Brugervejledning NPD DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NPD5154-00 DA"

Transkript

1 NPD DA

2 Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse eller på nogen måde uden forud skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet ansvar for patenter vedrørende brug af information indeholdt heri. Der påtages heller ikke noget ansvar for skader, som følge af brugen af disse oplysninger. Oplysningerne heri er kun beregnet til brug med dette produkt fra Epson. Epson er ikke ansvarlig for nogen brug af disse oplysninger, ved anvendelse på andre produkter. Hverken køberen af dette produkt eller tredjepart kan holde Seiko Epson Corporation eller associerede selskaber ansvarlig for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køberen eller tredjepart har pådraget sig som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller hvis (gælder ikke i USA) Seiko Epson Corporations retningslinjer for betjening og vedligeholdelse ikke er fulgt nøje. Seiko Epson Corporation og Seiko Epson Corporations associerede selskaber er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af andet ekstraudstyr eller andre forbrugsvarer end det udstyr eller de forbrugsvarer, som Seiko Epson Corporation har angivet som Original Epson Products (originale Epsonprodukter) eller Epson Approved Products (produkter, der er godkendt af Epson). Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af elektromagnetisk interferens, som stammer fra brug af andre interfacekabler end dem, som Seiko Epson Corporation har angivet som Epson Approved Products (produkter godkendt af Epson) Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Indholdet i denne vejledning og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel. 2

3 Varemærker Varemærker EPSON er et registreret varemærke, og EPSON EXCEED YOUR VISION og EXCEED YOUR VISION er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Microsoft, Windows, and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation. Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated. Apple, ColorSync, and Macintosh and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. Intel is a registered trademark of Intel Corporation. EPSON Scan Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. libtiff Copyright Sam Leffler Copyright Silicon Graphics, Inc. Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. THE SOFTWARE IS PROVIDED AS-IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. Generel meddelelse: Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål, og kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Copyright Varemærker Om denne vejledning Introduktion til vejledningerne...6 Mærker og symboler...6 Beskrivelser anvendt i denne vejledning... 6 Henvisninger til operativsystemer...7 Vigtige instruktioner Sikkerhedsinstruktioner...8 Kopieringsbegrænsninger...8 Grundlæggende om scanneren Navn på delene og funktionerne...10 Indikatorlamper og knapper...12 Anbringelse af scanneren i stående position Anbringelse af originaler Placering af dokumenter og fotos...15 Placering af store eller tykke dokumenter Anbringelse af originaler med scanneren i stående position...18 Scanning Scanning med en scannerknap...21 Ændring af indstillingerne for standardscanneknappen...22 Scanning med EPSON Scan...23 Opstart af EPSON Scan...23 Scanning i Fuldautomatisk tilstand Scanning i Office-tilstand Scanning i Home-tilstand Scanning i Professional-tilstand Funktioner til billedjustering Scanning med Easy Photo Scan...39 Scanning af specialprojekter...41 Brug af scanneren som kopimaskine...41 Scanning til et PDF-dokument...42 Scanning til en cloud-tjeneste eller til andre destinationer...47 Vedligeholdelse Rengøring af scanneren...50 Transport af scanneren...51 Oplysninger om programmet EPSON Scan...53 Opstart af EPSON Scan...53 Sådan bruges EPSON Scan Hjælp...53 Easy Photo Scan...53 Opstart af Easy Photo Scan...53 Sådan bruges Easy Photo Scan Hjælp Copy Utility...54 Opstart af Copy Utility...54 Sådan bruges Copy Utility Hjælp Epson Event Manager...54 Opstart af Epson Event Manager...55 Sådan bruges Epson Event Manager Hjælp EPSON Software Updater Opstart af EPSON Software Updater Kontrol og installation af dine programmer Kontrollerer dine programmer i Windows Kontrollerer dine programmer i Mac OS X Installation af programmerne...56 Afinstallation af dine programmer Afinstallation af dine programmer i Windows Afinstallation af dine programmer i Mac OS X.. 57 Opdatering af programmer...58 Løsning af problemer Scannerproblemer...60 Statuslampen blinker...60 Scanneren slukker ikke...60 Scanningsproblemer Du kan ikke starte EPSON Scan...61 Når der trykkes på en scannerknap, startes det forkerte program Du kan ikke scanne med eksempler i Miniature..61 Du har problemer med at justere scanningsområdet i Miniature-eksemplet Du kan ikke scanne flere billeder samtidigt Du kan ikke scanne i Fuldautomatisk tilstand Scanningen tager lang tid...62 Problemer med scannede billeder...62 Originalens kanter scannes ikke

5 Indholdsfortegnelse Der ses kun nogle få punkter i det scannede billede...63 Der vises altid en linje eller en linje med punkter i det scannede billede...63 Lige linjer i billedet bliver skæve...63 Billedet er sløret...63 Farverne er uensartede eller forvrængede ved billedets kanter Det scannede billede er for mørkt...64 Et billede på originalens bagside ses i det scannede billede...64 Der ses et bølgemønster i det scannede billede...65 Tegn og bogstaver genkendes ikke korrekt, når de konverteres til redigerbar tekst (OCR) Scannede farver er anderledes end de originale farver Billeder bliver roteret forkert...66 Tekniske specifikationer Generelle specifikationer for scanneren...68 Mål...68 Elektriske specifikationer...68 Miljøspecifikationer...69 Grænsefladespecifikationer...69 Systemkrav...69 Standarder og godkendelser Standarder og godkendelser til USA Model Standarder og godkendelser for europæiske modeller...70 Standarder og godkendelser for australske modeller...70 Sådan får du hjælp Websted for teknisk support...71 Kontakt til Epsons supportafdeling...71 Inden du kontakter Epson Hjælp til brugere i Europa Hjælp til brugere i Taiwan...71 Hjælp til brugere i Australien...72 Hjælp til brugere i Singapore Hjælp til brugere i Thailand Hjælp til brugere i Vietnam...74 Hjælp til brugere i Indonesien...74 Hjælp til brugere i Hongkong...75 Hjælp til brugere i Malaysia Hjælp til brugere i Indien...75 Hjælp til brugere i Filippinerne

6 Om denne vejledning Om denne vejledning Introduktion til vejledningerne De seneste udgaver af følgende vejledninger, kan findes på Epson' supportside. (Europa) (udenfor Europa) Installationsvejledning (trykt vejledning) Indeholder oplysninger om opsætning af produktet og installation af programmet. Brugervejledning (digital vejledning) Indeholder instruktioner i brug af produktet, vedligeholdelse samt løsning af problemer. Ud over de ovennævnte vejledninger, kan du se i den medfølgende hjælp i de forskellige Epson-programmer. Mærker og symboler! Forsigtig: Vejledninger, som skal følges omhyggeligt for at undgå personskader. c Vigtigt: Vejledninger, som skal følges for at undgå beskadigelse af udstyret. Bemærk: Giver yderligere oplysninger samt referencer. & Link til relaterede afsnit. Beskrivelser anvendt i denne vejledning Skærmbilleder til programmerne er fra Windows 8.1 eller Mac OS X v10.9.x. Indholdet, der vises på skærmbillederne, kan variere efter model og situation. Illustrationerne, der bruges i denne vejledning, er kun til reference. Selvom de kan afvige en smule fra det konkrete produkt, er betjeningen den samme. 6

7 Om denne vejledning Henvisninger til operativsystemer Windows I denne vejledning henviser termer som "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", og "Windows XP" til følgende operativsystemer. Termen Windows bruges desuden til at henvise til alle versioner. Operativsystemet Microsoft Windows 8.1 Operativsystemet Microsoft Windows 8 Operativsystemet Microsoft Windows 7 Operativsystemet Microsoft Windows Vista Operativsystemet Microsoft Windows XP Operativsystemet Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Mac OS X I denne vejledning henviser Mac OS X v10.9.x til OS X Mavericks, og Mac OS X v10.8.x henviser til OS X Mountain Lion. Desuden bruges "Mac OS X" til at henvise til "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" og "Mac OS X v10.6.x". 7

8 Vigtige instruktioner Vigtige instruktioner Sikkerhedsinstruktioner Læs alle disse instrukser og følg alle advarslerne og vejledningerne, som er markeret på produktet. Anbring produktet på en plan, stabil overflade, der er større end selve produktet i alle retninger. Hvis du anbringer produktet ved en væg, skal der være mindst 10 cm fri plads mellem produktets bagside og væggen. Produktet vil ikke fungere korrekt, hvis det anbringes, så det hælder til en side. Anbring produktet så tilpas tæt ved computeren, så kablet kan nå. Anbring eller opbevar ikke produktet udendørs, så det udsættes for snavs eller støv, vand, varmekilder eller på steder, hvor det udsættes for stød, vibrationer, højre temperaturer eller luftfugtighed, direkte sollys, kraftige lyskilder eller hurtige ændringer i temperatur eller luftfugtighed. Betjen ikke produktet med våde hænder. USB-kablets ledning bør lægges, så den ikke klemmes eller knækkes. Anbring ikke genstande oven på ledningen, og anbring ledningen, så man ikke træder på den eller kører hen over den. Vær særligt forsigtig med at udlægge ledningen, så den ligger lige ved dens ender. Når du forbinder dette produkt til en computer eller andre apparater med et kabel, skal du sikre dig, at stikkene vender korrekt. Hvert stik kan kun vende korrekt på én måde. Sætter du stikket forkert i, kan du beskadige begge apparater, der er tilsluttet kablet. Du må aldrig adskille, ændre eller forsøge at reparere produktet eller eventuelt tilbehør ud over i det omfang, det er specifikt forklaret i produktets vejledninger. Du må ikke stikke genstande ind i nogen af produktets åbninger, da de kan berøre farlige strømførende dele eller kortslutte sådanne dele. Fare for elektrisk stød. Træk USB-kablet ud af produktet og aflever produktet til service i følgende tilfælde: der er trængt væske ind i produktet; produktet har været tabt på gulvet; kabinettet er beskadiget; produktet fungerer ikke normalt eller opfører sig mærkeligt. (Juster kun på de knapper, der er omfattet i brugsvejledningen). Kopieringsbegrænsninger Vær opmærksom på følgende begrænsninger, så du bruger produktet ansvarligt og lovligt. Kopiering af følgende elementer er forbudt ved lov: Pengesedler, mønter, statsligt udstedte fordringer, obligationer o.lign. Ubrugte frimærker, portostemplede kuverter samt andre officielt portobærende genstande Andre statsligt udstedte betalingsmidler Vær forsigtig ved kopiering af følgende elementer: Privat omsættelige fordringer (aktiebeviser, skyldnerbeviser, checks osv.), månedskort, billetter mv. Pas, kørekort, garantibeviser mv. Bemærk: Kopiering af sådanne elementer kan også være forbudt ved lov. Ansvarlig brug af ophavsretligt beskyttet materiale: 8

9 Vigtige instruktioner Produktet kan misbruges ved uautoriseret kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale. Med mindre du handler efter råd fra en kompetent advokat, skal du udvise ansvarlighed og respekt, og således opnå tilladelse fra ejeren af ophavsretten, før du kopierer beskyttet materiale. Begrænsninger ved adskillelse og dekompilering: Du må ikke adskille, dekompilere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for noget software, der medfølger dette produkt. 9

10 Grundlæggende om scanneren Grundlæggende om scanneren Navn på delene og funktionerne A Scannerlåg Blokerer udefrakommende lys, og holder dokumentet trykket ned mod scannerglaspladen. Fjern omslaget ved scanning af tykke dokumenter eller dokumenter i stort format. A Dokumentmåtte Fastholder dokumenter under scanning. B Scannerglasplade Anbring dokumentet her. C Vogn Sensor, der scanner dokumenter. 10

11 Grundlæggende om scanneren A USB-port Tilslutning af et USB-kabel. A Scannerfod Bruges ved scanning i stående position. 11

12 Grundlæggende om scanneren Indikatorlamper og knapper Knapper A PDF-knap Viser vinduet Scan til PDF. B Send-knap Starter Easy Photo Scan. C Kopi-knap Starter Copy Utility. D Start-knap Starter EPSON Scan. Bemærk: Du kan ændre standardprogrammet og handlingerne, som hver scannerknap udfører. Indikatorlys 12

13 Grundlæggende om scanneren Indikatorlys Indikatorstatus Betydning A Statuslys Tændt Klar til at scanne billeder Blinker Blinker hurtigt Slukket Initialiserer eller scanner Fejl Scanneren er slukket & Scanning med en scannerknap på side 21 & Statuslampen blinker på side 60 & Ændring af indstillingerne for standard-scanneknappen på side 22 Anbringelse af scanneren i stående position Du kan bruge scanneren i stående position. 1. Stil scanneren op. 13

14 Grundlæggende om scanneren 2. Træk scannerfoden ud på bagsiden af scanneren, indtil den klikker på plads. 3. Vip scanneren ned, til scannerfoden støtter på en fast overflade. & Anbringelse af originaler med scanneren i stående position på side 18 14

15 Anbringelse af originaler Anbringelse af originaler c Vigtigt: Læg ikke tunge genstande på scannerglaspladen, og tryk ikke hårdt ned på glaspladen. Åbn ikke scannerlåget i en vinkel på mere end 100 grader. Det kan nemlig ødelægge hængslet. Placering af dokumenter og fotos 1. Åbn scannerlåget. 15

16 Anbringelse af originaler 2. Anbring dokumentet eller fotoet med forsiden ned på scannerglaspladen, så dets øverste højre hjørne ligger op mod scannerens hjørne ud for pilmærket. Bemærk: Hvis du scanner flere fotos ad gangen, skal du placere hvert foto mindst 20 mm (0,8 tommer) fra hinanden. Du kan undgå beskæring, ved at flytte dokumenterne ca. 2.5 mm (0.1 tommer) væk fra toppen og siderne, der er indikeret med A og B på følgende billede. Hvis du scanner i Fuldautomatisk tilstand, eller bruger eksempelvisning af miniaturer i en anden funktion i EPSON Scan, kan du undgå beskæring, ved at flytte dokumentet ca 6.0 mm (0.24 tommer) væk fra toppen og siderne, der er indikeret med A og B på følgende billede. 16

17 Anbringelse af originaler 3. Luk forsigtigt scannerlåget, så originalens placering ikke ændres. Bemærk: Hold altid scannerglaspladen ren. Efterlad ikke originaler på scannerglaspladen i længere tid, da de kan komme til at sidde fast på glasset. & Scanning på side 21 Placering af store eller tykke dokumenter Når du scanner et stort eller tykt dokument, kan du fjerne scannerlåget. 1. Hold scannerlåget ved hængslet, og løft det lige op og af scanneren, mens du holder det vandret. 2. Læg dokumentet med forsiden ned mod scannerglaspladen. Bemærk: Når du scanner, skal du trykke forsigtigt ned på dokumentet for at holde det fladt. 17

18 Anbringelse af originaler 3. Når du er færdig med at scanne, skal du sætte scannerlåget på igen ved at følge instrukserne i omvendt rækkefølge som da du tog det af, hvorefter du skal trykke forsigtigt ned på hængseldelen. & Scanning på side 21 Anbringelse af originaler med scanneren i stående position Bemærk: Undgå, at vippe eller støde til scanneren, mens den scanner. Du må ikke lægge store eller tykke dokumenter i scanneren, når den står op. 1. Åbn scannerlåget. 18

19 Anbringelse af originaler 2. Anbring dokumentet eller fotoet med forsiden ned på scannerglaspladen, så dets øverste højre hjørne ligger op mod scannerens hjørne ud for pilmærket. 19

20 Anbringelse af originaler Bemærk: Originalens kanter beskæres muligvis med ca. 2,5 mm (0,1 tommer) fra kanter, der er vist med A og B i følgende figur. Hvis du scanner i Fuldautomatisk tilstand, eller bruger eksempelvisning af miniaturer i en anden funktion i EPSON Scan, kan du undgå beskæring, ved at flytte dokumentet ca. 6.0 mm (0.24 tommer) fra toppen og siderne, der er indikeret med A og B på følgende billede. 3. Luk forsigtigt scannerlåget, så originalens placering ikke ændres. Hold scannerlåget forsigtigt under scanning, så det ikke åbner. & Scanning på side 21 20

21 Scanning Scanning Scanning med en scannerknap Du kan scanne ved hjælp af knappen på scanneren. Dette starter automatisk et standard scanneprogram, men du kan tildele knapperne til forskellige programmer. Bemærk: Sørg for at have installeret Epson Event Manager, Copy Utility, Easy Photo Scan, og EPSON Scan, og sørg for at scanneren er tilsluttet computeren. 1. Placer originalen. 2. Tryk på én af følgende knapper på scanneren. Det angivne scanneprogram starter. Knappen A åbner vinduet Scan til PDF. Du kan scanne originaler til PDF-dokumenter. Du kan også scanne flere originaler til ét PDF-dokument. Knappen B starter Easy Photo Scan. Du kan sende billeder med , overføre dem til en cloudtjeneste osv. Knappen C starter Copy Utility. Du kan scanne originalen og udskrive den på en printer, der er tilsluttet computeren. Knappen D starter EPSON Scan. Du kan scanne ved at vælge scanningstilstand, indstillingerne samt destinationen for den scannede fil på computeren. Hvis du trykker på knappen, mens EPSON Scan kører, starter scanningen automatisk. & Scanning til et PDF-dokument på side 42 & Scanning til en cloud-tjeneste eller til andre destinationer på side 47 & Brug af scanneren som kopimaskine på side 41 & Scanning med EPSON Scan på side 23 21

22 Scanning & Anbringelse af originaler på side 15 & Oplysninger om programmet på side 53 Ændring af indstillingerne for standard-scanneknappen Du kan vise eller ændre standardprogrammet og handlingerne, der udføres af hver scannerknap, med Epson Event Manager. 1. Start Epson Event Manager. Windows 8.1/Windows 8 Indtast navnet på programmet i søge-amuletten, og tryk på det viste ikon. Undtagen Windows 8.1/Windows 8 Klik på start-knappen og vælg Alle programmer eller Programmer > Epson Software > Event Manager. Mac OS X Vælg Finder > Start > Programmer > Epson Software > Event Manager. Fanen Button Settings i Epson Event Manager vises. 2. Vælg en handling på rullelisten ved siden af knappens navn. 3. Klik på Close for at lukke vinduet Epson Event Manager. Bemærk: Gør et af følgende, hvis du har brug for hjælp til anvendelse af Epson Event Manager. I Windows: Klik på? øverst til højre på skærmen. I Mac OS X: Klik på hjælpemenuen på menulinjen og vælg Epson Event Manager Help. 22

23 Scanning Scanning med EPSON Scan Med EPSON Scan kan du styre alle scannefunktionerne. Du kan bruge det kun som et scanneprogram, eller sammen med et andet TWAIN-kompatibelt scanneprogram. Dette afsnit beskriver de grundlæggende procedurer for scanning med EPSON Scan. Se hjælp for yderligere oplysninger om EPSON Scan. Opstart af EPSON Scan Gør et af følgende for at starte EPSON Scan. Start fra scanneren Tryk på knappen på scanneren. Windows 8.1/Windows 8 Indtast navnet på programmet i søge-amuletten, og tryk på det viste ikon. Undtagen Windows 8.1/Windows 8 Klik på start-knappen og vælg Alle programmer eller Programmer > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan. Mac OS X Vælg Finder > Start > Programmer > Epson Software > EPSON Scan. Vinduet EPSON Scan åbnes automatisk. Bemærk: EPSON Scan understøtter ikke funktionen, Hurtig skift af brugere, i Mac OS X. Slå hurtig skift af brugere fra. Du skal muligvis vælge den ønskede scanner på listen over scannere. & Scanning med en scannerknap på side 21 & Oplysninger om programmet på side 53 Tilgængelig EPSON Scan-funktion EPSON Scan giver mulighed for at vælge mellem flere forskellige scanningstilstande. Fuldautomatisk tilstand gør det muligt at scanne hurtigt og let, uden at skulle angive indstillinger eller gennemse billedet. Dokumenttypen registreres automatisk, og scanningsindstillingerne optimeres af EPSON Scan. Denne funktion er nyttig, når du skal scanne originaler i størrelse 100%, og ikke har brug for at se et billedeeksempel før scanningen. Du kan gendanne falmede farver eller fjerne støv i denne funktion. Dette er standardtilstanden i EPSON Scan. Office-tilstand gør det muligt hurtigt at vælge indstillinger for scanning af tekstdokumenter, og se virkningen af dem i et billedeeksempel. Du kan også vælge forskellige billedindstillinger, og se et eksempel på dit scannede billede. Home-tilstand gør det muligt at justere nogle scanningsindstillinger, og se virkningen af dem i et billedeeksempel. Denne funktion er nyttig, når du vil se et billedeeksempel af originalerne, før du scanner dem. Du kan indstille billedstørrelsen, mens du scanner, justere scanningsområdet og andre billedindstillinger, herunder farvegendannelse, fjernelse af støv samt korrektion af baggrundslys. Professional-tilstand giver dig fuld kontrol over scanningsindstillingerne, og lader dig se virkningen af dem i et billedeeksempel. Denne funktion er nyttig, hvis du vil se et eksempel på billedet, og lave omfattende, detaljerede rettelser på det, inden du scanner det. Du kan gøre billedet skarpere, korrigere farver og forbedre billedet med en lang række værktøjer, herunder farvegendannelse, fjernelse af støv og korrektion af baggrundslys. 23

24 Scanning & Opstart af EPSON Scan på side 23 & Scanning i Fuldautomatisk tilstand på side 25 & Scanning i Office-tilstand på side 28 & Scanning i Home-tilstand på side 30 & Scanning i Professional-tilstand på side 33 Valg af en EPSON Scan-funktion Klik på pilen i feltet Tilstand øverst til højre i vinduet EPSON Scan, hvis du vil ændre scanningstilstand. Vælg derefter den funktion, du vil bruge, på listen, der vises. Bemærk: Den valgte funktion forbliver aktiv, når du starter EPSON Scan næste gang. & Opstart af EPSON Scan på side 23 & Scanning i Fuldautomatisk tilstand på side 25 24

25 Scanning & Scanning i Office-tilstand på side 28 & Scanning i Home-tilstand på side 30 & Scanning i Professional-tilstand på side 33 Scanning i Fuldautomatisk tilstand Når du starter EPSON Scan første gang, kører programmet i Fuldautomatisk tilstand. Se EPSON Scan Hjælp for flere oplysninger. Bemærk: Hvis Vis denne dialogboks før næste scanning er ryddet, starter EPSON Scan scanningen umiddelbart uden at vise dette vindue. Klik på Pause i scanningsdialogboksen under scanning, for at vende tilbage til dette vindue. 1. Placer originalen. 2. Start EPSON Scan. 3. Vælg Fuldautomatisk tilstand på listen Tilstand. 25

26 Scanning 4. Hvis du vil vælge en brugerdefineret opløsning, gendanne falmede farver, fjerne støv eller vælge indstillinger for at gemme filer, skal du klikke på Tilpas. Vinduet Tilpas vises. 5. Vælg indstillingerne i vinduet Tilpas, og klik herefter på OK. Du kan se, hvordan man foretager indstillinger i Tilpas vinduet, i afsnittet EPSON Scan hjælp. 26

27 Scanning 6. Klik på Scan. EPSON Scan viser et eksempel på hvert billede, registrerer originaltypen og vælger automatisk de mest egnede scanningsindstillinger. Efter et øjeblik vises et lille eksempel af hvert billede i vinduet EPSON Scan. Bemærk: Klik på Pause, hvis du vil foretage nogle ændringer. Du vender tilbage til hovedvinduet, og klikker herefter på Tilpas. Klik på Annuller, når det vises, hvis du vil annullere en scanning. Dit scannede billede gemmes i det filformat og på den placering, du valgte i vinduet Indstillinger for arkivering. Hvis du ikke valgte indstillinger i vinduet Indstillinger for arkivering, gemmes billedet som en JPEG-fil i Billeder eller Mine billeder. & Anbringelse af originaler på side 15 & Opstart af EPSON Scan på side 23 & Scanning i Office-tilstand på side 28 & Scanning i Home-tilstand på side 30 & Scanning i Professional-tilstand på side 33 27

28 Scanning & Funktioner til billedjustering på side 35 Scanning i Office-tilstand Når du vælger Office-tilstand, vises vinduet EPSON Scan Office-tilstand. Se EPSON Scan Hjælp for flere oplysninger. 1. Placer originalen. 2. Start EPSON Scan. 3. Vælg Office-tilstand på listen Tilstand. 4. Vælg Farve, Gråtone eller Sort-hvid som indstilling for Billedtype. 5. Klik på pilen, for at åbne listen Størrelse, og vælg den ønskede størrelse på originaldokumentet, du scanner. 28

29 Scanning 6. Klik på pilen, for at åbne listen Opløsning, og vælg den rette opløsning til originalen. 7. Klik på Eksempel for at se et eksempel på billedet. Billedet vises i vinduet Eksempel. 8. Indstil billedkvaliteten med Billedjusteringer, hvis nødvendigt. 9. Klik på Scan. Vinduet Indstillinger for arkivering vises. 10. Vælg navn, placering, billedformat osv. for dine gemte, scannede filer i Indstillinger for arkivering, og klik på OK. EPSON Scan starter scanning, gemmer de scannede billeder mv, iht. indstillingerne i Indstillinger for arkivering. & Anbringelse af originaler på side 15 & Opstart af EPSON Scan på side 23 & Scanning i Fuldautomatisk tilstand på side 25 29

30 Scanning & Scanning i Home-tilstand på side 30 & Scanning i Professional-tilstand på side 33 & Funktioner til billedjustering på side 35 Scanning i Home-tilstand Når du vælger Home-tilstand, vises vinduet Home-tilstand. Se EPSON Scan Hjælp for flere oplysninger. 1. Placer originalen. 2. Start EPSON Scan. 3. Vælg Home-tilstand på listen Tilstand. 4. Klik på pilen, for at åbne listen Dokumenttype og vælg derefter hvilken type original, du scanner. 5. Vælg Farve, Gråtone eller Sort-hvid som indstilling for Billedtype. 30

31 Scanning 6. I feltet Destination, skal du vælge, hvad de scannede billeder skal bruges til. Skærm/Web: Til billeder, der kun skal ses på en computerskærm eller bruges på internettet. Printer: Til billeder, der skal udskrives eller konverteres til redigerbar tekst med et OCR-program (optisk tegngenkendelse). Andet: til billeder, du vil arkivere el.lign., og hvor du derfor skal vælge en bestemt opløsning. EPSON Scan vælger en standardopløsning, baseret på indstillingerne for Destination, du vælger. Hvis du vælger Andet som Destination, skal du vælge en specifik opløsning. 7. Klik på Eksempel for at se et eksempel på billedet. Billedet vises i vinduet Eksempel. 8. Indstil billedkvaliteten med Billedjusteringer, hvis nødvendigt. 9. Klik på pilen, for at åbne listen Målstørrelse for at vælge størrelsen på det scannede billede, hvis nødvendigt. Du kan scanne billederne i deres originalstørrelse, eller du kan formindske eller forstørre dem. 10. Klik på Scan. Vinduet Indstillinger for arkivering vises. 31

32 Scanning 11. Vælg navn, placering, billedformat osv. for de gemte, scannede filer i Indstillinger for arkivering, og klik på OK. EPSON Scan starter scanning, gemmer de scannede billeder mv, iht. indstillingerne i Indstillinger for arkivering. & Anbringelse af originaler på side 15 & Opstart af EPSON Scan på side 23 & Scanning i Fuldautomatisk tilstand på side 25 & Scanning i Office-tilstand på side 28 & Scanning i Professional-tilstand på side 33 & Funktioner til billedjustering på side 35 32

33 Scanning Scanning i Professional-tilstand Når du vælger Professional-tilstand, vises vinduet Professional-tilstand. Se EPSON Scan Hjælp for flere oplysninger. 1. Placer originalen. 33

34 Scanning 2. Start EPSON Scan. 3. Vælg Professional-tilstand på listen Tilstand. 4. Klik på pilen på listen Automatisk eksponeringstype og vælg Foto eller Dokument. 5. Klik på pilen, for at åbne listen Billedtype, og vælg derefter hvilken billedtype, du scanner. Indstilling af Billedtype 24-bit farve Farveudjævning 8-bit gråtone Sort-hvid Billedtype Farvebillede Farvegrafik, f.eks. diagrammer eller tabeller Sort-hvidt foto med få grå nuancer Dokumenter med sort tekst og/eller streggrafik Bemærk: Hvis du vælger 8-bit gråtone eller Sort-hvid, kan du ogås vælge en Billedindstilling indtilling, som beskrevet nedenfor. Klik på +, når det vises. Indstilling af Billedindstilling Ingen Mistet Rød Mistet Grøn Mistet Blå Farveforbedring Rød Farveforbedring Grøn Farveforbedring Blå Beskrivelse Ingen indstilling af Billedindstilling anvendes. Anvender ikke rød under scanning. Anvender ikke grøn under scanning. Anvender ikke blå under scanning. Gør rød mørkere under scanning. Gør grøn mørkere under scanning. Gør blå mørkere under scanning. 6. Klik på pilen, for at åbne listen Opløsning, og vælg den rette opløsning til originalen. 7. Klik på Eksempel for at se et eksempel på billedet. Billedet vises i vinduet Eksempel. 8. Klik på pilen, for at åbne listen Målstørrelse for at vælge størrelsen på det scannede billede, hvis nødvendigt. Du kan scanne billederne i deres originalstørrelse, eller du kan formindske eller forstørre dem. 9. Indstil billedkvaliteten med Justeringer, hvis nødvendigt. 10. Klik på Scan. Vinduet Indstillinger for arkivering vises. 34

35 Scanning 11. Vælg navn, placering, billedformat osv. for dine gemte, scannede filer i Indstillinger for arkivering, og klik på OK. EPSON Scan starter scanning, gemmer de scannede billeder mv, iht. indstillingerne i Indstillinger for arkivering. & Anbringelse af originaler på side 15 & Opstart af EPSON Scan på side 23 & Scanning i Fuldautomatisk tilstand på side 25 & Scanning i Office-tilstand på side 28 & Scanning i Home-tilstand på side 30 & Funktioner til billedjustering på side 35 Funktioner til billedjustering Du kan se eksempler på dine billeder, og indstille billedkvaliteten, hvis nødvendigt. EPSON Scan giver dig en række indstillingsmuligheder til forbedring af farverne, skarpheden, kontrasten og andre aspekter, der påvirker billedkvaliteten. Se hjælpen til EPSON Scan for yderligere oplysninger om justering af disse indstillinger. 35

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning HP Scanjet G2410/G2710 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren Her kan du få yderligere oplysninger...3 Hjælp til handicappede...3 Adgang til brugervejledningen med skærmlæsersoftware...3 Button

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Brugervejledning NPD5123-00 DA

Brugervejledning NPD5123-00 DA NPD5123-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen del af dette dokument må reproduceres, lagres i et registreringssystem eller transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC) 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER SCAN2TEXT? INDSTILLINGER BILLEDER MED TEKST SCAN FRA PAPIR SCAN FRA PDF/FIL SCAN FRA SKÆRM SPØRGSMÅL OG SVAR KRAV TIL COMPUTEREN

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Scanner BRUGERVEJLEDNING

Scanner BRUGERVEJLEDNING Scanner BRUGERVEJLEDNING TWAIN-dialogboks Appendikser 2 Indholdsfortegnelse TWAIN-dialogboks... 3 For at få Adgang til Dialogboksen TWAIN... 4 Sådan udføres en simpel scanning... 5 (1) Anbring dokumentet/billedet...

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere