FAG OG FAGLIGHED - DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 5. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAG OG FAGLIGHED - DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 5. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelse."

Transkript

1 Beretning FAG OG FAGLIGHED - DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 5. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelse. Vi skriver om det stort set hvert år i beretningen: Et arbejdsmarked i forandring. Og det èr ikke et udtryk for, at vi har svært ved at finde ud af, hvad beretningen skal indeholde. Udviklingen er fortsat mod færre traditionelle ansættelser og et jobmarkedet, der spænder bredt over alle de andre muligheder: kontrakter, selvstændig, freelancer Uanset hvilken vej man vælger for beskæftigelse, er vi og DJ stærkt optaget af at sikre, at netop denne udvikling ikke bliver til afvikling af helt fundamentale principper for et godt arbejdsliv. Det sker ud fra en tanke om, at alle DJ-faglighedernes styrker og svagheder hænger sammen, uanset hvor og hvordan man er beskæftiget på DJs organisationsområde. Udviklingen af rollen som fotograf er langt fra noget, der ligner en statisk størrelse. Den digitale udvikling sætter stadig nye standarder og giver nye værktøjer, der gør vejen fra tanken om - til det færdige billede, stadig kortere. Vi kan bl.a. se, at begreberne video og stilbillede flyder sammen, og at vi fagligt skal stadig længere ned i de mørekse afkroge af teknikken for at matche alle de andre, der også fotograferer. Vores styrke som fotografer er indholdet i de billeder, vi leverer. Dels som dem der netop behersker teknikkens afkroge, dels som dem man kan spare koncept og strategi med. Men i særdelshed gennem en forståelse for opgaverne gennem valg af teknisk plaform, motiv og kreativitet. Det er den enkeltes ansvar at tage vare på egen faglig udvikling! Forbundet og DJ:Fotograferne stiller mulighederne til rådighed som en opfordring til løbende faglig opdatering. Fokus på det professionelle fotografi Det har i 2015 været prioriteret at følge linjen op med at få fokus på det professionelle fotografi. I 2014 blev Dansk Fotografis Ærespris FOTOGRATULA uddelt, og i 2015 satte vi STATUS:15 i søen. Der var en beskeden forventning om, at der nok skulle komme billeder til en lille udstilling Vi blev klogere og blev bogstaveligt væltet af den interesse og opmærksomhed, som både fagfolk og brugere viste initiativet. På Facebook nåede mange opslag om STATUS:15 ud til , og flere kom ud til over Selv om vi løb ind i både logistiske og tekniske udforinger, faldt alt på plads. Det blev til indstillede fotos fra 320 professionelle fotografer Var serveren ikke brudt sammen på den sidste dag for indlevering på grund af de mange fotografer, der ville byde ind med billeder, var det blevet endnu flere De 100 fotografier af 61 professionelle fotografer, der blev kurateret til udstillingen STATUS:15, trak ca besøgende til udstillingen i de 6 uger, den blev vist i Museumsbygningen på Østerbro. Vi er på andet oplag af kataloget, der i første oplag blev trykt

2 i eksemplarer. Vi fik også en masse gode erfaringer til STATUS:17, der er under forberedelse. Det var en stor mundfuld, der favnede hele fotograffaget. Men i al beskedenhed fik vi skabt den gode og positive opmærksomhed omkring professionelt dansk fotografis faglige kvalitet og bredde, hvilket var forudsætningen for initiativet. UDDANNELSERNE Ca. 20% af medlemmerne i DJ:Fotograferne er under uddannelse. Ikke mindst derfor er der særlig opmærksomhed på, med hvad og hvordan DJ og DJ:Fotograferne møder medlemmerne på uddannelserne. Fagfotografer Vi er både engageret i Billedmediernes Faglige Udvalg, faguddannelserne på Medieskolerne, KTS, svendeprøverne og har repræsentation i Advisory Board på Fotografisk Kommunikation. Sammen med DJs næstformand, Tine, vil vi i foråret bl.a. drøfte en mere aktiv elevkontakt i form af DJs tilstedeværelse i forhold til elever på fotouddannelserne. Selv om forholdet mellem elever og deres praktikpladser generelt er i rammen for god ledelses- og arbejdspladskultur, kan vi forstå på henvendelser til DJ, at tonen stadig kan være barsk. Som kan du ikke lide lugten i bageriet, så find en anden læreplads. Forkortet uddannelsestid Med den nye reform af erhvervsuddannelserne er merit blevet et meget betydeligt begreb inden for uddannelserne. Merit betyder, at elever skal kunne få forkortet deres erhvervsuddannelse, hvis de i forvejen har relevant uddannelse eller erfaring. Inden for fagfotografuddannelsen betyder det, at man kan få forkortet både skoleophold og praktiktid, så uddannelsen kun varer omkring to år. I princippet en sympatisk og fornuftig tankegang. I praksis kan det imidlertid være svært at håndtere for små uddannelser som Foto- og FTPuddannelserne, fordi det i praksis er meget vanskeligt for skolerne at tilrettelægge flere forskellige uddannelsesforløb for forskellige elever. Dertil kommer, at praktikstederne er interesseret i at have en elev så lang tid som muligt og bestemt ikke bryder sig om forkortede praktiktid. Derfor vil elever med merit og et stærkt forkortet uddannelsesforløb have endnu sværere ved at få en praktikplads. Vi ser gerne, at der generelt indgår mere tid på fagskolerne inden for elevtiden for at sikre et endnu stærkere uddannelsesgrundlag. Omvendt er merit med en forkortelse af praktiktiden på op til to år kun fagligt meningsfyldt, fordi både skolerne, praktikstederne og ikke mindst vore elever selv praktiserer det på en fornuftig måde. For dem, der har gennemgået fagfotografuddannelsen, er det i øvrigt muligt at få merit på den 3-årige uddannelse Fotografisk Kommunikation. Fotografisk Kommunikation På DMJX er der nu kommet kontakt til Fotografisk Kommunikation. En invitation til at deltage i uddannelsens advisory board er en start og understreger vigtigheden af samarbejdet med de studerendes lokale organisation ANDREA og en tættere kontakt til de studerende på Fotografisk Kommunikation. Vi mangler stadig viden om, hvordan de uddannede lander ude i virkeligheden, og vil bringe dette ind som en del af kontakten med DMJX i København. Fagkurser Vi har endnu ikke set de solide high-end kurser til professionelle fotografer fra de uddannelsessteder, der burde være nærmest til at byde ind. Med en enkelt undtagelse. Her fik vi et kursustilbud, der lå langt uden for en rimelig økonomisk ramme.

3 Derfor har vi selv taget opgaven op og ruller nu gennem 2016 med en række tilbud med støtte fra Ophavsretfonden. OPHAVSRET I NYE RAMMER Efter 2016 vil der være en langt mere personlig adresse på ophavsretsmidler. Inden for den nye lovgivnings rammer er vi i samarbejde med andre billedorganisationer i Copydan Billeder ved at udvikle det digitale registreringssystem, der vil sikre, at endnu flere ophavsrestmidler lander direkte hos de enkelte rettighedshavere, hvilket vi kun kan hilse velkomment. Et af de parametre, der kan danne grundlag for en individuel fordeling, er, at man som fotograf krediteres ved billeder. Det er i særlig grad en udfordring for dem, der laver kommercielle opgaver, hvor kreditering er en absolut undtagelse. Men generelt kan ingen medier sige sig fri for syndere på dette område. Den største synder er nettet, hvor både CMS-systemer, Facebook og andre lignende tjenester stripper billeder for de IPTC-informationer, som kan identificere ophavsmanden. Det er en rigtig dårlig kultur, der nu får en helt anden betydning. Derfor vil kreditering også være en del af det fælles ophavsretsarbejde i DJs Ophavsretsfond, så vi bedst muligt kan leve op til forventninger og krav om individuel fordeling af midler for ophavsret. Arbejdspladsaftaler om kreditering At det kan lykkes at få ordentlig kreditering, er vist gennem en fælles forståelse med Københavns Kommune, der sikrer fornuftige og rimelige krediteringsprincipper ved anvendelse af fotografier. Helt aktuelt er et lignende initiativ sat i gang i forhold til Region Hovedstaden. Et indre digitalt marked Og endnu mere lovgivning på billedeområdet kan være på vej. Et af de mere vanvittige tiltag i et EU-udspil er, at man vil gøre brug af billeder og bøger gratis til undervisningsbrug og for kulturelle institutioner som museer, arkiver og biblioteker. Det har givet anledning til en massiv ophavsdiplomatisk indsats fra hele spekteret af rettighedshavere. Selvom der nu er fornuftige signaler fra EU omkring disse fribrugsregler, er intet sikkert, og vi risikerer stadig at stå med en ekspropriering af vores ophavsret, der dels vil koste rettighedshaverne millioner, men især være en trussel mod et lille sprogområde som det danske, når økonomien mangler til at producere nyt dansk undervisningsindhold. FOTOGRATULA 2016 Som et led i strategien fra generalforsamlingen i 2012 om at sætte fokus på bredde og kvalitet af professionel fotografi, blev det bl. a besluttet at uddele en pris. Det blev til Dansk Fotografis Ærespris: FOTOGRATULA, som Morten Bo modtog i 2014 for mange års energisk indsats omkring fotoskolen Fatamorgana. Arbejdet med forberedelserne til, hvem der skal have prisen i 2016 er i gang. Til november ved vi, hvem der får FOTOGRATULA KURSER & ARRANGEMENTER Det skal ikke være en hemmelighed, at den uventede, men glædelige interesse for STATUS:15 har skubbet processen med også at kunne tilbyde fagrelevante kurser. Det har vi så rådet bod på med forårets program for faglig opdatering, der i januar blev sendt ud til medlemmerne. Det er sammensat af kurser, vi har arrangeret samt BOOST-kurser fra PF og Visuelt Forum. Arrangementerne som Foto Forum i København og på Den Fotografiske Salon i Århus anser vi som vigtig inspiration og mulighed for dialog, som vi fortsat vil støtte. På djfotograferne.dk og i nyhedsbrevene kan man se de forskellige tilbud, efterhånden som de bliver lanceret. Og som altid modtager vi meget gerne ideer til kurser og arrangementer!

4 MASTERCLASS New York I 2015 afholdte DJ:Fotograferne i samarbejde med Pressefotografforbundet sin sjette MasterClass. Workshoppen vendte tilbage til New York, hvor den første MasterClass fandt sted i Denne gang var det Joachim Ladefoged, der stod i spidsen som master. Et dusin fotografer fik her mulighed for at udfordre sig selv i selskab med dygtige kollegaer, og alle kæmpede til sidste skud på at lave deres personlige gengivelse af The Big Apple. Efterfølgende er de tolv serier blevet publiceret i en lille bog, og deltagerne havde posters udstillet på konferencen Tal til Øjet. Cuba MasterClass 2016 afholdes på Cuba med Joachim Ladefoged som underviser og mentor, der deler ud af sin viden og erfaring. Denne MasterClass er netop blevet udbudt OVERENSKOMSTER, AFTALER Det er fortsat kun enkelte fotografer, der går i egentlige ansættelsesforhold. Dog ses der også jobopslag, hvor virksomheder ønsker selvstændige fotografer fast tilknyttet virksomheden, men fotografen skal fakturere opgaven. Netop derfor er det vigtigt, at man før der indgås kontrakter og aftaler kontakter DJ, der med de faglige konsulenters ekspertise kan råde og vejlede til den bedst mulige kontrakt eller aftale. Ansættelsesklausuler I netop den forbindelse ses det også, at virksomhederne ikke er opmærksomme på den nye lov om ansættelsesklausuler, der trådte i kraft den 1. januar 2016, og som har virkning for alle klausuler indgået efter 1. januar Loven gælder generelt på arbejdsmarkedet uanset funktionærstatus, eller om man er ansat eller tilknyttet som selvstændig konsulent. En fotograf kan altså ikke længere blive underlagt en klausul, uden at der også skal gives en kompensation, ligesom den tidsmæssige periode, hvor klausulen måtte gælde, maximalt kan være på 12 måneder efter ophøret. I fotografbranchen har der været en klar tendens til at begrænse fotografen både i forholdet til konkurrenceklausuler såvel som i forholdet til kundeklausuler (i loven omtalt som kombineret ansættelsesklausuler). Den nye lov om ansættelsesklausuler har dermed gjort op med disse helt urimelige og langt mere byrdefulde klausuler for fotografer. Beskæftigelse Vi har stadig en pæn statistik for medlemmer i arbejde. Af de 528 medlemmer, der er tilmeldt AJKS, viste sig en lille stigning til 6,6 % ledige i december mod 5,2 % året før. Man kan have mange formodninger om, hvordan beskæftigelsen reelt ser ud. Men det rokker ikke ved den passion, der driver de fleste fotografer til at vælge et fag med store faglige og beskæftigelsesmæssige udfordringer. KOMMUNIKATION Vores Facebook-side spiller en stadig større rolle som led i vores samlede kommunikation. Frekvensen af likes stiger støt i takt med, at rigtig mange af vores opslag når langt ud i Facebook-universet. Der er fortsat stor interesse for vores nyhedsbreve, der fortsat åbnes af mere end 50% af medlemmerne. Sandheden er noget mere nuanceret, men i den korte version har hjemmesiden djfotograferne.dk i perioden haft besøg af brugere, der har set sider. Disse tre kommunikationskanaler har hver sin mission, men samlet set er de også med til at skabe den interesse for professionelt fotografi, der sammen med de kvaliteter, der rummes af

5 et DJ-medlemskab, kan være en del af forklaringen på vores fortsatte medlemsfremgang. DJ skifter i 2016 til nyt CMS-system, der giver flere muligheder, nemmere arbejdsgange og et mere tidsvarende udtryk. Det vil også give meget ekstra arbejde med omlægningen, men det overskygges af fordelene, når vi er på plads med det nye. BESTYRELSESARBEJDET Det er vigtigt at huske, at bestyrelsens medlemmer arbejder i fritiden og oftest bruger en weekenddag på bestyrelsesmøder. Vi fik på generalforsamlingen en meget stor bestyrelse på 13 medlemmer, da vores vedtægter ikke er klare på dette område. Det er dejligt, at så mange ville deltage. Men ser vi tilbage på perioden, har det ikke gjort det nemmere at få bestyrelsesarbejdet til at gå op i forhold til de mange kalendere, der skal have plads til syv bestyrelsesmøder. Med vores politik om at suppleanter kan vælge at deltage i bestyrelsesmøder og i øvrigt deltager i vores forskellige projekter, har bestyrelsen besluttet at bede generalforsamlingen om en præcisering i vedtægterne om, at der kan vælges op til 8 bestyrelsesmedlemmer samt en formand. Beretningen afspejler i øvrigt i perioden. FORBUNDET På delegeretmøde i 2015 stillede vi med alle de delegerede, vi kunne, og var med til at sætte vores præg på, hvilken vej DJ skal de næste to år. Fusionen med KS blev taget af bordet af Hovedbestyrelsen før delegeretmødet i erkendelse af, at tiden ikke var nu. I stedet blev et stærkere forankret samarbejde vedtaget på centrale områder, hvor medlemmerne af DJ og KS har fælles interesser. Vi fik i 2015 ny formand, Lars Werge, og næstformand, Tine Johansen, efter et kampvalg. Med ny ledelse fulgte også nye veje i det politiske arbejde. Det skulle lige falde på plads, men der er nu god fremdrift i både Hovedbestyrelsen og de mange udvalg, der bl.a. arbejder med de prioriteter, som delegeretmøde afsatte. Heriblandt uddannelser, aftaler og overenskomster. Også arbejdet med at forankre DJs forskellige indsatser som en helhed set over et helt arbejdsliv, er nu sat i gang. SAMARBEJDE I DJ Pressefotografforbundet er fortsat en af vores nærmest samarbejdspartner. At de faglige forskelle bliver mindre kan aflæses af STATUS:15, der også viste, at tidligere skarpe grænser mellem de forskellig fagdiscipliner flyder sammen i hverdagen. Selv om nogen interesser kan trække i hver sin retning, så har fælles løsninger af fælles udforinger overskygget forskellene. Især Freelancegruppen, DJ kommunikation, Danske Bladtegnere, Film-&TVGruppen samt Visuelt Forum kan vi også takke for et godt samarbejde. Tal til Øjet, der blev afholdt den 16. januar 2016, er netop et af de gode eksempler på dette samarbejde. Her som en konference for de forskellige fagligheder, der mødes omkring visuel kommunikation. Omkring vores elever og studerede ser vi gerne, at samarbejdet med Danske Mediestuderende og i særdeleshed ANDREA fortsat udvikles. ANDREA er DJs elevgruppe for bl.a. de studerende på Fotografisk Kommunikation. Der er store forskelle på erhvervsuddannelser og de studiebaserede uddannelser, men ikke større end at vi ser muligheder på tværs af disse forskelle med DJ som den fælles ramme. Også en opkvalificering af forbundets Formandsmøder er med til fremadrettet at udvikle hvad vi ofte har efterlyst At vi i DJ i højere grad får sammenhæng og forståelse for værdien af fælleskabet på tværs af vores demokratiske kludetæppe og de mange faglige

6 forskelligheder. Vi siger selvfølgelig tak til formandskabet, DJs konsulenter og øvrige ansatte for god service, et godt samarbejde og den gode håndtering af de sager, vi og vores medlemmer søger løst i DJ. Også stor tak til vores studenter medhjælp Nicoline Leisner, der genne perioden har været en stor og solid hjælp på mange af vores projekter. EKSTERNE SAMARBEJDER DJ:Fotograferne er medlem af Dansk Kunstnerråd (Helga Theilgaard og Peter Thornvig), samarbejdet PYRAMID ved Nordiske Fotografer (Anders Jægenø, Thomas Carlslund og Peter Thornvig), i bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum (Jette Kraus Hedemand) og Copydan Billedkunst (hvor Peter Thornvig også er formand) Nordisk samarbejde DJ:Fotograferne har meget fokus på det nordiske og nordeuropæiske samarbejde, fordi sammenholdet mellem ca svenske, 1400 norske, 800 finske og mere end 800 danske professionelle fotografer giver en kraftig stemme mod kontraktlige og ophavsretslige urimeligheder. Vores fællesskab samles i Pyramide Norden og Pyramide Europa, som har høringsret i EU-lovgivningsarbejdet. I årets løb etablerede vi et samarbejde med Lithuanian Photographers' Association og Press Photographers Club, som blev optaget som medlem i Pyramide Norden Vi har ligeledes arrangeret fællesmøde for bestyrelserne i Svenske Fotografers Forbund og DJ:Fotograferne i august Vi arbejder på endnu et fælles bestyrelsesmøde under Landskrona Foto Festival for Norges, Sveriges og DJ:Fotografernes bestyrelser i Vi har samtidig indledt et samarbejde mellem de offentligt ansatte fotografer i norden, og der er i 2015 etableret et nordisk samarbejde med fælles repræsentant i IFRRO, som videregiver informationer derfra. Vi arbejder på at afholde fælles seminarer/informationsmøder om ophavsret og globale trusler mod denne. Det sker med tæt monitorering af direktiver og forordninger fra EU om den digitale fremtid og det indre digitale marked. Desuden forsøger vi at opbygge relationer med Estland og Letland, og vi planlægger at holde et fælles nordisk seminar i Litauen - alternativt Letland eller Estland. Fotomuseet, Herning Situationen for Fotomuseet i Herning er alvorlig! Efter en kommunal sparerunde er museet truet af lukning, hvis der ikke findes et andet hjem i kommunen eller en anden løsning, der kan sikre den fortsatte eksistens. Dansk Kunstnerråd Rådet skal først og fremmest være et debat- og netværksskabende forum, hvor de danske kunstneres organisationer på et fagligt niveau kan diskutere og holde hinanden opdaterede. Året har især været præget af nye politiske initiativer, der er kommet i forhold til kunst- og kulturområdet. Kunst- og kulturområdet har traditionelt været et væsentligt element i public service-begrebet. Det er kommet under stigende pres i disse år, når DR skal konkurrere med private medier på forskellige platforme. En arbejdsgruppe fik sat public-service begrebet på dagsordenen med et debatindlæg og et kunstevent i Dome of Visions i januar 2016 med stort presseopbud og deltagelse af Bertel Haarder og Connie Hedegaard. Året har også været præget af en større diskussion omkring arbejdsmarked, kunstnere og andre atypiske ansatte, som har udmundet sig i møder med dagpengekommissionen. Også kunst og kultur mellem land og by har været på dagsordenen, hvor udflytningen af kulturelle statslige arbejdspladser er en del af dagsordenen. Dansk Kunstnerråd vil arbejde på

7 en ny version af kulturpolitikken. En større intern omstrukturering i organisationen har også taget tid. Bl.a. skal Dansk Kunstnerråd også fungere som bindeled mellem offentlige myndigheder, private organisationer og institutioner. MEDLEMMER Vi er netto gået frem med ca. 44 medlemmer til 868 medlemmer februar er under uddannelse på Medieskolerne i Viborg, KTS og Fotografisk Kommunikation 196 er registret som værende på en arbejdsplads., 62 er på efterløn, 6 er pensionister og 424 er i arbejde, som selvstændige, freelancere og timelønnede. 322 er kvinder og 546 mænd. RERÆSENTATION Formand Peter Thornvig Næstformand Tonny Foghmar Økonomiansvarlig Jette K. Hedemand Ansvarlig for administration af Ophavsretfonden - Pia Funder Disse udgør forretningsudvalget Medlemmer af DJ:Fotograferne i div. udvalg: Ophavsretsfonden, ansøgningsudvalg: Pia Funder (administrator), Jette Kraus Hedemand, Dennis Møller og Tonny Foghmar Repræsentanter i de lokale Uddannelsesudvalg på fagfotografuddannelsen, Medieskolerne Viborg: Michael Harder Repræsentant i Medieskolernes bestyrelse: Tonny Foghmar Københavns Tekniske skole: Peter Thornvig Skuemester til svendeprøver: Michael Harder, Mia Bendixen, Maria Nielsen, Dennis Møller og Henrik Andersen. Besigtigelse af læresteder: Pia Funder, Henrik Andersen, Dennis Møller og suppleant Peter Thornvig Billedmediernes faglige udvalg: Faglig konsulent Hans-Jørgen Dybro Copydan Billeder: Peter Thornvig Image2use: Peter Thornvig Danmarks Fotomuseum, Herning: Jette Kraus Hedemand Nordisk Pyramide og nordisk samarbejde: Anders Jægenø, Thomas Carlslund og Peter Thornvig Repræsentant i Kunstnerrådet: Helga Theilgaard og suppleanter Peter Thornvig og Pia Funder Hjemmeside, nyhedsbreve og FB: Peter Thornvig OPHAVSRETSFONDEN Ansøgningsudvalget med Pia Funder, Jette Hedemann, Dennis Møller og Tonny Foghmar har igen haft travlt med at behandle og indstille de mange ansøgninger til bestyrelsen som angivet herunder Aktiviteter ved Ophavsretfonden Fotosalon 2015 FotoForum Den Fotografiske Salon Århus Efteruddannelse Andre DJF arrangerede kurser Status:15 Master-Class 2015, New York Studietur til messer o.lign.: Paris Photo 2015 Berlin Photo 2015 Photo Rom 70 deltager med gæster. 10 arrangementer - 60 til 70 deltager pr. gang. 5 arrangementer - 40 til 50 deltager pr. gang. 31 bevillinger 5 61 udstillere / 1500 besøgende på udstillingen 13 deltagere 54 deltager 40 deltager

8 Photo Festival Istanbul Biennale Venedig 2015 FotoKina Køln 2016 CPH TV Festival MIPIM Frankrig Kreds studieturer Adobe MAX messe Los Angeles PF konference Bogprojekter Udstillingsprojekter Copenhagen Photo Festival 2015 Fotoprojekter 4 deltager 2 deltager 3 bogprojekter 7 udstillingsprojekter 23 deltager 13 har modtaget tilskud. Tilskud til elever (max i uddannelseperioden) Skolestudietur til NewYork 75 har modtaget tilskud Svendeprøve udstilling 41 har modtaget tilskud Andet der er støttet: Dansk Kunstnerråd Dansk Fotomuseum Herning Image2Use Tilskud til Røde Kors i Århus - Fotoudstilling Honorar til administrator fælles ophavsretsarbejde i DJ og administration

DJ:Fotograferne, bestyrelsesvejledning

DJ:Fotograferne, bestyrelsesvejledning DJ:Fotograferne, bestyrelsesvejledning DJ:Fotograferne (DJ:F) er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. Specialgrupperne indgår i forbundets organisatoriske struktur på linje med medarbejderforeningerne

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen

Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Beretning 2014 15 DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 7. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen VI ER DEM DER KAN DET SKAL VI BLIVE VED MED AT VÆRE! Når man har været på

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Kompetencer i centrum

Kompetencer i centrum Kompetencer i centrum Virksomheds- 0g kompetencecenteret HK Hovedstaden tilbyder professionel hjælp, når du skal styrke dine kompetencer og komme videre i dit arbejdsliv. / / / Er du på jagt efter et nyt

Læs mere

Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf.

Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf. DJ:Fotograferne beretning 2011-12 Identitet DJ står midt i en omstillingsproces. Forskellighederne inden for den fælles ramme giver lige så forskellige udfordringer, som der er faglige kompetencer blandt

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd?

Oplæg til debat. Hvem mangler i jeres menighedsråd? Oplæg til debat Hvem mangler i jeres menighedsråd? Menighedsrådsvalg 2016 Indledning Til efteråret skal der vælges nye kandidater til menighedsrådene i hele landet. Mange steder betyder det, at der skal

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Rigsrevisionen hvad er det? Rigsrevisionen. Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K. Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15

Rigsrevisionen hvad er det? Rigsrevisionen. Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K. Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 Rigsrevisionen Landgreven 4 Postboks 9009 1022 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 www.rigsrevisionen.dk rr@rigsrevisionen.dk Rigsrevisionen hvad er det? rigsrevisionen Rigsrevisionen hvad er

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer

De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU. En introduktion for nye medlemmer De lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne AMU En introduktion for nye medlemmer 2 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast VELKOMMEN I KLUBBEN FOA 3 Indhold

Læs mere

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Principperne i denne erklæring angiver retningen for FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling.

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

A-KASSE. Brug dine muligheder. Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag OKTOBER 2015 BRUG DINE MULIGHEDER FOA 1

A-KASSE. Brug dine muligheder. Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag OKTOBER 2015 BRUG DINE MULIGHEDER FOA 1 A-KASSE Brug dine muligheder Brug ledighedsperioden aktivt fra første dag OKTOBER 2015 BRUG DINE MULIGHEDER FOA 1 Indhold Forord 3 Tag uddannelse 4 Uddannelsesmuligheder under ledighed 6 Sig ja til jobrotation

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale

Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Djøf Offentlig Formandens vedtægtstale Så er vi kommet til dagens højdepunkt, som jeg ved, alle har glædet sig til. Ja, jeg joker, og faktisk også lidt med urette. For jeg ser de vedtægtsændringer, som

Læs mere

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling

Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013. Natur og Udvikling Kanalstrategi en strategi for henvendelseskanaler til og fra kommunen [Udkast] Juni 2013 Natur og Udvikling Kanalstrategi Hvert år håndterer Halsnæs Kommune rigtig mange henvendelser til og fra borgere

Læs mere

ANSÆTTELSESKLAUSULER NU OG FREMOVER...

ANSÆTTELSESKLAUSULER NU OG FREMOVER... INVITATION TIL MORGENMØDE ANSÆTTELSESKLAUSULER NU OG FREMOVER REGERINGENS LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSESKLAUSULER FORVENTES VEDTAGET INDEN JUL, SÅLEDES AT REGLERNE TRÆDER I KRAFT 1. JANUAR 2016. DET VIL INDEBÆRE

Læs mere

Hou Lokalhistoriske Arkiv fylder 5 år, den 8.september 2016

Hou Lokalhistoriske Arkiv fylder 5 år, den 8.september 2016 Hou Lokalhistoriske Arkiv fylder 5 år, den 8.september 2016 Netop nu, hvor sæsonen skydes i gang for den kommende vinter, kan vi gøre status over de første 5 år. Vi har nået meget på de 5 år, først og

Læs mere

VINDMØLLEPARK. helt uundværlig

VINDMØLLEPARK. helt uundværlig VINDMØLLEPARK Miljøvenlige alternativer til traditionel energi skal helst kunne holde til lidt af hvert. Derfor har vi brug for ingeniører, der ikke mister pusten. Vil du have en karriere, der bygger på

Læs mere

De unge elever er åbne, dejlige, opsøgende og engagerede de er også krævende og egoistiske

De unge elever er åbne, dejlige, opsøgende og engagerede de er også krævende og egoistiske De unge elever er åbne, dejlige, opsøgende og engagerede de er også krævende og egoistiske K. Jensen, oplæringsansvarlig De fleste elevforløb går godt rigtig godt endda. Men nogle elevforløb går skævt

Læs mere

Godt fire ud af ti privatansatte har intet sygefravær

Godt fire ud af ti privatansatte har intet sygefravær 26. maj 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Godt fire ud af ti privatansatte har intet sygefravær 43 pct. af de ansatte på det private arbejdsmarked har ikke haft en eneste sygefraværsdag i 2012. I kommuner

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15

VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 15 1. BRUG DEMOKRATIET Medarbejderforeninger På mange arbejdspladser med 5 DJ medlemmer eller flere, er der oprettet en medarbejderforening (standardvedtægter for medarbejderforeninger,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier

Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier Samarbejde/sammenlægning Tryggevælde og Næstved provstier 1 Program God kommunikation se sagen fra flere sider! Relationer hvordan skaber I et konstruktivt og givende samarbejde? Regler om: samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 23. februar 2016. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 23. februar 2016. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 23. februar 2016 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 127 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget Lukket samråd

Læs mere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere Vedtægter for Ergoterapeutforeningens selskab for ledere 1 Navn Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere 2 Formål Selskabets formål er: at være netværk og styrke det kollegiale sammenhold blandt ergoterapeuter

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Fælles Pipeline i Viborg Kommune

Fælles Pipeline i Viborg Kommune Referat fra bestyrelsesmøde i FOA Teknik og Servicesektoren Viborg. Mødet afholdt torsdag den 27-8-15. Deltagere: Henning Nygaard, Lars Christensen, Carsten Pedersen, Michael Magnussen. Afbud: John Christiansen,

Læs mere

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Formål En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til

Læs mere

Kvindelige meningsdannere

Kvindelige meningsdannere 2016 Kvindelige meningsdannere - for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk - med særlig fokus på kommunikation i fagbevægelsens demokrati- og på kongres. Baggrund: Fagbevægelsen og samfundet mangler

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT KOMMUNIKATION I BUF ORES VISION Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder for, at alle københavnske børn og unge skal få de bedste muligheder for at vokse op og skabe sig en tilværelse på egen hånd. Vi skal

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING FRIVILLIG I KRÆFTENS BEKÆMPELSE

DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING FRIVILLIG I KRÆFTENS BEKÆMPELSE DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING 1 DIN INDSATS SOM FRIVILLIG HAR AFGØRENDE BETYDNING ER UDGIVET AF 2013 GENOPTRYKT 2016 TAK TIL DE MANGE FRIVILLIGE, DER HAR GIVET INPUT OG KOMMENTARER

Læs mere

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde Tale af Jane Findahl Ref. Sae/jbs Side 1/11 Anledning Børnetopmøde 2012 Dato 2. februar 2012 Sted Aalborg Kl. 10.08 10.20 Titel Taletid 8-9 minutter Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Digital foto

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Digital foto Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Digital foto April 2016 Fælles mål Digital foto Introduktion Nye digitale teknologier gør det i dag muligt at lave fotos og medieproduktioner

Læs mere

SERVICEDEKLARATION FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE

SERVICEDEKLARATION FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE SERVICEDEKLARATION FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE Udgiver: Socialpædagogerne Østjylland, maj 2014 Oplag: Konsulent: Gra isk produktion: 1.500 stk. Steen Kabel, Inquiry Partners WERKs Gra iske Hus a s, Aarhus

Læs mere

På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion.

På Delegeretmødet i april 2013 blev det besluttet at indgå i drøftelser med Kommunikation & Sprog om en mulig fusion. DJ:Fotograferne Beretning 2013 14 til generalforsamlingen 8. marts v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen Dem eller os? Det bliver stadig mere tydeligt, at den professionelle fagfotografs tekniske færdigheder,

Læs mere

Crowdsourcing, Innovation og brugerinvolvering

Crowdsourcing, Innovation og brugerinvolvering Notat SEGES P/S Koncern Digital Ansvarlig jupo Crowdsourcing, innovation og brugerinvolvering Oprettet 08-02-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling Side 1 af 13 Crowdsourcing,

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed

FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED. Frivilligpolitik - Social og Sundhed FÆLLESSKAB & FRIVILLIGHED Frivilligpolitik - Social og Sundhed 2016 /2 Ollerup Plejecenter Vi vil Frivillighed i Svendborg Kommune Den første frivilligpolitik udkom i 2009. Her blev grundstenen til det

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS 2020-MÅL

OPERATION DAGSVÆRKS 2020-MÅL OPERATION DAGSVÆRKS 2020-MÅL Operation Dagsværk har siden starten af 2010'erne ikke gennemgået den udvikling, man kunne have håbet, tværtimod. Indsamlingsresultatet har været faldende og det samme har

Læs mere

1. maj tale Samsø. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør?

1. maj tale Samsø. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? 1. maj tale Samsø Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? 1.maj er arbejderbevægelsens vigtigste demonstrationsdag og festdag. 1. maj går arbejdere over det meste af verden i demonstration

Læs mere

Dansk Arbejdstilsyn er Nordens største

Dansk Arbejdstilsyn er Nordens største 6. oktober 2011 ARTIKEL Af David Elmer Dansk Arbejdstilsyn er Nordens største Rekordmange inspektører og kontrolbesøg samt et budget, der er steget med over 40 procent siden 2004, det er virkeligheden

Læs mere

METAGUIDE TIL LINKEDIN V1 201 6

METAGUIDE TIL LINKEDIN V1 201 6 META GUIDE TIL LINKEDIN METAGUIDE TIL LINKEDIN 2 5 KARAKTERISTIKA VED LINKEDIN Når vi i AJKS afholder gå hjem-møder om LinkedIn, får vi altid mange tilmeldinger. Vi har blandt andet oplevet at få mere

Læs mere

TILLIDSDAGSORDEN I BYK BYGGERI KØBENHAVN 2. MARTS 2016

TILLIDSDAGSORDEN I BYK BYGGERI KØBENHAVN 2. MARTS 2016 TILLIDSDAGSORDEN I BYK BYGGERI KØBENHAVN 2. MARTS 2016 HVAD GÅR ARBEJDET MED TILLID I ØKF UD PÅ? KLARE RAMMER, KLART ANSVAR, KLARE OPGAVER I tråd med de tværgående principper i Tillidsdagsordenen handler

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Mentorordning Formål Med etableringen af mentorordninger har Social- og Sundhedsskolen Esbjerg til formål at flere elever med såvel dansk som anden etnisk oprindelse fuldfører

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

Realkredittens udlån er godt sikret

Realkredittens udlån er godt sikret NR. 3 MAJ 2016 Realkredittens udlån er godt sikret Over 99 pct. af realkredittens udlån er dækket ind af pant i låntagernes ejendomme. Den sidste procent skyldes udlån med pant i ejendomme, som er faldet

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Hvordan. normalkontrakter og aftaler

Hvordan. normalkontrakter og aftaler Hvordan tilpasses normalkontrakter og aftaler i takt med virksomhedernes udvikling? Vejledning til overenskomsterne mellem DJ og DDFF 2004-2007 Se ordbog bagest. Se også den særskilte vejledning i forståelsen

Læs mere

Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik

Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik UDKAST den 15. september 2014: Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik Afsæt Et markant kultur- og fritidsliv er med til at gøre en by attraktiv både overfor borgere, der gerne vil bo et sted med mange

Læs mere

Job- og personprofil. Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune Job- og personprofil Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune 1 Indledning Holstebro Kommune søger en ny økonomichef, da vores nuværende har fået job som økonomichef i en privat virksomhed. I job- og

Læs mere

Individuel lønforhandling

Individuel lønforhandling KOM I GANG MED Individuel lønforhandling Dialog om løn betaler sig Få mere ud af lønforhandlingerne end kroner og øre I får mere ud af lønkronerne, når den enkelte leder får ansvar for at prioritere og

Læs mere

Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015

Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015 Strategi for it og digitalisering i Skole- og Kulturforvaltningen 2012-2015 IT-afsnittet SK Godthåbsgade 8 9931 4040 9400 Nørresundby Servicedesk-sk@aalborg.dk Indledning It og digitalisering er i dag

Læs mere

Hvad gør de bedste? Hvad kan vi lære af de bedste kvæglandmænd? v/ Kvægrådgiver Karsten Jensen, Heden og Fjorden

Hvad gør de bedste? Hvad kan vi lære af de bedste kvæglandmænd? v/ Kvægrådgiver Karsten Jensen, Heden og Fjorden Hvad gør de bedste? Hvad kan vi lære af de bedste kvæglandmænd? v/ Kvægrådgiver Karsten Jensen, Heden og Fjorden Hvad kendertegner de bedste De menneskelige og ledelsesmæssige aspekter, der kendetegner

Læs mere

Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015

Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015 Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015 Der tales i landbrugskredse meget om, at landmændene skal være mere stolte af deres erhverv. Angiv på denne 10-punksskala

Læs mere

Politik for integration

Politik for integration Politik for integration Nordfyns Kommune 2016-2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor denne politik?... 3 Hvem henvender integrationspolitikken sig til?... 3 Hvad vil vi med politikken?... 3 Hvad

Læs mere

Mere end bare en a-kasse

Mere end bare en a-kasse Mere end bare en a-kasse Din sikkerhed altid DSA kender dit fag bedre end nogen anden a-kasse DSA er til for alle dem, der hjælper andre med at få en sundere og bedre hverdag. Vi er a-kasse for nyuddannede,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk 20152018 Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation 2014 2017 Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune

Læs mere

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn

Inspirationsmateriale til drøftelse af. rammerne for brug af alkohol i. kommunale institutioner med børn Inspirationsmateriale til drøftelse af rammerne for brug af alkohol i kommunale institutioner med børn Rammer for brugen af alkohol som led i en alkoholpolitik i kommunale institutioner med børn Indledning

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? OM DIN overenskomst FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samrådet den 10. februar 2016 om Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstider

Læs mere

Indhold. Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag. Værdighed. Fællesskab. Engagement og ansvar

Indhold. Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag. Værdighed. Fællesskab. Engagement og ansvar Vores idégrundlag 3 Indhold Idégrundlag - hvad er det? Arbejdsmarkedsorganisation på et kristent grundlag Værdighed Fællesskab Engagement og ansvar Potentiale og begrænsninger 4 6 8 10 12 14 4 Idégrundlag

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Gæstetalerne vi havde besøg af, var også inspirerende, altid godt at høre hvordan andre tænker og gør.

Gæstetalerne vi havde besøg af, var også inspirerende, altid godt at høre hvordan andre tænker og gør. Jeg er glad for at have deltaget. Det har givet mig et løft, forstået på den måde, at jeg er mere opmærksom på, at tænke i værdi for forretningen, når der skal besluttes eller anbefales. Desuden er jeg

Læs mere

Vi har fortsat har en stor opgave med at bekæmpe arbejdslosheden Og der er behov for reformer på arbejdsmarkedet

Vi har fortsat har en stor opgave med at bekæmpe arbejdslosheden Og der er behov for reformer på arbejdsmarkedet "> ± */ - SSZ> s Samtlige kommunalbestyrelser Samtlige jobcentre Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesregionerne Beskæftigelsesrådet De regionale beskæftigelsesråd De lokale beskæftigelsesråd Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Øget fokus fra måned til måned. Kommunikationsabonnement

Øget fokus fra måned til måned. Kommunikationsabonnement Øget fokus fra måned til måned Kommunikationsabonnement Sikker fokus større gennemslagskraft Hos Mediegruppen tror vi på, at din kommunikation og markedsføring kan blive stærkere og mere effektiv i et

Læs mere

Øget leveringssikkerhed i AMU

Øget leveringssikkerhed i AMU Øget leveringssikkerhed i AMU 28. januar 2013 MOM/NES Formål med dette notat IF ønskes at sætte gang i initiativer, som reducerer antallet af aflyste kurser, øger aktiviteten og dermed styrker leveringssikkerheden

Læs mere

Kultur kan gøre os alle sammen klogere på vores samfund, på vores liv, på vores sorger og succeser.

Kultur kan gøre os alle sammen klogere på vores samfund, på vores liv, på vores sorger og succeser. TALE 27. oktober 2009 Kulturminister Carina Christensens tale ved BKFs årsmøde. Strategi for Kultur for alle - fællesskab fremfor polarisering Det talte ord gælder. [Indledning] Teatergruppen C:ntact er

Læs mere

VEDTÆGTER 2016 Børns Voksenvenner København

VEDTÆGTER 2016 Børns Voksenvenner København VEDTÆGTER 2016 Børns Voksenvenner København VEDTÆGTER for Børns Voksenvenner København 1. Navn, stiftelse og hjemsted Foreningens navn er Børns Voksenvenner København, stiftet den 4. oktober 1993. Foreningens

Læs mere

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007

God adfærd i det offentlige - kort og godt. December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt December 2007 God adfærd i det offentlige - kort og godt Udgivet december 2007 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere 11. november 2015 Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere De fleste danskere, der har været på boligjagt kender formentlig fornemmelsen af, at det til tider kan være svært at få alle boligønskerne

Læs mere

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI Leder- AkAdemiet - i samarbejde med DIF og DGI En stærk forening med en god leder DIF og DGI har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor har vi sat os det mål, at der

Læs mere

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Den registrerede arbejdsløshed er i april overraskende faldet med. fuldtidspersoner. Antallet af fyringer er imidlertid steget med ca. den seneste

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret Dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens målsætninger > Alle børn trives og udvikler sig > Leg og læring går nye veje > Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft

Læs mere

Styrk det interne og eksterne tværfaglige samarbejde

Styrk det interne og eksterne tværfaglige samarbejde Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Samarbejde, koordineringen og ledelsen af frivillige

Samarbejde, koordineringen og ledelsen af frivillige Samarbejde, koordineringen og ledelsen af frivillige Sådan får du en systematik og en rød tråd i dit arbejde med frivillige Få samskabelse til at blive en konkret arbejdsform i din hverdag, så alle parter

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Velkommen til den ordinære generalforsamling i Birkelse Ryaa antenneforeningen.

Velkommen til den ordinære generalforsamling i Birkelse Ryaa antenneforeningen. Birkelse 5. marts 2012 Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2011 Velkommen til den ordinære generalforsamling i Birkelse Ryaa antenneforeningen. 2011 her været på flere måde et almindeligt

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien.

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vær med til at tage ansvar og åbn dørene til din virksomhed. Drejebog til virksomheder i samarbejde med Tresu Group, FKSSlamson

Læs mere

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik

Kalundborg kommune september 2008. Ældrepolitik Kalundborg kommune september 2008 Ældrepolitik Ældrepolitik i Kalundborg Kommune Introduktion Kalundborg Kommunes skal være et godt sted at bo gennem hele livet. Den vision danner udgangspunkt for kommunens

Læs mere