indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse / Om dette dokument Om dette dokument"

Transkript

1 N 0 52 Referenceforforstærker Kvikstartsguide

2

3 indholdsfortegnelse / Om dette dokument indholdsfortegnelse Om dette dokument 1 Installationsovervejelser 2 Udpakning, Placering og ventilation, Strømkrav, Driftstilstande Kom godt i gang 4 Oversigt over frontpanel, Oversigt over bagpanel, Oversigt over fjernbetjening Hurtig opsætning og afspilning 11 Fjernbetjening, Indledende tilslutninger Fabriksindstillinger 16 Indgange, Aux-udgang, Volumenkontrol, Strømstyring, Avanceret Specifikationer 17 Dansk Om dette dokument Denne kvikstartsguide indeholder alle de oplysninger, du har brug for, når du skal pakke din N 0 52-enhed ud, placere den, tilslutte den til resten af dit lydsystem, tænde den og lytte for første gang. Inden du forsøger at bruge denne avancerede forforstærker yderligere, skal du læse hele brugsanvisningen til N 0 52-enheden, som findes på det medfølgende USB-hukommelsesstik. Brugsanvisningen indeholder oplysninger om funktioner, betjening, justeringer, alternative tilslutninger og brug af netværk, som vil forbedre din N 0 52-enheds betjening og ydelse. Bemærk: I denne kvikstartsguide bruges termen kontrolenhed som betegnelse for N 0 52-enhedens kontrolenhedskabinet, og termen forforstærker henviser til N 0 52-enhedens forforstærkerkabinet. Termen N 0 52 henviser til den dobbelte kabinetkombination. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 1

4 Installationsovervejelser Installationsovervejelser Udpakning Når du pakker din N 0 52-enhed ud, skal du være opmærksom på følgende: Gem al emballage, hvis du skulle få brug for at sende din N 0 52-enhed på et senere tidspunkt. Undersøg din N 0 52-enhed for tegn på skader opstået under forsendelse. Hvis du opdager skader, skal du kontakte en autoriseret Mark Levinson -forhandler for at få hjælp til at klage. Find og fjern kassen med tilbehør fra forsendelseskassen. Kontroller, at alle de ting, der er angivet på listen nedenfor, findes i kassen. Hvis der mangler noget, skal du kontakte en autoriseret Mark Levinson-forhandler. 2 x IEC-strømkabler (enheder solgt i USA/EU/Korea); 1 IEC-strømkabel (enheder solgt i Kina) 2 x flerpolede N 0 52-jævnstrømskabler 1 x flerpolet N 0 52-styrekabel 1 x N 0 52 fjernbetjening (2 x AAA alkalinebatterier installeret fra fabrikken) 1 x stjerneskruetrækker 1 x par hvide handsker (til brug under udpakning og indledende opsætning) Placering og ventilation Installer kontrolenheden og forforstærkeren på hver sin hylde for at sikre god ventilation. Sørg for at installere kontrolenheden og forforstærkeren på solide, flade og plane overflader. Installer forforstærkerkabinettet så tæt som muligt på tilknyttede lydkomponenter, så kablerne mellem enhederne bliver så korte som muligt. Bemærk: I nogle tilfælde er det bedre at bruge lange kabler mellem forforstærkeren og udgangsforstærker(n) e(n), så der kan bruges kortere højtalerkabler. Kontakt en autoriseret Mark Levinson-forhandler for at få hjælp. Vælg en tør og godt ventileret placering, som ikke er i direkte sollys. Der skal være mindst 13 til 25 mm over hvert kabinet, for at varmen kan slippe væk. Placer IKKE kabinetterne på et tykt tæppe, og dæk IKKE kabinetterne til med en dug eller lignende, da dette kan forhindre korrekt afkøling. Udsæt IKKE N 0 52-enheden for høj temperatur, damp, røg, fugtighed eller meget støv. Undgå at installere N 0 52-enheden i nærheden af radiatorer eller andre varmeproducerende apparater. 1 x USB-hukommelsesstik med brugsanvisningen til N 0 52-enheden 1 x garanti-/produktregistreringskort Registrer venligst din N 0 52-enhed inden for 15 dage efter købet. Registrer online på eller udfyld det medfølgende produktregistreringskort. Gem din originale, daterede kvittering som bevis på garantidækning. 2 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

5 Installationsovervejelser Strømkrav Driftstilstande N 0 52-enheden er designet til brug med volt, 50 Hz/60 Hz vekselstrøm, med et maksimalt strømforbrug på 65 W. Den inkluderer et aftageligt IEC-strømkabel beregnet til brug i den region, hvor N 0 52-enheden sælges. Tilslutning til en anden netspænding end den, din N enhed er beregnet til, kan medføre sikkerheds- og brandrisiko og kan beskadige enheden. Hvis du har spørgsmål vedrørende kravene til netspænding for din N 0 52-enhed eller vedrørende netspændingen i dit område, skal du kontakte en autoriseret Mark Levinson-forhandler, inden N 0 52-enheden tilsluttes en stikkontakt. ADVARSEL: Selvom din N 0 52-enhed bruger fra V, 50 Hz/60 Hz vekselstrøm, kan det være nødvendigt at bruge et andet strømkabel end det, der fulgte med din N 0 52-enhed, hvis den bruges med en anden netspænding end den, der er i den region, hvor enheden oprindeligt blev solgt. Kontakt en autoriseret Mark Levinson-forhandler for at få yderligere hjælp. ADVARSEL! KONTROLLER, at alle komponenter i lydsystemet er korrekt jordet. Sikkerhedsanordningen på det polariserede stik eller stik med jord må ikke sættes ud af drift med f.eks. en snydeadapter. Dette kan medføre, at farlig spænding opbygges mellem komponenterne, hvilket kan forårsage personskader og/eller produktskader. N 0 52-enheden har tre driftstilstande: Slukket: Strømmen afbrydes ved hjælp af kontrolenhedens tænd/sluk-knap på bagpanelet eller ved at fjerne strømkablet fra kontrolenhedens bagpanel. Standby: N 0 52-enhedens standby-tilstand har tre indstillinger, som kan vælges via opsætningsmenuen: Green (Grøn), Power Save (Dvale) og Normal. Green (Grøn): Denne tilstand afbryder strømmen til næsten alle N 0 52-enhedens kredsløb, så enheden kun kan aktiveres via et infrarødt kontrolsignal, en 5-12 V trigger eller med et tryk på standby-knappen. Tilstanden giver maksimal strømbesparelse og er den fabriksindstillede standby-tilstand. Power Save (Dvale): Denne tilstand afbryder strømmen til N 0 52-enhedens lydkredsløb, men bevarer strøm til kontrolkredsløbene, så enheden er klar til at modtage kommandoer fra enten kontrolknapperne på frontpanelet eller fra fjernbetjeningen. Tilstanden giver moderat strømbesparelse. Normal: Denne tilstand slukker N 0 52-enhedens display og slår lyden fra for lydudgangene, men bevarer strøm til alle enhedens kontrol- og lydkredsløb. Tilstanden giver den mindste strømbesparelse, men lader N 0 52-enhedens lydkredsløb være varmet op, så de leverer en optimal ydelse til enhver tid. Dansk Tændt: Hele N 0 52-enheden er strømforsynet, og alle konfigurerede udgange er aktive. N 0 52-enheden har en automatisk sluk-funktion, der automatisk sætter den i standby-tilstand efter 20 minutter, hvor brugeren ingen knapper betjener, og der intet lydindgangssignal er. Fabriksindstillingen for den automatiske sluk-funktion er til (aktiveret). Du kan slå den automatiske sluk-funktion fra (deaktiveret) i opsætningsmenuen. Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. I tordenvejr og lange perioder, hvor din N 0 52-enhed ikke anvendes, bør enhedens strømkabel tages ud af stikkontakten. ADVARSEL: INDEN du flytter N 0 52-enheden, skal du kontrollere, at den er slukket ved hjælp af kontrolenhedens tænd/sluk-knap på bagpanelet. Kontroller derefter, at strømkablet er taget ud af stikket på kontrolenhedens bagpanel og ud af stikkontakten. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 3

6 Kom godt i gang Kom godt i gang Oversigt over frontpanel N 0 52-forforstærker Forforstærkerlogo Forforstærkerlysdiode N 0 52-kontrolenhed Valgknap IRmodtager Opsætningsknap og -lysdiode Displayintensitetsknap Mute-knap og -lysdiode Volumenknap Standbyknap og -lysdiode Aux-knap og -lysdiode Enter-knap Balanceknap og -lysdiode Display på frontpanel Kontrolknapper/indikatorer på forforstærkerkabinettet Forforstærkerlysdiode: Lyser klart, når N 0 52-enheden er tændt, lyser svagt, når N 0 52-enheden er i en af standbytilstandene Green (Grøn) eller Power Save (Dvale), og blinker langsomt i samklang med standby-lysdioden, når N 0 52-enheden er i standby-tilstanden Normal. Bemærk: Du kan finde alle oplysninger om funktionerne for kontrolknapper på frontpanelet og deres indstillingsparametre i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Forforstærkerlogo: Mark Levinson-logoet lyser, når N enheden er tændt, og slukkes, når N 0 52-enheden er i standby-tilstand eller er slukket. 4 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

7 Kom godt i gang Kontrolknapper/indikatorer på kontrolenhedskabinet Valgknap: Drej denne knap for at vælge den ønskede indgang, der skal sendes til hovedudgangsstikkene. Navn og lydstyrkeniveau for den valgte indgang angives på displayet på frontpanelet. (Bemærk: Select-knappen springer enhver indgang over, for hvilken menuparameteren Input Name Setup (Opsætning af indgangsnavn) er sat til Unused (Ubrugt). IR-modtager: IR-modtageren modtager kommandoer fra den medfølgende fjernbetjening, når N 0 52-enheden ikke betjenes via dens IR-indgangsstik på bagpanelet (du kan finde flere oplysninger under Oversigt over bagpanel på side 7). Aux-knap og -lysdiode: Hvis du trykker på denne knap, aktiveres Aux-tilstanden, så du kan bruge kontrolknapperne på frontpanelet til at sende en bestemt indgang til Auxudgangene, til at sende den kilde til Aux-udgangene, som sendes til hovedudgangene (ved et fast udgangsniveau eller ved et udgangsniveau fastsat af volumenkontrollen) eller til at slå Aux-udgangene fra. Aux-lysdioden lyser, når Auxtilstanden er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger under Stik på forforstærkerkabinettet/aux-udgangsstik på side 9. Opsætningsknap og -lysdiode: Tryk på denne knap for at få vist opsætningsmenuen, som du kan bruge til at tilpasse N enheden, så den passer til dine andre systemkomponenter, egne præferencer og lytterum. Opsætningslysdioden lyser, når opsætningsmenuen er aktiv. Du kan finde alle oplysninger om de indstillingsparametre, som er tilgængelige i opsætningsmenuen, i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Enter-knap: Tryk på denne knap for at vælge eller fravælge et menupunkt, når opsætningsmenuen vises. Enterknappen virker ikke under normal betjening. Displayintensitetsknap: Tryk på denne knap for at ændre intensiteten for tegnene på N 0 52-enhedens display på frontpanelet og for lysdioderne på frontpanelet. Hvis du trykker flere gange på displayintensitetsknappen, skiftes der mellem de tilgængelige lysstyrkeniveauer: High (Højt), Medium (Middel), Low (Lavt) og Off (Fra). Mute-knap og -lysdiode: Tryk på denne knap for at slå lyden til og fra for hovedudgangene som angivet i opsætningsmenuen. Lysdioden lyser, når mute-funktionen er aktiv. Display på frontpanel: Dette alfanumeriske 16-tegns display indeholder oplysninger om N 0 52-enhedens driftsstatus. Under normal drift angives navn og lydstyrkeniveau for den valgte indgang. Volumenknap: Drej på denne knap for at justere lydstyrken for hovedudgangene (og for Aux-udgangene, hvis du har sat dem til Main Var[iable] (Hoved, variabel) i Auxtilstanden). Lydstyrken ændres i trin på 1,0 db op til 23,0 db og i trin på 0,1 db over 23,0 db. Det mindste lydstyrkeniveau er OFF (Fra). Det højeste lydstyrkeniveau er angivet i opsætningsmenuen. Når du vælger en indgang, anvender N 0 52-enheden den lydstyrkeforskydning, der er valgt for den i opsætningsmenuen, til hovedudgangslydstyrkeniveauet og til Aux-udgangslydstyrkeniveauet. Jo hurtigere du drejer volumenknappen, jo hurtigere ændres lydstyrken. Hvis du drejer knappen for hurtigt, ændres lydstyrken langsommere for at undgå, at du ved et uheld sender et farligt signalniveau til dine højtalere. Hvis du drejer knappen langsomt, ændres lydstyrken langsommere, så du kan foretage meget nøjagtige justeringer af lytteniveauet. Lydstyrkens karakteristika kan ændres i opsætningsmenuen. Standby-knap og -lysdiode: Tryk på denne knap for at tænde N 0 52-enheden eller sætte den i standby-tilstand. Lysdioden lyser klart, når N 0 52-enheden er tændt, lyser svagt, når N 0 52-enheden er i en af standby-tilstandene Green (Grøn) eller Power Save (Dvale), og blinker langsomt i samklang med forforstærkerlysdioden, når N 0 52-enheden er i standby-tilstanden Normal. Du kan finde flere oplysninger om de forskellige indstillinger for standby-tilstand under Driftstilstande på side 3. Dansk Balanceknap og -lysdiode: Tryk på denne knap for at indstille balancen mellem hovedudgangsstikkenes venstre og højre kanal. Balancelysdioden lyser, når balancefunktionen er aktiv. Bemærk: Når balancefunktionen er inaktiv, lyser balancelysdioden, hvis balancen mellem hovedudgangsstikkenes venstre og højre kanal er forskudt. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 5

8 Kom godt i gang Oversigt over bagpanel N 0 52-kontrolenhed IR-indgangsstik RS-232- port Ethernetport Triggerindgangsstik Tænd/slukknap N kontrolenhedsstik Højre kanals jævnstrømsstik USBport Triggerudgangsstik Hovedstrømstik Venstre kanals jævnstrømsstik Input ~ac mains 65W USB Ethernet IR Input RS-232 Trigger Output 6 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

9 Kom godt i gang Stik på kontrolenhedskabinet Jævnstrømsstik: Disse stik leverer jævnstrøm fra kontrolenhedskabinettet til forforstærkerkabinettet. Brug de to medfølgende flerpolede jævnstrømskabler til at tilslutte kontrolenhedens venstre kanals jævnstrømsstik til forforstærkerens venstre kanals jævnstrømsstik og kontrolenhedens højre kanals jævnstrømsstik til forforstærkerens højre kanals jævnstrømsstik. USB-port: Dette USB-stik (type A) giver dig mulighed for at foretage firmwareopgraderinger, som måske bliver tilbudt på et senere tidspunkt. Se på vores websted (www.marklevinson.com), om der er tilgængelige opdateringer. Hvis dette er tilfældet, skal du følge anvisningerne på webstedet. USB-porten giver dig også mulighed for at importere og eksportere konfigurationsoplysninger med et USB-hukommelsesstik. Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Ethernet-port: Denne port understøtter tilslutning til et hjemmenetværk. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration og brug af Ethernet-porten i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. IR-indgangsstik: Dette stik accepterer 3-15 V IRkontrolsignaler (infrarøde) med ikke mere end 100 ma strøm fra andet udstyr. 3,5 mm stikket kan bruges til et spids-/ kappestik (mono) med spidsen tilsluttet til positiv polaritet. N 0 52-enhedens kontrolenhedsstik: Dette flerpolede stik deler kontroloplysninger mellem kontrolenhedskabinettet og forforstærkerkabinettet. Brug det medfølgende flerpolede N 0 52-enhedskontrolkabel til at tilslutte kontrolenhedens N 0 52-enhedskontrolstik til N 0 52-enhedskontrolstikket på forforstærkeren. Tænd/sluk-knap: Denne mekaniske kontakt tænder og slukker for strømforsyningen til N 0 52-enheden. Den efterlades normalt tændt og kan ikke tændes eller slukkes ved hjælp af fjernbetjeningen. Under normal drift skal du ikke bruge tænd/sluk-kontakten til at slukke N 0 52-enheden med. Brug i stedet standby-knappen til at sætte N enheden i standby-tilstand. Du kan finde flere oplysninger under Driftstilstande på side 3. Hovedstrømstik: Dette stik leverer vekselstrøm til N enheden, når det medfølgende strømkabel forbinder enheden med en stikkontakt. ADVARSEL: N 0 52-enheden er beregnet til brug med volt, 50 Hz/60 Hz vekselstrøm. Inden du bruger N 0 52-enheden, skal du kontrollere, at spændingsniveauet i den stikkontakt, du vil bruge, er inden for dette interval. I tordenvejr og lange perioder, hvor din N 0 52-enhed ikke anvendes, bør enhedens strømkabel tages ud af stikkontakten. Dansk 3 til 15 <100 ma RS-232-port: Dette RJ-11-stik giver seriel kontrol gennem et RS-232-standardstik. Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Trigger-udgangsstik: Dette 3,5 mm spids-/kappestik kan bruges til at aktivere andre komponenter i lydsystemet og lytterummet, f.eks. forstærkere, lys og vinduespersienner. Et 12 V jævnstrømssignal udsendes, når N 0 52-enheden er tændt. Trigger-indgangsstik: Dette 3,5 mm spids-/kappestik kan tilsluttes til trigger-udgangen på en anden systemkomponent eller et kontrolsystem, som leverer en triggerspænding. Når N 0 52-enheden registrerer en spænding mellem 5 V og 12 V jævnstrøm ved denne tilslutning, tændes den. Når triggersignalet ved denne tilslutning standser, går N 0 52-enheden i standby-tilstand. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 7

10 Kom godt i gang Oversigt over bagpanel N 0 52-forforstærker Højre kanals balancerede indgangsstik Højre kanals ubalancerede indgangsstik N 0 52-kontrolenhedsstik Venstre kanals ubalancerede indgangsstik Venstre kanals balancerede indgangsstik Højre kanals hovedudgangsstik Højre kanals Aux-udgangsstik Grammofonjordingsstik Venstre kanals Aux-udgangsstik Venstre kanals hovedudgangsstik Højre kanals jævnstrømsstik Højre kanals grammofonindgangsstik Venstre kanals grammofonindgangsstik Venstre kanals jævnstrømsstik Stik på forforstærkerkabinet Balancerede indgangsstik: Disse stik accepterer venstre kanals og højre kanals balancerede indgangssignaler fra kildekomponenter med balancerede (han, XLR) udgangsstik. Tre balancerede (hun, XLR) stereostik nummereret 1, 2 og 3 er tilgængelige. Balanceret indgangsstik (hun, XLR) Balanceret udgangsstik (han, XLR) For at opnå det bedste resultat skal du bruge balancerede stik, når det er muligt. Se figuren nedenfor for at kontrollere, at N 0 52-enhedens balancerede indgangsstikbentildelinger svarer til de balancerede udgangsstikbentildelinger på den kildekomponent, du vil tilslutte. Ellers skal du tilslutte kablet, så det korrekte indgangsben på N 0 52-enheden er tilsluttet det korrekte udgangsben på kildekomponenten. Balancerede stikbentildelinger: Tilslutningsben 1: Signaljord Tilslutningsben 2: Signal + (ikke-inverterende) Tilslutningsben 3: Signal (inverterende) Øsken til jordstik: Kabinetjording Tilslutningsben 2 Tilslutningsben 3 Tilslutningsben 1 Tilslutningsben 1 Tilslutningsben 3 Tilslutningsben 2 Ubalancerede indgangsstik: Disse stik accepterer venstre kanals og højre kanals ubalancerede indgangssignaler fra kildekomponenter uden balancerede udgangsstik. Fire ubalancerede (RCA) stereostik nummeret 4,5, 6 og 7 er tilgængelige. 8 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

11 Kom godt i gang N 0 52-enhedens kontrolenhedsstik: Dette flerpolede stik deler kontroloplysninger mellem kontrolenhedskabinettet og forforstærkerkabinettet. Brug det medfølgende flerpolede N 0 52-enhedskontrolkabel til at tilslutte forforstærkerens N 0 52-enhedskontrolstik til N enhedskontrolstikket på kontrolenheden. Jævnstrømsstik: Disse stik modtager jævnstrøm leveret af kontrolenhedens kabinet. Brug de to medfølgende flerpolede jævnstrømskabler til at tilslutte forforstærkerens venstre kanals jævnstrømsstik til kontrolenhedens venstre kanals jævnstrømsstik og forforstærkerens højre kanals jævnstrømsstik til kontrolenhedens højre kanals jævnstrømsstik. Hovedudgangsstik: Disse stik giver venstre kanals og højre kanals udgang til tilknyttede komponenter. To balancerede (han, XLR) og to ubalancerede (RCA) stereoudgangsstik er tilgængelige. For at opnå det bedste resultat skal du bruge balancerede stik, når det er muligt. Se figuren på side 8 for at sikre, at N 0 52-enhedens balancerede udgangsstikbentildelinger svarer til de balancerede indgangsstikbentildelinger for den tilknyttede komponent, som du vil tilslutte. Ellers skal du tilslutte kablet, så det korrekte udgangsben på N 0 52-enheden er tilsluttet det korrekte indgangsben på komponenten. Aux-udgangsstik: Disse stik giver en ekstra venstre kanals og højre kanals udgang, som kan bruges til at sende lyd til en aktiv subwoofer, til en anden lyttezone eller til indspilningskomponenter som f.eks. cd-optagere eller båndoptagere. Ét stereosæt balancerede (han, XLR) udgangsstik og ét stereosæt ubalancerede (RCA) udgangsstik er tilgængelige. Aux-knappen på frontpanelet aktiverer Aux-tilstanden, så du kan bruge kontrolknapperne på frontpanelet til at bestemme, hvilken indgang der sendes til Aux-udgangene. De indstillinger, du foretager i menuen Input Setup (Opsætning af indgang), bestemmer, om den valgte indgang vises ved XLR Aux-udgangsstikkene, RCA Auxudgangsstikkene, begge sæt stik, eller om den slet ikke bliver sendt til Aux-udgangene, selvom den er valgt i Auxtilstanden. (Du kan finde flere oplysninger om indstilling af disse parametre i brugsanvisningen til N 0 52.) Aux-lysdioden lyser, når Aux-tilstanden er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger under Aux-knap og -lysdiode på side 5. Bemærk: Følgende Aux-udgangsforhold vil være gældende, hvis du bruger Aux-tilstanden til at sætte Aux-udgangssignalet til alt andet end Off (Fra) eller Main Var[iable] (Hoved, variabel): Indgangsopsætningsmenu Auxindstilling for valgt indgang Begge Kun RCA Kun XLR RCA Auxudgange Aktiv (0 db forstærkning) Aktiv (0 db forstærkning) Lyden slået fra XLR Auxudgange Aktiv (+6 db forstærkning) Lyden slået fra Aktiv (0 db forstærkning) Fra Lyden slået fra Lyden slået fra Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. For at opnå det bedste resultat skal du bruge balancerede stik, når det er muligt. Se figuren på side 8 og dokumentationen for den tilsluttede komponent for at sikre, at de balancerede indgangsstikbentildelinger svarer til N 0 52-enhedens balancerede Aux-udgangsstikbentildelinger. Ellers skal du tilslutte kablet, så det korrekte indgangsben er tilsluttet det korrekte udgangsben. Grammofonindgangsstik: Disse ubalancerede (RCA) stereoindgangsstik accepterer indgangssignaler fra de fleste pickupenheder. Der findes to forstærkningsindstillinger og mange indstillinger for ohmsk belastning og kapacitiv belastning for grammofonindgangene i opsætningsmenuen, så det er muligt at tilslutte svingspoledesign, drejemagnetdesign og design med høj eller lav udgangseffekt. Du kan finde flere oplysninger om indstilling af grammofonindgangsparametre i brugsanvisningen til N Grammofonjordingsstik: Denne skrue giver en jordreferencestik til den tilsluttede pickupenhed. Tilslutning af pickupenhedens jordingskabel til grammofonjordingsstikket jorder pickupenheden til forforstærkerkabinettet, hvilket af og til reducerer hørbar summen og anden støj, der skyldes flere forskellige jordingsveje. Ellers er jordingstilslutningen mellem den tilknyttede pickupenhed og forforstærkerkabinettet isoleret. Bemærk: Lyt til den tilsluttede pickupenhed både med og uden grammofonjordingstilslutningen. Vælg det, der giver det bedste resultat. Dansk N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 9

12 Kom godt i gang Oversigt over fjernbetjening IRsender Opsætningsknap Select +/ - knapper Polaritetsknap Balanceknap Standbyknap Enterknap Lydstyrkeknapper Muteknap Displayknap Lydstyrkeknapper: Tryk på disse knapper for at justere lydstyrken for hovedudgangene (og for Aux-udgangene, hvis du har sat dem til Main Var[iable] (Hoved, variabel) i Aux-tilstanden). Lydstyrken ændres i trin på 1,0 db op til 23,0 db og i trin på 0,1 db over 23,0 db. Det mindste lydstyrkeniveau er OFF (Fra). Det højeste lydstyrkeniveau er angivet i opsætningsmenuen. Når du vælger en indgang, anvender N 0 52-enheden den lydstyrkeforskydning, der er valgt for den i opsætningsmenuen, til hovedudgangslydstyrkeniveauet og til Aux-udgangslydstyrkeniveauet. Polaritetsknap: Denne knap styrer polariteten for hovedudgangssignalet og for Aux-udgangssignalet, hvis du har sat dem til Main Var[iable] (Hoved, variabel) i Auxtilstanden. IR-sender: Denne sender sender infrarøde signaler til IRmodtageren på displayet på kontrolenhedens frontpanel Standby-knap: Tryk på denne knap for at tænde N 0 52-enheden eller sætte den i standby-tilstand. Standby-lysdioden på kontrolenhedens frontpanel lyser klart, når N 0 52-enheden er tændt, lyser svagt, når N 0 52-enheden er i en af standbytilstandene Green (Grøn) eller Power Save (Dvale), og blinker langsomt i samklang med forforstærkerlysdioden, når N 0 52-enheden er i standby-tilstanden Normal. Opsætningsknap: Tryk på denne knap for at få vist opsætningsmenuen, som du kan bruge til at tilpasse N 0 52-enheden, så den passer til dine personlige præferencer, dit lytterum og andre systemkomponenter. Opsætningslysdioden på kontrolenhedens frontpanel lyser, når opsætningsmenuen er aktiv. Du kan finde alle oplysninger om de indstillingsparametre, som er tilgængelige i opsætningsmenuen, i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. Enter-knap: Tryk på denne knap for at vælge eller fravælge et menupunkt, når opsætningsmenuen vises. Enterknappen virker ikke under normal betjening. Select +/ -knapper: Tryk på disse knapper for at vælge den ønskede indgang, der skal sendes til hovedudgangsstikkene. Navn og lydstyrkeniveau for den valgte indgang angives på displayet på frontpanelet. (Bemærk: Select-knapperne springer enhver indgang over, for hvilken menuparameteren Input Name Setup (Opsætning af indgangsnavn) er sat til Unused (Ubrugt).) Der er ingen rigtig eller forkert indstilling for signalpolariteten. Vi anbefaler, at du eksperimenterer med signalpolariteten for at finde den bedste lyd til de enkelte indspilninger. Den soniske forskel på et udgangssignal med inverteret og ikke-inverteret polaritet går fra hårfin til uhørlig afhængigt af mikrofonteknikken og andre faktorer brugt i den oprindelige indspilning. I nogle tilfælde vil enkelte indspilninger bare lyde bedre på den ene måde. Mute-knap: Tryk på denne knap for at slå lyden til og fra for hovedudgangene som angivet i opsætningsmenuen. Mutelysdioden på kontrolenhedens kabinet lyser, når mutefunktionen er aktiv. Balanceknap: Tryk på denne knap for at indstille balancen mellem hovedudgangsstikkenes venstre og højre kanal. Balancelysdioden på kontrolenhedens kabinet lyser, når balancefunktionen er aktiv. Bemærk: Når balancefunktionen er inaktiv, lyser balancelysdioden på kontrolenhedens kabinet, hvis balancen mellem hovedudgangsstikkenes venstre og højre kanal er forskudt. Displayknap Tryk på denne knap for at ændre intensiteten for tegnene på N 0 52-enhedens display på frontpanelet og for lysdioderne på frontpanelet. Hvis du trykker flere gange på displayknappen, skiftes der mellem de tilgængelige lysstyrkeniveauer: High (Højt), Medium (Middel), Low (Lavt) og Off (Fra). 10 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

13 Hurtig opsætning og afspilning Hurtig opsætning og afspilning Fjernbetjening Udskiftning af batterier Fjernbetjeningen til din N 0 52-enhed leveres med to AAA alkalinebatterier, som allerede er installeret. Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke altid fungerer, eller hvis lysdioden for fjernbetjeningens IR-sender lyser svagt eller slet ikke, når der trykkes på en knap, skal du udskifte begge batterier med nye. Vi anbefaler, at du bruger alkalinebatterier, som ikke lækker, og som holder længere end kulbatterier. Når du skal udskifte batterierne, skal du fjerne fjernbetjeningens batteridæksel, sætte batterierne i og sætte batteridækslet på plads igen som vist på figuren nedenfor. Sørg for at tage højde for den korrekte batteripolaritet. Fjern skruer og dæksel Sæt 2 x AAA batterier i Sæt dæksel og skruer på plads igen Dansk Brug af fjernbetjeningen Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den mod IR-modtageren på frontpanelet på N 0 52-enhedens kontrolenhedskabinet. Sørg for, at der ikke er genstande, f.eks. møbler, mellem fjernbetjeningen og modtageren. Skarpt lys, fluorescerende lys og plasmaskærme kan forstyrre brugen af fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen har en rækkevidde på omkring 5 meter afhængigt af lysforholdene. Du kan bruge fjernbetjeningen i en vinkel på op til 45 til hver side af N 0 52-enhedens kontrolenhed. Hvis du placerer N 0 52-enhedens kontrolenhed inde i et skab bag tonet glas, reduceres fjernbetjeningens effektive rækkevidde. Undlad at bruge fjernbetjeninger til forskellige komponenter på samme tid. Fjernbetjeninger til forskellige komponenter kan forstyrre hinanden. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 11

14 Hurtig opsætning og afspilning Indledende tilslutninger ADVARSEL: Inden du foretager tilslutninger, skal du kontrollere, at N 0 52-enheden og alle tilknyttede komponenter er slukkede, og at ingen af dem er tilsluttet en stikkontakt. 1. Brug et af de medfølgende jævnstrømskabler, og tilslut kontrolenhedens venstre kanals jævnstrømsstik til forforstærkerens venstre kanals jævnstrømsstik. Tilslut den højre kanals jævnstrømsstik ved hjælp af det andet medfølgende jævnstrømskabel. 2. Brug det medfølgende N 0 52-enhedskontrolkabel til at tilslutte kontrolenhedens N 0 52-enhedskontrolstik til N 0 52-enhedskontrolstikket på forforstærkeren. N 0 52-kontrolenhed Højre kanals jævnstrømskabel (medfølger) N kontrolkabel (medfølger) Venstre kanals jævnstrømskabel (medfølger) N 0 52-forforstærker 12 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

15 Hurtig opsætning og afspilning 3. Tilslut en kildekomponent til de ønskede indgangsstik på N 0 52-forforstærkeren. Brug N 0 52-enhedens balancerede indgangsstik med numrene 1, 2 eller 3, hvis kildekomponenten har balancerede udgangsstik. Brug N 0 52-enhedens ubalancerede indgangsstik med numrene 4, 5, 6 eller 7, hvis kildekomponenten ikke har balancerede udgangsstik. Brug N 0 52-enhedens grammofonindgangsstik til tilslutning af en pladespiller/pickupenhed. Linjeniveaukildeenhed Dansk Balanceret lydkabel (medfølger ikke) Brug det ene eller det andet Ubalanceret lydkabel (medfølger ikke) Ubalanceret lydkabel (medfølger ikke) Brug det ene eller det andet Balanceret lydkabel (medfølger ikke) N 0 52-forforstærker Grammofonkildeenhed N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 13

16 Hurtig opsætning og afspilning 4. Tilslut de ønskede hovedudgangsstik på N forforstærkeren til de tilhørende indgangsstik på udgangsforstærkeren. Brug N 0 52-enhedens balancerede hovedudgangsstik, hvis den tilhørende udgangsforstærker har balancerede indgangsstik. Brug N 0 52-enhedens ubalancerede hovedudgangsstik, hvis den tilhørende udgangsforstærker ikke har balancerede indgangsstik. N 0 52-forforstærker Brug det ene eller det andet Brug det ene eller det andet Balanceret lydkabel (medfølger ikke) Ubalanceret lydkabel (medfølger ikke) Ubalanceret lydkabel (medfølger ikke) Balanceret lydkabel (medfølger ikke) Udgangsforstærker balanced balanced inputs inputs single ended single ended outputs outputs 14 N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

17 Hurtig opsætning og afspilning 5. Tilslut det medfølgende strømkabel til kontrolenheden og til en stikkontakt. N 0 52-kontrolenhed Stikkontakt Strømkabel (medfølger) Dansk 6. Tænd N 0 52-enheden og alle tilknyttede komponenter. BEMÆRK: Udgangsforstærkere skal tændes til sidst. 7. Drej N 0 52-enhedens valgknap, eller tryk på knapperne Select +/ på fjernbetjeningen for at vælge den indgang på N 0 52-enheden, der svarer til de indgangsstik, som du tilsluttede kildekomponenten til. Navn og lydstyrkeniveau for den valgte indgang angives på displayet på N 0 52-enhedens frontpanel. De fabriksindstillede indgangsnavne svarer til deres tildelte stereoindgangsstiknummer. Indgang 1 er f.eks. tildelt de indgangsstik med nummer 1, indgang 2 er tildelt de indgangsstik med nummer 2 osv. 8. Sørg for, at N 0 52-enhedens lydstyrke er indstillet til et fornuftigt niveau. Begynd derefter at afspille den tilsluttede kildeenhed. Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om at foretage netværks- og SSP-tilstandstilslutninger (Surround-Sound Processor) i brugsanvisningen til N 0 52-enheden. N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 15

18 Fabriksindstillinger Fabriksindstillinger Følgende er fabriksindstillingerne for N 0 52-enhedens opsætningsmenu. Du kan finde flere oplysninger om alle opsætningsmenuindstillingerne i brugsanvisningen til N 0 52-enheden, som findes på det medfølgende USBhukommelsesstik. Indgange Følgende indstillinger er som standard gældende for alle indgange: Navn: Forstærkning: Volumenforskydning: Indgang X (det valgte indgangsstiknummer) 0 db 0,0 db SSP: Aux: Fra (Bemærk: SSP er ikke tilgængelig for grammofonindgangen) Begge Følgende yderligere indstillingsstandarder gælder kun for grammofonindgangen: Monotilstand: Fra Grammofonforstærkning: +40 db Grammofonbalance: 0,0 db 20 Hz højpasfilter: Fra Ohmsk belastning: Kapacitiv belastning: 47k ohm Ingen Volumenkontrol Maksimal lydstyrke: 80,0 db Mute-niveau: 40,0 db Startlydstyrkeniveau: 40,0 db Lydstyrkekonus: Tilstand 1 Strømstyring Standby-tilstand: Automatisk sluk: Grøn Til Avancerede indstillinger Displayintensitet: Høj Timer: 10 sekunder Konfigurationslås: Fra DHCP: Til Statisk IP-adresse: Statisk undernetadresse: N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide

19 Specifikationer Specifikationer Strømforbrug: 65 W (maks.) Driftsspænding: V AC, 50 Hz/60 Hz Forstærkning (linjeniveautrin): 0 db, +6 db, +12 db eller +18 db (kan vælges af brugeren) Forstærkning (grammofontrin): +40 db, +60 khz (kan vælges af brugeren) Volumenkontrolinterval: 80,0 db Forstærkningsopløsning: 1,0 db trin op til 23,0 db på display ( 57 db til 80 db); 0,1 db trin over 23,0 db på display (0 db til 57 db) Indgangsoverbelastning (linjeniveau): Forstærkning +18 db +12 db +6 db 0 db XLRindgange 2 V 4 V 8 V 16 V RCAindgange 1 V 2 V 4 V 8 V Dansk Indgangsoverbelastning (grammofon): >100 khz (40 db forstærkning); >10 khz (60 db forstærkning) Indgangsimpedans (linjeniveau): 100k ohm Indgangsimpedans (grammofon): Resistiv: Kapacitiv: 3,3 Ω, 5,0 Ω, 7,7 Ω, 10 Ω, 33 Ω, 50 Ω, 77 Ω, 100 Ω, 330 Ω, 47k Ω (kan vælges af brugeren) 50 pf, 100 pf, 150 pf, 200 pf, 250 pf, 300 pf, 350 pf, 0,01 µf (kan vælges af brugeren) Udgangsimpedans: <20 ohm balancerede (XLR) stik <10 ohm ubalancerede (RCA) stik Maks. for hovedudgang: 16 V balancerede (XLR) stik 8 V ubalancerede (RCA) stik THD + N: <0,001 % (balanceret linjeniveau); <0,02 % (grammofon) Krydstale: <120 db (en vilkårlig indgang til en vilkårlig udgang, indgang uafsluttet) <140 db (en vilkårlig indgang til en vilkårlig udgang, indgang afsluttet) Egenstøj: <120 db (20 Hz 20 khz, indgang afsluttet, balanceret) Frekvensområde (linjeniveau): 10 Hz 40 khz (±0,2 db) Frekvensområde (grammofon): ±1 db (RIAA-område) Samlede mål (H x B x D): Kontrolenhed 79 mm (med fødder) x 438 mm x 330 mm; Forforstærker 140 mm (med fødder) x 438 mm x 330 mm Nettovægt: Kontrolenhed 11,4 kg; Forforstærker 15,9 kg N 0 52 Referenceforforstærker / Kvikstartsguide 17

20 HARMAN International Industries, Incorporated 8500 Balboa Boulevard Northridge, CA USA 2013 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Mark Levinson er et registreret varemærke tilhørende HARMAN International Industries, Incorporated. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder, som de er tilknyttet. Dette dokument skal ikke anses for at udgøre en forpligtelse for HARMAN International Industries, Incorporated. De oplysninger, det indeholder, samt produktets funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel. HARMAN International Industries, Incorporated, påtager sig intet ansvar for fejl, der måtte forekomme i nærværende dokument. Gå til vores websted vedrørende kundeservice og oplysninger om forsendelse af produktet. Varenr Rev: A

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Betjeningsvejledning Xeo Dansk

Betjeningsvejledning Xeo Dansk Betjeningsvejledning Xeo Dansk Alle Apple-produkterer er varemærker fra Apple Inc. Alle Sony-produkter er varemærker fra Sony Electronics Inc. Alle Sonos-produkterer er varemærker fra Sonos Inc. Logitech

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere