Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkatalog Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner... 7 er... 8 Udvidelser Udvalget for familie og institutioner: Udmøntning af 1 % effektivisering Tekniske korrektioner er Udvidelser Udvalget for sundhed, ældre og social: Udmøntning af 1 % effektivisering Tekniske korrektioner er Udvidelser Udvalget for natur, teknik og miljø: Udmøntning af 1 % effektivisering Tekniske korrektioner er Udvidelser Udvalget for plan, udvikling og kultur: Udmøntning af 1 % effektivisering Tekniske korrektioner er Udvidelser Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske korrektioner er Udvidelser... 77

2 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2011 Forslag Tekst Type Økonomiudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Arkivering og periodisering af ESDH arkiv Teknisk sforslag I alt R-1 Udmøntning af besparelse på forsikringsudbud R-2 Yderligere reduktion på rengøringsudbud fra R-3C Lønsumsbesparelse på administrationspersonale - 3% Udvidelsesforslag I alt U-1 Vederlag til medlemmer af Børn- og Ungeudvalget Udvidelse U-2 Tablet pc til Byråd og ledelse - anskaffelse i 2012 er kr. Udvidelse U-3 Pulje til rådgivning ved udbud m.v Udvidelse U-4 Innovations- og effektiviseringspulje Udvidelse U-5 Beredskab Udvidelse Styrkelse af myndighedsafdeling - udvidelse af budget til administrationspersonale Social- og Voksen/handicap-afdelingen Udvidelse U-6 10-U-7 Nedbringelse af ventetid på husdyrområdet Udvidelse U-8 Ansættelse af en klimakoordinator Udvidelse U-9 Kulturområdet - udvidelse af 1 medarbejder på kulturområdet Udvidelse Udvalget for familie og institutioner Tekniske korrektioner I alt T-1 Juniorklubber - nedsættelse af kontingent Teknisk sforslag I alt R-1 Klubvirksomhed - lukning af 2 ungdomsklubber R-2 Lukning af ungdomsskolens motorsektion/cross/bocarts R-3 Folkeskole - nedsættelse af undervisningstimetallet R-4 Folkeskole - reduktion af holddelingstimer R-5 Folkeskole - reduktion af tid til andre opgaver R-6 Dagplejen - lavere serviceniveau R-7B Dagtilbud - åbningstid i institutioner, alternativ 2, reduktion til 48 t R-8 Dagtilbud - serviceniveau i daginstitutioner R-9 Dagtilbud - fællesformål - køkken/mad R-10 Dagtilbud - specialpædagogisk støttekorps R-11 Familieomr. - generel reduktion, sociale foranstaltninger R-12 Familieomr. - generel reduktion, sociale foranstaltninger/anbringelser Udvidelsesforslag I alt U-1A Folkeskole - helhedsskole, (alternativ 1, garantibeløbsmodellen) Udvidelse U-2 Dagtilbud - udvidelse af lønbudget til dagplejen Udvidelse U-3 Dagtilbud - udvidelse af støtteteamet Udvidelse U-4 Dagtilbud - tidlig indsats Udvidelse

3 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2011 Forslag Tekst Type U-5 Familieomr.: Digital understøttelse af børn-og ungeområdet, DUBUsystemet Udvidelse U-6 Familieomr. - patientsystemet Novax Udvidelse U-7 Familieomr. - implementering af børnepolitik Udvidelse U-8 Familieomr. - supervision til børn og unge-socialrådgivere Udvidelse Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske korrektioner I alt Voksen/handicap - Rønde vandrerhjem - indvendig vedligeholdelse og 12-T-1 pleje af udearealer Teknisk T-2 Sundhedsomr. - aktivitetsbestemt medfinansiering Teknisk sforslag I alt R-1 Voksen/handicap - Bostøtte - Sammenlægning af bostøtte enheder Voksen/handicap - servicereduktion på bostøtte til borgere efter 12-R-2E serviceloven R-3 Voksen/handicap - STU - reduktion af tilgang og serviceniveau R-4B Voksen/handicap - Misbrugcentreret - 3% besparelse R-5B Voksen/handicap - takstreduktion 3% R-6 Ældreomr. - driftsrationale - udvidelse af Plejeboligerne Søhusparken Ældreomr. - nedsættelse af regulering i forhold til den demografiske udvikling R-7E 12-R-8 Ældreomr. - robotstøvsugning hjemmeplejen R-9 Ældreomr. - Partnerskab Plejeboligerne Søhusparken R-10 Ældreomr. - Syddjurs træner for en bedre fremtid R-11 Sundhedsomr. - 3% reduktion på tandplejen R-12D Sundhedsomr. - Sundhedsfremmende og forebyggende indsats R-13 Ældreomr. - Handicaphjælperordningen - reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 12-U-2 Voksen/handicap - Handicaprådet - handicapkørsel til blinde og svagtseende Udvidelse Voksen/handicap - pulje til nye og akutte sager på det specialiserede socialområde Udvidelse Voksen/handicap - drift vedr. kulørte plejeboliger incl. akutboliger/aflastningsboliger Udvidelse U-3A 12-U-4A Ældreomr. - velfærdsteknologi - pulje Udvidelse U-5 Ældreomr. - akutteam - sygepleje Udvidelse U-6 Sundhedsomr. - Tandplejen - etablering af digital røntgen Udvidelse Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske korrektioner I alt T-1 Feldballe skole solgt - ingen budget/indtægtsbudget fra 2012 Teknisk

4 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2011 Forslag Tekst Type T-2 Ældreboliger i Hornslet - manglende driftsbudget Teknisk T-3 Ugelbølle skole - pavillonleje i 2012 Teknisk T-4 Rønde vandrerhjem - driftsbudget til vedligehold/forbrug Teknisk sforslag I alt R-1 Vejbelysning - besparelse drift R-2 Vejdrift - konkurrenceudsættelse R-3 Vejdrift- samling af materielgårde R-4 Vejdrift - grønne områder - særlige vedligeholdelsesopgaver R-5 Kollektiv trafik - reduktion i åbne skolebusruter R-6 Kollektiv trafik - nyt udbud R-7 Rammebesparelse på naturpleje R-8 Ejendomme - drift - sænkning af temperatur i bygninger - 1 grad R-9 Ejendomme - drift - udenomsarealer Udvidelsesforslag I alt U-1B Vejdrift - renovering af fortove Udvidelse U-2A Vejdrift - asfaltbelægninger straks tilførsel Udvidelse U-3 Kollektiv trafik - Flextur/Midttur Udvidelse U-4 Kollektiv trafik - rute 212 Udvidelse Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske korrektioner I alt Rønde Vandrerhjem - ingen budget/indtægtsbudget fra 2012 på PUK-området Teknisk T-1 15-T-2 EBIC Vandrerhjem - ophør af driftstilskud fra 2015 Teknisk T-3 Biblioteket - indkøb af inventar Teknisk T-4 International Strategi - tilbageførsel af budget fra 2015 Teknisk sforslag I alt R-1 Fregatten Jylland - nedsættelse af tilskud R-2 Tilskud til frivilligt socialt arbejde - nedsættelse af 18-puljen R-3 Folkeoplysning - reduktion af lokaletilskud til aftenskoler R-4A Folkeoplysning - reduktion i tilskud til voksenundervisning R-4B Folkeoplysning - reduktion i tilskud til kompenserende voksenunderv R-5 Musikskolen - generel reduktion R-6A Biblioteket - lukning af Mørke bibliotek R-6BC Biblioteket - lukning af bogbus / øget drift til lokal service samt "Bogen kommer" Udvidelsesforslag I alt U-1 PUK - tilbageførsel af 1% effektiviseringen Udvidelse U-2 Biblioteket - budget til indkøb af inventar Udvidelse

5 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2011 Forslag Tekst Type U-3 Biblioteket - pedel til Rønde og Hornslet Udvidelse U-4 Musikskolen - nedbringelse af venteliste Udvidelse U-5 Legeplads - tilskud til etablering samt drift Udvidelse Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller finansieret af gebyrstigning Udvidelse U-6 15-U-7 Pulje til medfinansiering af kunstgræsbaner ( 1 mio. kr. i 3 år) Udvidelse U-8 Pulje til genopretning af fodboldbaner Udvidelse Arbejdsmarkedsudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Beskæftigelse - øvrige driftsudgifter omplacering mellem bevillinger Teknisk Kontanthjælpsområdet - omplacering aktiverede/passive kontanthjælpsmodtagere og høj/lav refusion Teknisk T-2 16-T-3 Driftsudgifter vedr. beskæftigelsestilskuddet Teknisk T-4 Særlig hjælp 83 og 84 Teknisk sforslag I alt R-1 Øget sanktionering kontanthjælpsmodtagere R-2 Omorganisering i UU-Djursland Udvidelsesforslag I alt U-1 Fastholdelse af borgere tæt på arbejdsmarkedet Udvidelse Syddjurs Kommune Tekniske korrektioner I alt sforslag I alt Udvidelsesforslag I alt

6 Økonomiudvalget Udmøntning af 1% effektivisering 2012: Der er lavet en beskrivelse af, hvordan 1% effektiviseringen er håndteret og udmøntet på udvalgets område. Lønsummen på konto 6 udgør 153 mio. kr. og effektiviseringen på 1 % udgør således cirka 1,5 mio. kr. Direktion og afdelingschefer har i løbet af 2011 gennemgået administrationsområderne tæt for at identificere effektiviseringspotentiale: Fordeling af 1% effektivisering og puljer på økonomiudvalgets område: Virksomhedsmodel, jobcenter NEM-refusion Fodterapi Sygedagpenge, NEM-refusion Digitalisering af dagplejeanvisning DIADEM 7 til vej, byggesagsbehandling Måltal på kørselskontor Ialt Dermed er således med helårsvirkning identificeret ca kr. mere end summen af 1% besparelsen. I basisbudgettet er indarbejdet en yderligere reduktion som følge af aftrapningsordning vedr. chefstillinger i forbindelse med kommunesammenlægningen i udgangspunktet aftalt til kr. fordelt med over 6 år. Ved tildelingen af en samlet lønsum på kr. i 2008 til dækning af det eksisterende personale, besluttede byrådet, at dette beløb, som led i en ønsket effektivisering, blev aftrappet efter følgende model. 2008: 4,8 mio. kr. 2009: 3,5 mio. kr. 2010: 2,0 mio. kr. 2011: 1,0 mio. kr. 2012: 0 Samlet er lønsummen på konto 6 fra 2011 til 2012 udover 1% effektivisering blevet reduceret med: Chefstillinger efter kommunalreformen Aftrapning af tillægsbevilling oprindeligt 4,8 mio. kr I alt Den samlede effektivisering på lønsummen på konto 6 er fra budget 2011 til budget 2012 i alt kr

7 I det samlede effektiviseringsregnskab for konto 6 udestår således at udmønte en lønsum på cirka kr. der findes som effektivisering på IT-området. Det er aftalt i Økonomiudvalget juni 2011, at Borger og IT chefen i september præsenterer en samlet handlingsplan for IT driften i Syddjurs Kommune for de næste 4 år, som understøtter forretningsmæssige principper. Forretningsplanen tager sigte på at indføre en ny og mere forretningsorienteret styring af IT leverancer, baseret på udbud og efterspørgsel og en prissætning af ydelser og produkter, som afspejler de faktiske omkostninger. På denne måde vil der være synlighed og bedre forudsætninger for at matche konkurrencen fra private leverandører, og samtidig at tilbyde overskudskapacitet på markedsvilkår. Der foretages en opgørelse af den samlede produktion, fag- og virksomhedssystemer og ressourceanvendelse med henblik på at beregne gennemsnitlige enhedsomkostningerne for standardydelser som computere, printere, telefoner etc. og serviceydelser som helpdesk, systemsupport etc. Med baggrund i dette arbejde og forventninger om potentielle rationaler i driften af administrativ IT i Syddjurs kommune ved forestående nyetablering af IT platform og opdatering af citrix i 2011 og 12, er der overordnet planlagt et forventet nettorationale på kr. pr. år. Forudsætningen for effektiviseringen er: at den planlagt udskiftning og opdatering af IT platform gennemføres som planlagt, og serverdrift, storage, backup, overvågning, m.v. at rammeaftalen med beskrivelse af SLA (Service Level Agreement) justeres, og tilpasses i forhold til det økonomiske grundlag. At nuværende driftsopgaver og vedligehold af It-platform m.v. og opgradering af Citrix foretages og udføres af It organisationen at imødekomme behovene for fleksibilitet og en fastholdelse af værdifuld viden om driften af Syddjurs Kommunes applikationsportefølje, idet den knowhow der findes blandt nøglepersoner i IT-driftsafdelingen omkring driften af applikations porteføljen i Syddjurs Kommune har stor betydning for kommunen. At der opretholdes højt niveau på sikkerhed, firewall, netværk, LAN og WAN, idet det er et vitalt område i forhold til de mange decentrale lokationer der findes i Syddjurs Kommune. Standardisering, integrering og fleksibilitet er nøgleord for denne opgave, som der ikke må gives afkald på. At nuværende IT hotline og generel brugersupport ændres, og fremover sker via det centrale Callcenter for IT og Borgerservice. Hvilket betyder at service primært sker digitalt via spørgsmål/ svar, og nødvendige telefoniske henvendelser varetages af Borgerservice Callcentermedarbejdere, som varetager 1. level support af kommunens IT-brugere, den nødvendig brugeradministration, og samtlige borgerhenvendelser til Syddjurs Kommune. At der udarbejdes IT kompetenceplan/ krav for IT-brugerne i Syddjurs Kommune, og via individuelle handlesplaner at understøtte at alle medarbejdere har den fornødne viden og kompetence i den digitale sagsbehandling, og understøtte optimal udnyttelse af fagprogrammer m.v. Målsætningen er at Herved kan der samtidig frigøres et stort effektiviseringspotentiale og hjemtages større gevinster i sagsbehandlingen. At IT afdelingen fortsat kan indgå aftaler om salg af overskudskapacitet på aktuelle markedsvilkår. Timetaksterne aftales i forbindelse med chefaftalen for relevante år

8 Økonomiudvalget tekniske korrektioner 10-T-1 Økonomiudvalget Arkivering og periodisering af ESDH arkiv Udvidelse Aflevering til offentligt arkiv Kommuner skal aflevere arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, og som skal bevares, til et offentligt arkiv. Arkivalier, der er omfattet af lov om personoplysninger, vil typisk være elektroniske journaler, ESDH-systemer eller registre/fagsystemer. Afleveringen skal ske senest på det tidspunkt, hvor de pågældende oplysninger ellers skulle slettes af kommunen. For Syddjurs Kommunes vedkommende ligger der dokumenter tilbage fra de gamle kommuner som endnu ikke er arkiverede. Et offentligt arkiv kan enten være Statens Arkiver eller et offentligt arkiv, som er oprettet af én eller flere kommuner med henblik på at opbevare og stille kommunale arkivalier til rådighed. For Syddjurs Kommunes vedkommende afleveres data til Syddjurs Kommunearkiv. Arkiveringsversionen skal afleveres i et bestemt teknisk format, som er fastsat i bekendtgørelsesform. Periodisering pr. 31/ Periodisering er en opdeling af det (digitale) arkiv i tidsperioder, således at de ældste og mindst aktuelle sager og dokument kan fjernes. På den måde bliver der frigjort plads og det bliver hurtigere og nemmere at finde det aktuelle og vigtigste materiale. Der er indhentet tilbud fra 2 leverandører på den meget omfattende tekniske opgave der kræves for at kunne foretage arkiveringen. ESDH systemer

9 Økonomiudvalget reduktioner 10-R-1 Økonomiudvalget Besparelse som følge af forsikringsudbud På baggrund af forsikringsudbuddet som er trådt i kraft i 2011, vurderes det at der kan spares yderligere kr. årligt. Forsikringsudbud R-2 Økonomiudvalget Besparelse som følge af rengøringsudbud I forbindelse med Rengøringsudbuddet på kommunale institutioner, som trådt i kraft i september 2009, har der indtil 1. april 2011 været afholdt en række udgifter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, hvilket nu er afsluttet. Derfor forventes det at der kan spares yderligere kr. årligt. Rengøringsudbud R-3 Økonomiudvalget Besparelser på administrationsløn Lønsummen på konto 6 udgør ca. 153 mio. kr. Nøgletalsanalyse Som udgangspunkt for fortsatte besparelser på administrationslønnen i 2012 henvises generelt til nøgletalsanalysen, der belyser Syddjurs Kommunes administrationsniveau i forhold til en række sammenligningskommuner, de 19 kommuner i region Midtjylland samt hele landet. Tages udgangspunkt i administrationsudgifterne pr indbygger i regnskab 2010, hvor Syddjurs er sat til index 100, ser tallene således ud - 8 -

10 Administrationsudgifter Indextal Syddjurs Kommune Sammenligningskommunerne Kommuner i region Midtjylland Hele landet Syddjurs Kommune ligger under sammenligningskommunerne og hele landet, men over gennemsnittet af kommuner i region Midtjylland. Sammenligningskommunerne, der er udvalgt udfra ca. ens udgiftspres, ligger 6 indexpoint over Syddjurs kommune Og kommunerne i region Midtjylland 2 indexpoint under. Der er her tale om flere væsentligt større bykommuner med et forskelligt udgiftspres vedr. administrative udgifter. Syddjurs kommune har i budget 2011 gennemført en yderligere besparelse og effektivisering på 5,7 mio. kr. på administrationsområdet. Det er endvidere besluttet, at opruste administrationen på natur og miljø, byggesagsbehandling og jobcentret for at optimere sagsbehandlingen, og specielt vedr. jobcentret med det formål at investere i en hurtigere og sikker sagsbehandling for at nedbringe den samlede udgift til overførselsudgifter på området. På den baggrund anbefaler direktionen, at der i 2012 ikke reduceres yderligere i administrationsudgifterne, men at direktionen gennemfører en effektiviseringsanalyse, hvor målet er identificere digitaliserings- og effektiviseringsgevinster i lighed med den gennemgang i 2011, der resulterede i ca. 2 mio. kr. i effektiviseringspotentiale i budget Analysen forlægges i august for Økonomiudvalget med henblik på indarbejdning i budget Direktionen peger endvidere på, at der i forbindelse med strukturændringer som samling af administrationen på færre lokationer vil kunne effektiviseres yderligere. Disse effektiviseringer indgår i nettoudgiftsberegningen for forslagene vedr. samling af administrationshusene. Hvis der besluttes yderligere besparelser i budget 2012 vil direktionen vil i lighed med tidligere iværksætte denne besparelse umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for Ved iværksættelsen vil der blive lagt vægt på at placere besparelserne, hvor der enten kan fjernes et samlet antal opgaver eller hvor en omlægning og effektivisering af arbejdsgange får mindst mulige konsekvenser. Udmøntningen forelægges ØK til godkendelse. En yderligere besparelse vil fordele sig med nedenstående beløb. Hver procents yderligere besparelse medfører en reduktion på ca. 4 stillinger. A: 1% reduktion B: 2% reduktion C: 3% reduktion

11 Økonomiudvalget udvidelser 10-U-1 Økonomiudvalget Vederlag til medlem af Børn- og ungeudvalget Udvidelse Efter Barnets reform består Børn og Unge udvalget af: 1 dommer 2 børnesagkyndige 2 politikere Dommeren, de to børnesagkyndige og formanden for udvalget er aflønnet / får vederlag for opgaven. Opgaven er tidskrævende (typisk 4-6 timer for at læse en sag) og møderne ligger altid på tidspunkter, hvor det kræver, at man tager fri fra arbejde. Udvalget får flere og flere sager. På baggrund af ovenstående mener vi, at det menige medlem også bør oppebære et vederlag. Vi vil gerne have forslag om vederlag med i budgetforhandlingerne (evt. som en teknisk korrektion). I styrelsesvedtægten er det fastlagt at formanden for Børn- og Ungeudvalget får 1517 kr. pr måned, svarende til 2½% eller af borgmesterens vederlag. Forslaget er indleveret af Mogens Pedersen (S) formand for udvalget, og Marianne Als Nielsen (F) menigt medlem af udvalget. Vederlag til medlem af B&Uudvalget Type: 10-U-2 Økonomiudvalget Tablet pc til byråd og direktion i alt 35 personer. Udvidelse 1. Beskrivelse af forslag. I forbindelse med byrådets arbejde med dagsordner og tilhørende bilag bliver der kopieret store mængder papir, som hverken gavner miljøet eller økonomien. Derudover er der et stort ønske om at kunne skrive egne notater og ikke mindst hurtigt at kunne genfinde dem, når politikerne sidder i byrådssalen og gennemgår dagsordenspunkter

12 På den baggrund afsættes der i budgettet for 2012 en blok til etablering af tablet pc f.eks. ipads til politikere og direktion m.v. på i alt 35 personer. Derudover skal der anskaffes et system til håndtering af dagsordner med noter m.m. på tablet pc ere. I alt en blok på kr. til etablering kr. i årlig drift af løsningen. En evt. besparelse på politikernes brug af farvepatroner og papir kan indgå i områdets 1% besparelse. 2. Specifikation af etablerings- og drifts blokken i hele kr. i 2012 pris- og lønniveau. Etablering: 2012 Tablet pc ere med 3G kr. Tilbehør: smart cover + sleeve kr. Trådløst net til tablet pc ere i byrådssalen kr. System til dagsordner på tablet kr. pc ere I alt: kr. Årlig Drift G abonnement kr kr kr kr. Drift af system til dagsordner kr kr kr kr. på tablet pc I alt: kr kr kr kr. Etablering og drift i alt I ovenstående blok er der kun budgetteret med at tablet pc en skal kunne gå på internettet og herfra nå et dagsordensystem. Der er ikke afsat midler til evt. integration til vores interne systemer. Type: 10-U-3 Økonomiudvalget Pulje til rådgivning ved udbud m.v. Udvidelse Der synes at være en udvikling hvor kommunerne med deres store andel af driften af den offentlige sektor i øget grad inddrages i store økonomiske problemstillinger så som udbudsregulativer, rettidighed i forhold til ministerier, krav til dokumentation, tilsynsforpligtigelser, strukturændringer der påvirker byrdefordeling samt involvering i store infrastrukturovervejelser. I den forbindelse kan der i direktionen være behov for ud over kommunens egne medarbejdere at trække på rådgivning hos personer og selskaber der ligger inde med en helt speciel viden på et givent område. Især i forbindelse med udbud kan der være behov for særlig rådgivning, dels i forbindelse med fagviden på områder hvor udarbejdelse af kravspecifikation kræver speciel viden, dels juridisk

13 bistand til at imødegå en tendens hvor tilbudsgivere per automatik søger aktindsigt og/eller klager. Det foreslås derfor at der afsættes en pulje til direktionens rådighed, således at der i givne situationer er budgetmæssig dækning for ekstern bistand til udredning af de kommunale konsekvenser ved især udbud. Pulje til rådgivning m.v U-4 Økonomiudvalget Innovations- og effektiviseringspulje udvidelse Den samlede organisation i Syddjurs Kommune har nu gennem 4 år hvert år gennemført en 1% effektivisering. Ideen med den fortløbende reduktion af budgetterne med henvisning til en 1% effektivisering har været at lægge et økonomisk pres på alle dele af den kommunale organisation for at igangsætte ressourcebesparende effektiviseringer, således at servicen til borgerne i Syddjurs Kommune alt andet lige bliver produceret til en lavere omkostning. Dette har været nødvendigt i lyset af den økonomiske situation kommunen befinder sig i, og fortsatte effektiviseringer vil i lyset af nedgangen i arbejdskraft i de kommende år stadig være højt på den kommunale dagsorden. Innovation og effektivisering kræver motivation og motivationen skal understøttes af muligheden for at igangsætte nye initiativer der understøtter en innovation og effektivitet. 1% af kommunens budget har givet et provenu på ca. 15 mio. kr. det forslås at 25 % af beløbet tilbageføres til en pulje, hvor alle områder kan ansøge om midler til at investere og undferstøtte innovation og effektivisering. Projekterne bliver efter ansøgning tildelt af Innovationspanelet efter indstilling fra direktionen. Innovations- og effektiviseringspulje

14 10-U-5 Økonomiudvalget Beredskab Udvidelse Beredskabets budget for 2012 og overslagsårene drøftes i beredskabskommissionen d. 19 aug Efterfølgende fremsendes beredskabskommissionens budget til byrådene i Nord- og Syddjurs. Der må forventes et stigning i budgettet på samlet ca. 1,5 mio. kr. årligt til fordeling mellem Nord og Syddjurs efter befolkningstal Udvidelse beredskab U-6 Økonomiudvalget Styrkelse af myndighedsafdeling Udvidelse af konto 6 budget til Social og Voksen / Handicap Udvidelse Myndighedsafdelingen på voksenområdet er afgørende for, hvorvidt der kan sættes fokus på styring af det specialiserede voksenområde. Afdelingen forvalter visitationer for et budget på egne områder ca. 330 mill.kr. og på 80 mill.kr. for ældreområdet. I forbindelse med budgetprocessen 2011 fremviste afdelingen et behov for en opnormering på 2 årsværk, for at kunne varetage opgaven med hjemtagelse af handleforpligtigelsen jf, ny lovgivning. På den baggrund fik afdelingen tildelt 0.8 mio.kr til opnormering af personalet og skulle så på den baggrund revisiterer alle de hjemtagede borgere. På det grundlag skulle der opnås en besparelse på 1.2 mio.kr. Afdelingen har i praksis i 2011 haft en nettoopnormering på 0,2 årsværk, grundet de iværksatte besparelser på konto 6 området samt effektivisering og digitaliseringspuljen. Nettoopnormeringen vil for 2011 være på 0.7 årsværk, idet kr af besparelsen for 2011 er en engangsbesparelse til digitaliseringspuljen. Det betyder at der ikke løbende foretages funktionsudredninger, løbende foretages revisitationer, ligesom der indtil nu kun er revisiteret ca 15% af de hjemtagne sager, hvor det var forudsat at alle nye borgere var revisiteret pr 30/ Social og voksen / handicapområdet har netop fået foretaget en analyse af bostøtte og psykiatriområdet, heri præciseres følgende: Myndighedsafdelingen er hårdt pressede, og der foreligger derfor endnu ikke funktionsudredninger på alle borgere. Det må snarest muligt sikres, at der udarbejdes funktionsudredninger på alle borgere (interne såvel som eksterne),da det er en afgørende forudsætning for at sikre det rette tilbud til borgerne til

15 rette pris, og for at kunne måle på effekten af den pædagogiske indsats. Det kan overvejes, om der eventuelt i en kortere periode bør tilføres flere ressourcer til myndighedsafdelingen. Umiddelbart kan dette være en god forretning, i dét tilbuddet kan målrettes og prissættes. Myndighedsafdelingen skal sikre og tydeliggøre sammenhængen mellemfunktionsudredning og bestilling/ 141 handleplan, hvori der opstilles klare mål. Det vil give større gennemsigtighed og derved være afgørende for, at sagsbehandlerne kan forhandle takster. Der arbejdes med ca borgersager i myndighedsafdelingens social og voksen / handicapområde. Der er lovgivningsmæssige krav om, at der 1 x årligt skal følges op på de enkelte sager via handleplaner. Af de 1000 sager er det ca. de 120 som er nye hjemtagne sager, disse er nye sager i afdelingen og der foreligger ikke noget kendskab til, om tilbud og behov er i overensstemmelse med funktionsvurderingen og det i Syddjurs Kommune gældende serviceniveau. Herudover varetager afdelingen følgende opgaver: visitation på ca borgere til pleje og praktisk hjælp, hvor der kontinuerligt skal ske løbende revisitationer for at fastholde niveauet for den afmålte hjælp. Bevillinger af genbrugshjælpemidler til ca borgere Bevilling af kropsbårne hjælpemidler Sagsbehandling på og tildeling af førtidspensioner Behandling af bilsager og terminalorlov Boligsager til ældre og plejeboliger samt til husvilde Handicapkørsel Det er for nuværende vanskeligt, med de eksisterende personaleressourcer, at kunne deltage i de kommende handlemøder i eksternt regi, m.h.p gennemgang af de eksterne borger anbringelser for vurdering af evt. billigere tilbud eller hjemtagelse, ligesom den generelle revisitation på de sociale sager med de nuværende ressourcer forventes at skulle gennemføres over 24 måneder, hvorfor der først kan forventes helårs effekt af besparelserne på de allerede vedtagne kvalitetsstandarder fra Revisitationer på ældreområdet sker for nuværende overvejende ved stikprøver og ved henvendelse fra udfører. Det anbefales derfor, at der for at opnå og fastholde budgetrammen på det specialiserede område at der tilføres myndighedsafdeling på social og voksen / handicapområdet 1,5 årsværk til konto Udvidelse af konto 6 Social og Voksen / Handicap

16 10-U-7 Økonomiudvalget Nedbringelse af ventetid på husdyrområdet Udvidelse I forbindelse med natur & Miljø s behandling af landmænds ansøgninger efter husdyrloven er der gjort en stor og målrettet indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Alligevel er venteog sagsbehandlingstiden i løbet af 2011 blevet meget lang som følge af nye lovkrav, nye afgørelser fra Miljø- og Naturklagenævnet og nye IT-system. Endvidere har Miljø- og naturklagenævnet hjemvist eller vil hjemvise - en stort antal påklagede afgørelser, der skal behandles forfra efter nye lovkrav uden mulighed for at opnå brugerbetaling. KL har indgået en aftale med Miljøministeriet om en præstationsbelønning for sagsbehandling af de hjemviste sager frem til marts 2012, men beløbet er meget lille, og har derfor ingen reel virkning for forvaltningens ressourcesituation. Miljøstyrelsen har i juni 2011 udsendt brev til alle kommuner, hvor der opfordres til at opprioritere anmeldelser eller ansøgning om miljøgodkendelse på ejendomme med søer. På grund af krav til dyrevelfærd, som vil være gældende fra 1. januar 2013 opfordrer Miljøstyrelsen kommunerne til at tilrettelægge sagsbehandlingen på en måde, der sikrer, at der er truffet afgørelse i sagerne, herunder i eventuelle klagesager samt hjemviste klagesager, inden udgangen af Der er således ingen tvivl om, at der i løbet af efteråret 2011 vil opstå meget stort pres på kommunernes sagsbehandling af miljøgodkendelser. I forbindelse med den tidligere indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden blev der gennemført et lean-projekt med stor succes, hvis afledede resultater benyttes nu i den daglige sagsbehandling. Der er således ingen mulighed for yderligere at effektivisere sagsbehandlingen. I forbindelse med denne lean-proces opgjorde KL Konsulenterne og Miljøministeriets Rejsehold kommunens reelle ressourceforbrug til 3,9 årsværk til behandling af miljøansøgninger efter husdyrloven, hvorimod den nuværende bemanding er på 2,6 mandår der mangler således ca. et mandår for at opnå balance i indkomne og afgjorte ansøgninger, hvorfor sagspuklen ikke er overraskende og er meget vanskellig at nedbringe med nuværende ressourcer. Der ansøges derfor om midler til at projektansætte en erfaren sagsbehandler til at få nedbragt det høje antal nye og hjemviste ansøgninger med henblik på at opnå et acceptabel serviceniveau overfor kommunens landbrugserhverv. Der er estimeret et tidsforbrug på 2 år til at få nedbragt den nuværende og forventede sagspukkel. Opgaven vil blive udført af projektansat medarbejder. Sagsbehandler, husdyrsager

17 10-U-8 Økonomiudvalget Klimakoordinator Udvidelse Ansættelse af klimakoordinator i forvaltningen (Natur og miljø) Alle kommuner arbejder for øjeblikket med klimaspørgsmål, og mange kommuner har valgt at ansætte klimamedarbejdere eller ligefrem at opbygge egentlige klimasekretariater (de fleste større kommuner). Klimarelaterede opgaver, håndtering af henvendelser, konkret myndighedsbehandling giver allerede nu anledning til et tids- og ressourceforbrug i forvaltningens miljø-, plan-, ejendoms- og byggesagsafdelinger, som det har vist sig vanskelligt at koordinere og udføre, fordi forvaltningen ikke råder over tilstrækkelig fagkompetance på området. Med Byrådets forventede vedtagelse af Klimaplan for Syddjurs Kommune og den kommende Varmeplan Syddjurs, der forventes at udgøre en hjørnesten i Syddjurs Kommunes fremtidige energi/klimaarbejde, forventes der at komme en fremtidig arbejdsopgave i forbindelse med implementeringen af klimaplanens visioner og målsætninger. Endvidere forventes en betydeligt opgave i forbindelse med planlægning og løsning af problemstillinger vedr. klimatilpasning og øvrig klimarelaterede emner som opfølgning på klimaplanens indsatsområder Det foreslås derfor, at der ansættes en klimakoordinator, hvis opgaver vil blive at implementere Byrådets målsætninger for Varmeplan Syddjurs, herunder at behandle ansøgninger efter Varmeforsyningsloven (½ årsværk) samt til at håndtere diverse forespørgsler, koordination og til generelt opsøgende indsats (½ årsværk). Forslaget omfatter en udvidelse af den personalemæssige ressource i Natur & Miljø svarende til et årsværk (AC, kr pr. år konto 6) med en tilhørende og mindre driftsbevilling under natur, teknik og miljø på kr årligt. Fordi der aktuelt tilkøbes fagkompetence til behandling af sager efter Varmeforsyningsloven hos ekstern konsulent forventes udvidelsen at medføre en samtidig reduktion på konto 6 s konsulentkontor på á kr om året. Klimakoordinator

18 Type: Teknisk//Udvidelse 10-U-9 Økonomiudvalget Medarbejder til kulturområdet Udvidelse 1. Beskrivelse af forslaget Kultur- og Fritidsområdet i Syddjurs Kommune er en væsentlig parameter for tilflytning til området og for den fortsatte udvikling af turismen, som et væsentligt erhvervsområde i kommunen. Samtidig er det et område, hvor en meget stor del af indbyggerne i Syddjurs Kommune deltager og bidrager aktivt med frivilligt arbejde. Der er derfor stort behov for at afdelingen hele tiden kan matche de frivilliges behov, ønsker og henvendelser til kommunen om, at medvirke med økonomisk eller processtøtte, ligesom afdelingen hele tiden skal bidrage til en udvikling af området. Kultur og Fritidsområdet oplever en øget tilgang af opgaver på området samtidig med at der gennem de seneste fire år er sket en betydelig reduktion i ressourcerne. På nuværende tidspunkt bemandet med en chefkonsulent (37 timer), en børnekulturkonsulent (30 timer), en kulturformidler (15 timer) og en fritidskonsulent (37 timer), og en del opgaver løses på tværs af afdelingen af afdelingens øvrige medarbejdere. Kultur- og fritidspolitikken rummer mange politiske prioritering, som skal løses af teamet, hvilket ikke er muligt på nuværende tidspunkt. Medarbejderne har hver især konkrete driftsopgaver og løser derudover, hver især flere udviklingsopgaver/projekt. I perioder er det muligt at få enkelte opgaver varetaget af en person i løntilskud. Men den løsning er ikke holdbar af hensyn til kontinuiteten i opgavernes udførelse. Afdelingen ønsker derfor at ansætte en medarbejder på 37 timer om ugen, med fokus på udvikling og gennemførelse af projekter indenfor ECC-kulturhovedstad 2017, civilsamfundsudviklingen og turismesatsningen, således at Syddjurs Kommune får maksimal udbytte egne investeringer i form af konkrete aktiviteter og nye tiltag til glæde for borgerne i kommunen. Det er således en udvidelse på årlig bruttoløn omkring for en person på 37 timer om ugen. Medarbejder til kulturområdet

19 Udvalget for familie og institutioner Udmøntning af 1% effektivisering 2012: Der er lavet en beskrivelse af, hvordan 1% effektiviseringen er håndteret og udmøntet på udvalgets område. Ungdomsskolen Den obligatoriske 1% besparelse/effektiviseringsgevinst på FI-udvalgets område er indarbejdet i Ungdomsskolens basisbudget for 2012 med kr Skoleområdet På skoleområdet udgjorde 1% besparelsen i 2011 ca. 2,9 mio. kr. fordelt med ca. 5% på centrale konti i skoleafdelingen og 95 % på de decentrale budgetrammer til skoler og SFO'er. Besparelsen blev på de centrale konti hentet ved mindre udgift til fast løn ved at en afskedigelsessag vedr. en tj.mand blev afsluttet primo 2010, færre udgifter til IT- fagsystemer/abonnementer ved reduktion af antal skoler fra 16 (14 folkeskoler + 2 specialskoler) til 12 (11 folkeskoler + Pindstrupskolen), og derudover er der generelt holdt igen vedr. udgifter til fælles arrangementer, kursusvirksomhed for skoleledere, udgifter til temadage, eksterne oplægsholdere o.l.. På de decentrale konti til skoler og SFO er blev 1%- besparelsen udmøntet ved tilsvarende fradrag i skolernes/sfo'ernes budgetrammer, og skolerne har herefter haft ansvar for at udmønte besparelsen på deres respektive løn- og driftsbudgetter. Dagtilbud Besparelsen er hentet ved 1 % reduktion af den enkelte institutions ramme. Familieområdet Den vedtagne 1% reduktion for 2012 med kr. på familieområdet er blevet placeret på det specialiserede sociale område vedrørende eksternt køb af sociale foranstaltninger, idet Familieværket forventes at løse flere af de opgaver, der hidtil har været brug for at få udført af private leverandører eller af andre kommuner. Ungdomsskolen Som en konsekvens af de foregående års rammebesparelser implementerer Ungdomsskolen pr. 1. august 2011 en ny organisationsstruktur, der reducerer antallet af ledere i Ungdomsskolen med 3 fuldtidsstillinger. I stedet opnormeres antallet af SSP-konsulenter fra 2 til 4. Udgangspunktet for denne omfattende strukturændring har været fortsat at kunne sikre et harmoniseret og forebyggende Ungdomsskoletilbud i alle kommunens skoledistrikter. 3% på Ungdomsskolens budget, vil det betyde en reduktion på yderligere kr.. En sådan budgetreduktion vil ikke kunne realiseres uden væsentlige ændringer i Ungdomsskolens nuværende aktivitetstilbud, ligesom det vil gøre det svært på sigt at fastholde den nye Ungdomsskole- & SSP- struktur ved en rammebesparelse i denne størrelsesorden. De følgende budgetspareforslag skal derfor ikke ses som lavthængende frugter, men som beskrivelse af mulige konsekvenser ved større budgetbesparelser på Ungdomsskolens område

20 Udvalget for familie og institutioner tekniske korrektioner Nummer (kode) Udvalg Betegnelse Type: /Udvidelse/Anlæg 11 T 1 Udvalget for familie og institutioner Juniorklubber nedsættelse af kontingent Udgiftsneutralt Det foreslås at forældrebetalingen til Juniorklubber med virkning fra 1. januar 2012 nedsættes fra de nuværende takster på 525 kr. for børn i 4. klasse og 475 kr. for børn i 5. og 6. klasse til en ny fælles takst på 495 kr. om måneden for børn i klasse. Nedsættelsen af forældrebetaling skal være medvirkende til at flere børn fremover vil benytte sig at Juniorklubtilbuddet i Syddjurs Kommune, og Ungdomsskolen forventer en fremgang i medlemstallet på min. 100 børn fra nuværende 700 børn til 800 børn. Takstnedsættelsen finansieres via en forventet fremgang i antallet af medlemmer i kommunens Juniorklubber. Takst Juniorklub

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 14-02-2017 17/508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Ajourføring af ikke-finansielle mål I dette notat følges der op på ikke-finansielle mål og

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance

Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG - Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger,

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den

Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Forslagsnummer. Udvalg Overskrift Beskrivelse - Beskriv idéen, så andre kan forstå den Idéoplæg (må fylde max 1 side udfyld så meget du kan) Mere effektiv ferieplanlægning dagtilbud Forældre varsler ikke altid daginstitutioner om ferie, hvilket resulterer i overbemanding. Hvis alle forældre

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere