Data Projector VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX DK (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data Projector VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-DK (1)"

Transkript

1 DK (1) Data Projector Betjeningsvejledning Før betjening af enheden bedes du læse denne manual og den medfølgende oversigtsvejledning grundigt og gemme den til senere brug. VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande og områder. Kontakt din lokale autoriserede Sony-forhandler Sony Corporation

2 Indholdsfortegnelse Oversigt Knappernes placering og funktion... 4 Hovedenhed... 4 Stikforbindelsespanel... 5 Fjernbetjening og kontrolpaneltaster... 6 Forberedelse Tilslutning af projektoren... 9 Tilslutning af en computer... 9 Tilslutning af videoudstyr Tilslutning af mikrofon Tilslutning af en USBhukommelsesenhed Tilslutning af et trådløst USB LAN-modul Tilslutning af ekstern skærm og lydudstyr Projicering/justering af et billede Projicering af et billede Justering af det projicerede billede Slukning Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Brug af en MENU Menuen Picture Menuen Screen Menuen Function...25 Menuen Operation...26 Menuen Connection/Power...27 Menuen Installation...29 Menuen Information...30 Netværk Brug af netværksfunktioner...31 Visning af projektorens kontrolvindue med en webbrowser...31 Bekræftelse af oplysninger vedrørende projektoren...32 Betjening af projektoren fra en computer...32 Brug af rapporteringsfunktionen...33 Præsentationsfunktion via netværk Brug af præsentationsfunktionen via netværk...35 Installation af Projector Station for Network Presentation...35 Start af Projector Station for Network Presentation...35 Projicering af et billede...36 Tilslutningsindstillinger...36 Brug af betjeningstasterne Indholdsfortegnelse

3 Projicering af et billede ved hjælp af USB-tilslutning Projicering af et billede ved hjælp af USB-tilslutning...38 Start af USB Display...38 Projicering af et billede...38 Brug af betjeningstasterne...38 USB Media Viewer Brug af USB Media Viewer...39 Miniaturetilstand...40 Valgmenu...40 Visningstilstand...41 Valgmenu...41 Diasshowtilstand...41 Valgmenu...42 Andet Indikatorer...43 Meddelelsesliste...44 Fejlfinding...45 Udskiftning af pæren...47 Rengøring af luftfilteret...49 Specifikationer...50 Projiceringsafstand...58 Mål...72 Indeks...78 Indholdsfortegnelse 3

4 B Oversigt Knappernes placering og funktion Hovedenhed qs qa 0 a Fokusring (side 15) b Zoomring (side 15) c Objektiv d Fjernbetjeningsføler e ON/STANDBY-indikator (side 43) f LAMP/COVER-indikator (side 43) g Forreste fødder (justérbare)(side 16) qh qg Forsigtig Placer ikke noget i nærheden af ventilationshullerne, da det kan medføre intern varmeudvikling. Placer ikke hånden nær ventilationshullerne og omkredsen, da det kan forårsage personskade. l Højtaler (Kun VPL-EW275/EW245/ EW225/EX275/EX245/EX225) m Stikforbindelsespanel (side 5) n Sikkerhedsbøjle Slutter til en kommercielt tilgængelig sikkerhedskæde eller -wire. o Sikkerhedslås Forbinder til et ekstra sikkerhedskabel fra Kensington. Se Kensingtons webside for yderligere oplysninger. p Kontrolpaneltaster (side 6) qd qf h Knap til justering af fod (side 16) i Luftfilterdæksel/ventilationshuller (indsugning) (side 49) j Lampedæksel (side 47) k Ventilationshuller (udblæsning) 4 Knappernes placering og funktion

5 Stikforbindelsespanel VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX qa 3 8q; qs Oversigt 2 9 VPL-EX271/EX241/EX qa 3 8q; Indgang (sider 9, 10) a INPUT A Video: RGB/YPBPR-indgangsstik (RGB/YPBPR) Audio: Lydindgangsstik (AUDIO) b INPUT B Video: RGB-indgangsstik (RGB) Audio: Lydindgangsstik (AUDIO) c INPUT C Video: HDMI-indgangsstik (HDMI) Audio: HDMI-indgangsstik (HDMI) d S VIDEO (S VIDEO IN) Video: S video-indgangsstik (S VIDEO IN) Audio: Lydindgangsstik (L (MONO) AUDIO/R) e VIDEO (VIDEO IN) Video: Videoindgangsstik (VIDEO) Audio: Lydindgangsstik (L (MONO) AUDIO/R) Bemærkninger Lydindgangene for S VIDEO og VIDEO er delt. Lydindgangsstikket og lydudgangen fra HDMI-stikket er kun tilgængelige på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Udgang (side 13) f OUTPUT Video: Skærmudgangsstik (MONITOR) Audio: Lydudgangsstik (AUDIO) Knappernes placering og funktion 5

6 Bemærkninger Dette stik udsender kun det projicerede billede eller lyd, hvis der anvendes INPUT A eller INPUT B. Lydudgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Andet g RS-232C-stik (RS-232C) RS-232C-kompatibelt kontrolstik. Tilslutter til computerens RS-232C-stik og RS-232C-krydskabler. h LAN-stik (side 31) i AC IN ( ) -stik Tilslutning til den medfølgende netledning. j USB-stik (Type A) ( ) (sider 12, 39) k USB-stik (Type B) ( ) (side 38) l Mikrofonindgang ( ) Bemærk Mikrofonindgangen er kun tilgængelig på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225. Fjernbetjening og kontrolpaneltaster Fjernbetjening Kontrolpaneltaster 1 2 INPUT MENU RETURN ASPECT D ZOOM APA KEYSTONE VOLUME ENTER ECO MODE PATTERN FREEZE RESET BLANK MUTING a Sådan tænder du for strømmen/ går til standbytilstand Tasten?/1 (On/Standby) b Valg af indgangssignal (side 14) Tasten INPUT c Betjening af en menu (side 19) Tasten MENU Tasten RESET Tasterne ENTER /V/v/B/b (pil) Tasten RETURN d Justering af billedet (side 15) Tasten ASPECT (side 21) Tasten KEYSTONE (side 17) Tasten PATTERN Denne funktion er ikke tilgængelig. Tasten APA (Auto Pixel Alignment) * (side 17) Bemærk * Brug denne tast, når der indsendes et computersignal via indgangsstikket RGB (INPUT A eller INPUT B). 6 Knappernes placering og funktion

7 e Brug af flere funktioner under projicering Tasten D ZOOM (Digital Zoom) +/ * Forstørrer en del af billedet under projicering. 1 Tryk på tasten D ZOOM + for at få vist ikonet for digital zoom på det projicerede billede. 2 Tryk på tasterne V/v/B/b for at flytte det digitale zoomikon til det punkt på billedet, du vil forstørre. 3 Tryk på tasten D ZOOM + eller D ZOOM gentagne gange for at ændre forstørrelsesforholdet. Billedet kan forstørres op til 4 gange. Tryk på tasten RESET for at gendanne det forrige billede. Tasten BLANK Beskærer det projicerede billede midlertidigt. Tryk igen for at gendanne det forrige billede. Billeddæmpning er med til at reducere strømforbruget. Tasten MUTING (Kun VPL-EW275/ EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225) Dæmper lydudgangen midlertidigt. Tryk igen for at gendanne den forrige lydstyrke. Tasten VOLUME +/ (Kun VPL-EW275/EW245/EW225/ EX275/EX245/EX225) Justerer lydudgangen. Tasten FREEZE Denne funktion er ikke tilgængelig. Bemærk * Brug denne tast, når der indsendes et computersignal. Men den anvendes ikke alt efter opløsningen på indgangssignalet. f Nem indstilling af energibesparende tilstand Tasten ECO MODE Den energibesparende tilstand kan nemt indstilles. Energibesparende tilstand består af Lamp Mode, With No Input, With Static Signal og Standby Mode. 1 Tryk på tasten ECO MODE for at få vist menuen ECO Mode. 2 Tryk på tasten V/v eller ECO MODE for at vælge tilstanden ECO eller User. ECO: Indstiller hver tilstand til den optimale energibesparelsesværdi. Lamp Mode: Low With No Input: Standby With Static Signal: Lamp Dimming Standby Mode: Low User: Indstiller hvert element på menuen ECO Mode, som du ønsker (gå til trin 3). 3 Vælg User, og tryk derefter på tasten b. Indstillingselementet vises. User Lamp Mode High Auto Power Saving With No Input Off With Static Signal Lamp Dimming Standby Mode Standard :Sel :Set RETURN :Back 4 Tryk på tasten V/v for at vælge element, og tryk derefter på tasten ENTER. 5 Tryk på tasten V/v for at vælge indstillingsværdi. 6 Tryk på tasten ENTER. Skærmen vender tilbage til skærmen User. For yderligere oplysninger om ECO Mode-indstillinger, se Lamp Mode, With No Input, With Static Signal og Standby Mode på menuen Connection/Power (side 27). Oversigt Knappernes placering og funktion 7

8 Andet g Infrarød sender Om fjernbetjeningens funktion Vend fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsføleren. Jo kortere afstanden er mellem fjernbetjeningen og projektoren, jo bredere bliver den vinkel, hvori fjernbetjeningen kan styre projektoren. Sørg for, at intet blokerer den infrarøde stråle mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningsføleren på projektoren. 8 Knappernes placering og funktion

9 B Forberedelse Tilslutning af projektoren Bemærkninger Sørg for, at der er slukket for udstyret, når projektoren tilsluttes. Brug de korrekte kabler ved hver tilslutning. Sæt kabelstikkene i korrekt. Dårlige tilslutninger kan reducere billedsignalernes funktion eller forårsage en fejlfunktion. Når du trækker et kabel ud, skal du sørge for at trække det ud ved stikket, ikke selve kablet. For yderligere oplysninger henvises der til de brugervejledninger, der følger med det udstyr, du tilslutter. Brug et lydkabel uden modstand. Tilslutning af en computer Tilslutning med en computer er forklaret for hvert indgangssignal. Forberedelse INPUT A/INPUT B For tilslutning af en computer med et RGB-udgangsstik. Mini D-sub 15-bens kabel (medfølger) Computer Bemærkninger Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Det anbefales, at du indstiller computeropløsningen til pixel (VPL-EW275/EW245/ EW225) eller pixel (VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221) for den eksterne skærm. INPUT C Lydkabel (stereoministik) (medfølger ikke) For tilslutning af en computer med et HDMI-udgangsstik. HDMI-kabel (medfølger ikke) Computer RGBudgangsstik Lydudgangsstik HDMIudgangsstik Tilslutning af projektoren 9

10 Bemærkninger Lydindgang fra HDMI-stikket er kun tilgængelig på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Brug HDMI-kompatibelt udstyr og kabler, der har et HDMI-logo påtrykt. Projektorens HDMI-stik er ikke kompatibelt med signalet DSD (Direct Stream Digital) eller CEC (Consumer Electronics Control). USB-stik (Type B) ( ) For tilslutning til en computer med et USB-stik ( Projicering af billede ved hjælp af USBtilslutning (side 38)). USB-stik (Type A) USB A-B-kabel (medfølger ikke) Computer Tilslutning af videoudstyr Tilslutning med et VHS-videobånd, DVD- eller BD-afspiller er forklaret for hvert indgangssignal. S VIDEO IN For tilslutning af videoudstyr med et S-videoudgangsstik. S-videokabel (medfølger ikke) Computer S-videoudgangsstik Lydudgangsstik Lydkabel (fonostik 2) (medfølger ikke) Bemærk Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX Tilslutning af projektoren

11 VIDEO IN For tilslutning af videoudstyr med et videoudgangsstik. Videokabel (medfølger ikke) Videoudstyr Lydkabel (fonostik 2 stereoministik) (medfølger ikke) Bemærk Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225. Forberedelse INPUT A For tilslutning af videoudstyr med et YPBPR-udgangsstik. Komponent Mini D-sub 15-bens kabel (medfølger ikke) Videoudgangsstik Lydudgangsstik YPBPRudgangsstik Videoudstyr Lydudgangsstik Lydkabel (fonostik 2 stereoministik) (medfølger ikke) Bemærk Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/ EX225. Tilslutning af projektoren 11

12 INPUT C For tilslutning af videoudstyr med et HDMI-udgangsstik. HDMI-kabel (medfølger ikke) Videoudstyr HDMIudgangsstik Bemærkninger Lydindgang fra HDMI-stikket er kun tilgængelig på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/ EX245/EX225. Brug HDMI-kompatibelt udstyr og kabler, der har et HDMI-logo påtrykt. Projektorens HDMI-stik er ikke kompatibelt med signalet DSD (Direct Stream Digital) eller CEC (Consumer Electronics Control). Tilslutning af mikrofon Mikrofon ( ) Til tilslutning af en mikrofon. Mikrofon (medfølger ikke) Bemærkninger Mikrofonindgangen er kun tilgængelig på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Kun dynamiske mikrofoner understøttes. Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed USB-stik (Type A) ( ) Til tilslutning af USB-hukommelsesenhed ( Brug af USB Media Viewer (side 39)). USB-hukommelsesenhed (medfølger ikke) 12 Tilslutning af projektoren

13 Tilslutning af et trådløst USB LAN-modul USB-stik (Type A) ( ) Til tilslutning af det trådløse USB LAN-modul IFU-WLM3 (medfølger ikke) ( Præsentationsfunktion via netværk (side 35)). Trådløst USB LAN-modul IFU-WLM3 (medfølger ikke) Bemærkninger Utildelte trådløse USB LAN-moduler virker ikke. Ved tilslutning/afbrydelse af det trådløse USB LAN-modul skal du sørge for, at projektoren er i standbytilstand (standbytilstand: Low ), eller at netledningen er taget ud af vægstikket. Forberedelse Tilslutning af ekstern skærm og lydudstyr OUTPUT Projicerede billeder eller indsendt lyd kan udsendes til displayudstyr, som f.eks. en skærm eller lydudstyr, såsom højtalere med indbygget forstærker. Lydudstyr Lydindgangsstik Lydkabel (stereoministik) (medfølger ikke) Displayudstyr RGBindgangsstik Mini D-sub 15-bens kabel (medfølger) Bemærkninger Lydindgangsstikket er kun tilgængeligt på VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Der kan udsendes projicerede billeder og lyd. Tilslutning af projektoren 13

14 B Projicering/justering af et billede Projicering af et billede Størrelsen af et projiceret billede afhænger af afstanden mellem projektoren og skærmen. Installer projektoren således, at det projicerede billede passer i skærmstørrelsen. For yderligere oplysninger om afstande og projicerede billedstørrelser, se Projiceringsafstand (side 58) Videoudstyr Projektor 1 Vægstik 6 Computer 1 Sæt vekselstrømsstikket i stikkontakten. 2 Slut alt udstyret til projektoren (side 9). 3 Tryk på tasten?/1 for at tænde for enheden. 4 Tænd for det tilsluttede udstyr. 5 Vælg indgangskilde. Tryk på tasten INPUT på projektoren for at få vist menuen til skift af indgangssignal på skærmen. Tryk gentagne gange på tasten INPUT eller tryk på tasten V/v for at vælge et billede, der skal projiceres. 6 Når der projiceres et computerbillede, skal computerens udgang ændres til ekstern visning. Metoden med at skifte udgang varierer alt efter computertypen. (Eksempel) For projicering af billeder, der er lagret på en USB-hukommelsesenhed, henvises der til USB Media Viewer (side 39). For projicering af et billede ved hjælp af USB-tilslutning henvises der til Projicering af et billede ved hjælp af USB-tilslutning (side 38). For brug af præsentationsfunktionen via netværk henvises der til Præsentationsfunktion via netværk (side 35). 14 Projicering af et billede

15 7 Justér fokus, størrelse og position af det projicerede billede (side 15). Justering af det projicerede billede Fokus Størrelse (zoom) Position Fokusring Zoomring Knap til justering af fod Forreste fødder (justérbare) Projicering/justering af et billede Projicering af et billede 15

16 Justering af projektorens hældning med de forreste fødder (justérbar) Ved at ændre projektorens hældning med fodjusteringsknapperne/forreste fødder (justérbare) kan du justere positionen af det projicerede billede. Sådan justeres vinklen 1 Tryk på fodjusteringsknapperne, og hold dem inde. 2 Løft op i den forreste del af projektoren for at justere vinklen. 3 Udløs fodjusteringsknapperne. 4 Drej de forreste fødder (justérbare) for at indstille projektorens vinkel præcist. Bemærkninger Sørg for ikke at stille projektoren på dine fingre. Skub ikke hårdt på toppen af projektoren, mens de forreste fødder (justérbare) er ude. Ændring af formatforholdet for det projicerede billede Tryk på tasten ASPECT på fjernbetjeningen for at skifte formatforholdet for det projicerede billede. Du kan også ændre indstillingen i Aspect på menuen Screen (sider 21, 23). 16 Projicering af et billede

17 Korrigering af trapezformet forvrængning af det projicerede billede (keystone-funktion) Normalt justerer Keystone-funktionen automatisk det projicerede billede. Keystonefunktionen virker eventuelt ikke automatisk, hvis skærmen er vippet. I dette tilfælde skal du indstille Keystone manuelt. 1 Tryk på tasten KEYSTONE på fjernbetjeningen eller vælg V Keystone på menuen Installation. 2 Brug tasten V/v/B/b til at indstille værdien. Jo højere værdi, desto smallere bliver toppen af det projicerede billede. Jo lavere værdi, desto smallere bliver bunden. Bemærk Eftersom Keystone-justering er en elektronisk korrigering, kan billedet blive forvrænget. Øg antallet mod plus Øg antallet mod minus Justerer automatisk Phase, Pitch og Shift af projiceret billede, mens der indsendes et billede fra en computer (APA (Auto Pixel Alignment)) Tryk på tasten APA på fjernbetjeningen. Tryk igen for at annullere justering under indstillingen. Du kan også indstille APA i menuen Screen (side 22). Hvis Smart APA i menuen Function er indstillet til On, udføres APA automatisk, når der indsendes et signal (side 25). Projicering/justering af et billede Projicering af et billede 17

18 Slukning 1 Tryk på tasten?/1 på enheden eller fjernbetjeningen. Projektoren starter slukningsprocessen og slukker. Hvis du trykker på tasten?/1 endnu engang inden for 10 sekunder, annulleres slukningen. 2 Tag netledningen ud af vægstikket. Slukning uden visning af bekræftelsesmeddelelsen Tryk på tasten?/1 på enheden og hold den inde i nogle få sekunder (side 44). ECO-måler Denne måler angiver strømeffektiviteten ved projektorens ECO-funktion. (For yderligere oplysninger om ECO-funktionen henvises der til ECO MODE-tast (side 7) og ECO (side 27)). Bladikonerne vises, når der slukkes for projektoren. Antallet af viste ikoner varierer alt efter hvor megen energi, der spares, som følge af brug af ECO-funktionen. ECO-måler 18 Projicering af et billede

19 B Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Brug af en MENU Bemærk Menuvisningerne, der anvendes til nedenstående forklaring, kan variere alt efter modellen, du anvender. 1 Tryk på tasten MENU for at få vist menuen. 2 Vælg indstillingsmenuen. Brug tasten V/v til at vælge indstillingsmenu, og tryk derefter på tasten b eller tasten ENTER. Indstillingsmenu Picture Picture Mode Reset Contrast Brightness Color Hue Color Temp. Sharpness Expert Setting Standard Low :Sel :Set :Back 3 Vælg indstillingselement. Brug tasten V/v til at vælge indstillingsmenuen og tryk derefter på tasten b eller tasten ENTER. For at vende tilbage til valgskærmen for indstillingsmenuen skal du trykke på tasten B eller RETURN. Picture Picture Mode Reset Contrast Brightness Color Hue Color Temp. Sharpness Expert Setting Indstillingselementer Standard Low 5 :Sel :Set :Back For at vende tilbage til valgskærmen for indstillingselementerne skal du trykke på tasten B eller RETURN. Du kan trykke på tasten RESET for at nulstille et element til dets fabriksindstillede værdi for at lette indstillingen. Brug af menuen pop-op Tryk på tasten V/v/B/b for at vælge et element. Et valgt element har virkning med det samme, på nær Language, som først har virkning, efter du trykker på tasten ENTER. Brug af indstillingsmenuen Tryk på tasten V/v for at vælge element. Tryk på tasten ENTER for at registrere indstillingen og vende tilbage til den forrige skærm. Brug af justeringsmenuen For at øge værdien skal du trykke på tasten V/b, og for at reducere den skal du trykke på tasten v/b. Tryk på tasten ENTER for at registrere indstillingen og vende tilbage til den forrige skærm. Contrast Picture Mode Dynamic Standard Presentation Blackboard Game Cinema :Sel RETURN :Back Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu 4 Foretag indstillingen eller justeringen for det valgte element. Indstillingsmetoden varierer, alt efter indstillingselementet. Hvis vinduet for næste menu vises, skal du vælge element i henhold til procedurerne i trin 3 og derefter trykke på tasten ENTER for at registrere indstillingen. Adjust Back 5 Tryk på tasten MENU for at fjerne menuen. Menuen forsvinder automatisk, hvis der ikke foretages noget. Brug af en MENU 19

20 Menuen Picture Picture anvendes til at justere billedet for hvert indgangssignal. Elementer Picture Mode Reset *2 Contrast Brightness *3 *4 Color Jo Hue *3 *4 *5 Jo Color Temp. *6 Sharpness Expert Setting Gamma Graphics1: Mode *1 *7 Elementbeskrivelser Dynamic: Fremhæver kontrasten for at skabe et dynamisk og levende billede. Standard: Giver et naturligt og velafbalanceret billede. Presentation *1 : Giver et lyst billede, der er egnet til præsentationer. Blackboard: Giver et billede, der er egnet til visning på en tavle. Game: Giver et billede, der er egnet til visning af spil. Cinema: Giver et billede, der er egnet til visning af film. Nulstiller fabriksindstillingen. Jo højere værdi, desto større bliver kontrasten. Jo lavere værdi, desto mindre bliver kontrasten. Jo højere værdi, desto lysere bliver billedet. Jo lavere værdi, desto mørkere bliver billedet. højere værdi, desto mere intens bliver farven. Jo lavere værdi, desto mindre intens bliver farven. højere værdi, desto grønnere bliver billedet. Jo lavere værdi, desto mere rødligt bliver billedet. High/Middle/Low: Jo højere værdi, desto mere blå bliver billedet. Jo lavere værdi, desto mere rødligt bliver billedet. Jo højere værdi, desto skarpere bliver billedet. Jo lavere værdi, desto blødere bliver billedet. Gammakorrigering, der gør halvtoner lysere. Denne indstilling er egnet, når der projiceres farverige billeder, såsom fotos, på et lyst sted. Graphics2: Gammakorrigering til forbedring af gengivelsen af halvtoner. Meget farverige billeder, såsom fotos, kan gengives i naturlige toner. Text: Forbedrer den sorte og hvide kontrast. Egnet til billeder med meget tekstindhold. Bemærkninger *1: Denne funktion er tilgængelig, når der indsendes et computersignal. *2: Indstillingerne i Picture stilles tilbage til deres fabriksindstillinger, på nær Picture Mode. *3: Denne funktion er tilgængelig, når der indsendes et videosignal. *4: Denne funktion er utilgængelig, når der indsendes signal uden farveburst-signal. *5: Alt efter farvesystemet er denne funktion muligvis tilgængelig, når der indsendes et analogt tvsignal. *6: Hvis Picture Mode er indstillet til et andet element end Presentation eller Blackboard, er denne funktion tilgængelig. *7: Hvis Picture Mode er indstillet til Blackboard, er denne funktion utilgængelig. 20 Menuen Picture

21 Menuen Screen Menuen Screen anvendes til at justere størrelsen, positionen og formatforholdet for det projicerede billede for hvert indgangssignal. Elementer Elementbeskrivelser Aspect *1 Ændrer formatforholdet for det projicerede billede (side 23). VPL-EW275/EW245/ EW225: Når computersignalet er indgangssignal VPL-EW275/EW245/ EW225: Når videosignalet er indgangssignal VPL-EX275/EX271/ EX245/EX241/ EX225/EX221: Når computersignalet er indgangssignal VPL-EX275/EX271/ EX245/EX241/ EX225/EX221: Når videosignalet er indgangssignal 4:3: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 4:3. 16:9: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 16:9. Full 1: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse uden at ændre formatforholdet for indgangssignalet. Full 2: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse og ændrer formatforholdet for indgangssignalet. Full 3: Viser billedet, så det passer til den maksimale bredde eller højde, op til pixel, uden at ændre formatforholdet for indgangssignalet. Normal: Viser billedet på midterpositionen af den projicerede skærm uden at ændre opløsningen af indgangssignalet eller forstørre billedet. 4:3: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 4:3. 16:9: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 16:9. Full: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse og ændrer formatforholdet for indgangssignalet. Zoom: Zoomer ind på midterområdet af det projicerede billede. 4:3: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 4:3. 16:9: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 16:9. Full 1: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse uden at ændre formatforholdet for indgangssignalet. Normal: Viser billedet på midterpositionen af den projicerede skærm uden at ændre opløsningen af indgangssignalet eller forstørre billedet. 4:3: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 4:3. 16:9: Viser billedet, så det passer til den maksimalt projicerede billedstørrelse med et formatforhold, der er fastsat til 16:9. Zoom: Zoomer ind på midterområdet af det projicerede billede. Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Menuen Screen 21

22 Elementer Adjust Signal APA *2 *3 Justerer Phase *2 Pitch *2 Shift *4 Elementbeskrivelser Justerer billedet for computersignalet. Brug dette element, hvis billedkanten er beskåret, og modtagelsen er dårlig. automatisk det projicerede billede til en optimal kvalitet, når du trykker på tasten ENTER (side 6). Justerer punktfasen for displaypixel og indgangssignalet. Indstil værdien til hvor det ser skarpest ud. Jo højere værdi, desto bredere de vandrette billedelementer (tonehøjde). Jo lavere værdi, desto smallere de vandrette billedelementer (tonehøjde). H (Horizontal): Jo højere værdi, desto mere til højre projiceres billedet på skærmen. Jo lavere værdi, desto mere til venstre er billedet. V (Vertical): Jo højere værdi, desto mere projiceres billedet opad på skærmen. Jo lavere værdi, desto mere projiceres billedet nedad. Bemærkninger *1: Bemærk, at hvis projektoren bruges til kommercielle formål eller til offentlig fremvisning, kan ændring af det originale billede ved skift af formatforhold udgøre en krænkelse af forfatterens eller producentens lovmæssigt beskyttede rettigheder. Alt efter indgangssignalet kan formatforholdet og visse andre indstillingselementer ikke indstilles, eller ændring af formatforholdet har ingen effekt. En del af billedet vises eventuelt i sort alt efter indstillingselementet. *2: Tilgængelig, når der indsendes et computersignal fra RGB-indgangsstikket (INPUT A/INPUT B). *3: Hvis det projicerede billede indeholder en stor del sort omkring det, fungerer APA-funktionen ikke korrekt, og en del af billedet vises ikke på skærmen, ligesom det optimale billede ikke kan opnås alt efter typen af indgangssignal. I dette tilfælde skal du justere Phase, Pitch og Shift -elementerne manuelt. *4: Tilgængelig, hvis et computer- eller videosignal indsendes fra RGB/YPBPR-indgangsstikket (INPUT A). 22 Menuen Screen

23 Aspect VPL-EW275/EW245/EW225 Indgangssignal Anbefalet indstillingsværdi og projiceret billede *1 *2 *3 4:3 Full1 *1: Hvis du vælger Normal, projiceres billedet i samme opløsning som indgangssignalet uden at ændre formatforholdet for det originale billede. Computersignal 16:9 Full1 *1 *2 *3 *2: Hvis du vælger Full2, projiceres billedet, så det passer til den projicerede billedstørrelse uafhængig af billedets formatforhold. Videosignal 16:10 Full1 *3 *4 *5 4:3 4:3 16:9 16:9 *3: Hvis du justerer det projicerede billede ved hjælp af et billede med formatforholdet 16:9 og derefter skifter indgangskilde til 4:3-billede, skjules billedets øverste og nederste kant eventuelt. I dette tilfælde skal du vælge Full3. *4: Alt efter indgangssignalet kan billedet projiceres som vist nedenfor. I dette tilfælde skal du vælge 16:9. *5: Alt efter indgangssignalet kan billedet projiceres som vist nedenfor. I dette tilfælde skal du vælge Zoom. Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Menuen Screen 23

24 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/ EX225/EX221 Indgangssignal Anbefalet indstillingsværdi og projiceret billede 4:3 Full1 *1 *1: Hvis du vælger Normal, projiceres billedet i samme opløsning som indgangssignalet uden at ændre formatforholdet for det originale billede. Computersignal 16:9 Full1 *1 *2 *1 *2 16:10 Full1 *2: Hvis du vælger 4:3, projiceres billedet, så det passer til den projicerede billedstørrelse uafhængig af billedets formatforhold. *3: Alt efter indgangssignalet kan billedet projiceres som vist nedenfor. I dette tilfælde skal du vælge 16:9. 4:3 4:3 *3 *4: Alt efter indgangssignalet kan billedet projiceres som vist nedenfor. I dette tilfælde skal du vælge Zoom. Videosignal 16:9 16:9 *4 24 Menuen Screen

25 Menuen Function Menuen Function anvendes til indstilling af forskellige projektorfunktioner. Elementer Elementbeskrivelser Volume *3 Jo højere værdi, desto højere lydstyrke, og jo lavere værdi, desto lavere lydstyrke. Mic Volume *3 Justerer mikrofonens lydstyrke. *2 Speaker *3 On/Off: Hvis den er indstillet til On, udsendes lyden fra højttaleren. Hvis lyden ikke skal udsendes fra højttaleren, skal du vælge Off. Smart APA On/Off: Når der er indstillet til On, fungerer APA automatisk, når der indsendes et signal. *1 CC Display CC1/CC2/CC3/CC4/Text1/Text2/Text3/Text4: Vælg faste undertekster (undertekster eller tekst). Off: Faste undertekster vises ikke. Lamp Timer Reset Når pæren udskiftes, nulstilles pæretimeren (side 47). Bemærkninger *1: APA fungerer, når der indsendes et computersignal via indgangsstikket RGB (INPUT A/INPUT B). *2: Den maksimalt tilgængelige mikrofonlydstyrke er indstillet med værdien i Volume. *3: Kun VPL-EW275/EW245/EW225/EX275/EX245/EX225. Justeringer og indstillinger ved hjælp af en menu Menuen Function 25

26 Menuen Operation Menuen Operation anvendes til indstilling af betjeninger ved hjælp af menuen eller fjernbetjeningen. Elementer Language Status Security Lock *1 Control Key Lock Elementbeskrivelser Vælger det sprog, der anvendes i menuen og meddelelser. On: Alle skærmstatusser er aktiveret. Off: Slukker for skærmdisplayene, undtagen menuer, advarselsmeddelelser og meddelelser fra meddelelseslisten. On/Off: Denne funktion muliggør begrænsning af projektoren til autoriserede brugere med adgangskode. Indstillingsprocedurerne for sikkerhedslåsning er som følger: 1 Vælg On, og tryk på tasten ENTER for at få vist indstillingsmenuen. 2 Indtast adgangskoden med tasterne MENU, V/v/B/b og ENTER. (standardadgangskoden er ENTER, ENTER, ENTER, ENTER ). 3 Indtast en ny adgangskode med tasterne MENU, V/v/B/b og ENTER. 4 Indtast den valgte adgangskode igen for at bekræfte. Indtast adgangskoden, når du tænder for projektoren efter afbrydelse, og når netledningen tilsluttes igen. Når der er indstillet til Off, kan du annullere sikkerhedslåsen. Du skal indtaste adgangskoden igen. Hvis du indtaster en forkert adgangskode tre gange, kan projektoren ikke bruges. I dette tilfælde skal du trykke på tasten?/1 for at gå til standbytilstand, og derefter tænde for strømmen igen. On/Off: Når der er indstillet til On, låses alle kontrolpaneltaster for projektoren. Du kan dog betjene følgende, når der er indstillet til On : Tryk på tasten?/1 og hold den inde i ca. 10 sekunder i standbytilstand. c Projektoren tænder. Tryk på tasten MENU og hold den inde i ca. 10 sekunder, mens der er tændt for strømmen. c Control Key Lock er indstillet til Off og muliggør betjening af alle taster på projektoren. Bemærk *1: Du kan ikke bruge projektoren, hvis du glemmer adgangskoden. Hvis du ringer til kvalificeret Sony-personale, fordi du har glemt adgangskoden, vil du blive bedt om at bekræfte projektorens serienummer og dit navn. (Dette gælder muligvis ikke i alle lande/områder.) Når din identitet er blevet bekræftet, vil vi give dig en ny adgangskode. 26 Menuen Operation

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RPv2 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

N300 WiFi Range-udvider

N300 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N300 WiFi Range-udvider Model WN3000RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

N600 WiFi Range-udvider

N600 WiFi Range-udvider Installationsvejledning N600 WiFi Range-udvider Model WN2500RP Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Lær din udvider at kende................................. 4 Frontpanel.........................................

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Video Projector. Betjeningsvejledning VPL-VW320 4-580-166-DK (1)

Video Projector. Betjeningsvejledning VPL-VW320 4-580-166-DK (1) 4-580-166-DK (1) Video Projector Betjeningsvejledning Før betjening af enheden bedes du læse denne manual og den medfølgende oversigtsvejledning grundigt og gemme den til senere brug. VPL-VW320 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Installering N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog

EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog EMP Monitor V4.21 Driftshåndbog Betydningen af de anvendte symboler 1 Følgende skema viser de symboler, som anvendes i denne håndbog, sammen med beskrivelser af, hvad de betyder. FORSIGTIG Angiver noget,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Brugsanvisning. Installation af App:

Brugsanvisning. Installation af App: Brugsanvisning Installation af App: Download og installer App en Eye4 fra Apple Store(Iphone), Play Butik(Android telefon) eller Windows Phone Store (Windows telefon) Alternativt scan QR koden nedenfor.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere end en

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

1 Introduktion Functions 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Functions 3. 2 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt over kameraet 5. 3 Installation 6 Indhold 1 Introduktion 3 1.1 Functions 3 2 Kom godt i gang 4 2.1 Pakkens indhold 4 2.2 Oversigt over kameraet 5 3 Installation 6 3.1 Hardware Installation 6 3.2 Tilføj IP kameraet i app 6 3.3 Tilgå IP

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere