ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE"

Transkript

1 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014

2 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5% over budget - vækst i salg af ungdomskort 11% Især i Aarhus og på de store regionale ruter Overholder budget i trafikselskabet, Midtjyske Jernbaner, handicapkørsel og billetkontrol

3 Entreprenørudvalgsmøde 3 2. SIDEN SIDST Ny lov om trafikselskaber Vedrører stort set kun Sjælland (ændret finansiering, paraplyorganisation) Ø-kommune kan melde sig ud af et trafikselskab Samsø Åbne skolebusruter, gratiskørsel for andre Frivilligt om kommunerne vil overlade publikumsfaciliteter til trafikselskaber

4 Entreprenørudvalgsmøde 4 3. HVAD SKAL VI NÅ I 2014? Nogle High Lights: 1. Gennemfør Rejsekortet til aftalt tid og budget med så få kundeklager som muligt og uden at det går ud over andre vigtige opgaver i MT 2. Evaluer busnettet i Aarhus, lav ny trafikplan, der spiller sammen med letbanen overtag planlægning fra Aarhus 3. Lave busplaner i større byer, Horsens, Randers, Silkeborg der hænger sammen med statens timemodel for jernbanedrift 4. Udbred Flex-tur i tyndt befolkede områder og harmonisere takster

5 Entreprenørudvalgsmøde 5 3. HVAD SKAL VI NÅ I 2014? 5. Effektiv rådgivning af kommuner og evt. implementering af kommunale kørselsordninger 6. Flere incitamenter i udbud og drift 7. Bedre trafikinformation 8. Fortsætte med at levere god stabil drift 9. Have total styr på økonomien

6 Harmonisering af Midttrafiks kontrakter 1 HARMONISERING AF MIDTTRAFIKS KONTRAKTER Mandag d. 3. marts 2014

7 Harmonisering af Midttrafiks kontrakter 2 MIDTTRAFIKS KONTRAKTER I DAG Knap 100 forskellige A kontrakter og 50 B kontrakter fordelt på 40 busselskaber Kontrakterne har baggrund i materiale fra de tidligere amtslige trafikselskaber Kontrakterne er løbende blevet ændret gennem 38 udbud Kontrakterne er vidt forskellige i deres krav til såvel busselskaberne som Midttrafik En kontraktændring er i værste fald først indarbejdet i alle kontrakter efter 12 år!

8 Harmonisering af Midttrafiks kontrakter 3 STOR FORSKELLIGHED MEDFØRER EN RÆKKE ULEMPER Forskellige krav til administration for både Midttrafik og busselskaber Manglende mulighed for ligebehandling af busselskaberne Forskellige krav til service og komfort overfor kunderne Det er uoverskueligt, ugennemsigtigt, uprofessionelt og ressourcekrævende

9 Harmonisering af Midttrafiks kontrakter 4 MIDTTRAFIK ØNSKER EN HARMONISERING Udarbejdelse af én ny fælles kontrakt, der lever op til nutidens krav til Midttrafik og dets leverandører Ny kontrakt skal forhandles med udvalgte busselskaber i løbet af foråret fra Midttrafik deltager JES og TDM Kontrakten præsenteres for og godkendes af entreprenørudvalget Kontrakten skal gælde fra køreplanskiftet til K14

10 Harmonisering af Midttrafiks kontrakter 5 BL.A. ØNSKES HARMONISERING AF FØLGENDE OMRÅDER Kontraktopfølgning Administrative bestemmelser Efteruddannelse Incitamentsforløb (bonusrunder) Udstyr og indretning af bussen Uniformering Design og markedsføring Indeksregulering (overgang til fælles omkostningsindeks) Reduktionsbestemmelser

11 Harmonisering af Midttrafiks kontrakter 6 GODE ERFARINGER MED HARMONISERING Aarhus Sporveje fik i 2012 ensrettet tre kontrakter Alle busselskaber fik i 2013 ensrettet kontraktbilag vedr. håndtering af Rejsekortet

12 REJSEKORT STATUS OG ORIENTERING ENTREPRENØRUDVALGSMØDE 3. MARTS 2014

13 GENERELT Det landsdækkende rejsekortprojekt arbejder fremad, med tilgang af kunder og rejser. Kommende udfordringer: opgradering af det centrale system i maj stop for salg af klippekort i hovedstaden 1. juni drift stabilitet 918X, 960X og Odderbanen kom i gang i januar. Arbejdet i Midttrafik holder planen, MEN - der er fortsat lang vej! Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at rejsekort ikke indføres på åbne skolebusruter (rabatruter), - gratis kørsel eller simpel billet

14 INSTALLATION - STATUS Rejsekort WLAN. Der er pt. planlagt 58 anlæg for synkronisering af data mellem bus og system, inkl. på 8 rutebilstationer. De første anlæg i Viborg, Randers, Hinnerup og MT Syd er i fuld drift Buslister. Busser med fuldt udstyr i Syd, Vest og Midt er identificeret. Øst, uden for Aarhus, ventes færdig 1-2 uger Opstartsmøder omkring installation gennemføres for hvert trin med busselskaber, Rejsekort, East West og Midttrafik. Møde for MT Vest bliver d. 13/3. Installationssteder: Stilling x2, Herning, Viborg, Ryomgård og Aarhus

15 UDDANNELSE Alle chauffører og driftspersonale skal på efteruddannelseskursus - Billettering og kontrol af rejsekort. Det er en afgørende for succesfuld ibrugtagning! 32 kursusdage 2.april 26. juni i Hasselager. Kurser i aug. sept. for MT VEST afholdes i Silkeborg Appel!! Kursusplanlægning er en udfordring, også for busselskaberne, men tilmeld chaufførerne i så god tid som muligt! UCPlus kontakter jer på vegne af Midttrafik Fortæl os, hvis der er et problem med uddannelse og tilmelding

16 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE - KONCEPT 1. niveau vedligeholdelse 2. niveau vedligeholdelse Depot Busselskab 1 Driftsleder Busselskab 2 Driftsleder Busselskab N Driftsleder Midttrafik Rejsekort Helpdesk *Telefon East West Thales/Strøm Hansen

17 EMNE KORTLÆSERE I BUSSERNE F1 F2 Landevejsbus m. dørkonfiguration F3 M1 M2

18 EMNE PLACERING AF UDSTYR/KORTLÆSERE I BUSSERNE - UDEN FOR AARHUS Der udarbejdes et projekt for hver bus vedr. installation af udstyret. Placeringen af kortlæserne kan være en udfordring på grund af busindretning, eksisterende udstyr og forskellige forventninger. Hensyn ved check ind: 1. Kortlæseren skal være synlig og nem for kunderne at finde og betjene Sikres bl.a. ved ens placering af kortlæserne. Kunderne skal gerne have kortet klar ved indstigning 2. For kontrol af rejsekort skal chaufføren kunne se kunden ved check ind 3. Kortlæserne placeres/drejes så de er til mindst gene for chaufførerne. Lysdæmpere kan benyttes. Sikkerhedsrepræsentant bør inddrages 4. Service medtag rejsende, info på kortet mv. - Midttrafik har aftalt møde med Arriva for høre erfaringer.

19 MIDTTRAFIK grovplan for bus installatione pr Produktionsdage Reservedage til OGL Ferie uden produktion Sted Trin 25. mar 24.apr 1. maj (OGL) Stilling MT Syd 17 busser / 6 2a 3 res.dg til OGL 31. mar 16. juni 10. juli (OGL) Stilling MT Syd 70 busser / 6 2a 4 reservedage til OGL 28. apr 9. juli 22. aug (OGL) Herning MT VEST 90 busser / 6 2b 2 reservedage til OGL 10. juli 8. aug 15. sept1. okt (OGL) Viborg MT MIDT 3 uger sommerferie63 busser / 6 2cres.dg 17. juni 18. juli 8. aug 6. okt 1. dec (OGL) Ryomgård MT ØST busser / 6 2d 2 3 uger sommerferie reservedage til OGL 8. okt 19. dec 5.jan 15. jan (OGL) Stilling MT ØST busser / 6 2e 2 2 uger jul 5dg 5dg 16. sept 19. dec 5. jan 19. feb 1. marts (OG Aarhus 2 uger jul

20 Midttrafik efteruddannelse Obligatorisk for alle chauffører der er ansat i busselskaber, som har kontrakt med Midttrafik Fly High kursus I, II og III osv. Midttrafik bonusprogram Obligatorisk for alle chauffører og busselskaber, som har kontrakt med Midttrafik Kunder stemmer på bedste chauffør De 5 bedste chauffører får hver kr i bonus Kundetilfredshed pr. busselskab Busselskabet med den højeste tilfredshed får bonus kr gang årligt 2 gange årligt De 5 bedste chauffører får sidegevinster til nærmeste kolleger Busselskabet får bonus for chauffører på top 5 1 chauffør = chauffører = chauffører =

21 Fly High obligatorisk efteruddannelse For alle chauffører der er ansat i busselskaber, som har kontrakt med Midttrafik Forpligtelse til at deltage i hele Fly High programmet For hver chauffør maks. 2 år mellem kursus I, II og III osv. Der startes altid med kursus I, herefter kursus II og III Forpligtelse til at deltage i fremtidige Fly High kurser, dog stadig med den forudsætning, at der går maks. 2 år mellem kurserne Kurserne udbydes som AMU kurser Kursernes varighed er maks. 2 hele dage pr. kursus Busselskaberne betaler forskellen mellem VEU og almindelig løn Midttrafik betaler deltagergebyr, instruktører, forplejning etc.

22 Fly High bonusprogram (bedste chauffør) Obligatorisk for alle busselskaber For alle chauffører der er ansat i busselskaber, som har kontrakt med Midttrafik Bonusrunden kører 2 gange pr. år i 6 8 uger (f.eks. maj og november) Kunderne stemmer på bedste chauffør Stemmeperioden er 6 8 uger Der kan stemmes via sms og web (og postkort) 5 chauffører kan få bonus pr. stemmeperiode Den samme chauffør kan vinde i flere perioder, men kun én gang i samme runde Bonus på kr , udbetales skattefrit Den højest placerede chauffør får små sidegevinster til nærmeste kolleger Busselskaber, som har chauffører på listen over bedste chauffører får bonus 1 chauffør på listen = kr., 2 = kr., 3+ = kr. En chauffør har mulighed for at få pr. år Et busselskab har mulighed for bonus på pr. år/1 mio. kr. pr. kontraktperiode

23 Fly High bonusprogram (kundetilfredshed) Obligatorisk deltagelse for alle busselskaber For alle chauffører der er ansat i busselskaber, som har kontrakt med Midttrafik Kundetilfredsheden opgøres en gang årligt pr. busselskab Der måles på 3 5 punkter, som busselskabet har indflydelse på Det selskab som opnår den højeste (absolutte) kundetilfredshed på summen af målepunkter vinder Der benyttes analyseinstitut til kundemålinger Vinderselskabet får , kr. Et busselskab har mulighed for at vinde op til kr. pr. kontraktperiode

24 Andet i tilknytning til bonusprogram Der oprettes hjemmeside, hvor busselskaber og chauffører kan se tidsplan, følge stillingen, se vindere etc. På siden er der plads til at komme med forslag til bedre service, ligesom kundernes roser til chaufførerne vises her. Busselskaberne får oversigt over indkomne roser, kommentarer etc. fra kunder Der gives (små) præmier til chauffører som kommer med ugens bedste forslag til bedre service. Fly High kan også være muligheden for at deltage i diverse arrangementer (med både fagligt og socialt indhold)

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere