H V A D D U K A N V I S år. DGIbadminton

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H V A D D U K A N V I S. 7-11 år. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton"

Transkript

1 V I S H V A D D U K A N 7-11 år DGIbadminton

2 7 11 år DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave. Skrivegruppe: DGIbadmintons kursusudvalg i sam- arbejde med en række amtsinstruktører. Indholdsfortegnelse: Vis hvad du kan... 2 Indledning... 2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser....3 Fysiske og motoriske forhold for 7 11 årige... 3 Psykiske og sociale forhold... 6 Teknisk træning... 8 Taktisk træning Side 2

3 VIS HVAD DU KAN Velkommen på kursus i DGIbadminton tag udfordringen op DGIbadmintons kurser er baseret på dialog og vidensdeling. Vi tror på, at to-vejs kommunikation giver forøget udbytte for den enkelte. Ved aktivt at udnytte hinandens erfaringer kan der desuden skabes gode netværk. Du skal derfor spille dig selv på banen, deltage i samtalerne og engagere dig i fællesskabet. Kort sagt: bidrage med det bedste du har: dig selv. Vi udfordrer dig på din kunnen og dine holdninger. Vi giver dig mange redskaber, du kan bruge i din dagligdag som træner og/eller leder i din forening. DGIbadminton sætter i denne serie af korte kurser fokus på enkelte emner eller målgrupper indenfor badminton. Du kan således frit vælge hvilke kurser, der passer dig bedst. Kurserne har en varighed af 4 8 lektioner á 45 min. DGIbadminton står også for stævner, lejre, skoler, internationale arrangementer og meget andet. Se dette på kontakt DGI s landskontor i Vingsted på telefon eller din lokale amtsforening (se bagsiden) Indledning For år tilbage kunne man betegne de eksisterende materialer om badmintonteknik og badmintontaktik som manualer. Trænerens undervisning af spillere lagde uvægerligt op til instruktionsmetoden, hvor indlæringen foregik ved præsentation af det rigtige, som spillerne roligt og trygt kunne kopiere, og som trænerne let kunne undervise i. I dag er det ganske anderledes. Alle foreslåede retningslinier, som er beskrevet i dette materiale kan diskuteres og bør diskuteres. Det gør trænergerningen langt mere kompliceret, men også langt mere nuanceret og dynamisk. Badminton bliver dermed en idræt i konstant udvikling. En udvikling som smitter af på de mennesker, der involverer sig i den. En udvikling hvori holdning, oplysning og kvalitet vil være nøglebegreber på lige fod med engagement, udfordring og fællesskab. Udover de korte kurser har DGIbadminton et længere kursusforløb på 2 kurser med en varighed på henholdsvis 21 og 20 lektioner. Imellem kurserne ligger der et 4-timers modul med opsamling af emner og kurserne afsluttes med en konkret opgave i samarbejde med den lokale amtsforening. Brug materialet konstruktivt og tilføj selv dine erfaringer og ideer. God fornøjelse. Side 3

4 Pædagogiske og didaktiske overvejelser I enhver læringssituation, dvs. når en træner har tilrettelagt en undervisningssituation for andre, vil den ansvarlige have gjort sig nogle pædagogiske og didaktiske overvejelser. Disse overvejelser vil finde sted, selvom om vedkommende ikke har kendskab til pædagogisk og didaktisk teori. Der findes trænere, som er dygtige til at undervise, men som ikke har nogen teoretisk viden. Vedkommende underviser måske ved hjælp af sin intuition eller anvender en bestemt fremgangsmåde, som han/hun selv har prøvet som spiller eller har set andre udøve. Tilsvarende kan man finde trænere, der er dygtige teoretikere, som ikke har sans for at gennemføre praksis. Der behøver således ikke være en direkte sammenhæng mellem trænerens praksis og hans/hendes teoretiske forståelse. En konsekvens af denne erkendelse kunne være en forkastelse af den didaktiske teori og en opprioritering af undervisningen som en kunstart, som man enten kan have talent for eller holde sig langt væk fra. Men selv den mest talentfulde kunstner når dog ikke sin optimale præstation gennem talent alene. Ligeledes kan den mindre talentfulde nå utroligt langt gennem et grundigt og bevidst arbejde. Det er væsentligt for enhver instruktør at reflektere over sin egen undervisning og derigennem forbedre undervisningen til næste gang. Selvom undervisningen fungerer godt, skal man gøre sig overvejelser om, hvornår og hvorfor undervisningen lykkedes og eventuelt hvorfor den ikke lykkedes. En systematisk refleksion i forbindelse med planlægning og evaluering af timen er kendetegnende for den gode træner års alderen For at være i stand til at udføre en sådan systematisk refleksion, er det nødvendigt med nogle redskaber at vurdere ud fra. Man må blandt andet have en vis indsigt i den aldersgruppe, man som træner har med at gøre. Hvad er aldersgruppens fysiske formåen og hvad er vigtigt for deres udvikling netop nu? Hvordan er børnenes intellektuelle niveau hvor meget forstår de, af det jeg siger og hvordan præsenterer jeg det bedst? I det følgende vil der blive beskrevet forskellige emner, der kan hjælpe til en øget indsigt i arbejdet med de 7 11 årige. Fysiske og motoriske forhold for 7 11 årige Det er blevet sagt, at det eneste konstante i et barns liv er forandring. I dette ligger en væsentlig sandhed, som instruktøren altid bør tage udgangspunkt i. Børn er altid i udvikling, og alle gennemgår de samme udviklingsperioder. Men tidspunktet og varigheden af disse perioder varierer meget fra barn til barn. Når der i det følgende skrives om udviklingstrin og motorisk niveau for 7 11 årige, så kan de individuelle forskelle fra barn til barn gøre, at nogle falder uden for vores beskrivelse. Beskrivelsen dækker forholdene for flertallet af 7 11 årige. Opgaven som instruktør er efterfølgende at sætte Side 4

5 sig ind i forholdene, der gælder for gruppen man træner. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på spillere, der udviklingsmæssigt ikke befinder sig på samme trin som resten af gruppen, og derfor har andre forudsætninger. hurtigt trætte og de vil samtidig kunne løbe væsentlig hurtigere end tidligere. Løbeevnen udvikles til cirka 6 års alderen. Forbedringer opnået herefter skal tilskrives træning og ikke modning. Derfor kan løbeevnen også med fordel trænes. I praksis kan det betyde, at planlægningen af timen må være alsidig, således at der også er en plan for den motorisk svage og måske endnu en for den ekstraordinært dygtige spiller. Det er vigtigt med en fleksibel undervisning, der kan differentiere til flere forskellige niveauer. Samtidig er det vigtigt, at spillerne får forståelse for, at man kan hjælpe hinanden til at blive bedre. Fysisk udvikling Efter en hektisk periode i 5-7 års alderen går børnene ind i en roligere motorisk periode, hvor de får større kontrol, bedre balance og bedre koordinerede bevægelsesmønstre. Den fysiske udvikling, har ført til at kroppens proportioner nærmer sig den voksnes. Der sker yderligere en muskulær tilvækst, så forholdet mellem kropsvægt og muskelstyrke bliver bedre. Og som følge af ændrede kropsproportioner er kroppens tyngdepunkt nu relativt lavere, hvilket har en gunstig indvirkning på balancen. Denne udvikling sker sædvanligvis cirka et halvt år tidligere hos piger end hos drenge. Fra 8-9 års alderen udvikles bevægeligheden og evnen til at hoppe højt. Det samme gælder evnen til at få kraft og fart i kast med en lille bold. Den øgede hoppehøjde og det forbedrede kast skyldes evnen til at udvikle en hurtig og stor muskelkraft. Øvelser i grundlæggende kastebevægelser med en lille bold vil være en god ide med børn på dette udviklingstrin. Barnet lærer hurtigt at løbe godt i disse år. På grund af større muskler bliver børnene ikke så Foruden de anatomiske forandringer, som sker i de første skoleår, udvikles også barnets evne til at beherske forskellige bevægelser. Evnen til at balancere forbedres hurtigt frem til 10 års alderen. Udviklingen af større præcision ved bevægelser i hænder og fødder fortsætter (forbedret finmotorik og koordination). De overflødige bevægelser, som i tidligere perioder gjorde sig gældende, mindskes stærkt for så helt at ophøre i 9-10 års alderen. Fra 10 års alderen kommer den rolige vækstperiode frem til puberteten. Dette er den gunstigste periode for motorisk indlæring. Perioden kaldes ofte Den motoriske guldalder. Barnet har i denne periode evnen til at lære finkoordinerede bevægelser og kan tilegne sig de fleste idrætslige færdigheder, forudsat at de tidligere har fået en alsidig motorisk stimulering. Træning af 7 11 årige Med den beskrevne fysiske udvikling stilles der nogle krav til træneren. Allerede fra en tidlig alder skal der gives en bred bevægelseserfaring. De helt grundlæggende færdigheder skal være på plads, før en egentlig specialisering finder sted (en uddybning af dette findes i DGI Badmintons kursusmateriale 1 i afsnittet Før teknik ). Alsidighed er det bedste grundlag for al specialisering. Denne alsidighed trænes især gennem leg og legeprægede øvelser. Samtidig er legen en vigtig ingrediens som motiverende faktor. Motivation betyder meget for børns engagement. Side 5

6 Målet med en leg kan være: Barnet lærer sin krop at kende Barnet gør erfaringer med almene, grundlæggende bevægelsesmønstre (rotation, afsæt/landing, balance osv.) Aktiv stimulering af grov- og finmotorik Opvarmning eller nedvarmning Grundtræning (kondition, hurtighed m.m.) Barnet lærer at samarbejde (social læring) Barnet udvikler sin fantasi Og listen kunne fortsættes, der findes mange flere mål. Pointen er, at man som træner overvejer målet med den leg, man vil udføre. Hvad vil man bruge denne leg til? Den mest effektive metode til udvælgelse af lege og øvelser er først at fastlægge et formål og derefter udvælge den/de lege/ øvelser, der kan medvirke til at opfylde målet. Med målgruppen 7-11 år vil det, set i forhold til de netop beskrevne fysiske forhold, være fornuftigt at prioritere lege/tilvænningsøvelser, der tilgodeser grovmotorik og kropsbevidsthed, højt. Specielt for de yngste. Aktiviteter med rulle-, krybe-, kravle-, stå-, gå-, løbe-, hoppe-, hænge-, kasteøvelser bør indgå i træningen for børn i alderen 7 9 år. De grundlæggende færdigheder skal beherskes, inden børnene når den motoriske guldalder i 10 års alderen. Når den gyldne alder nås, kan børnene for alvor begynde at lære komplicerede bevægelsesmønstre og badmintonspecifikke bevægelser. Evnen til at lære nye bevægelser er, kombineret med evnen til at forstå og opfatte, nu optimal. Det der læres i denne alder automatiseres lynhurtigt og glemmes ikke igen. Træneren kan og skal eksperimentere med de mere avancerede tekniske detaljer til træning. Hvad angår lege kan alt nu lade sig gøre. Det er vigtigt fortsat at udfordre børnene motorisk, så de hele tiden forbedrer sig. Det er dog stadig vigtigt at være opmærksom på, at børnene er på forskellige udviklingstrin, hvorfor udfordringerne skal kunne differentieres. Opvarmning Børn i 7-11 års alderen har ikke det store fysiske behov for at blive opvarmet. Men som gennemgået ovenfor har de et kolossalt behov for at blive stimuleret motorisk og kropsbevidsthedsmæssigt. Derfor er det vi kalder opvarmning helt på sin plads også for denne aldersgruppe! Så opvarmning bør finde sted hver eneste gang og den skal tilrettelægges så den tilgodeser børnenes udviklingsmæssige niveau. Det samme gælder nedvarmning/strækøvelser. Der er desuden en god opdragelsesmæssig effekt i hver gang at lave op- og nedvarmning med børnene. På den måde er de vænnet til, at der hver gang skal foregå noget før og efter træning. Psykiske og sociale forhold De psykiske forhold/egenskaber er nært knyttet til de fysiske egenskaber. Det psykiske er dog mere miljøbestemt og kan være sværere at måle og vurdere. De centrale psykiske egenskaber er følgende: Interesse, motivation, ydeevne, glæde, selvtillid, selvdisciplin, mod, opmærksomhed, opfattelsesevne, koncentrationsevne, psykisk stabilitet, intuition, indsigt, viden og kreativitet. Det er alle medfaktorer, når der tales om personlighed og identitetsdannelse. Igennem livet opstår forskellige udviklingssituationer/udviklingskriser, som alt efter hvordan den enkelte vælger at tackle den pågældende situation, kan få et positivt eller et negativt udfald. Gennem badminton skal barnet have en oplevelse af Side 6

7 at lykkes og klædes på til at tackle både sejre og nederlag. En sund identitetsdannelse er et resultat af mange faktorer. En positiv faktor kan være en fritidsaktivitet som badminton. Målgruppen 7-årige har ofte et realistisk syn på omverdenen. Barnet er begyndt i skole, og det må eksempelvis tilegne sig symboler, som er nødvendige for læsning. Den intellektuelle stimulering øges. Socialt virker den 7-årige relativt føjelig og i samvær med andre modtager barnet mere, end det giver. Barnet er inde i en periode med forstandsmæssig udvikling, der gør at de bliver mere bevidste. F.eks. får spilleregler større betydning end tidligere. Sociale oplevelser bliver også mere intensive. Hjælpsomhed og lysten til at påtage sig pligter og ansvar vil efterhånden vise sig, men tålmodighed med opgaver er dog ikke så stor endnu. Fra 6-7 år og frem til puberteten er en periode, hvor barnet er meget optaget af at lykkes med det, han eller hun laver. Børnene kommer fra en periode præget af stor aktivitet og nysgerrighed, hvor de har været i besiddelse af stor selvsikkerhed og tillid til andre mennesker. De går nu en tid i møde, hvor følelsen af anerkendelse knyttes til, hvorvidt man mestrer noget. Barnet begynder at sammenligne sig med andre og vil via egne og andres fysiske færdigheder bedømme sig selv. Denne bedømmelse vil ubevidst være med til at farve det billede, de får af sig selv. Det er en tid, hvor barnets opfattelse af hvordan han/hun klarer sig er vigtig. Barnet må, for ikke at få et alt for ensidigt billede af badminton, lære, at der er mere i spillet end det at lykkes og det at mislykkes. Tilbagemeldinger fra omgivelserne (træner, venner, forældre) spiller derfor en stor rolle for det selvbillede, der er under udvikling. Behov Vi har som mennesker en del behov, som vi søger dækket på forskellig vis. Først og fremmest er der nogle fysiologiske behov, som skal dækkes (mad, drikke m.m.). Når disse fysiske behov er tilfredsstillet, melder der sig en anden gruppe behov, der kaldes tryghedsbehov. Det drejer sig om sikkerhed, stabilitet, afhængighed, beskyttelse, frihed for frygt, angst og kaos, behov for struktur, orden og grænser. Oplevelsen af at lykkes og visheden om, at dårlige løsninger også er fuldt accepteret, er en vigtig angstdæmpende faktor i aldersgruppen 7-11 år. Et socialt tilhørsforhold og følelsen af at være accepteret af såvel træneren som de andre i gruppen spiller en stor rolle. Ved at opfylde sådanne behov er man med til at præge individets adfærdsmønster i positiv retning. Vurdering Undersøgelser har vist, at børn der vurderer deres resultater i forhold til det, de tidligere har præsteret, gennemgående udvikler bedre selvtillid end børn, der sammenligner sig med andre. Dette taler for, at man som træner lægger stor vægt på at vurdere spilleren i forhold til, hvad han/hun har klaret før. Dette kan både forekomme under træningen og efter konkurrencer. Eksempel: Peter bliver rettet i udførelsen af sin høje singleserv, der mangler vægtforskydning. Peter forsøger sig, men nu slår han kun halvt så langt. Det er nu trænerens opgave at rose/påskønne den flotte vægtforskydning frem for boldens placering. Side 7

8 Eksempel: Lise taber stort i en turneringskamp. Her er det vigtigt at finde noget, som hun gjorde bedre end i sidste kamp, måske har hun fået flere point end sidste gang hun mødte den pågældende modstander. Det er selvfølgelig vigtigt at udøveren får at vide hvad der kan gøres bedre og hvad han/hun skal arbejde videre med, men det skal doseres fornuftigt. Børn kan kun kapere en, to eller maksimalt tre ting af gangen. Det må aldrig virke uoverskueligt for dem. Vigtigt: Det er vigtigt at give sine spillere et godt socialt tilhørsforhold og følelsen af at være accepteret Det er vigtigt at tage hensyn til den enkeltes niveau Det er vigtigt at hjælpe barnet til at tro på egne ressourcer En positiv personlighed er med til at bestemme, hvor høj præstationsevne en udøver kan udvikle! Teknisk træning Indledning Teknik er en spillers løsning af en given bevægelsesopgave. Der er tale om at finde frem til den mest hensigtsmæssige og effektive bevægelsesløsning. Vi har som trænere en masse grundlæggende viden, der gør os i stand til at vejlede og instruere. Men vi skal huske at have for øje, at det der er mest hensigtsmæssigt kan variere fra spiller til spiller. I idrættens verden er motoriske færdigheder det samme som tekniske færdigheder. Man kan ikke blive en god tekniker uden at være dygtig motorisk! Målgruppen Når vi har med 7-11 årige badmintonspillere at gøre, går vi ud fra, at der i vid udstrækning er tale om begyndere vel vidende, at spillerne på få år kan erhverve sig spillefærdigheder nok til at gå over i kategorien øvede. Greb Til børn kan vi, som trænere, ikke sige, at der findes mange forskellige greb alt afhængig af hvordan boldens bane ønskes. Vi er nødt til i første omgang at gøre det simpelt for barnet. Det er derfor en god ide, at vi holder os til de to udgangsgreb. Forhåndsgreb og baghåndsgreb samt eventuelt et tæppebankergreb. Vi bør desuden lægge vægt på at der ikke holdes for fast/stramt. Det vil være fint at starte med forskellige tilvænningsøvelser. Det er dernæst vores opgave at sætte os godt ind i slagets helhed, før vi går ind og retter på grebet. Vi er nødt til at anlægge en helhedsbetragtning af slaget og derefter rette detaljerne i en prioriteret rækkefølge, hvor grebet oftest er det første punkt. Slagene Hvilke slag skal spillerne lære først? Hovedregelen er at lære børnene lidt om mange slag. Det er vigtigt ikke at kede dem ihjel ved at øve høj singleserv i en halv time i træk. Naturligvis skal de kedelige slag også læres, men prøv at krydre træningen med sjove lege og øvelser. For lille Klaus der eksempelvis ikke kan finde ud af at holde anderledes end tæppebankergrebet, vil det være en god oplevelse at lære et slag som Side 8

9 tap, der slås bedst med et næsten rent tæppebankergreb. Klaus får nu lært et slag, som både er hårdt og hurtigt. På den måde kan han motiveres og har dermed en succesoplevelse at bygge videre på. For Ditte, der ikke kan få bolden længere end først i servefeltet, vil det måske være sjovt at krydre med lidt netspil (eventuelt sætte nettet ned for at give den rigtige fornemmelse af netspillet). Det handler om motivation; uden den har vi intet at bygge på! Der er ingen grund til ikke allerede i en tidlig alder at lege med baghåndsslagene. Vi ser dem ofte som svære slag og de øves derfor mindre end andre. Baghåndsslaget gemmes tit af træneren, da det synes for svært at lære børnene. Men tænker vi på den motoriske guldalder, så er det jo netop nu, de skal præsenteres for slaget. Personligt præg Både fra trænerens side, men også fra spillernes, skal der være plads til det vi/de brænder for. Enten det spillerne gerne vil lære færdigheder i, eller noget træneren gerne vil lære fra sig. Det er vigtigt som træner at bruge dit eget engagement og videregive det til børnene. Omvendt skal du også være klar til at gribe dine spilleres ideer. De har måske set, at ham den gode fra 7. klasse kan noget med at skyde til bolden mellem benene - hvorfor ikke bruge et kvarter på det? Du får med garanti positive reaktioner. Instruktion Det er vigtigt at huske målgruppens niveau. Når børn instrueres, er det vigtigt at informationen videregives både via synssansen, høresansen og følesansen. Demonstrer, fortæl og lad børnene selv prøve. Som træner kender vi slagene ned til de mindste detaljer og vi kan bruge nogle fine ord om de enkelte bevægelser. En viden som vores spillere naturligvis nyder godt af, men vi er nødt til at formidle det i et forståeligt sprog. Det er en god ide at tale i billeder i stedet for at tale om kraftige eller mindre kraftige rotationer. Man kan eksempelvis sætte ord på, hvor slagarmen slutter ( I smashet slutter man med at klappe sig på venstre ben eller I serven slutter man med knoerne ind mod venstre kind ). Som før nævnt kan børn ikke kapere for mange ting samtidigt. Tag et skridt af gangen - målet skulle nødigt blive uoverskueligt. Rettelser Der gælder det samme, når vi retter på spillerne, som når vi instruerer. Der er måske mange ting som bør rettes, men det er vigtigt at holde sig til en eller to ting af gangen. Start med at rette de grovmotoriske fejl og ret derefter blikket imod at finkoordinere den enkelte spiller. Ligesom instruktionen er rettelserne gode at få ind via syn, høre og føle-sansen. Gå ind og før børnene - lav den ønskede bevægelse sammen med dem. Benarbejde Benarbejde består af mange ting: Forspændingshop, klarstilling, korrektionsskridt, spillecentrum, chassétrin, krydsløb, hink, saks, et- og tobensafsæt og stemskridt. Et godt benarbejde indeholder rytme, bevægelse og et ønske om at nå bolden så tidligt som muligt. Igen vil det være mest hensigtsmæssigt at lægge vægten på nogle få ting. For at få succes i et slag er det vigtigt at have den rigtige kropsstilling ved udførelsen af slaget. Derfor er det nærliggende først og fremmest at bruge energien på den sidste del af Side 9

10 benarbejdet og ikke så meget på, hvordan han/hun er kommet ned/frem/hen til bolden. Forståelse af spillecentrum. Hvorfor søger man ind til midten, indtil man ved hvor næste bold vil komme? Forspændingshoppet er vigtigt at få automatiseret hos børnene. løsning på problemet. Det kan foregå i plenum, men i allerhøjeste grad også som en snak med den enkelte spiller i situationen. Hvorfor tror du, at du tabte den bold? Hvad kunne du have gjort anderledes og hvorfor? Kun hvis du som træner kan se, at der er en løbe-måde, der vil være hurtigere eller bedre for barnet, vil det være hensigtsmæssigt at gå ind og rette. Oftest vil barnet dog selv vælge den bedste løsning. Hvis vi som trænere kan vænne vores spillere til altid at analysere spillet på denne måde, får vi med tiden nogle børn/unge mennesker, som ikke kun spiller badminton, men også tænker badminton. Forarbejde Man kan hjælpe børn til at få et godt og rytmisk benarbejde ved forskellige tilvænningsøvelser. Det er først og fremmest vigtigt at gøre de forskellige bevægelser så naturlige som muligt. Dette kan ske gennem forskellige løb og lege. En rigtig god ide er at sammensætte nogle enkle opvarmnings-danse, der indeholder chassétrin, krydsløb, hink osv. Find et passende stykke musik så børnene får en rytmisk fornemmelse kædet sammen med de pågældende skridt. Taktisk træning Definition Taktik er det handlingsmønster spilleren/-spillerne udøver for at opnå det bedst mulige resultat. Taktik kan udføres på mange forskellige niveauer. Essensen i al taktik er, at udøveren har en forståelse af HVORFOR, HVORNÅR og HVORDAN. Den bedste måde at skabe den taktiske forståelse på er gennem dialog. Ikke en lektion ved tavlen men ved at gribe situationerne når de opstår. For at opnå det bedste resultat skal det være en snak, hvor børnene selv er med til at finde frem til en Single For begyndere vil taktiksamtaler foregå på det mest basale plan. Vi kender alle de to U-9 spillere, der spiller med og ikke imod hinanden. Taktik vil her være at forsøge at spille udenom modstanderen. Der er ikke nogle grænser for, hvor meget man kan lære en bestemt aldersgruppe, men det er klart, at visse tekniske færdigheder ofte er en forudsætning. I første omgang vil det være en god ide at finde frem til en simpel taktik f.eks. høje lange bolde i modstanderens baghånd, derefter kan man så begynde at udvide sine teorier. Double For nybegyndere er det nok at koncentrere sig om reglerne, at ramme bolden og at se efter hinanden. De udvikler selv hurtigt en regel som deler banen op i to: Nemlig din og min side. Når vi kan se, at de er ved at have styr på sig selv, bolden og hinanden, kan man begynde at snakke om forskellen mellem forsvars- og angrebssituationer. Det er svært at sætte en alder på hvornår. Ofte vil træneren være nødt til at differentiere sin træning Side 10

11 og dermed undervise på forskellige niveaumæssige trin. Mixed double Det er umiddelbart for tidligt at snakke om rigtig mixed double taktik ved 7-11 årige. Pigerne vil ofte være ligeså stærke som drengene, hvorfor en mixed double vil ligne de rene doubler. Instruktørens fornemste opgave, når det gælder taktik, er at hjælpe børnene til selv at tænke taktisk. Side 11

12 DGIVendsyssel DGINordvest DGIHimmerland DGINordøstjylland DGIVestjylland DGIHammerum Herred DGIMidtjylland Randersegnens GI DGIÅrhusegnen DGIHorsensegnen DGIRibe Amt DGIVejle Amt DGISønderjylland SdU DGIOdense DGISvendborg DGINordvestsjælland DGIFrederiksborg Amt DGISorø Amt DGIRoskilde Amt DGIStorkøbenhavn DGIPræstø Amt DGISydhavsøerne DGIBornholm DGIbadminton Vingsted Skovvej Vejle tlf.: Fax: mail:

Udvidet singletaktik

Udvidet singletaktik V I S H V A D D U K A N Udvidet singletaktik www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Singletaktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

Udvidet doubletaktik

Udvidet doubletaktik V I S H V A D D U K A N Udvidet doubletaktik www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Avanceret doubletaktik DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli

Læs mere

H V A D D U K A N V I S. De dygtige unge. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

H V A D D U K A N V I S. De dygtige unge. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton V I S H V A D D U K A N De dygtige unge www.dgi.dk/badminton DGIbadminton De Dygtige Unge DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2. udgave.

Læs mere

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton S I V N AA K U D D A V H Badminton og leg www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Badminton og leg DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Kursus 1. DGI badminton

Kursus 1. DGI badminton Kursus 1 DGI badminton Badminton kursus 1 2. udgave 2005 [ 2 ] Indholdsfortegnelse K1 Indledning... side 4 Fagsprog for fagidioter... side 5 Programskitse... side 6 Lektionsoversigt... side 7 Teoridel

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev www.dgi.dk/badminton DGIbadminton HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave.

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd

Koldby Hørdum Idrætsforening. Den Blå Tråd Den Blå Tråd Den blå tråd er overordnet et arbejdsredskab for trænerne i Koldby-Hørdum idrætsforenings ungdomsafdeling. Den skal være en vejledning for trænerne i at træne de rigtige elementer i fodboldspillet

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI

Idræt og fritid. i de nye kommuner. Brikker til en fritidspolitik DGI Idræt og fritid i de nye kommuner Brikker til en fritidspolitik DGI Kære læser Det frivillige foreningsliv er en vigtig medspiller, når fritidspolitikken skal formuleres i de nye kommuner. Selv inden for

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen

Den hvid-røde tråd Fodbold - Ungdomsafdelingen Indhold Indledning...1 Målsætning...2 Retningslinier for træning...2 Ideer til træningsøvelser...2 Pode/mikro afdelingen (0-8 år)...2 Miniput afdelingen (8-10 år)...3 Drengelilleput-afdelingen (10-12 år)...4

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

SAMARBEJDE OM SUNDHED

SAMARBEJDE OM SUNDHED SAMARBEJDE OM SUNDHED - en oplagt mulighed Ordrup Skole & Forebyggelse og Sundhedsfremme Program for dagen Oplæg Fremtidsværksted - light Kritik Frokost (12.30-13.15) Fremtidsværksted light (fortsat) Utopi

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD!

ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! FORMÅL : ROSKILDE HÅNDBOLDS BLÅ-HVIDE TRÅD! - Revideret april 2013. Formålet med Roskilde Håndbolds blå-hvide tråd er at beskrive den håndboldmæssige opbygning af ungdomstiden og ideerne bag dette og dermed

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Opgavekort til Stjerneløb

Opgavekort til Stjerneløb Opgavekort til Stjerneløb Her finder du otte opgavekort, som kan bruges til et stjerneløb enten i forløbet Fit for fight eller Træk vejret. Til en klasse på 25-30 elever er det en god ide at lave et løb

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

v æ r d A t v i d E o M s y n s t r æ n i n g

v æ r d A t v i d E o M s y n s t r æ n i n g VÆRD AT VIDE OM Synstræning Værd at vide om synstræning Et godt syn er ikke kun et spørgsmål om at kunne læse alt det med småt. Det handler også om, at øjnene skal være i stand til at arbejde sammen; dvs.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste

U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Resultatet er ikke det vigtigste U5 U7 Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren ven med bolden dvs. der en bold pr spiller. Det er vigtigt at spilleren har

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere