Brugsvejledning. Printed on 100% recycled paper using soya-based inks. Stylish DAB & FM Clock Radio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning. Printed on 100% recycled paper using soya-based inks. Stylish DAB & FM Clock Radio"

Transkript

1 Brugsvejledning DK Printed on 100% recycled paper using soya-based inks Stylish DAB & FM Clock Radio

2 Safety instructions Keep the radio away from heat sources. Do not use the radio near water. Avoid objects or liquids getting into the radio. Do not remove screws from or open the radio casing. Fit the mains adaptor to an easily accessible socket located near the radio and ONLY use the mains power adapter supplied. The power adapter must be removed at the mains plug to completely disconnect the product from the mains power supply. Sicherheitshinweise Halten Sie das Radio fern von Heizquellen. Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser. Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen. Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht. Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil. Ziehen Sie die den Netzstecker des Netzadapters heraus, um das Gerät vollständig vom Netz zu nehmen. Consignes de sécurité Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur. Ne pas utiliser la radio à proximité d un point d eau. Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l intérieur de la radio. Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever les vis. Branchez l adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l adaptateur fourni. Pour mettre l appareil hors tension, le bloc secteur doit être débranché de la prise de courant. Istruzioni di sicurezza Tenere la radio lontana da fonti di calore. Non utilizzare la radio vicino all acqua. Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio. Non rimuovere le viti né aprire l involucro della radio. Collegare l adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l adattatore di rete fornito. Per scollegare completamente il prodotto dall unità di alimentazione, rimuovere l adattatore dalla presa di rete. Sikkerhedsforskrifter Hold radioen på afstand af varmekilder. Brug ikke radioen i nærheden af vand. Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen. Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet. De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømudtag tæt på radioen. De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning. Tag stikket fra strømadapteren ud af kontakten, så produktet er fuldstændig afbrudt fra strømnettet Veiligheidsinstructies Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen. Gebruik de radio niet in de buurt van water. Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio terechtkomen. Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio en open het niet. Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter voor het lichtnet. De stroomadapter moet uit het stopcontact worden verwijderd om de radio volledig van de netstroom los te koppelen. Copyright Copyright 2007 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2007 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht erden. Copyright Copyright 2007 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore diffusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2007 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2007 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2007 door Imagination Technologies Limited. Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd, uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een retrieval system of vertaald in om het even welke menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Imagination Technologies Limited.

3 Indhold Start...2 Oversigt over betjeningsknapper og stik... 3 Brug af radioen...4 Skift mellem DAB og FM... 4 Skift mellem stationer... 4 Brug af textscan til at holde pause og kontrollere rulletekst... 4 Ændring af de oplysninger, der vises på skærmen... 5 Lagring og valg af forudindstillinger... 5 Indstilling af alarmer...6 Oversigt over alarmmenu... 6 Indstilling af en alarm... 6 Skift af en alarm, som du har indstillet... 7 Opvågning...8 Annullering af en alarm... 8 Snooze-indstilling af en alarm... 8 Annullering af en alarm, som du har indstillet til snooze-funktion... 8 Ændring af alarmens snooze-tid... 8 Brug af snooze-knappen til at oplyse displayet... 8 Ekstra funktioner...9 Indstilling af vækkeuret... 9 Annullering af vækkeuret... 9 Intellitext...9 Indstillinger...10 Tilgængelige indstillinger i DAB Tilgængelige indstillinger i FM Generelle indstillinger Hjælp og specifikationer...12 Sekundære og inaktive stationer Fejlfinding Tekniske specifikationer DK 1

4 5.5V DC Start Hurtig opsætning > Oversigt over betjeningsknapper og stik > Symboler på skærmen Rul trådantennen ud, og hæng den lodret (trin A), slut derefter stikket fra hovedstrømsadapteren til i bunden af enheden (trin B). 5.5V DC A B Sæt hovedadapteren til hovedstrømforsyningen (trin C), og vent, indtil enheden tændes. C Indstil energisparetilstand. Tryk på knappen Select, når du ser meddelelsen Enable energy saving?. Vælg On eller Off for at aktivere eller deaktivere energisparetilstand (brug knapperne Select og +/ ). Enable energy saving? On On EcoPlus Når energisparetilstand er slået til, bruger radioen mindre strøm end 1 watt under standby, fordi den ikke indsamler og gemmer Intellitext meddelelser i standby-tilstand. Den indsamler og gemmer stadig Intellitext meddelelser, når radioen er slået til. Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere energisparetilstand, når du befinder dig i energisparemenuen. For yderligere oplysninger: Intellitext > side 9 energisparetilstand > side 11 Vent, indtil Chronos II gennemfører en automatisk søgning efter tilgængelige DAB-stationer og finder en DAB-station (det tager cirka 1 1/2 minut). 1.5 PURE CHRONOS Now tuning... BBC Radio 2 talking to the p 2 Start

5 Oversigt over betjeningsknapper og stik DAB/FM Skift mellem DAB og FM > side 4 Info Skift de oplysninger, der vises på skærmen > side 5 menu Gå ind i indstillingsmenu Gennemse Intellitext > side 9 Andre indstillinger > side vækning Indstilling af vækkeur > side 9 Forudindstillinger Gem og vælg forudindstillede stationer > side 5 alarm Indstil op til 4 forskellige alarmer > side 6 Top SNOOZE Indstil snooze på en alarm > side 8 Nedenunder vælg og +/ Gennemse, og vælg radiostationer > side 4 Hold vælg nedtrykket, og slip igen for at gå ind i textscan > side 4 Rul ned, skift, og bekræft menuindstillinger 3,5 mm hovedtelefonstik USB indgangsstik (minitype) til opgraderinger 5.5V DC Strømindgangsstik til medfølgende 5,5V DC el-net adapter DK Bagside High Low Auto Skift mellem 3 lysstyrker: High Lyst display Low Mat display Auto Justerer displayets lysstyrke i forhold til lysstyrken i værelset Start 3

6 Brug af radioen DAB/FM > Skift mellem stationer > textscan > Skift info på skærmen > Brug forudindstillinger Skift mellem DAB og FM Tryk på DAB/FM knappen for at skifte mellem DAB og FM. BBC Radio 2 talking to the p Skift mellem stationer Når du lytter til DAB 1. Tryk på knapperne +/ for at søge gennem listen af tilgængelige stationer, der vises på den nederste linje på displayet. BBC Radio 2 talking to the p 2. Tryk på knappen Select for at skifte til en ny station. BBC Radio 6 Music Now playing: Pai Når du lytter til FM Tryk på +/ for at gå et trin op eller ned ad 0,05 MHz MHz FM 87.50MHz FM BBC Radio 2 BBC R6M Hold +/ nede og slip igen for at scanne til næste FM-station med et kraftigt signal MHz Searching... > 95.8MHz FM Brug af textscan til at holde pause og kontrollere rulletekst 1. Når der vises DAB- eller FM (RDS)-rulletekst, skal du holde knappen Select for at standse rulleteksten. BBC Radio 6 Music favourite track BBC Radio 6 Music avourite track 2. Tryk på +/ for at flytte til venstre og højre gennem rulleteksten. For at afslutte textscan skal du trykke på Select. BBC Radio 6 Music Afslut vote for your 4 Brug af radioen

7 Ændring af de oplysninger, der vises på skærmen 1. Ved DAB eller FM skal du trykke på knappen Info og fortsætte cyklussøgningen gennem de forskellige informationsvisninger, der er anført nedenfor: thejazz t by Miles Davis Scrolling text (Rulletekst) Full screen time Time and date Programme type Multiplex name Multiplex info Bit Rate Signal quality Signal strength Stereo mode Informationsudsendelser fra de fleste DAB stationer, og visse FM (RDS) stationer. Viser ikonet for klokkeslæt og alarmklokke, hvis der er indstillet en alarm. Du kan også få vist klokkeslættet på hele skærmen, hvis enheden er i standby-tilstand (tryk på knappen Info). Viser dato og klokkeslæt, som opdateres af DAB- eller FM-signalet (RDS). Beskriver indholdet af den aktuelle DAB eller FM (RDS) station, f.eks. Pop Music. Viser DAB Multiplex, hvorfra den aktuelle station sendes. Viser kanal og frekvens for den aktuelle DAB-multiplex, f.eks.12b. Viser bitrate (audio kompressionsniveau) for den aktuelle DAB station, og en indikator for stereo eller mono. Viser DAB signalkvalitet: 85 til 100 God, 70 til 84 OK, 0 til 69 ringe. Viser en måler, der illustrerer styrken af DAB eller FM signalet. Angiver, om den aktuelle FM udsendelse er i stereo. Lagring og valg af forudindstillinger Gem op til 10 DAB og 10 FM radiostationer for at få let adgang til dine yndlingsstationer. Sådan gemmes en forudindstillet station 1. Stil ind på den DAB eller FM station du ønsker at gemme. 2. Tryk på knappen Preset, og brug +/ til at rulle til et forudindstillet nummer mellem 1 og 10. thejazz t by Miles Davis Preset 02 No preset 3. Tryk på knappen Preset eller Select i 3 sekunder, indtil meddelelsen Preset saved vises. DK Preset 02 No preset thejazz Preset 2 saved Sådan vælger du en tidligere gemt station Når du lytter til DAB eller FM, skal du trykke på knappen Preset for at få adgangs til listen med forudindstillinger. Tryk på +/ for at gå til det gemte forudindstillede nummer, og tryk på knappen Select for at aflytte. Brug af radioen 5

8 Indstilling af alarmer Oversigt over alarmmenu > Indstilling af en alarm > Ændring af en alarm, du har indstillet Oversigt over alarmmenu Alarm 1/2/3/4/ Snooze time Set alarm On Off Set time Hours Minutes Indstilling af en alarm Set days Daily Weekday Weekend Saturday Sunday Once only Set mode DAB FM Tone Chronos II har fire alarmer, som du kan indstille til at lyde på forskellige tidspunkter som enten DAB, FM eller tonealarmer. DAB- og FM-alarmer tænder for din radio (hvis den er i standby) og skifter til den station, du har lyttet til sidst, eller til en station, som du selv vælger fra listen med forudindstillinger; tonealarmer udløser en alarmtone. 1. Tryk på knappen Alarm, og vælg alarm 1, 2, 3 eller 4 med +/ og Select. 07:00 Daily Alarm 1 Off 2. Vælg Set alarm, og vælg On for at slå alarmen til. (DAB & FM only) Set station Last tuned Preset 01 Preset (DAB & FM only) Alarm volume Vol 1-20 Off Set alarm Off On 3. Standardklokkeslættet er Hvis du vil ændre den, skal du vælge Set time' for at indstille det klokkeslæt, hvor du ønsker, at alarmen skal lyde. Indtil timerne ved hjælp af +/, og tryk på Select for at bekræfte. Gentag dette for at indstille minutterne. 07:00 08:00 Set hour 07:00 08:30 Set mins 6 Indstilling af alarmer

9 Vælg Set days. Vælg, hvornår du ønsker, at alarmen skal gentages, ved at trykke på +/ for at vælge, og på vælg for at bekræfte. Følgende indstillinger er til rådighed: Daily Weekday Weekend Saturday Sunday Once only Hver dag. Mandag-fredag, hver uge Hver weekend Hver Lørdag Hver søndag Tip Hvis du ønsker at indstille en engangs -alarm, skal du vælge Once only. Alarmen lyder på det tidspunkt du har valgt, og gentages ikke. 5. Vælg Set Mode for at vælge den type alarm, du ønsker: DAB, FM eller Tone. Den aktuelle indstilling vises på øverste linje (DAB er standard). 6. Kun for DAB- og FM-alarmer: Tryk på +/ for at skifte mellem Last tuned og en station, du har gemt på den forudindstillede liste (du kan finde oplysninger om lagring af forudindstillede stationer på side 5). Last tuned thejazz Preset Vælg til sidst Alarm volume, og indstil niveauet til mellem 1 og Når en alarm indstilles, vises et alarmklokke- eller nummerikon i standby-tilstand og ved fuldskærmsvisning af klokkeslættet. thejazz Now: Hymn To Fre 1 Alarm 1 er indstillet Skift af en alarm, som du har indstillet Du åbner alarmmenuen ved at trykke på Alarm, når Chronos II tændes eller ved i standby-tilstand at vælge alarmnummeret og ændre nogen af de indstillinger, der er beskrevet ovenfor. DK Indstilling af alarmer 7

10 Opvågning Annuller en alarm > Snooze > Annuller en snooze > Skift snooze-tid Annullering af en alarm Annullering af en tonealarm 2 08:30 eller eller Annullering af en radioalarm 1 08:30 thejazz (skifter enheden til standby) Snooze-indstilling af en alarm Hvis du vil afbryde en alarm midlertidigt, skal du trykke på knappen Snooze, hvorefter alarmen stopper. Alarmen lyder igen efter 9 minutter. 2 08:30 z z z 0 Annullering af en alarm, som du har indstillet til snooze-funktion For at annullere en snooze-nedtælling, og efterlade enheden i standby, skal du enten trykke på knappen Alarm eller på knappen Select knappen, eller trykke på knappen Standby for at slå radioen til, og annullere snooze-nedtællingen. z z z eller Alarm cancelled Ændring af alarmens snooze-tid Tryk på Alarm, rulle til Snooze time' med +/, og tryk på Select for at bekræfte. Tryk på +/ for at skifte Snooze-tid mellem 5 og 60 minutter, og tryk på Select for at bekræfte. 9 Snooze time 25 Brug af snooze-knappen til at oplyse displayet I standby eller tændt tilstand skal du trykke på Snooze-knappen for at oplyse skærmen i 7 sekunder. 8 Opvågning

11 Ekstra funktioner Indstil vækkeuret > Annuller vækkeuret > Brug Intellitext Indstilling af vækkeuret Vækkeuret får din radio til at gå i standby efter et vist antal minutter. Tryk på knappen Sleep, og gentag for at vælge varigheden af vækkeuret fra mellem 15 til 90 minutter, og tryk derefter på lknappen Select for at bekræfte. Chill ambience, movies Chill Sleep 30 Annullering af vækkeuret Tryk på Sleep tryk på Sleep, gå til Sleep Off, og tryk på Select. Chill we re here to he Intellitext Chill Sleep off Intellitext giver tekstoplysninger på opfordring såsom sportsoverskrifter, vejrudsigt, og nyheder fra DAB stationer, som understøtter denne service, herunder Virgin, BBC Radio Five Live og talksport. Teksten opdateres af de sendende stationer, og gemmes i din radio, mens du lytter til stationerne. Intellitext er opgivet efter station, og opdelt i kategorier. For eksempel kan stationen sende informationer om fodbold, cricket, overskrifter, etc. Når Energispar er slået til, vil Intellitext blive indsamlet for stationer, som du har været indstillet på i et stykke tid. Hvis du har slået energisparetilstand fra, vil radioen også indsamle Intellitext i standby-tilstand (fra den sidste station, hvorpå du så Intellitext), som du så kan se, næste gang du tænder radioen. Dette øger strømforbruget i standby-tilstand. Visning af Intellitext data Tryk på menu, og vælg Intellitext for at se en liste over stationer, som du har Intellitext information til. Vælg en station, og brug +/ og Select til at få vist Intellitext-kategorier for den station, f.eks. talksport > Fodbold > Nyheder. Den valgte information vil rulle over skærmen. DK SPORT FOOTBALL FOOTBALL Man City complete Tip Du kan bruge textscan, når du gennemgår teksten, ved at trykke på Select og holde den inde (du kan finde oplysninger om textscan på side 4) Ekstra funktioner 9

12 Indstillinger Tilgængelige indstillinger i DAB > Tilgængelige indstillinger i FM > Generelle indstillinger Tryk på menu for at få adgang til følgende indstillinger. Brug +/ og vælg for at justere indstillinger. Tilgængelige indstillinger i DAB Intellitext-indstillinger (Menu > Intellitext > Options) indstil timeout Vælg at slette gamle Intellitext data efter 1 uge (standard ) eller 1 dag. Slet alle Slet straks alle gemte Intellitext data. DRC-værdi (Menu > DRC value) DRC-værdien (Dynamic Range Control) gør lavere lyde i en udsendelse lettere at høre ved lav lydstyrke eller i et støjfyldt miljø. Forhør dig hos de sendende stationer for at finde ud af, om de benytter DRC. DRC fuld Benytter det DRC-niveau, der sendes med udsendelsen. DRC halv DRC-niveau indstilles til halvdelen af det, der sendes med udsendelsen. DRC fra Et eventuelt DRC-niveau i udsendelsen ignoreres. Stationsrækkefølge (Menu > Station order Alphanumeric Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge. Active station Viser aktive stationer øverst på listen med stationer. Multiplex Viser stationer i grupper, afhængigt af deres multiplex. Trim stn. list Fjerner inaktive stationer (se side 12). Autotuning (Menu > Autotune) Scanner alle DAB Band III og L-Band frekvenser for stationer, og føjer automatisk eventuelle nye stationer, som den finder, til stationslisten. Dette kan tage nogle minutter. For at standse en automatisk indstilling skal du trykke på vælg. 10 Indstillinger

13 Tilgængelige indstillinger i FM FM stereo mode (Menu > FM stereo mode) Vælg mellem Stereo eller Mono (standard). Mono kan forbedre lyden, hvor stereosignalerne er svage. Generelle indstillinger Energispar (Menu > Energy saving) Dette produkt har en særlig energibesparende standby Chronos II er designet og fremstillet til at minimere strømforbruget, når enheden er slået til, samt til at bruge mindre end 1 Watt i standby. Dette lave strømforbrug opnås bl.a. ved ikke at indsamle og gemme Intellitext meddelelser, når enheden er i standby. Du kan tilsidesætte denne indstilling ved at slå energisparetilstand fra, men dette vil forøge strømforbruget i standby. Der findes to indstillinger: Energispar Til (standardindstillingen) Intellitext-data indsamles, når du har søgt efter en station, der sender Intellitext, i en kort periode. Intellitext-data indsamles ikke i standby-tilstand, hvilket reducerer strømforbruget. Energispar Fra Chronos II opsamler Intellitext data i standby fra den station, hvorpå du sidst så Intellitext data, hvilket forøger strømforbruget i standby. Opgradering (Menu > Upgrade) Opgraderinger til radioens firmware kan muligvis udsendes, så Chronos II i fremtiden kan tilbyde udvidede funktioner eller forbedre ydelsen. Hvis du registrerer dit produkt og inkluderer en e- mail-adresse, modtager du en -notifikation om nye opgraderinger for dit produkt, der føjes til support-webstedet på adressen Hvordan opgraderer jeg min radio? Hvis der er udsendt en opgradering til Chronos II, kan du opgradere din radio ved hjælp af en USB-port sluttet til en pc. For at opgradere skal du vælge Opgrader, og følge instruktionerne i opgraderings-softwaren. Bemærk: USB-opgradering kræver en pc (ikke Mac) med Windows XP og et korrekt USB-kabel (medfølger ikke). Hvis du vil have vist versionsnummeret på din radios firmware, skal du holde knappen Info nede i tre sekunder. Ur (Menu > Set clock) Indstilling af ur Indstil om nødvendigt tid og dato manuelt. Hvis du har et DAB signal og/eller en god FM (RDS) modtagelse, opdateres disse automatisk. DK Indstillinger 11

14 Hjælp og specifikationer Sekundære og inaktive stationer (<</>>) Sekundære DAB-tjenester Nogle radiostationer leverer sekundære tjenester eller serviceydelser, der omfatter ekstra informationer eller et alternativt indhold, og som måske kun sendes på bestemte tidspunkter. Hvis en station tilbyder sekundære tjenester, vises det i stationsoversigten med >> ud for stationens navn i stationslisten, og den sekundære tjeneste vises ud for den pågældende station i oversigten. En sekundær tjeneste har et << ud for sit navn i stationsoversigten. (?) Inaktive eller utilgængelige DAB stationer Inaktive eller utilgængelige stationer vises på stationslisten med et?, og kan ikke indstilles. En station kan være inaktiv eller utilgængelig, fordi stationen ikke sender på det pågældende tidspunkt (se stationens program), eller helt har stoppet udsendelse. Du vil måske heller ikke have et signal, der er kraftigt nok til at modtage den Multiplex, som stationen sender på. Fejlfinding Displayet viser Ingen stationer til rådighed Brug Automatisk indstilling (side 10) for at søge efter stationer. Forsøg at justere trådantennen eller radioens position. Modtagelse af nye DAB stationer, som er startet med at sende Antallet af DAB-stationer, du kan modtage, stiger muligvis, i takt med at nye nationale og lokale DAB-stationer lanceres. Brug Autotune (side 10) til at scanne efter nye stationer, og tilføj de nye stationer, der findes. Nulstilling af radioen Nulstilling af radioen fjerner alle forudindstillinger og gemte stationer, og nulstiller alle indstillinger til standardindstillingerne. Sådan nulstiller man: 1. Tryk på knappen Menu, og hold den nedtrykket i tre sekunder. 2. Tryk på knappen Select inden for 3 sekunder for at bekræfte nulstillingen. Tekniske specifikationer Specifikationer: Digitalradio med full Band III, L-Band og FM-modtagelse. ETS kompatibel, samt i stand til at afkode alle DAB transmissionstilstande 1-4 op til og inklusive 256 kbps. Fremtidig opgradering understøttet for DAB+. Frekvensområder DAB Band III MHz, DAB L-Band MHz og FM MHz. Højttaler: Full-range 2.5 drevenhed. 1,7 W RMS forstærker. Aktivhøjttalerudjævningsfilter. Indgangsstik: 5,5 V DC strømadapterstik (230V medfølger). Mini-USB-stik til produktopgraderinger. Udgangsstik: 3,5 mm stereo-udgangsstik til hovedtelefoner. LCD-display LCD-display med 16 x 2 tegn. Udstyret med selvdæmpende baggrundslys. Hovedstrømforsyning: 230 V AC til 5.5V DC ekstern strømadapter. Strømforbrug: 0,99 W i standby-tilstand (branchegennemsnit: 5,72 W); 2,02 W i brug (branche-gennemsnit: 7,21 W). Godkendelser: CE-mærket. Overholder EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet (89/336/ Mål (mm) 12 Trådantenne: EØF og 73/23/EØF) 190 bred x 170 dyb x 60 høj. Tilsluttet trådantenne Komponenterne er udvalgt til at minimere påvirkningen af miljøet.

15 Trademarks Chronos II, textscan, Intellitext, EcoPlus, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The DAB Digital Radio logo and the stylised r mark and Digital One Limited.All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1. September Warenzeichen Chronos II, textscan, Intellitext, EcoPlus, PURE, das PURE Logo, PURE Digital, das PURE Digital Logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1. September Marques commerciales Chronos II, textscan, Intellitext, EcoPlus, PURE, le logo PURE, PURE Digital, le logo PURE Digital, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 1 er septembre Marchi Chronos II, textscan, Intellitext, EcoPlus PURE, il logo PURE, PURE Digital, il logo PURE Digital, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Versione 1 settembre Disclaimer Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifi cally disclaims any implied warranties of merchantability or fi tness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes. Ausschlusshinweis Imagination Technologies Limited gewährt keine Garantien für den Inhalt dieses Dokuments und lehnt insbesondere implizierte Garantien für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit bzw. die Eignung für spezielle Zwecke ab. Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese Publikation von Zeit zu Zeit zu überarbeiten und zu ändern, ohne dass daraus eine Verpfl ichtung für Imagination Technologies Limited entsteht, irgendeine Person oder Organisation von solchen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Avis de non-responsabilité Imagination Technologies Limited refuse toute représentation ou garantie vis-à-vis du contenu du présent document et refuse spécifi quement toute garantie implicite de valeur marchande ou d adéquation à un usage spécifi que. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d y apporter des modifi cations, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part de notifi er toute personne ou organisation desdites révisions ou modifi cations. Dichiarazione di non responsabilità Imagination Technologies Limited non si assume alcuna responsabilità rispetto al contenuto del presente documento, in particolare non riconosce nessuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifi co. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione e di apportarvi modifi che periodiche senza alcun obbligo di notifi ca a qualsiasi persona o organizzazione. Varemærker Chronos II, textscan, Intellitext, EcoPlus, PURE, PURE-logoet, PURE Digital, PURE Digital-logoet, Imagination Technologies og Imagination Technologies-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Alle andre produktnavne er varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder. Version 1 September Handelsmerken Chronos II, textscan, Intellitext, EcoPlus, PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle andere productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve fi rma s. Versie 1 september Ansvarsfraskrivelse Imagination Technologies Limited afgiver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til indholdet af dette dokument og fralægger sig i særdeleshed eventuelle stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder Imagination Technologies Limited sig ret til at revidere denne publikation og foretage ændringer fra tid til anden, uden at Imagination Technologies Limited er forpligtet til at underrette nogen person eller organisation om sådanne revideringer eller ændringer. Vrijwaring Imagination Technologies Limited geeft geen verklaring of garanties met betrekking tot de inhoud van dit document en wijst specifi ek elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot om het even welke onuitgesproken garanties naar verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bijzonder doel. Daarenboven behoudt Imagination Technologies Limited zich het recht voor om deze publicatie te reviseren en af en toe veranderingen aan te brengen zonder de verplichting voor Imagination Technologies Limited om personen of organisaties van deze revisies of veranderingen op de hoogte te brengen.

16 Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che ilprodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l avete acquistato. Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit. Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter Hvis dette symbol findes på produktet eller på emballagen betyder det, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Du skal i stedet aflevere det på et indsamlingssted, så det elektriske og elektroniske udstyr kan blive genbrugt. Når du bortskaffer produktet korrekt, hjælper du med at forhindre de mulige negative påvirkninger af miljøet eller sundheden, der kan opstå, hvis produktet bortskaffes på upassende vis. Genbrug af materialer er med at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genbrug af produktet fås på kommunen, på genbrugscentralen eller i den butik, hvor du købte produktet. Afdanken van oude elektrische en elektronische toestellen Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet wordt behandeld als huishoudelijk afval. Het moet worden binnengebracht bij een inzamelpunt voor de recylage van elektrische en elektronische toestellen. Door dit product op de juiste wijze af te danken, kunt u potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de mens voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van het verkeerd verwerken van dit product. De recyclage van materialen helpt de natuurlijke grondstoffen te sparen. Voor informatie over de recyclage van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeentebestuur, uw afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het toestel heeft gekocht.

17 Warranty information Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modifi cation or repair not authorised by us. Please return your warranty card or visit to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact PURE Support at the address shown on the rear of this manual. Garantie-Informationen Imagination Technologies Ltd. garantiert dem Endbenutzer, dass dieses Produkt für die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum bei normalem Gebrauch frei von Schäden an Material oder Verarbeitung ist. Diese Garantie umfasst Ausfälle aufgrund von Herstellungs- und Konstruktionsfehlern; sie gilt nicht für Unfallschäden, wie auch immer verursacht, Verschleiß, Fahrlässigkeit und Veränderung oder Reparatur durch von uns nicht autorisierte Personen. Senden Sie Ihre Garantiekarte ein oder registrieren Sie Ihr Produkt bei uns unter Sollten Sie mit Ihrem Gerät ein Problem haben, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder den PURE Support. Die Adresse fi nden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Garantie Imagination Technologies Ltd. garantit à l utilisateur que le présent produit est exempt de défauts en termes de matériaux et de main-d œuvre, dans le cadre d une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle ne prend pas en compte les dommages accidentels, quelle que soit leur cause, l usure normale du produit, ainsi que tous dommages dus à la négligence, à la modifi cation, au réglage ou à la réparation effectué(e) sur l appareil sans notre autorisation. Veuillez renvoyer votre carte de garantie ou visiter le site pour enregistrer votre produit auprès de nos services. En cas de problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou le centre d assistance PURE, à l adresse indiquée au dos du présent manuel. Informazioni sulla garanzia Imagination Technologies Ltd. garantisce all utente fi nale che il presente prodotto è esente da difetti di materiale e fabbricazione in condizioni normali di utilizzo per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia copre i danni dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi quali danni accidentali, in qualsiasi modo siano stati provocati, usura, negligenza, regolazione, modifi ca o riparazione non autorizzate. Restituire la scheda della garanzia oppure visitare il sito per registrare il prodotto. In caso di problemi relativi all unità, contattare il proprio fornitore oppure contattare il Supporto tecnico PURE all indirizzo indicato sul retro del presente manuale. Garantioplysninger Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt ikke er fejlbehæftet, hvad angår materialer og håndværksmæssig udførelse ved normal brug i to år fra købsdatoen. Denne garanti dækker sammenbrud, der skyldes fremstillings- eller designfejl. Den dækker ikke i tilfælde, hvor enheden beskadiges som følge af hændeligt uheld, uanset hvordan dette sker, samt slitage, uagtsomhed, justering, ændring eller reparation, som ikke er godkendt af os. Du bedes returnere garantikortet eller besøge for at registrere produktet hos os. Hvis der skulle opstå problemer med enheden, bedes du kontakte leverandøren eller PURE Support på adressen, der er angivet på bagsiden af denne vejledning. Informatie over de waarborg Imagination Technologies Ltd. waarborgt de eindgebruiker dat dit product vrij is van defecten in materialen en werkuren bij normaal gebruik voor een duur van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt defecten door productie- of ontwerpfouten; het is niet van toepassing in gevallen als accidentele schade, hoe ook veroorzaakt, slijtage, onachtzaamheid, instelling, wijziging of reparatie die door ons niet werd goedgekeurd. Gelieve uw garantiekaart terug te sturen of bezoek om uw product bij ons te registreren. Indien u een probleem hebt met uw apparaat, gelieve uw leverancier te contacteren of contacteer PURE Support op het adres op de achterzijde van deze handleiding.

18 PURE Digital Imagination Technologies Ltd. Home Park Estate Kings Langley Herts, WD4 8DH UK PURE Digital Karl-Marx Strasse Stockstadt/Rhein GERMANY +44 (0) support +44 (0) sales +44 (0) (0) sales +49 (0) PURE Digital - Vertrieb über: TELANOR AG Unterhaltungselektronik Bachstrasse Lostorf SCHWEIZ/SWITZERLAND +41 (0) sales +41 (0) EcoPlus 100% Chronos II is a member of the PURE EcoPlus product family. All EcoPlus products are designed and manufactured to minimise their environmental impact. This documentation is printed on 100% recycled paper using soya-based ink. The retail carton protecting your product is printed on at least 70% recycled card fi nished using a water-based varnish and sized for maximum transport effi ciency. For more information please visit 100MW

Copyright. Trademarks. Copyright. Warenzeichen. Marques commerciales. Copyright. Marchi. Copyright. Copyright. Varemærker. Copyright.

Copyright. Trademarks. Copyright. Warenzeichen. Marques commerciales. Copyright. Marchi. Copyright. Copyright. Varemærker. Copyright. Brugsvejledning Copyright Copyright 2006 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval

Læs mere

Menu. Timer. Presets DAB/FM. Info. Standby. Brugsvejledning

Menu. Timer. Presets DAB/FM. Info. Standby. Brugsvejledning Volume Stations Timer Menu Presets DAB/FM Info Standby Brugsvejledning Safety instructions Keep the radio away from heat sources. Do not use the radio near water. Avoid objects or liquids getting into

Læs mere

Sikkerhedsforskrifter Garantioplysninger ChargePAK Sikkerhedsforskrifter Ansvarsfraskrivelse Copyright Varemærker

Sikkerhedsforskrifter Garantioplysninger ChargePAK Sikkerhedsforskrifter Ansvarsfraskrivelse Copyright Varemærker Brugsvejledning Sikkerhedsforskrifter Hold radioen på afstand af varmekilder. Brug ikke radioen i nærheden af vand. Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen. Fjern ikke skruer fra og åbn ikke

Læs mere

Volume - + 1 2 3. Menu. Info. Source. Standby Timer. Brugsvejledning. Printed on 100% recycled paper using soya-based inks

Volume - + 1 2 3. Menu. Info. Source. Standby Timer. Brugsvejledning. Printed on 100% recycled paper using soya-based inks S Volume - + 1 2 3 4 5 6+ Source Info Menu Standby Timer Brugsvejledning DK Printed on 100% recycled paper using soya-based inks S Safety instructions Keep the radio away from heat sources. Do not use

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Tillykke med din nye One Mini. Denne brugsanvisning indeholder DANSK de oplysninger, du skal bruge for at

Tillykke med din nye One Mini. Denne brugsanvisning indeholder DANSK de oplysninger, du skal bruge for at Tillykke med din nye One Mini. Denne brugsanvisning indeholder de oplysninger, du skal bruge for at komme hurtigt i gang med One Mini, og den beskriver, hvordan du får mest muligt ud af de mange funktioner.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Dansk brugervejledning

Dansk brugervejledning Dansk brugervejledning Indhold: Introduktion... 3 Sikkerhedsintroduktion... 3 Oversigtsdiagrammer... 4 Øverste panel kontroller og tilslutninger... 4 Bagsidepanel tilslutning... 4 Undersidepanel... 4 LCD-display...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugsvejledning DMX- 25

Brugsvejledning DMX- 25 Brugsvejledning DMX- 25 Safety instructions Keep the radio away from heat sources. Ensure that the unit is not placed in such a way as to interfere with proper ventilation. Do not use the radio near water.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock

OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock OXX Digital Flight - FM, DAB+ og dock Brugervejledning Scandinavian Design 1 Indhold Forside..1 Indholdsfortegnelse 2 Oversigt..3 Fjernbetjening.4 Brug af radioen...5 Brug af fjernbetjeningen... 6-7 Brug

Læs mere

Universele TV/FM/AM kamerantennes

Universele TV/FM/AM kamerantennes Universele TV/FM/AM kamerantennes Algemene gebruiksaanwijzing gemakkelijk en eenvoudig te plaatsen onafhankelijke ontvangst model 120.635, voor VHF en UHF TV en FM Radio, met 34 db versterker model 120.727,

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Owner s Manual. Bedienungsanleitung. Manuel de l utilisateur. Manuale dell utente. Brugsvejledning. Gebruikershandleiding 5V DC

Owner s Manual. Bedienungsanleitung. Manuel de l utilisateur. Manuale dell utente. Brugsvejledning. Gebruikershandleiding 5V DC Owner s Manual Bedienungsanleitung Manuel de l utilisateur Manuale dell utente EN DE FR IT 5V DC Brugsvejledning DK Gebruikershandleiding NL WARNING EN Fit the unit and the aerial in a position that does

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning TimeShaker Wow Vækkeur med kraftig pudevibrator DK Brugervejledning Shaker Power DC 5V Pakkens indhold og opsætning Pakkens indhold Vækkeur Pudevibrator Strømforsyning Tænd vækkeuret 1. Tilslut strøm til

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ3540 Gebruiksaanwijzing Manuale utente Manual do utilizador Brugervejledning 1 3 5 67 1 2 4 8 2 9! AJ3540 MW 160 0 @ 3 # MW

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+ Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

econstor Make Your Publication Visible

econstor Make Your Publication Visible econstor Make Your Publication Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Andersen, Allan Bødskov; Wagener, Tom Working Paper Extracting risk neutral probability densities

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

DAB2+Ba t t. Kære kunde,

DAB2+Ba t t. Kære kunde, Kære kunde, DAB2+Ba t t Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Brugervejledning SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO AJ3226

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug

BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug BRUGERVEJLEDNING RazerNaga logorazernagaerdenultimativemustilonline spilmedflerespillere,derflytterfokusfra tastaturettilmusenmedflereaktivespilkommandoerpåétstedendnogensindefør.kombinationenaf multi

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

Elektricitetsmåling Dataoverførsel for måleraflæsning Tarif- og styringskontrol Del 31: Brug af lokalnetværk med snoet par, der anvender bærebølge

Elektricitetsmåling Dataoverførsel for måleraflæsning Tarif- og styringskontrol Del 31: Brug af lokalnetværk med snoet par, der anvender bærebølge Dansk Standard DS/EN 62056-31 1. udgave Godkendt:2000-08-18 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 62056-31:2000 Elektricitetsmåling Dataoverførsel for måleraflæsning

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome AJ310 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Dit vækkeur 3 Hvad er der i kassen 3 3 Kom godt i gang 4 Tilslut strømmen 4 Indstilling

Læs mere

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/DAB+/FM RDS digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/DAB+/FM RDS digital radio Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Betjeningsknapper...2-3 Batteridrift med alkaline batterier...4 Batteridrift med genopladelige batterier...5

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere