Brugermanualen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanualen. www.mio-tech.com"

Transkript

1 Brugermanualen

2 Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold.

3 Indholdsfortegnelse 1 Kom igang Forståelse af Hardware Komponenter... 1 Forside og Side Komponenter... 1 Bagside Komponenter... 2 Øverste Komponenter... 3 Nederste Komponenter Udførelse af Første Opstart Brug af Dit Apparat i et Motorkøretøj... 6 Brug af Vinduesbeslag... 6 Tilslutning af Bil Oplader Betjenings Grundregler... 7 Tænd og Sluk... 7 Betjening af Apparatet... 7 Hjem Skærm... 8 Brug af SD/MMC-kort Kontakter Opstart og Afslut Kontakter Brug af Kontakt Listen Brug af Oversigtsskærmen Navigering til en Kontakt Adresse Telefon Opkald til en Kontakt Håndtering af Kontakter Tilføj en Kontakt Redigering af en Kontakt Sletning af en Kontakt MP Opstart og Afslut MP3 Spiller Forberedelse af MP3 Filer til dit Apparat Afspilning af MP3 Filer MP3 Afspilingskontroller Brug af Afspilningslisten i

4 Oprettelse af Afspilningsliste Åbning af en Afspilningsliste Equalizer Fotos Opstart og Afslut Fotos Forberedelse af Billeder til dit Apparat Se Billeder i Miniature Se et Billede på hele skærmen Kontrol Knapper På Skærmen Se Lysbilledshow Overførsel af Billeder Indstillinger Opstart og Afslut Indstillinger Baggrundsbelysning Lydstyrke Skærmen Strøm Dato&Tid Skift Sprog Bluetooth Opkald Om Opkald Sammenkobling med en Mobiltelefon At foretage et opkald Tastatur Kontakter Opkaldslog Genopkald Handlinger Under Opkald Modtagelse af opkald Diverse Knapper Tilslut Sammenkobling Bluetooth Manager Afslut Bluetooth Manager Om Bluetooth Manager Opstart og Afslut Bluetooth Manager Tænde/Slukke Bluetooth Radio ii

5 7.4 Udforsk Enheder Overførsel af Filer Brug af Mine Genveje Visning af Aktive Forbindelser Konfigurering af Bluetooth Indstillinger Mio Transfer Installation af programmet Mio Transfer Start og afslut Mio Transfer Kopiering af MP3- eller billedfiler til udstyret Styring af MP3- og billedfilerne Kopiering af kontaktoplysninger til udstyret Fejlfinding og Vedligeholdelse Nulstil Dit System Fejlfinding Problemer med strømforsyningen Problemer med skærmen Problemer med forbindelsen Problemer med GPS'en Vedligeholdelse af udstyret Orienterende information Forskrifter Class B Regulations Europæisk meddelelse Sikkerhedsforanstaltninger Vedrørende genopladning Om opladeren Vedrørende batteriet iii

6

7 Forholdsregler og bekendtgørelser Opk For din egen sikkerheds skyld, må dette produkt ikke anvendes under kørslen. Hold i så fald ind til siden. Anvend produktet på en ansvarlig måde. Produktet er kun beregnet til brug som en navigationshjælp. Det udgør ikke nogen præcis målestok for retning, distance, sted eller topografi. Den beregnede rute er kun vejledende. Det er brugerens ansvar at overholde vejskiltningen, og lokale færdselsregler gældende på vejene og i trafikken. Efterlad aldrig udstyret på instrumentbrættet, hvor det kan udsættes for direkte sollys, mens bilen forlades. En overophedning af batteriet kan medføre defekter og/eller udgøre en direkte fare. GPS opereres af De forenede Staters regering, som er eneansvarlig for præstationerne ved GPS. Enhver ændring ved GPS-systemet kan påvirke pålideligheden af alt GPS-udstyr. Bortset fra glas kan GPS-satellitsignalerne ikke passere gennem faste materialer. Derfor er GPS-positionen ikke tilgængelig, når du befinder dig inde i en tunnel eller en bygning. Der skal mindst 4 GPS-satellitter til for at fastslå den aktuelle GPS- position. Modtagelsen af signalet kan påvirkes af situationer som dårligt vejr eller tætte forhindringer, der rager op i landskabet (f.eks. træer eller høje bygninger). Trådløst udstyr kan forstyrre modtagelsen af satellitsignaler og forårsage en ustabil signalmodtagelse. v

8 Det er nødvendigt at anvende en holder til bilen ved brug af udstyret under kørsel. Det anbefales, at udstyret placeres på et passende sted, og at placeringer, som de vises på figuren, undgås. Må ikke monteres, så førerens udsyn blokeres. Må ikke placeres uden at være fastgjort til instrumentbrættet. Må ikke monteres foran airbagpaneler. Må ikke monteres inden for virkefeltet af en airbag. vi

9 1 Kom igang 1.1 Forståelse af Hardware Komponenter BEMÆRK: Afhængigt af den valgte model, kan farven være forskellig fra udstyret vist i denne vejledning. Forside og Side Komponenter Ref Komponent Beskrivelse Lyser i klart gult for at markere at batteriet er ved at Oplade Indikator oplade, og bliver grønt når batteriet er helt opladet. Bluetooth Indikator Touch screen Blinker blåt for at indikere at Bluetooth er tændt. Viser uddataer på dit apparat. Tryk let på skærmen med din fingerspids for at vælge menu kommandoer eller indtaste information. 1

10 Tænd/Sluk Knap Menu Knap Lydkontrol Tænder og slukker for apparatet. Viser Hjem skærmen. Justerer lydniveauet på dit apparat. Bagside Komponenter Ref Komponent Beskrivelse Udvendig Antenne Dette stik ( under gummi støvbeskytter) tillader brug af en Stik valgfri udvendig GPS antenne med magnetisk beslag, som kan placeres ovenpå bilen for at modtage et bedre GPS signal i områder med dårligt signal Højtaler Udsender musik, lyd og stemmer. Hånd Snor Holder Hånd snor anbringes i dette hul. 2

11 Øverste Komponenter Ref Komponent Beskrivelse GPS antenne Modtager signaler fra GPS satelitter i luften. Vær sikker på at den har et klart udsyn til himlen. SD/MMC Stik Accepterer et SD (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) kort for at få adgang til data såsom MP3 musik. Nederste Komponenter Ref Komponent Beskrivelse Genindstil Knappen Indstiller apparater til udgangsstillingen (moderat genindstil). Mikrofon For Bluetooth håndfri opringning. Hovedtelefon Stik Tilslutter til stereo hovedtelefoner. Mini-USB Stik Forbinder til opladeren og til USB kablet. TÆND/SLUK Kontakt Hoved strøm/batteri afbrydelseskontakt. 3

12 1.2 Udførelse af Første Opstart 1. Ved brug af en spids pen, skub TÆND/SLUK kontakten hen på TÆND positionen. ADVARSEL: Efterlad altid TÆND/SLUK kontakten på TÆND positionen under normal drift. 2. Dit apparat tænder. 3. Skift sprog skærm en vises. Tryk på venstre/højre pile tasterne for at vælge det ønskede sprog. Tryk derefter på knappen. 4. Dato&Tid skærmen vises. Tryk på den rigtige pile tast for at vælge tidszone, dato, og ti d. Tryk derefter på knappen. 4

13 5. Hjem skærmen vises. Du kan nu bruge dit apparat. 5

14 1.3 Brug af Dit Apparat i et Motorkøretøj En apparat holder og bil oplader er leveret sammen med dit apparat. Brug af Vinduesbeslag Brug apparat holderen for at montere dit apparat i bilen. Vær sikker på at GPS antennen har klart udsyn til himmelen. (Se dokumentet som er leveret sammen med apparat holderen for at læse montage instruktionen.) BEMÆRK: Afhængig af den specifikke model som er købt, ser apparat holderen som er leveret med dit product måske anderledes ud end vist på billedet. Hvis bilens forrude er tonet med en reflekterende belægning, er det måske nødvendigt med en udvendig antenne (valgfri) for at føre antennen til taget af bilen gennem et vindue. Tilslutning af Bil Oplader Bil opladeren leverer strøm til dit apparat, når du bruger apparatet i en bil. ADVARSEL : For at beskytte dit apparat mod pludselige strøm ændringer, tilslut først bil opladeren efter at bil motoren er startet. 1. Tilslut den ene ende af din bil oplader til strømstikket på dit apparat. 2. Tilslut den anden ende til 12-volt cigaret lighter eller strøm porten for at give strøm til og oplade dit apparat. Indikator lyset på bil opladeren lyser grønt, for at vise at der kommer strøm til apparatet. Til Cigaret Lighter BEMÆRK: Dit apparat kan også oplades, når det er tilsluttet til en bærbar computer via USB kabel. 6

15 1.4 Betjenings Grundregler Tænd og Sluk Brug kontakten ( apparat. ) for at tænde og slukke dit Når du trykker på knappen for at slukke apparatet, indtræder dit apparat i en afbrudt tilstand og systemet holder op med at virke. Når du tænder systemet, går det igang igen. Betjening af Apparatet For at betjene apparatet, rør ved skærmen med din fingerspids. Du kan udføre følgende handlinger: Tryk Rør skærmen en gang med din fingerspids, for at åbne emner eller vælge på skærm knapper eller muligheder. Træk Hold din fingerspids på skærmen og træk op/ned/venstre/højre eller hen over skærmen. Tryk og hold Tryk og hold din fingerspids indtil en handling er fuldført, eller et resultat eller en menu vises. 7

16 Hjem Skærm Første gang du starter dit apparat, viser Hjem skærmen sig. Hjem skærmen er dit start sted for forskellige opgaver. Tryk på en knap for at starte en opgave eller åbne en anden menu. Du kan få adgang til Hjem skærmen til enhver tid ved at trykke på Menu ( ) knappen på siden af dit apparat. Ref Komponent Beskrivelse Se også Indstillinger Skræddersyer system indstillingerne. Kapitel 5 Kontakter Indeholder en liste med navne, adresser, Kapitel 2 og telefonnumre Mio Map Starter navigationssoftwaren. Se manualen som er leveret sammen med softwaren. Foto Viser billeder (.jpg,.gif, and.bmp formats). Kapitel 4 MP3 Spiller MP3 musik. Kapitel 3 8

17 Brug af SD/MMC-kort Din enhed har en SD/MMC-kortplads, hvor du kan indsætte et Secure Digital- eller MultiMediaCard-hukommelseskort; begge kort er dog ekstra tilbehør. Anvend SD/MMC-kortet ved at indsætte det i kortpladsen, så kontaktfladen vender mod kortåbningen og mærkaten vender mod forsiden af udstyret, som vist nedenfor. Før kortet fjernes, skal du først sørge for, at der ikke er applikationer, der anvender kortet. Tryk derefter let på den øverste kant af kortet for at frigive det, og træk det så ud af kortpladsen. BEMÆRK: Sørg endelig for ikke at stikke fremmede genstande ind i kortåbningen. Opbevar altid et SD- eller MMC-kort i en boks, så det er godt beskyttet og undgå støv og fugt, når du ikke anvender det. 9

18

19 2 Kontakter 2.1 Opstart og Afslut Kontakter Kontakter tillader dig at gemme en liste med navne, adresser og telefonnumre. BEMÆRK: Hvis du har oprettet Microsoft Outlook Kontakt information på din computer, kan du kopiere informationen over på dit apparat. (Se Kapitel 8.) Tryk på Kontakte r knappen på Hjem skærmen for at starte programmet. Kontakt listen viser sig. For at afslutte programmet, tryk. 11

20 2.2 Brug af Kontakt Listen Efter at du har startet Kontakter, viser kontakt listen sig. Den viser navne og telefonnumre (mobiltelefon numre som standard) på dine kontakter. Du kan bruge de forskellige knapper på skærmen for at søge efter kontakter, navigere til en kontakt adresse, ringe til en kontakt, o.s.v. Tryk på et bogstav for hurtigt at finde en kontakt. Naviger til adressen for den valgte kontakt. Tryk to gange for at vise oversigtsskærm en for en kontakt. Ring til den valgte kontakt. Tilføj en kontakt. Slet den valgte kontakt. Afslut programmet. Tryk for at rulle igennem listen. 2.3 Brug af Oversigtsskærmen Hvis du i kontakt listen, trykker på en kontakt to gange vises kontaktpersonens oversigtsskærm. Tilbage Tryk for at rulle igennem indgangsfelterne. 12

21 2.4 Navigering til en Kontakt Adresse Du kan angive en kontakt s adresse som bestemmelsessted for din GPS navigation. 1. Tryk på Kontakter knappen på Hjem skærmen for at starte programmet. 2. I kontaktlisten, vælg den ønskede kontakt og tryk. 3. Tryk for at vælge hjemme adresse eller for at vælge arbejdsadresse. 4. Navigationsprogrammet starter. (Se dokumentet leveret sammen med navigationssoftwaren for at få flere informationer.) 13

22 2.5 Telefon Opkald til en Kontakt BEMÆRK: En mobiltelefon som understøtter Bluetooth forbindelse er påkrævet. 1. Tryk på Kontakter knappen på Hjem skærmen for at starte programmet. 2. I kontaktlisten, vælg den ønskede kontakt og tryk på. 3. Tryk for at ringe til hjemme nummer, arbejdsnummer, eller mobil telefonnummeret. 4. Opkaldsprogrammet starter. (Se Kapitel 7 for at få yderligere information.) 14

23 2.6 Håndtering af Kontakter Tilføj en Kontakt 1. Tryk på Kontakter knappen på Hjem skærmen for at starte programmet. 2. Tryk. 3. Tryk på et indgangsfelt to gange. Det bløde tastatur fremkommer. 4. Brug det bløde tastatur til at indtaste informationen i feltet og tryk OK. 15

24 Tryk på det bløde tastatur for at indtaste tekst og tal. Skift imellem store og små bogstaver. Aktiver/deaktiver accenttegn ( omlyd) Skift til numeriske taster. 5. Indtast informationen i andre felter såsom adresse og telefonnummer felterne.du skal rulle ned for at se alle tilgængelige muligheder. 6. Tryk gemmer kontaktinformationen og vender tilbage til kontaktlisten. 16

25 Redigering af en Kontakt For at ændre informationen om en kontakt.: 1. I kontaktlisten, tryk på kontakten to gange for at åbne oversigtsskærmen. 2. Tryk to gange på feltet du ønsker at redigere, og brug det bløde tastatur til redigeringen. 3. Tryk på for at gemme ændringerne. Sletning af en Kontakt I kontaktlisten, vælg den kontakt du ønsker at slette og tryk på. 17

26

27 3 MP3 3.1 Opstart og Afslut MP3 Spiller MP3 ændrer dit apparat til en MP3 spiller Med følgende egenskaber: Afspilning af MP3 filer Grundlæggende afspilningskontakter såsom afspil, pause, stop, næste og foregående. Afspilning indeholder, enkelt valgt afspilning, gentag, enkelt gentag, prøve afspilning, normal rækkefølge og tilfældig rækkefølge. 11 forudindstillede equalizer audio profiler. Afspilningsliste support Tryk på MP3 knappen på Hjem skærmen for at starte programme. Kontrolpanelet vises på skærmen, her kan du let kontrollere afspilleren ved at trykke på control knapperne. For at afslutte programmet, tryk. 19

28 3.2 Forberedelse af MP3 Filer til dit Apparat Hav MP3-filer klar enten på udstyrets flash-hukommelse eller på et hukommelseskort, inden programmet tages i brug. Værktøjet Mio Transfer medfølger, så det er let at kopiere filer fra computeren til den valgte placering. (Se Kapitel 8 for detaljer.) 3.3 Afspilning af MP3 Filer 1. Hvis dine filer er i et lagerkort, indsæt kortet i dit apparat. 2. Start Lommeregner programmet som beskrevet i afsnit Programmet søger efter MP3 filer i dit apparat og på lagerkortet. Når MP3 filerne er fundet, bliver de tilføjet til afspilningslisten. BEMÆRK: Du kan oprette din egen afspilningsliste til fremtidig afspilning. (Se afsnit 3.5 for detaljer.) 4. For at begynde afspilning, tryk. For at kontrollere afspilning, brug kontrol knappen som beskrevet senere. 20

29 3.4 MP3 Afspilingskontroller Kontrolknap Navn Beskrivelse Afspil/Pause Afspiller eller sætter afspilning på pause. / Stop Stopper afspilning. / / Foregående/ Næste Lystyrke Afslut Afspiller foregående eller næste fil. Hæver eller sænker lydstyrken. Indikatoren på panelet viser den nuværende lydstyrke. Lukker programmet og vender tilbage til Hjem skærmen. Spil Liste Equalizer Afspilningsfu nktion Hjælp Åbner afspilningsliste (Se Afsnit 3.5 for yderligere information.) Åbner eller lukker equalizer panelet. (Se Afsnit 3.6 for yderligere information.) Forløber igennem følgende funktioner: Gentagne afspilninger af alle filer i rækkefølge Gentagne Afspilninger af alle filer i tilfældig rækkefølge Prøve afspilning i rækkefølge Prøve afspilning i tilfældig rækkefølge. Enkelt afspilning af nuværende fil Gentagne afspilninger af nuværende fil. Viser funktioner og virkemåde af hver knap. Tryk på en knap for at se beskrivelseslinie i bunden af skærmen. 21

30 3.5 Brug af Afspilningslisten Programmet indlæser som standard alle MP3 filer i afspilningslisten. Du kan også oprette din egen afspilningsliste til fremtidig brug. Oprettelse af Afspilningsliste 1. Efter opstart af MP3, tryk på kontrolpaneler for at åbne afspilningsliste skærmen. Skærmen viser den nuværende afspilningsliste. Tilføj sang Tilbage Fjern nuværende sang fra listen. Fjern alle sange fra listen. Gem spillelisten. Åben listen af afspilningslister. 2. For at tilføje en sang til afspilningslisten, tryk på. Der vises en skærm med alle MP3 filer. Tryk på sangen som du ønsker at tilføje og tryk derefter på 22

31 Vælg alle sange. Tilbage Fravælg den/de valgte sang(e). Tilføj den/de valgte sang(e) til spillelisten og vend tilbage til forrige skærm. Tilføj den/de valgte sang(e) til spillelisten. 3. Gentag same process for de andre sange som du ønsker at tilføje. 4. For at gemme afspilningslisten, tryk på. 5. For at vende tilbage til kontrolpanelet, tryk på. Åbning af en Afspilningsliste For at åbne en af afspilningslisterne du har oprettet: 1. Efter opstart af MP3, tryk på kontrolpanelet. 2. Tryk for at vise alle afspilningslister du har oprettet. 3. Tryk på afspilningslisten du ønsker at åbne og tryk på. 23

32 Tilbage Slet den valgte spilleliste. Åben den valgte spilleliste. Slet alle spillelister undtagen den valgte. 4. For at vende tilbage til kontrolpanelet, tryk på. 3.6 Equalizer Programmet leverer 11 forudindstillede audio profiler. Tryk på for equalizer panelet. for at åbne Tryk eller for at se igennem de tilgængelige muligheder: Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, og Hall. 24

33 Tryk på for at gemme dit valg og vende tilbage til kontrolpanelet. Tryk på for at annullere dit valg og vende tilbage til kontrolpanelet. For at vælge Standard profil, tryk på. 25

34

35 4 Fotos 4.1 Opstart og Afslut Fotos Fotos lader dig se billeder billederne på dit apparat. i JPEG, GIF og BMP format og se lysbilledshow af Tryk på Fotos knappen på Hjem skræmen for at starte programmet. For at afslutte programmet, tryk. 4.2 Forberedelse af Billeder til dit Apparat Hav filer klar enten på udstyrets flash-hukommelse eller på et hukommelseskort, inden programmet tages i brug. Værktøjet Mio Transfer medfølger, så det er let at kopiere filer fra computeren til den valgte placering. (Se Kapitel 8 for detaljer.) 27

36 4.3 Se Billeder i Miniature 1. Hvis dine filer er i et lagerkort, indsæt kortet i apparatet. 2. Tryk på Fotos knappen på Hjem skræmen for at starte programmet. 3. Programmet søger efter tilsvarende filer i den specifikke mappe på dit apparat og i mappen på dit lagerkort. Derefter vises billederne i miniature. Du kan tryk ke på Op eller Ned pile tasterne for at gå til næste eller forrige side. En ramme indikerer at billedet er valgt. Valgte filer/samlet antal filer. Afslut Slet det valgte billede. Side ned Side op Start lysbilledshowet. 4.4 Se et Billede på hele skærmen. Når du trykker 2 gange på et miniature billede, vises billedet på fuldskærm. 28

37 For at gå tilbage til miniature, tryk hvor som helst på skærmen for at vise kontrol knapperne og tryk derefter på. 4.5 Kontrol Knapper På Skærmen Kontrol knapper på skærmen giver forskellige funktioner og indstillinger. Tryk hvor som helst på billedet, for at vise knapperne som vist nedenstående. For at fjerne knapperne, tryk på billedet igen. Kontrolknap Navn Beskrivelse Overfør Overfører billeder imellem apparatet og lagerkortet. (Se afsnit 4.7 for yderligere information.) Lysbilledsho w Interval Starter lysbilledshowet. (Se afsnit 4.6 for yderligere information.) Sætter tids lændgeinterval for hvor længe hvert billede vise s inden næste billede vises. Tryk på knappen for at skifte til næste tilgængelige mulighed. 1 sekund 3 sekunder 5 sekunder 29

38 Information Aktiv erer eller deaktiverer visning af filens navn og dato. Slet Zoom Sletter det nuværende billede. Åbner zoom bjælken. Tryk på knappen så mange gange som nødvendigt for at zoome til 1.2x, 1.5x, 1.8x, or 2.0x. Når du har zoomet ind på billedet, kan du trække billedet for at se andre dele af billedet. For at lukke zoom bjælken, t ryk på. Tilbage Går tilbage til miniature. 30

39 4.6 Se Lysbilledshow For at se lysbilledshow af alle billeder, brug en af følgende metoder: Når billederne er vist i miniature, tryk på for at begynde lysbilledshow. Når billedet er på fuldskærm tryk hvor som helst på billedet for at vise kontrol knapperne på skærmen. Tryk derefter på for at starte lysbilledshowet. En lille trekant i nederste venster hjørne af skærmen indikerer at lysbilledshowet er igang. For at stoppe lysbilledshowet, tryk hvor som helst på skærmen. 31

40 4.7 Overførsel af Billeder Du kan kopiere billeder fra dit apparat til lagerkortet eller fra dit lagerkort til apparatet. 1. På fuldskærm, tryk hvor som helst på billedet for at vise kontrol knapperne. 2. Tryk på. 3. Vælg en af to muligheder for at overføre billeder, enten fra apparatet til lagerkortet eller fra lagerkortet til apparatet. Overfør billede fra apparatet til lagerkortet. Overfør billede fra lagerkort til apparatet. 4. Forevis skærmen kommer frem. Du kan trykke for at vælge et billeder eller flere billeder. Du kan også trykke på Vælg Alle knappen for at vælge alle billeder i kilde mappen. En ramme indikerer at billedet er valgt. Tilbage Vælg alle. Overfør. 5. Efter valg af billede(er), tryk for at begynde fil overførsel. 32

41 6. Når overførslen er færdig, tryk på for at vende tilbage til forevis skærmen. 33

42

43 5 Indstillinger 5.1 Opstart og Afslut Indstillinger Du kan skræddersy dine system indstillinger såsom baggrundslysstyrke, lydstyrke, og sprog. Når du først har ændret indstillingerne, vil de nye indstillinger forblive de samme indtil du ændrer dem igen. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. Indstillinger menuen vises som vist nedenstående. For at afslutte Indstillinger, tryk på. Følgende afsnit beskriver de forskellige knapper og deres funktioner. 35

44 5.2 Baggrundsbelysning 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Baggrundsbelysning knappen. 3. Flyt knappen langs justeringsbjælken for at justere baggrundsbelysningen. For at gøre baggrundsbelysningen mørkere, flyt knappen til venstre. For at gøre baggrundsbelysningen lysere, flyt knappen til højre. 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 36

45 5.3 Lydstyrke 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Lydstyrke knappen. 3. Flyt knappen langs justeringsbjælken for at justere lydstyrken. For at reducere lydstyrken, flyt knappen til venstre. For at øge lydstyrken, flyt knappen til højre. 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 37

46 5.4 Skærmen Du kan justere touch screen skærmen hvis den ikke reagerer præcist til dit tryk. 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Skærm knappen. 3. Tryk på for at begynde justeringen. 4. Tryk og hold på midten af Juster Skærm knappen. 38

47 5. Når mærket flytter sig til en anden placering, tryk og hold på midten af det nye mærke. Gentag hver gang for at gennemføre justeringsprocessen. 6. Når det er gennemført, tryk på. 5.5 Strøm For at kontrollere det resterende strøm niveau på dit batteri og/eller indstille spare egenskaber. 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Strøm knappen. 3. Skærmen viser strøm niveauet på dit batteri. Du kan tidsindstille dit apparat til automatisk at slukke når det er ubenyttet i et bestemt tidsrum. Mulighederne inkluderer Aldrig, 30 minutter, 20 minutter, og 10 minutter. 39

48 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 5.6 Dato&Tid 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Dato&Tid knappen. 3. For at ændre tidszone, tryk på venstre/højre pilen i Tidszone delen. 40

49 4. For at ændre dato, tryk på nedad pilen i Dato delen. En kalender popper-op. Tryk på venstre pil på kalenderen for at gå til en tidligere måned og år eller tryk på højre pil for at gå til en senere måned og år. Alternativt kan du trykke på måned eller år i toppen af kalenderen for at ændre måned og år direkte. Når kalenderen viser den nuværende måned, tryk på datoen på kalenderen. 5. For at sætte tiden, tryk først på time, minut, eller sekund I Tid delen og tryk derefter på op pilen for at øge eller ned pilen for at reducere værdien. 5. Tryk på for at gemme ændringerne. 5.7 Skift Sprog BEMÆRK: For at ændre sprog i Mio Map navigationssoftwaren, brug Mio Map indstillinger. (Se documenter leveret med navigationssoftwaren.) 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Skift Sprog knappen. 41

50 1. Tryk på venstre/højre pile knapperne for at vælge det ønskede sprog. 3. Tryk på for at gemme ændringerne. 4. Tryk på knappen for at den nye indstilling virker. 5.8 Bluetooth 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Bluetooth knappen. 3. Se de næste to afsnit for detaljeret information om brug af Bluetooth forbindelse. 42

51 6 Opkald 6.1 Om Opkald Opkald tillader dig at bruge apparatet som et håndfrit apparat for mobiltelefon som understøtter Bluetooth forbindelse. Du kan trykke på dit apparat for at udføre og modtage opkald istedet for at tage din mobil telefon. 6.2 Sammenkobling med en Mobiltelefon. 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen og derefter på Bluetooth knappen. Bluetooth radioen tænder. BEMÆRK: Nedenstående procedure beskriver situationen, når du starter Bluetooth forbindelsen fra din mobiltelefon. Du kan også starte Bluetooth forbindelsen fra dit apparat. ( Se afsnit 7.4 for yderligere information.) 2. Hvis det er første gang du bruger programmet, skifter dit apparat til Sammenkobling og venter på en forbindelse til din mobiltelefon i 60 sekunder. Forbindelsen bliver etableret hvis du starter sammenkoblingsprocessen fra din mobiltelefon inden for den periode. 43

52 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste kodeord, tryk kodeordet som anført på mobiltelefonen og tryk OK. 4. Du ser Opkald hovedskærmen efter at sammenkoblingen er fuldført. Status bjælken i bunden viser navn på den mobiltelefon som er tilsluttet. Kontakter Tastatur Genopkald Tilslut Afslut Sammenkobling Bluetooth Manager 44

53 Næste gang du bruger Opkald programmet, vil dit apparat automatisk søge og forbinde dig, med en af de seneste forbundne mobiltelefoner. BEMÆRK: Dit apparat skal være i Sammenkoblingstilstand for at mobiltelefonen kan finde apparatet. Hvis du bliver nødt til manuelt at opsætte dit apparat til Sammenkoblingstilstand, tryk Sammenkoblingstilstand på hovedskærmen. Nogle mobiltelefoner kan automatisk forbinde håndfri servicen. Op til 8 sæt sammenkoblede mobiltelefoner kan gemmes. En 9ende sammenkoblet mobiltelefon vil afløse den ældste. Opkald programmet kan ikke få adgang til data såsom telefonbog og opkaldslog gemt I mobiltelefonen. 6.3 At foretage et opkald Efter at du blevet forbundet med din mobiltelefon, kan du forestage et opkald ved brug af en af de fire knapper (Tastatur, Kontakt, Opkaldslog, og Genopkald) på Opkald hovedskærmen. Tastatur Ved at trykke på Tastatur knappen på Opkald hovedskærmen, kan du indtaste telefonnummeret på skærm tastaturet. Efter indtastning af telefonnummer, tryk på for at foretage opkaldet. BEMÆRK: For at slette det sidst indtastede nummer brug Tilbage knappen. De to andre knapper lader dig skifte til Kontakter og Opkaldslog skærmene. 45

54 Kontakter Ved at trykke på Kontakter knappen på Opkald hovedskærmen, kan du få adgang til telefonnumrerne som er lagret i Kontakt programmet og vælge et telefonnummer at ringe til. (Se Afsnit 2 for yderligere information om Kontakter.) Indeks Afslut Ring til det valgte nummer. Når du trykker på den ønskede kontakt, kommer telefonnummer listen frem. Tryk på telefonnummeret du ønsker at ringe op til og tryk på. Tryk på for at ringe op til det valgte telefonnummer. 46

55 Opkaldslog Tryk på Opkaldslog knappen på Opkald hovedskærm for at vise de seneste indkommende, udgående, eller ikke besvarede opkald sammen med information såsom dato, tid og varighed af hvert opkald.. Tryk på den pågældende knap (indkommende, udgående, eller ikke besvaret ) for at se de sidste 20 opkald i den valgte kategori. Med et valgt element, kan du trykke på for at ringe til nummeret, for at slette elementet, eller på for at gemme telefonnummeret i Kontakt programmet. For at fjerne et element i den nuværende liste, tryk på. Genopkald Tryk på Genopkald knappen på Opkald hovedskærmen for at ringe op til det sidste nummer du ringede til eller modtog et opkald fra. 47

56 6.4 Handlinger Under Opkald Under et opkald, er der fire funktioner tilgængelige: Tryk for at minimere skærmen og vende tilbage til den foregående skærm. Knappen viser sig i nederste højre hjørne af skærmen. For at vende tilbage til skærmen for indkommende opkald, tryk. Hvis du er nødt til at taste et andet nummer, såsom et lokalnummer, tryk på for at åbne tastaturet og tryk numrene.tastaturet lukker når du trykker på knappen igen eller når det ikke bliver brugt i 5 sekunder. Tryk for at fjerne lyden så den anden person ikke kan høre dig. For at få lyden tilbage, tryk på den samme knap igen. Tryk for at afslutte opkaldet. Tryk for at skifte opkaldet til din mobiltelefon. For at skifte tilbage til apparatet igen, tryk på den samme knap igen. 48

57 6.5 Modtagelse af opkald Når du modtager et opkald efter pairing med en mobiltelefon, ringer apparatet og viser Indkommende Opkald skærmen. For at acceptere opkaldet, tryk på. For at afvise opkaldet, tryk på. For at fjerne ringe tonen før modtagelse eller afvisning af opkald, tryk på. 6.6 Diverse Knapper I tilslutning til knapper for at forestage opkald, er der Tilslut, Ssammenkobling, Andre, og Afslut knapperne på Opkald hovedskærmen som beskrevet nedenstående. Tilslut Ved at trykke på Tilslut knappen på Opkald hovedskærmen, kan du manuelt søge efter den seneste forbundne mobiltelefon for at finde en tilgængelig forbindelse. 49

58 Sammenkobling Ved at trykke på Sammenkobling knappen på Opkald hovedskærmen, kan du manuelt opsætte dit apparat til Sammenkobling. Indenfor en periode på 60 sekunder kan du starte forbindelsesprocessen på din mobiltelefon og bruge dit apparat som et håndfrit apparat. Bluetooth Manager Ved at trykke på Bluetooth Manager knappen på Opkald hovedskærmen, kan du bruge Bluetooth Manager programmet. (Se Afsnit 7 for at få information om Bluetooth Manager.) 50

Revision: Varemærker Bemærkning

Revision: Varemærker Bemærkning Brugermanualen Revision: R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan

Læs mere

Revision: Varemærker Bemærkning

Revision: Varemærker Bemærkning Brugermanualen Revision: R03 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan

Læs mere

Din brugermanual MIO C710 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183452

Din brugermanual MIO C710 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183452 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO C710 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Varemærker Friholdelsesklausul

Varemærker Friholdelsesklausul Brugermanual R00 (EU) Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Friholdelsesklausul Specifikationer og brugsanvisninger kan ændres

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.be

Brugermanualen. www.mio-tech.be Brugermanualen www.mio-tech.be Revision: R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

Revision Varemærker Bemærkning

Revision Varemærker Bemærkning Brugermanualen Revision: R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugermanual MAP560 MAP360. Systemindstilling. MP3 Player. Picture Viewer

Brugermanual MAP560 MAP360. Systemindstilling. MP3 Player. Picture Viewer Brugermanual MAP560 MAP360 Systemindstilling MP3 Player Picture Viewer R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer. Bemærk Oplysningerne

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

RUBY XL HD HD Håndholdt Video Forstørrelse Brugermanual. 440619-001 Rev. B

RUBY XL HD HD Håndholdt Video Forstørrelse Brugermanual. 440619-001 Rev. B RUBY XL HD HD Håndholdt Video Forstørrelse Brugermanual 440619-001 Rev. B Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere