Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øjebliksbillede 3. kvartal 2014"

Transkript

1 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

2 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten var næsten ikke eksisterende i 3. kvartal. Det samme gælder renteniveauet og inflationen, som begge dele er meget tæt på nul. Udviklingen i byggecentrenes salg er utilfredsstillende i lyset af, at Boligjobordningens udfasning bør have medført ekstraordinær høj omsætning i 3. kvartal, hvilket ikke er tilfældet. Omsætningen i 3. kvartal var således på niveau med samme kvartal sidste år. I forhold til 2. kvartal i år faldt den samlede omsætning med knap 200 millioner. Et positivt element i 3. kvartal er at antallet af påbegyndte byggerier er steget ganske markant i 3. kvartal, ligesom at antallet af konkurser er faldet til det laveste niveau i meget lang tid. I lyset af, at væksten i samfundsøkonomien generelt er forsvundet, er det også positivt, at beskæftigelsen i byggeriet efterhånden har stabiliseret sig. Om end på et niveau, der lader noget tilbage at ønske sig. Samtidig er det positivt at se, at der er fremgang i beskæftigelsen i de traditionelle håndværksfag, eksempelvis inden for murer- og tømrerbranchen. Den positive udvikling har dog endnu ikke forplantet sig i virksomhedernes forventninger til det kommende år. Forventningerne er således negative, i særdeleshed til ordrebeholdningen. Dette kan formentligt tilskrives regeringens beslutning om ikke at videreføre Boligjobordningen på finansloven for 2015, hvilket må formodes at have en væsentlig negativ effekt på byggeriets omsætning. 2

3 Dansk økonomi Som vi skrev i Øjebliksbilledet for 2. kvartal, er der ikke udsigt til et prangende 2014 i forhold til nationaløkonomien. Således steg væksten i 3. kvartal kun med 0,5% siden 2. kvartal. Samlet ser det ud til at de Økonomiske Vismænds vurdering af BNP-væksten på 0,5% for 2014 kommer til at holde stik. Det betyder samtidig at regeringens vurdering på 1,5% vitterligt var en anelse for optimistisk. Når det ikke går synderligt bedre i 3. kvartal skyldes det fortsat, at udviklingen også går trægt i landene omkring Danmark. Samlet set var væksten i EU (Euro28) på 0,3%. Nogenlunde det samme som for 2. kvartal, hvor væksten var på 0,2%. I landene som vi handler mest med, Tyskland, Storbritannien og Sverige 1 var væksten henholdsvis på 0,1%, 0,2%, så tendensen også er ekstrem lav vækst. Det andet problem er, at danskerne stadig er påpasselige med at bruge penge på forbrug. Ifølge Danmarks Statistik faldt privatforbruget med 0,6% i 3. kvartal, og forventningen til 2014 er nedjusteret fra 1,7% til en vækst på 1,1%. Det slår også igennem i importen, som er faldet med 0,3% siden 2. kvartal. Eksporten faldt med 0,2%. Der har været en stigning på 0,3% i boligbyggeriet ift. 2. kvartal. Skønnet for 2014 er en vækst på 4,4%. Det er en stigning på 1,1 procentpoint i forhold til forventningerne fra 2. kvartal. Utilfredsstillende udvikling i byggecentrenes omsætning Der var et mindre fald i den samlede omsætning, på cirka 200 millioner, i forhold til 2. kvartal. I forhold til samme kvartal i 2013 er niveauet omtrent det samme. Udviklingen i omsætningen er utilfredsstillende i lyset af, at Boligjobordningen som udløber 1. januar, må forventes at have skabt en ekstraordinær aktivitet i byggeriet og dermed i byggecentrenes salg i dette kvartal. Aktivitet som ikke har vist sig som en stigning i den samlede omsætning i forhold til samme kvartal sidste år. Der må med andre ord have været et fald i den almindelige omsætning, som trækker helheden ned. Udviklingen i byggecentrenes omsætning svarer meget godt overens med udviklingen i forbrugertilliden altså danskernes forventninger til fremtiden, som var faldende i 3. kvartal. I november var nettotallet på 6,3. Tilsvarende var den ved udgangen af 2. kvartal, i august, på 11,4. Med andre ord betyder det, at danskerne mere eller mindre forventer, at deres situation i fremtiden vil være identisk med deres nuværende situation. 1 Tallene for Sverige er endnu ikke tilgængelige, men i 2. kvartal var væksten på 0,7% 3

4 Inflation og rente Som tidligere skrevet kniber det fortsat med at skabe vækst i Europa. Derfor er inflationen i Danmark og euro-området også fortsat historisk lav. Den var i oktober på henholdsvis 0,3% og 0,4% i Danmark og euro-landene (EU17). Det er det laveste niveau i 2014, hvor den gradvist er faldet fra 0,8% i januar 2. Renten Både den korte og lange rente er fortsat utrolig lave. Således er den korte rente nede på 0,2%. Det er nogenlunde det samme niveau, som den har haft siden årsskiftet. Ligeledes er den lange rente historisk lav. Den er fortsat under de historiske 3%, på 2,64%. Samtidig har den Europæiske Centralbank gradvist nedsat den korte Euro-rente, så den nu er på et historisk lavt niveau og ligger på 0,12%. Virksomhederne låner ikke penge til investeringer På trods af at renten er så lav, forplanter det sig ikke til øget udlån til virksomheder. Således har det samlede udlån til virksomheder fortsat været på det samme niveau som for Og tendensen er fortsat, at det er realkreditinstitutterne, der står for en stadig større del af det samlede udlån. Dette kan tolkes, som om der stadig kun lånes ud til de allermest sikre projekter eller projekter, hvor der kan stilles en betragtelig sikkerhed. En væsentlig forklaring på dette fænomen er, at danske virksomheder fortsat er henholdende med at låne til investeringer. Vi viste således i Øjebliksbilledet for 2. kvartal, hvordan danske virksomheders investeringsniveau ligger væsentligt under niveauet for vores nordiske naboer. Billedet er det samme i 3. kvartal. Således ligger både Sverige og Norge på omkring indeks 100 i forhold til niveauet for Danmark til gengæld er på indeks 87, om end tendensen ser ud til at Danmark haler ind på de to lande. 2 4

5 Ledighed Ledigheden er faldet ganske lidt fra 5,1% i 2. kvartal til at ligge relativt stabilt på 5% i 3. kvartal. Det er cirka et halvt procentpoint under niveauet for 2013, hvor ledigheden gradvist faldt fra 6% til 5,6% i løbet af årets 12 måneder. Positiv udvikling i byggebeskæftigelsen Beskæftigelsen i byggeriet går i den rigtige retning. Beskæftigelsen i 3. kvartal var således på Selvom det er et lille fald i forhold til 2. kvartal, er der tale om en stigning på næsten beskæftigede i forhold til samme periode sidste år. Det ekstra positive er dog, at der er en lille stigning i beskæftigelsen blandt håndværkere (murere, tømrere, malere og VVS-installatører). Her er beskæftigelsen steget med 3000 siden 3. kvartal Det er dog vigtigt at bemærke, at vi kommer fra et meget lavt niveau. I 1. kvartal 2000 var der flere ansatte end i nuværende kvartal. 5

6 Markant stigning i mængden af nybyggeri Der har været en markant stigning i antallet af påbegyndt byggeri, på lidt mere end 1500 påbegyndte byggerier, i 3. kvartal i forhold til de foregående kvartaler, hvor niveauet lå rimelig stabilt på cirka Niveauet ligger også væsentligt over samme kvartal i 2013, hvor der blev påbegyndt 2200 nye byggerier. Færre konkurser i byggeriet Der ser efterhånden ud til at være ryddet op i branchen. Således var der i 3. kvartal kun 108 konkurser mod 126 i sidste kvartal. Samtidig er det næsten 40 færre konkurser end 3. kvartal sidste år. Endelig ser niveauet for hele 2014 ud til at ligge markant lavere end Uændret niveau i forbrugerpriser Både de generelle forbrugerpriser og priserne inden for byggeriet specifikt holder samme niveau som i de foregående måneder på henholdsvis indeks 130,9 og 146,3. Et niveau, det har ligget stabilt på siden starten af For begge gælder det, at det er en anelse over niveauet for årene før Indekset for byggeomkostninger viser, at priserne på materialer er steget ganske lidt fra indeks 128,6 til indeks 129,7. Men niveauet er stadig markant under niveauet for arbejdsomkostninger, som ligger på indeks 142,4, hvor det også lå i 2. kvartal efter en stigning fra indeks 139 i 1. kvartal. Det er med andre ord stadig omkostningerne til arbejdsløn, der driver udgifter til byggeri. Dette afspejler fint vores oplevelse af, at byggecentrene kæmper en hård priskamp for at sikre ordrer. Byggeriet ser stadig dystert på fremtiden Selvom der både har været en stigning i antallet af påbegyndte byggerier og et tilsvarende markant fald i antallet af konkurser, er branchen stadig bekymret for fremtiden. Danmarks Statistiks sammensatte konjunkturindikator, der beskriver branchens forventning til fremtiden, er således gradvist blevet forværret i løbet af 3. kvartal. Fra -9 til -11. Det betyder med andre ord, at samlet set ser en stadig større del af branchen (målt på virksomhedernes beskæftigelse) mere negativt på fremtiden end de gjorde i 2. kvartal. 6

7 Det er primært forventningerne til den fremtidige ordrebeholdning, der trækker niveauet ned. Nettotallet for forventningerne til den fremtidige ordrebeholdning er således faldet fra -13 i juli til -23 i september. Den stigende negativitet blandt branchens virksomheder i 3. kvartal ser vi også i de foregående år. Dog aldrig i samme omfang. Det må formodes, at det er erkendelsen af, at opgaverne fra stormene i slutningen af 2013 er udført, samt udsigten til at starte 2015 uden en Boligjobordning, der driver pessimismen. 7

8 Politiske anbefalinger På baggrund af ovenstående tal for udviklingen i dansk økonomi generelt og byggeriet i særdeleshed anbefaler Danske Byggecenter, at regeringen benytter den resterende tid indtil Folketingsvalget i slutningen af 2015 til vækstfremmende initiativer. Finansloven, som Regeringen og Enhedslisten blev enige om, kan ikke selvstændigt skabe den efterspørgsel i det private forbrug, der åbenlyst er brug for, hvis der skal ske nogen form for positiv økonomisk udvikling. Boligjobordningen bør videreføres Som det efterhånden er almindelig kendt, udløber Boligjobordningen pr. 1. januar Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre har dog fremlagt et beslutningsforslag til regeringen om at lade Boligjobordningen indgå i Finansloven for 2015 alligevel. Forslaget er i første omgang blevet henlagt til skatteudvalget til behandling. Det vil klæde Folketinget at stemme det igennem, når det kommer så langt. Hos Danske Byggecentre er vi af den klare overbevisning, at ordningen bør videreføres. Alternativt bør regeringen se på alternative modeller, der kan stimulere forbruget i byggeriet, eventuelt med fokus på energirenovering, hvormed man intensiverer den betragtelige effekt Boligjobordningen har haft på danskernes lyst til at investere i energirenovering. En anden årsag til at vi gerne ser at regeringen genopfinder en ordning, der svarer til Boligjobordningen, er at beskæftigelsen blandt håndværkere i små- og mellemstore virksomheder, på trods af en lille stigning i 3. kvartal, stadig ligger langt under et acceptabelt niveau. Og eftersom regeringens store anlægsprojekter ikke tilgodeser denne målgruppe, er det nødvendigt at se herpå. Også af hensyn til yderområderne hvor en positiv udvikling er helt afhængig af privates forbrug. Mere fokus på at skabe et stabilt erhvervsklima Som vi kan læse af tallene for bankernes udlån, er virksomhedernes investeringslyst stadig begrænset på trods af, at virksomheder praktisk talt kan låne pengene gratis. Det er i sagens natur problematisk, da det er investeringerne, der skal drive væksten. Vi forventer, at den manglende lyst kan tilskrives usikkerhed om den fremtidige omsætning og indtjening. Dette underbygges eksempelvis af den negative konjunkturindikator for byggeriet. Regeringen har taget nogle indledende skridt i den rigtige retning med lanceringen af sin byggepolitiske strategi, som i hvert fald anviser en vej for at gøre det nemmere og mindre bureaukratisk at investere i byggeprojekter. Men vi har brug for, at der hurtigt sker en realisering af initiativerne, så vi hurtigst muligt kan få gang i investeringer og dermed væksten. 8

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES

KONGRESBERETNING BlIK- OG RøRaRBEjdERfORBuNdETS 38. ORdINæRE KONGRES KONGRESBERETNING Blik- og Rørarbejderforbundets 38. ordinære kongres Indhold Forord.... 3 Dansk økonomi... 4 ØKONOMISK POLITIK.... 26 DEN PolitiskE udvikling.... 54 Beskæftigelse... 66 Social dumping....

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere