Varighed: 2-2½ dage. Afgang om morgenen dag 1. Hjemkomst om aftenen dag 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varighed: 2-2½ dage. Afgang om morgenen dag 1. Hjemkomst om aftenen dag 2."

Transkript

1 Dato: 26. maj 2015 Brevid: Forslag til studietur for udvalget for vækst og udviklingsstrategi 1. Nordslesvig, Tyskland Hvor: Eutin, Kiel og Hamburg, Tyskland Varighed: 2-2½ dage. Afgang om morgenen dag 1. Hjemkomst om aftenen dag 2. Tema: Der sættes fokus på mulighederne for at skabe udvikling på baggrund af anlægsinvesteringer, aktuelt Femern Bælt forbindelsen. Endvidere sættes der fokus på merværdien af erhvervsudvikling mellem metropol og omkringliggende områder. Der vil også være mulighed for at drøfte områderne forskning, innovation og vækst bl.a. med udgangspunkt i erfaringer fra grænseregionalt samarbejde og et virksomhedsperspektiv. Dag 1 Tog til Rødby (mulig påstigning fra København afhængig af returrejse). Sted: Femern a/s udstillingsbygning. Fokus på regionale udviklingsmuligheder ved store anlægsbyggerier. Samarbejdspotentialer og innovationsinitiativer ved store byggerier herunder skabelse af blivende udvikling. Oplæg v/ kommunikationsdirektør for Femern a/s Ajs Dam. Tema: Status for Femern Bælt projektet. Oplæg v/ Lolland kommunes borgmester Holger Schou Rasmussen: Tema: En yderområdekommunes forventninger til Femern Bælt projektet. Sejlads og buskørsel til Eutin. Sted: Kreis Ostholsteins rådhus i Eutin Fokus er grænseregionale samarbejdsmuligheder set ud fra et tysk perspektiv. Hvordan bygger man videre på erfaringer for at skabe blivende jobs, skabe attraktivitet og vækst. Oplæg v/ Landrat (og næstformand i Femern bælt Komiteen) Reinhard Sager. Tema: Politisk perspektiv på regional-/udviklingsplanlægning i Kreis Ostholstein (herunder perspektivet på mulighederne omkring Femern Bælt). Eksempler på samarbejder vil blive drøftet. Buskørsel til Kiel. Sted: Landdagen i Kiel Fokus på grøn erhvervsudvikling, innovation og øvrige samarbejdsmuligheder. Side 1

2 Oplæg v/ Minister for Kultur, justits og Europa Anke Spoorendonk. Tema: Slesvig-Holstens rammeplan og mulighederne for samspil med Danmark/Region Sjælland med fokus på vækst. Oplæg v/ tidligere chefredaktør for Der Nordslesviger Siegfried Matlok: Tema: Hvad foregår der i tysk politik med betydning for Danmark/Region Sjælland? Indkvartering og overnatning i Kiel. Dag 2 Bus til Hamborg. Indkvartering på hotel. Sted: Metropolregion Hamborg, Alter Steinweg, Hamborg. Fokus på samarbejder mellem metropol og omkringliggende geografier/områder. Drøftelse af potentialer for korridoren København/Hamborg med specifikt fokus på de geografien imellem. Oplæg v/ Formand for Metropolregion Hamborg, viceminister Christian Frenzel og sekretariatschef Jacob Richter. Tema: Et tæt politisk samarbejde mellem metropol og naboområder. En tysk pendant til Greater Copenhagen. Sted: Forskningsanlægget DESY Fokus på anlægsbyggerier, innovation, internationale samarbejder og tiltrækning af veluddannet arbejdskraft. Samt anlægsbyggerier, samarbejde med erhvervslivet og delstaten Hamborg ift. hvordan man bruger anlægget til at skabe vækst og innovation i regionen. Oplæg om erfaringer med anlægget og muligheder for samarbejde med ESS. Der vil være mulighed for besøg ved forskningsfaciliteter. Debat om sammenhæng med ESS og MAX IV anlæg, som bygges i Lund. Hvad kan de forskellige anlæg, hvordan adskiller de sig fra hinanden, og hvordan komplementerer de hinanden? Deutsches Elektronen-Synchrotronbestrålingscenter, forkortet DESY, er et nationalt forskningscenter i Tyskland, der driver partikelacceleratorer, som anvendes til at undersøge strukturen af stof. Det fører en bredt spektrum af tværfaglig videnskabelig forskning i tre hovedområder: partikel og højenergifysik; foton videnskab; og udvikling, opførelse og drift af partikelacceleratorer. DESY er offentligt finansieret af Forbundsrepublikken Tyskland, Tysklands delstater, og den tyske Research Foundation. DESY er medlem af Helmholtz Association og fungerer ved steder i Hamburg og Zeuthen. DESY driver flere partikelacceleratorer og arbejder især på grundforskningsområdet. DESY finansieres af offentlige midler (forbundsregering og delstaterne Hamborg og Brandenburg) og har ansatte i Hamborg. Der er meget fokus i forskningsmiljøer på at opbygge en relation til Hamborg, så disse anlæg bliver en del af den samlede infrastruktur for udnyttelsen af forskningsmæssige storskalaanlæg i hele STRING geografien (fra Skåne til Hamborg). Sted: IFB Hamburg Fokus på erhvervsfremme og vækstpotentialer/initativer. Det tyske erhvervsfremmesystem adskiller sig markant fra det danske. Oplæg om den tyske model og om arbejdet af en af de mest centrale aktører. IFB (Investitions- und Förderbank Hamburg) er Hamborgs investeringsbank. Investeringsbankerne i Tyskland har til opgave at koordinere alle statslige erhvervsfremmetiltag samt at facilitere og finansiere statslige boligbyggeprojekter og investeringer i klima- og miljøbeskyttelse. Iværksættere og innovative virk- Side 2

3 somheder kan låne penge i investeringsbanken til fordelagtige vilkår. Derudover rådgiver banken virksomheder med henblik på innovation og innovationspotentiale. Sted: Virksomhedsbesøg. Airbus i Hamborg Finkenwerder Fokus på virksomhedsbesøg hos en af Hamborgs største arbejdsgivere. Udgangspunktet er at høre om Hamborgs arbejde med den innovative luftfartsklynge Hamburg Aviation. Ca mennesker er beskæftiget i Airbus fabrik i Finkenwerder. Fabrikken spiller en vigtig rolle for produktionen af nogle af de største Airbus-fly. Det er muligt at få en rundvisning i fabrikken. Sen eftermiddags/aftenekskursion til Hamborg havn. Sejlads med guide. Tema: Hamborg havn, Region Sjællands mest betydende havn for international containertransport. Eventuelt en ekstra overnatning før returrejse eller fly samme aften til København eller alternativt bus retur. 2. Norditalien Hvor: Trento provinsen, Trentino-Alto Aldige regionen, Norditalien Varighed: 2½-3 dage. Afgang om morgenen dag 1. Hjemkomst om aftenen dag 3. Tema: Der sættes fokus på regionale udviklingspotentialer og erfaringer. Trentino Provinsen er på alle områder, GDP, beskæftigelse, beskæftigelsesrate, arbejdsløshed og ungdomsarbejdsløshed foran det øvrige Italien. Livsvilkårene er gode i Trentino. Byen Trento ligger i top, når det handler om populære byer at bo og leve i Italien. Trento har et dynamisk og internationalt erhvervsliv med 9 store eksportindustrier. Provinsen søger at flytte fokus i retning af den grønne sektor, idet det er afgørende at bevare ressourcerne. Dag 1 Fly fra København til Verona, bus til Trento. Indkvartering. Sted: Trento provinsen, en del af regionen Trentino-Alto Aldige Fokus på Trento provinsens og Trentino-Alto Aldige regionens politik i forhold til udvikling og vækst. Herunder fokus på regionale kompetencer inden for internationalisering og FDI (Foreign direct investment) tiltrækning. Der sættes også fokus på støtteforanstaltninger til forskellige typer af virksomheder (høj vækstvirksomheder, grønne virksomheder mv.), såvel som på forskning og innovation. Sted: Besøg ved Trentino Sviluppo/Meccatronica Pole/Manifattura Project Fokus på udvikling af landområder, bæredygtighed og vækst. Projektet skal omdanne et historisk industriområde til en ny og unik facilitet, hvor der med udgangspunkt i høj kvalitet og bæredygtighed tilbydes en eksklusiv mulighed for virksomheder, der arbejder i den mekatroniske sektor (mekatronik handler om at skabe brugervenlige produkter ved at kombinere mekanik, elektronik, software og reguleringsteknik). Manifattura Project Side 3

4 Fokus på projekt/virksomhedsbesøg og bæredygtighed. En tidligere tobaksfabrik er omdannet til inkubator for iværksættervirksomheder samt hjemsted for grønt byggeri, bæredygtig energi og miljøteknologi. Projektet bygger på bæredygtighedsprincipper i forbindelse med restaureringen af de historiske bygninger og følger LEEDcertificeringssystemet. Det betyder, at man skal leve op til mål bl.a. vedrørende håndtering af vand, luft, energi, materialer, indeklima, design og særlige regionale mål. Projektet involverer såvel virksomheder, forskningscentre, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser som offentlige institutioner med henblik på at skabe kritisk masse i forhold til ren/grøn teknologi. I alt kvadratmeter er til rådighed til kontorer og produktion. Så vidt muligt anvendes genbrugsmaterialer til de løbende om- og nybygninger. De helt nye iværksættere, der gerne vil prøve kræfter med muligheden for at etablere egen virksomhed, tilbydes en meget lav husleje. Hvis de lever op til bestemte krav, kan de avancere til større og bedre faciliteter. Projektet leverer løbende sparring, træning og finansieringsrådgivning. Projektet, der startede i 2011, har nu været med til at starte 40 nye virksomheder op. Trentino Sviluppo Fokus på erhvervsfremme. Trentino Sviluppo er den erhvervsfremmeorganisation, som den autonome provins har etableret for at udvikle Trentino systemet, der har fokus på iværksætteri og innovation. Organisationen arbejder med at stimulere forretningsudvikling og innovation mere bredt, herunder via virksomhedsnetværk, men man tilbyder også direkte støtte til virksomheder og udvikling af værdikæder og virksomhedsnetværk, klynger mv. Endvidere arbejdes der med tiltrækning af virksomheder og turisme. Dag 2 Sted: Trento Beskæftigelsesagentur Fokus på beskæftigelsesinitiativer og erfaring. Dialog om politik og initiativer med henblik på jobbeskyttelse, jobskabelse og kompetenceudvikling. Oplæg om hvad styrelsen og Trentino provinsen gør for at skabe et effektivt match mellem virksomhedernes arbejdskraftbehov og udbuddet af arbejdskraft. Arbejdsløsheden i området er forholdsvis lav sammenlignet med det øvrige Italien. Dog er ungdomsarbejdsløsheden meget stor. Sted: Provincia Autonoma di Trento Fokus på strategi for planlægning og bæredygtig udvikling (infrastruktur og mobilitet). Provinsen har stor autonomi, når det gælder mobilitet. Provinsen er en del af en betydningsfuld europæisk transportkorridor, der går fra Skandinavien til Middelhavet. Aktuelt udvides Brennertunnellen til at være den længste underjordiske baneforbindelse. Det giver mulighed for at fordoble banetransporten, men medfører visse miljømæssige udfordringer, som det er vigtigt at have en dialog med befolkningen om. Sted: Cooperazione Trentina Fokus på oplæg og dialog om Trentinos kooperative økonomi. Præsentation af Cooperazione Trentinas rolle, som den kooperative bevægelse har spillet og spiller i Trentino. Den repræsenterer en form for social økonomi, som er med til at binde provinsens indbyggere, de 217 kommuner, 4 sproggrupper og 9,5 procent immigranter sam- Side 4

5 men. Der arbejdes med tre søjler: autonomi som den offentlige drivkraft, innovation og produktion af viden samt social samhørighed og selv organisering. Sted: Virksomhedsbesøg CAVIT Wine consortium Fokus på samarbejde og erhvervsudvikling. Besøg hos CAVIT skal give et indblik i kooperativets medvirken til at skabe sammenhængskraft. Fabrikken er en sammenslutning af 11 kooperativer. De 11 kooperativer, der er medlemmer af CAVIT, leverer 75 procent af deres produktion til CAVIT. Alle 11 formænd er medlemmer af CAVITs bestyrelse efter princippet En mand, en stemme, uanset de enkelte kooperativers størrelse. Ved at samle kræfterne er det muligt at sikre forskning og innovation på et højt niveau. Et fælles IT-system sikrer kvalitetsstyring og aktuel rådgivning om minimering af forbruget af vand og sprøjtemidler, beskæring af planter osv. Dag 3 Sted: OECD LEEED Trento Center Fokus på besøget ved OECD LEED Trento Centret. Centeret har fokus på innovation, at opbygge kapacitet til lokal udvikling i OECDmedlemslandene og tredjelande. Derudover arbejder OECD LEED Trento Centre med kapacitetsudvikling. Det grundlæggende mål hermed er at øge effektiviteten af de beslutninger, som tages af politiske beslutningstagere, praktikere og andre relevante interessenter, der beskæftiger sig med lokal vækst og beskæftigelse. Kapacitetsudvikling vedrører den proces, hvorved mennesker, organisationer og samfundet som helhed frigør, styrker, skaber, tilpasser og vedligeholder kapacitet over tid. Herudover arbejder centeret med kultur og turisme. Pt. arbejder centret på et projekt med Italiens Ministry of Heritage, Cultural Activities and Tourism. Det primære mål med projektet er at fremme og støtte social og økonomisk udvikling gennem udnyttelse af områder af kulturel attraktion. Retur til København via fly fra Verona. Side 5

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige muligheder,

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere