Kære kommende elev og forældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære kommende elev og forældre"

Transkript

1 Kære kommende elev og forældre Hermed fremsender vi noget materiale omkring skolen. Der står noget omkring skolens dagligdag, vores fag og regler. Det er vigtigt at du og dine forældre læser hele materialet sammen inden du starter. Du kan også finde dette hæfte på vores hjemmeside, hvor det kan læses op elektronisk. Vi håber, at du vil få et rigtigt indholdsrigt og godt efterskoleophold, hvor du får masser af nye kammerater og bliver dygtigere til både de boglige- og de praktisk/musiske fag. Opstartstidspunkter: 2.-årseleverne møder: 1.-årseleverne møder: Lørdag d. 16. august kl (Kun arrangement for elever. Vi håber at se alle forældre søndag). Søndag d. 17. august mellem kl og kl Din kontaktlærer står klar til at tage imod dig og en 2. års elev vil vise dig til dit værelse. Obs: Kl samles gangens forældre og elever (på gangen) til info omkring kontaktlærerfunktionen, hvorefter I går til åbningsmøde i hallen. Åbningsmøde: Søndag d. 17. august kl Velkomsttale ved forstander, fællessang og kaffebord i skolens hal. Til åbningsmødet er I meget velkomne til at tage familie og venner med. Vi håber også, 2.-årselevernes forældre møder talstærkt op til åbningsmødet. Husk at medbringe vedlagte dokument fra UU-vejleder i underskreven stand! Vi ønsker dig og din familie en dejlig sommerferie og glæder os til at se jer efter ferien. Med venlig hilsen på skolens vegne Stine og Niels Eskildsen Kridal Forstanderpar, Gylling Efterskole 1

2 Kalenderaftaler Cafémøde: Søndag d. 31/8 kl inviteres alle forældre til café, hvor der er mødepligt for de unge. Det er et vigtigt møde med aktuelle oplæg som vedrører både forældrerollen, livet som efterskoleelev og konkret information i relation til undervisningen på Gylling Efterskole, herunder præsentation af IT-kompenserende værktøjer. Desuden vil skolens uddannelsesvejleder informere om vejledningsforløbet hen over året, og der vil være fælles aktiviteter for både forældre og de unge. Bliveweekends: Da det er meget væsentligt, at alle elever bakker op om de efterskoleoplevelser, som styrker fællesskabsfølelsen blandt eleverne, fremhæves det hermed, at alle elever skal blive på skolen i følgende bliveweekends: september (efterskolernes dag søndag) november (Galla) januar (Gymnastikopvisning) januar (skolerejse starter) april (Musical-/film forestilling) I øvrigt gør vi opmærksom på, at der er undervisning 30. marts 1. april (før påske). Kristi Himmelfartsdag d.14. maj er ikke fridag, men dagen hvor skolen afholder elevstævne for tidligere elever, og alle nuværende elever skal blive på skolen. Fredag d. 15. maj er almindelig skoledag. Ophold på skolen i ferier/weekends: Eleverne er velkomne til at blive på skolen i weekends og ferier, dog undtaget: uge 42 (efterårsferie mandag til søndag) uge 52 og uge 1 (juleferie mandag til søndag) uge 7 (vinterferie mandag til søndag). Praktik og brobygning: uge 45 Eleverne skal bo på skolen i uge 45 på grund af efterskolelovgivningen. I forbindelse med praktik/brobygning kan der forventes transportudgifter, som eleven selv skal afholde. 2

3 Regler og praktiske oplysninger Mødepligt Der er mødepligt til alle måltider, alle undervisningstimer og arrangementer. Adfærd Vi forventer en ordentlig omgangstone og en positiv indstilling. Alle hjælper med til at holde skolen ren og pæn. Du er økonomisk ansvarlig for ødelagt materiel. Uheld af enhver art skal straks meddeles til personalet. Spiritus/euforiserende stoffer Indtagelse og opbevaring af beruselsesmidler er strengt forbudt og medfører bortvisning. Ovenstående gælder også på rejse mellem hjem og skole. Ingen må møde beruset/påvirket på skolen. Rygning Gylling Efterskole er en røgfri skole, både på og udenfor skolens matrikel. Af denne grund er det uforeneligt at være ryger og samtidigt være elev på Gylling Efterskole. Rygning af E-cigaretter er heller ikke tilladt. Medicin Ingen form for medicin må opbevares på værelset, med mindre dette er specielt aftalt. Aftaler omkring medicin laves med Stine ved ankomst eller før pr. telefon. Fritiden/ferier/weekends Forlader du skolens område, skal du give besked til én af lærerne. Efter kl forlades skolen kun med tilladelse fra vagtlæreren. Små ærinder - under 10 min. - i Brugsen og lignende er ok uden besked. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for elever, der er bortrejst. Er du på weekend eller på ferie, skal du være tilbage på skolen mellem kl og kl dagen før undervisningen starter. Hvis du er forhindret i at møde pga. sygdom eller lignende, skal skolens vagtlærer have besked mellem kl og kl på tlf tast 4. Om afhentning fredage: Eleverne kan tidligst afhentes kl om fredagen, da deres områder og værelser skal være ordnede og godkendt inden afrejse. Undervisningen slutter Strandture og badning uden opsyn Når det er godt vejr kan det være dejligt med en tur til stranden. Eleverne får lov at tage afsted i hold tre og tre, så de kan holde øje med hinanden. Det er en pædagogisk og sikkerhedsmæssig vurdering (vagtlæreren) hvor mange der får lov til at tage af sted. Det er vigtigt at skolen, ved skoleårets start, får skriftlig besked hvis jeres unge menneske ikke må tage til stranden og/eller bade uden opsyn. Hvis ikke vi hører fra jer vedrørende dette, betragter vi det som en tilladelse til strandture og/eller badning. 3

4 Offentlige transportmuligheder Søn- og helligdage kører Midttrafiks rute 306 til Gylling: Fra Odder kl Eftermiddage hverdage kører skolebus 1007 fra Gylling til Ørting/Odder: Fra skolen kl , og Sygdom Hvis du føler dig for dårlig til undervisning, sygemelder du dig til vagtlæreren om morgenen ved morgenmaden. Stine eller Laila kommer senere og ser til dig, hvis du er sengeliggende. Fritagelse fra bevægelsesaktiviteter Kun ved skriftlig forældrehenvendelse til kontoret og/eller lægeerklæring kan eleven fritages fra bevægelsesaktiviteter, eksempelvis cykel-, gå/løbeture og idrætsfag. Lægebesøg Vi henstiller til, at lægebesøg foretages i de forlængede weekends. Har du behov for akut lægekonsultation henvender du dig på kontoret eller til vagtlærer. Tandlæge Vi henstiller, at skoletandlægebesøg, så vidt det er muligt, lægges i forbindelse med forlængede weekends for at undgå forsømmelse fra undervisningen. Sygetransport Skolen sørger for transport ved akut opstået sygdom eller skade. Det er forældrenes eget ansvar at arrangere og afholde udgiften til anden sygetransport, eksempelvis forløb ved ved fysioterapeut e. lign. Skolens kontor kan være behjælpelig med dette. Fri på skoledage Det er vigtigt at have så få forsømmelser som muligt for at kunne følge godt med i undervisningen og efterskolelivet. Skal du have fri til rund fødselsdag, bryllup m.v., henstiller vi, at du kommer så hurtigt som muligt tilbage til skolen igen. Besøgsordning/gæster Piger og drenge må komme på hinandens værelser fra kl til kl Hvis du ønsker udefra kommende gæster, skal det aftales på forhånd med vagtlærer eller kontor. Cykler Du skal medbringe cykel med lygter, således at vi kan planlægge friluftsarrangementer efter, at alle har en cykel. Vi kræver, at alle har cykelhjelm med, og at den bruges. Knallert Knallerter må kun bruges i forbindelse med transport til og fra skole. I helt særlige tilfælde kan der laves aftale med læreren om at bruge knallerten til eksempelvis at hente noget. Opbevaringsmuligheder for din knallert er ringe. 4

5 El- artikler Det er ikke tilladt at medbringe mikrobølgeovn, køleskab, kaffemaskine eller lignende. Der vil være en elkedel på hver gang. Mobiltelefon Mobiltelefonen må ikke tages frem eller anvendes i fælles sammenhænge, dvs. ved spisning og alle fælles arrangementer. I undervisningen benyttes mobiltelefonen kun ifølge aftale med læreren. Telefonen må ikke benyttes efter godnat (kl til kl ). Vi gør opmærksom på, at opkald til elevernes mobiltelefoner kun bedes foretaget efter og inden kl Mobil- og netfrie opstartsdage Når du ankommer på Gylling Efterskole afleveres din telefon til din kontaktlærer, hvorefter den låses ind i skolens pengeskab de første 4 dage af dit nye efterskoleliv. Elevnetværket vil heller ikke være tilsluttet. Dette gør vi, fordi det skaber et større nærvær i forhold til de nye mennesker du skal lære at kende. Faglig testning i opstartsdagene For at kunne indplacere dig på et passende fagligt niveau, gennemføres der test i dansk, matematik og engelsk i løbet af de første dage du er på skolen. Elevbank Eleverne kan ikke låne penge, men indsætte og hæve. Der kan indsættes penge til eleverne på konto efter aftale med kontoret. Åbningstider i elevbanken: Mandag og torsdag kl Elevpost Sendes til Gylling Efterskole, Hovedgaden 29, Gylling, 8300 Odder. Husk elevens navn. Afbrydelse af ophold Ved afbrydelse af efterskoleforløbet vil der blive opkrævet 2 ugers skolepenge til dækning af driftstab. Til dette beløb er der ingen støtte fra undervisningsministeriet og kommunen. Dette gælder også hvis eleven bliver bortvist. Hvad er indeholdt i ugeprisen på Gylling Efterskole? Udgifterne til befordring i forbindelse med praktik/brobygning er den eneste udgift som kommer oven i den almindelige betaling. På Gylling Efterskole er alle øvrige udgifter til materialer i undervisningen, ekskursioner, skolerejse mm. indeholdt i ugeprisen. 5

6 Kontakt Gylling Efterskole: Mail: lokalnummer. Kontor (Tove og Laila) tast 1 Forstander (Niels) tast 2 Viceforstander (Stine) tast 3 Lærerværelset/vagtværelset tast 4 Køkken (Arne, Torben, Eva og Jytte) tast 5 Teknisk service (Jan, Finn, Erik) tast 6 IT (Kim) tast 7 Forstanderpar privat (Stine og Niels) tast 8 UU-vejleder (Susie) Tider for køkkenhjælp/rengøring: Kl kl : To elever hjælper pedellen med bl.a. at vaske/støvsuge gulve i fælles opholdsrum og tømmer udendørs papirkurve. Kl : Tre elever møder i køkkenet (Alle elever kommer én gang i løbet af skoleåret en uge i køkkenet, hvor de tages ud af undervisningen). Kl : Oprydning på fællesarealer/værelset (Alle elever har rengøringsansvar for eget værelse samt et område hele året). Hovedrengøring: Onsdage fra kl kl på værelset og fællesarealer. Som forældre må I meget gerne spørge til rengøringen og være med til at holde øje med at den er ok, når I henter/afleverer jeres unge menneske på skolen. 6

7 Dagsprogram Kl Kl Kl Vækkeuret ringer, og du står op Personlig hygiejne og oprydning Rengøringscheck Kl Morgenmad (møde senest kl.07.30, evt. beskeder 07.45) OBS! Morgenløb tirsdag og fredag (se skema) Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Morgensamling med nyheder, fadervor og sang Undervisning Pause Undervisning Middagsmad, fælles beskeder, uddeling af post og pause Undervisning Forfriskning Undervisning Pause Kl Aftensmad (møde senest kl ) Kl Kl Kl Kl Kl Kl Stilletime/lektielæsningstime Valgfri aftenbeskæftigelse eller arrangement. Aftente/-kaffe. Fællesområder og værelse rengøres. Rengøringscheck, hvorefter man er på egen gang og gør klar til godnat. På eget værelse klar til godnat. Alt er og forbliver slukket (lys, musik, mobil, computer m.m.) Fredage: Undervisning til kl Rengøring og rengøringschek til weekend kl

8 Huskeliste: Sygesikringsbevis Kopi af afgangsbevis (gælder elever som har været til 9. klasses afgangsprøve) Dokument fra UU-vejleder i underskreven stand Sengelinned, dyne, hovedpude, rullemadras, sengetæppe Vækkeur (du skal selv komme op om morgenen) Sportstøj til indendørs og udendørs brug i alt slags vejr. Gode løbesko Pænt tøj til festlige lejligheder Skoletaske og skriveredskaber (lineal, passer, blyanter, kuglepenne, vinkelmåler og lommeregner, gerne TI-30XS eller tilsvarende) Computer og tilbehør (se næste side) Toiletsager og håndklæder Skiftetøj til værkstedsbrug Regntøj/gummistøvler Cykel m. lygter og cykelhjelm Sovepose og liggeunderlag (til ture) Krus, plastikservice + bestik (til ture) Bøjler til klædeskab Evt. ketcher, bordtennisbat 8

9 Skema for skoleåret Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 7:20-8:00 Morgenmad Morgenløb/bad Morgenmad Morgenmad Morgenløb/bad 8:00-8:30 Morgensang Morgenmad Morgensang Morgensang Morgenmad 8:30-09:15 09: Valg 1 Fysik 1 Engelsk 2 Engelsk 3 Engelsk 4 Engelsk 5 Engelsk 6 Engelsk 7 Engelsk 8 Engelsk 9 Engelsk 1 O-fag 2 O-fag 3 Fysik 4 Fysik 5 Højskolefag Engelsk 1 Engelsk 3 O-fag 4 O-fag 5 Fysik 10 Engelsk 1 Engelsk 2 Engelsk 3 O-fag 4 O-fag 5 Fysik 10 Matematik 10:30-12:00 Dansk Dansk Fortælle Dansk Valg 2 13:00-13:45 Dansk 13: O-fag 1 Fysik 2 Fysik 3 Engelsk 4 Engelsk 5 Engelsk 6 Engelsk 7 Engelsk 8 Engelsk 9 Valg 2 P-møde Rengøring Matematik Gangmøde Valg 1 Dansk 15:00-15:45 15: O-fag 1 Fysik 2 Fysik 3 Engelsk 5 Engelsk 7 Engelsk 8 Engelsk 9 Matematik Fællesidræt Valg 1 Sang 15:30 Rengøring 18:00-19:30 Tysk O-fag (orienteringsfag): Biologi, Geografi, Samfundsfag, Kristendom 9

10 Valgfag Valg 1 Valg 2 Periode 1 Fodbold Klatring Badminton Metal Musik Småmøbler Kreativt værksted Køkken Volley Spring Kondi Billedkunst Keramik Træ Animation Film Periode 2 Volley Krop kost og kondi Spring Film Metal Træ Kreativt værksted Musik Køkken Håndbold Dans Idræt Drama Billedkunst Teknisk tegning Keramik big size Leg med lyd Periode 3 Volley Basket Klatring Kor Metal Træ Kreativt værksted Psykologi Køkken Musical Musicaldans Kondi Håndbold Keramik Smykker Astronomi Periode 4 Outdoor Badminton Begyndermotion Revy Metal Træ Kreativt værksted Musik Køkken Volley Fodbold Spring Klatring Billedkunst Metal Film Musik Ret til ændringer forbeholdes. 10

11 IT som hjælpemiddel på Gylling Efterskole IT i undervisningen Gylling Efterskole er i front med udviklingen og brugen af IT hjælpemidler til elever med læse- og skrivevanskeligheder og har derfor fuldt ud integreret anvendelsen af IT i undervisningen. Skolen råder over bærbare computere til udlån ved særlig aftale. Desuden har skolen uafbrudt trådløst netværk, frit tilgængelige printere, IT-medarbejder til support af elevernes PC`ere, udlån af programmer og meget mere. Skolens lærere holder sig hele tiden opdateret på den nyeste viden. Vores hensigt er, at teknikken ikke må komme i vejen for læring og derfor sørger vi for, at vores trådløse netværk er stærkt og kan møde tidens krav om mange mobile enheder. Tilsvarende sikrer vi en lånecomputer med det samme, hvis elevens computer uheldigvis skal til reparation. Medbring egen bærbar pc Da computeren er en grundlæggende del af hverdagen på Gylling Efterskole, er det nødvendigt at anskaffe sig en bærbar pc inden skolestart. Vi foretrækker den bærbare pc, da computeren skal kunne bruges som et penalhus overalt på skolen. Computerens navn/mærke er underordnet i forhold til programmerne, som skal installeres senere. Det er dog vigtigt, at der nemt kan ydes service på reparationer under garantiperioden. Hvis man har en Mac, skal der være installeret Windows på den. Det er også muligt at bruge tablets på Gylling Efterskole, men kun som supplement til PC/Mac, ligesom smartphones kan indgå i undervisningssituationer, når det aftales med læreren. Tilbehør til computeren: For at få mest ud af computeren i undervisningen, er det vigtigt, at man medbringer følgende ekstraudstyr: - Høretelefoner/headset - Memory stick. (Flytbar USB lagringsenhed) - Taske til beskyttelse og transport Hvilke programmer skal jeg købe? På Gylling Efterskole arbejder vi med Microsoft programmer. Windows 7 eller nyere skal være installeret inden skolestart. Udlån af programmer Følgende programmer kan Gylling Efterskole udlåne gratis til eleverne indtil skoleopholdet slutter: CD-ord til Windows. CD-ord er et program til hjælp med oplæsning og stavning. 11

12 Intowords til Mac. Intowords er et program til hjælp med oplæsning og stavning. Diverse matematikprogrammer. Diverse ordbøger. Skolen stiller nyeste Microsoft Office Pro til rådighed, imens eleven går på Gylling Efterskole. Efter gennemført skoleophold, får eleven licensen til programmet udleveret Regler for brug af computere og netværk på Gylling Efterskole Reglerne gælder for alle skolens elever og gælder både i undervisning og fritid. Anvendelsen af computere og netværk på Gylling Efterskole skal ske inden for de rammer, som sættes af almindelige love og regler. Vi henviser desuden til erklæringen omkring brug af computere og netværk, som I har underskrevet inden skolestart. På Gylling Efterskole anvendes computeren som et meget vigtigt redskab i undervisningen. Derfor er det elevens og forældrenes ansvar, at den hele året kan anvendes til dette primære formål. Af denne grund må computeren ikke må fyldes op - ellers bruges på en måde som kan gøre den langsom eller beværlig i forhold til undervisningen. Den er først og fremmest et værktøj til læring. Hjemmeside Vi har en hjemmeside på Gylling Efterskole, som løbende opdateres med billeder og andet fra aktiviteterne på efterskolen. Alle billeder/videoer bliver godkendt af den lærer/webmaster, der har ansvaret for hjemmesiden. Der vil således IKKE blive lagt billeder på hjemmesiden, som er uetiske eller ufordelagtige for eleven. Billederne kan frit benyttes/downloades til det private fotoalbum af elever og forældre. Se hjemmesiden på Ønsker man IKKE, at billede/ tekst/ video/ musik mv. af eleven bliver benyttet på hjemmesiden, skal skolen have besked herom ved skolestart. Forsikringsforhold for elever under ophold på Gylling Efterskole: Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen og dennes medarbejdere. Falder en elev eksempelvis pga. sne/is på gangarealerne, idet skolen ikke har overholdt deres snerydningspligt, er skolen således erstatningsansvarlig for eventuelle erstatningskrav fra eleven. Skolen har derimod ikke risikoen for elevernes medbragte tøj, bøger, elektronik mm., hvis dette skulle forsvinde eller blive ødelagt ved eksempelvis brand eller tyveri. Eleverne bærer desuden risikoen for ødelæggelse af skolens bygninger og løsøre. Ovennævnte situationer er normalt dækket på en almindelig familieforsikring/ indboforsikring, dog skal man være opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke er forsikringsdækning for skader forvoldt af eleven på selve indlogeringsværelset, hvis der er tale om en kostskole, kun på skader forvoldt på fællesarealer o.l. 12

13 Endelig bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som skolen ikke er ansvarlige overfor, eksempelvis hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand eller lignende. En sådan skade vil normalt være omfattet af en privat ulykkesforsikring. Eleverne er omfattet af statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering. Skolen anbefaler på baggrund af ovennævnte, at elevens forældre dels har en familieforsikring og dels en privat ulykkesforsikring. 13

14 Uddannelsesvejledning UU-vejleder Susie Hoeg Mobil: Grundskole- og 10. klassevejledningen på Gylling Efterskole varetages af UU-vejleder Susie Hoeg. Vejleder er ansat i Ungdommens Uddannelsesvejledning for Odder og Skanderborg kommuner forkortet UU-OS. Målet med vejledningen Målet med vejledningen er, at alle elever får en god overgang fra grundskolen eller 10. klasse til ungdomsuddannelse, og at den enkelte elev bliver afklaret om, hvilke muligheder der er for ungdomsuddannelser. I et samarbejde mellem eleven, skolen, hjemmet og vejlederen besluttes det hvilken ungdomsuddannelse, der vil være den bedste for eleven. Vejledningen er differentieret. Basisvejledning I 8. klasse Alle elever påbegynder arbejdet med deres uddannelsesplan. Vejleder gennemfører samtaler med eleverne enten individuelt eller i grupper. Alle elever kommer i praktik i nærområdet. Eleverne introduceres til ug.dk og e-vejledning. Forældrene orienteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning på informationscafe 31. august I 9. klasse Alle elever udarbejder en uddannelsesplan. Vejleder gennemfører samtaler med eleverne enten individuelt eller i grupper. Alle elever kommer i praktik i nærområdet. Eleverne arbejder med ug.dk og introduceres for e-vejledningen. Tilmeldingen til 10. klasse/ungdomsuddannelser foregår elektronisk via Skolens lærere foretager i samarbejde med hjemmet og med inddragelse af vejleder vurdering af den enkelte elevs uddannelsesparathed, hvis eleven ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Forældrene orienteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning på informationscafe d. 31. august I 10./11. klasse Eleverne skal i obligatorisk brobygning på 2 ungdomsuddannelser. Alle elever arbejder videre med deres uddannelsesplan. Vejleder gennemfører samtaler med eleverne enten individuelt eller i grupper. Eleverne arbejder med ug.dk og introduceres for e-vejledningen. Tilmeldingen til ungdomsuddannelserne foregår elektronisk via Skolens lærere foretager i samarbejde med hjemmet og med inddragelse af vejleder vurdering af den enkelte elevs uddannelsesparathed. Forældrene orienteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning på informationscafe d. 31. august 14

15 evejledningen Eleverne opfordres til at bruge evejledningen. evejledningen varetages af uddannede vejledere, som elever og forældre kan komme i kontakt med via telefon, mail, sms og chat både om dagen, aftenen og i weekender. Se: Generelt I er desuden velkomne til at kontakte mig på telefon eller mail, hvis I har spørgsmål og/eller overvejelser, som I mener, jeg kan være behjælpelige med For yderligere information henvises til 15

16 Lærere Anne Marie Holm (AH) Kontaktlærer Gl. Smedegaard Dorte Friis (DF) Kontaktlærer Slagteren Anne Friis Hansen (AF) Kontaktlærer Maleren Elsebeth Eriksen (EE) Kontaktlærer Midgård Nede Birte Basse (BB) Kontaktlærer Udgård Oppe Frank Murberg (FM) Kontaktlærer Asgård Nede Brian Nørgaard Nielsen (BN) Kontaktlærer Smede Å Helmer Nielsen (HN) Kontaktlærer Asgård Oppe Christina Søndberg (CS) Kontaktlærer Smede Å Henrik Jessen (HJ) Kontaktlærer Midgård Oppe 16

17 Jonna Nielsen (JN) Kontaktlærer Stjerne Piger Terje Vigan Anderson Hansen (TV) Kontaktlærer Malskær Kristian S. Simonsen (KS) Kontaktlærer Smede Eg Sine Søltoft (SF) Kontaktlærer Malskær Timelærere, tysk Peter Myrfeld (PM) Kontaktlærer 21 eren Kirsten Broch Merete Jensen Jesper Møller (JE) Kontaktlærer Udgård Nede Thor Boudigaard Nielsen (TN) Kontaktlærer Stjerne Drenge 17

18 Køkken Teknisk service Administration Arne Christoffersen Køkkenleder, kok Jan B. Christensen Teknisk serviceleder Tove Hedemannn-Hansen Sekretær Torben Simonsen Kok Erik Sørensen Teknisk serviceassistent Laila Dam Hansen Kontormedhjælper IT Jytte Sørensen Køkkenmedhjælper Finn Christensen Teknisk serviceassistent Kim Vullum IT-medarbejder Eva Billeskov Køkkenmedhjælper Ledelse Stine Eskildsen Kridal Viceforstander Niels Eskildsen Kridal Forstander 18

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018!

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Juni 2017 Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Så har vi fået sendt elevholdet 2016/17 hjem. Vi glæder os til at møde jer efter ferien og derfor får I allerede nu en invitation til åbningsmødet:

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017 2018 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2012 / 2013 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Charlotte Slot Larsen Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Klaus Lorenzen

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Ryå Efterskole For unge med læsevanskeligheder Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16 RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Vores vision - vores ledestjerne Vores mission - vores rolle og opgave Vores værdier - hvad

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Sport Musik Design Tro Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Skoleåret 2015-2016 Stikordsregister Side Cykel og cykelhjelm... 4 Optagelsesgebyr... 4 Elevbank... 3 Erhvervsvejledning... 4 Erstatning...

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Kære kommende elev & forældre!

Kære kommende elev & forældre! Kære kommende elev & forældre! Introbrevet skal ses som en opsamling og en præcisering af de ting, som er rare at vide, inden du kommer. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til skolen.

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2015/16

Informationshæfte Skoleår 2015/16 Informationshæfte Skoleår 2015/16 Gældende fra 1. august 2015 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE Du skal medbringe: c sengetøj - dyne, betræk, hovedpude og lagen samt skånemadras (rullemadras) ca. 70 x 190 cm. c håndklæder og toiletgrej c ekstra skiftetøj c idrætstøj og idrætssko (kun til indendørs

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre.

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. Et efterskoleophold har en 7-dages uge. Vi opfordrer derfor til, at eleverne i nogle weekender

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2016/2017

Velkommen til skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 E F T E R S K O L E N LINDENBORG Borrevejlevej 26, Lejre 4000 Roskilde Telefon 49 12 10 40 E-mail: kontoret@efterskolen.dk 1 Indhold INDLEDNING... 3 KONTAKT TIL SKOLEN...

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 www.medieskolen.dk 1 1.8.2016 VELKOMMEN TIL MEDIESKOLEN Du er nu tilmeldt som elev på Medieskolen, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig og lære dig at kende.

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

velkommen til HANDELSFAGSKOLEN HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk

velkommen til HANDELSFAGSKOLEN HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til ODDER HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen uddanner elever inden for detailhandel og handel samt lægesekretærer. vores elever kommer

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen uddanner elever inden for detailhandel og handel samt lægesekretærer. vores elever kommer

Læs mere

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne

Til YNGLINGE DM og. Forbundsmesterskaberne 2013. BolbroGymnasterne Danmarks Gymnastik Forbund Byder Lørdag d.18 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til YNGLINGE DM og Forbundsmesterskaberne 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne.

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

I bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet.

I bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Kære forældre I bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Søndag, den 8. august 2010 har vi første skoledag.

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk Ankomst Den dag du ankommer, vil der være personale på kajen til at byde dig velkommen. Du vil ankomme nogle dage før skolestart, så der er tid til at finde sig til rette. Besøg på skolen Forældre, søskende

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Orienteringshæfte for Roholte Efterskole

Orienteringshæfte for Roholte Efterskole Orienteringshæfte for Roholte Efterskole 2010/2011 Praktiske oplysninger om Roholte Efterskole Adresse m.m. Vindbyholtvej 29 a 4640 Faxe Kontor: 56 72 55 58 Telefax: 56 72 55 76 E-mail: kontor@roholteefterskole.dk

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2016/17

Informationshæfte skoleåret 2016/17 Informationshæfte skoleåret 2016/17 tilhører: gældende fra 1. august 2016 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2016-2017 2 Infofolder Udgave pr. 17. maj 2016 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Værd at vide 2015-2016

Værd at vide 2015-2016 Emmerske Efterskole Værd at vide 2015-2016 Ankomst første skoledag 2. årseleverne møder søndag den 9. august 2015 kl. 11.00 Hvor der bliver udleveret nøgler og eleverne får deres værelse. Der er middag

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2016-2017 REGLER ORDENSREGLER Vi forventer at eleverne viser hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Vi forventer at eleverne møder til undervisningen og holder aftaler

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION

DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION A-Z DETTE ER KUN EKSEMPELTEKST DEN ER FORÆLDET OG SKAL UDSKIFTES I DEN RIGTIGE VERSION Morgensamling Morgensamling foregår hver dag klokken 8.30. Morgensamling er en del af skoledagen og der er pligt til

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Velkommen til Ølstykke 10. klasse center

Velkommen til Ølstykke 10. klasse center Ølstykke 10. klasse Center Roskildevej 22B 3650 Ølstykke Tlf: 7259 8960 www.distriktsskole-oelstykke.dk Velkommen til Ølstykke 10. klasse center Vi håber, du får et spændende skoleår, hvor du både vil

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Stort tillykke. med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad. Ringsted Lilleskole August 2013

Stort tillykke. med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad. Ringsted Lilleskole August 2013 Stort tillykke med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad Ringsted Lilleskole August 2013 Vi håber på, at din nye Ipad bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere