Brugervejledning til printeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til printeren"

Transkript

1 Brugervejledning til printeren DANSK CEL-SH1HA CANON INC.

2 Det kan du bruge din SELPHY-printer til Udskriv billeder med din SELPHY-printer. Kreativ udskrivning Tilføj rammer... s. 33 Tilføj clip art-objekter... s. 34 Opret en kalender... s. 35 Udskriv en billeddagbog... s. 37 Tilføj en taleboble... s. 38 Opret ID Fotos... s. 39 Udskriv en film... s. 41 Udskriv med effekter (kun SELPHY ES2)... s. 42 2

3 Print indstillinger Udskriv dato... s. 47 Udskriv billednummer... s. 47 Tilføj kanter til et billede... s. 47 Udskriv efter valg af sidelayout... s. 47 Udskriv efter anvendelse af funktionen Korr. røde øjne... s. 47 Udskriv efter justering af lysere... s. 47 Udskriv med sepia effekt eller i sort/hvid... s. 47 Du kan forstørre og udskrive en del af et billede...s. 44 3

4 EZ Navigator Vælg hvordan du ønsker at bruge din SELPHY-printer. Billeder taget med et digitalkamera USB-kabel Hukommelseskort Billeder taget med en mobiltelefon udstyret med kamera. Infrarød (kun SELPHY ES2)/ Bluetooth Billeder på din PC USB-kabel Udskrivning hvorsomhelst Batteri

5 Indhold Det kan du bruge din SELPHY-printer til...2 Om denne vejledning...6 Sådan kommer du i igang...7 Udskrivning fra hukommelseskort...24 Udskrivning fra kamera...52 Udskrivning fra en mobiltelefon (trådløs udskrivning)...55 Udskrivning fra en PC...59 Brug af batteripakken (kun SELPHY ES2)...72 Appendiks...77 Fejlfinding...92 Indeks

6 Om denne vejledning Inden du tager printeren i brug, bør du læse Sikkerhedsforanstaltninger (s. 84) og Anvisninger for håndtering (s. 87). Skrivekonventioner i denne vejledning Isætning af et hukommelseskort Sæt ét enkelt hukommelseskort i printeren. Se i brugervejledningen, der fulgte med dit hukommelseskort for vejledning. 1 Tryk på indtil strømindikatoren lyser grønt, for at tænde for strømmen. Startskærmbilledet vises på LCD-skærmen. 2 Sæt ét enkelt hukommelseskort i det passende kortstik på printeren. Der vises et billede på LCD-skærmen. 2 Sæt hukommelseskortet helt ind i det relevante kortstik. Når du vil fjerne et hukommelseskort fra et kortstik, skal du tage fat i den del af kortet, der stikker ud af kortstikket, og trække det ud. Hvis skærmbilledet til bekræftelse af brug af DPOFfunktionen vises på LCDskærmen, skal du vælge [OK] eller [Annuller], og følge vejledningen nedenfor. [OK] : Trin 3 på (s. 29) [Annuller] : (s. 27) Der er en indgang, som kan tilpasses størrelsen af hukommelseskortet i stikket til SD/miniSD/MMC +. Sæt et lille hukommelseskort, som f.eks. minisd i det nederste stik, svarende til indgangen. Dette tegn angiver emner, der kan påvirke printerens funktion. Dette tegn angiver, at der er yderligere emner, som du kan læse som supplement til de grundlæggende funktioner. Nummeret henviser til det tilsvarende trin. Brug Easy Photo Pack, som er en kombineret blæk- og papirkassette beregnet til SELPHY ES-serien. I denne vejledning henvises der til denne som Easy Photo Pack eller kassette Denne printer kan bruges med forskellige medietyper, såsom SD *1 -hukommelseskort eller MultiMediaCards *2 (s. 25). I denne vejledning henvises der til disse medietyper som hukommelseskort. De generelle kamerabeskrivelser i denne vejledning henviser til digitalkameraer eller digitalvideokameraer, der er kompatible med SELPHY ES2/ES20. Forklaringerne i denne vejledning omhandler Canon digitalkameraer. Vejledningen anvender især illustrationer af modellen SELPHY ES2 og dens LCD-skærm. Med mindre andet angives, gælder instruktionerne også for SELPHY ES20. Skærmbillederne fra LCD-skærmen viser et P for den kombinerede blæk- og papirkassette i postkortstørrelse. Illustrationer og eksempler på skærmen i denne vejledning kan afvige en smule fra hvordan de ser ud på din printer *1 SD er et akronym for Secure Digital. *2 Reduced-Size MultiMediaCard i mindre størrelse vises som RS-MMC. 6

7 Sådan kommer du i igang Sådan kommer du i igang 7

8 Kontroller pakkens indhold Pakken indeholder følgende tilbehør. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget. Primær printerenhed 10 Prøvekassette (Postkortstørrelse) Renseenhed (Isat inden leveringen) Cd-rom en Compact Photo Printer Solution Disk Kompakt strømadapter (CA-ES100) Netledning SELPHY Begyndervejledning Hæftet European Warranty System (EWS) 8 Sådan kommer du i igang

9 Tilbehør (sælges særskilt) Kombineret blæk- og papirkassette. Valget af kassette afhænger af papirstørrelsen og blæktypen. Se oversigten over kassettetyper nedenfor. Kassette Du kan udskrive udendørs eller steder uden stikkontakter (s. 72) (kun SELPHY ES2). Batteripakke NB-ES1L Du kan udskrive trådløst fra en mobiltelefon med Bluetooth (s. 57). Bluetooth-enhed BU-20 Kassettetype Papirstørrelse Postkortstørrelse (100 x 148 mm) L-størrelse (89 x 119 mm) Kortstørrelse (54 x 86 mm) Blæktype Navn (Produktnr.) Antal ark Kassettefarve Easy Photo Pack E-P Farve Grøn Easy Photo Pack E-P50 50 Sort/Hvid Easy Photo Pack E-P25BW 25 Grå Farve Farve Easy Photo Pack E-L Easy Photo Pack E-L50 50 Easy Photo Pack E-C25 25 Easy Photo Pack E-C25L * 25 Blå Orange * Etiketark i kortstørrelse. Sådan kommer du i igang 9

10 Komponentguide Yderligere oplysninger finder du på den angivne side. Set forfra Udskriftsbakkens låg Åbnes automatisk, når udskrivningen begynder. 2 Udskriftsbakkeknap Tryk her for manuelt at åbne udskriftsbakkens låg. 3 Papiråbning Papiret kommer ud af denne åbning under udskrivning. 4 Indikator Blinker/lyser grønt når der læses eller skrives data til/fra et hukommelseskort. 5 Infrarød datamodtager Modtager infrarøde datasignaler fra en mobiltelefon (kun SELPHY ES2). 6 Kortstikdæksel Åbn kortstikdækslet for at isætte et hukommelseskort eller en kortadapter med et hukommelseskort i. 7 Udskriftsbakke (udskriftsmodtager) Her befinder papiret sig efter udskrivning. 8 Kassetterum Kassetten sættes i dette rum. 9 Dæksellås Skub låsen ned for at fjerne en kassette. 10 Kassettedæksel Åbn dækslet for at udskifte en kassette. 11 Kassettedæksellås Skub dækslet opad for at åbne kassettedækslet. 12 Kortstik I disse kan der isættes et hukommelseskort eller en kortadapter med et hukommelseskort i. (s. 25). 10 Sådan kommer du i igang

11 Komponentguide Set bagfra Bærehåndtag Bruges til at bære printeren (s. 83). 2 Batteridæksel (kun SELPHY ES2) 3 Batteridæksellås (kun SELPHY ES2) Fjern for at isætte en batteripakke. Skub opad for at fjerne batteridækslet. 4 DC IN-stik (strømstik) Til tilslutning af den kompakte strømadapter. 5 Lufthuller Leder varmen ud af printeren. 6 USB-stik til tilslutning af PC Til tilslutning af din PC ved hjælp af et almindeligt USB-kabel. 7 USB-stik til tilslutning af kameraer Tilslutter et kamera ved hjælp af interfacekabel eller Bluetooth-enhed (sælges særskilt). 8 Stikdæksel Åbn dækslet for at tilslutte et USB-kabel, en Bluetoothenhed eller et interfacekabel, som følger med et kamera. Sådan kommer du i igang 11

12 Komponentguide Betjeningsknapper SELPHY ES20 har ikke et Hurtigt rullehjul. 1 Knappen Forstør/ Formindsk Viser billedet forstørret eller formindsket (s. 13). 2 Knappen Viser det valgte billedes egenskaber (s. 14). 3 Knappen Bruges til at redigere billeder, f.eks. forstørre og udskrive en del af billedet (beskæring). 4 Strømindikator Viser printerens status. Lyser grønt: Tændt Blinker grønt: Udskriver eller kommunikerer Lyser orange: Oplader batteripakken (kun SELPHY ES2) Blinker orange: Batteripakken er opbrugt eller temperaturen er ikke inden for driftsområdet til opladning (s. 74) (kun SELPHY ES2) Lyser rødt: Fejl (s. 96) Blinker rødt: Fejl (s. 96) 5 Knappen Printeren tændes, når denne knap trykkes ned indtil strømindikatoren lyser grønt. 6 Knappen Viser menuen til kreativ udskrivning (s. 31). 7 Knappen Viser menuskærmbilledet. Udskriv alle fotos (s. 28) Kreativ udskrivning (s. 31) DPOF-udskrivning (s. 29) Auto visning (s. 30) Print indstillinger (s. 46) Printer setup (s. 78) 12 Sådan kommer du i igang

13 Komponentguide 8 LCD-skærm Viser billeder, indstillingsskærmbilleder og fejlmeddelelser. 9 Knappen Angiver antallet af udskrifter for det valgte billede. 10 Knappen,,, (Op, Ned, Højre, Venstre) Bruges til at vælge billeder og menupunkter, ændre indstillinger, bevæge beskæringsrammer osv. 11 Hurtigt rullehjul Bruges i stedet for,,, (pånær enkelte funktioner). (kun SELPHY ES2). 12 Knappen Starter udskrivning. 13 Knappen Bekræfter indstillinger 14 Knappen Annullerer en indstilling og vender tilbage til visning af det oprindelige skærmbillede for hvert enkelt indstillingsskærmbillede. Annullerer udskrivning. LCD-skærm Hovedskærm Hovedskærmen er den skærm, som viser billederne fra en hukommelseskort når printeren tændes. Du kan skifte mellem Multi-visning eller Enkeltvisning ved at trykke på eller på hovedskærmen. Hovedskærm Multi-visning Enkeltvisning Den indstilling, som blev brugt før printeren blev slukket (Multi-visning eller Enkeltvisning), bliver brugt, når printeren tændes igen. Standardindstillingen er Multi-visning. Eksempler på skærmbilleder i denne vejledning vises som Enkeltvisning. Forstørret visning Du kan forstørre et billede i Enkeltvisning ved at trykke på. Tryk på for at vende tilbage til Enkeltvisning. Ændring af visning til 9 billeder på samme tid. Du kan vise de 9 forudgående eller næste billeder ved at trykke på eller efter at have tryket på i Multi-visning. Tryk på for at vende tilbage til Enkeltvisning. Sådan kommer du i igang 13

14 Komponentguide Visning af oplysninger Du kan ændre visningen af billedoplysninger ved at trykke på. Betjeningskommandoer (standardindstilling) Billedoplysninger Print indstillinger Ingen oplysninger Ingen oplysninger vises kun i Enkeltvisning eller Forstørret visning. Eksempel på visning på LCD-skærmen Billedoplysninger 1 Antal udskrifter af det valgte billede Viser antallet af udskrifter for det valgte billede. 2 Samlet antal udskrifter Viser det samlede antal udskrifter, som udskrives. 3 Dato og klokkeslæt Viser den dato og det klokkeslæt billedet blev taget. 4 Filnummer Viser billedets nummer. 5 Hukommelseskort Viser hvilket kortstik, der er isat et hukommelseskort. : CF- eller microdrive-stik : SD-, minisd- eller MMC + -stik : MS- eller MS Duo-stik 6 Det viste billedes nummer / Samlet antal billeder 7 Batteristatus (kun SELPHY ES2) Viser det viste billedes nummer og det samlede antal billeder på et hukommelseskort. Viser batteristatus (s. 75). 8 Optagelsespixel Viser optagelsespixel (ellers filmtæller). 14 Sådan kommer du i igang

15 Komponentguide 9 Papirstørrelse Viser papirstørrelsen. P : Postkortstørrelse L : L-størrelse C : Kortstørrelse C-etiket: Kortstørrelse (etiketark i fuld størrelse) BW : Postkortstørrelse (sort/hvid) 10 Papirstatus Viser hvor meget papir, der er tilbage i kassetten. : 1/2 fyldt eller mere (prøvekassetten er anderledes end den almindelige kassette og vises ikke ). : Kvart fyldt eller mere. : 1/8 fyldt eller mere. : Kassetten er tom. Ingen visning: Status er ukendt. 11 Betjeningsvejledninger Viser betjeningsvejledninger. Følg vejledningen for at bruge printeren. Funktionen til billedspring Skærmbilledet til billedspring vises ved at trykke på i Enkeltvisning på hovedskærmen eller på skærmbilledet til valg af billeder under indstillingen Kreativ udskrivning. Tryk på eller for at vælge en søgeknap, og tryk derefter på eller for at springe til et billede, som passer til søgeknappen. Jump 10 bil. Jump 50 bil. Jump 100 bil. Spring til valgte billeder Springer 10 billeder frem. Springer 50 billeder frem. Springer 100 billeder frem. Springer til valgte billeder, som du ønsker at udskrive. Sådan kommer du i igang 15

16 Komponentguide Hurtigt rullehjul (kun SELPHY ES2) Med SELPHY ES2 kan du vælge billeder eller menupunkter, forøge eller formindske antallet af udskrifter og forstørre eller formindske beskæringsrammen bare ved at dreje på Hurtigt rullehjul, i stedet for at trykke på,, eller. Funktionen Image Scroll Ved at give Hurtigt rullehjul et hurtigt drej i Enkeltvisning på hovedskærmen, eller på skærmbilledet til valg af billeder under indstillingen Kreativ udskrivning vises 5 billeder med en forstørret miniatureudgave af det midterste billede. Du kan rulle gennem billederne ét ad gangen ved at dreje hjulet, og vælge det midterste billede ved at trykke på. Image Scroll-skærmbilledet vises ikke, hvis der er færre end 5 billeder på et hukommelseskort. 16 Sådan kommer du i igang

17 Klargøring/udskiftning af kassetten Udskift kassetten med den størrelse papir, du vil udskrive på. Klargøring af kassetten I denne printer anvendes en kombineret blæk- og papirkassette (s. 9). Klargør en kassette med den størrelse papir, du vil udskrive på. Kontroller indholdet, når kassetten åbnes. Kontakt forhandleren for at få assistance, hvis noget ikke er, som det skal være. Isætning af kassetten Rør ikke ved kassettens farveark, og træk ikke farvearket eller papir ud. Der er evt. ikke nok blæk tilbage til de tildelte ark, eller handlingen kan resultere i papirstop eller dårlige udskrifter. Undgå at håndtere kassetten med våde eller svedige hænder. Brug kun kassetter som er specificeret til brug med SELPHY ES-serien. (Kassetter til CP-serien kan ikke bruges.) Brug ikke unødige kræfter, når du håndterer kassetten. Du kan risikere at papiret kommer ud under klemmerne. Tryk i så fald papiret ned med fingrene, så det befinder sig inden for klemmerne. Farveark Klemme 1 Kontroller, at farvearket sidder stramt, og at papiret ligger rigtigt i kassetten. 2 Skub dæksellåsen opad for at åbne kassettedækslet. Sådan kommer du i igang 17

18 Klargøring/udskiftning af kassetten 3 Tag fat i renseenheden indenfor, og tag den ud. 4 Sørg for at kassetten vender som vist på retningsviseren på indersiden af printeren, og skub kassetten indad, indtil den klikker på plads. Retningsvi ser Beskyttelsespapir 5 Tryk på stedet, hvor der står PUSH, for at lukke dækslet. 18 Sådan kommer du i igang

19 Klargøring/udskiftning af kassetten 1 Hvis farvearket er slapt, når kassetten sættes i printeren, skal renseenheden sættes i og drejes langsomt for at stramme arket. Det er ikke muligt at udskrive på hele papiret, hvis farvearket overspændes. 4 Beskyttelsespapiret er det farvede papir på kassettens overside. Papiret skal være på, når kassetten sættes i. Ved isættelse af E-P50, E-P100, E-L50 eller E-L100 skal den orange stopper på kassettens bagside fjernes, inden den sættes i printeren. Sådan kommer du i igang 19

20 Klargøring/udskiftning af kassetten Udskiftning af kassetten Udskift kassetten, når den er løbet tør for papir eller der kræves en anden størrelse papir. Fjern ikke kassetten mens der ind- eller udføres papir eller under udskrivning. Fjern alt papir fra udskriftsbakken, når kassetten skal udskiftes. Genbrug ikke tomme kassetter. Forsøg på at genbruge en tom kassette kan resultere i funktionsfejl eller beskadige printeren. 1 Skub dæksellåsen opad for at åbne kassettedækslet ( ), og skub så dæksellåsen ned ( ). Tag kassetten ud. 2 Benyt fremgangsmåden beskrevet i Klargøring/udskiftning af kassetten (s. 17) til at udskifte kassetten. 2 Du kan kontrollere kassettetypen og det resterende papir (blæk) i printeren, vha. ikonerne på udskrivningsbekræftelses-, udskrivnings- eller standbyskærmbilledet (s. 14). Statusikonet vises ikke, når der tændes for strømmen eller umiddelbart efter at kassettedækslet åbnes eller lukkes. Dette ikon vises, når der er udskrevet ét ark. 20 Sådan kommer du i igang

21 Klargøring/udskiftning af kassetten Opbevaring af kassetter Anbring kassetten i dens oprindelige emballage, når den opbevares. Sådan kommer du i igang 21

22 Anbringelse/tilslutning af printeren Opstil og tilslut SELPHY-printeren på følgende måde, så den er sikker at bruge. Anbring ikke udstyret på en ustabil eller skrå flade. Udstyret kan falde ned og anrette personskade. Bloker ikke ventilationshullerne på bagsiden af printeren. Sørg for, at der er ca. 15 cm plads foran og bagved udstyret og 10 cm på begge sider. 15 cm Til stikkontakt 15 cm 10 cm 1 Anbring printeren på et plant underlag. 2 Sæt den medfølgende netledning i den medfølgende kompakte strømadapter. 3 Sæt stikket i en stikkontakt. 4 Tilslut den kompakte strømadapter til printeren. SELPHY ES2 kan også bruges med batteripakken NB-ES1L, som sælges særskilt (s. 73). 22 Sådan kommer du i igang

23 Sikkerhedsforanstaltninger ved udskrivning Disse sikkerhedsforanstaltninger gælder både for udskrivning af billeder fra hukommelseskort, kameraer og computere og for trådløs udskrivning. Tag ikke kassetten ud, og lad være med at åbne kassettedækslet under udskrivning eller umiddelbart efter at have tændt for strømmen. Dette kan beskadige udstyret. Papiret kommer kortvarigt ud af printeren under udskrivningen. Rør ikke ved papiret, før udskrivningen er færdig. Det kan forhindre udskrivningen eller beskadige udstyret. Der må højst være 50 ark i udskriftsbakken (udskriftsmodtageren) under udskrivning. Løft ikke bærehåndtaget under udskrivning. Hvis udskriften rører bærehåndtaget, bliver den evt. ikke udført korrekt. Luk ikke udskriftsbakkens låg under udskrivningen. Tryk på udskriftsbakkeknappen for at åbne udskriftsbakkens låg, hvis det lukkes ved en fejltagelse. Hvis printeren bliver overophedet, ophører den midlertidigt med at fungere. Printeren fortsætter med normal udskrivning så snart den er kølet af (dette kan forekomme, hvis lokalet er specielt varmt eller printeren har udskrevet konstant i en længere periode. Udskriv ikke på trykt papir. Sådan kommer du i igang 23

24 Udskrivning fra hukommelseskort Udskriv billeder fra et hukommelseskort, som er sat i printeren. Kontroller, at der ikke er tilsluttet et kamera eller en computer til printeren. Denne SELPHY-printer understøtter billeddata, der overholder systemet Design rule for Camera File (Exif-kompatibelt) og standarden DPOF (Ver. 1.00). Brug et hukommelseskort, der er formateret i kameraet. Et hummelseskort, som er formateret på computeren, bliver evt. ikke genkendt. Billeder, der er redigeret på en computer, vises eller udskrives muligvis ikke korrekt. Et billede, som er taget med en mobiltelefon, vises eller udskrives muligvis ikke korrekt, afhængigt af billedets størrelse da det blev taget. Denne printer kan ikke afspille film. 24 Udskrivning fra hukommelseskort

25 Kompatible hukommelseskort Kortstik Hukommelseskort CompactFlash-kort Microdrive xd-picture-card * SD-hukommelseskort minisd-kort SDHC-hukommelseskort minisdhc-kort MultiMediaCard MMCplus-kort HC MMCplus microsd-kort microsdhc-kort MMCmobile-kort MMCmicro-kort RS-MMC-kort Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick micro : Her skal du bruge specialadapteren til kortet. * Køb CompactFlash-kortadapteren til xd-picture-card. Hukommelseskort, som kræver brug af en adapter, skal først sættes ind i adapteren, som dernæst sættes ind i det passende kortstik. Hvis du indsætter hukommelseskortet i et kortstik uden først at indsætte det i en adapter, kan hukommelseskortet evt. ikke fjernes fra printeren igen. Udskrivning fra hukommelseskort 25

26 Isætning af et hukommelseskort Sæt ét enkelt hukommelseskort i printeren. Se i brugervejledningen, der fulgte med dit hukommelseskort for vejledning. 1 Tryk på indtil strømindikatoren lyser grønt, for at tænde for strømmen. Startskærmbilledet vises på LCD-skærmen. 2 Sæt ét enkelt hukommelseskort i det passende kortstik på printeren. Der vises et billede på LCD-skærmen. 2 Sæt hukommelseskortet helt ind i det relevante kortstik. Når du vil fjerne et hukommelseskort fra et kortstik, skal du tage fat i den del af kortet, der stikker ud af kortstikket, og trække det ud. Hvis skærmbilledet til bekræftelse af brug af DPOFfunktionen vises på LCDskærmen, skal du vælge [OK] eller [Annuller], og følge vejledningen nedenfor. [OK] : Trin 3 på (s. 29) [Annuller] : (s. 27) Der er en indgang, som kan tilpasses størrelsen af hukommelseskortet i stikket til SD/miniSD/MMC +. Sæt et lille hukommelseskort, som f.eks. minisd i det nederste stik, svarende til indgangen. Siden med etiket 26 Udskrivning fra hukommelseskort

27 Udskriv valgte billeder (Grundlæggende udskrivning) Du kan vælge billeder, angive antallet af udskrifter for hvert enkelt billede og så udskrive alle billederne. 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 2 Tryk på eller for at vælge billeder. 3 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. Samlet antal udskrifter Antal udskrifter af det aktuelt viste billede 2 Tryk på for at ændre visningen af billedoplysninger (s. 14). Tryk på for at forstørre og udskrive en del af et billede (beskæring) (s. 44). 3 Der kan angives op til 99 udskrifter per billeder. Hvis du ændrer indstillinger med eller efter at have angivet antallet af udskrifter, annulleres indstillingen for billednummer eventuelt. Angiv først kanter, datoer og andre indstillinger i [Print indstillinger] (s. 46). Hvis du gentager trin 2 og 3, kan du angive antallet af udskrifter for flere billeder, og så udskrive alle billederne samlet. 4 Du kan vælge kun at udskrive ét eksemplar af det aktuelt valgte billede, ved at trykke på når antallet af udskrifter for alle billeder er indstillet til 0 eksemplarer. 4 Tryk på. Udskrivningen starter. Udskrivning fra hukommelseskort 27

28 Udskriv alle fotos Udskriver alle billeder, der er på hukommelseskortet. 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 3 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. 2 Tryk på og vælg [Udskriv alle fotos] med eller. 3 Tryk på og kontroller indstillingerne. Billede til udskrivning Antal billeder på hukommelseskortet Antal eksemplarer Antal ark, der skal bruges til udskrivningen 4 Tryk på. Udskrivningen starter. 28 Udskrivning fra hukommelseskort

29 Udskrivning af et billede vha. indstillinger fra kameraet (DPOF-udskrivning) Du kan udskrive i overensstemmelse med den DPOF-indstilling (Digital Print Order Format), der er angivet på kameraet. Der er oplysninger om DPOF-indstillingerne i den brugervejledning, der fulgte med kameraet. 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 2 Tryk på og vælg [DPOFudskrivning] med eller. 3 Tryk på og kontroller indstillingerne. Dato og billede nr. indstillet med kameraet 2 Indsæt et hukommelseskort, hvis DPOF-indstillinger er blevet angivet med kameraet, ellers viser printeren ikke [DPOF-udskrivning] på menuskærmbilledet. 3 Dato og filnummer afspejler DPOF-indstillingerne. Disse indstillinger kan ikke ændres med printeren. Ved udskrivning med et Canon kamera, vises printerens indstillinger såsom [Kanter] *, [Sidelayout] *, [Korr. røde øjne] *, [Auto-optimer] *, [Tilpas billede], og [My Colors]. Angiv først [Print indstillinger] (s. 46). * Med [Udskriftstype] indstillet til [Normal] i [Print indstillinger] (ved brug af et Canon digitalkamera) Udskriftstypen indstillet med kameraet. :Antal standardudskrifter :Antal indeksudskrifter Antal ark, der skal bruges til udskrivningen 4 Tryk på. Udskrivningen starter. Udskrivning fra hukommelseskort 29

30 Udvælgelse af et billede under Auto visning for udskrivning (Auto visning) Alle billeder på hukommelseskortet vises automatisk og et billede kan udskrives ved at holde pause i den automatiske visning, mens billedet billedet vises. Hvert billede vises i 3 sekunder. 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 2 Tryk på og vælg [Auto visning] med eller. 3 Tryk på under auto visning for at holde pause eller genoptage visningen. Tryk på eller mens der holdes pause i den automatiske visning, for at vende tilbage til det forrige billede eller gå videre til det næste billede. Tryk på eller med der holdes pause i den automatiske visning, for at vende tilbage til menuskærmbilledet. 4 Angiv først kanter, datoer og andre indstillinger i [Print indstillinger] (s. 46). 3 Tryk på. Billederne vises automatisk, når de er indlæst. 4 Tryk på efter visningen af det billede, som du vil udskrive. Udskrivningen starter. 30 Udskrivning fra hukommelseskort

31 Kreativ udskrivning Kreativ udskrivning gør det nemt at udskrive billeder, ved bare at følge vejledningen på skærmen. Med denne funktion er følgende indstillinger tilgængelige: Rammer, Clip Art, Kalender, Multilayout, Taleboble, ID Foto, Movieprint og Billede effekter (kun SELPHY ES2). Rammer Der udskrives billeder med rammer. Clip Art Der udskrives billeder med clip art-objekter. Kalender Der udskrives en månedskalender efter udvalg af et af de tilgængelige layouts. Multilayout Billeder udskrives som en billeddagbog Du kan skrive på billedet med en markeringspen. Taleboble Billeder udskrives med den ønskede taleboble. Du kan skrive dine beskeder i taleboblen med en markeringspen. ID Foto Den ønskede størrelse af det færdige billede indstilles og en del af billedet udskrives som ID Fotos. Movieprint Filmbilleder udskrives med jævne mellemrum på et enkelt ark papir. Billede effekter (kun SELPHY ES2) Der udskrives billeder med udskriftseffekter. Udskrivning fra hukommelseskort 31

32 Kreativ udskrivning Sådan bruges menuen 1 Tænd printeren, og sæt hukommelseskortet i det passende kortstik (s. 26). 2 Tryk på. Menuen Kreativ udskrivning vises. 2 Tryk på eller under [Kreativ udskrivning] efter at have trykket på, for at vise menuen Kreativ udskrivning. [Movieprint] vises ikke, hvis der ikke er filmfiler på hukommelseskortet. Billede effekter vises kun på SELPHY ES2. 3 Indstillinger såsom sidelayout og talebobler beholdes, selvom der slukkes for strømmen. 3 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. 4 Funktionsindstillingerne på printeren beholdes, selvom der slukkes for strømmen. Der kan ikke anvendes flere funktioner på ét billede samtidig. 4 Angiv indstillingerne og udskriv. For yderligere oplysninger om indstillinger for hvert menupunt, jævnfør s Udskrivning fra hukommelseskort

33 Kreativ udskrivning Sådan indstilles menupunkter Rammer 1 Vælg [Rammer] i [Kreativ udskrivning]. Se Sådan bruges menuen (s. 32), for oplysninger om valg af [Rammer]. 2 Tryk på eller for at vælge et billede, og tryk på. 1 [Rammer] er kun tilgængelige i postkortstørrelse. Ved brug af L-størrelse eller kortstørrelse, vises [Rammer] ikke i menuen Kreativ udskrivning. 3 Afhængigt af rammen, vises muligvis. Ved at trykke på, kan du dreje rammen 180 grader og tilpasse den til billedets placering. 4 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. 3 Tryk på eller for at vælge den ønskede ramme, og tryk på. Skærmbilledet til bekræftelse af udskrivningen vises. 4 Kontroller indstillingerne på skærmen. 5 Tryk på. Udskrivningen starter. Udskrivning fra hukommelseskort 33

34 Kreativ udskrivning Clip Art 1 Vælg [Clip Art] i [Kreativ udskrivning]. Se Sådan bruges menuen (s. 32), for oplysninger om valg af [Clip Art]. 2 Tryk på eller for at vælge et billede, og tryk på. 3 Tryk på,, eller for at vælge det ønskede clip art-objekt og tryk på. 4 Tryk på for at tilføje et clip art-objekt, og placer det. Et enkelt billede kan indeholde op til 10 clip art-objekter. Tryk på knappen / for at dreje clip art-objekter. Hvis du trykker på, og vælger et eller flere clip artobjekter, vises skærmbilledet til bekræftelse af fjernelse af clip art-objekter. Hvis du vælger [OK], fjernes alle clip artobjekter, og skærmbilledet til udvælgelse af clip art-objekter vises igen. Du kan ikke forstørre eller formindske clip art-objekter. Alle indstillinger for clip artobjekter fjernes, ved at trykke på eller. 4 Tryk på,, eller for at placere clip art-objekter i den ønskede position og tryk på. Skærmbilledet til bekræftelse af udskrivningen vises. 34 Udskrivning fra hukommelseskort

35 Kreativ udskrivning 5 Kontroller indstillingerne på skærmen. 6 Tryk på. Udskrivningen starter. 5 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. Kalender 1 Vælg [Kalender] i [Kreativ udskrivning]. Se Sådan bruges menuen (s. 32), for oplysninger om valg af [Kalender]. 2 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. 3 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. Udskrivning fra hukommelseskort 35

36 Kreativ udskrivning 4 Tryk på eller og eller for at angive kalenderindstillinger, og tryk på. 5 Tryk på eller for at vælge et billede, og tryk på. Skærmbilledet til bekræftelse af udskrivningen vises. 4 Du kan angive [År], [Måned], [Ugens startdag] og [Fremhæv] på skærmbilledet for kalenderindstillinger. Den dag, som angives i [Fremhæv], udskrives i en anden farve end ugens andre dage. Helligdage kan ikke indstilles. Ugedagene udskrives på det sprog, som er indstillet under [Sprog] i [Printer Setup]. 5 Tryk på for at forstørre og udskrive en del af et billede (beskæring) (s. 44). Hvis du ændrer layout for et billede eller ( ) beskærer det, vises beskæringsrammen med et pile-ikon, som bruges til at finde frem til billedets korrekte placering, efter beskæringen. 6 Kontroller indstillingerne på skærmen. 7 Tryk på. Udskrivningen starter. Viser hvilken retning, som bliver opad. 6 Tryk på eller for at angive antallet af udskrifter. 36 Udskrivning fra hukommelseskort

37 Kreativ udskrivning Multilayout 1 Vlg [Multilayout] i [Kreativ udskrivning]. Se Sådan bruges menuen (s. 32), for oplysninger om valg af [Multilayout]. 2 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. 3 Tryk på,, eller for at vælge den ønskede funktion og tryk på. 4 Det valgte layout vises på højre side af skærmen. Når der vælges et billede og trykkes på, tilføjes der et billednummer og til billedet. Du kan tildele det samme billede til flere rammer. Du kan ikke lade en ramme være tom. Tryk på for at forstørre og udskrive en del af et billede (beskæring) (s. 44). Alle tildelte billeder annulleres, når der trykkes på eller efter at have tildelt billeder til rammer. Hvis du ændrer layout for et billede eller beskærer det, vises beskæringsrammen med et pile-ikon ( ), som bruges til at finde frem til billedets korrekte placering, efter beskæringen. Viser hvilken retning, som bliver opad 4 Tryk på eller for at vælge et billede, og tryk på. Skærmbilledet til bekræftelse af udskrivningen vises, når der trykkes på efter at have tildelt et billede til alle rammer. Udskrivning fra hukommelseskort 37

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Digital Photo Printer

Digital Photo Printer Før du begynder Digital Photo Printer DPP-FP85/FP95 Forberedelser Direkte udskrivning Udskrivning fra et PictBridgedigitalkamera Udskrivning fra en Bluetoothkompatibel enhed Udskrivning fra en pc Fejlmeddelelser

Læs mere

Startvejledning til software

Startvejledning til software DANSK Startvejledning til software (Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk Version 24) Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1 www.brother.com Contents Contents... i INTRODUKTION... 1 CONTENTS Generelle forholdsregler...1 QL-500/550... 1 DK Roll (DK udstanset labels og DK kontinuerlig tape)... 2 Cd-rom & software...3 AC strømledning...3

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Brugervejledning. Personlig computer VPCYA-serien

Brugervejledning. Personlig computer VPCYA-serien Brugervejledning Personlig computer VPCYA-serien n 2 Indhold Inden computeren tages i brug... 4 Få mere at vide om din VAIO-computer... 5 Ergonomisk vejledning... 8 Introduktion... 10 Placering af betjeningstaster

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Brugervejledning. Personlig computer VGN-P-serien

Brugervejledning. Personlig computer VGN-P-serien Brugervejledning Personlig computer VG-P-serien n 2 Indhold Inden computeren tages i brug... 4 Flere oplysninger om din VAIO-computeren... 5 Ergonomisk vejledning... 7 Kom godt i gang... 9 Placering af

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere