Brugervejledning NPD DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NPD5123-00 DA"

Transkript

1 NPD DA

2 Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen del af dette dokument må reproduceres, lagres i et registreringssystem eller transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse af Seiko Epson Corporation. Der påtages intet ansvar vedrørende patenter med hensyn til brug af oplysningerne heri. Der påtages heller intet ansvar for skader, der opstår som følge af brugen af den information, der er indeholdt heri. Hverken Seiko Epson Corporation eller dets associerede selskaber er ansvarlig over for køberen af dette produkt eller tredjeparter for skader, tab, omkostninger eller udgifter, der pådrages af køberen eller tredjeparter som følge af: ulykke, misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt. Seiko Epson Corporation og dets associerede selskaber kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelser eller problemer, der opstår på grund af brug af optioner eller forbrugsvarer ud over de, der er angivet som Originale Epson Produkter eller Epson Godkendte Produkter af Seiko Epson Corporation. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON EXCEED YOUR VISION og EXCEED YOUR VISION er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista og SharePoint er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Adobe, Adobe Reader og Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Apple, ColorSync og Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. Intel er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation. Intel Core er et varemærke tilhørende Intel Corporation. PowerPC er et registreret varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. EPSON Scan-softwaren er delvist baseret på udvikling foretaget af den uafhængige JPEG Group. libtiff Copyright Sam Leffler Copyright Silicon Graphics, Inc. Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. THE SOFTWARE IS PROVIDED AS-IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. libjpeg-turbo 2

3 Ophavsret og varemærker Copyright Thomas G. Lane, Guido Vollbeding Copyright MIYASAKA Masaru Copyright 2009 Pierre Ossman for Cendio AB Copyright D. R. Commander Copyright Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies) Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation - Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS-IS, AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Generel meddelelse: Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne håndbog samt produktets specifikationer kan ændres uden varsel. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Operativsystemets versioner Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 7 Begrænsninger ved kopiering... 8 Introduktion til produktet Produktets dele Statuslys Knap Knap til sideadskillelse Anbringelse af originalerne på produktet Ilægning af dokumenter Dokumentspecifikationer Ilægning af en blanding af dokumenter af forskellig størrelse Ilægning af dokumenter Ilægning af kort Ilægning af specielle dokumenter Grundlæggende om scanning Scanning ved brug af knappen Scanning med Document Capture Pro/ Document Capture Scanning med Epson Scan Forskellige måder at scanne på Scanning til SharePoint eller Cloud Service Scanning af flere dokumenter til separate filer (Windows) Tildeling af en bestemt scanneindstilling til et program Scanning af sammensatte billeder Justering af det scannede billede Brug af Network Interface Unit Introduktion til produktet Tilslutning af en Network Interface Unit Opsætning af klientcomputere med Epson Scan Settings (Indstillinger for EPSON Scan) Scanne via et netværk Scanning fra Network Interface Unit (til Windows) Oplysninger om softwaren Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X) Sådan kommer du i gang Sådan får du adgang til hjælp Epson Scan Driver Sådan kommer du i gang Sådan får du adgang til hjælp En anden scannesoftware Presto! BizCard Kontrol og installation af softwaren Kontrol af softwaren på computeren Afinstallation af softwaren I Windows I Mac OS X Vedligeholdelse Rengøring af produktet Indvendig rengøring af scanneren Udskiftning af Rullesamlesæt Energy Saving (Strømbesparelse) Transport af produktet Brug af sikkerhedsslot Opdatering af firmwaren Fejlsøgning Problemer, der indikeres af statuslyset Problemer når du starter en scanning Brug af knappen Brug af Network Interface Unit Brug af anden scannesoftware end Epson Scan driver Problemer med papirfødning Papiret bliver snavset Der fødes mere end ét ark papir ind ad gangen Der er opstået fejl med dobbeltfødning

5 Indholdsfortegnelse Papirstop i produktet Problemer med scannetiden Problemer med scannede billeder Scannekvaliteten er uacceptabel Scanneområdet er utilfredsstillende Der er fortsat problemer, efter du har prøvet alle løsninger Hvordan får jeg hjælp? Websted med teknisk support Kontakt Epson Support Før du kontakter Epson Hjælp til brugere i Nordamerika Hjælp til brugere i Sydamerika Hjælp til brugere i Europa Hjælp til brugere i Taiwan Hjælp til brugere i Australien Hjælp til brugere i Singapore Hjælp til brugere i Thailand Hjælp til brugere i Vietnam Hjælp til brugere i Indonesien Hjælp til brugere i Hong Kong Hjælp til brugere i Malaysia Hjælp til brugere i Indien Hjælp til brugere i Filippinerne Tekniske specifikationer Systemkrav I Windows I Mac OS X Produktspecifikationer General (Generelt) Mekanisk Elektrisk Miljømæssige forhold Grænseflader Standarder og godkendelser

6 Operativsystemets versioner Operativsystemets versioner I denne håndbog er følgende forkortelser anvendt. Windows henviser til Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP og Windows XP x64. Windows 8.1 henviser til Windows 8.1 og Windows 8.1 Pro. Windows 8 henviser til Windows 8 og Windows 8 Pro. Windows 7 henviser til Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional og Windows 7 Ultimate. Windows Vista henviser til Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition og Windows Vista Ultimate Edition. Windows XP henviser til Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition og Windows XP Professional. Mac OS X v10.9.x henviser til OS X Mavericks og Mac OS X v10.8.x henviser til OS X Mountain Lion. Desuden henviser Mac OS X til Mac OS X v10.9.x, Mac OS X v10.8.x, Mac OS X v10.7.x og Mac OS X v10.6.x. 6

7 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner I dette dokument indikerer advarsler, forsigtig, vigtigt og bemærkninger følgende:! Advarsler skal følges for at undgå alvorlig personskade.! Forsigtig skal følges nøje for at undgå personskade. c Vigtigt: skal overholdes for at undgå beskadigelse af udstyret. Bemærkninger indeholder vigtig information og nyttige tip om betjening af produktet. Læs alle disse instrukser og følg alle advarslerne og vejledningerne, som er markeret på produktet. Anbring produktet på en plan, stabil overflade, der er større end selve produktet i alle retninger. Hvis du anbringer produktet ved en væg, skal der være mindst 10 cm fri plads mellem produktets bagside og væggen. Produktet vil ikke fungere korrekt, hvis det anbringes, så det hælder til en side. Undgå at bruge produktet hvor det udsættes for støv, stød eller vibrationer. Anbring produktet så tilpas tæt ved computeren, at kablet kan nå. Anbring eller opbevar ikke produktet eller strømadapteren udendørs, så det udsættes for snavs eller støv, vand, varmekilder eller på steder, hvor det udsættes for stød, vibrationer, højre temperaturer eller luftfugtighed, direkte sollys, kraftige lyskilder eller hurtige ændringer i temperatur eller luftfugtighed. Betjen ikke produktet med våde hænder. Anbring produktet tæt ved en stikkontakt, hvor du let kan sætte adapteren til. Strømadapterens ledning bør lægges, så den ikke slides, skæres, trævles, klemmes eller knækkes. Anbring ikke genstande oven på ledningen, og anbring adapteren og ledningen, så man ikke træder på den eller kører hen over den. Vær særligt forsigtig med at udlægge ledningen, så den ligger lige ved dens ender. Brug kun den strømadapter, der følger med produktet. Bruger du andre adaptere, kan det forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Strømadapteren er designet til brug med det produkt, den fulgte med. Prøv ikke at bruge den med andre elektroniske enheder, med mindre det er angivet. Brug kun den type strømkilde, der er anført på strømadapterens mærkat, og sæt altid adapteren direkte i en almindelig stikkontakt, der opfylder de relevante lokale sikkerhedskrav. 7

8 Sikkerhedsinstruktioner Når du forbinder dette produkt til en computer eller andre apparater med et kabel, skal du sikre dig, at stikkene vender korrekt. Hvert stik kan kun vende korrekt på én måde. Sætter du stikket forkert i, kan du beskadige begge apparater, der er tilsluttet kablet. Undgå at bruge en stikkontakt, som befinder sig på samme sikringsgruppe som fotokopimaskiner eller air condition-apparater, som jævnligt tænder og slukker. Hvis du bruger en forlængerledning til dette produkt, skal du sørge for, at den samlede amperekapacitet på alt udstyret, som er sluttet til forlængerledningen, ikke overstiger amperekapaciteten på forlængerledningen. Du skal også sørge for, at den samlede amperekapacitet på alle de produkter, der er sluttet til stikkontakten, ikke overgår sikringskapaciteten. Du må aldrig adskille, ændre eller forsøge at reparere strømadapteren, produktet eller eventuelt tilbehør ud over i det omfang, det er specifikt forklaret i produktets vejledninger. Du må ikke stikke genstande ind i nogen af produktets åbninger, da de kan berøre farlige strømførende dele eller kortslutte sådanne dele. Fare for elektrisk stød. Hvis strømstikket beskadiges, skal du udskifte hele ledningen eller henvende dig til en elektriker. Hvis stikket indeholder sikringer, skal du huske at bruge nye sikringer i korrekt størrelse og effekt, hvis du udskifter dem. Træk produktet og strømadapteren ud af stikkontakten og aflever produktet til service i følgende tilfælde: strømadapteren eller stikket er beskadiget; der er trængt væske ind i produktet eller i strømadapteren; produktet eller strømadapteren har været tabt på gulvet; kabinettet er beskadiget; produktet eller strømadapteren fungerer ikke normalt eller opfører sig mærkeligt. (Juster kun på de knapper, der er omfattet i brugsvejledningen.) Tag produktet og strømadapteren ud af stikkontakten før rengøring. Må kun rengøres med en fugtig klud. Undgå at bruge væsker eller rengøringsmidler. Når du ikke skal bruge produktet i længere tid, skal du tage strømadapteren ud af stikkontakten. Hvis du har udskiftet forbrugsvarer, skal du bortskaffe dem korrekt iht. de lokale regler. Undgå at skille dem ad. Begrænsninger ved kopiering Vær opmærksom på følgende begrænsninger, så du bruger produktet ansvarligt og lovligt. Kopiering af følgende elementer er forbudt ved lov: Pengesedler, mønter, statsligt udstedte fordringer, obligationer o.lign. Ubrugte frimærker, portostemplede kuverter samt andre officielt portobærende genstande Andre statsligt udstedte betalingsmidler Vær forsigtig ved kopiering af følgende elementer: Privat omsættelige fordringer (aktiebeviser, skyldnerbeviser, checks osv.), månedskort, billetter mv. Pas, kørekort, garantibeviser mv. Bemærk: Kopiering af sådanne elementer kan også være forbudt ved lov. 8

9 Sikkerhedsinstruktioner Ansvarlig brug af ophavsretligt beskyttet materiale Produktet kan misbruges ved uautoriseret kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale. Med mindre du handler efter råd fra en kompetent advokat, skal du udvise ansvarlighed og respekt og således opnå tilladelse fra ejeren af ophavsretten, før du kopierer beskyttet materiale. Begrænsninger ved adskillelse og dekompilering Du må ikke adskille, dekompilere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for noget software, der medfølger dette produkt. 9

10 Introduktion til produktet Introduktion til produktet Produktets dele Bemærk: Alle de medfølgende dele skal benyttes. a. scannerlåg b. sensor til indbakke c. knap til sideadskillelse d. kantstyr e. indbakke f. håndtag til at åbne låget g. udbakke Bemærk: Rør ikke ved sensoren til indbakken. Sker det, vil produktet muligvis ikke fungerer korrekt. 10

11 Introduktion til produktet a. sikkerhedshul b. USB-stik c. DC strømstik a. strømadapter b. netledning c. USB-kabel Statuslys Statuslyset angiver, om produktet fungerer normalt. a. Fejllys b. Ready (Klar)-lys 11

12 Introduktion til produktet Lys Statusindikator Betydning Ready (Klar) (blå) Tændt Produktet er klar til at scanne. Ready (Klar) (blå) og Fejl (gul) Blinker Blinker (skiftevis) Blinker (samtidigt) Produktet initialiserer eller scanner. Firmwaren opdateres. Der er opstået en alvorlig fejl. Kontakt forhandleren. Fejl (gul) Tændt Der er opstået en fejl. & Problemer, der indikeres af statuslyset på side 55 Ready (Klar) (blå) og Fejl (gul) Slukket Produktet er slukket. Knap Produktet har 3 knapper til scannefunktioner. Før du bruger disse knapper, skal du sørge for at have installeret scannesoftwaren. a. P Tænd/sluk-knap b. y Stop-knap c. ] Start-knap P Tænd/sluk-knap y Stop-knap Knap Funktion Tænder for produktet ved ét tryk. Slukker for produktet ved næste tryk. Annullerer scanning. ] Start-knap Starter scanning. Du kan tilpasse Startknappen med Document Capture Pro/Document Capture. & Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X) på side 40 12

13 Introduktion til produktet Knap til sideadskillelse Du kan ændre positionen af knappen til sideadskillelse alt efter typen af dokument, du skal scanne. Adskilt fødning Du vil som regel anvende adskilt fødning. Dokumenter med flere sider fødes ind én side ad gangen. & Ilægning af dokumenter på side 14 Ikke-adskilt fødning Brug denne indstilling ved scanning af specielle dokumenter som f.eks. foldede dokumenter, plastikkort, fødeomslag osv. Scanning foretages uden adskillelse af dokumentet. & Ilægning af kort på side 18 & Ilægning af specielle dokumenter på side 21 13

14 Anbringelse af originalerne på produktet Anbringelse af originalerne på produktet Ilægning af dokumenter Dokumentspecifikationer Følgende tabel viser en liste med papirformater, der kan lægges i produktet. Papirstørrelse Mål Papirtykkelse Papirtype Kapacitet A4 Letter mm (8,3 11,7") 215,9 279,4 mm (8,5 11") g/m2 Alm. papir, fint papir, genbrugspapir 50 g/m2: 70 ark 80 g/m2: 50 ark 130 g/m2: 30 ark 209 g/m2: 15 ark (Kapaciteten i indbakken varierer med papirtypen.) Legal 215,9 355,6 mm (8,5 14") B mm (7,2 10,1") A5 148,5 210 mm (5,8 8,3") B mm (5,0 7,2") A ,5 mm (4,1 5,8") Visitkort (vandret) g/m2-15 ark Se følgende for flere oplysninger om ilægning af særlige dokumenter som f.eks. plastikkort. & Ilægning af kort på side 18 & Ilægning af specielle dokumenter på side 21 Du kan ikke ilægge følgende dokumenttyper: Termisk papir Belagt papir Dokumenter med ujævn overflade Fotografier Dokumenter med våd blæk 14

15 Anbringelse af originalerne på produktet Papir med revner, folder eller bukninger Dokumenter med hæfteklammer eller papirklips (som kan beskadige papirkilden) Dokumenter med huller (dog undtaget huller fra hullemaskiner) Indbundne dokumenter Dokumenter med karbonpapir på bagsiden Dokumenter, som ikke er af papir (som f.eks. plastikchartek) Transparenter Blanke dokumenter Papir med gennemslag Perforerede dokumenter Dokumenter med mærkater eller klistermærker c Vigtigt: Du bør ikke ilægge fotografier eller værdifulde originaler direkte i scanneren. Fejl ved fødning kan krølle eller beskadige originalen. Når du scanner sådanne originaler, skal du sørge for at bruge et fødeomslag (købes separat). Ilægning af en blanding af dokumenter af forskellig størrelse Du kan ilægge en blanding af dokumenter af forskellige størrelser. Når du lægger dokumenter i, skal du være opmærksom på nedenstående. Du kan ilægge en blanding af dokumenter af forskellig størrelse fra A6 til A4/letter. Læg dokumenterne i indbakken i faldende størrelse med det største papir bagerst og det mindste forrest. Læg dokumenterne midt i indbakken, så deres dokumenterne alle ligger midt for hinanden. 15

16 Anbringelse af originalerne på produktet Skub kantstyrene ind til det bredeste dokument. Ilægning af dokumenter Følg nedenstående trin for at ilægge dokumentet. A Åbn indbakken og træk den ud, og træk udbakken og det midterste papirstyr ud. B Træk indbakkens kantstyr helt ud. 16

17 Anbringelse af originalerne på produktet C Sørg for, at knappen til sideadskillelse er skubbet ned. D Læg kun første dokument i indbakken med forsiden ned og dokumentets øverste kant vendende ind i indfødningen. Skub papiret ind i indfødningen, til det ikke kan komme længere. 17

18 Anbringelse af originalerne på produktet Bemærk: Visitkort lægges vandret i. Justér dokumenternes kanter, da der ellers kan opstå papirstop. Udjævn dokumenternes eventuelle foldelinjer, før du lægger dem i. E Skub kantstyrene ind, så de passer med papirets kant. & Scanning med Document Capture Pro/Document Capture på side 25 & Scanning med Epson Scan på side 26 Ilægning af kort Bemærk: Der kan ikke garanteres for scanneresultatet ved plastikkort med reflekterende overflader. Du kan lægge plastikkort med følgende specifikationer i produktet. Type Plastikkort (inkl. prægede kort) * 18

19 Anbringelse af originalerne på produktet Størrelse 54 85,6 mm (2,1 3,3") Kapacitet 1 Retning for ilægning Papirtykkelse Vandret Op til 1,24 mm tyk (inkl. prægning) * Overholder ISO7810 Følg nedenstående trin for at ilægge et plastikkort. A Åbn indbakken og træk den ud, og træk udbakken og det midterste papirstyr ud. B Træk indbakkens kantstyr helt ud. 19

20 Anbringelse af originalerne på produktet C Skub knappen til sideadskillelse op. D Læg kortet i indbakken med forsiden ned og dokumentets øverste kant vendende ind i indfødningen. Skub kortet ind i indfødningen, til det ikke kan komme længere. Skub kantstyrene ind, så de passer med kortets kant. Bemærk: Du kan kun scanne ét kort ad gangen. 20

21 Anbringelse af originalerne på produktet c Vigtigt: Læg ikke plastikkort i lodret. Hvis du vil scanne plastikkort, skal du rydde Detect Double Feed (Detekter dobbeltfødning) i Epson Scan. Se Hjælp til Epson Scan for flere oplysninger. Hermed er proceduren for ilægning af kort afsluttet. Se de følgende afsnit for yderligere oplysninger om scanning af dokumenter. & Scanning med Document Capture Pro/Document Capture på side 25 & Scanning med Epson Scan på side 26 Skub knappen til sideadskillelse ned efter scanning. Ilægning af specielle dokumenter Skub knappen til sideadskillelse op for at scanne foldet papir, kuverter eller dokumenter i ikke-standardiserede størrelser. Følgende tabel viser en liste med understøttede papirtyper og -størrelser. Papirtype Mål Papirtykkelse Kapacitet Alm. papir, fint papir, genbrugspapir (langt format) Alm. papir, fint papir, genbrugspapir (foldet) Kuvert * Bredde: ,9 mm Længde: ,4 mm A6 til 215,9 355,6 mm C6: mm (standardstørrelse) DL: mm (standardstørrelse) g/m2 1 ark g/m2 Op til 0,38 mm tyk Fødeomslag (købes separat) A8-A4 Op til 0,3 mm tyk * Kuverter med specielle former kan ikke ilægges. Afhængig af kuvertens type, fødes den muligvis ikke korrekt ind. Tjek før du scanner. 21

22 Anbringelse af originalerne på produktet Følg nedenstående trin for at ilægge et dokument. A Åbn indbakken og træk den ud, og træk udbakken og det midterste papirstyr ud. B Træk indbakkens kantstyr helt ud. C Skub knappen til sideadskillelse op. 22

23 Anbringelse af originalerne på produktet D Læg dokumenterne i indbakken med forsiden ned og dokumentets øverste kant vendende ind i indfødningen. Skub papiret ind i indfødningen, til det ikke kan komme længere. Fold og læg dokumenter, der skal foldes, i som vist nedenfor. c Vigtigt: Læg ikke dokumentet med forsiden nedad. Hvis du vil scanne specielle dokumenter, skal du rydde Detect Double Feed (Detekter dobbeltfødning) i Epson Scan. Se Hjælp til Epson Scan for flere oplysninger. Hermed er proceduren for ilægning af dokumenter afsluttet. Se de følgende afsnit for yderligere oplysninger om scanning af dokumenterne. 23

24 Anbringelse af originalerne på produktet & Scanning med Document Capture Pro/Document Capture på side 25 & Scanning med Epson Scan på side 26 Skub knappen til sideadskillelse ned efter scanning. Bemærk: Når du lægger et fotografi eller et stykke papir i, som har en irregulær form, kan du bruge fødeomslaget (købes separat). Se følgende for flere oplysninger om, hvordan du anbringer dokumentet i fødeomslaget. Hvis dokumentet er mindre end A4, skal du lægge det i midten af fødeomslaget med den side, der skal scannes, nedad. Hvis dokumentet er større end A4, skal du folde det på midten, så den side, der skal scannes, vender udad, med højre side mod fronten. 24

25 Grundlæggende om scanning Grundlæggende om scanning Scanning ved brug af knappen A Læg dokumenterne i. & Ilægning af dokumenter på side 14 & Ilægning af kort på side 18 & Ilægning af specielle dokumenter på side 21 B Tryk på ] Start-knappen. Det scannede billede gemmes i den mappe, du angiver. Hvis du bruger Document Capture Pro eller Document Capture, starter det pågældende produkt det job, der er tildelt i vinduet Job Settings. & Tildeling af en bestemt scanneindstilling til et program på side 30 Scanning med Document Capture Pro/Document Capture Dette afsnit beskriver de grundlæggende procedurer for scanning med Document Capture Pro/Document Capture. Se Hjælp for yderligere oplysninger om Document Capture Pro/Document Capture. A Læg dokumenterne i. & Ilægning af dokumenter på side 14 & Ilægning af kort på side 18 & Ilægning af specielle dokumenter på side 21 B C D Start Document Capture Pro/Document Capture. & Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X) på side 40 Klik på ikonet (Scan). Foretag alle indstillinger og klik herefter på Scan. Windows 25

26 Grundlæggende om scanning Hvis du vil foretage detaljerede indstillinger som f.eks. billedkvalitet, klikker du på Detailed Settings for at vise scannerdriverskærmen "Epson Scan", hvor du kan foretage de nødvendige indstillinger. Mac OS X Hvis du vil vise skærmen EPSON Scan, vælger du Displays the EPSON Scan Setup Screen i Scan fra menuen. Det scannede dokument vises i Document Capture Pro/Document Capture. E F Kontrollér de scannede billeder (sider) og redigér dem eventuelt. Når du er færdig med at kontrollere billedet, klikker du på destinationsikonet. G Foretag indstillinger for hvert element og klik på OK eller Send. Bemærk: (Windows) Klik i vinduet Batch Save eller Transfer Settings på File Name & Separation Settings, og herefter vælger du Apply job separation for at sortere dokumenterne i separate filer ved brug af forskellige registreringsmetoder som f.eks. tomme sider, stregkoder og tekst i de scannede billeder. Det scannede billede gemmes i den mappe, du angiver. Scanning med Epson Scan Dette afsnit beskriver de grundlæggende procedurer for scanning med EPSON Scan. Se Hjælp for yderligere oplysninger om Epson Scan. 26

27 Grundlæggende om scanning Bemærk: Brug ikke funktionen Hurtig brugerskift, når du bruger scanneren. A Læg dokumenterne i. & Ilægning af dokumenter på side 14 & Ilægning af kort på side 18 & Ilægning af specielle dokumenter på side 21 B C D Start Epson Scan. & Sådan kommer du i gang på side 40 Foretag indstillinger for hvert element i Main Settings (Hovedindstillinger). Klik på Preview (Eksempel). Vinduet Preview (Eksempel) viser det scannede billede. c Vigtigt: Den første side udskubbes, og det scannede billede vises i eksempelvisningen. Læg den udskubbede side i igen og scan igen. E Klik på fanen Image Adjustment (Billedjustering) og foretag justeringer i billedkvaliteten som f.eks. lysstyrken. Se Hjælp for yderligere oplysninger om Epson Scan. F G Klik på Scan. Vælg i vinduet File Save Settings (Indstillinger for arkivering) indstillingen Type og klik på OK. Bemærk: Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Show this dialog box before next scan (Vis denne dialogboks før næste scanning), starter Epson Scan øjeblikkeligt scanningen uden at vise vinduet File Save Settings (Indstillinger for arkivering). Det scannede billede gemmes i den mappe, du angiver. 27

28 Forskellige måder at scanne på Forskellige måder at scanne på Scanning til SharePoint eller Cloud Service Du kan overføre scannede billeder til en SharePoint-server eller Cloud Service. Bemærk: Opret en konto på Cloud Service, før du bruger denne funktion. Hvis du vil bruge Evernote som destination, skal du hente Evernote-programmet fra Evernote Corporations websted og installere det, før du bruger denne funktion. Windows A B Start Document Capture Pro og scan dokumentet. & Scanning med Document Capture Pro/Document Capture på side 25 trin 1-5 I hovedvinduet til Document Capture Pro klikker du på destination-ikonet. Se Hjælp for yderligere oplysninger om Document Capture Pro. C Foretag indstillinger for hvert element i vinduet med indstillinger, og klik på Send. Billedet overføres til destinationsserveren. Mac OS X 28

29 Forskellige måder at scanne på A B Start Document Capture og scan dokumentet. & Scanning med Document Capture Pro/Document Capture på side 25 trin 1-5 I hovedvinduet til Document Capture klikker du på destination-ikonet. Se Hjælp for yderligere oplysninger om Document Capture. C Foretag indstillinger for hvert element i vinduet med indstillinger, og klik på Send. Billedet overføres til destinationsserveren. Scanning af flere dokumenter til separate filer (Windows) Denne funktion sorterer dokumenter i separate filer ved brug af forskellige registreringsmetoder som f.eks. tomme sider, stregkoder og tekst i de scannede billeder. A B C D Læg et dokument i indbakken og medtag indikatorer som f.eks. tomme sider imellem de sider, hvor du vil adskille data. Start Document Capture Pro og scan dokumentet. & Scanning med Document Capture Pro/Document Capture på side 25 trin 2-6 Klik på File Name & Separation Settings i vinduet Batch Save eller Transfer Settings. Vælg Apply job separation og klik på Separation Settings. 29

30 Forskellige måder at scanne på E Vælg adskillelsesmetoden samt metoden til angivelse af mappenavnet i vinduet Job Separation Settings, og klik på OK. F G Se Hjælp for yderligere oplysninger om Document Capture Pro. Foretag andre indstillinger i vinduet File Name Settings, og klik på OK. Foretag andre indstillinger i vinduet Batch Save eller Transfer Settings, og klik på OK eller Send. Scannede billeder gemmes separat på grundlag af den valgte adskillelsesmetode. Tildeling af en bestemt scanneindstilling til et program Hvis du registrerer en bestemt scannehandling til en scanneknap, kan du foretage den pågældende handling ved blot at trykke på scanneknappen. Du kan også registrere indstillinger som f.eks. behandling af adskillelse, gemme format og gem som/destination. A B C D E F G Start Document Capture Pro/Document Capture. & Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X) på side 40 Klik på ikonet (Manage Job) i hovedvinduet. I vinduet Job Management klikker du på Add eller på ikonet +. Foretag indstillinger for Job Name, Scan, Output og Destination i vinduet Job Settings, og klik på OK. Se Hjælp for yderligere oplysninger om Document Capture Pro/Document Capture. Klik på Event Settings i vinduet Job Management. For Mac OS X klikker du på ikonet nederst på skærmen. Klik på jobnavnet for at vælge det job, du vil tildele fra rullemenuen. Klik på OK i vinduet Job Management. & Scanning ved brug af knappen på side 25 Scanning af sammensatte billeder Med Sammensatte billeder kan du sammensætte begge sider af et dobbeltsidet dokumentet eller et foldet dokument, og derefter gemme dem som ét ark. 30

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere