Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende Set forfra Set bagfra Lær fjernbetjeningen at kende...16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen Pakkeindhold Valg og klargøring af installationssted Montering af fod Fjernelse af fod og stander Indstilling af synsvinkel Tilslutning af antennekabel Tilslutning af el-ledning Aktivering af fjernbetjening...8 Anbringelse af batterier... 8 Sikkerhedsbemærkning vedrørende batterier... 8 Brug af fjernbetjening Klargøring af tv et Sådan ses tv-programmer...10 Vedligeholdelse og rengøring...11 Hva nu?...11 Sektion 2: Brugervejledning Lær skærmen at kende...13 Set forfra Set bagfra Lær fjernbetjeningen at kende...16 Fjernbetjening Brug af fjernbetjening...20 Strøm til, fra og standby Justering af lydindstilling Skift af kanaler Justering af baggrundslys Justering af størrelsesforhold Brug af tekst-tv funktion Tilslutning af video- og lydsignaler...26 Indgangsmuligheder Indholdsfortegnelse i

3 Tilslutning af komposit (sammensat) videoindgang Tilslutning af SCART indgang Tilslutning af komponent videoindgang Tilslutning af S-videoindgang Tilslutning af pc-indgang Tilslutning af DVI indgang Tilslutning af HDMI indgang Tilslutning af USB indgang Tilslutning af hovedtelefoner Tilslutning til A/V enhed med SPDIF indgang Skærm- (OSD) menu...32 OSD struktur Navigering i OSD menuen Funktioner i OSD menuen BILLEDE menu LYD menu TID menu VALGMULIGHED menu LÅS menu KANAL menu Tilslutning af CI (Fælles Grænseflade) kort Medieafspilning - USB enhed...45 Forholdsregler ved brug af USB enhed Medieskærm Visning af billede eller lysbilledshow Afspilning af musik Afspilning af film Visning af tekst Reference...53 Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Mål Specifikationer Understøttede pc (D-sub/DVI) indgangssignal opløsninger.. 56 Understøttede komponent-video indgangssignal opløsninger.57 Understøttede HDMI indgangssignal opløsninger Installation af passende udgangsopløsning på pc Fejlfinding WEEE-direktiv CE DOC ii Indholdsfortegnelse

4 ML2241/ML2441 LED baggrundslys tv Sektion 1: Quickstart-vejledning Velkommen

5 1. Læs disse anvisninger Tillykke. Du har anskaffet dig et hypermoderne fladskærms, bredformat- LCD tv, som vil give dig mange års god tv-oplevelse. Brug venligst et par minutter til at læse disse quickstart-instruktioner igennem, inden du installerer og bruger tv et. Hvad indeholder Qickstart-vejledningen? Sektion 1 indeholder quickstart-vejledningen, som indeholder nok oplysninger til, at du kan installere tv et. Her er Sektion1. Hvad indeholder brugervejledningen Sektion 2 indeholder brugervejledningen, der i detaljer beskriver tv ets egenskaber og funktioner, og som tillige indeholder produktspecifikationer og fejlfindingstip. Brugervejledningen beskriver også, hvordan du tilpasser tv ets indstilling, så du får den bedst mulige seeroplevelse. 2. Pakkeindhold Pak tv et ud og kontroller, at følgende ting findes: LCD TV (1 stk.) El-ledning (1 stk.) Brugervejledning (1 stk.) Quick-start Vejledning (1 stk.) Serviceoplysninger (x1) AAA batterier (2stk.) Fjernbetjening (1 stk.) Afhængigt af regionen, hvor du købte tv'et, kan den medfølgende el-ledning være forskellig fra den viste. Hvis nogle af delene mangler eller er beskadigede, skal du straks kontakte forhandleren og meddele ham det. Opbevar produkt-dokumentationen på et sikkert sted med henblik på senere reference. Bortskaf emballagen på korrekt måde: Papkartonen kan genbruges. Hold plastikposer væk fra små børn og babyer. Kontroller inden bortskaffelsen, at du ikke har efterladt noget inde i emballagen. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal dette tv behandles forsigtigt, så der ikke opstår skade på det eller på personer, der kommer i berøring med det. Alle LCD skærme har et meget tyndt beskyttelseslag af glas, som kan blive ridset og revne, hvis der stødes til det, eller hvis det udsættes for tryk. Underlaget af flydende krystaller kan også beskadiges ved for kraftigt tryk eller ved ekstreme temperaturer. Vær forsigtig. 2 Sektion 1: Quickstart-vejledning

6 3. Valg og klargøring af installationssted For at forhindre mulige farer og for at forlænge tv ets aktive levetid, skal du overholde følgende ting, når du installerer, bruger og rengør tv et. Anbring IKKE skærmen på en ujævn, hældende eller ustabil overflade, hvor det kan vælte og skade sig selv og andre. Få en autoriseret tekniker til at jordskælvssikre skærmen på dens anbringelsessted. Anbring IKKE skærmen nær vand som f.eks. et spa eller et svømmebassin, hvor der er mulighed for vandstænk og -sprøjt, og heller ikke foran et åbent vindue, hvor regn kan trænge ind. Anbring IKKE skærmen nær ved eller over varmekilder såsom radiatorer, varmeovne, brændstofovne eller andre varmeudstrålende ting (herunder også lydforstærkere). Varme kan skade kabinettets yderside såvel som dets indre dele. Ved vægmontering skal der sørges for tilstrækkelig plads ovenover skærmen til anbringelse af denne på vægholderen. Evt. vægmontering skal udføres af en autoriseret og erfaren person, som kan gøre det sikkert. Brug kun en anbefalet holder til denne model og kontroller, at holderen (ekstraudstyr) er skruet sikkert fast på væggen - ikke blot på vægpuds eller vægbeklædning. Kontroller, at holderen sidder vandret. Lim ikke holderen fast på væggen. Anbring IKKE skærmen på et indelukket sted uden ventilation. Alle LCD tv-skærme har et meget tyndt, beskyttende glaslag, som kan blive ridset og revne, hvis der stødes til det, eller hvis det udsættes for tryk. Underlaget af flydende krystaller kan også beskadiges ved for kraftigt tryk eller ved ekstreme temperaturer. Vær forsigtig. Tildæk eller bloker IKKE ventilationsåbninger, mens der er tændt for skærmen, da varmen kan stige inde i skærmen og medføre skade. Anbring IKKE skærmen i direkte solly, eller hvor direkte sollys eller stærkt lys vil skinne på den. Varmen kan skade skærmen, ligesom det stærke lys kan gøre det vanskeligt at se billederne på skærmen. Hvis skærmen anbringes i en vægåbning, skal der være nok fri plads foroven og forneden til montering og fjernelse af skærmen. Skærmens el-ledning skal forbindes til en let tilgængelig stikkontakt i nærheden. Hvis der opstår en fejl under brugen af enheden, skal du slukke for strømmen og fjerne el-ledningen fra stikkontakten. Følg alle advarsler og forsigtighedsregler anført på mærkaten på skærmen. For at undgå spredning af ild, hold altid stearinlys og anden åben ild væk fra produktet. Sektion 1: Quickstart-vejledning 3

7 4. Montering af fod Vigtige sikkerhedsbemærkninger Inden installationen skal du være opmærksom på følgende: Af sikkerhedsårsager anbefales det, at installationen udføres af mindst to, voksne personer. Skærmens LCD panel er overordentlig skrøbeligt og kan let beskadiges. Undgå at berøre LCD panelet ved installation eller flytning og pas på, at ingen genstande ligeledes berører panelet. Det anbefales at beskytte skærmen med et blødt, rent og fnugfrit håndklæde under installationen. Kontroller, at stedet, hvor skærmen anbringes, er stabilt. Følg nedenstående anvisninger under montering af tv-foden: Åbn kartonen og kontroller, at alle de nødvendige dele findes deri. Æsken indeholder: LCD TV Fod 1. Tildæk en lige, stabil overflade med en blød klud. Anbring LCD tv et med forsiden nedad på kluden. Monter foden nederst på LCD tv et som vist: 2. Skub derefter foden ind i LCD tv ets fodstik. 4 Sektion 1: Quickstart-vejledning

8 5. Fjernelse af fod og stander 1. Tildæk en lige, stabil overflade med en blød klud. Anbring LCD tv et med forsiden nedad på kluden. Monter foden nederst på LCD tv et som vist: 2. Træk som ovenfor vist (2) hængslets dæksel opad for at fjerne det. 3. Skru som ovenfor vist (3) de fire skruer ud af hængslet og træk derefter langsomt standeren af. 4. Hermed er standeren fjernet fra foden. Sektion 1: Quickstart-vejledning 5

9 6. Indstilling af synsvinkel Denne skærm har en indstillelig fod. Indstil om nødvendigt skærmen i en anden vinkel (maksimum 20 grader op/ned) for at opnå en mere behagelig synsvinkel. 7. Tilslutning af antennekabel Forbind en tv-antenneledning fra tv-antennen eller kabel-tv et (CATV) til tv ets tv-indgang. Kontroller, at ledningen er korrekt forbundet. Et dårligt tv-signal giver et dårligt billede og/eller en dårlig lyd på tv et. Til højkvalitetsbillede og -lyd behøves et højkvalitets tv-signal. Afhængigt af, hvor du bor, så giver et korrekt tilpasset, udendørs antennesystem den bedste tv-signal modtagelse. Kontakt eventuelt en professionel antennemand. 6 Sektion 1: Quickstart-vejledning

10 8. Tilslutning af el-ledning 1. Anbring el-ledningen som nedenfor vist i AC IN (AC IND) stikket bag på tv et. 2. Forbind den anden ende til en passende stikkontakt og stil tv ets strømforsyningskontakt på TIL (ON) ( ). Tv et går i standby, og strømindikatoren (foran nederst til højre) lyser orange. Det viste el-lednings stik og stikkontakten kan afvige fra, hvad der bruges i dit område. Brug kun en el-ledning beregnet til dit område. Brug aldrig en beskadiget eller flosset el-ledning. Ændr aldrig stiktype eller el-ledning. Vær klar over den samlede belastning, hvis der bruges forlængerledninger eller stikdåser med mange stik. ADVARSEL: Dette TV er konstrueret og fremstillet med den højeste prioritet med hensyn til sikkerhed. FORKERT HÅNDTERING ELLER BRUG KAN IMIDLERTID RESULTERE I ELEKTRISK STØD OG FORÅRSAGE BRAND. Behandel dette tv med forsigtighed. Hvis det beskadiges, skal du slukke for strømmen og fjerne el-ledningen. Bring TV et til dit nærmeste BenQ serviceværksted, så det kan blive repareret. Sektion 1: Quickstart-vejledning 7

11 9. Aktivering af fjernbetjening Anbringelse af batterier 1. Åbn batterirummet bag på fjernbetjeningen. 2. Anbring de medfølgende batterier, idet du sikrer, at de positivt og negativt mærkede batteriterminaler passer med batterirummets (+) og (-) mærker. Bemærk venligst, at batterierne medfølger, for at du kan begynde at betjene skærmen med det samme. Udskift dem så snart som muligt. 3. Sæt batteridækslet på plads igen. Sikkerhedsbemærkning vedrørende batterier Brug af forkert type batteri kan medføre kemisk lækage og/eller eksplosion. Vær venligst opmærksom på følgende: Kontroller altid, at batterierne er anbragt med de positive og negative terminaler i den rigtige retning som vist i batterirummet. Forskellige typer batterier kan have forskellige egenskaber. Bland ikke forskellige typer. Bland ikke gamle og nye batterier. Ved at blande gamle og nye batterier forkortes levetiden, ligesom de gamle batterier kan begynde at lække deres kemiske indhold. Når batterier ikke mere virker, skal de straks udskiftes. Kemikalier, der lækker fra batterier, kan forårsage hudirritation. Udsivende kemikalier fra batterierne skal tørres op med det samme med en tør klud. På grund af forskellige opbevaringsforhold, kan levetiden for de medfølgende batterier være nedsat. Udskift dem hurtigst muligt eller senest tre måneder efter, at du er begyndt at bruge dem. 8 Sektion 1: Quickstart-vejledning

12 Brug af fjernbetjening 1. Ret fjernbetjeningen direkte mod skærmen, når du trykker på knapperne. 2. For at virke korrekt skal fjernbetjeningen holdes indenfor en vinkel af 30 grader i forhold til skærmens fjernbetjeningssensor. Afstanden mellem fjernbetjeningen og sensoren må ikke overstige fem meter. 3. Tildæk ikke sensoren foran på skærmen (nedenfor indiktorlampen) og anbring ikke ting foran den, som vil blokere den direkte synslinje mellem fjernbetjeningen og sensoren. Fjernbetjeningen må ikke blive våd, og må ikke anbinges i fugtige omgivelser som f.eks. et badeværelse. Hvis skærmens fjernbetjeningssensor befinder sig i direkte sollys eller i stærkt lys, virker fjernbetjeningen ikke ordentligt. I så fald skal du udskifte lyskilde eller ændre skærmens vinkel eller bruge fjernbetjeningen tættere på skærmens sensor. Sektion 1: Quickstart-vejledning 9

13 10. Klargøring af tv'et Tryk på strømknappen på fjernbetjeningen. Tv et tænder, og strømindikatoren lyser blåt. Når der tændes første gang (og før indstillingen), ses indledningsmenuen. Inden du kan begynde at se tv-programmer, skal tv et søge og indstille tv-programmer i dit område. Dette skal kun gøres, når tv et er nyinstalleret, eller når du installerer det i OSD menu for behagelig betjening. 1. Backlight (Baggrundslys) er fremhævet, kan baggrundslyset indstilles med og knapperne. 2. Tryk på for at vælge Language (Sprog) og brug og til at vælge sproget vist i menuen. 3. Tryk på for at vælge Autom. indstilling (Auto Tuning) og tryk derefter på OK. 4. Tryk på eller for at vælge Land (Country), hvor du anvender tv et. Vælg derefter Start og tryk på OK. Autom. indstilling (Auto Tuning) opretter automatisk en liste med kanaler, der kan modtages. Du kan til enhver tid trykke på BACK for at afbryde huskeprocessen. (Listen kan ikke oprettes, hvis den afbrydes) 11. Sådan ses tv-programmer Tryk på PROG eller PROG på fjernbetjeningen for fortløbende at bevæge dig gennem tv-kanalerne. For at vælge en enkelt- eller dobbeltcifret kanal, skal du trykke på de tilsvarende kanalvalgsknapper på fjernbetjeningen. For f.eks. at vælge Kanal 8, skal du trykke på 0 og 8 på fjernbetjeningen. Tryk på VOL eller VOL på fjernbetjeningen for at øge lydstyrken. Lydstyrkeindikatoren bliver længere, jo kraftigere lyden bliver. Tryk på MUTE på fjernbetjeningen for midlertidigt at fjerne lyden. Tryk én gang til på MUTE eller tryk på VOL for at genoprette lydniveauet. Du kan trykke på RETURN på fjernbetjeningen for hurtigt at vende tilbage til den foregående, sete kanal. 10 Sektion 1: Quickstart-vejledning

14 Vedligeholdelse og rengøring Inden rengøring skal du altid slukke for skærmen og fjerne ledningen fra stikkontakten. Brug IKKE creme, væske, aerosoler eller rengøringsmidler på sprøjte. Brug kun en let fugtig, velopvreden (drypfri) og fnugfri, ren tør klud og tør forsigtigt skærmen af. Om nødvendigt, brug et ph-neutralt, flydende opvaskemiddel, fortyndet med vand på en separat klud til at fjerne olie eller fedtpletter. Fjern alle pletter ved at tørre efter med en ren, tør og fnugfri klud. Ved nærmere undersøgelse og under bestemte forhold kan du bemærke, at nogle få, ikke-aktive pixler ses på skærmen som faste, farvede punkter. Bemærk venligst, at disse ikke påvirker produktets ydelse, da de normalt ikke kan ses på normal seafstand. Hvis skærmen ikke skal bruges i længere tid (hvis du f.eks. rejser væk på ferie), skal den slukkes og ledningen fjernes fra stikkontakten. Du bør også fjerne batterierne fra fjernbetjeningen, da de kan begynde at lække. LCD (Flydende Krystal-) skærm er, som plasma- og almindelige CRT (katoderørs-) skærme, følsomme overfor "skærmbrænding" eller "billedbevarelse", der ses på skærmen som faste linjer og skygger og ikke kan fjernes. Hvis det skyldes forkert brug fra brugerens side (f.eks. venstre og højre lige linjer på grund af still-billeder i længere tid, kanal-logoer osv), bør der afkræves en passende reparationsafgift. For at undgå en sådan permanent skade på skærmen, anbefales det at tage følgende, forebyggende forholdsregler: (1) Undgå at vise still- (inaktive) billeder i mere end to timer. (2) Ændr fra tid til anden billedets størrelsesforhold. (3) Hvis still-billeder nødvendigvis skal vises i længere tid, så reducer kontrast og lysstyrke. (4) LCD skærmen er beregnet til brug under normale, private forhold. Brug den ikke noget andet sted, f.eks. på offentlige steder. Hva nu? Du har afsluttet Sektion 1: Quickstart-vejledning Du skulle på nuværende tidspunkt have opnået et rimeligt kendskab dit nye LCD tv og dets kontroller; vide, hvordan det installeres, hvordan der tændes for det og, hvordan det vedligeholdes. Hvis du ønsker at maksimere din seeroplevelse, så indeholder Sektion 2 brugervejledningen, som beskriver, hvordan du tilpasser indstillingerne, så de passer til dine ønsker og til omgivelserne. Den beskriver i detaljer skærmens egenskaber og funktioner, ligesom den indeholder produktspecifikationer og fejlfindingstip. Sektion 1: Quickstart-vejledning 11

15 ML2241/ML2441 LED baggrundslys tv Sektion 2: Brugervejledning Velkommen

16 Lær skærmen at kende Set forfra Nr. Navn Beskrivelse 1 Strømindikator Fjernbetjeningsmodtager CH (Kanal) / knap INPUT (IND- GANG) knap Strøm/standby knap 6 MENU knap 7 Lydstyrke +/- knap Lyser blå, når der er tændt for skærmen. Lyser orange, når skærmen er i standby. Modtager kommandosignaler fra fjernbetjeningen. Bloker ikke for sensoren ved at anbringe noget foran den, som kan hindre signalmodtagelsen. Tryk på disse knapper for fortløbende at skifte kanaler. Flytter i OSD menuen valgfremhævelsen op og ned. Til valg af indgangskilde. I OSD menuen, bekræfter valget. Til at skifte mellem standby og tændt Viser OSD (skærm-) menuen, hvis den ikke ses, eller afslutter den nuværende menu, hvis den ses. Til indstilling af højtalernes lydstyrke. Flytter i OSD menuen valgfremhævelsen til venstre og højre og ændrer indstillinger. Lær skærmen at kende 13

17 Set bagfra Nr. Navn Beskrivelse A AC strømkontakt Brug denne kontakt til at slå strømmen til/fra. B AC strømindgang Tilslutter til AC strømkilde C RS232 signalindgang Denne port er til serviceteknikerens brug. D E F YPbPr komponent video indgang HDMI2 indgangsterminal HDMI1 indgangsterminal Forbinder til komponent video (Y Pb Pr) udgangen på video-enheder. Tilslut til HDMI digital lyd/video udgang på digitale videoenheder. Forbinder til HDMI digital lyd/video-udgangen eller DVI digital video-udgangen på digitale video-enheder. G VGA (pc video-indgang) Forbinder til RGB video- (D-sub) udgangen på pc ere. H SCART indgang Forbinder til eksternt udstyr med scart-stik. Med denne scart-indgang kan lyd og CVBS/YC/RGB+CVBS.RGB, S-VIDEO fra en ekstern enhed ses på dit tv. I J A B C D E F G H I J K L MN O P Q R AV komposit videoindgang PC/DVI lyd ind Forbinder til komposit video (AV) udgangen på videoenheder. Forbinder til pc eres lydudgange. Dette stik bruges til pclydindgang, når billedindgangen er forbundet til VGA eller DVI (via HDMI1 indgang) på pc en. 14 Lær skærmen at kende

18 Nr. Navn Beskrivelse K Stik til hovedtelefoner Til tilslutning af hovedtelefoner. L USB stik Stik til software opgraderinger, medieafspilning osv. M HDMI3 indgangsterminal Tilslut til HDMI digital lyd/video udgang på digitale videoenheder. N SPDIF optisk udgang Forbind denne port til A/V enheds SPDIF indgang. O Lyd ind V/H Forbinder til den venstre/højre lydkanaludgang på videoenheder. P S-VIDEO indgang Forbinder til S-video-udgangen på video-enheder. Q CAM kort indstik Anbring CAM kortet i dette indstik. R RF antenne- / kabel-tv indgang Forbinder til RF kabel eller CATV kabel. Lær skærmen at kende 15

19 Lær fjernbetjeningen at kende Fjernbetjening POWER Tryk på denne knap for at tænde for tv et eller for at sætte det i standby. 2. DTV/RADIO Digital TV-funktion. Skift mellem DTV/RADIOprogrammer. 3. INFO Tryk på denne knap for at se oplysninger vedrørende indgangskilden. 4. SLEEP Tryk på denne knap for at indstille den automatiske slukke-timer. 5. SOUND Til valg af lydtilstand blandt Standard, Musik, Film, Sport og Bruger. 6. FREEZE Tryk på denne knap for at fastholde billedet på skærmen. Tryk på knappen igen for at genoptage visningen i realtid Channel selection Tryk på disse knapper for at vælge programmet, du ønsker at se. 8. SRS Tryk for at tænde/slukke for funktionen SRS TruSurround HD. 9. GUIDE Viser i DTV tilstand den elektroniske programguide på skærmen. Et fornyet tryk slår guiden fra. 10. VOL / VOL Tryk på disse knapper for at hæve eller reducere lydstyrkeniveauet. 11. BACK I OSD menuen, tryk på denne knap for at vende tilbage til den foregående menuside. 12. / / / /OK Tryk på eller for at ændre tv-programmers rækkefølge. Tryk på eller for at justere lydstyrken. Når OSD (skærm-) menuen ses på skærmen: Tryk på eller for at vælge indstillinger. Tryk på eller for at justere indstillinger. Tryk på OK for at foretage valg eller for at gå til en valgt undermenu. 16 Lær fjernbetjeningen at kende

20 INPUT Tryk på disse knapper for fortløbende at skifte kanaler. 14. Grøn/ Roter Grøn: Funktionsknap for tekst-tv, programredigering og elektronisk programguide. Roter: Roter billedet 90, 180, 270, 360 i urets retning i Medie. 15. Rød/ Spring over (Bagud) Rød: Funktionsknap for tekst-tv, programredigering og elektronisk programguide. Spring over: Gå til forrige kapitel/spor/fil i Medie. 16. Skan (bagud) Søg bagud i Medie. 17. Afspil/Pause Start eller hold pause i afspilning af mediefiler i Medie. 18. Senseye Tryk på denne knap for at se "Senseye" menuen. 19. MUTE Tryk på denne knap for at fjerne lydudgangen. Tryk igen for at genoprette lydindgangen. 20. BACKLIGHT Tryk på denne knap for at justere det ønskede baggrundslysniveau. 21. TV AUDIO Vælg lydmodulation i ATV Vælg lydsprog i DTV. Vælg venstre/højre lydkanalerne i andre kilder (undtagen ATV, DTV og Medie) 22. ATV/DTV Skift mellem ATV/DTV. Skift til den sidst anvendte TV-kilde, når du bruger en anden kilde. 23. PICTURE Tryk på denne knap for at vælge en ønsket, forvalgt billedtilstand: Standard, Mild, Bruger, Dynamisk. 24. SUBTITLE ATV: Til at skifte mellem undertekstsprog til rådighed. DTV: Til at se valgboksen til undertekstsprog. 25. WIDE Tryk på denne knap for at justere skærmbilledets størrelsesforhold. 26. RETURN Tryk for skifte mellem den nuværende og foregående kanal. Lær fjernbetjeningen at kende 17

21 PROG / Tryk på disse knapper for fortløbende at skifte kanaler. 28. LIST Vis kanallisten. 29. FAVORITE Tryk på denne knap for at springe til en af de foretrukne kanaler, du har lagret. 30. MENU Tryk på denne knap for at se OSD menuen for kommandoer og indstillinger. Tryk igen for at lukke. 31. TELETEXT-funktion HOLD: Tryk på denne knap for at fjerne informationen fra skærmen og stoppe automatisk sideskift, som forekommer, hvis tekst-tv-siden består af mere end 2 undersider. UPDATE: Indtast et sidenummer og tryk derefter på denne knap. Tekst-TV-siden lukkes og viser opdateringssymbolet +- i det øverste venstre hjørne. Når opdateringssymbolet skifter til et sidenummer, betyder det, at siden er hentet helt. SUBCODE: Når en valgt side har skjulte undersider eller tidsindstillede sider, kan disse sider ses ved hjælp af subcode-funktionen. TEXT/MIX: I TV-mode: Tryk på TEXT/ MIX-knappen for at gå til tekst-tv. I TELETEXT-mode: Tryk på knappen igen for at få vist teksten fra tekst-tv på skærmen oven i det aktuelle TV-program (mixed mode). I MIXED Mode: Tryk på knappen igen for at gå tilbage den normale TV-skærm (aktuelt program). INDEX: Tryk på Index-knappen for at gå tilbage til index-siden. LIST: Tryk på denne knap for at lave tekst-tv om til LIST-mode. Der oplistes de sider, du tidligere har gemt i hukommelsen. Tryk på LIST-knappen igen for at forlade LIST-mode og gå tilbage til tekst- TV. SIZE: Vælg tekst med dobbelt højde i tekst-tv for fuld skærm. REVEAL: Tryk på denne knap for at få vist al skjult information, såsom løsninger på gåder eller puslespil. Tryk på denne knap igen for at fjerne informationen fra skærmen. 18 Lær fjernbetjeningen at kende

22 Gul/ Zoom Gul: Funktionsknap for tekst-tv, programredigering og elektronisk programguide. Zoom: Forstørrer billedet vandret og lodret i Medie. 33. Blå/ Spring over (fremad) Blå: Funktionsknap for tekst-tv, programredigering og elektronisk programguide. Spring over: Gå til næste kapitel/spor/fil i Medie. 34. Skan (fremad) Søg fremad i Medie. 35. Stop Stop afspilning i Medie Lær fjernbetjeningen at kende 19

23 Brug af fjernbetjening Strøm til, fra og standby Tænd for tv et Når du har sat TV'ets strømkabel i en stikkontakt, går TV et automatisk over på standby. Strømindikatoren lyser nu orange. Tryk på Power på fjernkontrollen. TV et tændes nu, og strømindikatoren skifter til blå. Anbringelse af skærmen i standby Tryk igen på Power på fjernbetjeningen, og tv et går i standby. Strømindikatoren skifter til orange. Skærmen bruger en lille smule strøm (circa 0,5W) i standby. Skift af indgange 1. Inden valg af indgang, tænd for alle tilsluttede enheder og alt tilsluttet udstyr. 2. Tryk på INPUT på fjernbetjeningen for at se den nuværende, valgte indgang. Tryk på INPUT, brug til at vælge den ønskede indgang og tryk derefter på OK for at bekræfte. Du kan også trykke på INPUT flere gange for at skifte mellem forskellige inputkilder. Disse funktioner ses kun, når tilsvarende signaler forbindes til skærmen. HDMI indgang skal være HDCP-overholdende for at kunne vises. Når der skiftes mellem HDMI indgangene, behøver skærmen nogle sekunder til at finde HDCP informationen fra signalkilden, hvorfor der ikke ses noget billede i dette tidsrum. Dette er ikke en fejlfunktion. Justering af lydindstilling Justering af lydstyrke Tryk på VOL på fjernbetjeningen for at øge lydstyrken. Lydstyrkeindikatoren bliver længere, jo kraftigere lyden bliver. Tryk på VOL på fjernbetjeningen for at reducere lydstyrken. Lydstyrkeindikatoren bliver kortere, jo svagere lyden bliver. Tavs-indstilling Tryk på MUTE på fjernbetjeningen for midlertidigt at fjerne lyden. Tryk én gang til på MUTE eller tryk på VOL for at genoprette lydniveauet. Valg af tv-lyd tilstand Tryk på TV AUDIO på fjernbetjeningen for at skifte mellem forskellige tv-lyd tilstande. (Tilstandene til rådighed afhænger af tv'et eller det modtagede video-lydsystem). 20 Brug af fjernbetjening

24 Valg af en forvalgt lydtilstand Tryk på SOUND på fjernbetjeningen for at vælge en passende, forvalgt lydtilstand blandt Standard, Musik, Film, Sport eller Bruger. Du kan tilpasse brugertilstanden i henhold til dine egne ønsker. Skift af kanaler Direkte valg af kanalprogram For at vælge et programnummer, tryk først på kanalnummeret med kanalvalgsknapperne, og derefter på OK. For f.eks. at vælge kanal 8, tryk på og derefter på OK. For at vælge kanal 28, tryk på, og derefter på OK. Sekventielt skift af kanaler Tryk på PROG eller PROG på fjernbetjeningen for at bevæge dig sekventielt gennem tv-kanalerne. Valg af kanaler fra kanallisterne Tryk på OK, hvorefter Kanalliste (Channel List) ses. Tryk på OK på kanalen, du vil se, hvorefter du straks føres til den kanal. Vend tilbage til den foregående valgte kanal Med Genkald RETURN knappen på fjernbetjeningen kan du hurtigt skifte mellem den nuværende, valgte kanal og den foregående. Valg af foretrukne kanaler Tryk på FAVORITE for at se de foretrukne kanaler, du har føjet til Foretrukneliste. Du kan bruge eller til at vælge en foretrukken kanal og derefter trykke på OK for at komme direkte til kanalen. For at installere foretrukne kanaler, vælg Programredigering (Program Edit) funktionen i KANAL menuen. Valg af billedtilstand For at vælge en billedtilstand, tryk på PICTURE på fjernbetjeningen. Herefter kan der vælges blandt følgende indstillinger: Billedtilstand Standard Mild Bruger Dynamisk Beskrivelse God til at se tv i omgivelser med normale lysforhold. Billeder vises med moderat lysstyrke og kontrast. God, når der ses tv i lang tid. Din egen, brugertilpassede billedtilstand. God i lysere omgivelser. Tv-skærmens kontrast justeres til et højere niveau, så der bedre ses. Brug af sove-timer Sove-timeren er god, hvis du ønsker, at skærmen automatisk skal gå i standby efter et givent tidsforløb. Tryk flere gange på SLEEP fjernbetjeningen for at vælge sove-timer fra Fra (Off) og op til 240 minutter. Brug af fjernbetjening 21

25 Brug af elektronisk programguide (EPG) Tryk på GUIDE for at se den elektroniske programguide. Tryk på eller for at rulle op og ned gennem kanalerne, eller for at ændre tidsperiode. For at ændre dato, tryk først på den gule knap og vælg derefter dato med eller. Du kan også standse midlertidigt på en kanal og trykke på INFO for at se den detaljerede programinformation eller trykke på OK for at skifte direkte til det pågældende program. Du kan også hæfte en påminder på et program ved at trykke på den blå knap. Når begivenheden, der skal påmindes om, er ved at begynde, ses et vindue, der minder dig om den. For at tjekke programmerne, der er føjet til med Påminder, skal du trykke på den grønne knap for at se PLANLISTE. For at slette en påminder, vælg med eller og tryk på den rød knap. Tryk på BACK for at lukke den elektroniske programguide. Justering af baggrundslys For at indstille tv-baggrundslysets styrke, tryk flere gange på BACKLIGHT på fjernbetjeningen for at finde et passende niveau. Når du ser tv i et svagt oplyst rum, anbefales det at reducere baggrundslyset, som vil nedsætte billedets lysstyrke og gøre de mørke områder af billedet mørkere. På denne måde opretholdes et stærkt kontrastbillede i mørke omgivelser. Fasthold billede på skærmen Tryk én gang på FREEZE for at stoppe skærmen på det nuværende billede. Tryk igen for at genoptage afspilningen. Med denne funktion kan du stoppe skærmen på det nuværende billede. Den nuværende video vil imidlertid blive ved med at køre i baggrunden, og skærmen vil genoptage afspilningen med det videosignal, den modtager i det øjeblik, du annullerer funktionen - ikke fra det fastholdte billede. For at undgå mulig billedbevarelse eller skærmbrænding på LCD skærmen anbefales det at ændre størrelsesforholdet fra tid til anden og ikke vise et still-billede i mere end to timer. Justering af størrelsesforhold Tryk på WIDE på fjernbetjeningen for at bevæge dig gennem størrelsesforholdene. Nedenstående tabel viser slutbillederne i forhold til indgangsbilledet, når forskellige størrelsesforhold vælges: Størrelsesforhold Beskrivelse og brug Størrelsesforhold for indgangsvideo 4:3 16:9 Fuld Strækker et 4:3 billede til 16:9 størrelsesforhold. Anbefales, når der ses video-kilder, som allerede er i 16:9 størrelsesforhold såsom digitalt tv og de fleste bredformats dvd'er. 22 Brug af fjernbetjening

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning Original udgave:

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere