STX Alment Gymnasium. Elevhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STX Alment Gymnasium. Elevhåndbog 2013-14"

Transkript

1 STX Alment Gymnasium Elevhåndbog

2 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Torben Lassen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Alkohol og rusmiddelpolitik 8 Biblioteket 9 Bogdepot 10 Brugerbetaling 10 Bøger 10 Elevorganisationer 11 Elevråd 11 Ferie og fridage Forsømmelser 11 Foldere 12 Forældremøder 12 Frivillige aktiviteter 12 Fællestimer 12 Hintze 12 It-teknikere 12 Klassebokse 12 Klasseteam 12 Knallerter og motorcykler 12 Kontor 13 Krypten 13 Lectio 13 Lektiecafe 13 Lokaler 14 Oprydning 14 Opslagstavler 14 Papiraffald 14 Pedeller 14 Pædagogisk Råd 14 Ringetider 14 Rygepolitik 15 Skema 16 Skolebestyrelsen 16 Skoleblad 16 Statens Uddannelsesstøtte 17 Studierejser 18 Studievejledningen 18 Udvekslingsstudenter 18 Personale 19 Lokaleoversigt 22

3 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus er sammen med kommunikationsafdelingen med til at fortælle om deres uddannelsessted og studiemiljø på siden. Vi vil også gerne høre fra dig! Du finder os på facebook her: facebook.com/campusbornholm

4 Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet KÆRE ELEV Velkommen til STX på Campus Bornholm. Mens du er her, vil der ske en stor og gennemgribende udvikling med dig. Lige nu er du naturligt nok interesseret i at lære dit nye uddannelsessted at kende; dine klassekammerater, lærerene, det sociale miljø, stoffets sværhedsgrad, lektiemængde osv. Alt det der skal danne rammen om de næste 3 år af dit liv. Jeg håber dog, at du har en god fornemmelse af, hvad du vil studere efter din ungdomsuddannelse, således at du kan vælge den rigtige studieretning og de rigtige valgfag. Jeg mødte en tidligere elev til DGI s gymnastikopvisning, som plejede at være med på eliteholdet. Jeg spurgte, om han ikke skulle optræde i år, men han sagde, at han ikke længere var i form. Tre års druk på gymnasiet har sat sine spor! sagde han og jeg måtte gerne citere ham for det. Det er jo ikke lige det, jeg mener med en stor og gennemgribende udvikling. Det, som sker for dig, er en intellektuel, menneskelig og social udvikling, som gør dig til en god borger i et demokratisk samfund og en glimrende studerende på en videregående uddannelse. Det gør ikke noget, det er sjovt at være her, men det skal gerne være på grund af ikke på trods af skolearbejdet. Jeg ønsker dig 3 fantastiske år på Campus Bornholm, hvor du med begejstring og glubende appetit kaster dig over studierne, således at du med eksamen i hånden er klar til din drømmeuddannelse. Klaus Kristiansen Uddannelseschef 5

5 Uddannelsesleder Torben Lassen har ordet Det er vores fornemste opgave her på skolen at få eleverne til at yde deres bedste. Vi skal fastholde vores elever i uddannelsen og sørge for at så mange som muligt kommer igennem. Det er den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, der gør dem i stand til at tage en videreuddannelse, som vi forsøger at bidrage til. Men vi skal også udfordre vores elever. Skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Spørgsmålet er kun: Hvordan udfordrer vi vores elever, og er udfordringen den samme for alle de elever, der går i gymnasiet? Her er der nogle undersøgelser, som omfatter ungdomsuddannelser generelt i hele landet, der tyder på, at det især er de fagligt svageste, der føler sig udfordrede næsten 78%, mens de fagligt stærke i mindre grad bliver det her er det kun 64%, der erklærer sig enige i, at de bliver udfordret i undervisningen. Når vi vil udfordre vores elever, så duer det ikke bare at skrue op for de faglige krav for ad den vej at gøre eleverne dygtigere, for så tyder noget på, at de svageste måske falder fra, og så lever vi jo ikke op til 95% målsætningen. Men vi skal nok snarere være bedre til at forstå, hvad udfordring hænger sammen med, nemlig selve undervisningen. Her viser det sig, at der er markante forskelle mellem de stærke elever, som kræver didaktisk kreativitet og variation i undervisningen og de svage elever, som kræver stærke relationer til lærerne og konkrete tilbagemeldinger. Det er så vores udfordring at navigere i krydsfeltet mellem disse to elevgruppers krav til undervisningen. Vi starter til august en ny samfundsfaglig studieretning, som vi kalder for IBBlinjen. Denne studieretning bygger på praksisorienteret undervisning indenfor 3 temaer: IT, Bæredygtighed, Beredskab. Vi vil i det kommende skoleår i særlig grad tage fat på elevernes IT-dannelse både didaktisk ITs muligheder og begrænsninger i undervisningen - og pædagogisk, idet vi vil satse på, at de nye elever trænes i informationssøgning og brug af internet ved skriftlig eksamen. Vi har i det almene gymnasium nogle af de mest tilfredse elever på Campus, faktisk er vores elevers tilfredshed bedre end gennemsnittet blandt gymnasieelever i hele Danmark, det viser den elevtilfredshedsundersøgelse, vi gennemførte i november

6 Og det mærker man også på elevernes engagement i skolens liv, hvad enten det gælder velgørende aktiviteter i Ungdommens Røde Kors, indsamlinger ved Operation Dagværk eller fester og fornøjelser i Veset og Fredagscafeen. Der bliver arrangeret fodboldturneringer, jule- og forårskoncerter, Byrgeshows, udgivet Blâ, og vi har ikke mindst et velfungerende elevråd. Vi har også en række lektiecafeer, hvor 3g-elever hjælper de andre elever med at forstå regnestykkerne, klare de spanske stile, musikteori eller hvad det nu er, der volder problemer. Det er godt gået. Nogle gange kniber det måske lidt med at få tid til at lave lektier og skrive stile, så nogle må en tur i skrivefængslet ude på gangen, men alligevel plejer vi at få nogle ganske hæderlige eksamensresultater, som vi godt kan være bekendt, når vi sammenligner os med andre gymnasier i Danmark. Nogle gange karambolerer elevfesterne lidt med naboernes ønske om fred og ro i Søborgstræde, men som regel lykkes det at finde en gylden middelvej, hvor vi alle kan være her, selv om gaden er smal, og humøret er højt en fredag aften. Nogle gange synes vores elever, at der er for koldt på skolen, andre gange er der for varmt, og stolene i klasselokalerne kunne sagtens være mere behagelige, men der er alligevel almindelig enighed om, at det sociale miljø på skolen er i top at vi har det godt med hinanden både elever og lærere. Det er jeg glad for. Torben Lassen Uddannelsesleder 7

7 ABC-information Adresseændring Hvis du i løbet af skoleåret skifter adresse, er det vigtigt, at du med det samme meddeler kontoret din nye adresse. Det samme gælder telefonnumre. Alkohol- og rusmiddelpolitik (Kilde: Campus Bornholms alkohol og rusmiddelpolitik) På Campus Bornholm tager vi ansvar for hinanden. Vi forventer derfor, at alle, der har deres gang på Campus, viser omsorg og griber ind i tilfælde af problemer med rusmidler eller får kendskab til at andre har problemer med rusmidler. Brug af ulovlige rusmidler er ikke accepteret, og det er ikke accepteret at møde påvirket eller at indtage rusmidler på Campus. Hvis du har kendskab til en kammerat med et rusmiddelproblem, kan du: Tale med vedkommende Tage kontakt til forældre til personer der er under 18 år Tage kontakt til studievejleder, lærer eller uddannelseschef Opfordre den pågældende til selv at tage kontakt til en ansat som vedkommende har tillid til. Overtrædelse af forbuddet mod rusmidler vil medføre bortvisning fra Campus og kan få konsekvenser for fortsat deltagelse i undervisning. Regler for alkohol/rusmidler i forbindelse med undervisningstiden Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol i undervisningstiden. Det gælder også uden for skolens område i undervisningstiden samt ved arrangementer i forbindelse med undervisningen. Det er f.eks. idrætsdage, introture, ekskursioner, studieture og faglige arrangementer samt sidste skoledag. Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af rusmidler i undervisningstiden under nogle omstændigheder. Overtrædelse af reglerne medfører øjeblikkelig bortvisning fra undervisningen/skolen. Regler for alkohol/rusmidler uden for undervisningstiden FREDAGSCAFÉ & SKOLEFESTER Ved fredagscafé og skolefester kan der ud over alkoholfrie drikke, kun købes drikkevarer med samme alkoholprocent som øl og vin. Principperne for ansvarlig udskænkning er gældende ved fredagscafé og fester. Elever der optræder beruset og/eller er til gene for arrangementet bortvises, og der kan idømmes en karantæne. EKSKURSIONER, STUDIETURE OG UDVEKSLINGSREJSER Udenfor den fastlagte undervisningstid, kan det accepteres, at deltagerne indtager alkohol i mindre mængder. Det er ikke accepteret at optræde beruset, og deltagerne skal møde rettidigt op til alle arrangementer. Det er ikke tilladt at medbringe alkohol på rejsen eller på værelserne. 8

8 Rejselærerne udarbejder et regelsæt for hver studierejse, hvoraf det bl.a. fremgår, hvornår eleverne senest skal være på hotellet hver aften (f.eks. kl. 24) samt definerer, hvad der betragtes som undervisningstid, og hvad der er elevernes fritid. Et eksempel på et sådant regelsæt er vedhæftet. På udvekslingsrejser er det tilladt at indtage alkohol udenfor den fastlagte undervisningstid under hensyntagen til de begrænsninger, som værtsfamilien, værtsskolen og værtslandets kultur sætter. Enhver form for besiddelse eller indtagelse af euforiserende stoffer medfører øjeblikkelig hjemsendelse for egen regning. Overtrædelse af reglerne om indtagelse af alkohol medfører hjemsendelse for egen regning. Regelsættet for studierejsen beskriver proceduren for en sådan hjemsendelse, herunder hvordan skolens ledelse og forældrene informeres. Biblioteket Biblioteket ligger i Studiecentret, Studie 2. Skolens bibliotekar hedder Maj Zachariasen og kan træffes på telefon eller via mail: Biblioteket er relativt nyoprettet og fortsat under opbygning. På biblioteket kan du finde information til dine opgaver og få hjælp til litteratursøgning og research. Der er mulighed for, at låne bøger og tidsskrifter fra bibliotekets egen mindre samling. Derudover findes der en lille håndbogssamling, som kan benyttes på stedet. Udover bøger, tidsskrifter og håndbogssamling er der en kopimaskine til elevbrug. Biblioteket udlåner også enkelte spil, bærbære computere og høretelefoner. Bibliotekets bøger er registreret i en database, som du kan søge i via internettet. Du kan få vejledning i informationssøgning af skolens bibliotekar, samt få hjælp til at skaffe bøger og artikler hjem til opgaver. Bøger fra andre biblioteker kan bestilles til og afleveres i skolens bibliotek, når du er registreret som låner hvilket du automatisk bliver, når du indmelder dig som studerende på Bornholms Gymnasium, STX. Husk at bestille i god tid! Bibliotekets åbningstider: Mandag-onsdag Torsdag-fredag Lukket hver dag

9 Bogdepotet Bogdepotet i kælderen har åbent dagligt: Her skal du aflevere de bøger, som faglærerene beder jer aflevere, når I er færdige med at bruge dem (se også under bøger). Brugerbetaling Elever skal selv betale for ordbøger og lommeregner. Bøger Bøgerne skal bindes omhyggeligt ind og mærkes med navn og klasse. Derudover må der kun skrives i dem efter lærerens anvisning. Dvs. at det er forbudt at skrive private noter i bøgerne. Du skal kvittere, hver gang du modtager en bog. Til gengæld skal du for din egen skyld også sørge for de bøger, du afleverer, bliver slettet i systemet. Det betyder i praksis, at du altid skal aflevere bøger i bogkælderen og aldrig til din faglærer. 10

10 Elevorganisationer DGS Danske Gymnasieelevers sammenslutning GLO Gymnasieelevernes Landsorganisation KFS Kristelig Forbund for Studerende LAK Landsorganisationen af Kursusstuderende Fredagscafeén arrangerer hyggeaktiviteter nogle fredageftermiddage Veset arrangerer elevfester Elevråd Har gennem repræsentation i Pædagogisk Råd (PR), visse af PR s udvalg samt skolebestyrelsen mulighed for at deltage i vigtige beslutninger for skolen. Ferier og fridage Mandag 12. august 2013 Elevernes skolestart Fredag 23. august 2013 Skemafri for eleverne (Wonderfestiwall) Uge oktober 2013 Efterårsferie Onsdag 6. november 2013 Uge december januar 2014 Operation Dagsværk for eleverne Juleferie Uge marts 2014 Vinterferie Uge april 2014 Påskeferie Fredag 16. maj 2014 Bededag Torsdag 29. maj 2014 Kr. himmelfartsdag Torsdag 5. juni 2014 Grundlovsdag Mandag 9. juni pinsedag Lørdag 28. juni 2014 Sommerferie Forsømmelser Der er mødepligt til undervisningen og pligt til at aflevere skriftlige opgaver. Ved mange forsømmelser kan man bl.a. risikere at blive indstillet til eksamen i alle fag, eller man risikerer slet ikke at blive indstillet til eksamen. 11

11 Foldere Skolens kontor udgiver hver måned en folder, hvori der bl.a. gives besked om de vigtigste begivenheder i månedens løb. August- og januarfolderne er udformet som halvårsfoldere. Vis folderen hjemme! Forældremøder Der afholdes i efteråret et møde for 1g-forældrene, hvor der er lejlighed til at træffe klassens lærere. Desuden afholdes der i foråret forældrekonsultationer for samtlige gymnasieklasser. Frivillige aktiviteter Billedkunst, drama, idræt og musik dyrkes de fleste skoleår 2 timer om ugen ofte fra kl Fællestimer Skolen afholder nogle fællestimearrangementer af kulturel og oplysende art. Nogle gange er de for hele skolen, undertiden dog kun for visse klasser. Der er mødepligt til disse timer. Hintze Den gamle købmandsgård i Toldbodgade rummer lokaler til drama, Mediefag, billedkunst og musik samt en idrætsplads. IT-teknikere Skolen har for tiden to IT-teknikere, som er behjælpelige med vejledning af lærere og elever. IT-teknikere er Peter Bromley og Phillip Pedersen. De holder til i lokale 8 og har dagligt åben fra kl til Akut henvendelse til eller tlf Klassebokse På gangen uden for kontoret har hver klasse en boks, hvori der lægges post m.m. til klasserne. Klasseteam Alle klasser har tilknyttet et klasseteam, der sammen med de øvrige lærere koordinerer undervisningen og de skriftlige afleveringer. Knallerter og motorcykler Skal parkeres i området bagved det gule hus i cykelgården. Af hensyn til brandfaren må der ikke stilles knallerter og motorcykler i cykelklæderen. 12

12 Sekretærerne på STX: Anne Mette, Mona og Lone. Kontoret Skolens kontor er åbent: Mandag - torsdag kl Fredag kl (I ferierne er der begrænset åbningstid) Her kan I henvende jer og rette forespørgsel om alt, hvad I er i tvivl om, og så vil en af sekretærerne kunne hjælpe jer. Sekretærerne er: Anne Mette Hjorth Johansen Lone Folkmann Juhl Mona Lohman Kontoret kan også kontaktes direkte på telefon Krypten I krypten er der en kantine. Her kan købes mad, frugt, salater m.v. samt kaffe/ the og kolde drikke. Man skal selvfølgelig rydde op efter sig, før man forlader kantinen. Lectio Lectio er vores kommunikationsplatform. Heri har du dit personlige rum med meddelelser, skema, lektier, afleveringsfrister, eksamensplan mm. Du kommer ind i Lectio via hjemmesiden. Her meddeles også aflysninger af undervisningen. Lektiecafe Flere gange om ugen er der mulighed for at få lektiehjælp i de forskellige lektiecafeér. Hold øje med tidspunkterne på opslag og infotavler. 13

13 Lokaler Se lokaleoversigten bagerst i håndbogen. Oprydning Rengøringsdamernes arbejde er at gøre rent ikke at rydde op efter elever. Derfor skal klasser og andre lokaler efterlades i opryddet stand. Stole sættes på plads efter hver time! Opslagstavler I forhallen og Krypten samt uden for kontoret hænger elektroniske infotavler med dagens væsentligste oplysninger, fx lokaleændringer, aflysninger af lektioner mm. Det er klogt daglig at slå et slag forbi disse tavler der kunne stå noget af interesse for dig. Herudover er der mange almindelige opslagstavler på skolen. Papiraffald Skal lægges i de grønne skraldespande, så det går videre til genbrug. Hvis papiret er vådt, skal det lægges i en af de almindelige affaldsspande. Pedeller Odd Bjarne Poulsen og Jørn-Ole Kure Pædagogisk Råd Udtaler sig om en række af skolens forhold, bl.a. årsprøver, legater og valghold. Elevrepræsentanter kan uden stemmeret deltage i møderne i Pædagogisk Råd. Bestemmelserne udelukker imidlertid elevers tilstedeværelse ved visse af dagsordenens punkter. Ringetider På STX har vi 90 minutters lektioner. Det vil sige, at dagen i øjeblikket ser ud som følger pga. BATs bustider: 1. lektion lektion Spisepause lektion lektion

14 Rygepolitik (Kilde: Campus Bornholms rygepolitik - for elever, kursister og ansatte) Formålet med politikken Formålet med politikken er at sikre en røgfri skole for elever og kursister samt en røgfri arbejdsplads for alle ansatte. Rygning er sygdomsfremkaldende, og unge mennesker er særligt sårbare over for skadevirkningerne af tobak. Både indlæringsparathed og sociale kompetencer svækkes, når unge mennesker ryger jævnligt. Som en uddannelses- og dannelsesinstitution har Campus Bornholm et særligt ansvar overfor det miljø, vores elever og kursister færdes i. Med denne politik ønsker vi at skabe et røgfrit undervisningsmiljø for vores elever og kursister og dermed sikre de unge de bedste forudsætninger for at opbygge sunde vaner. Formålet med denne politik er endvidere at skabe en røgfri arbejdsplads for alle Campus Bornholms ansatte. Røgfri skole Pr. 15. august 2012 er det ikke længere tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen samt alle udendørs områder på skolens matrikler. Den eneste undtagelse fra dette generelle rygeforbud er skolens kollegieværelser, hvor de logerende forsat har ret til selv at træffe beslutning om, hvorvidt der må ryges på værelset. Rygeforbuddet gælder for alle: medarbejdere, elever, kursister og gæster i øvrigt. Det generelle forbud mod rygning kan ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester og lignende. Ydermere er det ikke tilladt for ansatte at ryge i betalte pauser. Formålet hermed er at undgå, at ansatte forlader skolens matrikler i betalte pauser for at ryge og dermed danner dårlige rollemodeller for elever og kursister samt eksporterer miljøgenerne forbundet med rygning fra Campus Bornholms matrikler til det offentlige rum og til vores naboers dørtærskel. Med røgfri betalte pauser håber skolen endvidere at forbedre kulturen og det sociale samvær på arbejdspladsen. Overtrædelse af rygeforbuddet Det er vores fælles opgave at hjælpe hinanden til at indfri løftet om en røgfri skole. For elever og kursister betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning fra skolen. For medarbejdere betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en misligholdelse af ansættelsesforholdet, der kan medføre en skriftlig advarsel, og som i gentagelsestilfælde efter omstændighederne kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Skolen tilbyder at betale rygestopkursus for interesserede medarbejdere såvel som for interesserede elever og kursister. 15

15 Rygning i det offentlige rum Det er håbet, at denne politik vil bidrage til, at færre unge vælger at ryge samt, at de, der ryger, vælger at ryge mindre. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at en del af den rygning, der tidligere foregik i skolens rygeskure, nu henlægges til byens gadehjørner. Hermed risikerer rygningen at blive mere synlig og til større gene for omgivelserne. Campus Bornholm henstiller derfor til, at eventuelle rygere betænker skolens image og ansvar, når der ryges i det offentlige rum. Eventuelle rygere opfordres således til at: Ryge i behørig afstand fra skolens ind-og udgange. Undgå at ryge steder hvor røgen kan sive ind i nærved liggende bygninger via døre, vinduer og udluftningskanaler. Undlade at efterlade sig cigaretskod. Vælge en location hvor man er til mindst mulig gene for sine omgivelser. Udvise godt naboskab i øvrigt. Om politikken Denne politik har virkning fra den 15. august Politikken er udarbejdet og vedtaget af Campus Bornholms chefgruppe, som respons på det skærpede lovkrav, som er resultatet af en vedtaget ændring af lov om røgfri miljøer. Stramningen af loven tager effekt per 15. august 2012 og betyder, at det ikke er tilladt at ryge på institutionsområder, hvor der udbydes ungdomsuddannelser og, hvor der fortrinsvis er optaget unge under 18 år. Se den fulde tekst i ændringsloven på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Denne politik vil blive drøftet på først mulige møde i skolens hovedsamarbejdsudvalg. Skema Skolen planlægger med 14 dagesskema, hvilket betyder, at skemaet i lige og ulige uger er forskelligt. Se også under Lectio. Skolebestyrelsen Bornholms Gymnasium, STX er en del af Campus Bornholm, sammen med VUC Bornholm, Erhvervsgymnasiet og Erhvervsskolen. Campus Bornholm ledes af en bestyrelse, der har folketingsmedlem Jeppe Kofod som formand. Bestyrelsens sammensætning kan findes på Skoleblad Eleverne udgiver deres eget blad: Blâ. Her er muligheder for alle, som har lyst til at ytre sig på tryk. 16

16 Statens Uddannelsesstøtte Fra kvartalet efter du fylder 18, kan du få Statens Uddannelsesstøtte - SU. Du skal søge på hvor du også kan bestille NemID, som du skal bruge for at kunne søge SU. Hvor meget du får, er afhængig af dine forældres indkomst. Satser 2013 før skat Grundsats (før skat): Maksimalt tillæg til hjemmeboende, afhængig af dine forældres indkomst (før skat): Maksimum i alt (før skat): Grundsats til udeboende med særlig godkendelse* (før skat): Maksimalt tillæg afhængig af dine forældres indkomst (før skat): Maksimum i alt (før skat): Kroner pr. måned kr kr kr kr kr kr kr. *Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende. Også selvom du er flyttet/flytter hjemmefra men spørg på studievejledningen! Derudover kan du få et studielån som jo skal betales tilbage. FORÆLDREINDKOMST OG TILLÆG TIL GRUNDSATSEN Er du 18 eller 19 år og går du på en ungdomsuddannelse, kan du få et tillæg til grundsatsen, hvis dine forældre tjener mindre end den maksimale grænse for forældreindkomst pr. år. Hjemmeboende Udeboende Grænse for maksimalt tillæg (før skat) kr kr. SU-tillægget er helt væk (før skat) kr kr. Fradrag i dine forældres indkomst per år for hver søskende du har under 18 år kr kr. Det tillæg, du kan få ved siden af grundsatsen for SU, gradueres efter dine forældres samlede indkomst per år. Du kan få maksimalt tillæg, hvis dine forældres indkomst er lavere end kr. om året (i 2011). Du kan ikke få tillæg, hvis dine forældres indkomst er højere end (i 2011) kr. om året (hjemmeboende) eller (i 2011) kr. om året (udeboende). SATSER FOR SU, NÅR DU ER 20 ÅR ELLER DEROVER Hjemmeboende (før skat): kr. Udeboende (før skat): kr. BOPÆL OG SU-SATSER Går du på en ungdomsuddannelse, er satsen for din SU afhængig af, hvor du bor og din alder. Er du 18 eller 19 år, kan du kun i særlige tilfælde få satsen til udeboende. 17

17 Studierejser Alle rejser indgår i eksamenspensum og skal godkendes af uddannelseschefen. Alle 2g-ere får så vidt muligt tilbud om en studierejse af ca. en uges varighed, som oftest til udlandet. Eleverne betaler selv studierejsen, og for at den ikke skal blive for dyr, fastsætter skolen et maksimumbeløb, der skal dække rejse, kost, logi og entreér, men ikke lommepenge. Maksimumbeløbet er for tiden ca kr. Går turen til København indkvarteres eleverne i reglen privat, men der må påregnes udgifter til busser, entreér m.v. Antallet af rejser og udgifternes størrelse varierer. Samlet må udgifterne i forbindelse med studierejser ikke overstige ca i hele gymnasieforløbet. Studievejledningen Til hver klasse er knyttet en studievejleder, som skal støtte den enkelte elev til at få det størst mulige udbytte af skolegangen. Studievejlederen hjælper eleven med at løse alle problemer, som påvirker skolegangen. Studiemæssige, sociale, økonomiske og personlige forhold kan altid snakkes igennem med studievejlederen, der har tavshedspligt. Desuden skal klasserne have orientering og valgmulighederne for uddannelse og erhverv. Der er også studievejlederne i gymnasiet, der arrangerer orienteringen om valgfagsmulighederne. Skolen har for tiden 3 studievejledere: Janni Westerdahl Kirsten Sonne Andersen og Line Ziener som har faste kontortider, hvor eleverne kan komme uden at blive registreret fraværende fra undervisningen. Desuden får alle klasser løbende kollektiv vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Studievejledernes kontortider fremgår af Lectio. Udvekslingselever Skolen har hvert år besøg af et antal udvekslingselever. Vejleder for disse elever er lektor Per Jensen 18

18 Lærerne og ansatte på STX Klaus Kristiansen, (KK) Uddannelseschef Torben Friis Lassen (TL), Uddannelsesleder, Lektor, Historie Anders Bech (BE), Lektor, Musik og engelsk Anita Ladegaard Grandt (AG), Adjunkt, Naturgeografi og historie Anne Birgitte Nielsen (AB), Uddannelsesleder Lektor, Historie og dansk Asbjørn Christoffersen (AC), Lektor, Historie og fransk Asger Olof Andersen (AOA), Årsvikar, Historie og mediefag Bente Loud (BL), Lektor, Dansk og Oldtidskundskab Birger Axel Madsen (MA), Lektor, Fysik og kemi Christine Simpson (CS), Adjunkt, Engelsk og spansk Christoffer Appel (CA), Adjunkt, Musik og engelsk Claes Christian Ludvigsen (CCL), Lektor, Samfundsfag og historie Dennis W. Nielsen (DN), Adjunkt, Matemaik og kemi Ellen Mehl Augustesen (AU), Lektor, Historie og fransk Else Flyger Poulsen (EP), Lektor, Tysk og historie Else Jørgensen (EJ), Lektor, Tysk og dansk Eva Brandt Broegaard (EBR), Adjunkt, Samfundsfag Flemming Munch Hansen (FM), Adjunkt, Matematik og fysik Frank Jacobsen (FJ), Lektor, Kemi og fysik Gitte Ebbe Jørgensen (GJ), Lektor, Dansk og idræt Hanne Clausen Frost (HC), Lektor, Historie og spansk Helle Pia Korsner (PK), Lektor, Dansk og idræt Henrik Anders Kofoed Svendsen (HAKS), Lektor, Historie og biologi Ilse Aarup (IA), Lektor, Fransk og idræt Inger Lise Kofoed (LK), Lektor, Tysk og dansk Ivar Lærkesen (LÆ), Lektor, Religion og dansk Jan Kragh Nicolajsen (JN), Lektor, Tysk og engelsk Janni Laurberg Westerdahl (JW), Adjunkt, Dansk og idræt Jens-Peter Mejlvang (JPM), Adjunkt, Matematik og fysik John Sorth-Olsen (JSO), Årsvikar, Matematik 19

19 Jonas Wiegardt-Beyer (JOM), Adjunkt, Samfundsfag og engelsk Kirsten Sonne Andersen (KA), Lektor, Oldtidskundstkab og dansk Kristian Kirk Mailand (KKM), Årsvikar, Samfundsfag Kurt Rønne (KR), Uddannelsesleder Adjunkt, Matematik og fysik Kåre Stokvad Hansen (KHA), Adjunkt, Matematik og fysik Lasse Harder Kirkegaard (LHK), Årsvikar, Naturgeografi Leif Erik Hansen (LH), Lektor, Samfundsfag og dansk Leif Olsen (LO), Lektor, Engelsk og dansk Line Ziener (LZ), Lektor, Biologi og studievejleder Loa Schmidt (LSC), Adjunkt, Dansk og billedkunst Maja Kofod-Andersen (MKA), Adjunkt, Oldtidskundskab og latin Margrit Ingegerd Skott (SK), Lektor, Engelsk og musik Maria Louise Ravnholt (MAR), Adjunkt, Samfundsfag og spansk Marina Kofoed Petersen (MP), Lektor, Engelsk og dansk Mette Kirk Mailand (MKM), Lektor, Dansk Mette-Lene Lind (MLL), Årsvikar, Dansk Michael Frederiksen (MFR), Adjunkt, Religion og historie Michael Lambæk Nielsen (MLN), Adjunkt, Dansk og mediefag Mikkel Toudal (MT), Adjunkt, Samfundsfag Morten Frost (MF), Lektor, Matematik og fysik Nanna Wermelin (NW), Adjunkt, Dansk og mediefag Nils Peter Fritzen (PF), Lektor, Historie og mediefag Ole Nisbeth (ON), Adjunkt, Idræt Omar Adel Sulaiman (OAS), Adjunkt, Historie og engelsk Per Jensen (PJ), Lektor, Billedkunst og engelsk Per Leegaard (PL), Adjunkt, Psykologi og idræt Ralf Valdemar Hjort (RH), Lektor, matematik Signe Anker (SA), Adjunkt, Spansk Svend Aage Hansen (HN), Lektor, Samfundsfag Søren Nielsen (SN), Lektor, Biologi 20

20 Tage Sven Jensen (JE), Lektor, Matematik og fysik Thomas Peer Bruun (TPB), Adjunkt, Samfundsfag Thor Lund Kure (KU), Lektor, Naturgeografi og erhvervsøkonomi Tina Lund (LU), Adjunkt, Engelsk Viggo Andreas Andersen (VA), Lektor, Dansk og religion Anne Mette Johansen (AJ), Skolesekretær Mona Lohmann (MO), Skolesekretær Lone Folkmann Juul (LFJ), Skolesekretær Maj Zachariasen (MZ), Bibliotekar Odd Bjarne Poulsen (ODD), Pedel, Bogdepot Jørn-Ole Kure (JOK), Pedel Sadika Keric, Rengøringsassistent Kinne Marie Pedersen, Rengøringsassistent Monica Anna Petersen, Rengøringsassistent 21

21 Lokaleoversigt 22

22 Søborgstræde Rønne. T

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15 Velkommen ABC-guide til nye elever 15 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad,

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@edu.fa.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2007 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere