Data Projector VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX DK (1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data Projector VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-DK (1)"

Transkript

1 DK (1) Data Projector Betjeningsvejledning Før betjening af enheden bedes du læse denne manual og den medfølgende oversigtsvejledning grundigt og gemme den til senere brug. VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande og områder. Kontakt din lokale autoriserede Sony-forhandler Sony Corporation

2 Indholdsfortegnelse Oversigt Knappernes placering og funktion... 4 Hovedenhed... 4 Stikforbindelsespanel... 5 Fjernbetjening og kontrolpaneltaster... 6 Forberedelse Tilslutning af projektoren... 9 Tilslutning af en computer... 9 Tilslutning af videoudstyr Tilslutning af mikrofon Tilslutning af en USBhukommelsesenhed Tilslutning af et trådløst USB LAN-modul Tilslutning af ekstern skærm og lydudstyr Projicering/justering af et billede Projicering af et billede Justering af det projicerede billede Slukning Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Brug af en MENU Menuen Picture Menuen Screen Menuen Function...25 Menuen Operation...26 Menuen Connection/Power...27 Menuen Installation...29 Menuen Information...30 Netværk Brug af netværksfunktioner...31 Visning af projektorens kontrolvindue med en webbrowser...31 Bekræftelse af oplysninger vedrørende projektoren...32 Betjening af projektoren fra en computer...32 Brug af rapporteringsfunktionen...33 Præsentationsfunktion via netværk Brug af præsentationsfunktionen via netværk...35 Installation af Projector Station for Network Presentation...35 Start af Projector Station for Network Presentation...35 Projicering af et billede...36 Tilslutningsindstillinger...36 Brug af betjeningstasterne Indholdsfortegnelse

3 Projicering af et billede ved hjælp af USB-tilslutning Projicering af et billede ved hjælp af USB-tilslutning...38 Start af USB Display...38 Projicering af et billede...38 Brug af betjeningstasterne...38 USB Media Viewer Brug af USB Media Viewer...39 Miniaturetilstand...40 Valgmenu...40 Visningstilstand...41 Valgmenu...41 Diasshowtilstand...41 Valgmenu...42 Andet Indikatorer...43 Meddelelsesliste...44 Fejlfinding...45 Udskiftning af pæren...47 Rengøring af luftfilteret...49 Specifikationer...50 Projiceringsafstand...58 Mål...72 Indeks...78 Indholdsfortegnelse 3

4 B Oversigt Knappernes placering og funktion Hovedenhed qs qa 0 a Fokusring (side 15) b Zoomring (side 15) c Objektiv d Fjernbetjeningsføler e ON/STANDBY-indikator (side 43) f LAMP/COVER-indikator (side 43) g Forreste fødder (justérbare)(side 16) qh qg Forsigtig Placer ikke noget i nærheden af ventilationshullerne, da det kan medføre intern varmeudvikling. Placer ikke hånden nær ventilationshullerne og omkredsen, da det kan forårsage personskade. l Højtaler (Kun VPL-EW275/EW245/ EW225/EX275/EX245/EX225) m Stikforbindelsespanel (side 5) n Sikkerhedsbøjle Slutter til en kommercielt tilgængelig sikkerhedskæde eller -wire. o Sikkerhedslås Forbinder til et ekstra sikkerhedskabel fra Kensington. Se Kensingtons webside for yderligere oplysninger. p Kontrolpaneltaster (side 6) qd qf h Knap til justering af fod (side 16) i Luftfilterdæksel/ventilationshuller (indsugning) (side 49) j Lampedæksel (side 47) k Ventilationshuller (udblæsning) 4 Knappernes placering og funktion

5 Stikforbindelsespanel VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX qa 3 8q; qs Oversigt 2 9 VPL-EX271/EX241/EX qa 3 8q; Indgang (sider 9, 10) a INPUT A Video: RGB/YPBPR-indgangsstik (RGB/YPBPR) Audio: Lydindgangsstik (AUDIO) b INPUT B Video: RGB-indgangsstik (RGB) Audio: Lydindgangsstik (AUDIO) c INPUT C Video: HDMI-indgangsstik (HDMI) Audio: HDMI-indgangsstik (HDMI) d S VIDEO (S VIDEO IN) Video: S video-indgangsstik (S VIDEO IN) Audio: Lydindgangsstik (L (MONO) AUDIO/R) e VIDEO (VIDEO IN) Video: Videoindgangsstik (VIDEO) Audio: Lydindgangsstik (L (MONO) AUDIO/R) Bemærkninger Lydindgangene for S VIDEO og VIDEO er delt. Lydindgangsstikket og lydudgangen fra HDMI-stikket er kun tilgængelige på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Udgang (side 13) f OUTPUT Video: Skærmudgangsstik (MONITOR) Audio: Lydudgangsstik (AUDIO) Knappernes placering og funktion 5

6 Bemærkninger Dette stik udsender kun det projicerede billede eller lyd, hvis der anvendes INPUT A eller INPUT B. Lydudgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Andet g RS-232C-stik (RS-232C) RS-232C-kompatibelt kontrolstik. Tilslutter til computerens RS-232C-stik og RS-232C-krydskabler. h LAN-stik (side 31) i AC IN ( ) -stik Tilslutning til den medfølgende netledning. j USB-stik (Type A) ( ) (sider 12, 39) k USB-stik (Type B) ( ) (side 38) l Mikrofonindgang ( ) Bemærk Mikrofonindgangen er kun tilgængelig på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225. Fjernbetjening og kontrolpaneltaster Fjernbetjening Kontrolpaneltaster 1 2 INPUT MENU RETURN ASPECT D ZOOM APA KEYSTONE VOLUME ENTER ECO MODE PATTERN FREEZE RESET BLANK MUTING a Sådan tænder du for strømmen/ går til standbytilstand Tasten?/1 (On/Standby) b Valg af indgangssignal (side 14) Tasten INPUT c Betjening af en menu (side 19) Tasten MENU Tasten RESET Tasterne ENTER /V/v/B/b (pil) Tasten RETURN d Justering af billedet (side 15) Tasten ASPECT (side 21) Tasten KEYSTONE (side 17) Tasten PATTERN Denne funktion er ikke tilgængelig. Tasten APA (Auto Pixel Alignment) * (side 17) Bemærk * Brug denne tast, når der indsendes et computersignal via indgangsstikket RGB (INPUT A eller INPUT B). 6 Knappernes placering og funktion

7 e Brug af flere funktioner under projicering Tasten D ZOOM (Digital Zoom) +/ * Forstørrer en del af billedet under projicering. 1 Tryk på tasten D ZOOM + for at få vist ikonet for digital zoom på det projicerede billede. 2 Tryk på tasterne V/v/B/b for at flytte det digitale zoomikon til det punkt på billedet, du vil forstørre. 3 Tryk på tasten D ZOOM + eller D ZOOM gentagne gange for at ændre forstørrelsesforholdet. Billedet kan forstørres op til 4 gange. Tryk på tasten RESET for at gendanne det forrige billede. Tasten BLANK Beskærer det projicerede billede midlertidigt. Tryk igen for at gendanne det forrige billede. Billeddæmpning er med til at reducere strømforbruget. Tasten MUTING (Kun VPL-EW275/ EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225) Dæmper lydudgangen midlertidigt. Tryk igen for at gendanne den forrige lydstyrke. Tasten VOLUME +/ (Kun VPL-EW275/EW245/EW225/ EX275/EX245/EX225) Justerer lydudgangen. Tasten FREEZE Denne funktion er ikke tilgængelig. Bemærk * Brug denne tast, når der indsendes et computersignal. Men den anvendes ikke alt efter opløsningen på indgangssignalet. f Nem indstilling af energibesparende tilstand Tasten ECO MODE Den energibesparende tilstand kan nemt indstilles. Energibesparende tilstand består af Lamp Mode, With No Input, With Static Signal og Standby Mode. 1 Tryk på tasten ECO MODE for at få vist menuen ECO Mode. 2 Tryk på tasten V/v eller ECO MODE for at vælge tilstanden ECO eller User. ECO: Indstiller hver tilstand til den optimale energibesparelsesværdi. Lamp Mode: Low With No Input: Standby With Static Signal: Lamp Dimming Standby Mode: Low User: Indstiller hvert element på menuen ECO Mode, som du ønsker (gå til trin 3). 3 Vælg User, og tryk derefter på tasten b. Indstillingselementet vises. User Lamp Mode High Auto Power Saving With No Input Off With Static Signal Lamp Dimming Standby Mode Standard :Sel :Set RETURN :Back 4 Tryk på tasten V/v for at vælge element, og tryk derefter på tasten ENTER. 5 Tryk på tasten V/v for at vælge indstillingsværdi. 6 Tryk på tasten ENTER. Skærmen vender tilbage til skærmen User. For yderligere oplysninger om ECO Mode-indstillinger, se Lamp Mode, With No Input, With Static Signal og Standby Mode på menuen Connection/Power (side 27). Oversigt Knappernes placering og funktion 7

8 Andet g Infrarød sender Om fjernbetjeningens funktion Vend fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsføleren. Jo kortere afstanden er mellem fjernbetjeningen og projektoren, jo bredere bliver den vinkel, hvori fjernbetjeningen kan styre projektoren. Sørg for, at intet blokerer den infrarøde stråle mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningsføleren på projektoren. 8 Knappernes placering og funktion

9 B Forberedelse Tilslutning af projektoren Bemærkninger Sørg for, at der er slukket for udstyret, når projektoren tilsluttes. Brug de korrekte kabler ved hver tilslutning. Sæt kabelstikkene i korrekt. Dårlige tilslutninger kan reducere billedsignalernes funktion eller forårsage en fejlfunktion. Når du trækker et kabel ud, skal du sørge for at trække det ud ved stikket, ikke selve kablet. For yderligere oplysninger henvises der til de brugervejledninger, der følger med det udstyr, du tilslutter. Brug et lydkabel uden modstand. Tilslutning af en computer Tilslutning med en computer er forklaret for hvert indgangssignal. Forberedelse INPUT A/INPUT B For tilslutning af en computer med et RGB-udgangsstik. Mini D-sub 15-bens kabel (medfølger) Computer Bemærkninger Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Det anbefales, at du indstiller computeropløsningen til pixel (VPL-EW275/EW245/ EW225) eller pixel (VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221) for den eksterne skærm. INPUT C Lydkabel (stereoministik) (medfølger ikke) For tilslutning af en computer med et HDMI-udgangsstik. HDMI-kabel (medfølger ikke) Computer RGBudgangsstik Lydudgangsstik HDMIudgangsstik Tilslutning af projektoren 9

10 Bemærkninger Lydindgang fra HDMI-stikket er kun tilgængelig på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Brug HDMI-kompatibelt udstyr og kabler, der har et HDMI-logo påtrykt. Projektorens HDMI-stik er ikke kompatibelt med signalet DSD (Direct Stream Digital) eller CEC (Consumer Electronics Control). USB-stik (Type B) ( ) For tilslutning til en computer med et USB-stik ( Projicering af billede ved hjælp af USBtilslutning (side 38)). USB-stik (Type A) USB A-B-kabel (medfølger ikke) Computer Tilslutning af videoudstyr Tilslutning med et VHS-videobånd, DVD- eller BD-afspiller er forklaret for hvert indgangssignal. S VIDEO IN For tilslutning af videoudstyr med et S-videoudgangsstik. S-videokabel (medfølger ikke) Computer S-videoudgangsstik Lydudgangsstik Lydkabel (fonostik 2) (medfølger ikke) Bemærk Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX Tilslutning af projektoren

11 VIDEO IN For tilslutning af videoudstyr med et videoudgangsstik. Videokabel (medfølger ikke) Videoudstyr Lydkabel (fonostik 2 stereoministik) (medfølger ikke) Bemærk Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225. Forberedelse INPUT A For tilslutning af videoudstyr med et YPBPR-udgangsstik. Komponent Mini D-sub 15-bens kabel (medfølger ikke) Videoudgangsstik Lydudgangsstik YPBPRudgangsstik Videoudstyr Lydudgangsstik Lydkabel (fonostik 2 stereoministik) (medfølger ikke) Bemærk Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225. Tilslutning af projektoren 11

12 INPUT C For tilslutning af videoudstyr med et HDMI-udgangsstik. HDMI-kabel (medfølger ikke) Videoudstyr HDMIudgangsstik Bemærkninger Lydindgang fra HDMI-stikket er kun tilgængelig på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Brug HDMI-kompatibelt udstyr og kabler, der har et HDMI-logo påtrykt. Projektorens HDMI-stik er ikke kompatibelt med signalet DSD (Direct Stream Digital) eller CEC (Consumer Electronics Control). Tilslutning af mikrofon Mikrofon ( ) Til tilslutning af en mikrofon. Mikrofon (medfølger ikke) Bemærkninger Mikrofonindgangen er kun tilgængelig på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Kun dynamiske mikrofoner understøttes. Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed USB-stik (Type A) ( ) Til tilslutning af USB-hukommelsesenhed ( Brug af USB Media Viewer (side 39)). USB-hukommelsesenhed (medfølger ikke) 12 Tilslutning af projektoren

13 Tilslutning af et trådløst USB LAN-modul USB-stik (Type A) ( ) Til tilslutning af det trådløse USB LAN-modul IFU-WLM3 (medfølger ikke) ( Præsentationsfunktion via netværk (side 35)). Trådløst USB LAN-modul IFU-WLM3 (medfølger ikke) Bemærkninger Utildelte trådløse USB LAN-moduler virker ikke. Ved tilslutning/afbrydelse af det trådløse USB LAN-modul skal du sørge for, at projektoren er i standbytilstand (standbytilstand: Low ), eller at netledningen er taget ud af vægstikket. Forberedelse Tilslutning af ekstern skærm og lydudstyr OUTPUT Projicerede billeder eller indsendt lyd kan udsendes til displayudstyr, som f.eks. en skærm eller lydudstyr, såsom højtalere med indbygget forstærker. Lydudstyr Lydindgangsstik Lydkabel (stereoministik) (medfølger ikke) Displayudstyr RGBindgangsstik Mini D-sub 15-bens kabel (medfølger) Bemærkninger Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Der kan udsendes projicerede billeder og lyd. Tilslutning af projektoren 13

14 B Projicering/justering af et billede Projicering af et billede Størrelsen af et projiceret billede afhænger af afstanden mellem projektoren og skærmen. Installer projektoren således, at det projicerede billede passer i skærmstørrelsen. For yderligere oplysninger om afstande og projicerede billedstørrelser, se Projiceringsafstand (side 58) Videoudstyr Projektor 1 Vægstik 6 Computer 1 Sæt vekselstrømsstikket i stikkontakten. 2 Slut alt udstyret til projektoren (side 9). 3 Tryk på tasten?/1 for at tænde for enheden. 4 Tænd for det tilsluttede udstyr. 5 Vælg indgangskilde. Tryk på tasten INPUT på projektoren for at få vist menuen til skift af indgangssignal på skærmen. Tryk gentagne gange på tasten INPUT eller tryk på tasten V/v for at vælge et billede, der skal projiceres. 6 Når der projiceres et computerbillede, skal computerens udgang ændres til ekstern visning. Metoden med at skifte udgang varierer alt efter computertypen. (Eksempel) For projicering af billeder, der er lagret på en USB-hukommelsesenhed, henvises der til USB Media Viewer (side 39). For projicering af et billede ved hjælp af USB-tilslutning henvises der til Projicering af et billede ved hjælp af USB-tilslutning (side 38). For brug af præsentationsfunktionen via netværk henvises der til Præsentationsfunktion via netværk (side 35). 14 Projicering af et billede

15 7 Justér fokus, størrelse og position af det projicerede billede (side 15). Justering af det projicerede billede Fokus Størrelse (zoom) Position Fokusring Zoomring Knap til justering af fod Forreste fødder (justérbare) Projicering/justering af et billede Projicering af et billede 15

16 Justering af projektorens hældning med de forreste fødder (justérbar) Ved at ændre projektorens hældning med fodjusteringsknapperne/forreste fødder (justérbare) kan du justere positionen af det projicerede billede. Sådan justeres vinklen 1 Tryk på fodjusteringsknapperne, og hold dem inde. 2 Løft op i den forreste del af projektoren for at justere vinklen. 3 Udløs fodjusteringsknapperne. 4 Drej de forreste fødder (justérbare) for at indstille projektorens vinkel præcist. Bemærkninger Sørg for ikke at stille projektoren på dine fingre. Skub ikke hårdt på toppen af projektoren, mens de forreste fødder (justérbare) er ude. Ændring af formatforholdet for det projicerede billede Tryk på tasten ASPECT på fjernbetjeningen for at skifte formatforholdet for det projicerede billede. Du kan også ændre indstillingen i Aspect på menuen Screen (sider 21, 23). 16 Projicering af et billede

17 Korrigering af trapezformet forvrængning af det projicerede billede (keystone-funktion) Normalt justerer Keystone-funktionen automatisk det projicerede billede. Keystonefunktionen virker eventuelt ikke automatisk, hvis skærmen er vippet. I dette tilfælde skal du indstille Keystone manuelt. 1 Tryk på tasten KEYSTONE på fjernbetjeningen eller vælg V Keystone på menuen Installation. 2 Brug tasten V/v/B/b til at indstille værdien. Jo højere værdi, desto smallere bliver toppen af det projicerede billede. Jo lavere værdi, desto smallere bliver bunden. Bemærk Eftersom Keystone-justering er en elektronisk korrigering, kan billedet blive forvrænget. Øg antallet mod plus Øg antallet mod minus Justerer automatisk Phase, Pitch og Shift af projiceret billede, mens der indsendes et billede fra en computer (APA (Auto Pixel Alignment)) Tryk på tasten APA på fjernbetjeningen. Tryk igen for at annullere justering under indstillingen. Du kan også indstille APA i menuen Screen (side 22). Hvis Smart APA i menuen Function er indstillet til On, udføres APA automatisk, når der indsendes et signal (side 25). Projicering/justering af et billede Projicering af et billede 17

18 Slukning 1 Tryk på tasten?/1 på enheden eller fjernbetjeningen. Projektoren starter slukningsprocessen og slukker. Hvis du trykker på tasten?/1 endnu engang inden for 10 sekunder, annulleres slukningen. 2 Tag netledningen ud af vægstikket. Slukning uden visning af bekræftelsesmeddelelsen Tryk på tasten?/1 på enheden og hold den inde i nogle få sekunder (side 44). ECO-måler Denne måler angiver strømeffektiviteten ved projektorens ECO-funktion. (For yderligere oplysninger om ECO-funktionen henvises der til ECO MODE-tast (side 7) og ECO (side 27)). Bladikonerne vises, når der slukkes for projektoren. Antallet af viste ikoner varierer alt efter hvor megen energi, der spares, som følge af brug af ECO-funktionen. ECO-måler 18 Projicering af et billede

19 B Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Brug af en MENU Bemærk Menuvisningerne, der anvendes til nedenstående forklaring, kan variere alt efter modellen, du anvender. 1 Tryk på tasten MENU for at få vist menuen. 2 Vælg indstillingsmenuen. Brug tasten V/v til at vælge indstillingsmenu, og tryk derefter på tasten b eller tasten ENTER. Indstillingsmenu Picture Picture Mode Reset Contrast Brightness Color Hue Color Temp. Sharpness Expert Setting Standard Low :Sel :Set :Back 3 Vælg indstillingselement. Brug tasten V/v til at vælge indstillingsmenuen og tryk derefter på tasten b eller tasten ENTER. For at vende tilbage til valgskærmen for indstillingsmenuen skal du trykke på tasten B eller RETURN. Picture Picture Mode Reset Contrast Brightness Color Hue Color Temp. Sharpness Expert Setting Indstillingselementer Standard Low 5 :Sel :Set :Back For at vende tilbage til valgskærmen for indstillingselementerne skal du trykke på tasten B eller RETURN. Du kan trykke på tasten RESET for at nulstille et element til dets fabriksindstillede værdi for at lette indstillingen. Brug af menuen pop-op Tryk på tasten V/v/B/b for at vælge et element. Et valgt element har virkning med det samme, på nær Language, som først har virkning, efter du trykker på tasten ENTER. Brug af indstillingsmenuen Tryk på tasten V/v for at vælge element. Tryk på tasten ENTER for at registrere indstillingen og vende tilbage til den forrige skærm. Brug af justeringsmenuen For at øge værdien skal du trykke på tasten V/b, og for at reducere den skal du trykke på tasten v/b. Tryk på tasten ENTER for at registrere indstillingen og vende tilbage til den forrige skærm. Contrast Picture Mode Dynamic Standard Presentation Blackboard Game Cinema :Sel RETURN :Back Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu 4 Foretag indstillingen eller justeringen for det valgte element. Indstillingsmetoden varierer, alt efter indstillingselementet. Hvis vinduet for næste menu vises, skal du vælge element i henhold til procedurerne i trin 3 og derefter trykke på tasten ENTER for at registrere indstillingen. Adjust Back 5 Tryk på tasten MENU for at fjerne menuen. Menuen forsvinder automatisk, hvis der ikke foretages noget. Brug af en MENU 19

20 Menuen Picture Picture anvendes til at justere billedet for hvert indgangssignal. Elementer Picture Mode Reset *2 Contrast Brightness *3 *4 Color Jo Hue *3 *4 *5 Jo Color Temp. *6 Sharpness Expert Setting Gamma Graphics1: Mode *1 *7 Elementbeskrivelser Dynamic: Fremhæver kontrasten for at skabe et dynamisk og levende billede. Standard: Giver et naturligt og velafbalanceret billede. Presentation *1 : Giver et lyst billede, der er egnet til præsentationer. Blackboard: Giver et billede, der er egnet til visning på en tavle. Game: Giver et billede, der er egnet til visning af spil. Cinema: Giver et billede, der er egnet til visning af film. Nulstiller fabriksindstillingen. Jo højere værdi, desto større bliver kontrasten. Jo lavere værdi, desto mindre bliver kontrasten. Jo højere værdi, desto lysere bliver billedet. Jo lavere værdi, desto mørkere bliver billedet. højere værdi, desto mere intens bliver farven. Jo lavere værdi, desto mindre intens bliver farven. højere værdi, desto grønnere bliver billedet. Jo lavere værdi, desto mere rødligt bliver billedet. High/Middle/Low: Jo højere værdi, desto mere blå bliver billedet. Jo lavere værdi, desto mere rødligt bliver billedet. Jo højere værdi, desto skarpere bliver billedet. Jo lavere værdi, desto blødere bliver billedet. Gammakorrigering, der gør halvtoner lysere. Denne indstilling er egnet, når der projiceres farverige billeder, såsom fotos, på et lyst sted. Graphics2: Gammakorrigering til forbedring af gengivelsen af halvtoner. Meget farverige billeder, såsom fotos, kan gengives i naturlige toner. Text: Forbedrer den sorte og hvide kontrast. Egnet til billeder med meget tekstindhold. Bemærkninger *1: Denne funktion er tilgængelig, når der indsendes et computersignal. *2: Indstillingerne i Picture stilles tilbage til deres fabriksindstillinger, på nær Picture Mode. *3: Denne funktion er tilgængelig, når der indsendes et videosignal. *4: Denne funktion er utilgængelig, når der indsendes signal uden farveburst-signal. *5: Alt efter farvesystemet er denne funktion muligvis tilgængelig, når der indsendes et analogt tvsignal. *6: Hvis Picture Mode er indstillet til et andet element end Presentation eller Blackboard, er denne funktion tilgængelig. *7: Hvis Picture Mode er indstillet til Blackboard, er denne funktion utilgængelig. 20 Menuen Picture

21 Menuen Screen Menuen Screen anvendes til at justere størrelsen, positionen og formatforholdet for det projicerede billede for hvert indgangssignal. Elementer Elementbeskrivelser Aspect *1 Ændrer formatforholdet for det projicerede billede (side 23). VPL-EW275/EW245/ EW225: Når computersignalet er indgangssignal VPL-EW275/EW245/ EW225: Når videosignalet er indgangssignal VPL-EX275/EX271/ EX245/EX241/ EX225/EX221: Når computersignalet er indgangssignal VPL-EX275/EX271/ EX245/EX241/ EX225/EX221: Når videosignalet er indgangssignal 4:3: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 4:3. 16:9: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 16:9. Full 1: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse uden at ændre formatforholdet for indgangssignalet. Full 2: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse og ændrer formatforholdet for indgangssignalet. Full 3: Viser billedet, så det passer til den maksimale bredde eller højde, op til pixel, uden at ændre formatforholdet for indgangssignalet. Normal: Viser billedet på midterpositionen af den projicerede skærm uden at ændre opløsningen af indgangssignalet eller forstørre billedet. 4:3: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 4:3. 16:9: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 16:9. Full: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse og ændrer formatforholdet for indgangssignalet. Zoom: Zoomer ind på midterområdet af det projicerede billede. 4:3: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 4:3. 16:9: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 16:9. Full 1: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse uden at ændre formatforholdet for indgangssignalet. Normal: Viser billedet på midterpositionen af den projicerede skærm uden at ændre opløsningen af indgangssignalet eller forstørre billedet. 4:3: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 4:3. 16:9: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 16:9. Zoom: Zoomer ind på midterområdet af det projicerede billede. Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Menuen Screen 21

22 Elementer Adjust Signal APA *2 *3 Justerer Phase *2 Pitch *2 Shift *4 Elementbeskrivelser Justerer billedet for computersignalet. Brug dette element, hvis billedkanten er beskåret, og modtagelsen er dårlig. automatisk det projicerede billede til en optimal kvalitet, når du trykker på tasten ENTER (side 6). Justerer punktfasen for displaypixel og indgangssignalet. Indstil værdien til hvor det ser skarpest ud. Jo højere værdi, desto bredere de vandrette billedelementer (tonehøjde). Jo lavere værdi, desto smallere de vandrette billedelementer (tonehøjde). H (Horizontal): Jo højere værdi, desto mere til højre projiceres billedet på skærmen. Jo lavere værdi, desto mere til venstre er billedet. V (Vertical): Jo højere værdi, desto mere projiceres billedet opad på skærmen. Jo lavere værdi, desto mere projiceres billedet nedad. Bemærkninger *1: Bemærk, at hvis projektoren bruges til kommercielle formål eller til offentlig fremvisning, kan ændring af det originale billede ved skift af formatforhold udgøre en krænkelse af forfatterens eller producentens lovmæssigt beskyttede rettigheder. Alt efter indgangssignalet kan formatforholdet og visse andre indstillingselementer ikke indstilles, eller ændring af formatforholdet har ingen effekt. En del af billedet vises eventuelt i sort alt efter indstillingselementet. *2: Tilgængelig, når der indsendes et computersignal fra RGB-indgangsstikket (INPUT A/INPUT B). *3: Hvis det projicerede billede indeholder en stor del sort omkring det, fungerer APA-funktionen ikke korrekt, og en del af billedet vises ikke på skærmen, ligesom det optimale billede ikke kan opnås alt efter typen af indgangssignal. I dette tilfælde skal du justere Phase, Pitch og Shift -elementerne manuelt. *4: Tilgængelig, hvis et computer- eller videosignal indsendes fra RGB/YPBPR-indgangsstikket (INPUT A). 22 Menuen Screen

23 Aspect VPL-EW275/EW245/EW225 Indgangssignal Anbefalet indstillingsværdi og projiceret billede *1 *2 *3 4:3 Full1 *1: Hvis du vælger Normal, projiceres billedet i samme opløsning som indgangssignalet uden at ændre formatforholdet for det originale billede. Computersignal 16:9 Full1 *1 *2 *3 *2: Hvis du vælger Full2, projiceres billedet, så det passer til den projicerede billedstørrelse uafhængig af billedets formatforhold. Videosignal 16:10 Full1 *3 *4 *5 4:3 4:3 16:9 16:9 *3: Hvis du justerer det projicerede billede ved hjælp af et billede med formatforholdet 16:9 og derefter skifter indgangskilde til 4:3-billede, skjules billedets øverste og nederste kant eventuelt. I dette tilfælde skal du vælge Full3. *4: Alt efter indgangssignalet kan billedet projiceres som vist nedenfor. I dette tilfælde skal du vælge 16:9. *5: Alt efter indgangssignalet kan billedet projiceres som vist nedenfor. I dette tilfælde skal du vælge Zoom. Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Menuen Screen 23

24 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/ EX225/EX221 Indgangssignal Anbefalet indstillingsværdi og projiceret billede 4:3 Full1 *1 *1: Hvis du vælger Normal, projiceres billedet i samme opløsning som indgangssignalet uden at ændre formatforholdet for det originale billede. Computersignal 16:9 Full1 *1 *2 *1 *2 16:10 Full1 *2: Hvis du vælger 4:3, projiceres billedet, så det passer til den projicerede billedstørrelse uafhængig af billedets formatforhold. *3: Alt efter indgangssignalet kan billedet projiceres som vist nedenfor. I dette tilfælde skal du vælge 16:9. 4:3 4:3 *3 *4: Alt efter indgangssignalet kan billedet projiceres som vist nedenfor. I dette tilfælde skal du vælge Zoom. Videosignal 16:9 16:9 *4 24 Menuen Screen

25 Menuen Function Menuen Function anvendes til indstilling af forskellige projektorfunktioner. Elementer Elementbeskrivelser Volume *3 Jo højere værdi, desto højere lydstyrke, og jo lavere værdi, desto lavere lydstyrke. Mic Volume *3 Justerer mikrofonens lydstyrke. *2 Speaker *3 On/Off: Hvis den er indstillet til On, udsendes lyden fra højttaleren. Hvis lyden ikke skal udsendes fra højttaleren, skal du vælge Off. Smart APA On/Off: Når der er indstillet til On, fungerer APA automatisk, når der indsendes et signal. *1 CC Display CC1/CC2/CC3/CC4/Text1/Text2/Text3/Text4: Vælg faste undertekster (undertekster eller tekst). Off: Faste undertekster vises ikke. Lamp Timer Reset Når pæren udskiftes, nulstilles pæretimeren (side 47). Bemærkninger *1: APA fungerer, når der indsendes et computersignal via indgangsstikket RGB (INPUT A/INPUT B). *2: Den maksimalt tilgængelige mikrofonlydstyrke er indstillet med værdien i Volume. *3: Kun VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Menuen Function 25

26 Menuen Operation Menuen Operation anvendes til indstilling af betjeninger ved hjælp af menuen eller fjernbetjeningen. Elementer Language Status Security Lock *1 Control Key Lock Elementbeskrivelser Vælger det sprog, der anvendes i menuen og meddelelser. On: Alle skærmstatusser er aktiveret. Off: Slukker for skærmdisplayene, undtagen menuer, advarselsmeddelelser og meddelelser fra meddelelseslisten. On/Off: Denne funktion muliggør begrænsning af projektoren til autoriserede brugere med adgangskode. Indstillingsprocedurerne for sikkerhedslåsning er som følger: 1 Vælg On, og tryk på tasten ENTER for at få vist indstillingsmenuen. 2 Indtast adgangskoden med tasterne MENU, V/v/B/b og ENTER. (standardadgangskoden er ENTER, ENTER, ENTER, ENTER ). 3 Indtast en ny adgangskode med tasterne MENU, V/v/B/b og ENTER. 4 Indtast den valgte adgangskode igen for at bekræfte. Indtast adgangskoden, når du tænder for projektoren efter afbrydelse, og når netledningen tilsluttes igen. Når der er indstillet til Off, kan du annullere sikkerhedslåsen. Du skal indtaste adgangskoden igen. Hvis du indtaster en forkert adgangskode tre gange, kan projektoren ikke bruges. I dette tilfælde skal du trykke på tasten?/1 for at gå til standbytilstand, og derefter tænde for strømmen igen. On/Off: Når der er indstillet til On, låses alle kontrolpaneltaster for projektoren. Du kan dog betjene følgende, når der er indstillet til On : Tryk på tasten?/1 og hold den inde i ca. 10 sekunder i standbytilstand. c Projektoren tænder. Tryk på tasten MENU og hold den inde i ca. 10 sekunder, mens der er tændt for strømmen. c Control Key Lock er indstillet til Off og muliggør betjening af alle taster på projektoren. Bemærk *1: Du kan ikke bruge projektoren, hvis du glemmer adgangskoden. Hvis du ringer til kvalificeret Sony-personale, fordi du har glemt adgangskoden, vil du blive bedt om at bekræfte projektorens serienummer og dit navn. (Dette gælder muligvis ikke i alle lande/områder.) Når din identitet er blevet bekræftet, vil vi give dig en ny adgangskode. 26 Menuen Operation

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere