Brugervejledning til printeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til printeren"

Transkript

1 Brugervejledning til printeren DANSK CEL-SH1HA CANON INC.

2 Det kan du bruge din SELPHY-printer til Udskriv billeder med din SELPHY-printer. Kreativ udskrivning Tilføj rammer... s. 33 Tilføj clip art-objekter... s. 34 Opret en kalender... s. 35 Udskriv en billeddagbog... s. 37 Tilføj en taleboble... s. 38 Opret ID Fotos... s. 39 Udskriv en film... s. 41 Udskriv med effekter (kun SELPHY ES2)... s. 42 2

3 Print indstillinger Udskriv dato... s. 47 Udskriv billednummer... s. 47 Tilføj kanter til et billede... s. 47 Udskriv efter valg af sidelayout... s. 47 Udskriv efter anvendelse af funktionen Korr. røde øjne... s. 47 Udskriv efter justering af lysere... s. 47 Udskriv med sepia effekt eller i sort/hvid... s. 47 Du kan forstørre og udskrive en del af et billede...s. 44 3

4 EZ Navigator Vælg hvordan du ønsker at bruge din SELPHY-printer. Billeder taget med et digitalkamera USB-kabel Hukommelseskort Billeder taget med en mobiltelefon udstyret med kamera. Infrarød (kun SELPHY ES2)/ Bluetooth Billeder på din PC USB-kabel Udskrivning hvorsomhelst Batteri

5 Indhold Det kan du bruge din SELPHY-printer til...2 Om denne vejledning...6 Sådan kommer du i igang...7 Udskrivning fra hukommelseskort...24 Udskrivning fra kamera...52 Udskrivning fra en mobiltelefon (trådløs udskrivning)...55 Udskrivning fra en PC...59 Brug af batteripakken (kun SELPHY ES2)...72 Appendiks...77 Fejlfinding...92 Indeks

6 Om denne vejledning Inden du tager printeren i brug, bør du læse Sikkerhedsforanstaltninger (s. 84) og Anvisninger for håndtering (s. 87). Skrivekonventioner i denne vejledning Isætning af et hukommelseskort Sæt ét enkelt hukommelseskort i printeren. Se i brugervejledningen, der fulgte med dit hukommelseskort for vejledning. 1 Tryk på indtil strømindikatoren lyser grønt, for at tænde for strømmen. Startskærmbilledet vises på LCD-skærmen. 2 Sæt ét enkelt hukommelseskort i det passende kortstik på printeren. Der vises et billede på LCD-skærmen. 2 Sæt hukommelseskortet helt ind i det relevante kortstik. Når du vil fjerne et hukommelseskort fra et kortstik, skal du tage fat i den del af kortet, der stikker ud af kortstikket, og trække det ud. Hvis skærmbilledet til bekræftelse af brug af DPOFfunktionen vises på LCDskærmen, skal du vælge [OK] eller [Annuller], og følge vejledningen nedenfor. [OK] : Trin 3 på (s. 29) [Annuller] : (s. 27) Der er en indgang, som kan tilpasses størrelsen af hukommelseskortet i stikket til SD/miniSD/MMC +. Sæt et lille hukommelseskort, som f.eks. minisd i det nederste stik, svarende til indgangen. Dette tegn angiver emner, der kan påvirke printerens funktion. Dette tegn angiver, at der er yderligere emner, som du kan læse som supplement til de grundlæggende funktioner. Nummeret henviser til det tilsvarende trin. Brug Easy Photo Pack, som er en kombineret blæk- og papirkassette beregnet til SELPHY ES-serien. I denne vejledning henvises der til denne som Easy Photo Pack eller kassette Denne printer kan bruges med forskellige medietyper, såsom SD *1 -hukommelseskort eller MultiMediaCards *2 (s. 25). I denne vejledning henvises der til disse medietyper som hukommelseskort. De generelle kamerabeskrivelser i denne vejledning henviser til digitalkameraer eller digitalvideokameraer, der er kompatible med SELPHY ES2/ES20. Forklaringerne i denne vejledning omhandler Canon digitalkameraer. Vejledningen anvender især illustrationer af modellen SELPHY ES2 og dens LCD-skærm. Med mindre andet angives, gælder instruktionerne også for SELPHY ES20. Skærmbillederne fra LCD-skærmen viser et P for den kombinerede blæk- og papirkassette i postkortstørrelse. Illustrationer og eksempler på skærmen i denne vejledning kan afvige en smule fra hvordan de ser ud på din printer *1 SD er et akronym for Secure Digital. *2 Reduced-Size MultiMediaCard i mindre størrelse vises som RS-MMC. 6

7 Sådan kommer du i igang Sådan kommer du i igang 7

8 Kontroller pakkens indhold Pakken indeholder følgende tilbehør. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget. Primær printerenhed 10 Prøvekassette (Postkortstørrelse) Renseenhed (Isat inden leveringen) Cd-rom en Compact Photo Printer Solution Disk Kompakt strømadapter (CA-ES100) Netledning SELPHY Begyndervejledning Hæftet European Warranty System (EWS) 8 Sådan kommer du i igang

9 Tilbehør (sælges særskilt) Kombineret blæk- og papirkassette. Valget af kassette afhænger af papirstørrelsen og blæktypen. Se oversigten over kassettetyper nedenfor. Kassette Du kan udskrive udendørs eller steder uden stikkontakter (s. 72) (kun SELPHY ES2). Batteripakke NB-ES1L Du kan udskrive trådløst fra en mobiltelefon med Bluetooth (s. 57). Bluetooth-enhed BU-20 Kassettetype Papirstørrelse Postkortstørrelse (100 x 148 mm) L-størrelse (89 x 119 mm) Kortstørrelse (54 x 86 mm) Blæktype Navn (Produktnr.) Antal ark Kassettefarve Easy Photo Pack E-P Farve Grøn Easy Photo Pack E-P50 50 Sort/Hvid Easy Photo Pack E-P25BW 25 Grå Farve Farve Easy Photo Pack E-L Easy Photo Pack E-L50 50 Easy Photo Pack E-C25 25 Easy Photo Pack E-C25L * 25 Blå Orange * Etiketark i kortstørrelse. Sådan kommer du i igang 9

10 Komponentguide Yderligere oplysninger finder du på den angivne side. Set forfra Udskriftsbakkens låg Åbnes automatisk, når udskrivningen begynder. 2 Udskriftsbakkeknap Tryk her for manuelt at åbne udskriftsbakkens låg. 3 Papiråbning Papiret kommer ud af denne åbning under udskrivning. 4 Indikator Blinker/lyser grønt når der læses eller skrives data til/fra et hukommelseskort. 5 Infrarød datamodtager Modtager infrarøde datasignaler fra en mobiltelefon (kun SELPHY ES2). 6 Kortstikdæksel Åbn kortstikdækslet for at isætte et hukommelseskort eller en kortadapter med et hukommelseskort i. 7 Udskriftsbakke (udskriftsmodtager) Her befinder papiret sig efter udskrivning. 8 Kassetterum Kassetten sættes i dette rum. 9 Dæksellås Skub låsen ned for at fjerne en kassette. 10 Kassettedæksel Åbn dækslet for at udskifte en kassette. 11 Kassettedæksellås Skub dækslet opad for at åbne kassettedækslet. 12 Kortstik I disse kan der isættes et hukommelseskort eller en kortadapter med et hukommelseskort i. (s. 25). 10 Sådan kommer du i igang

11 Komponentguide Set bagfra Bærehåndtag Bruges til at bære printeren (s. 83). 2 Batteridæksel (kun SELPHY ES2) 3 Batteridæksellås (kun SELPHY ES2) Fjern for at isætte en batteripakke. Skub opad for at fjerne batteridækslet. 4 DC IN-stik (strømstik) Til tilslutning af den kompakte strømadapter. 5 Lufthuller Leder varmen ud af printeren. 6 USB-stik til tilslutning af PC Til tilslutning af din PC ved hjælp af et almindeligt USB-kabel. 7 USB-stik til tilslutning af kameraer Tilslutter et kamera ved hjælp af interfacekabel eller Bluetooth-enhed (sælges særskilt). 8 Stikdæksel Åbn dækslet for at tilslutte et USB-kabel, en Bluetoothenhed eller et interfacekabel, som følger med et kamera. Sådan kommer du i igang 11

12 Komponentguide Betjeningsknapper SELPHY ES20 har ikke et Hurtigt rullehjul. 1 Knappen Forstør/ Formindsk Viser billedet forstørret eller formindsket (s. 13). 2 Knappen Viser det valgte billedes egenskaber (s. 14). 3 Knappen Bruges til at redigere billeder, f.eks. forstørre og udskrive en del af billedet (beskæring). 4 Strømindikator Viser printerens status. Lyser grønt: Tændt Blinker grønt: Udskriver eller kommunikerer Lyser orange: Oplader batteripakken (kun SELPHY ES2) Blinker orange: Batteripakken er opbrugt eller temperaturen er ikke inden for driftsområdet til opladning (s. 74) (kun SELPHY ES2) Lyser rødt: Fejl (s. 96) Blinker rødt: Fejl (s. 96) 5 Knappen Printeren tændes, når denne knap trykkes ned indtil strømindikatoren lyser grønt. 6 Knappen Viser menuen til kreativ udskrivning (s. 31). 7 Knappen Viser menuskærmbilledet. Udskriv alle fotos (s. 28) Kreativ udskrivning (s. 31) DPOF-udskrivning (s. 29) Auto visning (s. 30) Print indstillinger (s. 46) Printer setup (s. 78) 12 Sådan kommer du i igang

13 Komponentguide 8 LCD-skærm Viser billeder, indstillingsskærmbilleder og fejlmeddelelser. 9 Knappen Angiver antallet af udskrifter for det valgte billede. 10 Knappen,,, (Op, Ned, Højre, Venstre) Bruges til at vælge billeder og menupunkter, ændre indstillinger, bevæge beskæringsrammer osv. 11 Hurtigt rullehjul Bruges i stedet for,,, (pånær enkelte funktioner). (kun SELPHY ES2). 12 Knappen Starter udskrivning. 13 Knappen Bekræfter indstillinger 14 Knappen Annullerer en indstilling og vender tilbage til visning af det oprindelige skærmbillede for hvert enkelt indstillingsskærmbillede. Annullerer udskrivning. LCD-skærm Hovedskærm Hovedskærmen er den skærm, som viser billederne fra en hukommelseskort når printeren tændes. Du kan skifte mellem Multi-visning eller Enkeltvisning ved at trykke på eller på hovedskærmen. Hovedskærm Multi-visning Enkeltvisning Den indstilling, som blev brugt før printeren blev slukket (Multi-visning eller Enkeltvisning), bliver brugt, når printeren tændes igen. Standardindstillingen er Multi-visning. Eksempler på skærmbilleder i denne vejledning vises som Enkeltvisning. Forstørret visning Du kan forstørre et billede i Enkeltvisning ved at trykke på. Tryk på for at vende tilbage til Enkeltvisning. Ændring af visning til 9 billeder på samme tid. Du kan vise de 9 forudgående eller næste billeder ved at trykke på eller efter at have tryket på i Multi-visning. Tryk på for at vende tilbage til Enkeltvisning. Sådan kommer du i igang 13

14 Komponentguide Visning af oplysninger Du kan ændre visningen af billedoplysninger ved at trykke på. Betjeningskommandoer (standardindstilling) Billedoplysninger Print indstillinger Ingen oplysninger Ingen oplysninger vises kun i Enkeltvisning eller Forstørret visning. Eksempel på visning på LCD-skærmen Billedoplysninger 1 Antal udskrifter af det valgte billede Viser antallet af udskrifter for det valgte billede. 2 Samlet antal udskrifter Viser det samlede antal udskrifter, som udskrives. 3 Dato og klokkeslæt Viser den dato og det klokkeslæt billedet blev taget. 4 Filnummer Viser billedets nummer. 5 Hukommelseskort Viser hvilket kortstik, der er isat et hukommelseskort. : CF- eller microdrive-stik : SD-, minisd- eller MMC + -stik : MS- eller MS Duo-stik 6 Det viste billedes nummer / Samlet antal billeder 7 Batteristatus (kun SELPHY ES2) Viser det viste billedes nummer og det samlede antal billeder på et hukommelseskort. Viser batteristatus (s. 75). 8 Optagelsespixel Viser optagelsespixel (ellers filmtæller). 14 Sådan kommer du i igang

15 Komponentguide 9 Papirstørrelse Viser papirstørrelsen. P : Postkortstørrelse L : L-størrelse C : Kortstørrelse C-etiket: Kortstørrelse (etiketark i fuld størrelse) BW : Postkortstørrelse (sort/hvid) 10 Papirstatus Viser hvor meget papir, der er tilbage i kassetten. : 1/2 fyldt eller mere (prøvekassetten er anderledes end den almindelige kassette og vises ikke ). : Kvart fyldt eller mere. : 1/8 fyldt eller mere. : Kassetten er tom. Ingen visning: Status er ukendt. 11 Betjeningsvejledninger Viser betjeningsvejledninger. Følg vejledningen for at bruge printeren. Funktionen til billedspring Skærmbilledet til billedspring vises ved at trykke på i Enkeltvisning på hovedskærmen eller på skærmbilledet til valg af billeder under indstillingen Kreativ udskrivning. Tryk på eller for at vælge en søgeknap, og tryk derefter på eller for at springe til et billede, som passer til søgeknappen. Jump 10 bil. Jump 50 bil. Jump 100 bil. Spring til valgte billeder Springer 10 billeder frem. Springer 50 billeder frem. Springer 100 billeder frem. Springer til valgte billeder, som du ønsker at udskrive. Sådan kommer du i igang 15

16 Komponentguide Hurtigt rullehjul (kun SELPHY ES2) Med SELPHY ES2 kan du vælge billeder eller menupunkter, forøge eller formindske antallet af udskrifter og forstørre eller formindske beskæringsrammen bare ved at dreje på Hurtigt rullehjul, i stedet for at trykke på,, eller. Funktionen Image Scroll Ved at give Hurtigt rullehjul et hurtigt drej i Enkeltvisning på hovedskærmen, eller på skærmbilledet til valg af billeder under indstillingen Kreativ udskrivning vises 5 billeder med en forstørret miniatureudgave af det midterste billede. Du kan rulle gennem billederne ét ad gangen ved at dreje hjulet, og vælge det midterste billede ved at trykke på. Image Scroll-skærmbilledet vises ikke, hvis der er færre end 5 billeder på et hukommelseskort. 16 Sådan kommer du i igang

17 Klargøring/udskiftning af kassetten Udskift kassetten med den størrelse papir, du vil udskrive på. Klargøring af kassetten I denne printer anvendes en kombineret blæk- og papirkassette (s. 9). Klargør en kassette med den størrelse papir, du vil udskrive på. Kontroller indholdet, når kassetten åbnes. Kontakt forhandleren for at få assistance, hvis noget ikke er, som det skal være. Isætning af kassetten Rør ikke ved kassettens farveark, og træk ikke farvearket eller papir ud. Der er evt. ikke nok blæk tilbage til de tildelte ark, eller handlingen kan resultere i papirstop eller dårlige udskrifter. Undgå at håndtere kassetten med våde eller svedige hænder. Brug kun kassetter som er specificeret til brug med SELPHY ES-serien. (Kassetter til CP-serien kan ikke bruges.) Brug ikke unødige kræfter, når du håndterer kassetten. Du kan risikere at papiret kommer ud under klemmerne. Tryk i så fald papiret ned med fingrene, så det befinder sig inden for klemmerne. Farveark Klemme 1 Kontroller, at farvearket sidder stramt, og at papiret ligger rigtigt i kassetten. 2 Skub dæksellåsen opad for at åbne kassettedækslet. Sådan kommer du i igang 17

18 Klargøring/udskiftning af kassetten 3 Tag fat i renseenheden indenfor, og tag den ud. 4 Sørg for at kassetten vender som vist på retningsviseren på indersiden af printeren, og skub kassetten indad, indtil den klikker på plads. Retningsvi ser Beskyttelsespapir 5 Tryk på stedet, hvor der står PUSH, for at lukke dækslet. 18 Sådan kommer du i igang

19 Klargøring/udskiftning af kassetten 1 Hvis farvearket er slapt, når kassetten sættes i printeren, skal renseenheden sættes i og drejes langsomt for at stramme arket. Det er ikke muligt at udskrive på hele papiret, hvis farvearket overspændes. 4 Beskyttelsespapiret er det farvede papir på kassettens overside. Papiret skal være på, når kassetten sættes i. Ved isættelse af E-P50, E-P100, E-L50 eller E-L100 skal den orange stopper på kassettens bagside fjernes, inden den sættes i printeren. Sådan kommer du i igang 19

20 Klargøring/udskiftning af kassetten Udskiftning af kassetten Udskift kassetten, når den er løbet tør for papir eller der kræves en anden størrelse papir. Fjern ikke kassetten mens der ind- eller udføres papir eller under udskrivning. Fjern alt papir fra udskriftsbakken, når kassetten skal udskiftes. Genbrug ikke tomme kassetter. Forsøg på at genbruge en tom kassette kan resultere i funktionsfejl eller beskadige printeren. 1 Skub dæksellåsen opad for at åbne kassettedækslet ( ), og skub så dæksellåsen ned ( ). Tag kassetten ud. 2 Benyt fremgangsmåden beskrevet i Klargøring/udskiftning af kassetten (s. 17) til at udskifte kassetten. 2 Du kan kontrollere kassettetypen og det resterende papir (blæk) i printeren, vha. ikonerne på udskrivningsbekræftelses-, udskrivnings- eller standbyskærmbilledet (s. 14). Statusikonet vises ikke, når der tændes for strømmen eller umiddelbart efter at kassettedækslet åbnes eller lukkes. Dette ikon vises, når der er udskrevet ét ark. 20 Sådan kommer du i igang

21 Klargøring/udskiftning af kassetten Opbevaring af kassetter Anbring kassetten i dens oprindelige emballage, når den opbevares. Sådan kommer du i igang 21

22 Anbringelse/tilslutning af printeren Opstil og tilslut SELPHY-printeren på følgende måde, så den er sikker at bruge. Anbring ikke udstyret på en ustabil eller skrå flade. Udstyret kan falde ned og anrette personskade. Bloker ikke ventilationshullerne på bagsiden af printeren. Sørg for, at der er ca. 15 cm plads foran og bagved udstyret og 10 cm på begge sider. 15 cm Til stikkontakt 15 cm 10 cm 1 Anbring printeren på et plant underlag. 2 Sæt den medfølgende netledning i den medfølgende kompakte strømadapter. 3 Sæt stikket i en stikkontakt. 4 Tilslut den kompakte strømadapter til printeren. SELPHY ES2 kan også bruges med batteripakken NB-ES1L, som sælges særskilt (s. 73). 22 Sådan kommer du i igang

23 Sikkerhedsforanstaltninger ved udskrivning Disse sikkerhedsforanstaltninger gælder både for udskrivning af billeder fra hukommelseskort, kameraer og computere og for trådløs udskrivning. Tag ikke kassetten ud, og lad være med at åbne kassettedækslet under udskrivning eller umiddelbart efter at have tændt for strømmen. Dette kan beskadige udstyret. Papiret kommer kortvarigt ud af printeren under udskrivningen. Rør ikke ved papiret, før udskrivningen er færdig. Det kan forhindre udskrivningen eller beskadige udstyret. Der må højst være 50 ark i udskriftsbakken (udskriftsmodtageren) under udskrivning. Løft ikke bærehåndtaget under udskrivning. Hvis udskriften rører bærehåndtaget, bliver den evt. ikke udført korrekt. Luk ikke udskriftsbakkens låg under udskrivningen. Tryk på udskriftsbakkeknappen for at åbne udskriftsbakkens låg, hvis det lukkes ved en fejltagelse. Hvis printeren bliver overophedet, ophører den midlertidigt med at fungere. Printeren fortsætter med normal udskrivning så snart den er kølet af (dette kan forekomme, hvis lokalet er specielt varmt eller printeren har udskrevet konstant i en længere periode. Udskriv ikke på trykt papir. Sådan kommer du i igang 23

24 Udskrivning fra hukommelseskort Udskriv billeder fra et hukommelseskort, som er sat i printeren. Kontroller, at der ikke er tilsluttet et kamera eller en computer til printeren. Denne SELPHY-printer understøtter billeddata, der overholder systemet Design rule for Camera File (Exif-kompatibelt) og standarden DPOF (Ver. 1.00). Brug et hukommelseskort, der er formateret i kameraet. Et hummelseskort, som er formateret på computeren, bliver evt. ikke genkendt. Billeder, der er redigeret på en computer, vises eller udskrives muligvis ikke korrekt. Et billede, som er taget med en mobiltelefon, vises eller udskrives muligvis ikke korrekt, afhængigt af billedets størrelse da det blev taget. Denne printer kan ikke afspille film. 24 Udskrivning fra hukommelseskort

25 Kompatible hukommelseskort Kortstik Hukommelseskort CompactFlash-kort Microdrive xd-picture-card * SD-hukommelseskort minisd-kort SDHC-hukommelseskort minisdhc-kort MultiMediaCard MMCplus-kort HC MMCplus microsd-kort microsdhc-kort MMCmobile-kort MMCmicro-kort RS-MMC-kort Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick micro : Her skal du bruge specialadapteren til kortet. * Køb CompactFlash-kortadapteren til xd-picture-card. Hukommelseskort, som kræver brug af en adapter, skal først sættes ind i adapteren, som dernæst sættes ind i det passende kortstik. Hvis du indsætter hukommelseskortet i et kortstik uden først at indsætte det i en adapter, kan hukommelseskortet evt. ikke fjernes fra printeren igen. Udskrivning fra hukommelseskort 25

26 Isætning af et hukommelseskort Sæt ét enkelt hukommelseskort i printeren. Se i brugervejledningen, der fulgte med dit hukommelseskort for vejledning. 1 Tryk på indtil strømindikatoren lyser grønt, for at tænde for strømmen. Startskærmbilledet vises på LCD-skærmen. 2 Sæt ét enkelt hukommelseskort i det passende kortstik på printeren. Der vises et billede på LCD-skærmen. 2 Sæt hukommelseskortet helt ind i det relevante kortstik. Når du vil fjerne et hukommelseskort fra et kortstik, skal du tage fat i den del af kortet, der stikker ud af kortstikket, og trække det ud. Hvis skærmbilledet til bekræftelse af brug af DPOFfunktionen vises på LCDskærmen, skal du vælge [OK] eller [Annuller], og følge vejledningen nedenfor. [OK] : Trin 3 på (s. 29) [Annuller] : (s. 27) Der er en indgang, som kan tilpasses størrelsen af hukommelseskortet i stikket til SD/miniSD/MMC +. Sæt et lille hukommelseskort, som f.eks. minisd i det nederste stik, svarende til indgangen. Siden med etiket 26 Udskrivning fra hukommelseskort

27 Udskriv valgte billeder (Grundlæggende udskrivning) Du kan vælge billeder, angive antallet af udskrifter for hvert enkelt billede og så udskrive alle billederne. 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 2 Tryk på eller for at vælge billeder. 3 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. Samlet antal udskrifter Antal udskrifter af det aktuelt viste billede 2 Tryk på for at ændre visningen af billedoplysninger (s. 14). Tryk på for at forstørre og udskrive en del af et billede (beskæring) (s. 44). 3 Der kan angives op til 99 udskrifter per billeder. Hvis du ændrer indstillinger med eller efter at have angivet antallet af udskrifter, annulleres indstillingen for billednummer eventuelt. Angiv først kanter, datoer og andre indstillinger i [Print indstillinger] (s. 46). Hvis du gentager trin 2 og 3, kan du angive antallet af udskrifter for flere billeder, og så udskrive alle billederne samlet. 4 Du kan vælge kun at udskrive ét eksemplar af det aktuelt valgte billede, ved at trykke på når antallet af udskrifter for alle billeder er indstillet til 0 eksemplarer. 4 Tryk på. Udskrivningen starter. Udskrivning fra hukommelseskort 27

28 Udskriv alle fotos Udskriver alle billeder, der er på hukommelseskortet. 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 3 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. 2 Tryk på og vælg [Udskriv alle fotos] med eller. 3 Tryk på og kontroller indstillingerne. Billede til udskrivning Antal billeder på hukommelseskortet Antal eksemplarer Antal ark, der skal bruges til udskrivningen 4 Tryk på. Udskrivningen starter. 28 Udskrivning fra hukommelseskort

29 Udskrivning af et billede vha. indstillinger fra kameraet (DPOF-udskrivning) Du kan udskrive i overensstemmelse med den DPOF-indstilling (Digital Print Order Format), der er angivet på kameraet. Der er oplysninger om DPOF-indstillingerne i den brugervejledning, der fulgte med kameraet. 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 2 Tryk på og vælg [DPOFudskrivning] med eller. 3 Tryk på og kontroller indstillingerne. Dato og billede nr. indstillet med kameraet 2 Indsæt et hukommelseskort, hvis DPOF-indstillinger er blevet angivet med kameraet, ellers viser printeren ikke [DPOF-udskrivning] på menuskærmbilledet. 3 Dato og filnummer afspejler DPOF-indstillingerne. Disse indstillinger kan ikke ændres med printeren. Ved udskrivning med et Canon kamera, vises printerens indstillinger såsom [Kanter] *, [Sidelayout] *, [Korr. røde øjne] *, [Auto-optimer] *, [Tilpas billede], og [My Colors]. Angiv først [Print indstillinger] (s. 46). * Med [Udskriftstype] indstillet til [Normal] i [Print indstillinger] (ved brug af et Canon digitalkamera) Udskriftstypen indstillet med kameraet. :Antal standardudskrifter :Antal indeksudskrifter Antal ark, der skal bruges til udskrivningen 4 Tryk på. Udskrivningen starter. Udskrivning fra hukommelseskort 29

30 Udvælgelse af et billede under Auto visning for udskrivning (Auto visning) Alle billeder på hukommelseskortet vises automatisk og et billede kan udskrives ved at holde pause i den automatiske visning, mens billedet billedet vises. Hvert billede vises i 3 sekunder. 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 2 Tryk på og vælg [Auto visning] med eller. 3 Tryk på under auto visning for at holde pause eller genoptage visningen. Tryk på eller mens der holdes pause i den automatiske visning, for at vende tilbage til det forrige billede eller gå videre til det næste billede. Tryk på eller med der holdes pause i den automatiske visning, for at vende tilbage til menuskærmbilledet. 4 Angiv først kanter, datoer og andre indstillinger i [Print indstillinger] (s. 46). 3 Tryk på. Billederne vises automatisk, når de er indlæst. 4 Tryk på efter visningen af det billede, som du vil udskrive. Udskrivningen starter. 30 Udskrivning fra hukommelseskort

31 Kreativ udskrivning Kreativ udskrivning gør det nemt at udskrive billeder, ved bare at følge vejledningen på skærmen. Med denne funktion er følgende indstillinger tilgængelige: Rammer, Clip Art, Kalender, Multilayout, Taleboble, ID Foto, Movieprint og Billede effekter (kun SELPHY ES2). Rammer Der udskrives billeder med rammer. Clip Art Der udskrives billeder med clip art-objekter. Kalender Der udskrives en månedskalender efter udvalg af et af de tilgængelige layouts. Multilayout Billeder udskrives som en billeddagbog Du kan skrive på billedet med en markeringspen. Taleboble Billeder udskrives med den ønskede taleboble. Du kan skrive dine beskeder i taleboblen med en markeringspen. ID Foto Den ønskede størrelse af det færdige billede indstilles og en del af billedet udskrives som ID Fotos. Movieprint Filmbilleder udskrives med jævne mellemrum på et enkelt ark papir. Billede effekter (kun SELPHY ES2) Der udskrives billeder med udskriftseffekter. Udskrivning fra hukommelseskort 31

32 Kreativ udskrivning Sådan bruges menuen 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 2 Tryk på. Menuen Kreativ udskrivning vises. 2 Tryk på eller under [Kreativ udskrivning] efter at have trykket på, for at vise menuen Kreativ udskrivning. [Movieprint] vises ikke, hvis der ikke er filmfiler på hukommelseskortet. Billede effekter vises kun på SELPHY ES2. 3 Indstillinger såsom sidelayout og talebobler beholdes, selvom der slukkes for strømmen. 3 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. 4 Funktionsindstillingerne på printeren beholdes, selvom der slukkes for strømmen. Der kan ikke anvendes flere funktioner på ét billede samtidig. 4 Angiv indstillingerne og udskriv. For yderligere oplysninger om indstillinger for hvert menupunt, jævnfør s Udskrivning fra hukommelseskort

33 Kreativ udskrivning Sådan indstilles menupunkter Rammer 1 Vælg [Rammer] i [Kreativ udskrivning]. Se Sådan bruges menuen (s. 32), for oplysninger om valg af [Rammer]. 2 Tryk på eller for at vælge et billede, og tryk på. 1 [Rammer] er kun tilgængelige i postkortstørrelse. Ved brug af L-størrelse eller kortstørrelse, vises [Rammer] ikke i menuen Kreativ udskrivning. 3 Afhængigt af rammen, vises muligvis. Ved at trykke på, kan du dreje rammen 180 grader og tilpasse den til billedets placering. 4 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. 3 Tryk på eller for at vælge den ønskede ramme, og tryk på. Skærmbilledet til bekræftelse af udskrivningen vises. 4 Kontroller indstillingerne på skærmen. 5 Tryk på. Udskrivningen starter. Udskrivning fra hukommelseskort 33

34 Kreativ udskrivning Clip Art 1 Vælg [Clip Art] i [Kreativ udskrivning]. Se Sådan bruges menuen (s. 32), for oplysninger om valg af [Clip Art]. 2 Tryk på eller for at vælge et billede, og tryk på. 3 Tryk på,, eller for at vælge det ønskede clip art-objekt og tryk på. 4 Tryk på for at tilføje et clip art-objekt, og placer det. Et enkelt billede kan indeholde op til 10 clip art-objekter. Tryk på knappen / for at dreje clip art-objekter. Hvis du trykker på, og vælger et eller flere clip artobjekter, vises skærmbilledet til bekræftelse af fjernelse af clip art-objekter. Hvis du vælger [OK], fjernes alle clip artobjekter, og skærmbilledet til udvælgelse af clip art-objekter vises igen. Du kan ikke forstørre eller formindske clip art-objekter. Alle indstillinger for clip artobjekter fjernes, ved at trykke på eller. 4 Tryk på,, eller for at placere clip art-objekter i den ønskede position og tryk på. Skærmbilledet til bekræftelse af udskrivningen vises. 34 Udskrivning fra hukommelseskort

35 Kreativ udskrivning 5 Kontroller indstillingerne på skærmen. 6 Tryk på. Udskrivningen starter. 5 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. Kalender 1 Vælg [Kalender] i [Kreativ udskrivning]. Se Sådan bruges menuen (s. 32), for oplysninger om valg af [Kalender]. 2 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. 3 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. Udskrivning fra hukommelseskort 35

36 Kreativ udskrivning 4 Tryk på eller og eller for at angive kalenderindstillinger, og tryk på. 5 Tryk på eller for at vælge et billede, og tryk på. Skærmbilledet til bekræftelse af udskrivningen vises. 4 Du kan angive [År], [Måned], [Ugens startdag] og [Fremhæv] på skærmbilledet for kalenderindstillinger. Den dag, som angives i [Fremhæv], udskrives i en anden farve end ugens andre dage. Helligdage kan ikke indstilles. Ugedagene udskrives på det sprog, som er indstillet under [Sprog] i [Printer Setup]. 5 Tryk på for at forstørre og udskrive en del af et billede (beskæring) (s. 44). Hvis du ændrer layout for et billede eller ( ) beskærer det, vises beskæringsrammen med et pile-ikon, som bruges til at finde frem til billedets korrekte placering, efter beskæringen. 6 Kontroller indstillingerne på skærmen. 7 Tryk på. Udskrivningen starter. Viser hvilken retning, som bliver opad. 6 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. 36 Udskrivning fra hukommelseskort

37 Kreativ udskrivning Multilayout 1 Vlg [Multilayout] i [Kreativ udskrivning]. Se Sådan bruges menuen (s. 32), for oplysninger om valg af [Multilayout]. 2 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. 3 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. 4 Det valgte layout vises på højre side af skærmen. Når der vælges et billede og trykkes på, tilføjes der et billednummer og til billedet. Du kan tildele det samme billede til flere rammer. Du kan ikke lade en ramme være tom. Tryk på for at forstørre og udskrive en del af et billede (beskæring) (s. 44). Alle tildelte billeder annulleres, når der trykkes på eller efter at have tildelt billeder til rammer. Hvis du ændrer layout for et billede eller beskærer det, vises beskæringsrammen med et pile-ikon ( ), som bruges til at finde frem til billedets korrekte placering, efter beskæringen. Viser hvilken retning, som bliver opad 4 Tryk på eller for at vælge et billede, og tryk på. Skærmbilledet til bekræftelse af udskrivningen vises, når der trykkes på efter at have tildelt et billede til alle rammer. Udskrivning fra hukommelseskort 37

Brugervejledning til printeren

Brugervejledning til printeren Brugervejledning til printeren DANSK CEL-SJ4DA240 CANON INC. 2008 Det kan du bruge din SELPHY-printer til Nyd udskrivning af billeder med din SELPHY-printer. Kreativ udskrivning (s. 39) Fuldfør dine favoritbilleder

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Wildgame ST042 MMS opsætning.

Wildgame ST042 MMS opsætning. Wildgame ST042 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual DANSK Map Utility Ver..4 Instruktionsmanual Indhold i denne instruktionsmanual I denne manual er de vinduer, der anvendes i eksemplerne, fra Windows 7. GPS-modtager eller kamera vises som et ikon. Eksempel:GPS-modtager

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Instruktionsmanual til EOS Utility

Instruktionsmanual til EOS Utility Canon-programmer EOS Utility.0 Kompatible modeller EOS-D Mark II N EOS-Ds Mark II EOS-D Mark II EOS-Ds EOS-D Instruktionsmanual til EOS Utility EOS 5D EOS 0D EOS 0D EOS 0D EOS 50D DIGITAL EOS 00D DIGITAL

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera DANSK Brugervejledning til kamera Startvejledning s. 7 Husk at læse Sikkerhedsregler (s. 194 201). Pakkens indhold Pakken indeholder følgende dele. Kontakt den detailbutik, hvor du har købt produktet,

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK Brugervejledning til kamera DANSK Kontrol af pakkens indhold Kontroller, om kamerakassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte produktet. Kamera

Læs mere