Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner"

Transkript

1 Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektriske stød må kameraets batterier eller andet tilbehør ikke udsættes for regn eller fugt. Gælder kunder i USA Testet ifølge FCC-standarderne TIL HJEMME- OG KONTORBRUG FCC-erklæring Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere al interferens, som modtages, herunder interferens, som kan medføre driftsforstyrrelser. Gælder kunder i Europa "CE"-mærket angiver, at dette produkt opfylder de europæiske krav til sikkerhed, sundhed, miljø- og forbrugerbeskyttelse. "CE"-mærkede kameraer er beregnet til salg i Europa. Dette symbol angiver særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk affald i EU-landene. Smid ikke udstyret ud sammen med affald fra husholdningen. Brug indsamlings- og genbrugssystemerne i dit land, når du vil kassere dette produkt. Overensstemmelseserklæring Modelnavn : PJ1 Produktnavn : GE Ansvarlig virksomhed : General Imaging Co. Adresse : 1411 W. 190th St., Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Telefon : (Udenfor USA og Canada: ) Opfylder følgende standarder: EMC : EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 klasse B EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN :2000/A1:2001 EN :1995/A1:2001 i overensstemmelse med bestemmelserne i EMC-direktivet (89/336/EØF og 2004/108/EØF) i

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ii Bemærkninger angående kameraet: Kameraet bør ikke opbevares eller bruges følgende steder, eller under følgende forhold: I regn, eller på meget fugtige og støvede steder. På steder, hvor kameraet kan udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer, som f. eks. i en tillukket bil om sommeren. På steder, hvor kameraet udsættes for kraftige, magnetiske felter, f. eks. nær motorer, transformatorer eller magneter. Anbring ikke kameraet på en våd overflade eller på steder, hvor kameraet kommer i kontakt med dryppende vand eller sand, som kan afstedkomme svigt, der ikke kan repareres. Hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode, foreslår vi, at du fjerner batteriet og hukommelseskortet fra kameraet og opbevarer dem i et tørt miljø. Hvis du flytter kameraet fra et koldt sted til et varm sted, kan der opstå kondens inden i kameraet. Vi anbefaler, at du venter lidt, inden du tænder for kameraet. Der ydes ingen kompensation ved tab af optagelser. Der kan ikke kompenseres for tab af optagelser, hvis kameraet eller et optagelsesmedie ikke fungerer korrekt, dvs. hvis afspilning af optagelser ikke er mulig. Bemærkninger angående batteriet: Forkert brug af batterierne kan forårsage, at de lækker, bliver varme, antændes eller eksploderer. Overhold altid sikkerhedsfo ranstaltningerne nedenfor. Udsæt ikke batterierne for vand, og sørg altid for, at terminalerne holdes tørre. Batterierne må ikke opvarmes eller smides ind i ild. Batterierne må ikke deformeres, skilles ad eller ændres. Batterierne skal holdes uden for små børns rækkevidde. På kolde steder formindskes batteriernes ydeevne, og deres brugstid nedsættes væsentligt. Bemærkninger angående hukommelseskort: Når du bruger et nyt hukommelseskort, eller når et hukommelseskort er formateret i en pc, skal du huske at formatere kortet med digitalkameraet, inden du bruger det. For at redigere billedoplysninger, skal du først kopiere billedoplysningerne til din PC s harddisk. Du må ikke ændre eller slette mappenavne eller filnavne på hukommelseskortet fra din PC, da dette kan gøre det muligt ikke at genkende eller at fejlfortolke den oprindelige mappe eller fil på dit kamera. Billederne der tages med dette kamera gemmes i den automatisk genererede mappe på SD kortet. Undlad at gemme billeder, der ikke er taget med denne kameramodel, da dette kan gøre det umuligt at genkende billeder, når kameraet er sat til playback. Undgå at udsætte kameraet for barske miljøer så som fugt eller ekstreme temperaturer, som kan forkorte dit kameras levetid eller skade batterierne.

4 INDEN DU STARTER Indledning Tillykke med anskaffelsen af det nye GE digitalkamera. Læs venligst vejledningen omhyggeligt og gem den et sikkert sted for fremtidig reference. Ophavsret Ophavsret 2011 General Imaging Company. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive, transmittere, kopiere, lagre i et lagringssystem eller oversætte til et hvilket som helst andet sprog eller computersprog, nogen del af denne publikation, i nogen form, uden forudgående skriftlig tilladelse fra General Imaging Company. Varemærker Alle varemærker, der er nævnt i denne vejledning, bruges kun til identifikationsøjemed, og de tilhører deres respektive ejere. Sikkerhedsoplysninger Læs venligst følgende vigtige oplysninger omhyggeligt inden du bruger produktet. Forsøg ikke selv at reparere kameraet, og skil det ikke ad. Kameraet kan ikke tåle at blive tabt eller stødt. Forkert håndtering kan beskadige produktet. Sluk for kameraet inden du isætter eller udtager batteri og hukommelseskort. Brug kun den type batterier, der følger med kameraet. Brug af andre typer batterier kan skade kameraet og gøre garantien ugyldig. Rør ikke ved objektivet. Undgå at udsætte kameraet for barske miljøer så som fugt eller ekstreme temperaturer, som kan forkorte dit kameras levetid eller skade batterierne. 1

5 Udsæt ikke objektivet for direkte sollys i længere perioder. Overfør alle billeder (f. eks. til en pc) og fjern batterierne fra kameraet, hvis du vil lægge kameraet til opbevaring i længere tid. Rengør ikke kameraet med ridsende eller alkoholbaserede rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Aftør kameraet med en let fugtig, blød klud. Til opladning og strømtilførsel må strømforsyningen ikke overstige 240 V, da det vil beskadige kameraet eller batteriet. Om denne vejledning Denne vejledning forklarer, hvordan du bruger dit GE digitalkamera. Der er gjort alle mulige bestræbelser for at sikre, at vejledningens indhold er nøjagtig. General Imaging Company forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden varsel. Anvendte symboler i vejledningen Følgende symboler er brugt i vejledningen, som en hjælp til hurtigt og nemt at finde oplysninger. Angiver nyttige oplysninger. Angiver sikkerhedsforanstaltninger, der bør overholdes under brug af kameraet. 2

6 INDHOLD ADVARSEL SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER INDEN DU STARTER...1 Indledning...1 Ophavsret...1 Varemærker...1 Sikkerhedsoplysninger...1 Om denne vejledning...2 Anvendte symboler i vejledningen...2 INDHOLD...3 KOM GODT I GANG...7 Udpakning...7 Billeder af kameraet...8 Batterioplader Fjernbetjening Isæt batteriet og SD-SDHC-kortet Tænd og sluk Brug Indstillingshjulet Indstil tid, dato/klokken Indstilling af sproget Indstil dato og klokkeslæt Om LCD-skærmen GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Tage billeder i Auto-tilstand Brug af zoom-funktionen Blitz Selvudløser Makro i-tast funktion OIS billedstabilisering Fotografering med genkendelse Ansigtsgenkendelse Smile Detection Blink-detection Konfiguration af Hurtig menu WB (hvidbalance) ISO Kvalitet Størrelse Farve

7 4 Eksponeringskompensering SÅDAN BRUGES SCENEFUNKTION LCD-skærmens visning Visning af optagefunktioner for stillbilleder Visning af optagefunktioner for video Visning af afspilningstilstand Autom. sceneindstilling (ASCN) Landskab Portræt Natportræt Modlysportræt Landskabstilstand nat Makro Automatik Panorama Scene-tilstand Sport Indendørs Sne Fyrværkeri Museum Landskab nat Børn Blomster Solnedgang Glas Landskab Portræt nat Strand Tekst Gruppebilleder ID Fiskeøje Bevægelser Fotoramme Tegning AFSPILNING Visning af fotos og videoer Miniaturevisning i tast playbackfunktion Playback i fuldskærm Se datomappe... 41

8 Sådan anvendes zoom ved afspilning (af stillbilleder) Sådan bruges Slet-knappen Brug af projektor Brug kameraet til at projicere direkte Visningsindstillinger Lysbilledshow Effekt Interval Visningstid SÅDAN BRUGES MENUERNE Still-menu AF funktion (automatisk fokus-funktion) AF-hjælpelys Konstant AF Ekspo. Måling Kont. opt Indfotograferet dato Hurtig visning Digital Zoom Langsom lukkertid Video Konstant AF Eksponeringsmåling Afspilning Beskyt Slet DPOF (Digital Print Order Format) Beskær HDR Højdynamisk område Ændre størrelse Roter Fjernelse af røde øjne Vis Opsætning...62 Diasshow Tapetindstillinger Opsætning Bipper LCD lysstyrke Strømsparer Zone Dato/tid Sprog

9 Fil og Software Formater hukommelse Filnummerering Kopier til kort (kopier intern hukommelse til hukommelseskort) Nulstil indstillinger FW ver. (Firmware-version) Tilslutninger Tilslutning til en pc Konfiguration af USB-funktion Overførsel af filer til din pc Tilslutning til en PictBridge-kompatibel printer NulUdskriv uden dato Print indeks Udskriv DPOF (Digital Print Order Format) Afslut APPENDIKS Specifikationer Fejlmeddelelser Fejlfinding Konfiguration af USB-funktionen Tilslutning af kamera og printer Sådan bruges PictBridge-menuen Udskriv med dato

10 KOM GODT I GANG Udpakning Emballagen skal indeholde den kameramodel, du købte, sammen med følgende genstande. Hvis der mangler noget eller det virker beskadiget, skal du kontakte din forhandler. Garantibevis Cd-rom Bærerem Grundplade Fjernbetjening Special USB-kabel Genopladeligt lithium-ion batteri Ekstern strømforsyningsoplader Strømforsyningsledning 7

11 Billeder af kameraet Set forfra Set bagfra Set fra højre

12 Set fra oven Set fra neden Set fra venstre Flash 15 Skærm/op-knap 2 Projektorvindue 16 Blitz/højre-knap Infrarød modtager (front) 17 Slettetast/Selvudløsertast/Ned-tast 4 Objektiv 18 Tast til fotografering af nærbilleder/ Venstre-tast 5 AF hjælpelys/udløserlampe 19 Funktion/OK-knap 6 Mikrofon 20 Remfæste 7 LCD-skærm 21 USB stik 8 Statusindikator 22 Fokusindstilling for projektor 9 Infrarød modtager (bag) 23 Tænd/sluk-knap 10 Højttaler 24 Udløserknap 11 i tast 25 Zoomhjul 12 Funktionstast 26 Projektorknap 13 Afspilningsknap 27 Stativgevind 14 Menuknap 28 Rum til batteri/hukommelseskort 9

13 Batterioplader 1. Sæt batteriet i kameraet. 2. Tilslut ledningen med den eksterne strømforsyningsoplader (rejseadaptere varierer fra land til land). 3. Sæt den eksterne oplader i en stikkontakt. Under opladning lyser kameraets indikator rødt, hvilket betyder at batteriet er i gang med at lade op. Når kameraets indikator lyser grønt, er batteriet fuldt opladet (for at optimere batteriets levetid tilrådes det, den første gang, at oplade batteriet i fire timer). 3 Til opladning og strømtilførsel må strømforsyningen ikke overstige 240 V, da det vil beskadige kameraet eller batteriet. Opladeren er kun til indendørs brug

14 Fjernbetjening Når fjernbetjeningen anvendes første gang, skal man trække den isolerende film ud ved at følge tegningen. 2. Tag det brugte batteri ud. 1 Tegning fjernbetjening: 1: Infrarød sender. 2: Se side 46 for betjeningsvejledning for fjernbetjeningstaster Sæt et nyt batteri i batteriholderen, vend batteriet med "+"-siden opad som vist på tegningen. Udskift fjernbetjeningsbatteri 1. Skub batteriholderen og træk den ud af batterikammeret. 4. Sæt batteriholderen i fjernbetjeningen. 11

15 Isæt batterier og SD-SDHC-kortet (medfølger ikke) 1. Åbn batterirummet. 2. Sæt batteriet i batterikammeret, som vist på tegningen

16 3. Isæt et SD/SDHC-kort (medfølger ikke) i kortpladsen som vist. 4. Luk batteridækslet. Skrivebeskyttelseslås 13

17 SD/SDHC-kort (ekstraudstyr) er ikke inkluderet. Det anbefales at bruge hukommelseskort fra 64 MB til 16 GB fra anerkendte producenter som SanDisk, Panasonic og Toshiba, for at sikre dine gemte data. SD/SDHC-kortet fjernes ved at åbne batteridækslet og forsigtigt skubbe kortet nedad, så det frigøres.træk forsigtigt kortet ud. Tænd og sluk Tænd kameraet ved tryk på Tænd/Sluk-knappen. Sluk for kameraet ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen igen. Tænd/Sluk-knappen Når kameraet tændes, er det sat på samme indstillinger som sidste gang det blev brugt. Du kan bruge Indstillingshjulet på toppen af kameraet til at vælge. Når du bruger kameraet for første gang, vil sprogindstillingsskærmen fremkomme. 14

18 Brug funktionsknap GE kameraet kommer med en praktisk funktionsknap, så man let kan skifte funktion. Funktionerne er som følger. Tilstandsnavn Ikon Beskrivelse Auto Manuelt Panorama Scene-funktion Video ASCN-tilstand Portræt M Bruges til at tage billeder med automatisk indstilling. Bruges til at tage stillbilleder i manuel tilstand, hvor der kan konfigureres mange kameraindstillinger. Bruges til at tage en serie af fotos, og føje dem sammen til et panoramabillede. Til at tage stillbilleder med en forudindstillet scenetilstand. Der er 20 scener i alt. Bruges til at optage videoer. Med ASCN genkendes forskellige scenetilstande intelligent, og de indstillinger, der passer bedst, vælges automatisk. Vælg denne indstilling for at tage portrætfotos under normale forhold. 15

19 Indstil sprog, dato/klokken Indstilling af Sprog og Dato/tid fremkommer automatisk, når kameraet tages i brug allerførste gang. For at nulstille visningssprog, dato/klokken, skal man stille på de indstillede værdier i grundindstillingsmenuen. Vist sprog Dato/klokkeslæt Gør følgende for at få adgang til menuen Opsætning: 1. Tænd kameraet ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen. 2. Tryk på -tasten, skift mellem kameraets indstillingsmenuer med Venstre/Højre tast for at vælge kameraets grundindstillinger. Indstilling af sproget 1. Vælg sprog med Ned-tasten, tryk på eller højre tasten for at vælge indstilling. 2. Benyt Op/ Ned/ Venstre/ højre-knapperne for at vælge sprog. 3. Tryk på -knappen for at bekræfte indstillingen. 16

20 Indstil dato og klokkeslæt 1. Vælg dato/klokken med Op/Ned-tasten, tryk derefter på eller højre tasten for at vælge indstilling. 2. Valg af dato/klokken gøres med Venstre/Højre tasten, tryk derefter på Op/Ned-tasten for at indstille værdierne. 3. Tryk på -knappen for at bekræfte indstillingen. 17

21 Om LCD-skærmen Når du tænder for kameraet, vises forskellige ikoner på LCD-skærmen for at angive kameraets aktuelle indstilling og status. Se LCD-skærmens visning på side 29, hvor du kan lære mere om de viste ikoner. Bemærkninger angående LCD-skærmen: Der har været anvendt højpræcisionsteknologi ved fremstilling af LCD-skærmen, så flest mulige af billedpunkter er brugbare. Der kan dog forekomme nogle meget små punkter (sorte, hvide, røde, blå eller grønne), der hele tiden ses på LCDskærmen. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen, og optagelsen påvirkes ikke på nogen måde. Hvis LCD-skærmen er beskadiget, skal du være yderst forsigtig med de flydende krystaller i skærmen. Hvis nogle af de følgende situationer opstår, skal du gøre følgende. Hvis de flydende krystaller kommer i kontakt med din hud, skal du aftørre området med en klud, og derefter vaske grundigt med sæbe og rindende vand. Hvis der kommer flydende krystaller i øjnene, skal man straks skylle øjnene med vand og søge lægehjælp. Hvis du sluger flydende krystaller, skal du skylle munden grundigt med vand. Drik store mængder vand og fremkald opkastning. Søg derefter lægehjælp. Undgå at udsætte LCD skærmen for vand; fjern al fugt fra LCD skærmen med en tør og blød rengøringsklud. 18

22 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Tage billeder i Auto-tilstand Auto-tilstand er den nemmeste tilstand til at tage billeder. Når kameraet er i denne tilstand, optimerer kameraet automatisk dine fotos, så du opnår de bedste resultater. Gør følgende for at begynde at tage billeder: 1. Tænd kameraet ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen. 2. Tryk på Funktionstasten for at vælge Auto-funktion ( ). 3. Komponer dit billede på LCD-skærmen og tryk halvvejs ned på udløseren for at fokusere på motivet. 4. Når kameraet har fokuseret, vises den grønne fokuseringsramme i midten af skærmen. 5. Tryk Udløseren helt ned for at tage billedet. Brug af zoom-funktionen Der er to indbyggede zoom-funktioner: Optisk zoom og digitalt zoom. Når der tages billeder, kan man zoome ind eller ud på motivet med kameraets zoom-greb. Zoomhjul Zoom-indikator (se Digital zoom på side 54). Når optisk zoom når sit maksimum, skal man slippe og skubbe zoom-grebet igen, og kameraet vil automatisk skifte til digitalt zoom. Efter justering, vil den viste zoomakse være skjult, man vil kun kunne se som angiver den aktuelle zoomstatus. 19

23 Blitz Tryk på Højre/Blitz-tasten for at komme til blitz, tryk derefter på Venstre/Højre for at skifte mellem seks forskellige blitzfunktioner: Selvudløser Slå selvudløserfunktionen til ved at trykke på Ned/Selvudløsertasten, tryk Venstre/Højre for at vælge mellem tre forskellige selvudløsningsmåder: Blitz: Auto-flash Kameraets flash affyres automatisk, baseret på lysforholdene. Blitz: Rødøje-reduc blitz Kameraet affyrer automatisk en kort flash inden billedet tages for at reducere rødøje-effekten. Blitz: Tvungen blitz Brug tvunget blitz i det øjeblik du fotograferer. Blitz: Blitz slukket Flashen er slukket. Blitz: Langsom synk. Den kan bruges til at tage billeder af personer om natten, således at både personerne og den natlige baggrund vises tydeligt. Selvudløser: 2 sek. Der tages et enkelt billede 2 sekunder efter udløseren aktiveres. Selvudløser: 10 sek. Der tages et enkelt billede 10 sekunder efter udløseren aktiveres. Selvudløser: Fra Deaktiverer selvudløseren. Blitz: Rødøje-reduc.+ langsom synk. Brug denne tilstand til langsomme synkroniseringsoptagelser med rødøje-reduktion. 20

24 Makro Tryk på Venstre/Luk-tasten for at komme til at fotografere i nærbillede, tryk på Venstre/Højre-tasten for at vælge mellem to forskellige fotograferingsmåder: Makro: Til Vælg denne tilstand for at fokusere på motiver, der er 5 cm fra objektivet. i-tast funktion Når fotograferingsfunktionen er slået til, kan man ved at trykke på tasten vælge OIS, fotografering med genkendelsesfunktion. 1. Tryk på -tasten for at komme til funktionsmenuen. Makro: Fra Vælg denne mulighed for at deaktivere makroen. 2. Tryk på Op/Ned for at vælge OIS/fotografering med genkendelsesfunktion 21

25 OIS Billedstabilisator Ved at slå OIS Billedstabilisator til undgår man at ens billeder bliver uskarpe, selvom man skulle komme til at ryste på hænderne. Fotografering med genkendelse Tryk på Ned-tasten for at vælge Fotografering med Genkendelse, tryk så på Venstre/Højre-tasten for at vælge Ansigtsgenkendelse og Smil-Detection. Efter valg af OIS Billedstabilisator, trykker man på Venstre/ Højre-tasten for at vælge ON/OFF. OIS Billedstabilisator giver to valgmuligheder: :Fra :Til Tryk på Ned-knappen for at komme til Smilgenkendelse. Tryk derefter på Venstre/Højre-tasten for at vælge indstilling. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingerne. Når man tager billeder under forhold, der vibrerer og ryster (for eksempel i en kørende bil) risikerer man, at ens billeder blive uklare og rystede. 22 Ved statisk fotografering kan OIS Billedstabilisator afhjælpe rystelser på hænderne, ved videooptagelse er OIS Billedstabilisator i uafbrudt anti-vibration.

26 Ansigtsgenkendelse Ved brug af denne funktion identificeres og fokuseres der på en persons ansigt. Efter ansigtsfunktionen er slået til ved fotografering, vil kameraet, når det opfanger et ansigt, indramme personens ansigt på LCD-skærmen. Hold udløserknappen halvt nede for at fokusere, og tryk så på udløserknappen for at fotografere, når den rektangulære fokusramme vises i grønt. Smile Detection I denne funktion vil kameraet automatisk opfange personens smil. Ved fotografering med Smil-funktionen slået til, trykker man helt ned på udløserknappen. Derefter vil følgende komme til syne på LCD-skærmen: Når kameraet opfanger et smilende ansigt, vil kameraet automatisk tage billeder indtil man slår Smilfunktion fra. Ønsker man at slå Smilfunktion fra, trykker man på. 23

27 Blink-detection Funktionen for Vis Lukkede Øjne kan slås til i normal tilstand. Ved fotografering vil en melding på skærmen vise lukkede øjne hvis kameraet opfanger et ansigt, hvor øjnene er lukkede. 24

28 Konfiguration af Hurtig menu Den avancerede funktionsmenu omfatter billedstørrelse, billedkvalitet, hvid balance, billedfarver, ISO og EV-funktioner. Valg af de rigtige funktioner giver dig mulighed for at få bedre billed- og videoresultater. Sådan indstilles de avancerede funktioner: 1. Hent den Avancerede Funktionsmenu ved at trykke på knappen. 4. Tryk på Venstre/Højre-tasten for at vælge, tryk på - knappen for at bekræfte valget og komme ud. 2. Tryk på Ned-knappen for at komme til skærmen for valg af avancerede funktioner, tryk på Venstre/Højre tasten for at vælge den ønskede funktionen. 3. Tryk på Op-tasten for at komme til indstillling af funktioner. valgmenuen for Avancerede Funktioner. 25

29 WB (hvidbalance) Hvidbalancen gør det muligt at justere farvetemperaturen til forskellige lyskilder for at sikre en naturtro farvegengivelse. (WB-indstillingen er kun tilgængelig når kameraet er i M Manuel-tilstand) ISO ISO-funktionen gør det muligt at indstille følsomheden på kamerasensoren på basis af lysstyrken i omgivelserne. (ISO-indstillingen er kun tilgængelig når kameraet er i M Manuel-tilstand). Billeder med højere ISO-tal vil indeholde mere støj end dem med lavere ISO-tal. 26 Hvidbalance inkluderer: WB: Auto WB: Dagslys WB: Overskyet WB: Lysstofrør WB: Lysstofrør CWF WB: Glødepærer WB: Manuelt (tryk på udløserknappen for at registrere WB (hvidbalancen) ISO-indstillingerne inkluderer auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 og De tilgængelige ISO-tal afhænger af kameramodellen.

30 Kvalitet Kvalitetsindstillingen justerer billedernes komprimeringsfaktor. En højere kvalitetsindstilling giver bedre fotos, men tager mere plads i hukommelsen. Størrelse Størrelsesindstillingen referer til billedopløsningen i pixels. En højere billedopløsning gør det muligt at printe billedet ud i større størrelser uden at forringe billedkvaliteten. Et fotos billedkvalitet har tre muligheder: :Kvalitet: Bedste :Kvalitet: Fin Jo større antal pixels desto bedre bliver billedkvaliteten. Jo mindre antal pixels desto flere billeder er der plads til på hukommelseskortet. :Kvalitet: Normal 27

31 Farve Med farveindstillingen kan du tilføje kunstneriske effekter når du tager billeder. Du kan prøve med forskellige farvetoner for at ændre billedets stemning. (Farve-indstillingen er kun tilgængelig når kameraet er i M Manual-tilstand). Eksponeringskompensering Eksponeringskompensation tillader dig at justere eksponeringsværdien og tage det bedste foto. Den justerbare eksponeringsværdi er fra EV -2,0 til EV +2,0. Farvemulighederne inkluderer: Farve: Auto Farve: Livlig Farve: S/H 28 Farve: Sepia

32 SÅDAN BRUGES TILSTANDE LCD-skærmens visning Visning af optagetilstand for stillbilleder Tilstand: M 1 Ikoner til optagelsesindstilling Auto Manuelt AF funktion Enkelt-AF ASCN-tilstand Scene-funktion Panorama Portræt Multi-AF 3 Ekspo. måling Spot Centreret AiAE 8 4 Billedstørrelse 5 Billedkvalitet 6 Resterende antal billeder 7 Hukommelseskort/indbygget hukommelse 29

33 8 Batteristatus 9 WT-forhold (vises kun, når zoomen aktiveres) 10 Zoom 11 Eksponering 12 ISO-tal (kan kun indstilles i M Manuelt) 13 Histogram 14 Fokuseringsramme 15 OIS OIS billedstabilisering 16 Serieoptagelse 17 Fotografering med genkendelse (Ansigtsgenkendelse/ Smile Detection ) 18 Billedfarve (kan kun indstilles i M Manuelt) 19 Hvidbalance (kan kun indstilles i M Manuelt) 20 Makrotilstand 21 Selvudløser 2 sek. 22 Flash-tilstand Blitz: Auto-flash Blitz: Rødøje-reduc blitz Blitz: Tvungen blitz Blitz: Blitz slukket Blitz: Langsom synk. Blitz:Rødøje-reduc.+ langsom synk. 10 sek. 30

34 Visning af optagetilstand for video Tilstand: Ikoner til Optagelse 2 Konstant AF 3 Lysmåling Spot Centreret AiAE Videokvalitet 5 Makro 6 Selvudløser 10 sek. 7 Resterende tid til videooptagelse 8 Hukommelseskort/indbygget hukommelse 9 Batteristatus 10 WT-forhold (vises kun, når zoomen aktiveres) 11 Zoom 12 OIS billedstabilisering 13 Optagelsesstatus-ikon Standby af optagelse Optager Det anbefales at bruge et SD-kort for at få de bedste resultater når der optages en video. Brug af kameraets begrænsede, interne hukommelse kan medføre forringet billedkvalitet. Det er muligt at anvende 7X optisk zoom ved videooptagelser, men digital zoom kan ikke anvendes. 31

35 Visning af afspilningstilstand Tilstand: Afspilningsikon 2 DPOF-filikon 3 Filbeskyttelsesikon 4 Billednummer 5 Hukommelseskort/indbygget hukommelse 6 Batteristatus 7 Billedzoom 8 Det nuværende skærmområde 9 Påvirker lokalt 10 Hukommelsesområde (det nuværende billede/samlede antal billeder) 11 Optagelsesdato og -tidspunkt 12 OK:PLAY 13 HDR

36 Autom. sceneindstilling (ASCN) I ASCN genkendes forskellige optagelsestilstande intelligent, og de indstillinger, der passer bedst, vælges automatisk. Det er altid nemt at tage gode billeder med ASCN. Sådan anvendes ASCN 1. Tryk på funktionsvalgsknappen for at vælge ASCN, tryk derefter på -knappen for at komme til ASCN, på LCDskærmen vil man kunne se følgende 2. Ret kameraet mod motivet. Den optimale sceneindstilling findes automatisk. 3. Tryk udløseren halvvejs ned for at fokusere. 4. Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. Ikon Tilstandsnavn Ikon Tilstandsnavn Landskab Landskabstilstand nat Portræt Natportræt Makro Automatik Modlysportræt Landskab Ved landskaber indstiller ASCN automatisk eksponeringen, så den passer med baggrunden. Portræt Ved portrætter indstiller ASCN automatisk eksponeringen for naturlig gengivelse af hudtoner. 33

37 Natportræt Når der tages billeder om natten eller under dårlige lysforhold, indstiller ASCN automatisk eksponeringen til mennesker og natbilleder. Modlysportræt Når solen eller en anden lyskilde befinder sig bag motivet, indstiller ASCN automatisk forgrundseksponeringen til at tage gode billeder. Landskabstilstand nat Ved nattebilleder øger ASCN automatisk ISO værdien for at kompensere for svagt lys. Makro Ved detaljerede nærbilleder indstiller ASCN automatisk fokuseringen. Automatik Kameraet indstiller eksponeringen og fokus automatisk til sikring af gode billeder. 34

38 Panorama Panorama gør det muligt at lave et panoramabillede. Kameraet sammenstykker automatisk et panoramabillede. Skab et panoramabillede på følgende måde: 1. Tryk på funktionsknappen, brug Venstre/Højre-tast for at vælge Panorama, og tryk så på -tasten for at anvende Panorama-funktion ved fotograferingen. 2. Brug Venstre/Højre-knap for at vælge den retning, hvor du vil begynde at fotografere, tryk derefter på -knappen for at slå fotografering til; hvis der ikke foretages et valg, vil kameraet automatisk slå over i fotograferingstilstand fra venstre til højre efter 2 sekunder. 3. Når det første billede er taget, fremkommer der to målikoner i venstre og højre side af LCD-skærmen. Panorer kameraet, hvorefter cirkelikonet på skærmen bevæger sig i retning af det firkantede rammeikon. Når cirkelikonet og det firkantede rammeikon bliver grønne, dvs. at når de overlapper hinanden, tager kameraet automatisk det næste billede. Gentag det samme trin for det tredje billede for at færdiggøre panoramaoptagelsen. Kameraet vil derefter automatisk sætte billederne sammen til et panoramabillede efter at have taget 3 fotos. Tryk på afspilningsknappen for at skifte til Afspilning for at vise resultatet. Ved brug af Panorama, kan man ikke indstille på Blitz, Selvudløser, Makrofunktion og Eksponerings-kompensation. Billeder kan ikke slettes og zoomfunktionen kan ikke bruges, før Panoramaoptagelsen er afsluttet. Der kan sammenhæftes 2 eller maks. 3 billeder i Panorama. 35

39 Scene-tilstand I Scene-tilstand kan du vælge mellem 20 forskellige scenetyper. Du skal blot vælge den rette tilstand for situationen, og kameraet indstilles automatisk med de optimale indstillinger. Tryk på Funktionsknappen, brug Venstre/Højre-knap for at komme til menu for scenevalg, tryk derefter på -knappen for at komme til scenevalg. På LCD-skærmen ses følgende: Vælg en scene med Op/Ned/Venstre/ øjre-knappen p/ ed/venstre/ øjre-knappen Venstre/højre-knappen og tryk på knappen. Ikon Indstilling Ikon Indstilling Sport Indendørs Sne Museum Børn Solnedg. Landskab Strand Gruppebilleder Fiskeøje Fotoramme Fyrværkeri Landskab nat Blomster Glas Portræt nat Tekst ID Bevægelser Tegning 36

40 Sport Til motiver i hurtig bevægelse. Giver skarpe billeder uden sløring. Indendørs Til indendørs. Reducerer uskarphed og øger farvenøjagtighed. Sne Til sne-scener. Giver naturlige og klare, hvide scener. Fyrværkeri Til fyrværkeri. Lukkertiden indstilles til fantastiske billeder. Museum Til museum og steder hvor blitz ikke er tilladt. Bevarer farverne og reducerer sløring. Landskab nat Egnet til nattescener. Stativ anbefales. Børn Til børn og kæledyr. Blitzen er slukket for at beskytte øjnene. Blomster Til planter. Flotte billeder af af grønt og blomst. Solnedg. Til solnedgange. Fanger motiver i skarpt sollys. Glas Til genstande bag gennemsigtig glas. Landskab Til landskaber. Livlig gengivelse af grønne og blå farver. Portræt nat Til portrætter i nattescenerier. Strand Tag gode billeder på steder med stærk sol. Tekst Fotografer tekstmateriale, og få tydelige billeder til dokumenter eller til white boards. 37

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig

Læs mere