Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende Set forfra Set bagfra Lær fjernbetjeningen at kende...16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen Pakkeindhold Valg og klargøring af installationssted Montering af fod Fjernelse af fod og stander Indstilling af synsvinkel Tilslutning af antennekabel Tilslutning af el-ledning Aktivering af fjernbetjening...8 Anbringelse af batterier... 8 Sikkerhedsbemærkning vedrørende batterier... 8 Brug af fjernbetjening Klargøring af tv et Sådan ses tv-programmer...10 Vedligeholdelse og rengøring...11 Hva nu?...11 Sektion 2: Brugervejledning Lær skærmen at kende...13 Set forfra Set bagfra Lær fjernbetjeningen at kende...16 Fjernbetjening Brug af fjernbetjening...20 Strøm til, fra og standby Justering af lydindstilling Skift af kanaler Justering af baggrundslys Justering af størrelsesforhold Brug af tekst-tv funktion Tilslutning af video- og lydsignaler...26 Indgangsmuligheder Indholdsfortegnelse i

3 Tilslutning af komposit (sammensat) videoindgang Tilslutning af SCART indgang Tilslutning af komponent videoindgang Tilslutning af S-videoindgang Tilslutning af pc-indgang Tilslutning af DVI indgang Tilslutning af HDMI indgang Tilslutning af USB indgang Tilslutning af hovedtelefoner Tilslutning til A/V enhed med SPDIF indgang Skærm- (OSD) menu...32 OSD struktur Navigering i OSD menuen Funktioner i OSD menuen BILLEDE menu LYD menu TID menu VALGMULIGHED menu LÅS menu KANAL menu Tilslutning af CI (Fælles Grænseflade) kort Medieafspilning - USB enhed...45 Forholdsregler ved brug af USB enhed Medieskærm Visning af billede eller lysbilledshow Afspilning af musik Afspilning af film Visning af tekst Reference...53 Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Mål Specifikationer Understøttede pc (D-sub/DVI) indgangssignal opløsninger.. 56 Understøttede komponent-video indgangssignal opløsninger.57 Understøttede HDMI indgangssignal opløsninger Installation af passende udgangsopløsning på pc Fejlfinding WEEE-direktiv CE DOC ii Indholdsfortegnelse

4 ML2241/ML2441 LED baggrundslys tv Sektion 1: Quickstart-vejledning Velkommen

5 1. Læs disse anvisninger Tillykke. Du har anskaffet dig et hypermoderne fladskærms, bredformat- LCD tv, som vil give dig mange års god tv-oplevelse. Brug venligst et par minutter til at læse disse quickstart-instruktioner igennem, inden du installerer og bruger tv et. Hvad indeholder Qickstart-vejledningen? Sektion 1 indeholder quickstart-vejledningen, som indeholder nok oplysninger til, at du kan installere tv et. Her er Sektion1. Hvad indeholder brugervejledningen Sektion 2 indeholder brugervejledningen, der i detaljer beskriver tv ets egenskaber og funktioner, og som tillige indeholder produktspecifikationer og fejlfindingstip. Brugervejledningen beskriver også, hvordan du tilpasser tv ets indstilling, så du får den bedst mulige seeroplevelse. 2. Pakkeindhold Pak tv et ud og kontroller, at følgende ting findes: LCD TV (1 stk.) El-ledning (1 stk.) Brugervejledning (1 stk.) Quick-start Vejledning (1 stk.) Serviceoplysninger (x1) AAA batterier (2stk.) Fjernbetjening (1 stk.) Afhængigt af regionen, hvor du købte tv'et, kan den medfølgende el-ledning være forskellig fra den viste. Hvis nogle af delene mangler eller er beskadigede, skal du straks kontakte forhandleren og meddele ham det. Opbevar produkt-dokumentationen på et sikkert sted med henblik på senere reference. Bortskaf emballagen på korrekt måde: Papkartonen kan genbruges. Hold plastikposer væk fra små børn og babyer. Kontroller inden bortskaffelsen, at du ikke har efterladt noget inde i emballagen. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal dette tv behandles forsigtigt, så der ikke opstår skade på det eller på personer, der kommer i berøring med det. Alle LCD skærme har et meget tyndt beskyttelseslag af glas, som kan blive ridset og revne, hvis der stødes til det, eller hvis det udsættes for tryk. Underlaget af flydende krystaller kan også beskadiges ved for kraftigt tryk eller ved ekstreme temperaturer. Vær forsigtig. 2 Sektion 1: Quickstart-vejledning

6 3. Valg og klargøring af installationssted For at forhindre mulige farer og for at forlænge tv ets aktive levetid, skal du overholde følgende ting, når du installerer, bruger og rengør tv et. Anbring IKKE skærmen på en ujævn, hældende eller ustabil overflade, hvor det kan vælte og skade sig selv og andre. Få en autoriseret tekniker til at jordskælvssikre skærmen på dens anbringelsessted. Anbring IKKE skærmen nær vand som f.eks. et spa eller et svømmebassin, hvor der er mulighed for vandstænk og -sprøjt, og heller ikke foran et åbent vindue, hvor regn kan trænge ind. Anbring IKKE skærmen nær ved eller over varmekilder såsom radiatorer, varmeovne, brændstofovne eller andre varmeudstrålende ting (herunder også lydforstærkere). Varme kan skade kabinettets yderside såvel som dets indre dele. Ved vægmontering skal der sørges for tilstrækkelig plads ovenover skærmen til anbringelse af denne på vægholderen. Evt. vægmontering skal udføres af en autoriseret og erfaren person, som kan gøre det sikkert. Brug kun en anbefalet holder til denne model og kontroller, at holderen (ekstraudstyr) er skruet sikkert fast på væggen - ikke blot på vægpuds eller vægbeklædning. Kontroller, at holderen sidder vandret. Lim ikke holderen fast på væggen. Anbring IKKE skærmen på et indelukket sted uden ventilation. Alle LCD tv-skærme har et meget tyndt, beskyttende glaslag, som kan blive ridset og revne, hvis der stødes til det, eller hvis det udsættes for tryk. Underlaget af flydende krystaller kan også beskadiges ved for kraftigt tryk eller ved ekstreme temperaturer. Vær forsigtig. Tildæk eller bloker IKKE ventilationsåbninger, mens der er tændt for skærmen, da varmen kan stige inde i skærmen og medføre skade. Anbring IKKE skærmen i direkte solly, eller hvor direkte sollys eller stærkt lys vil skinne på den. Varmen kan skade skærmen, ligesom det stærke lys kan gøre det vanskeligt at se billederne på skærmen. Hvis skærmen anbringes i en vægåbning, skal der være nok fri plads foroven og forneden til montering og fjernelse af skærmen. Skærmens el-ledning skal forbindes til en let tilgængelig stikkontakt i nærheden. Hvis der opstår en fejl under brugen af enheden, skal du slukke for strømmen og fjerne el-ledningen fra stikkontakten. Følg alle advarsler og forsigtighedsregler anført på mærkaten på skærmen. For at undgå spredning af ild, hold altid stearinlys og anden åben ild væk fra produktet. Sektion 1: Quickstart-vejledning 3

7 4. Montering af fod Vigtige sikkerhedsbemærkninger Inden installationen skal du være opmærksom på følgende: Af sikkerhedsårsager anbefales det, at installationen udføres af mindst to, voksne personer. Skærmens LCD panel er overordentlig skrøbeligt og kan let beskadiges. Undgå at berøre LCD panelet ved installation eller flytning og pas på, at ingen genstande ligeledes berører panelet. Det anbefales at beskytte skærmen med et blødt, rent og fnugfrit håndklæde under installationen. Kontroller, at stedet, hvor skærmen anbringes, er stabilt. Følg nedenstående anvisninger under montering af tv-foden: Åbn kartonen og kontroller, at alle de nødvendige dele findes deri. Æsken indeholder: LCD TV Fod 1. Tildæk en lige, stabil overflade med en blød klud. Anbring LCD tv et med forsiden nedad på kluden. Monter foden nederst på LCD tv et som vist: 2. Skub derefter foden ind i LCD tv ets fodstik. 4 Sektion 1: Quickstart-vejledning

8 5. Fjernelse af fod og stander 1. Tildæk en lige, stabil overflade med en blød klud. Anbring LCD tv et med forsiden nedad på kluden. Monter foden nederst på LCD tv et som vist: 2. Træk som ovenfor vist (2) hængslets dæksel opad for at fjerne det. 3. Skru som ovenfor vist (3) de fire skruer ud af hængslet og træk derefter langsomt standeren af. 4. Hermed er standeren fjernet fra foden. Sektion 1: Quickstart-vejledning 5

9 6. Indstilling af synsvinkel Denne skærm har en indstillelig fod. Indstil om nødvendigt skærmen i en anden vinkel (maksimum 20 grader op/ned) for at opnå en mere behagelig synsvinkel. 7. Tilslutning af antennekabel Forbind en tv-antenneledning fra tv-antennen eller kabel-tv et (CATV) til tv ets tv-indgang. Kontroller, at ledningen er korrekt forbundet. Et dårligt tv-signal giver et dårligt billede og/eller en dårlig lyd på tv et. Til højkvalitetsbillede og -lyd behøves et højkvalitets tv-signal. Afhængigt af, hvor du bor, så giver et korrekt tilpasset, udendørs antennesystem den bedste tv-signal modtagelse. Kontakt eventuelt en professionel antennemand. 6 Sektion 1: Quickstart-vejledning

10 8. Tilslutning af el-ledning 1. Anbring el-ledningen som nedenfor vist i AC IN (AC IND) stikket bag på tv et. 2. Forbind den anden ende til en passende stikkontakt og stil tv ets strømforsyningskontakt på TIL (ON) ( ). Tv et går i standby, og strømindikatoren (foran nederst til højre) lyser orange. Det viste el-lednings stik og stikkontakten kan afvige fra, hvad der bruges i dit område. Brug kun en el-ledning beregnet til dit område. Brug aldrig en beskadiget eller flosset el-ledning. Ændr aldrig stiktype eller el-ledning. Vær klar over den samlede belastning, hvis der bruges forlængerledninger eller stikdåser med mange stik. ADVARSEL: Dette TV er konstrueret og fremstillet med den højeste prioritet med hensyn til sikkerhed. FORKERT HÅNDTERING ELLER BRUG KAN IMIDLERTID RESULTERE I ELEKTRISK STØD OG FORÅRSAGE BRAND. Behandel dette tv med forsigtighed. Hvis det beskadiges, skal du slukke for strømmen og fjerne el-ledningen. Bring TV et til dit nærmeste BenQ serviceværksted, så det kan blive repareret. Sektion 1: Quickstart-vejledning 7

11 9. Aktivering af fjernbetjening Anbringelse af batterier 1. Åbn batterirummet bag på fjernbetjeningen. 2. Anbring de medfølgende batterier, idet du sikrer, at de positivt og negativt mærkede batteriterminaler passer med batterirummets (+) og (-) mærker. Bemærk venligst, at batterierne medfølger, for at du kan begynde at betjene skærmen med det samme. Udskift dem så snart som muligt. 3. Sæt batteridækslet på plads igen. Sikkerhedsbemærkning vedrørende batterier Brug af forkert type batteri kan medføre kemisk lækage og/eller eksplosion. Vær venligst opmærksom på følgende: Kontroller altid, at batterierne er anbragt med de positive og negative terminaler i den rigtige retning som vist i batterirummet. Forskellige typer batterier kan have forskellige egenskaber. Bland ikke forskellige typer. Bland ikke gamle og nye batterier. Ved at blande gamle og nye batterier forkortes levetiden, ligesom de gamle batterier kan begynde at lække deres kemiske indhold. Når batterier ikke mere virker, skal de straks udskiftes. Kemikalier, der lækker fra batterier, kan forårsage hudirritation. Udsivende kemikalier fra batterierne skal tørres op med det samme med en tør klud. På grund af forskellige opbevaringsforhold, kan levetiden for de medfølgende batterier være nedsat. Udskift dem hurtigst muligt eller senest tre måneder efter, at du er begyndt at bruge dem. 8 Sektion 1: Quickstart-vejledning

12 Brug af fjernbetjening 1. Ret fjernbetjeningen direkte mod skærmen, når du trykker på knapperne. 2. For at virke korrekt skal fjernbetjeningen holdes indenfor en vinkel af 30 grader i forhold til skærmens fjernbetjeningssensor. Afstanden mellem fjernbetjeningen og sensoren må ikke overstige fem meter. 3. Tildæk ikke sensoren foran på skærmen (nedenfor indiktorlampen) og anbring ikke ting foran den, som vil blokere den direkte synslinje mellem fjernbetjeningen og sensoren. Fjernbetjeningen må ikke blive våd, og må ikke anbinges i fugtige omgivelser som f.eks. et badeværelse. Hvis skærmens fjernbetjeningssensor befinder sig i direkte sollys eller i stærkt lys, virker fjernbetjeningen ikke ordentligt. I så fald skal du udskifte lyskilde eller ændre skærmens vinkel eller bruge fjernbetjeningen tættere på skærmens sensor. Sektion 1: Quickstart-vejledning 9

13 10. Klargøring af tv'et Tryk på strømknappen på fjernbetjeningen. Tv et tænder, og strømindikatoren lyser blåt. Når der tændes første gang (og før indstillingen), ses indledningsmenuen. Inden du kan begynde at se tv-programmer, skal tv et søge og indstille tv-programmer i dit område. Dette skal kun gøres, når tv et er nyinstalleret, eller når du installerer det i OSD menu for behagelig betjening. 1. Backlight (Baggrundslys) er fremhævet, kan baggrundslyset indstilles med og knapperne. 2. Tryk på for at vælge Language (Sprog) og brug og til at vælge sproget vist i menuen. 3. Tryk på for at vælge Autom. indstilling (Auto Tuning) og tryk derefter på OK. 4. Tryk på eller for at vælge Land (Country), hvor du anvender tv et. Vælg derefter Start og tryk på OK. Autom. indstilling (Auto Tuning) opretter automatisk en liste med kanaler, der kan modtages. Du kan til enhver tid trykke på BACK for at afbryde huskeprocessen. (Listen kan ikke oprettes, hvis den afbrydes) 11. Sådan ses tv-programmer Tryk på PROG eller PROG på fjernbetjeningen for fortløbende at bevæge dig gennem tv-kanalerne. For at vælge en enkelt- eller dobbeltcifret kanal, skal du trykke på de tilsvarende kanalvalgsknapper på fjernbetjeningen. For f.eks. at vælge Kanal 8, skal du trykke på 0 og 8 på fjernbetjeningen. Tryk på VOL eller VOL på fjernbetjeningen for at øge lydstyrken. Lydstyrkeindikatoren bliver længere, jo kraftigere lyden bliver. Tryk på MUTE på fjernbetjeningen for midlertidigt at fjerne lyden. Tryk én gang til på MUTE eller tryk på VOL for at genoprette lydniveauet. Du kan trykke på RETURN på fjernbetjeningen for hurtigt at vende tilbage til den foregående, sete kanal. 10 Sektion 1: Quickstart-vejledning

14 Vedligeholdelse og rengøring Inden rengøring skal du altid slukke for skærmen og fjerne ledningen fra stikkontakten. Brug IKKE creme, væske, aerosoler eller rengøringsmidler på sprøjte. Brug kun en let fugtig, velopvreden (drypfri) og fnugfri, ren tør klud og tør forsigtigt skærmen af. Om nødvendigt, brug et ph-neutralt, flydende opvaskemiddel, fortyndet med vand på en separat klud til at fjerne olie eller fedtpletter. Fjern alle pletter ved at tørre efter med en ren, tør og fnugfri klud. Ved nærmere undersøgelse og under bestemte forhold kan du bemærke, at nogle få, ikke-aktive pixler ses på skærmen som faste, farvede punkter. Bemærk venligst, at disse ikke påvirker produktets ydelse, da de normalt ikke kan ses på normal seafstand. Hvis skærmen ikke skal bruges i længere tid (hvis du f.eks. rejser væk på ferie), skal den slukkes og ledningen fjernes fra stikkontakten. Du bør også fjerne batterierne fra fjernbetjeningen, da de kan begynde at lække. LCD (Flydende Krystal-) skærm er, som plasma- og almindelige CRT (katoderørs-) skærme, følsomme overfor "skærmbrænding" eller "billedbevarelse", der ses på skærmen som faste linjer og skygger og ikke kan fjernes. Hvis det skyldes forkert brug fra brugerens side (f.eks. venstre og højre lige linjer på grund af still-billeder i længere tid, kanal-logoer osv), bør der afkræves en passende reparationsafgift. For at undgå en sådan permanent skade på skærmen, anbefales det at tage følgende, forebyggende forholdsregler: (1) Undgå at vise still- (inaktive) billeder i mere end to timer. (2) Ændr fra tid til anden billedets størrelsesforhold. (3) Hvis still-billeder nødvendigvis skal vises i længere tid, så reducer kontrast og lysstyrke. (4) LCD skærmen er beregnet til brug under normale, private forhold. Brug den ikke noget andet sted, f.eks. på offentlige steder. Hva nu? Du har afsluttet Sektion 1: Quickstart-vejledning Du skulle på nuværende tidspunkt have opnået et rimeligt kendskab dit nye LCD tv og dets kontroller; vide, hvordan det installeres, hvordan der tændes for det og, hvordan det vedligeholdes. Hvis du ønsker at maksimere din seeroplevelse, så indeholder Sektion 2 brugervejledningen, som beskriver, hvordan du tilpasser indstillingerne, så de passer til dine ønsker og til omgivelserne. Den beskriver i detaljer skærmens egenskaber og funktioner, ligesom den indeholder produktspecifikationer og fejlfindingstip. Sektion 1: Quickstart-vejledning 11

15 ML2241/ML2441 LED baggrundslys tv Sektion 2: Brugervejledning Velkommen

16 Lær skærmen at kende Set forfra Nr. Navn Beskrivelse 1 Strømindikator Fjernbetjeningsmodtager CH (Kanal) / knap INPUT (IND- GANG) knap Strøm/standby knap 6 MENU knap 7 Lydstyrke +/- knap Lyser blå, når der er tændt for skærmen. Lyser orange, når skærmen er i standby. Modtager kommandosignaler fra fjernbetjeningen. Bloker ikke for sensoren ved at anbringe noget foran den, som kan hindre signalmodtagelsen. Tryk på disse knapper for fortløbende at skifte kanaler. Flytter i OSD menuen valgfremhævelsen op og ned. Til valg af indgangskilde. I OSD menuen, bekræfter valget. Til at skifte mellem standby og tændt Viser OSD (skærm-) menuen, hvis den ikke ses, eller afslutter den nuværende menu, hvis den ses. Til indstilling af højtalernes lydstyrke. Flytter i OSD menuen valgfremhævelsen til venstre og højre og ændrer indstillinger. Lær skærmen at kende 13

17 Set bagfra Nr. Navn Beskrivelse A AC strømkontakt Brug denne kontakt til at slå strømmen til/fra. B AC strømindgang Tilslutter til AC strømkilde C RS232 signalindgang Denne port er til serviceteknikerens brug. D E F YPbPr komponent video indgang HDMI2 indgangsterminal HDMI1 indgangsterminal Forbinder til komponent video (Y Pb Pr) udgangen på video-enheder. Tilslut til HDMI digital lyd/video udgang på digitale videoenheder. Forbinder til HDMI digital lyd/video-udgangen eller DVI digital video-udgangen på digitale video-enheder. G VGA (pc video-indgang) Forbinder til RGB video- (D-sub) udgangen på pc ere. H SCART indgang Forbinder til eksternt udstyr med scart-stik. Med denne scart-indgang kan lyd og CVBS/YC/RGB+CVBS.RGB, S-VIDEO fra en ekstern enhed ses på dit tv. I J A B C D E F G H I J K L MN O P Q R AV komposit videoindgang PC/DVI lyd ind Forbinder til komposit video (AV) udgangen på videoenheder. Forbinder til pc eres lydudgange. Dette stik bruges til pclydindgang, når billedindgangen er forbundet til VGA eller DVI (via HDMI1 indgang) på pc en. 14 Lær skærmen at kende

18 Nr. Navn Beskrivelse K Stik til hovedtelefoner Til tilslutning af hovedtelefoner. L USB stik Stik til software opgraderinger, medieafspilning osv. M HDMI3 indgangsterminal Tilslut til HDMI digital lyd/video udgang på digitale videoenheder. N SPDIF optisk udgang Forbind denne port til A/V enheds SPDIF indgang. O Lyd ind V/H Forbinder til den venstre/højre lydkanaludgang på videoenheder. P S-VIDEO indgang Forbinder til S-video-udgangen på video-enheder. Q CAM kort indstik Anbring CAM kortet i dette indstik. R RF antenne- / kabel-tv indgang Forbinder til RF kabel eller CATV kabel. Lær skærmen at kende 15

19 Lær fjernbetjeningen at kende Fjernbetjening POWER Tryk på denne knap for at tænde for tv et eller for at sætte det i standby. 2. DTV/RADIO Digital TV-funktion. Skift mellem DTV/RADIOprogrammer. 3. INFO Tryk på denne knap for at se oplysninger vedrørende indgangskilden. 4. SLEEP Tryk på denne knap for at indstille den automatiske slukke-timer. 5. SOUND Til valg af lydtilstand blandt Standard, Musik, Film, Sport og Bruger. 6. FREEZE Tryk på denne knap for at fastholde billedet på skærmen. Tryk på knappen igen for at genoptage visningen i realtid Channel selection Tryk på disse knapper for at vælge programmet, du ønsker at se. 8. SRS Tryk for at tænde/slukke for funktionen SRS TruSurround HD. 9. GUIDE Viser i DTV tilstand den elektroniske programguide på skærmen. Et fornyet tryk slår guiden fra. 10. VOL / VOL Tryk på disse knapper for at hæve eller reducere lydstyrkeniveauet. 11. BACK I OSD menuen, tryk på denne knap for at vende tilbage til den foregående menuside. 12. / / / /OK Tryk på eller for at ændre tv-programmers rækkefølge. Tryk på eller for at justere lydstyrken. Når OSD (skærm-) menuen ses på skærmen: Tryk på eller for at vælge indstillinger. Tryk på eller for at justere indstillinger. Tryk på OK for at foretage valg eller for at gå til en valgt undermenu. 16 Lær fjernbetjeningen at kende

20 INPUT Tryk på disse knapper for fortløbende at skifte kanaler. 14. Grøn/ Roter Grøn: Funktionsknap for tekst-tv, programredigering og elektronisk programguide. Roter: Roter billedet 90, 180, 270, 360 i urets retning i Medie. 15. Rød/ Spring over (Bagud) Rød: Funktionsknap for tekst-tv, programredigering og elektronisk programguide. Spring over: Gå til forrige kapitel/spor/fil i Medie. 16. Skan (bagud) Søg bagud i Medie. 17. Afspil/Pause Start eller hold pause i afspilning af mediefiler i Medie. 18. Senseye Tryk på denne knap for at se "Senseye" menuen. 19. MUTE Tryk på denne knap for at fjerne lydudgangen. Tryk igen for at genoprette lydindgangen. 20. BACKLIGHT Tryk på denne knap for at justere det ønskede baggrundslysniveau. 21. TV AUDIO Vælg lydmodulation i ATV Vælg lydsprog i DTV. Vælg venstre/højre lydkanalerne i andre kilder (undtagen ATV, DTV og Medie) 22. ATV/DTV Skift mellem ATV/DTV. Skift til den sidst anvendte TV-kilde, når du bruger en anden kilde. 23. PICTURE Tryk på denne knap for at vælge en ønsket, forvalgt billedtilstand: Standard, Mild, Bruger, Dynamisk. 24. SUBTITLE ATV: Til at skifte mellem undertekstsprog til rådighed. DTV: Til at se valgboksen til undertekstsprog. 25. WIDE Tryk på denne knap for at justere skærmbilledets størrelsesforhold. 26. RETURN Tryk for skifte mellem den nuværende og foregående kanal. Lær fjernbetjeningen at kende 17

21 PROG / Tryk på disse knapper for fortløbende at skifte kanaler. 28. LIST Vis kanallisten. 29. FAVORITE Tryk på denne knap for at springe til en af de foretrukne kanaler, du har lagret. 30. MENU Tryk på denne knap for at se OSD menuen for kommandoer og indstillinger. Tryk igen for at lukke. 31. TELETEXT-funktion HOLD: Tryk på denne knap for at fjerne informationen fra skærmen og stoppe automatisk sideskift, som forekommer, hvis tekst-tv-siden består af mere end 2 undersider. UPDATE: Indtast et sidenummer og tryk derefter på denne knap. Tekst-TV-siden lukkes og viser opdateringssymbolet +- i det øverste venstre hjørne. Når opdateringssymbolet skifter til et sidenummer, betyder det, at siden er hentet helt. SUBCODE: Når en valgt side har skjulte undersider eller tidsindstillede sider, kan disse sider ses ved hjælp af subcode-funktionen. TEXT/MIX: I TV-mode: Tryk på TEXT/ MIX-knappen for at gå til tekst-tv. I TELETEXT-mode: Tryk på knappen igen for at få vist teksten fra tekst-tv på skærmen oven i det aktuelle TV-program (mixed mode). I MIXED Mode: Tryk på knappen igen for at gå tilbage den normale TV-skærm (aktuelt program). INDEX: Tryk på Index-knappen for at gå tilbage til index-siden. LIST: Tryk på denne knap for at lave tekst-tv om til LIST-mode. Der oplistes de sider, du tidligere har gemt i hukommelsen. Tryk på LIST-knappen igen for at forlade LIST-mode og gå tilbage til tekst- TV. SIZE: Vælg tekst med dobbelt højde i tekst-tv for fuld skærm. REVEAL: Tryk på denne knap for at få vist al skjult information, såsom løsninger på gåder eller puslespil. Tryk på denne knap igen for at fjerne informationen fra skærmen. 18 Lær fjernbetjeningen at kende

22 Gul/ Zoom Gul: Funktionsknap for tekst-tv, programredigering og elektronisk programguide. Zoom: Forstørrer billedet vandret og lodret i Medie. 33. Blå/ Spring over (fremad) Blå: Funktionsknap for tekst-tv, programredigering og elektronisk programguide. Spring over: Gå til næste kapitel/spor/fil i Medie. 34. Skan (fremad) Søg fremad i Medie. 35. Stop Stop afspilning i Medie Lær fjernbetjeningen at kende 19

23 Brug af fjernbetjening Strøm til, fra og standby Tænd for tv et Når du har sat TV'ets strømkabel i en stikkontakt, går TV et automatisk over på standby. Strømindikatoren lyser nu orange. Tryk på Power på fjernkontrollen. TV et tændes nu, og strømindikatoren skifter til blå. Anbringelse af skærmen i standby Tryk igen på Power på fjernbetjeningen, og tv et går i standby. Strømindikatoren skifter til orange. Skærmen bruger en lille smule strøm (circa 0,5W) i standby. Skift af indgange 1. Inden valg af indgang, tænd for alle tilsluttede enheder og alt tilsluttet udstyr. 2. Tryk på INPUT på fjernbetjeningen for at se den nuværende, valgte indgang. Tryk på INPUT, brug til at vælge den ønskede indgang og tryk derefter på OK for at bekræfte. Du kan også trykke på INPUT flere gange for at skifte mellem forskellige inputkilder. Disse funktioner ses kun, når tilsvarende signaler forbindes til skærmen. HDMI indgang skal være HDCP-overholdende for at kunne vises. Når der skiftes mellem HDMI indgangene, behøver skærmen nogle sekunder til at finde HDCP informationen fra signalkilden, hvorfor der ikke ses noget billede i dette tidsrum. Dette er ikke en fejlfunktion. Justering af lydindstilling Justering af lydstyrke Tryk på VOL på fjernbetjeningen for at øge lydstyrken. Lydstyrkeindikatoren bliver længere, jo kraftigere lyden bliver. Tryk på VOL på fjernbetjeningen for at reducere lydstyrken. Lydstyrkeindikatoren bliver kortere, jo svagere lyden bliver. Tavs-indstilling Tryk på MUTE på fjernbetjeningen for midlertidigt at fjerne lyden. Tryk én gang til på MUTE eller tryk på VOL for at genoprette lydniveauet. Valg af tv-lyd tilstand Tryk på TV AUDIO på fjernbetjeningen for at skifte mellem forskellige tv-lyd tilstande. (Tilstandene til rådighed afhænger af tv'et eller det modtagede video-lydsystem). 20 Brug af fjernbetjening

24 Valg af en forvalgt lydtilstand Tryk på SOUND på fjernbetjeningen for at vælge en passende, forvalgt lydtilstand blandt Standard, Musik, Film, Sport eller Bruger. Du kan tilpasse brugertilstanden i henhold til dine egne ønsker. Skift af kanaler Direkte valg af kanalprogram For at vælge et programnummer, tryk først på kanalnummeret med kanalvalgsknapperne, og derefter på OK. For f.eks. at vælge kanal 8, tryk på og derefter på OK. For at vælge kanal 28, tryk på, og derefter på OK. Sekventielt skift af kanaler Tryk på PROG eller PROG på fjernbetjeningen for at bevæge dig sekventielt gennem tv-kanalerne. Valg af kanaler fra kanallisterne Tryk på OK, hvorefter Kanalliste (Channel List) ses. Tryk på OK på kanalen, du vil se, hvorefter du straks føres til den kanal. Vend tilbage til den foregående valgte kanal Med Genkald RETURN knappen på fjernbetjeningen kan du hurtigt skifte mellem den nuværende, valgte kanal og den foregående. Valg af foretrukne kanaler Tryk på FAVORITE for at se de foretrukne kanaler, du har føjet til Foretrukneliste. Du kan bruge eller til at vælge en foretrukken kanal og derefter trykke på OK for at komme direkte til kanalen. For at installere foretrukne kanaler, vælg Programredigering (Program Edit) funktionen i KANAL menuen. Valg af billedtilstand For at vælge en billedtilstand, tryk på PICTURE på fjernbetjeningen. Herefter kan der vælges blandt følgende indstillinger: Billedtilstand Standard Mild Bruger Dynamisk Beskrivelse God til at se tv i omgivelser med normale lysforhold. Billeder vises med moderat lysstyrke og kontrast. God, når der ses tv i lang tid. Din egen, brugertilpassede billedtilstand. God i lysere omgivelser. Tv-skærmens kontrast justeres til et højere niveau, så der bedre ses. Brug af sove-timer Sove-timeren er god, hvis du ønsker, at skærmen automatisk skal gå i standby efter et givent tidsforløb. Tryk flere gange på SLEEP fjernbetjeningen for at vælge sove-timer fra Fra (Off) og op til 240 minutter. Brug af fjernbetjening 21

25 Brug af elektronisk programguide (EPG) Tryk på GUIDE for at se den elektroniske programguide. Tryk på eller for at rulle op og ned gennem kanalerne, eller for at ændre tidsperiode. For at ændre dato, tryk først på den gule knap og vælg derefter dato med eller. Du kan også standse midlertidigt på en kanal og trykke på INFO for at se den detaljerede programinformation eller trykke på OK for at skifte direkte til det pågældende program. Du kan også hæfte en påminder på et program ved at trykke på den blå knap. Når begivenheden, der skal påmindes om, er ved at begynde, ses et vindue, der minder dig om den. For at tjekke programmerne, der er føjet til med Påminder, skal du trykke på den grønne knap for at se PLANLISTE. For at slette en påminder, vælg med eller og tryk på den rød knap. Tryk på BACK for at lukke den elektroniske programguide. Justering af baggrundslys For at indstille tv-baggrundslysets styrke, tryk flere gange på BACKLIGHT på fjernbetjeningen for at finde et passende niveau. Når du ser tv i et svagt oplyst rum, anbefales det at reducere baggrundslyset, som vil nedsætte billedets lysstyrke og gøre de mørke områder af billedet mørkere. På denne måde opretholdes et stærkt kontrastbillede i mørke omgivelser. Fasthold billede på skærmen Tryk én gang på FREEZE for at stoppe skærmen på det nuværende billede. Tryk igen for at genoptage afspilningen. Med denne funktion kan du stoppe skærmen på det nuværende billede. Den nuværende video vil imidlertid blive ved med at køre i baggrunden, og skærmen vil genoptage afspilningen med det videosignal, den modtager i det øjeblik, du annullerer funktionen - ikke fra det fastholdte billede. For at undgå mulig billedbevarelse eller skærmbrænding på LCD skærmen anbefales det at ændre størrelsesforholdet fra tid til anden og ikke vise et still-billede i mere end to timer. Justering af størrelsesforhold Tryk på WIDE på fjernbetjeningen for at bevæge dig gennem størrelsesforholdene. Nedenstående tabel viser slutbillederne i forhold til indgangsbilledet, når forskellige størrelsesforhold vælges: Størrelsesforhold Beskrivelse og brug Størrelsesforhold for indgangsvideo 4:3 16:9 Fuld Strækker et 4:3 billede til 16:9 størrelsesforhold. Anbefales, når der ses video-kilder, som allerede er i 16:9 størrelsesforhold såsom digitalt tv og de fleste bredformats dvd'er. 22 Brug af fjernbetjening

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03

Acer LCD TV AL2671W. Brugervejledning. 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning 09-LCD-TV_DA_eu.indd 1 2005/5/4 W È 08:32:03 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AL2671W Brugervejledning Original udgave: Maj

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895

Din brugermanual LG M2794D http://da.yourpdfguides.com/dref/3908895 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING

26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C. Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING 26 LCD TV WITH MPEG4 HD DVBT/C Model NO.: PBT-26003 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Pas på Sikkerhedsinformation Produktintroduktion Tilslutninger Fjernbetjening Grundfunktion OSD-menu 1. Menuen CHANNEL (KANAL)

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868

Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio.

DA2 V2 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER. www.argonaudio. 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 06 FORBINDELSER 09 SPECIFIKATIONER 09 PROBLEMLØSNINGER 10 ANBEFALINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere