Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger"

Transkript

1 Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Ny vejledning og modelregnskab Ejendomsforeningen Danmark 23. marts 2011

2 Agenda Hvad er nyt eller blot en ændret præsentationsform? Behandling af ejendom og prioritetsgæld i henholdsvis årsrapport og andelsværdi Behandling af renteswaps i henholdsvis årsrapport og andelsværdi Hensættelser, buffere og afrundinger bliver til henlæggelser Resultatdisponering og budgetlægning under hensyntagen til prioritetsafdrag og ikke likvide poster Gennemgang af E&S vejledning med fokus på de væsentligste forhold Gennemgang af modelregnskabet med fokus på de væsentligste forhold 23. marts 2011 Side 2 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

3 Præsentation Lars Rasmussen Statsautoriseret revisor hos Ernst & Young Specialafdeling for foreninger og ejendomme 25 års erfaring med blandede mursten Deltaget som FSR s repræsentant i E&S arbejdsgruppe bag vejledningen af december 2010 Underviser på kurser om andelsboligforeninger (FSR m.fl.) 23. marts 2011 Side 3 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

4 Ejendommen og tilknyttet gæld 23. marts 2011 Side 4 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

5 Ejendommen og tilknyttet gæld Ejendom indregnes af hensyn til det retvisende billede i langt de fleste tilfælde til dagsværdi i balancen Valuarvurdering kan anvendes direkte som dagsværdi i balancen. Offentlig ejendomsvurdering kan anvendes som indikator for dagsværdi i balancen, med mindre der er indikationer for at dette ikke er tilfældet: fremkomst af ny, lavere offentlig vurdering/ ældre offentlig vurdering lavere valuarvurdering, konkret viden om værdifald i området eller for lignende ejendomme Nystiftede foreninger indregner typisk ejendommen til kostpris det/de første år 23. marts 2011 Side 5 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

6 Ejendommen og tilknyttet gæld Husk at der kan være et regnskabsmæssigt nedskrivningsbehov ved indregning til kostpris Nedskrivning foretages over resultatopgørelsen i det omfang nedskrivningen overstiger opskrivningshenlæggelsen Opskrivning foretages direkte på egenkapitalen Der afskrives ikke på ejendommen (undtagelse for andelsboligforeninger), men alene på inventar m.v., der ikke er indeholdt i dagsværdien/vurderingen Installationer, vaskemaskiner m.v., der ønskes afskrevet over levetiden, anses som en del af ejendommen 23. marts 2011 Side 6 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

7 Ejendommen og tilknyttet gæld Prioritetsgæld indregnes til amortiseret kostpris Ingen forskel mellem nominel restgæld og amortiseret kostpris for kontantlån og indekslån, såfremt låneomkostninger vurderes at kunne omkostningsføres For obligationslån skal der ved låneoptagelsen foretages en renters rente beregning af kurstab og låneomkostninger, der herefter omkostningsføres over lånets løbetid, med mindre det skønnes uvæsentligt E&Y ændrer ikke på den regnskabsmæssige behandling af eksisterende obligationslån 23. marts 2011 Side 7 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

8 Ejendommen og tilknyttet gæld Ved låneomlægning kan kurstab og låneomkostninger ved indfrielse af det eksisterende lån videreføres til det nye lån, såfremt lånebetingelserne for det nye lån ikke er væsentligt forskelligt fra det indfriede lån Detaljerede notekrav om løbetid, forrentning, lånetype, konvertibilitet mv. Lån med fuld ydelsesstøtte noteoplyses kun, og indregnes ikke i balancen 23. marts 2011 Side 8 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

9 Renteswaps 23. marts 2011 Side 9 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

10 Renteswaps Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har understreget, at værdien af renteswaps skal indregnes i årsregnskabet såfremt det er væsentligt af hensyn til det retvisende billede Erhvervs- og Byggestyrelsen har udarbejdet notat om behandlingen af renteswaps i relation til andelsværdien Det fremgår heraf, at værdien af renteswaps skal medregnes i andelsværdien, uanset fortegn samt at man ved anvendelse af kostpris ( 5, stk. 2, litra a) skal medtage renteswap til kostpris = kr marts 2011 Side 10 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

11 Renteswaps Det antages som udgangspunkt, at der er tale om sikring af fremtidige rentebetalinger (omlægning af variabel rente til fast rente) Betingelserne herfor skal være opfyldt, dvs.: Samme som eller kortere løbetid end afdækket lån Samme variable renteelement Samme hovedstol som det afdækkede lån Krav om udførlig notebeskrivelse samt beskrivelse i anvendt regnskabspraksis, herunder: Krav om sikkerhedsstillelser eller marginindbetalinger Rammeaftaler 23. marts 2011 Side 11 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

12 Renteswaps Dagsværdien indregnes enten i tilknytning til prioritetsgælden (negativ swap) eller som selvstændigt finansielt anlægsaktiv (positiv swap) Skal indregnes fra aftaletidspunktet med modpost på egenkapitalen, ligesom løbende værdiregulering Tendens til større udsving (volatilitet) i dagsværdien jo længere løbetiden for swapaftalen er 23. marts 2011 Side 12 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

13 Renteswaps Det er væsentligt, at bestyrelse, administrator og revisor forstår og formidler konsekvenserne af den indgåede swapaftale, herunder: Begrænsning af det økonomiske råderum for foreningen Risiko for krav om marginindbetalinger ved negativ værdi Fastlåsning af finansieringsmulighederne (inkonvertible lån) Husk at budgettere med den faste rente, dvs. inkl. swapbetalinger Usikkerhed om revurderingskrav ved handler Usikkerhed om indregning til kostpris = 0 ved anvendelse af litra a Usikkerhed om generel indregning af løse renteswaps 23. marts 2011 Side 13 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

14 Henlæggelser 23. marts 2011 Side 14 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

15 Henlæggelser Ingen henlæggelser eller buffere uden for årsregnskabet Indregnes som en særskilt del af egenkapitalen Skal besluttes på generalforsamlingen, både konkrete vedtægtsbestemte henlæggelser til fremtidig vedligeholdelse og generelle buffere Såfremt der vedtages andet på generalforsamlingen skal der udarbejdes nye, officielle regnskaber og anføres i referat Henlæggelser til vedligeholdelse samt forbrug heraf foretages via overskudsdisponeringen 23. marts 2011 Side 15 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

16 Henlæggelser Øvrige henlæggelser (buffere) foretages direkte i egenkapitalen Det er fortsat god skik at have en forsigtig tilgang til maksimalværdien i andelsværdiberegningen, og reservere et beløb til imødegåelse af værdiforringelser, kursudsving mv. 23. marts 2011 Side 16 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

17 Foreningens budget 23. marts 2011 Side 17 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

18 Foreningens budget Indeværende års budget medtages af hensyn til sammenholdelse med realiserede tal Det angives tydeligt, at revisor ikke har revideret oplysningerne Kommende års budget medtages ikke i årsregnskabet, men optræder som et særskilt punkt til godkendelse på dagsordenen for generalforsamlingen, og udarbejdes af administrator som et særskilt dokument 23. marts 2011 Side 18 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

19 Foreningens budget Fortsat fokus på likviditetsresultatet i resultatopgørelsen, nu blot som en del af overskudsdisponeringen (overført restandel af årets resultat erstatter det hidtidige budgetresultat begreb) 23. marts 2011 Side 19 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

20 Den nye vejledning fra E&S 23. marts 2011 Side 20 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

21 E&Y s modelregnskab 23. marts 2011 Side 21 Regnskabsforhold i andelsboligforeninger

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere