Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens."

Transkript

1 Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var fremmødt 9 klubber, heraf var 8 stemmeberettigede klubber; Aarhus Motor Klub, Dragbike Club Denmark, Esbjerg Drag Racing Klub, Fyns Motor Sport, Pocket Bike Club DK, Road Race DK, Road Racing Herning og Road Racing Klub Viking. Hedeland RR (Motorklub) var repræsenteret uden stemmeret. 2.) Valg af dirigent. Ejgil Solkær (RRKV) blev opstillet af SD RR DR og Kaj Leman (AMK) blev opstillet af AMK, Ejgil blev valgt med 5 ud af 8 stemmer. 3.) Formandens beretning. Formandens beretning for RR, DR og Mini RR 2009 har været året hvor økonomi blev det alt overskyggende for klubber, kørere og frivillige. Alligevel er det blevet til en sæson med arrangementer som forårstræningen på Magny Cours, Super Challenge og DM, Classic RR, Drag Racing og Mini RR. Tilmeldingerne har ikke været så store som man ønskede sig og det belaster så økonomien for arrangøren. Vigtigst af alt for 2009 var at vi gennemførte det aftalte med få undtagelser og vi lærte alle af det. Det blev til 1 forårstræning, 6 afdelinger RR, 4 Drag Racing, 4 Classic RR, 9 Mini RR og 7 Super Challenge. SD har givet tilskud til Super Challenge og Forårstræningen, samt hjulpet hvor det var muligt og nødvendigt for at få gennemført en hel sæson. Ved udgangen af 2009 havde vi 499 licensholdere fordelt på 9 klubber og det kunne have set meget værre ud, det er dog stadig en nedgang der skal vendes. I foråret trak formanden for RRF sig grundet sygdom hvilket ville sige klubben var uden leder og SD mistede et bestyrelsesmedlem. Suppleant John Klint tiltrådte. RRF blev lukket og slukket i 2009 og en ny klub er opstået her i 2010, mange gamle medlemmer af RRF er i dag at finde i Korskro Banens RR. Vi har derfor kunne sige velkommen til en ny RR klub og en ny DR klub, Korskro banens RR og Esbjerg Drag Bike Club. Velkommen til de nye!

2 SD har gennem 2009 afholdt 6 SD møder, 1 DS Seminar, 1 Fællesmøde og deltaget i det årlige Klubleder seminaret. SD arbejdet fungeret godt men antal af emner der skulle behandles har været mange og belastningen på de enkelte medlemmer har været stor. Endnu et medlem af bestyrelsen var uarbejdsdygtigt i efteråret hvorved presset blev hårdere, dette kan ses på de sent udsendte reglementer. Der er brugt en del energi på at få opkrævet udestående fra nogle få klubber og det er utilfredsstillende at de få ødelægger det for de mange, problemet er også i de andre grene. Udlejning af AMB transpondere er nu på skinner og udlejningen bidrager positivt til vedligeholdelsen af udstyret og der også udlejes uden for DMU hvilket bidrager til økonomien for vores sport. SD har afholdt kurser for nye undervisere og 1 ud de nyuddannede Dommere har fået sin dommerlicens, de resterende har opnået licens forhold til hvor langt de var uddannelsen. SD har 2 medlemmer siddende i uddannelsesudvalget hvilket har sikret at undervisningsmaterialet er af høj kvalitet. Det Nordisk samarbejde har båret frugt og vi har været med til at sætte vores præg på Scandinavien Open Championship s reglementer, det vil være til fordel for alle kørere i Norden og måske danne grundlag for et eventuelt DTC lignende arrangement på tværs af grænser i SD har også haft indflydelse på det internationale arbejde ved at få en aftale om nye Mini RR klasserne GP50, GP70 og NSF100, disse køres med EM og Cup status. DMU/SD RR DR er repræsenteret med 2 medlemmer i UEM ved Ejgil Solkær RRKV og Palle Lind DBKDK, sidst nævnte med speciale i DR (Ny valgt i 2010) og Ejgil Solkær Næstformand i UEMs RR og DR Kommissionen. Jeg har som formand for SD RR været præsenteret i HB og her har jeg været med til at sætte den nye organisation i system og sikret RR/ DR s interesser er blevet tilgodeset. Det track days samarbejde vi begyndte i 2008 og gennemførte i 2009 har givet begge parter nye opgaver og åbnet nye muligheder, et tiltag der bør forsættes og udbygges med yderligere muligheder. SD som vi kender det er opløst og erstattet af en Ny Organisation, det vil være et kultur chok for nogle og en naturlig overgang for andre, mit ønske til jer, er at tro på det og brug det med alle de muligheder der nu bliver, forandring er af det gode og man får tilbage som man investerer, jeg er sikker på det bliver en succes. Korskro banen er det nye gode der er på vej og næsten alle her er klar over at tilgang til bane tide er den eneste vej for at opnå flere medlemmer til DMU og større aktivitet for RR, DR og Mini RR. Med Ny organisation har vi taget fat på en ny tid hvor vi vil vokse og vil møde store udfordringer. Sådan lidt populistisk sagt er den sport vi præsenterer afhængig af ideologien omkring frihed, lighed og broderskab som det blev sagt under den Franske revolution. På almindeligt dansk betyder at vi skal holde sammen, støtte hinanden i og uden for sporten, i det vi præsentere et mindretal der er udryddelsestruet og kun overlever hvis vi holder fokus på at støtte op om vores egen aktiviteter og gøre den accepteret af det omgivende samfund. Med disse forkromede ord giver jeg faklen for RR, DR og Mini RR videre til den nye SK formand og tager en arbejdsskjorte på og er med til at skabe nye talenter og kørere i blandt de yngre nye kørere.

3 Med venlig hilsen Henrik Berendt Formand SD RR/ DMU Danmark Jesper ønskede Henrik tillykke med valget til hovedbestyrelsen. Ejgil Solkær RRKV kommenterede at det er uheldigt at man har valgt at prioriterer dommerne efter økonomi og ikke efter det sportslige. 4.) Behandling af revideret regnskab. Regnskabet blev gennemgået. Der blev blandt andet nævnt at der er afsat et mindre beløb til dommer udgifter, men dette hænger sammen med at antallet af aktiviteter er faldet og SD/ SK bør være opmærksom på de geografiske placeringer af såvel dommere som arrangementer. Kommentarer fra Henrik Berendt til dele af regnskabets gennemgang: - Hvem og hvordan bliver tilskuddet fra DMU fordelt Det blev nævnt i går på rep. mødet. Det går på antal klubber, licenser, aktiviteter og lign. - Hvorfor står der o,- ud for årets official. Der er ingen der har meldt tilbage, derfor er der ikke valgt nogen i år, det er er med beklagelse, men et fakta. - Bredde aktiviteter. Det er således at det også er aktiviteter i klubberne, klubberne har jo mulighed for at søge penge fra bredde budgettet. Der blev talt en del om bredde, Henrik Berendt gjorde opmærksom på bredde er Alt andet end løbs afvikling. - Afskrivning af måtter burde stå for sig selv, og ikke under diverse, det giver et ugennemsigtigt regnskab. Det er rigtigt at man kunne fjerne alle konto numre med 0-linjer men så bliver kontonumrene fjernet. Der er ikke et ledigt nummer til måtter. Derfor står de under diverse. Det regnskabs system der bruges har desværre begrænsninger men er under revidering og vil se helt anderledes ud indenfor de næste 2 år. - Hvad sker der med dommerbeklædning, kommer der noget. Det er en meget dyr post, og det bør være fælleskassen og ikke RR der skal betale dette.baggrunden for dette er ønsket om ensartethed i beklædning og logo for DMU. I HB s regnskab er der afsat 0, kr i 2010 til beklædning, begrundelsen for dette skal søges i det forlagte regnskab for 2009 og nye budget. - Hvad er pengene til Elite brugt til. Henrik Berendt gjorde opmærksom på dette er på DMU s regnskab, men forklarede sammenhængen; De penge der er brugt, er brugt direkte på elite kørerne.

4 Det er kun de kørere der selv kan rejse penge til deres sport, der har fået noget fra Elite budgettet, en beslutning der er truffet i Elite udvalget. Elitetilskuddet skal give nogle muligheder for de enkelte som de ellers ikke ville have haft. De er brugt penge på licenser, transport, undervisning, test, vejledning og dækket rejseudgifter til Elite koordinatoren. - Transpondere, hvorfor skal de generere penge når anlægget er betalt. Skal den beslutning omgøres er det er en beslutning som den nye kommission kan tage stilling til. Pengene fra transponder udlejning går jo i den samlede RR kasse og fælles aktiviteter. For eksempel kan man jo bruge pengene til at sende dommere og jury medlemmer ud til arrangementer som der ellers ikke er råd til. 5.) Behandling af indkomne forslag. Der var fremsat forslag fra DBKDK om at kun at reviderer RR/DR reglementet hvert andet år. Der var en generel snak om at det skyldes at deadlines ikke bliver overholdt. Man har jo altid mulighed for at reviderer reglementet med 14 dages varighed, så er men ikke låst af forslaget. Forslaget blev vedtaget med 5 stemmer for og 3 6.) Behandling og godkendelse af det revideret budget: Budgettet blev gennemgået. Kommentarer: ,- kr. til bøder er mange penge. Der har i 2009 været en tendens til at ting ikke bliver afleveret til tiden, dette kan styres med udskrivelse af bøder. - Reglementer, nogen mente at det er en fejl at reglementerne ikke længere bliver trykt. Det kan være at men i RR vælger at trykke reglementer alligevel. Der skal nok være en mulighed for at man kan få det printet. Men i dag er der jo på alle baner, en PC, og hvis man sørger for at have et USB stik med, med reglementet på. - Transponderleje, det er en god indtægt at få i den fælles kasse. Men det er jo op til den nye kommission at bestemme. - Dommerudgifter, men stort set en halvering er nok ikke realistisk. Det kan være at vi er i den situation at der ikke kommer så mange løb, derfor vil udgiften nok blive lavere. Løbs indtægter bør dække dommer udgifter. - Der er nok forkert at sætte en så stor stigning på mødeudgiften. Henrik har regnet på antallet af møder, og det kan nok ikke gøres Billigere hvis de skal holdes geografisk passende og med rimelig forplejning, samkørsel skal arrangeres.

5 - Budgettet har ikke været rundt til bestyrelsen, men er udarbejdet af formanden alene på baggrund af tidligere erfaringer og med kendskab til den ny organisation. Budgettet blev godkendt. Der blev inden valgene til SK/RR/DR givet en præsentation af Jesper Holm RRDK, vedrørende den nye struktur. Der blev udleveret en forslagsplan til hvordan man forestiller sig at det kan blive struktureret, og hvilke opgaver der ligger i det enkelte udvalg. Der var også sat navne på de enkelte udvalg, dette er dog ikke et udtryk for hvem der skal bestride disse udvalg, men kun hvem der har givet til kende at de ønsker at sidde i de udvalg. Men hensyn til valg til den nye struktur. Der vælges 3 personer til Sportskommissionen for 3 år. ( i år er det dog for 1år, 2 år og 3 år for at sikre at ikke alle bliver skiftet ud om 3 år.) I Sportsudvalgene er det ikke på samme måde. Antallet af personer i udvalget er ikke på forhånd fastlagt. Dog er det anbefalet af hvert udvalg består af 4 personer. Formanden for de enkelte udvalg bliver valg af sportskommissionen for 1år, hvor de andre personer i udvalget kun sidder så længe de selv eller kommissionen ønsker det. Det vil sige; ikke en fast periode. Der er foreslået at der nedsættes 5 sportsudvalg. Disse er herunder nævnt, med de opgaver man forestiller sig der ligger i disse. - Administrationsudvalg. (kun vedr. RR.) Dommerjob, dommerrapporter, Løbsgodkendelse / Tillægsregler Arrangementskalender Resultatlister Startnumre og licenser Reglementer for RR og Mini RR Hvervning af officials Varetager også følgende for RR store klasser - Stævneudvikling - Klub samarbejde - Skabe løbs serier - Træningsforhold, faste baner og faste dage, træningslejre. - Teknik udvalg ( på tværs af alle udvalg.) Miljø

6 Transpondere og tidtagerudstyr Banegodkendelse Lydmåling Teknisk Kontrol Mini RR Ungdoms- og rekrutterings udvalg. Luks Trænerarbejde, herunder deltagelse i talent og elite udvalg Forældrekontakt, hvervning af officials, klubsamarbejde. Varetager også følgende for RR mini klasser. - Stævneudvikling - Klub samarbejde - Skabe løbs serier - Træningsforhold, faste baner og faste dage, træningslejre. - Udvikling og vedligeholdelse af klasser. - Drag Racing Udvalg Udvikling og vedligeholdelse af klasser og reglementer Stævneudvikling. Skabe løbs serier Klub samarbejde - Internationale forhold. Forhold til UEM og FIM Nordiske relationer Forhold til bredden, herunder DMC og Touring. (Udvalgsnavne kan blive forandret hvor det giver mening) 7.) Valg til sportskommissionsbestyrelsen a) Valg til formand.for 1 år. Jesper Holm RRDK b) Valg til kommissionsmedlem for 3 år. Bent Andersen AMK er valg med 8 stemmer. c) Valg til kommissionsmedlem for 2 år. Palle Lind DBKDKvalg d) Valg til suppleant for kommissionsmedlem for 1 år. Henrik Berendt PBCDK var opstillet men blev i går valgt til HB. Lis Johannsen RRDK blev derfor ekstraordinært opstillet og valg efter godkendelse af mødets deltagere og valgt i stedet. 8.) Eventuelt.

7 RRKV var indstillet til at blive årets klub, det blev de ikke i DMU regi, men i RR regi, blev de hædret. HenrikBerendt SD RR DR nævnte hvorfor de var blevet valgt til dette års, årets klub. Årets Klub SD RR DR indstiller hermed Road Racing Viking til Årets Klub på grundlag af nedenstående beskrivelse og den store aktivitet klubben har udvist sammen med stor ansvarlighed overfor reglementer og medlemmernes ønsker. RRKV har vist utrættelig lyst og evne til at fremme ungdomssporten i Mini RR trods de meget hårde kår i Danmark, klubbens bestyrelse har fulgt op på de ønsker der har været for ungdoms rekruttering trods dårlige baneforhold og store begrænsninger i udfoldelsen. Klubbens målsætning om at fremme motorsporten indenfor grenen Mini RR med alle grene, også Scooter, er blevet yderligere forstærket i 2010 trods modgang og ingen fast træningsmulighed på Dansk jord. Klubben har trods dette kunne motivere kørerne til at deltage på Lockarp banen i Sverige 35 km. fra København. En rejse der for en kører og dennes familie ikke er uden belastning af budgettet i disse trængte tider. Klubber er velfungerende og har en sund økonomi hvilket er en af grundende til den kan laver 2-4 DM Mini RR afdelinger om året. Der uddannet flere stævneledere som fungerer for de aktiviteter hvor klubbens Road Racing kørere deltager, her er tale om 5-8 medlemmer der kører i udlandet og derfor har behov DMU official s med Licens. Klubben er altid aktiv aktør ved DMU arrangementer og har gennem tidligere år været repræsenteret i SD RR DR. I RRKV er man altid parat til at samarbejde med andre klubber på tværs. Gamle medlemmer fastholdes ved at tilbyde aktiviteter som officials ved klubben arrangementer og her bydes på særlig god forplejning, dette har fastholdt medlemmerne i klubben også gennem Der er ikke tradition for Klubhuse i RR da faste træningsbaner er meget svære at få, klubben har dog adgang til faciliteter der kan huse møder og arrangementer for alle klubbens medlemmer og her afvikles også festligheder som for eksempel den årlige julefrokost.. Eva Kofoed modtog på vegne af RRKV et diplom, da RRKV s formand Preben Jensen mente at netop EVA bar en stor del af æren for klubbens fremgang og ånd. Mini RR har store problemer med at få tidsskemaet til at gå op. Eva har lavet et forslag til hvordan en mini RR afdeling kan afvikles. Henrik W. Pedersen (AMK) synes at det er et godt tidsskema, som han håber at alle kan blive enige om at kører efter. Michael Boss (Hedeland RR) kommenterede at vi skal være mere opmærksomme på at der er flere klasser der nok kommer over max. antallet på banerne, som jo betyder at klassen skal afvikles over 2 træninger og løb.

8 Jan Eriksen (AMK) måtte meddele at det ser meget sort ud med hensyn til Challenge. Der er ikke nok tilmeldinger. Man arbejder på at få det til eventuelt at blive til DM afdelinger. Der er en ny serie, Bike Promotion der er kommet på marked. Bike Promotion er informeret om at det godt kan DMU godkendes hvis det bliver afviklet i overensstemmelse med DMU s regler. Henrik W. Pedersen (AMK) ville gerne have en afklaring på anmeldelsesgebyret i mini klasserne. Henrik Berendt SD RR DR foreslog at man skulle afholde et kort møde efter det officielle møde. Bjarne Laursen (RRH) ville gerne have at der blev fundet en arrangør til afvikling af Nordisk mesterskab i Mini RR. Arne (ERRK) har været på Padborg Park, hvor der er planer om at rette chikanen ud, AMK har lavet intern hensigts erklæring om at der kun bliver kørt DM på banen hvis chikanen bliver rettet ud, med dem som arrangør. Henrik Berendt SD RR DR fik opgaven som hovedbestyrelses medlem at følge op å på hvad det er der bremser udretningen af chikanen. Bent Andersen( AMK) fortalte at der er planer om at kører et Mini RR i forbindelse med Århus festuge, hvor der også skal køre Motard, trial og lign. Steen Petersen (RRKV)sagde at det var fantastisk at der kommer gang i noget i Hedeland for RR. Steen Petersen (RRKV) opfordrede alle til at sende stof til motorbladet. Henrik Berendt SD RR DR orienterede om at Challenge Plaketter for 2009, skulle have været udleveret her, men da kørerne ikke er til stede, bliver de eftersendt af Henrik Berendt. Eigil Solkær (RRKV) takkede af, for et godt og velafviklet møde. Referent: Lis W Johannsen (RRDK)

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Marts/April 2006 44. Årgang

Marts/April 2006 44. Årgang Marts/April 2006 44. Årgang Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk Aktivitetskalender

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere