Brugervejledning til printeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til printeren"

Transkript

1 Brugervejledning til printeren DANSK CEL-SH1HA CANON INC.

2 Det kan du bruge din SELPHY-printer til Udskriv billeder med din SELPHY-printer. Kreativ udskrivning Tilføj rammer... s. 33 Tilføj clip art-objekter... s. 34 Opret en kalender... s. 35 Udskriv en billeddagbog... s. 37 Tilføj en taleboble... s. 38 Opret ID Fotos... s. 39 Udskriv en film... s. 41 Udskriv med effekter (kun SELPHY ES2)... s. 42 2

3 Print indstillinger Udskriv dato... s. 47 Udskriv billednummer... s. 47 Tilføj kanter til et billede... s. 47 Udskriv efter valg af sidelayout... s. 47 Udskriv efter anvendelse af funktionen Korr. røde øjne... s. 47 Udskriv efter justering af lysere... s. 47 Udskriv med sepia effekt eller i sort/hvid... s. 47 Du kan forstørre og udskrive en del af et billede...s. 44 3

4 EZ Navigator Vælg hvordan du ønsker at bruge din SELPHY-printer. Billeder taget med et digitalkamera USB-kabel Hukommelseskort Billeder taget med en mobiltelefon udstyret med kamera. Infrarød (kun SELPHY ES2)/ Bluetooth Billeder på din PC USB-kabel Udskrivning hvorsomhelst Batteri

5 Indhold Det kan du bruge din SELPHY-printer til...2 Om denne vejledning...6 Sådan kommer du i igang...7 Udskrivning fra hukommelseskort...24 Udskrivning fra kamera...52 Udskrivning fra en mobiltelefon (trådløs udskrivning)...55 Udskrivning fra en PC...59 Brug af batteripakken (kun SELPHY ES2)...72 Appendiks...77 Fejlfinding...92 Indeks

6 Om denne vejledning Inden du tager printeren i brug, bør du læse Sikkerhedsforanstaltninger (s. 84) og Anvisninger for håndtering (s. 87). Skrivekonventioner i denne vejledning Isætning af et hukommelseskort Sæt ét enkelt hukommelseskort i printeren. Se i brugervejledningen, der fulgte med dit hukommelseskort for vejledning. 1 Tryk på indtil strømindikatoren lyser grønt, for at tænde for strømmen. Startskærmbilledet vises på LCD-skærmen. 2 Sæt ét enkelt hukommelseskort i det passende kortstik på printeren. Der vises et billede på LCD-skærmen. 2 Sæt hukommelseskortet helt ind i det relevante kortstik. Når du vil fjerne et hukommelseskort fra et kortstik, skal du tage fat i den del af kortet, der stikker ud af kortstikket, og trække det ud. Hvis skærmbilledet til bekræftelse af brug af DPOFfunktionen vises på LCDskærmen, skal du vælge [OK] eller [Annuller], og følge vejledningen nedenfor. [OK] : Trin 3 på (s. 29) [Annuller] : (s. 27) Der er en indgang, som kan tilpasses størrelsen af hukommelseskortet i stikket til SD/miniSD/MMC +. Sæt et lille hukommelseskort, som f.eks. minisd i det nederste stik, svarende til indgangen. Dette tegn angiver emner, der kan påvirke printerens funktion. Dette tegn angiver, at der er yderligere emner, som du kan læse som supplement til de grundlæggende funktioner. Nummeret henviser til det tilsvarende trin. Brug Easy Photo Pack, som er en kombineret blæk- og papirkassette beregnet til SELPHY ES-serien. I denne vejledning henvises der til denne som Easy Photo Pack eller kassette Denne printer kan bruges med forskellige medietyper, såsom SD *1 -hukommelseskort eller MultiMediaCards *2 (s. 25). I denne vejledning henvises der til disse medietyper som hukommelseskort. De generelle kamerabeskrivelser i denne vejledning henviser til digitalkameraer eller digitalvideokameraer, der er kompatible med SELPHY ES2/ES20. Forklaringerne i denne vejledning omhandler Canon digitalkameraer. Vejledningen anvender især illustrationer af modellen SELPHY ES2 og dens LCD-skærm. Med mindre andet angives, gælder instruktionerne også for SELPHY ES20. Skærmbillederne fra LCD-skærmen viser et P for den kombinerede blæk- og papirkassette i postkortstørrelse. Illustrationer og eksempler på skærmen i denne vejledning kan afvige en smule fra hvordan de ser ud på din printer *1 SD er et akronym for Secure Digital. *2 Reduced-Size MultiMediaCard i mindre størrelse vises som RS-MMC. 6

7 Sådan kommer du i igang Sådan kommer du i igang 7

8 Kontroller pakkens indhold Pakken indeholder følgende tilbehør. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget. Primær printerenhed 10 Prøvekassette (Postkortstørrelse) Renseenhed (Isat inden leveringen) Cd-rom en Compact Photo Printer Solution Disk Kompakt strømadapter (CA-ES100) Netledning SELPHY Begyndervejledning Hæftet European Warranty System (EWS) 8 Sådan kommer du i igang

9 Tilbehør (sælges særskilt) Kombineret blæk- og papirkassette. Valget af kassette afhænger af papirstørrelsen og blæktypen. Se oversigten over kassettetyper nedenfor. Kassette Du kan udskrive udendørs eller steder uden stikkontakter (s. 72) (kun SELPHY ES2). Batteripakke NB-ES1L Du kan udskrive trådløst fra en mobiltelefon med Bluetooth (s. 57). Bluetooth-enhed BU-20 Kassettetype Papirstørrelse Postkortstørrelse (100 x 148 mm) L-størrelse (89 x 119 mm) Kortstørrelse (54 x 86 mm) Blæktype Navn (Produktnr.) Antal ark Kassettefarve Easy Photo Pack E-P Farve Grøn Easy Photo Pack E-P50 50 Sort/Hvid Easy Photo Pack E-P25BW 25 Grå Farve Farve Easy Photo Pack E-L Easy Photo Pack E-L50 50 Easy Photo Pack E-C25 25 Easy Photo Pack E-C25L * 25 Blå Orange * Etiketark i kortstørrelse. Sådan kommer du i igang 9

10 Komponentguide Yderligere oplysninger finder du på den angivne side. Set forfra Udskriftsbakkens låg Åbnes automatisk, når udskrivningen begynder. 2 Udskriftsbakkeknap Tryk her for manuelt at åbne udskriftsbakkens låg. 3 Papiråbning Papiret kommer ud af denne åbning under udskrivning. 4 Indikator Blinker/lyser grønt når der læses eller skrives data til/fra et hukommelseskort. 5 Infrarød datamodtager Modtager infrarøde datasignaler fra en mobiltelefon (kun SELPHY ES2). 6 Kortstikdæksel Åbn kortstikdækslet for at isætte et hukommelseskort eller en kortadapter med et hukommelseskort i. 7 Udskriftsbakke (udskriftsmodtager) Her befinder papiret sig efter udskrivning. 8 Kassetterum Kassetten sættes i dette rum. 9 Dæksellås Skub låsen ned for at fjerne en kassette. 10 Kassettedæksel Åbn dækslet for at udskifte en kassette. 11 Kassettedæksellås Skub dækslet opad for at åbne kassettedækslet. 12 Kortstik I disse kan der isættes et hukommelseskort eller en kortadapter med et hukommelseskort i. (s. 25). 10 Sådan kommer du i igang

11 Komponentguide Set bagfra Bærehåndtag Bruges til at bære printeren (s. 83). 2 Batteridæksel (kun SELPHY ES2) 3 Batteridæksellås (kun SELPHY ES2) Fjern for at isætte en batteripakke. Skub opad for at fjerne batteridækslet. 4 DC IN-stik (strømstik) Til tilslutning af den kompakte strømadapter. 5 Lufthuller Leder varmen ud af printeren. 6 USB-stik til tilslutning af PC Til tilslutning af din PC ved hjælp af et almindeligt USB-kabel. 7 USB-stik til tilslutning af kameraer Tilslutter et kamera ved hjælp af interfacekabel eller Bluetooth-enhed (sælges særskilt). 8 Stikdæksel Åbn dækslet for at tilslutte et USB-kabel, en Bluetoothenhed eller et interfacekabel, som følger med et kamera. Sådan kommer du i igang 11

12 Komponentguide Betjeningsknapper SELPHY ES20 har ikke et Hurtigt rullehjul. 1 Knappen Forstør/ Formindsk Viser billedet forstørret eller formindsket (s. 13). 2 Knappen Viser det valgte billedes egenskaber (s. 14). 3 Knappen Bruges til at redigere billeder, f.eks. forstørre og udskrive en del af billedet (beskæring). 4 Strømindikator Viser printerens status. Lyser grønt: Tændt Blinker grønt: Udskriver eller kommunikerer Lyser orange: Oplader batteripakken (kun SELPHY ES2) Blinker orange: Batteripakken er opbrugt eller temperaturen er ikke inden for driftsområdet til opladning (s. 74) (kun SELPHY ES2) Lyser rødt: Fejl (s. 96) Blinker rødt: Fejl (s. 96) 5 Knappen Printeren tændes, når denne knap trykkes ned indtil strømindikatoren lyser grønt. 6 Knappen Viser menuen til kreativ udskrivning (s. 31). 7 Knappen Viser menuskærmbilledet. Udskriv alle fotos (s. 28) Kreativ udskrivning (s. 31) DPOF-udskrivning (s. 29) Auto visning (s. 30) Print indstillinger (s. 46) Printer setup (s. 78) 12 Sådan kommer du i igang

13 Komponentguide 8 LCD-skærm Viser billeder, indstillingsskærmbilleder og fejlmeddelelser. 9 Knappen Angiver antallet af udskrifter for det valgte billede. 10 Knappen,,, (Op, Ned, Højre, Venstre) Bruges til at vælge billeder og menupunkter, ændre indstillinger, bevæge beskæringsrammer osv. 11 Hurtigt rullehjul Bruges i stedet for,,, (pånær enkelte funktioner). (kun SELPHY ES2). 12 Knappen Starter udskrivning. 13 Knappen Bekræfter indstillinger 14 Knappen Annullerer en indstilling og vender tilbage til visning af det oprindelige skærmbillede for hvert enkelt indstillingsskærmbillede. Annullerer udskrivning. LCD-skærm Hovedskærm Hovedskærmen er den skærm, som viser billederne fra en hukommelseskort når printeren tændes. Du kan skifte mellem Multi-visning eller Enkeltvisning ved at trykke på eller på hovedskærmen. Hovedskærm Multi-visning Enkeltvisning Den indstilling, som blev brugt før printeren blev slukket (Multi-visning eller Enkeltvisning), bliver brugt, når printeren tændes igen. Standardindstillingen er Multi-visning. Eksempler på skærmbilleder i denne vejledning vises som Enkeltvisning. Forstørret visning Du kan forstørre et billede i Enkeltvisning ved at trykke på. Tryk på for at vende tilbage til Enkeltvisning. Ændring af visning til 9 billeder på samme tid. Du kan vise de 9 forudgående eller næste billeder ved at trykke på eller efter at have tryket på i Multi-visning. Tryk på for at vende tilbage til Enkeltvisning. Sådan kommer du i igang 13

14 Komponentguide Visning af oplysninger Du kan ændre visningen af billedoplysninger ved at trykke på. Betjeningskommandoer (standardindstilling) Billedoplysninger Print indstillinger Ingen oplysninger Ingen oplysninger vises kun i Enkeltvisning eller Forstørret visning. Eksempel på visning på LCD-skærmen Billedoplysninger 1 Antal udskrifter af det valgte billede Viser antallet af udskrifter for det valgte billede. 2 Samlet antal udskrifter Viser det samlede antal udskrifter, som udskrives. 3 Dato og klokkeslæt Viser den dato og det klokkeslæt billedet blev taget. 4 Filnummer Viser billedets nummer. 5 Hukommelseskort Viser hvilket kortstik, der er isat et hukommelseskort. : CF- eller microdrive-stik : SD-, minisd- eller MMC + -stik : MS- eller MS Duo-stik 6 Det viste billedes nummer / Samlet antal billeder 7 Batteristatus (kun SELPHY ES2) Viser det viste billedes nummer og det samlede antal billeder på et hukommelseskort. Viser batteristatus (s. 75). 8 Optagelsespixel Viser optagelsespixel (ellers filmtæller). 14 Sådan kommer du i igang

15 Komponentguide 9 Papirstørrelse Viser papirstørrelsen. P : Postkortstørrelse L : L-størrelse C : Kortstørrelse C-etiket: Kortstørrelse (etiketark i fuld størrelse) BW : Postkortstørrelse (sort/hvid) 10 Papirstatus Viser hvor meget papir, der er tilbage i kassetten. : 1/2 fyldt eller mere (prøvekassetten er anderledes end den almindelige kassette og vises ikke ). : Kvart fyldt eller mere. : 1/8 fyldt eller mere. : Kassetten er tom. Ingen visning: Status er ukendt. 11 Betjeningsvejledninger Viser betjeningsvejledninger. Følg vejledningen for at bruge printeren. Funktionen til billedspring Skærmbilledet til billedspring vises ved at trykke på i Enkeltvisning på hovedskærmen eller på skærmbilledet til valg af billeder under indstillingen Kreativ udskrivning. Tryk på eller for at vælge en søgeknap, og tryk derefter på eller for at springe til et billede, som passer til søgeknappen. Jump 10 bil. Jump 50 bil. Jump 100 bil. Spring til valgte billeder Springer 10 billeder frem. Springer 50 billeder frem. Springer 100 billeder frem. Springer til valgte billeder, som du ønsker at udskrive. Sådan kommer du i igang 15

16 Komponentguide Hurtigt rullehjul (kun SELPHY ES2) Med SELPHY ES2 kan du vælge billeder eller menupunkter, forøge eller formindske antallet af udskrifter og forstørre eller formindske beskæringsrammen bare ved at dreje på Hurtigt rullehjul, i stedet for at trykke på,, eller. Funktionen Image Scroll Ved at give Hurtigt rullehjul et hurtigt drej i Enkeltvisning på hovedskærmen, eller på skærmbilledet til valg af billeder under indstillingen Kreativ udskrivning vises 5 billeder med en forstørret miniatureudgave af det midterste billede. Du kan rulle gennem billederne ét ad gangen ved at dreje hjulet, og vælge det midterste billede ved at trykke på. Image Scroll-skærmbilledet vises ikke, hvis der er færre end 5 billeder på et hukommelseskort. 16 Sådan kommer du i igang

17 Klargøring/udskiftning af kassetten Udskift kassetten med den størrelse papir, du vil udskrive på. Klargøring af kassetten I denne printer anvendes en kombineret blæk- og papirkassette (s. 9). Klargør en kassette med den størrelse papir, du vil udskrive på. Kontroller indholdet, når kassetten åbnes. Kontakt forhandleren for at få assistance, hvis noget ikke er, som det skal være. Isætning af kassetten Rør ikke ved kassettens farveark, og træk ikke farvearket eller papir ud. Der er evt. ikke nok blæk tilbage til de tildelte ark, eller handlingen kan resultere i papirstop eller dårlige udskrifter. Undgå at håndtere kassetten med våde eller svedige hænder. Brug kun kassetter som er specificeret til brug med SELPHY ES-serien. (Kassetter til CP-serien kan ikke bruges.) Brug ikke unødige kræfter, når du håndterer kassetten. Du kan risikere at papiret kommer ud under klemmerne. Tryk i så fald papiret ned med fingrene, så det befinder sig inden for klemmerne. Farveark Klemme 1 Kontroller, at farvearket sidder stramt, og at papiret ligger rigtigt i kassetten. 2 Skub dæksellåsen opad for at åbne kassettedækslet. Sådan kommer du i igang 17

18 Klargøring/udskiftning af kassetten 3 Tag fat i renseenheden indenfor, og tag den ud. 4 Sørg for at kassetten vender som vist på retningsviseren på indersiden af printeren, og skub kassetten indad, indtil den klikker på plads. Retningsvi ser Beskyttelsespapir 5 Tryk på stedet, hvor der står PUSH, for at lukke dækslet. 18 Sådan kommer du i igang

19 Klargøring/udskiftning af kassetten 1 Hvis farvearket er slapt, når kassetten sættes i printeren, skal renseenheden sættes i og drejes langsomt for at stramme arket. Det er ikke muligt at udskrive på hele papiret, hvis farvearket overspændes. 4 Beskyttelsespapiret er det farvede papir på kassettens overside. Papiret skal være på, når kassetten sættes i. Ved isættelse af E-P50, E-P100, E-L50 eller E-L100 skal den orange stopper på kassettens bagside fjernes, inden den sættes i printeren. Sådan kommer du i igang 19

20 Klargøring/udskiftning af kassetten Udskiftning af kassetten Udskift kassetten, når den er løbet tør for papir eller der kræves en anden størrelse papir. Fjern ikke kassetten mens der ind- eller udføres papir eller under udskrivning. Fjern alt papir fra udskriftsbakken, når kassetten skal udskiftes. Genbrug ikke tomme kassetter. Forsøg på at genbruge en tom kassette kan resultere i funktionsfejl eller beskadige printeren. 1 Skub dæksellåsen opad for at åbne kassettedækslet ( ), og skub så dæksellåsen ned ( ). Tag kassetten ud. 2 Benyt fremgangsmåden beskrevet i Klargøring/udskiftning af kassetten (s. 17) til at udskifte kassetten. 2 Du kan kontrollere kassettetypen og det resterende papir (blæk) i printeren, vha. ikonerne på udskrivningsbekræftelses-, udskrivnings- eller standbyskærmbilledet (s. 14). Statusikonet vises ikke, når der tændes for strømmen eller umiddelbart efter at kassettedækslet åbnes eller lukkes. Dette ikon vises, når der er udskrevet ét ark. 20 Sådan kommer du i igang

21 Klargøring/udskiftning af kassetten Opbevaring af kassetter Anbring kassetten i dens oprindelige emballage, når den opbevares. Sådan kommer du i igang 21

22 Anbringelse/tilslutning af printeren Opstil og tilslut SELPHY-printeren på følgende måde, så den er sikker at bruge. Anbring ikke udstyret på en ustabil eller skrå flade. Udstyret kan falde ned og anrette personskade. Bloker ikke ventilationshullerne på bagsiden af printeren. Sørg for, at der er ca. 15 cm plads foran og bagved udstyret og 10 cm på begge sider. 15 cm Til stikkontakt 15 cm 10 cm 1 Anbring printeren på et plant underlag. 2 Sæt den medfølgende netledning i den medfølgende kompakte strømadapter. 3 Sæt stikket i en stikkontakt. 4 Tilslut den kompakte strømadapter til printeren. SELPHY ES2 kan også bruges med batteripakken NB-ES1L, som sælges særskilt (s. 73). 22 Sådan kommer du i igang

23 Sikkerhedsforanstaltninger ved udskrivning Disse sikkerhedsforanstaltninger gælder både for udskrivning af billeder fra hukommelseskort, kameraer og computere og for trådløs udskrivning. Tag ikke kassetten ud, og lad være med at åbne kassettedækslet under udskrivning eller umiddelbart efter at have tændt for strømmen. Dette kan beskadige udstyret. Papiret kommer kortvarigt ud af printeren under udskrivningen. Rør ikke ved papiret, før udskrivningen er færdig. Det kan forhindre udskrivningen eller beskadige udstyret. Der må højst være 50 ark i udskriftsbakken (udskriftsmodtageren) under udskrivning. Løft ikke bærehåndtaget under udskrivning. Hvis udskriften rører bærehåndtaget, bliver den evt. ikke udført korrekt. Luk ikke udskriftsbakkens låg under udskrivningen. Tryk på udskriftsbakkeknappen for at åbne udskriftsbakkens låg, hvis det lukkes ved en fejltagelse. Hvis printeren bliver overophedet, ophører den midlertidigt med at fungere. Printeren fortsætter med normal udskrivning så snart den er kølet af (dette kan forekomme, hvis lokalet er specielt varmt eller printeren har udskrevet konstant i en længere periode. Udskriv ikke på trykt papir. Sådan kommer du i igang 23

24 Udskrivning fra hukommelseskort Udskriv billeder fra et hukommelseskort, som er sat i printeren. Kontroller, at der ikke er tilsluttet et kamera eller en computer til printeren. Denne SELPHY-printer understøtter billeddata, der overholder systemet Design rule for Camera File (Exif-kompatibelt) og standarden DPOF (Ver. 1.00). Brug et hukommelseskort, der er formateret i kameraet. Et hummelseskort, som er formateret på computeren, bliver evt. ikke genkendt. Billeder, der er redigeret på en computer, vises eller udskrives muligvis ikke korrekt. Et billede, som er taget med en mobiltelefon, vises eller udskrives muligvis ikke korrekt, afhængigt af billedets størrelse da det blev taget. Denne printer kan ikke afspille film. 24 Udskrivning fra hukommelseskort

25 Kompatible hukommelseskort Kortstik Hukommelseskort CompactFlash-kort Microdrive xd-picture-card * SD-hukommelseskort minisd-kort SDHC-hukommelseskort minisdhc-kort MultiMediaCard MMCplus-kort HC MMCplus microsd-kort microsdhc-kort MMCmobile-kort MMCmicro-kort RS-MMC-kort Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick micro : Her skal du bruge specialadapteren til kortet. * Køb CompactFlash-kortadapteren til xd-picture-card. Hukommelseskort, som kræver brug af en adapter, skal først sættes ind i adapteren, som dernæst sættes ind i det passende kortstik. Hvis du indsætter hukommelseskortet i et kortstik uden først at indsætte det i en adapter, kan hukommelseskortet evt. ikke fjernes fra printeren igen. Udskrivning fra hukommelseskort 25

26 Isætning af et hukommelseskort Sæt ét enkelt hukommelseskort i printeren. Se i brugervejledningen, der fulgte med dit hukommelseskort for vejledning. 1 Tryk på indtil strømindikatoren lyser grønt, for at tænde for strømmen. Startskærmbilledet vises på LCD-skærmen. 2 Sæt ét enkelt hukommelseskort i det passende kortstik på printeren. Der vises et billede på LCD-skærmen. 2 Sæt hukommelseskortet helt ind i det relevante kortstik. Når du vil fjerne et hukommelseskort fra et kortstik, skal du tage fat i den del af kortet, der stikker ud af kortstikket, og trække det ud. Hvis skærmbilledet til bekræftelse af brug af DPOFfunktionen vises på LCDskærmen, skal du vælge [OK] eller [Annuller], og følge vejledningen nedenfor. [OK] : Trin 3 på (s. 29) [Annuller] : (s. 27) Der er en indgang, som kan tilpasses størrelsen af hukommelseskortet i stikket til SD/miniSD/MMC +. Sæt et lille hukommelseskort, som f.eks. minisd i det nederste stik, svarende til indgangen. Siden med etiket 26 Udskrivning fra hukommelseskort

27 Udskriv valgte billeder (Grundlæggende udskrivning) Du kan vælge billeder, angive antallet af udskrifter for hvert enkelt billede og så udskrive alle billederne. 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 2 Tryk på eller for at vælge billeder. 3 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. Samlet antal udskrifter Antal udskrifter af det aktuelt viste billede 2 Tryk på for at ændre visningen af billedoplysninger (s. 14). Tryk på for at forstørre og udskrive en del af et billede (beskæring) (s. 44). 3 Der kan angives op til 99 udskrifter per billeder. Hvis du ændrer indstillinger med eller efter at have angivet antallet af udskrifter, annulleres indstillingen for billednummer eventuelt. Angiv først kanter, datoer og andre indstillinger i [Print indstillinger] (s. 46). Hvis du gentager trin 2 og 3, kan du angive antallet af udskrifter for flere billeder, og så udskrive alle billederne samlet. 4 Du kan vælge kun at udskrive ét eksemplar af det aktuelt valgte billede, ved at trykke på når antallet af udskrifter for alle billeder er indstillet til 0 eksemplarer. 4 Tryk på. Udskrivningen starter. Udskrivning fra hukommelseskort 27

28 Udskriv alle fotos Udskriver alle billeder, der er på hukommelseskortet. 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 3 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. 2 Tryk på og vælg [Udskriv alle fotos] med eller. 3 Tryk på og kontroller indstillingerne. Billede til udskrivning Antal billeder på hukommelseskortet Antal eksemplarer Antal ark, der skal bruges til udskrivningen 4 Tryk på. Udskrivningen starter. 28 Udskrivning fra hukommelseskort

29 Udskrivning af et billede vha. indstillinger fra kameraet (DPOF-udskrivning) Du kan udskrive i overensstemmelse med den DPOF-indstilling (Digital Print Order Format), der er angivet på kameraet. Der er oplysninger om DPOF-indstillingerne i den brugervejledning, der fulgte med kameraet. 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 2 Tryk på og vælg [DPOFudskrivning] med eller. 3 Tryk på og kontroller indstillingerne. Dato og billede nr. indstillet med kameraet 2 Indsæt et hukommelseskort, hvis DPOF-indstillinger er blevet angivet med kameraet, ellers viser printeren ikke [DPOF-udskrivning] på menuskærmbilledet. 3 Dato og filnummer afspejler DPOF-indstillingerne. Disse indstillinger kan ikke ændres med printeren. Ved udskrivning med et Canon kamera, vises printerens indstillinger såsom [Kanter] *, [Sidelayout] *, [Korr. røde øjne] *, [Auto-optimer] *, [Tilpas billede], og [My Colors]. Angiv først [Print indstillinger] (s. 46). * Med [Udskriftstype] indstillet til [Normal] i [Print indstillinger] (ved brug af et Canon digitalkamera) Udskriftstypen indstillet med kameraet. :Antal standardudskrifter :Antal indeksudskrifter Antal ark, der skal bruges til udskrivningen 4 Tryk på. Udskrivningen starter. Udskrivning fra hukommelseskort 29

30 Udvælgelse af et billede under Auto visning for udskrivning (Auto visning) Alle billeder på hukommelseskortet vises automatisk og et billede kan udskrives ved at holde pause i den automatiske visning, mens billedet billedet vises. Hvert billede vises i 3 sekunder. 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 2 Tryk på og vælg [Auto visning] med eller. 3 Tryk på under auto visning for at holde pause eller genoptage visningen. Tryk på eller mens der holdes pause i den automatiske visning, for at vende tilbage til det forrige billede eller gå videre til det næste billede. Tryk på eller med der holdes pause i den automatiske visning, for at vende tilbage til menuskærmbilledet. 4 Angiv først kanter, datoer og andre indstillinger i [Print indstillinger] (s. 46). 3 Tryk på. Billederne vises automatisk, når de er indlæst. 4 Tryk på efter visningen af det billede, som du vil udskrive. Udskrivningen starter. 30 Udskrivning fra hukommelseskort

31 Kreativ udskrivning Kreativ udskrivning gør det nemt at udskrive billeder, ved bare at følge vejledningen på skærmen. Med denne funktion er følgende indstillinger tilgængelige: Rammer, Clip Art, Kalender, Multilayout, Taleboble, ID Foto, Movieprint og Billede effekter (kun SELPHY ES2). Rammer Der udskrives billeder med rammer. Clip Art Der udskrives billeder med clip art-objekter. Kalender Der udskrives en månedskalender efter udvalg af et af de tilgængelige layouts. Multilayout Billeder udskrives som en billeddagbog Du kan skrive på billedet med en markeringspen. Taleboble Billeder udskrives med den ønskede taleboble. Du kan skrive dine beskeder i taleboblen med en markeringspen. ID Foto Den ønskede størrelse af det færdige billede indstilles og en del af billedet udskrives som ID Fotos. Movieprint Filmbilleder udskrives med jævne mellemrum på et enkelt ark papir. Billede effekter (kun SELPHY ES2) Der udskrives billeder med udskriftseffekter. Udskrivning fra hukommelseskort 31

32 Kreativ udskrivning Sådan bruges menuen 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 2 Tryk på. Menuen Kreativ udskrivning vises. 2 Tryk på eller under [Kreativ udskrivning] efter at have trykket på, for at vise menuen Kreativ udskrivning. [Movieprint] vises ikke, hvis der ikke er filmfiler på hukommelseskortet. Billede effekter vises kun på SELPHY ES2. 3 Indstillinger såsom sidelayout og talebobler beholdes, selvom der slukkes for strømmen. 3 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. 4 Funktionsindstillingerne på printeren beholdes, selvom der slukkes for strømmen. Der kan ikke anvendes flere funktioner på ét billede samtidig. 4 Angiv indstillingerne og udskriv. For yderligere oplysninger om indstillinger for hvert menupunt, jævnfør s Udskrivning fra hukommelseskort

33 Kreativ udskrivning Sådan indstilles menupunkter Rammer 1 Vælg [Rammer] i [Kreativ udskrivning]. Se Sådan bruges menuen (s. 32), for oplysninger om valg af [Rammer]. 2 Tryk på eller for at vælge et billede, og tryk på. 1 [Rammer] er kun tilgængelige i postkortstørrelse. Ved brug af L-størrelse eller kortstørrelse, vises [Rammer] ikke i menuen Kreativ udskrivning. 3 Afhængigt af rammen, vises muligvis. Ved at trykke på, kan du dreje rammen 180 grader og tilpasse den til billedets placering. 4 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. 3 Tryk på eller for at vælge den ønskede ramme, og tryk på. Skærmbilledet til bekræftelse af udskrivningen vises. 4 Kontroller indstillingerne på skærmen. 5 Tryk på. Udskrivningen starter. Udskrivning fra hukommelseskort 33

34 Kreativ udskrivning Clip Art 1 Vælg [Clip Art] i [Kreativ udskrivning]. Se Sådan bruges menuen (s. 32), for oplysninger om valg af [Clip Art]. 2 Tryk på eller for at vælge et billede, og tryk på. 3 Tryk på,, eller for at vælge det ønskede clip art-objekt og tryk på. 4 Tryk på for at tilføje et clip art-objekt, og placer det. Et enkelt billede kan indeholde op til 10 clip art-objekter. Tryk på knappen / for at dreje clip art-objekter. Hvis du trykker på, og vælger et eller flere clip artobjekter, vises skærmbilledet til bekræftelse af fjernelse af clip art-objekter. Hvis du vælger [OK], fjernes alle clip artobjekter, og skærmbilledet til udvælgelse af clip art-objekter vises igen. Du kan ikke forstørre eller formindske clip art-objekter. Alle indstillinger for clip artobjekter fjernes, ved at trykke på eller. 4 Tryk på,, eller for at placere clip art-objekter i den ønskede position og tryk på. Skærmbilledet til bekræftelse af udskrivningen vises. 34 Udskrivning fra hukommelseskort

35 Kreativ udskrivning 5 Kontroller indstillingerne på skærmen. 6 Tryk på. Udskrivningen starter. 5 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. Kalender 1 Vælg [Kalender] i [Kreativ udskrivning]. Se Sådan bruges menuen (s. 32), for oplysninger om valg af [Kalender]. 2 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. 3 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. Udskrivning fra hukommelseskort 35

36 Kreativ udskrivning 4 Tryk på eller og eller for at angive kalenderindstillinger, og tryk på. 5 Tryk på eller for at vælge et billede, og tryk på. Skærmbilledet til bekræftelse af udskrivningen vises. 4 Du kan angive [År], [Måned], [Ugens startdag] og [Fremhæv] på skærmbilledet for kalenderindstillinger. Den dag, som angives i [Fremhæv], udskrives i en anden farve end ugens andre dage. Helligdage kan ikke indstilles. Ugedagene udskrives på det sprog, som er indstillet under [Sprog] i [Printer Setup]. 5 Tryk på for at forstørre og udskrive en del af et billede (beskæring) (s. 44). Hvis du ændrer layout for et billede eller ( ) beskærer det, vises beskæringsrammen med et pile-ikon, som bruges til at finde frem til billedets korrekte placering, efter beskæringen. 6 Kontroller indstillingerne på skærmen. 7 Tryk på. Udskrivningen starter. Viser hvilken retning, som bliver opad. 6 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. 36 Udskrivning fra hukommelseskort

37 Kreativ udskrivning Multilayout 1 Vlg [Multilayout] i [Kreativ udskrivning]. Se Sådan bruges menuen (s. 32), for oplysninger om valg af [Multilayout]. 2 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. 3 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. 4 Det valgte layout vises på højre side af skærmen. Når der vælges et billede og trykkes på, tilføjes der et billednummer og til billedet. Du kan tildele det samme billede til flere rammer. Du kan ikke lade en ramme være tom. Tryk på for at forstørre og udskrive en del af et billede (beskæring) (s. 44). Alle tildelte billeder annulleres, når der trykkes på eller efter at have tildelt billeder til rammer. Hvis du ændrer layout for et billede eller beskærer det, vises beskæringsrammen med et pile-ikon ( ), som bruges til at finde frem til billedets korrekte placering, efter beskæringen. Viser hvilken retning, som bliver opad 4 Tryk på eller for at vælge et billede, og tryk på. Skærmbilledet til bekræftelse af udskrivningen vises, når der trykkes på efter at have tildelt et billede til alle rammer. Udskrivning fra hukommelseskort 37

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera DANSK Brugervejledning til kamera Kom godt i gang s. 7 Sørg for at læse sikkerhedsreglerne (s. 144-149) Kontrol af pakkens indhold Pakken indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Kodak EasySharefotoprinter

Kodak EasySharefotoprinter Kodak EasySharefotoprinter 500 Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company, 2005 Alle skærmbilleder

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere