indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument"

Transkript

1 N 0 52 Referenceforforstærker Kvikstartsguide

2

3 indholdsfortegnelse / Om dette dokument indholdsfortegnelse Om dette dokument 1 Installationsovervejelser 2 Udpakning, Placering og ventilation, Strømkrav, Driftstilstande Kom godt i gang 4 Oversigt over frontpanel, Oversigt over bagpanel, Oversigt over fjernbetjening Hurtig opsætning og afspilning 11 Fjernbetjening, Indledende tilslutninger Fabriksindstillinger 16 Indgange, Aux-udgang, Volumenkontrol, Strømstyring, Avanceret Specifikationer 17 Dansk Om dette dokument Denne kvikstartsguide indeholder alle de oplysninger, du har brug for, når du skal pakke din N 0 52-enhed ud, placere den, tilslutte den til resten af dit lydsystem, tænde den og lytte for første gang. Inden du forsøger at bruge denne avancerede forforstærker yderligere, skal du læse hele brugsanvisningen til N 0 52-enheden, som findes på det medfølgende USB-hukommelsesstik. Brugsanvisningen indeholder oplysninger om funktioner, betjening, justeringer, alternative tilslutninger og brug af netværk, som vil forbedre din N 0 52-enheds betjening og ydelse. Bemærk: I denne kvikstartsguide bruges termen kontrolenhed som betegnelse for N 0 52-enhedens kontrolenhedskabinet, og termen forforstærker henviser til N 0 52-enhedens forforstærkerkabinet. Termen N 0 52 henviser til den dobbelte kabinetkombination. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 1

4 Installationsovervejelser Installationsovervejelser Udpakning Når du pakker din N 0 52-enhed ud, skal du være opmærksom på følgende: Gem al emballage, hvis du skulle få brug for at sende din N 0 52-enhed på et senere tidspunkt. Undersøg din N 0 52-enhed for tegn på skader opstået under forsendelse. Hvis du opdager skader, skal du kontakte en autoriseret Mark Levinson -forhandler for at få hjælp til at klage. Find og fjern kassen med tilbehør fra forsendelseskassen. Kontroller, at alle de ting, der er angivet på listen nedenfor, findes i kassen. Hvis der mangler noget, skal du kontakte en autoriseret Mark Levinson-forhandler. 2 x IEC-strømkabler (enheder solgt i USA/EU/Korea); 1 IEC-strømkabel (enheder solgt i Kina) 2 x flerpolede N 0 52-jævnstrømskabler 1 x flerpolet N 0 52-styrekabel 1 x N 0 52 fjernbetjening (2 x AAA alkalinebatterier installeret fra fabrikken) 1 x stjerneskruetrækker 1 x par hvide handsker (til brug under udpakning og indledende opsætning) Placering og ventilation Installer kontrolenheden og forforstærkeren på hver sin hylde for at sikre god ventilation. Sørg for at installere kontrolenheden og forforstærkeren på solide, flade og plane overflader. Installer forforstærkerkabinettet så tæt som muligt på tilknyttede lydkomponenter, så kablerne mellem enhederne bliver så korte som muligt. Bemærk: I nogle tilfælde er det bedre at bruge lange kabler mellem forforstærkeren og udgangsforstærker(n) e(n), så der kan bruges kortere højtalerkabler. Kontakt en autoriseret Mark Levinson-forhandler for at få hjælp. Vælg en tør og godt ventileret placering, som ikke er i direkte sollys. Der skal være mindst 13 til 25 mm over hvert kabinet, for at varmen kan slippe væk. Placer IKKE kabinetterne på et tykt tæppe, og dæk IKKE kabinetterne til med en dug eller lignende, da dette kan forhindre korrekt afkøling. Udsæt IKKE N 0 52-enheden for høj temperatur, damp, røg, fugtighed eller meget støv. Undgå at installere N 0 52-enheden i nærheden af radiatorer eller andre varmeproducerende apparater. 1 x USB-hukommelsesstik med brugsanvisningen til N 0 52-enheden 1 x garanti-/produktregistreringskort Registrer venligst din N 0 52-enhed inden for 15 dage efter købet. Registrer online på eller udfyld det medfølgende produktregistreringskort. Gem din originale, daterede kvittering som bevis på garantidækning. 2 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

5 Installationsovervejelser Strømkrav Driftstilstande N 0 52-enheden er designet til brug med volt, 50 Hz/60 Hz vekselstrøm, med et maksimalt strømforbrug på 65 W. Den inkluderer et aftageligt IEC-strømkabel beregnet til brug i den region, hvor N 0 52-enheden sælges. Tilslutning til en anden netspænding end den, din N enhed er beregnet til, kan medføre sikkerheds- og brandrisiko og kan beskadige enheden. Hvis du har spørgsmål vedrørende kravene til netspænding for din N 0 52-enhed eller vedrørende netspændingen i dit område, skal du kontakte en autoriseret Mark Levinson-forhandler, inden N 0 52-enheden tilsluttes en stikkontakt. ADVARSEL: Selvom din N 0 52-enhed bruger fra V, 50 Hz/60 Hz vekselstrøm, kan det være nødvendigt at bruge et andet strømkabel end det, der fulgte med din N 0 52-enhed, hvis den bruges med en anden netspænding end den, der er i den region, hvor enheden oprindeligt blev solgt. Kontakt en autoriseret Mark Levinson-forhandler for at få yderligere hjælp. ADVARSEL! KONTROLLER, at alle komponenter i lydsystemet er korrekt jordet. Sikkerhedsanordningen på det polariserede stik eller stik med jord må ikke sættes ud af drift med f.eks. en snydeadapter. Dette kan medføre, at farlig spænding opbygges mellem komponenterne, hvilket kan forårsage personskader og/eller produktskader. N 0 52-enheden har tre driftstilstande: Slukket: Strømmen afbrydes ved hjælp af kontrolenhedens tænd/sluk-knap på bagpanelet eller ved at fjerne strømkablet fra kontrolenhedens bagpanel. Standby: N 0 52-enhedens standby-tilstand har tre indstillinger, som kan vælges via opsætningsmenuen: Green (Grøn), Power Save (Dvale) og Normal. Green (Grøn): Denne tilstand afbryder strømmen til næsten alle N 0 52-enhedens kredsløb, så enheden kun kan aktiveres via et infrarødt kontrolsignal, en 5-12 V trigger eller med et tryk på standby-knappen. Tilstanden giver maksimal strømbesparelse og er den fabriksindstillede standby-tilstand. Power Save (Dvale): Denne tilstand afbryder strømmen til N 0 52-enhedens lydkredsløb, men bevarer strøm til kontrolkredsløbene, så enheden er klar til at modtage kommandoer fra enten kontrolknapperne på frontpanelet eller fra fjernbetjeningen. Tilstanden giver moderat strømbesparelse. Normal: Denne tilstand slukker N 0 52-enhedens display og slår lyden fra for lydudgangene, men bevarer strøm til alle enhedens kontrol- og lydkredsløb. Tilstanden giver den mindste strømbesparelse, men lader N 0 52-enhedens lydkredsløb være varmet op, så de leverer en optimal ydelse til enhver tid. Dansk Tændt: Hele N 0 52-enheden er strømforsynet, og alle konfigurerede udgange er aktive. N 0 52-enheden har en automatisk sluk-funktion, der automatisk sætter den i standby-tilstand efter 20 minutter, hvor brugeren ingen knapper betjener, og der intet lydindgangssignal er. Fabriksindstillingen for den automatiske sluk-funktion er til (aktiveret). Du kan slå den automatiske sluk-funktion fra (deaktiveret) i opsætningsmenuen. Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. I tordenvejr og lange perioder, hvor din N 0 52-enhed ikke anvendes, bør enhedens strømkabel tages ud af stikkontakten. ADVARSEL: INDEN du flytter N 0 52-enheden, skal du kontrollere, at den er slukket ved hjælp af kontrolenhedens tænd/sluk-knap på bagpanelet. Kontroller derefter, at strømkablet er taget ud af stikket på kontrolenhedens bagpanel og ud af stikkontakten. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 3

6 Kom godt i gang Kom godt i gang Oversigt over frontpanel N 0 52-forforstærker Forforstærkerlogo Forforstærkerlysdiode N 0 52-kontrolenhed Valgknap IRmodtager Opsætningsknap og -lysdiode Displayintensitetsknap Mute-knap og -lysdiode Volumenknap Standbyknap og -lysdiode Aux-knap og -lysdiode Enter-knap Balanceknap og -lysdiode Display på frontpanel Kontrolknapper/indikatorer på forforstærkerkabinettet Forforstærkerlysdiode: Lyser klart, når N 0 52-enheden er tændt, lyser svagt, når N 0 52-enheden er i en af standbytilstandene Green (Grøn) eller Power Save (Dvale), og blinker langsomt i samklang med standby-lysdioden, når N 0 52-enheden er i standby-tilstanden Normal. Bemærk: Du kan finde alle oplysninger om funktionerne for kontrolknapper på frontpanelet og deres indstillingsparametre i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Forforstærkerlogo: Mark Levinson-logoet lyser, når N enheden er tændt, og slukkes, når N 0 52-enheden er i standby-tilstand eller er slukket. 4 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

7 Kom godt i gang Kontrolknapper/indikatorer på kontrolenhedskabinet Valgknap: Drej denne knap for at vælge den ønskede indgang, der skal sendes til hovedudgangsstikkene. Navn og lydstyrkeniveau for den valgte indgang angives på displayet på frontpanelet. (Bemærk: Select-knappen springer enhver indgang over, for hvilken menuparameteren Input Name Setup (Opsætning af indgangsnavn) er sat til Unused (Ubrugt). IR-modtager: IR-modtageren modtager kommandoer fra den medfølgende fjernbetjening, når N 0 52-enheden ikke betjenes via dens IR-indgangsstik på bagpanelet (du kan finde flere oplysninger under Oversigt over bagpanel på side 7). Aux-knap og -lysdiode: Hvis du trykker på denne knap, aktiveres Aux-tilstanden, så du kan bruge kontrolknapperne på frontpanelet til at sende en bestemt indgang til Auxudgangene, til at sende den kilde til Aux-udgangene, som sendes til hovedudgangene (ved et fast udgangsniveau eller ved et udgangsniveau fastsat af volumenkontrollen) eller til at slå Aux-udgangene fra. Aux-lysdioden lyser, når Auxtilstanden er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger under Stik på forforstærkerkabinettet/aux-udgangsstik på side 9. Opsætningsknap og -lysdiode: Tryk på denne knap for at få vist opsætningsmenuen, som du kan bruge til at tilpasse N enheden, så den passer til dine andre systemkomponenter, egne præferencer og lytterum. Opsætningslysdioden lyser, når opsætningsmenuen er aktiv. Du kan finde alle oplysninger om de indstillingsparametre, som er tilgængelige i opsætningsmenuen, i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Enter-knap: Tryk på denne knap for at vælge eller fravælge et menupunkt, når opsætningsmenuen vises. Enterknappen virker ikke under normal betjening. Displayintensitetsknap: Tryk på denne knap for at ændre intensiteten for tegnene på N 0 52-enhedens display på frontpanelet og for lysdioderne på frontpanelet. Hvis du trykker flere gange på displayintensitetsknappen, skiftes der mellem de tilgængelige lysstyrkeniveauer: High (Højt), Medium (Middel), Low (Lavt) og Off (Fra). Mute-knap og -lysdiode: Tryk på denne knap for at slå lyden til og fra for hovedudgangene som angivet i opsætningsmenuen. Lysdioden lyser, når mute-funktionen er aktiv. Display på frontpanel: Dette alfanumeriske 16-tegns display indeholder oplysninger om N 0 52-enhedens driftsstatus. Under normal drift angives navn og lydstyrkeniveau for den valgte indgang. Volumenknap: Drej på denne knap for at justere lydstyrken for hovedudgangene (og for Aux-udgangene, hvis du har sat dem til Main Var[iable] (Hoved, variabel) i Auxtilstanden). Lydstyrken ændres i trin på 1,0 db op til 23,0 db og i trin på 0,1 db over 23,0 db. Det mindste lydstyrkeniveau er OFF (Fra). Det højeste lydstyrkeniveau er angivet i opsætningsmenuen. Når du vælger en indgang, anvender N 0 52-enheden den lydstyrkeforskydning, der er valgt for den i opsætningsmenuen, til hovedudgangslydstyrkeniveauet og til Aux-udgangslydstyrkeniveauet. Jo hurtigere du drejer volumenknappen, jo hurtigere ændres lydstyrken. Hvis du drejer knappen for hurtigt, ændres lydstyrken langsommere for at undgå, at du ved et uheld sender et farligt signalniveau til dine højtalere. Hvis du drejer knappen langsomt, ændres lydstyrken langsommere, så du kan foretage meget nøjagtige justeringer af lytteniveauet. Lydstyrkens karakteristika kan ændres i opsætningsmenuen. Standby-knap og -lysdiode: Tryk på denne knap for at tænde N 0 52-enheden eller sætte den i standby-tilstand. Lysdioden lyser klart, når N 0 52-enheden er tændt, lyser svagt, når N 0 52-enheden er i en af standby-tilstandene Green (Grøn) eller Power Save (Dvale), og blinker langsomt i samklang med forforstærkerlysdioden, når N 0 52-enheden er i standby-tilstanden Normal. Du kan finde flere oplysninger om de forskellige indstillinger for standby-tilstand under Driftstilstande på side 3. Dansk Balanceknap og -lysdiode: Tryk på denne knap for at indstille balancen mellem hovedudgangsstikkenes venstre og højre kanal. Balancelysdioden lyser, når balancefunktionen er aktiv. Bemærk: Når balancefunktionen er inaktiv, lyser balancelysdioden, hvis balancen mellem hovedudgangsstikkenes venstre og højre kanal er forskudt. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 5

8 Kom godt i gang Oversigt over bagpanel N 0 52-kontrolenhed IR-indgangsstik RS-232- port Ethernetport Triggerindgangsstik Tænd/slukknap N kontrolenhedsstik Højre kanals jævnstrømsstik USBport Triggerudgangsstik Hovedstrømstik Venstre kanals jævnstrømsstik Input ~ac mains 65W USB Ethernet IR Input RS-232 Trigger Output 6 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

9 Kom godt i gang Stik på kontrolenhedskabinet Jævnstrømsstik: Disse stik leverer jævnstrøm fra kontrolenhedskabinettet til forforstærkerkabinettet. Brug de to medfølgende flerpolede jævnstrømskabler til at tilslutte kontrolenhedens venstre kanals jævnstrømsstik til forforstærkerens venstre kanals jævnstrømsstik og kontrolenhedens højre kanals jævnstrømsstik til forforstærkerens højre kanals jævnstrømsstik. USB-port: Dette USB-stik (type A) giver dig mulighed for at foretage firmwareopgraderinger, som måske bliver tilbudt på et senere tidspunkt. Se på vores websted (www.marklevinson.com), om der er tilgængelige opdateringer. Hvis dette er tilfældet, skal du følge anvisningerne på webstedet. USB-porten giver dig også mulighed for at importere og eksportere konfigurationsoplysninger med et USB-hukommelsesstik. Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Ethernet-port: Denne port understøtter tilslutning til et hjemmenetværk. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration og brug af Ethernet-porten i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. IR-indgangsstik: Dette stik accepterer 3-15 V IRkontrolsignaler (infrarøde) med ikke mere end 100 ma strøm fra andet udstyr. 3,5 mm stikket kan bruges til et spids-/ kappestik (mono) med spidsen tilsluttet til positiv polaritet. N 0 52-enhedens kontrolenhedsstik: Dette flerpolede stik deler kontroloplysninger mellem kontrolenhedskabinettet og forforstærkerkabinettet. Brug det medfølgende flerpolede N 0 52-enhedskontrolkabel til at tilslutte kontrolenhedens N 0 52-enhedskontrolstik til N 0 52-enhedskontrolstikket på forforstærkeren. Tænd/sluk-knap: Denne mekaniske kontakt tænder og slukker for strømforsyningen til N 0 52-enheden. Den efterlades normalt tændt og kan ikke tændes eller slukkes ved hjælp af fjernbetjeningen. Under normal drift skal du ikke bruge tænd/sluk-kontakten til at slukke N 0 52-enheden med. Brug i stedet standby-knappen til at sætte N enheden i standby-tilstand. Du kan finde flere oplysninger under Driftstilstande på side 3. Hovedstrømstik: Dette stik leverer vekselstrøm til N enheden, når det medfølgende strømkabel forbinder enheden med en stikkontakt. ADVARSEL: N 0 52-enheden er beregnet til brug med volt, 50 Hz/60 Hz vekselstrøm. Inden du bruger N 0 52-enheden, skal du kontrollere, at spændingsniveauet i den stikkontakt, du vil bruge, er inden for dette interval. I tordenvejr og lange perioder, hvor din N 0 52-enhed ikke anvendes, bør enhedens strømkabel tages ud af stikkontakten. Dansk 3 til 15 <100 ma RS-232-port: Dette RJ-11-stik giver seriel kontrol gennem et RS-232-standardstik. Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Trigger-udgangsstik: Dette 3,5 mm spids-/kappestik kan bruges til at aktivere andre komponenter i lydsystemet og lytterummet, f.eks. forstærkere, lys og vinduespersienner. Et 12 V jævnstrømssignal udsendes, når N 0 52-enheden er tændt. Trigger-indgangsstik: Dette 3,5 mm spids-/kappestik kan tilsluttes til trigger-udgangen på en anden systemkomponent eller et kontrolsystem, som leverer en triggerspænding. Når N 0 52-enheden registrerer en spænding mellem 5 V og 12 V jævnstrøm ved denne tilslutning, tændes den. Når triggersignalet ved denne tilslutning standser, går N 0 52-enheden i standby-tilstand. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 7

10 Kom godt i gang Oversigt over bagpanel N 0 52-forforstærker Højre kanals balancerede indgangsstik Højre kanals ubalancerede indgangsstik N 0 52-kontrolenhedsstik Venstre kanals ubalancerede indgangsstik Venstre kanals balancerede indgangsstik Højre kanals hovedudgangsstik Højre kanals Aux-udgangsstik Grammofonjordingsstik Venstre kanals Aux-udgangsstik Venstre kanals hovedudgangsstik Højre kanals jævnstrømsstik Højre kanals grammofonindgangsstik Venstre kanals grammofonindgangsstik Venstre kanals jævnstrømsstik Stik på forforstærkerkabinet Balancerede indgangsstik: Disse stik accepterer venstre kanals og højre kanals balancerede indgangssignaler fra kildekomponenter med balancerede (han, XLR) udgangsstik. Tre balancerede (hun, XLR) stereostik nummereret 1, 2 og 3 er tilgængelige. Balanceret indgangsstik (hun, XLR) Balanceret udgangsstik (han, XLR) For at opnå det bedste resultat skal du bruge balancerede stik, når det er muligt. Se figuren nedenfor for at kontrollere, at N 0 52-enhedens balancerede indgangsstikbentildelinger svarer til de balancerede udgangsstikbentildelinger på den kildekomponent, du vil tilslutte. Ellers skal du tilslutte kablet, så det korrekte indgangsben på N 0 52-enheden er tilsluttet det korrekte udgangsben på kildekomponenten. Balancerede stikbentildelinger: Tilslutningsben 1: Signaljord Tilslutningsben 2: Signal + (ikke-inverterende) Tilslutningsben 3: Signal (inverterende) Øsken til jordstik: Kabinetjording Tilslutningsben 2 Tilslutningsben 3 Tilslutningsben 1 Tilslutningsben 1 Tilslutningsben 3 Tilslutningsben 2 Ubalancerede indgangsstik: Disse stik accepterer venstre kanals og højre kanals ubalancerede indgangssignaler fra kildekomponenter uden balancerede udgangsstik. Fire ubalancerede (RCA) stereostik nummeret 4,5, 6 og 7 er tilgængelige. 8 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

11 Kom godt i gang N 0 52-enhedens kontrolenhedsstik: Dette flerpolede stik deler kontroloplysninger mellem kontrolenhedskabinettet og forforstærkerkabinettet. Brug det medfølgende flerpolede N 0 52-enhedskontrolkabel til at tilslutte forforstærkerens N 0 52-enhedskontrolstik til N enhedskontrolstikket på kontrolenheden. Jævnstrømsstik: Disse stik modtager jævnstrøm leveret af kontrolenhedens kabinet. Brug de to medfølgende flerpolede jævnstrømskabler til at tilslutte forforstærkerens venstre kanals jævnstrømsstik til kontrolenhedens venstre kanals jævnstrømsstik og forforstærkerens højre kanals jævnstrømsstik til kontrolenhedens højre kanals jævnstrømsstik. Hovedudgangsstik: Disse stik giver venstre kanals og højre kanals udgang til tilknyttede komponenter. To balancerede (han, XLR) og to ubalancerede (RCA) stereoudgangsstik er tilgængelige. For at opnå det bedste resultat skal du bruge balancerede stik, når det er muligt. Se figuren på side 8 for at sikre, at N 0 52-enhedens balancerede udgangsstikbentildelinger svarer til de balancerede indgangsstikbentildelinger for den tilknyttede komponent, som du vil tilslutte. Ellers skal du tilslutte kablet, så det korrekte udgangsben på N 0 52-enheden er tilsluttet det korrekte indgangsben på komponenten. Aux-udgangsstik: Disse stik giver en ekstra venstre kanals og højre kanals udgang, som kan bruges til at sende lyd til en aktiv subwoofer, til en anden lyttezone eller til indspilningskomponenter som f.eks. cd-optagere eller båndoptagere. Ét stereosæt balancerede (han, XLR) udgangsstik og ét stereosæt ubalancerede (RCA) udgangsstik er tilgængelige. Aux-knappen på frontpanelet aktiverer Aux-tilstanden, så du kan bruge kontrolknapperne på frontpanelet til at bestemme, hvilken indgang der sendes til Aux-udgangene. De indstillinger, du foretager i menuen Input Setup (Opsætning af indgang), bestemmer, om den valgte indgang vises ved XLR Aux-udgangsstikkene, RCA Auxudgangsstikkene, begge sæt stik, eller om den slet ikke bliver sendt til Aux-udgangene, selvom den er valgt i Auxtilstanden. (Du kan finde flere oplysninger om indstilling af disse parametre i brugsanvisningen til N 0 52.) Aux-lysdioden lyser, når Aux-tilstanden er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger under Aux-knap og -lysdiode på side 5. Bemærk: Følgende Aux-udgangsforhold vil være gældende, hvis du bruger Aux-tilstanden til at sætte Aux-udgangssignalet til alt andet end Off (Fra) eller Main Var[iable] (Hoved, variabel): Indgangsopsætningsmenu Auxindstilling for valgt indgang Begge Kun RCA Kun XLR RCA Auxudgange Aktiv (0 db forstærkning) Aktiv (0 db forstærkning) Lyden slået fra XLR Auxudgange Aktiv (+6 db forstærkning) Lyden slået fra Aktiv (0 db forstærkning) Fra Lyden slået fra Lyden slået fra Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. For at opnå det bedste resultat skal du bruge balancerede stik, når det er muligt. Se figuren på side 8 og dokumentationen for den tilsluttede komponent for at sikre, at de balancerede indgangsstikbentildelinger svarer til N 0 52-enhedens balancerede Aux-udgangsstikbentildelinger. Ellers skal du tilslutte kablet, så det korrekte indgangsben er tilsluttet det korrekte udgangsben. Grammofonindgangsstik: Disse ubalancerede (RCA) stereoindgangsstik accepterer indgangssignaler fra de fleste pickupenheder. Der findes to forstærkningsindstillinger og mange indstillinger for ohmsk belastning og kapacitiv belastning for grammofonindgangene i opsætningsmenuen, så det er muligt at tilslutte svingspoledesign, drejemagnetdesign og design med høj eller lav udgangseffekt. Du kan finde flere oplysninger om indstilling af grammofonindgangsparametre i brugsanvisningen til N Grammofonjordingsstik: Denne skrue giver en jordreferencestik til den tilsluttede pickupenhed. Tilslutning af pickupenhedens jordingskabel til grammofonjordingsstikket jorder pickupenheden til forforstærkerkabinettet, hvilket af og til reducerer hørbar summen og anden støj, der skyldes flere forskellige jordingsveje. Ellers er jordingstilslutningen mellem den tilknyttede pickupenhed og forforstærkerkabinettet isoleret. Bemærk: Lyt til den tilsluttede pickupenhed både med og uden grammofonjordingstilslutningen. Vælg det, der giver det bedste resultat. Dansk N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 9

12 Kom godt i gang Oversigt over fjernbetjening IRsender Opsætningsknap Select +/ - knapper Polaritetsknap Balanceknap Standbyknap Enterknap Lydstyrkeknapper Muteknap Displayknap Lydstyrkeknapper: Tryk på disse knapper for at justere lydstyrken for hovedudgangene (og for Aux-udgangene, hvis du har sat dem til Main Var[iable] (Hoved, variabel) i Aux-tilstanden). Lydstyrken ændres i trin på 1,0 db op til 23,0 db og i trin på 0,1 db over 23,0 db. Det mindste lydstyrkeniveau er OFF (Fra). Det højeste lydstyrkeniveau er angivet i opsætningsmenuen. Når du vælger en indgang, anvender N 0 52-enheden den lydstyrkeforskydning, der er valgt for den i opsætningsmenuen, til hovedudgangslydstyrkeniveauet og til Aux-udgangslydstyrkeniveauet. Polaritetsknap: Denne knap styrer polariteten for hovedudgangssignalet og for Aux-udgangssignalet, hvis du har sat dem til Main Var[iable] (Hoved, variabel) i Auxtilstanden. IR-sender: Denne sender sender infrarøde signaler til IRmodtageren på displayet på kontrolenhedens frontpanel Standby-knap: Tryk på denne knap for at tænde N 0 52-enheden eller sætte den i standby-tilstand. Standby-lysdioden på kontrolenhedens frontpanel lyser klart, når N 0 52-enheden er tændt, lyser svagt, når N 0 52-enheden er i en af standbytilstandene Green (Grøn) eller Power Save (Dvale), og blinker langsomt i samklang med forforstærkerlysdioden, når N 0 52-enheden er i standby-tilstanden Normal. Opsætningsknap: Tryk på denne knap for at få vist opsætningsmenuen, som du kan bruge til at tilpasse N 0 52-enheden, så den passer til dine personlige præferencer, dit lytterum og andre systemkomponenter. Opsætningslysdioden på kontrolenhedens frontpanel lyser, når opsætningsmenuen er aktiv. Du kan finde alle oplysninger om de indstillingsparametre, som er tilgængelige i opsætningsmenuen, i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Enter-knap: Tryk på denne knap for at vælge eller fravælge et menupunkt, når opsætningsmenuen vises. Enterknappen virker ikke under normal betjening. Select +/ -knapper: Tryk på disse knapper for at vælge den ønskede indgang, der skal sendes til hovedudgangsstikkene. Navn og lydstyrkeniveau for den valgte indgang angives på displayet på frontpanelet. (Bemærk: Select-knapperne springer enhver indgang over, for hvilken menuparameteren Input Name Setup (Opsætning af indgangsnavn) er sat til Unused (Ubrugt).) Der er ingen rigtig eller forkert indstilling for signalpolariteten. Vi anbefaler, at du eksperimenterer med signalpolariteten for at finde den bedste lyd til de enkelte indspilninger. Den soniske forskel på et udgangssignal med inverteret og ikke-inverteret polaritet går fra hårfin til uhørlig afhængigt af mikrofonteknikken og andre faktorer brugt i den oprindelige indspilning. I nogle tilfælde vil enkelte indspilninger bare lyde bedre på den ene måde. Mute-knap: Tryk på denne knap for at slå lyden til og fra for hovedudgangene som angivet i opsætningsmenuen. Mutelysdioden på kontrolenhedens kabinet lyser, når mutefunktionen er aktiv. Balanceknap: Tryk på denne knap for at indstille balancen mellem hovedudgangsstikkenes venstre og højre kanal. Balancelysdioden på kontrolenhedens kabinet lyser, når balancefunktionen er aktiv. Bemærk: Når balancefunktionen er inaktiv, lyser balancelysdioden på kontrolenhedens kabinet, hvis balancen mellem hovedudgangsstikkenes venstre og højre kanal er forskudt. Displayknap Tryk på denne knap for at ændre intensiteten for tegnene på N 0 52-enhedens display på frontpanelet og for lysdioderne på frontpanelet. Hvis du trykker flere gange på displayknappen, skiftes der mellem de tilgængelige lysstyrkeniveauer: High (Højt), Medium (Middel), Low (Lavt) og Off (Fra). 10 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

13 Hurtig opsætning og afspilning Hurtig opsætning og afspilning Fjernbetjening Udskiftning af batterier Fjernbetjeningen til din N 0 52-enhed leveres med to AAA alkalinebatterier, som allerede er installeret. Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke altid fungerer, eller hvis lysdioden for fjernbetjeningens IR-sender lyser svagt eller slet ikke, når der trykkes på en knap, skal du udskifte begge batterier med nye. Vi anbefaler, at du bruger alkalinebatterier, som ikke lækker, og som holder længere end kulbatterier. Når du skal udskifte batterierne, skal du fjerne fjernbetjeningens batteridæksel, sætte batterierne i og sætte batteridækslet på plads igen som vist på figuren nedenfor. Sørg for at tage højde for den korrekte batteripolaritet. Fjern skruer og dæksel Sæt 2 x AAA batterier i Sæt dæksel og skruer på plads igen Dansk Brug af fjernbetjeningen Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod IR-modtageren på frontpanelet på N 0 52-enhedens kontrolenhedskabinet. Sørg for, at der ikke er genstande, f.eks. møbler, mellem fjernbetjeningen og modtageren. Skarpt lys, fluorescerende lys og plasmaskærme kan forstyrre brugen af fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen har en rækkevidde på omkring 5 meter afhængigt af lysforholdene. Du kan bruge fjernbetjeningen i en vinkel på op til 45 til hver side af N 0 52-enhedens kontrolenhed. Hvis du placerer N 0 52-enhedens kontrolenhed inde i et skab bag tonet glas, reduceres fjernbetjeningens effektive rækkevidde. Undlad at bruge fjernbetjeninger til forskellige komponenter på samme tid. Fjernbetjeninger til forskellige komponenter kan forstyrre hinanden. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 11

14 Hurtig opsætning og afspilning Indledende tilslutninger ADVARSEL: Inden du foretager tilslutninger, skal du kontrollere, at N 0 52-enheden og alle tilknyttede komponenter er slukkede, og at ingen af dem er tilsluttet en stikkontakt. 1. Brug et af de medfølgende jævnstrømskabler, og tilslut kontrolenhedens venstre kanals jævnstrømsstik til forforstærkerens venstre kanals jævnstrømsstik. Tilslut den højre kanals jævnstrømsstik ved hjælp af det andet medfølgende jævnstrømskabel. 2. Brug det medfølgende N 0 52-enhedskontrolkabel til at tilslutte kontrolenhedens N 0 52-enhedskontrolstik til N 0 52-enhedskontrolstikket på forforstærkeren. N 0 52-kontrolenhed Højre kanals jævnstrømskabel (medfølger) N kontrolkabel (medfølger) Venstre kanals jævnstrømskabel (medfølger) N 0 52-forforstærker 12 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

15 Hurtig opsætning og afspilning 3. Tilslut en kildekomponent til de ønskede indgangsstik på N 0 52-forforstærkeren. Brug N 0 52-enhedens balancerede indgangsstik med numrene 1, 2 eller 3, hvis kildekomponenten har balancerede udgangsstik. Brug N 0 52-enhedens ubalancerede indgangsstik med numrene 4, 5, 6 eller 7, hvis kildekomponenten ikke har balancerede udgangsstik. Brug N 0 52-enhedens grammofonindgangsstik til tilslutning af en pladespiller/pickupenhed. Linjeniveaukildeenhed Dansk Balanceret lydkabel (medfølger ikke) Brug det ene eller det andet Ubalanceret lydkabel (medfølger ikke) Ubalanceret lydkabel (medfølger ikke) Brug det ene eller det andet Balanceret lydkabel (medfølger ikke) N 0 52-forforstærker Grammofonkildeenhed N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 13

16 Hurtig opsætning og afspilning 4. Tilslut de ønskede hovedudgangsstik på N forforstærkeren til de tilhørende indgangsstik på udgangsforstærkeren. Brug N 0 52-enhedens balancerede hovedudgangsstik, hvis den tilhørende udgangsforstærker har balancerede indgangsstik. Brug N 0 52-enhedens ubalancerede hovedudgangsstik, hvis den tilhørende udgangsforstærker ikke har balancerede indgangsstik. N 0 52-forforstærker Brug det ene eller det andet Brug det ene eller det andet Balanceret lydkabel (medfølger ikke) Ubalanceret lydkabel (medfølger ikke) Ubalanceret lydkabel (medfølger ikke) Balanceret lydkabel (medfølger ikke) Udgangsforstærker balanced balanced inputs inputs single ended single ended outputs outputs 14 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning

SB26. Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer. Betjeningsvejledning Avanceret soundbar med Bluetooth og aktiv subwoofer Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Beskrivelse og egenskaber 3 Kontroller på SB26 s toppanel 4 Kontroller og tilslutninger på SB26's

Læs mere

SABRE SB35. Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning. Betjeningsvejledning

SABRE SB35. Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning. Betjeningsvejledning SABRE SB35 Ultraslank soundbar og kompakt subwoofer til hjemmeunderholdning Betjeningsvejledning Introduktion Introduktion 3 Beskrivelse og egenskaber 3 Medfølgende dele 3 Kontroller på SABRE SB35 s toppanel

Læs mere

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING JBL OnBeat Air AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs følgende forholdsregler før brug: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Læs informationerne. Gem informationerne.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1

DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1 Brugsanvisning Version 1.0 februar 2007 DATA-MANSHRT_PMP518M_672_DEN_Rev_A.pmd 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FORSIGTIG: For at mindske risikoen for elektrisk stød må toppen ikke tages af (heller ikke

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

EUROPOWER EP2000/EP4000

EUROPOWER EP2000/EP4000 Betjeningsvejledning EUROPOWER EP2000/EP4000 Professionel 2000 og 4000 Watt stereo kraft-forstærker med ATR (Accelerated Transient Response) teknologi Tak for lån Inholdsfortegnelse Tak fordi du har valgt

Læs mere

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM -disksystem

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM -disksystem 3D Blu-ray TM -disksystem Gældende for alle BDS x80 modeller Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 UDPAKNING 3 MEDFØLGENDE DELE 3 INSTALLATIONSSTED 4 KONTROLLER

Læs mere

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING

ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING ALIENWARE M17x MOBIL VEJLEDNING 01/ 01 BEMÆRK, FORSIGTIG og ADVARSEL BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger, som kan hjælpe dig med at anvende computeren bedre. FORSIGTIG: angiver enten mulig skade på hardwaren

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning

Betjeningsvejledning. Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Betjeningsvejledning Smart-UPS X UPS-nødstrømforsyning Lav spænding (100-127 V) SMX2000RMLV2U SMX2200RMLV2U SMX3000RMLV2U SMX3000RMLV2UNC SMX3000RMJ2U Høj spænding (200-240 V) SMX2200RMHV2U SMX3000RMHV2U

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere