Data Projector VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX DK (1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data Projector VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-DK (1)"

Transkript

1 DK (1) Data Projector Betjeningsvejledning Før betjening af enheden bedes du læse denne manual og den medfølgende oversigtsvejledning grundigt og gemme den til senere brug. VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande og områder. Kontakt din lokale autoriserede Sony-forhandler Sony Corporation

2 Indholdsfortegnelse Oversigt Knappernes placering og funktion... 4 Hovedenhed... 4 Stikforbindelsespanel... 5 Fjernbetjening og kontrolpaneltaster... 6 Forberedelse Tilslutning af projektoren... 9 Tilslutning af en computer... 9 Tilslutning af videoudstyr Tilslutning af mikrofon Tilslutning af en USBhukommelsesenhed Tilslutning af et trådløst USB LAN-modul Tilslutning af ekstern skærm og lydudstyr Projicering/justering af et billede Projicering af et billede Justering af det projicerede billede Slukning Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Brug af en MENU Menuen Picture Menuen Screen Menuen Function...25 Menuen Operation...26 Menuen Connection/Power...27 Menuen Installation...29 Menuen Information...30 Netværk Brug af netværksfunktioner...31 Visning af projektorens kontrolvindue med en webbrowser...31 Bekræftelse af oplysninger vedrørende projektoren...32 Betjening af projektoren fra en computer...32 Brug af rapporteringsfunktionen...33 Præsentationsfunktion via netværk Brug af præsentationsfunktionen via netværk...35 Installation af Projector Station for Network Presentation...35 Start af Projector Station for Network Presentation...35 Projicering af et billede...36 Tilslutningsindstillinger...36 Brug af betjeningstasterne Indholdsfortegnelse

3 Projicering af et billede ved hjælp af USB-tilslutning Projicering af et billede ved hjælp af USB-tilslutning...38 Start af USB Display...38 Projicering af et billede...38 Brug af betjeningstasterne...38 USB Media Viewer Brug af USB Media Viewer...39 Miniaturetilstand...40 Valgmenu...40 Visningstilstand...41 Valgmenu...41 Diasshowtilstand...41 Valgmenu...42 Andet Indikatorer...43 Meddelelsesliste...44 Fejlfinding...45 Udskiftning af pæren...47 Rengøring af luftfilteret...49 Specifikationer...50 Projiceringsafstand...58 Mål...72 Indeks...78 Indholdsfortegnelse 3

4 B Oversigt Knappernes placering og funktion Hovedenhed qs qa 0 a Fokusring (side 15) b Zoomring (side 15) c Objektiv d Fjernbetjeningsføler e ON/STANDBY-indikator (side 43) f LAMP/COVER-indikator (side 43) g Forreste fødder (justérbare)(side 16) qh qg Forsigtig Placer ikke noget i nærheden af ventilationshullerne, da det kan medføre intern varmeudvikling. Placer ikke hånden nær ventilationshullerne og omkredsen, da det kan forårsage personskade. l Højtaler (Kun VPL-EW275/EW245/ EW225/EX275/EX245/EX225) m Stikforbindelsespanel (side 5) n Sikkerhedsbøjle Slutter til en kommercielt tilgængelig sikkerhedskæde eller -wire. o Sikkerhedslås Forbinder til et ekstra sikkerhedskabel fra Kensington. Se Kensingtons webside for yderligere oplysninger. p Kontrolpaneltaster (side 6) qd qf h Knap til justering af fod (side 16) i Luftfilterdæksel/ventilationshuller (indsugning) (side 49) j Lampedæksel (side 47) k Ventilationshuller (udblæsning) 4 Knappernes placering og funktion

5 Stikforbindelsespanel VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX qa 3 8q; qs Oversigt 2 9 VPL-EX271/EX241/EX qa 3 8q; Indgang (sider 9, 10) a INPUT A Video: RGB/YPBPR-indgangsstik (RGB/YPBPR) Audio: Lydindgangsstik (AUDIO) b INPUT B Video: RGB-indgangsstik (RGB) Audio: Lydindgangsstik (AUDIO) c INPUT C Video: HDMI-indgangsstik (HDMI) Audio: HDMI-indgangsstik (HDMI) d S VIDEO (S VIDEO IN) Video: S video-indgangsstik (S VIDEO IN) Audio: Lydindgangsstik (L (MONO) AUDIO/R) e VIDEO (VIDEO IN) Video: Videoindgangsstik (VIDEO) Audio: Lydindgangsstik (L (MONO) AUDIO/R) Bemærkninger Lydindgangene for S VIDEO og VIDEO er delt. Lydindgangsstikket og lydudgangen fra HDMI-stikket er kun tilgængelige på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Udgang (side 13) f OUTPUT Video: Skærmudgangsstik (MONITOR) Audio: Lydudgangsstik (AUDIO) Knappernes placering og funktion 5

6 Bemærkninger Dette stik udsender kun det projicerede billede eller lyd, hvis der anvendes INPUT A eller INPUT B. Lydudgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Andet g RS-232C-stik (RS-232C) RS-232C-kompatibelt kontrolstik. Tilslutter til computerens RS-232C-stik og RS-232C-krydskabler. h LAN-stik (side 31) i AC IN ( ) -stik Tilslutning til den medfølgende netledning. j USB-stik (Type A) ( ) (sider 12, 39) k USB-stik (Type B) ( ) (side 38) l Mikrofonindgang ( ) Bemærk Mikrofonindgangen er kun tilgængelig på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225. Fjernbetjening og kontrolpaneltaster Fjernbetjening Kontrolpaneltaster 1 2 INPUT MENU RETURN ASPECT D ZOOM APA KEYSTONE VOLUME ENTER ECO MODE PATTERN FREEZE RESET BLANK MUTING a Sådan tænder du for strømmen/ går til standbytilstand Tasten?/1 (On/Standby) b Valg af indgangssignal (side 14) Tasten INPUT c Betjening af en menu (side 19) Tasten MENU Tasten RESET Tasterne ENTER /V/v/B/b (pil) Tasten RETURN d Justering af billedet (side 15) Tasten ASPECT (side 21) Tasten KEYSTONE (side 17) Tasten PATTERN Denne funktion er ikke tilgængelig. Tasten APA (Auto Pixel Alignment) * (side 17) Bemærk * Brug denne tast, når der indsendes et computersignal via indgangsstikket RGB (INPUT A eller INPUT B). 6 Knappernes placering og funktion

7 e Brug af flere funktioner under projicering Tasten D ZOOM (Digital Zoom) +/ * Forstørrer en del af billedet under projicering. 1 Tryk på tasten D ZOOM + for at få vist ikonet for digital zoom på det projicerede billede. 2 Tryk på tasterne V/v/B/b for at flytte det digitale zoomikon til det punkt på billedet, du vil forstørre. 3 Tryk på tasten D ZOOM + eller D ZOOM gentagne gange for at ændre forstørrelsesforholdet. Billedet kan forstørres op til 4 gange. Tryk på tasten RESET for at gendanne det forrige billede. Tasten BLANK Beskærer det projicerede billede midlertidigt. Tryk igen for at gendanne det forrige billede. Billeddæmpning er med til at reducere strømforbruget. Tasten MUTING (Kun VPL-EW275/ EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225) Dæmper lydudgangen midlertidigt. Tryk igen for at gendanne den forrige lydstyrke. Tasten VOLUME +/ (Kun VPL-EW275/EW245/EW225/ EX275/EX245/EX225) Justerer lydudgangen. Tasten FREEZE Denne funktion er ikke tilgængelig. Bemærk * Brug denne tast, når der indsendes et computersignal. Men den anvendes ikke alt efter opløsningen på indgangssignalet. f Nem indstilling af energibesparende tilstand Tasten ECO MODE Den energibesparende tilstand kan nemt indstilles. Energibesparende tilstand består af Lamp Mode, With No Input, With Static Signal og Standby Mode. 1 Tryk på tasten ECO MODE for at få vist menuen ECO Mode. 2 Tryk på tasten V/v eller ECO MODE for at vælge tilstanden ECO eller User. ECO: Indstiller hver tilstand til den optimale energibesparelsesværdi. Lamp Mode: Low With No Input: Standby With Static Signal: Lamp Dimming Standby Mode: Low User: Indstiller hvert element på menuen ECO Mode, som du ønsker (gå til trin 3). 3 Vælg User, og tryk derefter på tasten b. Indstillingselementet vises. User Lamp Mode High Auto Power Saving With No Input Off With Static Signal Lamp Dimming Standby Mode Standard :Sel :Set RETURN :Back 4 Tryk på tasten V/v for at vælge element, og tryk derefter på tasten ENTER. 5 Tryk på tasten V/v for at vælge indstillingsværdi. 6 Tryk på tasten ENTER. Skærmen vender tilbage til skærmen User. For yderligere oplysninger om ECO Mode-indstillinger, se Lamp Mode, With No Input, With Static Signal og Standby Mode på menuen Connection/Power (side 27). Oversigt Knappernes placering og funktion 7

8 Andet g Infrarød sender Om fjernbetjeningens funktion Vend fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsføleren. Jo kortere afstanden er mellem fjernbetjeningen og projektoren, jo bredere bliver den vinkel, hvori fjernbetjeningen kan styre projektoren. Sørg for, at intet blokerer den infrarøde stråle mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningsføleren på projektoren. 8 Knappernes placering og funktion

9 B Forberedelse Tilslutning af projektoren Bemærkninger Sørg for, at der er slukket for udstyret, når projektoren tilsluttes. Brug de korrekte kabler ved hver tilslutning. Sæt kabelstikkene i korrekt. Dårlige tilslutninger kan reducere billedsignalernes funktion eller forårsage en fejlfunktion. Når du trækker et kabel ud, skal du sørge for at trække det ud ved stikket, ikke selve kablet. For yderligere oplysninger henvises der til de brugervejledninger, der følger med det udstyr, du tilslutter. Brug et lydkabel uden modstand. Tilslutning af en computer Tilslutning med en computer er forklaret for hvert indgangssignal. Forberedelse INPUT A/INPUT B For tilslutning af en computer med et RGB-udgangsstik. Mini D-sub 15-bens kabel (medfølger) Computer Bemærkninger Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Det anbefales, at du indstiller computeropløsningen til pixel (VPL-EW275/EW245/ EW225) eller pixel (VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221) for den eksterne skærm. INPUT C Lydkabel (stereoministik) (medfølger ikke) For tilslutning af en computer med et HDMI-udgangsstik. HDMI-kabel (medfølger ikke) Computer RGBudgangsstik Lydudgangsstik HDMIudgangsstik Tilslutning af projektoren 9

10 Bemærkninger Lydindgang fra HDMI-stikket er kun tilgængelig på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Brug HDMI-kompatibelt udstyr og kabler, der har et HDMI-logo påtrykt. Projektorens HDMI-stik er ikke kompatibelt med signalet DSD (Direct Stream Digital) eller CEC (Consumer Electronics Control). USB-stik (Type B) ( ) For tilslutning til en computer med et USB-stik ( Projicering af billede ved hjælp af USBtilslutning (side 38)). USB-stik (Type A) USB A-B-kabel (medfølger ikke) Computer Tilslutning af videoudstyr Tilslutning med et VHS-videobånd, DVD- eller BD-afspiller er forklaret for hvert indgangssignal. S VIDEO IN For tilslutning af videoudstyr med et S-videoudgangsstik. S-videokabel (medfølger ikke) Computer S-videoudgangsstik Lydudgangsstik Lydkabel (fonostik 2) (medfølger ikke) Bemærk Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX Tilslutning af projektoren

11 VIDEO IN For tilslutning af videoudstyr med et videoudgangsstik. Videokabel (medfølger ikke) Videoudstyr Lydkabel (fonostik 2 stereoministik) (medfølger ikke) Bemærk Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225. Forberedelse INPUT A For tilslutning af videoudstyr med et YPBPR-udgangsstik. Komponent Mini D-sub 15-bens kabel (medfølger ikke) Videoudgangsstik Lydudgangsstik YPBPRudgangsstik Videoudstyr Lydudgangsstik Lydkabel (fonostik 2 stereoministik) (medfølger ikke) Bemærk Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225. Tilslutning af projektoren 11

12 INPUT C For tilslutning af videoudstyr med et HDMI-udgangsstik. HDMI-kabel (medfølger ikke) Videoudstyr HDMIudgangsstik Bemærkninger Lydindgang fra HDMI-stikket er kun tilgængelig på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Brug HDMI-kompatibelt udstyr og kabler, der har et HDMI-logo påtrykt. Projektorens HDMI-stik er ikke kompatibelt med signalet DSD (Direct Stream Digital) eller CEC (Consumer Electronics Control). Tilslutning af mikrofon Mikrofon ( ) Til tilslutning af en mikrofon. Mikrofon (medfølger ikke) Bemærkninger Mikrofonindgangen er kun tilgængelig på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Kun dynamiske mikrofoner understøttes. Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed USB-stik (Type A) ( ) Til tilslutning af USB-hukommelsesenhed ( Brug af USB Media Viewer (side 39)). USB-hukommelsesenhed (medfølger ikke) 12 Tilslutning af projektoren

13 Tilslutning af et trådløst USB LAN-modul USB-stik (Type A) ( ) Til tilslutning af det trådløse USB LAN-modul IFU-WLM3 (medfølger ikke) ( Præsentationsfunktion via netværk (side 35)). Trådløst USB LAN-modul IFU-WLM3 (medfølger ikke) Bemærkninger Utildelte trådløse USB LAN-moduler virker ikke. Ved tilslutning/afbrydelse af det trådløse USB LAN-modul skal du sørge for, at projektoren er i standbytilstand (standbytilstand: Low ), eller at netledningen er taget ud af vægstikket. Forberedelse Tilslutning af ekstern skærm og lydudstyr OUTPUT Projicerede billeder eller indsendt lyd kan udsendes til displayudstyr, som f.eks. en skærm eller lydudstyr, såsom højtalere med indbygget forstærker. Lydudstyr Lydindgangsstik Lydkabel (stereoministik) (medfølger ikke) Displayudstyr RGBindgangsstik Mini D-sub 15-bens kabel (medfølger) Bemærkninger Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Der kan udsendes projicerede billeder og lyd. Tilslutning af projektoren 13

14 B Projicering/justering af et billede Projicering af et billede Størrelsen af et projiceret billede afhænger af afstanden mellem projektoren og skærmen. Installer projektoren således, at det projicerede billede passer i skærmstørrelsen. For yderligere oplysninger om afstande og projicerede billedstørrelser, se Projiceringsafstand (side 58) Videoudstyr Projektor 1 Vægstik 6 Computer 1 Sæt vekselstrømsstikket i stikkontakten. 2 Slut alt udstyret til projektoren (side 9). 3 Tryk på tasten?/1 for at tænde for enheden. 4 Tænd for det tilsluttede udstyr. 5 Vælg indgangskilde. Tryk på tasten INPUT på projektoren for at få vist menuen til skift af indgangssignal på skærmen. Tryk gentagne gange på tasten INPUT eller tryk på tasten V/v for at vælge et billede, der skal projiceres. 6 Når der projiceres et computerbillede, skal computerens udgang ændres til ekstern visning. Metoden med at skifte udgang varierer alt efter computertypen. (Eksempel) For projicering af billeder, der er lagret på en USB-hukommelsesenhed, henvises der til USB Media Viewer (side 39). For projicering af et billede ved hjælp af USB-tilslutning henvises der til Projicering af et billede ved hjælp af USB-tilslutning (side 38). For brug af præsentationsfunktionen via netværk henvises der til Præsentationsfunktion via netværk (side 35). 14 Projicering af et billede

15 7 Justér fokus, størrelse og position af det projicerede billede (side 15). Justering af det projicerede billede Fokus Størrelse (zoom) Position Fokusring Zoomring Knap til justering af fod Forreste fødder (justérbare) Projicering/justering af et billede Projicering af et billede 15

16 Justering af projektorens hældning med de forreste fødder (justérbar) Ved at ændre projektorens hældning med fodjusteringsknapperne/forreste fødder (justérbare) kan du justere positionen af det projicerede billede. Sådan justeres vinklen 1 Tryk på fodjusteringsknapperne, og hold dem inde. 2 Løft op i den forreste del af projektoren for at justere vinklen. 3 Udløs fodjusteringsknapperne. 4 Drej de forreste fødder (justérbare) for at indstille projektorens vinkel præcist. Bemærkninger Sørg for ikke at stille projektoren på dine fingre. Skub ikke hårdt på toppen af projektoren, mens de forreste fødder (justérbare) er ude. Ændring af formatforholdet for det projicerede billede Tryk på tasten ASPECT på fjernbetjeningen for at skifte formatforholdet for det projicerede billede. Du kan også ændre indstillingen i Aspect på menuen Screen (sider 21, 23). 16 Projicering af et billede

17 Korrigering af trapezformet forvrængning af det projicerede billede (keystone-funktion) Normalt justerer Keystone-funktionen automatisk det projicerede billede. Keystonefunktionen virker eventuelt ikke automatisk, hvis skærmen er vippet. I dette tilfælde skal du indstille Keystone manuelt. 1 Tryk på tasten KEYSTONE på fjernbetjeningen eller vælg V Keystone på menuen Installation. 2 Brug tasten V/v/B/b til at indstille værdien. Jo højere værdi, desto smallere bliver toppen af det projicerede billede. Jo lavere værdi, desto smallere bliver bunden. Bemærk Eftersom Keystone-justering er en elektronisk korrigering, kan billedet blive forvrænget. Øg antallet mod plus Øg antallet mod minus Justerer automatisk Phase, Pitch og Shift af projiceret billede, mens der indsendes et billede fra en computer (APA (Auto Pixel Alignment)) Tryk på tasten APA på fjernbetjeningen. Tryk igen for at annullere justering under indstillingen. Du kan også indstille APA i menuen Screen (side 22). Hvis Smart APA i menuen Function er indstillet til On, udføres APA automatisk, når der indsendes et signal (side 25). Projicering/justering af et billede Projicering af et billede 17

18 Slukning 1 Tryk på tasten?/1 på enheden eller fjernbetjeningen. Projektoren starter slukningsprocessen og slukker. Hvis du trykker på tasten?/1 endnu engang inden for 10 sekunder, annulleres slukningen. 2 Tag netledningen ud af vægstikket. Slukning uden visning af bekræftelsesmeddelelsen Tryk på tasten?/1 på enheden og hold den inde i nogle få sekunder (side 44). ECO-måler Denne måler angiver strømeffektiviteten ved projektorens ECO-funktion. (For yderligere oplysninger om ECO-funktionen henvises der til ECO MODE-tast (side 7) og ECO (side 27)). Bladikonerne vises, når der slukkes for projektoren. Antallet af viste ikoner varierer alt efter hvor megen energi, der spares, som følge af brug af ECO-funktionen. ECO-måler 18 Projicering af et billede

19 B Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Brug af en MENU Bemærk Menuvisningerne, der anvendes til nedenstående forklaring, kan variere alt efter modellen, du anvender. 1 Tryk på tasten MENU for at få vist menuen. 2 Vælg indstillingsmenuen. Brug tasten V/v til at vælge indstillingsmenu, og tryk derefter på tasten b eller tasten ENTER. Indstillingsmenu Picture Picture Mode Reset Contrast Brightness Color Hue Color Temp. Sharpness Expert Setting Standard Low :Sel :Set :Back 3 Vælg indstillingselement. Brug tasten V/v til at vælge indstillingsmenuen og tryk derefter på tasten b eller tasten ENTER. For at vende tilbage til valgskærmen for indstillingsmenuen skal du trykke på tasten B eller RETURN. Picture Picture Mode Reset Contrast Brightness Color Hue Color Temp. Sharpness Expert Setting Indstillingselementer Standard Low 5 :Sel :Set :Back For at vende tilbage til valgskærmen for indstillingselementerne skal du trykke på tasten B eller RETURN. Du kan trykke på tasten RESET for at nulstille et element til dets fabriksindstillede værdi for at lette indstillingen. Brug af menuen pop-op Tryk på tasten V/v/B/b for at vælge et element. Et valgt element har virkning med det samme, på nær Language, som først har virkning, efter du trykker på tasten ENTER. Brug af indstillingsmenuen Tryk på tasten V/v for at vælge element. Tryk på tasten ENTER for at registrere indstillingen og vende tilbage til den forrige skærm. Brug af justeringsmenuen For at øge værdien skal du trykke på tasten V/b, og for at reducere den skal du trykke på tasten v/b. Tryk på tasten ENTER for at registrere indstillingen og vende tilbage til den forrige skærm. Contrast Picture Mode Dynamic Standard Presentation Blackboard Game Cinema :Sel RETURN :Back Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu 4 Foretag indstillingen eller justeringen for det valgte element. Indstillingsmetoden varierer, alt efter indstillingselementet. Hvis vinduet for næste menu vises, skal du vælge element i henhold til procedurerne i trin 3 og derefter trykke på tasten ENTER for at registrere indstillingen. Adjust Back 5 Tryk på tasten MENU for at fjerne menuen. Menuen forsvinder automatisk, hvis der ikke foretages noget. Brug af en MENU 19

20 Menuen Picture Picture anvendes til at justere billedet for hvert indgangssignal. Elementer Picture Mode Reset *2 Contrast Brightness *3 *4 Color Jo Hue *3 *4 *5 Jo Color Temp. *6 Sharpness Expert Setting Gamma Graphics1: Mode *1 *7 Elementbeskrivelser Dynamic: Fremhæver kontrasten for at skabe et dynamisk og levende billede. Standard: Giver et naturligt og velafbalanceret billede. Presentation *1 : Giver et lyst billede, der er egnet til præsentationer. Blackboard: Giver et billede, der er egnet til visning på en tavle. Game: Giver et billede, der er egnet til visning af spil. Cinema: Giver et billede, der er egnet til visning af film. Nulstiller fabriksindstillingen. Jo højere værdi, desto større bliver kontrasten. Jo lavere værdi, desto mindre bliver kontrasten. Jo højere værdi, desto lysere bliver billedet. Jo lavere værdi, desto mørkere bliver billedet. højere værdi, desto mere intens bliver farven. Jo lavere værdi, desto mindre intens bliver farven. højere værdi, desto grønnere bliver billedet. Jo lavere værdi, desto mere rødligt bliver billedet. High/Middle/Low: Jo højere værdi, desto mere blå bliver billedet. Jo lavere værdi, desto mere rødligt bliver billedet. Jo højere værdi, desto skarpere bliver billedet. Jo lavere værdi, desto blødere bliver billedet. Gammakorrigering, der gør halvtoner lysere. Denne indstilling er egnet, når der projiceres farverige billeder, såsom fotos, på et lyst sted. Graphics2: Gammakorrigering til forbedring af gengivelsen af halvtoner. Meget farverige billeder, såsom fotos, kan gengives i naturlige toner. Text: Forbedrer den sorte og hvide kontrast. Egnet til billeder med meget tekstindhold. Bemærkninger *1: Denne funktion er tilgængelig, når der indsendes et computersignal. *2: Indstillingerne i Picture stilles tilbage til deres fabriksindstillinger, på nær Picture Mode. *3: Denne funktion er tilgængelig, når der indsendes et videosignal. *4: Denne funktion er utilgængelig, når der indsendes signal uden farveburst-signal. *5: Alt efter farvesystemet er denne funktion muligvis tilgængelig, når der indsendes et analogt tvsignal. *6: Hvis Picture Mode er indstillet til et andet element end Presentation eller Blackboard, er denne funktion tilgængelig. *7: Hvis Picture Mode er indstillet til Blackboard, er denne funktion utilgængelig. 20 Menuen Picture

21 Menuen Screen Menuen Screen anvendes til at justere størrelsen, positionen og formatforholdet for det projicerede billede for hvert indgangssignal. Elementer Elementbeskrivelser Aspect *1 Ændrer formatforholdet for det projicerede billede (side 23). VPL-EW275/EW245/ EW225: Når computersignalet er indgangssignal VPL-EW275/EW245/ EW225: Når videosignalet er indgangssignal VPL-EX275/EX271/ EX245/EX241/ EX225/EX221: Når computersignalet er indgangssignal VPL-EX275/EX271/ EX245/EX241/ EX225/EX221: Når videosignalet er indgangssignal 4:3: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 4:3. 16:9: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 16:9. Full 1: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse uden at ændre formatforholdet for indgangssignalet. Full 2: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse og ændrer formatforholdet for indgangssignalet. Full 3: Viser billedet, så det passer til den maksimale bredde eller højde, op til pixel, uden at ændre formatforholdet for indgangssignalet. Normal: Viser billedet på midterpositionen af den projicerede skærm uden at ændre opløsningen af indgangssignalet eller forstørre billedet. 4:3: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 4:3. 16:9: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 16:9. Full: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse og ændrer formatforholdet for indgangssignalet. Zoom: Zoomer ind på midterområdet af det projicerede billede. 4:3: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 4:3. 16:9: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 16:9. Full 1: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse uden at ændre formatforholdet for indgangssignalet. Normal: Viser billedet på midterpositionen af den projicerede skærm uden at ændre opløsningen af indgangssignalet eller forstørre billedet. 4:3: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 4:3. 16:9: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 16:9. Zoom: Zoomer ind på midterområdet af det projicerede billede. Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Menuen Screen 21

22 Elementer Adjust Signal APA *2 *3 Justerer Phase *2 Pitch *2 Shift *4 Elementbeskrivelser Justerer billedet for computersignalet. Brug dette element, hvis billedkanten er beskåret, og modtagelsen er dårlig. automatisk det projicerede billede til en optimal kvalitet, når du trykker på tasten ENTER (side 6). Justerer punktfasen for displaypixel og indgangssignalet. Indstil værdien til hvor det ser skarpest ud. Jo højere værdi, desto bredere de vandrette billedelementer (tonehøjde). Jo lavere værdi, desto smallere de vandrette billedelementer (tonehøjde). H (Horizontal): Jo højere værdi, desto mere til højre projiceres billedet på skærmen. Jo lavere værdi, desto mere til venstre er billedet. V (Vertical): Jo højere værdi, desto mere projiceres billedet opad på skærmen. Jo lavere værdi, desto mere projiceres billedet nedad. Bemærkninger *1: Bemærk, at hvis projektoren bruges til kommercielle formål eller til offentlig fremvisning, kan ændring af det originale billede ved skift af formatforhold udgøre en krænkelse af forfatterens eller producentens lovmæssigt beskyttede rettigheder. Alt efter indgangssignalet kan formatforholdet og visse andre indstillingselementer ikke indstilles, eller ændring af formatforholdet har ingen effekt. En del af billedet vises eventuelt i sort alt efter indstillingselementet. *2: Tilgængelig, når der indsendes et computersignal fra RGB-indgangsstikket (INPUT A/INPUT B). *3: Hvis det projicerede billede indeholder en stor del sort omkring det, fungerer APA-funktionen ikke korrekt, og en del af billedet vises ikke på skærmen, ligesom det optimale billede ikke kan opnås alt efter typen af indgangssignal. I dette tilfælde skal du justere Phase, Pitch og Shift -elementerne manuelt. *4: Tilgængelig, hvis et computer- eller videosignal indsendes fra RGB/YPBPR-indgangsstikket (INPUT A). 22 Menuen Screen

23 Aspect VPL-EW275/EW245/EW225 Indgangssignal Anbefalet indstillingsværdi og projiceret billede *1 *2 *3 4:3 Full1 *1: Hvis du vælger Normal, projiceres billedet i samme opløsning som indgangssignalet uden at ændre formatforholdet for det originale billede. Computersignal 16:9 Full1 *1 *2 *3 *2: Hvis du vælger Full2, projiceres billedet, så det passer til den projicerede billedstørrelse uafhængig af billedets formatforhold. Videosignal 16:10 Full1 *3 *4 *5 4:3 4:3 16:9 16:9 *3: Hvis du justerer det projicerede billede ved hjælp af et billede med formatforholdet 16:9 og derefter skifter indgangskilde til 4:3-billede, skjules billedets øverste og nederste kant eventuelt. I dette tilfælde skal du vælge Full3. *4: Alt efter indgangssignalet kan billedet projiceres som vist nedenfor. I dette tilfælde skal du vælge 16:9. *5: Alt efter indgangssignalet kan billedet projiceres som vist nedenfor. I dette tilfælde skal du vælge Zoom. Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Menuen Screen 23

24 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/ EX225/EX221 Indgangssignal Anbefalet indstillingsværdi og projiceret billede 4:3 Full1 *1 *1: Hvis du vælger Normal, projiceres billedet i samme opløsning som indgangssignalet uden at ændre formatforholdet for det originale billede. Computersignal 16:9 Full1 *1 *2 *1 *2 16:10 Full1 *2: Hvis du vælger 4:3, projiceres billedet, så det passer til den projicerede billedstørrelse uafhængig af billedets formatforhold. *3: Alt efter indgangssignalet kan billedet projiceres som vist nedenfor. I dette tilfælde skal du vælge 16:9. 4:3 4:3 *3 *4: Alt efter indgangssignalet kan billedet projiceres som vist nedenfor. I dette tilfælde skal du vælge Zoom. Videosignal 16:9 16:9 *4 24 Menuen Screen

25 Menuen Function Menuen Function anvendes til indstilling af forskellige projektorfunktioner. Elementer Elementbeskrivelser Volume *3 Jo højere værdi, desto højere lydstyrke, og jo lavere værdi, desto lavere lydstyrke. Mic Volume *3 Justerer mikrofonens lydstyrke. *2 Speaker *3 On/Off: Hvis den er indstillet til On, udsendes lyden fra højttaleren. Hvis lyden ikke skal udsendes fra højttaleren, skal du vælge Off. Smart APA On/Off: Når der er indstillet til On, fungerer APA automatisk, når der indsendes et signal. *1 CC Display CC1/CC2/CC3/CC4/Text1/Text2/Text3/Text4: Vælg faste undertekster (undertekster eller tekst). Off: Faste undertekster vises ikke. Lamp Timer Reset Når pæren udskiftes, nulstilles pæretimeren (side 47). Bemærkninger *1: APA fungerer, når der indsendes et computersignal via indgangsstikket RGB (INPUT A/INPUT B). *2: Den maksimalt tilgængelige mikrofonlydstyrke er indstillet med værdien i Volume. *3: Kun VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Menuen Function 25

26 Menuen Operation Menuen Operation anvendes til indstilling af betjeninger ved hjælp af menuen eller fjernbetjeningen. Elementer Language Status Security Lock *1 Control Key Lock Elementbeskrivelser Vælger det sprog, der anvendes i menuen og meddelelser. On: Alle skærmstatusser er aktiveret. Off: Slukker for skærmdisplayene, undtagen menuer, advarselsmeddelelser og meddelelser fra meddelelseslisten. On/Off: Denne funktion muliggør begrænsning af projektoren til autoriserede brugere med adgangskode. Indstillingsprocedurerne for sikkerhedslåsning er som følger: 1 Vælg On, og tryk på tasten ENTER for at få vist indstillingsmenuen. 2 Indtast adgangskoden med tasterne MENU, V/v/B/b og ENTER. (standardadgangskoden er ENTER, ENTER, ENTER, ENTER ). 3 Indtast en ny adgangskode med tasterne MENU, V/v/B/b og ENTER. 4 Indtast den valgte adgangskode igen for at bekræfte. Indtast adgangskoden, når du tænder for projektoren efter afbrydelse, og når netledningen tilsluttes igen. Når der er indstillet til Off, kan du annullere sikkerhedslåsen. Du skal indtaste adgangskoden igen. Hvis du indtaster en forkert adgangskode tre gange, kan projektoren ikke bruges. I dette tilfælde skal du trykke på tasten?/1 for at gå til standbytilstand, og derefter tænde for strømmen igen. On/Off: Når der er indstillet til On, låses alle kontrolpaneltaster for projektoren. Du kan dog betjene følgende, når der er indstillet til On : Tryk på tasten?/1 og hold den inde i ca. 10 sekunder i standbytilstand. c Projektoren tænder. Tryk på tasten MENU og hold den inde i ca. 10 sekunder, mens der er tændt for strømmen. c Control Key Lock er indstillet til Off og muliggør betjening af alle taster på projektoren. Bemærk *1: Du kan ikke bruge projektoren, hvis du glemmer adgangskoden. Hvis du ringer til kvalificeret Sony-personale, fordi du har glemt adgangskoden, vil du blive bedt om at bekræfte projektorens serienummer og dit navn. (Dette gælder muligvis ikke i alle lande/områder.) Når din identitet er blevet bekræftet, vil vi give dig en ny adgangskode. 26 Menuen Operation

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Indhold Kanalindstilling Præferencefunktioner

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD

Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD Digital Photo Navigator ImageMixer with VCD DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT1124-007A 2 DA INDHOLD INTRODUKTION... 5 Hvordan dette dokument læses... 5 Symbolernes betydning... 6 Ophavsret... 6 UENDELIGE MULIGHEDER...

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Hurtig reference 7009518

Hurtig reference 7009518 Hurtig reference 7009518 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE/PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE Hovedside HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-3002

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-3002 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-3002 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

Brug af dine scannerfunktioner

Brug af dine scannerfunktioner CanoScan 5600F Vejledning på skærmen Sayfa 1 / 309 sayfa MC-2519-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059

Brugermanual. EnVivo HD Media Player 1 PO-1059 Brugermanual EnVivo HD Media Player 1 CONTENT Vigtig!... 5 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 SPECIFICATIONS... 7 Filindhold... 7 Pakkens indhold... 8 Front og overside...

Læs mere