Brugervejledning NPD DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning NPD5123-00 DA"

Transkript

1 NPD DA

2 Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen del af dette dokument må reproduceres, lagres i et registreringssystem eller transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse af Seiko Epson Corporation. Der påtages intet ansvar vedrørende patenter med hensyn til brug af oplysningerne heri. Der påtages heller intet ansvar for skader, der opstår som følge af brugen af den information, der er indeholdt heri. Hverken Seiko Epson Corporation eller dets associerede selskaber er ansvarlig over for køberen af dette produkt eller tredjeparter for skader, tab, omkostninger eller udgifter, der pådrages af køberen eller tredjeparter som følge af: ulykke, misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt. Seiko Epson Corporation og dets associerede selskaber kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelser eller problemer, der opstår på grund af brug af optioner eller forbrugsvarer ud over de, der er angivet som Originale Epson Produkter eller Epson Godkendte Produkter af Seiko Epson Corporation. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON EXCEED YOUR VISION og EXCEED YOUR VISION er varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista og SharePoint er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Adobe, Adobe Reader og Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Apple, ColorSync og Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. Intel er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation. Intel Core er et varemærke tilhørende Intel Corporation. PowerPC er et registreret varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. EPSON Scan-softwaren er delvist baseret på udvikling foretaget af den uafhængige JPEG Group. libtiff Copyright Sam Leffler Copyright Silicon Graphics, Inc. Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. THE SOFTWARE IS PROVIDED AS-IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. libjpeg-turbo 2

3 Ophavsret og varemærker Copyright Thomas G. Lane, Guido Vollbeding Copyright MIYASAKA Masaru Copyright 2009 Pierre Ossman for Cendio AB Copyright D. R. Commander Copyright Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies) Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation - Neither the name of the libjpeg-turbo Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS-IS, AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Generel meddelelse: Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne håndbog samt produktets specifikationer kan ændres uden varsel. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Operativsystemets versioner Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 7 Begrænsninger ved kopiering... 8 Introduktion til produktet Produktets dele Statuslys Knap Knap til sideadskillelse Anbringelse af originalerne på produktet Ilægning af dokumenter Dokumentspecifikationer Ilægning af en blanding af dokumenter af forskellig størrelse Ilægning af dokumenter Ilægning af kort Ilægning af specielle dokumenter Grundlæggende om scanning Scanning ved brug af knappen Scanning med Document Capture Pro/ Document Capture Scanning med Epson Scan Forskellige måder at scanne på Scanning til SharePoint eller Cloud Service Scanning af flere dokumenter til separate filer (Windows) Tildeling af en bestemt scanneindstilling til et program Scanning af sammensatte billeder Justering af det scannede billede Brug af Network Interface Unit Introduktion til produktet Tilslutning af en Network Interface Unit Opsætning af klientcomputere med Epson Scan Settings (Indstillinger for EPSON Scan) Scanne via et netværk Scanning fra Network Interface Unit (til Windows) Oplysninger om softwaren Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X) Sådan kommer du i gang Sådan får du adgang til hjælp Epson Scan Driver Sådan kommer du i gang Sådan får du adgang til hjælp En anden scannesoftware Presto! BizCard Kontrol og installation af softwaren Kontrol af softwaren på computeren Afinstallation af softwaren I Windows I Mac OS X Vedligeholdelse Rengøring af produktet Indvendig rengøring af scanneren Udskiftning af Rullesamlesæt Energy Saving (Strømbesparelse) Transport af produktet Brug af sikkerhedsslot Opdatering af firmwaren Fejlsøgning Problemer, der indikeres af statuslyset Problemer når du starter en scanning Brug af knappen Brug af Network Interface Unit Brug af anden scannesoftware end Epson Scan driver Problemer med papirfødning Papiret bliver snavset Der fødes mere end ét ark papir ind ad gangen Der er opstået fejl med dobbeltfødning

5 Indholdsfortegnelse Papirstop i produktet Problemer med scannetiden Problemer med scannede billeder Scannekvaliteten er uacceptabel Scanneområdet er utilfredsstillende Der er fortsat problemer, efter du har prøvet alle løsninger Hvordan får jeg hjælp? Websted med teknisk support Kontakt Epson Support Før du kontakter Epson Hjælp til brugere i Nordamerika Hjælp til brugere i Sydamerika Hjælp til brugere i Europa Hjælp til brugere i Taiwan Hjælp til brugere i Australien Hjælp til brugere i Singapore Hjælp til brugere i Thailand Hjælp til brugere i Vietnam Hjælp til brugere i Indonesien Hjælp til brugere i Hong Kong Hjælp til brugere i Malaysia Hjælp til brugere i Indien Hjælp til brugere i Filippinerne Tekniske specifikationer Systemkrav I Windows I Mac OS X Produktspecifikationer General (Generelt) Mekanisk Elektrisk Miljømæssige forhold Grænseflader Standarder og godkendelser

6 Operativsystemets versioner Operativsystemets versioner I denne håndbog er følgende forkortelser anvendt. Windows henviser til Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP og Windows XP x64. Windows 8.1 henviser til Windows 8.1 og Windows 8.1 Pro. Windows 8 henviser til Windows 8 og Windows 8 Pro. Windows 7 henviser til Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional og Windows 7 Ultimate. Windows Vista henviser til Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition og Windows Vista Ultimate Edition. Windows XP henviser til Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition og Windows XP Professional. Mac OS X v10.9.x henviser til OS X Mavericks og Mac OS X v10.8.x henviser til OS X Mountain Lion. Desuden henviser Mac OS X til Mac OS X v10.9.x, Mac OS X v10.8.x, Mac OS X v10.7.x og Mac OS X v10.6.x. 6

7 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner I dette dokument indikerer advarsler, forsigtig, vigtigt og bemærkninger følgende:! Advarsler skal følges for at undgå alvorlig personskade.! Forsigtig skal følges nøje for at undgå personskade. c Vigtigt: skal overholdes for at undgå beskadigelse af udstyret. Bemærkninger indeholder vigtig information og nyttige tip om betjening af produktet. Læs alle disse instrukser og følg alle advarslerne og vejledningerne, som er markeret på produktet. Anbring produktet på en plan, stabil overflade, der er større end selve produktet i alle retninger. Hvis du anbringer produktet ved en væg, skal der være mindst 10 cm fri plads mellem produktets bagside og væggen. Produktet vil ikke fungere korrekt, hvis det anbringes, så det hælder til en side. Undgå at bruge produktet hvor det udsættes for støv, stød eller vibrationer. Anbring produktet så tilpas tæt ved computeren, at kablet kan nå. Anbring eller opbevar ikke produktet eller strømadapteren udendørs, så det udsættes for snavs eller støv, vand, varmekilder eller på steder, hvor det udsættes for stød, vibrationer, højre temperaturer eller luftfugtighed, direkte sollys, kraftige lyskilder eller hurtige ændringer i temperatur eller luftfugtighed. Betjen ikke produktet med våde hænder. Anbring produktet tæt ved en stikkontakt, hvor du let kan sætte adapteren til. Strømadapterens ledning bør lægges, så den ikke slides, skæres, trævles, klemmes eller knækkes. Anbring ikke genstande oven på ledningen, og anbring adapteren og ledningen, så man ikke træder på den eller kører hen over den. Vær særligt forsigtig med at udlægge ledningen, så den ligger lige ved dens ender. Brug kun den strømadapter, der følger med produktet. Bruger du andre adaptere, kan det forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Strømadapteren er designet til brug med det produkt, den fulgte med. Prøv ikke at bruge den med andre elektroniske enheder, med mindre det er angivet. Brug kun den type strømkilde, der er anført på strømadapterens mærkat, og sæt altid adapteren direkte i en almindelig stikkontakt, der opfylder de relevante lokale sikkerhedskrav. 7

8 Sikkerhedsinstruktioner Når du forbinder dette produkt til en computer eller andre apparater med et kabel, skal du sikre dig, at stikkene vender korrekt. Hvert stik kan kun vende korrekt på én måde. Sætter du stikket forkert i, kan du beskadige begge apparater, der er tilsluttet kablet. Undgå at bruge en stikkontakt, som befinder sig på samme sikringsgruppe som fotokopimaskiner eller air condition-apparater, som jævnligt tænder og slukker. Hvis du bruger en forlængerledning til dette produkt, skal du sørge for, at den samlede amperekapacitet på alt udstyret, som er sluttet til forlængerledningen, ikke overstiger amperekapaciteten på forlængerledningen. Du skal også sørge for, at den samlede amperekapacitet på alle de produkter, der er sluttet til stikkontakten, ikke overgår sikringskapaciteten. Du må aldrig adskille, ændre eller forsøge at reparere strømadapteren, produktet eller eventuelt tilbehør ud over i det omfang, det er specifikt forklaret i produktets vejledninger. Du må ikke stikke genstande ind i nogen af produktets åbninger, da de kan berøre farlige strømførende dele eller kortslutte sådanne dele. Fare for elektrisk stød. Hvis strømstikket beskadiges, skal du udskifte hele ledningen eller henvende dig til en elektriker. Hvis stikket indeholder sikringer, skal du huske at bruge nye sikringer i korrekt størrelse og effekt, hvis du udskifter dem. Træk produktet og strømadapteren ud af stikkontakten og aflever produktet til service i følgende tilfælde: strømadapteren eller stikket er beskadiget; der er trængt væske ind i produktet eller i strømadapteren; produktet eller strømadapteren har været tabt på gulvet; kabinettet er beskadiget; produktet eller strømadapteren fungerer ikke normalt eller opfører sig mærkeligt. (Juster kun på de knapper, der er omfattet i brugsvejledningen.) Tag produktet og strømadapteren ud af stikkontakten før rengøring. Må kun rengøres med en fugtig klud. Undgå at bruge væsker eller rengøringsmidler. Når du ikke skal bruge produktet i længere tid, skal du tage strømadapteren ud af stikkontakten. Hvis du har udskiftet forbrugsvarer, skal du bortskaffe dem korrekt iht. de lokale regler. Undgå at skille dem ad. Begrænsninger ved kopiering Vær opmærksom på følgende begrænsninger, så du bruger produktet ansvarligt og lovligt. Kopiering af følgende elementer er forbudt ved lov: Pengesedler, mønter, statsligt udstedte fordringer, obligationer o.lign. Ubrugte frimærker, portostemplede kuverter samt andre officielt portobærende genstande Andre statsligt udstedte betalingsmidler Vær forsigtig ved kopiering af følgende elementer: Privat omsættelige fordringer (aktiebeviser, skyldnerbeviser, checks osv.), månedskort, billetter mv. Pas, kørekort, garantibeviser mv. Bemærk: Kopiering af sådanne elementer kan også være forbudt ved lov. 8

9 Sikkerhedsinstruktioner Ansvarlig brug af ophavsretligt beskyttet materiale Produktet kan misbruges ved uautoriseret kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale. Med mindre du handler efter råd fra en kompetent advokat, skal du udvise ansvarlighed og respekt og således opnå tilladelse fra ejeren af ophavsretten, før du kopierer beskyttet materiale. Begrænsninger ved adskillelse og dekompilering Du må ikke adskille, dekompilere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for noget software, der medfølger dette produkt. 9

10 Introduktion til produktet Introduktion til produktet Produktets dele Bemærk: Alle de medfølgende dele skal benyttes. a. scannerlåg b. sensor til indbakke c. knap til sideadskillelse d. kantstyr e. indbakke f. håndtag til at åbne låget g. udbakke Bemærk: Rør ikke ved sensoren til indbakken. Sker det, vil produktet muligvis ikke fungerer korrekt. 10

11 Introduktion til produktet a. sikkerhedshul b. USB-stik c. DC strømstik a. strømadapter b. netledning c. USB-kabel Statuslys Statuslyset angiver, om produktet fungerer normalt. a. Fejllys b. Ready (Klar)-lys 11

12 Introduktion til produktet Lys Statusindikator Betydning Ready (Klar) (blå) Tændt Produktet er klar til at scanne. Ready (Klar) (blå) og Fejl (gul) Blinker Blinker (skiftevis) Blinker (samtidigt) Produktet initialiserer eller scanner. Firmwaren opdateres. Der er opstået en alvorlig fejl. Kontakt forhandleren. Fejl (gul) Tændt Der er opstået en fejl. & Problemer, der indikeres af statuslyset på side 55 Ready (Klar) (blå) og Fejl (gul) Slukket Produktet er slukket. Knap Produktet har 3 knapper til scannefunktioner. Før du bruger disse knapper, skal du sørge for at have installeret scannesoftwaren. a. P Tænd/sluk-knap b. y Stop-knap c. ] Start-knap P Tænd/sluk-knap y Stop-knap Knap Funktion Tænder for produktet ved ét tryk. Slukker for produktet ved næste tryk. Annullerer scanning. ] Start-knap Starter scanning. Du kan tilpasse Startknappen med Document Capture Pro/Document Capture. & Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X) på side 40 12

13 Introduktion til produktet Knap til sideadskillelse Du kan ændre positionen af knappen til sideadskillelse alt efter typen af dokument, du skal scanne. Adskilt fødning Du vil som regel anvende adskilt fødning. Dokumenter med flere sider fødes ind én side ad gangen. & Ilægning af dokumenter på side 14 Ikke-adskilt fødning Brug denne indstilling ved scanning af specielle dokumenter som f.eks. foldede dokumenter, plastikkort, fødeomslag osv. Scanning foretages uden adskillelse af dokumentet. & Ilægning af kort på side 18 & Ilægning af specielle dokumenter på side 21 13

14 Anbringelse af originalerne på produktet Anbringelse af originalerne på produktet Ilægning af dokumenter Dokumentspecifikationer Følgende tabel viser en liste med papirformater, der kan lægges i produktet. Papirstørrelse Mål Papirtykkelse Papirtype Kapacitet A4 Letter mm (8,3 11,7") 215,9 279,4 mm (8,5 11") g/m2 Alm. papir, fint papir, genbrugspapir 50 g/m2: 70 ark 80 g/m2: 50 ark 130 g/m2: 30 ark 209 g/m2: 15 ark (Kapaciteten i indbakken varierer med papirtypen.) Legal 215,9 355,6 mm (8,5 14") B mm (7,2 10,1") A5 148,5 210 mm (5,8 8,3") B mm (5,0 7,2") A ,5 mm (4,1 5,8") Visitkort (vandret) g/m2-15 ark Se følgende for flere oplysninger om ilægning af særlige dokumenter som f.eks. plastikkort. & Ilægning af kort på side 18 & Ilægning af specielle dokumenter på side 21 Du kan ikke ilægge følgende dokumenttyper: Termisk papir Belagt papir Dokumenter med ujævn overflade Fotografier Dokumenter med våd blæk 14

15 Anbringelse af originalerne på produktet Papir med revner, folder eller bukninger Dokumenter med hæfteklammer eller papirklips (som kan beskadige papirkilden) Dokumenter med huller (dog undtaget huller fra hullemaskiner) Indbundne dokumenter Dokumenter med karbonpapir på bagsiden Dokumenter, som ikke er af papir (som f.eks. plastikchartek) Transparenter Blanke dokumenter Papir med gennemslag Perforerede dokumenter Dokumenter med mærkater eller klistermærker c Vigtigt: Du bør ikke ilægge fotografier eller værdifulde originaler direkte i scanneren. Fejl ved fødning kan krølle eller beskadige originalen. Når du scanner sådanne originaler, skal du sørge for at bruge et fødeomslag (købes separat). Ilægning af en blanding af dokumenter af forskellig størrelse Du kan ilægge en blanding af dokumenter af forskellige størrelser. Når du lægger dokumenter i, skal du være opmærksom på nedenstående. Du kan ilægge en blanding af dokumenter af forskellig størrelse fra A6 til A4/letter. Læg dokumenterne i indbakken i faldende størrelse med det største papir bagerst og det mindste forrest. Læg dokumenterne midt i indbakken, så deres dokumenterne alle ligger midt for hinanden. 15

16 Anbringelse af originalerne på produktet Skub kantstyrene ind til det bredeste dokument. Ilægning af dokumenter Følg nedenstående trin for at ilægge dokumentet. A Åbn indbakken og træk den ud, og træk udbakken og det midterste papirstyr ud. B Træk indbakkens kantstyr helt ud. 16

17 Anbringelse af originalerne på produktet C Sørg for, at knappen til sideadskillelse er skubbet ned. D Læg kun første dokument i indbakken med forsiden ned og dokumentets øverste kant vendende ind i indfødningen. Skub papiret ind i indfødningen, til det ikke kan komme længere. 17

18 Anbringelse af originalerne på produktet Bemærk: Visitkort lægges vandret i. Justér dokumenternes kanter, da der ellers kan opstå papirstop. Udjævn dokumenternes eventuelle foldelinjer, før du lægger dem i. E Skub kantstyrene ind, så de passer med papirets kant. & Scanning med Document Capture Pro/Document Capture på side 25 & Scanning med Epson Scan på side 26 Ilægning af kort Bemærk: Der kan ikke garanteres for scanneresultatet ved plastikkort med reflekterende overflader. Du kan lægge plastikkort med følgende specifikationer i produktet. Type Plastikkort (inkl. prægede kort) * 18

19 Anbringelse af originalerne på produktet Størrelse 54 85,6 mm (2,1 3,3") Kapacitet 1 Retning for ilægning Papirtykkelse Vandret Op til 1,24 mm tyk (inkl. prægning) * Overholder ISO7810 Følg nedenstående trin for at ilægge et plastikkort. A Åbn indbakken og træk den ud, og træk udbakken og det midterste papirstyr ud. B Træk indbakkens kantstyr helt ud. 19

20 Anbringelse af originalerne på produktet C Skub knappen til sideadskillelse op. D Læg kortet i indbakken med forsiden ned og dokumentets øverste kant vendende ind i indfødningen. Skub kortet ind i indfødningen, til det ikke kan komme længere. Skub kantstyrene ind, så de passer med kortets kant. Bemærk: Du kan kun scanne ét kort ad gangen. 20

21 Anbringelse af originalerne på produktet c Vigtigt: Læg ikke plastikkort i lodret. Hvis du vil scanne plastikkort, skal du rydde Detect Double Feed (Detekter dobbeltfødning) i Epson Scan. Se Hjælp til Epson Scan for flere oplysninger. Hermed er proceduren for ilægning af kort afsluttet. Se de følgende afsnit for yderligere oplysninger om scanning af dokumenter. & Scanning med Document Capture Pro/Document Capture på side 25 & Scanning med Epson Scan på side 26 Skub knappen til sideadskillelse ned efter scanning. Ilægning af specielle dokumenter Skub knappen til sideadskillelse op for at scanne foldet papir, kuverter eller dokumenter i ikke-standardiserede størrelser. Følgende tabel viser en liste med understøttede papirtyper og -størrelser. Papirtype Mål Papirtykkelse Kapacitet Alm. papir, fint papir, genbrugspapir (langt format) Alm. papir, fint papir, genbrugspapir (foldet) Kuvert * Bredde: ,9 mm Længde: ,4 mm A6 til 215,9 355,6 mm C6: mm (standardstørrelse) DL: mm (standardstørrelse) g/m2 1 ark g/m2 Op til 0,38 mm tyk Fødeomslag (købes separat) A8-A4 Op til 0,3 mm tyk * Kuverter med specielle former kan ikke ilægges. Afhængig af kuvertens type, fødes den muligvis ikke korrekt ind. Tjek før du scanner. 21

22 Anbringelse af originalerne på produktet Følg nedenstående trin for at ilægge et dokument. A Åbn indbakken og træk den ud, og træk udbakken og det midterste papirstyr ud. B Træk indbakkens kantstyr helt ud. C Skub knappen til sideadskillelse op. 22

23 Anbringelse af originalerne på produktet D Læg dokumenterne i indbakken med forsiden ned og dokumentets øverste kant vendende ind i indfødningen. Skub papiret ind i indfødningen, til det ikke kan komme længere. Fold og læg dokumenter, der skal foldes, i som vist nedenfor. c Vigtigt: Læg ikke dokumentet med forsiden nedad. Hvis du vil scanne specielle dokumenter, skal du rydde Detect Double Feed (Detekter dobbeltfødning) i Epson Scan. Se Hjælp til Epson Scan for flere oplysninger. Hermed er proceduren for ilægning af dokumenter afsluttet. Se de følgende afsnit for yderligere oplysninger om scanning af dokumenterne. 23

24 Anbringelse af originalerne på produktet & Scanning med Document Capture Pro/Document Capture på side 25 & Scanning med Epson Scan på side 26 Skub knappen til sideadskillelse ned efter scanning. Bemærk: Når du lægger et fotografi eller et stykke papir i, som har en irregulær form, kan du bruge fødeomslaget (købes separat). Se følgende for flere oplysninger om, hvordan du anbringer dokumentet i fødeomslaget. Hvis dokumentet er mindre end A4, skal du lægge det i midten af fødeomslaget med den side, der skal scannes, nedad. Hvis dokumentet er større end A4, skal du folde det på midten, så den side, der skal scannes, vender udad, med højre side mod fronten. 24

25 Grundlæggende om scanning Grundlæggende om scanning Scanning ved brug af knappen A Læg dokumenterne i. & Ilægning af dokumenter på side 14 & Ilægning af kort på side 18 & Ilægning af specielle dokumenter på side 21 B Tryk på ] Start-knappen. Det scannede billede gemmes i den mappe, du angiver. Hvis du bruger Document Capture Pro eller Document Capture, starter det pågældende produkt det job, der er tildelt i vinduet Job Settings. & Tildeling af en bestemt scanneindstilling til et program på side 30 Scanning med Document Capture Pro/Document Capture Dette afsnit beskriver de grundlæggende procedurer for scanning med Document Capture Pro/Document Capture. Se Hjælp for yderligere oplysninger om Document Capture Pro/Document Capture. A Læg dokumenterne i. & Ilægning af dokumenter på side 14 & Ilægning af kort på side 18 & Ilægning af specielle dokumenter på side 21 B C D Start Document Capture Pro/Document Capture. & Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X) på side 40 Klik på ikonet (Scan). Foretag alle indstillinger og klik herefter på Scan. Windows 25

26 Grundlæggende om scanning Hvis du vil foretage detaljerede indstillinger som f.eks. billedkvalitet, klikker du på Detailed Settings for at vise scannerdriverskærmen "Epson Scan", hvor du kan foretage de nødvendige indstillinger. Mac OS X Hvis du vil vise skærmen EPSON Scan, vælger du Displays the EPSON Scan Setup Screen i Scan fra menuen. Det scannede dokument vises i Document Capture Pro/Document Capture. E F Kontrollér de scannede billeder (sider) og redigér dem eventuelt. Når du er færdig med at kontrollere billedet, klikker du på destinationsikonet. G Foretag indstillinger for hvert element og klik på OK eller Send. Bemærk: (Windows) Klik i vinduet Batch Save eller Transfer Settings på File Name & Separation Settings, og herefter vælger du Apply job separation for at sortere dokumenterne i separate filer ved brug af forskellige registreringsmetoder som f.eks. tomme sider, stregkoder og tekst i de scannede billeder. Det scannede billede gemmes i den mappe, du angiver. Scanning med Epson Scan Dette afsnit beskriver de grundlæggende procedurer for scanning med EPSON Scan. Se Hjælp for yderligere oplysninger om Epson Scan. 26

27 Grundlæggende om scanning Bemærk: Brug ikke funktionen Hurtig brugerskift, når du bruger scanneren. A Læg dokumenterne i. & Ilægning af dokumenter på side 14 & Ilægning af kort på side 18 & Ilægning af specielle dokumenter på side 21 B C D Start Epson Scan. & Sådan kommer du i gang på side 40 Foretag indstillinger for hvert element i Main Settings (Hovedindstillinger). Klik på Preview (Eksempel). Vinduet Preview (Eksempel) viser det scannede billede. c Vigtigt: Den første side udskubbes, og det scannede billede vises i eksempelvisningen. Læg den udskubbede side i igen og scan igen. E Klik på fanen Image Adjustment (Billedjustering) og foretag justeringer i billedkvaliteten som f.eks. lysstyrken. Se Hjælp for yderligere oplysninger om Epson Scan. F G Klik på Scan. Vælg i vinduet File Save Settings (Indstillinger for arkivering) indstillingen Type og klik på OK. Bemærk: Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Show this dialog box before next scan (Vis denne dialogboks før næste scanning), starter Epson Scan øjeblikkeligt scanningen uden at vise vinduet File Save Settings (Indstillinger for arkivering). Det scannede billede gemmes i den mappe, du angiver. 27

28 Forskellige måder at scanne på Forskellige måder at scanne på Scanning til SharePoint eller Cloud Service Du kan overføre scannede billeder til en SharePoint-server eller Cloud Service. Bemærk: Opret en konto på Cloud Service, før du bruger denne funktion. Hvis du vil bruge Evernote som destination, skal du hente Evernote-programmet fra Evernote Corporations websted og installere det, før du bruger denne funktion. Windows A B Start Document Capture Pro og scan dokumentet. & Scanning med Document Capture Pro/Document Capture på side 25 trin 1-5 I hovedvinduet til Document Capture Pro klikker du på destination-ikonet. Se Hjælp for yderligere oplysninger om Document Capture Pro. C Foretag indstillinger for hvert element i vinduet med indstillinger, og klik på Send. Billedet overføres til destinationsserveren. Mac OS X 28

29 Forskellige måder at scanne på A B Start Document Capture og scan dokumentet. & Scanning med Document Capture Pro/Document Capture på side 25 trin 1-5 I hovedvinduet til Document Capture klikker du på destination-ikonet. Se Hjælp for yderligere oplysninger om Document Capture. C Foretag indstillinger for hvert element i vinduet med indstillinger, og klik på Send. Billedet overføres til destinationsserveren. Scanning af flere dokumenter til separate filer (Windows) Denne funktion sorterer dokumenter i separate filer ved brug af forskellige registreringsmetoder som f.eks. tomme sider, stregkoder og tekst i de scannede billeder. A B C D Læg et dokument i indbakken og medtag indikatorer som f.eks. tomme sider imellem de sider, hvor du vil adskille data. Start Document Capture Pro og scan dokumentet. & Scanning med Document Capture Pro/Document Capture på side 25 trin 2-6 Klik på File Name & Separation Settings i vinduet Batch Save eller Transfer Settings. Vælg Apply job separation og klik på Separation Settings. 29

30 Forskellige måder at scanne på E Vælg adskillelsesmetoden samt metoden til angivelse af mappenavnet i vinduet Job Separation Settings, og klik på OK. F G Se Hjælp for yderligere oplysninger om Document Capture Pro. Foretag andre indstillinger i vinduet File Name Settings, og klik på OK. Foretag andre indstillinger i vinduet Batch Save eller Transfer Settings, og klik på OK eller Send. Scannede billeder gemmes separat på grundlag af den valgte adskillelsesmetode. Tildeling af en bestemt scanneindstilling til et program Hvis du registrerer en bestemt scannehandling til en scanneknap, kan du foretage den pågældende handling ved blot at trykke på scanneknappen. Du kan også registrere indstillinger som f.eks. behandling af adskillelse, gemme format og gem som/destination. A B C D E F G Start Document Capture Pro/Document Capture. & Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS X) på side 40 Klik på ikonet (Manage Job) i hovedvinduet. I vinduet Job Management klikker du på Add eller på ikonet +. Foretag indstillinger for Job Name, Scan, Output og Destination i vinduet Job Settings, og klik på OK. Se Hjælp for yderligere oplysninger om Document Capture Pro/Document Capture. Klik på Event Settings i vinduet Job Management. For Mac OS X klikker du på ikonet nederst på skærmen. Klik på jobnavnet for at vælge det job, du vil tildele fra rullemenuen. Klik på OK i vinduet Job Management. & Scanning ved brug af knappen på side 25 Scanning af sammensatte billeder Med Sammensatte billeder kan du sammensætte begge sider af et dobbeltsidet dokumentet eller et foldet dokument, og derefter gemme dem som ét ark. 30

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor 3-218-419-11 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor Brugsanvisning MSAC-EX1 Danish Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning grundigt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Denne vejledning forklarer, hvordan Expressinstallation foretages med NETGEAR Smart Wizard og separat Windows-driverinstallation. Bemærk:

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.3 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA NPD 5286-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Farvescanner Installationsvejledning 1 Sikkerhedsanvisninger................ 4 2 Lær scanneren at kende.............. 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Konfiguration af scanneren...........

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere