indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument"

Transkript

1 N 0 52 Referenceforforstærker Kvikstartsguide

2

3 indholdsfortegnelse / Om dette dokument indholdsfortegnelse Om dette dokument 1 Installationsovervejelser 2 Udpakning, Placering og ventilation, Strømkrav, Driftstilstande Kom godt i gang 4 Oversigt over frontpanel, Oversigt over bagpanel, Oversigt over fjernbetjening Hurtig opsætning og afspilning 11 Fjernbetjening, Indledende tilslutninger Fabriksindstillinger 16 Indgange, Aux-udgang, Volumenkontrol, Strømstyring, Avanceret Specifikationer 17 Dansk Om dette dokument Denne kvikstartsguide indeholder alle de oplysninger, du har brug for, når du skal pakke din N 0 52-enhed ud, placere den, tilslutte den til resten af dit lydsystem, tænde den og lytte for første gang. Inden du forsøger at bruge denne avancerede forforstærker yderligere, skal du læse hele brugsanvisningen til N 0 52-enheden, som findes på det medfølgende USB-hukommelsesstik. Brugsanvisningen indeholder oplysninger om funktioner, betjening, justeringer, alternative tilslutninger og brug af netværk, som vil forbedre din N 0 52-enheds betjening og ydelse. Bemærk: I denne kvikstartsguide bruges termen kontrolenhed som betegnelse for N 0 52-enhedens kontrolenhedskabinet, og termen forforstærker henviser til N 0 52-enhedens forforstærkerkabinet. Termen N 0 52 henviser til den dobbelte kabinetkombination. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 1

4 Installationsovervejelser Installationsovervejelser Udpakning Når du pakker din N 0 52-enhed ud, skal du være opmærksom på følgende: Gem al emballage, hvis du skulle få brug for at sende din N 0 52-enhed på et senere tidspunkt. Undersøg din N 0 52-enhed for tegn på skader opstået under forsendelse. Hvis du opdager skader, skal du kontakte en autoriseret Mark Levinson -forhandler for at få hjælp til at klage. Find og fjern kassen med tilbehør fra forsendelseskassen. Kontroller, at alle de ting, der er angivet på listen nedenfor, findes i kassen. Hvis der mangler noget, skal du kontakte en autoriseret Mark Levinson-forhandler. 2 x IEC-strømkabler (enheder solgt i USA/EU/Korea); 1 IEC-strømkabel (enheder solgt i Kina) 2 x flerpolede N 0 52-jævnstrømskabler 1 x flerpolet N 0 52-styrekabel 1 x N 0 52 fjernbetjening (2 x AAA alkalinebatterier installeret fra fabrikken) 1 x stjerneskruetrækker 1 x par hvide handsker (til brug under udpakning og indledende opsætning) Placering og ventilation Installer kontrolenheden og forforstærkeren på hver sin hylde for at sikre god ventilation. Sørg for at installere kontrolenheden og forforstærkeren på solide, flade og plane overflader. Installer forforstærkerkabinettet så tæt som muligt på tilknyttede lydkomponenter, så kablerne mellem enhederne bliver så korte som muligt. Bemærk: I nogle tilfælde er det bedre at bruge lange kabler mellem forforstærkeren og udgangsforstærker(n) e(n), så der kan bruges kortere højtalerkabler. Kontakt en autoriseret Mark Levinson-forhandler for at få hjælp. Vælg en tør og godt ventileret placering, som ikke er i direkte sollys. Der skal være mindst 13 til 25 mm over hvert kabinet, for at varmen kan slippe væk. Placer IKKE kabinetterne på et tykt tæppe, og dæk IKKE kabinetterne til med en dug eller lignende, da dette kan forhindre korrekt afkøling. Udsæt IKKE N 0 52-enheden for høj temperatur, damp, røg, fugtighed eller meget støv. Undgå at installere N 0 52-enheden i nærheden af radiatorer eller andre varmeproducerende apparater. 1 x USB-hukommelsesstik med brugsanvisningen til N 0 52-enheden 1 x garanti-/produktregistreringskort Registrer venligst din N 0 52-enhed inden for 15 dage efter købet. Registrer online på eller udfyld det medfølgende produktregistreringskort. Gem din originale, daterede kvittering som bevis på garantidækning. 2 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

5 Installationsovervejelser Strømkrav Driftstilstande N 0 52-enheden er designet til brug med volt, 50 Hz/60 Hz vekselstrøm, med et maksimalt strømforbrug på 65 W. Den inkluderer et aftageligt IEC-strømkabel beregnet til brug i den region, hvor N 0 52-enheden sælges. Tilslutning til en anden netspænding end den, din N enhed er beregnet til, kan medføre sikkerheds- og brandrisiko og kan beskadige enheden. Hvis du har spørgsmål vedrørende kravene til netspænding for din N 0 52-enhed eller vedrørende netspændingen i dit område, skal du kontakte en autoriseret Mark Levinson-forhandler, inden N 0 52-enheden tilsluttes en stikkontakt. ADVARSEL: Selvom din N 0 52-enhed bruger fra V, 50 Hz/60 Hz vekselstrøm, kan det være nødvendigt at bruge et andet strømkabel end det, der fulgte med din N 0 52-enhed, hvis den bruges med en anden netspænding end den, der er i den region, hvor enheden oprindeligt blev solgt. Kontakt en autoriseret Mark Levinson-forhandler for at få yderligere hjælp. ADVARSEL! KONTROLLER, at alle komponenter i lydsystemet er korrekt jordet. Sikkerhedsanordningen på det polariserede stik eller stik med jord må ikke sættes ud af drift med f.eks. en snydeadapter. Dette kan medføre, at farlig spænding opbygges mellem komponenterne, hvilket kan forårsage personskader og/eller produktskader. N 0 52-enheden har tre driftstilstande: Slukket: Strømmen afbrydes ved hjælp af kontrolenhedens tænd/sluk-knap på bagpanelet eller ved at fjerne strømkablet fra kontrolenhedens bagpanel. Standby: N 0 52-enhedens standby-tilstand har tre indstillinger, som kan vælges via opsætningsmenuen: Green (Grøn), Power Save (Dvale) og Normal. Green (Grøn): Denne tilstand afbryder strømmen til næsten alle N 0 52-enhedens kredsløb, så enheden kun kan aktiveres via et infrarødt kontrolsignal, en 5-12 V trigger eller med et tryk på standby-knappen. Tilstanden giver maksimal strømbesparelse og er den fabriksindstillede standby-tilstand. Power Save (Dvale): Denne tilstand afbryder strømmen til N 0 52-enhedens lydkredsløb, men bevarer strøm til kontrolkredsløbene, så enheden er klar til at modtage kommandoer fra enten kontrolknapperne på frontpanelet eller fra fjernbetjeningen. Tilstanden giver moderat strømbesparelse. Normal: Denne tilstand slukker N 0 52-enhedens display og slår lyden fra for lydudgangene, men bevarer strøm til alle enhedens kontrol- og lydkredsløb. Tilstanden giver den mindste strømbesparelse, men lader N 0 52-enhedens lydkredsløb være varmet op, så de leverer en optimal ydelse til enhver tid. Dansk Tændt: Hele N 0 52-enheden er strømforsynet, og alle konfigurerede udgange er aktive. N 0 52-enheden har en automatisk sluk-funktion, der automatisk sætter den i standby-tilstand efter 20 minutter, hvor brugeren ingen knapper betjener, og der intet lydindgangssignal er. Fabriksindstillingen for den automatiske sluk-funktion er til (aktiveret). Du kan slå den automatiske sluk-funktion fra (deaktiveret) i opsætningsmenuen. Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. I tordenvejr og lange perioder, hvor din N 0 52-enhed ikke anvendes, bør enhedens strømkabel tages ud af stikkontakten. ADVARSEL: INDEN du flytter N 0 52-enheden, skal du kontrollere, at den er slukket ved hjælp af kontrolenhedens tænd/sluk-knap på bagpanelet. Kontroller derefter, at strømkablet er taget ud af stikket på kontrolenhedens bagpanel og ud af stikkontakten. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 3

6 Kom godt i gang Kom godt i gang Oversigt over frontpanel N 0 52-forforstærker Forforstærkerlogo Forforstærkerlysdiode N 0 52-kontrolenhed Valgknap IRmodtager Opsætningsknap og -lysdiode Displayintensitetsknap Mute-knap og -lysdiode Volumenknap Standbyknap og -lysdiode Aux-knap og -lysdiode Enter-knap Balanceknap og -lysdiode Display på frontpanel Kontrolknapper/indikatorer på forforstærkerkabinettet Forforstærkerlysdiode: Lyser klart, når N 0 52-enheden er tændt, lyser svagt, når N 0 52-enheden er i en af standbytilstandene Green (Grøn) eller Power Save (Dvale), og blinker langsomt i samklang med standby-lysdioden, når N 0 52-enheden er i standby-tilstanden Normal. Bemærk: Du kan finde alle oplysninger om funktionerne for kontrolknapper på frontpanelet og deres indstillingsparametre i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Forforstærkerlogo: Mark Levinson-logoet lyser, når N enheden er tændt, og slukkes, når N 0 52-enheden er i standby-tilstand eller er slukket. 4 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

7 Kom godt i gang Kontrolknapper/indikatorer på kontrolenhedskabinet Valgknap: Drej denne knap for at vælge den ønskede indgang, der skal sendes til hovedudgangsstikkene. Navn og lydstyrkeniveau for den valgte indgang angives på displayet på frontpanelet. (Bemærk: Select-knappen springer enhver indgang over, for hvilken menuparameteren Input Name Setup (Opsætning af indgangsnavn) er sat til Unused (Ubrugt). IR-modtager: IR-modtageren modtager kommandoer fra den medfølgende fjernbetjening, når N 0 52-enheden ikke betjenes via dens IR-indgangsstik på bagpanelet (du kan finde flere oplysninger under Oversigt over bagpanel på side 7). Aux-knap og -lysdiode: Hvis du trykker på denne knap, aktiveres Aux-tilstanden, så du kan bruge kontrolknapperne på frontpanelet til at sende en bestemt indgang til Auxudgangene, til at sende den kilde til Aux-udgangene, som sendes til hovedudgangene (ved et fast udgangsniveau eller ved et udgangsniveau fastsat af volumenkontrollen) eller til at slå Aux-udgangene fra. Aux-lysdioden lyser, når Auxtilstanden er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger under Stik på forforstærkerkabinettet/aux-udgangsstik på side 9. Opsætningsknap og -lysdiode: Tryk på denne knap for at få vist opsætningsmenuen, som du kan bruge til at tilpasse N enheden, så den passer til dine andre systemkomponenter, egne præferencer og lytterum. Opsætningslysdioden lyser, når opsætningsmenuen er aktiv. Du kan finde alle oplysninger om de indstillingsparametre, som er tilgængelige i opsætningsmenuen, i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Enter-knap: Tryk på denne knap for at vælge eller fravælge et menupunkt, når opsætningsmenuen vises. Enterknappen virker ikke under normal betjening. Displayintensitetsknap: Tryk på denne knap for at ændre intensiteten for tegnene på N 0 52-enhedens display på frontpanelet og for lysdioderne på frontpanelet. Hvis du trykker flere gange på displayintensitetsknappen, skiftes der mellem de tilgængelige lysstyrkeniveauer: High (Højt), Medium (Middel), Low (Lavt) og Off (Fra). Mute-knap og -lysdiode: Tryk på denne knap for at slå lyden til og fra for hovedudgangene som angivet i opsætningsmenuen. Lysdioden lyser, når mute-funktionen er aktiv. Display på frontpanel: Dette alfanumeriske 16-tegns display indeholder oplysninger om N 0 52-enhedens driftsstatus. Under normal drift angives navn og lydstyrkeniveau for den valgte indgang. Volumenknap: Drej på denne knap for at justere lydstyrken for hovedudgangene (og for Aux-udgangene, hvis du har sat dem til Main Var[iable] (Hoved, variabel) i Auxtilstanden). Lydstyrken ændres i trin på 1,0 db op til 23,0 db og i trin på 0,1 db over 23,0 db. Det mindste lydstyrkeniveau er OFF (Fra). Det højeste lydstyrkeniveau er angivet i opsætningsmenuen. Når du vælger en indgang, anvender N 0 52-enheden den lydstyrkeforskydning, der er valgt for den i opsætningsmenuen, til hovedudgangslydstyrkeniveauet og til Aux-udgangslydstyrkeniveauet. Jo hurtigere du drejer volumenknappen, jo hurtigere ændres lydstyrken. Hvis du drejer knappen for hurtigt, ændres lydstyrken langsommere for at undgå, at du ved et uheld sender et farligt signalniveau til dine højtalere. Hvis du drejer knappen langsomt, ændres lydstyrken langsommere, så du kan foretage meget nøjagtige justeringer af lytteniveauet. Lydstyrkens karakteristika kan ændres i opsætningsmenuen. Standby-knap og -lysdiode: Tryk på denne knap for at tænde N 0 52-enheden eller sætte den i standby-tilstand. Lysdioden lyser klart, når N 0 52-enheden er tændt, lyser svagt, når N 0 52-enheden er i en af standby-tilstandene Green (Grøn) eller Power Save (Dvale), og blinker langsomt i samklang med forforstærkerlysdioden, når N 0 52-enheden er i standby-tilstanden Normal. Du kan finde flere oplysninger om de forskellige indstillinger for standby-tilstand under Driftstilstande på side 3. Dansk Balanceknap og -lysdiode: Tryk på denne knap for at indstille balancen mellem hovedudgangsstikkenes venstre og højre kanal. Balancelysdioden lyser, når balancefunktionen er aktiv. Bemærk: Når balancefunktionen er inaktiv, lyser balancelysdioden, hvis balancen mellem hovedudgangsstikkenes venstre og højre kanal er forskudt. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 5

8 Kom godt i gang Oversigt over bagpanel N 0 52-kontrolenhed IR-indgangsstik RS-232- port Ethernetport Triggerindgangsstik Tænd/slukknap N kontrolenhedsstik Højre kanals jævnstrømsstik USBport Triggerudgangsstik Hovedstrømstik Venstre kanals jævnstrømsstik Input ~ac mains 65W USB Ethernet IR Input RS-232 Trigger Output 6 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

9 Kom godt i gang Stik på kontrolenhedskabinet Jævnstrømsstik: Disse stik leverer jævnstrøm fra kontrolenhedskabinettet til forforstærkerkabinettet. Brug de to medfølgende flerpolede jævnstrømskabler til at tilslutte kontrolenhedens venstre kanals jævnstrømsstik til forforstærkerens venstre kanals jævnstrømsstik og kontrolenhedens højre kanals jævnstrømsstik til forforstærkerens højre kanals jævnstrømsstik. USB-port: Dette USB-stik (type A) giver dig mulighed for at foretage firmwareopgraderinger, som måske bliver tilbudt på et senere tidspunkt. Se på vores websted (www.marklevinson.com), om der er tilgængelige opdateringer. Hvis dette er tilfældet, skal du følge anvisningerne på webstedet. USB-porten giver dig også mulighed for at importere og eksportere konfigurationsoplysninger med et USB-hukommelsesstik. Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Ethernet-port: Denne port understøtter tilslutning til et hjemmenetværk. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration og brug af Ethernet-porten i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. IR-indgangsstik: Dette stik accepterer 3-15 V IRkontrolsignaler (infrarøde) med ikke mere end 100 ma strøm fra andet udstyr. 3,5 mm stikket kan bruges til et spids-/ kappestik (mono) med spidsen tilsluttet til positiv polaritet. N 0 52-enhedens kontrolenhedsstik: Dette flerpolede stik deler kontroloplysninger mellem kontrolenhedskabinettet og forforstærkerkabinettet. Brug det medfølgende flerpolede N 0 52-enhedskontrolkabel til at tilslutte kontrolenhedens N 0 52-enhedskontrolstik til N 0 52-enhedskontrolstikket på forforstærkeren. Tænd/sluk-knap: Denne mekaniske kontakt tænder og slukker for strømforsyningen til N 0 52-enheden. Den efterlades normalt tændt og kan ikke tændes eller slukkes ved hjælp af fjernbetjeningen. Under normal drift skal du ikke bruge tænd/sluk-kontakten til at slukke N 0 52-enheden med. Brug i stedet standby-knappen til at sætte N enheden i standby-tilstand. Du kan finde flere oplysninger under Driftstilstande på side 3. Hovedstrømstik: Dette stik leverer vekselstrøm til N enheden, når det medfølgende strømkabel forbinder enheden med en stikkontakt. ADVARSEL: N 0 52-enheden er beregnet til brug med volt, 50 Hz/60 Hz vekselstrøm. Inden du bruger N 0 52-enheden, skal du kontrollere, at spændingsniveauet i den stikkontakt, du vil bruge, er inden for dette interval. I tordenvejr og lange perioder, hvor din N 0 52-enhed ikke anvendes, bør enhedens strømkabel tages ud af stikkontakten. Dansk 3 til 15 <100 ma RS-232-port: Dette RJ-11-stik giver seriel kontrol gennem et RS-232-standardstik. Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Trigger-udgangsstik: Dette 3,5 mm spids-/kappestik kan bruges til at aktivere andre komponenter i lydsystemet og lytterummet, f.eks. forstærkere, lys og vinduespersienner. Et 12 V jævnstrømssignal udsendes, når N 0 52-enheden er tændt. Trigger-indgangsstik: Dette 3,5 mm spids-/kappestik kan tilsluttes til trigger-udgangen på en anden systemkomponent eller et kontrolsystem, som leverer en triggerspænding. Når N 0 52-enheden registrerer en spænding mellem 5 V og 12 V jævnstrøm ved denne tilslutning, tændes den. Når triggersignalet ved denne tilslutning standser, går N 0 52-enheden i standby-tilstand. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 7

10 Kom godt i gang Oversigt over bagpanel N 0 52-forforstærker Højre kanals balancerede indgangsstik Højre kanals ubalancerede indgangsstik N 0 52-kontrolenhedsstik Venstre kanals ubalancerede indgangsstik Venstre kanals balancerede indgangsstik Højre kanals hovedudgangsstik Højre kanals Aux-udgangsstik Grammofonjordingsstik Venstre kanals Aux-udgangsstik Venstre kanals hovedudgangsstik Højre kanals jævnstrømsstik Højre kanals grammofonindgangsstik Venstre kanals grammofonindgangsstik Venstre kanals jævnstrømsstik Stik på forforstærkerkabinet Balancerede indgangsstik: Disse stik accepterer venstre kanals og højre kanals balancerede indgangssignaler fra kildekomponenter med balancerede (han, XLR) udgangsstik. Tre balancerede (hun, XLR) stereostik nummereret 1, 2 og 3 er tilgængelige. Balanceret indgangsstik (hun, XLR) Balanceret udgangsstik (han, XLR) For at opnå det bedste resultat skal du bruge balancerede stik, når det er muligt. Se figuren nedenfor for at kontrollere, at N 0 52-enhedens balancerede indgangsstikbentildelinger svarer til de balancerede udgangsstikbentildelinger på den kildekomponent, du vil tilslutte. Ellers skal du tilslutte kablet, så det korrekte indgangsben på N 0 52-enheden er tilsluttet det korrekte udgangsben på kildekomponenten. Balancerede stikbentildelinger: Tilslutningsben 1: Signaljord Tilslutningsben 2: Signal + (ikke-inverterende) Tilslutningsben 3: Signal (inverterende) Øsken til jordstik: Kabinetjording Tilslutningsben 2 Tilslutningsben 3 Tilslutningsben 1 Tilslutningsben 1 Tilslutningsben 3 Tilslutningsben 2 Ubalancerede indgangsstik: Disse stik accepterer venstre kanals og højre kanals ubalancerede indgangssignaler fra kildekomponenter uden balancerede udgangsstik. Fire ubalancerede (RCA) stereostik nummeret 4,5, 6 og 7 er tilgængelige. 8 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

11 Kom godt i gang N 0 52-enhedens kontrolenhedsstik: Dette flerpolede stik deler kontroloplysninger mellem kontrolenhedskabinettet og forforstærkerkabinettet. Brug det medfølgende flerpolede N 0 52-enhedskontrolkabel til at tilslutte forforstærkerens N 0 52-enhedskontrolstik til N enhedskontrolstikket på kontrolenheden. Jævnstrømsstik: Disse stik modtager jævnstrøm leveret af kontrolenhedens kabinet. Brug de to medfølgende flerpolede jævnstrømskabler til at tilslutte forforstærkerens venstre kanals jævnstrømsstik til kontrolenhedens venstre kanals jævnstrømsstik og forforstærkerens højre kanals jævnstrømsstik til kontrolenhedens højre kanals jævnstrømsstik. Hovedudgangsstik: Disse stik giver venstre kanals og højre kanals udgang til tilknyttede komponenter. To balancerede (han, XLR) og to ubalancerede (RCA) stereoudgangsstik er tilgængelige. For at opnå det bedste resultat skal du bruge balancerede stik, når det er muligt. Se figuren på side 8 for at sikre, at N 0 52-enhedens balancerede udgangsstikbentildelinger svarer til de balancerede indgangsstikbentildelinger for den tilknyttede komponent, som du vil tilslutte. Ellers skal du tilslutte kablet, så det korrekte udgangsben på N 0 52-enheden er tilsluttet det korrekte indgangsben på komponenten. Aux-udgangsstik: Disse stik giver en ekstra venstre kanals og højre kanals udgang, som kan bruges til at sende lyd til en aktiv subwoofer, til en anden lyttezone eller til indspilningskomponenter som f.eks. cd-optagere eller båndoptagere. Ét stereosæt balancerede (han, XLR) udgangsstik og ét stereosæt ubalancerede (RCA) udgangsstik er tilgængelige. Aux-knappen på frontpanelet aktiverer Aux-tilstanden, så du kan bruge kontrolknapperne på frontpanelet til at bestemme, hvilken indgang der sendes til Aux-udgangene. De indstillinger, du foretager i menuen Input Setup (Opsætning af indgang), bestemmer, om den valgte indgang vises ved XLR Aux-udgangsstikkene, RCA Auxudgangsstikkene, begge sæt stik, eller om den slet ikke bliver sendt til Aux-udgangene, selvom den er valgt i Auxtilstanden. (Du kan finde flere oplysninger om indstilling af disse parametre i brugsanvisningen til N 0 52.) Aux-lysdioden lyser, når Aux-tilstanden er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger under Aux-knap og -lysdiode på side 5. Bemærk: Følgende Aux-udgangsforhold vil være gældende, hvis du bruger Aux-tilstanden til at sætte Aux-udgangssignalet til alt andet end Off (Fra) eller Main Var[iable] (Hoved, variabel): Indgangsopsætningsmenu Auxindstilling for valgt indgang Begge Kun RCA Kun XLR RCA Auxudgange Aktiv (0 db forstærkning) Aktiv (0 db forstærkning) Lyden slået fra XLR Auxudgange Aktiv (+6 db forstærkning) Lyden slået fra Aktiv (0 db forstærkning) Fra Lyden slået fra Lyden slået fra Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. For at opnå det bedste resultat skal du bruge balancerede stik, når det er muligt. Se figuren på side 8 og dokumentationen for den tilsluttede komponent for at sikre, at de balancerede indgangsstikbentildelinger svarer til N 0 52-enhedens balancerede Aux-udgangsstikbentildelinger. Ellers skal du tilslutte kablet, så det korrekte indgangsben er tilsluttet det korrekte udgangsben. Grammofonindgangsstik: Disse ubalancerede (RCA) stereoindgangsstik accepterer indgangssignaler fra de fleste pickupenheder. Der findes to forstærkningsindstillinger og mange indstillinger for ohmsk belastning og kapacitiv belastning for grammofonindgangene i opsætningsmenuen, så det er muligt at tilslutte svingspoledesign, drejemagnetdesign og design med høj eller lav udgangseffekt. Du kan finde flere oplysninger om indstilling af grammofonindgangsparametre i brugsanvisningen til N Grammofonjordingsstik: Denne skrue giver en jordreferencestik til den tilsluttede pickupenhed. Tilslutning af pickupenhedens jordingskabel til grammofonjordingsstikket jorder pickupenheden til forforstærkerkabinettet, hvilket af og til reducerer hørbar summen og anden støj, der skyldes flere forskellige jordingsveje. Ellers er jordingstilslutningen mellem den tilknyttede pickupenhed og forforstærkerkabinettet isoleret. Bemærk: Lyt til den tilsluttede pickupenhed både med og uden grammofonjordingstilslutningen. Vælg det, der giver det bedste resultat. Dansk N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 9

12 Kom godt i gang Oversigt over fjernbetjening IRsender Opsætningsknap Select +/ - knapper Polaritetsknap Balanceknap Standbyknap Enterknap Lydstyrkeknapper Muteknap Displayknap Lydstyrkeknapper: Tryk på disse knapper for at justere lydstyrken for hovedudgangene (og for Aux-udgangene, hvis du har sat dem til Main Var[iable] (Hoved, variabel) i Aux-tilstanden). Lydstyrken ændres i trin på 1,0 db op til 23,0 db og i trin på 0,1 db over 23,0 db. Det mindste lydstyrkeniveau er OFF (Fra). Det højeste lydstyrkeniveau er angivet i opsætningsmenuen. Når du vælger en indgang, anvender N 0 52-enheden den lydstyrkeforskydning, der er valgt for den i opsætningsmenuen, til hovedudgangslydstyrkeniveauet og til Aux-udgangslydstyrkeniveauet. Polaritetsknap: Denne knap styrer polariteten for hovedudgangssignalet og for Aux-udgangssignalet, hvis du har sat dem til Main Var[iable] (Hoved, variabel) i Auxtilstanden. IR-sender: Denne sender sender infrarøde signaler til IRmodtageren på displayet på kontrolenhedens frontpanel Standby-knap: Tryk på denne knap for at tænde N 0 52-enheden eller sætte den i standby-tilstand. Standby-lysdioden på kontrolenhedens frontpanel lyser klart, når N 0 52-enheden er tændt, lyser svagt, når N 0 52-enheden er i en af standbytilstandene Green (Grøn) eller Power Save (Dvale), og blinker langsomt i samklang med forforstærkerlysdioden, når N 0 52-enheden er i standby-tilstanden Normal. Opsætningsknap: Tryk på denne knap for at få vist opsætningsmenuen, som du kan bruge til at tilpasse N 0 52-enheden, så den passer til dine personlige præferencer, dit lytterum og andre systemkomponenter. Opsætningslysdioden på kontrolenhedens frontpanel lyser, når opsætningsmenuen er aktiv. Du kan finde alle oplysninger om de indstillingsparametre, som er tilgængelige i opsætningsmenuen, i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Enter-knap: Tryk på denne knap for at vælge eller fravælge et menupunkt, når opsætningsmenuen vises. Enterknappen virker ikke under normal betjening. Select +/ -knapper: Tryk på disse knapper for at vælge den ønskede indgang, der skal sendes til hovedudgangsstikkene. Navn og lydstyrkeniveau for den valgte indgang angives på displayet på frontpanelet. (Bemærk: Select-knapperne springer enhver indgang over, for hvilken menuparameteren Input Name Setup (Opsætning af indgangsnavn) er sat til Unused (Ubrugt).) Der er ingen rigtig eller forkert indstilling for signalpolariteten. Vi anbefaler, at du eksperimenterer med signalpolariteten for at finde den bedste lyd til de enkelte indspilninger. Den soniske forskel på et udgangssignal med inverteret og ikke-inverteret polaritet går fra hårfin til uhørlig afhængigt af mikrofonteknikken og andre faktorer brugt i den oprindelige indspilning. I nogle tilfælde vil enkelte indspilninger bare lyde bedre på den ene måde. Mute-knap: Tryk på denne knap for at slå lyden til og fra for hovedudgangene som angivet i opsætningsmenuen. Mutelysdioden på kontrolenhedens kabinet lyser, når mutefunktionen er aktiv. Balanceknap: Tryk på denne knap for at indstille balancen mellem hovedudgangsstikkenes venstre og højre kanal. Balancelysdioden på kontrolenhedens kabinet lyser, når balancefunktionen er aktiv. Bemærk: Når balancefunktionen er inaktiv, lyser balancelysdioden på kontrolenhedens kabinet, hvis balancen mellem hovedudgangsstikkenes venstre og højre kanal er forskudt. Displayknap Tryk på denne knap for at ændre intensiteten for tegnene på N 0 52-enhedens display på frontpanelet og for lysdioderne på frontpanelet. Hvis du trykker flere gange på displayknappen, skiftes der mellem de tilgængelige lysstyrkeniveauer: High (Højt), Medium (Middel), Low (Lavt) og Off (Fra). 10 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

13 Hurtig opsætning og afspilning Hurtig opsætning og afspilning Fjernbetjening Udskiftning af batterier Fjernbetjeningen til din N 0 52-enhed leveres med to AAA alkalinebatterier, som allerede er installeret. Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke altid fungerer, eller hvis lysdioden for fjernbetjeningens IR-sender lyser svagt eller slet ikke, når der trykkes på en knap, skal du udskifte begge batterier med nye. Vi anbefaler, at du bruger alkalinebatterier, som ikke lækker, og som holder længere end kulbatterier. Når du skal udskifte batterierne, skal du fjerne fjernbetjeningens batteridæksel, sætte batterierne i og sætte batteridækslet på plads igen som vist på figuren nedenfor. Sørg for at tage højde for den korrekte batteripolaritet. Fjern skruer og dæksel Sæt 2 x AAA batterier i Sæt dæksel og skruer på plads igen Dansk Brug af fjernbetjeningen Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod IR-modtageren på frontpanelet på N 0 52-enhedens kontrolenhedskabinet. Sørg for, at der ikke er genstande, f.eks. møbler, mellem fjernbetjeningen og modtageren. Skarpt lys, fluorescerende lys og plasmaskærme kan forstyrre brugen af fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen har en rækkevidde på omkring 5 meter afhængigt af lysforholdene. Du kan bruge fjernbetjeningen i en vinkel på op til 45 til hver side af N 0 52-enhedens kontrolenhed. Hvis du placerer N 0 52-enhedens kontrolenhed inde i et skab bag tonet glas, reduceres fjernbetjeningens effektive rækkevidde. Undlad at bruge fjernbetjeninger til forskellige komponenter på samme tid. Fjernbetjeninger til forskellige komponenter kan forstyrre hinanden. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 11

14 Hurtig opsætning og afspilning Indledende tilslutninger ADVARSEL: Inden du foretager tilslutninger, skal du kontrollere, at N 0 52-enheden og alle tilknyttede komponenter er slukkede, og at ingen af dem er tilsluttet en stikkontakt. 1. Brug et af de medfølgende jævnstrømskabler, og tilslut kontrolenhedens venstre kanals jævnstrømsstik til forforstærkerens venstre kanals jævnstrømsstik. Tilslut den højre kanals jævnstrømsstik ved hjælp af det andet medfølgende jævnstrømskabel. 2. Brug det medfølgende N 0 52-enhedskontrolkabel til at tilslutte kontrolenhedens N 0 52-enhedskontrolstik til N 0 52-enhedskontrolstikket på forforstærkeren. N 0 52-kontrolenhed Højre kanals jævnstrømskabel (medfølger) N kontrolkabel (medfølger) Venstre kanals jævnstrømskabel (medfølger) N 0 52-forforstærker 12 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

15 Hurtig opsætning og afspilning 3. Tilslut en kildekomponent til de ønskede indgangsstik på N 0 52-forforstærkeren. Brug N 0 52-enhedens balancerede indgangsstik med numrene 1, 2 eller 3, hvis kildekomponenten har balancerede udgangsstik. Brug N 0 52-enhedens ubalancerede indgangsstik med numrene 4, 5, 6 eller 7, hvis kildekomponenten ikke har balancerede udgangsstik. Brug N 0 52-enhedens grammofonindgangsstik til tilslutning af en pladespiller/pickupenhed. Linjeniveaukildeenhed Dansk Balanceret lydkabel (medfølger ikke) Brug det ene eller det andet Ubalanceret lydkabel (medfølger ikke) Ubalanceret lydkabel (medfølger ikke) Brug det ene eller det andet Balanceret lydkabel (medfølger ikke) N 0 52-forforstærker Grammofonkildeenhed N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 13

16 Hurtig opsætning og afspilning 4. Tilslut de ønskede hovedudgangsstik på N forforstærkeren til de tilhørende indgangsstik på udgangsforstærkeren. Brug N 0 52-enhedens balancerede hovedudgangsstik, hvis den tilhørende udgangsforstærker har balancerede indgangsstik. Brug N 0 52-enhedens ubalancerede hovedudgangsstik, hvis den tilhørende udgangsforstærker ikke har balancerede indgangsstik. N 0 52-forforstærker Brug det ene eller det andet Brug det ene eller det andet Balanceret lydkabel (medfølger ikke) Ubalanceret lydkabel (medfølger ikke) Ubalanceret lydkabel (medfølger ikke) Balanceret lydkabel (medfølger ikke) Udgangsforstærker balanced balanced inputs inputs single ended single ended outputs outputs 14 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

17 Hurtig opsætning og afspilning 5. Tilslut det medfølgende strømkabel til kontrolenheden og til en stikkontakt. N 0 52-kontrolenhed Stikkontakt Strømkabel (medfølger) Dansk 6. Tænd N 0 52-enheden og alle tilknyttede komponenter. BEMÆRK: Udgangsforstærkere skal tændes til sidst. 7. Drej N 0 52-enhedens valgknap, eller tryk på knapperne Select +/ på fjernbetjeningen for at vælge den indgang på N 0 52-enheden, der svarer til de indgangsstik, som du tilsluttede kildekomponenten til. Navn og lydstyrkeniveau for den valgte indgang angives på displayet på N 0 52-enhedens frontpanel. De fabriksindstillede indgangsnavne svarer til deres tildelte stereoindgangsstiknummer. Indgang 1 er f.eks. tildelt de indgangsstik med nummer 1, indgang 2 er tildelt de indgangsstik med nummer 2 osv. 8. Sørg for, at N 0 52-enhedens lydstyrke er indstillet til et fornuftigt niveau. Begynd derefter at afspille den tilsluttede kildeenhed. Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om at foretage netværks- og SSP-tilstandstilslutninger (Surround-Sound Processor) i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 15

18 Fabriksindstillinger Fabriksindstillinger Følgende er fabriksindstillingerne for N 0 52-enhedens opsætningsmenu. Du kan finde flere oplysninger om alle opsætningsmenuindstillingerne i brugsanvisningen til N 0 52-enheden, som findes på det medfølgende USBhukommelsesstik. Indgange Følgende indstillinger er som standard gældende for alle indgange: Navn: Forstærkning: Volumenforskydning: Indgang X (det valgte indgangsstiknummer) 0 db 0,0 db SSP: Aux: Fra (Bemærk: SSP er ikke tilgængelig for grammofonindgangen) Begge Følgende yderligere indstillingsstandarder gælder kun for grammofonindgangen: Monotilstand: Fra Grammofonforstærkning: +40 db Grammofonbalance: 0,0 db 20 Hz højpasfilter: Fra Ohmsk belastning: Kapacitiv belastning: 47k ohm Ingen Volumenkontrol Maksimal lydstyrke: 80,0 db Mute-niveau: 40,0 db Startlydstyrkeniveau: 40,0 db Lydstyrkekonus: Tilstand 1 Strømstyring Standby-tilstand: Automatisk sluk: Grøn Til Avancerede indstillinger Displayintensitet: Høj Timer: 10 sekunder Konfigurationslås: Fra DHCP: Til Statisk IP-adresse: Statisk undernetadresse: N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

19 Specifikationer Specifikationer Strømforbrug: 65 W (maks.) Driftsspænding: V AC, 50 Hz/60 Hz Forstærkning (linjeniveautrin): 0 db, +6 db, +12 db eller +18 db (kan vælges af brugeren) Forstærkning (grammofontrin): +40 db, +60 khz (kan vælges af brugeren) Volumenkontrolinterval: 80,0 db Forstærkningsopløsning: 1,0 db trin op til 23,0 db på display ( 57 db til 80 db); 0,1 db trin over 23,0 db på display (0 db til 57 db) Indgangsoverbelastning (linjeniveau): Forstærkning +18 db +12 db +6 db 0 db XLRindgange 2 V 4 V 8 V 16 V RCAindgange 1 V 2 V 4 V 8 V Dansk Indgangsoverbelastning (grammofon): >100 khz (40 db forstærkning); >10 khz (60 db forstærkning) Indgangsimpedans (linjeniveau): 100k ohm Indgangsimpedans (grammofon): Resistiv: Kapacitiv: 3,3 Ω, 5,0 Ω, 7,7 Ω, 10 Ω, 33 Ω, 50 Ω, 77 Ω, 100 Ω, 330 Ω, 47k Ω (kan vælges af brugeren) 50 pf, 100 pf, 150 pf, 200 pf, 250 pf, 300 pf, 350 pf, 0,01 µf (kan vælges af brugeren) Udgangsimpedans: <20 ohm balancerede (XLR) stik <10 ohm ubalancerede (RCA) stik Maks. for hovedudgang: 16 V balancerede (XLR) stik 8 V ubalancerede (RCA) stik THD + N: <0,001 % (balanceret linjeniveau); <0,02 % (grammofon) Krydstale: <120 db (en vilkårlig indgang til en vilkårlig udgang, indgang uafsluttet) <140 db (en vilkårlig indgang til en vilkårlig udgang, indgang afsluttet) Egenstøj: <120 db (20 Hz 20 khz, indgang afsluttet, balanceret) Frekvensområde (linjeniveau): 10 Hz 40 khz (±0,2 db) Frekvensområde (grammofon): ±1 db (RIAA-område) Samlede mål (H x B x D): Kontrolenhed 79 mm (med fødder) x 438 mm x 330 mm; Forforstærker 140 mm (med fødder) x 438 mm x 330 mm Nettovægt: Kontrolenhed 11,4 kg; Forforstærker 15,9 kg N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 17

20 HARMAN International Industries, Incorporated 8500 Balboa Boulevard Northridge, CA USA 2013 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Mark Levinson er et registreret varemærke tilhørende HARMAN International Industries, Incorporated. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder, som de er tilknyttet. Dette dokument skal ikke anses for at udgøre en forpligtelse for HARMAN International Industries, Incorporated. De oplysninger, det indeholder, samt produktets funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel. HARMAN International Industries, Incorporated, påtager sig intet ansvar for fejl, der måtte forekomme i nærværende dokument. Gå til vores websted vedrørende kundeservice og oplysninger om forsendelse af produktet. Varenr Rev: A

N 0 585. integreret forstærker Lynguide

N 0 585. integreret forstærker Lynguide N 0 585 integreret forstærker Lynguide N 0 585 integreret forstærker Lynguide indholdsfortegnelse / Om dette dokument indholdsfortegnelse Om dette dokument 1 Installationsforberedelse 2 Udpakning, placering

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner

GUIDE TIL DAGLIG BRUG. ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner GUIDE TIL DAGLIG BRUG ITR-01 Højttaler ITM-01 Lærermikrofon ISM-01 Elevmikrofon IMC-01 Ladestation til mikrofoner J uno er et stærkt undervisningsværktøj i klasseværelser. Adskillelige undersøgelser viser

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER-familien! Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe vores FOOT CONTROLLER FCV100. Med FCV100 som en del af Dere

Velkommen til BEHRINGER-familien! Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe vores FOOT CONTROLLER FCV100. Med FCV100 som en del af Dere Kort vejledning Version 1.1 juli 2003 DANSK Velkommen til BEHRINGER-familien! Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe vores FOOT CONTROLLER FCV100. Med FCV100 som en del af Deres udstyr

Læs mere

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Easy Line Udgangsforstærker da Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Udgangsforstærker Installations- og brugsanvisninger da 2 Vigtige beskyttelsesforanstaltninger Før

Læs mere

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925

JABRA PRO 925. Brugervejledning. jabra.com/pro925 JABRA PRO 925 Brugervejledning jabra.com/pro925 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500)

Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Home Network Adapter (PL500) Installationsvejledning Indikator-beskrivelser Punkt Strømindikator Ydelses-LED Ethernet-LED Beskrivelse Konstant grøn. Strømmen er tændt.

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forforstærker 8-dobbelt

Betjeningsvejledning. Forforstærker 8-dobbelt Betjeningsvejledning Forforstærker 8-dobbelt 0530 00 Funktionsbeskrivelse Den 8-dobbelte forforstærker forstærker audiosignalerne fra 8 kilder, f.eks. tuner, cd-afspiller osv., til en udgangsspænding på

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3400/12. Question? Contact Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Question? Contact Philips DS3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 4 Indledning

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere