Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende Set forfra Set bagfra Lær fjernbetjeningen at kende...16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen Pakkeindhold Valg og klargøring af installationssted Montering af fod Fjernelse af fod og stander Indstilling af synsvinkel Tilslutning af antennekabel Tilslutning af el-ledning Aktivering af fjernbetjening...8 Anbringelse af batterier... 8 Sikkerhedsbemærkning vedrørende batterier... 8 Brug af fjernbetjening Klargøring af tv et Sådan ses tv-programmer...10 Vedligeholdelse og rengøring...11 Hva nu?...11 Sektion 2: Brugervejledning Lær skærmen at kende...13 Set forfra Set bagfra Lær fjernbetjeningen at kende...16 Fjernbetjening Brug af fjernbetjening...20 Strøm til, fra og standby Justering af lydindstilling Skift af kanaler Justering af baggrundslys Justering af størrelsesforhold Brug af tekst-tv funktion Tilslutning af video- og lydsignaler...26 Indgangsmuligheder Indholdsfortegnelse i

3 Tilslutning af komposit (sammensat) videoindgang Tilslutning af SCART indgang Tilslutning af komponent videoindgang Tilslutning af S-videoindgang Tilslutning af pc-indgang Tilslutning af DVI indgang Tilslutning af HDMI indgang Tilslutning af USB indgang Tilslutning af hovedtelefoner Tilslutning til A/V enhed med SPDIF indgang Skærm- (OSD) menu...32 OSD struktur Navigering i OSD menuen Funktioner i OSD menuen BILLEDE menu LYD menu TID menu VALGMULIGHED menu LÅS menu KANAL menu Tilslutning af CI (Fælles Grænseflade) kort Medieafspilning - USB enhed...45 Forholdsregler ved brug af USB enhed Medieskærm Visning af billede eller lysbilledshow Afspilning af musik Afspilning af film Visning af tekst Reference...53 Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Mål Specifikationer Understøttede pc (D-sub/DVI) indgangssignal opløsninger.. 56 Understøttede komponent-video indgangssignal opløsninger.57 Understøttede HDMI indgangssignal opløsninger Installation af passende udgangsopløsning på pc Fejlfinding WEEE-direktiv CE DOC ii Indholdsfortegnelse

4 ML2241/ML2441 LED baggrundslys tv Sektion 1: Quickstart-vejledning Velkommen

5 1. Læs disse anvisninger Tillykke. Du har anskaffet dig et hypermoderne fladskærms, bredformat- LCD tv, som vil give dig mange års god tv-oplevelse. Brug venligst et par minutter til at læse disse quickstart-instruktioner igennem, inden du installerer og bruger tv et. Hvad indeholder Qickstart-vejledningen? Sektion 1 indeholder quickstart-vejledningen, som indeholder nok oplysninger til, at du kan installere tv et. Her er Sektion1. Hvad indeholder brugervejledningen Sektion 2 indeholder brugervejledningen, der i detaljer beskriver tv ets egenskaber og funktioner, og som tillige indeholder produktspecifikationer og fejlfindingstip. Brugervejledningen beskriver også, hvordan du tilpasser tv ets indstilling, så du får den bedst mulige seeroplevelse. 2. Pakkeindhold Pak tv et ud og kontroller, at følgende ting findes: LCD TV (1 stk.) El-ledning (1 stk.) Brugervejledning (1 stk.) Quick-start Vejledning (1 stk.) Serviceoplysninger (x1) AAA batterier (2stk.) Fjernbetjening (1 stk.) Afhængigt af regionen, hvor du købte tv'et, kan den medfølgende el-ledning være forskellig fra den viste. Hvis nogle af delene mangler eller er beskadigede, skal du straks kontakte forhandleren og meddele ham det. Opbevar produkt-dokumentationen på et sikkert sted med henblik på senere reference. Bortskaf emballagen på korrekt måde: Papkartonen kan genbruges. Hold plastikposer væk fra små børn og babyer. Kontroller inden bortskaffelsen, at du ikke har efterladt noget inde i emballagen. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal dette tv behandles forsigtigt, så der ikke opstår skade på det eller på personer, der kommer i berøring med det. Alle LCD skærme har et meget tyndt beskyttelseslag af glas, som kan blive ridset og revne, hvis der stødes til det, eller hvis det udsættes for tryk. Underlaget af flydende krystaller kan også beskadiges ved for kraftigt tryk eller ved ekstreme temperaturer. Vær forsigtig. 2 Sektion 1: Quickstart-vejledning

6 3. Valg og klargøring af installationssted For at forhindre mulige farer og for at forlænge tv ets aktive levetid, skal du overholde følgende ting, når du installerer, bruger og rengør tv et. Anbring IKKE skærmen på en ujævn, hældende eller ustabil overflade, hvor det kan vælte og skade sig selv og andre. Få en autoriseret tekniker til at jordskælvssikre skærmen på dens anbringelsessted. Anbring IKKE skærmen nær vand som f.eks. et spa eller et svømmebassin, hvor der er mulighed for vandstænk og -sprøjt, og heller ikke foran et åbent vindue, hvor regn kan trænge ind. Anbring IKKE skærmen nær ved eller over varmekilder såsom radiatorer, varmeovne, brændstofovne eller andre varmeudstrålende ting (herunder også lydforstærkere). Varme kan skade kabinettets yderside såvel som dets indre dele. Ved vægmontering skal der sørges for tilstrækkelig plads ovenover skærmen til anbringelse af denne på vægholderen. Evt. vægmontering skal udføres af en autoriseret og erfaren person, som kan gøre det sikkert. Brug kun en anbefalet holder til denne model og kontroller, at holderen (ekstraudstyr) er skruet sikkert fast på væggen - ikke blot på vægpuds eller vægbeklædning. Kontroller, at holderen sidder vandret. Lim ikke holderen fast på væggen. Anbring IKKE skærmen på et indelukket sted uden ventilation. Alle LCD tv-skærme har et meget tyndt, beskyttende glaslag, som kan blive ridset og revne, hvis der stødes til det, eller hvis det udsættes for tryk. Underlaget af flydende krystaller kan også beskadiges ved for kraftigt tryk eller ved ekstreme temperaturer. Vær forsigtig. Tildæk eller bloker IKKE ventilationsåbninger, mens der er tændt for skærmen, da varmen kan stige inde i skærmen og medføre skade. Anbring IKKE skærmen i direkte solly, eller hvor direkte sollys eller stærkt lys vil skinne på den. Varmen kan skade skærmen, ligesom det stærke lys kan gøre det vanskeligt at se billederne på skærmen. Hvis skærmen anbringes i en vægåbning, skal der være nok fri plads foroven og forneden til montering og fjernelse af skærmen. Skærmens el-ledning skal forbindes til en let tilgængelig stikkontakt i nærheden. Hvis der opstår en fejl under brugen af enheden, skal du slukke for strømmen og fjerne el-ledningen fra stikkontakten. Følg alle advarsler og forsigtighedsregler anført på mærkaten på skærmen. For at undgå spredning af ild, hold altid stearinlys og anden åben ild væk fra produktet. Sektion 1: Quickstart-vejledning 3

7 4. Montering af fod Vigtige sikkerhedsbemærkninger Inden installationen skal du være opmærksom på følgende: Af sikkerhedsårsager anbefales det, at installationen udføres af mindst to, voksne personer. Skærmens LCD panel er overordentlig skrøbeligt og kan let beskadiges. Undgå at berøre LCD panelet ved installation eller flytning og pas på, at ingen genstande ligeledes berører panelet. Det anbefales at beskytte skærmen med et blødt, rent og fnugfrit håndklæde under installationen. Kontroller, at stedet, hvor skærmen anbringes, er stabilt. Følg nedenstående anvisninger under montering af tv-foden: Åbn kartonen og kontroller, at alle de nødvendige dele findes deri. Æsken indeholder: LCD TV Fod 1. Tildæk en lige, stabil overflade med en blød klud. Anbring LCD tv et med forsiden nedad på kluden. Monter foden nederst på LCD tv et som vist: 2. Skub derefter foden ind i LCD tv ets fodstik. 4 Sektion 1: Quickstart-vejledning

8 5. Fjernelse af fod og stander 1. Tildæk en lige, stabil overflade med en blød klud. Anbring LCD tv et med forsiden nedad på kluden. Monter foden nederst på LCD tv et som vist: 2. Træk som ovenfor vist (2) hængslets dæksel opad for at fjerne det. 3. Skru som ovenfor vist (3) de fire skruer ud af hængslet og træk derefter langsomt standeren af. 4. Hermed er standeren fjernet fra foden. Sektion 1: Quickstart-vejledning 5

9 6. Indstilling af synsvinkel Denne skærm har en indstillelig fod. Indstil om nødvendigt skærmen i en anden vinkel (maksimum 20 grader op/ned) for at opnå en mere behagelig synsvinkel. 7. Tilslutning af antennekabel Forbind en tv-antenneledning fra tv-antennen eller kabel-tv et (CATV) til tv ets tv-indgang. Kontroller, at ledningen er korrekt forbundet. Et dårligt tv-signal giver et dårligt billede og/eller en dårlig lyd på tv et. Til højkvalitetsbillede og -lyd behøves et højkvalitets tv-signal. Afhængigt af, hvor du bor, så giver et korrekt tilpasset, udendørs antennesystem den bedste tv-signal modtagelse. Kontakt eventuelt en professionel antennemand. 6 Sektion 1: Quickstart-vejledning

10 8. Tilslutning af el-ledning 1. Anbring el-ledningen som nedenfor vist i AC IN (AC IND) stikket bag på tv et. 2. Forbind den anden ende til en passende stikkontakt og stil tv ets strømforsyningskontakt på TIL (ON) ( ). Tv et går i standby, og strømindikatoren (foran nederst til højre) lyser orange. Det viste el-lednings stik og stikkontakten kan afvige fra, hvad der bruges i dit område. Brug kun en el-ledning beregnet til dit område. Brug aldrig en beskadiget eller flosset el-ledning. Ændr aldrig stiktype eller el-ledning. Vær klar over den samlede belastning, hvis der bruges forlængerledninger eller stikdåser med mange stik. ADVARSEL: Dette TV er konstrueret og fremstillet med den højeste prioritet med hensyn til sikkerhed. FORKERT HÅNDTERING ELLER BRUG KAN IMIDLERTID RESULTERE I ELEKTRISK STØD OG FORÅRSAGE BRAND. Behandel dette tv med forsigtighed. Hvis det beskadiges, skal du slukke for strømmen og fjerne el-ledningen. Bring TV et til dit nærmeste BenQ serviceværksted, så det kan blive repareret. Sektion 1: Quickstart-vejledning 7

11 9. Aktivering af fjernbetjening Anbringelse af batterier 1. Åbn batterirummet bag på fjernbetjeningen. 2. Anbring de medfølgende batterier, idet du sikrer, at de positivt og negativt mærkede batteriterminaler passer med batterirummets (+) og (-) mærker. Bemærk venligst, at batterierne medfølger, for at du kan begynde at betjene skærmen med det samme. Udskift dem så snart som muligt. 3. Sæt batteridækslet på plads igen. Sikkerhedsbemærkning vedrørende batterier Brug af forkert type batteri kan medføre kemisk lækage og/eller eksplosion. Vær venligst opmærksom på følgende: Kontroller altid, at batterierne er anbragt med de positive og negative terminaler i den rigtige retning som vist i batterirummet. Forskellige typer batterier kan have forskellige egenskaber. Bland ikke forskellige typer. Bland ikke gamle og nye batterier. Ved at blande gamle og nye batterier forkortes levetiden, ligesom de gamle batterier kan begynde at lække deres kemiske indhold. Når batterier ikke mere virker, skal de straks udskiftes. Kemikalier, der lækker fra batterier, kan forårsage hudirritation. Udsivende kemikalier fra batterierne skal tørres op med det samme med en tør klud. På grund af forskellige opbevaringsforhold, kan levetiden for de medfølgende batterier være nedsat. Udskift dem hurtigst muligt eller senest tre måneder efter, at du er begyndt at bruge dem. 8 Sektion 1: Quickstart-vejledning

12 Brug af fjernbetjening 1. Ret fjernbetjeningen direkte mod skærmen, når du trykker på knapperne. 2. For at virke korrekt skal fjernbetjeningen holdes indenfor en vinkel af 30 grader i forhold til skærmens fjernbetjeningssensor. Afstanden mellem fjernbetjeningen og sensoren må ikke overstige fem meter. 3. Tildæk ikke sensoren foran på skærmen (nedenfor indiktorlampen) og anbring ikke ting foran den, som vil blokere den direkte synslinje mellem fjernbetjeningen og sensoren. Fjernbetjeningen må ikke blive våd, og må ikke anbinges i fugtige omgivelser som f.eks. et badeværelse. Hvis skærmens fjernbetjeningssensor befinder sig i direkte sollys eller i stærkt lys, virker fjernbetjeningen ikke ordentligt. I så fald skal du udskifte lyskilde eller ændre skærmens vinkel eller bruge fjernbetjeningen tættere på skærmens sensor. Sektion 1: Quickstart-vejledning 9

13 10. Klargøring af tv'et Tryk på strømknappen på fjernbetjeningen. Tv et tænder, og strømindikatoren lyser blåt. Når der tændes første gang (og før indstillingen), ses indledningsmenuen. Inden du kan begynde at se tv-programmer, skal tv et søge og indstille tv-programmer i dit område. Dette skal kun gøres, når tv et er nyinstalleret, eller når du installerer det i OSD menu for behagelig betjening. 1. Backlight (Baggrundslys) er fremhævet, kan baggrundslyset indstilles med og knapperne. 2. Tryk på for at vælge Language (Sprog) og brug og til at vælge sproget vist i menuen. 3. Tryk på for at vælge Autom. indstilling (Auto Tuning) og tryk derefter på OK. 4. Tryk på eller for at vælge Land (Country), hvor du anvender tv et. Vælg derefter Start og tryk på OK. Autom. indstilling (Auto Tuning) opretter automatisk en liste med kanaler, der kan modtages. Du kan til enhver tid trykke på BACK for at afbryde huskeprocessen. (Listen kan ikke oprettes, hvis den afbrydes) 11. Sådan ses tv-programmer Tryk på PROG eller PROG på fjernbetjeningen for fortløbende at bevæge dig gennem tv-kanalerne. For at vælge en enkelt- eller dobbeltcifret kanal, skal du trykke på de tilsvarende kanalvalgsknapper på fjernbetjeningen. For f.eks. at vælge Kanal 8, skal du trykke på 0 og 8 på fjernbetjeningen. Tryk på VOL eller VOL på fjernbetjeningen for at øge lydstyrken. Lydstyrkeindikatoren bliver længere, jo kraftigere lyden bliver. Tryk på MUTE på fjernbetjeningen for midlertidigt at fjerne lyden. Tryk én gang til på MUTE eller tryk på VOL for at genoprette lydniveauet. Du kan trykke på RETURN på fjernbetjeningen for hurtigt at vende tilbage til den foregående, sete kanal. 10 Sektion 1: Quickstart-vejledning

14 Vedligeholdelse og rengøring Inden rengøring skal du altid slukke for skærmen og fjerne ledningen fra stikkontakten. Brug IKKE creme, væske, aerosoler eller rengøringsmidler på sprøjte. Brug kun en let fugtig, velopvreden (drypfri) og fnugfri, ren tør klud og tør forsigtigt skærmen af. Om nødvendigt, brug et ph-neutralt, flydende opvaskemiddel, fortyndet med vand på en separat klud til at fjerne olie eller fedtpletter. Fjern alle pletter ved at tørre efter med en ren, tør og fnugfri klud. Ved nærmere undersøgelse og under bestemte forhold kan du bemærke, at nogle få, ikke-aktive pixler ses på skærmen som faste, farvede punkter. Bemærk venligst, at disse ikke påvirker produktets ydelse, da de normalt ikke kan ses på normal seafstand. Hvis skærmen ikke skal bruges i længere tid (hvis du f.eks. rejser væk på ferie), skal den slukkes og ledningen fjernes fra stikkontakten. Du bør også fjerne batterierne fra fjernbetjeningen, da de kan begynde at lække. LCD (Flydende Krystal-) skærm er, som plasma- og almindelige CRT (katoderørs-) skærme, følsomme overfor "skærmbrænding" eller "billedbevarelse", der ses på skærmen som faste linjer og skygger og ikke kan fjernes. Hvis det skyldes forkert brug fra brugerens side (f.eks. venstre og højre lige linjer på grund af still-billeder i længere tid, kanal-logoer osv), bør der afkræves en passende reparationsafgift. For at undgå en sådan permanent skade på skærmen, anbefales det at tage følgende, forebyggende forholdsregler: (1) Undgå at vise still- (inaktive) billeder i mere end to timer. (2) Ændr fra tid til anden billedets størrelsesforhold. (3) Hvis still-billeder nødvendigvis skal vises i længere tid, så reducer kontrast og lysstyrke. (4) LCD skærmen er beregnet til brug under normale, private forhold. Brug den ikke noget andet sted, f.eks. på offentlige steder. Hva nu? Du har afsluttet Sektion 1: Quickstart-vejledning Du skulle på nuværende tidspunkt have opnået et rimeligt kendskab dit nye LCD tv og dets kontroller; vide, hvordan det installeres, hvordan der tændes for det og, hvordan det vedligeholdes. Hvis du ønsker at maksimere din seeroplevelse, så indeholder Sektion 2 brugervejledningen, som beskriver, hvordan du tilpasser indstillingerne, så de passer til dine ønsker og til omgivelserne. Den beskriver i detaljer skærmens egenskaber og funktioner, ligesom den indeholder produktspecifikationer og fejlfindingstip. Sektion 1: Quickstart-vejledning 11

15 ML2241/ML2441 LED baggrundslys tv Sektion 2: Brugervejledning Velkommen

16 Lær skærmen at kende Set forfra Nr. Navn Beskrivelse 1 Strømindikator Fjernbetjeningsmodtager CH (Kanal) / knap INPUT (IND- GANG) knap Strøm/standby knap 6 MENU knap 7 Lydstyrke +/- knap Lyser blå, når der er tændt for skærmen. Lyser orange, når skærmen er i standby. Modtager kommandosignaler fra fjernbetjeningen. Bloker ikke for sensoren ved at anbringe noget foran den, som kan hindre signalmodtagelsen. Tryk på disse knapper for fortløbende at skifte kanaler. Flytter i OSD menuen valgfremhævelsen op og ned. Til valg af indgangskilde. I OSD menuen, bekræfter valget. Til at skifte mellem standby og tændt Viser OSD (skærm-) menuen, hvis den ikke ses, eller afslutter den nuværende menu, hvis den ses. Til indstilling af højtalernes lydstyrke. Flytter i OSD menuen valgfremhævelsen til venstre og højre og ændrer indstillinger. Lær skærmen at kende 13

17 Set bagfra Nr. Navn Beskrivelse A AC strømkontakt Brug denne kontakt til at slå strømmen til/fra. B AC strømindgang Tilslutter til AC strømkilde C RS232 signalindgang Denne port er til serviceteknikerens brug. D E F YPbPr komponent video indgang HDMI2 indgangsterminal HDMI1 indgangsterminal Forbinder til komponent video (Y Pb Pr) udgangen på video-enheder. Tilslut til HDMI digital lyd/video udgang på digitale videoenheder. Forbinder til HDMI digital lyd/video-udgangen eller DVI digital video-udgangen på digitale video-enheder. G VGA (pc video-indgang) Forbinder til RGB video- (D-sub) udgangen på pc ere. H SCART indgang Forbinder til eksternt udstyr med scart-stik. Med denne scart-indgang kan lyd og CVBS/YC/RGB+CVBS.RGB, S-VIDEO fra en ekstern enhed ses på dit tv. I J A B C D E F G H I J K L MN O P Q R AV komposit videoindgang PC/DVI lyd ind Forbinder til komposit video (AV) udgangen på videoenheder. Forbinder til pc eres lydudgange. Dette stik bruges til pclydindgang, når billedindgangen er forbundet til VGA eller DVI (via HDMI1 indgang) på pc en. 14 Lær skærmen at kende

18 Nr. Navn Beskrivelse K Stik til hovedtelefoner Til tilslutning af hovedtelefoner. L USB stik Stik til software opgraderinger, medieafspilning osv. M HDMI3 indgangsterminal Tilslut til HDMI digital lyd/video udgang på digitale videoenheder. N SPDIF optisk udgang Forbind denne port til A/V enheds SPDIF indgang. O Lyd ind V/H Forbinder til den venstre/højre lydkanaludgang på videoenheder. P S-VIDEO indgang Forbinder til S-video-udgangen på video-enheder. Q CAM kort indstik Anbring CAM kortet i dette indstik. R RF antenne- / kabel-tv indgang Forbinder til RF kabel eller CATV kabel. Lær skærmen at kende 15

19 Lær fjernbetjeningen at kende Fjernbetjening POWER Tryk på denne knap for at tænde for tv et eller for at sætte det i standby. 2. DTV/RADIO Digital TV-funktion. Skift mellem DTV/RADIOprogrammer. 3. INFO Tryk på denne knap for at se oplysninger vedrørende indgangskilden. 4. SLEEP Tryk på denne knap for at indstille den automatiske slukke-timer. 5. SOUND Til valg af lydtilstand blandt Standard, Musik, Film, Sport og Bruger. 6. FREEZE Tryk på denne knap for at fastholde billedet på skærmen. Tryk på knappen igen for at genoptage visningen i realtid Channel selection Tryk på disse knapper for at vælge programmet, du ønsker at se. 8. SRS Tryk for at tænde/slukke for funktionen SRS TruSurround HD. 9. GUIDE Viser i DTV tilstand den elektroniske programguide på skærmen. Et fornyet tryk slår guiden fra. 10. VOL / VOL Tryk på disse knapper for at hæve eller reducere lydstyrkeniveauet. 11. BACK I OSD menuen, tryk på denne knap for at vende tilbage til den foregående menuside. 12. / / / /OK Tryk på eller for at ændre tv-programmers rækkefølge. Tryk på eller for at justere lydstyrken. Når OSD (skærm-) menuen ses på skærmen: Tryk på eller for at vælge indstillinger. Tryk på eller for at justere indstillinger. Tryk på OK for at foretage valg eller for at gå til en valgt undermenu. 16 Lær fjernbetjeningen at kende

20 INPUT Tryk på disse knapper for fortløbende at skifte kanaler. 14. Grøn/ Roter Grøn: Funktionsknap for tekst-tv, programredigering og elektronisk programguide. Roter: Roter billedet 90, 180, 270, 360 i urets retning i Medie. 15. Rød/ Spring over (Bagud) Rød: Funktionsknap for tekst-tv, programredigering og elektronisk programguide. Spring over: Gå til forrige kapitel/spor/fil i Medie. 16. Skan (bagud) Søg bagud i Medie. 17. Afspil/Pause Start eller hold pause i afspilning af mediefiler i Medie. 18. Senseye Tryk på denne knap for at se "Senseye" menuen. 19. MUTE Tryk på denne knap for at fjerne lydudgangen. Tryk igen for at genoprette lydindgangen. 20. BACKLIGHT Tryk på denne knap for at justere det ønskede baggrundslysniveau. 21. TV AUDIO Vælg lydmodulation i ATV Vælg lydsprog i DTV. Vælg venstre/højre lydkanalerne i andre kilder (undtagen ATV, DTV og Medie) 22. ATV/DTV Skift mellem ATV/DTV. Skift til den sidst anvendte TV-kilde, når du bruger en anden kilde. 23. PICTURE Tryk på denne knap for at vælge en ønsket, forvalgt billedtilstand: Standard, Mild, Bruger, Dynamisk. 24. SUBTITLE ATV: Til at skifte mellem undertekstsprog til rådighed. DTV: Til at se valgboksen til undertekstsprog. 25. WIDE Tryk på denne knap for at justere skærmbilledets størrelsesforhold. 26. RETURN Tryk for skifte mellem den nuværende og foregående kanal. Lær fjernbetjeningen at kende 17

21 PROG / Tryk på disse knapper for fortløbende at skifte kanaler. 28. LIST Vis kanallisten. 29. FAVORITE Tryk på denne knap for at springe til en af de foretrukne kanaler, du har lagret. 30. MENU Tryk på denne knap for at se OSD menuen for kommandoer og indstillinger. Tryk igen for at lukke. 31. TELETEXT-funktion HOLD: Tryk på denne knap for at fjerne informationen fra skærmen og stoppe automatisk sideskift, som forekommer, hvis tekst-tv-siden består af mere end 2 undersider. UPDATE: Indtast et sidenummer og tryk derefter på denne knap. Tekst-TV-siden lukkes og viser opdateringssymbolet +- i det øverste venstre hjørne. Når opdateringssymbolet skifter til et sidenummer, betyder det, at siden er hentet helt. SUBCODE: Når en valgt side har skjulte undersider eller tidsindstillede sider, kan disse sider ses ved hjælp af subcode-funktionen. TEXT/MIX: I TV-mode: Tryk på TEXT/ MIX-knappen for at gå til tekst-tv. I TELETEXT-mode: Tryk på knappen igen for at få vist teksten fra tekst-tv på skærmen oven i det aktuelle TV-program (mixed mode). I MIXED Mode: Tryk på knappen igen for at gå tilbage den normale TV-skærm (aktuelt program). INDEX: Tryk på Index-knappen for at gå tilbage til index-siden. LIST: Tryk på denne knap for at lave tekst-tv om til LIST-mode. Der oplistes de sider, du tidligere har gemt i hukommelsen. Tryk på LIST-knappen igen for at forlade LIST-mode og gå tilbage til tekst- TV. SIZE: Vælg tekst med dobbelt højde i tekst-tv for fuld skærm. REVEAL: Tryk på denne knap for at få vist al skjult information, såsom løsninger på gåder eller puslespil. Tryk på denne knap igen for at fjerne informationen fra skærmen. 18 Lær fjernbetjeningen at kende

22 Gul/ Zoom Gul: Funktionsknap for tekst-tv, programredigering og elektronisk programguide. Zoom: Forstørrer billedet vandret og lodret i Medie. 33. Blå/ Spring over (fremad) Blå: Funktionsknap for tekst-tv, programredigering og elektronisk programguide. Spring over: Gå til næste kapitel/spor/fil i Medie. 34. Skan (fremad) Søg fremad i Medie. 35. Stop Stop afspilning i Medie Lær fjernbetjeningen at kende 19

23 Brug af fjernbetjening Strøm til, fra og standby Tænd for tv et Når du har sat TV'ets strømkabel i en stikkontakt, går TV et automatisk over på standby. Strømindikatoren lyser nu orange. Tryk på Power på fjernkontrollen. TV et tændes nu, og strømindikatoren skifter til blå. Anbringelse af skærmen i standby Tryk igen på Power på fjernbetjeningen, og tv et går i standby. Strømindikatoren skifter til orange. Skærmen bruger en lille smule strøm (circa 0,5W) i standby. Skift af indgange 1. Inden valg af indgang, tænd for alle tilsluttede enheder og alt tilsluttet udstyr. 2. Tryk på INPUT på fjernbetjeningen for at se den nuværende, valgte indgang. Tryk på INPUT, brug til at vælge den ønskede indgang og tryk derefter på OK for at bekræfte. Du kan også trykke på INPUT flere gange for at skifte mellem forskellige inputkilder. Disse funktioner ses kun, når tilsvarende signaler forbindes til skærmen. HDMI indgang skal være HDCP-overholdende for at kunne vises. Når der skiftes mellem HDMI indgangene, behøver skærmen nogle sekunder til at finde HDCP informationen fra signalkilden, hvorfor der ikke ses noget billede i dette tidsrum. Dette er ikke en fejlfunktion. Justering af lydindstilling Justering af lydstyrke Tryk på VOL på fjernbetjeningen for at øge lydstyrken. Lydstyrkeindikatoren bliver længere, jo kraftigere lyden bliver. Tryk på VOL på fjernbetjeningen for at reducere lydstyrken. Lydstyrkeindikatoren bliver kortere, jo svagere lyden bliver. Tavs-indstilling Tryk på MUTE på fjernbetjeningen for midlertidigt at fjerne lyden. Tryk én gang til på MUTE eller tryk på VOL for at genoprette lydniveauet. Valg af tv-lyd tilstand Tryk på TV AUDIO på fjernbetjeningen for at skifte mellem forskellige tv-lyd tilstande. (Tilstandene til rådighed afhænger af tv'et eller det modtagede video-lydsystem). 20 Brug af fjernbetjening

24 Valg af en forvalgt lydtilstand Tryk på SOUND på fjernbetjeningen for at vælge en passende, forvalgt lydtilstand blandt Standard, Musik, Film, Sport eller Bruger. Du kan tilpasse brugertilstanden i henhold til dine egne ønsker. Skift af kanaler Direkte valg af kanalprogram For at vælge et programnummer, tryk først på kanalnummeret med kanalvalgsknapperne, og derefter på OK. For f.eks. at vælge kanal 8, tryk på og derefter på OK. For at vælge kanal 28, tryk på, og derefter på OK. Sekventielt skift af kanaler Tryk på PROG eller PROG på fjernbetjeningen for at bevæge dig sekventielt gennem tv-kanalerne. Valg af kanaler fra kanallisterne Tryk på OK, hvorefter Kanalliste (Channel List) ses. Tryk på OK på kanalen, du vil se, hvorefter du straks føres til den kanal. Vend tilbage til den foregående valgte kanal Med Genkald RETURN knappen på fjernbetjeningen kan du hurtigt skifte mellem den nuværende, valgte kanal og den foregående. Valg af foretrukne kanaler Tryk på FAVORITE for at se de foretrukne kanaler, du har føjet til Foretrukneliste. Du kan bruge eller til at vælge en foretrukken kanal og derefter trykke på OK for at komme direkte til kanalen. For at installere foretrukne kanaler, vælg Programredigering (Program Edit) funktionen i KANAL menuen. Valg af billedtilstand For at vælge en billedtilstand, tryk på PICTURE på fjernbetjeningen. Herefter kan der vælges blandt følgende indstillinger: Billedtilstand Standard Mild Bruger Dynamisk Beskrivelse God til at se tv i omgivelser med normale lysforhold. Billeder vises med moderat lysstyrke og kontrast. God, når der ses tv i lang tid. Din egen, brugertilpassede billedtilstand. God i lysere omgivelser. Tv-skærmens kontrast justeres til et højere niveau, så der bedre ses. Brug af sove-timer Sove-timeren er god, hvis du ønsker, at skærmen automatisk skal gå i standby efter et givent tidsforløb. Tryk flere gange på SLEEP fjernbetjeningen for at vælge sove-timer fra Fra (Off) og op til 240 minutter. Brug af fjernbetjening 21

25 Brug af elektronisk programguide (EPG) Tryk på GUIDE for at se den elektroniske programguide. Tryk på eller for at rulle op og ned gennem kanalerne, eller for at ændre tidsperiode. For at ændre dato, tryk først på den gule knap og vælg derefter dato med eller. Du kan også standse midlertidigt på en kanal og trykke på INFO for at se den detaljerede programinformation eller trykke på OK for at skifte direkte til det pågældende program. Du kan også hæfte en påminder på et program ved at trykke på den blå knap. Når begivenheden, der skal påmindes om, er ved at begynde, ses et vindue, der minder dig om den. For at tjekke programmerne, der er føjet til med Påminder, skal du trykke på den grønne knap for at se PLANLISTE. For at slette en påminder, vælg med eller og tryk på den rød knap. Tryk på BACK for at lukke den elektroniske programguide. Justering af baggrundslys For at indstille tv-baggrundslysets styrke, tryk flere gange på BACKLIGHT på fjernbetjeningen for at finde et passende niveau. Når du ser tv i et svagt oplyst rum, anbefales det at reducere baggrundslyset, som vil nedsætte billedets lysstyrke og gøre de mørke områder af billedet mørkere. På denne måde opretholdes et stærkt kontrastbillede i mørke omgivelser. Fasthold billede på skærmen Tryk én gang på FREEZE for at stoppe skærmen på det nuværende billede. Tryk igen for at genoptage afspilningen. Med denne funktion kan du stoppe skærmen på det nuværende billede. Den nuværende video vil imidlertid blive ved med at køre i baggrunden, og skærmen vil genoptage afspilningen med det videosignal, den modtager i det øjeblik, du annullerer funktionen - ikke fra det fastholdte billede. For at undgå mulig billedbevarelse eller skærmbrænding på LCD skærmen anbefales det at ændre størrelsesforholdet fra tid til anden og ikke vise et still-billede i mere end to timer. Justering af størrelsesforhold Tryk på WIDE på fjernbetjeningen for at bevæge dig gennem størrelsesforholdene. Nedenstående tabel viser slutbillederne i forhold til indgangsbilledet, når forskellige størrelsesforhold vælges: Størrelsesforhold Beskrivelse og brug Størrelsesforhold for indgangsvideo 4:3 16:9 Fuld Strækker et 4:3 billede til 16:9 størrelsesforhold. Anbefales, når der ses video-kilder, som allerede er i 16:9 størrelsesforhold såsom digitalt tv og de fleste bredformats dvd'er. 22 Brug af fjernbetjening

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland

Betjeningsvejledning. Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD. www.alphatronics.de. Fremstillet i Tyskland Betjeningsvejledning Model E-15 ewdd E-19 ewdd E-22 ewdd E-24 ewdd M-17eWD M-19eWDCR M-19eWD M-22eWD Fremstillet i Tyskland www.alphatronics.de Indhold 1. Indledning og sikkerhedsforskrifter...3 6 2. Knapper

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031

Betjeningsvejledning. Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 Betjeningsvejledning TV Xelos A 42 Xelos A 37 Xelos A 32 Xelos A 26 233 32503.031 1 BA32503_001Xelos_3_1_DK.indd 1 12.10.2005 12:08:32 Uhr Indhold 2 Fjernbetjening Tv-funktioner 3 Betjeningsenheder 4 5

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108

Produktoversigt Hovedenhed... 105 Fjernbetjening...106-108 Sådan bruges fjernbetjeningen... 108 Indholdsfortegnelse Generelt Generelle oplysninger... 104 Sikkerhedsforanstaltninger... 104 Medfølgende tilbehør... 104 Rengøring af diske... 104 Om resirkulering... 104 Produktoversigt Hovedenhed... 105

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Register your product and get support at www.philips.com/welcome DA Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 /

Læs mere

Betjeningsvejledning TV

Betjeningsvejledning TV Betjeningsvejledning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Inhold Fjernbetjening Tv-funktioner... 3 Betjeningspanel på enhedens forside... 4 Tilslutninger

Læs mere

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere