4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser."

Transkript

1 Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår - Carsten Østergaard a. Vedtaget. Carsten konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og er lovlig. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formand. Se vedhæftet bilag. a. Rettelse af Spar Nord. Lystfiskerklubben b. Hans giver Simon ret i, at der skal mere aktivitet til i klubben, i forhold til hvor meget al vores udstyr bliver brugt. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v/kasserer. a. Det kommenteres, at der ikke er brugt mange penge på eks. frokost ved fællesarrangementer, det er et sted vi ikke behøver at spare - så man får lidt godt mens man knokler. b. Winkas er blevet gratis igennem Frederikshavnerordningen sparet penge. c. Vi skal finde et nyt sted at opbevare vores ribbåd. Regnskabet godkendes. 4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Kontingent år 2014 Spar Stigning Senior 600,00 Kvt. i alt 2400,00 (12) 2200,00-10% 2160,00 240,00 0,00 Motionister 400,00 Kvt. i alt 1600,00 (12) 1600,00-10% 1440,00 160,00 0,00 Junior op til 16 år 220,00 Kvt. i alt 880,00 (12) 880,00-10% 792,00 88,00 0,00 Unge 16 til ,00 Kvt. I alt 1600,00 (12) 2200,00-10% 1440,00 160,00 0,00 Passiv A jfr. 4e 81,00 Kvt. i alt 324,00 (12) 324,00-10% 291,60 32,40 0,00 Passiv B jfr. 4e 164,00 Kvt. i alt 656,00 (12) 656,00-10% 590,40 65,60 0,00 Helårlig betaling inden 1. marts ydes 10 % rabat. Familierabat ydes til medl. nr. 2 med 25 % rabat og medl. nr. 3 med 50 % rabat af ordinært kontingent ved helårlig betaling inden 1. marts. Familierabat ydes alene til medlemmer, der bor på samme adresse. Indmeldelsesgebyr er 50,- til juniorer og 100,- til seniorer. -Kontingentet godkendes 5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår v/kasserer. - Budgettet gennemgås af Gry. Dette minder meget om budgettet for Indkomne forslag. a) Forslag om udnævnelse af et æresmedlem(john Andersen) v/bestyrelsen. -Vedtægts beskrivelsen; Æresmedlemmer er personer, der har ydet en ekstraordinær stor indsats for, eller har været af stor betydning for Skagen Sportsdykkerklub eller sportsdykning i Danmark. John har været med siden klubbens start og har haft stor indflydelse på ombygningen af Oberon i tidernes morgen, har stået for uddannelse af nye dykkere. John har lavet de meget

2 udførlige og omfattende vragguides som vi stadig, den dag i dag nyder godt af. Han har bygget vores hjemmeside op, stået for mail og sms service og har sagt ja til her i april, at stå for et førstehjælps kursus for alle i Skawdyk. Beskrivelsen af Johns arbejde kunne blive ved mange sider endnu, men det korte af det lange er, at John altid gennem klubbens historie har gjort et kæmpe stort stykke arbejde, med alle andre for øje end ham selv, for at vi på den måde sammen, kunne opbygge et godt fællesskab. Det vil vi gerne sige ham en kæmpe tak for, og belønne det med et æresmedlemsskab. a. Blev godkendt. b) Afstemning om Oberon skal sættes til salg i 2014 / indtil næste generalforsamling og evt. til hvilken pris v/hans Graver Christensen. Se vedhæftet bilag. a. Årsagen til Hans forslag er bl.a., at der er en for lille økonomisk buffer i forhold til renoveringen, hvis der skulle komme noget uforudset. Underskuddet de foregående år har simpelthen været for stort og Hans antager, at det ikke vil blive mindre de kommende år. b. Gry spørger om man har gjort sig overvejelser om hvad der sker hvis man afskaffer Oberon, togterne forsvinder. Modargument - der er alternativer i forhold til evt. at tage ribben med rundt til eks. Norge og Sverige. Det vil Hans antage bedre kan svare sig, og at de penge der spares på Oberon kan bruges et andet sted, eller spares op til en ny båd. c. Lasse kommer med en beskrivelse af hvordan man afvikler ture som ikke er med kutter. De foregår ved at man bor i hytter og sejler ud med ribbåd og kan sagtens fungere, det er der erfaringer med fra andre klubber d. Jørn kommentere, at vi ville miste vores juniorer hvis den sælges. Modargument hertil - man kan sagtens dykke fra ribbåd og bo i hytter med juniorer. Mark forelægger det samme som Jørn - uden juniortogt var de ikke blevet i klubben. Mark kommentere endvidere at sidste år blev det besluttet at beholde hende, og nu bliver det taget op igen. e. Niels vil gerne kommentere hvad prisen løber op på hvis man tager på sommerhustur til Norge/Sverige. Niels vil antage at det bliver meget dyre end med Oberon. f. Sisse mener ikke, at det sociale forsvinder hvis vi sælger Oberon. Men mener at man ville kunne udnytte, at familiemedlemmer kan komme med når overnatningen bliver i hytter. Det har ikke noget med de materielle goder at gøre hvorvidt der hygges. g. Poul Lad bestyrelsen bestemme hvornår tiden er inde til at afvikle hende. Han påpeger at Oberon har givet overskud i år og så vil man afvikle den. h. Robert kan godt forstå Hans forslag omkring salg og om at spare op bakkes op af Martin. Styr på økonomien ved salg så man på sigt kan købe en anden båd. i. Hvad hvis vi sælger ribben, den kan vi få penge for, som kan bruges på Oberon Skal det slettes hvis det er anonymt - Jørn?:p j. Man mister mange hvis man sælger Oberon og man mister en masse folk hvis man sælger ribben. k. Simon- Vi skal bruge fondssøgning det har vi ikke været gode nok til. Før i tiden er der blevet brugt mange penge på renovering under vandlinjen. Påpeger at det er svært at komme i gang fondssøgningen når det er tredje gang på et år den sættes til salg.

3 l de sidste 14år er hvad hun har givet i underskud. m. Gry - man kan ikke søge om tilskud til en ribbåd som vi kan til Oberon. n. Heidi Oberon er en stor arbejdsbyrde som fylder for meget, og Oberon koster dyrt på den konto i forhold til medlemmerne. Martin støtter op om det hvor er folk under kølhalingen. o. Emil- Hvis man ikke er interesseret i at arbejde på Oberon, påpeger Emil at man nemt kan få en kommentar herom. Det har vi lært af og for fremtiden kommer det til at hedde en arbejdsdag, hvor al klubbens materiel står for skud, så kan man vælge område. Emil påpeger at hun ikke sejler som forskrifterne siger hun skal, hvilket vi skal være opmærksomme på. p. Niels hvor er mangfoldigheden? Det er ikke alle der kan og bryder sig om at tage på tur med ribben må de ikke beholde Oberon at dykke fra. Kan klubben ikke varetages to interesser. Dem der er for Oberon er ikke imod ribbåden, men dem der er for ribbåden er mod Oberon. q. Ronnie Vi skal bruge tid på fondssøgning Ronni vil gerne hjælpe til! -Debatten er gået frem og tilbage og det viser sig, at en stor del af bestyrelsen trækker sig fra klubben hvis Oberon afvikles(det skal ikke ses som en trussel, men så har Skawdyk ikke mere at byde på for de pågældende) r. Poul Hvis bestyrelsen smutter. Har i overvejet det? Er i klar til at træde i stedet for. Modargument Vi er kun ude på at stoppe i tide og råbe vagt i gevær. Man kan stoppe i tide eller stop med et kæmpe brag det er farligt at beholde den. -Nogen påpeger det som et problem, at en stor del af bestyrelsen er for Oberon- så kraftigt at de trækker sig fra klubben hvis hun afvikles. Til det svares der vi sidder her frivilligt og er man interesseret i at ændre på klubben er man mere end velkommen til at melde sig i bestyrelsen. Vi ser os gerne fritaget for mistillid da det er generalforsamlingen(alle medlemmerne), der bestemmer ang. Oberon ikke bestyrelsen. s. Alpha diesel vil gerne komme med stumper til renovering af motoren. Simon søgte pengene til ribbåden, fik pengene og hentede ribbåden ikke for at sælge Oberon, men fordi han fornemmede et behov og så en mulighed i at anskaffe den. - Afstemningens udfald - 9 for at beholde hende, og 8 for at afvikle hende. o Forslaget blev nedstemt. c) Alt efter ovenstående forslags udfald foreslår bestyrelsen en fredning af Oberon til næste syn, hvorefter der kan forestilles forslag om salg. a. Vi er nødt til at få arbejdes ro så de fonde vi søger om penge har tillid til, at vi ikke finder på at afvikle Oberon. Vi bliver på generalforsamlingen enige om, at økonomien ikke må overskrides, at likvide midler ikke må gå i 0 og at vi ikke skal låne penge til renoveringen af hende. Så kunne hun fredes frem til udgangen af Bestyrelsen skulle komme med en klar skrivelse(det har vi gjort): - Sker det at budgettet overskrides / de likvide midler går i nul, stoppes renoveringen og der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling alle er enige om, at vi ikke skal låne penge. Ellers

4 bestemte en enig generalforsamling, at hun fredes frem til udgangen af Planen er at tiden skal bruges til endnu mere fondssøgning til en renovering. Vedtaget Bestyrelsen forventer nu, at denne snak er lagt på hylden og at vi de næste tre år kan trække i samme retning i vores dejlige klub. d) Forslag til ændring af Skawdyk s supplerende sikkerhedsregler v/hans Graver Christensen. Se vedhæftet bilag. a. Forslaget frafalder der kommer et sikkerhedsmøde senere på året hvor alt bliver revideret. e) Turudgifter. Forslaget forklares mundtligt v/lasse Haugaard Nielsen. Se vedhæftet bilag. a. Der tænkes kun på udgifter i forbindelse med brændstof. b. Britt Vi er i en frivillig klub, og er man ikke interesseret i at udføre en opgave, står det en frit for at sige nej tak. c. Det kommenteres at der er andre privilegier for skipper - fritagelse for bakstørnen. d. Hans mener at forslaget er fint og dem der kører/sejler under uddannelse skal have pengene godtgjort. Lasse det er kun brændstofudgifter. e. Heidi - Kan man opveje vis arbejde der er mest vigtig det kan blive en farlig vej at bevæge sig ned af. Bakkes op af Mark. -Debatten går lidt frem og tilbage og forslagets hensigt bliver gjort endnu mere klar og generalforsamlingen bliver enige om følgende: Skippere og instruktører har ret til at bede besætningen om at dække brændstofs omkostningerne i forbindelse med uddannelsestogt. f) Forslag om køb og salg af fast ejendom, løsøre, Oberon og øvrigt bådmateriel kan kun fremsættes af bestyrelsen v/jørgen Ole Petersen. I J.O. s forslag skriver han afsluttende, at såfremt der findes en anden løsning trækker han sit forslag tilbage. Generalforsamlingen mener vi har fundet en anden og god løsning. g) Forslag om at en person i klubben kan fungere som intern revisor i forbindelse med regnskabet. Bestyrelsen foreslår Jørgen Petersen, v/bestyrelsen. - Hvert år får vi en påtale fra BDO om, at vi kun har en person i klubben, som har adgang til rengskabet og derfor ser de helst, at vi finder en intern revisor. Bl.a. for kasserens skyld, så deres ryg er fri. Selvfølgeligt også for klubbens skyld så evt. svind opdages. Forslaget er accepteres 7. Valg af formand (lige år) a) Simon stiller op til genvalg. genvalgt 8. Valg af kasserer (ulige år) 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 (1) i lige år og 3 (2) i ulige år)

5 a) Mark Lonsdale stiller op til genvalg genvalgt b) Lasse Haugaard Nielsen stiller ikke op til genvalg ingen fundet c) Casper Drejer Nielsen stiller ikke op til genvalg ingen fundet 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. a) Sisse Lund Olesen stiller ikke op til genvalg ingen fundet b) Niels Munck stiller op til genvalg som 2. suppleant genvalgt - Eftersom der ikke er nogen der melder sig, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Niels indkaldes som suppleant og går tilbage som 2. suppleant når resten af bestyrelsen vælges ind. o Efterfølgende har bestyrelsen nærlæst vedtægterne, og det viser sig at bestyrelsen er lovlig med kun 5 pers. Så med mindre der er nogen der gerne vil vælges ind, afholdes der ikke en ekstraordinær generalforsamling. 11. Valg af revisor bestyrelsen foreslår BDO o Vedtaget 12. Eventuelt - Vi har en flok unge mennesker, som de sidste par år har været under uddannelse, de fik på generalforsamlingen overrakt deres certifikat. Stort tillykke til dem. CMAS* - Thea, Lasse, Mark, Morten, Jens Emil, Philip. CMAS** - Søren og Sisse Nitrox Sisse, Søren, Michael Lyng o Vi starter nyt uddannelseshold op i marts med 14 kursister. Det er et stort hold og vi vil rigtig gerne have hjælp, når vi skal i gang med åbenvandsdykkene. - Mentorordning vi vil meget gerne hvis der er nogle klubmedlemmer, som vil hjælpe med at få de nyuddannede integreret i klubben. Det kan være ved en sms eller et ring om de skal med på tur, efter de er færdige med uddannelsen - så de føler sig velkomne. - Barvagt Niels påtager sig opgaven, men vil gerne have en hjælpende hånd med opfyldning når han ikke er hjemme ingen meldte sig. - Gry kom med et forslag om at når de nye klubmedlemmer bliver valgt ind, spørges de om nogle af vores udvalg kunne have interesse helt uforpligtende, men endnu en måde de kunne blive integreret på Heidi Vi skal passe på ikke at skrue forventningerne til folk i klubben for højt op, så vi ikke mister dem i stedet. Forslaget skulle ses som en uforpligtende opfordring. Bestyrelsen takker for god ro og orden. Vi opfordre medlemmerne til at stille op til en bestyrelsespost, så alle interesser i klubben er repræsenteret. Dernæst er man selvfølgeligt altid velkommen til at komme med ideer og forslag som bestyrelsen skal tage med i deres overvejelser omkring klubben. Mvh. Bestyrelsen

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Den lokale dykkersprøjte

Den lokale dykkersprøjte Den lokale dykkersprøjte Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub udkommer omkring: 1. April 15. September 15. december DEADLINES: SENEST en måned før berammet udgivelse 1. Marts 15. August 15. november

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere