International lønstatistik 2. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International lønstatistik 2. kvartal 2014"

Transkript

1 . september 214 International lønstatistik 2. kvartal 214 Revideret udgave Lønnen er tæt på at stige i samme takt i danmark som i udlandet Lønudviklingen i Danmark er fortsat lavere end hos vores største samhandelslande inden for fremstilling. Lønudviklingen var 1,9 pct. i Danmark i 2. kvartal 214 set i forhold til samme kvartal året før. Blandt vores største samhandelslande var lønudviklingen 2,1 pct. i samme periode inden for fremstilling, jf. tabel 1. Det er 13. kvartal i træk, at lønudviklingen i Danmark er lavere end i udlandet. Set over en længere periode har den danske lønudvikling været højere end udlandets i 24 ud af de seneste 4 kvartaler, jf. figur 1. Også inden for handel steg lønnen mere i udlandet end i Danmark i 2. kvartal 214, nemlig med 1, pct. i udlandet og 1,4 pct. i Danmark. Inden for bygge og anlæg steg lønnen derimod mere i Danmark end i udlandet - med 1,1 pct. i Danmark og 1, pct. i udlandet FIGUR 1 LØNUDVIKLING FOR FREMSTILLING Gennemsnitlig årlig ændring i fortjeneste pr. præsteret time, procent Danmark Udlandet Brancher Inden for fremstilling havde Polen med 4,2 pct. (1. kvt.) den største stigningstakt, efterfulgt af Japan (2. kvt.) og Tyskland (1. kvt.) med 2,7 pct., jf. figur 2 og tabel 1. Spanien havde den mindste lønstigning på,7 pct. (1. kvt.). Inden for bygge- og anlæg havde Sverige den største stigningstakt på 3,3 pct. (2. kvt.), efterfulgt af Polen (1. kvt.) med 3, pct. og Norge (2. kvt.) med 2, pct. I Holland faldt lønnen med 3,8 pct. (1. kvt.), jf. tabel 1. Inden for handel havde Polen den største stigningstakt på 4,2 pct. (1. kvt.), efterfulgt af Sverige (2. kvt.) og Norge (2. kvt.) med 3, pct. I Spanien (1. kvt.) faldt lønnen med 1,2 pct., jf. tabel 1. Niveauer De seneste sammenlignelige niveautal for samlede medarbejderomkostninger er fra 213. Inden for fremstilling havde Norge de højeste medarbejderomkostninger pr. præsteret time på 36,44 DKK, efterfulgt af Sverige med 336,38 DKK, Belgien med 318,66 DKK og Danmark med 29,9 DKK, jf. tabel FIGUR 2 SENESTE LØNUDVIKLING FOR FREMSTILLING Procentvis årlig ændring i fortjeneste pr. præsteret time -2 ES* NL* BE* NO SF GB FR* * Tal for 1. kvartal 214 Revideret udgave Publikationen er revideret i forhold til den oprindelige udgave, som udkom 3. september 214. Rettelserne vedrører alene niveautal for medarbejderomkostninger for visse lande, som præsenteres i kolonne 2 og 3 i tabel 2 på side 4. IT DK US SE DE* JP PL*

2 Side 2 Nye kilder for USA og Japan Niveautallene for USA og Japan hentes for 213 og frem fra andre kilder end hidtil. Tidligere er niveautal for de to lande hentet fra Bureau of Labor Statistics International Comparisons of Hourly Compensation Costs in Manufacturing, men da den ikke opdateres længere, har det været nødvendigt at finde andre kilder. Niveautal hentes fremover fra Bureau of Labor Statistics Employer Costs for Employee Compensation for USA og for Japan fra The Japan Institute for Labour Policy and Trainings Databook of International Labour Statistics. I begge tilfælde ligger niveauet for de nye kilder lidt lavere end i den tidligere anvendte kilde, jf. figur 3. Niveautallene anvendes også til at beregne årlige stigningstakter for medarbejderomkostninger for de to lande for 213 og frem. De seneste tal for Japan er dog for 212, så her er der ikke beregnet stigningstakter for 213 endnu. FIGUR 3 NYE KILDER FOR USA OG JAPAN Gammel kilde Ny kilde Medarbejderomkostninger mv. omregnet til danske kroner, Medarbejderomkostninomkostning ILO-fortjeneste Medarbejder- ILO-fortjeneste USA Japan METODE Definitioner Den Internationale Lønstatistik belyser udviklingen i virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger og lønmodtagernes fortjeneste inden for tre hovedbrancher. Lønbegrebet fortjeneste pr. præsteret arbejdstime omfatter ud over tid- og akkordløn også genetillæg, bonus og provision samt sæsonvise og uregelmæssige betalinger. Lønbegrebet samlede medarbejderomkostninger omfatter ud over løn pr. præsteret arbejdstime også øvrige medarbejderomkostninger. Øvrige medarbejderomkostninger dækker såvel lovmæssige som kollektivt aftalte udgifter til sociale sikringsordninger (sygdom, ulykke, arbejdsskade, arbejdsløshedsforsikring m.fl.). Lønbegreberne for de enkelte lande harmonerer i varierende grad med statistikkens lønbegreber. For de seneste kvartaler er det alene lønudviklingen, som offentliggøres. Oplysningerne ajourføres løbende med eventuelle ændringer i de nationale kilder. Stigningstakter for fortjenesten omfatter alle voksne lønmod tage re, og ikke elever og unge. Stigningstakter for medarbejderomkostninger samt niveautal inkluderer derimod elever og unge, da der ikke findes internationalt sammenlignelige kilder som udelader disse grupper. Både voksne arbej dere og funktionærer indgår i statistikken for flertallet af lande. Niveautal Niveautal er fremskrevet til samme år som seneste udgave af DA s StrukturStatistik. Fremskrivningen foretages vha. Eurostats Labour Cost Index for EU lande og vha. udviklingen i fortjenesten for USA, Japan og Norge. Lønbegrebet ILO-fortjeneste afviger fra det ellers anvendte fortjenestebegreb ved, at løn under sygdom mv. samt arbejdsgivers pensionsbidrag er ekskluderet. Sammenvejet lønudvikling Tabellen, som belyser den samlede lønudvikling i ud landet, er baseret på en sammenvejet beregning for stati stikkens 13 lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som det bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks, jf. figur 4. Vægtene offentliggøres og revideres af Danmarks Nationalbank, og tager både hensyn til eksport til og import fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til. Vægtene er baseret på samhandlen i 29 fra og med 3. kvartal 21. Hvis et land ikke har offentliggjort tal for et givet år eller kvartal, anvendes det senest offentliggjorte tal i beregningen. Lande, som ikke offentliggør tal for en given branche, indgår ikke i det samlede vægtgrundlag for denne branche. Særskilt dokumentation med detaljeret beskrivelse af indholdet af den Internationale Lønstatistik kan rekvireres ved henvendelse til DA.

3 Side 3 TABEL 1 samlet lønudvikling i udlandet og i Danmark kvartaler Procentvis årlig ændring i fortjeneste pr. præsteret time Kvartalsstatistik Fremstillingsvirksomhed 12/1 12/2 12/3 12/4 13/1 13/2 13/3 13/4 14/1 14/2 Sammenvejet lønudvikling for udlandet 2,3 2,7 2,7 2, 2,4 2,1 2, 2,4 2,3 2,1 Tyskland 2,7 2, 3,4 3,2 2,8 2,1 2,2 2,7 2,7 Sverige 3, 4,6 3,1 3,4 1,8 1,7 2,2 2,3 2,4 2,4 USA 1,8 1,2 1,6 1,6 2, 2, 1,8 1,8 2,1 2,1 Storbritannien,8 2,7 2,1 1,7 2,2 2,6 1,7 2,6 2,9 1,7 Frankrig 2,6 2,6 2, 2, 2,1 2, 1,8 1,7 1,7 Holland -,9 1,1 3,9 2,4 6,6 3, 1,4 4,1 1, Italien 2,7 2,8 2,7 3,1,2 1,8 2,8 1,9 2,6 1,7 Belgien 1,7 1,8 1,7 1,8 2,9 1,9 1,7 1,1 1,3 Japan 2, 2,7,2 -,4-1,1 -,7,3 1, 1,9 2,7 Norge 4,6,4 2,3,4 3,3, 2,9 2,9 3,3 1, Polen 4,9 4, 6, 3,2 3,8 1,7 2,7,2 4,2 Spanien 1,8 2,3 1,3,4 1,6 1,3 1,2 1,4,7 Finland 2,3 2, 2,7 2,4 3, 2,7 2,7 1,9 1,6 1,6 Danmark 1,8 1,7 1,1 1,2 1, 1, 1,7 1,7 1,6 1,9 Bygge- og anlægsvirksomhed Sammenvejet lønudvikling for udlandet 2,4 2,3 2,3 1,9 1,8 2, 1,9 2, 1,4 1, Tyskland 4,2 3,1 3,3 2,9 1,4 1,9 2,4 2,3 1,3 Sverige 2,4 3,7 2,9 3,6 3,1 2,2 2,7 2,2 3,2 3,3 USA 1,6 1,6 1,8 1,6 2,1 2,1 2,1 2, 1,4 1,3 Storbritannien, 2,7,2,3-2,6 1, 1,6 1, 2,9-1,3 Frankrig 2, 2, 2, 2, 1,9 1,7 1,6 1,7 1,6 Holland 2,1 2,8 3, 2,4 7,2 1,3,9 1,4-3,8 Belgien 2,9 2,3 1,9 1,7 1,1 Japan -1, -6,2 -,6-3,9,3 1,9 1,6 2,1,8 1,6 Norge 3,1 4, 3,4 4,9 3,4,6 2, 1,8 2,6 2, Polen 3,6 1,4,6-3,2,,9,6 7,8 3, Spanien 2,1 3,7 2,4 1,2,6,9 -,8 -,6 -, Finland 3,9 3, 2,8 2,4 2,1 2,1 2, 2,1 1,9 1,2 Danmark,9 1,2 1, 1, 1,6 1,9 1,4 1,6 1, 1,1 Handelsvirksomhed Sammenvejet lønudvikling for udlandet 2, 2,4 2,7 2,2 1,6 1, 1,6 1,7 1,8 1, Tyskland 3,6 3,1 3,2 2,7 -,1 -,4 -,6 -,1,7 Sverige 2,3 3, 3,2 3,3 4, 4,1 3,6 3,8 3,4 3, USA 2,6 2,2 1,6 1,3 1,4 1,6 2,1 2,8 2,2 2,3 Storbritannien 2,6 2, 3,2 2,9 1,6 3,9 4, 3,6 3,7 1, Frankrig 2,3 2,3 2,4 2,2 1,8 1,8 1, 1,4 1, Holland -,2,3 2,9 1,1 3,8 1,1, 1,2,4 Italien,3 1,8 3,4 1,4 1,8,3 1,4 2,3 1,6,3 Belgien 2,6 1,6 2,4 1,7 1, Japan 3,8 2,8 2,3 2,4 -,3,8,4,1 1,1 1,4 Norge 3,6 3,6 1,9 2,8 3,9 4, 2,8 1,6 2,9 3, Polen 2,6 2,7 3,7-1,3 3,2 1,9 3,4,4 4,2 Spanien 1,1-1,7 -,8 1,6-3,1 -,1 1, -3,1-1,2 Finland 2,9 2,7 2,7 2,7 2,2 1, 2,1 2, 2,4 1,9 Danmark 1,9 2, 1,6 2,1 2,2 2,1 1,7 1, 1,4 1,4 Anm: Den samlede lønudvikling i udlandet er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande, hvor hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af Nationalbankens effektive kronekursindeks. Vægtene er baseret på samhandlen i 29. Fra 1. kvartal 213 indgår Belgien også i beregningen for bygge- og anlægsvirksomhed og handelsvirksomhed. Belgien indgår i forvejen i beregningen for fremstillingsvirksomhed. Historiske tal revideres løbende, og reviderede tal er markeret med brun baggrund.

4 Side 4 TABEL 2 samlet lønudvikling i udlandet og i Danmark ÅR _ Samlede medarbejderomkostninger ILO-fortjeneste Fortjeneste National valuta DKK Årsstigning National valuta DKK Årsstigning Fremstillingsvirksomhed Danmark 29,9 29,9 3,2 3,1 1,9 2, 1,8 2,71 2,71 2,6 2,6 2,2 1,4 1,6 Tyskland 36,11 269,28 1,7,4 3,9 2,4 2,8 28,26 21,8 1,7 2,1 2, 3, 2,4 Sverige 39,6 336,38 4,9 2,1 2,8 4,8 1,4 27,76 222,29 1,9 3,2 2,8 3,6 2, USA 34,17 191,92 4,3 1,8 2,,4 2,9 26,22 147,28 1,3 2,4 2,9 1,6 1,9 Storbritannien 17,41 12,92 2,3 3, 1,3 1, 1,3 14,76 129,62 1,8 4, 1,4 1,8 2,3 Frankrig 36,74 273,97, 3,8 3,9 2,6,8 24,78 184,8 2,1 1,8 2,4 2,6 1,9 Holland 34,17 24,8 2,3 1,6 1,8 2,3 3,8 2,7 191,69 2,,6 1,7 1,6 3,8 Italien 27,46 24,76 7,1 1, 2, 3,1 1,9 19,46 14,11 4,9,4 3,2 2,9 1,7 Belgien 42,73 318,66 4, 3, 2,8 3,1 1,7 28,14 29,88 2,6 1,1 1,3 1,8 1,9 Japan 2.743, 18,23-1, -,9 2,1 -, , 131,4-7,1 3,6 1,7 1,,1 Norge 381,89 36,44,1 4,1 3,4 3,3 4, 313,61 3,1 4,3 3,6 4, 4,4 3,6 Polen 29,92 3,16 4,6 1,3 4,4 4, 3,4 23,37 41,2 4,2 3,9 4,3 4, 3,4 Spanien 22,72 169,46,7,7 1, 2,3 1,1 16,6 123,83 4,4 1, 2, 1,4 1,4 Finland 34,18 24,9 6,2-1,2 2, 4,8 1, 26,6 198,39 3,4 1,7 2,2 2,4 2,6 Bygge- og anlægsvirksomhed Danmark 26,72 26,72 1,4 1,4, 1,8 1, 229,9 229,9 1,9 1,6,9 1, 1,6 Tyskland 24,78 184,78 3,3, 2, 2,6,2 19,23 143,44 2,3 1,4 1,7 3,4 2, Sverige 33,93 289,7 2,1 -,1 3,3 3, 2, 23,9 199,13 3,8 1,3 2,8 3,2 2, USA 34,4 193,48 3, 26,22 147,2 1,1 1,1 1,1 1,6 2,1 Storbritannien 16,84 147,87 1,8,6 1,7,4 -,7 14,6 128,24,8-1,1 1,2,8,2 Frankrig 3,7 228,98,9 3,2 3,4 1,9 -,1 21,62 161,22 2, 1,8 2,1 2, 1,7 Holland 33,7 21,68 2,1 1,4 1,3 3,1 2,8 2,42 189, 3,8 1,7 -,8 2,7 2,8 Italien 26,6 198,37 4,9 4,4 3,8 3,3 3,1 18,62 138,8 Belgien 33,13 247,7 3,3 2,7 3, 3,2 2,2 2,79 1,6 2,2 Japan 3,3 -,6 1,1-3,2 1, Norge 2,9 2,7 2,4 3,7 3,8 2, 3, 2,2 3,8 3,2 Polen 29,11 1,71 3,2-1,2 3,, 2,3 22,28 39,9 3,1 1,8 3,6, 2,3 Spanien 2,48 12,74,7,4 3,7 2,, 14,49 18,8, 1, 3,4 2,3, Finland 33,29 248,26 4,9 1,3 1, 4,4 4,2 26,13 194,89, 1,6 2,7 3, 2,1 Handelsvirksomhed Danmark 23,6 23,6 1,8 4, -,6 1,6 1,6 29,9 29,9 3, 2, 2, 1,9 1,9 Tyskland 26,41 197, 2, 1,3 2,8 3,9 2,1 21,1 17,77 1,8 1,4 2, 3,2 -,3 Sverige 336,7 29,36 2, 2,6, 3,9 3,7 228,29 196,88 2,9 2,1 2,1 2,9 3,9 USA 27,87 16,6 1,6 1,1 2,1 1,9 1,9 2, Storbritannien 14,42 126,67 2,7 2,3, 2,9 2,1 12,3 11, 1,9 1,4,9 2,8 3,4 Frankrig 29,2 218,17 1,2 2,3 2,9 2,1 -,1 2,7 149,7 2,2 1,6 2,1 2,3 1,6 Holland 28,8 29,4 1,9 2,6 1,4 1,9 1,7 21,43 19,83 1,4 1,6 1,3 1, 1,6 Italien 2,2 188,34, 2, 1,7 1,9 3,2 17,84 133,9 1,2 2,3,2 1,7 1,4 Belgien 3,8 267,2 4,4 4, 2,6 3,3 2, 2,1 187,3 2,1 Japan -4,3 2,7-1,2 2,8,3 Norge 2,7 2,,3,2 4,6 2,2 3,9 2,8 3, 3,1 Polen 28,29,26 3, 1,1 4,2 1,9 3, 21,12 37,2 2,8 2,9 4,1 1,9 3, Spanien 17,92 133,67 7,8, 4, -, -,7 13,18 98,31 7, 1, 3,3,1-1,4 Finland 28,6 29,27-4,9 6,8 2, 4,6 2,7 22,1 164,12 3,3 2,6 3,6 2,8 1,8 Anm: Niveautal er fremskrevet til 213 niveau. Niveautal for både medarbejderomkostninger og ILO-fortjeneste samt stigningstakter for medarbejderomkostninger er opgjort for såvel voksne som elever og unge, mens stigningstakter for fortjeneste er opgjort ekskl. elever og unge. Årstallene for fortjeneste er beregnet som et simpelt gennemsnit af kvartalsstigningerne. Historiske tal revideres løbende, og reviderede tal er markeret med brun baggrund.

5 Side FIGUR 4 LANDEVÆGTE Procent DE SE US GB FR NL IT BE JP NO PL ES SF Baseret på 29-vægtene i Nationalbankens effektive kronekursindeks. De 13 lande stod for 79,4 pct. af Danmarks samhandel i 29. DA Statistik International Lønstatistik udkommer elektronisk fire gange årligt og er gratis for medlemmer - benyt adgangen til statistikkens abonnementsservice i medlemsområdet på egen medlemsorganisations hjemmeside. Redaktion: Lars Knudsen (ansv.), Martin Jeppesen og Stine Q. Ludwig. Grafisk produktion: Henriette A. R. Petersen. Abonnement for ikke-medlemmer: International Lønstatistik, 4 numre: 38 kr. ekskl. moms. Henvendelse herom til DA Forlag, formål med statistikken Den Internationale Lønstatistik belyser udviklingen i virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger og lønmodtagernes fortjeneste for præsteret tid blandt 13 af Danmarks vigtigste samhandelspartnere. Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmark plus de 13 lande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Det går godt for Danmark

Det går godt for Danmark NOTAT XX-XXXX - POUL - 07.10.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Det går godt for Danmark Når lønudvikling i de enkelte lande vægtes med de pågældende landes betydning i samhandlen

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013. Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse. 8. marts 2013

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013. Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse. 8. marts 2013 Til: Fra: Offentliggørelse på ida.dk Analyse Notat 8. marts 2013 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2012/2013 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende ingeniørarbejde.

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen

Sverige har bedre forudsætninger for at komme igennem krisen Den 19. oktober 9 Als Fokus på ud af krisen Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores vigtigste samhandelslande: Tyskland,, USA og Storbritannien.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

FA STATISTI K ARBEJDSOMKOSTNINGER 2012. Om statistikken 2. Finanssektoren i alt Figur 1 Arbejdsomkostninger pr. præsteret time 3

FA STATISTI K ARBEJDSOMKOSTNINGER 2012. Om statistikken 2. Finanssektoren i alt Figur 1 Arbejdsomkostninger pr. præsteret time 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 47 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K ISSN 193-4776 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU

I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU Skiftende regeringer har gennem en lang periode haft fokus på at lette skatten på arbejde i Danmark. Det betyder, at gennemsnitsskatten på arbejde

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Erhvervstræf 2010 DI FYN

Erhvervstræf 2010 DI FYN Erhvervstræf 2010 DI FYN Kold College 4. maj 2010 Velkommen til DI Fyn's erhvervstræf 2010 Klar Parat Vækst 2 Ryk tilbage til start - i 2004 120 Udvikling i BNP Faste priser 115 110 105 Klar 100 95 90

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2000

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2001 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2000 x Ultimo juli 2000 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51, 14. december 18. december 29 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Lav men stigende langtidsledighed

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.06 December 1999 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Ultimo juli 1998 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2014 Marts 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 4. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

S T A T I S T I K U D V A L G E T

S T A T I S T I K U D V A L G E T STATISTIKUDVALGET S T A T I S T I K U D V A L G E T S T A T U S R A P P O R T. kvartal . oktober. Sammenfatning Lønstigningstakten har været nogenlunde stabil omkring pct. det seneste års tid (fraregnet

Læs mere

Data for juni 2007. Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 06. september 2007

Data for juni 2007. Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 06. september 2007 Data for juni 2007 06. september 2007 Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, grundløn, tillæg, genetillæg, pension

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Aldersfordeling 5 Datagrundlag Oprindeligt 3. marts 2010 Revideret pga. datakorrektion 5.

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Nr. 7.04 Juni 1997 December TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Ultimo juli 1996 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten i Århus Amt er ultimo juli 1996 på 9.251

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Mænd er ude for flere arbejdsulykker end kvinder Ugens tendenser Svagt fald i lønvæksten på DA-området i. kvt. Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011

Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011 10-0719 - poul - 16.06.2010 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011 De seneste opgørelser over løn og prisudviklingen frem til februar

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere