Brugermanualen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanualen. www.mio-tech.com"

Transkript

1 Brugermanualen

2 Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold.

3 Indholdsfortegnelse 1 Kom igang Forståelse af Hardware Komponenter... 1 Forside og Side Komponenter... 1 Bagside Komponenter... 2 Øverste Komponenter... 3 Nederste Komponenter Udførelse af Første Opstart Brug af Dit Apparat i et Motorkøretøj... 6 Brug af Vinduesbeslag... 6 Tilslutning af Bil Oplader Betjenings Grundregler... 7 Tænd og Sluk... 7 Betjening af Apparatet... 7 Hjem Skærm... 8 Brug af SD/MMC-kort Kontakter Opstart og Afslut Kontakter Brug af Kontakt Listen Brug af Oversigtsskærmen Navigering til en Kontakt Adresse Telefon Opkald til en Kontakt Håndtering af Kontakter Tilføj en Kontakt Redigering af en Kontakt Sletning af en Kontakt MP Opstart og Afslut MP3 Spiller Forberedelse af MP3 Filer til dit Apparat Afspilning af MP3 Filer MP3 Afspilingskontroller Brug af Afspilningslisten i

4 Oprettelse af Afspilningsliste Åbning af en Afspilningsliste Equalizer Fotos Opstart og Afslut Fotos Forberedelse af Billeder til dit Apparat Se Billeder i Miniature Se et Billede på hele skærmen Kontrol Knapper På Skærmen Se Lysbilledshow Overførsel af Billeder Indstillinger Opstart og Afslut Indstillinger Baggrundsbelysning Lydstyrke Skærmen Strøm Dato&Tid Skift Sprog Bluetooth Opkald Om Opkald Sammenkobling med en Mobiltelefon At foretage et opkald Tastatur Kontakter Opkaldslog Genopkald Handlinger Under Opkald Modtagelse af opkald Diverse Knapper Tilslut Sammenkobling Bluetooth Manager Afslut Bluetooth Manager Om Bluetooth Manager Opstart og Afslut Bluetooth Manager Tænde/Slukke Bluetooth Radio ii

5 7.4 Udforsk Enheder Overførsel af Filer Brug af Mine Genveje Visning af Aktive Forbindelser Konfigurering af Bluetooth Indstillinger Mio Transfer Installation af programmet Mio Transfer Start og afslut Mio Transfer Kopiering af MP3- eller billedfiler til udstyret Styring af MP3- og billedfilerne Kopiering af kontaktoplysninger til udstyret Fejlfinding og Vedligeholdelse Nulstil Dit System Fejlfinding Problemer med strømforsyningen Problemer med skærmen Problemer med forbindelsen Problemer med GPS'en Vedligeholdelse af udstyret Orienterende information Forskrifter Class B Regulations Europæisk meddelelse Sikkerhedsforanstaltninger Vedrørende genopladning Om opladeren Vedrørende batteriet iii

6

7 Forholdsregler og bekendtgørelser Opk For din egen sikkerheds skyld, må dette produkt ikke anvendes under kørslen. Hold i så fald ind til siden. Anvend produktet på en ansvarlig måde. Produktet er kun beregnet til brug som en navigationshjælp. Det udgør ikke nogen præcis målestok for retning, distance, sted eller topografi. Den beregnede rute er kun vejledende. Det er brugerens ansvar at overholde vejskiltningen, og lokale færdselsregler gældende på vejene og i trafikken. Efterlad aldrig udstyret på instrumentbrættet, hvor det kan udsættes for direkte sollys, mens bilen forlades. En overophedning af batteriet kan medføre defekter og/eller udgøre en direkte fare. GPS opereres af De forenede Staters regering, som er eneansvarlig for præstationerne ved GPS. Enhver ændring ved GPS-systemet kan påvirke pålideligheden af alt GPS-udstyr. Bortset fra glas kan GPS-satellitsignalerne ikke passere gennem faste materialer. Derfor er GPS-positionen ikke tilgængelig, når du befinder dig inde i en tunnel eller en bygning. Der skal mindst 4 GPS-satellitter til for at fastslå den aktuelle GPS- position. Modtagelsen af signalet kan påvirkes af situationer som dårligt vejr eller tætte forhindringer, der rager op i landskabet (f.eks. træer eller høje bygninger). Trådløst udstyr kan forstyrre modtagelsen af satellitsignaler og forårsage en ustabil signalmodtagelse. v

8 Det er nødvendigt at anvende en holder til bilen ved brug af udstyret under kørsel. Det anbefales, at udstyret placeres på et passende sted, og at placeringer, som de vises på figuren, undgås. Må ikke monteres, så førerens udsyn blokeres. Må ikke placeres uden at være fastgjort til instrumentbrættet. Må ikke monteres foran airbagpaneler. Må ikke monteres inden for virkefeltet af en airbag. vi

9 1 Kom igang 1.1 Forståelse af Hardware Komponenter BEMÆRK: Afhængigt af den valgte model, kan farven være forskellig fra udstyret vist i denne vejledning. Forside og Side Komponenter Ref Komponent Beskrivelse Lyser i klart gult for at markere at batteriet er ved at Oplade Indikator oplade, og bliver grønt når batteriet er helt opladet. Bluetooth Indikator Touch screen Blinker blåt for at indikere at Bluetooth er tændt. Viser uddataer på dit apparat. Tryk let på skærmen med din fingerspids for at vælge menu kommandoer eller indtaste information. 1

10 Tænd/Sluk Knap Menu Knap Lydkontrol Tænder og slukker for apparatet. Viser Hjem skærmen. Justerer lydniveauet på dit apparat. Bagside Komponenter Ref Komponent Beskrivelse Udvendig Antenne Dette stik ( under gummi støvbeskytter) tillader brug af en Stik valgfri udvendig GPS antenne med magnetisk beslag, som kan placeres ovenpå bilen for at modtage et bedre GPS signal i områder med dårligt signal Højtaler Udsender musik, lyd og stemmer. Hånd Snor Holder Hånd snor anbringes i dette hul. 2

11 Øverste Komponenter Ref Komponent Beskrivelse GPS antenne Modtager signaler fra GPS satelitter i luften. Vær sikker på at den har et klart udsyn til himlen. SD/MMC Stik Accepterer et SD (Secure Digital) eller MMC (MultiMediaCard) kort for at få adgang til data såsom MP3 musik. Nederste Komponenter Ref Komponent Beskrivelse Genindstil Knappen Indstiller apparater til udgangsstillingen (moderat genindstil). Mikrofon For Bluetooth håndfri opringning. Hovedtelefon Stik Tilslutter til stereo hovedtelefoner. Mini-USB Stik Forbinder til opladeren og til USB kablet. TÆND/SLUK Kontakt Hoved strøm/batteri afbrydelseskontakt. 3

12 1.2 Udførelse af Første Opstart 1. Ved brug af en spids pen, skub TÆND/SLUK kontakten hen på TÆND positionen. ADVARSEL: Efterlad altid TÆND/SLUK kontakten på TÆND positionen under normal drift. 2. Dit apparat tænder. 3. Skift sprog skærm en vises. Tryk på venstre/højre pile tasterne for at vælge det ønskede sprog. Tryk derefter på knappen. 4. Dato&Tid skærmen vises. Tryk på den rigtige pile tast for at vælge tidszone, dato, og ti d. Tryk derefter på knappen. 4

13 5. Hjem skærmen vises. Du kan nu bruge dit apparat. 5

14 1.3 Brug af Dit Apparat i et Motorkøretøj En apparat holder og bil oplader er leveret sammen med dit apparat. Brug af Vinduesbeslag Brug apparat holderen for at montere dit apparat i bilen. Vær sikker på at GPS antennen har klart udsyn til himmelen. (Se dokumentet som er leveret sammen med apparat holderen for at læse montage instruktionen.) BEMÆRK: Afhængig af den specifikke model som er købt, ser apparat holderen som er leveret med dit product måske anderledes ud end vist på billedet. Hvis bilens forrude er tonet med en reflekterende belægning, er det måske nødvendigt med en udvendig antenne (valgfri) for at føre antennen til taget af bilen gennem et vindue. Tilslutning af Bil Oplader Bil opladeren leverer strøm til dit apparat, når du bruger apparatet i en bil. ADVARSEL : For at beskytte dit apparat mod pludselige strøm ændringer, tilslut først bil opladeren efter at bil motoren er startet. 1. Tilslut den ene ende af din bil oplader til strømstikket på dit apparat. 2. Tilslut den anden ende til 12-volt cigaret lighter eller strøm porten for at give strøm til og oplade dit apparat. Indikator lyset på bil opladeren lyser grønt, for at vise at der kommer strøm til apparatet. Til Cigaret Lighter BEMÆRK: Dit apparat kan også oplades, når det er tilsluttet til en bærbar computer via USB kabel. 6

15 1.4 Betjenings Grundregler Tænd og Sluk Brug kontakten ( apparat. ) for at tænde og slukke dit Når du trykker på knappen for at slukke apparatet, indtræder dit apparat i en afbrudt tilstand og systemet holder op med at virke. Når du tænder systemet, går det igang igen. Betjening af Apparatet For at betjene apparatet, rør ved skærmen med din fingerspids. Du kan udføre følgende handlinger: Tryk Rør skærmen en gang med din fingerspids, for at åbne emner eller vælge på skærm knapper eller muligheder. Træk Hold din fingerspids på skærmen og træk op/ned/venstre/højre eller hen over skærmen. Tryk og hold Tryk og hold din fingerspids indtil en handling er fuldført, eller et resultat eller en menu vises. 7

16 Hjem Skærm Første gang du starter dit apparat, viser Hjem skærmen sig. Hjem skærmen er dit start sted for forskellige opgaver. Tryk på en knap for at starte en opgave eller åbne en anden menu. Du kan få adgang til Hjem skærmen til enhver tid ved at trykke på Menu ( ) knappen på siden af dit apparat. Ref Komponent Beskrivelse Se også Indstillinger Skræddersyer system indstillingerne. Kapitel 5 Kontakter Indeholder en liste med navne, adresser, Kapitel 2 og telefonnumre Mio Map Starter navigationssoftwaren. Se manualen som er leveret sammen med softwaren. Foto Viser billeder (.jpg,.gif, and.bmp formats). Kapitel 4 MP3 Spiller MP3 musik. Kapitel 3 8

17 Brug af SD/MMC-kort Din enhed har en SD/MMC-kortplads, hvor du kan indsætte et Secure Digital- eller MultiMediaCard-hukommelseskort; begge kort er dog ekstra tilbehør. Anvend SD/MMC-kortet ved at indsætte det i kortpladsen, så kontaktfladen vender mod kortåbningen og mærkaten vender mod forsiden af udstyret, som vist nedenfor. Før kortet fjernes, skal du først sørge for, at der ikke er applikationer, der anvender kortet. Tryk derefter let på den øverste kant af kortet for at frigive det, og træk det så ud af kortpladsen. BEMÆRK: Sørg endelig for ikke at stikke fremmede genstande ind i kortåbningen. Opbevar altid et SD- eller MMC-kort i en boks, så det er godt beskyttet og undgå støv og fugt, når du ikke anvender det. 9

18

19 2 Kontakter 2.1 Opstart og Afslut Kontakter Kontakter tillader dig at gemme en liste med navne, adresser og telefonnumre. BEMÆRK: Hvis du har oprettet Microsoft Outlook Kontakt information på din computer, kan du kopiere informationen over på dit apparat. (Se Kapitel 8.) Tryk på Kontakte r knappen på Hjem skærmen for at starte programmet. Kontakt listen viser sig. For at afslutte programmet, tryk. 11

20 2.2 Brug af Kontakt Listen Efter at du har startet Kontakter, viser kontakt listen sig. Den viser navne og telefonnumre (mobiltelefon numre som standard) på dine kontakter. Du kan bruge de forskellige knapper på skærmen for at søge efter kontakter, navigere til en kontakt adresse, ringe til en kontakt, o.s.v. Tryk på et bogstav for hurtigt at finde en kontakt. Naviger til adressen for den valgte kontakt. Tryk to gange for at vise oversigtsskærm en for en kontakt. Ring til den valgte kontakt. Tilføj en kontakt. Slet den valgte kontakt. Afslut programmet. Tryk for at rulle igennem listen. 2.3 Brug af Oversigtsskærmen Hvis du i kontakt listen, trykker på en kontakt to gange vises kontaktpersonens oversigtsskærm. Tilbage Tryk for at rulle igennem indgangsfelterne. 12

21 2.4 Navigering til en Kontakt Adresse Du kan angive en kontakt s adresse som bestemmelsessted for din GPS navigation. 1. Tryk på Kontakter knappen på Hjem skærmen for at starte programmet. 2. I kontaktlisten, vælg den ønskede kontakt og tryk. 3. Tryk for at vælge hjemme adresse eller for at vælge arbejdsadresse. 4. Navigationsprogrammet starter. (Se dokumentet leveret sammen med navigationssoftwaren for at få flere informationer.) 13

22 2.5 Telefon Opkald til en Kontakt BEMÆRK: En mobiltelefon som understøtter Bluetooth forbindelse er påkrævet. 1. Tryk på Kontakter knappen på Hjem skærmen for at starte programmet. 2. I kontaktlisten, vælg den ønskede kontakt og tryk på. 3. Tryk for at ringe til hjemme nummer, arbejdsnummer, eller mobil telefonnummeret. 4. Opkaldsprogrammet starter. (Se Kapitel 7 for at få yderligere information.) 14

23 2.6 Håndtering af Kontakter Tilføj en Kontakt 1. Tryk på Kontakter knappen på Hjem skærmen for at starte programmet. 2. Tryk. 3. Tryk på et indgangsfelt to gange. Det bløde tastatur fremkommer. 4. Brug det bløde tastatur til at indtaste informationen i feltet og tryk OK. 15

24 Tryk på det bløde tastatur for at indtaste tekst og tal. Skift imellem store og små bogstaver. Aktiver/deaktiver accenttegn ( omlyd) Skift til numeriske taster. 5. Indtast informationen i andre felter såsom adresse og telefonnummer felterne.du skal rulle ned for at se alle tilgængelige muligheder. 6. Tryk gemmer kontaktinformationen og vender tilbage til kontaktlisten. 16

25 Redigering af en Kontakt For at ændre informationen om en kontakt.: 1. I kontaktlisten, tryk på kontakten to gange for at åbne oversigtsskærmen. 2. Tryk to gange på feltet du ønsker at redigere, og brug det bløde tastatur til redigeringen. 3. Tryk på for at gemme ændringerne. Sletning af en Kontakt I kontaktlisten, vælg den kontakt du ønsker at slette og tryk på. 17

26

27 3 MP3 3.1 Opstart og Afslut MP3 Spiller MP3 ændrer dit apparat til en MP3 spiller Med følgende egenskaber: Afspilning af MP3 filer Grundlæggende afspilningskontakter såsom afspil, pause, stop, næste og foregående. Afspilning indeholder, enkelt valgt afspilning, gentag, enkelt gentag, prøve afspilning, normal rækkefølge og tilfældig rækkefølge. 11 forudindstillede equalizer audio profiler. Afspilningsliste support Tryk på MP3 knappen på Hjem skærmen for at starte programme. Kontrolpanelet vises på skærmen, her kan du let kontrollere afspilleren ved at trykke på control knapperne. For at afslutte programmet, tryk. 19

28 3.2 Forberedelse af MP3 Filer til dit Apparat Hav MP3-filer klar enten på udstyrets flash-hukommelse eller på et hukommelseskort, inden programmet tages i brug. Værktøjet Mio Transfer medfølger, så det er let at kopiere filer fra computeren til den valgte placering. (Se Kapitel 8 for detaljer.) 3.3 Afspilning af MP3 Filer 1. Hvis dine filer er i et lagerkort, indsæt kortet i dit apparat. 2. Start Lommeregner programmet som beskrevet i afsnit Programmet søger efter MP3 filer i dit apparat og på lagerkortet. Når MP3 filerne er fundet, bliver de tilføjet til afspilningslisten. BEMÆRK: Du kan oprette din egen afspilningsliste til fremtidig afspilning. (Se afsnit 3.5 for detaljer.) 4. For at begynde afspilning, tryk. For at kontrollere afspilning, brug kontrol knappen som beskrevet senere. 20

29 3.4 MP3 Afspilingskontroller Kontrolknap Navn Beskrivelse Afspil/Pause Afspiller eller sætter afspilning på pause. / Stop Stopper afspilning. / / Foregående/ Næste Lystyrke Afslut Afspiller foregående eller næste fil. Hæver eller sænker lydstyrken. Indikatoren på panelet viser den nuværende lydstyrke. Lukker programmet og vender tilbage til Hjem skærmen. Spil Liste Equalizer Afspilningsfu nktion Hjælp Åbner afspilningsliste (Se Afsnit 3.5 for yderligere information.) Åbner eller lukker equalizer panelet. (Se Afsnit 3.6 for yderligere information.) Forløber igennem følgende funktioner: Gentagne afspilninger af alle filer i rækkefølge Gentagne Afspilninger af alle filer i tilfældig rækkefølge Prøve afspilning i rækkefølge Prøve afspilning i tilfældig rækkefølge. Enkelt afspilning af nuværende fil Gentagne afspilninger af nuværende fil. Viser funktioner og virkemåde af hver knap. Tryk på en knap for at se beskrivelseslinie i bunden af skærmen. 21

30 3.5 Brug af Afspilningslisten Programmet indlæser som standard alle MP3 filer i afspilningslisten. Du kan også oprette din egen afspilningsliste til fremtidig brug. Oprettelse af Afspilningsliste 1. Efter opstart af MP3, tryk på kontrolpaneler for at åbne afspilningsliste skærmen. Skærmen viser den nuværende afspilningsliste. Tilføj sang Tilbage Fjern nuværende sang fra listen. Fjern alle sange fra listen. Gem spillelisten. Åben listen af afspilningslister. 2. For at tilføje en sang til afspilningslisten, tryk på. Der vises en skærm med alle MP3 filer. Tryk på sangen som du ønsker at tilføje og tryk derefter på 22

31 Vælg alle sange. Tilbage Fravælg den/de valgte sang(e). Tilføj den/de valgte sang(e) til spillelisten og vend tilbage til forrige skærm. Tilføj den/de valgte sang(e) til spillelisten. 3. Gentag same process for de andre sange som du ønsker at tilføje. 4. For at gemme afspilningslisten, tryk på. 5. For at vende tilbage til kontrolpanelet, tryk på. Åbning af en Afspilningsliste For at åbne en af afspilningslisterne du har oprettet: 1. Efter opstart af MP3, tryk på kontrolpanelet. 2. Tryk for at vise alle afspilningslister du har oprettet. 3. Tryk på afspilningslisten du ønsker at åbne og tryk på. 23

32 Tilbage Slet den valgte spilleliste. Åben den valgte spilleliste. Slet alle spillelister undtagen den valgte. 4. For at vende tilbage til kontrolpanelet, tryk på. 3.6 Equalizer Programmet leverer 11 forudindstillede audio profiler. Tryk på for equalizer panelet. for at åbne Tryk eller for at se igennem de tilgængelige muligheder: Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, og Hall. 24

33 Tryk på for at gemme dit valg og vende tilbage til kontrolpanelet. Tryk på for at annullere dit valg og vende tilbage til kontrolpanelet. For at vælge Standard profil, tryk på. 25

34

35 4 Fotos 4.1 Opstart og Afslut Fotos Fotos lader dig se billeder billederne på dit apparat. i JPEG, GIF og BMP format og se lysbilledshow af Tryk på Fotos knappen på Hjem skræmen for at starte programmet. For at afslutte programmet, tryk. 4.2 Forberedelse af Billeder til dit Apparat Hav filer klar enten på udstyrets flash-hukommelse eller på et hukommelseskort, inden programmet tages i brug. Værktøjet Mio Transfer medfølger, så det er let at kopiere filer fra computeren til den valgte placering. (Se Kapitel 8 for detaljer.) 27

36 4.3 Se Billeder i Miniature 1. Hvis dine filer er i et lagerkort, indsæt kortet i apparatet. 2. Tryk på Fotos knappen på Hjem skræmen for at starte programmet. 3. Programmet søger efter tilsvarende filer i den specifikke mappe på dit apparat og i mappen på dit lagerkort. Derefter vises billederne i miniature. Du kan tryk ke på Op eller Ned pile tasterne for at gå til næste eller forrige side. En ramme indikerer at billedet er valgt. Valgte filer/samlet antal filer. Afslut Slet det valgte billede. Side ned Side op Start lysbilledshowet. 4.4 Se et Billede på hele skærmen. Når du trykker 2 gange på et miniature billede, vises billedet på fuldskærm. 28

37 For at gå tilbage til miniature, tryk hvor som helst på skærmen for at vise kontrol knapperne og tryk derefter på. 4.5 Kontrol Knapper På Skærmen Kontrol knapper på skærmen giver forskellige funktioner og indstillinger. Tryk hvor som helst på billedet, for at vise knapperne som vist nedenstående. For at fjerne knapperne, tryk på billedet igen. Kontrolknap Navn Beskrivelse Overfør Overfører billeder imellem apparatet og lagerkortet. (Se afsnit 4.7 for yderligere information.) Lysbilledsho w Interval Starter lysbilledshowet. (Se afsnit 4.6 for yderligere information.) Sætter tids lændgeinterval for hvor længe hvert billede vise s inden næste billede vises. Tryk på knappen for at skifte til næste tilgængelige mulighed. 1 sekund 3 sekunder 5 sekunder 29

38 Information Aktiv erer eller deaktiverer visning af filens navn og dato. Slet Zoom Sletter det nuværende billede. Åbner zoom bjælken. Tryk på knappen så mange gange som nødvendigt for at zoome til 1.2x, 1.5x, 1.8x, or 2.0x. Når du har zoomet ind på billedet, kan du trække billedet for at se andre dele af billedet. For at lukke zoom bjælken, t ryk på. Tilbage Går tilbage til miniature. 30

39 4.6 Se Lysbilledshow For at se lysbilledshow af alle billeder, brug en af følgende metoder: Når billederne er vist i miniature, tryk på for at begynde lysbilledshow. Når billedet er på fuldskærm tryk hvor som helst på billedet for at vise kontrol knapperne på skærmen. Tryk derefter på for at starte lysbilledshowet. En lille trekant i nederste venster hjørne af skærmen indikerer at lysbilledshowet er igang. For at stoppe lysbilledshowet, tryk hvor som helst på skærmen. 31

40 4.7 Overførsel af Billeder Du kan kopiere billeder fra dit apparat til lagerkortet eller fra dit lagerkort til apparatet. 1. På fuldskærm, tryk hvor som helst på billedet for at vise kontrol knapperne. 2. Tryk på. 3. Vælg en af to muligheder for at overføre billeder, enten fra apparatet til lagerkortet eller fra lagerkortet til apparatet. Overfør billede fra apparatet til lagerkortet. Overfør billede fra lagerkort til apparatet. 4. Forevis skærmen kommer frem. Du kan trykke for at vælge et billeder eller flere billeder. Du kan også trykke på Vælg Alle knappen for at vælge alle billeder i kilde mappen. En ramme indikerer at billedet er valgt. Tilbage Vælg alle. Overfør. 5. Efter valg af billede(er), tryk for at begynde fil overførsel. 32

41 6. Når overførslen er færdig, tryk på for at vende tilbage til forevis skærmen. 33

42

43 5 Indstillinger 5.1 Opstart og Afslut Indstillinger Du kan skræddersy dine system indstillinger såsom baggrundslysstyrke, lydstyrke, og sprog. Når du først har ændret indstillingerne, vil de nye indstillinger forblive de samme indtil du ændrer dem igen. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. Indstillinger menuen vises som vist nedenstående. For at afslutte Indstillinger, tryk på. Følgende afsnit beskriver de forskellige knapper og deres funktioner. 35

44 5.2 Baggrundsbelysning 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Baggrundsbelysning knappen. 3. Flyt knappen langs justeringsbjælken for at justere baggrundsbelysningen. For at gøre baggrundsbelysningen mørkere, flyt knappen til venstre. For at gøre baggrundsbelysningen lysere, flyt knappen til højre. 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 36

45 5.3 Lydstyrke 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Lydstyrke knappen. 3. Flyt knappen langs justeringsbjælken for at justere lydstyrken. For at reducere lydstyrken, flyt knappen til venstre. For at øge lydstyrken, flyt knappen til højre. 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 37

46 5.4 Skærmen Du kan justere touch screen skærmen hvis den ikke reagerer præcist til dit tryk. 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Skærm knappen. 3. Tryk på for at begynde justeringen. 4. Tryk og hold på midten af Juster Skærm knappen. 38

47 5. Når mærket flytter sig til en anden placering, tryk og hold på midten af det nye mærke. Gentag hver gang for at gennemføre justeringsprocessen. 6. Når det er gennemført, tryk på. 5.5 Strøm For at kontrollere det resterende strøm niveau på dit batteri og/eller indstille spare egenskaber. 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Strøm knappen. 3. Skærmen viser strøm niveauet på dit batteri. Du kan tidsindstille dit apparat til automatisk at slukke når det er ubenyttet i et bestemt tidsrum. Mulighederne inkluderer Aldrig, 30 minutter, 20 minutter, og 10 minutter. 39

48 4. Tryk på for at gemme ændringerne. 5.6 Dato&Tid 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Dato&Tid knappen. 3. For at ændre tidszone, tryk på venstre/højre pilen i Tidszone delen. 40

49 4. For at ændre dato, tryk på nedad pilen i Dato delen. En kalender popper-op. Tryk på venstre pil på kalenderen for at gå til en tidligere måned og år eller tryk på højre pil for at gå til en senere måned og år. Alternativt kan du trykke på måned eller år i toppen af kalenderen for at ændre måned og år direkte. Når kalenderen viser den nuværende måned, tryk på datoen på kalenderen. 5. For at sætte tiden, tryk først på time, minut, eller sekund I Tid delen og tryk derefter på op pilen for at øge eller ned pilen for at reducere værdien. 5. Tryk på for at gemme ændringerne. 5.7 Skift Sprog BEMÆRK: For at ændre sprog i Mio Map navigationssoftwaren, brug Mio Map indstillinger. (Se documenter leveret med navigationssoftwaren.) 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Skift Sprog knappen. 41

50 1. Tryk på venstre/højre pile knapperne for at vælge det ønskede sprog. 3. Tryk på for at gemme ændringerne. 4. Tryk på knappen for at den nye indstilling virker. 5.8 Bluetooth 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen. 2. Tryk på Bluetooth knappen. 3. Se de næste to afsnit for detaljeret information om brug af Bluetooth forbindelse. 42

51 6 Opkald 6.1 Om Opkald Opkald tillader dig at bruge apparatet som et håndfrit apparat for mobiltelefon som understøtter Bluetooth forbindelse. Du kan trykke på dit apparat for at udføre og modtage opkald istedet for at tage din mobil telefon. 6.2 Sammenkobling med en Mobiltelefon. 1. Tryk på Indstillinger knappen på Hjem skærmen og derefter på Bluetooth knappen. Bluetooth radioen tænder. BEMÆRK: Nedenstående procedure beskriver situationen, når du starter Bluetooth forbindelsen fra din mobiltelefon. Du kan også starte Bluetooth forbindelsen fra dit apparat. ( Se afsnit 7.4 for yderligere information.) 2. Hvis det er første gang du bruger programmet, skifter dit apparat til Sammenkobling og venter på en forbindelse til din mobiltelefon i 60 sekunder. Forbindelsen bliver etableret hvis du starter sammenkoblingsprocessen fra din mobiltelefon inden for den periode. 43

52 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste kodeord, tryk kodeordet som anført på mobiltelefonen og tryk OK. 4. Du ser Opkald hovedskærmen efter at sammenkoblingen er fuldført. Status bjælken i bunden viser navn på den mobiltelefon som er tilsluttet. Kontakter Tastatur Genopkald Tilslut Afslut Sammenkobling Bluetooth Manager 44

53 Næste gang du bruger Opkald programmet, vil dit apparat automatisk søge og forbinde dig, med en af de seneste forbundne mobiltelefoner. BEMÆRK: Dit apparat skal være i Sammenkoblingstilstand for at mobiltelefonen kan finde apparatet. Hvis du bliver nødt til manuelt at opsætte dit apparat til Sammenkoblingstilstand, tryk Sammenkoblingstilstand på hovedskærmen. Nogle mobiltelefoner kan automatisk forbinde håndfri servicen. Op til 8 sæt sammenkoblede mobiltelefoner kan gemmes. En 9ende sammenkoblet mobiltelefon vil afløse den ældste. Opkald programmet kan ikke få adgang til data såsom telefonbog og opkaldslog gemt I mobiltelefonen. 6.3 At foretage et opkald Efter at du blevet forbundet med din mobiltelefon, kan du forestage et opkald ved brug af en af de fire knapper (Tastatur, Kontakt, Opkaldslog, og Genopkald) på Opkald hovedskærmen. Tastatur Ved at trykke på Tastatur knappen på Opkald hovedskærmen, kan du indtaste telefonnummeret på skærm tastaturet. Efter indtastning af telefonnummer, tryk på for at foretage opkaldet. BEMÆRK: For at slette det sidst indtastede nummer brug Tilbage knappen. De to andre knapper lader dig skifte til Kontakter og Opkaldslog skærmene. 45

54 Kontakter Ved at trykke på Kontakter knappen på Opkald hovedskærmen, kan du få adgang til telefonnumrerne som er lagret i Kontakt programmet og vælge et telefonnummer at ringe til. (Se Afsnit 2 for yderligere information om Kontakter.) Indeks Afslut Ring til det valgte nummer. Når du trykker på den ønskede kontakt, kommer telefonnummer listen frem. Tryk på telefonnummeret du ønsker at ringe op til og tryk på. Tryk på for at ringe op til det valgte telefonnummer. 46

55 Opkaldslog Tryk på Opkaldslog knappen på Opkald hovedskærm for at vise de seneste indkommende, udgående, eller ikke besvarede opkald sammen med information såsom dato, tid og varighed af hvert opkald.. Tryk på den pågældende knap (indkommende, udgående, eller ikke besvaret ) for at se de sidste 20 opkald i den valgte kategori. Med et valgt element, kan du trykke på for at ringe til nummeret, for at slette elementet, eller på for at gemme telefonnummeret i Kontakt programmet. For at fjerne et element i den nuværende liste, tryk på. Genopkald Tryk på Genopkald knappen på Opkald hovedskærmen for at ringe op til det sidste nummer du ringede til eller modtog et opkald fra. 47

56 6.4 Handlinger Under Opkald Under et opkald, er der fire funktioner tilgængelige: Tryk for at minimere skærmen og vende tilbage til den foregående skærm. Knappen viser sig i nederste højre hjørne af skærmen. For at vende tilbage til skærmen for indkommende opkald, tryk. Hvis du er nødt til at taste et andet nummer, såsom et lokalnummer, tryk på for at åbne tastaturet og tryk numrene.tastaturet lukker når du trykker på knappen igen eller når det ikke bliver brugt i 5 sekunder. Tryk for at fjerne lyden så den anden person ikke kan høre dig. For at få lyden tilbage, tryk på den samme knap igen. Tryk for at afslutte opkaldet. Tryk for at skifte opkaldet til din mobiltelefon. For at skifte tilbage til apparatet igen, tryk på den samme knap igen. 48

57 6.5 Modtagelse af opkald Når du modtager et opkald efter pairing med en mobiltelefon, ringer apparatet og viser Indkommende Opkald skærmen. For at acceptere opkaldet, tryk på. For at afvise opkaldet, tryk på. For at fjerne ringe tonen før modtagelse eller afvisning af opkald, tryk på. 6.6 Diverse Knapper I tilslutning til knapper for at forestage opkald, er der Tilslut, Ssammenkobling, Andre, og Afslut knapperne på Opkald hovedskærmen som beskrevet nedenstående. Tilslut Ved at trykke på Tilslut knappen på Opkald hovedskærmen, kan du manuelt søge efter den seneste forbundne mobiltelefon for at finde en tilgængelig forbindelse. 49

58 Sammenkobling Ved at trykke på Sammenkobling knappen på Opkald hovedskærmen, kan du manuelt opsætte dit apparat til Sammenkobling. Indenfor en periode på 60 sekunder kan du starte forbindelsesprocessen på din mobiltelefon og bruge dit apparat som et håndfrit apparat. Bluetooth Manager Ved at trykke på Bluetooth Manager knappen på Opkald hovedskærmen, kan du bruge Bluetooth Manager programmet. (Se Afsnit 7 for at få information om Bluetooth Manager.) 50

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Revision Varemærker Bemærkning

Revision Varemærker Bemærkning Brugermanualen Revision: R00 Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere