Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner"

Transkript

1 Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

2 ADVARSEL For at undgå faren for brand eller elektriske stød må kameraets batterier eller andet tilbehør ikke udsættes for regn eller fugt. Gælder kunder i USA Testet ifølge FCC-standarderne TIL HJEMME- OG KONTORBRUG FCC-erklæring Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og (2) enheden skal acceptere al interferens, som modtages, herunder interferens, som kan medføre driftsforstyrrelser. Gælder kunder i Europa "CE"-mærket angiver, at dette produkt opfylder de europæiske krav til sikkerhed, sundhed, miljø- og forbrugerbeskyttelse. "CE"-mærkede kameraer er beregnet til salg i Europa. Dette symbol angiver særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk affald i EU-landene. Smid ikke udstyret ud sammen med affald fra husholdningen. Brug indsamlings- og genbrugssystemerne i dit land, når du vil kassere dette produkt. Overensstemmelseserklæring Modelnavn : PJ1 Produktnavn : GE Ansvarlig virksomhed : General Imaging Co. Adresse : 1411 W. 190th St., Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Telefon : (Udenfor USA og Canada: ) Opfylder følgende standarder: EMC : EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 klasse B EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN :2000/A1:2001 EN :1995/A1:2001 i overensstemmelse med bestemmelserne i EMC-direktivet (89/336/EØF og 2004/108/EØF) i

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ii Bemærkninger angående kameraet: Kameraet bør ikke opbevares eller bruges følgende steder, eller under følgende forhold: I regn, eller på meget fugtige og støvede steder. På steder, hvor kameraet kan udsættes for direkte sollys eller høje temperaturer, som f. eks. i en tillukket bil om sommeren. På steder, hvor kameraet udsættes for kraftige, magnetiske felter, f. eks. nær motorer, transformatorer eller magneter. Anbring ikke kameraet på en våd overflade eller på steder, hvor kameraet kommer i kontakt med dryppende vand eller sand, som kan afstedkomme svigt, der ikke kan repareres. Hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode, foreslår vi, at du fjerner batteriet og hukommelseskortet fra kameraet og opbevarer dem i et tørt miljø. Hvis du flytter kameraet fra et koldt sted til et varm sted, kan der opstå kondens inden i kameraet. Vi anbefaler, at du venter lidt, inden du tænder for kameraet. Der ydes ingen kompensation ved tab af optagelser. Der kan ikke kompenseres for tab af optagelser, hvis kameraet eller et optagelsesmedie ikke fungerer korrekt, dvs. hvis afspilning af optagelser ikke er mulig. Bemærkninger angående batteriet: Forkert brug af batterierne kan forårsage, at de lækker, bliver varme, antændes eller eksploderer. Overhold altid sikkerhedsfo ranstaltningerne nedenfor. Udsæt ikke batterierne for vand, og sørg altid for, at terminalerne holdes tørre. Batterierne må ikke opvarmes eller smides ind i ild. Batterierne må ikke deformeres, skilles ad eller ændres. Batterierne skal holdes uden for små børns rækkevidde. På kolde steder formindskes batteriernes ydeevne, og deres brugstid nedsættes væsentligt. Bemærkninger angående hukommelseskort: Når du bruger et nyt hukommelseskort, eller når et hukommelseskort er formateret i en pc, skal du huske at formatere kortet med digitalkameraet, inden du bruger det. For at redigere billedoplysninger, skal du først kopiere billedoplysningerne til din PC s harddisk. Du må ikke ændre eller slette mappenavne eller filnavne på hukommelseskortet fra din PC, da dette kan gøre det muligt ikke at genkende eller at fejlfortolke den oprindelige mappe eller fil på dit kamera. Billederne der tages med dette kamera gemmes i den automatisk genererede mappe på SD kortet. Undlad at gemme billeder, der ikke er taget med denne kameramodel, da dette kan gøre det umuligt at genkende billeder, når kameraet er sat til playback. Undgå at udsætte kameraet for barske miljøer så som fugt eller ekstreme temperaturer, som kan forkorte dit kameras levetid eller skade batterierne.

4 INDEN DU STARTER Indledning Tillykke med anskaffelsen af det nye GE digitalkamera. Læs venligst vejledningen omhyggeligt og gem den et sikkert sted for fremtidig reference. Ophavsret Ophavsret 2011 General Imaging Company. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at gengive, transmittere, kopiere, lagre i et lagringssystem eller oversætte til et hvilket som helst andet sprog eller computersprog, nogen del af denne publikation, i nogen form, uden forudgående skriftlig tilladelse fra General Imaging Company. Varemærker Alle varemærker, der er nævnt i denne vejledning, bruges kun til identifikationsøjemed, og de tilhører deres respektive ejere. Sikkerhedsoplysninger Læs venligst følgende vigtige oplysninger omhyggeligt inden du bruger produktet. Forsøg ikke selv at reparere kameraet, og skil det ikke ad. Kameraet kan ikke tåle at blive tabt eller stødt. Forkert håndtering kan beskadige produktet. Sluk for kameraet inden du isætter eller udtager batteri og hukommelseskort. Brug kun den type batterier, der følger med kameraet. Brug af andre typer batterier kan skade kameraet og gøre garantien ugyldig. Rør ikke ved objektivet. Undgå at udsætte kameraet for barske miljøer så som fugt eller ekstreme temperaturer, som kan forkorte dit kameras levetid eller skade batterierne. 1

5 Udsæt ikke objektivet for direkte sollys i længere perioder. Overfør alle billeder (f. eks. til en pc) og fjern batterierne fra kameraet, hvis du vil lægge kameraet til opbevaring i længere tid. Rengør ikke kameraet med ridsende eller alkoholbaserede rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Aftør kameraet med en let fugtig, blød klud. Til opladning og strømtilførsel må strømforsyningen ikke overstige 240 V, da det vil beskadige kameraet eller batteriet. Om denne vejledning Denne vejledning forklarer, hvordan du bruger dit GE digitalkamera. Der er gjort alle mulige bestræbelser for at sikre, at vejledningens indhold er nøjagtig. General Imaging Company forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden varsel. Anvendte symboler i vejledningen Følgende symboler er brugt i vejledningen, som en hjælp til hurtigt og nemt at finde oplysninger. Angiver nyttige oplysninger. Angiver sikkerhedsforanstaltninger, der bør overholdes under brug af kameraet. 2

6 INDHOLD ADVARSEL SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER INDEN DU STARTER...1 Indledning...1 Ophavsret...1 Varemærker...1 Sikkerhedsoplysninger...1 Om denne vejledning...2 Anvendte symboler i vejledningen...2 INDHOLD...3 KOM GODT I GANG...7 Udpakning...7 Billeder af kameraet...8 Batterioplader Fjernbetjening Isæt batteriet og SD-SDHC-kortet Tænd og sluk Brug Indstillingshjulet Indstil tid, dato/klokken Indstilling af sproget Indstil dato og klokkeslæt Om LCD-skærmen GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Tage billeder i Auto-tilstand Brug af zoom-funktionen Blitz Selvudløser Makro i-tast funktion OIS billedstabilisering Fotografering med genkendelse Ansigtsgenkendelse Smile Detection Blink-detection Konfiguration af Hurtig menu WB (hvidbalance) ISO Kvalitet Størrelse Farve

7 4 Eksponeringskompensering SÅDAN BRUGES SCENEFUNKTION LCD-skærmens visning Visning af optagefunktioner for stillbilleder Visning af optagefunktioner for video Visning af afspilningstilstand Autom. sceneindstilling (ASCN) Landskab Portræt Natportræt Modlysportræt Landskabstilstand nat Makro Automatik Panorama Scene-tilstand Sport Indendørs Sne Fyrværkeri Museum Landskab nat Børn Blomster Solnedgang Glas Landskab Portræt nat Strand Tekst Gruppebilleder ID Fiskeøje Bevægelser Fotoramme Tegning AFSPILNING Visning af fotos og videoer Miniaturevisning i tast playbackfunktion Playback i fuldskærm Se datomappe... 41

8 Sådan anvendes zoom ved afspilning (af stillbilleder) Sådan bruges Slet-knappen Brug af projektor Brug kameraet til at projicere direkte Visningsindstillinger Lysbilledshow Effekt Interval Visningstid SÅDAN BRUGES MENUERNE Still-menu AF funktion (automatisk fokus-funktion) AF-hjælpelys Konstant AF Ekspo. Måling Kont. opt Indfotograferet dato Hurtig visning Digital Zoom Langsom lukkertid Video Konstant AF Eksponeringsmåling Afspilning Beskyt Slet DPOF (Digital Print Order Format) Beskær HDR Højdynamisk område Ændre størrelse Roter Fjernelse af røde øjne Vis Opsætning...62 Diasshow Tapetindstillinger Opsætning Bipper LCD lysstyrke Strømsparer Zone Dato/tid Sprog

9 Fil og Software Formater hukommelse Filnummerering Kopier til kort (kopier intern hukommelse til hukommelseskort) Nulstil indstillinger FW ver. (Firmware-version) Tilslutninger Tilslutning til en pc Konfiguration af USB-funktion Overførsel af filer til din pc Tilslutning til en PictBridge-kompatibel printer NulUdskriv uden dato Print indeks Udskriv DPOF (Digital Print Order Format) Afslut APPENDIKS Specifikationer Fejlmeddelelser Fejlfinding Konfiguration af USB-funktionen Tilslutning af kamera og printer Sådan bruges PictBridge-menuen Udskriv med dato

10 KOM GODT I GANG Udpakning Emballagen skal indeholde den kameramodel, du købte, sammen med følgende genstande. Hvis der mangler noget eller det virker beskadiget, skal du kontakte din forhandler. Garantibevis Cd-rom Bærerem Grundplade Fjernbetjening Special USB-kabel Genopladeligt lithium-ion batteri Ekstern strømforsyningsoplader Strømforsyningsledning 7

11 Billeder af kameraet Set forfra Set bagfra Set fra højre

12 Set fra oven Set fra neden Set fra venstre Flash 15 Skærm/op-knap 2 Projektorvindue 16 Blitz/højre-knap Infrarød modtager (front) 17 Slettetast/Selvudløsertast/Ned-tast 4 Objektiv 18 Tast til fotografering af nærbilleder/ Venstre-tast 5 AF hjælpelys/udløserlampe 19 Funktion/OK-knap 6 Mikrofon 20 Remfæste 7 LCD-skærm 21 USB stik 8 Statusindikator 22 Fokusindstilling for projektor 9 Infrarød modtager (bag) 23 Tænd/sluk-knap 10 Højttaler 24 Udløserknap 11 i tast 25 Zoomhjul 12 Funktionstast 26 Projektorknap 13 Afspilningsknap 27 Stativgevind 14 Menuknap 28 Rum til batteri/hukommelseskort 9

13 Batterioplader 1. Sæt batteriet i kameraet. 2. Tilslut ledningen med den eksterne strømforsyningsoplader (rejseadaptere varierer fra land til land). 3. Sæt den eksterne oplader i en stikkontakt. Under opladning lyser kameraets indikator rødt, hvilket betyder at batteriet er i gang med at lade op. Når kameraets indikator lyser grønt, er batteriet fuldt opladet (for at optimere batteriets levetid tilrådes det, den første gang, at oplade batteriet i fire timer). 3 Til opladning og strømtilførsel må strømforsyningen ikke overstige 240 V, da det vil beskadige kameraet eller batteriet. Opladeren er kun til indendørs brug

14 Fjernbetjening Når fjernbetjeningen anvendes første gang, skal man trække den isolerende film ud ved at følge tegningen. 2. Tag det brugte batteri ud. 1 Tegning fjernbetjening: 1: Infrarød sender. 2: Se side 46 for betjeningsvejledning for fjernbetjeningstaster Sæt et nyt batteri i batteriholderen, vend batteriet med "+"-siden opad som vist på tegningen. Udskift fjernbetjeningsbatteri 1. Skub batteriholderen og træk den ud af batterikammeret. 4. Sæt batteriholderen i fjernbetjeningen. 11

15 Isæt batterier og SD-SDHC-kortet (medfølger ikke) 1. Åbn batterirummet. 2. Sæt batteriet i batterikammeret, som vist på tegningen

16 3. Isæt et SD/SDHC-kort (medfølger ikke) i kortpladsen som vist. 4. Luk batteridækslet. Skrivebeskyttelseslås 13

17 SD/SDHC-kort (ekstraudstyr) er ikke inkluderet. Det anbefales at bruge hukommelseskort fra 64 MB til 16 GB fra anerkendte producenter som SanDisk, Panasonic og Toshiba, for at sikre dine gemte data. SD/SDHC-kortet fjernes ved at åbne batteridækslet og forsigtigt skubbe kortet nedad, så det frigøres.træk forsigtigt kortet ud. Tænd og sluk Tænd kameraet ved tryk på Tænd/Sluk-knappen. Sluk for kameraet ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen igen. Tænd/Sluk-knappen Når kameraet tændes, er det sat på samme indstillinger som sidste gang det blev brugt. Du kan bruge Indstillingshjulet på toppen af kameraet til at vælge. Når du bruger kameraet for første gang, vil sprogindstillingsskærmen fremkomme. 14

18 Brug funktionsknap GE kameraet kommer med en praktisk funktionsknap, så man let kan skifte funktion. Funktionerne er som følger. Tilstandsnavn Ikon Beskrivelse Auto Manuelt Panorama Scene-funktion Video ASCN-tilstand Portræt M Bruges til at tage billeder med automatisk indstilling. Bruges til at tage stillbilleder i manuel tilstand, hvor der kan konfigureres mange kameraindstillinger. Bruges til at tage en serie af fotos, og føje dem sammen til et panoramabillede. Til at tage stillbilleder med en forudindstillet scenetilstand. Der er 20 scener i alt. Bruges til at optage videoer. Med ASCN genkendes forskellige scenetilstande intelligent, og de indstillinger, der passer bedst, vælges automatisk. Vælg denne indstilling for at tage portrætfotos under normale forhold. 15

19 Indstil sprog, dato/klokken Indstilling af Sprog og Dato/tid fremkommer automatisk, når kameraet tages i brug allerførste gang. For at nulstille visningssprog, dato/klokken, skal man stille på de indstillede værdier i grundindstillingsmenuen. Vist sprog Dato/klokkeslæt Gør følgende for at få adgang til menuen Opsætning: 1. Tænd kameraet ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen. 2. Tryk på -tasten, skift mellem kameraets indstillingsmenuer med Venstre/Højre tast for at vælge kameraets grundindstillinger. Indstilling af sproget 1. Vælg sprog med Ned-tasten, tryk på eller højre tasten for at vælge indstilling. 2. Benyt Op/ Ned/ Venstre/ højre-knapperne for at vælge sprog. 3. Tryk på -knappen for at bekræfte indstillingen. 16

20 Indstil dato og klokkeslæt 1. Vælg dato/klokken med Op/Ned-tasten, tryk derefter på eller højre tasten for at vælge indstilling. 2. Valg af dato/klokken gøres med Venstre/Højre tasten, tryk derefter på Op/Ned-tasten for at indstille værdierne. 3. Tryk på -knappen for at bekræfte indstillingen. 17

21 Om LCD-skærmen Når du tænder for kameraet, vises forskellige ikoner på LCD-skærmen for at angive kameraets aktuelle indstilling og status. Se LCD-skærmens visning på side 29, hvor du kan lære mere om de viste ikoner. Bemærkninger angående LCD-skærmen: Der har været anvendt højpræcisionsteknologi ved fremstilling af LCD-skærmen, så flest mulige af billedpunkter er brugbare. Der kan dog forekomme nogle meget små punkter (sorte, hvide, røde, blå eller grønne), der hele tiden ses på LCDskærmen. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen, og optagelsen påvirkes ikke på nogen måde. Hvis LCD-skærmen er beskadiget, skal du være yderst forsigtig med de flydende krystaller i skærmen. Hvis nogle af de følgende situationer opstår, skal du gøre følgende. Hvis de flydende krystaller kommer i kontakt med din hud, skal du aftørre området med en klud, og derefter vaske grundigt med sæbe og rindende vand. Hvis der kommer flydende krystaller i øjnene, skal man straks skylle øjnene med vand og søge lægehjælp. Hvis du sluger flydende krystaller, skal du skylle munden grundigt med vand. Drik store mængder vand og fremkald opkastning. Søg derefter lægehjælp. Undgå at udsætte LCD skærmen for vand; fjern al fugt fra LCD skærmen med en tør og blød rengøringsklud. 18

22 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER Tage billeder i Auto-tilstand Auto-tilstand er den nemmeste tilstand til at tage billeder. Når kameraet er i denne tilstand, optimerer kameraet automatisk dine fotos, så du opnår de bedste resultater. Gør følgende for at begynde at tage billeder: 1. Tænd kameraet ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen. 2. Tryk på Funktionstasten for at vælge Auto-funktion ( ). 3. Komponer dit billede på LCD-skærmen og tryk halvvejs ned på udløseren for at fokusere på motivet. 4. Når kameraet har fokuseret, vises den grønne fokuseringsramme i midten af skærmen. 5. Tryk Udløseren helt ned for at tage billedet. Brug af zoom-funktionen Der er to indbyggede zoom-funktioner: Optisk zoom og digitalt zoom. Når der tages billeder, kan man zoome ind eller ud på motivet med kameraets zoom-greb. Zoomhjul Zoom-indikator (se Digital zoom på side 54). Når optisk zoom når sit maksimum, skal man slippe og skubbe zoom-grebet igen, og kameraet vil automatisk skifte til digitalt zoom. Efter justering, vil den viste zoomakse være skjult, man vil kun kunne se som angiver den aktuelle zoomstatus. 19

23 Blitz Tryk på Højre/Blitz-tasten for at komme til blitz, tryk derefter på Venstre/Højre for at skifte mellem seks forskellige blitzfunktioner: Selvudløser Slå selvudløserfunktionen til ved at trykke på Ned/Selvudløsertasten, tryk Venstre/Højre for at vælge mellem tre forskellige selvudløsningsmåder: Blitz: Auto-flash Kameraets flash affyres automatisk, baseret på lysforholdene. Blitz: Rødøje-reduc blitz Kameraet affyrer automatisk en kort flash inden billedet tages for at reducere rødøje-effekten. Blitz: Tvungen blitz Brug tvunget blitz i det øjeblik du fotograferer. Blitz: Blitz slukket Flashen er slukket. Blitz: Langsom synk. Den kan bruges til at tage billeder af personer om natten, således at både personerne og den natlige baggrund vises tydeligt. Selvudløser: 2 sek. Der tages et enkelt billede 2 sekunder efter udløseren aktiveres. Selvudløser: 10 sek. Der tages et enkelt billede 10 sekunder efter udløseren aktiveres. Selvudløser: Fra Deaktiverer selvudløseren. Blitz: Rødøje-reduc.+ langsom synk. Brug denne tilstand til langsomme synkroniseringsoptagelser med rødøje-reduktion. 20

24 Makro Tryk på Venstre/Luk-tasten for at komme til at fotografere i nærbillede, tryk på Venstre/Højre-tasten for at vælge mellem to forskellige fotograferingsmåder: Makro: Til Vælg denne tilstand for at fokusere på motiver, der er 5 cm fra objektivet. i-tast funktion Når fotograferingsfunktionen er slået til, kan man ved at trykke på tasten vælge OIS, fotografering med genkendelsesfunktion. 1. Tryk på -tasten for at komme til funktionsmenuen. Makro: Fra Vælg denne mulighed for at deaktivere makroen. 2. Tryk på Op/Ned for at vælge OIS/fotografering med genkendelsesfunktion 21

25 OIS Billedstabilisator Ved at slå OIS Billedstabilisator til undgår man at ens billeder bliver uskarpe, selvom man skulle komme til at ryste på hænderne. Fotografering med genkendelse Tryk på Ned-tasten for at vælge Fotografering med Genkendelse, tryk så på Venstre/Højre-tasten for at vælge Ansigtsgenkendelse og Smil-Detection. Efter valg af OIS Billedstabilisator, trykker man på Venstre/ Højre-tasten for at vælge ON/OFF. OIS Billedstabilisator giver to valgmuligheder: :Fra :Til Tryk på Ned-knappen for at komme til Smilgenkendelse. Tryk derefter på Venstre/Højre-tasten for at vælge indstilling. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingerne. Når man tager billeder under forhold, der vibrerer og ryster (for eksempel i en kørende bil) risikerer man, at ens billeder blive uklare og rystede. 22 Ved statisk fotografering kan OIS Billedstabilisator afhjælpe rystelser på hænderne, ved videooptagelse er OIS Billedstabilisator i uafbrudt anti-vibration.

26 Ansigtsgenkendelse Ved brug af denne funktion identificeres og fokuseres der på en persons ansigt. Efter ansigtsfunktionen er slået til ved fotografering, vil kameraet, når det opfanger et ansigt, indramme personens ansigt på LCD-skærmen. Hold udløserknappen halvt nede for at fokusere, og tryk så på udløserknappen for at fotografere, når den rektangulære fokusramme vises i grønt. Smile Detection I denne funktion vil kameraet automatisk opfange personens smil. Ved fotografering med Smil-funktionen slået til, trykker man helt ned på udløserknappen. Derefter vil følgende komme til syne på LCD-skærmen: Når kameraet opfanger et smilende ansigt, vil kameraet automatisk tage billeder indtil man slår Smilfunktion fra. Ønsker man at slå Smilfunktion fra, trykker man på. 23

27 Blink-detection Funktionen for Vis Lukkede Øjne kan slås til i normal tilstand. Ved fotografering vil en melding på skærmen vise lukkede øjne hvis kameraet opfanger et ansigt, hvor øjnene er lukkede. 24

28 Konfiguration af Hurtig menu Den avancerede funktionsmenu omfatter billedstørrelse, billedkvalitet, hvid balance, billedfarver, ISO og EV-funktioner. Valg af de rigtige funktioner giver dig mulighed for at få bedre billed- og videoresultater. Sådan indstilles de avancerede funktioner: 1. Hent den Avancerede Funktionsmenu ved at trykke på knappen. 4. Tryk på Venstre/Højre-tasten for at vælge, tryk på - knappen for at bekræfte valget og komme ud. 2. Tryk på Ned-knappen for at komme til skærmen for valg af avancerede funktioner, tryk på Venstre/Højre tasten for at vælge den ønskede funktionen. 3. Tryk på Op-tasten for at komme til indstillling af funktioner. valgmenuen for Avancerede Funktioner. 25

29 WB (hvidbalance) Hvidbalancen gør det muligt at justere farvetemperaturen til forskellige lyskilder for at sikre en naturtro farvegengivelse. (WB-indstillingen er kun tilgængelig når kameraet er i M Manuel-tilstand) ISO ISO-funktionen gør det muligt at indstille følsomheden på kamerasensoren på basis af lysstyrken i omgivelserne. (ISO-indstillingen er kun tilgængelig når kameraet er i M Manuel-tilstand). Billeder med højere ISO-tal vil indeholde mere støj end dem med lavere ISO-tal. 26 Hvidbalance inkluderer: WB: Auto WB: Dagslys WB: Overskyet WB: Lysstofrør WB: Lysstofrør CWF WB: Glødepærer WB: Manuelt (tryk på udløserknappen for at registrere WB (hvidbalancen) ISO-indstillingerne inkluderer auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 og De tilgængelige ISO-tal afhænger af kameramodellen.

30 Kvalitet Kvalitetsindstillingen justerer billedernes komprimeringsfaktor. En højere kvalitetsindstilling giver bedre fotos, men tager mere plads i hukommelsen. Størrelse Størrelsesindstillingen referer til billedopløsningen i pixels. En højere billedopløsning gør det muligt at printe billedet ud i større størrelser uden at forringe billedkvaliteten. Et fotos billedkvalitet har tre muligheder: :Kvalitet: Bedste :Kvalitet: Fin Jo større antal pixels desto bedre bliver billedkvaliteten. Jo mindre antal pixels desto flere billeder er der plads til på hukommelseskortet. :Kvalitet: Normal 27

31 Farve Med farveindstillingen kan du tilføje kunstneriske effekter når du tager billeder. Du kan prøve med forskellige farvetoner for at ændre billedets stemning. (Farve-indstillingen er kun tilgængelig når kameraet er i M Manual-tilstand). Eksponeringskompensering Eksponeringskompensation tillader dig at justere eksponeringsværdien og tage det bedste foto. Den justerbare eksponeringsværdi er fra EV -2,0 til EV +2,0. Farvemulighederne inkluderer: Farve: Auto Farve: Livlig Farve: S/H 28 Farve: Sepia

32 SÅDAN BRUGES TILSTANDE LCD-skærmens visning Visning af optagetilstand for stillbilleder Tilstand: M 1 Ikoner til optagelsesindstilling Auto Manuelt AF funktion Enkelt-AF ASCN-tilstand Scene-funktion Panorama Portræt Multi-AF 3 Ekspo. måling Spot Centreret AiAE 8 4 Billedstørrelse 5 Billedkvalitet 6 Resterende antal billeder 7 Hukommelseskort/indbygget hukommelse 29

33 8 Batteristatus 9 WT-forhold (vises kun, når zoomen aktiveres) 10 Zoom 11 Eksponering 12 ISO-tal (kan kun indstilles i M Manuelt) 13 Histogram 14 Fokuseringsramme 15 OIS OIS billedstabilisering 16 Serieoptagelse 17 Fotografering med genkendelse (Ansigtsgenkendelse/ Smile Detection ) 18 Billedfarve (kan kun indstilles i M Manuelt) 19 Hvidbalance (kan kun indstilles i M Manuelt) 20 Makrotilstand 21 Selvudløser 2 sek. 22 Flash-tilstand Blitz: Auto-flash Blitz: Rødøje-reduc blitz Blitz: Tvungen blitz Blitz: Blitz slukket Blitz: Langsom synk. Blitz:Rødøje-reduc.+ langsom synk. 10 sek. 30

34 Visning af optagetilstand for video Tilstand: Ikoner til Optagelse 2 Konstant AF 3 Lysmåling Spot Centreret AiAE Videokvalitet 5 Makro 6 Selvudløser 10 sek. 7 Resterende tid til videooptagelse 8 Hukommelseskort/indbygget hukommelse 9 Batteristatus 10 WT-forhold (vises kun, når zoomen aktiveres) 11 Zoom 12 OIS billedstabilisering 13 Optagelsesstatus-ikon Standby af optagelse Optager Det anbefales at bruge et SD-kort for at få de bedste resultater når der optages en video. Brug af kameraets begrænsede, interne hukommelse kan medføre forringet billedkvalitet. Det er muligt at anvende 7X optisk zoom ved videooptagelser, men digital zoom kan ikke anvendes. 31

35 Visning af afspilningstilstand Tilstand: Afspilningsikon 2 DPOF-filikon 3 Filbeskyttelsesikon 4 Billednummer 5 Hukommelseskort/indbygget hukommelse 6 Batteristatus 7 Billedzoom 8 Det nuværende skærmområde 9 Påvirker lokalt 10 Hukommelsesområde (det nuværende billede/samlede antal billeder) 11 Optagelsesdato og -tidspunkt 12 OK:PLAY 13 HDR

36 Autom. sceneindstilling (ASCN) I ASCN genkendes forskellige optagelsestilstande intelligent, og de indstillinger, der passer bedst, vælges automatisk. Det er altid nemt at tage gode billeder med ASCN. Sådan anvendes ASCN 1. Tryk på funktionsvalgsknappen for at vælge ASCN, tryk derefter på -knappen for at komme til ASCN, på LCDskærmen vil man kunne se følgende 2. Ret kameraet mod motivet. Den optimale sceneindstilling findes automatisk. 3. Tryk udløseren halvvejs ned for at fokusere. 4. Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. Ikon Tilstandsnavn Ikon Tilstandsnavn Landskab Landskabstilstand nat Portræt Natportræt Makro Automatik Modlysportræt Landskab Ved landskaber indstiller ASCN automatisk eksponeringen, så den passer med baggrunden. Portræt Ved portrætter indstiller ASCN automatisk eksponeringen for naturlig gengivelse af hudtoner. 33

37 Natportræt Når der tages billeder om natten eller under dårlige lysforhold, indstiller ASCN automatisk eksponeringen til mennesker og natbilleder. Modlysportræt Når solen eller en anden lyskilde befinder sig bag motivet, indstiller ASCN automatisk forgrundseksponeringen til at tage gode billeder. Landskabstilstand nat Ved nattebilleder øger ASCN automatisk ISO værdien for at kompensere for svagt lys. Makro Ved detaljerede nærbilleder indstiller ASCN automatisk fokuseringen. Automatik Kameraet indstiller eksponeringen og fokus automatisk til sikring af gode billeder. 34

38 Panorama Panorama gør det muligt at lave et panoramabillede. Kameraet sammenstykker automatisk et panoramabillede. Skab et panoramabillede på følgende måde: 1. Tryk på funktionsknappen, brug Venstre/Højre-tast for at vælge Panorama, og tryk så på -tasten for at anvende Panorama-funktion ved fotograferingen. 2. Brug Venstre/Højre-knap for at vælge den retning, hvor du vil begynde at fotografere, tryk derefter på -knappen for at slå fotografering til; hvis der ikke foretages et valg, vil kameraet automatisk slå over i fotograferingstilstand fra venstre til højre efter 2 sekunder. 3. Når det første billede er taget, fremkommer der to målikoner i venstre og højre side af LCD-skærmen. Panorer kameraet, hvorefter cirkelikonet på skærmen bevæger sig i retning af det firkantede rammeikon. Når cirkelikonet og det firkantede rammeikon bliver grønne, dvs. at når de overlapper hinanden, tager kameraet automatisk det næste billede. Gentag det samme trin for det tredje billede for at færdiggøre panoramaoptagelsen. Kameraet vil derefter automatisk sætte billederne sammen til et panoramabillede efter at have taget 3 fotos. Tryk på afspilningsknappen for at skifte til Afspilning for at vise resultatet. Ved brug af Panorama, kan man ikke indstille på Blitz, Selvudløser, Makrofunktion og Eksponerings-kompensation. Billeder kan ikke slettes og zoomfunktionen kan ikke bruges, før Panoramaoptagelsen er afsluttet. Der kan sammenhæftes 2 eller maks. 3 billeder i Panorama. 35

39 Scene-tilstand I Scene-tilstand kan du vælge mellem 20 forskellige scenetyper. Du skal blot vælge den rette tilstand for situationen, og kameraet indstilles automatisk med de optimale indstillinger. Tryk på Funktionsknappen, brug Venstre/Højre-knap for at komme til menu for scenevalg, tryk derefter på -knappen for at komme til scenevalg. På LCD-skærmen ses følgende: Vælg en scene med Op/Ned/Venstre/ øjre-knappen p/ ed/venstre/ øjre-knappen Venstre/højre-knappen og tryk på knappen. Ikon Indstilling Ikon Indstilling Sport Indendørs Sne Museum Børn Solnedg. Landskab Strand Gruppebilleder Fiskeøje Fotoramme Fyrværkeri Landskab nat Blomster Glas Portræt nat Tekst ID Bevægelser Tegning 36

40 Sport Til motiver i hurtig bevægelse. Giver skarpe billeder uden sløring. Indendørs Til indendørs. Reducerer uskarphed og øger farvenøjagtighed. Sne Til sne-scener. Giver naturlige og klare, hvide scener. Fyrværkeri Til fyrværkeri. Lukkertiden indstilles til fantastiske billeder. Museum Til museum og steder hvor blitz ikke er tilladt. Bevarer farverne og reducerer sløring. Landskab nat Egnet til nattescener. Stativ anbefales. Børn Til børn og kæledyr. Blitzen er slukket for at beskytte øjnene. Blomster Til planter. Flotte billeder af af grønt og blomst. Solnedg. Til solnedgange. Fanger motiver i skarpt sollys. Glas Til genstande bag gennemsigtig glas. Landskab Til landskaber. Livlig gengivelse af grønne og blå farver. Portræt nat Til portrætter i nattescenerier. Strand Tag gode billeder på steder med stærk sol. Tekst Fotografer tekstmateriale, og få tydelige billeder til dokumenter eller til white boards. 37

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera J-serien : J1470S. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera J-serien : J1470S. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera J-serien : J1470S Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner.

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner. Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera E-serien : E1680W Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Brugsanvisning. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Brugsanvisning. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt Kamera G-serien : G100 Brugsanvisning Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera. imagination at work. Smart serien : J1458W. Forberedelser. Grundlæggende brug

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera. imagination at work. Smart serien : J1458W. Forberedelser. Grundlæggende brug Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera Smart serien : J1458W Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera. imagination at work. Smart serien : C1640W. Forberedelser. Grundlæggende brug

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera. imagination at work. Smart serien : C1640W. Forberedelser. Grundlæggende brug Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera Smart serien : C1640W Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks

Læs mere

Digitalt Kamera Brugsanvisning. For at sikre den bedste ydelse fra dit kamera, bedes du læse brugervejledningen, før du bruger kameraet.

Digitalt Kamera Brugsanvisning. For at sikre den bedste ydelse fra dit kamera, bedes du læse brugervejledningen, før du bruger kameraet. Digitalt Kamera Brugsanvisning For at sikre den bedste ydelse fra dit kamera, bedes du læse brugervejledningen, før du bruger kameraet. INDEN DU STARTER Overensstemmelseserklæring Ansvarlig virksomhed

Læs mere

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa Brugsanvisning INDEN DU STARTER Overensstemmelseserklæring Ansvarlig virksomhed : JK Imaging Ltd. Adresse : 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Firmaside : www.kodakcamera.jkiltd.com

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt Kamera. imagination at work. Power PRO serien : X600 KOM GODT I GANG OVERSIGT OVER FLERE TILSTANDE

Brugsanvisning. GE Digitalt Kamera. imagination at work. Power PRO serien : X600 KOM GODT I GANG OVERSIGT OVER FLERE TILSTANDE Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt Kamera Power PRO serien : X600 KOM GODT I GANG OVERSIGT OVER FLERE TILSTANDE GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER AFSPILNING SÅDAN BRUGES MENUERNE Transmission APPENDIKS

Læs mere

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa Brugsanvisning INDEN DU STARTER Overensstemmelseserklæring Ansvarlig virksomhed : JK Imaging Ltd. Adresse : 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Firmaside : www.kodakcamera.jkiltd.com

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual. Digital Videokamera DV 1

Brugermanual. Digital Videokamera DV 1 Brugermanual Digital Videokamera DV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER... 6 Indledning...6 Copyright...6 Varemærker...6 Om denne manual...6 Anvendte symboler i

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Digitalt Kamera. Brugsanvisning. For at sikre den bedste ydelse fra dit kamera, bedes du læse brugsanvisning, før du bruger kameraet.

Digitalt Kamera. Brugsanvisning. For at sikre den bedste ydelse fra dit kamera, bedes du læse brugsanvisning, før du bruger kameraet. Digitalt Kamera Brugsanvisning For at sikre den bedste ydelse fra dit kamera, bedes du læse brugsanvisning, før du bruger kameraet. Tak fordi du valgte dette PENTAX XG-1. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af det Digital Camera eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG WB100 http://da.yourpdfguides.com/dref/4565967

Din brugermanual SAMSUNG WB100 http://da.yourpdfguides.com/dref/4565967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold INDHOLD 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold 3 LÆR DIT KAMERA AT KENDE 3 Set forfra 4 Set bagfra 6 Status LED-indikator 7 LCD-skærmikoner Brugervejledning >> 9 KOMME IGANG 9 Isætning og udtagning

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S730 Vær venlig før betjening af enheden at læse denne håndbog grundigt sammen med "Betjeningsvejledning"

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R740

Din brugermanual HP PHOTOSMART R740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R740 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

HP Photosmart R930- serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R930- serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R930- serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Digital Camcorder. Brugsanvisning

Digital Camcorder. Brugsanvisning Digital Camcorder Brugsanvisning FORSIGTIGHEDSREGLER Indledning Tak for at du har købt dette KODAK PIXPRO digitale videokamera. Læs denne manual omhyggeligt og opbevar den, så du også i fremtiden kan slå

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M627 http://da.yourpdfguides.com/dref/919328

Din brugermanual HP PHOTOSMART M627 http://da.yourpdfguides.com/dref/919328 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M627 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

HP Photosmart M440/M540/ M630 series Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M440/M540/ M630 series Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M440/M540/ M630 series Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-S5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5616128

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-S5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5616128 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DSC-W210/W215/W220/W230

DSC-W210/W215/W220/W230 Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Brug af visningsfunktioner Tilpasning af indstillingerne Visning af billeder på et tv Brug af computeren Udskrivning af stillbilleder

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart E330 series Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

LR100 Serie Digital Kamera Brugervejledning

LR100 Serie Digital Kamera Brugervejledning LR100 Serie Digital Kamera Brugervejledning Copyright Copyright 2012 BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne udgivelse må i nogen form eller på nogen måde gengives, transmitteres,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA Dansk Brugervejledning Indhold Forberedelse... 2 Pakkens indhold... 2 Systemkrav... 2 Oversigt over PDA-kameraet... 3 Dele til PDA-kameraet... 3 Installation... 4

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M527 http://da.yourpdfguides.com/dref/919207

Din brugermanual HP PHOTOSMART M527 http://da.yourpdfguides.com/dref/919207 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M527 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus

Set forfra. Optagelsesindikator. Landskab/ makrofokus Set forfra DANSK Landskab/ makrofokus Objektiv Optagelsesindikator Mikrofon (mono) Infrarød modtager Eksternt (stereo) mikrofonstik, 3,5 mm A/V-udgang HDMI -udgang Jævnstrømstik, 5 V Batterirum Få mest

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330 2010 Sony Corporation 4-166-051-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder

Læs mere