nu videre. Jeg kan også spørge, hvad er din menigheds missionsprojekt til næste år? For det har I vel overvejet allerede? Tænk, hvis alle vore menigheder beslutter sig for at sætte fuldt fokus på at gøre en forskel i den by, hvor vi lever. En forskel, der giver genlyd i byen, fordi den er med til at hjælpe mennesker, der har brug for det. Tænk, hvis vi kan sætte 54 projekter i søen og gennemføre dem i jubilæumsåret, eventuelt med hjælp fra International Commission. Hvor ville jeg ønske for os, at jubilæumsåret bliver en ny begyndelse for os som kirke, menigheder og enkeltpersoner. En ny begyndelse, der gør menigheden til nyt håb for byen. Lad mig slutte med at citere et par vers fra en salme af Inge Tranholm-Mikkelsen: Væk liv i kirkens gamle hus, Tænd ild med Helligåndens sus, Og lad ved fællesskabets bånd Os knyttes sammen, hånd i hånd. Gud! Giv os mod og ny vision Til trygt at gå i din mission, Fordi alt ondt og tungt til trods Vi ved, du altid er hos os. 6. Forelæggelse af BaptistKirkens årsberetning 2012/2013 til godkendelse. Der var følgende kommentarer: Mogens Andersen: Domænet har ligget i dvale, siden det blev oprettet. Henrik Andersen, Bethelkirken, har lavet et forslag til, hvordan domænet evt. kan bruges fremover. Karin Christiansen, Ingstrup, takkede ledelsen for den vellykkede afslutning på sagen om aflevering af kirkebøgerne. Spejderchef Niels Dam, DBS, tilbød hjælp til at oprette nye spejderkredse. Karin Christiansen: Glæder sig over, at Tjeneste- og Uddannelsesudvalget arbejder så ihærdigt med at udruste nye menighedsarbejdere. Det er vigtigt, hvordan menighederne tackler ansættelsessituationen. Vi skal dygtiggøres til at være arbejdsgivere. Beretningen 2012/13 godkendtes herefter ved håndsoprækning. Claus Mester-Christensen takkede den afgående formand Mogens Andersen for arbejdsindsatsen de seneste fire år. Mogens Andersen takkede efterfølgende for tilliden og sendte en kærlig hilsen og tak til sin fru Lise

4 Regnskab og Budget 7. Forelæggelse af BaptistKirkens reviderede årsrapport med status til godkendelse Ulla Holm forelagde årsrapporten: Der er overskud på basisregnskabet, økonomien er stabil, likviditeten er god takket være overskud i 2012 og årene før og egenkapitalen er øget en smule. Indtægterne: I basisregnskabet ligger menigheds- og projektbidrag lidt under budgettet, men Tipsmidlerne ligger over budget og desuden har vi en positiv kursregulering på vores værdipapirer. I alt ligger vi ca kr. over budgettet. Projektregnskabet balancerer også tæt på det budgetterede med indtægter i alt på næsten 3 mio. kr. Årets samlede indtægter ligger lige over 8 mio. kr., heraf næsten 3 mio. fra menighederne. Bidrag fra private beløber sig til god 2,1 mio. kr., og andre indtægter - især tipsmidler, renteindtægter og projektbidrag - udgør 1,3 mio. kr. Indbetalingerne fra menighederne til projekter er faldet de sidste par år, hvilket formentlig skyldes, at flere og flere menigheder har egne, større projekter. Udgifterne: Basisomkostningerne udgør knap 2,5 mio. kr., hvilket er lavere end budgetteret, da der er forbrugt under budget på alle poster. Den største post er lønudgifterne, fulgt af administration og Sekretariat. Der er brugt kr. til børneprojekterne i Burundi og Rwanda og kr. til baptist.dk. De samlede omkostninger beløber sig til 7,6 mio. kr. - heraf 5,1 mio. kr. til egne og eksterne projekter. Overskuddet i 2012 beløber sig til kr. Balancen: De væsentligste aktivposter er: tilgodehavender og forudbetalinger der udgør næsten kr., værdipapirer for 9,7 mio. kr. og likvide midler på 4,5 mio. kr. Passiverne udgør 2,1 mio. kr., der er projektmidler fra Danida og CISU, 1,1 mio. tilhører vores egne projekter og 1,3 mio. er hensat til Prædikanternes Hjælpefond. Endelig udgør egenkapitalen 10,1 mio. kr. Der var ingen spørgsmål til forelæggelsen og årsrapporten blev herefter godkendt. 8. Vedtagelse af budget for året 2014 Behandles på landskonference II. Forslag fra ledelsen og fra menigheder 9. Forslag: 9.1 Forslag til placering af stævne 2014: Ledelsens forslag vedrørende af sommerstævnets placering i 2014 m.m. Andreas Højmark Andersen kommenterede: Tak til alle, som har medvirket til stævnerne siden år Der står ikke nogen steder, at Landskonferencen skal godkende, hvor sommerstævnerne skal placeres, kun hvor Landskonferencer placeres. Ledelsen ønsker imidlertid, at fremtidige beslutninger drøftes og godkendes af Landskonferencen, men vi kan ikke tage stilling, før denne uge er omme. Derfor foreslår vi, at forslaget drøftes i menighederne, og at der foretages en bindende afstemning i august måned. Vi udsender snarest et oplæg til dette, og tre stemmer fra hver menighed indsendes derefter hurtigst muligt. Der er flere forskellige valgmuligheder. Uanset udfaldet, opfordres menighederne til bakke op om beslutningen. Drøftelse og afstemning: Bemærkninger fra deltagere og menigheder: - Vi kan ikke nå en grundig og fair drøftelse i menighederne her midt i en ferietid. Sæbys forslag lægger op til en vedtagelse af placering (i Mariager) af LK 1 + Sommerstævne 2014, og at vi her efter tager stilling til den fremtidige placering. - Hvis vi i 2014 skal afholde vores eget BiD stævne, kommer det til at koste på kvaliteten. Vi skal finde nye teams til alle opgaver. BBU tror på samarbejde. - Samarbejdet med DDM har store kvaliteter især for børn og unge. Har været glad for at se nye ansigter, der bor tættere på stævneadressen Lindenborg - Det er vigtigt, at man kan komme i gang med planlægningen så tidligt, som muligt. Vi savner migrantmenighederne. Hvordan kommer vi i gang med at inddrage vores internationale baptister? Vi kunne godt benytte Tølløseskolerne noget mere. - Er fem uger tilstrækkelig betænkningstid? Er der tale om en tendensafstemning, som ledelsen vil have, og hvad gør man med en uklar tendens? - 4 -

5 - Samarbejdet med Missionsforbundet skal prioriteres. - Der er rigtig mange kristne stævner i Jylland. Er det ikke rimeligt, at der også afholdes et kristent stævne på Sjælland? - Jeg har i mange år arbejdet med børnene, og det stævne, vi i år og sidste år skabte i fællesskab med Missionsforbundet har været utrolig fint. Det er en voksenting, hvor vi skal være, mener børnene. - Det har hidtil altid været en stor økonomisk byrde for bornholmerne at rejse på Sommerstævne i Mariager. Bornholms menighed har et fint samarbejde med Missionsforbundet om børnearbejdet. Fællesskabet vil udbygges yderligere. - Hvad med alle de baptister, som ikke er til stede i år? Hvordan får vi dem ind i fællesskabet igen? - Uanset hvilken løsning, vi vælger, kan vi så være sikre på, at Missionsforbundet vil være med? - Kan vi ikke bare vedtage, at LK altid afholdes i forbindelse med årets sommerstævne? Bethelkirken er villig til at stemme for en afholdelse skiftevis Jylland/Sjælland hvert andet år. - Samarbejdet med Missionsforbundet er vigtigt! Chin menighederne vil gerne arbejde frem mod at komme på stævnerne måske hvert andet år, men vi er ikke klar allerede næste år. - Helst ikke skift hvert andet år. Planlægningsgruppen vil gerne bruge erfaringerne fra i år hurtigst muligt. De unge og børnene vil gerne være sammen også næste år. - Vi kan som dette års stævneledelse ikke udtale os om planlægning af stævner på skiftende adresser. Andreas Højmark Andersen: Tak for de konstruktive kommentarer. Vi ved stadig ikke, hvordan Missionsforbundet står. Vi håber på et klart tilsagn angående fremtidigt sted. Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med stort flertal. Forslag er herefter bortfaldet. 9.2 Forslag vedr. anvendelse af overskud 2012: Ledelsens forslag vedrørende satsning på uddannelse og udvikling Forslag fra Midtsjællands menighed vedr. ansættelse af integrationskonsulent Claus Mester-Christensen fremlagde ledelsens forslag. Det er vigtigt, at vi støtter menighedsplantninger og discipelskab. Vi vil gerne have mindst otte menigheder, der de næste to år vil arbejde i læringsnetværk med menighed og lederskab. Det skal en del af de kr. bruges til. Midtsjællands menighed frafaldt deres forslag og stillede flg. ændringsforslag: Overskuddet fra 2012 anvendes til ansættelse af integrationskonsulent hurtigst muligt, og der arbejdes på en permanent ansættelse. Karin Heilesen kommenterede forslaget med at oplæse slutningen af Gilberts evaluering af hans ansættelse i 2012 (se bilag). Drøftelse og afstemning: Der blev udtrykt betænkelighed over den økonomiske forpligtelse ved en formel ansættelse. En menighed udtrykte sympati med ledelsens forslag, da de skal med i læringsnetværket til efteråret, men de rejser selv penge til det. Vi er det kirkesamfund i Danmark, der har det bredeste udvalg af nationaliteter. Den udfordring er stor, så derfor støttes Midtsjællands menigheds forslag. Ansættelse af en integrationskonsulent blev støttet, men der skal en ordentlig finansieringsmodel til. Afstemning om Midtsjællands ændringsforslag til forslag 9.2.1: 36 for - 72 imod. Afstemning om ledelsens forslag 9.2.1: Vedtaget ved håndsoprækning. 9.3 Forslag fra Ingstrup Baptistmenighed vedrørende ændring af BaptistKirkens logo Ole Skagen, Ingstrup: Vi ønsker, at alle kan være med til at beslutte, om BaptistKirkens logo skal ændres. Søren P. Grarup kommenterede på ledelsens vegne: Vi vil udskrive en logokonkurrence i forbindelse med jubilæumsåret. Designskoler, designere, menigheder, og personer kan indsende forslag, og ledelsen vælger herefter det bedste, som fremlægges for Landskonferencen til vedtagelse. Hvis det ikke får opbakning, har vi stadig Det splintrede kors. Afstemning: Ved håndsoprækning vedtog forsamlingen Ingstrups forslag. Valg 10. Valg: 10.1 Formand for Baptistkirken i Danmark (valgperiode et år) - 5 -

6 Ved afstemningen fik Bent Hylleberg 102 stemmer. Claus Mester Christensen fik 28 stemmer. Der blev desuden afgivet 6 blanke stemmer. Bent var hermed valgt i første valgrunde. Bent Hylleberg takkede for valget: Jeg har aldrig haft en formand i maven og mente, at man burde finde en yngre kandidat. Dette skete først i går. Jeg vil tjene BaptistKirken med hjerte, mund og ånd og arbejde for et samlet kirkesamfund, som jeg har gjort i mange år. Vi skal ikke bruge magtens ånd men åndens magt. I har set, hvad jeg vil prioritere. Jeg beder jer om jeres omsorg og forbøn, men også om kritiske bemærkninger. Jeg slutter med at citere et vers fra sangen Jeg elsker den brogede verden : Kamp må der til, skal livet gro, ej kamp blot for dagligt brød, men kamp for frihed i liv og tro thi evig stilstand er død! 10.2 Tre medlemmer til ledelsen (valgperiode to år/et år) 137 afgav stemmer. Lotte Holm Boeriis fik 115 stemmer og er valgt for to år. Svend Eli Jensen fik 104 stemmer og er valgt for to år. Claus Mester-Christensen fik 78 stemmer og er valgt for et år. Ugyldige stemmer:2 Mogens Andersen takkede de afgående ledelsesmedlemmer Søren P. Grarup og Andreas Højmark for deres arbejde i ledelsen Hele den nyvalgte ledelse og formand fik herefter overrakt en depeche med seks USB-stik med over dokumenter, der fortæller om arbejdet de sidste fire år Godkendelse af Hanne Kiel som redaktør af baptist.dk Mogens Andersen oplæste kommissoriet for redaktør af baptist.dk ang. valg af redaktør. Det er rimeligt, at LK 1 viser, at de støtter Hanne Kiel. Dette skete med stort bifald. Det lød herefter en stor tak til Lasse Åbom for det dygtige arbejde, han har udført gennem årene. Forsamlingen viste ved klapsalver deres påskønnelse. Missionsdrøftelse 11. Hvordan kan vi være missionale i jubilæumsåret? Jubilæumsudvalget indledte med et morsomt situationsspil fra et udvalgsmøde, som det evt. kunne tage sig ud i et festudvalg for et 175 års jubilæum. Derefter fortalte de forsamlingen, hvad de indtil nu har arbejdet med. De har bl.a. fundet jubilæumsårets motto: Kom nu videre! Udvalget har endvidere fået udfærdiget et logo, som blev præsenteret på storskærmene. Udvalget arbejder med forskellige tiltag for de enkelte menigheder, forslag om en jubilæumsindsamling og meget andet. Lørdag den 2. november 2013 arrangeres en inspirationsdag i hhv. Korskirken i Herlev og Bethelkirken i Aalborg. Herefter drøftede landskonferencens deltagere i smågrupper, hvordan jubilæumsårets bedst kunne bruges i missionens tjeneste. Kommende sommerstævne og landskonferencer 12. Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af: - Landskonferencens anden samling 2013: Lørdag 16. november 2013 kl. 10 på Rosborg Gymnasium, Vejle. Vedtaget ved håndsoprækning - Landskonferencens første samling 2014 (tid og sted fastlægges på Landskonference ) - Sommerstævnet i 2014 foreslås afholdt i uge 30 (Vedr. sted se pkt. 9.1.) Vedtaget ved håndsoprækning 13. Eventuelt Emil Lauge Ibsen: BAM inviterer til 100 års jubilæumsmarkering og paneldebat i forbindelse med generalforsamlingen senere. Niels Dam, DBS: Spejderne er berettigede til momsfritagelse, men det er betinget af en støttegruppe på 100 venner. Derfor opfordres interesserede til at tilslutte sig gruppen. Spejderchefen udtrykte glæde over samværet med ledelsen på de årlige træf på Øksedal. Andreas Højmark Andersen: Hilsen fra BWAs nyligt afholdte ungdomskonference i Singapore. Claus Mester-Christensen: Tak for tilliden til mig i forbindelse med opstillingen til formand for BaptistKirken. Tak især fra min kone fordi jeg ikke blev valgt. Støt op om den nye ledelses arbejde og vær så lidt hurtigere med at komme med forslag til medlemmer i de fremtidige ledelser

7 Finn Basnov: Hilsen fra Moll - en lille baptistmenighed på 7 medlemmer i Skotland. Ulla Kusk: Om sorger og glæder ved at være stævnemaster gæster på stævnet, men knap så mange campinggæster, som budgetteret. Tak fordi vi forhåbentlig kan bruge erfaringer fra dette stævne fremadrettet. Afslutning Mogens Andersen takkede de to ordstyrere for godt udført arbejde. Herefter forbøn for ledelse og ansatte. Lystrup, 23. august 2013 Anita Lindholst, sekretær København, 23. august 2013 Gitte Elleby Jørgensen, sekretær Gærum, 27. august 2013 Ole Broholm Andersen, ordstyrer København, 27. august 2013 Signe Lund Christensen, ordstyrer Tølløse, 27. august 2013 Bent Hylleberg, formand Roskilde, 27. august 2013 Claus Mester-Christensen, næstformand - 7 -

8 Forslag behandlet på landskonferencen Forslag fra ledelsen og fra menigheder 9.1 Forslag vedr. placering af sommerstævnet 2014: Ledelsens forslag vedrørende sommerstævnets placering i 2014 Ledelsen foreslår, at menighederne og landsorganisationerne efter sommerstævnet 2013 skriftligt afgiver en bindende tilkendegivelse vedrørende den geografiske placering af næste års og eventuelt fremtidige sommerstævner. Forslaget indeholder fire valgmuligheder: Sommerstævnerne placeres på Lindenborg i 2014, 2015, og Herefter tages der stilling på ny. Sommerstævnerne skal veksle mellem Lindenborg og Mariager hvert andet år og placeres i Mariager i Sommerstævnet placeres på Lindenborg i Herefter tages der stilling på ny Sommerstævnet placeres i Mariager i Herefter tages der stilling på ny. Stemmesedler (efter samme princip som fordeling af stemmeberettigede til Landskonferencerne) udsendes til menighederne og landsorganisationerne i uge 31 og skal være indsendt til sekretariatet i uge 35. Ledelsen bemyndiges til på baggrund af menighedernes tilkendegivelser straks at iværksætte forberedelse af sommerstævne Resultatet af menighedernes tilkendegivelser forelægges Landskonference II/2013 til bekræftelse. Begrundelse og bemærkninger: Lindenborg er et nyt stævneområde. Der er derfor behov for at foretage en evaluering af sommerstævnets indhold, faciliteter og økonomi, før der tages stilling til placeringen af fremtidige sommerstævner. En sådan evaluering kan bedst foretages i menighederne/organisationerne sammen med de børn, unge og voksne, der har oplevet stævnet i sin helhed Forslag fra Sæby menighed vedr. placering af sommerstævnet i 2014 Missionsstævnet i 2014 finder sted i Mariager, hvor der tages stilling til missionsstævner fremover. 9.2 Forslag vedr. anvendelse af overskud 2012: Ledelsens forslag vedrørende satsning på uddannelse og udvikling Ledelsen foreslår, at der anvendes kr. fra BaptistKirkens overskud i 2012 til følgende formål: kr. overføres til projekt Uddannelsesstøtte kr. overføres til projekt Mission i Danmark Begrundelse: Projekt Uddannelsesstøtte har behov for tilførsel af midler, da behovene overstiger menighedernes bidrag. En væsentlig vision for BaptistKirken er revitalisering af menighederne og plantning af nye menigheder/fællesskaber. I overensstemmelse med samtalerne på de regionale møder ønsker ledelsen at styrke menighedernes missionale udvikling og har sammen med Tjeneste- og Uddannelsesudvalget et håb om, at mindst otte baptistmenigheder indgår i et toårigt forløb i KirkePlanterNet med start ultimo oktober Dertil vil der kunne søges støtte i projekt Mission i Danmark. Der kan også søges til andre projekter, der vil udvikle menigheden missionalt Forslag fra Midtsjællands menighed vedr. ansættelse af integrationskonsulent Overskuddet fra 2012 anvendes til ansættelse af Gilbert Rukundo som integrationskonsulent, hurtigst muligt, og der arbejdes på en permanent ordning/ ansættelse. Begrundelse og bemærkninger: Se Midtsjællands menigheds brev nedenfor. 9.3 Forslag fra Ingstrup Baptistmenighed vedrørende ændring af BaptistKirkens logo BaptistKirkens ledelse har efter indstilling fra Jubilæumsudvalget besluttet, at der udskrives en konkurrence for et nyt logo for BaptistKirken Ingstrup Baptistmenighed har indsendt følgende forslag: Ændring af BaptistKirkens logo kan kun ske efter vedtagelse på en landskonference Valg 10 a. Formand for Baptistkirken i Danmark for en et årig periode På valg er Mogens Andersen. Mogens genopstiller ikke

9 10 b. Tre medlemmer til BaptistKirkens ledelse Ordinære valg valgperioden er to år: På valg er: Søren P Grarup. Søren genopstiller ikke. Claus Mester-Christensen. Claus genopstiller. Ekstraordinært valg for resterende valgperiode et år: Andreas Højmark Andersen ønsker at udtræde af ledelsen. Forslagsbrev fra Midtsjællands Baptistmenighed (pkt ): Dianalund, 29. maj 2013 Forslag til behandling på Landskonference I, 2013 Baptistkirkens regnskab for 2012 blev fremlagt på regionsmøderne, bl.a. Roskilde den 10. april Regnskabet udviser et overskud på godt kr. Midtsjællands Baptistmenighed foreslår at overskuddet anvendes til ansættelse af Gilbert Rukundo som integrationskonsulent i BaptistKirken i Danmark. Gilbert arbejdede som integrationskonsulent i et år. (Oktober 2011 til september 2012). Flere menigheder var gået sammen om at finansiere lønudgiften i samarbejde med BaptistKirken Danmark. Det var håbet at ansættelsen kunne forlænges - men det var desværre ikke muligt. I perioden fik Gilbert oparbejdet et godt samarbejde med migrantmenighederne i Nakskov, Holstebro og Skanderborg. Gilbert er fortsat præst for International Baptistkirke på Amager. Gilbert Rukundo har udarbejdet en beretning der beskriver det arbejde han har udført i det ene år han var ansat. Vi har vedhæftet Gilberts konklusion, som belyser nødvendigheden og vigtigheden af, at han kan fortsætte det arbejde som han er påbegyndt. For fortsat at sikre missionsarbejdet blandt migrantmenighederne i Danmark vil Midtsjællands Baptistmenighed foreslå at overskuddet fra 2012 anvendes til ansættelse af Gilbert Rukundo som integrationskonsulent, hurtigst muligt, og at der arbejdes på en permanent ordning/ ansættelse. Arbejdsbeskrivelse udarbejdes i samarbejde mellem Baptistkirken Danmark og Gilbert Rukundo. På menighedens vegne Karin Heilesen Formand for menighedsrådet Bilag til forslagsbrev fra Midtsjællands menighed: Citat fra Gilbert Rukundos beretning for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012, hvor han var ansat som integrationskonsulent i Baptistkirken i Danmark. "Konklusion Baptistkirken i Danmark har i mange år været meget engageret i International Mission, især i den centrale del af Afrika og Asien. BiD yder stadig en stor indsats, når det gælder International mission. Samtidigt kommer der mange afrikanere og burmesere til Danmark, og de fleste kommer til landet med en kristen baggrund. De er kristne og har behov for at være en del af den kristne familie i deres nye land. Nogle af dem danner deres egne menigheder og andre vælger at tilslutte sig de eksisterende menigheder. Der findes migrantmenigheder der er med i BiD s fællesskab, og andre som har et tæt samarbejder med baptistmenigheder. Jeg tror, at vi kommer til at optage andre migrantmenigheder i BiD fremover. Det er både en velsignelse og en udfordring for BiD. Alle disse menigheder eller grupper kommer med deres egen kirke kultur, som er helt forskellige fra dansk kirkekultur. Migrantmenigheder har noget at bidrage med til et kirkesamfund, men migrantmenighederne har brug for støtte i form af undervisning og rådgivning, hvis de skal fungere optimalt. Jeg vil ikke gøre mig selv til en ekspert på området integration, men jeg tror, at et kirkesamfund som BiD har brug for at have tilknyttet en integrationskonsulent i forhold til afrikanere. Det kan være en fuldtids konsulent som besøger de forskellige grupper eller menigheder permanent i en tre års periode f.eks., eller en på konsulentbasis. Det er op til ledelsen at undersøge behovet og bestemme, hvad der skal gøres. Tænker vi mission i Danmark så er vi nødt til at investere i det. Mission koster penge." - 9 -

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30 Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl. 13.30 til 17.30 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Præsentation

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Program

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen - 1

Læs mere

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Dagen indledtes med velkomst og andagt ved BiDs formand Bent Hylleberg. Herefter fulgte missionsdrøftelsen Café BiD

Læs mere

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle.

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. En smuk efterårslørdag havde 122 stemmeberettigede sat hinanden stævne til Landskonference 2, 2011. Vi repræsenterede 43 af BaptistKirkens

Læs mere

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Formand Bent Hylleberg indledte dagen med at byde forsamlingen velkommen, og efter

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Baptistkirken i Danmark. Landskonference I Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1.

Baptistkirken i Danmark. Landskonference I Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1. Baptistkirken i Danmark. Landskonference I - 2012 Referat for Landskonferencens 1. samling, Sommerstævnet i Mariager onsdag d. 1. august 2012 1. Valg af ordstyrere og sekretærer Hans Ullemose Pedersen,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Baptistkirken i Danmark

Baptistkirken i Danmark Landskonferencens første samling på missionsstævnet i Mariager onsdag den 21. juli 2010 kl. 13-18 Dagsorden Konstituering. 1 Fortegnelse over stemmeberettigede 140 stemmeberettigede 2 Valg af stemmetællere

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Baptistkirken i Danmark Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Dagsorden: Konstituering: 1. Fortegnelse over stemmeberettigede Der er 115 stemmeberettigede fra 41 menigheder og 5 landsorganisationer.

Læs mere

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Menighedens navn er. (tidligere benævnt..) 2. Menigheden blev stiftet den. og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Referat fra BaptistKirken i Danmarks Landskonference 1 Den 20. juli 2015 i Lindenborg.

Referat fra BaptistKirken i Danmarks Landskonference 1 Den 20. juli 2015 i Lindenborg. Referat fra BaptistKirken i Danmarks Landskonference 1 Den 20. juli 2015 i Lindenborg. 1. Valg af ordstyrere og sekretærer Ordstyrere: Ole Broholm Andersen, Østervrå Frikirke Pia Duebjerg Andersen, Lyngby

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN Antal stemmeberettigede foreninger til Generalforsamlingen: 22 foreninger Dagsorden: 1) Velkomst Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg.

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Indledning og velkomst v Karin Christiansen Karin bød især velkommen til Didi Oprenova fra Bulgarien, som taler til et seminar

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Menigheden har tidligere benyttet navnene: Pinsekirken Smyrna og Smyrna-Forsamlingen.

Menigheden har tidligere benyttet navnene: Pinsekirken Smyrna og Smyrna-Forsamlingen. Vedtægt for Pinsekirken Randers Udgave: 2015 1 Navn og hjemsted: Menighedens navn er: Pinsekirken Randers dens hjemsted er i Randers kommune. Menigheden har tidligere benyttet navnene: Pinsekirken Smyrna

Læs mere

Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015

Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015 Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015 Ud over ledelsens skriftlige beretning er det formandens opgave at aflægge sin personlige beretning over Baptistkirkens situation (Forretningsordenen

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16.

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. Paulus stærke ord, som vi her læste, er ganske velkendte

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg 1. Konstituering: A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og regnskab. Dirigenterne

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013

Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013 Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013 I alt 183 deltagere i Silkeborg (24), Bindslev (65), Vårst (39), Roskilde (44) og Odense (23) (flere fra ledelsen var gengangere )

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere