Genialt simpel Plantronics Discovery 975 Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genialt simpel Plantronics Discovery 975 Brugervejledning"

Transkript

1 Genialt simpel Plantronics Discovery 975 Brugervejledning

2 Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics Discovery 975 headset. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvorn du installerer og bruger dit nye headset. Før du anvender dette produkt, skal du se brochuren For din egen sikkerhed for at få vigtige oplysninger om sikkerhed, opladning, batteri og regler. Sån får du hjælp Plantronics Technical Assistance Center er klar til at hjælpe dig. Besøg eller ring til dit lands supporttelefon, som du kan finde bagest i denne vejledning. Sån registrerer du dit produkt Gå til productregistration for at registrere dit produkt online, så vi kan yde den bedst mulige service og tekniske support. ii

3 Indhold Funktioner og tilbehør til headsettet...iv Opladning af dit headset... 2 Genopladning af opladningsetuiet... 7 Sån parrer du headsettet... 8 Brug af mere end en Bluetooth-telefon... 9 Tilpasning af pasform Knapper og indikatorer på headset Håndfrie funktioner Rækkevidde Fejlfinding Produktspecifikationer Sikkerhed, garanti og support iii

4 Funktioner og tilbehør til headsettet Opladningsstik Knap til opkaldsstyring/ Indikator: Besvar/afslut/afvis opkald/ genopkald Tænd/sluk Parring til telefon Overfør opkald til/fra telefon Genetabler forbindelsen, når du er inden for rækkevidden igen Lydreguleringsknap: Volumen op/ned Lydløs til/fra Onlineindikator til/fra Øreprop Aftræk og filtre til mikrofoner iv

5 Funktioner og tilbehør til headsettet For at bestille tilbehør skal du kontakte din Plantronics-forhandler eller gå til Mobilt opladningssæt: Biloplader og USBoplader # USB-snor #

6 Opladning af dit headset OPLADNINGSTID 1,5 timer... Fuld opladning ved hjælp af 220 volt eller etui 30 minutter.. Minimumsopladning inden første ibrugtagning Metode A 1 Dit nye headset fungerer bedst, når den er fuldt opladet. Når headsettet er under opladning, blinker indikatoren langsomt rødt. Når headsettet er fuldt opladet, slukkes indikatorlampen. Dette gælder ved alle opladningsmetoder. Anvend ikke headsettet, mens den er forbundet til opladeren BeMærk Oplad aldrig batteriet et sted, hvor temperaturen kan falde til under 0 C eller stige til over 40 C f.eks. i et køretøj, der ikke er opsyn med. Oplad ikke batteriet uden opsyn. Metode A: Ved hjælp af 220 volts opladeren 2 1 Slut 220 volts opladeren til en stikkontakt. 2 Slut 220 volts opladeren til opladningsstikket på headsettet. 2

7 Opladning af dit headset Metode B: Ved hjælp af opladningsetuiet 1 Åbn etuiet. Placer opladningsstikket på headsettet ud for etuiets mikro- USB-stik. 2 Skub så forsigtigt headsettet ind i mikro- USB-stikket, indtil det klikker på plads. 3 Når det er opladet, skal du forsigtigt trykke på udløserknappen med tommelfingeren for at frigøre headsettet. Metode B 1 Indsæt Udløs 2 3

8 Opladning af dit headset kontrol af batteriniveauet i dit headset Metode A: LCD-skærmen på opladningsetuiet angiver headsettets batteriniveau, når headsettet indsættes i etuiet. BeMærk Bluetooth-ikonet på etuiet angiver, at headsettet er tilsluttet telefonen. Du kan modtage opkald under opladning. METODE A Søjler Batteri niveau 3 Fuldt batteri 2 1/3 til 2/3 opladet 1 Mindre end 1/3 opladet 4

9 Opladning af dit headset Knappen Volumen Knap til opkaldsstyring/ Indikator kontrol af batteriniveauet i dit headset Metode B: Med tændt headset skal du trykke samtidigt på knappen til opkaldsstyring og knappen Volumen og holde dem nede i ca. 2 sekunder. Indikatoren blinker rødt for at vise opladningsniveauet. Blinker rødt METODE B Batteri niveau Mere end 2/3 opladet 1/3 til 2/3 opladet Mindre end 1/3 opladet 5

10 Opladning af dit headset Automatiske batteristatusalarmer Når batteriopladningen er lav, lyder en tone og en stemmemeddelelse på engelsk. ADVARSLER OM LAVT BATTERI Batteri niveau Tone Stemmemeddelelse 30 minutters taletid tilbage (denne alarm høres kun under et aktivt opkald) To høje toner hvert 15. minut "Battery Low" gentages hvert 30. minut 10 minutters taletid tilbage Tre høje toner hvert 30. sekund "Recharge Battery" gentages hvert 3. minut 6

11 Genopladning af opladningsetuiet 1 2 OPLADNINGSTID 1,5 timer... Fuld opladning ved hjælp af 220 volt Genopladning af batteriet inden i etuiet Opladningsetuiet sørger for to hele opladninger af dit headset, før batteriet i etuiet kræver genopladning. 1 Hvis du vil kontrollere batteristatussen i etuiet, skal du kigge på LCD-skærmen. Hvis batteriikonet blinker, eller skærmen er tom, skal du genoplade etuiet, inden du kan bruge det til opladning af headsettet. 2 Sæt 220 volts opladeren til en strømkilde, inden du sætter den til opladningsstikket på siden af etuiet. Mens etuiet genoplader, blinker batteriikonet på LCD-skærmen (over billedet af etuiet) for at angive opladningsniveauet. 7

12 Sån parrer du headsettet Sån parres telefonen med headsettet første gang 1 SETTINGS Time and Date 1 Tænd for Bluetooth-funktionen på din telefon. 2 Tænd for headsettet. Tryk på knappen til opkaldsstyring, og hold den nede, indtil indikatorlampen blinker rødt/hvidt. Phone Settings Bluetooth Sound Settings Network Services Secur ty Reset Sett ngs SETTINGS 3 Brug telefonens kommandoer til at lokalisere og vælge headsettet. 9xxPlantronics. 4 Når du bliver bedt om PIN-koden eller adgangskoden, skal du indtaste Parringen er lykkedes, når indikatoren på headsettet blinker hvidt. 2 Time and Date Phone Settings Bluetooth Sound Settings SETTINGS Network Serv T me and Date Secur ty Phone Settings Reset Sett ngs 9xxPlantronics Sound Setting SETT NGS Network Ser T me and Date Secur ty Phone Sett ngs Reset Sett n 0000 Sound Sett ngs 3 Network Services Security Reset Settings 4 Bemærk Hvis telefonen understøtter SSP (Secure Simple Pairing), skal du ikke indtaste en PIN-kode eller adgangskode. 8

13 Brug af mere end en Bluetooth-telefon Plantronics Discovery 975 understøtter Multipoint-teknologi, som giver dig mulighed for at bruge ét headset med to forskellige Bluetooth mobiltelefoner. Sån slås Multipoint-funktionen til og fra Hvis du skal bruge mere end én telefon, skal du slå Multipoint-funktionen til. Når denne funktion er slået fra, kan dit headset kun oprette forbindelse til en Bluetooth-telefon. 1 Når dit headset er slukket, skal du holde knapperne til volumen og opkaldsstyring nede samtidigt, indtil headsettet tændes, og indikatoren blinker hvidt 2 gange. 2 Hvis du vil parre headsettet til en anden telefon, skal du, se "Sån parrer du headsettet" på den forrige side. Sån foretages et opkald Headsettet foretager et opkald eller genopkald på den telefon, der senest har foretaget et udgående opkald. Sån kan du bruge den anden telefon: Foretag opkaldet ved hjælp af knapperne på den anden telefon. Sån besvarer du et opkald, mens du taler i den anden telefon Hvis du vil besvare det andet opkald, skal du afslutte det første opkald eller sætte det i venteposition, hvis telefonen har en funktion til venteposition. 1 Tryk én gang på knappen til opkaldsstyring for at afbryde den aktuelle samtale. 2 Tryk på knappen til opkaldsstyring igen for at besvare det nye opkald fra den anden telefon. 9

14 Tilpasning af pasform Forkert pasform 1 2 Rigtig pasform Stabilisator Højttalerhus For at opnå optimal stemmeklarhed skal du dreje mikrofonarmen hen mod den ene mundvig. Headsettet kan også roteres på højttalerhuset for at give en bedre pasform i øret. Hvis headsettet stadig føles ustabil, skal du skifte øreproppen til en anden størrelse. Sån installerer du en anden gel-øreprop 1 For at fjerne øreproppen skal du holde fast på stabilisatoren og forsigtigt trække øreproppen ud af højttalerhuset. 2 For at tilpasse en ny øreprop skal du placere øreproppen over højttalerhuset og forsigtigt trykke på øreproppen. 10

15 Knapper og indikatorer på headset Handling Lampe Tone Tænd for headsettet Sluk for headsettet Besvar et opkald Afvis et opkald, og send den, der ringer, videre til voice mail Afslut et opkald Foretag et opkald Overførsel af et opkald mellem øreknop og telefon Tryk på knappen til opkaldsstyring i 2 sekunder. Tryk på knappen til opkaldsstyring i 4 sekunder. Tryk en gang på knappen til opkaldsstyring. Lyser hvidt. Lyser rødt. Blinker hvidt. 4 stigende toner. 4 faldende toner. Enkelt lav tone efterfulgt af lav/lav/høj tone. BEMÆRK Vent, indtil du hører ringetonen i dit headset for at besvare opkaldet. Tryk på knappen til opkaldsstyring Ingen 1 lav tone. i 2 sekunder. Tryk en gang på knappen til opkaldsstyring. Indtast telefonnummeret på din telefon, og tryk på send. Opkaldet bliver automatisk overført til det parrede og tilsluttede headset. Under et opkald skal du trykke på knappen til opkaldsstyring i 2 sekunder. 1 hvidt blink. 1 lav tone. Ingen Ingen VARIGHED: Tryk let under 1 sekund. Tryk 1-4 sekunder som angivet. Enkelt lav tone efterfulgt af lav/lav/høj tone. Enkelt lav tone efterfulgt af dobbelt lav tone. 11

16 Knapper og indikatorer på headset Handling Lampe Tone Aktivering eller deaktivering af lydløs (under et aktivt opkald) Juster volumen (under et aktivt opkald) Tryk på volumenknappen i 1 sekund. Tryk let på volumenknappen én gang for hver øgning af volumen. Når du har nået den højeste volumen, skal du trykke let igen for at få volumen på den laveste indstilling. Ingen Ét hvidt blink for hver ændring af volumen. Lydløs til: Sekvensen starter med lav/høj tone samt stemmemeddelelsen "Mute On" (på engelsk). 15 minutter senere er det kun lav/høj tone, der angiver status. Hele sekvensen gentages hvert 30 minut, indtil Lydløs slås fra. Lydløs fra: Høj/lav tone efterfulgt af stemmemeddelelsen "Mute Off" (på engelsk). Én lav tone for hver ændring af volumen; 2 lave toner ved maksimal volumen. ADVARSEL Anvend ikke headsettet ved høj volumen i længere tid ad gangen. Det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en moderat volumen. Klik ind på for at få yderligere oplysninger om headsets og hørelse. VARIGHED: Tryk let under 1 sekund. Tryk 1-4 sekunder som angivet. 12

17 Knapper og indikatorer på headset Handling Lampe Tone Kontroller, om der er tændt for headsettet Indkommende opkald Tryk på en vilkårlig knap. 1 hvidt blink. 1 tone. Ingen 3 hvide blink hvert 2. sekund. 3 hurtige, lave toner hvert 2. sekund BEMÆRK Hvis headsettet er placeret i opladningsetuiet, blinker headsetikonet (nederst til venstre) og skærmens baggrundslys på etuiet, når du får et indgående opkald. Fjern headsettet fra etuiet for at besvare opkaldet. Samtale er i gang Ingen 1 hvidt blink hvert Ingen 2. sekund Mistet opkald Ingen 3 lyserøde blink hvert 10. sekund i 5 minutter. Ingen Slå onlineindikatoren til eller fra Mens headsettet er tændt, skal du trykke på knappen Volumen og holde den nede i 4 sekunder. Tænder: Hvidt lys lyser i løbet af 2 sekunder. Slukker: Hvidt lys dæmpes i løbet af 2 sekunder. Enkelt lav tone. VARIGHED: Tryk let under 1 sekund. Tryk 1-4 sekunder som angivet. 13

18 Håndfrie funktioner Hvis din telefon og din leverandør af trådløse tjenester begge understøtter håndfri betjening, kan du anvende følgende funktioner: Rækkevidde Du opretholder en forbindelse ved at holde headsettet inden for 10 meters afstand af Bluetooth-telefonen. Genopkald til senest kaldte nummer Stemmeaktiveret genopkald Tryk to gange på knappen til opkaldsstyring. Du hører to lave toner. Mens headsettet er tændt, skal du trykke på knappen til opkaldsstyring og holde den nede i 2 sekunder. Du hører en kort tone, en pause, efterfulgt af en anden kort tone. Uden for Bluetoothrækkevidde Sån tilslutter du manuelt igen efter 60 sekunder uden for rækkevidde Stemmemeddelelsen "Lost connection" (på engelsk) efterfulgt af en enkelt høj tone. Tryk let på knappen til opkaldsstyring for at høre en enkelt lav tone, der angiver, at tilslutningen er lykkedes. bemærk Lydkvaliteten afhænger også af den enhed, som headsettet er parret med. 14

19 Fejlfinding Mit headset fungerer ikke sammen med min telefon. Sørg for, at headsettet er fuldt opladet. Sørg for, at du forsøger at parre til en Bluetooth-aktiveret telefon. Min telefon kunne ikke finde headsettet. Sluk og tænd igen for både telefon og headset, og gentag så parringsprocessen beskrevet på side 8. Jeg kan ikke høre den, der ringer/ klartone. Personer, der ringer op, kan ikke høre mig. Headsettet er slukket. Tryk på knappen til opkaldsstyring i ca. 2 sekunder, indtil du hører en tone eller ser, at indikatoren lyser hvidt. Headsettet er uden for rækkevidde. Flyt headsettet tættere på Bluetooth-telefonen. Se "Rækkevidde" på side 14. Headsetbatteriet er løbet tør for strøm. Oplad batteriet. Se "Opladning af dit headset" på side 2. Volumen er for lav. Gradvist flere lette tryk på knappen Volumen justerer volumen. Se vejledning til justering af volumen i "Knapper til headsettet" på side 12. Headsettet er uden for rækkevidde. Flyt headsettet tættere på Bluetooth-telefonen. Se "Rækkevidde" på side 14. Kontroller, at du ikke har aktiveret funktionen Lydløs. Se "Knapper på headsettet" på side

20 Produktspecifikationer Taletid* Standbytid* Vægt på headset Batteritype Opbevarings-/ driftstemteratur Bluetooth-version Bluetooth-profiler Batteriet holder i op til 5 timer Batteriet holder i op til 7 ge med Multipoint-funktionen slået FRA (fabriksstanrd) Batteriet holder i op til 4 ge med Multipoint-funktionen slået TIL 8 gram Headset: Genopladeligt litium-ion-polymer, kan ikke udskiftes Opladningsetui: Genopladeligt, litium-ion-polymer, kan ikke udskiftes 0-40 ºC EDR (Enhanced Data Rate) + esco + Secure Simple Pairing (SSP) til parring af headset uden indtastning af PIN-kode/adgangskode Headsetprofil (HSP) for samtale i telefonen Håndfri profil (HFP) for samtale i og betjening af telefonen * Ydeevne kan variere fra enhed til enhed. 16

21 Se sikkerhedsoplysninger i den separate brochure "For din egen sikkerhed". Du kan finde garantioplysninger i guiden "Kom godt i gang" eller på en es it ru Plantronics Ltd Wootton Bassett, UK Tel: ar cs Czech Republic Danmark Tel: de Plantronics GmbH Hürth, Deutschland Kundenservice: Deutschland Österreich Schweiz el Για περισσότερες πληροφορίες: Plantronics Iberia, S.L. Madrid, España Tel: fi Finland Tel: fr Plantronics Sarl Noisy-le-Grand France ga Plantronics BV Regus House Harcourt Centre Harcourt Road Dublin 2 Ireland Service ROI: he למידע נוסף, בקר באתר: hu További információk: Plantronics Acoustics Ita ia Srl M lano, Italia Numero Verde: nl Plantronics B.V. Hoofddorp, Nederland Tel: (0)0800 Plantronics (NL) (BE/LUX) no Norge Tel: pl Aby uzyskać więcej informacji: pt Portugal Tel: ro Pentru informaţii Дополнительная информация: sv Sverige Tel: tr Daha fazla b lgi için: 17

22 Plantronics B.V. Scorpius LR Hoofddorp Holland МЛ Plantronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Plantronics, logoets design og Plantronics Discovery er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Plantronics, Inc. Bluetooth -ordmærket og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Plantronics, Inc. under licens. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Patenter i USA ; ; Anmeldte patenter Rev A

Plantronics Discovery 925 Brugervejledning

Plantronics Discovery 925 Brugervejledning Plantronics Discovery 925 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics Discovery 925-headsettet. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af dit nye headset. Læs

Læs mere

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye headset fra Plantronics. Denne brugervejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger Plantronics

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset

FÅ MERE AT VIDE. M25 og M55 Bluetooth -headset FÅ MERE AT VIDE M25 og M55 Bluetooth -headset SE GODT EFTER A OPKALDSKNAP C KNAPPEN VOLUMEN Besvar/afslut et opkald M25: Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Afvis et opkald (tryk i 1 sekund) M55:

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Blackwire C710 /C720. USB-headset med ledning med Bluetooth. Brugervejledning

Blackwire C710 /C720. USB-headset med ledning med Bluetooth. Brugervejledning Blackwire C710 /C720 USB-headset med ledning med Bluetooth Brugervejledning TM Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Headsetfunktioner 5 Tilbehør/reservedele 6 Brug af headsettet 7 Indbyggede kontroltaster

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6470. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6470 Brugervejledning www.jabra.com VELKOMMEN Tillykke med købet af dit nye Jabra GO 6470. Vi er sikre på, at du vil få glæde af de mange funktioner og opleve, hvor komfortabelt headsettet er

Læs mere

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W745A Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Indhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-oplysninger 4 Hvad er der i æsken 6 Fakta om baseenhed

Læs mere

CS510A /CS520A. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning

CS510A /CS520A. Trådløst headsetsystem. Brugervejledning CS510A /CS520A Trådløst headsetsystem Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om baseenhed og headset 5 Tilbehør 6 Indstilling af headset 7 Tilslut bordtelefonen 8 Tilslut strømforsyningen

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 USB. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 USB Brugervejledning www.jabra.com 1 2011 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere