GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser"

Transkript

1 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser. Version: 1.0 Status: Færdig Opdateret: 5. maj 2014 Side 1 af 18

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Dokument udarbejdet S&D RSP Review kommentarer fra Bent indarbejdet. S&D RSP Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL KRAV SKABELON / METODE LÆSEVEJLEDNING OVERBLIK BAGGRUND BESKRIVELSE AF MODELLEN KRAV TIL OVERHOLDELSE AF MODELLERINGSREGLER INFORMATIONSMODEL OVERBLIK BESKRIVELSE AF BEGREBER Forretningsbeskrivelse Kontaktoplysninger Attributbeskrivelse Attributværdisæt KRAV BESKRIVELSER SYSTEMKRAV ADMINISTRATIONSKRAV TILGÆNGELIGHED SPECIFIKATION AF UDSTILLINGSSERVICE Servicebeskrivelse Operation: Hent Forretningsbeskrivelse Operation: List Attributbeskrivelser Operation: Hent Attributbeskrivelse Operation: Hent Supplerende forretningsbeskrivelse Side 2 af 18

3 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at projekterne under grunddata delprogram 1: Ejendomsdata (GD1) og delprogram 2: Adressedata (GD2) anvender supplerende forretningsbeskrivelser 1 på en ensartet måde, der på tværs af projekterne er genkendelige for anvenderne udarbejdes der en fælles beskrivelse til kravsætning og udvikling af supplerende forretningsbeskrivelser. Udover at beskrive den forretningsmæssige løsning, omfatter dokumentet også en række standard krav, projekterne skal medtage i deres kravspecifikationer ved understøttelse af supplerende forretningsbeskrivelser. Kravene er beskrevet som en særkilt option til et givent projekt. 1.2 Krav skabelon / Metode Kravene beskrives med nedenstående skabelon, indhold der skal tilpasses de enkelte projekter er markeret med gult. Kravnr. Kravtype Kravtitel Kravområde Alle krav er indsat ovenstående kravskabelon, hvor feltet Kravtype angiver vigtigheden af kravet, som kan være en af følgende: Kravtype Markering af kravtype Forklaring Mindstekrav Værdi: MK Skal opfyldes Prioriteret krav Værdi: PK Er vigtig for kunden Krav Værdi: K Øvrige krav Kravtitel og Kravområde er kun vejledende information til Tilbudsgiver og danner en logisk gruppering af krav. 1 Supplerende forretningsoplysninger er tidligere blevet kaldt forretningsmæssige metadata, men da denne term gav anledning til markant forskellige fortolkninger anvendes det ikke længere. Side 3 af 18

4 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik Indeholder en beskrivelse af hvad supplerende forretningsbeskrivelser er og hvordan disse beskrivelser hænger sammen med de forretningsmæssige data i udstillingsdatamodellerne. Kapitel 3 Informationsmodel Indeholder et diagram der viser Supplerende forretningsbeskrivelser informationsmodellens begreber samt en detaljeret beskrivelse af hvert begreb, med informationsindhold. Kapitel 4 r Indeholder de krav et givent GD1 eller GD2 projekt skal implementere, hvis de ønsker at anvende supplerende forretningsbeskrivelser. Kravet tager udgangspunkt i at de supplerende forretningsbeskrivelser implementeres som en option, dvs. som en udbygning af selve grunddataregisteret. Side 4 af 18

5 2. Overblik 2.1 Baggrund I GD1 og GD2 specielt i forbindelse med ejendomsdata er der behov for, at vedligeholde et dynamisk sæt af supplerende forretningsbeskrivelser, som skal kunne anvendes i brugervendte systemer, til generering af skriftligt baggrundsmateriale til forståelse af datasamlinger mv. GD1 og GD2 skal kunne opbevare og vedligeholde disse supplerende forretningsbeskrivelser i egne systemer og udstille dem på linje med andre grunddata, via Datafordeleren, så de kommer alle anvendere til gode. Derudover vil GD1 og GD2 have brug for nogle af de samme supplerende forretningsbeskrivelser i grunddatasystemerne i forbindelser med brugerflader til ajourføring i egne og andre grunddata systemer. 2.2 Beskrivelse af modellen Modellen for supplerende forretningsbeskrivelser er tænkt som en tilføjelse til et givent grunddatasystems udstillingsmodel for forretningsdata. Modellen understøtter supplerende forretningsbeskrivelser på forretningsobjekt niveau, med mulighed for supplerende forretningsbeskrivelser til forretningsobjektets attributter og eventuelle værdisæt på disse attributter. De supplerende forretningsbeskrivelser kobles til forretningsobjekterne, ved at udvide forretningsobjekterne med attributten SupplerendeForretningsbeskrivelseId, der er en reference til objektet Forretningsbeskrivelse. Informationsmodellen for supplerende forretningsbeskrivelse er vist nedenfor uden attributter. Figur 1: Informationsmodel for supplerende forretningsbeskrivelser. 2.3 Krav til overholdelse af modelleringsregler Da de supplerende forretningsbeskrivelser bliver implementeret på lige fod med forretningsdata i grunddatasystemerne dermed betragter Datafordeleren ikke de supplerende forretningsbeskrivelser som metadata, skal supplerende forretningsbeskrivelser overholde modelleringsreglerne for Grunddataprogrammet. Herunder bitemporale egenskaber med virkningstid, registreringstid og aktør samt status. Side 5 af 18

6 3. Informationsmodel 3.1 Overblik Figur 2: Informationsmodel med alle forretningsmæssige attributter og nøgler. Ovenstående diagram indeholder ikke de obligatoriske attributter i henhold til modelregler for Grunddata. Disse attributter er medtaget i de næste afsnit, der beskriver hele informationsmodellen markeret med grå baggrund. 3.2 Beskrivelse af begreber Forretningsbeskrivelse En forretningsbeskrivelse er det øverste niveau af supplerende forretningsbeskrivelser og er det niveau et givent forretningsdataobjekt refererer til eksempelvis en brugsenhed. Forretningsbeskrivelse Synonymer: Definition: Beskrivelse: Forretningsmæssig metadata En forretningsbeskrivelse er en forretnings- og anvendervendt beskrivelse af et givent forretningsobjekt. En forretningsbeskrivelse er en tekstuel forklaring af et forretningsdataobjekt, der skal kunne anvendes i brugervendte systemer til generering af skriftligt baggrundsmateriale, til forståelse af datasamlinger mv. eller anvendes som ledetekster i brugerflader. Side 6 af 18

7 Bemærkninger: En forretningsbeskrivelse kan have tilknyttet flere attributbeskrivelser. En forretningsbeskrivelse vil altid have tilknyttet et sæt kontaktoplysninger. Forretningsmæssig Id SupplerendeForretningsbeskrivelseId Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype SupplerendeForretningsbeskrivelseId Datamodelnavn Praesentationsnavn Synonymer Unik uforanderlig nøgle Det tekniske navn på det forretningsobjekt i udstillingsdatamodellen, forretningsbeskrivelsen omhandler. En læsevenlig, præsentationsbar udgave af Datamodelnavn. Anvendte synonymer for det pågældende forretningsobjekt. UUID Definition Definitionen på det pågældende forretningsobjekt. Beskrivelse Bemaerkninger Lovgrundlag Datakilde Myndighed En uddybende beskrivelse af forretningsobjektet, eventuelt indeholdende forklarende eksempler. Særlige bemærkninger vedrørende det pågældende forretningsobjekt. En beskrivelse af hvilken lovgivning, der regulerer kravene til det pågældende forretningsobjekt. Navn på hvilket grunddataregister, der administrerer det pågældende forretningsobjekt. Beskrivelse af hvilken myndighed, der er ansvarlig for data. KontaktoplysningerId Reference til Kontaktoplysninger. MereInformation Forfatter Indberetningsdato VirkningstidFra VirkningstidTil RegistreringstidFra RegistreringstidTil http adresse til en uddybende beskrivelse af forretningsobjektet Navn på forfatteren til supplerende forretningsbeskrivelser (dvs. omfattende forretningsbeskrivelse, tilhørende forretningsbeskrivelsesattributter og forretningsbeskrivelsesattributværdisæt. Dato for forfatterens opdatering af de supplerende forretningsbeskrivelser. Starttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering. Sluttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering. Registreringstidspunkt for den pågældende registrering. Registreringstidspunkt den pågældende registrering gælder til. (uendelig, indtil der foretages en ny registrering) UUID Side 7 af 18

8 Status Aktoer Beskrevet af: S&D RSP Status på objektet, jf. Modelregler for grunddata. Der opereres kun med 2 værdier: Gældende, Historisk Reference til organisation, system eller bruger, der har oprettet data, jf. Modelregler for grunddata Værdisæt Kontaktoplysninger Kontaktoplysninger indgår i Forretningsbeskrivelse, men er et særskilt objekt for at undgå redundante oplysninger. Kontaktoplysninger Synonymer: - Definition: Beskrivelse: Bemærkninger: - Forretningsmæssig Id KontaktoplysningerId Kontaktoplysninger er navn, adresse, og telefon på en myndighed. Kontaktoplysninger indeholder kontaktoplysninger til den myndighed, der er ansvarlig for det forretningsobjekt der beskrives. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype KontaktoplysningerId Unik uforanderlig nøgle Kontaktoplysning En beskrivelse af hvem anvenderne skal kontakte, hvis de har spørgsmål til forretningsdata. UUID Kontakttelefon Telefonnummer tilhørende Kontaktoplysning. Kontakt tilhørende Kontaktoplysning Kontakthjemmeside http adresse tilhørende Kontaktoplysning VirkningstidFra VirkningstidTil RegistreringstidFra RegistreringstidTil Status Aktoer Beskrevet af: S&D RSP Starttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering. Sluttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering. Registreringstidspunkt for den pågældende registrering. Registreringstidspunkt den pågældende registrering gælder til. (uendelig, indtil der foretages en ny registrering) Status på objektet, jf. Modelregler for grunddata. Der opereres kun med 2 værdier: Gældende, Historisk Reference til organisation, system eller bruger, der har oprettet data, jf. Modelregler for grunddata Værdisæt Side 8 af 18

9 3.2.3 Attributbeskrivelse En attributbeskrivelse er det mellemste niveau af supplerende forretningsbeskrivelser. Dette niveau beskriver attributterne til det forretningsobjekt, den overlæggende forretningsbeskrivelse omhandler eksempelvis Brugsenhedsnummer og Anvendelse, der begge er attributter under forretningsobjektet Brugsenhed. Attributbeskrivelse Synonymer: Definition: Beskrivelse: Bemærkninger: Forretningsmæssig metadata En attributbeskrivelse er en forretnings- og anvendervendt beskrivelse af en given attribut tilhørende et givent forretningsobjekt. En attributbeskrivelse er en tekstuel forklaring af en attribut under et forretningsdataobjekt, der skal kunne anvendes i brugervendte systemer, til generering af skriftligt baggrundsmateriale til forståelse af datasamlinger mv. eller anvendes som lede tekster i brugerflader. En attributbeskrivelse kan have tilknyttet et attributværdisæt. Forretningsmæssig Id AttributbeskrivelseId Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype AttributbeskrivelseId SupplerendeForretningsbeskrivelseId Datamodelnavn Praesentationsnavn Beskrivelse En læsevenlig, præsentationsbar udgave af Datamodelnavn. AttributvaerdisaetId AttributvaerdisaetPraesentationsnavn VirkningstidFra VirkningstidTil Sluttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering. Registreringstid- Fra Unik uforanderlig nøgle Reference til det overlæggende Forretningsbeskrivelse objekt Det tekniske navn på den forretningsobjektattribut i udstillingsdatamodellen, attributbeskrivelsen omhandler. En uddybende beskrivelse af forretningsobjektattributten, eventuelt indeholdende forklarende eksempler. Reference til et attributværdisæt, såfremt attributten kan/skal beskrives via foruddefinerede værdier UUID UUID UUID Et læsevenligt og præsentationsbart navn på værdisættet. Starttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering. Registreringstidspunkt for den pågældende registrering. RegistreringstidTil Registreringstidspunkt den pågældende registrering gælder til. (uendelig, indtil der foretages en ny registrering) Status Aktoer Beskrevet af: S&D RSP Status på objektet, jf. Modelregler for grunddata. Der opereres kun med 2 værdier: Gældende, Historisk Reference til organisation, system eller bruger, der har oprettet data, jf. Modelregler for grunddata Værdisæt Side 9 af 18

10 3.2.4 Attributværdisæt Et attributværdisæt er det nederste niveau af supplerende forretningsbeskrivelser. Dette niveau beskriver udfaldsrummet for data i en given forretningsobjektattribut eksempelvis Anvendelse, der er en attribut under forretningsobjektet Brugsenhed, som kun kan indeholde et foruddefineret sæt værdier. Attributværdisæt Synonymer: Definition: Beskrivelse: Attribut kodeliste Et attributværdisæt er en endelig liste af udfaldsrummet for data i en given forretningsobjektattribut, repræsenteret ved en systemmæssig kode henholdsvis en brugervendt beskrivelse af denne kode. Se definition. Bemærkninger: - Forretningsmæssig Id AttributvaerdiId, AttributvaerdisaetId Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype AttributvaerdiId Unik uforanderlig nøgle UUID AttributvaerdisaetId Nøgle, der samler attributværdier i et attributværdisæt, det er denne nøgle Attributbeskrivelse refererer til. UUID AttributvaerdiKode Den systemmæssige kode for en given attributværdi. Attributvaerdi VirkningstidFra VirkningstidTil RegistreringstidFra RegistreringstidTil Status Aktoer Beskrevet af: S&D RSP En præsentabel kort beskrivelse af den systemmæssige kode. Starttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering. Sluttidspunkt for gyldigheden af den pågældende registrering. Registreringstidspunkt for den pågældende registrering. Registreringstidspunkt den pågældende registrering gælder til. (uendelig, indtil der foretages en ny registrering) Status på objektet, jf. Modelregler for grunddata. Der opereres kun med 2 værdier: Gældende, Historisk Reference til organisation, system eller bruger, der har oprettet data, jf. Modelregler for grunddata Værdisæt Side 10 af 18

11 4. Krav beskrivelser 4.1 Systemkrav Kravnr. SF 1 Kravtitel Omfattede forretningsobjekter Kravtype MK Kravområde Systemunderstøttelse Løsningen skal understøtte supplerende forretningsbeskrivelser til følgende forretningsobjekter med tilhørende attributter: <indsæt relevante begreber, eventuelt med en reference til informationsmodellen> Eksempelvis: BBR: - Teknisk anlæg - Grund - Bygning - Brugsenhed - Etage - BBR sag - Enhed - Energiforbrug - Fordelingsareal - Rum Ejerfortegnelse: - Ejerskifte - Aktuelt ejerskab - Administratoroplysninger - Ejeroplysninger - Ejendomsadministrator Matrikel: DAR: - Bestemt fast ejendom - Matrikulær sag - Umatrikuleret areal - Bygning på fremmed grund - Ejerlejlighed - Samlet fast ejendom - Samlet fast ejendom registrering - Jordstykke - Jordstykke registrering - Reserveret vejnavn - Navngiven vej - Kommunedel af navngiven vej Side 11 af 18

12 - Adresse - Stormodtager postnummer - Dørpunkt - Vejpunkt - Adgangspunkt Dette indebærer at ovennævnte forretningsobjekter alle skal udvides med en attribut SupplerendeForretningsbeskrivelseId, der skal være en fremmednøgle til den Forretningsbeskrivelse, der omhandler det givne forretningsobjekt. Kravnr. SF 2 Kravtitel Understøttet informationsindhold Kravtype MK Kravområde Systemunderstøttelse Løsningen skal understøttet den i kapitel 3 beskrevne informationsmodel. Kravnr. SF 3 Kravtitel Overholdelse af modelregler Kravtype PK Kravområde Systemunderstøttelse Løsningen skal modelleres, designes, udvikles og dokumenteres i henhold til nyeste version af Modelregler for Grunddata version. Såfremt der er modstrid mellem krav i informationsmodellen og modelreglerne, vil Kunden, på forespørgsel af Leverandøren, anvise hvilke krav der skal overholdes. Kravnr. SF 4 Kravtitel Udbygning af udstillingsdatamodel Kravtype PK Kravområde Systemunderstøttelse Datamodellen for Supplerende Forretningsbeskrivelser skal, i forhold til Datafordeleren, implementeres som en tilføjelse til Grunddatasystemets udstillingsmodel. Dermed skal datamodellen indgå på lige fod med resten af udstillingsdatamodellen, i forhold til funktionalitet og tilgængelighed. Kravnr. SF 5 Kravtitel Intern datamodel Kravtype K Kravområde Systemunderstøttelse Supplerende Forretningsbeskrivelser skal implementeres i Grunddatasystemet, på en måde der muliggør at Grunddatasystemets egne klienter kan anvende de supplerende Forretningsbeskrivelser. Side 12 af 18

13 Kravnr. SF 6 Kravtitel Governance Kravtype MK Kravområde Systemunderstøttelse Hvis Grunddatasystemets forretningsdatamodel bliver opdateret, skal der konsekvensrettes i datamodellen til supplerende forretningsbeskrivelser, således at det til enhver tid er muligt at knytte supplerende forretningsbeskrivelser til et givent forretningsobjekt og alle dette objekts attributter. 4.2 Administrationskrav Kravnr. SF 7 Kravtitel Sikkerhed Kravtype MK Kravområde Administration Oprettelse, opdatering eller sletning af supplerende forretningsbeskrivelser skal kræve en til formålet dedikeret sikkerhedsrolle. Kravnr. SF 8 Kravtitel Brugergrænseflade Kravtype PK Kravområde Administration Supplerende forretningsbeskrivelser skal kunne administreres via en grafisk brugergrænseflade, der hjælper brugeren med oprettelse og vedligeholdelse af de supplerende forretningsbeskrivelser. [Leverandøren bedes beskrive en mulig løsning, gerne i form af skitser til brugergrænsefladen] 4.3 Tilgængelighed Kravnr. SF 9 Kravtitel Specifikation af udstillingsservice Kravtype PK Kravområde Tilgængelighed Supplerende forretningsbeskrivelser skal være tilgængelige på Datafordeleren via en webservice, som specificeret i afsnit 4.4. Kravnr. SF 10 Kravtitel SLA for udstillingsservice Kravtype PK Kravområde Tilgængelighed Udstillingsservicen, kravsat i kravnr. SF 9, skal efterleve SLA kravene på Datafordeleren. Side 13 af 18

14 4.4 Specifikation af udstillingsservice Servicebeskrivelse Navn: SupplerendeForretningsbeskrivelser Formål: Servicen skal anvendes til at hente supplerende forretningsbeskrivelser til et eller flere forretningsobjekter og disses tilhørende attributter samt eventuelle kodelister. Understøttede processer: Hjælpetekster og støtteinformationer til brugergrænseflader og system-til-system løsninger Liste over operationer/metoder: - HentForretningsbeskrivelse - ListAttributbeskrivelser - HentAttributbeskrivelse - HentSupplerendeForretningsbeskrivelse Service informationsmodel: - Forretningsbeskrivelse - Kontaktoplysninger - Attributbeskrivelse - Attributværdisæt Service Level Agreement (SLA): - Følger SLA krav på Datafordeleren Side 14 af 18

15 4.4.2 Operation: Hent Forretningsbeskrivelse Navn: HentForretningsbeskrivelse Formål: Hent objekterne Forretningsbeskrivelse og Kontaktoplysninger. Input parametre: - SupplerendeForretningsbeskrivelseId eller Datamodelnavn - Virkningstid (valgfri) - Status (valgfri) Output parametre: Alle attributter til objekterne: - Forretningsbeskrivelse - Kontaktoplysninger Returkoder: - OK - Forretningsbeskrivelse ikke fundet Præbetingelser: Hvis Virkningstid ikke angives, anvendes Virkningstid = dags dato (timestamp) Hvis Status ikke angives, anvendes Status = Gældende Postbetingelser: 0 til mange records Input virkningstid => Forretningsbeskrivelse.VirkningstidFra Input virkningstid <= Forretningsbeskrivelse.VirkningstidTil Input status = Forretningsbeskrivelse.Status Input SupplerendeForretningsbeskrivelseId = Forretningsbeskrivelse. SupplerendeForretningsbeskrivelseId eller Input Datamodelnavn = Forretningsbeskrivelse. Datamodelnavn Sikkerhed: Adgang til Datafordeleren (ingen særlige sikkerhedsroller) Side 15 af 18

16 4.4.3 Operation: List Attributbeskrivelser Navn: ListAttributbeskrivelser Formål: Hent navn og id på attributbeskrivelser, tilhørende en given forretningsbeskrivelse Input parametre: - SupplerendeForretningsbeskrivelseId eller Datamodelnavn - Virkningstid (valgfri) - Status (valgfri) Output parametre: Følgende attributter til objektet Attributbeskrivelse - AttributbeskrivelseId - Datamodelnavn - Praesentationsnavn Returkoder: - OK - Attributbeskrivelser ikke fundet Præbetingelser: Hvis Virkningstid ikke angives, anvendes Virkningstid = dags dato (timestamp) Hvis Status ikke angives, anvendes Status = Gældende Postbetingelser: 0 til mange records Input virkningstid => Attributbeskrivelse.VirkningstidFra Input virkningstid <= Attributbeskrivelse.VirkningstidTil Input status = Attributbeskrivelse.Status Input SupplerendeForretningsbeskrivelseId = Attributbeskrivelse. SupplerendeForretningsbeskrivelseId eller Input Datamodelnavn = Attributbeskrivelse. Datamodelnavn Sikkerhed: Adgang til Datafordeleren (ingen særlige sikkerhedsroller) Side 16 af 18

17 4.4.4 Operation: Hent Attributbeskrivelse Navn: HentAttributbeskrivelse Formål: Hent objekterne Attributbeskrivelse og Attributværdisæt. Input parametre: - AttributbeskrivelseId eller Datamodelnavn - Virkningstid (valgfri) - Status (valgfri) Output parametre: Alle attributter til objekterne: - Attributbeskrivelse - Attributværdisæt Returkoder: - OK - Attributbeskrivelse ikke fundet Præbetingelser: Hvis Virkningstid ikke angives, anvendes Virkningstid = dags dato (timestamp) Hvis Status ikke angives, anvendes Status = Gældende Postbetingelser: 0 til mange records Input virkningstid => Attributbeskrivelse.VirkningstidFra Input virkningstid <= Attributbeskrivelse.VirkningstidTil Input status = Attributbeskrivelse.Status Input AttributbeskrivelseId = Attributbeskrivelse. AttributbeskrivelseId eller Input Datamodelnavn = Attributbeskrivelse. Datamodelnavn Sikkerhed: Adgang til Datafordeleren (ingen særlige sikkerhedsroller) Side 17 af 18

18 4.4.5 Operation: Hent Supplerende forretningsbeskrivelse Navn: HentSupplerendeForretningsbeskrivelse Formål: Hent alle objekter til supplerende forretningsbeskrivelser: Forretningsbeskrivelse, Kontaktoplysninger, Attributbeskrivelse og Attributværdisæt. Input parametre: - SupplerendeForretningsbeskrivelseId eller Datamodelnavn - Virkningstid (valgfri) - Status (valgfri) Output parametre: Alle attributter til objekterne: - Forretningsbeskrivelse - Kontaktoplysninger - Attributbeskrivelse - Attributværdisæt Returkoder: - OK - Forretningsbeskrivelse ikke fundet Præbetingelser: Hvis Virkningstid ikke angives, anvendes Virkningstid = dags dato (timestamp) Hvis Status ikke angives, anvendes Status = Gældende Postbetingelser: 0 til mange records Input virkningstid => Forretningsbeskrivelse.VirkningstidFra Input virkningstid <= Forretningsbeskrivelse.VirkningstidTil Input status = Forretningsbeskrivelse.Status Input SupplerendeForretningsbeskrivelseId = Forretningsbeskrivelse. SupplerendeForretningsbeskrivelseId eller Input Datamodelnavn = Forretningsbeskrivelse. Datamodelnavn Sikkerhed: Adgang til Datafordeleren (ingen særlige sikkerhedsroller) Side 18 af 18

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper

Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. OIO Serviceprincipper Bilag 12 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 OIO Serviceprincipper Version: 1.1 Status: i høring i PF for GD1 og GD2 Oprettet: 4. juni 2014 Dato: 4. juni 2014 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere