Brugermanualen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanualen. www.mio-tech.com"

Transkript

1 Brugermanualen

2 Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold.

3 Indholdsfortegnelse 1 Kom igang Forståelse af Hardware Komponenter... 1 Forside og Side Komponenter... 1 Bagside Komponenter... 2 Øverste Komponenter... 3 Nederste Komponenter Udførelse af Første Opstart Brug af Dit Apparat i et Motorkøretøj... 6 Brug af Vinduesbeslag... 6 Tilslutning af Bil Oplader Betjenings Grundregler... 7 Tænd og Sluk... 7 Betjening af Apparatet... 7 Hjem Skærm... 8 Brug af SD/MMC-kort Kontakter Opstart og Afslut Kontakter Brug af Kontakt Listen Brug af Oversigtsskærmen Navigering til en Kontakt Adresse Telefon Opkald til en Kontakt Håndtering af Kontakter Tilføj en Kontakt Redigering af en Kontakt Sletning af en Kontakt MP Opstart og Afslut MP3 Spiller Forberedelse af MP3 Filer til dit Apparat Afspilning af MP3 Filer MP3 Afspilingskontroller Brug af Afspilningslisten i

4 Oprettelse af Afspilningsliste Åbning af en Afspilningsliste Equalizer Fotos Opstart og Afslut Fotos Forberedelse af Billeder til dit Apparat Se Billeder i Miniature Se et Billede på hele skærmen Kontrol Knapper På Skærmen Se Lysbilledshow Overførsel af Billeder Indstillinger Opstart og Afslut Indstillinger Baggrundsbelysning Lydstyrke Skærmen Strøm Dato&Tid Skift Sprog Bluetooth Opkald Om Opkald Sammenkobling med en Mobiltelefon At foretage et opkald Tastatur Kontakter Opkaldslog Genopkald Handlinger Under Opkald Modtagelse af opkald Diverse Knapper Tilslut Sammenkobling Bluetooth Manager Afslut Bluetooth Manager Om Bluetooth Manager Opstart og Afslut Bluetooth Manager Tænde/Slukke Bluetooth Radio ii

5 7.4 Udforsk Enheder Overførsel af Filer Brug af Mine Genveje Visning af Aktive Forbindelser Konfigurering af Bluetooth Indstillinger Mio Transfer Installation af programmet Mio Transfer Start og afslut Mio Transfer Kopiering af MP3- eller billedfiler til udstyret Styring af MP3- og billedfilerne Kopiering af kontaktoplysninger til udstyret Fejlfinding og Vedligeholdelse Nulstil Dit System Fejlfinding Problemer med strømforsyningen Problemer med skærmen Problemer med forbindelsen Problemer med GPS'en Vedligeholdelse af udstyret Orienterende information Forskrifter Class B Regulations Europæisk meddelelse Sikkerhedsforanstaltninger Vedrørende genopladning Om opladeren Vedrørende batteriet iii

6

7 Forholdsregler og bekendtgørelser Opk For din egen sikkerheds skyld, må dette produkt ikke anvendes under kørslen. Hold i så fald ind til siden. Anvend produktet på en ansvarlig måde. Produktet er kun beregnet til brug som en navigationshjælp. Det udgør ikke nogen præcis målestok for retning, distance, sted eller topografi. Den beregnede rute er kun vejledende. Det er brugerens ansvar at overholde vejskiltningen, og lokale færdselsregler gældende på vejene og i trafikken. Efterlad aldrig udstyret på instrumentbrættet, hvor det kan udsættes for direkte sollys, mens bilen forlades. En overophedning af batteriet kan medføre defekter og/eller udgøre en direkte fare. GPS opereres af De forenede Staters regering, som er eneansvarlig for præstationerne ved GPS. Enhver ændring ved GPS-systemet kan påvirke pålideligheden af alt GPS-udstyr. Bortset fra glas kan GPS-satellitsignalerne ikke passere gennem faste materialer. Derfor er GPS-positionen ikke tilgængelig, når du befinder dig inde i en tunnel eller en bygning. Der skal mindst 4 GPS-satellitter til for at fastslå den aktuelle GPS- position. Modtagelsen af signalet kan påvirkes af situationer som dårligt vejr eller tætte forhindringer, der rager op i landskabet (f.eks. træer eller høje bygninger). Trådløst udstyr kan forstyrre modtagelsen af satellitsignaler og forårsage en ustabil signalmodtagelse. v

8 Det er nødvendigt at anvende en holder til bilen ved brug af udstyret under kørsel. Det anbefales, at udstyret placeres på et passende sted, og at placeringer, som de vises på figuren, undgås. Må ikke monteres, så førerens udsyn blokeres. Må ikke placeres uden at være fastgjort til instrumentbrættet. Må ikke monteres foran airbagpaneler. Må ikke monteres inden for virkefeltet af en airbag. vi

9 1 Kom igang 1.1 Forståelse af Hardware Komponenter BEMÆRK: Afhængigt af den valgte model, kan farven være forskellig fra udstyret vist i denne vejledning. Forside og Side Komponenter Ref Komponent Beskrivelse Lyser i klart gult for at markere at batteriet er ved at Oplade Indikator oplade, og bliver grønt når batteriet er helt opladet. Bluetooth Indikator Touch screen Blinker blåt for at indikere at Bluetooth er tændt. Viser uddataer på dit apparat. Tryk let på skærmen med din fingerspids for at vælge menu kommandoer eller indtaste information. 1

10 Tænd/Sluk Knap Menu Knap Lydkontrol Tænder og slukker for apparatet. Viser Hjem skærmen. Justerer lydniveauet på dit apparat. Bagside Komponenter Ref Komponent Beskrivelse Udvendig Antenne Dette stik ( under gummi støvbeskytter) tillader brug af en Stik valgfri udvendig GPS antenne med magnetisk beslag, som kan placeres ovenpå bilen for at modtage et bedre GPS signal i områder med dårligt signal Højtaler Udsender musik, lyd og stemmer. Hånd Snor Holder Hånd snor anbringes i dette hul. 2

11 Øverste Komponenter Ref Komponent Beskrivelse GPS antenne Modtager signaler fra GPS satelitter i luften. Vær sikker på at den har et klart udsyn til himlen. SD/MMC Stik Accepterer et SD (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) kort for at få adgang til data såsom MP3 musik. Nederste Komponenter Ref Komponent Beskrivelse Genindstil Knappen Indstiller apparater til udgangsstillingen (moderat genindstil). Mikrofon For Bluetooth håndfri opringning. Hovedtelefon Stik Tilslutter til stereo hovedtelefoner. Mini-USB Stik Forbinder til opladeren og til USB kablet. TÆND/SLUK Kontakt Hoved strøm/batteri afbrydelseskontakt. 3

12 1.2 Udførelse af Første Opstart 1. Ved brug af en spids pen, skub TÆND/SLUK kontakten hen på TÆND positionen. ADVARSEL: Efterlad altid TÆND/SLUK kontakten på TÆND positionen under normal drift. 2. Dit apparat tænder. 3. Skift sprog skærm en vises. Tryk på venstre/højre pile tasterne for at vælge det ønskede sprog. Tryk derefter på knappen. 4. Dato&Tid skærmen vises. Tryk på den rigtige pile tast for at vælge tidszone, dato, og ti d. Tryk derefter på knappen. 4

13 5. Hjem skærmen vises. Du kan nu bruge dit apparat. 5

14 1.3 Brug af Dit Apparat i et Motorkøretøj En apparat holder og bil oplader er leveret sammen med dit apparat. Brug af Vinduesbeslag Brug apparat holderen for at montere dit apparat i bilen. Vær sikker på at GPS antennen har klart udsyn til himmelen. (Se dokumentet som er leveret sammen med apparat holderen for at læse montage instruktionen.) BEMÆRK: Afhængig af den specifikke model som er købt, ser apparat holderen som er leveret med dit product måske anderledes ud end vist på billedet. Hvis bilens forrude er tonet med en reflekterende belægning, er det måske nødvendigt med en udvendig antenne (valgfri) for at føre antennen til taget af bilen gennem et vindue. Tilslutning af Bil Oplader Bil opladeren leverer strøm til dit apparat, når du bruger apparatet i en bil. ADVARSEL : For at beskytte dit apparat mod pludselige strøm ændringer, tilslut først bil opladeren efter at bil motoren er startet. 1. Tilslut den ene ende af din bil oplader til strømstikket på dit apparat. 2. Tilslut den anden ende til 12-volt cigaret lighter eller strøm porten for at give strøm til og oplade dit apparat. Indikator lyset på bil opladeren lyser grønt, for at vise at der kommer strøm til apparatet. Til Cigaret Lighter BEMÆRK: Dit apparat kan også oplades, når det er tilsluttet til en bærbar computer via USB kabel. 6

15 1.4 Betjenings Grundregler Tænd og Sluk Brug kontakten ( apparat. ) for at tænde og slukke dit Når du trykker på knappen for at slukke apparatet, indtræder dit apparat i en afbrudt tilstand og systemet holder op med at virke. Når du tænder systemet, går det igang igen. Betjening af Apparatet For at betjene apparatet, rør ved skærmen med din fingerspids. Du kan udføre følgende handlinger: Tryk Rør skærmen en gang med din fingerspids, for at åbne emner eller vælge på skærm knapper eller muligheder. Træk Hold din fingerspids på skærmen og træk op/ned/venstre/højre eller hen over skærmen. Tryk og hold Tryk og hold din fingerspids indtil en handling er fuldført, eller et resultat eller en menu vises. 7

16 Hjem Skærm Første gang du starter dit apparat, viser Hjem skærmen sig. Hjem skærmen er dit start sted for forskellige opgaver. Tryk på en knap for at starte en opgave eller åbne en anden menu. Du kan få adgang til Hjem skærmen til enhver tid ved at trykke på Menu ( ) knappen på siden af dit apparat. Ref Komponent Beskrivelse Se også Indstillinger Skræddersyer system indstillingerne. Kapitel 5 Kontakter Indeholder en liste med navne, adresser, Kapitel 2 og telefonnumre Mio Map Starter navigationssoftwaren. Se manualen som er leveret sammen med softwaren. Foto Viser billeder (.jpg,.gif, and.bmp formats). Kapitel 4 MP3 Spiller MP3 musik. Kapitel 3 8

17 Brug af SD/MMC-kort Din enhed har en SD/MMC-kortplads, hvor du kan indsætte et Secure Digital- eller MultiMediaCard-hukommelseskort; begge kort er dog ekstra tilbehør. Anvend SD/MMC-kortet ved at indsætte det i kortpladsen, så kontaktfladen vender mod kortåbningen og mærkaten vender mod forsiden af udstyret, som vist nedenfor. Før kortet fjernes, skal du først sørge for, at der ikke er applikationer, der anvender kortet. Tryk derefter let på den øverste kant af kortet for at frigive det, og træk det så ud af kortpladsen. BEMÆRK: Sørg endelig for ikke at stikke fremmede genstande ind i kortåbningen. Opbevar altid et SD- eller MMC-kort i en boks, så det er godt beskyttet og undgå støv og fugt, når du ikke anvender det. 9

18

19 2 Kontakter 2.1 Opstart og Afslut Kontakter Kontakter tillader dig at gemme en liste med navne, adresser og telefonnumre. BEMÆRK: Hvis du har oprettet Microsoft Outlook Kontakt information på din computer, kan du kopiere informationen over på dit apparat. (Se Kapitel 8.) Tryk på Kontakte r knappen på Hjem skærmen for at starte programmet. Kontakt listen viser sig. For at afslutte programmet, tryk. 11

20 2.2 Brug af Kontakt Listen Efter at du har startet Kontakter, viser kontakt listen sig. Den viser navne og telefonnumre (mobiltelefon numre som standard) på dine kontakter. Du kan bruge de forskellige knapper på skærmen for at søge efter kontakter, navigere til en kontakt adresse, ringe til en kontakt, o.s.v. Tryk på et bogstav for hurtigt at finde en kontakt. Naviger til adressen for den valgte kontakt. Tryk to gange for at vise oversigtsskærm en for en kontakt. Ring til den valgte kontakt. Tilføj en kontakt. Slet den valgte kontakt. Afslut programmet. Tryk for at rulle igennem listen. 2.3 Brug af Oversigtsskærmen Hvis du i kontakt listen, trykker på en kontakt to gange vises kontaktpersonens oversigtsskærm. Tilbage Tryk for at rulle igennem indgangsfelterne. 12

21 2.4 Navigering til en Kontakt Adresse Du kan angive en kontakt s adresse som bestemmelsessted for din GPS navigation. 1. Tryk på Kontakter knappen på Hjem skærmen for at starte programmet. 2. I kontaktlisten, vælg den ønskede kontakt og tryk. 3. Tryk for at vælge hjemme adresse eller for at vælge arbejdsadresse. 4. Navigationsprogrammet starter. (Se dokumentet leveret sammen med navigationssoftwaren for at få flere informationer.) 13

22 2.5 Telefon Opkald til en Kontakt BEMÆRK: En mobiltelefon som understøtter Bluetooth forbindelse er påkrævet. 1. Tryk på Kontakter knappen på Hjem skærmen for at starte programmet. 2. I kontaktlisten, vælg den ønskede kontakt og tryk på. 3. Tryk for at ringe til hjemme nummer, arbejdsnummer, eller mobil telefonnummeret. 4. Opkaldsprogrammet starter. (Se Kapitel 7 for at få yderligere information.) 14

23 2.6 Håndtering af Kontakter Tilføj en Kontakt 1. Tryk på Kontakter knappen på Hjem skærmen for at starte programmet. 2. Tryk. 3. Tryk på et indgangsfelt to gange. Det bløde tastatur fremkommer. 4. Brug det bløde tastatur til at indtaste informationen i feltet og tryk OK. 15

24 Tryk på det bløde tastatur for at indtaste tekst og tal. Skift imellem store og små bogstaver. Aktiver/deaktiver accenttegn ( omlyd) Skift til numeriske taster. 5. Indtast informationen i andre felter såsom adresse og telefonnummer felterne.du skal rulle ned for at se alle tilgængelige muligheder. 6. Tryk gemmer kontaktinformationen og vender tilbage til kontaktlisten. 16

25 Redigering af en Kontakt For at ændre informationen om en kontakt.: 1. I kontaktlisten, tryk på kontakten to gange for at åbne oversigtsskærmen. 2. Tryk to gange på feltet du ønsker at redigere, og brug det bløde tastatur til redigeringen. 3. Tryk på for at gemme ændringerne. Sletning af en Kontakt I kontaktlisten, vælg den kontakt du ønsker at slette og tryk på. 17

26

27 3 MP3 3.1 Opstart og Afslut MP3 Spiller MP3 ændrer dit apparat til en MP3 spiller Med følgende egenskaber: Afspilning af MP3 filer Grundlæggende afspilningskontakter såsom afspil, pause, stop, næste og foregående. Afspilning indeholder, enkelt valgt afspilning, gentag, enkelt gentag, prøve afspilning, normal rækkefølge og tilfældig rækkefølge. 11 forudindstillede equalizer audio profiler. Afspilningsliste support Tryk på MP3 knappen på Hjem skærmen for at starte programme. Kontrolpanelet vises på skærmen, her kan du let kontrollere afspilleren ved at trykke på control knapperne. For at afslutte programmet, tryk. 19

28 3.2 Forberedelse af MP3 Filer til dit Apparat Hav MP3-filer klar enten på udstyrets flash-hukommelse eller på et hukommelseskort, inden programmet tages i brug. Værktøjet Mio Transfer medfølger, så det er let at kopiere filer fra computeren til den valgte placering. (Se Kapitel 8 for detaljer.) 3.3 Afspilning af MP3 Filer 1. Hvis dine filer er i et lagerkort, indsæt kortet i dit apparat. 2. Start Lommeregner programmet som beskrevet i afsnit Programmet søger efter MP3 filer i dit apparat og på lagerkortet. Når MP3 filerne er fundet, bliver de tilføjet til afspilningslisten. BEMÆRK: Du kan oprette din egen afspilningsliste til fremtidig afspilning. (Se afsnit 3.5 for detaljer.) 4. For at begynde afspilning, tryk. For at kontrollere afspilning, brug kontrol knappen som beskrevet senere. 20

29 3.4 MP3 Afspilingskontroller Kontrolknap Navn Beskrivelse Afspil/Pause Afspiller eller sætter afspilning på pause. / Stop Stopper afspilning. / / Foregående/ Næste Lystyrke Afslut Afspiller foregående eller næste fil. Hæver eller sænker lydstyrken. Indikatoren på panelet viser den nuværende lydstyrke. Lukker programmet og vender tilbage til Hjem skærmen. Spil Liste Equalizer Afspilningsfu nktion Hjælp Åbner afspilningsliste (Se Afsnit 3.5 for yderligere information.) Åbner eller lukker equalizer panelet. (Se Afsnit 3.6 for yderligere information.) Forløber igennem følgende funktioner: Gentagne afspilninger af alle filer i rækkefølge Gentagne Afspilninger af alle filer i tilfældig rækkefølge Prøve afspilning i rækkefølge Prøve afspilning i tilfældig rækkefølge. Enkelt afspilning af nuværende fil Gentagne afspilninger af nuværende fil. Viser funktioner og virkemåde af hver knap. Tryk på en knap for at se beskrivelseslinie i bunden af skærmen. 21

30 3.5 Brug af Afspilningslisten Programmet indlæser som standard alle MP3 filer i afspilningslisten. Du kan også oprette din egen afspilningsliste til fremtidig brug. Oprettelse af Afspilningsliste 1. Efter opstart af MP3, tryk på kontrolpaneler for at åbne afspilningsliste skærmen. Skærmen viser den nuværende afspilningsliste. Tilføj sang Tilbage Fjern nuværende sang fra listen. Fjern alle sange fra listen. Gem spillelisten. Åben listen af afspilningslister. 2. For at tilføje en sang til afspilningslisten, tryk på. Der vises en skærm med alle MP3 filer. Tryk på sangen som du ønsker at tilføje og tryk derefter på 22

31 Vælg alle sange. Tilbage Fravælg den/de valgte sang(e). Tilføj den/de valgte sang(e) til spillelisten og vend tilbage til forrige skærm. Tilføj den/de valgte sang(e) til spillelisten. 3. Gentag same process for de andre sange som du ønsker at tilføje. 4. For at gemme afspilningslisten, tryk på. 5. For at vende tilbage til kontrolpanelet, tryk på. Åbning af en Afspilningsliste For at åbne en af afspilningslisterne du har oprettet: 1. Efter opstart af MP3, tryk på kontrolpanelet. 2. Tryk for at vise alle afspilningslister du har oprettet. 3. Tryk på afspilningslisten du ønsker at åbne og tryk på. 23

32 Tilbage Slet den valgte spilleliste. Åben den valgte spilleliste. Slet alle spillelister undtagen den valgte. 4. For at vende tilbage til kontrolpanelet, tryk på. 3.6 Equalizer Programmet leverer 11 forudindstillede audio profiler. Tryk på for equalizer panelet. for at åbne Tryk eller for at se igennem de tilgængelige muligheder: Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, og Hall. 24

33 Tryk på for at gemme dit valg og vende tilbage til kontrolpanelet. Tryk på for at annullere dit valg og vende tilbage til kontrolpanelet. For at vælge Standard profil, tryk på. 25

34

35 4 Fotos 4.1 Opstart og Afslut Fotos Fotos lader dig se billeder billederne på dit apparat. i JPEG, GIF og BMP format og se lysbilledshow af Tryk på Fotos knappen på Hjem skræmen for at starte programmet. For at afslutte programmet, tryk. 4.2 Forberedelse af Billeder til dit Apparat Hav filer klar enten på udstyrets flash-hukommelse eller på et hukommelseskort, inden programmet tages i brug. Værktøjet Mio Transfer medfølger, så det er let at kopiere filer fra computeren til den valgte placering. (Se Kapitel 8 for detaljer.) 27

36 4.3 Se Billeder i Miniature 1. Hvis dine filer er i et lagerkort, indsæt kortet i apparatet. 2. Tryk på Fotos knappen på Hjem skræmen for at starte programmet. 3. Programmet søger efter tilsvarende filer i den specifikke mappe på dit apparat og i mappen på dit lagerkort. Derefter vises billederne i miniature. Du kan tryk ke på Op eller Ned pile tasterne for at gå til næste eller forrige side. En ramme indikerer at billedet er valgt. Valgte filer/samlet antal filer. Afslut Slet det valgte billede. Side ned Side op Start lysbilledshowet. 4.4 Se et Billede på hele skærmen. Når du trykker 2 gange på et miniature billede, vises billedet på fuldskærm. 28

37 For at gå tilbage til miniature, tryk hvor som helst på skærmen for at vise kontrol knapperne og tryk derefter på. 4.5 Kontrol Knapper På Skærmen Kontrol knapper på skærmen giver forskellige funktioner og indstillinger. Tryk hvor som helst på billedet, for at vise knapperne som vist nedenstående. For at fjerne knapperne, tryk på billedet igen. Kontrolknap Navn Beskrivelse Overfør Overfører billeder imellem apparatet og lagerkortet. (Se afsnit 4.7 for yderligere information.) Lysbilledsho w Interval Starter lysbilledshowet. (Se afsnit 4.6 for yderligere information.) Sætter tids lændgeinterval for hvor længe hvert billede vise s inden næste billede vises. Tryk på knappen for at skifte til næste tilgængelige mulighed. 1 sekund 3 sekunder 5 sekunder 29

38 Information Aktiv erer eller deaktiverer visning af filens navn og dato. Slet Zoom Sletter det nuværende billede. Åbner zoom bjælken. Tryk på knappen så mange gange som nødvendigt for at zoome til 1.2x, 1.5x, 1.8x, or 2.0x. Når du har zoomet ind på billedet, kan du trække billedet for at se andre dele af billedet. For at lukke zoom bjælken, t ryk på. Tilbage Går tilbage til miniature. 30

39 4.6 Se Lysbilledshow For at se lysbilledshow af alle billeder, brug en af følgende metoder: Når billederne er vist i miniature, tryk på for at begynde lysbilledshow. Når billedet er på fuldskærm tryk hvor som helst på billedet for at vise kontrol knapperne på skærmen. Tryk derefter på for at starte lysbilledshowet. En lille trekant i nederste venster hjørne af skærmen indikerer at lysbilledshowet er igang. For at stoppe lysbilledshowet, tryk hvor som helst på skærmen. 31

40 4.7 Overførsel af Billeder Du kan kopiere billeder fra dit apparat til lagerkortet eller fra dit lagerkort til apparatet. 1. På fuldskærm, tryk hvor som helst på billedet for at vise kontrol knapperne. 2. Tryk på. 3. Vælg en af to muligheder for at overføre billeder, enten fra apparatet til lagerkortet eller fra lagerkortet til apparatet. Overfør billede fra apparatet til lagerkortet. Overfør billede fra lagerkort til apparatet. 4. Forevis skærmen kommer frem. Du kan trykke for at vælge et billeder eller flere billeder. Du kan også trykke på Vælg Alle knappen for at vælge alle billeder i kilde mappen. En ramme indikerer at billedet er valgt. Tilbage Vælg alle. Overfør. 5. Efter valg af billede(er), tryk for at begynde fil overførsel. 32

41 6. Når overførslen er færdig, tryk på for at vende tilbage til forevis skærmen. 33

42

43 5 Indstillinger 5.1 Opstart og Afslut Indstillinger Du kan skræddersy dine system indstillinger såsom baggrundslysstyrke, lydstyrke, og sprog. Når du først har ændret indstillingerne, vil de nye indstillinger forblive de samme indtil du ændrer dem igen. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. Indstillinger menuen vises som vist nedenstående. For at afslutte Indstillinger, tryk på. Følgende afsnit beskriver de forskellige knapper og deres funktioner. 35

44 5.2 Baggrundsbelysning 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Baggrundsbelysning knappen. 3. Flyt knappen langs justeringsbjælken for at justere baggrundsbelysningen. For at gøre baggrundsbelysningen mørkere, flyt knappen til venstre. For at gøre baggrundsbelysningen lysere, flyt knappen til højre. 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 36

45 5.3 Lydstyrke 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Lydstyrke knappen. 3. Flyt knappen langs justeringsbjælken for at justere lydstyrken. For at reducere lydstyrken, flyt knappen til venstre. For at øge lydstyrken, flyt knappen til højre. 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 37

46 5.4 Skærmen Du kan justere touch screen skærmen hvis den ikke reagerer præcist til dit tryk. 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Skærm knappen. 3. Tryk på for at begynde justeringen. 4. Tryk og hold på midten af Juster Skærm knappen. 38

47 5. Når mærket flytter sig til en anden placering, tryk og hold på midten af det nye mærke. Gentag hver gang for at gennemføre justeringsprocessen. 6. Når det er gennemført, tryk på. 5.5 Strøm For at kontrollere det resterende strøm niveau på dit batteri og/eller indstille spare egenskaber. 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Strøm knappen. 3. Skærmen viser strøm niveauet på dit batteri. Du kan tidsindstille dit apparat til automatisk at slukke når det er ubenyttet i et bestemt tidsrum. Mulighederne inkluderer Aldrig, 30 minutter, 20 minutter, og 10 minutter. 39

48 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 5.6 Dato&Tid 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Dato&Tid knappen. 3. For at ændre tidszone, tryk på venstre/højre pilen i Tidszone delen. 40

49 4. For at ændre dato, tryk på nedad pilen i Dato delen. En kalender popper-op. Tryk på venstre pil på kalenderen for at gå til en tidligere måned og år eller tryk på højre pil for at gå til en senere måned og år. Alternativt kan du trykke på måned eller år i toppen af kalenderen for at ændre måned og år direkte. Når kalenderen viser den nuværende måned, tryk på datoen på kalenderen. 5. For at sætte tiden, tryk først på time, minut, eller sekund I Tid delen og tryk derefter på op pilen for at øge eller ned pilen for at reducere værdien. 5. Tryk på for at gemme ændringerne. 5.7 Skift Sprog BEMÆRK: For at ændre sprog i Mio Map navigationssoftwaren, brug Mio Map indstillinger. (Se documenter leveret med navigationssoftwaren.) 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Skift Sprog knappen. 41

50 1. Tryk på venstre/højre pile knapperne for at vælge det ønskede sprog. 3. Tryk på for at gemme ændringerne. 4. Tryk på knappen for at den nye indstilling virker. 5.8 Bluetooth 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Bluetooth knappen. 3. Se de næste to afsnit for detaljeret information om brug af Bluetooth forbindelse. 42

51 6 Opkald 6.1 Om Opkald Opkald tillader dig at bruge apparatet som et håndfrit apparat for mobiltelefon som understøtter Bluetooth forbindelse. Du kan trykke på dit apparat for at udføre og modtage opkald istedet for at tage din mobil telefon. 6.2 Sammenkobling med en Mobiltelefon. 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen og derefter på Bluetooth knappen. Bluetooth radioen tænder. BEMÆRK: Nedenstående procedure beskriver situationen, når du starter Bluetooth forbindelsen fra din mobiltelefon. Du kan også starte Bluetooth forbindelsen fra dit apparat. ( Se afsnit 7.4 for yderligere information.) 2. Hvis det er første gang du bruger programmet, skifter dit apparat til Sammenkobling og venter på en forbindelse til din mobiltelefon i 60 sekunder. Forbindelsen bliver etableret hvis du starter sammenkoblingsprocessen fra din mobiltelefon inden for den periode. 43

52 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste kodeord, tryk kodeordet som anført på mobiltelefonen og tryk OK. 4. Du ser Opkald hovedskærmen efter at sammenkoblingen er fuldført. Status bjælken i bunden viser navn på den mobiltelefon som er tilsluttet. Kontakter Tastatur Genopkald Tilslut Afslut Sammenkobling Bluetooth Manager 44

53 Næste gang du bruger Opkald programmet, vil dit apparat automatisk søge og forbinde dig, med en af de seneste forbundne mobiltelefoner. BEMÆRK: Dit apparat skal være i Sammenkoblingstilstand for at mobiltelefonen kan finde apparatet. Hvis du bliver nødt til manuelt at opsætte dit apparat til Sammenkoblingstilstand, tryk Sammenkoblingstilstand på hovedskærmen. Nogle mobiltelefoner kan automatisk forbinde håndfri servicen. Op til 8 sæt sammenkoblede mobiltelefoner kan gemmes. En 9ende sammenkoblet mobiltelefon vil afløse den ældste. Opkald programmet kan ikke få adgang til data såsom telefonbog og opkaldslog gemt I mobiltelefonen. 6.3 At foretage et opkald Efter at du blevet forbundet med din mobiltelefon, kan du forestage et opkald ved brug af en af de fire knapper (Tastatur, Kontakt, Opkaldslog, og Genopkald) på Opkald hovedskærmen. Tastatur Ved at trykke på Tastatur knappen på Opkald hovedskærmen, kan du indtaste telefonnummeret på skærm tastaturet. Efter indtastning af telefonnummer, tryk på for at foretage opkaldet. BEMÆRK: For at slette det sidst indtastede nummer brug Tilbage knappen. De to andre knapper lader dig skifte til Kontakter og Opkaldslog skærmene. 45

54 Kontakter Ved at trykke på Kontakter knappen på Opkald hovedskærmen, kan du få adgang til telefonnumrerne som er lagret i Kontakt programmet og vælge et telefonnummer at ringe til. (Se Afsnit 2 for yderligere information om Kontakter.) Indeks Afslut Ring til det valgte nummer. Når du trykker på den ønskede kontakt, kommer telefonnummer listen frem. Tryk på telefonnummeret du ønsker at ringe op til og tryk på. Tryk på for at ringe op til det valgte telefonnummer. 46

55 Opkaldslog Tryk på Opkaldslog knappen på Opkald hovedskærm for at vise de seneste indkommende, udgående, eller ikke besvarede opkald sammen med information såsom dato, tid og varighed af hvert opkald.. Tryk på den pågældende knap (indkommende, udgående, eller ikke besvaret ) for at se de sidste 20 opkald i den valgte kategori. Med et valgt element, kan du trykke på for at ringe til nummeret, for at slette elementet, eller på for at gemme telefonnummeret i Kontakt programmet. For at fjerne et element i den nuværende liste, tryk på. Genopkald Tryk på Genopkald knappen på Opkald hovedskærmen for at ringe op til det sidste nummer du ringede til eller modtog et opkald fra. 47

56 6.4 Handlinger Under Opkald Under et opkald, er der fire funktioner tilgængelige: Tryk for at minimere skærmen og vende tilbage til den foregående skærm. Knappen viser sig i nederste højre hjørne af skærmen. For at vende tilbage til skærmen for indkommende opkald, tryk. Hvis du er nødt til at taste et andet nummer, såsom et lokalnummer, tryk på for at åbne tastaturet og tryk numrene.tastaturet lukker når du trykker på knappen igen eller når det ikke bliver brugt i 5 sekunder. Tryk for at fjerne lyden så den anden person ikke kan høre dig. For at få lyden tilbage, tryk på den samme knap igen. Tryk for at afslutte opkaldet. Tryk for at skifte opkaldet til din mobiltelefon. For at skifte tilbage til apparatet igen, tryk på den samme knap igen. 48

57 6.5 Modtagelse af opkald Når du modtager et opkald efter pairing med en mobiltelefon, ringer apparatet og viser Indkommende Opkald skærmen. For at acceptere opkaldet, tryk på. For at afvise opkaldet, tryk på. For at fjerne ringe tonen før modtagelse eller afvisning af opkald, tryk på. 6.6 Diverse Knapper I tilslutning til knapper for at forestage opkald, er der Tilslut, Ssammenkobling, Andre, og Afslut knapperne på Opkald hovedskærmen som beskrevet nedenstående. Tilslut Ved at trykke på Tilslut knappen på Opkald hovedskærmen, kan du manuelt søge efter den seneste forbundne mobiltelefon for at finde en tilgængelig forbindelse. 49

58 Sammenkobling Ved at trykke på Sammenkobling knappen på Opkald hovedskærmen, kan du manuelt opsætte dit apparat til Sammenkobling. Indenfor en periode på 60 sekunder kan du starte forbindelsesprocessen på din mobiltelefon og bruge dit apparat som et håndfrit apparat. Bluetooth Manager Ved at trykke på Bluetooth Manager knappen på Opkald hovedskærmen, kan du bruge Bluetooth Manager programmet. (Se Afsnit 7 for at få information om Bluetooth Manager.) 50

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revision: R00 (2007/5)

Revision: R00 (2007/5) Brugermanual Revision: R00 (2007/5) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

Revision: R01 (2007/12)

Revision: R01 (2007/12) Brugermanual Revision: R01 (2007/12) Varemærker Alle navne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive firmaer. Bemærk Informationen i denne manual kan ændres uden forudgående

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse

Revision: Varemærker Ansvarsfraskrivelse Brugervejledning Revision: R01 Varemærker Microsoft, Windows, Windows-logoet, Windows Media, Outlook og ActiveSync er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Time Capsule Opstillingsvejledning

Time Capsule Opstillingsvejledning Time Capsule Opstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 5 Kapitel 1: Introduktion 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-softwaren 9 Hvad du har brug for 11 Statuslampen på Time Capsule 13 Kapitel 2: Indstille

Læs mere

Smartphone. Brugervejledning

Smartphone. Brugervejledning Smartphone Brugervejledning 2 Tillykke med købet af din nye Windows Mobile Smartphone! Læs dette, før du går videre ENHEDEN ER IKKE OPLADET, NÅR DEN TAGES UD AF FORPAKNINGEN. TAG IKKE BATTERIPAKKEN UD,

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning DA8658 Første udgave December 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG L700I http://da.yourpdfguides.com/dref/2593139

Din brugermanual SAMSUNG L700I http://da.yourpdfguides.com/dref/2593139 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning

TravelMate 3000 Series. Brugervejledning TravelMate 3000 Series Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes TravelMate 3000 Series Brugervejledning Oprindeligt udgivet: Januar 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Brugervejledning til din HTC HD mini

Brugervejledning til din HTC HD mini Brugervejledning til din HTC HD mini Læs venligst dette først, inden du starter Oplad batteriet Telefonens batteri er ikke opladt. Det er vigtigt, at du ikke fjerner batteripakken mens telefonen oplades.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning ASUS Desktop PC CM1435 Brugervejledning DA7792 Anden Udgave Januar 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

DA7169. Notebook PC Brugervejledning

DA7169. Notebook PC Brugervejledning DA7169 Notebook PC Brugervejledning Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1: Introduktion til Bærbar PC Om denne brugervejledning... 6 Noter for denne manual... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere