Kære kommende elev og forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære kommende elev og forældre"

Transkript

1 Kære kommende elev og forældre Hermed fremsender vi noget materiale omkring skolen. Der står noget omkring skolens dagligdag, vores fag og regler. Det er vigtigt at du og dine forældre læser hele materialet sammen inden du starter. Du kan også finde dette hæfte på vores hjemmeside, hvor det kan læses op elektronisk. Vi håber, at du vil få et rigtigt indholdsrigt og godt efterskoleophold, hvor du får masser af nye kammerater og bliver dygtigere til både de boglige- og de praktisk/musiske fag. Opstartstidspunkter: 2.-årseleverne møder: 1.-årseleverne møder: Lørdag d. 16. august kl (Kun arrangement for elever. Vi håber at se alle forældre søndag). Søndag d. 17. august mellem kl og kl Din kontaktlærer står klar til at tage imod dig og en 2. års elev vil vise dig til dit værelse. Obs: Kl samles gangens forældre og elever (på gangen) til info omkring kontaktlærerfunktionen, hvorefter I går til åbningsmøde i hallen. Åbningsmøde: Søndag d. 17. august kl Velkomsttale ved forstander, fællessang og kaffebord i skolens hal. Til åbningsmødet er I meget velkomne til at tage familie og venner med. Vi håber også, 2.-årselevernes forældre møder talstærkt op til åbningsmødet. Husk at medbringe vedlagte dokument fra UU-vejleder i underskreven stand! Vi ønsker dig og din familie en dejlig sommerferie og glæder os til at se jer efter ferien. Med venlig hilsen på skolens vegne Stine og Niels Eskildsen Kridal Forstanderpar, Gylling Efterskole 1

2 Kalenderaftaler Cafémøde: Søndag d. 31/8 kl inviteres alle forældre til café, hvor der er mødepligt for de unge. Det er et vigtigt møde med aktuelle oplæg som vedrører både forældrerollen, livet som efterskoleelev og konkret information i relation til undervisningen på Gylling Efterskole, herunder præsentation af IT-kompenserende værktøjer. Desuden vil skolens uddannelsesvejleder informere om vejledningsforløbet hen over året, og der vil være fælles aktiviteter for både forældre og de unge. Bliveweekends: Da det er meget væsentligt, at alle elever bakker op om de efterskoleoplevelser, som styrker fællesskabsfølelsen blandt eleverne, fremhæves det hermed, at alle elever skal blive på skolen i følgende bliveweekends: september (efterskolernes dag søndag) november (Galla) januar (Gymnastikopvisning) januar (skolerejse starter) april (Musical-/film forestilling) I øvrigt gør vi opmærksom på, at der er undervisning 30. marts 1. april (før påske). Kristi Himmelfartsdag d.14. maj er ikke fridag, men dagen hvor skolen afholder elevstævne for tidligere elever, og alle nuværende elever skal blive på skolen. Fredag d. 15. maj er almindelig skoledag. Ophold på skolen i ferier/weekends: Eleverne er velkomne til at blive på skolen i weekends og ferier, dog undtaget: uge 42 (efterårsferie mandag til søndag) uge 52 og uge 1 (juleferie mandag til søndag) uge 7 (vinterferie mandag til søndag). Praktik og brobygning: uge 45 Eleverne skal bo på skolen i uge 45 på grund af efterskolelovgivningen. I forbindelse med praktik/brobygning kan der forventes transportudgifter, som eleven selv skal afholde. 2

3 Regler og praktiske oplysninger Mødepligt Der er mødepligt til alle måltider, alle undervisningstimer og arrangementer. Adfærd Vi forventer en ordentlig omgangstone og en positiv indstilling. Alle hjælper med til at holde skolen ren og pæn. Du er økonomisk ansvarlig for ødelagt materiel. Uheld af enhver art skal straks meddeles til personalet. Spiritus/euforiserende stoffer Indtagelse og opbevaring af beruselsesmidler er strengt forbudt og medfører bortvisning. Ovenstående gælder også på rejse mellem hjem og skole. Ingen må møde beruset/påvirket på skolen. Rygning Gylling Efterskole er en røgfri skole, både på og udenfor skolens matrikel. Af denne grund er det uforeneligt at være ryger og samtidigt være elev på Gylling Efterskole. Rygning af E-cigaretter er heller ikke tilladt. Medicin Ingen form for medicin må opbevares på værelset, med mindre dette er specielt aftalt. Aftaler omkring medicin laves med Stine ved ankomst eller før pr. telefon. Fritiden/ferier/weekends Forlader du skolens område, skal du give besked til én af lærerne. Efter kl forlades skolen kun med tilladelse fra vagtlæreren. Små ærinder - under 10 min. - i Brugsen og lignende er ok uden besked. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for elever, der er bortrejst. Er du på weekend eller på ferie, skal du være tilbage på skolen mellem kl og kl dagen før undervisningen starter. Hvis du er forhindret i at møde pga. sygdom eller lignende, skal skolens vagtlærer have besked mellem kl og kl på tlf tast 4. Om afhentning fredage: Eleverne kan tidligst afhentes kl om fredagen, da deres områder og værelser skal være ordnede og godkendt inden afrejse. Undervisningen slutter Strandture og badning uden opsyn Når det er godt vejr kan det være dejligt med en tur til stranden. Eleverne får lov at tage afsted i hold tre og tre, så de kan holde øje med hinanden. Det er en pædagogisk og sikkerhedsmæssig vurdering (vagtlæreren) hvor mange der får lov til at tage af sted. Det er vigtigt at skolen, ved skoleårets start, får skriftlig besked hvis jeres unge menneske ikke må tage til stranden og/eller bade uden opsyn. Hvis ikke vi hører fra jer vedrørende dette, betragter vi det som en tilladelse til strandture og/eller badning. 3

4 Offentlige transportmuligheder Søn- og helligdage kører Midttrafiks rute 306 til Gylling: Fra Odder kl Eftermiddage hverdage kører skolebus 1007 fra Gylling til Ørting/Odder: Fra skolen kl , og Sygdom Hvis du føler dig for dårlig til undervisning, sygemelder du dig til vagtlæreren om morgenen ved morgenmaden. Stine eller Laila kommer senere og ser til dig, hvis du er sengeliggende. Fritagelse fra bevægelsesaktiviteter Kun ved skriftlig forældrehenvendelse til kontoret og/eller lægeerklæring kan eleven fritages fra bevægelsesaktiviteter, eksempelvis cykel-, gå/løbeture og idrætsfag. Lægebesøg Vi henstiller til, at lægebesøg foretages i de forlængede weekends. Har du behov for akut lægekonsultation henvender du dig på kontoret eller til vagtlærer. Tandlæge Vi henstiller, at skoletandlægebesøg, så vidt det er muligt, lægges i forbindelse med forlængede weekends for at undgå forsømmelse fra undervisningen. Sygetransport Skolen sørger for transport ved akut opstået sygdom eller skade. Det er forældrenes eget ansvar at arrangere og afholde udgiften til anden sygetransport, eksempelvis forløb ved ved fysioterapeut e. lign. Skolens kontor kan være behjælpelig med dette. Fri på skoledage Det er vigtigt at have så få forsømmelser som muligt for at kunne følge godt med i undervisningen og efterskolelivet. Skal du have fri til rund fødselsdag, bryllup m.v., henstiller vi, at du kommer så hurtigt som muligt tilbage til skolen igen. Besøgsordning/gæster Piger og drenge må komme på hinandens værelser fra kl til kl Hvis du ønsker udefra kommende gæster, skal det aftales på forhånd med vagtlærer eller kontor. Cykler Du skal medbringe cykel med lygter, således at vi kan planlægge friluftsarrangementer efter, at alle har en cykel. Vi kræver, at alle har cykelhjelm med, og at den bruges. Knallert Knallerter må kun bruges i forbindelse med transport til og fra skole. I helt særlige tilfælde kan der laves aftale med læreren om at bruge knallerten til eksempelvis at hente noget. Opbevaringsmuligheder for din knallert er ringe. 4

5 El- artikler Det er ikke tilladt at medbringe mikrobølgeovn, køleskab, kaffemaskine eller lignende. Der vil være en elkedel på hver gang. Mobiltelefon Mobiltelefonen må ikke tages frem eller anvendes i fælles sammenhænge, dvs. ved spisning og alle fælles arrangementer. I undervisningen benyttes mobiltelefonen kun ifølge aftale med læreren. Telefonen må ikke benyttes efter godnat (kl til kl ). Vi gør opmærksom på, at opkald til elevernes mobiltelefoner kun bedes foretaget efter og inden kl Mobil- og netfrie opstartsdage Når du ankommer på Gylling Efterskole afleveres din telefon til din kontaktlærer, hvorefter den låses ind i skolens pengeskab de første 4 dage af dit nye efterskoleliv. Elevnetværket vil heller ikke være tilsluttet. Dette gør vi, fordi det skaber et større nærvær i forhold til de nye mennesker du skal lære at kende. Faglig testning i opstartsdagene For at kunne indplacere dig på et passende fagligt niveau, gennemføres der test i dansk, matematik og engelsk i løbet af de første dage du er på skolen. Elevbank Eleverne kan ikke låne penge, men indsætte og hæve. Der kan indsættes penge til eleverne på konto efter aftale med kontoret. Åbningstider i elevbanken: Mandag og torsdag kl Elevpost Sendes til Gylling Efterskole, Hovedgaden 29, Gylling, 8300 Odder. Husk elevens navn. Afbrydelse af ophold Ved afbrydelse af efterskoleforløbet vil der blive opkrævet 2 ugers skolepenge til dækning af driftstab. Til dette beløb er der ingen støtte fra undervisningsministeriet og kommunen. Dette gælder også hvis eleven bliver bortvist. Hvad er indeholdt i ugeprisen på Gylling Efterskole? Udgifterne til befordring i forbindelse med praktik/brobygning er den eneste udgift som kommer oven i den almindelige betaling. På Gylling Efterskole er alle øvrige udgifter til materialer i undervisningen, ekskursioner, skolerejse mm. indeholdt i ugeprisen. 5

6 Kontakt Gylling Efterskole: Mail: lokalnummer. Kontor (Tove og Laila) tast 1 Forstander (Niels) tast 2 Viceforstander (Stine) tast 3 Lærerværelset/vagtværelset tast 4 Køkken (Arne, Torben, Eva og Jytte) tast 5 Teknisk service (Jan, Finn, Erik) tast 6 IT (Kim) tast 7 Forstanderpar privat (Stine og Niels) tast 8 UU-vejleder (Susie) Tider for køkkenhjælp/rengøring: Kl kl : To elever hjælper pedellen med bl.a. at vaske/støvsuge gulve i fælles opholdsrum og tømmer udendørs papirkurve. Kl : Tre elever møder i køkkenet (Alle elever kommer én gang i løbet af skoleåret en uge i køkkenet, hvor de tages ud af undervisningen). Kl : Oprydning på fællesarealer/værelset (Alle elever har rengøringsansvar for eget værelse samt et område hele året). Hovedrengøring: Onsdage fra kl kl på værelset og fællesarealer. Som forældre må I meget gerne spørge til rengøringen og være med til at holde øje med at den er ok, når I henter/afleverer jeres unge menneske på skolen. 6

7 Dagsprogram Kl Kl Kl Vækkeuret ringer, og du står op Personlig hygiejne og oprydning Rengøringscheck Kl Morgenmad (møde senest kl.07.30, evt. beskeder 07.45) OBS! Morgenløb tirsdag og fredag (se skema) Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Morgensamling med nyheder, fadervor og sang Undervisning Pause Undervisning Middagsmad, fælles beskeder, uddeling af post og pause Undervisning Forfriskning Undervisning Pause Kl Aftensmad (møde senest kl ) Kl Kl Kl Kl Kl Kl Stilletime/lektielæsningstime Valgfri aftenbeskæftigelse eller arrangement. Aftente/-kaffe. Fællesområder og værelse rengøres. Rengøringscheck, hvorefter man er på egen gang og gør klar til godnat. På eget værelse klar til godnat. Alt er og forbliver slukket (lys, musik, mobil, computer m.m.) Fredage: Undervisning til kl Rengøring og rengøringschek til weekend kl

8 Huskeliste: Sygesikringsbevis Kopi af afgangsbevis (gælder elever som har været til 9. klasses afgangsprøve) Dokument fra UU-vejleder i underskreven stand Sengelinned, dyne, hovedpude, rullemadras, sengetæppe Vækkeur (du skal selv komme op om morgenen) Sportstøj til indendørs og udendørs brug i alt slags vejr. Gode løbesko Pænt tøj til festlige lejligheder Skoletaske og skriveredskaber (lineal, passer, blyanter, kuglepenne, vinkelmåler og lommeregner, gerne TI-30XS eller tilsvarende) Computer og tilbehør (se næste side) Toiletsager og håndklæder Skiftetøj til værkstedsbrug Regntøj/gummistøvler Cykel m. lygter og cykelhjelm Sovepose og liggeunderlag (til ture) Krus, plastikservice + bestik (til ture) Bøjler til klædeskab Evt. ketcher, bordtennisbat 8

9 Skema for skoleåret Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 7:20-8:00 Morgenmad Morgenløb/bad Morgenmad Morgenmad Morgenløb/bad 8:00-8:30 Morgensang Morgenmad Morgensang Morgensang Morgenmad 8:30-09:15 09: Valg 1 Fysik 1 Engelsk 2 Engelsk 3 Engelsk 4 Engelsk 5 Engelsk 6 Engelsk 7 Engelsk 8 Engelsk 9 Engelsk 1 O-fag 2 O-fag 3 Fysik 4 Fysik 5 Højskolefag Engelsk 1 Engelsk 3 O-fag 4 O-fag 5 Fysik 10 Engelsk 1 Engelsk 2 Engelsk 3 O-fag 4 O-fag 5 Fysik 10 Matematik 10:30-12:00 Dansk Dansk Fortælle Dansk Valg 2 13:00-13:45 Dansk 13: O-fag 1 Fysik 2 Fysik 3 Engelsk 4 Engelsk 5 Engelsk 6 Engelsk 7 Engelsk 8 Engelsk 9 Valg 2 P-møde Rengøring Matematik Gangmøde Valg 1 Dansk 15:00-15:45 15: O-fag 1 Fysik 2 Fysik 3 Engelsk 5 Engelsk 7 Engelsk 8 Engelsk 9 Matematik Fællesidræt Valg 1 Sang 15:30 Rengøring 18:00-19:30 Tysk O-fag (orienteringsfag): Biologi, Geografi, Samfundsfag, Kristendom 9

10 Valgfag Valg 1 Valg 2 Periode 1 Fodbold Klatring Badminton Metal Musik Småmøbler Kreativt værksted Køkken Volley Spring Kondi Billedkunst Keramik Træ Animation Film Periode 2 Volley Krop kost og kondi Spring Film Metal Træ Kreativt værksted Musik Køkken Håndbold Dans Idræt Drama Billedkunst Teknisk tegning Keramik big size Leg med lyd Periode 3 Volley Basket Klatring Kor Metal Træ Kreativt værksted Psykologi Køkken Musical Musicaldans Kondi Håndbold Keramik Smykker Astronomi Periode 4 Outdoor Badminton Begyndermotion Revy Metal Træ Kreativt værksted Musik Køkken Volley Fodbold Spring Klatring Billedkunst Metal Film Musik Ret til ændringer forbeholdes. 10

11 IT som hjælpemiddel på Gylling Efterskole IT i undervisningen Gylling Efterskole er i front med udviklingen og brugen af IT hjælpemidler til elever med læse- og skrivevanskeligheder og har derfor fuldt ud integreret anvendelsen af IT i undervisningen. Skolen råder over bærbare computere til udlån ved særlig aftale. Desuden har skolen uafbrudt trådløst netværk, frit tilgængelige printere, IT-medarbejder til support af elevernes PC`ere, udlån af programmer og meget mere. Skolens lærere holder sig hele tiden opdateret på den nyeste viden. Vores hensigt er, at teknikken ikke må komme i vejen for læring og derfor sørger vi for, at vores trådløse netværk er stærkt og kan møde tidens krav om mange mobile enheder. Tilsvarende sikrer vi en lånecomputer med det samme, hvis elevens computer uheldigvis skal til reparation. Medbring egen bærbar pc Da computeren er en grundlæggende del af hverdagen på Gylling Efterskole, er det nødvendigt at anskaffe sig en bærbar pc inden skolestart. Vi foretrækker den bærbare pc, da computeren skal kunne bruges som et penalhus overalt på skolen. Computerens navn/mærke er underordnet i forhold til programmerne, som skal installeres senere. Det er dog vigtigt, at der nemt kan ydes service på reparationer under garantiperioden. Hvis man har en Mac, skal der være installeret Windows på den. Det er også muligt at bruge tablets på Gylling Efterskole, men kun som supplement til PC/Mac, ligesom smartphones kan indgå i undervisningssituationer, når det aftales med læreren. Tilbehør til computeren: For at få mest ud af computeren i undervisningen, er det vigtigt, at man medbringer følgende ekstraudstyr: - Høretelefoner/headset - Memory stick. (Flytbar USB lagringsenhed) - Taske til beskyttelse og transport Hvilke programmer skal jeg købe? På Gylling Efterskole arbejder vi med Microsoft programmer. Windows 7 eller nyere skal være installeret inden skolestart. Udlån af programmer Følgende programmer kan Gylling Efterskole udlåne gratis til eleverne indtil skoleopholdet slutter: CD-ord til Windows. CD-ord er et program til hjælp med oplæsning og stavning. 11

12 Intowords til Mac. Intowords er et program til hjælp med oplæsning og stavning. Diverse matematikprogrammer. Diverse ordbøger. Skolen stiller nyeste Microsoft Office Pro til rådighed, imens eleven går på Gylling Efterskole. Efter gennemført skoleophold, får eleven licensen til programmet udleveret Regler for brug af computere og netværk på Gylling Efterskole Reglerne gælder for alle skolens elever og gælder både i undervisning og fritid. Anvendelsen af computere og netværk på Gylling Efterskole skal ske inden for de rammer, som sættes af almindelige love og regler. Vi henviser desuden til erklæringen omkring brug af computere og netværk, som I har underskrevet inden skolestart. På Gylling Efterskole anvendes computeren som et meget vigtigt redskab i undervisningen. Derfor er det elevens og forældrenes ansvar, at den hele året kan anvendes til dette primære formål. Af denne grund må computeren ikke må fyldes op - ellers bruges på en måde som kan gøre den langsom eller beværlig i forhold til undervisningen. Den er først og fremmest et værktøj til læring. Hjemmeside Vi har en hjemmeside på Gylling Efterskole, som løbende opdateres med billeder og andet fra aktiviteterne på efterskolen. Alle billeder/videoer bliver godkendt af den lærer/webmaster, der har ansvaret for hjemmesiden. Der vil således IKKE blive lagt billeder på hjemmesiden, som er uetiske eller ufordelagtige for eleven. Billederne kan frit benyttes/downloades til det private fotoalbum af elever og forældre. Se hjemmesiden på Ønsker man IKKE, at billede/ tekst/ video/ musik mv. af eleven bliver benyttet på hjemmesiden, skal skolen have besked herom ved skolestart. Forsikringsforhold for elever under ophold på Gylling Efterskole: Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen og dennes medarbejdere. Falder en elev eksempelvis pga. sne/is på gangarealerne, idet skolen ikke har overholdt deres snerydningspligt, er skolen således erstatningsansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra eleven. Skolen har derimod ikke risikoen for elevernes medbragte tøj, bøger, elektronik mm., hvis dette skulle forsvinde eller blive ødelagt ved eksempelvis brand eller tyveri. Eleverne bærer desuden risikoen for ødelæggelse af skolens bygninger og løsøre. Ovennævnte situationer er normalt dækket på en almindelig familieforsikring/ indboforsikring, dog skal man være opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke er forsikringsdækning for skader forvoldt af eleven på selve indlogeringsværelset, hvis der er tale om en kostskole, kun på skader forvoldt på fællesarealer o.l. 12

13 Endelig bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlige overfor, eksempelvis hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand eller lignende. En sådan skade vil normalt være omfattet af en privat ulykkesforsikring. Eleverne er omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering. Skolen anbefaler på baggrund af ovennævnte, at elevens forældre dels har en familieforsikring og dels en privat ulykkesforsikring. 13

14 Uddannelsesvejledning UU-vejleder Susie Hoeg Mobil: Grundskole- og 10. klassevejledningen på Gylling Efterskole varetages af UU-vejleder Susie Hoeg. Vejleder er ansat i Ungdommens Uddannelsesvejledning for Odder og Skanderborg kommuner forkortet UU-OS. Målet med vejledningen Målet med vejledningen er, at alle elever får en god overgang fra grundskolen eller 10. klasse til ungdomsuddannelse, og at den enkelte elev bliver afklaret om, hvilke muligheder der er for ungdomsuddannelser. I et samarbejde mellem eleven, skolen, hjemmet og vejlederen besluttes det hvilken ungdomsuddannelse, der vil være den bedste for eleven. Vejledningen er differentieret. Basisvejledning I 8. klasse Alle elever påbegynder arbejdet med deres uddannelsesplan. Vejleder gennemfører samtaler med eleverne enten individuelt eller i grupper. Alle elever kommer i praktik i nærområdet. Eleverne introduceres til ug.dk og e-vejledning. Forældrene orienteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning på informationscafe 31. august I 9. klasse Alle elever udarbejder en uddannelsesplan. Vejleder gennemfører samtaler med eleverne enten individuelt eller i grupper. Alle elever kommer i praktik i nærområdet. Eleverne arbejder med ug.dk og introduceres for e-vejledningen. Tilmeldingen til 10. klasse/ungdomsuddannelser foregår elektronisk via Skolens lærere foretager i samarbejde med hjemmet og med inddragelse af vejleder vurdering af den enkelte elevs uddannelsesparathed, hvis eleven ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Forældrene orienteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning på informationscafe d. 31. august I 10./11. klasse Eleverne skal i obligatorisk brobygning på 2 ungdomsuddannelser. Alle elever arbejder videre med deres uddannelsesplan. Vejleder gennemfører samtaler med eleverne enten individuelt eller i grupper. Eleverne arbejder med ug.dk og introduceres for e-vejledningen. Tilmeldingen til ungdomsuddannelserne foregår elektronisk via Skolens lærere foretager i samarbejde med hjemmet og med inddragelse af vejleder vurdering af den enkelte elevs uddannelsesparathed. Forældrene orienteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning på informationscafe d. 31. august 14

15 evejledningen Eleverne opfordres til at bruge evejledningen. evejledningen varetages af uddannede vejledere, som elever og forældre kan komme i kontakt med via telefon, mail, sms og chat både om dagen, aftenen og i weekender. Se: Generelt I er desuden velkomne til at kontakte mig på telefon eller mail, hvis I har spørgsmål og/eller overvejelser, som I mener, jeg kan være behjælpelige med For yderligere information henvises til 15

16 Lærere Anne Marie Holm (AH) Kontaktlærer Gl. Smedegaard Dorte Friis (DF) Kontaktlærer Slagteren Anne Friis Hansen (AF) Kontaktlærer Maleren Elsebeth Eriksen (EE) Kontaktlærer Midgård Nede Birte Basse (BB) Kontaktlærer Udgård Oppe Frank Murberg (FM) Kontaktlærer Asgård Nede Brian Nørgaard Nielsen (BN) Kontaktlærer Smede Å Helmer Nielsen (HN) Kontaktlærer Asgård Oppe Christina Søndberg (CS) Kontaktlærer Smede Å Henrik Jessen (HJ) Kontaktlærer Midgård Oppe 16

17 Jonna Nielsen (JN) Kontaktlærer Stjerne Piger Terje Vigan Anderson Hansen (TV) Kontaktlærer Malskær Kristian S. Simonsen (KS) Kontaktlærer Smede Eg Sine Søltoft (SF) Kontaktlærer Malskær Timelærere, tysk Peter Myrfeld (PM) Kontaktlærer 21 eren Kirsten Broch Merete Jensen Jesper Møller (JE) Kontaktlærer Udgård Nede Thor Boudigaard Nielsen (TN) Kontaktlærer Stjerne Drenge 17

18 Køkken Teknisk service Administration Arne Christoffersen Køkkenleder, kok Jan B. Christensen Teknisk serviceleder Tove Hedemannn-Hansen Sekretær Torben Simonsen Kok Erik Sørensen Teknisk serviceassistent Laila Dam Hansen Kontormedhjælper IT Jytte Sørensen Køkkenmedhjælper Finn Christensen Teknisk serviceassistent Kim Vullum IT-medarbejder Eva Billeskov Køkkenmedhjælper Ledelse Stine Eskildsen Kridal Viceforstander Niels Eskildsen Kridal Forstander 18

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016

Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Infofolder Frøstruphave E erskole 2015-2016 Til alle elever på Frøstruphave Eerskole i skoleåret 2015-16 og deres forældre Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge fly!er ind på vores skole,

Læs mere

Elev- og Forældremagasin 2015-16

Elev- og Forældremagasin 2015-16 Elev- og Forældremagasin 2015-16 ADRESSE- OG TELEFONLISTE Skolen: Forstander : Viceforstander: Forretningsfører : Formand for Skolebestyrelsen: Formand for Skolekredsen: Formand for Venneskræsen: Runegårdsalle

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2014-2015

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2014-2015 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2014-2015 Juni 2014 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Du kan vælge imellem nedenstående

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Orienteringshæfte 2014/15

Orienteringshæfte 2014/15 Orienteringshæfte 2014/15 INDHOLD 2 Dagsprogram 3 At skabe et godt ophold 3 Liv om aftenen 3 Skoleårets sammensætning 4 Regler og oplysninger 6 Kostpolitik 6 Sundhed 6 Snetur 7 Om IT 7 Niveaudeling 7 Skolevejledning

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre.

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. Et efterskoleophold har en 7-dages uge. Vi opfordrer derfor til, at eleverne i nogle weekender

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015

INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 INFORMATION TIL AGROSKOLENS ELEVER & STUDERENDE (SKAL LÆSES AF ALLE FØR STUDIESTART) Version: 6 - Maj 2015 NB. Da der løbende kan forekomme ændringer i reglementet, opfordres du ALTID til at kigge på den

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere