RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND"

Transkript

1 Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet REVIDERET RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER RÅDSSEKRETÆR OG LANDSMØDEKOORDINATOR Arrangerende klub: Stege IW Arrangerende distrikt: D 48 Landsmødekoordinator: Lis Cathrine Poulsen, Taastrup IW Gode råd: Det anbefales, at arrangerende klub nedsætter et Nyborg Strand-udvalg i året forud for arrangementet. Det giver stor mulighed for at få fat i den underholdning, man ønsker, det giver ro at have sponsorerne på plads, og det giver mulighed for, at alle i klubben kan deltage i det praktiske, når man er i god tid. Med andre ord: Læs retningslinjerne godt igennem det giver overblik og ro. Start i god tid med forberedelserne og nyd det. Fordel opgaverne på så mange hænder som muligt. Få alle involveret på en eller anden måde, det er et fælles ansvar. Hav en god kontakt til Landsmødekoordinator og Distriktet, så misforståelser og unødvendigt arbejde undgås. Januar 1 Klub og Distrikt Orientering / møde Emner for orienteringen / mødet kan være: 1. Arbejdsopgaverne gennemgås (se også side 4-8). 2. Klubben er vært ved modtagelse og festaften. Distriktet er vært ved Landsmødet. 3. Faste punkter på indbydelse/program (se tidsskema side 5). 4. Festaftenen (bl.a. tema). 2 Fra Rådskasserer til Klub, Distrikt og LMkoordinator Budget for Landsmødet Klubben og Distriktet orienteres om økonomi i det omfang, det er muligt. Budget for Landsmødet modtages fra Rådskasserer efter Rådsmødet i januar. Budgettet for bordpynt, underholdning, sange m.m. (inkl. trykning/kopiering) skal overholdes. Klubben modtager et tilskud fra Rådet (goodwill), for at så mange som muligt af klubbens medlemmer kan komme til Nyborg Strand. Se under punktet Økonomi på side 5 og 6. En eventuel overskridelse af de nævnte beløb på side 6, er for Klubbens egen regning. 1 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

2 Februar-Marts 3 Fra LM-koordinator til Klub Menu Menuforslag udarbejdes af Nyborg Strand. Klubben modtager disse forslag fra LM-koordinator medio februar. Klubben vælger menu til festaftenen. Når menuen er bestemt, gives besked til LM-koordinator. 4 Fra Klub til Distrikt 5 Fra Distrikt til Rådssekretær Udkast til Indbydelse Materiale til Rådsmødet i april April 6 Distrikt Materiale til godkendelse på Rådsmødet i april 7 Klub og LMkoordinator Maj Godkendt indbydelse Klubben sender teksten til indbydelser (i udkast) til Distriktspræsidenten pr. som en vedhæftet fil i Word-format (max. 1 A4 ark) medio marts. Der er et fastlagt tidsskema se side 5. UDKAST til indbydelse/program (fra Klubben) UDKAST til Følgebrev 1 (se skabelon side 9) UDKAST til Følgebrev 2 (se skabelon side 10) UDKAST til Praktiske oplysninger til Dist.sekr. og Dist.kasserer - (se skabelon side 11) (Disse udkast sendes til Rådssekretær pr. e- mail i god tid (senest 4 uger) inden Rådsmødet i april, så materialet kan udsendes til Rådet sammen med Rådsmødets dagsorden) Distriktspræsidenten præsenterer følgende på Rådsmødet i april for endelig godkendelse: Indbydelse/program fra arrangerende klub Følgebrev 1 Følgebrev 2 (kan først godkendes endeligt i august) Praktiske oplysninger til Dist.sekr. og Dist.kasserer På Rådsmødet i april aftales, hvem Nationalrepræsentanten skal inviterer som gæster. Distriktspræsidenten orienterer Klubben om godkendelse straks efter Rådsmødet. Juni 8 Fra Klub til Distrikt 9 Fra Distriktssekretær til de fire øvrige Dist.sekretærer og Rådssekretær Indbydelse Færdigt materiale Rådssekr. Følgebrev 1 sørger for det bliver lagt på IW DK hjemmesiden Den færdige invitation sendes til arrangerende Distriktssekretær senest medio juni måned. Distriktssekretæren sørger herefter for den videre distribution ultimo juni til de nye distriktsbestyrelser. Alle 5 distriktssekretærer er ansvarlige for udsendelse til deres egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer. Sendes til de personer, der tiltræder pr. 1. juli Følgende skal være hos klubberne senest ultimo juni: Indbydelse/program Tilmeldingsblanket og det tilhørende følgebrev fra LMkoordinator Rådssekretæren er ansvarlig for distribueringen til Rådet. Samt de til Rådet tilknyttede. 2 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

3 Juli August 10 Fra Dist.sekr. til de fire øvrige Dist.sekr. samt Rådssekretær 12 Fra Nat.repr. til Rådets gæster 11 Alle 5 distrikter til egne ITkonsulenter September- Oktober 13 Fra LM-koordinator til arr.klub- og Distriktssekretær 14 Fra Distriktssekretær til de fire øvrige Dist.sekr. og Rådssekretær 15 Klub, Distrikt og LM-koordinator Færdigt materiale Ferie De 5 distriktssekretærer er ansvarlige for distribueringen til deres egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer. Følgende skal være hos klubberne senest ultimo august. Bliver også lagt Landsmødets dagsorden + eventuelle bilag hertil ud på IW-DK Følgebrev 2 hjemmesiden DIWR regnskab DIWR budget Årsindsamlingens regnskab Materiale vedr. lørdagens distriktsmøder Indbydelse m.m. Foreløbig deltagerliste med bordplan Endelig deltagerliste med bordplan Møde Praktiske oplysninger mailes til de fire øvrige distriktssekretærer, der sørger for videreforsendelse til distriktskassererne. HUSK: Alle dokumenter og bilag skal være godkendt af Rådet, før de udsendes til klubberne! Rådssekretæren er ansvarlig for distribuering til Rådet samt de til Rådet tilknyttede personer. Distriktsmødernes dagsordener m.m. lægges på egne hjemmesider (bag login) Nationalrepræsentanten sender følgende til Rådets gæster: Indbydelse/program Landsmødets dagsorden samt eventuelle bilag hertil Nat.repr. tilmelder Rådets gæster direkte til LM-koordinator. Værtsklubben og arrangerende Distriktssekretær modtager en foreløbig deltagerliste pr. fra LM-koordinator 10 dage før Landsmødet. Endelig udgave med bordplan modtages 4 dage før Landsmødet. Mail med deltagerliste med bordplan (pdf-fil) De 5 distriktssekretærer er ansvarlige for distribuering til egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer. Rådssekretæren er ansvarlig for distribuering til Rådet og alle til Rådet tilknyttede personer + gæster. Gør opmærksom på, at medlemmerne selv skal printe deltagerlisten og medbringe den på Nyborg Strand. Det anbefales at holde et møde med Distriktspræsidenten og LM-koordinator sidst i september for at gennemgå de sidste praktiske detaljer. 16 Klub Mødemapper Eventuelle mødemapper pakkes. (Læs nærmere herom på side 6). 17 Fra Bogen og Søndag eftermiddag i forbindelse med afslutningen af 3 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

4 Klub til næste Klub søndag eftermiddag arbejdsmappe Landsmødet afleverer klubben Bogen og arbejdsmappe til den næste arrangerende klub. Læs mere på side 4 og 6. ( Bogen er en bog med træomslag, indeholdende hilsner fra arrangerende klub til næste års arrangerende klub). Efter Landsmødet 18 Klub Klub, Distrikt og LM-koordinator 19 Fra Distriktssekretær til Rådssekretær Nat.repr. og Dirigent 20 Fra Dist. Sekr. til de fire øvrige Dist.sekr. og Rådssekretær 21 Fra Nat.Repr. til Landswebmaster November 22 Klub til Rådskasserer Evaluering Landsmødets referat Landsmødets referat Landsmødets Referat Klubben evaluerer forarbejde, festaften m.v. For at Distriktsmøderne og Landsmødet i oktober fortsat bliver så fuldendte som muligt, anbefales det, at arrangerende Distrikt, Klub og LM-koordinator sammen evaluerer forløbet. Referatet (i udkast) sendes til Rådssekretær, Dirigent og Nat.Repr. hurtigst muligt! (Se side 7). Sendes pr. (word-format) og distribueres til klubberne via distriktssekretærerne, og til Rådssekretæren der distribuerer til de til Rådet tilknyttede personer inden 15. november. (Se side 7 og 8). Referatet lægges på hjemmesiden (bag login) senest 15. november. Regnskab Klubben sender regnskab til rådskassereren senest 15. november. 23 Klub Arbejdsmappe for arrangerende Klub Alle bilag opbevares i klubben i 5 år og skal kun på forlangende sendes til Rådskassereren. Beslutningsreferater fra møder, alle relevante oplysninger om mødernes forløb og arrangementet i det hele taget sendes til næste års arrangerende klub til indsættelse i arbejdsmappen. 24 Distrikt Alle relevante oplysninger findes på bag login under Landsmøde 25 Klub, Distrikt og LM-koordinator Opdatering af disse retningslinjer Ændringer aftalt ved evalueringen markeres med rød skrift i kursiv og sendes til LM-koordinator LM-koordinator tilpasser ændringerne og sender Retningslinjerne til Nat.Repr. og Rådssekretær snarest muligt Lidt oplysende bemærkninger vedr. blomster/gaver alt efter behov og ønsker! Arrangerende klub og distrikt har mulighed for at bestille roser/blomster via LMkoordinator Klub og Distrikt modtager faktura direkte fra Nyborg Strand. 4 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

5 Klubben sørger for rose eller andet til aftenens toastmaster og andre efter klubbens eget skøn (lørdag aften) Klubben afleverer Bogen og arbejdsmappe og giver en rose til næste års arrangerende klub (søndag eftermiddag) Distriktet giver en rose eller en gave til dirigenten (søndag) Distriktet giver en rose til pianisten (hvis der er en) (søndag) Distriktet giver en rose til de to referenter (søndag) Distriktet giver en god gave til arrangerende klub lørdag aften ved festens afslutning som tak for en fin festaften (chokolade, vin eller andet, som hele klubben efterfølgende kan glæde sig over) Opgaverne fordeles således: Arbejdsopgaver for Klub og Distrikt: Arrangerende Klub Indbydelse/program (layout på max. 1 A4 ark) mail Udarbejdes af klubben Deltagerliste med bordplan sendes pr. mail til deltagerne, der selv printer. mail Modtages fra LM-koordinator Arrangerende distrikt Følgebrev 1 (se skabelon side 9) mail Udarbejdes af distriktet Følgebrev 2 (se skabelon side 10) mail Udarbejdes af distriktet Praktiske oplysninger til D.sekr. Og D.kasserer (se mail Udarbejdes af distriktet skabelon side 11) Tilmeldingsblanket (standard) mail Modtages fra LM-koordinator Følgebrev til tilmeldingsblanket mail Modtages fra LM-koordinator Dagsorden for Landsmødet + evt. bilag mail Modtages fra Rådssekretær Årsregnskab DIWR mail Modtages fra Rådssekretær Budget DIWR mail Modtages fra Rådssekretær Årsindsamlingen regnskab mail Modtages fra Rådssekretær Arrangerende Distrikt udsender det ovenfor nævnte materiale pr. til de 4 andre distriktssekretærer efter aftale med Rådssekretæren! Vigtig orientering Klubben informerer Distriktspræsidenten og LM-koordinator om alle væsentlige aftaler. Opstår der problemer, kontaktes Distriktspræsidenten og LM-koordinator straks. Obs! Alle bestillinger og afbestillinger af Av- udstyr m.v. skal foregå via LM-koordinator. Ved ønske om enhver ændring eller ved eventuelle tvivlsspørgsmål skal LM-koordinator kontaktes. Skilte Hotellet har bordnummerskilte til middagen lørdag aften. Salg af IW effekter og IW gaveartikler foregår i Vandrehallen. LM-koordinatoren anviser plads. Faciliteter til salg af gaveartikler er LM-koordinatorens ansvar. Der accepteres ikke salg af ikke IW-ting uden forudgående ansøgning hos og godkendelse af Rådet. 5 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

6 Al kontakt til Hotel Nyborg Strand skal gå gennem LM-koordinator. Hotelindkvarteringen varetages af hotellet. Indkvarteringen er ikke klubbens/distriktets ansvar klubben/distriktet har ingen indflydelse på hotellets dispositioner. Lokalebestilling (til distriktsmøderne m.v.) varetages af LM-koordinator. Deltagerantallet fra hvert distrikt oplyses af LM-koordinator. Fælles arrangement lørdag eftermiddag: Arrangementet (foredrag, underholdning, debatgrupper eller lignende) planlægges af Rådet. Arrangerende Klub modtager titel/emne til dette punkt, hvis det er muligt, (til indføjelse på invitationen/programmet) senest efter Rådsmødet i april/maj. Fastlagt tidsskema til brug for arrangerende Klub ved udformningen af indbydelse/program Lørdag den 4. oktober 2014 Søndag den 5. oktober Registrering Morgenmad Frokost Landsmøde Distriktsmøder Pause Pause Landsmøde Foredrag eller anden aktivitet Frokost Festaften Landsmøde Afslutning GENERELLE BEMÆRKNINGER FOR KLUB Økonomi: Beløbene herunder står nævnt i Landsmødets budget og er godkendt af Rådet på Rådsmødet i januar. (Obs! Hvis der sker ændringer i budgettet, underrettes klubben straks efter Rådsmødet). Tilskud til klubben (goodwill): Tilskud til tryksager, indbydelser m.v. samt dispositionsbeløb til underholdning, bordpynt m.v. Distriktets tilskud: kr modtages fra Rådskassereren i august Kr ,- modtages fra Rådskassereren i august Oplyses af Distriktspræsidenten Alle udgiftsbilag vedrørende Landsmødet opbevares i 5 år og skal på forlangende sendes til rådskassereren. Indbydelse udfærdiges. Deltagerliste modtages fra LM-koordinator og udsendes via . Festmiddagen: Klubben er vært ved festaftenen og har ansvaret for menu, sange og underholdning. Blomster, hvide duge og servietter er inkluderet i prisen. Specielle farveønsker på blomster og duge kan i mindre omfang aftales med Nyborg Strand via LM-koordinator. Bordopstillingen er 12 til 14 personer ved hvert bord. Bordenes mål er 80 x 390 cm. Aftal med LM-koordinator om at få dørene til festsalen åbnet kl , så tidsplanen kan overholdes. 6 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

7 Roser til overrækkelse lørdag aften til toastmaster, 3 minutter og eventuelt dagens digt, (hvis det er enkelt personer, der fremfører disse), kan bestilles gennem LM-koordinator. Klubben modtager faktura herfor direkte fra Nyborg Strand. Husk også en rose til næste års arrangerende Klub, når Bogen og arbejdsmappen afleveres om søndagen se side 4. Hvis klubben ønsker en eller anden form for kendetegnende udsmykning udenfor festaftenens lokale, skal der inden noget sættes i værk nøje aftales om mulighed herfor med LMkoordinator. Hotellet har jo også andre gæster samme aften! Bordplanen til festmiddagen udarbejdes af LM-koordinator. (Bordplan for 1 eller 2 af bordene aftales med Nat.Repr.) Deltagerliste: LM-koordinator udarbejder deltagerlisten, som skal indeholde navn og klubnavn på samtlige deltagere. Listen opdeles distriktsvis, og ud for hver navn påføres bordnummer (til festaftenen). Delegerede markeres med et D. Mødemapper: 1 stk. pr. deltager (plastiklommer eller lign. anskaffes, købes eller sponsoreres). Hvis klubben ønsker at benytte mødemapper, kan følgende være forslag til indhold: Deltagerliste med bordplan (hvis klubben ønsker det er frivilligt) Lokalt materiale valgt af klubben Sanghæfte m.m. (kan også lægges på bordet om aftenen) Navneliste på sponsorer Eventuel blok og kuglepen Eventuelt materiale, som Rådet måtte ønske indlagt Et lille tip til arrangerende klub: Hvis der laves mødemapper, pakkes de hjemmefra og deles op i 5 kasser, så antal svarer til det antal deltagere, der er oplyst pr. distrikt. Det anbefales, at der er så mange klubmedlemmer som muligt, der deltager på Nyborg Strand. Klubpræsidenten (husk kæde) + 2 klubmedlemmer (husk synligt navneskilt) tager imod ved hovedindgangen. Klubmedlemmerne skal være i stand til at svare på hyppige spørgsmål som f.eks.: Hvor kan vi opbevare bagage, hvor afholdes distriktsmøderne o.s.v. GENERELLE BEMÆRKNINGER FOR DISTRIKT Alle udgiftsbilag vedrørende Landsmødet opbevares i 5 år og skal på forlangende sendes til rådskassereren. De 5 distriktskasserere registrerer i forhallen fra kl mødedeltagerne ved ankomst og modtager udfyldte skemaer til refusion af rejseomkostninger. For Eventuelle ændringsforslag til allerede udsendt dagsorden til Landsmødet gælder følgende: Arrangerende Distrikt modtager ændringsforslagene fra Rådssekretæren efter, at disse er behandlet på et Rådsmøde. Distriktssekretæren udsender ændringsforslagene pr. mail efter samme procedure som i pkt. 9 uden ledsagende bemærkninger. Bemærk: Rådets medlemmer får tilsendt eventuelle ændringsforslag direkte fra Rådssekretæren (som bilag til rådsmødet forud for Landsmødet). 7 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

8 Dirigent ved Landsmødet Dirigenten udpeges af arrangerende Distrikt og godkendes af Rådet på Rådsmødet i april/august (vedtaget DIWR jan. 1988). Hvis dirigenten ikke er i andet embede til møderne, betales hendes omkostninger af Landsmøderegnskabet. Referent ved Landsmødet Skal være et aktivt IW-medlem fra arrangerende Distrikt, der udover at kende IW terminologien bør have en vis rutine som referent. Værtsdistriktet tilmelder. Hvis referenten ikke er i andet embede til møderne, betales hendes omkostninger af Landsmøderegnskabet. (Vedtaget DIWR januar 1983). Hjælpereferent kan udpeges. Det er uhensigtsmæssigt, at 2. referenten er klubdelegeret. (Vedtaget DIWR januar 2014). Værtsdistriktet tilmelder og betaler. (Vedtaget DIWR januar 1987). Referent og hjælpereferent tilmeldes på samme blanket som distriktsbestyrelsen. Referent/erne tilsendes Retningslinjer for arrangerende Distrikt og Klub efter Rådsmødet i august. (Distriktets ansvar). Forud for Landsmødet kan referenten opfordre personer, som holder indlæg på Landsmødet, til at fremsende deres indlæg, beretninger og lignende pr. . Den, der indsender sit indlæg, er selv ansvarlig for indholdet. Lange indlæg bør minimeres i et omfang, som er forsvarligt for forståelsen. Referenten redigerer ikke i tilsendt materiale. Referenten er dog berettiget til at ændre formateringen, således at teksten matcher det øvrige referat (mellemrum mellem afsnit, skriftstørrelse og type). Indlæg under punktet Eventuelt refereres i videst muligt omfang ordret (bortset fra gentagelser eller fyldord). Husk navn og klub! Officiel velkomst: Nat.Repr. og Distriktspræsidenten for det arrangerende Distrikt byder officielt velkommen, når alle deltagerne samles søndag morgen som indledning til Landsmødet. Efter Landsmødet: Senest 2 uger efter Landsmødet sender referenten det foreløbige referat af Landsmødet til Rådssekretær, Dirigent og Nationalrepræsentanten (pr. som vedhæftet fil). De skal have rimelig tid til gennemgangen mindst 2 dage Referatet godkendes af Nationalrepræsentanten og dirigenten og returneres til referenten Referatet skrives på Inner Wheel Danmarks papir påført sidenumre Sendes til underskrift hos Nationalrepræsentanten, dirigent og de to referenter Det endelige referat sendes pr. (pdf-fil) til arrangerende distriktssekretær Det underskrevne referat kan ikke udsendes pr. med de originale underskrifter! Derfor skal der angives Det originale referat er underskrevet og forefindes hos National Repræsentanten Indsigelser til referatet skal ske skriftligt til arrangerende Distrikts præsident senest 1 måned efter udsendelse (angiv dato f.eks. 15. december) Eventuelle indsigelser udsendes via Rådssekretæren til Rådets medlemmer Generelt om udsendelse af referatet Referatet udsendes pr. som en vedhæftet fil skrevet i alm. Word-format (.doc), skrifttype Verdana, skriftstørrelse 10. Lange rapporter og indlæg kan udsendes som særskilte bilag påført bilagsnummer (husk at referere til bilagsnr. i selve referatet) Rettidig udsendelse af referatet er arrangerende distrikts ansvar. Skal være de øvrige distrikter i hænde senest primo november, så alle klubber kan modtage referatet inden 15. november. 8 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

9 Arr. distrikt sender referatet pr. til Klubber og bestyrelsesmedlemmer i eget distrikt De øvrige 4 distriktssekretærer, som videresender til egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer Rådssekretæren, som videresender til Rådet og alle til Rådet tilknyttede personer og sendes tillige pr. post til Nationalrepræsentanten med originale underskrifter eller scannes. Alle optagelser fra Landsmødet gemmes 1 år (usb-stik afleveres til rådssekretæren på januarmødet). GENERELLE BEMÆRKNINGER FOR NAT.REPR., DISTRIKTSKASSERER OG -SEKRETÆR Faste deltagere og gæster ved Landsmødet Nationalrepræsentanten sender invitation til følgende: 1. Nationalrepræsentant 2. Board Director (når vi har en) 3. Pastnationalrepræsentant 4. Vicenationalrepræsentant (når vi har en) 5. Rådssekretær 6. Rådskasserer 7. Landsarkivar 8. Landsmødekoordinator 9. Kommende Landsmødekoordinator (når vi har en) 10. Medlemsregistrator 11. Landswebmaster 12. Dirigent ved Landsmødet 13. Oversætter 14. Referent (hjælpereferent inviteres og betales af eget distrikt) 15. Eventuelle andre gæster (f.eks. modtager af Årsindsamlingen kun søndag) Nationalrepræsentanten inviterer gæster Nationalrepræsentantens gæster modtager invitation/program Rådet er betalende vært fra lørdag til frokost, festmiddag, overnatning samt kaffe og frokost søndag i det omfang ovennævnte personer deltager I tilfælde af udskiftning på poster med tilknytning til DIWR inviteres både nuværende og afgående Der udbetales rejsegodtgørelse dog ikke til 13 og 14 Nationalrepræsentanten afholder dirigentmøde forud for Landsmødet eller lørdag med dirigent, Rådssekretær, Rådskasserer, PNR og VNR (når der er en sådan). Rådssekretæren udarbejder i samarbejde med Nat.Repr. tidsplan for selve Landsmødet og sørger for, at alle tilstedeværende ved dirigentmødet får udleveret tidsplan med dagsorden. LM-koordinator reserverer i samråd med Rådssekretæren hotellet til Landsmødet 3 år frem. 9 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

10 Rådskassereren varetager regnskabsføring og budgetlægning Regnskabet revideres af Rådets revisorer Det reviderede regnskab fremlægges for rådet i januar Alle 5 distriktskasserere indberetter udbetalt rejsegodtgørelse til Rådskassereren med henblik på udligning. 10 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

11 Teksten på dette ark tilrettes af arr. distrikt efter Rådets godkendelse og kopieres over på distriktets papir (logo og distriktsnummer) Husk at fjerne dette arks sidefod Kære Inner Wheel medlemmer. Skabelon til Følgebrev 1 Ultimo juni 2014 Vi har hermed den store glæde og fornøjelse at fremsende indbydelse, program, tilmeldingsblanket og følgebrev fra Landsmødekoordinator/Rådskasserer vedrørende Distrikts- og Landsmøde på Hotel Nyborg Strand lørdag den 4. og søndag den 5. oktober 2014 Praktiske bemærkninger: 1. Værelserne er til rådighed fra kl Registrering af alle deltagere finder sted fra kl til i Vandrehallen. Ved evt. senere ankomst rettes straks henvendelse til distriktskassereren i eget distrikt. Rejsegodtgørelse refunderes efter DSB s gældende takster for 2. klasse eller kørsel i egen bil efter statens laveste takst. (En bil pr. klub). Udgift til pladsbillet refunderes mod dokumentation. Der vil være mulighed for at købe I.W.-effekter og I.W.-gaveartikler i Vandrehallen. 3. Distriktsmøderne begynder lørdag kl Eftermiddagens arrangement begynder kl Festmiddag kl Landsmødet søndag begynder kl Formiddagspause ca. kl Frokost kl Landsmødet genoptages kl Forventet mødeafslutning og afrejse kl Deltagerliste med bordplan udsendes pr. mail 4 dage før Landsmødet. Vi glæder os til at se så mange som muligt på Hotel Nyborg Strand. Med venlig hilsen Navn Navn 11 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

12 Distriktspræsident 2014/2015 Distriktssekretær 2014/ Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

13 Teksten på dette ark tilrettes af arr. distrikt og kopieres over på distriktets papir (logo og distriktsnummer) Husk at fjerne dette arks sidefod Skabelon til Følgebrev 2 Medio august 2014 Kære Inner Wheel medlemmer. Vedrørende Landsmøde nr. 47 på Hotel Nyborg Strand søndag den 5. oktober 2014 Hermed følger: 1. Dagsorden til Landsmødet + bilag 2. Årsregnskab for DIWR 2013/ Budget for DIWR 2014/ Regnskab for Årsindsamlingen 2013/2014 Den medsendte dagsorden fremlægges på et klubmøde, så alle klubmedlemmer er bekendt med dagsordenen og eventuelle forslag. På glædeligt gensyn på Hotel Nyborg Strand. Med venlig hilsen 13 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

14 Navn Distriktspræsident 2014/2015 Navn Distriktssekretær 2014/ Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

15 Teksten på dette ark tilrettes af arr. distrikt og kopieres over på distriktets papir (logo og distriktsnummer) Husk at fjerne dette arks sidefod FORSLAG til Brev til Distriktssekretærerne denne side må ikke sendes til klubberne! PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL DISTRIKTSSEKRETÆREN OG DISTRIKTSKASSEREREN ved DISTRIKTS- og LANDSMØDET i OKTOBER 2014 Medio august 2014 DISTRIKTSMØDE lørdag den 4. oktober 2014 Distriktsflaget Husk flaget, så flagene kan hejses lørdag morgen. Flagene afleveres i receptionen på Nyborg Strand (husk at tage flagene med hjem igen søndag!). Distriktssekretæren Bedes til eget distriktsmøde, (eventuelt sammen med den øvrige bestyrelse) møde i god tid lørdag til opstilling af klubskilte m.m. Stemmetællere Distriktet udpeger på forhånd 2 stemmetællere til Landsmødet, der kontrollerer, at distriktets delegerede er til stede. Navnene på stemmetællerne skal medbringes til rådskassereren på Rådsmødet i august. Efter nærmere aftale afholdes der et stemmetællermøde efter arrangementet lørdag mellem chefstemmetællerne og distriktets stemmetællere om lørdagen. På stemmetællermødet meddeles antallet af delegerede til chefstemmetællerne. Samtidig oplyses hvor mange, der stemmer ved fuldmagt. Stemmeafgivning Ved Landsmødet varetages al forarbejde vedr. stemmeafgivning (stemmesedler m.m.) af chefstemmetællerne, som er: Rådskasserer Birthe Hamann og Rådssekretær Aase Christensen LANDSMØDE søndag den 5. oktober 2014 Distriktssekretæren Distriktssekretæren bedes møde søndag morgen i god tid i den store sal medbringende skilte til klubber og distriktsbestyrelse i eget distrikt. 15 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

16 Med venlig hilsen Navn Distriktspræsident 2014/2015 Navn Distriktssekretær 2014/ Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2014. REVIDERET 3.12.2014 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

LADIES CIRCLE DANMARK

LADIES CIRCLE DANMARK LADIES CIRCLE DANMARK Distriktsformandens opgaver 15 under love for Landsforeningen og vejledende sider under distriktet i den røde bog fortæller helt konkret om, hvad distriktsformanden skal gøre. Distriktsformandens

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. KLUBBERNES HUSKELISTE 2015-2016 GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE

INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE 21.-22. NOVEMBER 2015 I HERNING TIL DELEGEREDE OG ØVRIGE LANDSMØDEDELTAGERE INDBYDELSE KÆRE DELEGEREDE OG ØVRIGE DELTAGERE I LANDSMØDET Du indbydes hermed til Venstres

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11.

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: info@cdl.dk <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11. Side 1 af 5 Jørn Schlamovitz Bang-Andersen Reservation 1 meddelelse Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" Cornelia-De-Lange-Syndrom

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER

4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER a. Generelt 1. Repræsentantskabsmøde og ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes i henhold til bestemmelserne fastsat i DG s vedtægter. 2. Repræsentantskabsmøde dækker alene

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Gilleleje Golfklub 2006

Gilleleje Golfklub 2006 Gilleleje Golfklub 2006 ***Pronstorfer Krug, Wardersee, Tyskland Vers. 2 14. oktober 05 Forventet rejseplan med forbehold for ændringer Kl. Fredag den 05. maj 2006 07.00 Afgang fra Gilleleje Golfklub.

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Indbydelse til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling Indbydelse til generalforsamling Max Bank A/S holder ordinær generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.00 i Ny Ridehus, Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, Næstved. Dagsordenen er således: 1. Bestyrelsen

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING Slagelse, marts 2014 LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 1 NAVN. Foreningens navn: Forkortet: Hjemsted og adresse: Slagelse Garnisons Idrætsforening. SLGI. Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere