RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND"

Transkript

1 Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet REVIDERET RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER RÅDSSEKRETÆR OG LANDSMØDEKOORDINATOR Arrangerende klub: Stege IW Arrangerende distrikt: D 48 Landsmødekoordinator: Lis Cathrine Poulsen, Taastrup IW Gode råd: Det anbefales, at arrangerende klub nedsætter et Nyborg Strand-udvalg i året forud for arrangementet. Det giver stor mulighed for at få fat i den underholdning, man ønsker, det giver ro at have sponsorerne på plads, og det giver mulighed for, at alle i klubben kan deltage i det praktiske, når man er i god tid. Med andre ord: Læs retningslinjerne godt igennem det giver overblik og ro. Start i god tid med forberedelserne og nyd det. Fordel opgaverne på så mange hænder som muligt. Få alle involveret på en eller anden måde, det er et fælles ansvar. Hav en god kontakt til Landsmødekoordinator og Distriktet, så misforståelser og unødvendigt arbejde undgås. Januar 1 Klub og Distrikt Orientering / møde Emner for orienteringen / mødet kan være: 1. Arbejdsopgaverne gennemgås (se også side 4-8). 2. Klubben er vært ved modtagelse og festaften. Distriktet er vært ved Landsmødet. 3. Faste punkter på indbydelse/program (se tidsskema side 5). 4. Festaftenen (bl.a. tema). 2 Fra Rådskasserer til Klub, Distrikt og LMkoordinator Budget for Landsmødet Klubben og Distriktet orienteres om økonomi i det omfang, det er muligt. Budget for Landsmødet modtages fra Rådskasserer efter Rådsmødet i januar. Budgettet for bordpynt, underholdning, sange m.m. (inkl. trykning/kopiering) skal overholdes. Klubben modtager et tilskud fra Rådet (goodwill), for at så mange som muligt af klubbens medlemmer kan komme til Nyborg Strand. Se under punktet Økonomi på side 5 og 6. En eventuel overskridelse af de nævnte beløb på side 6, er for Klubbens egen regning. 1 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

2 Februar-Marts 3 Fra LM-koordinator til Klub Menu Menuforslag udarbejdes af Nyborg Strand. Klubben modtager disse forslag fra LM-koordinator medio februar. Klubben vælger menu til festaftenen. Når menuen er bestemt, gives besked til LM-koordinator. 4 Fra Klub til Distrikt 5 Fra Distrikt til Rådssekretær Udkast til Indbydelse Materiale til Rådsmødet i april April 6 Distrikt Materiale til godkendelse på Rådsmødet i april 7 Klub og LMkoordinator Maj Godkendt indbydelse Klubben sender teksten til indbydelser (i udkast) til Distriktspræsidenten pr. som en vedhæftet fil i Word-format (max. 1 A4 ark) medio marts. Der er et fastlagt tidsskema se side 5. UDKAST til indbydelse/program (fra Klubben) UDKAST til Følgebrev 1 (se skabelon side 9) UDKAST til Følgebrev 2 (se skabelon side 10) UDKAST til Praktiske oplysninger til Dist.sekr. og Dist.kasserer - (se skabelon side 11) (Disse udkast sendes til Rådssekretær pr. e- mail i god tid (senest 4 uger) inden Rådsmødet i april, så materialet kan udsendes til Rådet sammen med Rådsmødets dagsorden) Distriktspræsidenten præsenterer følgende på Rådsmødet i april for endelig godkendelse: Indbydelse/program fra arrangerende klub Følgebrev 1 Følgebrev 2 (kan først godkendes endeligt i august) Praktiske oplysninger til Dist.sekr. og Dist.kasserer På Rådsmødet i april aftales, hvem Nationalrepræsentanten skal inviterer som gæster. Distriktspræsidenten orienterer Klubben om godkendelse straks efter Rådsmødet. Juni 8 Fra Klub til Distrikt 9 Fra Distriktssekretær til de fire øvrige Dist.sekretærer og Rådssekretær Indbydelse Færdigt materiale Rådssekr. Følgebrev 1 sørger for det bliver lagt på IW DK hjemmesiden Den færdige invitation sendes til arrangerende Distriktssekretær senest medio juni måned. Distriktssekretæren sørger herefter for den videre distribution ultimo juni til de nye distriktsbestyrelser. Alle 5 distriktssekretærer er ansvarlige for udsendelse til deres egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer. Sendes til de personer, der tiltræder pr. 1. juli Følgende skal være hos klubberne senest ultimo juni: Indbydelse/program Tilmeldingsblanket og det tilhørende følgebrev fra LMkoordinator Rådssekretæren er ansvarlig for distribueringen til Rådet. Samt de til Rådet tilknyttede. 2 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

3 Juli August 10 Fra Dist.sekr. til de fire øvrige Dist.sekr. samt Rådssekretær 12 Fra Nat.repr. til Rådets gæster 11 Alle 5 distrikter til egne ITkonsulenter September- Oktober 13 Fra LM-koordinator til arr.klub- og Distriktssekretær 14 Fra Distriktssekretær til de fire øvrige Dist.sekr. og Rådssekretær 15 Klub, Distrikt og LM-koordinator Færdigt materiale Ferie De 5 distriktssekretærer er ansvarlige for distribueringen til deres egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer. Følgende skal være hos klubberne senest ultimo august. Bliver også lagt Landsmødets dagsorden + eventuelle bilag hertil ud på IW-DK Følgebrev 2 hjemmesiden DIWR regnskab DIWR budget Årsindsamlingens regnskab Materiale vedr. lørdagens distriktsmøder Indbydelse m.m. Foreløbig deltagerliste med bordplan Endelig deltagerliste med bordplan Møde Praktiske oplysninger mailes til de fire øvrige distriktssekretærer, der sørger for videreforsendelse til distriktskassererne. HUSK: Alle dokumenter og bilag skal være godkendt af Rådet, før de udsendes til klubberne! Rådssekretæren er ansvarlig for distribuering til Rådet samt de til Rådet tilknyttede personer. Distriktsmødernes dagsordener m.m. lægges på egne hjemmesider (bag login) Nationalrepræsentanten sender følgende til Rådets gæster: Indbydelse/program Landsmødets dagsorden samt eventuelle bilag hertil Nat.repr. tilmelder Rådets gæster direkte til LM-koordinator. Værtsklubben og arrangerende Distriktssekretær modtager en foreløbig deltagerliste pr. fra LM-koordinator 10 dage før Landsmødet. Endelig udgave med bordplan modtages 4 dage før Landsmødet. Mail med deltagerliste med bordplan (pdf-fil) De 5 distriktssekretærer er ansvarlige for distribuering til egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer. Rådssekretæren er ansvarlig for distribuering til Rådet og alle til Rådet tilknyttede personer + gæster. Gør opmærksom på, at medlemmerne selv skal printe deltagerlisten og medbringe den på Nyborg Strand. Det anbefales at holde et møde med Distriktspræsidenten og LM-koordinator sidst i september for at gennemgå de sidste praktiske detaljer. 16 Klub Mødemapper Eventuelle mødemapper pakkes. (Læs nærmere herom på side 6). 17 Fra Bogen og Søndag eftermiddag i forbindelse med afslutningen af 3 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

4 Klub til næste Klub søndag eftermiddag arbejdsmappe Landsmødet afleverer klubben Bogen og arbejdsmappe til den næste arrangerende klub. Læs mere på side 4 og 6. ( Bogen er en bog med træomslag, indeholdende hilsner fra arrangerende klub til næste års arrangerende klub). Efter Landsmødet 18 Klub Klub, Distrikt og LM-koordinator 19 Fra Distriktssekretær til Rådssekretær Nat.repr. og Dirigent 20 Fra Dist. Sekr. til de fire øvrige Dist.sekr. og Rådssekretær 21 Fra Nat.Repr. til Landswebmaster November 22 Klub til Rådskasserer Evaluering Landsmødets referat Landsmødets referat Landsmødets Referat Klubben evaluerer forarbejde, festaften m.v. For at Distriktsmøderne og Landsmødet i oktober fortsat bliver så fuldendte som muligt, anbefales det, at arrangerende Distrikt, Klub og LM-koordinator sammen evaluerer forløbet. Referatet (i udkast) sendes til Rådssekretær, Dirigent og Nat.Repr. hurtigst muligt! (Se side 7). Sendes pr. (word-format) og distribueres til klubberne via distriktssekretærerne, og til Rådssekretæren der distribuerer til de til Rådet tilknyttede personer inden 15. november. (Se side 7 og 8). Referatet lægges på hjemmesiden (bag login) senest 15. november. Regnskab Klubben sender regnskab til rådskassereren senest 15. november. 23 Klub Arbejdsmappe for arrangerende Klub Alle bilag opbevares i klubben i 5 år og skal kun på forlangende sendes til Rådskassereren. Beslutningsreferater fra møder, alle relevante oplysninger om mødernes forløb og arrangementet i det hele taget sendes til næste års arrangerende klub til indsættelse i arbejdsmappen. 24 Distrikt Alle relevante oplysninger findes på bag login under Landsmøde 25 Klub, Distrikt og LM-koordinator Opdatering af disse retningslinjer Ændringer aftalt ved evalueringen markeres med rød skrift i kursiv og sendes til LM-koordinator LM-koordinator tilpasser ændringerne og sender Retningslinjerne til Nat.Repr. og Rådssekretær snarest muligt Lidt oplysende bemærkninger vedr. blomster/gaver alt efter behov og ønsker! Arrangerende klub og distrikt har mulighed for at bestille roser/blomster via LMkoordinator Klub og Distrikt modtager faktura direkte fra Nyborg Strand. 4 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

5 Klubben sørger for rose eller andet til aftenens toastmaster og andre efter klubbens eget skøn (lørdag aften) Klubben afleverer Bogen og arbejdsmappe og giver en rose til næste års arrangerende klub (søndag eftermiddag) Distriktet giver en rose eller en gave til dirigenten (søndag) Distriktet giver en rose til pianisten (hvis der er en) (søndag) Distriktet giver en rose til de to referenter (søndag) Distriktet giver en god gave til arrangerende klub lørdag aften ved festens afslutning som tak for en fin festaften (chokolade, vin eller andet, som hele klubben efterfølgende kan glæde sig over) Opgaverne fordeles således: Arbejdsopgaver for Klub og Distrikt: Arrangerende Klub Indbydelse/program (layout på max. 1 A4 ark) mail Udarbejdes af klubben Deltagerliste med bordplan sendes pr. mail til deltagerne, der selv printer. mail Modtages fra LM-koordinator Arrangerende distrikt Følgebrev 1 (se skabelon side 9) mail Udarbejdes af distriktet Følgebrev 2 (se skabelon side 10) mail Udarbejdes af distriktet Praktiske oplysninger til D.sekr. Og D.kasserer (se mail Udarbejdes af distriktet skabelon side 11) Tilmeldingsblanket (standard) mail Modtages fra LM-koordinator Følgebrev til tilmeldingsblanket mail Modtages fra LM-koordinator Dagsorden for Landsmødet + evt. bilag mail Modtages fra Rådssekretær Årsregnskab DIWR mail Modtages fra Rådssekretær Budget DIWR mail Modtages fra Rådssekretær Årsindsamlingen regnskab mail Modtages fra Rådssekretær Arrangerende Distrikt udsender det ovenfor nævnte materiale pr. til de 4 andre distriktssekretærer efter aftale med Rådssekretæren! Vigtig orientering Klubben informerer Distriktspræsidenten og LM-koordinator om alle væsentlige aftaler. Opstår der problemer, kontaktes Distriktspræsidenten og LM-koordinator straks. Obs! Alle bestillinger og afbestillinger af Av- udstyr m.v. skal foregå via LM-koordinator. Ved ønske om enhver ændring eller ved eventuelle tvivlsspørgsmål skal LM-koordinator kontaktes. Skilte Hotellet har bordnummerskilte til middagen lørdag aften. Salg af IW effekter og IW gaveartikler foregår i Vandrehallen. LM-koordinatoren anviser plads. Faciliteter til salg af gaveartikler er LM-koordinatorens ansvar. Der accepteres ikke salg af ikke IW-ting uden forudgående ansøgning hos og godkendelse af Rådet. 5 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

6 Al kontakt til Hotel Nyborg Strand skal gå gennem LM-koordinator. Hotelindkvarteringen varetages af hotellet. Indkvarteringen er ikke klubbens/distriktets ansvar klubben/distriktet har ingen indflydelse på hotellets dispositioner. Lokalebestilling (til distriktsmøderne m.v.) varetages af LM-koordinator. Deltagerantallet fra hvert distrikt oplyses af LM-koordinator. Fælles arrangement lørdag eftermiddag: Arrangementet (foredrag, underholdning, debatgrupper eller lignende) planlægges af Rådet. Arrangerende Klub modtager titel/emne til dette punkt, hvis det er muligt, (til indføjelse på invitationen/programmet) senest efter Rådsmødet i april/maj. Fastlagt tidsskema til brug for arrangerende Klub ved udformningen af indbydelse/program Lørdag den 4. oktober 2014 Søndag den 5. oktober Registrering Morgenmad Frokost Landsmøde Distriktsmøder Pause Pause Landsmøde Foredrag eller anden aktivitet Frokost Festaften Landsmøde Afslutning GENERELLE BEMÆRKNINGER FOR KLUB Økonomi: Beløbene herunder står nævnt i Landsmødets budget og er godkendt af Rådet på Rådsmødet i januar. (Obs! Hvis der sker ændringer i budgettet, underrettes klubben straks efter Rådsmødet). Tilskud til klubben (goodwill): Tilskud til tryksager, indbydelser m.v. samt dispositionsbeløb til underholdning, bordpynt m.v. Distriktets tilskud: kr modtages fra Rådskassereren i august Kr ,- modtages fra Rådskassereren i august Oplyses af Distriktspræsidenten Alle udgiftsbilag vedrørende Landsmødet opbevares i 5 år og skal på forlangende sendes til rådskassereren. Indbydelse udfærdiges. Deltagerliste modtages fra LM-koordinator og udsendes via . Festmiddagen: Klubben er vært ved festaftenen og har ansvaret for menu, sange og underholdning. Blomster, hvide duge og servietter er inkluderet i prisen. Specielle farveønsker på blomster og duge kan i mindre omfang aftales med Nyborg Strand via LM-koordinator. Bordopstillingen er 12 til 14 personer ved hvert bord. Bordenes mål er 80 x 390 cm. Aftal med LM-koordinator om at få dørene til festsalen åbnet kl , så tidsplanen kan overholdes. 6 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

7 Roser til overrækkelse lørdag aften til toastmaster, 3 minutter og eventuelt dagens digt, (hvis det er enkelt personer, der fremfører disse), kan bestilles gennem LM-koordinator. Klubben modtager faktura herfor direkte fra Nyborg Strand. Husk også en rose til næste års arrangerende Klub, når Bogen og arbejdsmappen afleveres om søndagen se side 4. Hvis klubben ønsker en eller anden form for kendetegnende udsmykning udenfor festaftenens lokale, skal der inden noget sættes i værk nøje aftales om mulighed herfor med LMkoordinator. Hotellet har jo også andre gæster samme aften! Bordplanen til festmiddagen udarbejdes af LM-koordinator. (Bordplan for 1 eller 2 af bordene aftales med Nat.Repr.) Deltagerliste: LM-koordinator udarbejder deltagerlisten, som skal indeholde navn og klubnavn på samtlige deltagere. Listen opdeles distriktsvis, og ud for hver navn påføres bordnummer (til festaftenen). Delegerede markeres med et D. Mødemapper: 1 stk. pr. deltager (plastiklommer eller lign. anskaffes, købes eller sponsoreres). Hvis klubben ønsker at benytte mødemapper, kan følgende være forslag til indhold: Deltagerliste med bordplan (hvis klubben ønsker det er frivilligt) Lokalt materiale valgt af klubben Sanghæfte m.m. (kan også lægges på bordet om aftenen) Navneliste på sponsorer Eventuel blok og kuglepen Eventuelt materiale, som Rådet måtte ønske indlagt Et lille tip til arrangerende klub: Hvis der laves mødemapper, pakkes de hjemmefra og deles op i 5 kasser, så antal svarer til det antal deltagere, der er oplyst pr. distrikt. Det anbefales, at der er så mange klubmedlemmer som muligt, der deltager på Nyborg Strand. Klubpræsidenten (husk kæde) + 2 klubmedlemmer (husk synligt navneskilt) tager imod ved hovedindgangen. Klubmedlemmerne skal være i stand til at svare på hyppige spørgsmål som f.eks.: Hvor kan vi opbevare bagage, hvor afholdes distriktsmøderne o.s.v. GENERELLE BEMÆRKNINGER FOR DISTRIKT Alle udgiftsbilag vedrørende Landsmødet opbevares i 5 år og skal på forlangende sendes til rådskassereren. De 5 distriktskasserere registrerer i forhallen fra kl mødedeltagerne ved ankomst og modtager udfyldte skemaer til refusion af rejseomkostninger. For Eventuelle ændringsforslag til allerede udsendt dagsorden til Landsmødet gælder følgende: Arrangerende Distrikt modtager ændringsforslagene fra Rådssekretæren efter, at disse er behandlet på et Rådsmøde. Distriktssekretæren udsender ændringsforslagene pr. mail efter samme procedure som i pkt. 9 uden ledsagende bemærkninger. Bemærk: Rådets medlemmer får tilsendt eventuelle ændringsforslag direkte fra Rådssekretæren (som bilag til rådsmødet forud for Landsmødet). 7 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

8 Dirigent ved Landsmødet Dirigenten udpeges af arrangerende Distrikt og godkendes af Rådet på Rådsmødet i april/august (vedtaget DIWR jan. 1988). Hvis dirigenten ikke er i andet embede til møderne, betales hendes omkostninger af Landsmøderegnskabet. Referent ved Landsmødet Skal være et aktivt IW-medlem fra arrangerende Distrikt, der udover at kende IW terminologien bør have en vis rutine som referent. Værtsdistriktet tilmelder. Hvis referenten ikke er i andet embede til møderne, betales hendes omkostninger af Landsmøderegnskabet. (Vedtaget DIWR januar 1983). Hjælpereferent kan udpeges. Det er uhensigtsmæssigt, at 2. referenten er klubdelegeret. (Vedtaget DIWR januar 2014). Værtsdistriktet tilmelder og betaler. (Vedtaget DIWR januar 1987). Referent og hjælpereferent tilmeldes på samme blanket som distriktsbestyrelsen. Referent/erne tilsendes Retningslinjer for arrangerende Distrikt og Klub efter Rådsmødet i august. (Distriktets ansvar). Forud for Landsmødet kan referenten opfordre personer, som holder indlæg på Landsmødet, til at fremsende deres indlæg, beretninger og lignende pr. . Den, der indsender sit indlæg, er selv ansvarlig for indholdet. Lange indlæg bør minimeres i et omfang, som er forsvarligt for forståelsen. Referenten redigerer ikke i tilsendt materiale. Referenten er dog berettiget til at ændre formateringen, således at teksten matcher det øvrige referat (mellemrum mellem afsnit, skriftstørrelse og type). Indlæg under punktet Eventuelt refereres i videst muligt omfang ordret (bortset fra gentagelser eller fyldord). Husk navn og klub! Officiel velkomst: Nat.Repr. og Distriktspræsidenten for det arrangerende Distrikt byder officielt velkommen, når alle deltagerne samles søndag morgen som indledning til Landsmødet. Efter Landsmødet: Senest 2 uger efter Landsmødet sender referenten det foreløbige referat af Landsmødet til Rådssekretær, Dirigent og Nationalrepræsentanten (pr. som vedhæftet fil). De skal have rimelig tid til gennemgangen mindst 2 dage Referatet godkendes af Nationalrepræsentanten og dirigenten og returneres til referenten Referatet skrives på Inner Wheel Danmarks papir påført sidenumre Sendes til underskrift hos Nationalrepræsentanten, dirigent og de to referenter Det endelige referat sendes pr. (pdf-fil) til arrangerende distriktssekretær Det underskrevne referat kan ikke udsendes pr. med de originale underskrifter! Derfor skal der angives Det originale referat er underskrevet og forefindes hos National Repræsentanten Indsigelser til referatet skal ske skriftligt til arrangerende Distrikts præsident senest 1 måned efter udsendelse (angiv dato f.eks. 15. december) Eventuelle indsigelser udsendes via Rådssekretæren til Rådets medlemmer Generelt om udsendelse af referatet Referatet udsendes pr. som en vedhæftet fil skrevet i alm. Word-format (.doc), skrifttype Verdana, skriftstørrelse 10. Lange rapporter og indlæg kan udsendes som særskilte bilag påført bilagsnummer (husk at referere til bilagsnr. i selve referatet) Rettidig udsendelse af referatet er arrangerende distrikts ansvar. Skal være de øvrige distrikter i hænde senest primo november, så alle klubber kan modtage referatet inden 15. november. 8 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

9 Arr. distrikt sender referatet pr. til Klubber og bestyrelsesmedlemmer i eget distrikt De øvrige 4 distriktssekretærer, som videresender til egne klubber og distriktsbestyrelsesmedlemmer Rådssekretæren, som videresender til Rådet og alle til Rådet tilknyttede personer og sendes tillige pr. post til Nationalrepræsentanten med originale underskrifter eller scannes. Alle optagelser fra Landsmødet gemmes 1 år (usb-stik afleveres til rådssekretæren på januarmødet). GENERELLE BEMÆRKNINGER FOR NAT.REPR., DISTRIKTSKASSERER OG -SEKRETÆR Faste deltagere og gæster ved Landsmødet Nationalrepræsentanten sender invitation til følgende: 1. Nationalrepræsentant 2. Board Director (når vi har en) 3. Pastnationalrepræsentant 4. Vicenationalrepræsentant (når vi har en) 5. Rådssekretær 6. Rådskasserer 7. Landsarkivar 8. Landsmødekoordinator 9. Kommende Landsmødekoordinator (når vi har en) 10. Medlemsregistrator 11. Landswebmaster 12. Dirigent ved Landsmødet 13. Oversætter 14. Referent (hjælpereferent inviteres og betales af eget distrikt) 15. Eventuelle andre gæster (f.eks. modtager af Årsindsamlingen kun søndag) Nationalrepræsentanten inviterer gæster Nationalrepræsentantens gæster modtager invitation/program Rådet er betalende vært fra lørdag til frokost, festmiddag, overnatning samt kaffe og frokost søndag i det omfang ovennævnte personer deltager I tilfælde af udskiftning på poster med tilknytning til DIWR inviteres både nuværende og afgående Der udbetales rejsegodtgørelse dog ikke til 13 og 14 Nationalrepræsentanten afholder dirigentmøde forud for Landsmødet eller lørdag med dirigent, Rådssekretær, Rådskasserer, PNR og VNR (når der er en sådan). Rådssekretæren udarbejder i samarbejde med Nat.Repr. tidsplan for selve Landsmødet og sørger for, at alle tilstedeværende ved dirigentmødet får udleveret tidsplan med dagsorden. LM-koordinator reserverer i samråd med Rådssekretæren hotellet til Landsmødet 3 år frem. 9 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

10 Rådskassereren varetager regnskabsføring og budgetlægning Regnskabet revideres af Rådets revisorer Det reviderede regnskab fremlægges for rådet i januar Alle 5 distriktskasserere indberetter udbetalt rejsegodtgørelse til Rådskassereren med henblik på udligning. 10 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

11 Teksten på dette ark tilrettes af arr. distrikt efter Rådets godkendelse og kopieres over på distriktets papir (logo og distriktsnummer) Husk at fjerne dette arks sidefod Kære Inner Wheel medlemmer. Skabelon til Følgebrev 1 Ultimo juni 2014 Vi har hermed den store glæde og fornøjelse at fremsende indbydelse, program, tilmeldingsblanket og følgebrev fra Landsmødekoordinator/Rådskasserer vedrørende Distrikts- og Landsmøde på Hotel Nyborg Strand lørdag den 4. og søndag den 5. oktober 2014 Praktiske bemærkninger: 1. Værelserne er til rådighed fra kl Registrering af alle deltagere finder sted fra kl til i Vandrehallen. Ved evt. senere ankomst rettes straks henvendelse til distriktskassereren i eget distrikt. Rejsegodtgørelse refunderes efter DSB s gældende takster for 2. klasse eller kørsel i egen bil efter statens laveste takst. (En bil pr. klub). Udgift til pladsbillet refunderes mod dokumentation. Der vil være mulighed for at købe I.W.-effekter og I.W.-gaveartikler i Vandrehallen. 3. Distriktsmøderne begynder lørdag kl Eftermiddagens arrangement begynder kl Festmiddag kl Landsmødet søndag begynder kl Formiddagspause ca. kl Frokost kl Landsmødet genoptages kl Forventet mødeafslutning og afrejse kl Deltagerliste med bordplan udsendes pr. mail 4 dage før Landsmødet. Vi glæder os til at se så mange som muligt på Hotel Nyborg Strand. Med venlig hilsen Navn Navn 11 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

12 Distriktspræsident 2014/2015 Distriktssekretær 2014/ Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

13 Teksten på dette ark tilrettes af arr. distrikt og kopieres over på distriktets papir (logo og distriktsnummer) Husk at fjerne dette arks sidefod Skabelon til Følgebrev 2 Medio august 2014 Kære Inner Wheel medlemmer. Vedrørende Landsmøde nr. 47 på Hotel Nyborg Strand søndag den 5. oktober 2014 Hermed følger: 1. Dagsorden til Landsmødet + bilag 2. Årsregnskab for DIWR 2013/ Budget for DIWR 2014/ Regnskab for Årsindsamlingen 2013/2014 Den medsendte dagsorden fremlægges på et klubmøde, så alle klubmedlemmer er bekendt med dagsordenen og eventuelle forslag. På glædeligt gensyn på Hotel Nyborg Strand. Med venlig hilsen 13 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

14 Navn Distriktspræsident 2014/2015 Navn Distriktssekretær 2014/ Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

15 Teksten på dette ark tilrettes af arr. distrikt og kopieres over på distriktets papir (logo og distriktsnummer) Husk at fjerne dette arks sidefod FORSLAG til Brev til Distriktssekretærerne denne side må ikke sendes til klubberne! PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL DISTRIKTSSEKRETÆREN OG DISTRIKTSKASSEREREN ved DISTRIKTS- og LANDSMØDET i OKTOBER 2014 Medio august 2014 DISTRIKTSMØDE lørdag den 4. oktober 2014 Distriktsflaget Husk flaget, så flagene kan hejses lørdag morgen. Flagene afleveres i receptionen på Nyborg Strand (husk at tage flagene med hjem igen søndag!). Distriktssekretæren Bedes til eget distriktsmøde, (eventuelt sammen med den øvrige bestyrelse) møde i god tid lørdag til opstilling af klubskilte m.m. Stemmetællere Distriktet udpeger på forhånd 2 stemmetællere til Landsmødet, der kontrollerer, at distriktets delegerede er til stede. Navnene på stemmetællerne skal medbringes til rådskassereren på Rådsmødet i august. Efter nærmere aftale afholdes der et stemmetællermøde efter arrangementet lørdag mellem chefstemmetællerne og distriktets stemmetællere om lørdagen. På stemmetællermødet meddeles antallet af delegerede til chefstemmetællerne. Samtidig oplyses hvor mange, der stemmer ved fuldmagt. Stemmeafgivning Ved Landsmødet varetages al forarbejde vedr. stemmeafgivning (stemmesedler m.m.) af chefstemmetællerne, som er: Rådskasserer Birthe Hamann og Rådssekretær Aase Christensen LANDSMØDE søndag den 5. oktober 2014 Distriktssekretæren Distriktssekretæren bedes møde søndag morgen i god tid i den store sal medbringende skilte til klubber og distriktsbestyrelse i eget distrikt. 15 Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

16 Med venlig hilsen Navn Distriktspræsident 2014/2015 Navn Distriktssekretær 2014/ Vejledning for arr. klub og distrikt Nyborg Strand 2014

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER

4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER 4. REPRÆSENTANTSKABSMØDER a. Generelt 1. Repræsentantskabsmøde og ekstraordinært Repræsentantskabsmøde afholdes i henhold til bestemmelserne fastsat i DG s vedtægter. 2. Repræsentantskabsmøde dækker alene

Læs mere

Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog

Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog Dansk Veteranbil Klub Løbshåndbog Idéen Anledning Hvornår, hvorhen, hvilke køretøjer Planlægningen Hvem vil være medansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af løbet Tidsplan for ens eget arbejde

Læs mere

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark

februar 2010 RET & SKEL Velkommen til årsmøde 2010 Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark 121 februar 2010 Velkommen til årsmøde 2010 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. marts 2002 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. I forhold til 11. udgave (januar 2001) er foretaget følgende: Afsnit 1:

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere