Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag Installation Betjeningsknapper...18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6 Produktoversigt...7 Hovedenhed... 7 Kontrolpanel... 8 Indgangs-/udgangs- stik... 9 Fjernbetjening Installation...11 Tilslutning af projektoren...11 Tilslutning til computer/notebook Forbind til videokilder Tænd/sluk for projektoren...13 Tænd for projektoren Sluk for projektoren Advarselsindikator Indstilling af det projicerede billede...15 Indstilling af projektorens højde Indstilling af projektorens/fokus Indstilling af det projicerede billedes størrelse Betjeningsknapper...18 Kontrolpanel og fjernbetjening...18 Kontrolpanel Fjernbetjening OSD menuer...24 Sådan bruges OSD menuen Menutræ Bilde BILDE Avansert SKJERM SKJERM Tre dimensjoner OPPSETT OPPSETT Signal (RGB) OPPSETT Sikkerhet OPPSETT AVANSERT OPPSETT Nettverk Muligheter ALTERNATIVER Avansert ALTERNATIVER Lampeinnstillinger Bilag...48 Fejlfinding...48 Udskiftning af lampen...53 Kompatibilitets-tilstand...55 Computer kompatibilitet Video kompatibilitet RS232 Kommandoer og protokol Funktionsliste...57 Tildeling af RS232-stikbenene RS232 protokol funktionsoversigt Loftmontering...62 Optomas globale kontorer...63 Bestemmelser & sikkerhedsbemærkninger Dansk

2 Bemærkninger om anvendelse Sikkerhedsoplysninger Et lyn med en pil for enden og omringet af en trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" inde i produktet, som kan være af tilstrækkelig størrelsesorden til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet i den ligesidede trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på vigtige drifts- og vedligeholdelses- (servicerings-)instruktioner i det trykte materiale, som følger med udstyret. ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ APPARATET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT. DETTE PRODUKT INDEHOLDER HØJSPÆNDINGSDELE. APPARATET MÅ IKKE ÅBNES. SERVICERING MÅ KUN UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE Klasse B emissionsgrænser Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de Canadiske bestemmelser for radioforstyrrende udstyr. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod overophedning anbefales det, at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et indelukke som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset. 2. Brug ikke denne projektor i nærheden af vand eller fugt. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må denne projektor ikke udsættes for regn ellerfugt. 3. Må ikke installeres i nærheden af varmelegemer som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme. 4. Rengør kun med en blød klud. 5. Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten. 6. Brug ikke enheden, hvis den er fysisk skadet eller har været misbrugt. Fysisk skade/misbrug kan være (men er ikke begrænset til): Enheden har været tabt. El-ledningen eller stikket er blevet beskadiget. Der er spildt væske på projektoren. Den har været udsat for regn eller fugt. Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indei. Overlad al service til kvalificerede servicefolk. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre faremomenter. Kontakt venligst Optoma, inden du sender enheden til reparation. 7. Pas på, at der ikke trænger væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele med brand og elektrisk stød som resultat. 8. Sikkerhedsangivelserne findes udenpå projektorens overdel. 9. Enheden må kun repareres at autoriserede servicefolk. Dansk 2

3 Bemærkninger om anvendelse Sikkerhedsforanstaltninger Følg alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelsesoplysninger, som nævnes i denne brugervejledning. Advarsel- Undgå at kikke ind i projektorens linse, når lampen er tændt. Det skarpe lys kan skade dine øjne. Advarsel- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt. Advarsel- Undgå venligst at åbne eller skille denne projektor ad, da dette kan medføre elektrisk stød. Advarsel- Når du udskifter lampen, skal du først lade enheden køle af. Følg instruktionerne på siderne Advarsel- Projektoren udregner selv lampens levetid. Sørg for at udskifte lampen, når projektoren viser en advarselsbesked herom. Advarsel- Nulstil Lampenullstilling funktionen fra skærmmenuen Alternative Lampeinnstillinger. menuen, efter udskiftning af lampemodulet (se side 47). Når lampens levetid er ovre, vil projektoren ikke kunne tændes, før lampen er blevet skiftet. For vejledninger om, hvordan lampen skal skiftes, se venligst afsnittet Sådan skiftes lampen på side Advarsel- Når du slukker for projektoren, forvis dig venligst om, at kølecyklussen er blevet fuldført, før dufrakoblereffekten. Lad projektoren køle af i 90 sekunder. Advarsel- Brug ikke linsedækslet, når projektoren er i brug. Advarsel- Når lampen er ved at nå enden på dens levetid, vises meddelelsen Lampevarsel: Lampens levetid overskredet på skærmen. Kontakt venligst din lokale forhandler eller servicecenter og udskfit lampen hurtigst muligt. Advarsel- Kig ikke ind i og peg ikke med fjernbetjeningens laserpeger ind i dine egne eller andres øjne. Laserpointeren kan skade synet permanent. 3 Dansk

4 Bemærkninger om anvendelse Du skal sørge for at: Fjerne ledningen fra stikkontakten inden rengøring af produktet. Rengør skærmkabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel. Trække stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges over en længere periode. Du skal ikke: Blokere indstik og åbninger, der er beregnet til ventilation. Rengøre apparatet med slibende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler. Benytte apparatet under følgende forhold: - På ekstremt varme, kolde eller fugtige steder. Du skal sikre, at rumtemperaturen er mellem 5-35 C. Relativ fugtighed skal være 5-35 C, 80% (maks.), ikke-kondenserende. - I områder med megen støv og urenheder. - Nær apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt. - I direkte sollys. Dansk 4

5 Bemærkninger om anvendelse Pas på dine øjne Du skal hele tiden undgå at kikke direkte ind i lysstrålen fra projektoren. Vend så meget som muligt ryggen til lysstrålen. Når projektoren bruges i et klasseværelse, skal du holde nøje opsyn med eleverne hvis de fx bliver bedt om at udpege noget på skærmen. For at minimere lampeeffekten, skal du reducere det omgivende lys niveau med gardiner. Produktegenskaber XGA (1024 x 768) nativ opløsning/ WXGA (1280 x 800) nativ opløsning HD kompatibel 1080p understøttet Monitor udelukkende loopthrough support i VGA1-In/SCART/ YPbPr. VGA skærm loop-through (arbejder i standby > 1W) BrilliantColor teknologi Sikkerhedsspærre og kensington-lås RS232 kontrol Hurtignedlukning Indbygget højtalere Netværksunderstøttelse 5 Dansk

6 Indledning Pakkeindhold Åbn og tjek kassens indhold for at sikre, at alle nedennævnte dele findes. Hvis noget mangler, skal du kontakte det nærmeste kunde service center. Projektor med linsedæksel El-ledning 1,8m VGA kabel 1,8m På grund af forskellige programmer i hvert land kan nogle regioner have forskelligt tilbehør. 2 stk AAA batterier Dokumenter: Brugervejledning Garantibevis Hurtigstartskort WEEE kort (kun for EMEA) IR fjernbetjening Dansk 6

7 Indledning Produktoversigt Hovedenhed Luftblanding 1. Kontrolpanel 2. Fokusring 3. Højttaler 4. Fødder til indstiling af hældning 5. Linse 6. IR modtagere 7. Indgangs-/udgangs- stik 8. Sikkerhedsspærre 9. El-stik 10. Ventilation (indløb) 11. Ventilation (udløb) 7 Dansk

8 Indledning Kontrolpanel LAMP SOURCE TEMP 5 MENU POWER/STANDBY HELP Kilde 2. Enter 3. Gensynkroniser 4. IR modtagere 5. Temperatur LED 6. Hjelp 7. Fire retningsknapper 8. Power/Standby tast og LED 9. Korrigering for trapezforvrængning 10. Meny 11. Lampefejl LED Dansk 8

9 Indledning 1 2 Indgangs-/udgangs- stik RJ-45 USB HDMI VGA-OUT VGA1-IN / SCART / YPbPr S-VIDEO VIDEO RS-232 AUDIO1-IN (VGA1/VGA2) VGA2-IN / YPbPr MIC AUDIO 2-IN (S-VIDEO/VIDEO) 12V OUT L R AUDIO OUT 12V OUT Monitor udelukkende loopthrough support i VGA1-In/SCART/ YPbPr. 1. RJ-45 netværkningsstik 2. USB-stik (Tilslut til pc for fjernmus-funktion) 3. HDMI stik 4. VGA-ud stik (skærm loop-through udgang) 5. VGA1-Ind/SCART/YPbPr stik (pc analogt signal/komponentvideo indgang/hdtv/ypbpr/scart) 6. S-Video indgangsstik 7. Komposit video indgangsstik 8. RS-232 stik (3-stik DIN Type) 9. Lyd 1 indgangsstik (3,5 mm ministik) (til VGA1/VGA2) V Trigger Relæstik (12V, 750 ma) 11. El-stik 12. Lydudgangsstik (3,5 mm ministik) 13. Port til Kensington lås 14. RCA Lyd 2 indgangsstik (Venstre & Højre) (til S-Video/ video) 15. Mikrofonindgangsstik 16. VGA2-In/YPbPr (pc analogt signal/komponentvideo indgang/hdtv/ypbpr) 17. Sikkerhedsspærre 9 Dansk

10 Indledning Fjernbetjening LED indikator 2. Strøm Til/Fra 3. Fire retningsknapper 4. Højre museklik 5. Side op 6. Gensynkroniser 7. Side ned 8. Lydstyrke +/- 9. 3D 10. AV tavs 11. Video 12. Pc/musekontrol 13. Venstre museklik 14. Indtast/Hjelp 15. Kilde 16. Trapezkorrektion +/- 17. Meny 18. Lysstyrke 19. HDMI 20. S-Video 21. Taltastatur (til indtastning af adgangskode) 22. Fasthold 23. VGA Dansk 10

11 E62405SP R RJ-45 MOLEX m o l e x USB HDMI VGA-OUT VGA1-IN / SCART / YPbPr VGA2-IN / YPbPr S-VIDEO MIC L VIDEO RS-232 AUDIO 2-IN (S-VIDEO/VIDEO) R AUDIO OUT 12V OUT Tilslutning af projektoren Installation Tilslutning til computer/notebook +12V Udgang AUDIO1-IN (VGA1/VGA2) På grund af forskelle i programmer for hvert land kan der være nogle områder, der har andet tilbehør. (*) Ekstra Tilbehør Lydudgang 1...El-ledning 2... *Netværkskabel 3... *USB kabel 4...*DVI/HDMI kabel 5...VGA kabel 6...*RS232 kabel 7... *Lydindgangskabel 8... *VGA udgangskabel 9... *Lydudgangskabel 11 Dansk

12 E62405SP R RJ-45 USB HDMI VGA-OUT VGA1-IN / SCART / YPbPr VGA2-IN / YPbPr S-VIDEO MIC L VIDEO RS-232 AUDIO 2-IN (S-VIDEO/VIDEO) R AUDIO1-IN (VGA1/VGA2) AUDIO OUT 12V OUT Installation Forbind til videokilder Dvd-afspiller, dekoder, HDTV modtager S-Video udgang Komposit videoudgang V Udgang 1 9 Lydudgang På grund af forskelle i programmer for hvert land kan der være nogle områder, der har andet tilbehør. (*) Ekstra Tilbehør El-ledning 2...*HDMI kabel 3...*Mikrofonkabel 4...*SCART/VGA adapter 5...VGA kabel 6...*S-Videokabel 7... *Komposit videokabel 8... *Lydkabelstik/RCA 9...*15-stikben til 3 RCA komponent/hdtv adapter *3 RCA komponentkabel *Lydkabel RCA/RCA Dansk 12

13 Installation (*) Når Strømindstilling (Standby) er sat til Eco, vil VGA & direkte Audio og RS-232 blive slukket, når fremviser er på standby. Tænd/sluk for projektoren Tænd for projektoren 1. Tag linsedækslet af. 2. Forbind el-ledningen og signalkablet. Når tilsluttet, lyser STRØM/STANDBY LED gult. 3. Tænd for lampen ved at trykke på knappen øverst på projektoren eller på fjernbetjeningen. STRØM/STANDBY LED skifter nu til grønt. Startskærmen ses i cirka 10 sekunder. Første gang du bruger projektoren, vil du blive bedt om at vælge foretrukkent sprog og energisparetilstand. 4. Tænd for og forbind kilden, som du ønsker skal ses på skærmen (computer, notebook, videoafspiller osv). Projektorenfinder automatisk kilden. Hvis ikke, skal du trykke på menuknappen og gå til OPTIONER Kontroller, at Kildelås står på AV. Hvis der er multiple kilder forbundet samtidigt, skal du trykke på KILDE knappen på kontrolpanelet eller på de direkte knapper på fjernbetjeningen for at skifte mellem indgange. 2 STRØM/STANDBY LAMP SOURCE TEMP MENU POWER/STANDBY HELP Tænd først for projektoren og vælg derefter signalkilderne. 1 Linsehætte 13 Dansk

14 Installation Sluk for projektoren 1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen eller på kontrol-panelet for at slukke for projektoren. Følgende meddelelse ses på skærmen. Bekræft ved at trykke på knappen igen, ellers forsvinder meddelelsen igen efter 15 sekunder. Når der trykkes på knappen for anden gang, viser projektoren nedtællingstimeren og slukker. 2. Køleventilatorerne fortsætter med at køre i omkring 10 sekunder for kølecyklus, og STRØM/STANDBY LED blinker grønt. Når STRØM/STANDBY LED lyser fast gult, er projektoren gået i standby-tilstand. Hvis du ønsker tænde for projektoren igen, skal du vente, indtil projektoren har afsluttet afkølingen og er gået i standby. Når den er i standby, skal du trykke på knappen for at starte projektoren igen. 3. Fjern el-ledningen fra stikkontakten og fra projektoren. 4. Tænd ikke for projektoren straks efter, at den har været slukket. Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis projektoren viser følgende symptomer. Se siderne for yderligere oplysninger. Dansk 14 Advarselsindikator Når advarselsindikatorerne (se nedenfor) vises, slukker projektoren automatisk: LAMPE LED indikatoren lyser rødt, og hvis STRØM/ STANDBY, blinker indikatoren gult. TEMP LED indikatoren lyser rødt, og hvis STRØM/ STANDBY, blinker indikatoren gult. Dette angiver, at projektoren er overophedet. Under normale forhold kan der tændes for projektoren igen. TEMP LED indikatoren lyser rødt, og hvis STRØM/ STANDBY, blinker indikatoren gult. Fjern el-ledningen fra projektoren, vent 30 sekunder og prøv så igen. Hvis advarselsindikatoren stadig lyser, skal du kontakte det nærmeste servicecenter for hjælp.

15 Installation Indstilling af det projicerede billede Indstilling af projektorens højde Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden. 1. Find den indstillelige fod, som du ønsker at ændre, under projektoren. 2. Drej den indstillelige ring mod uret for at hæve projektoren og med uret for at sænke projektoren. Gentag det på de øvrige fødder efter behov. Fødder til indstiling af hældning Ring til skråstilling 15 Dansk

16 Installation Indstilling af projektorens/fokus For at fokusere billedet skal man rotere fokus ringen, indtil billedet er skarpt. XGA serier: Projektoren fokuserer på afstande fra 1,64 til 12,46 fod (0,5 og 3,8 meter). WXGA serier: Projektoren fokuserer på afstande fra 1,64 til 11,15 fod (0,5 og 3,4 meter). Fokusring Indstilling af det projicerede billedes størrelse XGA serier: Projektions Billed Størrelse fra 39,3 to 300,0 (1,0 til 7,6 meter). WXGA serier: Projektions Billed Størrelse fra 44,6 to 300,0 (1,1 til 7,6 meter). Top Vis Billede Billede (B) Fremvisnings Afstand (D) Højde Diagonal Billede Billede (H) Bredde Side Vis Offset (Hd) Fremvisnings Afstand (D) Dansk 16

17 Installation XGA Diagonal længde (tommer) størrelse på 4:3 Skærm Billedstørrelse B x H Fremvisnings Afstand (D) Offset (Hd) (m) (fod) (m) (fod) Bredde Højde Bredde Højde bred tele bred tele (m) (fod) 40,00 0,81 0,61 2,66 2,00 0,50 0,50 1,64 1,64 0,09 0,30 60,00 1,22 0,91 4,00 2,98 0,80 0,80 2,62 2,62 0,14 0,45 70,00 1,42 1,07 4,66 3,51 0,90 0,90 2,95 2,95 0,16 0,53 80,00 1,63 1,22 5,35 4,00 1,00 1,00 3,28 3,28 0,18 0,60 90,00 1,83 1,37 6,00 4,49 1,10 1,10 3,61 3,61 0,21 0,67 100,00 2,03 1,52 6,66 4,99 1,30 1,30 4,26 4,26 0,23 0,75 120,00 2,44 1,83 8,00 6,00 1,50 1,50 4,92 4,92 0,27 0,90 150,00 3,05 2,29 10,00 7,51 1,90 1,90 6,23 6,23 0,34 1,13 180,00 3,66 2,74 12,00 8,99 2,30 2,30 7,54 7,54 0,41 1,35 250,00 5,08 3,81 16,66 12,50 3,20 3,20 10,50 10,50 0,57 1,87 300,00 6,10 4,57 20,01 14,99 3,80 3,80 12,46 12,46 0,69 2,25 Denne tabel er kun til brugerens reference. WXGA Diagonal længde (tommer) størrelse på 16:10 Skærm Billedstørrelse B x H Denne tabel er kun til brugerens reference. Fremvisnings Afstand (D) (m) (fod) (m) (fod) Offset (Hd) Bredde Højde Bredde Højde bred tele bred tele (m) (fod) 40,00 0,86 0,54 2,82 1,77 0,40 0,40 1,31 1,31 0,07 0,22 60,00 1,29 0,81 4,23 2,66 0,70 0,70 2,30 2,30 0,10 0,33 70,00 1,51 0,94 4,95 3,08 0,80 0,80 2,62 2,62 0,12 0,38 80,00 1,72 1,08 5,64 3,54 0,90 0,90 2,95 2,95 0,13 0,44 90,00 1,94 1,21 6,36 3,97 1,00 1,00 3,28 3,28 0,15 0,49 100,00 2,15 1,35 7,05 4,43 1,10 1,10 3,61 3,61 0,17 0,55 120,00 2,58 1,62 8,46 5,31 1,30 1,30 4,26 4,26 0,20 0,66 150,00 3,23 2,02 10,59 6,63 1,70 1,70 5,58 5,58 0,25 0,82 180,00 3,88 2,42 12,73 7,94 2,00 2,00 6,56 6,56 0,30 0,98 250,00 5,38 3,37 17,65 11,05 2,80 2,80 9,18 9,18 0,42 1,37 300,00 6,46 4,04 21,19 13,25 3,40 3,40 11,15 11,15 0,50 1,64 17 Dansk

18 Betjeningsknapper Kontrolpanel og fjernbetjening Kontrolpanel LAMP SOURCE TEMP MENU POWER/STANDBY HELP Brug af kontrolpanelet Strøm Se Tænd/sluk for projektoren på siderne GENSYNKRONISER Enter KILDE Meny Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden. Bekræft det valgte punkt. Tryk på KILDE for at vælge et indgangssignal. Tryk på Meny for at starte skærm- (OSD)menuen. Luk for OSD ved at trykke på Meny igen. Fire retningsknapper Brug til at vælge punkter eller til at justere det valgte punkt. Trapezkorrektion Brug til at justere for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning. (±40 grader) HJELP Hjelpemenu (se side 21). Dansk 18 Lampefejl LED Temperatur LED STRØM/ STANDBY LED Angiver status for projektorens lampe. Angiver status for projektorens temperatur. Angiver projektorens status.

19 Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen Betjeningsknapper Strøm V knap H knap Side + Side - Indtast / Hjelp Kilde Tryk på kilde for at vælge et tilslutningssignal. Gen-SYNKRONI- SER Fire retningsknapper Trapezkorrektion +/- Lydstyrke +/- Lysstyrke Tre dimensjoner Meny HDMI Fasthold Se Tænd/sluk for projektoren på siderne Venstre museklik. Højre museklik. Brug denne knap til at gå en side op. Brug denne knap til at gå en side ned. Bekræft det valgte punkt.? Hjelpemenu (se side 21). Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden. Brug til at vælge punkter eller til at justere det valgte punkt. Juster for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning. Juster for at øge / reducere lydstyrken. Juster billedets lysstyrke. Tryk på 3D for at slå 3D-skærmstyringsmenuen til eller fra. Tryk på Meny for at starte skærm- (OSD) menuen. Luk for OSD ved at trykke på Meny igen. Tryk på HDMI for at vælge HDMI-kilde. Tryk på Fasthold for at låse skærmbilledet fast. Tryk igen for at oplåse det. 19 Dansk

20 Betjeningsknapper Brug af fjernbetjeningen AV tavs S-Video VGA Video Slår øjeblikkeligt lyd og video På/Av. Tryk på S-Video for at vælge S-Video kilde. Tryk på VGA for at vælge VGA kilder. Tryk på Video for at vælge komposit videokilde. Dansk 20

21 Betjeningsknapper Sådan bruge HJELP knappen HJELP funktionen sikrer let opsætning og betjening. Tryk? tasten på fjernbetjeningen eller tryk HJELP tasten på kontrolpanelet for at åbne Hjelp Menuen. 21 Dansk

22 Betjeningsknapper Hjelpemenu-knappen virker kun, når ingen indgangskilde er fundet. Se Fejlfinding afsnittet på siderne for flere detaljer. Hvis der findes en indgangskilde, og der trykkes på hjelp-knappen, ses de følgende sider for at hjælpe dig med at finde evt. problemer. Dansk 22

23 Betjeningsknapper 23 Dansk

24 Betjeningsknapper OSD menuer Projektoren har flersprogede OSD menuer til justering og ændring af en lang række indstillinger. Projektoren finder automatisk kilden. Sådan bruges OSD menuen 1. For at åbne OSD menuen, skal du trykke på Meny på fjernbetjeningen eller på projektorens tastatur. 2. Når skærmmenuen er åben, kan du bruge knapperne til at vælge et af menupunkterne. Når du har valgt et punkt på en given side, skal du trykke på eller Enter for at åbne undermenuen. 3. Brug knapperne til at vælge det ønskede punkt og juster indstillingerne med knappen. 4. Vælg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført. 5. Tryk på Enter for at bekræfte, hvorefter vender tilbage til hovedmenuen. 6. Luk for OSD ved at trykke på Meny igen. OSD menuen lukker, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger. Hovedmenu Undermenu Indstillinger Dansk 24

25 Betjeningsknapper Menutræ Main Menu Sub Menu BILDE Skjermmodus Presentasjon / Lys / Film / srgb / Svart tavle / Klasserom / Bruker / Tre dimensjoner Lysstyrke Kontrast Skarphet #1 Metning #1 Glød Avansert Degamma Film / Video / Grafikker / PC BrilliantColor 0~10 Fargetemperatur Varm / Medium / Kald Farve Rød forsterking / Grønn forst. / Blå forst. / Rød lysstyrke / Grønn grunninnst. / Blå grunninnst. / Cyan / Magneta / Gul / Reset / Avslutt Fargerom AUTO / RGB / YUV Inngangskilde VGA1 / VGA2 / Video / S-Video / HDMI Image AI På / AV Avslutt #2 SKJERM Format 4:3 / 16:9-l / 16:9-ll / Original / AUTO 4:3 / 16:9 / 16:10 / LBX / Original / AUTO #3 Overskann 0~10 Zoom 80%~200% H. Posisjon -50 ~ +50 V. Posisjon -50 ~ +50 V. Keystone -40 ~ +40 Auto. nøkkelsten På / AV Tre dimensjoner Tre dimensjoner AV / På 3D synk. invert På / AV #4 Avslutt OPPSETT Språk English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Português / Svenska / Nederlands / Norsk / Dansk / Polski / Suomi / / / Magyar / eština / / / / / / / / Türkçe / Vi t #3 Skjermtype 16:10 / 16:9 Projeksjon Menyplassering Settings #5 Signal AUTO På / AV Fase (VGA) 0~31 Frekvens (VGA) -5~5 H. Posisjon (VGA) -5~5 V. Posisjon (VGA) -5~5 Avslutt Sikkerhet Sikkerhet På / AV Sikkerhetstidtaker Måned / Dag / Timer Endre Passord Avslutt 25 Dansk

26 Betjeningsknapper Main Menu Sub Menu Settings OPPSETT Muligheter Projektor ID 0~99 Demp På / AV #6 Volum 0~10 Lydinngang Standard / AUDIO1 (Telefonstik) / AUDIO2 (RCA R/L) / MIC Avansert Logo Optoma / Bruker Skjermopptak Undertekster AV / CC1 / CC2 Avslutt RS232 RS232 / Nettverk Nettverk Nettverksstatus DHCP IP-adresse Nettverksmaske Gateway DNS Bruk Ja / Nei Avslutt Kildelås På / AV High Altitude På / AV Skjul Information På / AV Lås tastatur På / AV Bakgrunnsfarge Sort / Rød / Blå / Grønn / Hvit Avansert Direkte på På / AV Skru av automatisk (min) 0~180 Sovtidtaker (min) 0~995 Strømmodus (Hvilemodus) Øko. / Aktiv Avslutt Lampeinnstillinger Lampetid Lampepåminnelse På / AV Lysstyrkemodus STD / Lys Lampenullstilling Ja / Nei Avslutt Reset Vær venligst opmærksom på, at skærm display (OSD) menuer varierer i forhold til den valgte type signal og den projektor model du anvender. (#1) Metning and Glød De infrarøde alternativer kan variere fra model til model. (#2) Kun til XGA. (#3) Kun til WXGA model. 16:9 eller 16:10 er afhængige af Skjermtype indstilling. (#4) 3D omvendt synkronisering er kun tilgængelig, når 3D er aktiveret. (#5) Signal understøttes kun i forbindelse med analogt VGA (RGB)-signal. (#6) MIC lydstyrke kan også kontrolleres via indstilling lydstyrke i OSD Dansk 26

27 Betjeningsknapper Bilde Skjermmodus Der er mange optimerede forvalg fra fabrikkens side for forskellige billedtyper. Præsentation: Gode farver og lysstyrke fra pc-input. Lys: Maksimal lysstyrke fra pc-input. Film: Til hjemmebiograf. srgb: Standardiserede, nøjagtige farver. Svart tavle: Denne skal vælges for at opnå optimale farveindstillinger ved projicering på en (grøn) tavle. Klasserom: Denne indstilling anbefales ved projicering i et klasseværelse. Bruger: Brugerindstillinger. Tre dimensioner: Alle brugerens senere indstillinger i 3D gemmes i denne tilstand til senere brug. Lysstyrke Juster billedets lysstyrke. Tryk på Tryk på Kontrast for at gøre billedet mørkt. for at gøre billedet lyst. Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder. Tryk på Tryk på for at reducere kontrasten. for at øge kontrasten. 27 Dansk

28 Betjeningsknapper Metning og Glød funktionerne kan kun bruges i videotilstand. Skarphet Juster billedets skarphed. Tryk på Tryk på Metning for at reducere skarpheden. for at øge skarpheden. Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver. Tryk på Tryk på Glød for at reducere billedets farvemæthed. for at øge billedets farvemæthed. Indstil rød- og grøn- farvebalancen. Tryk på Tryk på for øge mængden af grønt i billedet. for at øge mængden af rødt i billedet. Dansk 28

29 Betjeningsknapper BILDE Avansert Degamma Her kan du vælge et degamma-table, som er blevet fintunet til at give inputtet den bedste billedkvalitet. Film: Til hjemmebiograf. Video: Til video- eller tv-kilde. Grafikker: Til billedkilde. PC: Til pc- eller computer-kilde. BrilliantColor Dette justerbare punkt udnytter en ny farvebehandlings-algoritme og systemniveau-forbedringer til at opnå højere lysstyrke, mens det giver billedet sande og mere livagtige farver. Skalaen går fra 0 til 10. Hvis du ønsker et stærkere forbedret billedet, skal du justere mod maksimumindstillingen. For et blødere og mere naturligt billede skal du justere mod minimumindstillingen. Fargetemperatur Hvis den indstilles på kold temperatur, bliver billedet mere blåt. (koldt billede) Hvis den indstilles på varm temperatur, bliver billedet mere rødt. (varmt billede) Farge Tast ind i næste Meny som nedenfor og benyt derefter eller for at vælge genstand. Røde/Grønne/Blå/Cyan/Magenta/Gule Farver: Benyt eller for at vælge Røde, Grønne, Blå, Cyan, Magenta og Gule Farver. Genindstil: Vælg Ja for at gå tilbage til fabriksindstilling for farvejustering. 29 Dansk

30 Betjeningsknapper Fargerom Vælg en passende farvematrixtype i AUTO, RGB eller YUV. Inngangskilde Brug denne funktion til at aktivere / deaktivere indgangskilder. Tryk på for at gå til undermenuen og vælge den ønskede kilde. Tryk på Enter for bekræfte valget. Projektoren søger ikke efter ikkevalgte indgange. Image AI Image AI forbedrer billedets kontrast ved at optimere lampens lysstyrke alt efter billedets indhold. På: Den dynamiske image performance manager er aktiv med at sikre din maksimale glæde ved at se en film dynamiske med de fleste af de mørke detaljer afsløret, livlige og klare billeder hele tiden. AV: Den dynamiske image performance manager er på standby. Dansk 30

31 Betjeningsknapper SKJERM Format Brug denne funktion til at vælge det ønskede størrelsesforhold. XGA 4:3: Dette format er til 4 3 indgangskilder. 16:9-I: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD udvidet til bredskærms-tv. (576i/p) 16:9-II: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD udvidet til bredskærms-tv. (480i/p) Original: Dette format viser det originale billede uden nogen skalering. AUTO: Vælger automatisk det bedste skærmformat. Når input er 4:3, vil billedet blive fremvist som 4:3. Når input er 16:9 eller derover, vil billedet blive fremvist som 16:9-I. Størrelsesforhold (kilde fundet) Giv billede ny størrelse XGA model 4: x 768 center 16:9-I 16:9-II Original 1024 x 576 center 854 x 480 center Giv det native billede ny størrelse. Skift til ovenstående beskrivelser. Ikke pixel- opløsning. 31 Dansk

32 Betjeningsknapper WXGA 4:3: Dette format er til 4 x 3 indgangskilder. 16:9: Dette format er til 16 x 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD udvidet til bredskærms-tv. 16:9 eller 16:10 afhænger af Skjermtype indstilling. 16:10: Dette format er til 16 x 10 indgangskilder såsom bredskærms-bærbare computere. LBX: Dette format er for ikke-16 x 9, letter-box kilder og for brugere, der benytter en ekstern 16 x 9 linse til at vise 2,35:1 størrelsesforhold med fuld resolution. Original: Dette format viser det originale billede uden nogen skalering. AUTO: Vælger automatisk det bedste skærmformat. 16:10 Skærm 480i/p 576i/p 1080i/p 720p PC 4: x 800 center 16: x 800 center LBX Original 1280 x 960 center, vælg derefter det centrale 1280 x 800 billede for fremvisning 1:1 tilknytningscentreret. 1:1 tilknytning (960 x 540) fremvisning 1280 x x 720 center 1:1 tilknytningscentreret. 16:9 Skærm 480i/p 576i/p 1080i/p 720p PC 4:3 960 x 720 center 16: x 720 center LBX Original 1280 x 960 center, vælg derefter det centrale 1280 x 720 billede for fremvisning 1:1 tilknytningscentreret. 1:1 tilknytning (960 x 540) fremvisning 1280 x x 720 center 1:1 tilknytningscentreret. Dansk 32

33 Betjeningsknapper Hver I/O har forskellige indstilling af Overskann. Overskann og Zoom kan ikke anvendes på samme tid. Overskann Overscan-funktionen fjerner støj i et videobillede. Overscan billedet for at fjerne støj fra videokodningen ude i kanten af videokilden. Zoom Tryk på Tryk på H. Posisjon for at gøre et billede mindre. for at forstørre et billede på projiceringsskærmen. Ændrer det projicerede billedes horisontale position. V. Posisjon Ændrer det projicerede billedes vertikale position. V. Keystone Tryk på eller for at justere billedforvrængning vertikalt. Hvis billedet er trapezformet, kan denne funktion bruges til at gøre billedet firkantet. Auto. nøkkelsten Justerer automatisk for lodret billedforvrængning. 33 Dansk

34 Betjeningsknapper SKJERM Tre dimensjoner 3D synk. invert er kun tilgængelig, når 3D er aktiveret. Kompatibel 3D kilde, 3D indhold og briller med aktiv lukkemekanisme er påkrævet for at kunne se i 3D. Tre dimensjoner Vælg På for at tænde for denne funktion først i tilfælde af 3D billeder. 3D synk. invert Tryk på På for at spejlvende venstre og højre rammeindhold. Tryk på AV for standard rammeindhold. Dansk 34

35 Betjeningsknapper OPPSETT Språk Vælg den flersprogede OSD menu. Tryk på eller i undermenuen og brug derefter or knappen til at vælge det foretrukne sprog. Tryk på Enter for bekræfte valget. Til Bag-desktop og Bag-loft skal der bruges en gennemlyselig skærm. Projeksjon Front-desktop Dette er standardvalget. Billedet projiceres lige på skærmen. Bag-desktop Når det vælges, ses billedet omvendt. Forfra, loft Når det vælges, ses billedet på hovedet. 35 Dansk

36 Betjeningsknapper Skjermtype er kun for WXGA. Bag-loft Når det vælges, ses billedet omvendt og på hovedet. Menyplassering Vælg, hvor menuen skal placeres på skærmen. Skjermtype Vælg skærmtype fra 16:10 eller 16:9. Projektor ID Id-definition kan installeres med menu (område 0~99) og gør det muligt for brugeren at styre en individuel projektor med RS232. Se den fulde liste på side 58~61 med RS232 kommandoer. Demp Vælg På for at slå lyden fra. Vælg AV for at slå lyden til. Dansk 36

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning ASUS Desktop PC CM1435 Brugervejledning DA7792 Anden Udgave Januar 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

Konfigurations- og brugervejledning

Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 800ix2 Interaktive whiteboardsystemer Konfigurations- og brugervejledning Til model SB800ix2 og SB800ix2-SMP FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning DA8658 Første udgave December 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Videokonferencesystem

Videokonferencesystem BETJENINGSVEJLEDNING Videokonferencesystem Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. MODEL RVF1000 1206 (V2.2) 2 Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys)

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys) E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ (LED-baggrundslys) Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161 Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsæ tning af stander og fod... 10 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere