Brugsvejledning. Printed on 100% recycled paper using soya-based inks. Stylish DAB & FM Clock Radio

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning. Printed on 100% recycled paper using soya-based inks. Stylish DAB & FM Clock Radio"

Transkript

1 Brugsvejledning DK Printed on 100% recycled paper using soya-based inks Stylish DAB & FM Clock Radio

2 Safety instructions Keep the radio away from heat sources. Do not use the radio near water. Avoid objects or liquids getting into the radio. Do not remove screws from or open the radio casing. Fit the mains adaptor to an easily accessible socket located near the radio and ONLY use the mains power adapter supplied. The power adapter must be removed at the mains plug to completely disconnect the product from the mains power supply. Sicherheitshinweise Halten Sie das Radio fern von Heizquellen. Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser. Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen. Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht. Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil. Ziehen Sie die den Netzstecker des Netzadapters heraus, um das Gerät vollständig vom Netz zu nehmen. Consignes de sécurité Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur. Ne pas utiliser la radio à proximité d un point d eau. Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l intérieur de la radio. Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever les vis. Branchez l adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l adaptateur fourni. Pour mettre l appareil hors tension, le bloc secteur doit être débranché de la prise de courant. Istruzioni di sicurezza Tenere la radio lontana da fonti di calore. Non utilizzare la radio vicino all acqua. Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio. Non rimuovere le viti né aprire l involucro della radio. Collegare l adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l adattatore di rete fornito. Per scollegare completamente il prodotto dall unità di alimentazione, rimuovere l adattatore dalla presa di rete. Sikkerhedsforskrifter Hold radioen på afstand af varmekilder. Brug ikke radioen i nærheden af vand. Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen. Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet. De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømudtag tæt på radioen. De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning. Tag stikket fra strømadapteren ud af kontakten, så produktet er fuldstændig afbrudt fra strømnettet Veiligheidsinstructies Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen. Gebruik de radio niet in de buurt van water. Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio terechtkomen. Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio en open het niet. Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter voor het lichtnet. De stroomadapter moet uit het stopcontact worden verwijderd om de radio volledig van de netstroom los te koppelen. Copyright Copyright 2007 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2007 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht erden. Copyright Copyright 2007 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore diffusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2007 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2007 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited. Copyright Copyright 2007 door Imagination Technologies Limited. Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd, uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een retrieval system of vertaald in om het even welke menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Imagination Technologies Limited.

3 Indhold Start...2 Oversigt over betjeningsknapper og stik... 3 Brug af radioen...4 Skift mellem DAB og FM... 4 Skift mellem stationer... 4 Brug af textscan til at holde pause og kontrollere rulletekst... 4 Ændring af de oplysninger, der vises på skærmen... 5 Lagring og valg af forudindstillinger... 5 Indstilling af alarmer...6 Oversigt over alarmmenu... 6 Indstilling af en alarm... 6 Skift af en alarm, som du har indstillet... 7 Opvågning...8 Annullering af en alarm... 8 Snooze-indstilling af en alarm... 8 Annullering af en alarm, som du har indstillet til snooze-funktion... 8 Ændring af alarmens snooze-tid... 8 Brug af snooze-knappen til at oplyse displayet... 8 Ekstra funktioner...9 Indstilling af vækkeuret... 9 Annullering af vækkeuret... 9 Intellitext...9 Indstillinger...10 Tilgængelige indstillinger i DAB Tilgængelige indstillinger i FM Generelle indstillinger Hjælp og specifikationer...12 Sekundære og inaktive stationer Fejlfinding Tekniske specifikationer DK 1

4 5.5V DC Start Hurtig opsætning > Oversigt over betjeningsknapper og stik > Symboler på skærmen Rul trådantennen ud, og hæng den lodret (trin A), slut derefter stikket fra hovedstrømsadapteren til i bunden af enheden (trin B). 5.5V DC A B Sæt hovedadapteren til hovedstrømforsyningen (trin C), og vent, indtil enheden tændes. C Indstil energisparetilstand. Tryk på knappen Select, når du ser meddelelsen Enable energy saving?. Vælg On eller Off for at aktivere eller deaktivere energisparetilstand (brug knapperne Select og +/ ). Enable energy saving? On On EcoPlus Når energisparetilstand er slået til, bruger radioen mindre strøm end 1 watt under standby, fordi den ikke indsamler og gemmer Intellitext meddelelser i standby-tilstand. Den indsamler og gemmer stadig Intellitext meddelelser, når radioen er slået til. Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere energisparetilstand, når du befinder dig i energisparemenuen. For yderligere oplysninger: Intellitext > side 9 energisparetilstand > side 11 Vent, indtil Chronos II gennemfører en automatisk søgning efter tilgængelige DAB-stationer og finder en DAB-station (det tager cirka 1 1/2 minut). 1.5 PURE CHRONOS Now tuning... BBC Radio 2 talking to the p 2 Start

5 Oversigt over betjeningsknapper og stik DAB/FM Skift mellem DAB og FM > side 4 Info Skift de oplysninger, der vises på skærmen > side 5 menu Gå ind i indstillingsmenu Gennemse Intellitext > side 9 Andre indstillinger > side vækning Indstilling af vækkeur > side 9 Forudindstillinger Gem og vælg forudindstillede stationer > side 5 alarm Indstil op til 4 forskellige alarmer > side 6 Top SNOOZE Indstil snooze på en alarm > side 8 Nedenunder vælg og +/ Gennemse, og vælg radiostationer > side 4 Hold vælg nedtrykket, og slip igen for at gå ind i textscan > side 4 Rul ned, skift, og bekræft menuindstillinger 3,5 mm hovedtelefonstik USB indgangsstik (minitype) til opgraderinger 5.5V DC Strømindgangsstik til medfølgende 5,5V DC el-net adapter DK Bagside High Low Auto Skift mellem 3 lysstyrker: High Lyst display Low Mat display Auto Justerer displayets lysstyrke i forhold til lysstyrken i værelset Start 3

6 Brug af radioen DAB/FM > Skift mellem stationer > textscan > Skift info på skærmen > Brug forudindstillinger Skift mellem DAB og FM Tryk på DAB/FM knappen for at skifte mellem DAB og FM. BBC Radio 2 talking to the p Skift mellem stationer Når du lytter til DAB 1. Tryk på knapperne +/ for at søge gennem listen af tilgængelige stationer, der vises på den nederste linje på displayet. BBC Radio 2 talking to the p 2. Tryk på knappen Select for at skifte til en ny station. BBC Radio 6 Music Now playing: Pai Når du lytter til FM Tryk på +/ for at gå et trin op eller ned ad 0,05 MHz MHz FM 87.50MHz FM BBC Radio 2 BBC R6M Hold +/ nede og slip igen for at scanne til næste FM-station med et kraftigt signal MHz Searching... > 95.8MHz FM Brug af textscan til at holde pause og kontrollere rulletekst 1. Når der vises DAB- eller FM (RDS)-rulletekst, skal du holde knappen Select for at standse rulleteksten. BBC Radio 6 Music favourite track BBC Radio 6 Music avourite track 2. Tryk på +/ for at flytte til venstre og højre gennem rulleteksten. For at afslutte textscan skal du trykke på Select. BBC Radio 6 Music Afslut vote for your 4 Brug af radioen

7 Ændring af de oplysninger, der vises på skærmen 1. Ved DAB eller FM skal du trykke på knappen Info og fortsætte cyklussøgningen gennem de forskellige informationsvisninger, der er anført nedenfor: thejazz t by Miles Davis Scrolling text (Rulletekst) Full screen time Time and date Programme type Multiplex name Multiplex info Bit Rate Signal quality Signal strength Stereo mode Informationsudsendelser fra de fleste DAB stationer, og visse FM (RDS) stationer. Viser ikonet for klokkeslæt og alarmklokke, hvis der er indstillet en alarm. Du kan også få vist klokkeslættet på hele skærmen, hvis enheden er i standby-tilstand (tryk på knappen Info). Viser dato og klokkeslæt, som opdateres af DAB- eller FM-signalet (RDS). Beskriver indholdet af den aktuelle DAB eller FM (RDS) station, f.eks. Pop Music. Viser DAB Multiplex, hvorfra den aktuelle station sendes. Viser kanal og frekvens for den aktuelle DAB-multiplex, f.eks.12b. Viser bitrate (audio kompressionsniveau) for den aktuelle DAB station, og en indikator for stereo eller mono. Viser DAB signalkvalitet: 85 til 100 God, 70 til 84 OK, 0 til 69 ringe. Viser en måler, der illustrerer styrken af DAB eller FM signalet. Angiver, om den aktuelle FM udsendelse er i stereo. Lagring og valg af forudindstillinger Gem op til 10 DAB og 10 FM radiostationer for at få let adgang til dine yndlingsstationer. Sådan gemmes en forudindstillet station 1. Stil ind på den DAB eller FM station du ønsker at gemme. 2. Tryk på knappen Preset, og brug +/ til at rulle til et forudindstillet nummer mellem 1 og 10. thejazz t by Miles Davis Preset 02 No preset 3. Tryk på knappen Preset eller Select i 3 sekunder, indtil meddelelsen Preset saved vises. DK Preset 02 No preset thejazz Preset 2 saved Sådan vælger du en tidligere gemt station Når du lytter til DAB eller FM, skal du trykke på knappen Preset for at få adgangs til listen med forudindstillinger. Tryk på +/ for at gå til det gemte forudindstillede nummer, og tryk på knappen Select for at aflytte. Brug af radioen 5

8 Indstilling af alarmer Oversigt over alarmmenu > Indstilling af en alarm > Ændring af en alarm, du har indstillet Oversigt over alarmmenu Alarm 1/2/3/4/ Snooze time Set alarm On Off Set time Hours Minutes Indstilling af en alarm Set days Daily Weekday Weekend Saturday Sunday Once only Set mode DAB FM Tone Chronos II har fire alarmer, som du kan indstille til at lyde på forskellige tidspunkter som enten DAB, FM eller tonealarmer. DAB- og FM-alarmer tænder for din radio (hvis den er i standby) og skifter til den station, du har lyttet til sidst, eller til en station, som du selv vælger fra listen med forudindstillinger; tonealarmer udløser en alarmtone. 1. Tryk på knappen Alarm, og vælg alarm 1, 2, 3 eller 4 med +/ og Select. 07:00 Daily Alarm 1 Off 2. Vælg Set alarm, og vælg On for at slå alarmen til. (DAB & FM only) Set station Last tuned Preset 01 Preset (DAB & FM only) Alarm volume Vol 1-20 Off Set alarm Off On 3. Standardklokkeslættet er Hvis du vil ændre den, skal du vælge Set time' for at indstille det klokkeslæt, hvor du ønsker, at alarmen skal lyde. Indtil timerne ved hjælp af +/, og tryk på Select for at bekræfte. Gentag dette for at indstille minutterne. 07:00 08:00 Set hour 07:00 08:30 Set mins 6 Indstilling af alarmer

9 Vælg Set days. Vælg, hvornår du ønsker, at alarmen skal gentages, ved at trykke på +/ for at vælge, og på vælg for at bekræfte. Følgende indstillinger er til rådighed: Daily Weekday Weekend Saturday Sunday Once only Hver dag. Mandag-fredag, hver uge Hver weekend Hver Lørdag Hver søndag Tip Hvis du ønsker at indstille en engangs -alarm, skal du vælge Once only. Alarmen lyder på det tidspunkt du har valgt, og gentages ikke. 5. Vælg Set Mode for at vælge den type alarm, du ønsker: DAB, FM eller Tone. Den aktuelle indstilling vises på øverste linje (DAB er standard). 6. Kun for DAB- og FM-alarmer: Tryk på +/ for at skifte mellem Last tuned og en station, du har gemt på den forudindstillede liste (du kan finde oplysninger om lagring af forudindstillede stationer på side 5). Last tuned thejazz Preset Vælg til sidst Alarm volume, og indstil niveauet til mellem 1 og Når en alarm indstilles, vises et alarmklokke- eller nummerikon i standby-tilstand og ved fuldskærmsvisning af klokkeslættet. thejazz Now: Hymn To Fre 1 Alarm 1 er indstillet Skift af en alarm, som du har indstillet Du åbner alarmmenuen ved at trykke på Alarm, når Chronos II tændes eller ved i standby-tilstand at vælge alarmnummeret og ændre nogen af de indstillinger, der er beskrevet ovenfor. DK Indstilling af alarmer 7

10 Opvågning Annuller en alarm > Snooze > Annuller en snooze > Skift snooze-tid Annullering af en alarm Annullering af en tonealarm 2 08:30 eller eller Annullering af en radioalarm 1 08:30 thejazz (skifter enheden til standby) Snooze-indstilling af en alarm Hvis du vil afbryde en alarm midlertidigt, skal du trykke på knappen Snooze, hvorefter alarmen stopper. Alarmen lyder igen efter 9 minutter. 2 08:30 z z z 0 Annullering af en alarm, som du har indstillet til snooze-funktion For at annullere en snooze-nedtælling, og efterlade enheden i standby, skal du enten trykke på knappen Alarm eller på knappen Select knappen, eller trykke på knappen Standby for at slå radioen til, og annullere snooze-nedtællingen. z z z eller Alarm cancelled Ændring af alarmens snooze-tid Tryk på Alarm, rulle til Snooze time' med +/, og tryk på Select for at bekræfte. Tryk på +/ for at skifte Snooze-tid mellem 5 og 60 minutter, og tryk på Select for at bekræfte. 9 Snooze time 25 Brug af snooze-knappen til at oplyse displayet I standby eller tændt tilstand skal du trykke på Snooze-knappen for at oplyse skærmen i 7 sekunder. 8 Opvågning

11 Ekstra funktioner Indstil vækkeuret > Annuller vækkeuret > Brug Intellitext Indstilling af vækkeuret Vækkeuret får din radio til at gå i standby efter et vist antal minutter. Tryk på knappen Sleep, og gentag for at vælge varigheden af vækkeuret fra mellem 15 til 90 minutter, og tryk derefter på lknappen Select for at bekræfte. Chill ambience, movies Chill Sleep 30 Annullering af vækkeuret Tryk på Sleep tryk på Sleep, gå til Sleep Off, og tryk på Select. Chill we re here to he Intellitext Chill Sleep off Intellitext giver tekstoplysninger på opfordring såsom sportsoverskrifter, vejrudsigt, og nyheder fra DAB stationer, som understøtter denne service, herunder Virgin, BBC Radio Five Live og talksport. Teksten opdateres af de sendende stationer, og gemmes i din radio, mens du lytter til stationerne. Intellitext er opgivet efter station, og opdelt i kategorier. For eksempel kan stationen sende informationer om fodbold, cricket, overskrifter, etc. Når Energispar er slået til, vil Intellitext blive indsamlet for stationer, som du har været indstillet på i et stykke tid. Hvis du har slået energisparetilstand fra, vil radioen også indsamle Intellitext i standby-tilstand (fra den sidste station, hvorpå du så Intellitext), som du så kan se, næste gang du tænder radioen. Dette øger strømforbruget i standby-tilstand. Visning af Intellitext data Tryk på menu, og vælg Intellitext for at se en liste over stationer, som du har Intellitext information til. Vælg en station, og brug +/ og Select til at få vist Intellitext-kategorier for den station, f.eks. talksport > Fodbold > Nyheder. Den valgte information vil rulle over skærmen. DK SPORT FOOTBALL FOOTBALL Man City complete Tip Du kan bruge textscan, når du gennemgår teksten, ved at trykke på Select og holde den inde (du kan finde oplysninger om textscan på side 4) Ekstra funktioner 9

12 Indstillinger Tilgængelige indstillinger i DAB > Tilgængelige indstillinger i FM > Generelle indstillinger Tryk på menu for at få adgang til følgende indstillinger. Brug +/ og vælg for at justere indstillinger. Tilgængelige indstillinger i DAB Intellitext-indstillinger (Menu > Intellitext > Options) indstil timeout Vælg at slette gamle Intellitext data efter 1 uge (standard ) eller 1 dag. Slet alle Slet straks alle gemte Intellitext data. DRC-værdi (Menu > DRC value) DRC-værdien (Dynamic Range Control) gør lavere lyde i en udsendelse lettere at høre ved lav lydstyrke eller i et støjfyldt miljø. Forhør dig hos de sendende stationer for at finde ud af, om de benytter DRC. DRC fuld Benytter det DRC-niveau, der sendes med udsendelsen. DRC halv DRC-niveau indstilles til halvdelen af det, der sendes med udsendelsen. DRC fra Et eventuelt DRC-niveau i udsendelsen ignoreres. Stationsrækkefølge (Menu > Station order Alphanumeric Viser alle stationer i alfanumerisk rækkefølge. Active station Viser aktive stationer øverst på listen med stationer. Multiplex Viser stationer i grupper, afhængigt af deres multiplex. Trim stn. list Fjerner inaktive stationer (se side 12). Autotuning (Menu > Autotune) Scanner alle DAB Band III og L-Band frekvenser for stationer, og føjer automatisk eventuelle nye stationer, som den finder, til stationslisten. Dette kan tage nogle minutter. For at standse en automatisk indstilling skal du trykke på vælg. 10 Indstillinger

13 Tilgængelige indstillinger i FM FM stereo mode (Menu > FM stereo mode) Vælg mellem Stereo eller Mono (standard). Mono kan forbedre lyden, hvor stereosignalerne er svage. Generelle indstillinger Energispar (Menu > Energy saving) Dette produkt har en særlig energibesparende standby Chronos II er designet og fremstillet til at minimere strømforbruget, når enheden er slået til, samt til at bruge mindre end 1 Watt i standby. Dette lave strømforbrug opnås bl.a. ved ikke at indsamle og gemme Intellitext meddelelser, når enheden er i standby. Du kan tilsidesætte denne indstilling ved at slå energisparetilstand fra, men dette vil forøge strømforbruget i standby. Der findes to indstillinger: Energispar Til (standardindstillingen) Intellitext-data indsamles, når du har søgt efter en station, der sender Intellitext, i en kort periode. Intellitext-data indsamles ikke i standby-tilstand, hvilket reducerer strømforbruget. Energispar Fra Chronos II opsamler Intellitext data i standby fra den station, hvorpå du sidst så Intellitext data, hvilket forøger strømforbruget i standby. Opgradering (Menu > Upgrade) Opgraderinger til radioens firmware kan muligvis udsendes, så Chronos II i fremtiden kan tilbyde udvidede funktioner eller forbedre ydelsen. Hvis du registrerer dit produkt og inkluderer en e- mail-adresse, modtager du en -notifikation om nye opgraderinger for dit produkt, der føjes til support-webstedet på adressen Hvordan opgraderer jeg min radio? Hvis der er udsendt en opgradering til Chronos II, kan du opgradere din radio ved hjælp af en USB-port sluttet til en pc. For at opgradere skal du vælge Opgrader, og følge instruktionerne i opgraderings-softwaren. Bemærk: USB-opgradering kræver en pc (ikke Mac) med Windows XP og et korrekt USB-kabel (medfølger ikke). Hvis du vil have vist versionsnummeret på din radios firmware, skal du holde knappen Info nede i tre sekunder. Ur (Menu > Set clock) Indstilling af ur Indstil om nødvendigt tid og dato manuelt. Hvis du har et DAB signal og/eller en god FM (RDS) modtagelse, opdateres disse automatisk. DK Indstillinger 11

14 Hjælp og specifikationer Sekundære og inaktive stationer (<</>>) Sekundære DAB-tjenester Nogle radiostationer leverer sekundære tjenester eller serviceydelser, der omfatter ekstra informationer eller et alternativt indhold, og som måske kun sendes på bestemte tidspunkter. Hvis en station tilbyder sekundære tjenester, vises det i stationsoversigten med >> ud for stationens navn i stationslisten, og den sekundære tjeneste vises ud for den pågældende station i oversigten. En sekundær tjeneste har et << ud for sit navn i stationsoversigten. (?) Inaktive eller utilgængelige DAB stationer Inaktive eller utilgængelige stationer vises på stationslisten med et?, og kan ikke indstilles. En station kan være inaktiv eller utilgængelig, fordi stationen ikke sender på det pågældende tidspunkt (se stationens program), eller helt har stoppet udsendelse. Du vil måske heller ikke have et signal, der er kraftigt nok til at modtage den Multiplex, som stationen sender på. Fejlfinding Displayet viser Ingen stationer til rådighed Brug Automatisk indstilling (side 10) for at søge efter stationer. Forsøg at justere trådantennen eller radioens position. Modtagelse af nye DAB stationer, som er startet med at sende Antallet af DAB-stationer, du kan modtage, stiger muligvis, i takt med at nye nationale og lokale DAB-stationer lanceres. Brug Autotune (side 10) til at scanne efter nye stationer, og tilføj de nye stationer, der findes. Nulstilling af radioen Nulstilling af radioen fjerner alle forudindstillinger og gemte stationer, og nulstiller alle indstillinger til standardindstillingerne. Sådan nulstiller man: 1. Tryk på knappen Menu, og hold den nedtrykket i tre sekunder. 2. Tryk på knappen Select inden for 3 sekunder for at bekræfte nulstillingen. Tekniske specifikationer Specifikationer: Digitalradio med full Band III, L-Band og FM-modtagelse. ETS kompatibel, samt i stand til at afkode alle DAB transmissionstilstande 1-4 op til og inklusive 256 kbps. Fremtidig opgradering understøttet for DAB+. Frekvensområder DAB Band III MHz, DAB L-Band MHz og FM MHz. Højttaler: Full-range 2.5 drevenhed. 1,7 W RMS forstærker. Aktivhøjttalerudjævningsfilter. Indgangsstik: 5,5 V DC strømadapterstik (230V medfølger). Mini-USB-stik til produktopgraderinger. Udgangsstik: 3,5 mm stereo-udgangsstik til hovedtelefoner. LCD-display LCD-display med 16 x 2 tegn. Udstyret med selvdæmpende baggrundslys. Hovedstrømforsyning: 230 V AC til 5.5V DC ekstern strømadapter. Strømforbrug: 0,99 W i standby-tilstand (branchegennemsnit: 5,72 W); 2,02 W i brug (branche-gennemsnit: 7,21 W). Godkendelser: CE-mærket. Overholder EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet (89/336/ Mål (mm) 12 Trådantenne: EØF og 73/23/EØF) 190 bred x 170 dyb x 60 høj. Tilsluttet trådantenne Komponenterne er udvalgt til at minimere påvirkningen af miljøet.

15 Trademarks Chronos II, textscan, Intellitext, EcoPlus, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The DAB Digital Radio logo and the stylised r mark and Digital One Limited.All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1. September Warenzeichen Chronos II, textscan, Intellitext, EcoPlus, PURE, das PURE Logo, PURE Digital, das PURE Digital Logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1. September Marques commerciales Chronos II, textscan, Intellitext, EcoPlus, PURE, le logo PURE, PURE Digital, le logo PURE Digital, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 1 er septembre Marchi Chronos II, textscan, Intellitext, EcoPlus PURE, il logo PURE, PURE Digital, il logo PURE Digital, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Versione 1 settembre Disclaimer Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifi cally disclaims any implied warranties of merchantability or fi tness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes. Ausschlusshinweis Imagination Technologies Limited gewährt keine Garantien für den Inhalt dieses Dokuments und lehnt insbesondere implizierte Garantien für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit bzw. die Eignung für spezielle Zwecke ab. Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese Publikation von Zeit zu Zeit zu überarbeiten und zu ändern, ohne dass daraus eine Verpfl ichtung für Imagination Technologies Limited entsteht, irgendeine Person oder Organisation von solchen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Avis de non-responsabilité Imagination Technologies Limited refuse toute représentation ou garantie vis-à-vis du contenu du présent document et refuse spécifi quement toute garantie implicite de valeur marchande ou d adéquation à un usage spécifi que. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d y apporter des modifi cations, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part de notifi er toute personne ou organisation desdites révisions ou modifi cations. Dichiarazione di non responsabilità Imagination Technologies Limited non si assume alcuna responsabilità rispetto al contenuto del presente documento, in particolare non riconosce nessuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifi co. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di revisionare la presente pubblicazione e di apportarvi modifi che periodiche senza alcun obbligo di notifi ca a qualsiasi persona o organizzazione. Varemærker Chronos II, textscan, Intellitext, EcoPlus, PURE, PURE-logoet, PURE Digital, PURE Digital-logoet, Imagination Technologies og Imagination Technologies-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Alle andre produktnavne er varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder. Version 1 September Handelsmerken Chronos II, textscan, Intellitext, EcoPlus, PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle andere productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve fi rma s. Versie 1 september Ansvarsfraskrivelse Imagination Technologies Limited afgiver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til indholdet af dette dokument og fralægger sig i særdeleshed eventuelle stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder Imagination Technologies Limited sig ret til at revidere denne publikation og foretage ændringer fra tid til anden, uden at Imagination Technologies Limited er forpligtet til at underrette nogen person eller organisation om sådanne revideringer eller ændringer. Vrijwaring Imagination Technologies Limited geeft geen verklaring of garanties met betrekking tot de inhoud van dit document en wijst specifi ek elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot om het even welke onuitgesproken garanties naar verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bijzonder doel. Daarenboven behoudt Imagination Technologies Limited zich het recht voor om deze publicatie te reviseren en af en toe veranderingen aan te brengen zonder de verplichting voor Imagination Technologies Limited om personen of organisaties van deze revisies of veranderingen op de hoogte te brengen.

16 Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che ilprodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l avete acquistato. Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit. Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter Hvis dette symbol findes på produktet eller på emballagen betyder det, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Du skal i stedet aflevere det på et indsamlingssted, så det elektriske og elektroniske udstyr kan blive genbrugt. Når du bortskaffer produktet korrekt, hjælper du med at forhindre de mulige negative påvirkninger af miljøet eller sundheden, der kan opstå, hvis produktet bortskaffes på upassende vis. Genbrug af materialer er med at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genbrug af produktet fås på kommunen, på genbrugscentralen eller i den butik, hvor du købte produktet. Afdanken van oude elektrische en elektronische toestellen Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet wordt behandeld als huishoudelijk afval. Het moet worden binnengebracht bij een inzamelpunt voor de recylage van elektrische en elektronische toestellen. Door dit product op de juiste wijze af te danken, kunt u potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de mens voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van het verkeerd verwerken van dit product. De recyclage van materialen helpt de natuurlijke grondstoffen te sparen. Voor informatie over de recyclage van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeentebestuur, uw afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het toestel heeft gekocht.

17 Warranty information Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modifi cation or repair not authorised by us. Please return your warranty card or visit to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact PURE Support at the address shown on the rear of this manual. Garantie-Informationen Imagination Technologies Ltd. garantiert dem Endbenutzer, dass dieses Produkt für die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum bei normalem Gebrauch frei von Schäden an Material oder Verarbeitung ist. Diese Garantie umfasst Ausfälle aufgrund von Herstellungs- und Konstruktionsfehlern; sie gilt nicht für Unfallschäden, wie auch immer verursacht, Verschleiß, Fahrlässigkeit und Veränderung oder Reparatur durch von uns nicht autorisierte Personen. Senden Sie Ihre Garantiekarte ein oder registrieren Sie Ihr Produkt bei uns unter Sollten Sie mit Ihrem Gerät ein Problem haben, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder den PURE Support. Die Adresse fi nden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Garantie Imagination Technologies Ltd. garantit à l utilisateur que le présent produit est exempt de défauts en termes de matériaux et de main-d œuvre, dans le cadre d une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle ne prend pas en compte les dommages accidentels, quelle que soit leur cause, l usure normale du produit, ainsi que tous dommages dus à la négligence, à la modifi cation, au réglage ou à la réparation effectué(e) sur l appareil sans notre autorisation. Veuillez renvoyer votre carte de garantie ou visiter le site pour enregistrer votre produit auprès de nos services. En cas de problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou le centre d assistance PURE, à l adresse indiquée au dos du présent manuel. Informazioni sulla garanzia Imagination Technologies Ltd. garantisce all utente fi nale che il presente prodotto è esente da difetti di materiale e fabbricazione in condizioni normali di utilizzo per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia copre i danni dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi quali danni accidentali, in qualsiasi modo siano stati provocati, usura, negligenza, regolazione, modifi ca o riparazione non autorizzate. Restituire la scheda della garanzia oppure visitare il sito per registrare il prodotto. In caso di problemi relativi all unità, contattare il proprio fornitore oppure contattare il Supporto tecnico PURE all indirizzo indicato sul retro del presente manuale. Garantioplysninger Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt ikke er fejlbehæftet, hvad angår materialer og håndværksmæssig udførelse ved normal brug i to år fra købsdatoen. Denne garanti dækker sammenbrud, der skyldes fremstillings- eller designfejl. Den dækker ikke i tilfælde, hvor enheden beskadiges som følge af hændeligt uheld, uanset hvordan dette sker, samt slitage, uagtsomhed, justering, ændring eller reparation, som ikke er godkendt af os. Du bedes returnere garantikortet eller besøge for at registrere produktet hos os. Hvis der skulle opstå problemer med enheden, bedes du kontakte leverandøren eller PURE Support på adressen, der er angivet på bagsiden af denne vejledning. Informatie over de waarborg Imagination Technologies Ltd. waarborgt de eindgebruiker dat dit product vrij is van defecten in materialen en werkuren bij normaal gebruik voor een duur van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt defecten door productie- of ontwerpfouten; het is niet van toepassing in gevallen als accidentele schade, hoe ook veroorzaakt, slijtage, onachtzaamheid, instelling, wijziging of reparatie die door ons niet werd goedgekeurd. Gelieve uw garantiekaart terug te sturen of bezoek om uw product bij ons te registreren. Indien u een probleem hebt met uw apparaat, gelieve uw leverancier te contacteren of contacteer PURE Support op het adres op de achterzijde van deze handleiding.

18 PURE Digital Imagination Technologies Ltd. Home Park Estate Kings Langley Herts, WD4 8DH UK PURE Digital Karl-Marx Strasse Stockstadt/Rhein GERMANY +44 (0) support +44 (0) sales +44 (0) (0) sales +49 (0) PURE Digital - Vertrieb über: TELANOR AG Unterhaltungselektronik Bachstrasse Lostorf SCHWEIZ/SWITZERLAND +41 (0) sales +41 (0) EcoPlus 100% Chronos II is a member of the PURE EcoPlus product family. All EcoPlus products are designed and manufactured to minimise their environmental impact. This documentation is printed on 100% recycled paper using soya-based ink. The retail carton protecting your product is printed on at least 70% recycled card fi nished using a water-based varnish and sized for maximum transport effi ciency. For more information please visit 100MW

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug

BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug BRUGERVEJLEDNING RazerNaga logorazernagaerdenultimativemustilonline spilmedflerespillere,derflytterfokusfra tastaturettilmusenmedflereaktivespilkommandoerpåétstedendnogensindefør.kombinationenaf multi

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

EVOKE Flow Brugsanvisning

EVOKE Flow Brugsanvisning EVOKE Flow Brugsanvisning Version 1.0 Copyright Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2

Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver. løsninger. udslip. Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 GN Spar energi. Bevar jorden. TrickleSaver løsninger Enkle løsninger til reduktion af strømforbrug og CO 2 udslip Standby-strøm Off er ikke Off Standby-strøm Standby-strøm er den elektriske strøm, der

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

[DANSK/08-12] Brugervejledning

[DANSK/08-12] Brugervejledning [DANSK/08-12] Brugervejledning Lydformat Pakkens indhold... 3 Sådan tilkobles mikrofonen... 4 Inline kontrolenhed... 6 Opret forbindelse til Nintendo 3DS TM... 7 Wii U GamePad TM... 8 Sådan fjernes højttalermærkaterne...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner. Vedligeholdelsesvejledning

Sikkerhedsinstruktioner. Vedligeholdelsesvejledning Sikkerhedsinstruktioner Apparatet må ikke placeres i nærheden af varmekilder som radiatorer, varmeapparater eller andre genstande, der genererer varme. Sørg for, at apparatet ved sin placering ikke blokerer

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere