Resultatrevision 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013"

Transkript

1 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014

2 Indhold 1. Om resultatrevisionen Sammenfatning af beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministerens mål for Udvikling i forsørgelsesydelser Besparelsespotentiale Tre indsatsområder for Greve Kommune Uddybning af resultater for ministermål Mål 1 - Flere unge skal have en uddannelse Mål 2 Færre personer på førtidspension Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 4 Tættere og styrket dialog med virksomhederne Udviklingen i forsørgelsesudgifter og besparelsespotentiale Udvikling i forsørgelsesgrupper Greve Kommunes besparelsespotentiale...16 Tillæg 1 til Resultatrevision 2013 om styrkelse af den virksomhedsrettede indsats over for langtidsledige...18 Bilag 1 - Resultatoversigt

3 1. Om resultatrevisionen Greve Kommune skal hvert år udarbejde en resultatrevision på baggrund af de resultater, som kommunen har opnået for beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevisionen tager afsæt i de opstillede mål for indsatsen i Greve Kommunes beskæftigelsesplan for Resultatrevisionens formål er at give et overblik over resultaterne for 2013 og medvirke til en prioritering af indsatsen for Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to opgørelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings dataportal - Jobindsats: En resultatoversigt, der viser indsatser og resultater i jobcentret den seneste måned og udviklingen det seneste år. Resultaterne sammenlignes med udviklingen i de kommuner, som Greve Kommune har sammenlignelige rammevilkår med. Disse kommuner vil blive gennemgået under klyngebegrebet. Et besparelsespotentiale, der opgøres ud fra, hvor stor en andel af fuldtidspersoner i befolkningen mellem år i Greve Kommune, som forventes at modtage de forskellige forsørgelsesydelser ud fra kommunens rammevilkår. Dette sammenholdes med den faktiske andel af fuldtidspersoner i løbet af et år på de forskellige forsørgelsesydelsesydelser. Resultatrevisionen viser et øjebliksbillede af beskæftigelsessituationen baseret på månederne december 2012 og december Det er en metode, som Greve Kommune stiller sig kritisk overfor, da dette ikke giver et retvisende billede af den udvikling, der har været i Klynge I resultatrevisionen kommenteres resultaterne for Greve Kommunes beskæftigelsesindsats i 2013 sammenlignet med året før og med den klynge af kommuner, som Greve Kommune indgår i. Klyngerne er sammensat fra central side. Klyngen består af: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. Proces for resultatrevisionen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har sendt bemærkninger til Jobcenter Greves resultatrevision d.24. april Det Lokale Beskæftigelsesråd har haft resultatrevisionen i høring fra den 1. maj til den 21. maj Der har ikke været bemærkninger fra rådet til resultatrevisionen. Resultatrevisionen skal godkendes af Byrådet seneste den 30. juni Det Regionale Beskæftigelsesråd skal have tilsendt resultatrevisionen til orientering senest den 1. juli 2014, samtidigt med at resultatrevisionen skal offentliggøres med bemærkninger fra Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 1 Man kunne med fordel have foretaget en opgørelse over helårspersoner i 2012 og 2013, der kunne vise det gennemsnitlige antal personer i forsørgelsesgrupperne fordelt over alle årets måneder. 3

4 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministerens mål for 2013 Der er udmeldt 4 ministermål for beskæftigelsesindsatsen for Nedenfor er opsummeret mål og resultater for indsatsen i Ministerens mål for 2013 Mål samt resultater af indsatsen i 2013 Mål 1 Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december Flere unge skal have en uddannelse 2013 (år til dato) være på 25,3 procent svarende til en stigning på 6 procentpoint fra december 2011 til december Resultat Mål 2 Færre på førtidspension Der er ikke tilgængeligt data for målet, der kan vise, om Greve Kommune har indfriet resultatmålet. Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering har oplyst, at målingen derfor ikke skal indgå i udarbejdelsen af resultatrevisionen Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 121 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 10 procent fra december 2011 til december Resultat Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Resultat Mål 4 En tættere og styrket dialog og samarbejde med de lokale virksomheder Resultatet for december 2013 er 93 personer. Målet er indfriet. Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 313 personer i december 2013, svarende til et fald på 26,9 procent fra december 2011 til december Resultatet er 325 langtidsledige i december Målet er ikke indfriet. Der er opstillet 3 delmål for Greve Kommune: 1. Antallet af ambassadørvirksomheder er ved udgangen af december 2013 på Andelen af virksomheder i Greve Kommune med mindst 2 ansatte, som har haft minimum 1 borger i løntilskud eller virksomhedspraktik, er steget til 33,3 % i Jobcentret skal oprette i alt 1510 virksomhedsrettede forløb i Resultater Delmål 1: Resultatet er 75 ambassadørvirksomheder. Delmålet er indfriet. Delmål 2: Resultatet er en andel på 32,3 %. Delmålet er ikke indfriet. Delmål 3: Resultatet er 1221 forløb. Delmålet er ikke indfriet. 4

5 2.2 Udvikling i forsørgelsesydelser Antallet af personer, der har modtaget forsørgelsesydelser i december 2013, er faldet med 7 % sammenlignet med december Udviklingen i den sammenlignelige klynge er gennemsnitligt faldet med 5 % i forhold til samme måned året før. Greve Kommune klarer sig dermed bedre end gennemsnittet i de kommuner, der sammenlignes med. 2.3 Besparelsespotentiale I 2013 havde Greve Kommune et besparelsespotentiale på 4,4 mio. kr. Besparelsespotentialet viser udelukkende en mulig besparelse på permanente ydelser på 46 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. På a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge er der et negativt besparelsespotentiale, hvilket vil sige, at Greve Kommune klarer sig bedre på de områder end det kunne forventes. Besparelsespotentialet giver kun en indikator for, hvor meget der potentielt kunne spares i 2013 og viser derfor ikke noget om potentialet for Tre indsatsområder for Greve Kommune Til trods for en samlet positiv udvikling i antallet af personer på forsørgelsesydelser i december 2013 sammenlignet med december 2012, er der særligt 3 indsatsområder, som jobcentret vil have fokus på i 2014: 1. Unge på offentlig forsørgelse: Greve Kommune vil fortsat have fokus på og yde en ekstra indsats over for unge på offentlig forsørgelse, selvom der har været et fald i andelen af unge på offentlig forsørgelse fra december 2012 til december Det er væsentligt for Greve Kommune at få endnu flere unge i uddannelse. 2. Langtidsledige: Selvom Greve Kommune har haft et stort fald i antallet af langtidsledige, har der været en stigning i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fra december 2012 til december Der vil være fokus på at få denne målgruppe i beskæftigelse. 3. Samarbejdsgraden med virksomhederne: Der har været et fald i samarbejdsgraden mellem de lokale virksomheder i Greve Kommune og jobcentrene herunder Jobcenter Greve. Greve Kommune har for 2014 fastsat et ambitiøst mål for samarbejdsgraden på 40 %. Der vil derfor være særligt fokus på samarbejdet med virksomhederne i

6 3. Uddybning af resultater for ministermål 2013 I det følgende vil Greve Kommunes resultater inden for hvert ministermål blive præsenteret og kommenteret på baggrund af resultatoversigten. Der er i nedenstående resultatoversigt over ministerens mål kun data for de 3 første mål, da kommunerne selv har defineret det 4. mål, der omhandler virksomhedsindsatsen. Det 1. mål, der omhandler at få flere unge i uddannelse, kan ikke måles i opgørelsesmetoden uddannelsesgrad, som først antaget af Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering. Målingen er udgået og det vil derfor kun være 2 af målene: tilgang til førtidspension og antal langtidsledige, som det er muligt at se opdaterede målinger på i resultatoversigten ud af de 4 ministermål. Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i pct./antal 2 Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Kilde: resultatoversigt for Greve Kommune 6

7 3.1 Mål 1 - Flere unge skal have en uddannelse Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Dette mål indgår ikke som en del af resultatrevisionen for 2013 i henhold til orienteringsbrev fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering. Baggrunden er, at det ikke har været muligt fra styrelsens side at udarbejde validt data til kommunerne. Der er derfor ikke tilgængeligt data for målet, der kan vise, om kommunerne har indfriet resultatmålet. Greve Kommune har derfor valgt at kommentere på udviklingen for unge mellem år på offentlig forsørgelse for Greve Kommune sammenlignet med kommunerne i Østdanmark fra december 2012 til december Figur 1 Udviklingen i antal unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse i procent kommunerne i Østdanmark, december 2012 til december Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Resultater efter 4. kvartal Som det ses af ovenstående har Herlev Kommune det største fald i Østdanmark fra december 2012 til december 2013 på 13,1 %. Det gennemsnitlige fald i Østdanmark er på 4,9 % i samme periode. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er i Greve Kommune faldet med ca. 2,5 %. Enkelte kommuner har haft en stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Greve Kommune vil have fokus på at styrke den positive udvikling ved blandt andet en fortsat udvikling af ungeindsatsen med henblik på at få flere unge i uddannelse og fastholde dem i uddannelse. 7

8 Figur 2 Unge ydelsesmodtageres (16-29 år) andel af den årige befolkning i de enkelte jobcentre i Østdanmark i procent, december 2013 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Resultater efter 4.kvartal 2013 Som det fremgår af figuren, er Greve Kommunes andel af unge ydelsesmodtagere i aldersgruppen 16 til 29 år, der er på offentlig forsørgelse, ca. 10 % ud af den samlede befolkningen mellem 16 og 29 år i Greve Kommune. I Østdanmark er andelen på 9, 4 %. Greve Kommune er placeret i den bedste halvdel af kommunerne i Østdanmark i forhold til denne målgruppe. Blandt de kommuner, der klarer sig bedst, er blevet andet Frederiksberg, København og Roskilde. Det er kommuner, hvor der er en stor tilflytning af unge, der flytter til de nævnte kommuner for at tage en uddannelse. Eftersom der i målingen ikke tages højde for den forholdsvis store andel af unge, der fraflytter Greve Kommune i forbindelse med uddannelse, giver dette et skævt billede af, hvorvidt Greve Kommune formår at få unge i uddannelse. 8

9 3.2 Mål 2 Færre personer på førtidspension Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Resultatoversigten viser, at der i Greve Kommune har været et fald i tilgangen til førtidspension fra december 2012 til december 2013 på 40 %. Tilgangen i december 2013 var på 93 personer, der har fået nytilkendt førtidspension i den pågældende måned og de forudgående 11 måneder og altså ikke kun i december I samme periode har der været et mindre fald i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension på 3 % i Greve Kommune. Tabel 1 - Udviklingen i antal og tilgang til førtidspension fra december 2012 til december 2013 i Greve og gennemsnittet i klyngen. Udvikling i tilgang til førtidspension Greve Klyngen Antal fuldtidspersoner på førtidspension - 3 % -3 % Tilgang til førtidspension - 40 % -41 % Kilde: Resultatoversigten I klyngen er der ligeledes et fald i tilgangen til både førtidspension og i antallet af førtidspensionister. Gennemsnittet for klyngen er et fald i tilgangen fra december 2012 til december 2013 på 41 % og et fald i antallet, der er på samme niveau som Greve Kommune. Faldet i tilgangen til førtidspension fra december 2012 til december 2013 er udtryk for, at Greve Kommune lever op til de målsætninger, der er sat i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar Formålet med reformen er at hjælpe udsatte borgere videre i tilværelsen frem for at få tilkendt en førtidspension For at understøtte dette har alle kommuner implementeret et rehabiliteringsteam, der skal sikre en helhedsorienteret indsats over for udsatte borgere. 9

10 Figur 3 - Tilgang til førtidspension januar 2012 til april 2014, Greve Kommune Tilgang til førtidspension det seneste år (ministermål) dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 Kilde: jobindsats.dk, opdateret den 15. maj 2014 I Greve Kommune er der fra juli 2012 til april 2013 en stigning i tilgangen til førtidspension. Det højeste niveau er i april 2013, hvor der er en tilgang på 185 ny-tilkendelser af førtidspension. Dette betyder, at der i perioden fra marts 2012 til april 2013 er tilkendt 185 førtidspensioner. Det høje niveau skyldes en ekstra mængde af sager om førtidspension fra 2012, der blev tilkendt i de første måneder af Som det ses af ovenstående tabel falder tilgangen til førtidspension fra april 2013 og frem til de seneste tal for april Fra februar 2013 til april 2014 blev der ny-tilkendt 30 førtidspensioner. Tabel 2 - Status på ministermål 2 Mål 2 Resultatmål Status, december 2013 Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 121 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 10 procent fra december 2011 til december Som det fremgår af tabellen, har Greve Kommune mere end indfriet sit resultatmål for tilgangen til førtidspension for december 2013 og opnået et fald i tilgangen på 31 % fra december 2011 til december

11 3.3 Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. I Greve Kommune har der fra december 2012 til december 2013 været et fald i antallet af langtidsledige på 18 %. Til sammenligning har Østdanmark et fald på 13 % i samme periode. Det er særligt antallet af ledige a-dagpengemodtagere, der falder fra december 2012 til december Dette fald skal også ses i lyset af dagpengereformen, der har betydet en forkortelse af dagpengeperioden til 2 år. Det gennemsnitlige fald for a- dagpengemodtagere i Østdanmark er 47 % fra december 2012 til december I Greve Kommune er faldet i samme periode på 58 % i samme periode. Der ses til gengæld en markant stigning i Greve Kommune i andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er jobklare fra december 2012 til december 2013 på 171 %. Sammenlignet med klyngen har Greve Kommune haft en større stigning af kontanthjælpsmodtagere end gennemsnittet i Østdanmark, der har en stigning på 107 % i forhold til samme periode året før. Figur 4 - Udviklingen i langtidsledigheden, december 2012 til december 2013 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Resultater efter 4. kvartal I forhold til Østdanmark er Greve Kommune placeret med et større fald end gennemsnittet for Østdanmark på 13,3 %. Greve Kommune har som tidligere nævnt haft et fald på 18 % i samme periode. Enkelte kommuner har haft en stigning i antallet af langtidsledige fra december 2012 til december

12 Tabel 3 - Status på ministermål 3 Mål 3 Resultatmål Status, december 2013 Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger skal begrænses til 313 personer i december 2013, svarende til et fald på 26,9 procent fra december 2011 til december Greve Kommune hører til den halvdel af kommuner i Østdanmark, der har haft det største fald i langtidsledigheden fra december 2012 til december I december 2012 var der 394 langtidsledige personer i Greve Kommune og målet for langtidsledighed med en begrænsning til 313 personer i december 2013, var derfor et ambitiøst mål. Målet for langtidsledighed i 2013 er ikke indfriet med den ønskede begrænsning til 313 personer i december I november 2013 var der 314 langtidsledige og for december 2013 er antallet på 325 langtidsledige. 12

13 3.4 Mål 4 Tættere og styrket dialog med virksomhederne Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Greve Kommune har fastsat følgende lokale mål for 2013 inden for rammerne af det udmeldte ministermål: Del mål 1: Antallet af "ambassadør-virksomheder" er ved udgangen af 2013 på 75 virksomheder Delmål 2: Andelen af virksomheder i Greve Kommune med mindst 2 ansatte, som har haft minimum 1 borger i løntilskud eller virksomhedspraktik, er steget til 33,3 % i 2013, en stigning på 2 procentpoint fra Delmål 3: Jobcentret skal oprette i alt 1510 virksomhedsrettede forløb i 2013, en stigning på 4,1 % fra 2011 hvor der blev oprettet 1410 forløb. Tabel 4 - Status på ministermål 4 Mål 4 Delmål 1 Antallet af "ambassadør-virksomheder" er ved udgangen af 2013 på 75 virksomheder Delmål 2 Andelen af virksomheder i Greve Kommune med mindst 2 ansatte, som har haft minimum 1 borger i løntilskud eller virksomhedspraktik er steget til 33,3 % i 2013, en stigning på 2 procent-point fra Delmål 3 Jobcentret skal oprette i alt 1510 virksomhedsrettede forløb i 2013, en stigning på 4,1 % fra 2011 hvor der blev oprettet 1410 forløb. Resultatmål Status,december ,3 % 32,3 % Delmål 1 Som det ses af resultaterne for delmålene, er delmål 1 om oprettelsen af 75 ambassadør virksomheder indfriet. Delmål 2 Delmålet, der omhandler samarbejdsgraden mellem virksomhederne i Greve Kommune og Jobcenter Greve og øvrige jobcentre, er ikke indfriet. Det opstillede mål for 2013 var en samarbejdsgrad på 33,3 %. Jobcenter Greve opnåede en samarbejdsgrad på 32,3 % i Dette er en tilbagegang fra 2012 til 2013, hvor der i 2012 var en samarbejdsgrad på 35,7 %. Delmål 3 Målet var en oprettelse af 1510 virksomhedsrettede forløb i Der er i alt oprettet 1221 forløb og målet er dermed ikke indfriet. Fra 2013 til 2012 var der en nedgang på 184 forløb, hvilket skyldes et fald i antallet af forsikrede ledige i virksomhedsrettede tilbud i Dette skyldes blandt andet, at det mod forventning ikke lykkes jobcentret i fuldt omfang at kompensere for den indsats som eksterne leverandører tidligere har ydet i forhold til virksomhedsrettede forløb. 13

14 4. Udviklingen i forsørgelsesudgifter og besparelsespotentiale 4.1 Udvikling i forsørgelsesgrupper Der har i 2013 været et fald på 7 % i andelen af fuldtidspersoner i Greve Kommune, der har modtaget forsørgelse sammenlignet med december 2012 (forsørgede i alt). Sammenlignet med klyngen har Greve Kommune haft et større fald end gennemsnittet for klyngen, der har et fald på 5 % fra december 2012 til december Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar fuldtidspersoner Dec Indsatsklar fuldtidspersoner Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Dec Fleksjob fuldtidspersoner Dec Kilde: resultatoversigt for Greve Kommune Jobklar I december 2013 var der i Greve Kommune fuldtidspersoner, der var jobklare. Dette er et fald på 17 % i forhold til december I klyngen er gennemsnittet et fald på 14 % i forhold til samme periode. Indsatsklar Der var i december fuldtidspersoner, der var indsatsklar. Dette er en stigning på 23 % i forhold til december Klyngens gennemsnit var stigningen kun på 5 %. Midlertidigt passive I Greve Kommune var der i december fuldtidspersoner, der var midlertidigt passiv. Dette er et fald i forhold til december Gennemsnittet for klyngen var et fald på 13 % i forhold til Fleksjob Der var i december fuldtidspersoner i fleksjob, hvilket var et fald på 4 % i forhold til december Den gennemsnitlige udvikling for klyngen var en stigning på 7 % i samme periode. 14

15 Tabellen nedenfor viser, at antallet af fuldtidsforsørgede i procent af befolkningen, er faldet fra 2012 til 2013 for a-dagpengemodtagere og for sygedagpengemodtagere. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 2012 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 2013 A-dagpenge 2,89 2,35 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 2,59 2,82 Sygedagpenge 2,25 2,14 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 7,01 7,02 I alt 14,73 14,33 Kilde: besparelsespotentialet Der har samtidigt været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, og hvorimod niveauet for permanente ydelser, fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension stort set er uændret. Faldet i antallet af ledige a-dagpengemodtagere skyldes ud over ordinær beskæftigelse, at en del af de ledige a- dagpengemodtagere er blevet ramt af varighedsbegrænsningen på 2 år, som følge af dagpengereformen. En del af målgruppen er derfor overgået til den særlige uddannelsesydelse eller kontanthjælp. Dette har medført en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Ved udgangen af 2013 var der 88 personer, der modtog den særlige uddannelsesydelse. Samlet set er der dog som tidligere nævnt et fald i det samlede antallet af a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere fra 2012 til Som det ses i tabellen nedenfor, havde Greve Kommune i 2013 færre personer på både a-dagpenge og kontanthjælp end det var forventet i forhold til rammevilkårene. Tabel 5 - Fuldtidspersoner på a-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge i procent af befolkningen i perioden 1. kvartal kvartal 2013 i Greve Kommune. Fuldtidspersoner på ydelsen i procent af Resultat Forventet resultat befolkningen A-dagpenge 2,35 3,19 Kontanthjælp 2,82 3,30 Sygedagpenge 2,14 2,25 Kilde: Besparelsespotentiale I forhold til de rammevilkår, som Greve Kommune har, forventes det, at 3, 19 % af befolkningen er ledige a- dagpengemodtagere. Resultatet for 2013 viser, at det kun er 2,35 % af befolkningen og derved lavere end forventet. Dette svarer til 256 fuldtidspersoner mindre på a-dagpenge end forventet i forhold til rammevilkårene. I 2013 var der 2,82 % af befolkningen på kontanthjælp mod en forventning om en andel på 3,30 %. Dette svarer til 143 færre fuldtidspersoner på kontanthjælp end forventet for 2013 i forhold til rammevilkårene. Der har i 2013 været færre på sygedagpenge i Greve Kommune end det kan forventes i forhold til rammevilkårerne. Der var i 2013 en forventning om, at 2,25 % af befolkningen ville være på sygedagpenge. Resultatet er, at 2,14 % af befolkningen (fuldtidspersoner) har været på sygedagpenge. Dette svarer til, at der er 35 færre fuldtidspersoner på sygedagpenge end forventet i forhold til rammevilkårene. 15

16 4.2 Greve Kommunes besparelsespotentiale Om besparelsespotentialet Besparelsespotentialet er en opgørelsesmetode, som kan give et fingerpeg, om der er ydelsesområder, hvor kommunen har større udgifter end det kan forventes i forhold til kommunens rammevilkår. Besparelsespotentialet opgøres i, hvor stor en andel af fuldtidspersoner i befolkningen mellem16-66 år i Greve Kommune, som forventes at modtage de forskellige forsørgelsesydelser ud fra kommunens rammevilkår, sammenholdt med den faktiske andel af fuldtidspersoner på de forskellige forsørgelsesydelser. Kommunen har et besparelsespotentiale for en ydelse, hvis antallet af fuldtidspersoner på ydelsen er højere end det forudsagte antal af personer på ydelsen. Der er i det forudsagte antal personer på ydelsen taget højde for kommunens rammevilkår. I forhold til kommunens rammevilkår, og den forventede andel af befolkningen i fuldtidspersoner på de samlede forsørgelsesudgifter ligger Greve Kommune i den fjerdedel af kommuner med de mest gunstige rammevilkår. Greve Kommune er i den samlede beregning i andelen af befolkningen som i fuldtidspersoner forventes at modtage forsørgelsesydelser placeret som nr. 78. Kommunen med den dårligste placering og hermed de mindst gunstige rammevilkår er Lolland Kommune, som er placeret som nr. 1. Den bedst placerede kommune i forhold til rammevilkårene er Allerød som nummer 98. Besparelsespotentialet for Greve Kommunes forsørgelsesydelser i 2013 Af tabellen over besparelsespotentialet nedenfor fremgår det, at ud fra Greve Kommunes rammevilkår forventes det, at 15,61 % af fuldtidspersoner i befolkningen(16-66 år) ville modtage hjælp til forsørgelse. Den faktiske andel af befolkningen i fuldtidspersoner i procent er 14,33 %. Jobcentret har således samlet set præsterede bedre end rammevilkårene forudsagde. Greve Kommune har ikke præsteret som forudsagt i forhold til ét område - andelen af fuldtidspersoner i procent af befolkningen på permanente ydelser(ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Her er det forventede niveau på 6,87 % og hvor andelen i procent i 2013 blev 7,02 %. Ud fra kommunens beregnede rammevilkår er der et potentiale for reduktion på 46 fuldtidspersoner, svarende til et besparelsespotentiale på 4,4 mio. kr. i For de øvrige ydelser, a-dagpenge, kontanthjælp(inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) og sygedagpenge har kommunen præsteret bedre end rammevilkårene forudsiger. Her er det samlede antal fuldtidspersoner på ovennævnte ydelser 434 færre end det forudsagte svarende til 43,4 mio. kr. i mindre udgift i forhold til det forudsagte. 16

17 Besparelsespotentiale Greve jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,35 3, ,0 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 2,82 3, ,7 Sygedagpenge 2,14 2, ,7 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 7,02 6, ,4 I alt 14,33 15, ,4 Kilde: Opsamling på besparelsespotentiale. Som det fremgår, ligger andelen af fuldtidspersoner i procent af befolkningen på permanente ydelser over, hvad rammevilkårene tilsiger. Dette er beregnet til 46 fuldtidspersoner og med et forventet besparelsespotentiale på 4,4 mio. kr. Jobcentret har fokus på især begrænsningen af tilkendte førtidspensioner og forventer, at niveauet vil falde yderligere i Denne forventning skal ses på baggrund af den seneste udvikling i tilkendte førtidspensioner, hvor der i 2012 blev tilkendt 154 førtidspensioner, i 2013 tilkendt 93 førtidspensioner, og for den seneste periode april 2013 til april 2014 er der tilkendt 30 førtidspensioner. 17

18 Tillæg 1 til Resultatrevision 2013 om styrkelse af den virksomhedsrettede indsats over for langtidsledige I forbindelse med Jobcenter Greves modtagelse af bevilling til ansættelse af virksomhedskonsulent i årene 2010 til 2013 udarbejdede jobcentret mål for denne indsats, som indgår i Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 om styrkelse af den virksomhedsrettede indsats over for langtidsledige. Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland har i brev af 13. december 2010 godkendt tillægget. Målene og status for målene er præsenteret nedenfor: Målgruppe og indsats Mål for Etableret 2011 Etableret 2012 Etableret i Forsikrede ledige i privat løntilskud Mål: 110 Oprettet 98 svarende til 89,1 % Oprettet 128 svarende til 116 % Oprettet 79 svarende til 72 % Forsikrede ledige i offentligt løntilskud Mål: 260 Oprettet 190 svarende til 73,1 % Oprettet 181 svarende til 70 % Oprettet 116 svarende til 45 % Forsikrede ledige i virksomhedspraktik Mål: 275 Oprettet 697 svarende til 253,5 % Oprettet 494 svarende til 180 % Oprettet 338 svarende til 123 % Kontanthjælpsmodtagere i privat løntilskud Mål: 50 Oprettet 47 svarende til 94 % Oprettet 43 svarende til 86 % Oprettet 62 svarende til 124 % Kontanthjælpsmodtagere i offentligt løntilskud Mål: 60 Oprettet 64 svarende til 106,7 % Oprettet 60 svarende til 100 % Oprettet 67 svarende til 112 % Kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik Mål: 205 Oprettet 314 svarende til 153,2 % Oprettet 330 svarende til 161 % Oprettet 367 svarende til 179 % Samlet antal forløb a- dagpenge og kontant/starthjælp Samlet mål: 960 forløb Oprettet 1410 forløb svarende til 146,9 % Der er samlet oprettet 845 forløb i private virksomheder og 565 forløb hos offentlige arbejdsgivere. Oprettet 1236 forløb svarende til 128,8 % Der er samlet oprettet 740 forløb i private virksomheder og 494 forløb hos offentlige arbejdsgivere. Oprettet 1029 forløb svarende til 107 % Der er samlet oprettet 603 forløb i private virksomheder og 426 forløb hos offentlige arbejdsgivere 18

19 Bilag 1 - Resultatoversigt Resultatoversigt Greve Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i pct./antal 2 Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering fuldtidspersoner Dec Fleksjob fuldtidspersoner Dec Førtidspension fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: jobindsats 19

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 257292 Brevid. 1887972 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2013 9. april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2013 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2012 for Jobcenter Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...3 2.1. Arbejdskraftreserven. Antallet af ledige med mere end tre måneders

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Kommentarer til resultatoversigten...1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Kommentarer til resultatoversigten... 1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1. Forord Jobcenter Skanderborgs primære opgave er dels at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og dels at tilgodese virksomhedernes

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KOLDING JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden &. december 3 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Oktober 3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Indhold Baggrund... 1 Opbygning... 2 Resultatoversigt... 3 Besparelsespotentiale... 8 Scorecard for ministermål... 10 Indikatormodel... 12 Opsamling... 15 Resultatrevision

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Side 1 af 17 Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2013 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 12 1. Indledning Jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultaterne i det foregående år. Jobcentrets

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultatrevision for år 2009

Resultatrevision for år 2009 Resultatrevision for år 2009 Jobcenter Frederikssund 2010 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere