Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Ka pt a i n"

Transkript

1 Udarbejdet of Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Ka pt a i n

2 Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso, udlæg m.v. jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det fremgå af bemærkningerne til hæftelsen. Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en særlig retsstilling, f. eks. I henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån skal derfor medtages i denne kolonne. 3. Kolonne Restancer og evt, ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes pkt. 6A. Betaling af ejerskiftefradrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist. Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes. 4. Kolonne Hæftelser, der kræves indfriet. Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning. Bemærk: På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger. Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser pågældende vilkår. Afgifter m.v. til det offentlige, jfr. vilkårenes pkt. 6 C: Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning. Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfrit. Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr. 1400,00. Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr. Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.

3 EMO/bda f 1 ) -'Kaptain SALGSOPSTILLING F OBERSAX VEJ 7, 9900 FREDERIKSHAVN 0 Advokatfirma

4 EMO/bda INDHOLDSFORTEGNELSE Salgsopstilling Rekvirentomkostninger Beskrivelse af ejendommen Tingbogsattest Skatteattest 2014 Vurderingsattest BBR-ejermeddelelse Ejendomsdata rapport m. bilag Deklaration af 19. maj 1959 Side Auktionsopgørelse Frederikshavn Forsyning A/S Auktionsopgørelse Topdanmark Forsikring A/S Auktionsopgørelse Realkredit Danmark A/S Særlige auktionsvilkår for realkreditlån mv. Fogedrettens købervejledning IN I I 131,4,1 l< )N.I.A ,, 1,, Ill..1 Advokatfirma

5 J.NR /BDA Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: boende: 22 BS Flade, Frederikshavn Jorder F. Obersax Vej 7, 9900 Frederikshavn Arne Villy Christensen Søndergade 35, 1. 47, 9300 Sæby 1 Salgsopstilling (kobsnogle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmægleiforening Auktionstidspunkt: kl. 10:30 Auktionssted: Rekvirent, hæftelses nr.: Fogedretten i Hjørring, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring 1 - Realkredit Danmark A/S, Debitor Support Privat, Kannikegade 4-6, 8100 Aarhus C Ved advokat: Erling Mortensen, Frederikshavnsvej 215, 9800 Hjørring Ej endomsoplysninger Ejendomskategori: beboelsesejendom Ejendomsværdi pr.: , ,00 heraf grundværdi: ,00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: _ Areal ifølge tingbogen: 707m2 heraf vej: 0 m2 Forsikringsforhold: Topdanmark Forsikring A/S, police nr. P Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt jf. vedlagte opgørelse Beskrivelse (herunder evt, bebygget areal, indretning m.v.): SE VEDLAGTE BESKRIVELSE Lejemål: Byrder og servitutter (Evt, henvisning til vedh. tingbogsattest): Se vedhæftede tingbogsattest samt Ejendomsdatarapport.

6 2 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt, ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 Hæftelse nr. 1: Realkredit Danmark A/S, Debitor Support Privat, Strødamsvej 46, 2100 København Ø, kr ,00, Flexlån, rente 0,2820% p.a., restgæld pr kr ,00, afdragsfrit indtil Lånet er baseret på inkonvertible obligationer og har derfor særlige indfrielsesvilkår. Lånet skal refinansieres pr i alt ved budsum , , ,05 0, , , ,05 0,00 A. Total kr , , ,05 0,00 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: kr ,24 Heraf kontant at betale inden 4 uger: kr ,24 Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): om art og afvikling oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger ( salærer og gebyrer m.v.) b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. kr. kr. 4. andre offentlige bidrag ,50 - renovation mv. kr ,16 5. vandafgifter kr. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: 1. ejendomsskatter kr ,58 6. brandforsikringsbidrag kr. 7. krav i ht. leje- eller brandsikringslovgivningen kr. 8. andet, jfr. specifikation kr. 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr. C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside. Ved et auktionsbud på kr ,00 (beregnet efter ejendomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens 562) udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7 kr ,00. Denne salgsopstilling er udarbejdet den 8. september 2014 af Advokat Erling Mortensen

7 3 REKVIRENTOMKOSTNINGER I FORHOLD TIL EN BUDSUM PÅ KR ,00 Inkassoomkostninger Fogedgebyr Gebyr auktionsbegæring Ejendomsoplysninger Kopier salgsopstilling Annonceudgifter anslået kr. 437,50 kr. 300,00 kr. 800,00 kr. 400,00 kr. 562,50 kr ,00 Rekvirentsalær: Ejendomsværdi 25% kr ,00 kr ,00 kr ,00 Grundtakst 0,6% af kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Moms I alt kr ,50 kr ,50 kr ,50 Hertil kommer auktionsafgift 0,5% af budsummen inklusiv omkostninger uden for budsummen samt omkostninger ved berigtigelse af auktionsskøde. SIKKERHEDSSTILLELSE VED BUD PÅ KR ,00: Restancer kr ,05 1/4 hæftelse, som kræves indfriet kr. 0,00 Størstebeløbet kr ,24 Friværdi (1/4 af ,95) kr ,49 I alt kr ,78 Beløbet oprundes til kr ,00

8 EMO/amz HjuL mand 1.< "fi a n Beskrivelse af F. Obersax Vej 7, 9900 Frederikshavn 1/2 plans villa, hvidmalet med eternittag og trægavle tilhørende carport med redskabsrum, opført i træ med eternittag. I haven er opført en gulstensbygning med eternittag indeholdende forgang, toilet, kombineret køkken og stue samt et værelse. I rum ved siden af carporten er der med egen indgang et værelse og et værkstedsrum. Ejendommen indeholder entré med trappe til 1. sal, soveværelse og et toilet og en stue og et værelse med udgang til haven og køkken med spisekrog. I køkkenet registreres en Whirlpool opvaskemaskine, et komfur med elplader af mrk. Electrolux, Electrolux emhætte, og så er der et Beko køleskab og en Gram fryser. Fra køkkenet er der adgang til et flisebelagt rum med bruseniche, en AEG Lavamat vaskemaskine og Elec- trolux tørretumbler. 1. salen indeholder repos, toilet med brusekabine, 2 værelser, vinkelstue samt uopvarmet kvistværelse, alle med skråvægge.. 11, ,1,11, /NJ"!, JI 11 41,1, j Advokatfirma

9 5 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :03:20 EJEIMOM: Adresse: F Obersax Vej Frederikshavn Samlet areal: 707 m2 Heraf vej: 0m2 Appr.dato: Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0022bs Areal: 707 m2 Heraf vej: 0m2 Retskreds: 0080 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Dato/løbenummer: Bodelingsoverenskomst OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Arne Villy Christensen CPR: **** Ejerandel: 1 / 1 1:ØEt5E-SIFWL: Kontant købssum: Købesum i alt: 0 DKK 0 DKK HÆFTELSER Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Realkreditpantebrev A 12:03:20 Side 1 af 3

10 6 Hovedstol: Rentesats: Låntype: Særlige lånevilkår: DKK 0,4488 `)/0 Kontantlån Refinansiering Kontantlån Stående lån Inkonvertibel Rentetilpasning KREDITORER: Navn: CVR: REALKREDIT DANMARK A/S DEBITORER: Navn: CPR: Arne Villy Christensen **" BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja FÆRDSEL: Vej AND Andet fl,=-s -KST: Tillægstekst Dok om vej mv, Indeholder økonomiske forpligtelser, se akt :03:20 Side 2 af 3

11 7 ØVRIGE OPLYSNINGER EJERrDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0813 Ejendomsnummer (BBR-nr.): Filnavn: 80 Q-F :03:20 Side 3 af 3

12 8 Modtager F IKSHAVN KOMMUNE RÅDHUS ALLE 100 rededkshavn INDBETALINGSSTEDER: BORGERSERVICE SÆBY, SKAGEN OG FR.HAVN TLF SAMTLIGE PENGEINSTITUTTER POSTDANMARK Ejendommens beliggenhed: F. tbersax Vej 007 Matrikelbetegnelse: FLADE, FREDERIKSHAVN JORDER 22bs Ejendomsværdi Grundværdi Fradrag i grundværdi for forbedringer Fritagelse for grundskyld til kommunen Udskrevet den: Vurderet areal: Stuehusgrundværdi Moms-nr.: 15/ Debitomummer: rommunenr.: rjendomsnr.: XXX XX XXXXXX XX xx Nium~ (01/ ) Grundskatteloftværdi Del af grundværdi der beskattes i anden kommune Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom Specifikation KOMMUNE Grundskyld ROTTEBEKÆMPELSE promille af grundlag 29,900 : /01-31/12 Beløb 5405,92 36,00 Side 01 af 01 Heraf moms Ved beregningen var ejendom tilmeldt betalingsservice MERVÆRDIAFGIFT/MOMS, er beregnet med 25%: Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet. Rate Forfaldsdato 01/ / Sidste rettidige indb.dag 03/ / Ratebeløb 2738, ,96 I ALT Indb.kort vedlægges ikke Fakturadato 01/ / ,92 0,00 Moms beløb 0,00 0,00 KMD OGCG udg Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige indbetalingsdag, søges det inddrevet ved udlæg. Ved for sen indbetaling påløber renter og evt, gebyr, som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet. Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger om renter og restgæld for lån vil blive videregivet til SKAT.

13 9 iir Ejendomsvurdering Detarerede vurderingsoplysninger for 2013 Adresse: F. OBERSAX VEJ 007, 9900 FREDERIKSHAVN Vurderingsår: 2013 Kommune: FREDERIKSHAVN Ejendomsnr.: Vurderingskreds: FREDERIKSHAVN Benyttelse: Beboelse Lejligheds antal: 1 Matrikel: 22 BS, FLADE Grundareal: 707 Ejendomsværdi: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvmpris standard kr kr. 02 Bygretpris standard kr kr. 03 Nedslag 21/2% reduktion kr kr. I alt: kr. Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: Ejendomsværdi 2001: kr. Ejendomsværdi 2002: Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: kr kr. Vis tidligere vurdering

14 10 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Afsender FREDERIKSHAVN KOMMUNE RÅDHUS ALLE 100, 9900 FREDERIKSHAVN Ejendommens beliggenhed: Modtager: F Obersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn BBR-Meddelelse rekvireret via OIS Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via adressen eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: F elbersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab Vand & afløb Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. 22bs Ejerlav Oplysninger om tekniske anlæg FLADE, FREDERIKSHAVN JORDER Pr. 1. januar 2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen. Anlægsnr.: 1 Adresse: F Obersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn Beliggende på matrikel 22bs Tank (Produkt på væskeform) Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 13) Placering: Over terræn, udendørs Tanken er tømt og afblændet Etableringsår: 1978 Størrelsesklasse: Under I Sløjfningsår: 2000 Anlægsnr.: 2 Adresse: F Obersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn Beliggende på matrikel 22bs Tank (Produkt på væskeform) Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 13) Placering: Over terræn, udendørs Størrelsesklasse: Under I Etableringsår: 2008 Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Adresse: F Obersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (anvendelseskode: 120) Matrikelnr.: 22bs Ejerlav: FLADE, FREDERIKSHAVN JORDER Opførelsesår: 1959 Om-/tilbygningsår: 1977 Antal boliger med køkken: 1 Materialer Ydervæg: Letbeton (lette bloksten, gasbeton) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendorns nr.: Udskrift dato: Side:.. F Ubersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn /4

15 11 Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 77 Samlet bygningsareal 77 Samlet boligareal 119 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 0 heraf indbygget carport 0 heraf kælder m/loft < 1,25 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 64 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 42 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkende arealer Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme Bemærkninger for bygning 10 KVM TAGTERRASSE ER MEDREGNET I SAMLET TAGETAGE. Oplysninger om bolig- / erhvervsenhed Adresse: F Obersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (anvendelseskode: 120) Samlet areal: 119 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) Areal til erhverv: 0 m2 Bolig areal: 119 m2 Andet areal: 0 m2 Fællesareal: 0 m2 Aben overdækning: 0 m2 Lukket overdækning/udestue: 0 m2 Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Energiforsyning: 400 V el fra værk Antal værelser: 4 Antal toiletter: 1 Antal badeværelser: 1 Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation) Bygningsnr.: 2 Adresse: F Obersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn Udhus (anvendelseskode: 930) Matrikelnr.: 22bs Ejerlav: FLADE, FREDERIKSHAVN JORDER Opførelsesår: 1959 Materialer Ydervæg: Letbeton (lette bloksten, gasbeton) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal Bebygget areal: 22 m2 Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Bemærkninger for bygning FYRRUM Bygningsnr.: 3 Adresse: F Obersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn Carport (anvendelseskode: 920) Matrikelnr.: 22bs Ejerlav: FLADE, FREDERIKSHAVN JORDER Opførelsesår: 1977 Materialer Ydervæg: Letbeton (lette bloksten, gasbeton) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: BBR F Ubersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn Udskrift dato: Side: /4

16 12 Bebygget areal: 34 m2 heraf indbygget udhus: 7 m2 Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Beregningsprincip for areal af carport: Carportareal er målt efter tagflade Bygningsnr.: 4 Adresse: F Obersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn Udhus (anvendelseskode: 930) Matrikelnr.: 22bs Opførelsesår: 1977 Materialer Ydervæg: Andet materiale Tagdækning: Andet materiale Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal Bebygget areal: 8 m2 Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Bemærkninger for bygning UDHUS LOVLIGGJORT, 1991 Ejerlav: FLADE, FREDERIKSHAVN JORDER Bygningsnr.: 5 Adresse: F Obersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn Udhus (anvendelseskode: 930) Matrikelnr.: 22bs Ejerlav: FLADE, FREDERIKSHAVN JORDER Opførelsesår: 1955 Om-/tilbygningsår: 1977 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal Bebygget areal: 54 m2 Overdækkende arealer: 2 m2 Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Energioplysninger Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas) Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme Bemærkninger for bygning HERAF 5 KVM FYRRUM Bygningsnr.: 6 Adresse: F Obersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn Udhus (anvendelseskode: 930) Matrikelnr.: 22bs Opførelsesår: 1985 Materialer Ydervæg: Andet materiale Tagdækning: Andet materiale Kilde til materialer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Areal Bebygget areal: 8 m2 Kilde til arealer: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Bemærkninger for bygning DRIVHUS Ejerlav: FLADE, FREDERIKSHAVN JORDER BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side:.. F Ubersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn /4

17 13 BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side:.. F Ubersax Vej 7 (vejkode: 1537), 9900 Frederikshavn /4

18 14 EJENDOMS DATA RAPPORT Rapport købt 15/ Rapport færdig 26/ For ejendommen F Obersax Vej 7, 9900 Frederikshavn Ejendommens adresse. Matr.nr. Grundareal F Obersax Vej 7, 9900 Frederikshavn 22bs Flade, Frederikshavn Jorder 707 m2 Ejendomsnummer: Kommune: Ejerforhold: Enhedens samlede areal: Anvendelse: FREDERIKSHAVN KOMMUNE Privatpersoner eller interessentskab 119 rri2 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Antal værelser. 4 Antal bygninger: 6 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 22bs Flade, Frederikshavn Jorder WI!Ik1ii BY, BOLIG LkNDDISTRIKTER i Rapport-ID: b6e8fa59-62f2-4d99-b5fd-3df4d746152a

19 15 EJENDOMS DATA RAPPORT F Obersax Vej Frederikshavn Rapport købt 15/ Rapport færdig 26/ Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resumé 3 Uddybning af enkelte svar Bygninger 6 Olietanke 6 Økonomi 6 Ejendomsskat (grundskyld) 6 Ejendoms- og grundværdi 7 Forfalden gæld til kommunen 7 Planer 8 Zonestatus 8 Varmeforsyning 8 Kommunale anlægsprojekter 9 Vand 10 Aktuelle afløbsforhold 10 Aktuel vandforsyning 10 Jordforurening 10 Lettere jordforurening 11 Om ejendomsdatarapporten 12 Generelt om ejendomsdatarapporten 12 Ordforklaring - ejendomsoplysninger 12 Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 af 15

20 16 EJENDOMS DATA RAPPORT F Obersax Vej Frederikshavn Rapport købt 15/ Rapport færdig 26/ Resum Bygninger BBR-meddelelsen Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? Energimærkning Hvad er ejendommens energimærke? Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen? Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen? Ja, se bilag Ejendommen har ikke noget energimærke Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring? Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen? Ja kr, Ja, se bilag kr. Ja, se bilag Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen? Ja Oplysninger er indhentet d. 26. august 2014 Huslejenævnssager Er der registreret &I eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen? Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? Jordrente Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald? Planer Side 3 af 15

21 17 EJENDOMS DATA RAPPORT F Obersax Vej Frederikshavn Rapport købt 15/ Rapport færdig 26/ Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Lokalplaner Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen'? Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud'? Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen'? Kommunale anlægsprojekter Vand byzone ja Se bilag., men se bemærkninger Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?.. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?. Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt) Spildevandsplan Er ejendommen beliggende indenfor en spildevandsplan eller er der på ejendommen registreret væsentlige oplysninger vedr. spildevandsforhold'? Oplysninger er indhentet d. 26. august 2014 Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde? Jordforurening Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen'? Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet'? Oplysninger er indhentet d. 26. august 2014 Natur, skov og landbrug Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt'? Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen'? Ja, se bilag ja Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen'? De faktiske forbold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Internationale naturbe,skyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen'? Landbrugspligt Side 4 at 15

22 18 EJENDOMS DATA RAPPORT F Obersax Vej Frederikshavn Er ejendommen pålagt landbrugspligt'? Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen'? Bygge- og beskyttelseslinjer Rapport købt 15/ Skovbyggelinjer Rapport færdig 26/ Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje'? Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje9 Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje'? Klitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje9 Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje9 Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen'? Miljøsag Miljøsag Er der igangværende miljøsag på ejendommen'? Oplysninger er indhentet d. 26. august 2014 Side Sat 15

23 19 EJENDOMS DATA RAPPORT Bygninger F Obersax Vej Frederikshavn Rapport købt 15/ Rapport færdig 26/ Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet at olietankbekendtgørelsen (BEK 724/2008). For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Når en olietank sløjfes, kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal sløjfes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer at tanke samt regler for hvordan en olietank skal sløjfes. Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om fabrikations og etableringsår, en række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning. Oplysningerne registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Oplysninger vedr. Olietanke er indhentet d. 15. august 2014 la Matr.nr. 22bs Flade, Frederikshavn Jorder Olietank Nummer for teknisk anlæg 1 Etableringsår 1978 Fabrikationsår 0 Størrelsesklasse Under I Størrelse 0 Placering Sløjfning Over terræn, udendørs Tanken er tømt og afblændet Sløjfningsår 2000 Indhold Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 13) Olietank Nummer for teknisk anlæg 2 Etableringsår 2008 Fabrikationsår 0 Størrelsesklasse Størrelse Placering Under I 0 I Over terræn, udendørs Indhold Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens 6, stk. 1 nr. 13) Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? kr. Side 6 at 15

24 20 EJENDOMS DATA RAPPORT F Obersax Vej Frederikshavn Rapport købt 15/ Rapport færdig 26/ Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste at de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Oplysninger vedr. Ejendomsskat (grundskyld) er indhentet d. 15. august 2014 Skatteår 2014 Kommune Grundskyld Grundskyld at værdi af skovbrug/landbrug Grundskyld af værdi at stuehus Dækningsafgift, erhvervsejendomme Dækningsafgift af forskelsværdi Dækningsafgift af grundværdi Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme) Skat ialt FREDERIKSHAVN KOMMUNE 5.405,92 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr, 0 kr. 0 kr ,92 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter (ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). SKAT vurderer alle ejendomme 1. oktober hvert andet år kr. Oplysninger vedr. Ejendoms- og grundværdi er indhentet d. 15. august 2014 Vurderingsår 2013 Dato for seneste vurdering eller ændring Ejendomsværdi Grundværdi Fradrag Stuehus grundværdi Stuehusværdi kr kr. 0 kr. 0 kr, 0 kr, Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kontaktoplysninger - forklaring www adresse Økonomi Det lokale skattecenter Du kan se adressen for det lokale skattecenter på vurderingsmeddelelsen. Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages at køberen? Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter/garantier/restancer, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ja Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen er indhentet d. 26. august 2014 Side 7 af 15

25 21 EJENDOMS DATA RAPPORT Dato for tvangsauktion Bemærkninger Se ovennævnte vedr. restance for ejendomsskat. BFA Der fremsendes særskilt opgørelse til advokaten. VIRA F Obersax Vej 7 Gældspost 9900 Frederikshavn Gældsart Ejendomsskat 2014, ydelse Rapport købt 15/ Beløb 2.702,96 kr. Rapport færdig 26/ Pr. dato Gældspost Gældsart omkostninger 2014 Beløb 21,62 kr. Pr. dato Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. byzone Oplysninger vedr. Zonestatus er indhentet d. 15. august 2014 Zonestatus: Byzone Kommune (før 2007) Frederikshavn Matr.nr. 228S Flade, Frederikshavn Jorder Andel at matrikel dækket af zonen 1 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Planer Kommunen Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud? Ja Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses at BBR meddelelsen. Forsyningsområde Et forsyningsområde er et område, som at kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Oplysninger vedr. Forsyningsområde er indhentet d. 15. august 2014 Side 8 af 15

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. mane Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening mane Kaptain 588-173885 EMO/bda 25.08.2014 K a plain SALGSOPSTILLING NIELS BOHRS VEJ 26, 9990 SKAGEN fifl "' J 1 1 ir^s\ 1 '< >M/M I1J- ** Advokatfirma

Læs mere

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain

Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Hjulmand Kaptain Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening Hjulmand Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. jptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af jptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af den

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Glarmestervej 9, 6800 Varde Tvangsauktion: Torsdag 18-06-2015 kl. 09:00 Retten i Esbjerg, Retssal 13, 1. sal,

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002759 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002759 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 48 9400 Nørresundby Side 2 af 144 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 48, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013. Udbudsmateriale for. Grabows Vej 16 7800 Skive Sagsnummer 2011/007167 Oktober 2013 Udbudsmateriale for Grabows Vej 16 7800 Skive Side 2 af 158 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 16 7800 Skive Godt

Læs mere

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/005593 September 2013. Udbudsmateriale for. Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Sagsnummer 2011/005593 September 2013 Udbudsmateriale for Aarsballe By 14-16 3700 Rønne Side 2 af 182 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Aarsballe By 14-16, 3700

Læs mere

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 8 7800 Skive Sagsnummer 2011/007163 Januar 2014 Udbudsmateriale For Grabows Vej 8 7800 Skive Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 8 7800 Skive Velbeliggende

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002755 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002755 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 44 9400 Nørresundby Side 2 af 126 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 44, Nørresundby

Læs mere

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002758 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002758 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 47 9400 Nørresundby Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 47, Nørresundby

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere

Læs mere

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med

BESKRIVELSE. Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med 663M65510 FVO/glc 22.05.2013 HjulmandKaptain BESKRIVELSE Ejendommen er en bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration samt beboelse med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement,

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Lykkesholmvej 1, 8444 Balle Tidligere Balle Børnehave i offentligt udbud Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001416. Udbudsmateriale For. Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001416 Udbudsmateriale For Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 120 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tuenvej 125, Elling 9900 Frederikshavn

Læs mere

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød

Sagsnummer 2012/006831. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Sagsnummer 2012/006831 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 27 3400 Hillerød Side 2 af 130 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 27, 3400 Hillerød Velindrettet

Læs mere

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup

Sagsnummer 2013/005457 September 2013. Udbudsmateriale for. Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Sagsnummer 2013/005457 September 2013 Udbudsmateriale for Søndre Ringvej 19 5771 Stenstrup Side 2 af 74 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Søndre Ringvej 19 5771

Læs mere

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive

Sagsnummer 2011/007161. Udbudsmateriale For. Grabows Vej 4 7800 Skive Sagsnummer 2011/007161 Udbudsmateriale For Grabows Vej 4 7800 Skive Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Grabows Vej 4 7800 Skive Velbeliggende gulstensvilla

Læs mere

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K

2012 Sagsnummer 2011/004590. Udbudsmateriale for. Smedehuset Grønningen 2 1270 København K 2012 Sagsnummer 2011/004590 Udbudsmateriale for Smedehuset Grønningen 2 1270 København K Side 2 af 129 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig

Læs mere

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724 Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune Sagsnummer 2011/001724 Side 2 af 172 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Vestergade 21, Tune Velbeliggende ejendom i attraktivt

Læs mere