Pædagogisk vejledning til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk vejledning til"

Transkript

1 Pædagogisk vejledning til Udarbejdet af Inge Helle og Hanne Schriver

2

3 Indholdsfortegnelse Til læreren Fælles Mål Genre Viden til læreren Førlæsning Ind i romanen oplæsning Under læsning Efter læsning Afsluttende individuel opgave Perspektivering Hvis du/i vil finde andre skønlitterære tekster, der går tæt på Danmarks globale engagement i krig. Tekster som findes i udlånssamlingen... 9 Hvis du/i vil finde tv-udsendelser, der kan købes hos CFU Udsendelser, der går tæt på Danmarks globale engagement i krig Bilag 1: Eiler Jensen: Jeg vil blive jinn og hævne mig. Børn & Bøger 2/ Bilag 2: Ordkort Bilag 3: Boganmeldelse Bilag 4: Links Bilag 5: Karen Ravn: Læreruddannelsen skal akkrediteres. Uddrag. Elektronisk nyhedsbrev mandag d Bilag 6: Dansklærerforeningens Forlagsomtale

4 Til læreren Fælles Mål 2009 De udvalgte slutmål er trukket frem, fordi de har en særlig relevans i forhold til temaet. Ud fra arbejdet med at lave en pædagogisk vejledning til Latteren i hjertet, anbefaler vi, at romanen indgår i danskundervisningen fra 8. klasse klasse. Vi mener, at roman er god og velegnet til undervisning i overbygningen. Den bliver bedst, når den bliver brugt i sammenhæng med interkulturel undervisning og samfundsfag. Den skal ikke stå alene. Den berører mange vigtige emner i et multikulturelt og globalt samfund. Den handler om traumatisering, krig, krigens spor gennem generationer og kulturelle og religiøse traditioner. Derfor henviser vi også til materialesæt, nettet og andet materiale, som kan give forforståelse og perspektivere. Almene emner som skilsmisse, far-søn-forhold, overgangen fra barn til voksen og forelskelse indgå i romanens univers. Noget af det stof og de opgaver vi inddrager går fra fiktionens ubestemte krigsområde til konkrete materialer så som tv-udsendelser og netsider med opgaver, der går tæt på virkelighedens danske krigsengagement ude i verden. Derfor er det også noget, du skal tænke over i forhold til, hvordan du griber undervisningsforløbet an. Er der fx en elev, der har mistet en storebror? Eller en elev, hvis far er stærkt traumatiseret? Eller en elev fra en flygtningefamilie, hvis mor blandt flere fysiske ar fx har to brune pletter fra cigaretterne (Latteren i hjertet s. 11)? Så er der nok noget, du skal have snakket om, inden I går i gang - eventuelt skal du også tale med forældre. Vi har valgt, at gruppeopgaverne dels er centreret om centrale personer, emner og sproglige iagttagelser. I arbejdsformen er vi inspireret af Cooperative Learning, fordi det giver eleverne så mange muligheder for at være sprogligt aktive og nysgerrige. Læs eventuelt her om metoden: It er en naturlig del i forhold til nogle af vores opgaver, da vi henviser med mange links, og den ene individuelle opgave kan laves som en digital plakat. Romanen lægger for os at se op til at være nysgerrige, opsøgende, ja være en slags detektiver. Den fremmer i sin konstruktion den aktive læseindstilling*. Vær opmærksom på, at vi i følgende kapitler peger på andre materialer, som du kan låne eller bestille hos CFU: Perspektivering Hvis du/i vil finde andre skønlitterære tekster, der går tæt på Danmarks globale engagement i krig. Tekste som som findes i udlånssamlingen Hvis du/i vil finde tv-udsendelser, der kan købes hos CFU. Udsendelser, der går tæt på Danmarks globale engagement i krig Dansk som andetsprog slutmål efter 9.klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at diskutere etiske, sociale, kulturelle og sproglige emner ud fra egne og andres iagttagelser og erfaringer samt ud fra universelle værdier sammenligne og perspektivere tekster med udspring i forskellige kulturelle baggrunde diskutere og reflektere over egen viden om kulturelle ligheder og forskelle inden for forskellige emner med henblik på uddannelse og deltagelse i samfundslivet i Danmark Dansk slutmål efter 9. klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret verden Dansk slutmål efter 10. klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog I læseplanen for 10. klassetrin står der blandt andet følgende. Undervisningen i 10. klasse omfatter især f aktaprogrammer i elektroniske medier og film: nyhedsudsendelser og fx reportager, montager mediepræsentationer (jf. den kreative evalueringsopgave) Genre For os at se skal romanen ikke læses som en ubetinget realistisk skildring af krigen i Afghanistan, bl.a. fordi vi ikke får at vide, at hovedhandlingen foregår i et bestemt land. Der er mange spor, der peger på, at det kan være Afghanistan, men spørgsmålet er åbent, og der ligger romanens styrke. Det, der sker mellem mennesker i krig, kunne ske hvor som helst i verden. Det er romanens styrke, at den er åben og ubestemt, fordi den trækker krig og krigsproblematikker op på et overordnet og tll dels abstrakt niveau. Hvad sker det? Hvad sker der med pigen? Med drengen? Med pigens 4

5 familie? De tre har sat mest på spil. Derfor stiller vi eleverne de tre spørgsmål i efterlæsningen. Viden til læreren I Bilag 1 finder du en artikel fra Børn & Bøger, som indeholder en genfortælling og hjælp til analyse samt en vurdering. Den er nyttig at læse, før du går i gang. Artiklen er indsat med tilladelse fra Børn & Bøgers redaktør, Gitte Frausing. I afsnittet Hvis du/i vil finde tv-udsendelser, der kan købes hos CFU. Udsendelser, der går tæt på Danmarks globale engagement i krig anbefaler vi nogle tv-udsendelser, som vi har vurderet er anvendelige i forløbet. På listen over tv-udsendelserne står vores kommentarer ud for titlerne. Førlæsning Du akn få inspiration og hente hjælp til elevernes forforståelse i de nævnte materialer og indernetsider. CFU s Interkulturelle kasser (i-kasser) du kan låne dem her: bw.aspx?bibid=alle Mellemfolkesligt Samvirkes ungdomsblad Zapp indeholder fakta og information om krig og fred i Afghanistan: På denne hjemmeside kan du få mere viden om totur og traumatiseringer: Denne hjemmeside er for fagfolk, der søger råd og vejledning om de særlige situationer, der kan opstå mødet med nydanskere, der har krig, tortur og flugt som en del af deres personlige bagage: > undervisning og pædagogik Familienetværket på facebook en sammenslutning med støtte og hjælp til pårørende til soldater, der er udstationeret: php?gid= Denne folder er til fagfolk, der har elever, hvis pårørende er udsendt som soldat: 5 Der er stor forskel på, hvordan familien reagerer, men det er normalt, at de reagerer. Du kan gøre følgende: 1. Inden eleverne får udleveret romanen, laver du en ordleg med dem. Kopier bilag 2. På bilaget står anvisninger til den praktiske brug. 2. Makkerarbejde med ordkortene. På skift trækker den ene elev et kort fra bunken og læser op. Den anden elev svarer. Det gøres først med ordet Latteren og dernæst hjertet. 3. Littaratursamtalen i fællesskab om, hvad makkerparrene er nået frem til ved de forskellige kort. Bemærk, at begge ord står i singularis bestemt form. 4. Dernæst kommer opsamlingen på titlen i sin helhed: Hvad tror I. en roman handler om, når den hedder: Latteren i hjertet? Hvad tænker du i forhold til farvevalg? Hvad tænker du i forhold til omslagets motiver? Ind i romanen - oplæsning Oplæsning er en god indgang til at komme ind i romanen, og her kan forfatterens oplæsning bruges. Kåre Bluitgen læser de første 2 kapitler op på: Under læsning Gruppearbejde makkerpar. Hvis klassen er stor, skal nogle opgaver gå igen. Eleverne skal parvis finde eksempler. Vi har givet nogle eksempler ud for de enkelte opgaver. Kåre Bluitgen biografisk og bibliografisk læsning - ud af bogen med fokus på et politisk engagement Hvad tænker drengen? Gå ind i drengens verden Fx Måske ligner jeg far lidt. Sådan lidt rastløs (s. 10) Nu begyndte eventyret (s. 14) Far, jeg vil have hende med, siger jeg som et lille barn, for nu vil jeg have, at der er én, der tager over og ordner alt for mig. Far, Gud, eller bare nogen. /s. 129) Jeg spekulerer på, om det er ankomsten eller afskeden, jeg om nogle år mest vil huske. (s. 132) Moren Fx Mor var ikke meget for den tur. Ja, hun var faktisk meget imod den.(s. 9) Men inde i hans burde mors være. Med ringe og neglelak og de to brune pletter fra cigaretterne. Jeg skulle knuge dem sammen, gøre to til én, som en almægtig gud(s. 11) Far Fx Jeg elsker dig, min søn, sagde han(s. 21) Men man må da kunne gøre noget? Det gør vi jo også. Vi må ændre folks tankegang. Men det tager generationer. Men skulle man så ikke støtte dem, der faktisk tænker sådan lidt anderledes allerede nu? Jeg ved godt, hvad du snakker om. Eller hvem. Og vi er enige. Men man kan ikke bare lige lave verden om sådan på én gang. Han provokerede mig. Jeg gav igen ved at spørge dumt: Hvorfor ikke? Han sprang op, så stolen væltede bagud, og så hamrede han en knytnæve i bordet: Det kan man bare ikke! Fat det! Jeg har prøvet! Jeg har fandme prøvet! (s. 77) Jo, men de ville få svært ved at klare sig i Danmark, sagde far. Vores diskussion har varet i over en time. Jeg tror man vil gøre en del for at hjælpe dem idet, de kalder for nærområdet. (s. 124) Jeg forstår det godt. Jeg har aldrig mødt en pige som hende. Hun overgår selv din mor i den alder. (s. 132) Pigen og pigen som symbol med intertekstuel reference til Jeanne D Arc. Hun kaldes også Vølven (undersøg referencen). Fx Forrest kørte en pige med langt, flagrende hår på en

6 cykel. Bag hende hujede en flok drenge i bare tæer og lange snavsede kjortler Pigen fortsatte lige mod os. Hun lo, og råbte stadig. Lige foran mig blokerede hun baghjulet, så støvet rejste sig i en sky, der ligesom forsigtigt følte ved mine fremmede rene bukser. Hun blev stille for et øjeblik, men hun var ét stort smil (s ). Vølven, kalder vi hende. Hun er godt nok anderledes. Hun lever livet farligere end de specialtropper, amerikanerne har oppe i bjergene. (s. 19). I m back! råbte hun. I am never defeated! My army is strong! (s. 46). De dage, hvor hun først kørte hjem, når det var blevet mørkt, og det var de fleste, efter hun havde fået lygten, ville jeg gerne have haft hende til at sende en sms, når hun var kommet hjem (s. 54) Mødet med bibliotekaren: Books, sagde bibliotekarer så. Dangerous:.Han prøvede igen at undgå vejens huller med sin værdifulde last af lærdom, magi og udstregede ansigter, men det var et rent tilfælde, at han ikke blev ramt af nogle af de sten, der blev kylet efter ham. Hun gik næsten amok (s ). Så kunne jeg kende hende igen. Hun tippede lige hovedet en smule bagover og brød så ud i latter med lukkede øjne og åben mund. Men kun et kort øjeblik. Så blev hun igen alvorlig. (s. 58) Hun blev langsomt sig selv, men det fandenivoldske var væk. En tristhed, som jeg frygtede kun var begyndelsen til noget værre, havde kastet vand på gløden i hendes øjne. Og måske sad hun med sit liv sidste tre bøger. (s. 124) Hun er vild med H. C. Andersen(s. 128) Pigens familie Fx Hendes far vovede ikke at protestere, end ikke at kigge den unge mand i øjnene (s. 58). Hendes far stod med armene ned langs siden og så på. Hendes mor havde trukket tørklædet for ansigtet. Også jeg var blot en lamslået tilskuer(s. 71). Desuden er der mange, der mener, at piger ikke skal have en uddannelse (s. 77). Storesøsteren syr røde og blå tråde i noget, der sikkert er brudeudstyr, hun aldrig får brug for. Men uden drømme er det ikke afmægtighed, så er det udslettelse. Så er vi intet overhovedet (s. 107). Taliban FX For så sagde læreren, at da oprørerne var her, så fik man ti slag over ryggen for at le på gaden (s. 22). Den, der ler, tænker ikke på Gud (s. 22). Men så kom Guds hellige krigere igen til magten (s. 76) Nu har jeg fundet ud af, hvem det er, sagde far. Det var statuen, han mente. Det er en tidligere præsident (s. 82)De ville føre os op i bjergene. Hvis vi ikke døde undervejs af forfrysninger eller fik halsen skåret over, så ville vi blive gidsler. Det værste af alt. Jeg gennemgik det hele med en underlig klarhed. Jeg kunne se både blå tæer, der faldt af, og en fåreslagterkniv, der gik fra øre til øre, så det gurglede. Hvem har ikke set det på YouTube? (s. 104). Forslag til fremlæggelsesaktiviteter Cirkel-fremlæggelse på de obligatoriske makkerparsopgaver. Rækkefølgen i cirklerne skal følge opgaverne på side 5 0g 6. Den ene makker står i en inder-cirkel, den anden i en 6 ydercirkel. Makkerne står med front mod hinanden. Ydercirklens makkere flytter sig til højre for at møde en ny makker. Ydercirklens makkere fortæller om, hvad hans/ hendes makkerpar har arbejdet med og fundet ud af. Indercirklens makkere må spørge ind. Der byttes roller. Når læreren vurderer, at der skal skiftes, flytter ydercirklens makkere til højre. Det forsætter, indtil det er passende at afbryde. På et tidspunkt møder eleverne det samme delemne igen. Det bliver hurtigt kedeligt, hvis de skal høre om det samme to gange Den varme stol Makkerparret er eksperten på personen eller det forhold, de har undersøgt. Derfor kommer der kvalificerede svar. Makkerparret har 2 minutter til at fremlægge, derefter skal de andre stille uddybende spørgsmål. Andre opgaveidéer Farvesymbolik og omslagsbillede Farverne: rød = danskhed og grøn = islam. Hvorfor er de to farver de to kulturers farver? På omslaget er farven rød og farven grøn sammenflettet. Hvad betyder det? Kapiteloverskrifter og komposition Lav et resumé over handlingen på ca. 5 linjer. Undersøg kap. 1 og det sidste kapitel. Hvornår foregår de? Hvad er formålet med begyndelses- og afslutningskapitlet? Hvilken tid er kapitler skrevet i? Hvorfor? Lav en linje over den fortalte tid (s. 53 og 83). Tegn en spændingskurve. Kapiteloverskrifterne: Jeg har et billede i mit indre Det er fedt, det her Hun er bare anderledes Den, der ler, tænker ikke på Gud De blev aldrig mætte af at se på mig Hendes kronjuvel lå i støvet Hun kom i karet Hver gang var det skyggen af jinn Vi skulle holde sammen, sagde han De hængte ham ovre i den lygtepæl der Jeg sad i mit eget lille paradis Der var mennesker inde i tøjbylterne Vi er som lam, der har fået vores ben bundet sammen De har delt, hvad de havde, med os Hun er en åbenbaring Hun vil kunne læse det Sæt overskrifterne op i to kolonner: abstrakte konkrete. Forklar opdeligen i abstrakte og konkrete overskrifter. Hvad betyder det, at drengens religiøse identitet og baggrund først afsløres til sidst? Hvordan virker det på læseren? Hvad mener I om afslutningen med det dobbelte lag i forhold til krig, flygtninge og kærlighed? I forhold til drengens far og mor drengen og pigen?

7 Fx Far og mor kunne ikke holde sammen. De kunne i Iran, ved jeg, de elskede hinanden fra hver deres fængselscelle, de skreg hver for sig under torturen, og de græd alene bagefter over de smerter, den anden var blevet påført (s. 131). Billedsprog Side 16 Poppeltræerne flankerede floden som opadvendte bajonetter. Side 60 som en sandsæk Side 60 som en skamfuld hund, der havde givet pote. Side 64 to dage kan man leve i sine tankers fængsel. Så må man bryde ud. Jeg måtte. Side 109 Vi er som lam, der har fået benene bundet sammen. Overtro Jinn er en form for ånd. Jinn er skabt af ild, mens mennesker er skabt af jord. Jinn er et luftigt væsen. Man tror, man kan blive besat af en jinn. Forelskelse kan opfattes som en besættelse af jinn. Man siger hernede, sagde far, at en sandstorm er, når de usynlige ånder, når jinn erne holder fest (s. 27). Men som dagen gik, vidste jeg, at jeg var blevet besat af en jinn. Den havde taget magten over min sandfærdighed, mine drømme og mine tanker. Jeg var magteslø Efter læsning Idéer til afsæt for den afsluttende klassesamtale Den, der ler, tænker ikke på Gud. (s. 22) Det er en latter, der rejser fra hjerte til hjerte, om der er så et univers imellem at tilbagelægge. (s. 111) Men samtidig har jeg dårlig samvittighed, for om nogle dage har jeg igen alt det, jeg savnede, og om en måned værdsætter jeg det igen ikke mere. (s. 123) 1. Hvad tænker du nu, når du ser titlen: Latteren i hjertet? 2. Hvad tænker du i forhold til farvevalg? 3. Hvad tænker du i forhold til omslagets motiver? 4. Hvad sker der efter romanens afslutning? Hvad sker der med pigen? Med drengen? Med pigens familie? Afsluttende individuel opgave En skriftlig anmeldelse, som skal vurderes efter kriterierne til FSA skriftlig fremstilling eller FS10 2. del c skriftlig fremstilling I bilag 3 er en fortrykt skabelon. En kreativ opgave i en glogster, ster.com, som er en netbaseret opslagstavle. Se, hvordan det gøres på Lær IT videovejledninger. Lad eleverne se videoen, så kan de: dk Søg i søgefeltet på glogster. Perspektivering Kunst: John Kørner har malet et maleri til kronprinseparrets palæ. Det er inspireret af de danske soldaters tilstedeværelse i Afghanistan. Det kan googles. Musik: Poul Krebs har lavet en sang om hjemvendte soldater. Den hedder Skyggernes nat (Helmand Blues). Den kan høres på: Poul Krebs skriver om inspirationen på sin blog: Crossover: Smiling in a War Zone. Multikunstneren Simone Aaberg Kern har skildret sin flyrejse i et gammelt Bedstemor And-fly i en crossover, der blander en dokumentarfilm med fiktive elementer. Simone flyver fra Lille Stensved til Kabul for at opfylde en afghansk piges drøm om at flyve - og måske blive jagerpilot. Det er en farefuld og samtidig poetisk rejse. Spillefilmen Brødre findes i udlånssamlingen: bw.aspx?ccl=dcn= I dine opgivelser kan du bruge den som det tredje større fiktive værk ved FSA, og ved FS10 som den danske spillefilm. I forhold til begge prøveformer kan filmen også indgå under Andre udtryksformer, fiktion. Der står følgende oplysninger om den i udlånsbasen: manuskript: Anders Thomas Jensen - instruktion: Susanne Bier. Dansk tale og sporadisk engelsk tale med danske undertekster. TV-optagelse * 115 min. DR1, Medvirkende: Connie Nielsen, Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas m.fl. Produktion: Zentropa Entertainments 14, Michael har styr på sit liv - med en velfungerende karriere i militæret, en smuk hustru, Sarah, og to døtre. Hans lillebror, Jannik, lever derimod et driverliv på kant med loven. Da Michael, under en FN-mission i Afghanistan, bliver meldt savnet og formodes omkommet, ændres balancen mellem de to brødre for altid. Sarah søger trøst hos Jannik, som uventet tager ansvar - for sig selv og familien. Men snart står det klart, at deres følelser har udviklet sig til mere end gensidig sympati, og da Michael vender hjem fra et traumatisk fangenskab, hvor han kun har kunnet overleve ved at dræbe en uskyldig medfange, er alting forandret. Det kommer til et voldsomt opgør, før Michael til sidst bryder sammen under vægten af sin skyld. 7

8 Bøger: Der er hidtil ikke udkommet mange romaner om, hvad krigen i Afghanistan gør og hvordan moderne krigsførelse påvirker de unge soldater og deres omgivelser. Voksenromanen Jeg er en hær af Lars Husum er en af dem. Ved at følge dette link, når du frem til et interview med Lars Husum i anledning af udgivelsen. Artiklen hedder: Stærke mænd beder ikke om hjælp af Carsten Andersen. Politiken : ECE /staerke-maend-beder-ikke-om-hjaelp 8

9 Hvis du/i vil finde andre skønlitterære tekster, der går tæt på Danmarks globale engagement i krig, som findes i udlånssamlingen: Steen Østengaard m. fl. : Download fra 00 erne, scoop 15, Alinea, Den indeholder: Digt af Marianne Larsen: Soldaterfamilie, 2008 Poetry slam-tekst af Frank Langmarck: Ford Danmark, 2009 Jesper Nikolaj Christensen: Soldater græder ikke, Høst & Søn, 2009 Den handler om en pige, hvis far er i Afghanistan. Det er pigens indre kamp og savnet af faren, der er i fokus. Pigens tilværelse bryder sammen og blandt andet tvangsfjernes hun. Familien går i opløsning. Hvis du/i vil finde tv-udsendelser, der kan købes hos CFU. Udsendelser, der går tæt på Danmarks globale engagement i krig: Janus Mertz: Armadillo. Tv-version. Kun tilladt for børn over 15 år. Den findes også på Den prisbelønnede dokumentarfilm handler om, hvad der sker med unge mennesker, der bliver sendt i krig. Dansk tale og tale på forskellige sprog med danske undertekster. 65 min KOmmentar: Vurdér om den er egnet i dinn klasse. (SF) og Frank Aaen (Ø). Der er også andre kommentatorer i studiet, nemlig forfatteren Carsten Jensen og Mellemøsteksperten Lars Erslev Andersen. Soldater i Afghanistan, tidligere soldater i Afghanistan og pårørende til afdøde soldater giver også deres besyv med. 2 dvd er a 40 min Kommentar: Det er et voksent forum, så kun de ældste elever vil få udbytte af den. DR1: Farvel til Danmark (Danmark i krig 1) Historien om de danske soldater på farlig mission i Afghanistan. Efter en tårevædet afsked med kærester og familie i Danmark tager de ud med livet som indsats. 23-årige Thor rejser med sit tigerdyr som maskot og håber at vende hjem uden ar på sjælen. Vi følger soldaternes hverdag i Helmand provinsen, i den farligste del af det krigshærgede land. 30 min Kommentar: Udramatisk i forhold til fx Armadillo. Vi følger primært en ung mand og en ung kvinde med indblik til forældrenes følelser og tanker om udsendelsen. Dokumentaren starter med udsendelsen i Danmark og slutter i Afghanistan. TV2: Far, far krigsmand. Instruktører: Mads Ellesøe - Ide: Kasper Torsting Hovedpersonen Søren følges i Danmark og i Afghanistan. Døtrene, kæresten og søsteren kommer også til orde i dokumentarfilmen. Overordnet vises splittelsen mellem soldaterliver og familielivet. Soldaterlivets fascination, farer, angst og venskabet skildres. 50 min Kommentar: Den er velegnet for hele aldersgruppen. TV2: Armadillo er det prisen værd? Diskussion om filmen Armadillo og specielt spørgsmålet om, hvorvidt den danske militære indsats i Afghanistan har været og fortsat er meningsfuld. I det politiske panel sidder Søren Espersen (DF), forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V), Lene Espersen (K), Holger K. Nielsen 9

10 Bilag 1 10

11 11

12 Bilag 2 Pædagogisk vejledning til Latteren i hjertet. Udarbejdet af Inge Helle og Hanne Schriver, pædagogiske konsulenter Bilag 2 Giv et synonym til ordet Sig ordets ordklasse Giv Et antonym til ordet Stav ordet højt Find et ord der rimer Ordkortet er udarbejdet af Ayoe Quist Henkel, men findes også andre steder. Kopier et passende antal, så du har nok sæt til makkerpar i klassen. Plast dem eventuelt, inden opskæring, så holder de længere. Giv en definition af ordet Tilføj en forstavelse eller en afledningsendelse Sig ordet i en sætning 12

13 Bilag 3 Boganmeldelse Navn: Dato: Titel: Forfatter: Forlag og udgivelsesår: Antal sider: Latteren i hjertet handler om Jeg synes bogen er fordi Bogen henvender sig især til Jeg vil/vil ikke anbefale den til, fordi [Skriv tekst] 13

14 Bilag 4 Links Reportage: En journalist har rejst i Afghanistan: Han fortæller om, krigen. Han reflekterer over, om det er prisen værd, og vil ved selvsyn undersøge det. Han bliver i tvivl på rejsen. Ved at inddrage pocast skal eleverne være aktive lyttere. Det er en helt anden disciplin, som også i Fælles Mål Podcast: Kommentar: Velegnet til lærerbrug. Pressefotos med tilhørende artikler om pigen, der fik næsen og ører skåret af, da hun flygter fra et tvangsægteskab. Jyllands-Posten. Afghansk pige får sin næse igen Offentliggjort kl. 06:48 Politiken. Offer for tvangsægteskab og traditioner: Bibi Aisha fik skåret ører og næse af : Politiken viser også et pressefoto af pigen efter dygtige kirurger i New York har lavet hendes ansigt igen. Det viser i virkelighedens verden, hvad pigen i Latteren i hjertet sætter på spil, og det relaterer også til pigens søster (s. 70 og 76). Debatindlæg i tilknytning til pressefotos: Pigen med afskåren næse og Carsten Jensen. Naser Khader Søndag den 15. august 2010 kl. 20:38 14

15 Bilag 5 Nyhed mandag d Læreruddannelsen skal akkrediteres Af: Karen Ravn Lærerstuderende vil have kulturmødet med De lærerstuderende glæder sig over, at der nu kommer overordnede mål for læringsudbyttet i uddannelsen - det kan give både de studerende og underviserne en bedre målestok for, hvad der er vigtigt i uddannelsen, og hvad de forventes, hvis man skal kunne varetage arbejdet som lærer i folkeskolen. Men i sit høringssvar udtrykker Lærerstuderendes Landskreds skuffelse over, at der ikke lægges mere vægt på den færdige lærers evne til at forstå og videregive forståelsen af kulturmødet i skolen og i samfundet. Folkeskolens elever kommer til at leve i en hverdag, der i høj grad er præget af forskellighed mellem kulturer. For at kunne tage del i dette og bidrage til et positivt samspil mellem disse er læreren nødt til selv at have en stor indsigt. Ikke kun i dansk kultur, men også i nye kulturer i Danmark, samt i hvordan disse kan behandles på en konstruktiv måde, der giver plads til eleverne, og lærer dem at fungere i et flerkulturelt samfund, skriver de lærerstuderende, der også foreslår, at forældreog elevdemokrati bliver nævnt. Uddrag af elektronisk udgave af Folkeskolen 15

16 Bilag 6 Dansklærerforeningens Forlags hjemmeside Danmark er i krig. Et sted i Centralasien. Der er flere ofre end helte. Og hvem der er hvem, er ikke alt for tydeligt. Hvordan handler man som menneske i sådan en situation? Hvordan behandler man mennesker i sådan en situation? Bogen fortæller i et levende og poetisk sprog om de medmenneskelige dilemmaer der kan opstå, når man uden at ville det, pludselig befinder sig midt i en krigszone. Se et klip om Latteren i hjertet på Dansklærerforeningens web-tv. Klippet ligger også på Dansklærerforeningens kanal på Youtube, så det fx kan deles på Facebook. Kåre Bluitgen er en varmhjertet fortæller med et anstrøg af det sentimentale. Der er ingen belæring eller fordømmelse i historien. Det følger af læsningen. Og som sædvanlig spiller naturen en rolle. Kåre Bluitgen beskriver kulden, bjergenes storhed og støvsletterne Det vigtigste ligger i detaljen Latteren i hjertet rammer midt i hjertet. Sent glemmer man den lille, trodsige ild-flue, der giver den gas i en blanding af vanvid og levende latter. - Steffen Larsen, Politiken, december Latteren i hjertet giver ikke noget endeligt svar på, hvordan det går vil gå med pigen, som man kalder Vølven, men ét er sikkert: pigen Vølven har gjort et uudsletteligt indtryk på drengen. Det samme har denne fine lille ungdomsroman af den eminente skriver Kåre Bluitgen gjort på denne anmelder. - Bent Rasmussen, Skolebiblioteket, december Kåre Bluitgens Latteren i hjertet nærmer sig det dokumentariske på en god måde. Han har sin research i orden, er ikke for hidsig med at flashe den, men lader den danne en sansemættet baggrund for handlingen. Fascinerende personskildring og en intens fortælling. - Kari Sønsthagen, Berlingske Tidende, januar Samlet konklusion: En meget velskrevet roman med mange særdeles vedkommende problematikker. Bogen fortjener mange læsere. - Kirsten Thorning Thagaard, lektørudtalelse, januar Latteren i hjertet indgår i serien FRIT FOR FANTASI (Hentet på

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus PÆDAGOGISK VEJLEDNING Pigen og drengen og isen Sara Sejrskild Rejsenhus Vejledning tager sit afsæt i fortællingen Pigen og drengen og isen. Vejledningens opgaver har fokus på klassesamtalen og på læring

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN

Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN Dansk Eksamen Synopse Harrie Emily Rice 10. I Tre Falke Skolen DANMARK I KRIG DE FALDNE - KRIGEN I AFGHANISTAN HARRIE EMILY RICE TRE FALKE SKOLEN 10.I FS10 Synopseprøve 17 juni 2009 Fordybelsesområde:

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Biografien som genre: Livets fortælling

Biografien som genre: Livets fortælling Biografien som genre: Livets fortælling For folkeskolens 7. 9. klasse Varighed: 10 lektioner Af Annemette Hejlsted Folkeskolens ældste elever skal snart til at præsentere sig selv i nye sammenhænge. De

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET Vi har samlet en række cases, artikler og indslag, som kan benyttes samlet og enkeltvis. Materialet kan både bruges forebyggende ift. at skabe en god dialog med de

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl.

Brun Bjørn Suzi Eszterhas. Ibrahims bamse Marianne Bugge m.fl. Brun Bjørn Suzi Eszterhas To brune bjørneunger er blevet født i Alaskas bjerge. Følg dem fra nyfødt til voksen. Se dem gå på opdagelse med deres mor, jagte hinanden og klatre og siden lære at fange fisk

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Little Red Riding Hood topic box

Little Red Riding Hood topic box Little Red Riding Hood topic box Ideer til aktiviteter i 3.-5. klasse Materialesættet består af fire forskelige bøger samt fingerdukker til Little Red Riding Hood. Det er primært ulven, der er fokus på

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12

Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12 Filmbeskrivelser - Salaam Filmfestival 2011/12 Her kan du læse vores forslag til film i Grenaa og Ørsted under Salaam Filmfestival 2011/12. Vi har også vedhæftet/vedlagt en kort beskrivelse af Salaams

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES 18frames optager 18 nye elever fordelt på faglinjerne med 3 elever på hver linje. Linjerne er; instruktør, manuskriptforfatter, producer, klipper, tonemester & fotograf.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning?

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? 1 Indhold Hvor dygtig skal eleven være for at kunne læse og forstå en længere tekst? Hvordan sikrer vi, at eleven forstår

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm Af Susanne Gjessing OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette undervisningsmateriale er målrettet indskolingen fra børnehaveklassen til 2. klasse, men kan også anvendes

Læs mere