Konferencekatalog. Kortdage Herning, 31. oktober - 2. november Mobiludgave på m.kortdage.dk. Mobil udgave på m.kortdage.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konferencekatalog. Kortdage 2012. Herning, 31. oktober - 2. november 2012. Mobiludgave på m.kortdage.dk. Mobil udgave på m.kortdage."

Transkript

1 Konferencekatalog Kortdage 2012 Herning, 31. oktober - 2. november 2012 Mobil udgave på m.kortdage.dk Mobiludgave på m.kortdage.dk

2 Velkommen til Kortdage 2012 Kære Kortdagsdeltager! Velkommen til Kortdage Stedet, hvor mere end 600 konferencedeltagere mødes for at udveksle erfaringer, pleje netværket og drøfte fælles udfordringer og løsninger indenfor kort- og geodata-domænet. Kortdage 2012 åbner med ikke mindre end 3 hovedtalere. Jens Krieger Røyen, Henrik Studsgaard og Mirko Presser vil tale om geodata i forbindelse med digitaliseringen af Danmark. Vi har kaldt åbningssessionen for Geotalisér Danmark, og de tre oplægsholdere vil tale om henholdsvis det overordnede mål med digitaliseringen af den offentlige sektor, hvordan geodata-området kan bidrage til dette, samt tegne perspektiverne for fremtidens digitaliserede offentlige sektor. Det er lykkedes os at få en hovedtaler fra Google UK til torsdag morgen ved Rune Bentien og Matt Toon. Fredag skal vi helt ind i hjernen for at se, hvordan vi som mennesker håndterer rumlig forståelse, når Hugo Spiers fra University College London vil fortælle om den seneste hjerneforskning. I år har vi gjort en særlig indsats for forsyningsområdet. Sammen med Geoforums Forsyningsudvalg har vi sikret, at der om torsdagen er et helt spor med indlæg, som er målrettet forsyningsområdet. Som en del af strategien for at skabe opmærksomhed om GIS og geodata i gymnasierne har vi inviteret elever og lærere. Vi gentager sidste års store succes med en konkurrence for gymnasieelever. Kom og vær med til at kåre den bedste geo-app- idé indsendt af landets gymnasieelever. Til gymnasielærerne har vi arrangeret en kursusdag, hvor de får mulighed for at snuse til nogle af de centrale emner inden for GIS og geodata. Selv om du ikke er gymnasielærer, er du velkommen til at kigge ind. Kig også ind til de studerendes session og hør, hvad de studerende går og arbejder med. Om torsdagen holder vi De Studerendes Dag, hvor mere end 100 studerende fra landets universiteter forventes at kigge forbi. Traditionen tro vil der være en lang række foredragssessioner og en udstilling som omdrejningspunktet for konferencen. Der vil være gode muligheder for at hente inspiration! Der ud over er det naturligvis ved Kortdage, du vedligeholder gamle kontakter og møder nye. En faciliteret Speed networking - session er vores ekstra indsats i år for at ryste folk sammen. Velkommen til tre inspirerende og lærerige Kortdage! Bo Grave Formand for Kortdagsudvalget Indholdsfortegnelse Program for onsdag...3 Program for torsdag...4 Program for fredag...5 Find rundt i MCH Herning Kongrescenter...6 Plan over udstillingsområdet...7 Kort over hotellernes placering...8 Liste over foredragsholdere... 9 Præsentation af hovedtalere Præsentation af sessioner og foredrag Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Mette Borg og Jesper Høi Skovdal tlf.: mobil: No. 001 KLIMA-NEUTRAL TRYKSAG Side 2

3 Tid ONSDAG DEN 31. OKTOBER :00 10:00 Registrering & kaffe 10:00 10:30 Velkomst 10:30 12:00 10 Keynote: Geotalisér Danmark 12:00 13:00 Frokost Landsdækkende 13 FOT 15 Ejendomsdannelse 19 Transport Store Nørd Manifest :00 13:30 FOT i digital forvaltning Thomas W. Møller FOTdanmarks sekretariat 13:30 14:00 Grunddata og FOT Jens Krieger Røyen Digitaliseringsstyrelsen 14:00 14:30 Randzoner - Natur- Erhverv sstyrelsens brug af FOT data Peter Ritzau Eigaard Na t u re r hv e r v s t y r e l s e n 29 14:30 15:00 SoLoMo - Go! Henrik Kaltoft Atkins 15:00 15:30 Smartphones and Chewing Gums Ulf Månsson SWECO Enkel ejendomsregistrering - reform Peter Lindbo Larsen MBBL Stedfæstelse af servitutter - hvor bliver nytteværdien af? Bent Hulegaard Jensen AAU Bygningsdata hvilken størrelse passer? Lise Schrøder AAU Standardisering af vejog trafikdata Hans Jørgen Larsen, Vejdirektoratet Offentlig transport og oplandsanalyser i GIS Thomas K. Andersen GISGroup ITS Platform Anders Kvist Simonsen SoLoMo 31 GIS i uniform Vandplaner 33 Beredskabets behov for infrastrukturen for geografiske informationer Olaf Andersson KMS GEO-PICTURES, hurtig information når katastro fen rammer Ivan bæhr UNOSAT/UNITAR Vandrammedirektivets geografi Lasse Baaner KU SCIENCE FOT-vandløb - anvendelse Ian Sonne KMS 15:30 16:00 Kaffe & kage & frugt Beregning af national oversvømmelsesrisik Lars Arge MADALGO, AU og SCALGO Detaljerede og brugbare landsdækkende konturkort Morten Revsbæk MADALGO, AU og SCALGO Polarimetriske syntetisk apertur radar data Allan Aasbjerg Nielsen, DTU Space Klima & højdemodeller 35 Klimahandlingsplan i Herning Kommune Mie Balleby Dahl Herning Kommune Planning a new ski lift system in Sisimiut (Greenland) Darka Mioc DTU Space Ajourføring af Europa GIS i uniform Geodata-bazar højdemodeller 16:00 16:30 Key trends and direction of the geospatial and location market Nick Chapallaz ConsultingWhere, UK Håndtering af obstruktioner i Flyvevåbnet Klaus Wolfsberg Kastrup 16:30 17:00 Politiets brug af GIS Tom Kristensen Politiet Hvad koster en koordi nat? Line Hvingel AAU Fødevareministeriets data Tanja Ingversen NaturErhvervstyrelsen Ajourføring af højdemodeller Thomas Knudsen KMS Danmarks Højdemodel, what s next? Laurids Rolighed Larsen NIRAS BlomInfo A/S Ud fra 4 brandgode oplæg vil vi i år udarbejde et manifest eller et sæt dogmeregler for WebGIS og kom muni kation med kort på Internet. Tilhørerne vil i grupper aktivt deltage i debatten og være med til at formulere manifestet. Oplæg: Kl. 13:15-13:35 Bekæmp kortanalfabe tismen! Brug Stedet! Sik Cambon Jensen, KMD Kl. 13:50-14:10 Frem til løsningen brug infrastruktu ren Steffen Svinth Thomme sen, KMS Kl. 14:40-15:00 Kort kan styrke kommunikationen på nettet Bente Steffensen, KMS Kl. 15:15-15:35 Hvordan tænkes kort ind i offentlige hjemmesider? Sofie Gjedde- Simonsen, Atkins Efterfølgende gruppe arbejde med in put til manifestet og opsummering i plenum med henblik på fremlæg gel se af manifestet ved af slutning en af Kortdage Udstilling 7 17:00 17:30 EUROGI - Europæisk GIS-samarbejde i prak sis Henning Sten Hansen AAU 17:30 18:00 Europæisk Forum for Geostatistik Erik Sommer Danmarks Statistik Strandene skal numme reres Allan Holm Rigspolitiet Alarmcentralen Steen Herlev Larsen Rigspolitiets 112-sekretariat OpenStreetMap Peter Brodersen Korruption/Findvej.dk Globeface Market: Distribution af geodata 2.0 Ulrik Balslev breakoutimage A/S Arealforvaltning Sponsor-Ignite Danmarks Arealinformation 2.0 Ane Klok Danmarks Miljøportal Havets Geodata Sigvard Stampe Villadsen KMS Sponsor-sessionen er en mulighed for at holde dig orienteret om nyheder blandt produkter og ydelser. Sponsorerne har i år kun 5 min. hver til at vise deres formåen. 18:00 19:00 46 Sponsor- og udstillerreception 19:00 21:00 Middag 21:00 22:30 46 Generalforsamling VI TAGER FORBEHOLD FOR AT DER KAN SKE ÆNDRINGER I PROGRAMMET. Side 3

4 TORSDAG DEN 1. NOVEMBER :00 09:45 10 Keynote: Google 09:45 10:30 Kaffe & kage & frugt 47 Fællesoffentlig Kommunal Det digitale digitaliseringsstrategi planlægning forsyningsselskab 10:30 11:00 Landinddelinger som autoritative grunddata Morten Winkler KMS 11:00 11:30 Stednavne - en genvej til adresser, kendte steder og andre geodata Jens Bo Rykov KMS 11:30 12:00 Brug bedre adresser bedre! Morten Lind MBBL Program Offensiv digital torsdag Det Digitale kommune plan Mie Mølbak Randers Kommune Digitalt Grønt Regnskab geodata næsten uden kort Susanne Dalby Albertslund Kommune Det Socioøkonomiske Svendborgkort Allan Larsen Svendborg Kommune Vandselskab Finn Asmussen Københavns Energi Rammearkitektur for it-systemer i en multiforsyningsvirksomhed Sten Melson Grontmij A/S, GIS&IT Stort potentiale for at reducere udgifterne på vedligehold Dan Sander Petersen Atkins 12:00 13:00 Frokost Speed networking Mød de andre deltagere kortvarigt, men intenst. Vi sørger for at bryde isen. Du får lov at møde en række ligesindede og potentielle samarbejdspartnere og udveksle oplysninger. Minikursus i GIS og geodata 54 Introduktion Thomas Balstrøm Aalborg Universitet Georefererede data François Anton Danmarks Tekniske Universitet Undervisning i GIS Allan Gyldendal Frederiksen Syddjurs Kommune 13:00 13:45 55 Gymnasiekonkurrencen 56 Linjeføring 57 Kommunalt samarbejde 59 Forsyning med GIS 60 Datahåndtering Minikursus i GIS og geodata 54 13:45 14:15 GIS i spil på tværs af organisationen Andres Stæhr Bastholm Atkins 14:15 14:45 Ekspropriation i forbindelse med Femernprojektet Andreas Kirkby LE34 - København FKG på sporet Inge Flensted KL Kommuner går sammen om OpenSource GIS-løsninger Erling T.L.Kristensen Helsingør Kommune Arwos effektiviserer arbejdsgange ved hjælp af webgis Kirsten R. Schultz Arwos Muligheder med forening af GIS, SRO og mobile enheder Martin Brandi NIRAS GIS gennem Excel Preben Lisby Fredericia Kommune Effektiv datatvätt ger nöjdare kunder Bengt Paulsson Sweco Referencesystemer Ole Jacobi Danmarks Tekniske Universitet Find din position Allan Aasbjerg Nielsen Danmarks Tekniske Universitet Udstilling 54 14:45 15:15 Cykelsuperstier og ruteplanlægger i hovedstadsregionen Kristine Liljenberg, Københavns Kommune Giro d Italia på kort i Herning og Horsens Sonja Meyer Herning Kommune GIS og sprøjtefri beskyttelseszoner Hans-Christian Lybye Københavns Energi Fejlanalyse af mobile mapping sensorer Kristian Keller COWI A/S Adgang til data Tina Svan Colding Kort & Matrikelstyrelsen 15:15 16:00 Kaffe & kage & frugt 16:00 16:30 62 GeoZumba Under kyndig Zumbavejledning, ved Sik Cambon Jensen, får du pulsen op til hede rytmer i en helt særlig geografisk version. Kommunal forretningsudvikling Udbud af grønne områder i praksis Kristian Loftlund Hvenegaard & Jens Bo Landinspektører A/S 16:30 17:00 Vi tager skraldet i Aarhus Pernille Thormann Villesen Aarhus Kommune 17:00 17:30 Syddjurs Kommunes erfaringer med mobil gis Dan Lauritsen Syddjurs Kommune Agile GIS Agil udvikling i GIS projekter? Ane Klok, Danmarks Miljø portal Agil udvikling i et juridisk perspektiv Jesper Langemark, BvHD Simple digitale ansøgninger med høj værdi Mie Mølbak, Randers Kommune 17:30 18:30 Pause Kortlægning 65 Flyfoto i stereo hvorfor nu det? Adrian Swiatecki I-GIS Revolutionerende kortlægning Niels Kaare Hjaltelin Rasmussen Geoteam A/S Et pænt stort kortlægningsprojekt Wolfgang Walcher Microsoft Studerendes 67 session Kom på forkant med udviklingen og den seneste forskning. Studerende ved danske universiteter fremlægger deres projekter i denne session. 18:30 19:00 55 Præmieoverrækkelse og velkomstvin 19:00 01:30 70 Den fine middag og fest Side 4 VI TAGER FORBEHOLD FOR AT DER KAN SKE ÆNDRINGER I PROGRAMMET.

5 FREDAG DEN 2. NOVEMBER :00 09:45 11 Keynote: Hjerneforsker fra University College London 09:45 10:30 Pause Nyt liv i gamle kort 3D Services FOT-værksted 10:30 11:00 Hvordan integreres tiden i kort? Peder Dam SAXO-Instituttet, KU 11:00 11:30 Danmark set fra Luften Henrik Dupont Det Kongelige Bibliotek 11:30 12:00 Ny rekord i produktionstid på ortofoto - 58 år fra fotografering til udgivelse Henning Andersen COWI A/S FOT i 3D eller 3D i FOT Rasmus Lindeneg Johansen COWI Webbased 3D tool for collaboration and communication in building sustainable cities Håkan Engman Agency9 AB Brug 3D bymodeller til screening for poten ti a let for solceller og grønne tage Niels Verner Pedersen Niras BlomInfo Effektiv distribution af grunddata (datafordeler) Anders Friis-Christensen KMS Distribution af geodata: Kører vi en lille FIAT eller FERRARI i det offentlige? Iris Gunia Schiøtz Miljøministeriet Overvågning af tilgængelighed og svartider Minna Vadskjær Grontmij Hvordan kommer man i gang med at bruge FOT som admini strationsgrundlag? I FOT-værkstedet kan du hente tips og tricks til at få FOT-data sat i arbejde. I fællesskab gennem gås de basale FOT-funktioner med relevante eksempler. Udstilling 7 12:00 12:30 78 Afslutning 12:30 13:30 Frokost Teatersalen T Cabaret A Cabaret B+C 4A 4 B+C Udstilling Lounge Tak til sponsorerne af Kortdage 2012! Geoforum vil gerne sige mange tak til alle I virksomheder, der har støttet Kortdage 2012 med et sponsorat. Det er glædeligt, at både danske og internationale virksomheder er med til at bakke op om arrangementet. Jeres støtte af Kortdage er med til at muliggøre, at det samlede GI- samfund i Danmark kan samles til årets største begivenhed indenfor vores fælles skab. På bagsiden af kortdagskataloget er alle Kortdages sponsorer vist med logo. Kortdages udstillere holder reception i udstillingen og byder på et glas vin onsdag sidst på eftermiddagen. Kom og hils på udstillerne og få en snak inden aftens maden. Udstillernes præmie overrækkelse finder sted: torsdag den 1. nov. kl i udstillingen. Farverne i programmet afspejler lokalet, hvori sessionen foregår. Sidehenvisninger? til kataloget er påsat de enkelte sessioner. Side 5

6 Lokaleoversigt - MCH Herning Kongrescenter Kælderplan Restaurant Stueetage Cabaretsal B + C B + C Cabaretsal A A Geoforum Spiseområde (Kongressalen) Geozumba Udstillingsområde Koncertsal A (Koncertsal A) Loungeområde Koncertsal B (Koncertsal B) Teatersal 1. sal 5B 5A 4C 4 B+C 4B 4A 6A 6B 7E 7D 7C 7B 7A Indgang Side 6

7 Koncertsalen Buffet Buffet 11 6 Udstillingsområdet Buffet KORTDAGE KORTDAGE Side 7

8 Kortdagsudvalg 2012 (Fra venstre) Bo Grave, LE 34, formand Claes Bergholt Hviid, COWI Katarina Ritz, KMS Teresa Albeck Japsen, Niras Jesper Kilsmark, Aarhus Kommune Knud Søndergaard, Københavns Energi Lasse Kjemtrup, GeoSjælland Mette Borg, Geoforum Jesper Høi Skovdal, Geoforum Konsulenter Lars Brodersen, AAU Hans Ravnkjær Larsen, Geoforum Lars Kristian Engelsby Hansen, KU Hotelinformation DGI-huset Herning Kousgaards Plads 7400 Herning, Danmark Tlf Hotel Eyde Torvet 7400 Herning Tlf Scandic Fonnesbechsgade Herning Tlf Hotel Corona Herning Skolegade Herning Tlf Østergaards Hotel Silkeborgvej Herning Tlf Danhostel Herning Holingknuden Herning Tlf Thorsgade Side 8 Odinsgade oarsvej Danasvej Danasvej ø- 46 Paghs Allé Vestre Anlæg Vestergade Danasvej Enghavevej Lykkesvej Ny Møllevej DRONNINGENS BOULEVARD Gl. Skolevej Textilforum Lykkesvej Dalgas Allé Godthåbsvej Herluf Trolles Vej MØLLEGADE Møllev vej 2 1 O FREDENSGADE Lindegårdsvej 1 Overgade Carit Etlars Gade Birke Allé HR. YDES VEJ Bredgade Linde Allé O Trøstrupsgade Tietgen Nørgaards Allé Nørre 195 O hrigesvej Allé ROLIGHEDSVEJ NYGADE Landts Gård Dalgas Plads Dalgas- gade 2 1 Bethania- gade Bryggergade Museumsgade Herning Museum Rådhus Herning Kirke Mindegade Torvet Hotel Eyde Søndergade Øst Østergad e Gl. Vejlevej Plejehjem Koloritten Sølvgade Smedegade HERNING STATION 1 Nørregade Posthus Hotel 2 7 Godsbanevej Monradsgade Th. Nielsens Gade 12 Team Teatret Kongrescenter Rutebilstation Musikskole Dommerkontor Politi Orienteringsklub GADE GADE Ravnsborggade Smallegade Herninglund Corona Hotel Poulsens Pl. Jernkilde Godsbanestien H. C. Ørsteds Vej Fynsgade Vinkelgade Grønnegade ntoppidansvej Markedspladsen Rømøvej Jyllandsgade Dalgaspassagen Citypassagen FONNESBECHS- KAMPMANNS- Skolegade Fotomuseum Østergade 2 Danmarksgade St. Blichers Gade Fynsgade Siøvej St. Blichersvænget Langelandsvej Herning Friskole SJÆLLANDSGADE Poulsgade Laulundgade 10 Th. Niel Silkeborgve Haraldsgade Haakonsgade DRONNINGENS BOULEVARD 77 F K

9 Foredragsholdere ved Kortdage 2012 Adrian Swiatecki...65 Allan Gyldendal Frederiksen...54 Allan Holm...41 Allan Larsen...49 Allan Aasbjerg Nielsen...23, 54 Anders Friis-Christensen...75 Anders Kvist Simonsen...21 Andreas Hvam Hoffmann...68 Andreas Kirkby...56 Andres Stæhr Bastholm...56 Ane Klok...45, 64 Bengt Paulsson...61 Bent Hulegaard Jensen...17 Bente Steffensen...27 Dan Lauritsen...63 Dan Sander Petersen...51 Darka Mioc...35 Erik Sommer...39 Erling T.L.Kristensen...58 Finn Asmussen...50 François Anton...54 Gunner Bendtsen...53 Hans Jørgen Larsen...19 Hans-Christian Lybye...60 Henning Andersen...73 Henning Sten Hansen...37 Henrik Dupont...72 Henrik Kaltoft...29 Henrik Studsgaard...10 Hugo Spiers...11 Håkan Engman...74 Ian Sonne...33 Inge Flensted...57 Iris Gunia Schiøtz...75 Ivan Bæhr...31 Jens Bo Rykov...47 Jens Krieger Røyen...10, 13 Jesper Langemark...64 Kirsten R. Schultz...59 Klaus Wolfsberg Kastrup...40 Kristian Keller...61 Kristian Loftlund...62 Kristine Liljenberg...57 Lai Yde...70 Lars Arge...21 Lars Kristian Engelsby Hansen...67 Lasse Baaner...33 Laurids Rolighed Larsen...44 Line Hvingel...42 Lise Schrøder...17 Martin Brandi...59 Matt Toon...10 Mie Balleby Dahl...35 Mie Mølbak...48, 65 Mie Winstrup...69 Minna Vadskjær...76 Mirko Presser...10 Morten Lind...48 Morten Revsbæk...23 Morten Winkler...47 Nick Chapallaz...11, 37 Niels Kaare Hjaltelin Rasmussen...66 Niels Verner Pedersen...74 Olaf Andersson...31 Ole Brask...77 Ole Jacobi...54 Peder Dam...72 Pernille Thormann Villesen...63 Peter Brodersen...43 Peter Lindbo Larsen...15 Peter Ritzau Eigaard...15 Peter Schack Madsen...77 Preben Lisby...60 Rasmus Lindeneg Johansen...73 Rikke Baastrup Nordsborg...69 Rune Bentien...10 Sigvard Stampe Villadsen...45 Sik Cambon Jensen...26, 62 Sofie Gjedde-Simonsen...27 Sonja Meyer...58 Steen Herlev Larsen...41 Steffen Svinth Thommesen...26 Sten Melson...50 Susanne Dalby...49 Søren Zebitz Nielsen...68 Tanja Ingversen...42 Thomas Balstrøm...54 Thomas K. Andersen...19 Thomas Knudsen...44 Thomas W. Møller...13 Tina Svan Colding...54 Tom Christensen...40 Ulf Månsson...29 Ulrik Balslev...43 Vibeke Bendixen...77 Wolfgang Walcher...11, 66 Side 9

10 HOVEDTALERE VED KORTDAGE 2012 KORTDAGE Geotalisér Danmark Sidste år handlede Kortdage om Teori U og innovation. Den sidste del af U omhandler aktiv handling, og det må man sige, der er sket på geodataområdet det sidste år. Geodata er blevet en central del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Åbningssessionen på Kortdage 2012 lægger ud med ikke mindre end 3 hovedtalere. Først vil Jens Krieger Røyen, Kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen, tale om det over ordnede mål med digitaliseringen af den offentlige sektor og geodatas rolle i den proces. Herefter vil Henrik Studsgaard, direktør i KMS, tale om de nye muligheder, der bliver for anvendelse af geodata, og hvordan vi som branche kan bidrage til denne proces. Endelig vil Mirko Presser, Forsknings- og Innovationschef ved Alexandra Insti tuttet, give nogle perspektiver på, hvordan et fælles geodata-grundlag vil kunne blive brugt i fremtiden. Onsdag den 31. oktober 10:30-12:00 Jens Krieger Røyen Jens er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen med ansvaret for grunddata i Den Fælles offentlige Digitaliseringsstrategi. Henrik Studsgaard Henrik er ny direktør i Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) og kan berette om KMS strategi for området. Mirko Presser Mirko er Forsknings- og Innovations chef ved Alexandra Instituttet og kan give os en pejling på fremtidens teknologiske udvikling. Digitalisering af Danmark vil ikke kunne ske uden et ordentligt geografisk grundlag så kom og hør om strategien for Geo ta li sering af Danmark. Torsdag den 1. november 09:00-09:45 Google Matt Toon Matt er ledende Geospatial Salgsingeniør i EMEA. Han hjælper kunder med at forstå værdien af Google's geospatialteknolo gier, og hvordan de kan bruge dem indenfor deres organisationer. Rune Bentien Rune er ansvarlig for salg og udvikling af Googles geospatial forretning i Danmark. Kunderne uddannes og hjælpes til at forstå værdien af Google Maps Platformen. Fra Google i Storbritannien kommer Rune Bentien og Matt Toon og fortæller om kortlægning af verden fra skyerne og lige ned i din lomme. De vil lette sløret for hurtige, omfattende og elegante kort-løsninger, som fremtiden byder på på Internet, mobilenhed og i egne applikationer. Foredraget vil tage dig med på en rejse i Googles univers hvordan Googles kort, tjenester og løsninger bruges i organisationer til at forenkle adgangen til, samt analysere og visualisere geospatiale data. Side 10

11 HOVEDTALERE VED KORTDAGE 2012 Hjernen navigerer Dr Hugo Spiers er hjerneforsker ved University College London i Storbritanien. Hans forskning interesserer sig for, hvor dan vores hjerner konstruerer fremvisning er af verden, og hvordan de bruger dem til at navigere, forestille sig fremtiden og huske fortiden. Han bruger billeder af hjernen, neuropsykologiske prøver, virtual virkelighed, "eye-tracking" målinger og enkeltcelle-optagelser som en metode til at forstå hjernens funktion og rumlige erkendelsesevne. For nyligt har han i sit arbejde forsket i, hvordan hjernens styre system fungerer. KORTDAGE Fredag den 2. november 9:00-9:45 ØVRIGE GÆSTER FRA UDLANDET Nick Chapallaz, ConsultingWhere, UK Igennem foredraget: Key trends and direction of the geospatial and location market vil Nick Chapallaz, ConsultingWhere, UK, berette om det mest omfattende studie af markedet for geodata, der er gennemført. Markedet er fortsat i vækst trods verdens dystre konjunkturer. Han vil give en pejling på hvilken retning, udviklingen ser ud til at tage. Nick er en meget fremadtænkende marketings leder og strategiker med en omfattende erfaring, som spænder lige fra højtryks-organisationer i opstart til globale virksomhedsmiljøer. Onsdag den 31. oktober 16:00-17:00 Torsdag den 1. november 17:00-17:30 Wolfgang Walcher, Microsoft - Bing Under titlen: The Microsoft Global Ortho Program vil Wolfgang Walcher fortælle om det største civile fotogrammetriske kortlægningsprojekt nogensinde. Dette er også historien om, hvordan projektet måske vil påvirke fremtidens initiativer omkring stedbestemt infra - struktur. Wolfgang Walcher er Director Business Management i Microsoft - Bing Imagery, Technologies Team. Side 11

12 Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. Velfærdsdanmark står foran store økonomiske udfordringer. Der er derfor brug for en kvalificeret debat om, hvordan vi sikrer fremtidens velfærd. Og så er der brug for handling. Hos KMD udvikler vi velfærdsteknologi og digitale genveje til bedre udnyttelse af vores fælles ressourcer. Vi tager afsæt i den indsigt og erfaring, vi har opbygget gennem fire årtier i rollen som Velfærdsdanmarks driftsrum. Særligt har vi valgt at sætte fokus på de store velfærdsområder, for eksempel folkeskolen og ældreplejen, da de udgør 80-85% af de samlede offentlige udgifter. Vi har blandt andet igangsat pilotprojektet Online Omsorg sammen med en række foregangskommuner på langt sigt forventer vi, at 10% af alle hjemmebesøg kan erstattes med digital kontakt via en trykfølsom skærm. Det vil årligt frigive ressourcer, der svarer til ca. 1 milliard kroner. Læs om KMD s arbejde med digitale genveje og velfærdsteknologi på

13 Teatersalen Sessionsleder: Thomas W. Møller Landsdækkende FOT Onsdag d. 31. oktober 13:00-13:30 FOT i digital forvaltning Onsdag d. 31. oktober 13:30-14:00 Grunddata og FOT Siden FOTdanmark blev stiftet i 2007, har foreningen arbejdet for at skabe et landsdækkende fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag for at bidrage til en effektivisering af den offentlige forvaltning. I 2012 opnår FOTdanmark sin ene målsætning om at blive landsdækkende. Foreningen kan nu begynde at skabe effektivisering i stat og kommuner. Effektiviseringen opnås, når flere myndigheder begynder at samarbejde om data. FOTdanmark arbejder for at skabe flere af denne slags samarbejdsaftaler og for at fremme datadeling i det offentlige. I øjeblikket arbejdes der eksempelvis på: Fælles koordinering af vindmølleregistreringer mellem Energistyrelsen, BBR og FOTdanmark Fælles digitale grunddata til vejområdet Genbrug af FOT-bygninger og BBR Vandløb og randzoner 3-registrering af naturområder Disse igangværende projekter vil alle medvirke til at skabe mere effektivisering i stat og kommuner. Det kræver imidlertid en indsats og en vilje til at samarbejde på tværs af sektorer. Hverken kommunerne eller staten kan effektivisere hele den offentlige sektor alene. Det er derfor opgaven at få etableret mere tværoffentligt samarbejde og mere effektive løsninger, hvilket FOTdanmark fortsat vil arbejde for. Det er ikke nemt, og det kræver mange arbejdstimer og kompromiser for både stat og kommuner at skabe fælles registreringer og fælles data. Ved at se på erfaringerne fra FOT kan vi se, at det ved fælles indsats er muligt at skabe grobund for datadeling blandt de offentlige myndigheder. Derved kan vi i fællesskab skabe mere effektive løsninger. Grunddata skal opdateres ét sted og skal let og sikkert kunne genanvendes af alle myndigheder. Grundregistreringen i det offentlige skal fungere som et fælles og fuldt sammenhængende digitalt forvaltningsgrundlag af høj kvalitet. Det offentlige registrerer en lang række oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom, bygninger, veje osv. En lille, men meget vigtig del af disse oplysninger de såkaldte autoritative grunddata bruges igen og igen på tværs af hele den offentlige sektor. Ved at modernisere en lang række grunddata-registre skabes et bedre fundament for, at myndighedernes kan varetage deres opgaver korrekt, for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for hele samfundets effektivitet. Grunddata er oplysninger, som bruges af flere forskellige myndigheder. Det er f.eks. in-formationer om personer, virksomheder, ejendomme og naturarealer. Grunddata er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FOD). Kom og hør Jens Krieger Røyen fra Digitaliseringsstyrelsen om initiativer i FOD og hør om, hvordan FOT indgår i arbejdet. Jens Krieger Røyen, Digitaliseringsstyrelsen Jens er kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen med ansvaret for grunddata i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Sekretariatslederen i FOTdanmark, Thomas W. Møller, fortæller om foreningens vision og om de strategiske perspektiver for et landsdækkende FOT-datasæt. Sessionen er indledningen på de følgende to FOT-relaterede oplæg om hhv. Grundata og Randzoner, som dels sætter FOT ind i en større kontekst og dels viser et konkret eksempel på anvendelse af FOT-data. Thomas W. Møller, FOTdanmark Thomas er sekretariatsleder i FOTdanmark og står for foreningens daglige drift. Side 13

14 G!v et Praj - til hele Danmark Registrerings-Apps til borgere og professionelle Brancheløsninger til: Kan integreres med alle GIS-platforme Mød os på stand nr. 11 og prøv selv, hvor nemt det er! Powered by Intergraph Mobile MapWorks

15 Teatersalen Sessionsleder: Thomas W. Møller Landsdækkende FOT Onsdag d. 31. oktober 14:00-14:30 Randzoner - NaturErhvervstyrelsens brug af FOT data Danmark er, ligesom andre lande i EU, forpligtiget til at sikre et godt vandmiljø. Derfor har Folketinget med randzoneloven besluttet, at landmænd efter den 1. september 2012 hverken må sprøjte, gøde eller dyrke jorden i en ti meter bred randzone omkring søer større end 100 m2 og åbne vandløb i landzonen. Randzonerne vil reducere udledningen af kvælstof, fosfor og pesticider til søer og vandløb. Samtidigt vil randzoner langs vandløb og søer skabe ny sammenhængende natur. Randzonerne forventes at udgøre ha landbrugsjord. Da lov om randzoner ledsages af en kompensationsordning, har NaturEr-hvervstyrelsen taget udgangspunkt i at kunne hjælpe landmanden med at iden-tificere de arealer, hvorpå han kan søge om kompensation. Til dette har NaturErhvervstyrelsen benyttet FOT-data om vandløb. Kom og hør Peter Eigaard fra NaturErhvervstyrelsen fortælle om arbejdet med randzoner. Han vil herunder også komme ind på de erfaringer, de har fået i forbindelse med, at lovprogrammer og kortlægning af en dynamisk natur mødes. Peter Ritzau Eigaard, NaturErhvervstyrelsen Peter Ritzau Eigaard er chef i Center for Kontrol i NaturErhvervstyrelsen. Enheden har ansvaret for markbloktemaet, som danner grundlag for udbetaling af landbrugsstøtte. Herudover varetager enheden NaturErhvervstyrelsens andre GIS- og kort-relaterede opgaver. Cabaret A Sessionsleder: Line Hvingel Ejendomsdannelse Onsdag d. 31. oktober 13:00-13:30 Enkel ejendomsregistrering en sammehængende reform på tvæs af siloerne Som et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi søsættes nu en ambitiøst forenkling og forbedring af hele ejendoms- og bygningsområdet. Når initiativet om nogle år er gennemført vil det være til fordel for alle, der er afhængige af let adgang til pålidelige ejendomsoplysninger. I foredraget vil vi præsentere de enkelte elementer i initiativet og beskrive, hvordan hver ændring vil få konkret betydning for borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder. Den nuværende registrering og anvendelse af ejendomsoplysninger afspejler, at hver enkelt sektor og myndighedsområde har udviklet systemer og arbejdsgange, som passede til egne behov i en tid, hvor det ikke var muligt eller almindeligt, digitalt at udveksle og sammenstille data fra flere kilder. Situationen i dag er altså, at ejendomsregistreringen står på et unødigt kompliceret fundament sat sammen af forskellige registre med hver deres definition af begreberne. Det fungerer, men det kræver manuelle processer og mange fejl og dobbeltarbejde, hvilket hverken er optimalt eller langtidsholdbart. Når initiativet er gennemført, vil der være tale om den første store sammenhængende reform af ejendomsregistreringen i Danmark. Løsningerne går på tværs af siloerne på området og har brugernes behov i centrum. Den business case, som parterne bag projektet har gennemført, har da også vist, at der er kontante, økonomiske gevinster forude, både i den offentlige sektor og blandt de private aktører, f.eks. i finanssektoren. I foredraget vil vi gennemgå den nye begrebsmodel, der ligger bag initiativet, den fremtidige, forenklede ansvarsfordeling mellem de involverede myndigheder og basisregistre, den forestående harmonisering og vask af de nuværende ejendomsdata. Vi vil også vise, hvordan den entydige, geografiske identifikation af de forskellige ejendomstyper og bygninger vil give geografien en mere fremtrædende rolle på ejendomsdataområdet. Endelig vil vi vise, hvordan brugerne får mere pålidelige og aktuelle ejendomsdata på et tidligere tidspunkt i ejendomsprocessen ovenikøbet med mindre besvær. Peter Lindbo Larsen, Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter Peter Lindbo Larsen er chefkonsulent i Ministeriet for Bo, Bolig og Landdistrikter. Han arbejder med samordnet digitalisering og forenkling af ejendomsdataregistreringen. Han leder arbejdet med at forberede digitaliseringsstrategiens initiativ om Samordnet genbrug af Ejendoms- og Bygningsdata til politisk beslutning. Peter er uddannet landinspektør i Han har i en årrække i ind- og udland arbejdet med problemstillinger vedr. registrering af fast ejendom. Side 15

16 Kom til fernisering på Galleri Geodata Geodata Danmark præsenterer på Kortdage 2012 Galleri Geodata. Her udstiller vi udover en lang række af de kendte værker også nye og spændende. Kom til fernisering og oplev de spændende værker på nærmeste hold nye såvel som gamle! Geodata Danmarks palette indeholder: Nærvær og seriøsitet Leverandøruafhængighed Uvildig rådgivning Viden om hele farveskalaen Besøg Galleri Geodata på Kortdage 2012, hvor vi traditionen tro byder på en kold forfriskning og en snak om mulighederne med GIS og geodata i din kommune! Energivej 3, 4180 Sorø. Birkemosevej 7, 6000 Kolding Tlf

17 Cabaret A Ejendomsdannelse Onsdag d. 31. oktober 13:30-14:00 Stedfæstelse af servitutter - hvor bliver nytteværdien af? Med indførelsen af digital tinglysning i september 2009 blev tinglysningsloven tilpasset således, at alle nye som eksisterende servitutter skulle stedfæstes. Stedfæstelsen skulle danne grundlag for en geografisk visualisering af servitutterne til gavn for såvel den enkelte grundejer, den kommunale sagsbehandler, som øvrige professionelle rådgivere og aktører på ejendomsområdet. Ved tinglysning af nye servitutter er der stillet krav om stedfæstelse af de bindinger, der lyses på den enkelte ejendom. Bindinger, der dokumenteres dels ved udfærdigelse af et e-rids og en GML-fil. Tanken var, at de eksisterende servitutter ved den matrikulære sagsbehandling ligeledes skulle stedfæstes bl.a. i forhold til udarbejdelse af servituterklæringer. De stedfæstede servitutter lagres i stedfæstelsesdatabasen, hvorfra data hentes og visualiseres i forskellige web-baserede løsninger. Succesen for stedfæstelsesdatabasen må siges at være begrænset! Hvad er årsagen hertil? En geografisk visualisering af en given servitut vil lette tolkningen af de bestemmelser, som servitutten pålægger den enkelte ejendom. Så ideen omkring stedfæstelse af servitutter er rigtig! Fokus må rettes mod grundlæggende principper for organisering og strukturering af data, som danner grundlag for visualiseringen af servitutter. I relation hertil kan nævnes: Kategorisering af de enkelte servitutter Metoder til brug ved stedfæstelse af servitutter Afklaring af principper for vedligeholdelse af de stedfæstede servitutter ved f.eks. delvis aflysning af servitutter. Indlægget vil behandle ovenstående problemstillinger i forhold til håndteringen af stedfæstelse af servitutter i praksis. Vi vil fremkomme med konkrete forslag til hvilke initiativer, der skal iværksættes for på længere sigt at tilvejebringe en anvendelig stedfæstelsesdatabase. De konkrete initiativer, der ønskes iværksat ved stedfæstelsesopgaven, bygger på en række grundlæggende principper i forhold til: den fælles offentlige digitaliseringsstrategi afklaring af brugerbehov og -ønsker definitioner og begrebsafklaring datas organisering og strukturering krav om entydighed ift. opgave- og kompetencefordeling Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Ejendomsdataområdet og infrastruktur for stedbestemt information. Medforfattere: Lektor Lise Schrøder og adjunkt Line Hvingel begge Aalborg Universitet. Sessionsleder: Line Hvingel Onsdag d. 31. oktober 14:00-14:30 Bygningsdata hvilken størrelse passer? Bygningsdata har et stort potentiale og Bygnings- og Boligregistret (BBR) har længe spillet en central rolle i forbindelse med diverse strategier og tiltag med henblik på at opnå en effektiv digital forvaltning. Lanceringen af det nye BBR i december 2009 udsprang af behovet for en mere intensiv brug af BBR-data med henblik på at gøre BBR til det centrale register for henholdsvis bygninger, tekniske anlæg, bolig- og erhvervsenheder, samt adresser. Siden etableringen af BBR i 1977 har registret været en af de helt centrale ejendomsrelaterede datasamlinger. Allerede fra starten har der dog været problemer med ukorrekte angivelser og mangelfuld opdatering. En række projekter har gennem årene været iværksat med henblik på forbedring af datakvaliteten i registret og samordning med andre datasamlinger. En af de store udfordringer har været håndteringen af de forskellige arealbegreber med henblik på at opnå bedre muligheder for specifik information vedrørende de enkelte entiteter. Tidligere var arealopgørelserne alene knyttet til bygnings- og enhedsniveauet, mens det nye BBR indbefatter en række forskellige arealopgørelser i henhold til den nye datamodels entitetstyper: Bygning, teknisk anlæg, bolig- og erhvevsenhed, brugsenhed, etage og rum. Bygningsarealer indgår i en række administrative opgaver og procedurer. Forståelsen og definitionen af arealerne i de forskellige specifikke sammenhænge varierer, hvilket forhindrer en optimal udnyttelse af den information, som er tilgængelig i BBR. En forudsætning for at leve op til de politiske udmeldinger omkring digital forvaltning med fokus på øget effektivitet, bedre samarbejde, etc. er således en fælles forståelse af entiteterne i det nye BBR og de dertil hørende arealdefinitioner. I indlægget vil der blive fokuseret på, hvordan den fremtidige udfordring i forbindelse med etableringen af en fælles forståelsesramme for brugen af de bygningsrelaterede arealbegreber ikke primært knytter sig til de tekniske forhold. I højere grad handler den om organisatoriske og forvaltningsmæssige aspekter, som det blandt andet kommer til udtryk i relation til myndighedsopgaver som byggesagsbehandling og tinglysning. Lise Schrøder, Aalborg Universitet Forskning og undervisning indenfor blandt andet digital ejendomsforvaltning og SDI. Medforfattere: Lektor og landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet. Side 17

18 LE34 George e Eastman, grundlægger af Eastman Kodak I 1887 revolutionerede George Eastman f o t o g r a f e r i n g e n m e d s i t f ø r s t e K o d a k kamera. Med kameraet kunne man tage 100 billeder. Derefter sendte man kameraet til Eastman Kodak, der fremkaldte billederne, satte en ny film i og returnerede kamera og billeder. George Eastman havde gjort fotografering meget billigere og lettere for folk. LE34 gør GIS lige så enkelt! Kom og møde os på stand 16 og se hvordan LE34 omsætter MobilGIS, OGC standarder, DesktopGIS, geodatabaser og mange andre tekniske standarder og systemer til enkle teknologier, så de gør resten, når du trykker på knappen! Kontakt til LE34 GIS: Heine Torsson Mail: Mobil: Gruppen

19 Cabaret B+C Transport Onsdag d. 31. oktober 13:00-13:30 Standardisering af vej- og trafikdata Sessionsleder: Eric thor Straten Onsdag d. 31. oktober 13:30-14:00 Oplandsanalyser i GIS - offentlig transport Anvendelsen af digitale informationer om veje og trafik er stigende, både indenfor offentlige myndigheders planlægningsopgaver og erhvervslivets daglige ruteplanlægning. Vejdirektoratet har iværksat et projekt for at beskrive standarder for de mange data og derved skabe større nytteværdi af eksisterende data. Et af målene med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra 2011 er, at data i langt højere grad end i dag skal udveksles på tværs i hele den offentlige sektor og på længere sigt også til den private sektor. Dette forudsætter, at der er defineret standarder for data, og at disse standarder er velkendte. For vejdatas vedkommende er det særlig vigtigt med fastlagte standarder for referencesystemet, som er det grundlæggende element for al registrering af egenskaber om vejene og den trafik, som kører på dem. Vejdirektoratets standardiseringsprojekt tager udgangspunkt i nogle af de mest umiddelbare data, der er nødvendige for at kunne registrere, udveksle og anvende data bl.a. til trafik-og transportformål. Samtidigt vil projektet kortlægge eksisterende standardiseringsaktiviteter og inddrage relevante nationale og internationale erfaringer. Fælles standarder betyder, at dataejerne vil kunne opnå bedre samspil mellem deres it-løsninger. En større konkurrence blandt leverandørerne om systemernes faciliteter kan samtidigt resultere i billigere udvikling. Resultatet vil også kunne indgå i arbejdet med de såkaldte autoritative grunddata, der skal tilbydes til hele den offentlige sektor. I indlægget vil der blive lagt vægt på projektets betydning for det fremadrettede arbejde med standardisering af data og veje på tværs af vejsektoren. Tilhørerne vil blive introduceret til nogle af de udfordringer, der opstår, når store mængder data skal standardiseres, men også for nogle af de muligheder, som standardisering giver, for at øge nytteværdien af allerede eksisterende data. Hans Jørgen Larsen, Vejdirektoratet Chefkonsulent i Vejdirektoratet. Leder af digitaliseringsteamet i Informatikområdet. Projektleder for arbejdet med standardisering af vej- og trafi k- data. Formand for IKT-udvalget i Nordisk Vejforum. Hvor lang tid bruger eleverne i regionerne og kommunerne på transport til deres uddannelsesinstitutioner? Hvor mange arbejdspladser kan nås fra udvalgte byer med offentlig transport inden for 60 minutter? Hvor mange kvalificerede medarbejdere kan nå en arbejdsplads inden for en acceptabel tidsramme? Disse spørgsmål er i dag nemme at besvare ved hjælp af avancerede netværksværktøjer i GIS, men kun hvis det handler om transport ved egen hjælp. Altså bil, cykel og gang. Hvis man gerne vil have svar på ovenstående spørgsmål, hvor transportmidlet er den kollektive trafik, kommer traditionelle GIS-værktøjer til kort. Ved hjælp af en egenudviklet applikation, der henter oplysninger hos rejseplanen.dk, er det muligt at lave tilgængelighedsanalyser direkte i et GIS. Rejsetidscrawleren kan også bruges i andre sammenhænge, hvor rejsetider med kollektiv trafik ønskes identificeret for en større gruppe af personer f.eks. til udarbejdelsen af pendlings- og arbejdsmarkedsanalyser. Indlægget vil demonstrere, hvordan applikationen fungerer i praksis ved hjælp af konkrete eksempler fra Region Midtjylland. Regionen bruger blandt andet denne til at danne sig et overblik over, hvor lang rejsetid eleverne på ungdomsuddannelserne har til deres uddannelsesinstitutioner. Herved kan de se præcis, hvordan uddannelsesdækningen ser ud i de enkelte områder af regionen. Herudfra kan man identificere områder, hvor der skal ydes en indsats for de elever, der har særligt langt til en uddannelsesinstitution. Indlægget vil endvidere vise, hvordan det er muligt at sammenholde resultater fra applikationen med data for, hvor folk bor og hvilken uddannelse de har. Det kan f.eks. udregnes hvor mange kvalificerede medarbejdere, der kan nå en given virksomhed inden for en fastsat tidsramme. Thomas K. Andersen, GISGroup Thomas er uddannet i geografi fra KU og driver til daglig GISGroup, som er en innovativ virksomhed med speciale i GIS-løsninger til offentlige myndigheder og private. Thomas har stor erfaring med at udvikle og skræddersy produkter på baggrund af kundernes konkrete ønsker, og han er hjernen bag Rejsetidscrawleren. Medforfattere: Andreas Pedersen, MapWork Medforfattere: Konsulent Nils Holm Projektmedarbejder Marie Laang Pallisgaard Projektmedarbejder John Pind Side 19

20 ENRICHING SOCIETY Professionelle tjenester indenfor Geografisk IT SWECO Position er specialiseret indenfor Geografisk IT, GIS og håndtering af geografiske data og har i løbet af de seneste 10 år etableret sig som en af de primære leverandører af GIS- og datahåndteringstjenester på det nordiske marked. Det gælder serverteknik, håndtering af geo-databaser, webklient teknik, udvikling af nye programmer og opgradering af eksisterende appli kationer. Oplæring af kundernes medarbejdere, systemdrift, bearbejdning af data og teknisk avancerede analyser har ligeledes været en del af projekterne. Sweco Position er et software uafhængigt rådgivningsselskab, der sammen med kunden vælger den bedste programplatform til at løse den aktuelle opgave. I Sweco Position arbejder der cirka 160 fuldtidspersoner.

Vandrammedirektivets geografi Baaner, Lasse

Vandrammedirektivets geografi Baaner, Lasse university of copenhagen Vandrammedirektivets geografi Baaner, Lasse Publication date: 2012 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Baaner,

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012

Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 årsmøde 2012 Velkommen til vejman.dk årsmøde 2012 Det er mig en stor glæde igen at kunne byde alle velkommen til vejman.dk årsmøde. Ved årsmødet i 2011 var langt de fleste vejman.dk kommuner gået i drift

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Getting to the digital results. studietur

Getting to the digital results. studietur Getting to the digital results studietur Singapore 2012 Strategisk set er Singapore et skridt foran. Det er imponerende, hvordan de udpeger strategiske mål og eksekverer i bund for at overleve i den globale

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS OFFENTLIGE SEKTOR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

PROGRAM D. 3. MARTS 2015

PROGRAM D. 3. MARTS 2015 PROGRAM D. 3. MARTS 2015 8:30 Morgenmad og registrering 09.00 Velkomst 09.15 Orienteringsløb blandt billeder, ikoner og symboler (på engelsk) Dr. Robins vil snakke om hans seneste forskning omkring hvordan

Læs mere

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER Per Friborg Informatikchef VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 VELKOMMEN SIDE 2 Det er mig en stor glæde at kunne byde alle velkommen til det 4. vejman.dk

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

Hydrologisk Højdemodel og kortservices. Klimatilpasning og anvendelse af den hydrologiske højdemodel, metoder og analyser

Hydrologisk Højdemodel og kortservices. Klimatilpasning og anvendelse af den hydrologiske højdemodel, metoder og analyser Hydrologisk Højdemodel og kortservices Klimatilpasning og anvendelse af den hydrologiske højdemodel, metoder og analyser Agenda Hydrologiske højdemodel &Tilpasningslaget Hvilke analysemetoder bruger man

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Sund By Netværksdage. 16.-17. marts 2015 Fængslet, Horsens. Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse

Sund By Netværksdage. 16.-17. marts 2015 Fængslet, Horsens. Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse Sund By Netværksdage 16.-17. marts 2015 2015 Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse Velkommen til Sund By Netværksdage 2015 SBN-dagene handler i år om sundhed og beskæftigelse. Vi sætter fokus

Læs mere

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer

Ad 3. Opsamling fra referat fra 29. møde (beslutningspunkt) Ingen kommentarer Referat Specifikationssekretariatet GST/DAB Rentemestervej 8 2450 København NV Tlf.: 72 54 50 89 www.fotdanmark.dk e-mail: kft@gst.dk 30. møde i FOT Specifikationsforum den 21. november 2013, kl. 10:00-15:00

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Velkommen til konference. For selvejende institutioner om fremtidens it

Velkommen til konference. For selvejende institutioner om fremtidens it Velkommen til konference For selvejende institutioner om fremtidens it Rådgivningsgruppen og partnerskabsaftalen Konferencen er arrangeret af Rådgivningsgruppen i et samarbejde med: Ministeriet for Børn

Læs mere