Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner"

Transkript

1 Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektriske stød må kameraets batterier eller andet tilbehør ikke udsættes for regn eller fugt. Gælder kunder i USA Testet ifølge FCC-standarderne TIL HJEMME- OG KONTORBRUG FCC-erklæring Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere al interferens, som modtages, herunder interferens, som kan medføre driftsforstyrrelser. Gælder kunder i Europa "CE"-mærket angiver, at dette produkt opfylder de europæiske krav til sikkerhed, sundhed, miljø- og forbrugerbeskyttelse. "CE"-mærkede kameraer er beregnet til salg i Europa. Dette symbol angiver særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk affald i EU-landene. Smid ikke udstyret ud sammen med affald fra husholdningen. Brug indsamlings- og genbrugssystemerne i dit land, når du vil kassere dette produkt. Overensstemmelseserklæring Modelnavn : PJ1 Produktnavn : GE Ansvarlig virksomhed : General Imaging Co. Adresse : 1411 W. 190th St., Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Telefon : (Udenfor USA og Canada: ) Opfylder følgende standarder: EMC : EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 klasse B EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN :2000/A1:2001 EN :1995/A1:2001 i overensstemmelse med bestemmelserne i EMC-direktivet (89/336/EØF og 2004/108/EØF) i

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ii Bemærkninger angående kameraet: Kameraet bør ikke opbevares eller bruges følgende steder, eller under følgende forhold: I regn, eller på meget fugtige og støvede steder. På steder, hvor kameraet kan udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer, som f. eks. i en tillukket bil om sommeren. På steder, hvor kameraet udsættes for kraftige, magnetiske felter, f. eks. nær motorer, transformatorer eller magneter. Anbring ikke kameraet på en våd overflade eller på steder, hvor kameraet kommer i kontakt med dryppende vand eller sand, som kan afstedkomme svigt, der ikke kan repareres. Hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode, foreslår vi, at du fjerner batteriet og hukommelseskortet fra kameraet og opbevarer dem i et tørt miljø. Hvis du flytter kameraet fra et koldt sted til et varm sted, kan der opstå kondens inden i kameraet. Vi anbefaler, at du venter lidt, inden du tænder for kameraet. Der ydes ingen kompensation ved tab af optagelser. Der kan ikke kompenseres for tab af optagelser, hvis kameraet eller et optagelsesmedie ikke fungerer korrekt, dvs. hvis afspilning af optagelser ikke er mulig. Bemærkninger angående batteriet: Forkert brug af batterierne kan forårsage, at de lækker, bliver varme, antændes eller eksploderer. Overhold altid sikkerhedsfo ranstaltningerne nedenfor. Udsæt ikke batterierne for vand, og sørg altid for, at terminalerne holdes tørre. Batterierne må ikke opvarmes eller smides ind i ild. Batterierne må ikke deformeres, skilles ad eller ændres. Batterierne skal holdes uden for små børns rækkevidde. På kolde steder formindskes batteriernes ydeevne, og deres brugstid nedsættes væsentligt. Bemærkninger angående hukommelseskort: Når du bruger et nyt hukommelseskort, eller når et hukommelseskort er formateret i en pc, skal du huske at formatere kortet med digitalkameraet, inden du bruger det. For at redigere billedoplysninger, skal du først kopiere billedoplysningerne til din PC s harddisk. Du må ikke ændre eller slette mappenavne eller filnavne på hukommelseskortet fra din PC, da dette kan gøre det muligt ikke at genkende eller at fejlfortolke den oprindelige mappe eller fil på dit kamera. Billederne der tages med dette kamera gemmes i den automatisk genererede mappe på SD kortet. Undlad at gemme billeder, der ikke er taget med denne kameramodel, da dette kan gøre det umuligt at genkende billeder, når kameraet er sat til playback. Undgå at udsætte kameraet for barske miljøer så som fugt eller ekstreme temperaturer, som kan forkorte dit kameras levetid eller skade batterierne.

4 INDEN DU STARTER Indledning Tillykke med anskaffelsen af det nye GE digitalkamera. Læs venligst vejledningen omhyggeligt og gem den et sikkert sted for fremtidig reference. Ophavsret Ophavsret 2011 General Imaging Company. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive, transmittere, kopiere, lagre i et lagringssystem eller oversætte til et hvilket som helst andet sprog eller computersprog, nogen del af denne publikation, i nogen form, uden forudgående skriftlig tilladelse fra General Imaging Company. Varemærker Alle varemærker, der er nævnt i denne vejledning, bruges kun til identifikationsøjemed, og de tilhører deres respektive ejere. Sikkerhedsoplysninger Læs venligst følgende vigtige oplysninger omhyggeligt inden du bruger produktet. Forsøg ikke selv at reparere kameraet, og skil det ikke ad. Kameraet kan ikke tåle at blive tabt eller stødt. Forkert håndtering kan beskadige produktet. Sluk for kameraet inden du isætter eller udtager batteri og hukommelseskort. Brug kun den type batterier, der følger med kameraet. Brug af andre typer batterier kan skade kameraet og gøre garantien ugyldig. Rør ikke ved objektivet. Undgå at udsætte kameraet for barske miljøer så som fugt eller ekstreme temperaturer, som kan forkorte dit kameras levetid eller skade batterierne. 1

5 Udsæt ikke objektivet for direkte sollys i længere perioder. Overfør alle billeder (f. eks. til en pc) og fjern batterierne fra kameraet, hvis du vil lægge kameraet til opbevaring i længere tid. Rengør ikke kameraet med ridsende eller alkoholbaserede rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Aftør kameraet med en let fugtig, blød klud. Til opladning og strømtilførsel må strømforsyningen ikke overstige 240 V, da det vil beskadige kameraet eller batteriet. Om denne vejledning Denne vejledning forklarer, hvordan du bruger dit GE digitalkamera. Der er gjort alle mulige bestræbelser for at sikre, at vejledningens indhold er nøjagtig. General Imaging Company forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden varsel. Anvendte symboler i vejledningen Følgende symboler er brugt i vejledningen, som en hjælp til hurtigt og nemt at finde oplysninger. Angiver nyttige oplysninger. Angiver sikkerhedsforanstaltninger, der bør overholdes under brug af kameraet. 2

6 INDHOLD ADVARSEL SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER INDEN DU STARTER...1 Indledning...1 Ophavsret...1 Varemærker...1 Sikkerhedsoplysninger...1 Om denne vejledning...2 Anvendte symboler i vejledningen...2 INDHOLD...3 KOM GODT I GANG...7 Udpakning...7 Billeder af kameraet...8 Batterioplader Fjernbetjening Isæt batteriet og SD-SDHC-kortet Tænd og sluk Brug Indstillingshjulet Indstil tid, dato/klokken Indstilling af sproget Indstil dato og klokkeslæt Om LCD-skærmen GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Tage billeder i Auto-tilstand Brug af zoom-funktionen Blitz Selvudløser Makro i-tast funktion OIS billedstabilisering Fotografering med genkendelse Ansigtsgenkendelse Smile Detection Blink-detection Konfiguration af Hurtig menu WB (hvidbalance) ISO Kvalitet Størrelse Farve

7 4 Eksponeringskompensering SÅDAN BRUGES SCENEFUNKTION LCD-skærmens visning Visning af optagefunktioner for stillbilleder Visning af optagefunktioner for video Visning af afspilningstilstand Autom. sceneindstilling (ASCN) Landskab Portræt Natportræt Modlysportræt Landskabstilstand nat Makro Automatik Panorama Scene-tilstand Sport Indendørs Sne Fyrværkeri Museum Landskab nat Børn Blomster Solnedgang Glas Landskab Portræt nat Strand Tekst Gruppebilleder ID Fiskeøje Bevægelser Fotoramme Tegning AFSPILNING Visning af fotos og videoer Miniaturevisning i tast playbackfunktion Playback i fuldskærm Se datomappe... 41

8 Sådan anvendes zoom ved afspilning (af stillbilleder) Sådan bruges Slet-knappen Brug af projektor Brug kameraet til at projicere direkte Visningsindstillinger Lysbilledshow Effekt Interval Visningstid SÅDAN BRUGES MENUERNE Still-menu AF funktion (automatisk fokus-funktion) AF-hjælpelys Konstant AF Ekspo. Måling Kont. opt Indfotograferet dato Hurtig visning Digital Zoom Langsom lukkertid Video Konstant AF Eksponeringsmåling Afspilning Beskyt Slet DPOF (Digital Print Order Format) Beskær HDR Højdynamisk område Ændre størrelse Roter Fjernelse af røde øjne Vis Opsætning...62 Diasshow Tapetindstillinger Opsætning Bipper LCD lysstyrke Strømsparer Zone Dato/tid Sprog

9 Fil og Software Formater hukommelse Filnummerering Kopier til kort (kopier intern hukommelse til hukommelseskort) Nulstil indstillinger FW ver. (Firmware-version) Tilslutninger Tilslutning til en pc Konfiguration af USB-funktion Overførsel af filer til din pc Tilslutning til en PictBridge-kompatibel printer NulUdskriv uden dato Print indeks Udskriv DPOF (Digital Print Order Format) Afslut APPENDIKS Specifikationer Fejlmeddelelser Fejlfinding Konfiguration af USB-funktionen Tilslutning af kamera og printer Sådan bruges PictBridge-menuen Udskriv med dato

10 KOM GODT I GANG Udpakning Emballagen skal indeholde den kameramodel, du købte, sammen med følgende genstande. Hvis der mangler noget eller det virker beskadiget, skal du kontakte din forhandler. Garantibevis Cd-rom Bærerem Grundplade Fjernbetjening Special USB-kabel Genopladeligt lithium-ion batteri Ekstern strømforsyningsoplader Strømforsyningsledning 7

11 Billeder af kameraet Set forfra Set bagfra Set fra højre

12 Set fra oven Set fra neden Set fra venstre Flash 15 Skærm/op-knap 2 Projektorvindue 16 Blitz/højre-knap Infrarød modtager (front) 17 Slettetast/Selvudløsertast/Ned-tast 4 Objektiv 18 Tast til fotografering af nærbilleder/ Venstre-tast 5 AF hjælpelys/udløserlampe 19 Funktion/OK-knap 6 Mikrofon 20 Remfæste 7 LCD-skærm 21 USB stik 8 Statusindikator 22 Fokusindstilling for projektor 9 Infrarød modtager (bag) 23 Tænd/sluk-knap 10 Højttaler 24 Udløserknap 11 i tast 25 Zoomhjul 12 Funktionstast 26 Projektorknap 13 Afspilningsknap 27 Stativgevind 14 Menuknap 28 Rum til batteri/hukommelseskort 9

13 Batterioplader 1. Sæt batteriet i kameraet. 2. Tilslut ledningen med den eksterne strømforsyningsoplader (rejseadaptere varierer fra land til land). 3. Sæt den eksterne oplader i en stikkontakt. Under opladning lyser kameraets indikator rødt, hvilket betyder at batteriet er i gang med at lade op. Når kameraets indikator lyser grønt, er batteriet fuldt opladet (for at optimere batteriets levetid tilrådes det, den første gang, at oplade batteriet i fire timer). 3 Til opladning og strømtilførsel må strømforsyningen ikke overstige 240 V, da det vil beskadige kameraet eller batteriet. Opladeren er kun til indendørs brug

14 Fjernbetjening Når fjernbetjeningen anvendes første gang, skal man trække den isolerende film ud ved at følge tegningen. 2. Tag det brugte batteri ud. 1 Tegning fjernbetjening: 1: Infrarød sender. 2: Se side 46 for betjeningsvejledning for fjernbetjeningstaster Sæt et nyt batteri i batteriholderen, vend batteriet med "+"-siden opad som vist på tegningen. Udskift fjernbetjeningsbatteri 1. Skub batteriholderen og træk den ud af batterikammeret. 4. Sæt batteriholderen i fjernbetjeningen. 11

15 Isæt batterier og SD-SDHC-kortet (medfølger ikke) 1. Åbn batterirummet. 2. Sæt batteriet i batterikammeret, som vist på tegningen

16 3. Isæt et SD/SDHC-kort (medfølger ikke) i kortpladsen som vist. 4. Luk batteridækslet. Skrivebeskyttelseslås 13

17 SD/SDHC-kort (ekstraudstyr) er ikke inkluderet. Det anbefales at bruge hukommelseskort fra 64 MB til 16 GB fra anerkendte producenter som SanDisk, Panasonic og Toshiba, for at sikre dine gemte data. SD/SDHC-kortet fjernes ved at åbne batteridækslet og forsigtigt skubbe kortet nedad, så det frigøres.træk forsigtigt kortet ud. Tænd og sluk Tænd kameraet ved tryk på Tænd/Sluk-knappen. Sluk for kameraet ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen igen. Tænd/Sluk-knappen Når kameraet tændes, er det sat på samme indstillinger som sidste gang det blev brugt. Du kan bruge Indstillingshjulet på toppen af kameraet til at vælge. Når du bruger kameraet for første gang, vil sprogindstillingsskærmen fremkomme. 14

18 Brug funktionsknap GE kameraet kommer med en praktisk funktionsknap, så man let kan skifte funktion. Funktionerne er som følger. Tilstandsnavn Ikon Beskrivelse Auto Manuelt Panorama Scene-funktion Video ASCN-tilstand Portræt M Bruges til at tage billeder med automatisk indstilling. Bruges til at tage stillbilleder i manuel tilstand, hvor der kan konfigureres mange kameraindstillinger. Bruges til at tage en serie af fotos, og føje dem sammen til et panoramabillede. Til at tage stillbilleder med en forudindstillet scenetilstand. Der er 20 scener i alt. Bruges til at optage videoer. Med ASCN genkendes forskellige scenetilstande intelligent, og de indstillinger, der passer bedst, vælges automatisk. Vælg denne indstilling for at tage portrætfotos under normale forhold. 15

19 Indstil sprog, dato/klokken Indstilling af Sprog og Dato/tid fremkommer automatisk, når kameraet tages i brug allerførste gang. For at nulstille visningssprog, dato/klokken, skal man stille på de indstillede værdier i grundindstillingsmenuen. Vist sprog Dato/klokkeslæt Gør følgende for at få adgang til menuen Opsætning: 1. Tænd kameraet ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen. 2. Tryk på -tasten, skift mellem kameraets indstillingsmenuer med Venstre/Højre tast for at vælge kameraets grundindstillinger. Indstilling af sproget 1. Vælg sprog med Ned-tasten, tryk på eller højre tasten for at vælge indstilling. 2. Benyt Op/ Ned/ Venstre/ højre-knapperne for at vælge sprog. 3. Tryk på -knappen for at bekræfte indstillingen. 16

20 Indstil dato og klokkeslæt 1. Vælg dato/klokken med Op/Ned-tasten, tryk derefter på eller højre tasten for at vælge indstilling. 2. Valg af dato/klokken gøres med Venstre/Højre tasten, tryk derefter på Op/Ned-tasten for at indstille værdierne. 3. Tryk på -knappen for at bekræfte indstillingen. 17

21 Om LCD-skærmen Når du tænder for kameraet, vises forskellige ikoner på LCD-skærmen for at angive kameraets aktuelle indstilling og status. Se LCD-skærmens visning på side 29, hvor du kan lære mere om de viste ikoner. Bemærkninger angående LCD-skærmen: Der har været anvendt højpræcisionsteknologi ved fremstilling af LCD-skærmen, så flest mulige af billedpunkter er brugbare. Der kan dog forekomme nogle meget små punkter (sorte, hvide, røde, blå eller grønne), der hele tiden ses på LCDskærmen. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen, og optagelsen påvirkes ikke på nogen måde. Hvis LCD-skærmen er beskadiget, skal du være yderst forsigtig med de flydende krystaller i skærmen. Hvis nogle af de følgende situationer opstår, skal du gøre følgende. Hvis de flydende krystaller kommer i kontakt med din hud, skal du aftørre området med en klud, og derefter vaske grundigt med sæbe og rindende vand. Hvis der kommer flydende krystaller i øjnene, skal man straks skylle øjnene med vand og søge lægehjælp. Hvis du sluger flydende krystaller, skal du skylle munden grundigt med vand. Drik store mængder vand og fremkald opkastning. Søg derefter lægehjælp. Undgå at udsætte LCD skærmen for vand; fjern al fugt fra LCD skærmen med en tør og blød rengøringsklud. 18

22 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Tage billeder i Auto-tilstand Auto-tilstand er den nemmeste tilstand til at tage billeder. Når kameraet er i denne tilstand, optimerer kameraet automatisk dine fotos, så du opnår de bedste resultater. Gør følgende for at begynde at tage billeder: 1. Tænd kameraet ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen. 2. Tryk på Funktionstasten for at vælge Auto-funktion ( ). 3. Komponer dit billede på LCD-skærmen og tryk halvvejs ned på udløseren for at fokusere på motivet. 4. Når kameraet har fokuseret, vises den grønne fokuseringsramme i midten af skærmen. 5. Tryk Udløseren helt ned for at tage billedet. Brug af zoom-funktionen Der er to indbyggede zoom-funktioner: Optisk zoom og digitalt zoom. Når der tages billeder, kan man zoome ind eller ud på motivet med kameraets zoom-greb. Zoomhjul Zoom-indikator (se Digital zoom på side 54). Når optisk zoom når sit maksimum, skal man slippe og skubbe zoom-grebet igen, og kameraet vil automatisk skifte til digitalt zoom. Efter justering, vil den viste zoomakse være skjult, man vil kun kunne se som angiver den aktuelle zoomstatus. 19

23 Blitz Tryk på Højre/Blitz-tasten for at komme til blitz, tryk derefter på Venstre/Højre for at skifte mellem seks forskellige blitzfunktioner: Selvudløser Slå selvudløserfunktionen til ved at trykke på Ned/Selvudløsertasten, tryk Venstre/Højre for at vælge mellem tre forskellige selvudløsningsmåder: Blitz: Auto-flash Kameraets flash affyres automatisk, baseret på lysforholdene. Blitz: Rødøje-reduc blitz Kameraet affyrer automatisk en kort flash inden billedet tages for at reducere rødøje-effekten. Blitz: Tvungen blitz Brug tvunget blitz i det øjeblik du fotograferer. Blitz: Blitz slukket Flashen er slukket. Blitz: Langsom synk. Den kan bruges til at tage billeder af personer om natten, således at både personerne og den natlige baggrund vises tydeligt. Selvudløser: 2 sek. Der tages et enkelt billede 2 sekunder efter udløseren aktiveres. Selvudløser: 10 sek. Der tages et enkelt billede 10 sekunder efter udløseren aktiveres. Selvudløser: Fra Deaktiverer selvudløseren. Blitz: Rødøje-reduc.+ langsom synk. Brug denne tilstand til langsomme synkroniseringsoptagelser med rødøje-reduktion. 20

24 Makro Tryk på Venstre/Luk-tasten for at komme til at fotografere i nærbillede, tryk på Venstre/Højre-tasten for at vælge mellem to forskellige fotograferingsmåder: Makro: Til Vælg denne tilstand for at fokusere på motiver, der er 5 cm fra objektivet. i-tast funktion Når fotograferingsfunktionen er slået til, kan man ved at trykke på tasten vælge OIS, fotografering med genkendelsesfunktion. 1. Tryk på -tasten for at komme til funktionsmenuen. Makro: Fra Vælg denne mulighed for at deaktivere makroen. 2. Tryk på Op/Ned for at vælge OIS/fotografering med genkendelsesfunktion 21

25 OIS Billedstabilisator Ved at slå OIS Billedstabilisator til undgår man at ens billeder bliver uskarpe, selvom man skulle komme til at ryste på hænderne. Fotografering med genkendelse Tryk på Ned-tasten for at vælge Fotografering med Genkendelse, tryk så på Venstre/Højre-tasten for at vælge Ansigtsgenkendelse og Smil-Detection. Efter valg af OIS Billedstabilisator, trykker man på Venstre/ Højre-tasten for at vælge ON/OFF. OIS Billedstabilisator giver to valgmuligheder: :Fra :Til Tryk på Ned-knappen for at komme til Smilgenkendelse. Tryk derefter på Venstre/Højre-tasten for at vælge indstilling. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingerne. Når man tager billeder under forhold, der vibrerer og ryster (for eksempel i en kørende bil) risikerer man, at ens billeder blive uklare og rystede. 22 Ved statisk fotografering kan OIS Billedstabilisator afhjælpe rystelser på hænderne, ved videooptagelse er OIS Billedstabilisator i uafbrudt anti-vibration.

26 Ansigtsgenkendelse Ved brug af denne funktion identificeres og fokuseres der på en persons ansigt. Efter ansigtsfunktionen er slået til ved fotografering, vil kameraet, når det opfanger et ansigt, indramme personens ansigt på LCD-skærmen. Hold udløserknappen halvt nede for at fokusere, og tryk så på udløserknappen for at fotografere, når den rektangulære fokusramme vises i grønt. Smile Detection I denne funktion vil kameraet automatisk opfange personens smil. Ved fotografering med Smil-funktionen slået til, trykker man helt ned på udløserknappen. Derefter vil følgende komme til syne på LCD-skærmen: Når kameraet opfanger et smilende ansigt, vil kameraet automatisk tage billeder indtil man slår Smilfunktion fra. Ønsker man at slå Smilfunktion fra, trykker man på. 23

27 Blink-detection Funktionen for Vis Lukkede Øjne kan slås til i normal tilstand. Ved fotografering vil en melding på skærmen vise lukkede øjne hvis kameraet opfanger et ansigt, hvor øjnene er lukkede. 24

28 Konfiguration af Hurtig menu Den avancerede funktionsmenu omfatter billedstørrelse, billedkvalitet, hvid balance, billedfarver, ISO og EV-funktioner. Valg af de rigtige funktioner giver dig mulighed for at få bedre billed- og videoresultater. Sådan indstilles de avancerede funktioner: 1. Hent den Avancerede Funktionsmenu ved at trykke på knappen. 4. Tryk på Venstre/Højre-tasten for at vælge, tryk på - knappen for at bekræfte valget og komme ud. 2. Tryk på Ned-knappen for at komme til skærmen for valg af avancerede funktioner, tryk på Venstre/Højre tasten for at vælge den ønskede funktionen. 3. Tryk på Op-tasten for at komme til indstillling af funktioner. valgmenuen for Avancerede Funktioner. 25

29 WB (hvidbalance) Hvidbalancen gør det muligt at justere farvetemperaturen til forskellige lyskilder for at sikre en naturtro farvegengivelse. (WB-indstillingen er kun tilgængelig når kameraet er i M Manuel-tilstand) ISO ISO-funktionen gør det muligt at indstille følsomheden på kamerasensoren på basis af lysstyrken i omgivelserne. (ISO-indstillingen er kun tilgængelig når kameraet er i M Manuel-tilstand). Billeder med højere ISO-tal vil indeholde mere støj end dem med lavere ISO-tal. 26 Hvidbalance inkluderer: WB: Auto WB: Dagslys WB: Overskyet WB: Lysstofrør WB: Lysstofrør CWF WB: Glødepærer WB: Manuelt (tryk på udløserknappen for at registrere WB (hvidbalancen) ISO-indstillingerne inkluderer auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 og De tilgængelige ISO-tal afhænger af kameramodellen.

30 Kvalitet Kvalitetsindstillingen justerer billedernes komprimeringsfaktor. En højere kvalitetsindstilling giver bedre fotos, men tager mere plads i hukommelsen. Størrelse Størrelsesindstillingen referer til billedopløsningen i pixels. En højere billedopløsning gør det muligt at printe billedet ud i større størrelser uden at forringe billedkvaliteten. Et fotos billedkvalitet har tre muligheder: :Kvalitet: Bedste :Kvalitet: Fin Jo større antal pixels desto bedre bliver billedkvaliteten. Jo mindre antal pixels desto flere billeder er der plads til på hukommelseskortet. :Kvalitet: Normal 27

31 Farve Med farveindstillingen kan du tilføje kunstneriske effekter når du tager billeder. Du kan prøve med forskellige farvetoner for at ændre billedets stemning. (Farve-indstillingen er kun tilgængelig når kameraet er i M Manual-tilstand). Eksponeringskompensering Eksponeringskompensation tillader dig at justere eksponeringsværdien og tage det bedste foto. Den justerbare eksponeringsværdi er fra EV -2,0 til EV +2,0. Farvemulighederne inkluderer: Farve: Auto Farve: Livlig Farve: S/H 28 Farve: Sepia

32 SÅDAN BRUGES TILSTANDE LCD-skærmens visning Visning af optagetilstand for stillbilleder Tilstand: M 1 Ikoner til optagelsesindstilling Auto Manuelt AF funktion Enkelt-AF ASCN-tilstand Scene-funktion Panorama Portræt Multi-AF 3 Ekspo. måling Spot Centreret AiAE 8 4 Billedstørrelse 5 Billedkvalitet 6 Resterende antal billeder 7 Hukommelseskort/indbygget hukommelse 29

33 8 Batteristatus 9 WT-forhold (vises kun, når zoomen aktiveres) 10 Zoom 11 Eksponering 12 ISO-tal (kan kun indstilles i M Manuelt) 13 Histogram 14 Fokuseringsramme 15 OIS OIS billedstabilisering 16 Serieoptagelse 17 Fotografering med genkendelse (Ansigtsgenkendelse/ Smile Detection ) 18 Billedfarve (kan kun indstilles i M Manuelt) 19 Hvidbalance (kan kun indstilles i M Manuelt) 20 Makrotilstand 21 Selvudløser 2 sek. 22 Flash-tilstand Blitz: Auto-flash Blitz: Rødøje-reduc blitz Blitz: Tvungen blitz Blitz: Blitz slukket Blitz: Langsom synk. Blitz:Rødøje-reduc.+ langsom synk. 10 sek. 30

34 Visning af optagetilstand for video Tilstand: Ikoner til Optagelse 2 Konstant AF 3 Lysmåling Spot Centreret AiAE Videokvalitet 5 Makro 6 Selvudløser 10 sek. 7 Resterende tid til videooptagelse 8 Hukommelseskort/indbygget hukommelse 9 Batteristatus 10 WT-forhold (vises kun, når zoomen aktiveres) 11 Zoom 12 OIS billedstabilisering 13 Optagelsesstatus-ikon Standby af optagelse Optager Det anbefales at bruge et SD-kort for at få de bedste resultater når der optages en video. Brug af kameraets begrænsede, interne hukommelse kan medføre forringet billedkvalitet. Det er muligt at anvende 7X optisk zoom ved videooptagelser, men digital zoom kan ikke anvendes. 31

35 Visning af afspilningstilstand Tilstand: Afspilningsikon 2 DPOF-filikon 3 Filbeskyttelsesikon 4 Billednummer 5 Hukommelseskort/indbygget hukommelse 6 Batteristatus 7 Billedzoom 8 Det nuværende skærmområde 9 Påvirker lokalt 10 Hukommelsesområde (det nuværende billede/samlede antal billeder) 11 Optagelsesdato og -tidspunkt 12 OK:PLAY 13 HDR

36 Autom. sceneindstilling (ASCN) I ASCN genkendes forskellige optagelsestilstande intelligent, og de indstillinger, der passer bedst, vælges automatisk. Det er altid nemt at tage gode billeder med ASCN. Sådan anvendes ASCN 1. Tryk på funktionsvalgsknappen for at vælge ASCN, tryk derefter på -knappen for at komme til ASCN, på LCDskærmen vil man kunne se følgende 2. Ret kameraet mod motivet. Den optimale sceneindstilling findes automatisk. 3. Tryk udløseren halvvejs ned for at fokusere. 4. Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. Ikon Tilstandsnavn Ikon Tilstandsnavn Landskab Landskabstilstand nat Portræt Natportræt Makro Automatik Modlysportræt Landskab Ved landskaber indstiller ASCN automatisk eksponeringen, så den passer med baggrunden. Portræt Ved portrætter indstiller ASCN automatisk eksponeringen for naturlig gengivelse af hudtoner. 33

37 Natportræt Når der tages billeder om natten eller under dårlige lysforhold, indstiller ASCN automatisk eksponeringen til mennesker og natbilleder. Modlysportræt Når solen eller en anden lyskilde befinder sig bag motivet, indstiller ASCN automatisk forgrundseksponeringen til at tage gode billeder. Landskabstilstand nat Ved nattebilleder øger ASCN automatisk ISO værdien for at kompensere for svagt lys. Makro Ved detaljerede nærbilleder indstiller ASCN automatisk fokuseringen. Automatik Kameraet indstiller eksponeringen og fokus automatisk til sikring af gode billeder. 34

38 Panorama Panorama gør det muligt at lave et panoramabillede. Kameraet sammenstykker automatisk et panoramabillede. Skab et panoramabillede på følgende måde: 1. Tryk på funktionsknappen, brug Venstre/Højre-tast for at vælge Panorama, og tryk så på -tasten for at anvende Panorama-funktion ved fotograferingen. 2. Brug Venstre/Højre-knap for at vælge den retning, hvor du vil begynde at fotografere, tryk derefter på -knappen for at slå fotografering til; hvis der ikke foretages et valg, vil kameraet automatisk slå over i fotograferingstilstand fra venstre til højre efter 2 sekunder. 3. Når det første billede er taget, fremkommer der to målikoner i venstre og højre side af LCD-skærmen. Panorer kameraet, hvorefter cirkelikonet på skærmen bevæger sig i retning af det firkantede rammeikon. Når cirkelikonet og det firkantede rammeikon bliver grønne, dvs. at når de overlapper hinanden, tager kameraet automatisk det næste billede. Gentag det samme trin for det tredje billede for at færdiggøre panoramaoptagelsen. Kameraet vil derefter automatisk sætte billederne sammen til et panoramabillede efter at have taget 3 fotos. Tryk på afspilningsknappen for at skifte til Afspilning for at vise resultatet. Ved brug af Panorama, kan man ikke indstille på Blitz, Selvudløser, Makrofunktion og Eksponerings-kompensation. Billeder kan ikke slettes og zoomfunktionen kan ikke bruges, før Panoramaoptagelsen er afsluttet. Der kan sammenhæftes 2 eller maks. 3 billeder i Panorama. 35

39 Scene-tilstand I Scene-tilstand kan du vælge mellem 20 forskellige scenetyper. Du skal blot vælge den rette tilstand for situationen, og kameraet indstilles automatisk med de optimale indstillinger. Tryk på Funktionsknappen, brug Venstre/Højre-knap for at komme til menu for scenevalg, tryk derefter på -knappen for at komme til scenevalg. På LCD-skærmen ses følgende: Vælg en scene med Op/Ned/Venstre/ øjre-knappen p/ ed/venstre/ øjre-knappen Venstre/højre-knappen og tryk på knappen. Ikon Indstilling Ikon Indstilling Sport Indendørs Sne Museum Børn Solnedg. Landskab Strand Gruppebilleder Fiskeøje Fotoramme Fyrværkeri Landskab nat Blomster Glas Portræt nat Tekst ID Bevægelser Tegning 36

40 Sport Til motiver i hurtig bevægelse. Giver skarpe billeder uden sløring. Indendørs Til indendørs. Reducerer uskarphed og øger farvenøjagtighed. Sne Til sne-scener. Giver naturlige og klare, hvide scener. Fyrværkeri Til fyrværkeri. Lukkertiden indstilles til fantastiske billeder. Museum Til museum og steder hvor blitz ikke er tilladt. Bevarer farverne og reducerer sløring. Landskab nat Egnet til nattescener. Stativ anbefales. Børn Til børn og kæledyr. Blitzen er slukket for at beskytte øjnene. Blomster Til planter. Flotte billeder af af grønt og blomst. Solnedg. Til solnedgange. Fanger motiver i skarpt sollys. Glas Til genstande bag gennemsigtig glas. Landskab Til landskaber. Livlig gengivelse af grønne og blå farver. Portræt nat Til portrætter i nattescenerier. Strand Tag gode billeder på steder med stærk sol. Tekst Fotografer tekstmateriale, og få tydelige billeder til dokumenter eller til white boards. 37

Brugsanvisning. GE Digitalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Brugsanvisning. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Brugsanvisning. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt Kamera G-serien : G100 Brugsanvisning Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa Brugsanvisning INDEN DU STARTER Overensstemmelseserklæring Ansvarlig virksomhed : JK Imaging Ltd. Adresse : 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Firmaside : www.kodakcamera.jkiltd.com

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Video-kikkert. Brugervejledning

Video-kikkert. Brugervejledning Video-kikkert Brugervejledning ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 Ny OLYMPUS TOUGH duo giver fremragende billeder på en nem måde. TOUGH TG-610 og TG-310 kan stort set tåle alt: Vandtæt, stødsikkert og frostsikkert. PRESSEMEDDELELSE Ny

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

Kameraets brugervejledning

Kameraets brugervejledning Kameraets brugervejledning Produktets serienummer findes på undersiden af kameraet. Grundlæggende betjening Start med at læse dette afsnit, hvis det er første gang, at du bruger kameraet. Dette afsnit

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Vigtigt!... 5. Sikkerhedsanvisninger...5. Børn...7. Oplader og genopladeligt batteri...7. Ledninger...8. Reparation og vedligeholdelse...

Vigtigt!... 5. Sikkerhedsanvisninger...5. Børn...7. Oplader og genopladeligt batteri...7. Ledninger...8. Reparation og vedligeholdelse... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vigtigt!... 5 Sikkerhedsanvisninger...5 Børn...7 Oplader og genopladeligt batteri...7 Ledninger...8 Reparation og vedligeholdelse...8 Beregnet brug...9 Overensstemmelse...9

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne brugervejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af dit kamera. Læs venligst denne vejledning grundigt igennem. Klik på et emne Grundlæggende fejlfinding Lynvejledning Indhold Almindelige

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere